DENEY 14: SİNYAL ÜRETECİ VE OSİLOSKOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENEY 14: SİNYAL ÜRETECİ VE OSİLOSKOP"

Transkript

1 A. DENEYİN AMACI : AC devre laboratuarında kullanılacak olan sinyal üreteci ve osiloskop hakkında genel bilgi edinmek. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Sinyal üreteci (Fonksiyon Jeneratörü), 2. Osiloskop C. DENEY İLE İLGİLİ ÖN BİLGİ: Laboratuar ortamında çalışırken; Dc devrelerde kaynak olarak dc güç kaynağı ve ölçü aleti olarak multimetre kullanılırken, ac devrelerde ise kaynak olarak sinyal üreteci ve ölçü aleti olarak osiloskop kullanılır. Ac cihazlar ile çalışmak, dc cihazlara göre biraz daha karmaşıktır ve kullanımı dikkat ister. - Sinyal Üreteci (Fonksiyon Jeneratörü): Sinyal üreteci, üç temel ac işaret olan sinüs biçimli, kare dalga ve üçgen dalga şeklinde voltaj üreten ac güç kaynağıdır. Bir ac voltaj işaretini ifade etmek için iki temel nicelik vardır: genlik (E m ) ve peryot (T) ( veya frekans (f) ). e (V) Şekil 1a da görülen sinüs biçimli bir voltaj işareti E m e = E m sin wt = E m 2π sin t T T/4 T/2 3T/4 T t (s) olarak tanımlanırken, Şekil 1b de görülen kare dalga tipindeki bir voltaj işareti Em e = E m ; ; T 0 < t < T/2 / 2 < t < T olarak ve Şekil 1c de görülen üçgen dalga tipindeki bir voltaj işareti ise E m Şekil 1a. Ac sinüs işareti E m T t (s) T/2 e = 0.5X ( T 2t) X Xt ( t T ) şeklinde tanımlanır. ; 0 < t < T/4 ; T/4 < t < 3T/4 ; 3T/4 < t < T X E = 4 T m E m T/4 T/2 E m Şekil 1b. Ac kare dalga işareti 3T/4 T t (s) E m Şekil 1c. Ac üçgen dalga işareti 1

2 - Osiloskop: Dc işaretler zamanla değişmeyen ve sabit bir genliğe sahip olduklarından, bu işaretleri ölçerken işaretin zaman içindeki değişimini görmeye gerek duyulmaz ve bu nedenle dc elektrik devrelerinde ölçü aleti olarak yalnızca multimetre kullanımı yeterlidir. Bununla birlikte sinüs biçimli, kare dalga, üçgen dalga vb gibi değişik şekiller alabilen ac işaretlerin genliği zamanla değiştiğinden, çoğu zaman işaretin dalga şeklini görmeye ihtiyaç duyulur. İşte, ac elektrik sinyallerinin dalga şekillerini, yani genliklerini, frekanslarını ve faz ilişkilerini ekran üzerinde gösteren ölçü aletlerine Osiloskop denir. Şu an piyasada genel olarak iki tür osiloskop bulunmaktadır: 1. Katot ışın tüplü osiloskop (Cathode Ray Tube Oscilloscope-CRTO): Ac işareti göstermek için yapısında bulunan katot ışınlı tüp nedeniyle boyut olarak büyük yer kaplar ve ağırdır. Çalışma prensibi kısaca elektron demetinin saptırılarak ekran üzerine çarptırılması sonucu işareti göstermek şeklindedir. Bu klasik tip osiloskoplar yerlerini yavaş yavaş dijital osiloskoplara bırakmaktadır. 2. Dijital osiloskop: İşareti göstermek için dijital ekran kullandıklarından dolayı daha az yer kaplar ve hafiftir. Bazı şarjlı ve taşınabilir tipte olan dijital osiloskoplar özellikle sahada yapılan çalışmalar sırasında büyük avantaj sağlamaktadır. Ayrıca hafıza özelliği ve bir ara bağlantı kablosu ile işaret bilgilerini bilgisayara aktarma özellikleri gibi çok sayıda teknolojik avantajları vardır. Son zamanlarda, elde edilen işaret üzerinde çeşitli hesaplar yapılabilmesine olanak tanıyan yeni nesil osiloskoplar üretilmeye de başlanmıştır. 2

3 LABORATUVARIMIZDAKİ İLE TANIŞMA: Şekil 1 de Elektrik-Devre Laboratuvarında bulunan deney masalarından birinin genel görünümü verilmiştir. Bu masada bulunan cihazlardan ikisi olan sinyal üreteci ve osiloskop ile ilk defa bu dönem tanışacağız. DC Güç Kaynağı Masa Tipi Multimetre Osiloskop Sinyal Üreteci (Fonksiyon Jeneratörü) El Tipi Multimetreler Protoboard Şekil 1 Devre Analizi Laboratuvarındaki bir deney masası nın genel görünümü. Dc devreler -devrenin her tarafında dc işaret ve cihazların kullanıldığı devreler olarak tanımlandığı için-, Elektrik Devre Laboratuvarı I de, dc devrelerin bu özelliğinden dolayı yalnızca dc cihazları kullandık. Bununla birlikte ac devreler ise devrenin yalnızca bir kısmında ac işaret ve cihazların kullanımının yeterli olduğu devrelerdir. Yani, ac devreler tamamen ac işaret ve cihazlardan oluşabileceği gibi, hem ac hem de dc işaret ve cihazların beraberce kullanıldığı devreler de olabilir. Bu nedenle, Elektrik Devre Laboratuvarı II de ağırlıklı olarak ac cihazlar olan sinyal üreteci ve osiloskop kullanılacak, bununla birlikte bu cihazların yanında bazı deneylerde karma olarak dc cihazlarda kullanılacaktır. Aşağıda, ikinci dönem sıkça kullanılacak olan ac cihazların tanıtımı ve kullanım şekilleri verilmektedir. SİNYAL ÜRETECİNİN KULLANILMASI: Şekil 2 de Elektrik Devre Laboratuarında kullanılan ESCORT marka sinyal üreteci görülmektedir. Dikkat edilirse, sinyal üretecinin üzerinde çok sayıda tuş, düğme ve çıkış ucu bulunmaktadır. Bununla birlikte, bunlardan bir kısmı sürekli olarak kullanılmakta ve kalan kısmı ise yalnızca özel durumlarda kullanılmaktadır. Bu nedenle, yalnızca sürekli olarak 3

4 kullanılan ve bu dönem bize lazım olacak temel kısımlar tanıtılacaktır. Buna göre Şekil 2 üzerinde kare içine alınan bu kısımlar şu şekilde tanımlanır: 1 Sinyal üreteci açma-kapama tuşu, 4 Sinyal tipi seçim tuşları, 2 Frekans ayar düğmesi, 5 Genlik ayar düğmesi, 3 Frekans sahası seçim tuşları, 6 Voltaj çıkış ucu. Şekil 2 Elektrik Devre Laboratuvarında kullanılan sinyal üreteci. Sinyal üreteci, laboratuvar uygulamalarında AC güç kaynağı olarak kullanılmaktadır. Sinyal üreteci ile istenilen bir ac voltaj işaretini elde etmek için yapılması gereken üç temel işlem bulunmaktadır: 1. İşaret tipinin seçilmesi, 2. İşaretin frekansının ayarlanması, 3. İşaretin genliğinin ayarlanması. 1. İşaret tipinin seçilmesi: Sinyal üreteci sinüs, üçgen ve kare dalga tipinde ac voltaj işareti üretir. İşaret tipinin seçimi için 4 nolu tuş takımı kullanılır. 2. İşaretin frekansının ayarlanması: İşaret tipi seçildikten sonra -daha önce de anlatıldığı gibi- bir ac işaretin iki temel özelliği olan peryot/frekans ve genliğinin üreteç üzerinde ayarlanması gerekir. Sinyal üreteçleri daha çok frekans ayarı yapılacak şekilde üretilirler. 4

5 Çünkü piyasada kullanılan ac sistemlerde, daha çok frekans özelliği kullanılmaktadır. Zaten frekans ile peryot arasındaki ilişki de çok basittir (f=1/t). İşaretin frekansı ayarlanırken 3 nolu frekans sahası seçim (RANGE) tuşları ile 2 nolu frekans ayar (FREQUENCY) düğmesi kullanılır. Bu işlem sırasında önce range tuşları ile ayarlanmak istenen frekans değerine uygun frekans sahası seçilir. (Bir frekans sahası seçildiğinde, frekans ayar düğmesi en sola alındığında ekranda sahanın minimum frekans değeri, en sağa alındığında ise ekranda sahanın maksimum frekans değeri görülür.) Daha sonra frekans ayar düğmesi sağa sola çevrilerek istenen frekans değeri hassas bir şekilde ayarlanır. Sinyal üreteci bize sekiz farklı frekans sahasında çalışmamıza olanak sağlar. Bu sahalar şunlardır: Saha no Sahanın Sahanın minimum değeri maximum değeri 1. Saha 7 mhz 1 Hz 2. Saha 70 mhz 10 Hz 3. Saha 700 mhz 100 Hz 4. Saha 6 Hz 1.12 khz 5. Saha 55 Hz 11.7 khz 6. Saha 550 Hz 117 khz 7. Saha 6 khz 1.17 MHz 8. Saha 64 khz 11 MHz Bu şekilde farklı saha kullanımının en önemli sebebi, arzu edilen frekans değerinin hassas bir şekilde ayarlanmasını sağlamaktır. Eğer tek bir sahada çalışılsaydı arzu edilen hassaslığın elde edilmesi mümkün olmayacaktı. Örneğin 50 Hz ayarlamak istediğimizde, önce 50 Hz in hangi sahalar içinde bulunduğuna bakarız. Yukarıdaki tablodan yalnızca üçüncü ve dördüncü sahalardan 50Hz in seçilebileceği görülmektedir. Her zaman bu sahalardan en küçüğünü seçmek en hassas ayarı bize sağlayacaktır. O halde 50 Hz için, önce üç nolu saha seçilir. Bu sahayı seçmek için alt alta bulunan iki tane saha tuşundan faydalanılır. Yukarıdaki tuşa her basıldığında sahanın numarası küçülür Aşağıdaki saha tuşuna her basıldığında ise sahanın numarası sürekli olarak büyür. Frekans ayar düğmesi en sola çevrilerek ekranda görülen minimum frekans değerine bakılarak hangi sahada bulunduğumuzu kolayca anlayabiliriz. Son olarak, üçüncü saha seçildikten sonra, frekans ayar düğmesi -ekrana bakılarak- istenen frekans değerine ayarlanır. 3. İşaretin genliğinin ayarlanması: İşaret tipi ve işaretin frekansı seçildikten sonra ayarlanması gereken son nicelik işaretin genliğidir. Bunun için 5 nolu genlik (AMPLITUDE) ayar düğmesi nden faydalanılır. Genlik düğmesi sola çevrildiğinde minimum voltaj değeri (yaklaşık 0V), sağa çevrildiğinde ise maksimum voltaj değeri (yaklaşık 18V) elde edilir. 5

6 Sinyal üretecinin üzerindeki ekranda yalnızca frekans değeri görülmektedir. Bu nedenle genlik ayarı için bu ekrandan yararlanmamız mümkün değildir. Genlik bilgisini ayarlamak için sinyal üreteci osiloskoba bağlanır. Bunun için sinyal üreteç kablosunun bir ucu (yuvarlak olanı) üzerinde OUTPUT yazan 6 nolu çıkışa diğer ucu (kırmızı ve siyah uçları olan) ise osiloskoba bağlanır. Voltaj işareti osiloskop ekranında görüldükten sonra 5 nolu genlik ayar düğmesi sağa sola doğru çevrilerek genlik ayarlaması yapılır. ÖZET: Sinyal üretecinden istenilen ac voltajın üretilmesi için şu üç adımı uygularız: 1. Ac işaret tipinin seçilmesi: 4 nolu tuş takımı kullanılır. 2. İşaretin frekansının ayarlanması: Frekans ayarı 3 nolu frekans sahası seçim tuşları ve 2 nolu frekans ayar düğmesi ile gerçekleştirilir. Önce en uygun saha seçimi yapılır, daha sonra frekans ayar düğmesi ile istenilen frekans değeri hassas bir şekilde ayarlanır. 3. İşaretin genliğinin ayarlanması: Genlik ayarı, 5 nolu genlik ayar düğmesi ile gerçekleştirilir. Bunun için, -sinyal üreteci kablosu kullanılarak- üretecin 6 nolu çıkışı ile osiloskop birbirine bağlanmalıdır. Not: Sinyal üreteci üzerinde bulunan diğer düğmeler her zaman en solda bulunmalıdır. Böyle olmadığı taktirde arzu edilenden farklı işaretler elde edilebilir. Aynı şekilde diğer tuşlarında basılı şekilde olmamasına dikkat edilmelidir. Not: İşaret genliğinin, sinyal üreteci ile osiloskobun birbirine bağlanması sonucu ayarlandığını yukarıda- öğrendik. Ancak bazı durumlarda, ayarlanan genliğin üreteç devreye bağlandıktan sonra düştüğü görülmektedir. Örneğin sinyal üreteci-osiloskop ikilisi kullanılarak 2V ayarladığımızı düşünelim. Ayar işleminden sonra üretecin uçlarını devreye bağladığımızda, üreteç uçlarındaki voltajın 2V un altına düştüğü görülebilmektedir. Ac devrelerde sıkça karşılaşılan bu durumu önlemek için seçilecek yol, sinyal üreteci devreye bağlandıktan sonra işaret genliğini ayarlamaktır. OSİLOSKOBUN KULLANILMASI: Laboratuvar da ac voltaj ölçmek için kullanılan ve Şekil 3 te görülen GW-Instek marka osiloskop temel olarak altı kısımdan oluşmaktadır: 1. Ekran Bölümü, 2. Kanal seçim (Mode) anahtarı, 3. I nolu kanal (CH1), 4. II nolu kanal (CH2), 5. Yatay eksen bölgesi, 6. Tetikleyici ayar kısmı. Demek ki, cihazımız aslında CH1 ve CH2 olarak adlandırılan iki ayrı kanal üzerinden iki farklı işareti aynı anda ölçme özelliğine sahiptir. Bu tür osiloskoplara iki kanallı osiloskop denir. Osiloskopların tek kanallı ve dört kanallı çeşitleri de vardır. Şekil 4 te Osiloskop üzerinde bulunan ve bu dönem boyunca kullanılacak düğmeler numaralandırılmıştır. 6

7 Şekil 3 Elektrik Devre Laboratuvarında kullanılan osiloskop. Şekil 4 1 Kalibrasyon sinyali (2V p-p, 1kHz kare dalga) 12 CH1 için Y ekseni ölçeklendirme 2 Ekran parlaklık ayarı 13 - CH1 için dikey kalibrasyon düğmesi 7

8 3 Ekran netlik ayarı 14 CH1 için dikey pozisyon ayar düğmesi 4 Yatay eksen düzeltme ayarı 15 CH2 için dikey pozisyon ayar düğmesi 5 Açma/kapama düğmesi 16 CH2 için Y ekseni ölçeklendirme 6 CH1 için giriş ucu 17 CH2 için dikey kalibrasyon düğmesi 7 CH1 için ölçüm modu seçim anahtarı 18 Yatay pozisyon ayar düğmesi 8 Kanal seçim (Mode) anahtarı 19 Yatay kalibrasyon düğmesi 9 CH2 sinyal tersleyicisi 20 X ekseni ölçeklendirme düğmesi 10 CH2 için ölçüm modu seçim anahtarı 21 Tetikleme modu seçim anahtarı 11 CH2 için giriş ucu 22 Tetikleme kaynak seçim anahtarı Yukarıda belirtilen altı kısma ait açıklamaları dikkatle öğreniniz: 1. Ekran Bölümü: Laboratuvarımızdaki osiloskoplar CRT(Cathod Ray Tube Katod Işınlı Tüp) tip ekrana sahiptirler. Tüpün iç yüzeyi fosfor tabakası ile kaplanmıştır. Bu tabaka, üzerine elektron ışın demeti düştüğünde ışık verir. Tüpün dış yüzeyi (ekran), kolay değerlendirme yapabilmeye imkan verecek şekilde ölçeklendirilmiştir. Kanallarına herhangi bir bağlantı yapılmamış boşta bir osiloskop açıldığında ekranında düz bir çizgi görünür. Ekran bölümünde bulunan üç kontrol düğmesi ile -bu düz çizgi göz önüne alınarak- görüntü kalitesi üzerine ayarlamalar yapılabilir. Bunlar: - Parlaklık (Intensity) kontrolü (2): Saat ibresi yönünde çevrildiğinde ekrandaki çizgi daha parlak bir şekilde görünür. En uygun çizgi görünümü için orta parlaklıkta bir seçim yapılması tavsiye edilir. - Netlik (Focus) kontrolü (3): Ekrandaki çizginin netliği bu düğme ile sağlanır. Eğer ayar doğru değilse çizgi daha kalın bir şekilde görünür. En net çizgi görünümü için çizgi kalınlığının en ince olacak şekilde ayarlanması tavsiye edilir. - Yatay eksen düzeltme (Trace Rotation) ayarı (4): Ekranda görünen düz çizginin ekran üzerindeki yatay çizgilere paralel olması istenir. Eğer paralellikte bir kayma varsa kullanılır. Ayar için probun uç kısmından faydalanılabilir. 2. Kanal Seçim (Mode) Anahtarı: Şekil 3 te görülen Osiloskobun I ve II nolu olarak numaralandırılan iki kanalı vardır. Bu kanallar kısaca CH1 ve CH2 olarak adlandırılırlar. Bu kanallardan her birine farklı işaretler verilerek, bu işaretlerin dalga şekillerinin ekranda gösterilmesi mümkündür. Bununla birlikte, ekranda hangi kanaldaki işaretin görüneceğini belirlemek amacıyla 8 nolu kaynak seçim anahtarı kullanılır. Bu anahtarın dört farklı mod kademesi vardır: 1. CH1 modu: Anahtar bu modda iken ekranda yalnızca CH1 kanalına bağlı olan işaretin dalga şekli görülür. 8

9 2. CH2 modu: Anahtar bu modda iken ekranda yalnızca CH2 kanalına bağlı olan işaretin dalga şekli görülür. 3. DUAL modu: Anahtar bu modda iken ekranda hem CH1 kanalına bağlı olan işaret ve hem de CH2 kanalına bağlı olan işaret aynı anda görünür. Bu, iki kanallı osiloskop kullanmanın verdiği en önemli avantajdır. 4. ADD modu: Anahtar bu modda iken ekranda CH1 kanalındaki işaret ile CH2 kanalındaki işaretin grafiksel olarak toplamı gösterilir. Fazla kullanılmayan bir moddur. 3. I Nolu Kanal (CH1): Osiloskobun CH1 kanalını kullanarak bir işaretin dalga şeklini görebilmek için izlenmesi gereken adımlar şunlardır: 1. Öncelikle kanal seçim anahtarı CH1 moduna getirilir. 2. İlk anda ekranda yalnızca düz beyaz bir çizgi vardır. Normalde bu çizgi ortada yatay eksen üzerinde bulunmalıdır. Bazen bu çizgi ilk anda yatay eksen üzerinde bulunmayabilir. Bu durumda 7 nolu ölçüm modu seçim anahtarı kullanılarak anahtar önce ortadaki GND konumuna alınır, daha sonra 14 nolu dikey pozisyon ayar düğmesi ( POSITION) kullanılarak bu çizgi yatay eksen üzerine getirilir. Bu işleme kanalın sıfır ayarı adı verilir. Sıfır ayarı bittikten sonra ölçüm modu seçim anahtarı ac konumuna getirilmelidir (Söz konusu anahtar dc konumuna getirildiğinde, girişe uygulanan işaretin hem ac ve hem de varsa- dc bileşenleri ekranda görüntülenir. Eğer anahtar ac konuma alınmış ise o zaman işaretin dc bileşeni bloke edilir ve sadece ac kısmı görüntülenir.). 3. Bir ac devrede, her hangi bir eleman üzerindeki voltaj değeri ölçülmek istendiği zaman prob olarak adlandırılan osiloskop kabloları kullanılır. Yan tarafta bir çift osiloskop probu görülmektedir. Dikkat edilirse probun bir tarafında yuvarlak bir uç, diğer tarafında ise biri sivri ve diğeri timsah başlı iki uç bulunmaktadır. Probun yuvarlak ucu osiloskobun 6 nolu CH1 giriş ucuna, sivri ucu ile yanındaki timsah başlı uç ise ölçülmesi istenen elemanın uçlarına bağlanır. Bu durumda elemanın üzerindeki ac voltajın dalga şekli ekranda görünür. 9

10 4. I nolu kanal bölgesinin en önemli elemanı 12 nolu VOLTS/DIV düğmesidir. Bu düğme, işaretin ekran üzerinde hassas bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Düğme sağa doğru çevrildiğinde ekrandaki işaret küçülür, sola doğru çevrildiğinde ise işaret büyür. Bu büyüme ve küçülmeler yalnızca düşey eksene göredir, yatay eksene göre herhangi bir değişim meydana gelmez. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus şudur ki: elemanın üzerindeki voltaj işaretinin genliğinde aslında bir değişim olmamakta, sadece ekran üzerinde daha hassas bir görünüm elde etmek için ekran çözünürlüğü değiştirilmektedir. Ölçüm işlemi için en uygun çözünürlük, dalga şeklinin -üst ve alttan kırpılma meydana gelmeden- ekranı tam olarak doldurduğu çözünürlüktür. VOLTS/DIV düğmesi uygun değere alındıktan sonra işaretin genliği şu şekilde ölçülür: Ekrandaki her bir kare 1 birim olarak alınır. Dikkat edilirse ortadaki yatay ve düşey eksen üzerinde küçük çizgiler bulunur. Bu çizgiler kareleri 5 e bölerler. Buna göre işaretin genliğinin kaç kare olduğu hassas bir şekilde tespit edilir. Daha sonra VOLTS/DIV anahtarı ile ayarlanan düşey çözünürlük değeri okunur. Genlik=(kare sayısı)x(düşey çözünürlük değeri) formülünden voltajın genliği hesaplanır. (Not: Bu adımın başında düşey eksen kalibrasyonunun kontrol edilmesi önemlidir. Bunun için 13 nolu dikey kalibrasyon düğmesi kullanılır. Normalde bu düğme genellikle en sağda olur. Ancak kalibrasyonun bozulduğu durumlarda bu düğmeyi sola doğru alarak kalibrasyonun yapılması gerekir. Bunun için CH1 e bağlı probun sivri ucu osiloskobun sol alt kısmında bulunan 1 nolu test ucuna değdirilir. Bu durumda ekranda 2V p-p luk bir kare dalga görülmelidir. Eğer tam 2V p-p görülemiyorsa 13 nolu düğme ile tam 2V p-p elde edecek şekilde kalibrasyon yapılır ve düğme artık bu konumda bırakılır. Eğer düğmenin konumu değiştirilirse kalibrasyon bozulur ve yanlış genlik ölçümü yapılmasına neden olur. Bu nedenle kalibrasyon bozulduğunda yukarıda anlatılan şekilde kalibrasyonun yapılması gerekir. Bu işlemin, osiloskop ilk defa açıldığında bir defa yapılması yeterlidir.) 4. II Nolu Kanal (CH2): Osiloskop ile devredeki bir elemanın voltajı ölçülürken, kullanıcı CH1 ve CH2 den istediğini kullanabilir. Bu durumda CH2 nin kullanımı da CH1 inki ile tamamen aynıdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, kanal seçim anahtarının uygun moda getirilmesidir. 5. Yatay Eksen Bölgesi: Ölçülecek ac voltaj işaretinin peryodunu (veya frekansını) ölçmek için gerekli olan düğmelerin bulunduğu kısımdır. Bölgesinin en önemli elemanı 20 nolu TIME/DIV düğmesidir. Bu düğme, işaretin ekran üzerinde yatay eksene göre hassas bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Düğme sağa doğru çevrildiğinde ekrandaki işaret küçülür, sola doğru çevrildiğinde ise işaret büyür. Bu büyüme ve küçülmeler sırasında düşey eksene göre herhangi bir değişim meydana gelmez. Burada yine dikkat edilmesi gereken en önemli husus şudur ki: elemanın üzerindeki voltaj işaretinin peryodunda aslında bir değişim olmamakta, sadece ekran üzerinde daha hassas bir görünüm elde etmek için ekranın yatay çözünürlüğü değiştirilmektedir. Ölçüm işlemi için en uygun çözünürlük, dalga şeklinin yaklaşık bir tam peryodunun sağdan ve soldan kırpılmadan- ekranı tam olarak doldurduğu çözünürlüktür. TIME/DIV düğmesi uygun değere alındıktan sonra işaretin peryodu şu şekilde ölçülür: Ekrandaki her bir kare yine 1 birim ve aradaki küçük çizgiler 0.2 birim olarak 10

11 alınır. Buna göre işaretin peryodunun kaç kare olduğu hassas bir şekilde tespit edilir. Daha sonra TIME/DIV düğmesi ile ayarlanan yatay çözünürlük değeri okunur. Peryot=(kare sayısı)x(yatay çözünürlük değeri) formülünden voltaj işaretinin peryodu hesaplanır. Peryodun belirlenmesi için işaretin başlangıç noktası 18 nolu yatay pozisyon ayar düğmesi ( POSITION) kullanılarak sağa veya sola belli bir noktaya kaydırılabilir. (Not: Doğru peryot ölçümü için osiloskop ilk defa açıldığında yatay eksen kalibrasyonunun kontrol edilmesi önemlidir. Bunun için 19 nolu yatay kalibrasyon düğmesi kullanılır. Normalde bu düğme genellikle en sağda olur. Ancak kalibrasyonun bozulduğu durumlarda bu düğmeyi sola doğru alarak kalibrasyonun yapılması gerekir. Bunun için CH1 e bağlı probun sivri ucu osiloskobun sol alt kısmında bulunan 1 nolu test ucuna değdirilir. Bu durumda ekranda 1kHz lik (yani peryodu 1 ms lik) bir kare dalga görülmelidir. Eğer tam 1 ms görülemiyorsa 19 nolu düğme ile tam 1ms elde edecek şekilde kalibrasyon yapılır ve düğme artık bu konumda bırakılır. Eğer düğmenin konumu değiştirilirse kalibrasyon bozulur ve yanlış peryot ölçümü yapılmasına neden olur. Bu nedenle kalibrasyon bozulduğunda yukarıda anlatılan şekilde kalibrasyonun yapılması gerekir.) 6. Tetikleyici Ayar Kısmı: Bazı durumlarda osiloskop ekranındaki görüntü sabit durmaz, sürekli olarak sağa/sola kayabilir. Bu durumda tetikleyici ayar kısmında bulunan 21 nolu tetikleme modu seçim anahtarı nın TV-H kısmında bulunduğundan emin olunuz. Ayrıca 22 nolu tetikleme kaynak seçim anahtarı ise hangi kanaldaki işareti ekranda görüntülüyorsak o kanal ile uyumlu olarak seçilmelidir. Yani CH1 görüntüsü ekranda ise 22 nolu anahtar CH1 konumunda, CH2 görüntüsü ekranda ise 22 nolu anahtar CH2 konumunda ve DUAL görüntü ekranda ise 22 nolu anahtar da LINE konumunda olmalıdır. ÖZET: Osiloskop ile ölçüm yaparken şu adımlar takip edilmelidir: 1. Osiloskop açılır, -gerekiyorsa- parlaklık ve netlik ayarları yapılır. 2. Osiloskobun dikey ve yatay kalibrasyonu kontrol edilir. Bunun için problar 1 nolu test ucuna bağlanır. Eğer ekranda tam olarak 2V p-p ve 1kHz lik işaret varsa kalibrasyona ihtiyaç yoktur. Eğer bu iki nicelikten birinde veya ikisinde yanlışlık varsa yatay ve dikey kalibrasyon düğmeleri kullanılarak kalibrasyon yapılır ve kalibrasyon deneyin sonuna kadar değiştirilmez. (Kalibrasyon, ölçümlerin doğruluğu için kritik bir öneme sahiptir. Eğer kalibrasyon doğru yapılmamışsa tüm ölçümlerimiz yanlış olacaktır. O yüzden kalibrasyon işlemi osiloskopla ölçüm yapılmadan önce yüksek hassasiyetle yapılmalıdır.) 3. Problar devrede ölçülmesi gereken yerlere bağlanır. 4. Eğer tek kanal çalışılacaksa kanal seçim anahtarı ilgili moda alınmalıdır (örneğin 1.kanal kullanılacaksa kanal seçim anahtarı CH1 moduna alınır). Eğer çift kanal çalışılacaksa kanal seçim anahtarı DUAL konumuna getirilir. 11

12 5. Kanalın ölçüm modu seçim anahtarı GND konumuna alınarak kanalın sıfır ayarı kontrol edilir. Eğer düz çizgi tam yatay eksen üzerinde ise sıfır ayarı yapmaya gerek yoktur. Eğer düz çizgi yatay eksen üzerinde değilse dikey pozisyon ayar düğmesi kullanılarak düz çizgi yatay eksen üzerine kaydırılır. İşlem sonunda ölçüm modu seçim anahtarını AC konumuna almayı unutmayınız. 6. Eğer işaret sürekli olarak ekranda sağa veya sola kayıyorsa tetikleme ayar tuşlarını kontrol ederek kaymayı engelleyiniz. 7. Yukarıda verilen Genlik ve Peryot formüllerini kullanarak işareti ölçünüz. Örnek: Genlik ve frekans ölçümü: Ekrandaki görüntü CH1 e ait probun test ucuna bağlanması ile elde edilmiştir (Düşey çözünürlük: Volts/Div = 0.5 Yatay çözünürlük: Time/Div = 0.2 ms) - Ekrana dikkat edilirse işaretin genliği tepeden tepeye dört birim yüksekliğinde olduğu görülüyor. O halde işaretin tepeden tepeye genliği: Genlik=(kare sayısı)x(düşey çözünürlük değeri)=4x0.5=2v p-p - Aynı şekilde işaretin peryodunun toplam 5 birim olduğu görülüyor. O halde işaretin peryodu: Peryot=(kare sayısı)x(yatay çözünürlük değeri)=5x0.2ms=1ms Frekans=1/1ms=1kHz D. DENEY BASAMAKLARI: 1. Sinyal üretecinden 1V-2kHz lik sinüs biçimli bir ac voltajın üretilmesi: a) Sinyal üretecini açınız. Tuşlar ve düğmeler için hızlıca genel bir kontrol yapınız. b) Frekans ayarı: Öncelikle 2kHz için uygun frekans sahasını belirleyerek range tuşlarıyla saha seçimini yapınız. Daha sonra frekans ayar düğmesi ile 2kHz i hassas olarak ayarlayınız. c) Genlik ayarı: Osiloskobu açarak, netlik, parlaklık ve kalibrasyon ayarlarını kontrol ediniz. Sinyal üretecini osiloskobun CH1 kanalına bağlayınız. Kanal seçim anahtarının CH1 de 12

13 bulunduğundan emin olunuz. CH1 in sıfır ayarını kontrol ediniz. 1V ayarlamak için yukarıda verilen Genlik=(kare sayısı)x(düşey çözünürlük değeri) formülünü göz önüne alınız. Bu formüle göre hangi düşey çözünürlük değerlerini kullanabileceğinizi düşününüz. Örneğin (1 kare)x(volts/div=1)=1v verir. Ancak daha hassas olarak (2 kare)x(volts/div=0.5)=1v durumunun daha uygun olacağının farkına varınız. O halde volt/div değerini 0.5 e ayarlayınız. Sinyal üretecindeki genlik (AMPLITUDE) ayar düğmesini kullanarak ekrandaki işaretin genliğinin tam 2 kare olmasını sağlayınız. d) Kontrol işlemi: Uygun volt/div ve time/div çözünürlükleri sağlayarak işaretin genliği ve frekansını ölçünüz. Sonuç başlangıçta istenen 1V-2kHz i sağlamalıdır. 2. Aşağıda verilen ac voltaj işaretlerini deneysel olarak üretiniz. Altlarına ürettiğiniz işareti çiziniz. a) 0.5V-12kHz üçgen dalga: Volts/div=.. Time/div=... b) 0.65V-1.4kHz kare dalga: Volts/div=.. Time/div=... 13

14 c) 1.1V-500Hz sinüs dalgası: Volts/div=.. Time/div=... d) Bir kanalda 1V-1kHz sinüs dalgası ve diğer kanalda 1V-1kHz kare dalgayı üretiniz. Bu iki işareti osiloskopta toplatınız. (Bunun için her iki kanalın volt/div değerleri aynı olmalıdır): Volts/div=.. Time/div=... e) Bir kanalda 1V-5kHz üçgen dalga ve diğer kanalda 1V-1kHz kare dalgayı üretiniz. Bu iki işareti osiloskopta toplatınız (Bunun için her iki kanalın volt/div değerleri aynı olmalıdır): Volts/div=.. Time/div=... 14

15 f) 2.kanalda 1.5V-1.5kHz sinüs işaretini üretiniz. CH2 nin 9 nolu sinyal tersleyici tuşunu kullanarak, işarette nasıl bir değişim olduğunu gözleyiniz. Bu tuş CH2 deki işaret için nasıl bir matematiksel işlem sağlamaktadır? Volts/div=.. Time/div=... Tersi: Volts/div=.. Time/div=... E. DENEY SONRASI ÖDEV: 1. Katot tüplü ve dijital osiloskoplarda ekran üzerinde görüntü nasıl oluşur? Araştırınız. 2. İnternet üzerinde araştırma yapınız. Şekil 1 de görülen bir deney masasını yaklaşık ne kadar TL ye kurabileceğinizi araştırınız. 15

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır.

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. 6. Osiloskop Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. Osiloskoplar üç gruba ayrılabilir; 1. Analog osiloskoplar 2. Dijital osiloskoplar

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM-201 DEVRE TEORİSİ-1 LAB. DENEY-1 SİNYAL ÜRETECİ ve OSİLOSKOP AMAÇ Bu deneyde iki yeni cihazla tanışacaksınız: Sinyal (işaret) üreteci ve

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ESM 413 Enerji Sistemleri Laboratuvarı-I

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ESM 413 Enerji Sistemleri Laboratuvarı-I YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ESM 413 Enerji Sistemleri Laboratuvarı-I DENEY -1- ELEKTRONİK ELEMANLARIN TANITIMI ve AKIM, GERİLİM ÖLÇÜMÜ HAZIRLIK SORULARI:

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI:

Detaylı

DENEY 3 Ortalama ve Etkin Değer

DENEY 3 Ortalama ve Etkin Değer A. DENEYİN AMACI : Ortalama ve etkin değer kavramlarının tam olarak anlaşılmasını sağlamak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Sinyal üreteci 2. Osiloskop 3. 741 entegresi, değişik değerlerde dirençler

Detaylı

8.KISIM OSİLOSKOP-2 DC + AC ŞEKLİNDEKİ TOPLAM İŞARETLERİN ÖLÇÜMÜ

8.KISIM OSİLOSKOP-2 DC + AC ŞEKLİNDEKİ TOPLAM İŞARETLERİN ÖLÇÜMÜ 8.KISIM OSİLOSKOP-2 DC + AC ŞEKLİNDEKİ TOPLAM İŞARETLERİN ÖLÇÜMÜ Osiloskobun DC ve AC seçici anahtarları kullanılarak yapılır. Böyle bir gerilime örnek olarak DC gerilim kaynaklarının çıkışında görülen

Detaylı

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre MULTİMETRE Multimetre üzerinde dc voltmetre, ac voltmetre,diyot testi,ampermetre,transistör testi, direnç ölçümü bazı modellerde bulunan sıcaklık ölçümü ve frekans ölçümü gibi bir çok ölçümü yapabilen

Detaylı

AC Devrelerde Ölçme OSİLOSKOP Elektriksel gerilimlerin zamana ve birbirlerine göre değişimlerini grafik olarak gösteren cihaza osiloskop denilmektedir. Osiloskopta tek gerilim şekli

Detaylı

DENEY 4: ALTERNATİF AKIM VE OSİLOSKOP

DENEY 4: ALTERNATİF AKIM VE OSİLOSKOP DENEY 4: ALTERNATİF AKIM VE OSİLOSKOP A. DENEYİN AMACI : Bu deneyde, osiloskopun çalışma prensibinin, tetikleme ve senkronizasyonun nasıl yapıldığının ve osiloskop yardımıyla çeşitli büyüklüklerin (genlik,

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM 108 Elektrik Devreleri I Laboratuarı Deneyin Adı: Osiloskop Kullanımı Deneyin No: 2 Raporu Hazırlayan Öğrencinin: Adı

Detaylı

EEM0304 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

EEM0304 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ EEM0304 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEYLER İÇİN GEREKLİ ÖN BİLGİLER Tablo 1: Direnç kod tablosu OSİLOSKOP KULLANIMINA

Detaylı

DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop

DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop Deneyin Amacı: DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop Osiloskop kullanarak alternatif gerilimlerin incelenmesi Deney Malzemeleri: 5 Adet 1kΩ, 5 adet 10kΩ, 5 Adet 2k2Ω, 1 Adet potansiyometre(1kω), 4

Detaylı

Osilaskobun yapısı ve çalıştırılması.(başlangıç seviyesi temel kavramlar) OSİLASKOP Osilaskobun tanıtılması Elektriksel değerleri (gerilim, frekans, akım, faz farkı) ışıklı çizgiler şeklinde gösteren aygıta

Detaylı

Resim 7.1: Çift ışınlı osilâskobun ön panelinin görünümü. elektron merceği. hızlandırıcı elektrot. katot. elektron. merceği. hızlandırıcı elektrot

Resim 7.1: Çift ışınlı osilâskobun ön panelinin görünümü. elektron merceği. hızlandırıcı elektrot. katot. elektron. merceği. hızlandırıcı elektrot Bölüm 7: Osilâskop Resim 7.1: Çift ışınlı osilâskobun ön panelinin görünümü A. OsiIâskobun tanıtılması Elektriksel değerleri (gerilim, frekans, akım, faz farkı) ışıklı çizgiler şeklinde gösteren aygıta

Detaylı

OSİLOSKOP I. KULLANIM ALANI

OSİLOSKOP I. KULLANIM ALANI OSİLOSKOP I. KULLANIM ALANI Osiloskop elektriksel işaretlerin ölçülmesinde ve görüntülenmesinde kullanılan temel bir ölçüm aletidir. İşaretin dalga şeklinin görüntülenmesini, frekans ve genliğinin kolayca

Detaylı

kdeney NO:1 OSİLASKOP VE MULTİMETRE İLE ÖLÇME 1) Osiloskop ile Periyot, Frekans ve Gerlim Ölçme

kdeney NO:1 OSİLASKOP VE MULTİMETRE İLE ÖLÇME 1) Osiloskop ile Periyot, Frekans ve Gerlim Ölçme kdeney NO:1 OSİLASKOP VE MULTİMETRE İLE ÖLÇME 1) Osiloskop ile Periyot, Frekans ve Gerlim Ölçme Amaç: Osiloskop kullanarak AC gerilimin genlik, periyot ve frekans değerlerinin ölçmesi Gerekli Ekipmanlar:

Detaylı

Öğr. Gör. Mustafa Şakar

Öğr. Gör. Mustafa Şakar OSİLOSKOP Öğr. Gör. Mustafa Şakar 1 Osiloskop Osiloskop, gerilim uygulayarak çalışan bir cihazdır. Işık izinin sapma miktarı saptırıcı levhalara uygulanan gerilimle doğru orantılıdır. Eğer osc nin sapma

Detaylı

OSİLOSKOP KULLANIMINA AİT TEMEL BİLGİLER

OSİLOSKOP KULLANIMINA AİT TEMEL BİLGİLER OSİLOSKOP KULLANIMINA AİT TEMEL BİLGİLER Elektriksel işaretlerin ölçülüp değerlendirilmesinde kullanılan aletler içinde en geniş ölçüm olanaklarına sahip olan osiloskop, işaretin dalga şeklinin, frekansının

Detaylı

Deneyin amacı: Osiloskobu tanımak ve osiloskop yardımıyla bir elektriksel işaretin genlik, periyot ve frekansını ölçmesini öğrenmektir.

Deneyin amacı: Osiloskobu tanımak ve osiloskop yardımıyla bir elektriksel işaretin genlik, periyot ve frekansını ölçmesini öğrenmektir. DENEY NO:6 24 YTÜ-EHM OSİLOSKOP KULLANIMI Deneyin amacı: Osiloskobu tanımak ve osiloskop yardımıyla bir elektriksel işaretin genlik, periyot ve frekansını ölçmesini öğrenmektir. Genel Bilgiler: Osiloskop,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

DENEY 6: SERİ/PARALEL RC DEVRELERİN AC ANALİZİ

DENEY 6: SERİ/PARALEL RC DEVRELERİN AC ANALİZİ A. DENEYİN AMACI : Seri ve paralel RC devrelerinin ac analizini yapmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Sinyal Üreteci, 2. Osiloskop, 3. Değişik değerlerde direnç ve kondansatörler. C. DENEY İLE

Detaylı

DENEY 5: RC DEVRESİNİN OSİLOSKOPLA GEÇİCİ REJİM ANALİZİ

DENEY 5: RC DEVRESİNİN OSİLOSKOPLA GEÇİCİ REJİM ANALİZİ A. DENEYİN AMACI : Seri RC devresinin geçici rejim davranışını osiloskop ile analiz etmek. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Sinyal Üreteci, 2. Osiloskop, 3. Değişik değerlerde direnç ve kondansatörler.

Detaylı

OSİLOSKOBUN TANITILMASI VE BİR ALTERNATİF GERİLİM ŞEKLİNİN OSİLOSKOBDA İNCELENMESİ

OSİLOSKOBUN TANITILMASI VE BİR ALTERNATİF GERİLİM ŞEKLİNİN OSİLOSKOBDA İNCELENMESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM NİN TEMELLERİ-2 DENEY NO:2 OSİLOSKOBUN TANITILMASI VE BİR ALTERNATİF GERİLİM ŞEKLİNİN OSİLOSKOBDA İNCELENMESİ 1. Katot

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ Hazırlayan Arş. Gör. Ahmet NUR DENEY-1 ÖLÇÜ ALETLERİNİN İNCELENMESİ Kapaksız

Detaylı

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR 1.1 Amaçlar AC nin Elde Edilmesi: Farklı ve değişken DC gerilimlerin anahtar ve potansiyometreler kullanılarak elde edilmesi. Kare dalga

Detaylı

DENEY NO 6: OSİLOSKOP KULLANARAK GENLİK VE SIKLIK ÖLÇÜMÜ

DENEY NO 6: OSİLOSKOP KULLANARAK GENLİK VE SIKLIK ÖLÇÜMÜ DENEY NO 6: OSİLOSKOP KULLANARAK GENLİK VE SIKLIK ÖLÇÜMÜ Amaç: Bu deneyde amaç, Elektrik-Elektronik Mühendisliği nde en çok kullanılan ölçü aygıtlarından birisi olan Osiloskop un tanıtılması, osiloskop

Detaylı

BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI

BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI OSİLOSKOP KULLANIMI Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör. Sümeyye BAYRAKDAR

Detaylı

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ Kullanma Kılavuzu 01 Kasım 2010 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir yazılım

Detaylı

Deney 32 de osiloskop AC ve DC gerilimleri ölçmek için kullanıldı. Osiloskop ayni zamanda dolaylı olarak frekansı ölçmek içinde kullanılabilir.

Deney 32 de osiloskop AC ve DC gerilimleri ölçmek için kullanıldı. Osiloskop ayni zamanda dolaylı olarak frekansı ölçmek içinde kullanılabilir. DENEY 35: FREKANS VE FAZ ÖLÇÜMÜ DENEYĐN AMACI: 1. Osiloskop kullanarak AC dalga formunun seklini belirlemek. 2. Çift taramalı osiloskop ile bir endüktanstın akım-gerilim arasındaki faz açısını ölmek. TEMEL

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM 108 Elektrik Devreleri I Laboratuarı Deneyin Adı: Kullanımı Deneyin No: 2 Raporu Hazırlayan Öğrencinin: Adı ve Soyadı

Detaylı

BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI

BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI CİHAZLARIN TANITIMI ve SİNYALLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör.

Detaylı

DENEY 1 Osiloskop, Fonksiyon Jenartörü ve DC Güç Kaynağının Ġncelenmesi OSĠLOSKOP

DENEY 1 Osiloskop, Fonksiyon Jenartörü ve DC Güç Kaynağının Ġncelenmesi OSĠLOSKOP DENEY 1 Osiloskop, Fonksiyon Jenartörü ve DC Güç Kaynağının Ġncelenmesi OSĠLOSKOP Osiloskobun Tanımı : Elektriksel sinyalleri gösteren ve genlik, frekans ve faz farkının, ekran üzerindeki görüntüler dikkate

Detaylı

DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ

DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ Kullanma Kılavuzu 12 Ocak 2012 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir

Detaylı

DEVRE TEORİSİ VE ÖLÇME LAB DENEY-6 FÖYÜ

DEVRE TEORİSİ VE ÖLÇME LAB DENEY-6 FÖYÜ DEVRE TEORİSİ VE ÖLÇME LAB DENEY-6 FÖYÜ Deneyin Amacı: Osiloskop ve AC güç kaynağını kullanabilmek. Hazırlık Çalışmaları: Deneydeki teorileri gelmeden önce kesinlikle okuyunuz. Deney6 Teori: 1)AC Güç Kaynağı:

Detaylı

DENEY 7: GÖZ ANALİZİ METODU UYGULAMALARI

DENEY 7: GÖZ ANALİZİ METODU UYGULAMALARI A. DENEYİN AMACI : Devre analizinin önemli metodlarından biri olan göz akımları metodu nun daha iyi bir şekilde anlaşılması için metodun deneysel olarak uygulanması. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER

Detaylı

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ 13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ KONULAR 1. Akım Ölçülmesi-Ampermetreler 2. Gerilim Ölçülmesi-Voltmetreler Ölçü Aleti Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar: Ölçü aletlerinin seçiminde yapılacak ölçmeye

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI: SINIFI: OKUL NO: DENEY GRUP NO:

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYİN ADI : DENEY TARİHİ : DENEYİ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME Deney No:1 Amaç: Osiloskop kullanarak AC gerilimin genlik periyot ve frekans değerlerinin ölçmesi Gerekli Ekipmanlar: AC Güç Kaynağı, Osiloskop, 2 tane 1k

Detaylı

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER)

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER) EEM 0 DENEY 9 Ad&oyad: R DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANTA R DEVRELERİ (FİLTRELER) 9. Amaçlar Değişken frekansta R devreleri: Kazanç ve faz karakteristikleri Alçak-Geçiren filtre Yüksek-Geçiren filtre

Detaylı

AC DEVRELERDE BOBİNLER

AC DEVRELERDE BOBİNLER AC DEVRELERDE BOBİNLER 4.1 Amaçlar Sabit Frekanslı AC Devrelerde Bobin Bobinin voltaj ve akımının ölçülmesi Voltaj ve akım arasındaki faz farkının bulunması Gücün hesaplanması Voltaj, akım ve güç eğrilerinin

Detaylı

ELEKTRONİK LABORATUARI VE CİHAZLARI TANIMA

ELEKTRONİK LABORATUARI VE CİHAZLARI TANIMA DENEY 0-ELEKTRONİK ELEKTRONİK LABORATUARI VE CİHAZLARI TANIMA A. DENEYİN AMACI Laboratuvar araçları hakkında genel bilgi edinmek. Elektrik lektrik devrelerindeki akım, gerilim, direnç gibi fiziksel ziksel

Detaylı

Elektriksel-Fiziksel Özellikler... 2 Kullanım... 3 Uygulama Örnekleri... 7

Elektriksel-Fiziksel Özellikler... 2 Kullanım... 3 Uygulama Örnekleri... 7 FONKSİYON ÜRETECİ KULLANIM KILAVUZU (FUNCTION GENERATOR) İçindekiler Elektriksel-Fiziksel Özellikler... 2 Kullanım... 3 Uygulama Örnekleri... 7 Şekil Listesi Şekil 1 Fonksiyon üreteci... 2 Şekil 2 Fonksiyon

Detaylı

Uygulama kağıtları ve Kısa Sınav kağıtlarına; Ad, Soyad, Numara ve Grup No (Ör: B2-5) mutlaka yazılacak.

Uygulama kağıtları ve Kısa Sınav kağıtlarına; Ad, Soyad, Numara ve Grup No (Ör: B2-5) mutlaka yazılacak. Uygulama kağıtları ve Kısa Sınav kağıtlarına; Ad, Soyad, Numara ve Grup No (Ör: B2-5) mutlaka yazılacak. Grup Adı Ön Hazırlıkta bulunan sonuçlardan uygulama kağıdına yazılması gereken değerler deneye gelmeden

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT UYGULAMALARI DENEYİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT UYGULAMALARI DENEYİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT UYGULAMALARI DENEYİ Amaç: Bu deneyde, diyotların sıkça kullanıldıkları diyotlu gerilim kaydırıcı, gerilim katlayıcı

Detaylı

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI Deney 1 Temel Elektronik Ölçümler İMZA KAĞIDI (Bu sayfa laboratuvarın sonunda asistanlara teslim edilmelidir) Ön-Çalışma Lab Saatin Başında Teslim Edildi BU HAFTA İÇİN

Detaylı

KMU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELETRONİK LABORATUVARI DENEY 1 OSİLOSKOP KULLANIMI

KMU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELETRONİK LABORATUVARI DENEY 1 OSİLOSKOP KULLANIMI KMU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELETRONİK LABORATUVARI DENEY 1 OSİLOSKOP KULLANIMI DENEY 1 OSİLOSKOP KULLANIMI Deneyin Amaçları Osiloskop kullanımını öğrenmek, Osiloskop grafiklerini

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FİZ 102 FİZİK LABORATUARI II FİZİK LABORATUARI II CİHAZLARI TANITIM DOSYASI Hazırlayan : ERDEM İNANÇ BUDAK BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ Mühendislik

Detaylı

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP Amaç: Bu deneyin amacı, öğrencilerin alternatif akım ve gerilim hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır. Deney sonunda öğrencilerin, periyot, frekans, genlik,

Detaylı

DENEY NO: 2 KIRCHHOFF UN AKIMLAR YASASI. Malzeme ve Cihaz Listesi:

DENEY NO: 2 KIRCHHOFF UN AKIMLAR YASASI. Malzeme ve Cihaz Listesi: DENEY NO: 2 KIRCHHOFF UN AKIMLAR YASASI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 12 k direnç 1 adet 2. 15 k direnç 1 adet 3. 18 k direnç 1 adet 4. 2.2 k direnç 1 adet 5. 8.2 k direnç 1 adet 6. Breadboard 7. Dijital

Detaylı

DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI

DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI T.C. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 21 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI Hazırlayanlar: B. Demir

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu)

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu) BÖLÜM I GİRİŞ 1.1 Sinyal Bir sistemin durum ve davranış bilgilerini taşıyan, bir veya daha fazla değişken ile tanımlanan bir fonksiyon olup veri işlemde dalga olarak adlandırılır. Bir dalga, genliği, dalga

Detaylı

DENEY-2 DEVRE KURMA. Şekil 1. DC Güç Kaynağı

DENEY-2 DEVRE KURMA. Şekil 1. DC Güç Kaynağı DENEY-2 DEVRE KURMA Deneyin Amacı: Deneyde kullanılan aletlerin öğrenilmesi ve devre kurma. Kullanılan Alet ve Malzeme: a) DC güç kaynağı b) Mutimetre c) Değişik değerlerde direnç ve bağlantı kabloları

Detaylı

DENEY 6: SERİ/PARALEL KARIŞIK DEVRELERİN ANALİZİ

DENEY 6: SERİ/PARALEL KARIŞIK DEVRELERİN ANALİZİ A. DNYİN AMACI : Seri/paralel karışık devreleri analiz edip kavramak. B. KULLANILACAK ARAÇ V MALZMLR : 1. DC güç kaynağı, 2. Multimetre, 3. Protoboard, 4. Değişik değerlerde dirençler C. DNY İL İLGİLİ

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM)

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) 9.1 Amaçlar 1. µa741 ile PWM modülatör kurulması. 2. LM555 in çalışma prensiplerinin

Detaylı

MEGA-CHECK 10ST KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI

MEGA-CHECK 10ST KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI KULLANMA KILAVUZU Bms Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 İkitelli / İSTANBUL Tel : 0 212 671

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRONİK DEVRE LABORATUVARI AC DEVRELER, FREKANS, OSİLOSKOP KAVRAMLARI DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Canset KOÇER MAYIS

Detaylı

DENEY 4: SİNYAL ÜRETEÇLERİ VE ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER

DENEY 4: SİNYAL ÜRETEÇLERİ VE ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER DENEY 4: SİNYAL ÜRETEÇLERİ VE ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER A. DENEYİN AMACI : Sinyal Üreteçlerinin kullanımı, manyetik alan, frekans ölçümleri ve diğer elektriksel ölçümler B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER :

Detaylı

KULLANILACAK ARAÇLAR

KULLANILACAK ARAÇLAR MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI KULLANILACAK ARAÇLAR LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

OSİLOSKOP Genel Kavramlar

OSİLOSKOP Genel Kavramlar 1 OSİLOSKOP Osiloskop veya diğer adıyla salınımölçer, elektriksel ölçü ve gözlem aracıdır. Gerilim ve akım değerlerinin değişimleri ile genliğini zamana bağlı olarak grafik halinde gösterir. Bu grafiklerden

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK DEVRELERİ II LABORATUVARI Deney Adı: Osiloskop Kullanımı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK DEVRELERİ II LABORATUVARI Deney Adı: Osiloskop Kullanımı Deneyin Amacı *Osiloskop yapısının ve kullanımının öğrenilmesi A.Önbilgi Deney 1: Osiloskop Kullanımı Bir elektrik devresindeki temel büyüklükler devre elemanları üzerindeki akım ve gerilim değerleridir.

Detaylı

OSİLOSKOP KALİBRASYONU VE ALTERNATİF İŞARETLERİN GENLİK - FREKANS ÖLÇÜMÜ

OSİLOSKOP KALİBRASYONU VE ALTERNATİF İŞARETLERİN GENLİK - FREKANS ÖLÇÜMÜ DENEY NO : 6 OSİLOSKOP KALİBRASYONU VE ALTERNATİF İŞARETLERİN GENLİK - FREKANS ÖLÇÜMÜ Bu deneyde laboratuar cihazlarından osiloskop ve sinyal jenaratörü tanıtılmıştır. Osiloskopta doğru bir ölçüm yapabilmek

Detaylı

Teknik Katalog [Avometre]

Teknik Katalog [Avometre] Teknik Katalog [Avometre] [PCE-DSO8060] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ 1 ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ Ani ve Maksimum Değerler Alternatif akımın elde edilişi incelendiğinde iletkenin 90 ve 270 lik dönme hareketinin sonunda maksimum emk nın indüklendiği görülür. Alternatif akımın

Detaylı

DENEY 2 Op Amp: AC Uygulamaları

DENEY 2 Op Amp: AC Uygulamaları A. DNYİN AMACI : Opampın kuvvetlendirici özelliğinin ac devrelerde ve ac işaretlerle daha iyi bir şekilde anlaşılması amacıyla uygulamalı devre çalışmaları yapmak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1. Sinyal

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK DEVRELERİ II LABORATUVARI Deney Adı: Osiloskop Kullanımı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK DEVRELERİ II LABORATUVARI Deney Adı: Osiloskop Kullanımı Deneyin Amacı *Osiloskop yapısının ve kullanımının öğrenilmesi A.Önbilgi Deney 1: Osiloskop Kullanımı Bir elektrik devresindeki temel büyüklükler devre elemanları üzerindeki akım ve gerilim değerleridir.

Detaylı

Şekil-1 Katot ışınları tüpü düzeneği

Şekil-1 Katot ışınları tüpü düzeneği DENEY 1- OSİLOSKOP Amaç: 1. Bir osiloskobun yapısını, bileşenlerini ve temel çalışma prensibini anlamak, 2. Bir sinyal jeneratöründe üretilen gerilim sinyalinin frekansı ve genliğinin nasıl değiştiğini

Detaylı

LABORATUVAR ALETLERİ SİSTEMİ DENEY SETİ ( Ön panel, Kontroller ve Göstergeler )

LABORATUVAR ALETLERİ SİSTEMİ DENEY SETİ ( Ön panel, Kontroller ve Göstergeler ) LABORATUVAR ALETLERİ SİSTEMİ DENEY SETİ ( Ön panel, Kontroller ve Göstergeler ) Hazırlayan: Öğr. Grv. Necati ÖZBEY Sayfa 1 2. ÖLÇÜ ALETÝ m 1. ÖLÇÜ ALETÝ 17 16 s t 15 13 14 n p r 11 12 f g h k 10 9 8 6

Detaylı

FRANCK HERTZ DENEYİ (CIVA TÜPLÜ 1. BİLGİSAYAR ORTAMINDA SONUÇ ALMAK İÇİN; DENEYİN YAPILIŞI:

FRANCK HERTZ DENEYİ (CIVA TÜPLÜ 1. BİLGİSAYAR ORTAMINDA SONUÇ ALMAK İÇİN; DENEYİN YAPILIŞI: FRANCK HERTZ DENEYİ (CIVA TÜPLÜ 1. BİLGİSAYAR ORTAMINDA SONUÇ ALMAK İÇİN; DENEYİN YAPILIŞI: Şekil 6 dan Franck-Hertz kontrol ünitesinde 6 numaralı bilgisayar çıkışını RS 232 kablosuyla seri olarak bilgisayara

Detaylı

DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI

DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI Amaç 1. Deneylerin kurulumunda kullanılacak temel yardımcı elemanları öğrenmek 2. Ölçü aletini tanımak ve akım-gerilim ölçümlerinde

Detaylı

Alternatif Akım Devre Analizi

Alternatif Akım Devre Analizi Alternatif Akım Devre Analizi Öğr.Gör. Emre ÖZER Alternatif Akımın Tanımı Zamaniçerisindeyönüveşiddeti belli bir düzen içerisinde (periyodik) değişen akıma alternatif akımdenir. En bilinen alternatif akım

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ Hazırlayan Arş. Gör. Rafet Can ÜMÜTLÜ Arş. Gör. Özlem POLAT Denetleyen Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ZX2 Lazer Ölçüm Sensörü Kullanım Kılavuzu

ZX2 Lazer Ölçüm Sensörü Kullanım Kılavuzu ZX2 Lazer Ölçüm Sensörü Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER Giriş ZX2 Lazer Ölçüm Sensörü Tanıtımı Temel Kurulum ve Kablolama Başlıca Uygulamalar Ölçüm Yöntemleri -Yükseklik -Çift Levha Algılama -Pozisyonlama

Detaylı

DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ 1.1. DENEYİN AMACI Bu deneyde diyotların akım-gerilim karakteristiği incelenecektir. Bir ölçü aleti ile (volt-ohm metre) diyodun ölçülmesi ve kontrol edilmesi (anot ve katot

Detaylı

ANALOG HABERLEŞME (GM)

ANALOG HABERLEŞME (GM) ANALOG HABERLEŞME (GM) Taşıyıcı sinyalin sinüsoidal olduğu haberleşme sistemidir. Sinüs işareti formül olarak; V. sin(2 F ) ya da i I. sin(2 F ) dır. Formülde; - Zamana bağlı değişen ani gerilim (Volt)

Detaylı

ĠġLEMSEL KUVVETLENDĠRĠCĠLERĠN DOĞRUSAL UYGULAMALARI. NOT: Devre elemanlarınızın yanma ihtimallerine karşın yedeklerini de temin ediniz.

ĠġLEMSEL KUVVETLENDĠRĠCĠLERĠN DOĞRUSAL UYGULAMALARI. NOT: Devre elemanlarınızın yanma ihtimallerine karşın yedeklerini de temin ediniz. Deneyin Amacı: Kullanılacak Materyaller: ĠġLEMSEL KUVVETLENDĠRĠCĠLERĠN DOĞRUSAL UYGULAMALARI LM 741 entegresi x 1 adet 22kΩ x 1 adet 10nF x 1 adet 5.1 V Zener Diyot(1N4655) x 1 adet 100kΩ potansiyometre

Detaylı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı DENEY NO : 7 DENEY ADI : DOĞRULTUCULAR Amaç 1. Yarım dalga ve tam dalga doğrultucu oluşturmak 2. Dalgacıkları azaltmak için kondansatör filtrelerinin kullanımını incelemek. 3. Dalgacıkları azaltmak için

Detaylı

DENEY 13 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ (Op Amp)

DENEY 13 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ (Op Amp) İŞLMSL KUVVTLNDİİCİ (Op Amp) A. DNYİN AMACI : Opampın kuvvetlendirici özelliğinin daha iyi bir şekilde anlaşılması amacıyla uygulamalı devre çalışmaları yapmak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1. Multimetre

Detaylı

5. Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri

5. Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri Elektrik devrelerinde ölçülebilen büyüklükler olan; 5. Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri Akım Gerilim Devrede bulunan kaynakların tiplerine göre değişik şekillerde olabilir. Zamana bağlı

Detaylı

ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA

ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA ARTOS7F1 Arıza Tespit Cihazı ve PC Osiloskop her tür elektronik kartın arızasını bulmada çok etkili bir sistemdir. Asıl tasarım amacı

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI...

MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI... MULTĠMETRE KULLANIM KILAVUZU Ġçindekiler MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI... 8 ġekil Listesi ġekil 1 Multimetre

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ 2013-2014 EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEYLER İÇİN GEREKLİ ÖN BİLGİLER Tablo 1: Direnç kod tablosu OSİLOSKOP KULLANIMINA AİT TEMEL

Detaylı

Şekil 1. Bir güç kaynağının blok diyagramı

Şekil 1. Bir güç kaynağının blok diyagramı DİYOUN DOĞRULUCU OLARAK KULLANIMI Bu çalışmada, diyotların doğrultucu olarak kullanımı incelenecektir. Doğrultucular, alternatif gerilim (Alternating Current - AC) kaynağından, doğru gerilim (Direct Current

Detaylı

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü EEME0 ELEKRONİK LABORAUARI DENEY 3: DİYOUN DOĞRULUCU OLARAK KULLANILMASI 04-05 BAHAR Grup Kodu: Deney arihi: Raporu Hazırlayan

Detaylı

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu BÖLÜM 6 6. BELGELER ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER 6.1. Git işlemi Yazılan belgeler rapor, ödev, kitap tez gibi sayfalarca uzunlukta olabilir. Sayfalarca uzunluktaki belgede herhangi bir sayfaya gitmek

Detaylı

BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI

BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI DENEY NO:4 KIRPICI DEVRELER Laboratuvar Grup No : Hazırlayanlar :......................................................................................................

Detaylı

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız.

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. ÖLÇME VE KONTROL ALETLERİ Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. Voltmetre devrenin iki noktası arasındaki potansiyel

Detaylı

DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ Diyot, yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır. Bir yöndeki direnci ihmal edilebilecek kadar küçük, öbür yöndeki dirençleri ise çok büyük olan elemanlardır. Direncin

Detaylı

DENEY 1: MULTİMETRE VE TEMEL ÖLÇÜMLER

DENEY 1: MULTİMETRE VE TEMEL ÖLÇÜMLER DENEY 1: MULTİMETRE VE TEMEL ÖLÇÜMLER A. DENEYİN AMACI : Multimetreler hakkında genel bilgi edinmek Breadbord kullanımını kavramak Direnç renk kodlarından direnç değerini tespiti ve ölçüm değerleriyle

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

ALÇAK FREKANS GÜÇ YÜKSELTEÇLERİ VE ÇIKIŞ KATLARI

ALÇAK FREKANS GÜÇ YÜKSELTEÇLERİ VE ÇIKIŞ KATLARI ALÇAK FREKANS GÜÇ YÜKSELTEÇLERİ VE ÇIKIŞ KATLARI Giriş Temel güç kuvvetlendiricisi yapılarından olan B sınıfı ve AB sınıfı kuvvetlendiricilerin çalışma mantığını kavrayarak, bu kuvvetlendiricileri verim

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar:

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar: Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları 1.0 Genel Uyarılar: 1.1 Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 PolyCure 25 kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEYİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEYİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEYİ Amaç: Bu deney, diyotların gerilim-akım eğrisinin elde edilmesi, diyotların temel kullanım

Detaylı

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ :

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM Serisi servo motorlar Era Ltd.Şti. ticari ürünüdür. Saha da çalışması için basit ve sorunsuz bir yapıya sahiptir. 4 Pinli bağlantı soketi ile, kolay

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI Öğr. Gör. Oğuzhan ÇAKIR 377 42 03, KTÜ, 2010 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI 1. Deneyin

Detaylı

Ölçüm Temelleri Deney 1

Ölçüm Temelleri Deney 1 Ölçüm Temelleri Deney 1 Deney 1-1 Direnç Ölçümü GENEL BİLGİLER Tüm malzemeler, bir devrede elektrik akımı akışına karşı koyan, elektriksel dirence sahiptir. Elektriksel direncin ölçü birimi ohmdur (Ω).

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ SAYISAL ELEKTRONİK DERSİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ 2009-2010 EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEYLER İÇİN GEREKLİ ÖN BİLGİLER Tablo 1: Direnç kod tablosu OSİLOSKOP KULLANIMINA AİT TEMEL

Detaylı

TORK ANAHTARI DOĞRULAMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU. Kurulum Yöntemi

TORK ANAHTARI DOĞRULAMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU. Kurulum Yöntemi TORK ANAHTARI DOĞRULAMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU Kurulum Yöntemi 1. Dayanak pimleri mengene çenelerinin üstünde olacak şekilde test başlığı bağlama parçasını bir mengeneye yerleştirin ve sıkın. 2. AC adaptörü

Detaylı