PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN TUTUNDURMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN TUTUNDURMA"

Transkript

1 PAZARLAMA Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN TUTUNDURMA

2 Evlilik yıl dönümü için ne alsam hangi mağazandan alsam gibi çok ciddi bir konuda bunalım yaşıyor. BU ADAM NEYE KARAR VERMEYE ÇALIŞIYORIYOR NE YAPMALIYIM? Hangi mağazaya gitmeliyim

3 Neden bazı tüketiciler Beymen den giyinirken, bazıları Vakko yada değişik markaları seçmektedir? Ya da pazar pazarını tercih edenler yok mudur? Neden benzer gelir ve sosyal sınıf yapısına sahip insanlardan bazıları Opel marka araba tercih ederken, bazıları Renault, Fiat, Toyota yı tercih etmektedir? Neden? Yani, herhangi bir ihtiyacımızı gidermek üzere pazarda bir çok alternatif varken NEDEN alternatifler arasından bazıları üzerinde yoğunlaşırız. Yada, yoğunlaşır mıyız?

4 pazarlama yöneticilerinin önünde şu tür tüketiciler bulunmaktadır. Sadıklar:Bu gruptaki tüketiciler markamızı tercih eden şimdiki kullanıcılardır. Bu grubun markamıza bağlılıklarının sürdürmek yada sürekli kılmak ve kullanma oranlarını artırmak amaç olabilmektedir. Farketmezciler:Her marka ürünü yada kullanan gruptur. Başka marka kullananların kendi markamıza yönelmelerini sağlamak için çaba harcarız. Tatmin Olmamışlar:Kendi markamızı yada başka bir markayı kullanıp hoşnut olmayan gruptur. Neden tatmin olmadıkları belirlenip, bu nedenleri ortadan kaldırmak ve tatmin olmalarını sağlamak amaç olarak düşünülür. Hiç Kullanmayanlar:Ürün yada markayı denememiş ve kullanmamış olanlardır. Ürün için yeni kullanıcılar yaratmak ve onlara doğru markayı satın aldırmak için çalışılır.

5 Tutundurma çabaları ile işletmeler, pazarda satın almada bulunan fiili tüketicilerle müşteri olma olasılığı bulunan potansiyel tüketicilere, ürün, firma ve değişikliklerle yenilikler hakkında mesajlar sunar ve onları işletmenin lehine karar almaya yönlendirmek isterler. Pazarda çok sayıda bu amaçlı mesajlar arasında (HATIRLAYINIZ!!! İŞLETMENİN DIŞ ÇEVRESİ) önemli olan, fark edilebilir ve ikna edici tutundurma karmasını uygulayabilmektir.

6 Pazarlama karmasının işletmeler için neden önemli olduğunu hatırlayınız!!!! Pazarlama karması olarak bildiğimiz 4P nin unsurlarından biri olan tutundurma, pazarlama çabalarının işletme ile pazarda yer alan tüketiciler arasındaki iletişimine imine yöneliktir. Tutundurma çeşitli yazarlar tarafından değişik şekillerde tanımlanmıştır. İşletmenin ürettiği mal ve hizmetler hakkında tüketicilere bilgi verme, onları inandırma, belli bir davranışa yöneltme ve hatırlatma çabalarıdır.

7 Tutundurma ile ilgili yapılan değişik tanımlardan hangisi ele alınırsa alınsın, hepsinde ortak olan unsurlar şunlardır: Tutundurma, iletişim kuramına dayanır (özellikle dış çevre ile olan iletişimini içerir) ve ikna edici yanı vardır. Tutundurma, doğrudan satışları kolaylaştırma amacına yönelik olduğu kadar, tutum ve davranışlara da yöneliktir. Tutundurma, diğer pazarlama eylemleri ile birlikte uygulanır (sadece fiyata dayandırılmamalıdır) ve onların etkisi altındadır. Diğerlerinden bağımsız düşünülemez. Tutundurma; ürün, fiyat ve dağıtım arasında planlı ve programlı bir çalışma gerektirir ve sonuçta birlikte sinerjik etkiyi oluştururlar.

8 Tutundurmanın artan önemi Tutundurma çabalarının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. İşletme ve pazarlamacıları tutundurma çabalarına önem vermeye zorlayan temel gelişmeler şöyle sıralanabilir: Tüketici istek, ihtiyaç ve beklentilerindeki değişim, İkame ürünlerin çoğalmasıyla pazarda artan rekabet, Gelir artışı sonucu tüketici sayısının ve potansiyel müşterilerin artması, Aracı kurumların artması ve dağıtım kanallarının genişlemesi, Perakendecilerin büyümesi ve zincirler oluşturması.

9 Tutundurmadan beklenen yararlar Satışların sürekliliğini sağlamak Mal ve hizmetlere yönelik talebi canlandırmak Potansiyel müşterilere mal ve hizmetlerin yarayışlılıkları hakkında bilgi sağlamak Potansiyel müşterileri mal ve hizmetlerin birbirlerine karşı üstünlükleri hakkında bilgi vermek Olumlu işletme imajı oluşturmak Pazar payını korumak Markalara kimlik kazandırmak ve isim haline gelmek Ürünün değerini tüketicilerin gözünde yükseltmek, vb.

10 Tutundurma çabaları işletmenin dışd ışa açılan kapısıdır. Tutundurma ve İletişimim Tüketicilerle sürekli mesaj alış verişine dayalı faaliyetler bütünü olarak bakıldığında, pazarlamanın bir iletişim süreci olduğu görülebilir. bir deterjan markasının daha beyaz yıkadığını ve yıpratmadığını var sayalım. CIRT OSMAN DAYI Başarının ölçümlenmesinin bir yolu, deterjanda tüketicilerin bu özelliği algılayıp algılamadıkları ile ilgilidir. Eğer yeterli ölçüde algılanmamışsa başarı sağlanamamıştır. Yani arada iletişimin olup olmadığı önemlidir.

11 İletişim ve satın alma karanının oluşması Tüketicilerin satın alma kararına etki eden değişkenler 1. İç Değişkenler (Psikolojik etmenler):öğrenme, güdüleme (motivasyon), algılama, kişilik, tutum. 2. Sosyo Kültürel Değişkenler: Toplumsal gruplar, aile, sosyal sınıf, kültür, alt kültür, kişisel etkiler. 3. Demografik Değişkenler: Yaş, gelir, eğitim, coğrafik yerleşim. 4. Pazarlama Çabaların Etkileri Olarak Tanımlanan Etmenler: Kendimizin ve rakiplerimizin uyguladıkları stratejilerin toplam etkisi olarak görülmekte ve incelenmektedir. Bu etkiler, pazarlama yöneticilerinin kontrolü altındadır. 5. Durumsal Etkiler:Satın alma karar sürecinde oluştuğu ortamın değişikliğini açıklamaya çalışır. Hatırlay rlayınız z işletmenin i çevresel koşullar ulları

12 Güdülemeye ilişkin bir örnek asyonel Satın Alma Güdüleri Duygusal Satın Alma Güdüleri - Yüksek kalite Farklı olma arzusu - Düşük fiyat Diğerleriyle uygunluk arzusu - Uzun ömür Karşı cinsi etkileme arzusu - Performans Güçlü olma arzusu - Kullanımkolaylığı Prestij arzusu

13 Tutundurma yöntemleri Kişisel satış Reklam Tanıtma ve Halkla ilişkiler Satış tutundurma

14 Ürün n Hayat Eğrisi E risi Dönemleri D İtibariyle Tutundurma Amaç ve Çabalarına Örnekler Giriş Büyüme Olgunluk Düşüş Ürün Hayat Eğrisi Dönemleri Tutundurma amacı Tutundurma çabaları Bilgilendirmek İkna etmek Hatırlatmak Uygun iletişim araçlarında duyurum Ürünü tanıtıcı reklam Aracılara yönelik tanıtım ziyaretleri Aracılara yönelik kişisel satış çabaları Ayırt edici reklam Ürün tanıtım hediyeleri Hatırlatıcı ve marka bağlılığına yönelik reklam Tüketicilere yönelik ıskonto ve kuponlar Aracılara yönelik ıskonto ve satış destekleri Azalan reklamlar Örneküründağıtımları İnceleyiniz

15 Kişisel satış Olası müşterileri bulmak satın almaya ikna etmek ve müşteri memnuniyeti sürekliliğini sağlamak veya kısaca satış yapmak amacıyla bir veya daha fazla potansiyel alıcıyla karşılıklı konuşmak görüşmek ve sonuca ulaşmaktır. Genellikle pahalı, sık satın alınmayan gösteri ve özel teknik bilgi gerektiren sipariş yoluyla satışı yapılan çoğu temel orman ürünleri dahil bir çok endüstriyel mallarda yaygın kullanılan tutundurma şeklidir. Bu yöntemde satış elemanın performansı çok önemlidir.

16 Kişisel satış sürecinin aşamaları Satışa hazırlık aşaması Potansiyel alıcıları belirleme aşaması Alıcıları yakından tanıma aşaması Satış görüşmesi aşaması Satış sonrası faaliyetler aşaması Yukarıdaki tanımlamadan farklı yaklaşımlarda olabilmektedir. (Bkz. Kitap s344)

17 Orman ürünleri satış zamanı ve yöntemleri Orman ürünleri satış zamanı Satış zamanı; satışın yıl veya ay içinde ne zaman yapıldığını değil; odun hasadından önce veya sonra yapıldığını gösteren bir kavramdır. Yani, satışın üretimin hangi aşamasında gerçekleştiğini gösterir.

18 Odun hammaddesi üretim sürecinin nerede başlayıp nerede bittiği konusunda farklı iki görüş bulunmaktadır. Bunlar; Birinci Görüşe göre üretim süreci: Tohum ekiminden odunun hasat için olgunluğa erişmesine kadar geçen süreçtir. İkinci Görüşe göre üretim süreci: Tohum ekiminden odunun hasat için olgunluğa erişmesine kadar olan süre yeterli değildir. Ağaçların kesilip, ürün çeşitlerine ayrılması,depoya nakli ve satış işlemleri de süreç içinde yer almaktadır.

19 satış zamanına göre satışlar Önceden satış (alivreli satışlar, dikili satışlar) Sonradan satış olmak üzere 2 ye ayrılır.

20 Sonradan satış: Alıcılar satıcının belirlediği ve piyasaya sunduğu ürün ve çeşitlerini almak ve bunlardan üretimlerini sağlamak zorundadır. Bu yöntemde ormandan kesilen ağaçlar, kesim, hazırlama, çeşitlerine ayırma, bölmeden çıkarma, depoya nakletme, depoda standartlara göre partiler halinde istifleme ve satışa sunma işlerini kapsar. Ülkemizde ağırlıklı olarak kullanılan yöntemdir.

21 Önceden satış Ağaç daha hasat edilmeden dikili halde yapılan satıştır. alivreli satışlar ve dikili satışlar satışlar olarak karşımıza çıkabilmektedir. 2 çeşit uygulaması vardır: Kesilmesine karar verilen bölme veya ağaçların satışı ve Kesilmesine karar verilen ağaçların satışı (ülkemizde son zamanlarda yagınlaşan yöntem)

22 Yaaaaaniii; Kesilecek ağaçların belirlenmesi ve planlarının yapılması üretim için gerekli yol, vb alt yapının tesisi işlemler tarafından gerçekleştirilmek koşuluyla geniş sahalarda yapılabildiği gibi küçük sahalarda satıcı tarafından yapılmış planlarda belirlenen ağaçların yine satıcı tarafından oluşturulmuş mevcut alt yapı olanakları yardımıyla alıcı tarafından kesilmesi şeklinde de yapılabilmektedir. Bütün plan ve alt yapının alıcı tarafından yapılması (1. Yol) daha çok az gelişmiş ülkelerde görülmektedir. Plan yapımı için gerekli bilgi birikimine sahip olmayan ve alt yapı olanakları geliştirmek için finansal olanakları sınırlı olan ülkeler bu yola başvurur. Ülkemizde de bu yöntemi denemiş (Kastamonu- çangal ve zindan ormanlarının işletilmesi) başarılı olunamadığı için (kaynakların tahribatı) vazgeçilmiştir.

23 İkinci tip uygulamaya ise, 1996 yılında 5038 Tamim numaralı Dikili Ağaç Satışı Tamimi ile ülkemizde başlanmıştır. Dikili satışlar küçük alanlarda ve belirli ürünlerde uygulandığı zaman firmanın gelişmişlik durumuna da bağlı olarak yararlı sonuçlar verebilmektedir. Uygulamada, orman alanındaki dikili hacmi bilinen ve amenajman planına göre hasat edilmesi gereken ağaçlar satılmaktadır. Ağaçlar satıcı tarafından işaretlenir. Alıcı ise bu ağaçları kalan ağaçlara zarar vermeden hasat etmektir. Hasat sırasında odun çeşitlerini ayırmada alıcı serbesttir.

24 Bazı yararları: Alıcı, ürünü isteklerine göre boyutlandırabildiğinden kayıplar önlenmektedir. Kesim ile satın alma işlemi arasındaki dalgalanmalardan alıcılar daha az etkilenmektedir. Hammadde tedarik planlaması yapmak daha kolaydır (alıcı tarafından) Değeri zamanla birlikte bozulmalara bağlı olarak düşebilen (kayın-ardaklanma) hallerde yararlı sonuçlar vermektedir.

25 Odun hammaddesi satışlarında genel ilkeler Satışa çıkarılacak malın tüm özellikleri (cinci, boyutu, kalitesi, vb) tanımlanmış olmalıdır. Satışa çıkarılan malların miktarı alıcıların ilgilendiği ölçü dikkate alınarak (hacim, ağırlık, parça sayısı, vb) belirtilmelidir. Satışa çıkarılan parti büyüklüğü önemlidir.(en az 12 metreküp, en fazla 60 metreküp olmalı; arası iyi satılmaktadır.) Satışa çıkarılan malın yeri açık bir şekilde belirtilmelidir. Ör: sav deposu, aşağı gökdere deposu, X bölmesinden dikili, vb ve ulaşım tarifi yapılmalıdır. Partilerin istifi inceleme kolaylığı sağlayacak şekilde düzgün olmalı

26 Odun hammaddesi satışlarında genel ilkeler Fiyat konusunda hassas olunmalı Ödeme koşulları, teminat tutarı belirtilmeli Depoda beklememiş mallar alıcılar tarafından tercih edildiği için depoya gelmemiş mallar satışa çıkarılabilmektedir (Global satış) Teslim tarihi belirtilmeli Ör: depodan hemen teslim, satış tarihinden 3 gün sonra gibi Partiler etiketlenmeli, tür, orijin, ortalama çap, kesim tarihi, vb yazılmalı

27 Orman Ürünleri Satış Yöntemleri Açık arttırmalı satış Yükselterek satış Eksilterek satış Teklif usulü-gizli arttırmalı (kapalı zarf) satış Pazarlıklı satış Tahsisli satış Açık arttırmalı satış olarak bilinen yöntem

28 Açık arttırmalı satış Yükselterek satış Eksilterek satış olmak üzere 2 türü vardır. Aralarındaki fark 1. Yöntemde; Y arttırmalar muammen bedele dayandırılır. 2.sinde ise eksiltmelerin piyasa satış fiyatının üzerindeki bir tutardan başlamasıdır. Yani taban fiyat yerine tavan fiyattan işe başlanmıştır. Ülkemizde orman ürünlerinin piyasa satışlarında uygulanan yöntem birincisidir. Bu orman kanunlarında bulunan hükümler gereğidir. (HATIRLATMA)

29 Açık arttırmalı satış (yükselterek) Alıcılara, satışın zamanı, yeri, satışın zamanı, satılacak malın miktarı, cinsi, kalitesi, muammen bedeli, vb. hususlar çeşitli kanallarla duyurulmaktadır. Ör: internet Alıcılar gerekli şartları yerine getirerek baş vururlar. Tüm alıcılar ilan edilen yer ve zamanda toplanır. Satıcı muammen bedelleri duyurur. Alıcılar, talip oldukları partilere muammen bedelin %3 ü oranında temiant yatırır. Satış sözleşmesini imzalar. Alıcılar partilere fiyat verirler

30 Açık arttırmalı satış (yükselterek) En yüksek fiyatı verene mal ihale edilir. (Oluşan fiyat komisyonca uygun bulunmasa satış iptal edilebilir.) Satış gerçekleşirse sözlü beyanlar satış akdi haline getirilir. Geçici teminat kesin teminata dönüşür (%6) Komisyon satış sonucu bilgi cetveli düzenler onay için Bölge müdürlüğüne gönderir. Onaydan sonra satış gerçekleşmiş olur. (15 gün içinde satışın tamamı yada bir kısmı iptal edilebilir)

31 HATIRLAYINIZ Muammen bedelin bulunabilmesi için öncelikle maliyet fiyatının bulunması gerekmektedir. Not. Muammen bedel: tahmin olunan satış fiyatıdır. Maliyet fiyatı hesabı Maf=(h +tz + s +t +)1.0r Muammen bedel= Maf +- (Maf X 0.0P) + - (Maf X 0.0i) HATIRLAYINIZ

32 Özetle; HATIRLAYINIZ FİYATLANDIRMA Ülkemizde odun hammaddesi satışlarında kullanılan fiyat belirleme yöntemi, maliyet artı fiyatlandırma esaslı, talebe ve rekabete öznel değerlendirmelere dayalı karma bir yöntemdir. Eleştiriye açık bir çok yönü bulunmaktadır. Soru: Eleştiriniz!!!!!! NOT: Tahmin olunan fiyat (muammen bedel) önceden veya dikili satışlarda farklı şekilde hesaplanmaktadır nolu tamim.

33 Satış işleminin hazırlığı ve yönetiminde görevli personel Satışlar satış komisyonu tarafından yönetilmektedir. Bu komisyon İşletme müdürü başkanlığında, muhasebeci, işletme şefi, veya vekilinden oluşur. Komisyon, satıştan önce katılımcıları listeler, katılımcılara numara veya etiket verir, anlaşma sağlandığında da sözlü beyanlar akid haline getirilir.

34 Orman ürünlerinin yaklaşık % 50 den fazlası açık artırmalı satış yoluyla değerlendirilmektedir. Açık artırmalı satış gelirlerinin büyük bölümü tomruk ve sanayi odunu satışlarından oluşmakta, tomruğun toplam satış gelirleri içindeki payı da % 75 civarında bulunmaktadır

35 Kapalı zarf yöntemi (Teklif usulü-gizli arttırmalı satış) Satışı yapılacak malın nitelikleri ve satış sözleşmesinde aranan koşullar ilan edilir Alıcılar mal için önerdikleri fiyatı bir zarfa koyarak gerekli belgelerle birlikte satıcıya teslim eder İlanda belirtilen sürenin bitiminde satış komisyonu teklif verenlerin huzurunda zarfları açar Teklifler öncelikle satış için istenen gerekli koşulların sağlanıp sağlanmaması bakımından incelenir, belgeleri tamam olan teklifler arasında fiyat bakımından değerlendirme yapılır En yüksek fiyatı veren alıcıya satış yapılır (birden fazla aynı fiyatı veren alıcı varsa komisyon başkanı teklifini geri çekmek isteyen olup olmadığını sorar, eğer tekliflerden çekilen olmasa kura yolu ile alıcı belirlenir) Yöntem ülkemizde uygulanmamaktadır.

36 Pazarlıklı Satışlar Alıcı ve satıcı yüz yüze görüşmekte alıcı istediği fiyatı belirtmekte satıcı da teklifini sunmaktadır. Her iki taraf için uygun bir fiyat için anlaşılmakta yada anlaşma olmamaktadır. Bilinen en eski yöntemdir. Yöntem, açık arttırma ile yapılan satışlarda yapılan ihalelerde alıcı çıkmaması durumunda ve ikinci bir ihale şansı yoksa kullanılmaktadır. Özellikle odunu bozulan kayın ve gürgen için bu satışların önemi büyüktür.

37

38 Tahsisli satışlar Çoğunlukla yasal yükümlülükler, sosyal sorumluluklar ve ekonomik politikalar nedeniyle yapılan güdümlü satışlardır. Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları Hakkında Esaslar adlı kararnameye göre bu satışın esasları belirtilmiştir. Fiyat satıştan önce belirlenmektedir. Ör: Orman köylülerine yapılan zati yakacak ve yapacak odun satışları buna örnektir. Bezer şeklide orman köylülerinin gelirini arttırmak amacıyla yapılan köylü Pazar satışları, kooperatiflere yapılan satışlar, vb. 10 yıllık ortalamalara göre OGM satışlarda açık arttırma esas olmasına rağmen endüstriyel odunların sadece %43 ü açık arttırmalı satılmış, %57 si tahsisen satılmıştır.

39 ŞİMDİ TUTUNDURMA YÖNTEMLERİNE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDİYORUZ Tutundurma (karmasının)yöntemlerinden ikincisi REKLAM Reklam; bir mal ya da hizmetin, tarifesi önceden belli bir ücret karşılığında kitle iletişim araçları vasıtasıyla olumlu bir biçimde tanıtılıp benimsetilmesi çabalarıdır.

40 tutundurma çabaları içinde reklam, sık kullanılan bir araç olarak karşımıza çıkar. Dünyada ve ülkemizde reklamlara ödenen bedeller milyar dolarlarla ifade edilmektedir İşletmeleri reklamı sık kullanmaya iten temel neden, reklamın aynı anda çok sayıda tüketici kitlesine ulaşabilmesi özelliğidir. Reklamı önemli hale getiren diğer özellikleri olarak; tekrarlanabilme ve çok farklı ortamlarda yayınlanabilmesi ve etkili biçimde sunulabilmesi sayılabilir. ÖRNEK. CİMBOM SARAÇOĞLUNDA MUTLAKA PUAN ALACAK

41 Reklamın amaçlarıişlevleri Bilgilendirme İkna etme Hatırlatma Reklam Türleri Reklamları değişik açılardan sınıflandırmak mümkündür. Herhangi bir reklam, bu sınıflandırmaların birden fazlası içinde değerlendirilebilir.

42 Reklamı yapanlar açısından Üretici reklamları; üretici tarafından gerçekleştirilen, ve bedeli ödenen reklamlardır. (Pepsi, Toyota, Ericsson vb.) Aracı (perakendeci) reklamları; Gittikçe güçlenen perakendecilerin kendi marka ve mağazalarını tutundurma amaçlı reklamlarıdır. (Migros, Carrefoursa, Yimpaş vb.) Hizmet işletmesi reklamları; Eğitim, bankacılık, sağlık vb. hizmet işletmelerinin reklamlarıdır. Hizmet üreticilerinin bayilerine de katkıda bulunurlar. (Aksigorta, THY, Yapı Kredi Bankası vb.)

43 Ödeme açısından Bireysel reklam; Bedeli sadece bir işletme tarafından ödenen reklamlardır. (Eti Bisküvi, McDonald s vb.) Ortaklaşa reklam; Belirli bir endüstri, ürün grubu yada fikir etrafında olumlu görüş oluşturma amaçlı olup, bedeli birden fazla işletme yada organizasyon tarafından ödenen reklamlardır. (Diş sağlığı korunması, Eğitimin geliştirilmesi vb.ne yönelik kurum ve kuruluşların ortak reklamları)

44 Hedef pazar açısından; Tüketicilere (son kullanıcılara) yönelik reklamlar; ürünü tüketecek olan son kullanıcılara yönelik reklamlardır. (İpana, İş Hayat yaşam sigortası vb.) Endüstriyel alıcılara yönelik reklamlar; inşaatçılar, fabrikalar vb. endüstriyel alıcıları muhatap alan reklamlardır. (Caterpillar, Isısan vb.) Aracılara yönelik reklamlar; herhangi bir mal veya hizmeti satmaya teşvik bakımından aracı kurumlara yönelik reklamlardır. (Visa vb.)

45 Coğrafi açıdan; Yerel reklam; yerel ölçekte reklamlardır. (yerel gazete reklamları, coğrafi açıdan farklılaştırılmış ürünlerin reklamları vb.) Ulusal reklam; ulusal ölçekte reklamlarıdır. (Ülker içim süt, Garanti, Billur tuz, Aytaç su vb.) Uluslar arası reklam; birden fazla ülkede satışı olan ürünlerin reklamlarıdır. Bu tür reklamlarda dil ve içerik açısından gerekli değişiklikler yapılır. (Coca Cola, McDonald s, Marlboro, Pepsi vb.) REKLAM BİR ÇOK FARKLI AÇIDAN DAHA SINIFLANDIRILABİLİR. AMA YETER ARTIK.!!!!

46 Reklam Araçları okuyunuz Reklam Aracı Üstünlükleri Zayıflıkları Gazete Dergi Radyo Televizyon Esnek olrnası, Zaman tercihi vermesi, İyi konumlandırmaya fırsat tanıması, Geniş kitlelerce izlenebilmesi, Yüksek inandırıcılığa sahip olması, Bölgesel ücretlendirme uygulanabilmesi Heterojen hedef kitlelere uygun olması, Kaliteli baskıya fırsat vermesi, Uzun süreli ve kalıcı olması, Uzun sürede okunması ve daha sık göze çarpması, Güvenilirliği oranında imaj oluşturması Kitlelere hitap edebilmesi, Yerel yada özel hedef kitlesi olan radyolar aracılığıyla heterojen bölümlere ulaşabilmesi, Düşük maliyetli olması Ses, görüntü ve hareketi bir arada sunabilmesi, Duyulara hitap edebilmesi, yüksek dikkat oluşturabilmesi, Oldukça zengin görüntülere fırsat vermesi Reklam kalitesinin baskı kalitesine bağl olması, Kısa sürede okunması v unutulabilmesi, Gözden kaçırıl maya açık olması, Çöpe atılabilmesi Uzun reklamların satın almayı zamana yayması, Çöpe atılabilmesi, Yüksek maliyetle nedeniyle istenilen konumlandırmaya fırsa vermemesi Sadece sözlü olması ve kısa süred unutulabilmesi, Televizyona güre daha az dikkat çekici olması Çok yüksek maliyetli olması, Düzen siz aralıklarla yayınlanması, Kısa süred unutulabilmesi, heterojen kitlelere hitap etm fırsatı vermemesi

47 okuyunuz Bunlarla birlikte internet, postalama, telefon, fax, el ilanları,vb. yöntemlerde mevcuttur. İnternet, kullanımı hızla artan bir araçtır. Hatta bunun sonucunda elektronik ticaret gelişmiştir.

48 İnternet kullanımı ve interneti pazarlama aracı olarak kullanım orman işletmelerinde de hızla yaygınlaşmaktadır. Ormancılıkla ilgili bir çok site bulşunmaktadır. Halkla ilişkiler ve reklam açısından önemlidir. Radyo, televizyon, reklamları kullanılabilmektedir. Ticari amaçlı kataloglar basılabilmektedir. Ör DOFİ yıllar itibariyle fidan satış katalogları hazırlamakta ve bu katalogların dağıtımını yapabilmektedir. Alo fidan ve nikah fidanı türlerinde kurum bültenlerinde ya da yerel gazetelerde reklam verilebilmektedir. hatıra ormanlarında ağaçlandırma alanında kurumun adı ve tabelası yer almaktadır. Reklam satışa katılan alıcı sayısını arttırmak amacıyla da kullanılabilmektedir Ör: ihalelere alıcıların çeşitli yollarla davet edilmesi, satışa sunulan fidanların alıcılara faxlanması, vb.

49 Tutundurma (karmasının)yöntemlerinden SATIŞ TUTUNDURMA Fuarlara Katılma, Sergiler, Teşhirler, Diğer Satış Çabaları promosyon Bu kapsamda değerlendirilebilir. Satış tutundurma çabaları normalde tamamlayıcı bir yöntem olmakla birlikte orman işletmelerinde sıkça kullanılan ve yararlı olan bir yöntemdir. Örnek DOFİ orman ve çevre ile ilgili sempozyum, kongre, vb. etkinliklerde standlar açabilmekte ve fuarlara katılabilmektedir. Ayrıca, hemen hemen tüm DOFİ nin teşhir amaçlı bir fidan satış reyonu bulunmaktadır.

50 Ancak, bu reyonlar gereken özen gösterilemediği için kendisinden beklenen potansiyel faydaları sağlamaktan uzaktır. Büyük şehirlerde olmayan veya yerleşim birimlerinden uzak olan işletmelerde bu aracın etkin kullanımı mümkün olmamaktadır. Bu nedenle fidan üretimi ve pazarlanması bir sistem yaklaşımı içinde ele alınıp, bazı fidanlıkların üretim ve depo bazılarının ise, satış fidanlıkları olarak belirlenmesi yararlı olabilir. Ayrıca odun satışı amacıyla kullanılan orman son satış depolarını da bu kapsamda örneklendirebiliriz. Depo yeri seçimi, ulaşım ağlarına olan uzaklığı, yerleşim merkezlerine olan uzaklığı vb. önemlidir. Satışlarsırasında müşterilere sağlanan kolaylıklar, çay vb ikramı satış tutundurma kapsamında değerlendirilebilir.

51 Tutundurma (karmasının)yöntemlerinden TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER Halkla ilişkiler; bir kişi veya örgüte karşı kamuoyunun (hedef kitlenin) tavrını değerleyip, organizasyonun kamuoyu nezrinde saygınlık ve itibar kazana bileceği strateji ve politikaların izlenmesidir. Reklama göre daha uzun dönemli bir bakış açısını içermektedir. Reklamda daha çok satış arttırmaya yönelik çabalar ağırlıktayken, halkla ilişkilerde işletmenin prestiji ve imajı ön plandadır.

52 Avantajları: Reklam ve kişisel satış çabalarından daha düşük maliyetli olması, Reklamdan daha güvenilir olması, Reklamlara oranla daha fazla okunması ve dikkat çekmesi, Daha fazla bilgi içermesi, Gerekli zamanlarda kullanılabilmesi. Dezavantajları: Mesaj üzerinde kontrol yetkisinin olmaması, Bir kerelik yayınlanması ve sınırlı yayılması, Belirli bir tarifeye bağlı olmamakla birlikte yüksek bedeller ödenebilmesi, Yayınlanma şansının kişisel ilişkilere bağlı olması.

53 Ormancılıkta son dönemde yaygın kullanılan araçlardan birisidir. Özellikle ticari niteliği az olan etkinliklerde ön plana çıkan tutundurma yöntemidir. Tanıtım büroşürleri, vb. basın yayım tanıtım etkinlikleri köylünün bilgilendirilmesine yönelik etkinlikler orman yangınları konusunda bilinç oluşturmaya yönelik etkinlikler Ağaçlandırma çalışmalarına yönelik etkinlikler Çevre bilinci oluşturmaya yönelik etkinlikler Personelin halka olan yaklaşımındaki iyileşmeler (toplam kalite yönetimi felsefesi, vb)

54 ORMAN İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA özetle Orman işletmelerinin ticari bir ilişki ile bağlı olduğu kitleler yönelik olarak kişisel satış, reklam, ve satış tutundurma yöntemleri ön plana çıkmakta; ticari nitelik taşımayan ilgililere yönelik tutundurma faaliyetlerinde tanıtım, ve halkla ilişkiler ağırlık kazanmaktadır. Yayın-tan tanıtım m etkinlikleri yetersizdir.

PAZARLAMA TUTUNDURMA

PAZARLAMA TUTUNDURMA PAZARLAMA TUTUNDURMA BU ADAM NEYE KARAR VERMEYE ÇALIŞIYORIYOR NE YAPMALIYIM? Hangi mağazaya gitmeliyim Evlilik yıl dönümü için ne alsam hangi mağazandan alsam gibi çok ciddi bir konuda bunalım yaşıyor.

Detaylı

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri 8. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri 8. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri 8. Hafta Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Tutundurma (Pazarlama İletişimi) Bir işletmenin mal veya hizmetinin satışını kolaylaştırmak amacıyla üretici-pazarlamacı işletmenin denetimi

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

Tutundurma, Reklam ve Halkla İlişkiler

Tutundurma, Reklam ve Halkla İlişkiler Tutundurma, Reklam ve Halkla İlişkiler 1992-2001 Andrew Altunışık, Lothian, Insights. Özdemir, All Rights Torlak Reserved Modern 2001 Pazarlama The Insights Group. All Rights Reserved 1 1 İletişim Süreci

Detaylı

REKLAM TÜRLERİ. Reklamları değişik açılardan sınıflandırmak mümkündür.

REKLAM TÜRLERİ. Reklamları değişik açılardan sınıflandırmak mümkündür. REKLAM TÜRLERİ Reklamları değişik açılardan sınıflandırmak mümkündür. Herhangi bir reklam, bu sınıflandırmaların birden fazlası içinde değerlendirilebilir. Farklı açılardan reklam türleri şu şekilde sıralanabilir:

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

PAZARLAMA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN FİYATLANDIRMA

PAZARLAMA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN FİYATLANDIRMA PAZARLAMA DERSİ Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN BÖLÜM M 5. FİYATLANDIRMA Fiyat; Mal, hizmet ve düşüncelerin değişim veya birim değerinin parasal bir ölçüsüdür. Parada ortak eğer ölçüsü ve değişimlerde kullanılan

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri hakkında mevcut ve muhtemel tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek ya da işletmenin

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

Pazarlama Karmasının Unsurları (Pazarlama Bileşenleri)

Pazarlama Karmasının Unsurları (Pazarlama Bileşenleri) Pazarlama Karmasının Unsurları (Pazarlama Bileşenleri) 1.MAMÜL : KALİTE ÇEŞİTLER MARKA STİL AMBALAJ GARANTİ SAĞLANAN HİZMETLER DİĞER ÖZELLİKLER 2.FİYAT: FİYAT DÜZEYİ İNDİRİMLER VE KREDİLER ÖDEME ŞARTLARI

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii İÇİNDEKİLER Önsöz...iii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK PAZARLAMA 1.1. Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Pazarlamanın Özellikleri... 3 1.3. Pazarlamanın Temel Kavramları... 3 1.4. Pazarlamanın Diğer

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Pazarlama nedir? Piyasa ve Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi Bütünleşmiş Pazarlama Plan ve Programının Hazırlanması Müşteri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

PAZARLAMA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

PAZARLAMA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN PAZARLAMA DERSİ Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN ÖNEMLİ NOT: Ders materyali olarak kullanılan ve öğrencilerimizin kullanımına sunulan ders sunularının hazırlanmasında kullanılan bilgilerin tamamı öğretim üyesi

Detaylı

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm XI. Bölüm BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ Akdeniz University, Pazarlama Bölümü 17.10.2016 1 BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI 17.10.2016 Pazarlama Bölümü 2 Büyüyen pazarlar yeni rakiplerin piyasaya

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

GENEL İŞLETME PAZARLAMA

GENEL İŞLETME PAZARLAMA GENEL İŞLETME PAZARLAMA Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN NEDEN PAZARLAMA??? PAZARLAMA NEDEN VAR BİREY AÇISINDAN DÜŞÜNÜRSEK PAZARLAMA GÜNLÜK HAYATIMIZIN HER YÖNÜYLE İLGİLİDİR İŞLETME VE İŞLETMECİLİK AÇISINDAN

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar 2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar Halka ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN FİYAT VE FİYATLANDIRMA Pazarlama karması bileşenlernden üçü (ürün, tutundurma ve dağıtım) tüketiciye değer ifade eden bir şeyler sunmaya çalışırken,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA Kamu kurumunun halkla ilişkiler uygulamasındaki aşamalar ile özel sektördeki aşamalar farklı ve değişik amaçlıdır. Özel kesimde

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon

3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon 3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon Ar-Ge Nedir? Araştırma, var olan bilgiye kullanılabilir ve kanıtlanabilir nitelikte yeni bilgiler eklemek amacını güden sistemli bir incelemedir. Araştırma

Detaylı

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler İLETİŞİMDE HEDEF KİTLE VİZE 1 ) İletişimin sözlü, sözsüz ve yazılı olarak sınıflandırılmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Alıcı üzerindeki etki Grup içi konum Kullanılan kod sistemi

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN Pazarlama İletişimi Yönetimi Yavuz Odabaşı, Mine Oyman MediaCat Kitapları Coca Cola'nın efsanevi pazarlama müdürü Sergio Zyman der ki; "Pazarlamanın

Detaylı

We set the standards Bill GATES. Tankut ASLANTAŞ Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

We set the standards Bill GATES. Tankut ASLANTAŞ Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı We set the standards Bill GATES Tankut ASLANTAŞ Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı Franchising Hakkında Franchising Nedir? Franchising Türleri Neden Franchise? Neden İhtiyaç? Franchising sistemi, bir

Detaylı

Marka İletişimi ve Pazarlama

Marka İletişimi ve Pazarlama Marka İletişimi ve Pazarlama F. Meriç Dirik Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş. meric.dirik@mikrobilgi.com.tr Marka: Ürünün ruhu Marka İletişimi: Ürünün hayatı Pazarlama: Ürünün sosyal hayatı Reklam: Ruhunu

Detaylı

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi SATIŞ YÖNETİMİ Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi fiyattan ve hangi dağıtım kanalları ile ve nasıl

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

Ürün Fiyatlandırılması

Ürün Fiyatlandırılması Ürün Fiyatlandırılması Ürünümüzün üretilmesi ve paketlenmesi kararı verilirken karşımıza çıkacak satış fiyatı için: Sabit masraflar, form masrafları, değişken masraflar, giderler, kâr göz önünde bulundurulur.

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER

ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER Fiyat; ürün, dağıtım ve tutundurmayla ilgili tüm çabaların karşı tarafa önerilen şeklidir. Karşı taraf eğer teklifi beğenmişse bu çabalar başarılıdır. Firma fiyatı Müşterinin beklediği fiyat ULUSLARARASI

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Ders İçeriği Pazarlama, Pazarlama kararları, Pazarlama araştırmalarında veri ve bilgi toplama yöntem ve araçları- Ulusal ve uluslar arası orman ürünleri

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlama Giriş Tipik sorular Aspirin satabilmek için ne gerekir? Renault Clio mu yoksa Mercedes Benz 200 mü daha kolay satılır? Bir fincan Nescafe yi 12 YTL ye nasıl satarsınız? Bayanlar mı yoksa erkekler

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

Gürcan Banger SANGEM 1

Gürcan Banger SANGEM 1 Gürcan Banger SANGEM 1 Pazarlama Pazarlama; tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesidir. Pazarlama; müşterinin ne istediğini keşfetmek, şirketin ürünlerini bu isteği

Detaylı

PAZARLAMA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

PAZARLAMA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN PAZARLAMA DERSİ Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN BÖLÜM:2 PAZARLAMAYI ETKİLEYEN MAKRO VE MİKRO DIŞ ÇEVRE FAKTÖRLERİ, Pazarlama Bilgi sistemi ve Pazar araştırmaları, PAZARLAMAYI ETKİLEYEN MAKRO VE MİKRO DIŞ ÇEVRE

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde dikkat edilmesi

Detaylı

Rekabetçi Üretim Yönetimi

Rekabetçi Üretim Yönetimi Rekabetçi Üretim Yönetimi Kayseri Nisan 09, 2009 Dr. Adem Göleç Katılımcılar: Sanayi Kuruluşları Öğretim Üyeleri Öğrenciler Önümüzdeki bir saat Bir Üretim Sistemi Kurum Stratejisi Rekabet Öncelikleri Đmalat

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI

ŞİRKET TANITIM DOSYASI ŞİRKET TANITIM DOSYASI Serçeönü Mah.Ahmet Paşa Cad. Uğur Plaza Kat:1 No:5 Kocasinan / KAYSERİ Tel & Fax: 0352 220 0 155 e-mail: bilgi@uzgrup.com HİZMETLERİMİZ GAYRİMENKUL ALIŞ, SATIŞ ve KİRALAMADA PROFESYONEL

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ Timur Akarsu, 24.05.2011 KURULUŞLARIN TEMEL ÖNCELİKLERİ KARLILIK BÜYÜME VARLIĞINI DEVAM ETTİRME KURUMSAL DEĞER ARTIŞI İŞLETMELER BÜYÜMEK VE VARLIKLARINI SÜRDÜREBİLMEK

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

KONGRE VE FUAR HOSTESİ

KONGRE VE FUAR HOSTESİ TANIM Belirli bir süre içerisinde, kongre, fuar, seminer, sergi, toplantı vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve

Detaylı

Hizmet Pazarlaması. Umut Al BBY 465, 4 Kasım 2014

Hizmet Pazarlaması. Umut Al BBY 465, 4 Kasım 2014 Hizmet Pazarlaması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Hizmet Pazarlaması - Giriş Alvin Toffler Üçüncü dalga 1980 li yıllar Arz talep dengesindeki bozulma Yıkıcı rekabet 1990 lı yıllar yeniden yapılandırma

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

Hizmet Kavramı. İçindekiler. Sayfa. Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar...

Hizmet Kavramı. İçindekiler. Sayfa. Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar... v İçindekiler Sayfa Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar...xvi Hizmet Kavramı GİRİŞ... 1 HİZMETİN TANIMI... 1 HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 2 HİZMETLERİN

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles

Detaylı

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış; bir firmanın yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Ne kadar kaliteli ve ekonomik üretim yapılırsa yapılsın üretilenin alıcısının bulunup, üretilen hakkında

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR ANKARA 2012-1- 6831 SAYILI ORMAN KANUN UNUN İLGİLİ

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı