Din Sosyolojisi Açısından Mürşit ve Mürit İletişimi Joachim Wach, Çev: Battal Arvasi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Din Sosyolojisi Açısından Mürşit ve Mürit İletişimi Joachim Wach, Çev: Battal Arvasi... 153"

Transkript

1

2 İ Ç İ N D E K İ L E R Televizyon Reklamlarında Kadın Sunumuna Özgü Klişeler Dilek İmançer, Ahmet İmançer... 1 Otobüs Yolcuları Filminin Modern Konut ve Kent Kavramları Açısından İncelenmesi Önder Erkarslan Atıf Yılmaz ın Filmlerinde Kentli Orta Sınıf Kadınların Arkadaşlıkları Aslıhan Doğan, Aydan Özsoy, Y. Gürhan Topçu İktidar ve Kitle İletişim Araçları Üzerinden Rıza Üretimi: Teorik ve Ampirik Açıdan Kamusal Senaryo Süreci Zülfikar Damlapınar İşletmelerin Finansal Değer Oluşturma Çalışmalarında Halkla İlişkiler ve Reklamın Rolü Nurhan Babür Tosun Sibernetik Toplumsal Sistemler ve Halkla İlişkiler Ç. Murat Hazar Bir Halkla İlişkiler Politikası Olarak Sosyal Sorumluluk Anlayışı Ayhan Biber Din Sosyolojisi Açısından Mürşit ve Mürit İletişimi Joachim Wach, Çev: Battal Arvasi

3 Televizyon Reklamlarında Kadın Sunumuna Özgü Klişeler Giriş Dilek İMANÇER Ahmet İMANÇER Günümüzde kitle kültürü olgusu olarak reklamların odak noktasını ürün tanıtımı oluşturmaktadır. Reklamlarda yaşamın idealize edilmesi, insanların sunum biçimi ve empoze edilen değerler ürünün tanıtımına hizmet etmektedir. Kitle iletişim araçlarında reklamlar mal ve hizmet tanıtımının yanı sıra bireysel ve toplumsal kimliğin kurulmasında etkin olan yeni eğilimleri de yansıtmaktadır. Televizyon reklamlarında diğer program türlerinden de aşina olduğumuz seyircilerin kendi hayat deneyimleri, hayalleri ve isteklerini tatmin eden popüler yaşam biçiminin kusursuz düzenlenmiş biçimi yer almaktadır. Dişilik cinsiyeti ise belirli klişelerle belirlenerek temsil edilmektedir. Kitle iletişim araçlarının ürettiği gerçeklik içinde Baudrillard erillik ve dişilik modelleri arasındaki cinsiyet farklılığının cinslerin farklılaşmış doğasından değil, aksine sistemin farklılaştırıcı mantığından doğduğunu açıklamaktadır. Baudrillard a göre: Günümüzde kadınlar ve erkekler giderek ayrım gözetmeksizin kendilerini bu iki kalıp içinde gösteriyor, ama göstermeyi yapan karşıtlığın iki büyük terimi ise tersine, sadece ayrımlarıyla geçerlik taşıyor. Bu iki model betimleyici değil; tüketimi düzenliyorlar (Baudrillard 1997:109). İdeolojisi tüketimin gereklerine göre düzenlenen kitle iletişim araçlarında, özellikle reklamlarda yer alan eril model rekabetçi seçici erdemi simgelemektedir. Dişil model ise kadının kendi kendisinden Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

4 2 Dilek İMANÇER, Ahmet İMANÇER hoşlanması ve narsistik kendine ilgiyi telkin etmektedir. Başka bir deyişle kadınlar kesin bir varlığa sahip kişiler olarak değil, her zaman kadın olarak gösterilmektedir (Coward 1993:45). Coward ın deyimiyle kadınlar her zaman tanımlanmış cins olarak yaşanılan kültürün tanımlarının teşhirine yönelik kararlı baskının bir parçası olmuştur. Şimdiye kadar batıda televizyon reklamlarında dişilik stereotipleri üzerine yapılan sayısız içerik analizlerinde kadınların, başlıca iki rolde gösterildiği saptanmıştır. Ev kadını ve genç, çekici kadındır (Schmerl 1990:183). Meslek kadınları sevgi ve şefkat göstermeyi gerektiren mesleklerde gösterilmiştir (Neverla 1991:17). Reklamlarda kariyerli ve meslekli kadın rolünün sayısal oranı artmasına rağmen sözsüz vücut dili olarak dinamik bir sunum bu artış ile paralel özellik göstermemektedir. Kadınlar rol sunumu olarak kariyerli ve meslekli iken, beden dili olarak güvensiz, çekingen ve derli toplu oturan olarak sunulmaya devam etmektedir. Reklamlardaki çalışan kadınların çalıştıkları iş yerleri yalnızca bir iş yeri değil aynı zamanda onların çekici ve etkili sunumlarına katkı sağlayacak bir unsurdur (Brosius/ Stap 1990; Schmerl 1992). Televizyon reklamlarında dişiliğin sunumlarında incelikle düzenlenmiş ayrımcı yöntemler gözlemlenir (örneğin abartılı şive, yapmacıklık, eksantrik davranış) (Schmerl 1990:183). Kadınlar için bugünkü güzellik normları çok önemlidir. İdeal kadın tipi neredeyse genç ve zayıf olarak tek tiptir. Tüketim toplumunda iç bedenin korunması, dış bedenin görüntüsünün güzelleştirilmesi hedefini taşımaktadır (Işık 1998:161). Bu bağlamda beden ve tüketim ilişkisi, bedenin görünümü bağlamında korunmasına yönelik olarak düzenlenmektedir. Bütün kitle iletişim araçlarında (gazete, sinema, tv gibi) idealleştirilen kadın tipi yaygın olarak sunulur (Schmerl, 1992:28). Reklamlarda kadınların seksi kıyafetli sunumu bilhassa tercih edilmektedir. Bu seksi dişilik ile erkekleri etkilemek amaçlanmaktadır. Reklamlardaki kadınların temsil ettiği yaşam gerçekliği, gerçek kadın yaşam deneyimleri üzerine fazla bir şey söylememektedir (Schmerl 1992:8).

5 Televizyon Reklamlarında Kadın Sunumuna Özgü Klişeler 3 Bu çalışma, geçmiş yıllarda batıda yapılan araştırmaların ve tartışmaların doğrultusunda, günümüz Türk televizyon reklamlarında kadın sunum biçimine dair klişeleri tespit etmeyi amaçlanmaktadır. Temel varsayımımız, bir toplumun kültürünü anlamak için, kitle iletişim araçları içeriğinin yeterli referansı verebileceğidir. Reklamlar kültürel ve toplumsal değişimleri yansıtan başlıca iletişim fenomeni olarak kadın sunumlarında hangi değişim ve klişeleri yansıtmaktadır? sorunu irdelenecektir. Televizyon Reklamlarında Dişilik Klişeleri Reklamlar, hem özel (Kanal D, ATV, Show TV, Star, CNN Türk v.s.) hem de devlet (TRT) televizyonlarında ekonomik bir amaca yönelik olarak hazırlanmış programlardır. Bu nedenle rekabet piyasası içinde ürünü satmak için hedef kitleyi en tavlayıcı sunum tasarlanmak zorundadır. Bunun yanı sıra reklamın yapıldığı kitle iletişim aracının izlenirlik oranının yüksek olması ve reklamı yapılan ürünün verimliliğinin yanı sıra, ilettiği mesajında dikkate alınır olması gerekmektedir. Bunu R. Paczesny bir metafor ile açıklamaktadır. Reklam medyatik çiftleşmenin bir türüdür. Birine karşı tahrik uyandırır ve onu belirli bir ürüne sevk eder (Paczesny 1985:474). Artık günümüzde reklamlar ürünün gösterilip, niteliklerinin açıklandığı ve fiyatının söylendiği tanıtım biçimi olmaktan çıkmıştır, bilakis ürünün tanıtımı bir yaşam biçimi ve değerlerle birlikte sunulmaktadır (örneğin tuvalet kağıdı reklamında sağlıklı aile bireyleri yetiştirebilmek için çevre korumanın gerekliliğinin vurgulanması). Bu bağlamda reklam mesajları hedef kitlenin kültürel ve toplumsal değerleri dikkate alınarak, onların istek ve kabullerine uygun olarak hazırlanmaktadır. J. Fiske reklamın ürünler farklı da olsa, hedef olarak belirlenen toplumsal oluşumdaki insanların kendilerine seslenildiğini fark etmelerini, hatta üründe kendi toplumsal kimliklerini ve değerlerini bulmalarını olanaklı kılacak anlamlar verme girişiminde kullanıldığını söylemektedir (Fiske 1991:17-18). Mesajlar ya geniş kitleleri ya da belirli gurupları hedeflemektedir. Reklam üretenler toplumdaki değişim süreçlerini ve baskın temayülleri hassas bir

6 4 Dilek İMANÇER, Ahmet İMANÇER gözlemle aktarmaya çalışırken aynı zamanda çabuk başarı beklentisi, hızlı ve aktüel olmanın baskısı altındadırlar. Zira yeniliklerin zorlaması, reklam ajansları arasında rekabet savaşı ve buna bağlı olarak artan cazip ürünler ve reklamın hedef kitleyi çabuk etkilemesi reklam sisteminin gerekliliklerindendir. Pazar araştırmaları ise reklam mesajlarının içeriklerini belirleyen önemli bir faktördür. Reklam sektörünün iletişim prensibinin belirlenmesi, anlaşılması ve çekiciliği bu araştırmalara göre düzenlenmektedir (Bergler, Pörzgen & Harich, 1992:16). Genelleme ve indirgemecilik reklamın önemli bir özelliğidir. İnsan sunumlarında çok az tiplemeye indirgeme, bireyselliğin sınırlandırılması sonucunda klişe ve stereotiplerden oluşan bir anlatım dili kurulmaktadır. Reklamlarda göze çarpan başka bir özellik ise günlük hayatın gri renklerinin filtrelenip, daha çok rüyalara hitap eden bir atmosfer yaratılmaya çalışıldığıdır (Schmidt/Spiess 1994). Bu bağlamda reklamlar yalnız pozitif mesajlar üretmekte olduğu ve taraflı olduğunu söylemek mümkündür. Bu taraflılığı avantaj ya da kazanç sağlayacak şekilde kullanmaktadır. Zira bu taraflılık modern endüstri toplumunun kolektif kültürünün ortak uylaşımlarına aittir. Söz konusu olan gerçeğin yerine bu toplumun kollektif kültürüne ait kod öğelerinin birleşiminden hareketle üretilen bir yeni gerçek in geçirilmesidir. J. Baudrillard ın deyimiyle gerçeklik, aracın kendisi tarafından gerçekleştirilmiş modelin bu yeni gerçekliğinin yararına yok edilir, buharlaştırılmaktadır (Baudrillard 1997:152). Günümüze kadar hatta günümüzde de reklam sektörü sayısal olarak erkeklerin hakim olduğu ve onların şekil verdiği bir alan olmuştur. Aynı zamanda erkek yaşam biçiminin değer ve ölçülerinden kökleşmektedir, fakat reklamlarda dişiliğin yerinde sayan sunum biçimi konusunda yapacağımız araştırmada sorumluluğun reklam verenler, izleyiciler ve reklam filmcilerini de içine alacak şekilde geniş olduğu bilinmektedir. Boorstin reklamcıların ikna etme ve yutturmacılarını kendi baştan çıkarma arzularından değil, bizim baştan çıkarılma arzumuzdan da kaynaklandığını söylemektedir (Aktaran: Baudrillard 1997:153).

7 Televizyon Reklamlarında Kadın Sunumuna Özgü Klişeler 5 Araştırmamızda 15 Kasım- 15 Aralık 2002 tarihlerinde çeşitli kanallarda (Kanal D, Star, TRT, Show TV, CNN Türk) yayınlanan kadınların rol aldığı 68 adet reklam spotu kayıt edilerek kadın klişeleri ve değişimler içerik analizi yöntemi ile araştırılmıştır. Seçilen reklam spotlarında oyuncu olarak kadınların spesifik cinsiyete özgü rol davranışları, geleneksel davranış tarzları ve yenilikçi davranış tarzları B. Spiess in televizyon reklamlarındaki dişilik klişeleri konusunda 1994 yılında yaptığı araştırma örnek alınarak incelenecektir (Spiess, 1994). Bu seçilen reklam spotlarında aşağıdaki sorular araştırılmıştır: Televizyon reklamlarında kadınlar çok yönlü olarak sunulmakta mıdır? Hangi geleneksel ve tutucu roller bu günde televizyon reklamlarında onaylanmaktadır? Kadın sunumu açısından reklamlarda yenilikçi değişimler gözlenmekte midir? Reklamlardaki kadın modelleri toplumdaki gerçek kadın modellerini yansıtmakta mıdır yoksa çarpıtmakta mıdır? Bu sorular araştırma materyalinin analizinde kadınların rol fonksiyonuna bağlı klişelere göre ayrıştırılarak incelenecektir. Bu klişeler dişilik stereotipleri ve spesifik cinsiyete bağlı rol davranışlarına özgü daha önceki araştırmalarda saptanmış özelliklere göre aşağıda beş kategoride belirlenmiştir: 1. Güzel, çekici ve genç birey kadın klişesi 2. Evli ve anne kadın klişesi 3. Meslekli kadın klişesi 4. Yaşlı kadın klişesi Yukarıdaki kategorilere göre incelenmek üzere kayıt edilen 68 adet reklam spotunun 29 tanesinde güzel, çekici ve genç birey kadın, evli ve

8 6 Dilek İMANÇER, Ahmet İMANÇER anne kadın 28, yaşlı kadın 5, çalışan, meslekli kadın 6 adet olarak sunulmakta olduğu tespit edilmiştir Güzel, Çekici ve Genç Birey Kadın Klişesi Başlangıcından günümüze değin televizyon reklamlarında kadınlar erkek ve dişi bakışının erotik öznesi olarak kurgulanmıştır. Bu güzellik anlayışı, bu günde fazla değişmemiştir. Buna karşın 50 li 60 lı yılların sınırlı güzellik idealleri (seksi, genç, zayıf, uysal ve şirin) takip eden yıllarda artan niteliklerle genişlemiştir. Vücut özellikleri yanı sıra bazı bireysel özellikler de benimsenmiştir. Bunlar kendi başına ayakta durabilen, özgüvenli, sportiftir. 70 li ve 80 li yıllarda kadın hareketleri bağlamında reklam imajlarındaki kadın portrelerine karşı eleştirel yaklaşımlar, reklamlarda egemen güzellik idealine uyum konusundaki eğilimi değiştirmeye yeterli olmamıştır. Kadınlar reklamlarda erkeklerin çekici kadın ideallerine uygun olarak güzel olmak zorundaydı. Çekici olan ise, kendi doyumunu, kendi memnuniyetini doğrudan sunarak arzuları coşturan yani izleyeni güzelliğe ilişkin tüm kavrayışların istediği arı düşüncelerden uzaklaştırarak, doğrudan gösterdiği nesnelerle bu arzuları ister istemez coşturandır (Fiske 1999:69). Bu güzel olma durumu çeşitli varyasyonlar içinde sunulmaktadır. Reklam kadınının güzel olma ve süslenme isteği sadece erkeğe kendini beğendirme çabasından değildir, aynı zamanda kendini iyi hissetmesi ve özgüveni için de (örneğin, vücudun sağlıklı olması için zayıf kalma mücadelesi) gereklidir. Vücut özelliklerini açıkça göstermekle (vücudu ortaya çıkartan giyim, dişi saç biçimi, makyajı, beden dili, v.s,) cinsiyetini açıkça vurgulamayı kabul eder. Hakim güzellik ideali sembolleri yalnızca vücut özellikleri ile sınırlanmaz, bilakis özgüven, bağımsızlık, canlılık, aktiflik gibi özellikleri de kapsamaktadır. Reklamlar kılavuz resimler aracılığı ile hedef kitleyi oluşturan kadınlara belirli hedefler telkin etmektedir. Özellikle kozmetik endüstrisinin reklamları genç kalınmaz, fakat genç görünülür yargısını telkin edici niteliktedir. Bu bağlamda Dove Şampuanı kullanan genç, güzel, uzun saçlı esmer kadın temizlik, parlaklık ve mutluluk içinde salınmaktadır. Zira saç

9 Televizyon Reklamlarında Kadın Sunumuna Özgü Klişeler 7 güzelliği sayesinde özgüvenini kazanmıştır. Elidor kadını ise hep bakılmayı hak etmiştir. Nivea Body Milk kadını hiç olmadığı kadar pürüzsüz ve yumuşaktır, bu sayede vücudu ile barışıktır. Loreal Revitalift krem kullanan kadın kırışıklıklarının üstesinden gelmeyi başarmış ve genç kalma hedefine ulaşmıştır. Colgete Diş Macunu sayesinde genç sportmen güzel kadın beyaz, parlak ve göz alıcı dişlere sahip olacaktır. Rejoice kadını ürün sayesinde saçları ile erkeğine dokunma cesareti bulmakta ve bu sayede onun sevgisini kazanmanın verdiği mutluluğun sarhoşluğu içindedir. Bu tarz reklamlar aracılığı ile toplumumuzda ataerkil zihniyete uygun olarak kadınlara toplumsal kimliklerini, özgüvenlerini ve cinselliklerini bedenlerinin görünüşünde sergilemeleri gerektiği telkin edilmektedir. Eğer kadın belirlenen formun dışında ise, ona doğru ürüne yatırım yaparsa, bu formun ulaşılabilinir olduğu telkin edilmektedir. Bu bağlamda günümüzde kadınlar ergenlik çağından itibaren vücutlarını biçimlendirmek ve izledikleri resimlere benzemek için (spor yapmak, silikonlarla dolgunlaştırmak, dikleştirmek ve estetik olarak kestirip, ekleterek) mücadele vermektedirler. Reklamlarda kadına yönelik şiddetin bir çeşidi olarak, İstikbal Country Collection reklamında şişman kadınlar bir yandan güzellik ideallerinin belirlediği formu yakalamak için azimle (yürüyüş yaparak) mücadele verirken, diğer yandan kendi fiziksel koşullarının yeterli olamayacağı, ancak ekonomik koşullar ile elde edilebilecek olan dekoratif bir ev dünyası karşısında büyülenmekte, bir de bunu elde etme isteği ile baş etmeye terk edilmektedir. Tüketim dünyasının uyandırdığı, asla sonu olmayan, arzu ve istekleri tatmin etme hayalleri ile adeta hayranlıkla ürüne bakmaktan kendi önünü görememektedir- yaşamı direğe toslamaktadır. Bu da demektir ki, yaşamdaki mutlulukların ürüne ve onun empoze ettiği değerlere endekslenmesi sonucu yaşamı boyunca disiplin, baskı, eziyet, acizlik duygusu, aşağı görülme korkusu ve aşırı sağlık rizikosudur. Çekici, genç (35 yaşa kadar), bakımlı, son moda giyimli, varlıklı, bağımsız ve serbest kadının ev kadınına göre daha fazla seksapeli vardır. Daha çok kendine bir eş aramak için yaşar ve bu amacına ulaşabilmesi için de seks objesi olması gerekmektedir. O bir objedir ve diğer kadınlarla

10 8 Dilek İMANÇER, Ahmet İMANÇER rekabet edebilmesi için marka taşıması gerekmektedir. Ancak marka taşımak kadın açısından diğer hemcinslerinden bir farklılaşmanın yanı sıra ortak bir dili konuşmak için toplumsal olarak konumlandırılabilir bir aksanı kullanma edimi olmaktadır. Sonunda bir erkeği elinde tutabilmek için nesne olmak zorundadır. Bu nedenle genç kadınlar çifte rol oynamaktadır. Erkeğin objesi, reklamın objesi (Kotelmann & Mikos 1981:68). Bu kadının sanatsal sunum biçimi metaforik olarak ürün ile eşdeğerli olarak sunulmaktadır. Kadının nesneleşmesine seksi giyim tarzının yanı sıra, bazı reklamlarda ürün ile kadın arasında hemen hemen hiç ayrım kalmamaktadır. Kadının erotizm çağrıştıran hareketleri bir ürünün tercih edilmesi ile karşılaştırılarak eşit tutulmaktadır. Palmolive Aroma duş jeli kullanan kadının tamamiyle çıplak bedenini kendinden memnun okşaması gibi, ürünün masaj yapıcı özelliği olduğu vurgulanmaktadır. Kadının vücut biçimi, giyim sitili, ürünün rengi ve biçimine uygundur, ya da kadın ve ürünün ortak özellikleriyle vurgulanmaktadır: Can Leydi kadın pedi tıpkı kadın teni gibi havayı geçiren dokusuyla nefes alır nefes aldırır. Ülker çikolata, garda henüz sevgilisinden hüzünlü bir şekilde ayrılmış genç için sevgilisin yerini hemen dolduracak kadar hatta ondan daha çok haz ve mutluluk vericidir. İkisi de çekici ve mutluluk vericidir. Meta karakteri açısından kadının sunumu sinsice gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda ürün ile özdeşlik kurularak kadının sunum biçimi onu erkeğin elde edebileceği ürün gibi satılık konuma düşürmektedir. Kamusal alanda erkek ile eşit hakkı olması ancak pahalı zevk ve para harcaması ile mümkün gözükmektedir. HSBC Banka reklamında, Yapı Kredi World Kart reklamlarında güzellik ideallerine uygun, kamusal alanda alış veriş yapmaktan başka işi olmayan avare kadınlardır. Güzel, Çekici ve Genç Kadın Klişesinde Yenilikler Televizyon reklamlarında genç birey kadın tipi göreceli olarak fazla yer almamakla birlikte hedef grubu gençler ve eğitimli yalnız kadınlardır. Türkcell Hazır kart reklamında özgür kız tek başına Anadolu yu gezmektedir, fakat onun özgürlüğünün sınırları da bir erkeğe aşık olması ile

11 Televizyon Reklamlarında Kadın Sunumuna Özgü Klişeler 9 belirlenmiştir. Artık sevgilisi ile yola çıkmıştır. Başlangıçta bu tipleme genç, bireyci, entelektüel tarzıyla bir yenilik olarak çıkmaktadır. Onun dış görünüşü, jestleri ve mimikleri reklamlardaki geleneksel dişi kılavuz resimlerinden farklıdır. Örneğin bireysel kendine özgü giyim tarzı, başında taşıdığı kovboy şapkası, kendinden emin adımlardır. Bu samimi, kendine yeterli, tartışmaya açık, kararlı davranış özellikleri ile yeni bir kadın davranış tipi geliştirilmekten ziyade kaderi erkekler tarafından tayin edilerek, -pop star Tarkan ın kızın sevgilisi ile birleşmesini misyon edinmesi ile- yine bir erkeğin gölgesinde özgür kız kimliği silikleşmeye mahkum edilmiştir. Klasik kadına özgü sunumlardan farklı bir başka kadın tiplemesi ise İş Bankası Maximum Cart reklamında soğukkanlı kadın tiplemesidir. Bu tipleme korkmayan, güçlü, cesur kadını sunar ve aynı zamanda tereddüt etmeden erkekle beraber köprüden hızla giden tankerin üzerine atlar ve onun dış cephesini akrobatik hareketlerle püskürtme boya ile boyarlartehlikeye atlar. Bağımsız, erkek kadar kendine yeterlidir ve her durumda kontrolü elinde tutar. Benzin istasyonundan benzin alan kadın ise son derece lüks giyimli, kendine yeterli, ciddi tavırları ile dikkat çeker. Soğukkanlı kadının sunum biçimi ise kısa koyu saçlar, siyah vücudu saran giyim ve yine ciddi tavırlardır. Bir yandan yürüyüş, vücut duruşu, gücü ile erkeğe özgü özellikleri alırken, diğer yandan dar kıyafet ve belirgin hatlar ile seks sembolüdür. Soğukkanlı kadın dişi narsizmi, bağımsızlığı ve özerk kadının özgürlüğünü canlandırır. Onun şehvetliliği görünüşündeki uzaklık duygusu ile sınırlıdır. Zira onun mükemmel dış görünüşü dokunmaya izin vermez. Reklamcı bu kadın tiplemesi ile şu başlıklar altında bir vizyon kurmaktadır: seksi, agresif, feminist, anrojen, robot ve asil leydi dir. Karşıt duyguların bir aradalığından oluşmaktadır. Dış görünüşünde karmaşık dişi kimliği (bilinçli, cesur, korkusuz, sağlam iradeli, azimkar, duygusuz ve soğuk) ile geçerli dişi stereotiplerinden ilginç farklılıklar sergilediği görülmektedir.

12 10 Dilek İMANÇER, Ahmet İMANÇER Yaşlı Kadın Klişesi Reklamlarda yaşlı kadınlara sayısal olarak çok az olarak yer verilmesinin yanı sıra genellikle geleneksel rollerde gösterilmektedir. Emekli, görev bilinci olan, mütevazı, sempatik, iyi huylu, düzenli, faziletli, deneyimli, müşfik anne ve yaşlılık hallerine uygun olarak toplumsal aktivitelere katılmama (azalma) olarak yer almaktadır. Onlar aile ve ev alanına aittir. Kent şekerleri reklamında modern kentli yaşlı kadın eşi ile birlikte duygusal bir müzik eşliğinde çocuklarının bayram ziyareti için alışveriş yapmaktadır. Zira bayramda büyüklere saygı ve onların ellerinin öpülmesi gerektiği bizim dini kültürümüzde bilinen bir olgudur. Ürünün bayram olgusu ile paralel sunumu ürünün misafir ağırlamaktaki işlevselliğinin yanı sıra ona kültürel bir değer de katmaktadır. Yaşamlarını geleneksel anlamda çocukları ve torunlarına adamış tipik bir anne olan yaşlı kadın, alışveriş yaparken satıcıya yavrum diye hitap etmesi annelik duygularının içselleşmesini vurgulamakta, toplumda herkesin kolaylıkla anne ya da büyük anne olarak benimseyip saygı gösterebileceği bir tipleme oluşturulmaktadır. Coca Cola reklamında ise büyük anne torunun saçını okşar, müşfik ve ev işlerinde yardımcıdır. Türkcell Kademeli Cell reklamında pardösülü, baş örtülü, güler yüzlü ve sempatik yaşlı teyze ye gençler merdivenden inmekte yardım eder. İstikbal Country Collection reklamında çevresindeki nesneleşen ev dünyasına büyülenmiş olarak gözlüğünün üstünden bakan yaşlı kadın, robot gibi önüne bakmaksızın örgü örmektedir. Yaşlı kadının yaşamında başka yapacak bir işi, ya da amacı yoktur, edilgin bir biçimde sürekli evde oturarak ürettiği örme işler de çevresindeki eşyalara büyülenmesiyle bilinçli bir üretim olmaktan çıkmıştır. Onun ördüğü eksikleri ve fazlalıkları ile şekil bozukluğu içindeki örme giysileri torunu, kızı, oğlu ya da damadı itiraz etmeksizin miskinlikle giymektedir. Bu reklama göre artık insanların kendi üstlerine başlarına dikkat ederek özgüvenli, aktif kimlik kurmaktan ziyade evi giydirerek atmosfer yaratmanın önemi vurgulanmaktadır. Ev

13 Televizyon Reklamlarında Kadın Sunumuna Özgü Klişeler 11 gereksinimleri insan gereksinimlerinin önüne geçmiştir. İnsan sadece evinde yarattığı dünyaya edilgin bir şekilde büyülenmiştir. Aria Extra Kart reklamında başı yazmalı yaşlı Karadeniz kadını bir gence el öptürür, eşek üzerinde giderken cep telefonu ile konuşurken, elindeki çubuğu ile önde yürüyen gence şımarıkça vurmaktadır. Kadın ürünü kullanmaktan çok mutludur. Genç ile birlikte bir yandan ürünün logosunu tutarken, bir yanda da cep telefonu ile konuşmasına devam etmektedir. Ürün burada yaşlı kadının toplumsal kimliği ve ilişkilerinin anlamlarını oluşturacak şekilde sunulmakta, yaşam sevincinin kaynağını oluşturmaktadır. Reklamlarda yaşlı kadın sunumunda göze çarpan bir başka özellikte, toplumda yaşlı insanlara yönelik klişeleşmiş ön yargılar ve değerlerle ürünlerin özdeşlik kurmasıdır. Ürünler sayesinde annelik, müşfiklik, edilgenlik, yardıma ihtiyaç duyma, saygı görmeye ait kültürel olguların altı çizilmektedir. Nadiren de olsa Aria Extra Kart reklamında olduğu gibi yaşlı kadın kendine güvenli, aktif, dinamik, esprili ve yaşam sevinci dolu olarak gösterilmektedir. Evli ve Anne Kadın Klişesi Televizyon reklamları geleneksel evli ve anne kadın rol klişelerini onaylar nitelik göstermektedir. 50 li yıllardan bu yana oluşturulan anne ve evli kadın klişeleri günümüzde de çeşitli varyasyonlar içinde varlığını devam ettirmektedir. Reklamlarda evli ve anne kadın resimleri üstlendikleri rollere göre çok yönlü değildir. Mükemmel anne ve evli kadın tutucu fakat yeni deneyimlere açık, yaşantısını bir eş ya da bir aile ile sürdürmek üzerine kurmuştur. Kocası ve çocukları etrafında pervane olur, fakat aynı zamanda kendini ihmal etmez, bakımlıdır. Selpak Havlu Kağıt reklamında anne mutfağın altını üstüne getiren erkek çocuklarının duvarlarda, tavanlarda ve yerlerde

14 12 Dilek İMANÇER, Ahmet İMANÇER yaptığı pislikleri akrobatik hareketlerle derli toplu görünümünden taviz vermeksizin temizler. Sonuçta oğlunun arkadaşı annen süper derken çocuk kendi annesinin yaptığı işi görmezden gelerek annem değil filler der. Tipik erkek egemen toplumda ev kadınının emeğinin hiçleştirilmesi çocuğun davranışı ile doğallaştırılmaktadır. Doğru ürün kullanmazsa kadın ne kadar çalışsa da evinin temizliğinde başarılı olamayacaktır. Kadınların aile ve boş zamanı düzenleme rolüne örnek olarak Selpak Tuvalet Kağıdı reklamında anne, boş zamanlarında çocuklarına tuvalet kağıdı üzerine öyküler anlattırır. Ürün sayesinde çocukların yaratıcılıkları gelişmektedir. Ayrıca kadınlar artan oranda ürüne bağlı olarak uzmanlık gösterirler. Evli kadın ve anne olarak reklam spotlarında aileye özgü boş zamanı düzenleyen ve duygusal işlev yerine getirirler. Karakteristik özelliği şefkat, hassasiyet, duygusal katılım ve anlayışlı olmaktır. Genel olarak kocası ve çocuklarının fiziksel ve ruhsal rahatlığından sorumludur. Nivea Baby temizlik mendili ile anne çocuklarına hijyen sağlar, Alo deterjan reklamında, anne doğru ürün sayesinde okulda oğluna en beyaz gömleği giydirerek, öğretmenin dikkatini çocuğun üzerine çekerek, çocuğunun okul başarısını pozitif yönde etkilenmesini becermiştir. Özellikle kocasının gündelik aile problemlerini hafifletmesi ile pozitif gösterilir. Genelde sıcak kanlı toplu saçlı, bakımlı ve çekici özellikleri ile geleneksel rol klişelerinde sunulmaktadır. Pınar Kaymaklı Köy Yoğurdu reklamı Türk toplumuna özgü klasik görücü usulü kız isteme motifinin kullanımıyla, kadının ürün ile özdeş sunumuna olanak sağlamaktadır. Anne oğluna ballandıra ballandıra Ah bir görsen eşi benzeri yok, güzelliği dillere destan, köy güzeli diye methederken, görüntüde başında altınları olan fesi, kırmızı baş örtüsü ve folklorik giysileri ile genç bir kız dururken önünden at arabası içinde yoğurt kaseleri geçmektedir. Genç erkek annesinin övgülerinden sonra eee ne duruyoruz, gidelim isteyelim şu yoğurdu der. Gencin annesi ise, modern kentli görünümüne rağmen oğluna görücü usulü kız seçmekte ve onu ikna etmektedir. Burada kadını meta konumuna düşüren ürün ile kadının özdeşlik kurularak sunumuna evliliğe ait alt kültüre özgü kodlar kullanılarak varyasyon yapılmaktadır. Kadın, erkek için yoğurt kadar kolayca satın alınabilendir. Tefal Clipso düdüklü tencere reklamında bir başka anne ev

15 Televizyon Reklamlarında Kadın Sunumuna Özgü Klişeler 13 işlerinde haylaz genç kızının kendine yardım etmesini telkin ederek, onu özel alanda kadına özgü görevlere hazırlanmaya yönlendirmektedir. Ürün, yemek işlerinde o kadar kolaylık sağlamaktadır ki ev işlerinde en haylaz kızları bile evcilleştirmektedir. Evli ve anne kadın sunumlarında bir de tavsiyeci kadın tiplemesi vardır. Bu tipleme daha çok deterjan reklamlarına özgüdür. Ace Çamaşır Suyu nun Ayşe teyzesi hem annedir hem de diğer annelere en beyaz ve aynı zamanda en dayanıklı çamaşırlar için Ace yi tavsiye etmeyi misyon edinmiştir. Kosla Sıvı reklamında gelini ve kızına Kosla kullanmayı öğreten annedir. Hes Color reklamında ise çamaşırları gibi rengi solan kadına komşusu Hes Color önerir. Bu kadın klişesi genellikle beyaz gömlek giyen, toplu saçlı, bakımlı, deneyimli, bilge ve haklı olma özellikleri ile sunulmaktadır. Digitürk reklamında kadın kanepede uzanmış dergi karıştırmaktadır, maç seyretmek için yerinde duramayan kocası, heyecanını ona belli etmemeye çalışarak, sadece kaç kaç olduğuna baksaydım diye alttan alarak sorar. Kadın birazdan film başlayacak diye kanal değiştirmesine gönüllü olamaz, fakat sonuçta adamın istediği olur ve onun maç coşkusuna kadın da katılır. Bu reklamda kadının ev içinde özerk ve karar verme yetkisine sahip olduğu etkisi uyandırılmaktadır, fakat sonuçta son kararı veren yine erkektir ve kadının özerkliği, karar verme durumu cılız bir ses olarak silikleşmektedir. Evli yabancı uyruklu olarak yer alan tek kadın figür ise Sera Gıda reklamındadır. Yabancı Alman kadın tiplemesi asabi, dırdırcı ve Türk kocasının geleneklerini anlamakta zorluk çeken olarak negatif özelliklerde resmedilmektedir. Evli ve Anne Kadın Klişesinde Yenilikler Klasik ev işleri yapan evli kadın resimlerinde de yenilikler gözlenmektedir. Klasik anlamda ev kadını olarak işler yapılmamakta, makineler yada erkekler tarafından bitirilmektedir. Ev kadının kendisi

16 14 Dilek İMANÇER, Ahmet İMANÇER fonksiyonsuz, yalnızca ürünün sunumunda mümkün olan çekicilik işlevi görmektedir. Arzum Çay Robotu isteyen kadın kocasının ceketini onun şımarıkça başına fırlatır. Cilveli hal ve tavırlarla kocasından çay robotu almasını ister. İhlas Auro Tencere ile mutfağını donatan kadın artık kocasını bile mutfağa sokmaya ikna etmeyi başarmıştır. Cilveli tavırlarla kocasından maç seyrederken omlet, uyurken uyandırıp ballı krep istemektedir ve yaptırmaktadır. Bu tarz reklamlarda kadınlar evin ve ailenin sorumluluğunu taşıyan annelik özelliklerinden ziyade, erkeğini dişilik özellikleri ile ayartan ve istediğini yaptırmayı başaran olarak resmedilmektedirler. Geleneksel sunumlarda kadın eşine evde rahat bir ortam sağlamaya yönelik gayret içindedir ve aile değerlerini ön plana çıkaran bir sunum içinde gösterilmektedir. Eşe karşı genç, çekici, cilvelilik özelliklerine bir yenisi daha eklenmiştir ki bu da malgöz kadındır. Bellona Coolline reklamında koltuğuna tavandan su damlayan kadın aynı koltuğun uç kısmında oturan eşini kaş göz işaretleri ile ayartarak kendine doğru-su damlayan yereyanaşmasını sağlamaktadır. Böylece su koltuğa değil eşine damlayacak ve koltuk korunmuş olacaktır. Artık kadın için mala verilen değer erkeğinden daha üstündür. Bunu ataerkil kültürün kadını evde konumlandırma ideolojisinden bir sıyrılma biçimi olarak ta yorumlamak mümkündür. Artık kadın ev dünyasına ait nesneleri erkeğinden üstün tutmakta, erkeği sadece onları korumak için kullanmaktadır. Karşı cinse duyulan duygusal gereksinmeler ve aile değerlerinin yerini kendi yarattığı nesneleşen dünyası almıştır. Meslekli Kadın Klişesi Günümüzde modern kent yaşamının gereksinimleri doğrultusunda televizyon reklamlarda meslekli kadın görünümleri kanıksanmıştır. Yine de araştırmamızda meslekli ya da çalışan kadınların sayısal olarak reklamlarda az sayıda (68 reklam spotunun 6 tanesinde) temsil edildikleri tespit edilmiştir. Reklamlarda en çok benimsenen ve sunulan meslekli kadın modeli kariyeri ve statüsünün bilincinde, fakat aynı zamanda eğlenmeyi de

17 Televizyon Reklamlarında Kadın Sunumuna Özgü Klişeler 15 sevmekte, oldukça çekici, genç,(25-35 yaş arası) bakımlı, modaya uygun, sportif, zayıf ve dinamiktir. Mesleki yeteneklerinde çok cazibeli ve ikna edici olduğunu - öncelikle erkek meslektaşlarına karşı- ispatlamalıdır. Kadınların mesleki pozisyonları duygusallık ve erotik fonksiyonlar ile sıkı sıkıya bağlıdır. Mesleklerde geleneksel rol örnekleri de bulunmaktadır. Bu bağlamda şu soru akla gelmektedir: Reklamlarda yer alan meslekli kadın toplumsal gerçeklikte yer alan meslekli kadınların yansıması mı yoksa çarpıtılması mıdır? Arçelik reklamında mühendis kadın statü olarak kendinden düşük çalışan erkek iş arkadaşının yanında mesleki yetenekleri ile değil de göz kamaştırıcılığı ve cazibesi ile ön plana çıkmaktadır Kurumun logosu yeniden tasarlanacaktır, kurumun yenilikçiliğine yönelik doneleri kurumda çalışan mühendis kadın robot bilgisayara yüklemekte başarı sağlayamaz, fakat aynı kurumda gece bekçiliği yapan bir erkek bunu başarır. Kadın ise erkeğin direktifleri ile yeni logoyu oluşturan robotu öperek dişiliğini ön plana çıkarır. Erkeğe direkt olarak hizmet eden bir meslekte olamamasına rağmen yine de mesleki başarısı erkeğe tabi kılınmaktadır. Bu bağlamda meslek sadece görünüştür, içeriği boşaltılmaktadır. Milka Gofret reklamında genç tecrübesiz bayan öğretmen kendine güvenli, otoriter ve ders verdiği sınıfa hakim değildir. Öğrencileri tarafından kolayca kandırılabilendir. Çalışan kadının klasik sunumlarına uygun olarak hizmet işlerinde çalışan çocuk bakıcısı (Gazi Yoğurt) kadın annelik ideallerine uygun olarak, genç, güler yüzlü ve sevecendir. Markette kasiyerlik (Gima Card finans) yapan kadın ise erkek müşterilerine hizmet ederken, hep aynı işi yapmanın verdiği monotonlukla bezgin ve memnuniyetsizdir. Reklamlarda meslekli ve çalışan kadınların evli ve anne olarak resmedilmemekte, meslekte başarı ve eş olmak reklamcılar için birbiri ile çok az uyumlu bir olgu olduğu gözlenmektedir.

18 16 Dilek İMANÇER, Ahmet İMANÇER Meslekli Kadın Klişesinde Yenilikler Tabi ki reklamlarda meslekli kadına ilişkin yeni kadın tiplemeleri de vardır. Bunlar avare, lüks yaratıktır, aynı zamanda kendi parasını da kendileri kazanmaktadır. Film oyuncusu, butik sahibi, yönetici olarak hayal edilen meslekleri ile yer alırlar. Pantene şampuan reklamında oyunculuk yapan genç kadın kariyerini rol yeteneğinden ziyade saçlarının güzelliğine borçludur. Kişisel yetenekleri ve özellikleri ile mesleğinde uzmanlaşmak yerine, kullandığı ürün ile güzellik idealine uygun olmayı başardığı ölçüde mesleğinde başarılı olacaktır. Molpet reklamında mağaza sahibi liseli kızların bu dükkanda Molpet var mı? sorusu karşısında şaşkınken, film oyuncusu Hülya Avşar Molped i olduğu için kendinden emin görülmektedir. Liseli kızlar için Molpet sayesinde hayran oldukları Avşar ulaşabilir olmuştur ve bu ürün sayesinde onun ile özdeşlik kurabilmektedirler. Aynı zamanda kamusal alanda ürün sayesinde öz güvenlerini kazanarak, erkeğe özgü bir kavram olan delikanlılık unvanını almaktadırlar. Bu bağlamda meslekli kadının sunum biçimi gerçeklerden uzaktır, o sadece çekicidir ve ürün için dekoratif bir atmosfer sunmaktadır. Başarılı meslek kadını rolü şu sloganlar ile ilişkilidir: başarı, özgüven, bağımsız-ürüne bağımlı, ve bakımlı vücut. Sonuç Genç, güzel, çekici birey kadın klişelerinde kadın kimliği genel olarak idealize edilen vücut güzelliğinin yanı sıra özgüven, bağımsızlık, aktiflik gibi kişilik özellikleri ile bir bütün olarak sunulmaktadır. Bu özellikler doğru ürüne bağımlı olarak bedenlerinin mükemmel görünmesi sayesinde kazanılmakta ve cinselliklerini bedenlerinin görünüşünde sergilemeleri gerektiği telkin edilmektedir. Meta karakteri açısından kadının sunumu sinsice gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda ürün ile özdeşlik kurularak kadının sunum biçimi onu erkeğin elde edebileceği ürün gibi satılık konuma düşürmektedir.

19 Televizyon Reklamlarında Kadın Sunumuna Özgü Klişeler 17 Sayısal olarak reklamlarda çok az sayıda yer alan yaşlı kadınların rol davranışları aile ve ev alanına ait olarak sınırlanmaktadır. Dış görünüşleri ve beden dilleri yaşlı insanların ritüelleşen sunum biçimlerine uygun klişelerle gösterildikleri saptanmaktadır. Bunun dışında boş zamanlarını aktif geçiren, kamusal konulara duyarlı, dinamik, esprili, yaşam sevinci taşıma gibi alternatif özellikler içinde yaşlı kadın profili sunulmamaktadır. Reklamlarda geleneksel evli ve anne kadınlar genellikle yaşlarda, çok çekici olmayan, modaya uygun giyinmiş, bir ev ya da apartman dairesinde özel alanda resmedilmektedir. Bu tipin yaşamının odak noktası ailedir. Duygusal, güvensiz, naif ve emir alan kişilik nitelikleri taşımaktadır. Çocukları ve kocası aracılığı ile sevgi ve övgüye haiz olması ev hanımının doğru ürünü kullanarak en temiz çamaşırı yıkaması ve en leziz yemeği yapması ile mümkündür. Bu kadın açısından olabilecek yenilik ise, gelişmiş ürünler sayesinde- dişiliğini de kullanarak- ev işlerini kocası ya da makinelere yaptırmaktır. Meslekli kadın sunumlarında mesleğe özgü uzmanlık fonksiyonu, dişilik fonksiyonlarının yanında belirsiz olarak kalmaktadır. Bu bağlamda reklamlarda meslekli ya da çalışan kadın klişesi erkek bakışında başarılı kadın -yükselmesinde mesleki bilgisinden ziyade çekicilik özelliği etkin olan- olmasının yanında ürünün sunumunda atmosfer yaratmak için kullanılmaktadır. Sayısal olarak meslekli kadının reklamlarda çok düşük seviyede yer alması, Türkiye de Cumhuriyet ten beri kadının eğitilmesi ve meslek sahibi olmasına yönelik resmi ideoloji söyleminden ziyade, ataerkil kültüre özgü klişeler içinde kalmaya yönelik bir eğilim olduğu gözlenmektedir. Sonuçta reklamlarda geleneksel kadın portresi karşısında yenilikçi değişimlerde söz konusudur. Tipik dişiye özgü özelliklerin (toleranslı, dert ortağı, korunmaya muhtaç v.b.) yanı sıra, kadına özgü yeni rol davranışları da (kendine yeterli, bireyci, narsist, baştan çıkartıcı v.b.) gözlenmektedir. Bu bağlamda ataerkil kültürün kadına biçtiği bilinen kadınsılık klişelerinin dışında reklamlarda farklı bir bakış söz konusu değildir. Son söz olarak reklamlarda sadece dişiye özgü nitelikler yelpazesinde genişleme olmasının

20 18 Dilek İMANÇER, Ahmet İMANÇER yanı sıra, spesifik kadın içerik ve problemleri ihmal edilmektedir. Kadınların büyük oranda genç, güzel ve varlıklı olarak sunumları, onların asıl toplumsal gerçekliklerine ters düşmektedir. Kaynaklar BAUDRILLARD Jean (1997). Tüketim Toplumu, Çev: Hazal Deliçaylı, Ferda Keskin, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. BERGLER, Reinhold, PÖRZGEN, Birigitte, HARİCH, Katrin, (1992). Frau und Werbung. Vorurteile und Forschungergebnisse, Köln: Deutscher Instituts-Verlag. BROSIUS, Hans, STAAB, Joachim Friedrich (1990). Emanzipation in der Werbung? Die Darstellung der Frauen und Maennern in der Anzeigenwerbung des Stern von 1969 bis 1988, Publizistik:35: COWARD, Rosalind (1993). Kadınlık Arzuları. Günümüzde Kadın Cinselliği, Çev: Alev Türker, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. FISKE, John (1999). Popüler Kültürü Anlamak, Çev: Süleyman İrvan, Ankara: Ark yayınları. KOTELMANN, Joachim, MİKOS, Lothar(1981). Frühjahrsputz und Südseezuber. Die Darstellung der Frau in der Fernsehwerbung und das Bewusstsein von Zuschauerinnen, Baden-Baden:Bauer. IŞIK, Emre (1998). Beden ve Toplum Kuramı, Bağlam Yayınları, İstanbul. NEVERLA, Irene (1991). Fernseh-Zeit. Eine Untersuchung zur Fernsehnutzung, München: Ölschlaeger. PACZESNY, R. (1985). Was ist geheim an der Verführung? Strategien, Techniken und Materialität der Werbung. In: Gumbrecht, H. U.; Pfeifer, K. L., Materialität der Kommunikation. Frankfurt/M.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 21 Ekim 2005 A company of ( Kadınlar dan hatırlatma) Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef

Detaylı

REM - Derin Demografi Konferansları

REM - Derin Demografi Konferansları TÜKETİCİ İHANET HANET VE SADAKAT ÜZERİNE REM - Derin Demografi Konferansları Mayıs -2006t Tüketici kral değildir İhtiyaçlarını farketmez; farketse de kolay kolay söylemez Rasyonel değildir, bir çok duygusal

Detaylı

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya: Haberleşmenin büyük insan gruplarına aktarımını sağlayan araçlar Televizyon Sinema Radyo Kitaplar Gazeteler, dergiler ve çizgi romanlar Bilgisayar ve internet Televizyon

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Çekici mi Yoksa İtici mi Olduğunuzu Belirleyen 4 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Çekici mi Yoksa İtici mi Olduğunuzu Belirleyen 4 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Jülide Dalayman 1- Dış görünümünüze özen gösterin Önemli olan ruh güzelliğidir elbette ama ilk bakışta ruhumuzla değil dış görünümümüzle iletişim kurarız. Pozitif bir ilk izlenim bırakmak için yüzünüzü

Detaylı

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 14 Haziran 2005, Salı A company of Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef kitleyi geleneksel

Detaylı

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI İ ç M i m a r l ı k E ğ i t i m i 3. U l u s a l K o n g r e s i / A t ö l y e İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI KAVRAMLAR Araş. Gör. Merve Buldaç, Araş. Gör. Tuğba Levent Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Bırakın doğa evinize gelsin!

Bırakın doğa evinize gelsin! Unica Class Bırakın doğa evinize gelsin! Gerçek malzemeler ile doğal tasarım 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Doğal bir özlem Modern hayat genellikle varlığımızın orijinal, gerçek ve saf yapıtaşlarını

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz?

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz? ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426 Cinsiyetiniz? Medeni durumunuz? Eğitim durumunuz? Üniversitede her düzeydeki yöneticiler, kurumla ilgili görevlerinde başarılıdır. Yöneticiler,

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. Tanıtım Kataloğu Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. www.janrmedya.com 05 07 09 11 13 15 17

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK Genel anlamda imaj, kişilerin bir başka kişi, obje ve kurumlar hakkında düşünceleridir. Kişi ve kuruluşlar ile ilgili görüşler ve düşüncelerin

Detaylı

Başarı İçin Boş Zamanların Verimli Değerlendirilmesi

Başarı İçin Boş Zamanların Verimli Değerlendirilmesi İ Ç G Ö R Ü ANNE BABALARA KILAVUZ-2 Başarı İçin Boş Zamanların Verimli Değerlendirilmesi Boş Zaman Nedir? Boş zaman; kişinin mesleksel, ailesel ve toplumsal ödevlerini yerine getirdikten sonra kendisi

Detaylı

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 İş Ahlakı Çalışma Ahlakı Meslek Ahlakı 2 Çalışma Ahlakı Çalışma ahlakı, bir toplumda işe ve çalışma karşı geliştirilen

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

The European Social Survey

The European Social Survey ESS document date: 12/07/04 The European Social Survey SUPPLEMENTARY QUESTIONNAIRE F-2-F A (Round 2 2004) DENEK NO: VERSİYON NO: F-2-F A 1 ANKETÖRE: HERKESE SORUNUZ! HF1/HF2 KART A Bu bölümde kısaca bazı

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı Amaç Yerel Yönetimler sertifika programının düzenleniş amacı yaklaşan 2014

Detaylı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı:

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı: Sinema alanında bilgi sahibi, yüksek lisansını tamamlamış araştırmacıların sinema bilimine katkı sağlayacak, sinemayı sanatsal, estetik

Detaylı

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ www.kayiplaza.com BURÇEV İnşaat Bilecik te yatırımınıza değer katıyor... Bilecik te Bilecik marka şehir oluyor,

Detaylı

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Amacı: Ülke geleceği üzerinde söz sahibi olan, hedef kitledeki dezavantajlı grubun, BSRM lerde kalan 14-20 yaş arası 60 genç kızın,

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

SİHİRLİ ELLER PROGRAMI

SİHİRLİ ELLER PROGRAMI HEDEF KİTLE Potansiyel Hedef Kitle 14 yaş ve üstü A,B,C,D,E özellikle kadın TV. izleyicisi Programın Hedef Kitlesi 14-65 yaş A,B,C,D,E özellikle kadın TV. izleyicisi Potansiyel hedef kitlemizi 14 yaş ve

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir?

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Asil duruşu nedeniyle bayanların kıyafetlerde tercih ettiği renklerin başında siyah gelir. Kadına zerafet ve incelik katan siyah aynı zamanda kadınları daha zayıf ve

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ Nisan 2013 GİRİŞ Atatürk Orman Çiftliği, kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda genişleyen/gelişen bir yerleşke olarak tasarlanmıştır.

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI

DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI VELİ BÜLTENİ DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI Günümüzde ulaşım ve iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, Dünya giderek çeşitli kültürlerin, ırk ve etnik kökenden insanların, farklı diller konuşarak

Detaylı

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon 1.Bireyden Kitleye 2.Habere İlk Adım: Gazete 3.Her Yerdeki Ses: Radyo 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema 5.Evdeki Dünya Televizyon 1 6.Becerikli F@reyle Uzaklara: İnternet 7.Markalar ve İmajlar: Reklam ve Halkla

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr. Erinç Erçağ Kaynak: Editör: Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Eğitim Doğumdan

Detaylı

Kazanım İfadeleri. Kendine değer veren insanların (aile-arkadaş vb.) yapıcı uyarılarına kayıtsız kalmaz.

Kazanım İfadeleri. Kendine değer veren insanların (aile-arkadaş vb.) yapıcı uyarılarına kayıtsız kalmaz. YEŞİLAY SAĞLIKLI FİKİRLER KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI - 2017 Kazanım İfadeleri Kazanımın İlişkili Olduğu Alanlar Teknoloji Tütün Alkol Madde 1 Kendine değer veren insanların (aile-arkadaş vb.) yapıcı uyarılarına

Detaylı

Çıraklık ve Mesleki Eğitiminin Amacı; zorunlu temel eğitimini tamamlayan 15 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın,

Çıraklık ve Mesleki Eğitiminin Amacı; zorunlu temel eğitimini tamamlayan 15 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın, SAYIN İŞLETME YETKİLİSİ Bu doküman çırak öğrencilerimizin işletmenizde çalıştığı dönem içinde öğrenmesi gereken bilgi, beceri ve uygulamaları içeren ders-modül programlarını kapsamaktadır. Çırak öğrencilerimizin

Detaylı

İHTİŞAMLI BİR SATIŞ OFİSİNE DAVETLİSİNİZ

İHTİŞAMLI BİR SATIŞ OFİSİNE DAVETLİSİNİZ DEKOMEKAN 78 İHTİŞAMLI BİR SATIŞ OFİSİNE DAVETLİSİNİZ 79 Binanın yapılması kadar satılması da önemli bir aşama. Bu aşamada ağırladığınız konuklarınızı yaşayacakları ortamın kalitesi hakkında bilgilendirmeniz,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

Konsept Yorum 200 EYLÜL 2010

Konsept Yorum 200 EYLÜL 2010 Konsept Yorum 200 EYLÜL 2010 Var olduğundan bu yana çevre şartlarına göre şekillenen fiziksel, yapısal ve davranışsal değişimleri ile türünü güçlendirerek sürdüren canlılar arasında insan, bu doğal değişimlerle

Detaylı

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2 Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3 Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik ÜNİTE:5 Tüketim Toplumu, Simülasyon

Detaylı

İ İK İŞ R T R E E E L M V clipart İM Z IŞ O L İL K A Ğ E 1

İ İK İŞ R T R E E E L M V clipart İM Z IŞ O L İL K A Ğ E 1 KOZMETİK clipart ALIŞVERİŞ EĞİLİMLERİ 1 Derin Alışveriş üretici ve perakendecinin ortak hareket alanıdır Fiyat / Promosyon Marka /Ürün Bileşimi Mağaza ortamı/formatı: ALIŞVERİŞÇİ Ürün marka-çeşit Fiyat

Detaylı

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME NOTU: Yasemin KARADENİZ YILMAZ Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, İstatistikçi KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ 27.06.2014 DEĞERLENDİRME NOTU:

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... ÜNİTE 1. ÖZ-DEĞERLENDİRME... 1. 1. Tanım, Kapsam... 1. 1.1. Öz-değerlendirme Yapmada Dikkate Alınacak Alanlar...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... ÜNİTE 1. ÖZ-DEĞERLENDİRME... 1. 1. Tanım, Kapsam... 1. 1.1. Öz-değerlendirme Yapmada Dikkate Alınacak Alanlar... İÇİNDEKİLER Önsöz... v ÜNİTE 1. ÖZ-DEĞERLENDİRME... 1 1. Tanım, Kapsam... 1 1.1. Öz-değerlendirme Yapmada Dikkate Alınacak Alanlar... 3 1.1.1. İyileştirme için Güç ve Alanların Belirlenmesi... 3 1.1.2.

Detaylı

Renklerin insan davranışını ve psikolojisini önemli ölçüde etkilediği bugün kesinleşmiştir. Kanada'da bir okulda yapılan deneyde, odaların renk ve

Renklerin insan davranışını ve psikolojisini önemli ölçüde etkilediği bugün kesinleşmiştir. Kanada'da bir okulda yapılan deneyde, odaların renk ve Renklerin insan davranışını ve psikolojisini önemli ölçüde etkilediği bugün kesinleşmiştir. Kanada'da bir okulda yapılan deneyde, odaların renk ve ışık düzenlerinin değiştirilmesi ile bazı öğrencilerin

Detaylı

İLETİŞİM. İnsan davranışlarının bir ürünüdür Dinamik bir olgudur Belirli kalıplara bağlıdır

İLETİŞİM. İnsan davranışlarının bir ürünüdür Dinamik bir olgudur Belirli kalıplara bağlıdır İLETİŞİM İLETİŞİM İki ya da daha fazla kişinin mesaj alışverişinde ve anlam paylaşımında bulunmaları işlemidir. Yazan ya da konuşan bir kişinin zihnindeki fikri diğer kişilere açıklaması ve onları ikna

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

İçindekiler. Teşekkür, xiii Giriş, xv. Öykü 1 Öykünün Öyküsü, xxi. Bölüm 1 Metaforun Büyüsü, 3

İçindekiler. Teşekkür, xiii Giriş, xv. Öykü 1 Öykünün Öyküsü, xxi. Bölüm 1 Metaforun Büyüsü, 3 İçindekiler Teşekkür, xiii Giriş, xv Kitabın Sundukları, xv Kelimeler Hakkında Bir İki Kelime, xvii Sözlü ve Yazılı Öyküler, xvii Kitabın Yapısı, xviii Öykü 1 Öykünün Öyküsü, xxi kısım BİR Çocuk ve ergenlere

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

1935 ten bugüne... Sektörde kendi öz sermaye ve güçlü finans destekleri ile Kayseri de üst düzey ve saygın şirketler arasında yerini almıştır.

1935 ten bugüne... Sektörde kendi öz sermaye ve güçlü finans destekleri ile Kayseri de üst düzey ve saygın şirketler arasında yerini almıştır. 15 ten bugüne... Dandin İnşaat 15 yılından bugüne Kayseri ve civarında sektöründe. kuşak inşaat firması olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Firmamız; konut, alt yapı ve üst yapı konularında yüzlerce

Detaylı

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU DEĞERLERİMİZ 1. Dürüstlük 2. Saygı 3. Sorumluluk 4. Üretkenlik 5. Farkındalık 6. Hoşgörü EVRENSEL DEĞERLERİMİZ 1. Evrensel kültür birikimine değer veririz. 2. Evrensel ahlak

Detaylı

Aile ve Birincil İlişkiler

Aile ve Birincil İlişkiler Aile ve Birincil İlişkiler Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 8. Ders Aile ve Toplumsal Yapı Modernleşme sürecine paralel olarak aile, akrabalardan daha çok izole olmaya başlamıştır. Ayrıca geçmişteki bir

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

2012/2013 TÜM PROGRAMLARA VE BİLGİ KLAVUZUNA GENEL BİR BAKIŞ

2012/2013 TÜM PROGRAMLARA VE BİLGİ KLAVUZUNA GENEL BİR BAKIŞ 2012/2013 TÜM PROGRAMLARA VE BİLGİ KLAVUZUNA GENEL BİR BAKIŞ burgbad Solitaire Serileri Solitaire Kişinin bireyselliğinin olağandışı bir şekilde ifade etmesi. Form ve fonksiyon en üst düzeydedir. Hiç şüphesiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1... Teknik veriler 2... Dergi profili 3... ½ milyon okuyucu 4... Erişim alanı : Ülke geneli

İÇİNDEKİLER. 1... Teknik veriler 2... Dergi profili 3... ½ milyon okuyucu 4... Erişim alanı : Ülke geneli MEDYA VERİLERİ 2015 İÇİNDEKİLER 1... Teknik veriler 2... Dergi profili 3... ½ milyon okuyucu 4... Erişim alanı : Ülke geneli 5... Hedef kitle : Türk okuyucu 6... Almanya da yaşayan Türk nüfusu 7... Sayıca

Detaylı

HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN

HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN ZAMAN-MEKAN HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN DUVARLARI, ZAMAN İSE SON BİR KIZGIN ALEV. JAMES JOYCE Küreselleşme sürecinde hız kazanan teknoloji, mesafelerin sesten bile

Detaylı

İletişim kavramı ve tanımı

İletişim kavramı ve tanımı İletişim kavramı ve tanımı Fransızca dan communication (haberleşme) İletişim haberleşmeyi de içeren daha geniş kapsamlı ileti alışverişi, toplumsal nitelikli bir etkileşim, paylaşım.. İletişim kavramının

Detaylı

TEŞEKKÜR. Kısa Film Senaryosu. Yazan. Bülent GÖZYUMAN

TEŞEKKÜR. Kısa Film Senaryosu. Yazan. Bülent GÖZYUMAN TEŞEKKÜR Kısa Film Senaryosu Yazan Bülent GÖZYUMAN Sahne:1 Akşam üstü/dış Issız bir sokak (4 sokak çocuğu olan Ali, Bülent, Ömer ve Muhammed kaldıkları boş inşaata doğru şakalaşarak gitmektedirler.. Aniden

Detaylı

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI YAPI TOPLUM KURUMLAR TOPLUMSAL GRUPLAR BİREYLER İLİŞKİLER TOPLUMSAL YAPI VE UNSURLARI T E M E L KÖY K A METROPOL TOPLUMSAL YAPI KENTLEŞME V R A KENT M L A MİLLET

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

"Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden

Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden O O LY F RT L Kİ Ş E İS PO "Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden başlamıştır. Çocukluk döneminde,

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ Dersin Modülleri Satış Bilgisi Müşteri İlişkileri Kazandırılan Yeterlikler İyi bir satış elemanının ve satılacak ürünlerin özelliklerini tanıyacaktır. Müşterileri memnun

Detaylı

REHBERLİK VE İLETİŞİM 8

REHBERLİK VE İLETİŞİM 8 REHBERLİK VE İLETİŞİM 8 Yrd. Doç. Dr. M. İsmail BAĞDATLI mismailbagdatli@yahoo.com İletişim Süreci KAYNAK Kodlama MESAJ Kod Açma ALICI KANAL Geri Besleme KANAL Sözsüz İletişim Beden dilimiz jestler, mimikler,

Detaylı

TFF- Futbolda Psikolojik Performans Danışmanı Yetiştirme Eğitimi Ders Notları - 1. Modül 2013, Prof. Dr. Acar BALTAŞ, Psikolog

TFF- Futbolda Psikolojik Performans Danışmanı Yetiştirme Eğitimi Ders Notları - 1. Modül 2013, Prof. Dr. Acar BALTAŞ, Psikolog Futbolda Psikolojik Performans Danışmanı Eğitim Programı Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 4 Haziran 2013 SON YILLARIN MODA YAKLAŞIMI! İstersen başarırsın! 8/5/2013 8/5/2013 8/5/2013 8/5/2013 8/5/2013 SON

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Memnun im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ KİŞİSEL BİLGİLER Biriminiz (Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz/Enstitünüz): Bölümünüz: Anabilimdalınız/Programımız: Program

Detaylı

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004 , Biz araştırmacılar müşterilerimizin pazarlama, satış çabalarına destek olmak için varız... Tüketiciye odaklanma : Davranışlarının ardındaki nedenleri anlamak Onlara doğru mesajları iletmek Onları etkilemek

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler KAPSAYICI EĞİTİM Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitimi 1 Kapsayıcı Eğitim Eğitimde kapsayıcılık

Detaylı

4k ultra HD teknolojisi. Odak noktamız her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlamaktır

4k ultra HD teknolojisi. Odak noktamız her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlamaktır 4k ultra HD teknolojisi Odak noktamız her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlamaktır 2 teknolojisi Her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlıyor Büyük bir alanı kapsamak ve uzun bir mesafeden nesneleri tanımlamak

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ AYDIN DOĞAN VAKFI 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ AYDIN DOĞAN VAKFI 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ AYDIN DOĞAN VAKFI 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI TÜRKİYE ORGAN NAKLİ VAKFI (TONV) SEN HAYAT DOLUSUN, YAŞATABİLİRSİN!

Detaylı

HALE OZANSOY RESİM SERGİSİ DEFNE SANAT GALERİSİNDE AÇILDI

HALE OZANSOY RESİM SERGİSİ DEFNE SANAT GALERİSİNDE AÇILDI HALE OZANSOY RESİM SERGİSİ DEFNE SANAT GALERİSİNDE AÇILDI Hale Ozansoy un Babam İçin adlı resim sergisi Defne Sanat Galerisinde açıldı. Açılışa katılanların oldukça ilgisini çeken Hale Ozansoy resimleri

Detaylı

Korkmaz İskele, 2005 yılında iskele-kalıp sektöründe ticari faaliyetine başlayarak, üretimini yaptığı

Korkmaz İskele, 2005 yılında iskele-kalıp sektöründe ticari faaliyetine başlayarak, üretimini yaptığı Karadeniz in Öncüsü Hakkımızda Korkmaz İskele, 2005 yılında iskele-kalıp sektöründe ticari faaliyetine başlayarak, üretimini yaptığı sistemlerin satış ve kiralamasını yapmaktadır. Korkmaz İskele, Kaliteli

Detaylı

Araçlarımızdaki her personel için ferdi sigorta ve koltuk sigortası mevcuttur, proje sorumlularımız düzenli kontrollerini yaparlar.

Araçlarımızdaki her personel için ferdi sigorta ve koltuk sigortası mevcuttur, proje sorumlularımız düzenli kontrollerini yaparlar. WWW.KESKİNTUR.COM 01.03.2006 yılında kurulan firmamızın önceliği, güven ve dürüstlüğü ilke edinmektir. Yaptığımız işlerle hep daha iyisini yapmayı hedeflemekteyiz. İşimizde kullandığımız araçların emniyetli

Detaylı

Uyutmayan Sunumlar 1.Giriş. Murat Cudi Erentürk

Uyutmayan Sunumlar 1.Giriş. Murat Cudi Erentürk Uyutmayan Sunumlar 1.Giriş Murat Cudi Erentürk Bana heyecanla anlat Bana ilginç bir şeyler anlat Bana anlayacağım şekilde anlat Örnek Çalışma Büyük Konut Projeleri Yapan İnşaat Firması İş geliştirme müdürü

Detaylı

VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN

VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN 1. Aşağıdakilerden hangisi vitrin i tanımlar? A) Satış yeridir. B) Bir reklamdır. C) Gösteri ve uygulamadır. D) Vitrin sunulacak ürünlerin sergilendiği,

Detaylı

bağdat caddesi suadiye NUR rezidans çiğdem KONUTPROJELERİ 2015 KORUSİTESİ istanbul çelem

bağdat caddesi suadiye NUR rezidans çiğdem KONUTPROJELERİ 2015 KORUSİTESİ istanbul çelem loft bağdat caddesi suadiye NUR rezidans çiğdem KONUTPROJELERİ 2015 KORUSİTESİ istanbul çelem Kat karșılığı inșaat sektörüne yeni bir anlayıș getirme hedefiyle yola çıkan Arkad Yapı, LEED ( Ekolojik Çevre

Detaylı

KADIN CİNSELLİĞİNİN SÖYLEMSEL İNŞASI VE NAMUS CİNAYETLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

KADIN CİNSELLİĞİNİN SÖYLEMSEL İNŞASI VE NAMUS CİNAYETLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI KADIN CİNSELLİĞİNİN SÖYLEMSEL İNŞASI VE NAMUS CİNAYETLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Doktora Tezi Ayşe Nevin Yıldız Ankara-2009 i İÇİNDEKİLER

Detaylı

Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır.

Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır. Panel Nedir? Özellikleri Nelerdir? Nasıl Yapılır? Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafında n tartışıldığı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi GENEL ÇEVRE ANALİZİ

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi GENEL ÇEVRE ANALİZİ Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 GENEL ÇEVRE ANALİZİ İşlemenin uzak çevresinde bulunan unsurlar; işletmenin sektörel çevresinin bir üst sistemi içinde yer alırlar ve işletme ile doğrudan ilişki içinde bulunmamalarına

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkatini çeken nesne/durum/olayı

Detaylı

BROADACRE CITY. Frank Lloyd Wright. Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

BROADACRE CITY. Frank Lloyd Wright. Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü BROADACRE CITY Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü The new city will be nowhere, yet everywhere. () BROADACRE CITY Howard ın Bahçeşehir önerisi

Detaylı