ÜNİTE 2 Psikoloji Biliminde Araştırma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE 2 Psikoloji Biliminde Araştırma"

Transkript

1 ÜNİTE 2 Psikoloji Biliminde Araştırma Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Araştırmanın tanımını bilecek, Araştırmayı planlayacak, Araştırma bilgilerinin nasıl ve hangi yollarla toplandığını anlayacak, Toplanan bilgileri yorumlayacak, Psikolojide araştırmanın önemini kavrayacak, Araştırmalardan yararlanabileceksiniz. İçindekiler Araştırma Nedir? Araştırmanın Planlanması Betimsel Yöntemler Deneysel Yöntemler Korelasyon Yöntemi Bilgileri Yorumlama Özet Değerlendirme Soruları Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Öneriler Daha önce yapılmış bulunan bir araştırmayı inceleyiniz. Bu incelemeyi üniteyi okumadan ve okuduktan sonra yapınız. Farkı kaydediniz. Burada birlikte bir çalışma yapmamız yararlı olacaktır. Kitabınızda araştırma konusunda verilen bilgilerden sonra uygulamalar bulunuyor. Bunları yaparak izleyen metinlere geçiniz. Bu konudaki daha geniş bilgi için ünite sonundaki kaynaklara başvurabilirsiniz. Böylece üniteyi daha iyi öğrenecek ve bu alandaki araştırmalardan yararlanabileceksiniz.

2 1. ARAŞTIRMA NEDİR? Karasar'a göre araştırma, sorunlara güvenilir çözümler aramak amacıyla, planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesidir. Dikkat edilirse bu tanımda araştırmanın bütün aşamaları bulunuyor. Araştırma yapmak için öncelikle bir sorunla karşılaşmamız gerekiyor. Bu soruna çözüm bulmak için belli kurallara uygun olarak bilgi toplayacağız, sonra bu bilgileri belli kurallara göre inceleyip, yorumlayıp, belli ölçülere uyan bir rapor haline getireceğiz. Araştırmanın bu yapısı, psikoloji için de geçerlidir. Psikoloji konusundaki araştırmalarda da aynı yol izlenir. Uygulama 1 Birinci ünitede psikolojinin alanları ayrıntılı olarak yer aldı. Bu alanları hatırlayıp aşağıya yazınız Bu alanlar üzerinde düşünelim. Ne kadar çok araştırılması gereken sorun var. Değil mi? Bu sorunlardan birkaçını aşağıya sıraladık. Siz de aklınıza geleni yazınız. Çünkü izleyen uygulamalarda bunlardan yararlanacağız. Psikolojinin değişik alanları ile ilgili bazı inceleme konuları Bireyin normal dışı davranışlarındaki değişimler Bireylerin aynı olaylara gösterdikleri tepkilerin değişimi Bireysel ayrılılıkların temelinde yatan nedenler Teknoloji ve birey arasındaki ilişkiler Motivasyonun iş verimine etkisi Reklamın bireyin tüketim alışkanlıklarına etkisi Bireyi bunalıma iten çevresel koşullar Bireyin uyum sorunları Öğrenme sürecinin psikolojik yönü Sinir sisteminin davranışlara etkisi Hayvanların düşünme yeteneği Bireyin kişisel özelliklerinin meslek seçimine etkisi Şimdi siz de psikolojinin inceleme alanına giren birkaç sorun yazınız

3 2. ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI İnsan davranışlarının kaynağını anlayabilmemiz için bireylerin düşüncelerini ve davranışlarını incelemek gerekir. İnsan davranışlarını anlamak için psikologların kullandığı yöntemler, diğer bilim adamlarının kullandığı yöntemlerle hemen hemen aynıdır.? Psikologlar, araştırmaya başlarken önce ne yaparlar? Psikologlar, herhangi bir konuda araştırma yapacakları zaman, önce araştırma konusunu yani sorunu inceler, tanımlarlar. Sonra, bu sorunu aydınlatmak için kimden veya nereden bilgi toplanacağını belirlerler. Bu bilgilerin ne ile ve nasıl toplanacağına karar verirler. Söz konusu bilgiler toplanınca onlardan sonuçlar çıkarırlar. Şimdi bu söylediklerimizi biraz ayrıntılı olarak inceleyelim. Bir araştırmaya başlarken öncelikle o araştırmanın amacı belirlenir. Bu son derece önemlidir. Çünkü amaçlar, araştırmanın her aşamasında ışık tutar. Başka bir ifadeyle, araştırmanın konusu açık bir şekilde ifade edilir ve ne yapılacağı belirlenir. Diğer bir adım, araştırmanın zaman, kapsam konu açılarından sınırlarını çizmektir buna sınırlılıklar denir. Psikologlar bireyin davranışlarını incelerken doğru olarak kabul ettikleri sayıltılardan hareket ederler. Sayıltılar denenmeyen yargılardır. Bir fikri doğru kabul ederek çalışmaya başlayabiliriz. Örneğin, hazırladığımız bir anketle, bir konuya ilişkin yeterli bilgiler toplayabileceğimiz fikri bir sayıltı olabilir. Buradan hareket ederek bilgileri toplayabiliriz. Birbiriyle ilişkili birkaç sayıltı anlamlı bir bütün oluşturarak bir olayı açıklarsa buna kuram denir. Araştırmayı yürütürken diğer önemli bir konu da kimlerden bilgi toplanacağının belirlenmesidir. Kendilerinden bilgi alınacak grup, yani evren büyükse, bu grubu temsil eden küçük bir kesitten bilgi alınabilir. Buna örneklem denir.? Psikoloji ile ilgili araştırmalarda hangi yollarla bilgi toplarız? Bu aşamadan sonra ne ile, nasıl bilgi toplanacağı düşünülür. Psikologlar araştırma yaparken bireyleri, kendi doğal ortamında gözleyerek veya onlara soru sorarak bilgi toplayabilir veya inceleme yapabilirler

4 ? En iyi bilgi toplama tekniği hangisidir? Bilgi toplama tekniğinin en iyisi şudur demek doğru değildir. Her yöntemin kendine göre yararları ve sınırlılıkları olabilir. Önemli olan, toplayacağımız bilgileri bize en sağlıklı şekilde sağlayacak olan tekniği kullanmaktır. Araştırma yaparken hangi tekniği kullanırsak kullanalım, tüm teknikler aynı yolu izler. Araştırma yapılırken, öncelikle problem ortaya konur, ikinci aşamada bilgiler toplanır, son olarak toplanan bilgiler yorumlanarak sonuçlara varılır. Raporlaştırılır. Uygulama 2 Şimdi psikolojiyle ilişkili bir araştırma konusu seçelim. Bunu uygulama 1'deki konular arasından alalım. Sonra "Araştırmanın Planlanması" bölümündeki bilgilere dayanarak bu konuya ilişkin bir araştırma planı çıkaralım. Biz yapılacak her işlemin açıklamasını yazdık. Siz de her açıklamanın karşısındaki boşluğa bu işlemin adını yazınız. Konu: Bireyi bunalıma iten çevresel koşullar. İşlemin açıklaması İşlem Araştırmanın konusunun açık şekilde ifade edilmesi ve ne yapılacağının belirlenmesi... Araştırmanın zaman, kapsam, konu açılarından sınırlarının belirlenmesi... Denenmeyen yargıların belirlenmesi... Kendilerinden bilgi alınacak grubun belirlenmesi... Kendilerinden bilgi alınacak grubu temsil eden küçük bir kesit alma... Bilgi kaynaklarına müdahale etmeden veya ederek bilgi toplama... Toplanan bilgilerin yorumlandıktan sonra sistemli şekilde biraraya getirilmesi... Çalışmayı tamamladıktan sonra ilgili işlemleri doğru yazıp yazmadığınızı "araştırmanın planlanması" bölümünü inceleyerek kontrol edebilirsiniz. Bu uygulamayı yaparak, araştırmanın hangi unsurlardan oluştuğunu iyice kavramış olduk

5 3. BETİMSEL YÖNTEMLER Psikologlar, davranışları betimlemeyi, ortak özelliklerine göre sınıflamayı ve birbiri ile ilgili davranışsal olayları belirlemeyi amaçlar. Betimsel yöntemle bilgi toplamak demek, bilgi kaynaklarına hiçbir müdahalede bulunmadan, durum saptama yoluyla bilgileri belirlemektir. Şimdi davranışları betimlemeyi amaçlayan yöntemlere göz atalım Doğal Gözlem Bu, en eski bilgi toplama tekniklerinden biridir. Doğal gözlem yoluyla insanlar hemen her zaman birçok şey öğrenirler. Doğal gözlemde canlılar, doğal ortamlarda ve araştırmacının herhangi bir müdahalesi olmaksızın gözlenir. Araştırmacı olayı izler ve sonuçlar çıkartır. Bunun yanında doğal gözlemde, bireylerin tutum ve davranışı üstünde sürekli etkileri olan önemli değişkenler de incelenir. Birçok yöntemde bu olanak yoktur.? Doğal gözlemde, araştırmacı olayı etkiler mi? Hayır. Doğal gözlemde araştırmacı olayın gelişimini hiç bir zaman etkilemez. Bu doğal gözlemin amacına aykırı olur Sistematik Gözlem Sistematik gözlemde, koşullar araştırmacı tarafından belirlenir. Araştırmacının ilgilendiği belli bir konu vardır. Konuya göre davranışlar seçilir ve sadece seçilen davranışlar gözlenir. Buna örnek verecek olursak reklamın, tüketicilerin satınalma davranışına etkisini incelemede sistematik gözlem kullanılabilir Testler Belli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellikleri ölçmede kullanılan araçlardır. Bu davranışlar, kişilik özelliklerini, genel ve özel yetenekleri, kişinin belli bir konudaki bilgisini, tutumlarını ve ilgilerini içerebilir. İyi yapılmış ve eşit koşullar içinde uygulanmış testlerle birçok bilgiler elde edilebilir

6 3.4. Anket? Anket yöntemi ile hangi tür bilgiler toplanabilir? Anket ile kişilerin belli konulardaki tutumları, düşünce ve duyguları, önerileri saptanır. Birçok sorudan oluşan anketler yazılı olarak cevaplandırılmak üzere kişilere verilir. Genellikle bu yöntemle değişik yerlerde bulunan çok sayıda kişiye ulaşılır. Anket, psikolojinin tüm alt dallarında ve özellikle sosyal psikoloji alanında kullanılır Görüşme (Mülâkat) Bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarını yüz yüze görüşerek belirlemede kullanılan bir yöntemdir. Psikolojinin uygulamalı dallarında sıkça kullanılır. Klinik psikoloğun kullandığı psikolojik tedavi türlerinin büyük bir bölümü görüşme yöntemi uygulanarak yapılır. Bu yöntem, personel seçimi ve danışmanlıkta da kullanılır Olay (Vak'a) İncelemesi Bireyin geçmişi, ailesi ve çevresindeki kişilerle ilişkileri, sorunları ile ilgili bilgiler bireyin kendisinden ve diğer kaynaklardan elde edilebilir. Olay incelemesi bu tür bilgileri elde etmemize yardımcı olur. Olay incelemesi, bir kişi, olay veya grupla ilgili olarak yapılabilir. Bu çalışmaya örnek vermek gerekirse, bir okuldaki rehber öğretmenin sorunlu bir öğrenci ile yaptığı görüşme bu türdendir. 4. DENEYSEL YÖNTEMLER Burada betimsel yöntemle deneysel yöntem arasındaki en önemli farkı ortaya koyarak konumuza başlayalım. Betimsel yöntemde, bireyler, denekler ve koşullara hiçbir müdahalede bulunulmaz. Bilgiler, durum saptama şeklinde elde edilir ve yorumlanır

7 Oysa deneysel yöntemde, yapay bir araştırma ortamı oluşturulur. Her deneysel yöntemde bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenleri vardır. Örneğin, arkadaş çevresinin öğrenci başarısına etkisini incelemek istersek bir yapay deneme ortamı meydana getirebiliriz. Burada arkadaş çevresi bağımsız değişkendir. Bağımlı değişken ise öğrenci başarısıdır. Kontrol değişkenleri ise bu çalışmada, etkilerini bertaraf etmemiz gereken etmenlerdir. Aile, okul gibi etmenler bu kapsamda sayılabilir. Bu çalışmada sadece arkadaş çevresi ile ilgili etkileri serbest bırakıp, diğer etkileri kontrol edeceğiz ki, sadece arkadaş çevresi öğrenme üzerinde ne etkiler yapıyor bilelim. Deneysel yöntemlerin neden-sonuç ilişkilerini ortaya koymasını sağlayan bazı işlemler vardır. Bu işlemler bir araştırmanın deneysel olup olmadığını ortaya koyarlar Araştırmacı Bağımsız Değişkeni Değiştirir Bir varsayımı test etmede, araştırmacı neden veya önkoşul olduğunu iddia ettiği değişkeni bir laboratuvar ortamında dener ve ona değişik değerler vererek değiştirir. Bu işleme, değiştirme (manipülasyon) denir. Değiştirilen değişkene de bağımsız değişken denir. Bağımsız değişkenler üçe ayrılır: Çevresel Değişkenler: Araştırmada kullanılan canlının dış çerçevesindeki uyarıcılarla ilgilidir. Denek Değişkenler: Görev Değişkenler: Araştırmada kullanılan deneklerin özellikleriyle ilgilidir. Deneğin araştırmada yapacağı görevin özellikleriyle ilgilidir Araştırmacı Bu Değiştirmenin Bağımlı Değişkene Etkisini Gözlemler Araştırmacı, bağımsız değişkendeki değişmelerin sonuçlarını gözler. Bağımsız değişkendeki değişmeye bağlı olarak durumu değişen değişkene bağımlı değişken denir. Psikoloji araştırmalarındaki bağımlı değişken davranıştır Araştırmacı Değişkenleri Kontrol Eder Bir araştırmaya deney denilebilmesi için temel bir koşul da değişkenlerin kontrolüdür. Genel olarak üç türlü değişkenin kontrol edilmesi gerekir. Bunlar: Deneysel koşullar, denek grupları, deneyici etkileridir

8 Deneysel koşulları kontrol etmek için deney koşulları tüm denekler için aynı yapılır. Kontrol edilecek başka bir değişken de deneklerin nitelikleridir. Örneğin, denek grubunun aynı yaşta olması gibi. Deneklerin davranış biçimi, sonucu yanlı yapabilecek etkilerdendir. Bunların da kontrol edilmesi gerekir. 5. KORELASYON YÖNTEMİ? Korelasyon yöntemi ile hangi alanda bilgi sağlanır? Korelasyon yöntemi ile çevrede kendiliklerinden varolan ve yine kendiliklerinden değişik değerler alan değişkenler incelenir. Genel olarak, herhangi iki değişken arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için bu yöntem kullanılır. Örneğin zekâ ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi öğrenmek istersek, bu inceleme korelasyon yöntemi ile yapılır. Zekâ ve cinsiyet birer değişkendir. Bu değişkenlerin bazıları cinsiyet gibi gözlenebilir türdendir. Bazıları ise zekâ gibi gözlenemez türdendir. Değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkileri ortaya koyan korelasyon yöntemler, davranışların incelenmesini sağlar. Yalnız iki değişken arasında belli ölçüde bir ilişkinin varlığı, bunlardan birinin, diğerinin nedeni ve sonucu olduğu anlamına gelmez. Uygulama 3 Aşağıda bir araştırma için gerekli olan çeşitli bilgi toplama yolları sıralanmış, karşılarında da bunların tanımları yapılmıştır. Bu tanımlarla, bilgi toplama yollarını eşleştiriniz. Sonra da yanıtların doğru olup olmadığını metinden karşılaştırınız. Bilgi toplama yolları Tanım 1. Betimsel yöntemler ( ) Çevrede kendiliklerinden varolan, kendiliklerinden değişik değerler alan değişkenler arasındaki ilişkiyi inceler. 2. Deneysel yöntemler ( ) Bilgi kaynaklarına hiçbir müdahale yapmadan, durum saptama yoluyla bilgilerin belirlenmesidir. 3. Korelasyon yöntemi ( ) Yapay bir araştırma ortamı oluşturarak değişkenlerin birbirine etkisi incelenir

9 6. BİLGİLERİ YORUMLAMA Hangi yöntemi kullanırsak kullanalım, bilgiler toplandıktan sonra yorumlanması gereklidir. Aksi halde toplanan bilgiler kullanılamaz, işe yaramaz. Psikologlar sonuçları değerlendirmek için istatistiksel yöntemler geliştirmişlerdir. Toplanan bilgiler, betimsel ve vardamsal istatistik yoluyla çözümlenebilir Betimsel İstatistik Betimsel istatistik, doğrudan doğruya gözlemlerimiz sonucunda elde ettiğimiz bilgileri yorumlamak için yaptığımız bir işlemdir. Tek değişkenli ve çok değişkenli betimsel istatistikler vardır. Tek değişkenli istatistik, bir değişken açısından, eldeki bilgilerin yorumlanması amacına dönüktür. Çok değişkenli istatistik, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin araştırılması halinde kullanılır. Bir problemin çözümü için ve bilim üretmek için bu tür istatistiksel çalışma gereklidir Vardamsal İstatistik Örneklemeye dayalı araştırmalarda vardamsal istatistik kullanılır. Araştırma için gerekli ön bilgiyi örneklem yoluyla almışsak, bu bilgilerin yorumlanmasında bu istatistik kullanılır. Herhangi bir örneklemden alınan bilgiler yardımıyla, üzerinde çalışma yaptığımız grubun hepsi için fikir ileri sürebiliriz. Başka bir deyişle, örneklemden alınan değerler yardımı ile evren değerler kestirilmeye çalışılır. Bu çalışmalar, belli oranda yapılan tahminlere dayalı çalışmalardır. Elde edilen sonuçlar bir bakıma dolaylı yargıları ifade eder. Örneğin, bir okuldaki öğrencilerin sorunlarını araştırırken, bütün öğrencilerden bilgi alamayız. Bu öğrencileri temsil eden bir grubun görüşlerini alarak, bu görüşleri bütün öğrencilerin görüşü gibi yorumlarız.? Vardamsal istatistiğin sağlıklı olması için ne yapılır? Vardamsal istatistiğin sağlıklı olmasının ilk koşulu, üzerinde çalışılan örneklem grubunun yansızlık kuralına göre seçilmiş olmasıdır

10 Uygulama 4 Öneriler kısmında sözü edilen araştırmayı bir defa da bu üniteyi inceledikten sonra değerlendiriniz. Notlar alınız. Öyle umuyoruz ki, psikoloji ile ilgili bir araştırmayı daha iyi anlayıp, ondan daha kolay yararlanabilecek bir duruma geldiniz. Özet Bilimsel araştırmaların amacı olayların tanımlanması, olaylar arasındaki ilişkileri bulma, olayları anlama, açıklama ve yorumlamadır. Bir araştırmaya başlamadan önce, plan hazırlanır. Bir planda, sorun, amaç, sınırlılık, sayıltı, evren, örneklem, bilgi toplama aracı, uygulama takvimi gibi kısımlar olur. Bilimsel yöntem bütün bilim dallarında aynıdır, sadece belirli teknikler bilimden bilime değişir. Bilimsel yöntem gözlenen olgularla başlar, kuram sayıltılar tahminlerden geçerek tekrar yeni olgulara yönelir. Araştırmada bilgi toplama, betimsel, deneysel ya da korelasyon yöntemleri yoluyla olur. Betimsel yöntem yoluyla, doğal gözlem, sistematik gözlem, testler, anket, görüşme olay incelemesi gibi teknikler kullanılarak davranışlar belirlenir. Deneysel yöntem ise laboratuvar ortamında olayların ve davranışların nedenlerini belirler. Bu yöntemlerle elde edilen bilgiler çeşitli istatistik işlemlerle değerlendirilir ve yorumlanır. Deneysel yöntemlerin bulguları sayesinde, davranışların belirlenmesi ve açıklanması yapılır. Korelasyon yöntemi de kendiliklerinden varolan ve yine kendiliklerinden değişik değerler alan değişkenleri incelemeyi amaçlar. Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların cevaplarını bulunuz. Cevaplayamadığınız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz. 1. Araştırma kapsamına giren obje ve bireylerin tümüne ne ad verilir? A) Kuram B) Örneklem C) Evren D) Sayıltılar E) Denence

11 2. Aşağıdakilerden hangisi doğal gözlemin özelliklerinden biri değildir? A) En eski veri toplama tekniklerinden biridir. B) Canlılar doğal ortamda gözlenir. C) Araştırmacının gözleme müdahalesi olmaz. D) Araştırmacı olayı izler ve sonuçlara varır. E) Koşullar araştırmacı tarafından belirlenir. 3. Araştırma süreci içerisinde kullanılan "denenmeyen yargılar" aşağıdakilerden hangisi ile eşdeğerdir? A) Kuram B) Örneklem C) Evren D) Sayıltı E) Öneri 4. Bireyin geçmişi, ailesi, çevresindeki kişilerle ilişkileri, sorunları konusunda kendisinden veya ilgili diğer kaynaklardan bilgi toplama işlemi, aşağıdaki yöntemlerden hangisi yardımıyla olur? A) Doğal Gözlem B) Sistematik Gözlem C) Anket D) Test E) Olay İncelemesi 5. Değişkenlere belirli değerler verilerek yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Değerlendirme B) Benzeştirme C) Saptama D) Değiştirme E) İzleme 6. Çevrede kendiliklerinden varolan ve değişik değerler alan değişkenleri inceleyen yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Korelasyon Yöntem B) Survey Yöntem C) Doğal Gözlem D) Betimsel Yöntem E) Sistematik Gözlem

12 7. Vardamsal istatistiğin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Örneklemden alınan bilgiler yardımıyla evren için fikir ileri sürme B) Gözlem sonucu elde edilen bilgileri yorumlama C) Değişkenlerin ilişkisini yorumlama D) Araştırmada ortaya çıkan özellikleri yorumlama E) Evrenden belli ölçüde örneklem alma Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Daha geniş bilgi edinmek isterseniz, yazarın da yararlandığı aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz. Kaptan, Saim. Bilimsel Araştırma Teknikleri. Tekışık Matbaası. Ankara, Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Matbaş Matbaacılık, Ankara, Morgan, T. Clifford. Psikolojiye Giriş Ders Kitabı. (Çeviri: Hüsnü Arıcı ve Diğerleri.) Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Meteksan Matbaası, Ankara Özkalp, Enver. ve diğerleri. Davranış Bilimlerine Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 173, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 75.Fasikül 2, Ünite 1-20, Eskişehir,

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Yaşa bağlı organizmadaki değişimleri inceler Çocuk psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojisi Deneysel Psikoloji Temel psikolojik süreçler

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yöntem Dr. Seher Yalçın 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın 1 YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veriler ve Toplanması Verilerin Çözümü ve Yorumu 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın

Detaylı

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR ARAŞTIRMA MODELLERİ 1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR A. BETİMLEME (KAMUOYU) ARAŞTIRMALARI Bir survey yöntemi olan betimleme yöntemi, grupla ilgili, genişliğine bir çalışmadır. Bu tür araştırmalar, çok sayıda

Detaylı

Öğrencileri Araştırmaya Yönlendirme "Öğretimde Ödev"

Öğrencileri Araştırmaya Yönlendirme Öğretimde Ödev Öğrencileri Araştırmaya Yönlendirme "Öğretimde Ödev" Yazar ÜNİTE 3 Prof.Dr. Ayhan HAKAN Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; öğretimde ödevin bir araştırma faaliyeti olduğunu bilecek, bilimsel araştırma

Detaylı

Bilim ve Bilimsel Araştırma

Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim nedir? Scire / Scientia Olaylar ve nesneleri kavramak, tanımak ve sınıflandırmak üzere çözümleyen, olgular arasındaki nesnellik ilişkilerini kuran, bu ilişkileri deney

Detaylı

FSML / 2009 10 I.Dönem s.gky

FSML / 2009 10 I.Dönem s.gky FSML / 2009 10 I.Dönem s.gky Bir amaca ulaşmak için izlenen düzenli yola yöntem denir. Bilim olaylar ve olgular ile ilgili genel geçerliliği olan nesnel bilgiler elde etmek ister. Bilimin ortaya koyduğu

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA DESENİ RESEARCH DESIGN

İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA DESENİ RESEARCH DESIGN İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA DESENİ RESEARCH DESIGN 4 Prof. Dr. Mustafa Ergün Araştırma Desenleri (modelleri) Araştırmanın alt problemlerine yanıt aramak veya denenceleri test etmek için yapılan

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

GRUP 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama

GRUP 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama GRUP 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama GRUP ÜYELERİ Mehmet Emin ERTAŞ Burhan DEMİR Mesut PERTAV Problemi Tanımlama İçindekiler.Değişkenler.Hipotez.Amaç.Önem.Sayıltı.Sınırlılıklar.Tanımlar

Detaylı

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK G İ R İ Ş 1 İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine karşı niçin dostluk veya düşmanlık

Detaylı

DENEYSEL DESENLER GERÇEK DENEYSEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER FAKTÖRYEL DESENLER ZAYIF DENEYSEL DESENLER

DENEYSEL DESENLER GERÇEK DENEYSEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER FAKTÖRYEL DESENLER ZAYIF DENEYSEL DESENLER DENEYSEL DESENLER ZAYIF DENEYSEL DESENLER GERÇEK DENEYSEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER FAKTÖRYEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER Hazır gruplar üzerinde ancak grup eşleştirmenin olduğu seçkisiz atamanın

Detaylı

NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TC AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİ NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ Pazarlama araştırması yapılırken belirli bir sıra izlenir. Araştırmada her aşama, birbirinden bağımsız olmayıp biri diğeri ile ilişkilidir. Araştırma sürecinde başlıca aşağıdaki

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Psikoloji *Psikoloji, pscyhe (ruh) ve logy (bilim) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. *Psikoloji, hayvan

Detaylı

Nitel Araştırma. Süreci

Nitel Araştırma. Süreci EBE AE 602 Nitel Araştırma Süreci Nitel Araştırma Süreci Örneklem Seçimi Nitel Araştırma Süreci ve Örneklem Seçimi Nitel araştırma esnek bir araştırma deseni yaklaşımını gerektirir. Başta ortaya çıkan

Detaylı

İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR

İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR 1. ve 2. Hafta İstatistik Nedir? Bir tanım olarak istatistik; belirsizlik altında bir konuda karar verebilmek amacıyla, ilgilenilen konuya ilişkin verilerin toplanması, düzenlenmesi,

Detaylı

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10. ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvara Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.2013) Derslik B301 1 BİLGİ EDİNME İHTİYACI:

Detaylı

Değeri $ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde

Değeri $ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde 3.HAFTA Değeri 10.000$ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde kullanılabiliyor. Sistematik bir yöntem kullanmak suretiyle,

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

İçindekiler. 1 Giriş 2. 3 Psikoloji Araştırmalarında Etik Meseleler Bilimsel Yöntem 27. KISIM I Genel Meseleler 1

İçindekiler. 1 Giriş 2. 3 Psikoloji Araştırmalarında Etik Meseleler Bilimsel Yöntem 27. KISIM I Genel Meseleler 1 Ön Söz xiii KISIM I Genel Meseleler 1 1 Giriş 2 PSİKOLOJİ BİLİMİ 3 BİLİMİN BAĞLAMI 6 Tarihsel Bağlam 6 Sosyal ve Kültürel Bağlam 9 Ahlakî Bağlam 13 BİR ARAŞTIRMACI GİBİ DÜŞÜNMEK 14 Medyada Yayımlanan Araştırma

Detaylı

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evrendeğer (Parametre): Değişkenlerin evrendeki değerleri µ : Evren Ortalaması σ

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

PSİKOLOJİ I KISA ÖZET KOLAYAOF

PSİKOLOJİ I KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL PSİKOLOJİ I KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

Deneysel Araştırma Modelleri. Dr. Şebnem Bozkurt Bartın Devlet Hastanesi

Deneysel Araştırma Modelleri. Dr. Şebnem Bozkurt Bartın Devlet Hastanesi Deneysel Araştırma Modelleri Dr. Şebnem Bozkurt Bartın Devlet Hastanesi Deney Nedir? Deney yapan kişi tarafından bir yada daha çok değişkene müdahale edilerek bu müdahalenin başka bir değişkene etkisini

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep Kara

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep Kara Bilimsel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep Kara YÖNTEM BÖLÜMÜ 4. Ders Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Verilerin Toplanması Verilerin Analiz Edilmesi bölümlerinden oluşur. 1. Araştırmanın Modeli

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

PSİKOLOJİ BİLİMİ. Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN Öğretim Yılı Ders Notları

PSİKOLOJİ BİLİMİ. Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN Öğretim Yılı Ders Notları PSİKOLOJİ BİLİMİ Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN 2016-2017 Öğretim Yılı Ders Notları PSİKOLOJİ Psikoloji Yunanca da Ruh anlamına gelen Psiko (Psyche) ve Bilim anlamına gelen Loji (Logos) terimlerinin

Detaylı

PSİKOLOJİ. Psikoloji Yunanca da Ruh anlamına gelen Psiko (Psyche) ve Bilim anlamına gelen Loji (Logos) terimlerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.

PSİKOLOJİ. Psikoloji Yunanca da Ruh anlamına gelen Psiko (Psyche) ve Bilim anlamına gelen Loji (Logos) terimlerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. PSİKOLOJİ BİLİMİ Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN 2016-2017 Öğretim Yılı Ders Notları PSİKOLOJİ Psikoloji Yunanca da Ruh anlamına gelen Psiko (Psyche) ve Bilim anlamına gelen Loji (Logos) terimlerinin

Detaylı

ĐSTATĐSTĐK. Okan ERYĐĞĐT

ĐSTATĐSTĐK. Okan ERYĐĞĐT ĐSTATĐSTĐK Okan ERYĐĞĐT Araştırmacı, istatistik yöntemlere daha işin başında başvurmalıdır, sonunda değil..! A. Bradford Hill, 1930 ĐSTATĐSTĐĞĐN AMAÇLARI Bilimsel araştırmalarda, araştırmacıya kullanılabilir

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi,

Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi, Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi, ***İnsanların trafikteki davranışlarını ve bu davranışların altında yatan psikolojik süreçleri inceleyen bir psikoloji alt alanıdır. Burada özellikle sürücülerin

Detaylı

Değerlendirme. Kaynak:

Değerlendirme. Kaynak: Değerlendirme Kaynak: http://moodle.baskent.edu.tr/course/view.php?id=4 Neleri Değerlendiriyoruz? Günlük yaşantımızda değerlendirme yapıyor muyuz? Eğitim-Öğretim Sürecinde Değerlendirme Hangi Alanlarda

Detaylı

I. ÜNİTE PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM

I. ÜNİTE PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM I. ÜNİTE PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM Yeryüzünün en karmaşık canlısı insandır. İnsanoğlu dünyamız için önemlidir; çünkü çevresi üzerinde en büyük etkiyi o yapar, kültür ve medeniyeti o oluşturur, geleceği

Detaylı

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemleri Fraenkel ve Wallen(2006) ın sınıflandırmasıyla tutarlı olarak ; Sistematik Örnekleme Amaçsal

Detaylı

OLASILIK TEORİSİ VE İSTATİSTİK

OLASILIK TEORİSİ VE İSTATİSTİK OLASILIK TEORİSİ VE İSTATİSTİK İstatistik: Derslerimiz içinde bu sözcük iki anlamda kullanılacaktır. İlki ve en yaygın kullanılan biçimi rakamla elde edilen bilgilerin belli kuralarla anlaşılır ve yorumlanabilir

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ EĞİTSEL SÜRECİ EĞİTSEL NEDİR? Özel Eğitimde Değerlendirme, genel olarak çocukla ilgili sorunların (Akademik, davranışsal ya da fiziksel) belirlenip incelenmesi ve bireyle ilgili eğitimsel kararlar alınması

Detaylı

Psikolojide İstatistiğe Giriş II (PSY 222) Ders Detayları

Psikolojide İstatistiğe Giriş II (PSY 222) Ders Detayları Psikolojide İstatistiğe Giriş II (PSY 222) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojide İstatistiğe Giriş II PSY 222 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul

Detaylı

PSİKOLOG TANIM A- GÖREVLER

PSİKOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM İnsan ve hayvan davranışlarını, zihinsel süreçlerini, yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve

Detaylı

Lineer Bağımlılık ve Lineer Bağımsızlık

Lineer Bağımlılık ve Lineer Bağımsızlık Lineer Bağımlılık ve Lineer Bağımsızlık Yazar Öğr.Grv.Dr.Nevin ORHUN ÜNİTE 5 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Vektör uzayı ve alt uzay yapısını daha iyi tanıyacak, Bir vektör uzayındaki vektörlerin

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER PSİKOLOJİDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER PSİKOLOJİDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER PSİKOLOJİDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Giriş Temel Kavramlar Bilimsel Araştırmalarda Bulunması Gereken Özellikler Bilimsel Araştırma Süreci (Aşamaları) Psikolojide Kullanılan Bilimsel

Detaylı

Veysi Acar Muhammed Fevzi PARMAKSIZ Murat Çiftçi Reşat şilen

Veysi Acar Muhammed Fevzi PARMAKSIZ Murat Çiftçi Reşat şilen Veysi Acar Muhammed Fevzi PARMAKSIZ Murat Çiftçi Reşat şilen Gelişimsel araştırma ontolojik ve epistemolojik olarak nitel araştırma yaklaşımına dayalı araştırma yöntemlerinden biridir. Nitel araştırmada

Detaylı

Ölçme ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Doç.Dr. Gönül KIRCAALİ-İFTAR

Ölçme ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Doç.Dr. Gönül KIRCAALİ-İFTAR Ölçme Yazar Doç.Dr. Gönül KIRCAALİ-İFTAR ÜNİTE 2 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra: ölçmeyi tanımlayabilecek, ölçme düzeylerini örneklerle açıklayabilecek, işevuruk tanımın ne olduğunu söyleyebilecek,

Detaylı

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir.

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir. 2016 2017 Öğretim Yılı 9.Sınıflar için Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Program, Okul Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA

PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA Araştırma Problemi Araştırma problem çözmeye yönelik bir süreçtir. Bu kapsamda Araştırmaya başlamak için ortaya bir problem konulması gerekir. Öncelikle,

Detaylı

ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL ARAŞTIRMA TÜRLERİ

ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL ARAŞTIRMA TÜRLERİ ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL ARAŞTIRMA TÜRLERİ Bilimsel Araştırma Problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla planlı ve sistemli olarak, verilerin toplanması, analizi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİNDE VERİLERİN GRAFİKSEL ANALİZİ

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİNDE VERİLERİN GRAFİKSEL ANALİZİ UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİNDE VERİLERİN GRAFİKSEL ANALİZİ Uygulamalı davranış analizinde verilerin gösterilmesi ve yorumlanması için grafikler kullanılır. Grafikler öğrenci performansının merkezi eğilimi,

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not V Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Bireyi Tanıma ve Tanıma Teknikleri *Kendilerine özgü birer varlık olan bireyler, gerek doğuştan

Detaylı

Veri Toplama, Verilerin Özetlenmesi ve Düzenlenmesi. BBY 606 Araştırma Yöntemleri

Veri Toplama, Verilerin Özetlenmesi ve Düzenlenmesi. BBY 606 Araştırma Yöntemleri Veri Toplama, Verilerin Özetlenmesi ve Düzenlenmesi BBY 606 Araştırma Yöntemleri 1 SPSS in açılması 2 SPSS programı 3 Veri giriş ekranı 4 Değişken giriş ekranı 5 Veri toplama Kayıtlardan yararlanarak Örneğin

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

BÖLÜM 1 İSTATİSTİK İLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 İSTATİSTİK İLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR 1 BÖLÜM 1 İSTATİSTİK İLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR İstatistik öğrenmelerinde sıklıkla karşılaşılacak olan temel bazı kavramlar, eğitim alanına yönelik örnekleriyle birlikte aşağıda açıklanmaktadır. 1.1.

Detaylı

Tek Denekli Araştırmalar. 2014-Kdz.Ereğli

Tek Denekli Araştırmalar. 2014-Kdz.Ereğli Tek Denekli Araştırmalar 2014-Kdz.Ereğli Tek Denekli Araştırma Nedir? Nerelrde Kullanılır? Sadece bir deneğe ilişkin bulguların yorumlandığı araştırmalardır. Yarı-deneysel bir araştırma türüdür. Değişimlerin

Detaylı

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA 1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA Araştırmacı kişi ya da kurumlar birinci el veri elde etye yönelik araştırma yapmaya karar verdiklerinde çoğu zaman araştırma yapacağı grubun tüm

Detaylı

Ünitemi Planlama. Modül 2

Ünitemi Planlama. Modül 2 Modül 2 Ünitemi Planlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara ya da bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA PROJE NEDİR? Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda

Detaylı

ÜNİTE:1. İstatistiğin Tanımı, Temel Kavramlar ve İstatistik Eğitimi ÜNİTE:2. Veri Derleme, Düzenleme ve Grafiksel Çözümleme ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. İstatistiğin Tanımı, Temel Kavramlar ve İstatistik Eğitimi ÜNİTE:2. Veri Derleme, Düzenleme ve Grafiksel Çözümleme ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 İstatistiğin Tanımı, Temel Kavramlar ve İstatistik Eğitimi ÜNİTE:2 Veri Derleme, Düzenleme ve Grafiksel Çözümleme ÜNİTE:3 Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri ÜNİTE:4 Endeksler ÜNİTE:5

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK Örnekleme ve Örnekleme Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH

BİYOİSTATİSTİK Örnekleme ve Örnekleme Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH BİYOİSTATİSTİK Örnekleme ve Örnekleme Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr 1 Araştırmalarda

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün ve hizmetleriyle

Detaylı

BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ

BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ 1 BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ Bilimsel Yöntem: İnsanın düşünme yeteneğini kullanarak gözlenen olayların açıklamasını yapmak için izlediği yoldur. Bilimsel Çalışma: Bilimsel yöntemlerle yapılan araştırma,

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ A. AMACIMIZ Öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı

Detaylı

METİN GÜVEN TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENİ.

METİN GÜVEN TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENİ. METİN GÜVEN TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENİ www.teknolojivetasarim.org TÜBİTAK Bilim Fuarları öğrencilere kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri bir konu üzerine bilimsel araştırma projeleri yaparak

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU ANTALYA 2013 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KURALLARI Tezin Başlığı Tez başlığı, yapılacak çalışmanın içeriğini açıkça yansıtmalı;

Detaylı

Araştırma Sorununu Tanımlama ve Hipotez Kurma

Araştırma Sorununu Tanımlama ve Hipotez Kurma Araştırma Sorununu Tanımlama ve Hipotez Kurma Yaşar Tonta H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tonta@hacettepe.edu.tr http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html Araştırma Araştırma tasarımında üzerinde

Detaylı

İSTATİSTİKÇİ TANIM A- GÖREVLER

İSTATİSTİKÇİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Toplumsal, ekonomik, kültürel, bilimsel olgu ve olaylarla ilgili bilgileri derleyen ve derlemiş olduğu bilgileri istatistik tekniklerini kullanarak yorumlayan ve sayısal olarak ifade eden, karar

Detaylı

PSK 510 Research Methods and Advanced Statistics

PSK 510 Research Methods and Advanced Statistics PSK 510 Research Methods and Advanced Statistics Lecture 09: PCA and FA Doğan Kökdemir, PhD http://www.kokdemir.info dogan@kokdemir.info 1 İstatistik Las Meninas - Picasso 2 Gerçek Las Meninas - Diego

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

Örneklem. Yöntemleri FBED511 Eğitim Bilimlerinde Temel Araştırma Yöntemleri 1. Evren & Örneklem. Evren. Örneklem ve örnekleme

Örneklem. Yöntemleri FBED511 Eğitim Bilimlerinde Temel Araştırma Yöntemleri 1. Evren & Örneklem. Evren. Örneklem ve örnekleme Yöntemleri & EBE Z Eğitimde Araştırma Yöntemleri (Fraenkel & Wallen, 1990), araştırma sonuçlarının genelleneceği (geçerli olacağı) büyük grup. Hedef evren, araştırmacının ulaşmak istediği, ancak ulaşması

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : B.O2.1.SÇE.O.11.00.01.M-5-4-2000/26

T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : B.O2.1.SÇE.O.11.00.01.M-5-4-2000/26 T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : B.O2.1.SÇE.O.11.00.01.M-5-4-2000/26 A N K A R A KONU : Korunmakta Olan Çocuklar Hakkında Düzenlenen 07 HAZİRAN 2000 Raporlar.

Detaylı

ARAŞTIRMA PROBLEMİNİN TANIMLANMASI

ARAŞTIRMA PROBLEMİNİN TANIMLANMASI 4. HAFTA ARAŞTIRMA PROBLEMİNİN TANIMLANMASI Ders notudur. www.eydport.sakarya.edu.tr 1. Araştırma probleminin tanımlanması Giriş bölümünde ifade edildiği gibi araştırma probleminin tanımlanması, gerekçeleri

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ Lojistik Regresyon Analizini daha kolay izleyebilmek için bazı terimleri tanımlayalım: 1. Değişken (incelenen özellik): Bireyden bireye farklı değerler alabilen özellik, fenomen

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 5. ÜNİTE PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI KPSS de bu bölümden her yıl ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

BİLGİ EDİNME İHTİYACI İnsan; öğrenme içgüdüsünü gidermek, yaşamını sürdürebilmek, sayısız ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve geleceğini güvence altına a

BİLGİ EDİNME İHTİYACI İnsan; öğrenme içgüdüsünü gidermek, yaşamını sürdürebilmek, sayısız ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve geleceğini güvence altına a BİLİMSEL YÖNTEM Prof. Dr. Şahin Gülaboğlu Mühendislik Fakültesi -------------------------------------------------------------------- BİLİM, ETİK ve EĞİTİM DERSİ KONUŞMASI 19 Ekim 2007, Cuma, Saat-15.00

Detaylı

Ders 1 Minitab da Grafiksel Analiz-I

Ders 1 Minitab da Grafiksel Analiz-I ENM 5210 İSTATİSTİK VE YAZILIMLA UYGULAMALARI Ders 1 Minitab da Grafiksel Analiz-I İstatistik Nedir? İstatistik kelimesi ilk olarak Almanyada devlet anlamına gelen status kelimesine dayanılarak kullanılmaya

Detaylı

Bilimsel araştırmanın amaçları

Bilimsel araştırmanın amaçları Prof.Dr.Besti Üstün Bilimsel araştırmanın amaçları Olayların tanımlanması Olaylar arasındaki ilişkileri bulmak Olayları anlamak ve açıklamak Olayların önceden tahmin edilmesi Olayların kontrolü İlişkilerin

Detaylı

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU Dersin Adı-Kodu: BİS 601 Örnek Genişliği ve Güç Programın Adı: Biyoistatistik Dersin düzeyi Doktora Ders saatleri ve Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Kapsam GİRİŞ Bu ders, araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerini, araştırma basamakları, veri toplama, analiz, yorumunu,

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER DENEYSEL PSİKOLOJİ

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER DENEYSEL PSİKOLOJİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER DENEYSEL PSİKOLOJİ Giriş Deneysel Çalışmalarda Temel Unsurlar Deney Grubu Kontrol Grubu Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken Karıştırıcı (Kontrol) Değişkeni Deneysel Çalışmalarda Yapılan

Detaylı

BÖLÜM 1 1. PSİKOLOJİYE GİRİŞ 1.1. Psikolojinin Tanımı ve Amacı

BÖLÜM 1 1. PSİKOLOJİYE GİRİŞ 1.1. Psikolojinin Tanımı ve Amacı BÖLÜM 1 1. PSİKOLOJİYE GİRİŞ 1.1. Psikolojinin Tanımı ve Amacı Psikoloji yaşamı inceleyen bir bilim olarak tanımlanmıştır. Psikoloji sözcüğü Eski Yunancadan gelmektedir. Eski Yunancada bulunan psyhhe(ruh)

Detaylı

Zaman Çizgisi. Venn Şeması

Zaman Çizgisi. Venn Şeması Zaman Çizgisi Zaman çizgisi, bir değerlendirme planını göstermenin ve öğrenme döngüsü boyunca çeşitli değerlendirme yöntemlerinin ortaya çıkışını incelemenin basit bir yoludur. Venn Şeması Venn şeması

Detaylı