PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN TUTUNDURMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN TUTUNDURMA"

Transkript

1 PAZARLAMA Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN TUTUNDURMA

2 Evlilik yıl dönümü için ne alsam hangi mağazandan alsam gibi çok ciddi bir konuda bunalım yaşıyor. BU ADAM NEYE KARAR VERMEYE ÇALIŞIYORIYOR NE YAPMALIYIM? Hangi mağazaya gitmeliyim

3 Neden bazı tüketiciler Beymen den giyinirken, bazıları Vakko yada değişik markaları seçmektedir? Ya da pazar pazarını tercih edenler yok mudur? Neden benzer gelir ve sosyal sınıf yapısına sahip insanlardan bazıları Opel marka araba tercih ederken, bazıları Renault, Fiat, Toyota yı tercih etmektedir? Neden? Yani, herhangi bir ihtiyacımızı gidermek üzere pazarda bir çok alternatif varken NEDEN alternatifler arasından bazıları üzerinde yoğunlaşırız. Yada, yoğunlaşır mıyız?

4 pazarlama yöneticilerinin önünde şu tür tüketiciler bulunmaktadır. Sadıklar:Bu gruptaki tüketiciler markamızı tercih eden şimdiki kullanıcılardır. Bu grubun markamıza bağlılıklarının sürdürmek yada sürekli kılmak ve kullanma oranlarını artırmak amaç olabilmektedir. Farketmezciler:Her marka ürünü yada kullanan gruptur. Başka marka kullananların kendi markamıza yönelmelerini sağlamak için çaba harcarız. Tatmin Olmamışlar:Kendi markamızı yada başka bir markayı kullanıp hoşnut olmayan gruptur. Neden tatmin olmadıkları belirlenip, bu nedenleri ortadan kaldırmak ve tatmin olmalarını sağlamak amaç olarak düşünülür. Hiç Kullanmayanlar:Ürün yada markayı denememiş ve kullanmamış olanlardır. Ürün için yeni kullanıcılar yaratmak ve onlara doğru markayı satın aldırmak için çalışılır.

5 Tutundurma çabaları ile işletmeler, pazarda satın almada bulunan fiili tüketicilerle müşteri olma olasılığı bulunan potansiyel tüketicilere, ürün, firma ve değişikliklerle yenilikler hakkında mesajlar sunar ve onları işletmenin lehine karar almaya yönlendirmek isterler. Pazarda çok sayıda bu amaçlı mesajlar arasında (HATIRLAYINIZ!!! İŞLETMENİN DIŞ ÇEVRESİ) önemli olan, fark edilebilir ve ikna edici tutundurma karmasını uygulayabilmektir.

6 Pazarlama karmasının işletmeler için neden önemli olduğunu hatırlayınız!!!! Pazarlama karması olarak bildiğimiz 4P nin unsurlarından biri olan tutundurma, pazarlama çabalarının işletme ile pazarda yer alan tüketiciler arasındaki iletişimine imine yöneliktir. Tutundurma çeşitli yazarlar tarafından değişik şekillerde tanımlanmıştır. İşletmenin ürettiği mal ve hizmetler hakkında tüketicilere bilgi verme, onları inandırma, belli bir davranışa yöneltme ve hatırlatma çabalarıdır.

7 Tutundurma ile ilgili yapılan değişik tanımlardan hangisi ele alınırsa alınsın, hepsinde ortak olan unsurlar şunlardır: Tutundurma, iletişim kuramına dayanır (özellikle dış çevre ile olan iletişimini içerir) ve ikna edici yanı vardır. Tutundurma, doğrudan satışları kolaylaştırma amacına yönelik olduğu kadar, tutum ve davranışlara da yöneliktir. Tutundurma, diğer pazarlama eylemleri ile birlikte uygulanır (sadece fiyata dayandırılmamalıdır) ve onların etkisi altındadır. Diğerlerinden bağımsız düşünülemez. Tutundurma; ürün, fiyat ve dağıtım arasında planlı ve programlı bir çalışma gerektirir ve sonuçta birlikte sinerjik etkiyi oluştururlar.

8 Tutundurmanın artan önemi Tutundurma çabalarının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. İşletme ve pazarlamacıları tutundurma çabalarına önem vermeye zorlayan temel gelişmeler şöyle sıralanabilir: Tüketici istek, ihtiyaç ve beklentilerindeki değişim, İkame ürünlerin çoğalmasıyla pazarda artan rekabet, Gelir artışı sonucu tüketici sayısının ve potansiyel müşterilerin artması, Aracı kurumların artması ve dağıtım kanallarının genişlemesi, Perakendecilerin büyümesi ve zincirler oluşturması.

9 Tutundurmadan beklenen yararlar Satışların sürekliliğini sağlamak Mal ve hizmetlere yönelik talebi canlandırmak Potansiyel müşterilere mal ve hizmetlerin yarayışlılıkları hakkında bilgi sağlamak Potansiyel müşterileri mal ve hizmetlerin birbirlerine karşı üstünlükleri hakkında bilgi vermek Olumlu işletme imajı oluşturmak Pazar payını korumak Markalara kimlik kazandırmak ve isim haline gelmek Ürünün değerini tüketicilerin gözünde yükseltmek, vb.

10 Tutundurma çabaları işletmenin dışd ışa açılan kapısıdır. Tutundurma ve İletişimim Tüketicilerle sürekli mesaj alış verişine dayalı faaliyetler bütünü olarak bakıldığında, pazarlamanın bir iletişim süreci olduğu görülebilir. bir deterjan markasının daha beyaz yıkadığını ve yıpratmadığını var sayalım. CIRT OSMAN DAYI Başarının ölçümlenmesinin bir yolu, deterjanda tüketicilerin bu özelliği algılayıp algılamadıkları ile ilgilidir. Eğer yeterli ölçüde algılanmamışsa başarı sağlanamamıştır. Yani arada iletişimin olup olmadığı önemlidir.

11 İletişim ve satın alma karanının oluşması Tüketicilerin satın alma kararına etki eden değişkenler 1. İç Değişkenler (Psikolojik etmenler):öğrenme, güdüleme (motivasyon), algılama, kişilik, tutum. 2. Sosyo Kültürel Değişkenler: Toplumsal gruplar, aile, sosyal sınıf, kültür, alt kültür, kişisel etkiler. 3. Demografik Değişkenler: Yaş, gelir, eğitim, coğrafik yerleşim. 4. Pazarlama Çabaların Etkileri Olarak Tanımlanan Etmenler: Kendimizin ve rakiplerimizin uyguladıkları stratejilerin toplam etkisi olarak görülmekte ve incelenmektedir. Bu etkiler, pazarlama yöneticilerinin kontrolü altındadır. 5. Durumsal Etkiler:Satın alma karar sürecinde oluştuğu ortamın değişikliğini açıklamaya çalışır. Hatırlay rlayınız z işletmenin i çevresel koşullar ulları

12 Güdülemeye ilişkin bir örnek asyonel Satın Alma Güdüleri Duygusal Satın Alma Güdüleri - Yüksek kalite Farklı olma arzusu - Düşük fiyat Diğerleriyle uygunluk arzusu - Uzun ömür Karşı cinsi etkileme arzusu - Performans Güçlü olma arzusu - Kullanımkolaylığı Prestij arzusu

13 Tutundurma yöntemleri Kişisel satış Reklam Tanıtma ve Halkla ilişkiler Satış tutundurma

14 Ürün n Hayat Eğrisi E risi Dönemleri D İtibariyle Tutundurma Amaç ve Çabalarına Örnekler Giriş Büyüme Olgunluk Düşüş Ürün Hayat Eğrisi Dönemleri Tutundurma amacı Tutundurma çabaları Bilgilendirmek İkna etmek Hatırlatmak Uygun iletişim araçlarında duyurum Ürünü tanıtıcı reklam Aracılara yönelik tanıtım ziyaretleri Aracılara yönelik kişisel satış çabaları Ayırt edici reklam Ürün tanıtım hediyeleri Hatırlatıcı ve marka bağlılığına yönelik reklam Tüketicilere yönelik ıskonto ve kuponlar Aracılara yönelik ıskonto ve satış destekleri Azalan reklamlar Örneküründağıtımları İnceleyiniz

15 Kişisel satış Olası müşterileri bulmak satın almaya ikna etmek ve müşteri memnuniyeti sürekliliğini sağlamak veya kısaca satış yapmak amacıyla bir veya daha fazla potansiyel alıcıyla karşılıklı konuşmak görüşmek ve sonuca ulaşmaktır. Genellikle pahalı, sık satın alınmayan gösteri ve özel teknik bilgi gerektiren sipariş yoluyla satışı yapılan çoğu temel orman ürünleri dahil bir çok endüstriyel mallarda yaygın kullanılan tutundurma şeklidir. Bu yöntemde satış elemanın performansı çok önemlidir.

16 Kişisel satış sürecinin aşamaları Satışa hazırlık aşaması Potansiyel alıcıları belirleme aşaması Alıcıları yakından tanıma aşaması Satış görüşmesi aşaması Satış sonrası faaliyetler aşaması Yukarıdaki tanımlamadan farklı yaklaşımlarda olabilmektedir. (Bkz. Kitap s344)

17 Orman ürünleri satış zamanı ve yöntemleri Orman ürünleri satış zamanı Satış zamanı; satışın yıl veya ay içinde ne zaman yapıldığını değil; odun hasadından önce veya sonra yapıldığını gösteren bir kavramdır. Yani, satışın üretimin hangi aşamasında gerçekleştiğini gösterir.

18 Odun hammaddesi üretim sürecinin nerede başlayıp nerede bittiği konusunda farklı iki görüş bulunmaktadır. Bunlar; Birinci Görüşe göre üretim süreci: Tohum ekiminden odunun hasat için olgunluğa erişmesine kadar geçen süreçtir. İkinci Görüşe göre üretim süreci: Tohum ekiminden odunun hasat için olgunluğa erişmesine kadar olan süre yeterli değildir. Ağaçların kesilip, ürün çeşitlerine ayrılması,depoya nakli ve satış işlemleri de süreç içinde yer almaktadır.

19 satış zamanına göre satışlar Önceden satış (alivreli satışlar, dikili satışlar) Sonradan satış olmak üzere 2 ye ayrılır.

20 Sonradan satış: Alıcılar satıcının belirlediği ve piyasaya sunduğu ürün ve çeşitlerini almak ve bunlardan üretimlerini sağlamak zorundadır. Bu yöntemde ormandan kesilen ağaçlar, kesim, hazırlama, çeşitlerine ayırma, bölmeden çıkarma, depoya nakletme, depoda standartlara göre partiler halinde istifleme ve satışa sunma işlerini kapsar. Ülkemizde ağırlıklı olarak kullanılan yöntemdir.

21 Önceden satış Ağaç daha hasat edilmeden dikili halde yapılan satıştır. alivreli satışlar ve dikili satışlar satışlar olarak karşımıza çıkabilmektedir. 2 çeşit uygulaması vardır: Kesilmesine karar verilen bölme veya ağaçların satışı ve Kesilmesine karar verilen ağaçların satışı (ülkemizde son zamanlarda yagınlaşan yöntem)

22 Yaaaaaniii; Kesilecek ağaçların belirlenmesi ve planlarının yapılması üretim için gerekli yol, vb alt yapının tesisi işlemler tarafından gerçekleştirilmek koşuluyla geniş sahalarda yapılabildiği gibi küçük sahalarda satıcı tarafından yapılmış planlarda belirlenen ağaçların yine satıcı tarafından oluşturulmuş mevcut alt yapı olanakları yardımıyla alıcı tarafından kesilmesi şeklinde de yapılabilmektedir. Bütün plan ve alt yapının alıcı tarafından yapılması (1. Yol) daha çok az gelişmiş ülkelerde görülmektedir. Plan yapımı için gerekli bilgi birikimine sahip olmayan ve alt yapı olanakları geliştirmek için finansal olanakları sınırlı olan ülkeler bu yola başvurur. Ülkemizde de bu yöntemi denemiş (Kastamonu- çangal ve zindan ormanlarının işletilmesi) başarılı olunamadığı için (kaynakların tahribatı) vazgeçilmiştir.

23 İkinci tip uygulamaya ise, 1996 yılında 5038 Tamim numaralı Dikili Ağaç Satışı Tamimi ile ülkemizde başlanmıştır. Dikili satışlar küçük alanlarda ve belirli ürünlerde uygulandığı zaman firmanın gelişmişlik durumuna da bağlı olarak yararlı sonuçlar verebilmektedir. Uygulamada, orman alanındaki dikili hacmi bilinen ve amenajman planına göre hasat edilmesi gereken ağaçlar satılmaktadır. Ağaçlar satıcı tarafından işaretlenir. Alıcı ise bu ağaçları kalan ağaçlara zarar vermeden hasat etmektir. Hasat sırasında odun çeşitlerini ayırmada alıcı serbesttir.

24 Bazı yararları: Alıcı, ürünü isteklerine göre boyutlandırabildiğinden kayıplar önlenmektedir. Kesim ile satın alma işlemi arasındaki dalgalanmalardan alıcılar daha az etkilenmektedir. Hammadde tedarik planlaması yapmak daha kolaydır (alıcı tarafından) Değeri zamanla birlikte bozulmalara bağlı olarak düşebilen (kayın-ardaklanma) hallerde yararlı sonuçlar vermektedir.

25 Odun hammaddesi satışlarında genel ilkeler Satışa çıkarılacak malın tüm özellikleri (cinci, boyutu, kalitesi, vb) tanımlanmış olmalıdır. Satışa çıkarılan malların miktarı alıcıların ilgilendiği ölçü dikkate alınarak (hacim, ağırlık, parça sayısı, vb) belirtilmelidir. Satışa çıkarılan parti büyüklüğü önemlidir.(en az 12 metreküp, en fazla 60 metreküp olmalı; arası iyi satılmaktadır.) Satışa çıkarılan malın yeri açık bir şekilde belirtilmelidir. Ör: sav deposu, aşağı gökdere deposu, X bölmesinden dikili, vb ve ulaşım tarifi yapılmalıdır. Partilerin istifi inceleme kolaylığı sağlayacak şekilde düzgün olmalı

26 Odun hammaddesi satışlarında genel ilkeler Fiyat konusunda hassas olunmalı Ödeme koşulları, teminat tutarı belirtilmeli Depoda beklememiş mallar alıcılar tarafından tercih edildiği için depoya gelmemiş mallar satışa çıkarılabilmektedir (Global satış) Teslim tarihi belirtilmeli Ör: depodan hemen teslim, satış tarihinden 3 gün sonra gibi Partiler etiketlenmeli, tür, orijin, ortalama çap, kesim tarihi, vb yazılmalı

27 Orman Ürünleri Satış Yöntemleri Açık arttırmalı satış Yükselterek satış Eksilterek satış Teklif usulü-gizli arttırmalı (kapalı zarf) satış Pazarlıklı satış Tahsisli satış Açık arttırmalı satış olarak bilinen yöntem

28 Açık arttırmalı satış Yükselterek satış Eksilterek satış olmak üzere 2 türü vardır. Aralarındaki fark 1. Yöntemde; Y arttırmalar muammen bedele dayandırılır. 2.sinde ise eksiltmelerin piyasa satış fiyatının üzerindeki bir tutardan başlamasıdır. Yani taban fiyat yerine tavan fiyattan işe başlanmıştır. Ülkemizde orman ürünlerinin piyasa satışlarında uygulanan yöntem birincisidir. Bu orman kanunlarında bulunan hükümler gereğidir. (HATIRLATMA)

29 Açık arttırmalı satış (yükselterek) Alıcılara, satışın zamanı, yeri, satışın zamanı, satılacak malın miktarı, cinsi, kalitesi, muammen bedeli, vb. hususlar çeşitli kanallarla duyurulmaktadır. Ör: internet Alıcılar gerekli şartları yerine getirerek baş vururlar. Tüm alıcılar ilan edilen yer ve zamanda toplanır. Satıcı muammen bedelleri duyurur. Alıcılar, talip oldukları partilere muammen bedelin %3 ü oranında temiant yatırır. Satış sözleşmesini imzalar. Alıcılar partilere fiyat verirler

30 Açık arttırmalı satış (yükselterek) En yüksek fiyatı verene mal ihale edilir. (Oluşan fiyat komisyonca uygun bulunmasa satış iptal edilebilir.) Satış gerçekleşirse sözlü beyanlar satış akdi haline getirilir. Geçici teminat kesin teminata dönüşür (%6) Komisyon satış sonucu bilgi cetveli düzenler onay için Bölge müdürlüğüne gönderir. Onaydan sonra satış gerçekleşmiş olur. (15 gün içinde satışın tamamı yada bir kısmı iptal edilebilir)

31 HATIRLAYINIZ Muammen bedelin bulunabilmesi için öncelikle maliyet fiyatının bulunması gerekmektedir. Not. Muammen bedel: tahmin olunan satış fiyatıdır. Maliyet fiyatı hesabı Maf=(h +tz + s +t +)1.0r Muammen bedel= Maf +- (Maf X 0.0P) + - (Maf X 0.0i) HATIRLAYINIZ

32 Özetle; HATIRLAYINIZ FİYATLANDIRMA Ülkemizde odun hammaddesi satışlarında kullanılan fiyat belirleme yöntemi, maliyet artı fiyatlandırma esaslı, talebe ve rekabete öznel değerlendirmelere dayalı karma bir yöntemdir. Eleştiriye açık bir çok yönü bulunmaktadır. Soru: Eleştiriniz!!!!!! NOT: Tahmin olunan fiyat (muammen bedel) önceden veya dikili satışlarda farklı şekilde hesaplanmaktadır nolu tamim.

33 Satış işleminin hazırlığı ve yönetiminde görevli personel Satışlar satış komisyonu tarafından yönetilmektedir. Bu komisyon İşletme müdürü başkanlığında, muhasebeci, işletme şefi, veya vekilinden oluşur. Komisyon, satıştan önce katılımcıları listeler, katılımcılara numara veya etiket verir, anlaşma sağlandığında da sözlü beyanlar akid haline getirilir.

34 Orman ürünlerinin yaklaşık % 50 den fazlası açık artırmalı satış yoluyla değerlendirilmektedir. Açık artırmalı satış gelirlerinin büyük bölümü tomruk ve sanayi odunu satışlarından oluşmakta, tomruğun toplam satış gelirleri içindeki payı da % 75 civarında bulunmaktadır

35 Kapalı zarf yöntemi (Teklif usulü-gizli arttırmalı satış) Satışı yapılacak malın nitelikleri ve satış sözleşmesinde aranan koşullar ilan edilir Alıcılar mal için önerdikleri fiyatı bir zarfa koyarak gerekli belgelerle birlikte satıcıya teslim eder İlanda belirtilen sürenin bitiminde satış komisyonu teklif verenlerin huzurunda zarfları açar Teklifler öncelikle satış için istenen gerekli koşulların sağlanıp sağlanmaması bakımından incelenir, belgeleri tamam olan teklifler arasında fiyat bakımından değerlendirme yapılır En yüksek fiyatı veren alıcıya satış yapılır (birden fazla aynı fiyatı veren alıcı varsa komisyon başkanı teklifini geri çekmek isteyen olup olmadığını sorar, eğer tekliflerden çekilen olmasa kura yolu ile alıcı belirlenir) Yöntem ülkemizde uygulanmamaktadır.

36 Pazarlıklı Satışlar Alıcı ve satıcı yüz yüze görüşmekte alıcı istediği fiyatı belirtmekte satıcı da teklifini sunmaktadır. Her iki taraf için uygun bir fiyat için anlaşılmakta yada anlaşma olmamaktadır. Bilinen en eski yöntemdir. Yöntem, açık arttırma ile yapılan satışlarda yapılan ihalelerde alıcı çıkmaması durumunda ve ikinci bir ihale şansı yoksa kullanılmaktadır. Özellikle odunu bozulan kayın ve gürgen için bu satışların önemi büyüktür.

37

38 Tahsisli satışlar Çoğunlukla yasal yükümlülükler, sosyal sorumluluklar ve ekonomik politikalar nedeniyle yapılan güdümlü satışlardır. Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları Hakkında Esaslar adlı kararnameye göre bu satışın esasları belirtilmiştir. Fiyat satıştan önce belirlenmektedir. Ör: Orman köylülerine yapılan zati yakacak ve yapacak odun satışları buna örnektir. Bezer şeklide orman köylülerinin gelirini arttırmak amacıyla yapılan köylü Pazar satışları, kooperatiflere yapılan satışlar, vb. 10 yıllık ortalamalara göre OGM satışlarda açık arttırma esas olmasına rağmen endüstriyel odunların sadece %43 ü açık arttırmalı satılmış, %57 si tahsisen satılmıştır.

39 ŞİMDİ TUTUNDURMA YÖNTEMLERİNE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDİYORUZ Tutundurma (karmasının)yöntemlerinden ikincisi REKLAM Reklam; bir mal ya da hizmetin, tarifesi önceden belli bir ücret karşılığında kitle iletişim araçları vasıtasıyla olumlu bir biçimde tanıtılıp benimsetilmesi çabalarıdır.

40 tutundurma çabaları içinde reklam, sık kullanılan bir araç olarak karşımıza çıkar. Dünyada ve ülkemizde reklamlara ödenen bedeller milyar dolarlarla ifade edilmektedir İşletmeleri reklamı sık kullanmaya iten temel neden, reklamın aynı anda çok sayıda tüketici kitlesine ulaşabilmesi özelliğidir. Reklamı önemli hale getiren diğer özellikleri olarak; tekrarlanabilme ve çok farklı ortamlarda yayınlanabilmesi ve etkili biçimde sunulabilmesi sayılabilir. ÖRNEK. CİMBOM SARAÇOĞLUNDA MUTLAKA PUAN ALACAK

41 Reklamın amaçlarıişlevleri Bilgilendirme İkna etme Hatırlatma Reklam Türleri Reklamları değişik açılardan sınıflandırmak mümkündür. Herhangi bir reklam, bu sınıflandırmaların birden fazlası içinde değerlendirilebilir.

42 Reklamı yapanlar açısından Üretici reklamları; üretici tarafından gerçekleştirilen, ve bedeli ödenen reklamlardır. (Pepsi, Toyota, Ericsson vb.) Aracı (perakendeci) reklamları; Gittikçe güçlenen perakendecilerin kendi marka ve mağazalarını tutundurma amaçlı reklamlarıdır. (Migros, Carrefoursa, Yimpaş vb.) Hizmet işletmesi reklamları; Eğitim, bankacılık, sağlık vb. hizmet işletmelerinin reklamlarıdır. Hizmet üreticilerinin bayilerine de katkıda bulunurlar. (Aksigorta, THY, Yapı Kredi Bankası vb.)

43 Ödeme açısından Bireysel reklam; Bedeli sadece bir işletme tarafından ödenen reklamlardır. (Eti Bisküvi, McDonald s vb.) Ortaklaşa reklam; Belirli bir endüstri, ürün grubu yada fikir etrafında olumlu görüş oluşturma amaçlı olup, bedeli birden fazla işletme yada organizasyon tarafından ödenen reklamlardır. (Diş sağlığı korunması, Eğitimin geliştirilmesi vb.ne yönelik kurum ve kuruluşların ortak reklamları)

44 Hedef pazar açısından; Tüketicilere (son kullanıcılara) yönelik reklamlar; ürünü tüketecek olan son kullanıcılara yönelik reklamlardır. (İpana, İş Hayat yaşam sigortası vb.) Endüstriyel alıcılara yönelik reklamlar; inşaatçılar, fabrikalar vb. endüstriyel alıcıları muhatap alan reklamlardır. (Caterpillar, Isısan vb.) Aracılara yönelik reklamlar; herhangi bir mal veya hizmeti satmaya teşvik bakımından aracı kurumlara yönelik reklamlardır. (Visa vb.)

45 Coğrafi açıdan; Yerel reklam; yerel ölçekte reklamlardır. (yerel gazete reklamları, coğrafi açıdan farklılaştırılmış ürünlerin reklamları vb.) Ulusal reklam; ulusal ölçekte reklamlarıdır. (Ülker içim süt, Garanti, Billur tuz, Aytaç su vb.) Uluslar arası reklam; birden fazla ülkede satışı olan ürünlerin reklamlarıdır. Bu tür reklamlarda dil ve içerik açısından gerekli değişiklikler yapılır. (Coca Cola, McDonald s, Marlboro, Pepsi vb.) REKLAM BİR ÇOK FARKLI AÇIDAN DAHA SINIFLANDIRILABİLİR. AMA YETER ARTIK.!!!!

46 Reklam Araçları okuyunuz Reklam Aracı Üstünlükleri Zayıflıkları Gazete Dergi Radyo Televizyon Esnek olrnası, Zaman tercihi vermesi, İyi konumlandırmaya fırsat tanıması, Geniş kitlelerce izlenebilmesi, Yüksek inandırıcılığa sahip olması, Bölgesel ücretlendirme uygulanabilmesi Heterojen hedef kitlelere uygun olması, Kaliteli baskıya fırsat vermesi, Uzun süreli ve kalıcı olması, Uzun sürede okunması ve daha sık göze çarpması, Güvenilirliği oranında imaj oluşturması Kitlelere hitap edebilmesi, Yerel yada özel hedef kitlesi olan radyolar aracılığıyla heterojen bölümlere ulaşabilmesi, Düşük maliyetli olması Ses, görüntü ve hareketi bir arada sunabilmesi, Duyulara hitap edebilmesi, yüksek dikkat oluşturabilmesi, Oldukça zengin görüntülere fırsat vermesi Reklam kalitesinin baskı kalitesine bağl olması, Kısa sürede okunması v unutulabilmesi, Gözden kaçırıl maya açık olması, Çöpe atılabilmesi Uzun reklamların satın almayı zamana yayması, Çöpe atılabilmesi, Yüksek maliyetle nedeniyle istenilen konumlandırmaya fırsa vermemesi Sadece sözlü olması ve kısa süred unutulabilmesi, Televizyona güre daha az dikkat çekici olması Çok yüksek maliyetli olması, Düzen siz aralıklarla yayınlanması, Kısa süred unutulabilmesi, heterojen kitlelere hitap etm fırsatı vermemesi

47 okuyunuz Bunlarla birlikte internet, postalama, telefon, fax, el ilanları,vb. yöntemlerde mevcuttur. İnternet, kullanımı hızla artan bir araçtır. Hatta bunun sonucunda elektronik ticaret gelişmiştir.

48 İnternet kullanımı ve interneti pazarlama aracı olarak kullanım orman işletmelerinde de hızla yaygınlaşmaktadır. Ormancılıkla ilgili bir çok site bulşunmaktadır. Halkla ilişkiler ve reklam açısından önemlidir. Radyo, televizyon, reklamları kullanılabilmektedir. Ticari amaçlı kataloglar basılabilmektedir. Ör DOFİ yıllar itibariyle fidan satış katalogları hazırlamakta ve bu katalogların dağıtımını yapabilmektedir. Alo fidan ve nikah fidanı türlerinde kurum bültenlerinde ya da yerel gazetelerde reklam verilebilmektedir. hatıra ormanlarında ağaçlandırma alanında kurumun adı ve tabelası yer almaktadır. Reklam satışa katılan alıcı sayısını arttırmak amacıyla da kullanılabilmektedir Ör: ihalelere alıcıların çeşitli yollarla davet edilmesi, satışa sunulan fidanların alıcılara faxlanması, vb.

49 Tutundurma (karmasının)yöntemlerinden SATIŞ TUTUNDURMA Fuarlara Katılma, Sergiler, Teşhirler, Diğer Satış Çabaları promosyon Bu kapsamda değerlendirilebilir. Satış tutundurma çabaları normalde tamamlayıcı bir yöntem olmakla birlikte orman işletmelerinde sıkça kullanılan ve yararlı olan bir yöntemdir. Örnek DOFİ orman ve çevre ile ilgili sempozyum, kongre, vb. etkinliklerde standlar açabilmekte ve fuarlara katılabilmektedir. Ayrıca, hemen hemen tüm DOFİ nin teşhir amaçlı bir fidan satış reyonu bulunmaktadır.

50 Ancak, bu reyonlar gereken özen gösterilemediği için kendisinden beklenen potansiyel faydaları sağlamaktan uzaktır. Büyük şehirlerde olmayan veya yerleşim birimlerinden uzak olan işletmelerde bu aracın etkin kullanımı mümkün olmamaktadır. Bu nedenle fidan üretimi ve pazarlanması bir sistem yaklaşımı içinde ele alınıp, bazı fidanlıkların üretim ve depo bazılarının ise, satış fidanlıkları olarak belirlenmesi yararlı olabilir. Ayrıca odun satışı amacıyla kullanılan orman son satış depolarını da bu kapsamda örneklendirebiliriz. Depo yeri seçimi, ulaşım ağlarına olan uzaklığı, yerleşim merkezlerine olan uzaklığı vb. önemlidir. Satışlarsırasında müşterilere sağlanan kolaylıklar, çay vb ikramı satış tutundurma kapsamında değerlendirilebilir.

51 Tutundurma (karmasının)yöntemlerinden TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER Halkla ilişkiler; bir kişi veya örgüte karşı kamuoyunun (hedef kitlenin) tavrını değerleyip, organizasyonun kamuoyu nezrinde saygınlık ve itibar kazana bileceği strateji ve politikaların izlenmesidir. Reklama göre daha uzun dönemli bir bakış açısını içermektedir. Reklamda daha çok satış arttırmaya yönelik çabalar ağırlıktayken, halkla ilişkilerde işletmenin prestiji ve imajı ön plandadır.

52 Avantajları: Reklam ve kişisel satış çabalarından daha düşük maliyetli olması, Reklamdan daha güvenilir olması, Reklamlara oranla daha fazla okunması ve dikkat çekmesi, Daha fazla bilgi içermesi, Gerekli zamanlarda kullanılabilmesi. Dezavantajları: Mesaj üzerinde kontrol yetkisinin olmaması, Bir kerelik yayınlanması ve sınırlı yayılması, Belirli bir tarifeye bağlı olmamakla birlikte yüksek bedeller ödenebilmesi, Yayınlanma şansının kişisel ilişkilere bağlı olması.

53 Ormancılıkta son dönemde yaygın kullanılan araçlardan birisidir. Özellikle ticari niteliği az olan etkinliklerde ön plana çıkan tutundurma yöntemidir. Tanıtım büroşürleri, vb. basın yayım tanıtım etkinlikleri köylünün bilgilendirilmesine yönelik etkinlikler orman yangınları konusunda bilinç oluşturmaya yönelik etkinlikler Ağaçlandırma çalışmalarına yönelik etkinlikler Çevre bilinci oluşturmaya yönelik etkinlikler Personelin halka olan yaklaşımındaki iyileşmeler (toplam kalite yönetimi felsefesi, vb)

54 ORMAN İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA özetle Orman işletmelerinin ticari bir ilişki ile bağlı olduğu kitleler yönelik olarak kişisel satış, reklam, ve satış tutundurma yöntemleri ön plana çıkmakta; ticari nitelik taşımayan ilgililere yönelik tutundurma faaliyetlerinde tanıtım, ve halkla ilişkiler ağırlık kazanmaktadır. Yayın-tan tanıtım m etkinlikleri yetersizdir.

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK GİRİŞ Bir mala veya hizmete ilişkin bir iletiyi (mesajı), sözlü yada görüntülü olarak pazar birimlerine sunmak için yapılan eylemlere reklam yapmak denir. İleti yada mesaj da reklam diye adlandırılır.

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayça ERTURAN Ankara-2003 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI SERTAÇ OCAK PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

SANAL PAZARLAMA KARMASI BİLEŞİMİ VIRTUAL MARKETING MIX COMBINATION

SANAL PAZARLAMA KARMASI BİLEŞİMİ VIRTUAL MARKETING MIX COMBINATION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.2 s.165-185. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008,

Detaylı

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Faruk EMEKSİZ 1 Mevhibe ALBAYRAK 2 Erdoğan GÜNEŞ 3 Ahmet ÖZÇELİK 4 O. Orkan ÖZER 5 Kemalettin TAŞDAN 6 ÖZET Pazarlama

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEK ETİĞİ Doç. Dr. Hatice Nur ERKIZAN Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serdar KARAKAYA Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo-TV

Detaylı

ULUSLARARASI FUARLARA KATILIM REHBERİ

ULUSLARARASI FUARLARA KATILIM REHBERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002-38 ULUSLARARASI FUARLARA KATILIM REHBERİ MÜŞTAK ÇAĞLAR MERT ÖZCÖMERT İSTANBUL- 2002 Bu eserin tüm haklan İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nm ve yazarının

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ

NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ Hazırlayan: Gökçe Bahar ERCAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ

DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ ALİ KAHRAMAN

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞLENMİŞ İTHAL GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI

TÜRKİYE DE İŞLENMİŞ İTHAL GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI TÜRKİYE DE İŞLENMİŞ İTHAL GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Öğr.Gör. Dr. Ece Nüket ÖNDOĞAN Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu ece@egenet.com.tr ÖZET Günümüzde, Dünya da globalleşme süreci yaşanırken, ülkeler

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝNÝN PAZARLANMASINDA ÝNTERNETÝN ETKÝN KULLANIMINA YÖNELÝK BÝR MODEL

Detaylı

Đnternetten Pazarlama: Đzmir Đli Seyahat Acenta Yöneticilerinin Bakış Açısı

Đnternetten Pazarlama: Đzmir Đli Seyahat Acenta Yöneticilerinin Bakış Açısı Đnternetten Pazarlama: Đzmir Đli Seyahat Acenta Yöneticilerinin Bakış Açısı Osman Eralp Çolakoğlu Ceren Ataman Adnan Menderes Üniversitesi Özet Bu araştırmada seyahat acenta yöneticileri bakış açısıyla

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri

B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi B2B e-ticaret ve e-pazaryerleri ARALIK 2008 ANKARA Bu eserin telif hakkı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ne aittir. 5846 sayılı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON DETAY YAYINLARI : 274 1. Baskı : Ocak 2009 ISBN : 978-9944-223-81-2 Yayıncı Sertifika No : 13188 Yrd. Doç. Dr. Cemalettin ATEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON Copyright Detay Anatolia Akademik

Detaylı

BANKACILIKTA DEĞİŞEN PAZARLAMA ANLAYIŞI

BANKACILIKTA DEĞİŞEN PAZARLAMA ANLAYIŞI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BANKACILIKTA DEĞİŞEN PAZARLAMA ANLAYIŞI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Fatma Müge BALSÖZ Ankara 2004 T.C.

Detaylı

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN GLOBAL PAZARLAMA Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 Global Pazarlama Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlık, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI VE SATIŞ KOŞULLARI

İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI VE SATIŞ KOŞULLARI İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI VE SATIŞ KOŞULLARI Sigorta; İleride meydana gelmesi muhtemel tehlikeden doğacak zararın giderilmesi için, önceden yapılan ödemeler (prim) karşılığında yapılan taahhüttür. İşveren

Detaylı