REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA"

Transkript

1 KQSHM REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NAUKE I TEHNOLOGIJE SCIENCE & TECHNOLOGY DVSM OLGUNLUK SINAVI MESLEKİ LİSE III (YÖNETİCİLİK EKONOMİ,İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK) Priştine, haziran 009

2 Öğrencinin adı ve soyadı... Okulu... Sınav kılavuzu Süre: 00 soru için 80 dakika süreniz vardır.soruları cevaplandırmaya başladığınız an süreniz başlar. Uyulması gereken kurallar!. Belediye,okul,sınıf ve gündem numarasını kılavuzda belirtildiği gibi dikkatli ve doğru bir şekilde kodlayınız (yuvarlakları karalayınız).tüm bunları doğru bir şekilde yapmazsanız testiniz okunamayacaktır.. Soruları cevaplandırmaya başlamadan önce sakinleşin,bu size yardımcı olacaktır. 3. Her soruda tek doğru cevap vardır.soruyu dikkatlice okuduktan sonra verilen 4 şıktan doğru sandığınızı işaretleyin,birden fazla şıkkın işaretlendiği sorular yanlış olarak değerlendirilecektir. 4. Cevap kâığıdını işaretlemede yumuşak uçlu HB kurşun kalem kullanınız. 5. Aşağıda verilen cevap kağıdı örneğini dikkatlice inceleyin.hangi soruyu çözüyorsanız o numaralı sorunun karşısındaki yuvarlakların içlerini taşmayacak şekilde karalayın. (bir) kâğıttaki soru numarasıdır. - HB kurşun kalemiyle cevap kâğıdındaki doğru cevabı bu şekilde doldurunuz. A B D 6. Bir sorunun doğru cevabını bir alttaki soruya yazmamaya dikkat ediniz. 7. Cevap kağıdına ve test kitapçığına işaretleyeceğiniz doğru cevap dışında başka bir şey yazmayınız. 8. Cevap kağıdında silmek istediğiniz yuvarlağın iyice silinmesini sağlayınız. 9. Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 0. Sınav süresini tamamen kullanınız.bütün soruları cevaplamaya çalşınız. Başarılar!

3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut ad vardır? A. Hanımelinin kokusu bütün bahçeye yayılmıştı. B. Işık odayı aydınlatmaya yetmiyordu. C. Gazeteleri, dergileri masanın üstüne yığmıştı. D. Mutluluktan gözlerinin içi gülüyordu.. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre bileşik, yüklemine göre eylem cümlesidir? A. Ben yanındayken hiç bir şeyden korkmanı istemiyorum. B. Güzel şeyler de yaşanıyor buralarda. C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. D. Sıradan konuşmaların dışında birbirine yabancı iki insandı onlar. 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi gerçek soru cümlesidir? A. Ne kadar sıcak, temiz ve oksijenli bir hava var burada. B. Ne uzun bir geceydi bu. C. İlköğretim öğrencileri liselere giriş sınavına ne zaman girecekler? D. Bu da soru mu? 4. Öğrenciler, sınavlarda sadece bilgilerinin ölçüldüğünü bilmelidir. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Kurallı olumlu bileşik eylem cümlesi B. Kurallı olumlu bileşik ad cümlesi C. Devrik olumsuz basit eylem cümlesi D. Kurallı olumlu sıralı eylem cümlesi 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "benim dışımdakilerin hepsi" anlamında bir belgisiz zamir (adıl) kullanılmıştır? A. Her birimiz onun etrafında pervane olmuştuk. B. Hiçbirinizin olanlardan haberi yok, neler oldu neler! C. Spor, çoğumuza zaman harcama gibi gelir. D. Söyler misin, hangimiz onun derdiyle ilgilendik? 6. Aşağıdakilerin hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir cümledir? A. İki günden bu yana seni aradım. B. Sabahtan beri hiç bir şey yemedim. C. Öğrendiğiniz romanı bir türlü okuyamadım. D. Ben bu şirkette çalışmam demedim. 7. Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat sanatçıları bir arada verilmiştir? A. Recaizade Mahmut Ekrem Tevfik Fikret Abdülhak Hamit Tarhan B. Ahmet Mithat Namık Kemal Ömer Seyfettin C. Namık Kemal İbrahim Şinasi Ziya Paşa D. Halit Ziya Uşaklıgil İbrahim Şinasi Ziya Gökalp

4 8. Aşağı dakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir? A. İlyada, Kaybolmuş Cennet, Oğuz Kağan B. Kaybolmuş Cennet, Kalevala, Şehname C. İlyada, Kurtarılmış Kudüs, Kalevela D. İlyada, Kalevala, Oğuz Kağan 9. Bizde milliyetçi ve ulusçu düşünceler, bilinçli bir tavır alış olarak edebiyatta ilk kez... döneminde ela alınır. Farklı yazarlar tarafından siyasi bir ideoloji olarak işlenir. Öykü, romandan ayrıştırılarak bağımsız bir tür haline getirilir. Aşk ve macera romanlarının yanı sıra ülkemizin kimi güncel tartışma konularıyla doğrudan ilgili, sosyal içerikli romanlar da yazılmaya başlanır. Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Milli edebiyatı B. Tanzimat edebiyatı C. Servet-i Fünun edebiyatı D. Fecr-i Ati edebiyatı 0. (I) Türk edebiyatı ve tarihi ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar milli edebiyat döneminde yapılır. (II) Bu çalışmaların öncüsü de Ali Canip Yöntem olur. (III) Yazı hayatına Fecr-i Ati de başlamış olan yazar, konuyla ilgili ilk çalışmasını Edebiyat Tarihinde Usul adlı uzun makalesiyle yapar. (IV) Ardında da 99 da Türk edebiyatında ilk Mutasavvıflar adlı kapsam lı yapıtını yayınlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur? A. IV B. III C. II D. I. Balzac, Stendhal ve Tolstoy un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? A. Yalnız hikaye tarzında eser vermeleri B. Realizm akımının temsilcileri olmaları C. Eserlerinde tesadüflere sıkça yer vermeleri D. Sanat toplum içindir görüşünü savunmaları. Edebi metnin amacı bilgi vermek değil, estetik bakış açışı uyandırmaktır.bu amaçla sanatçı dile öznel değerler yükler. Bu da... gerçekleşir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. mecazlı ifadelerle B. terimlerle C. kavramlarla D. nesnel ifadelerle 3

5 3. İkinci Dünya Savaşından sonra Makedonya da gelişen Türk edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Agim Rifat Yeşeren B. Necati Zekeriya C. Reşit Hanadan D. Naim Şaban 4. Aşağıdakilerden hangisi gezi türünde bir yapıt de ğildir? A. Mor Salkımlı Ev (Halide Edip Adıvar) B. Hac Yolunda (Cenap Şahabettin) C. Taymis Kıyıları (Falih Rıfkı Atay) D. Bizim Akdeniz (Falih Rıfkı Atay) 5. Hangi tür hikaye etme yolu ile anlatılanlardan değildir? A. Oyun B. Roman C. Deneme D. Öykü 6. XVII( ) yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı devletinin zayıfladığını( ) Rönesans ve reformun hareketlendirdiği( ) özgür düşüncenin altın çağının yaşandığı Avrupa nın ise sürekli yükseldiğini görüyoruz( ) Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? A. (.) (,) (,) (.) B. ( ) (,) (;) (.) C. (.) (;) (,) (.) D. ( ) (,) (,) (.) 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kendi içinde çelişkili bir anlam taşımaktadır? A. Bu kitaptaki şiirlerin hepsini beğendim, bütün şiirleride ezberleyip yarışmada okuyacağım. B. Bahar gelince insanlar genellikle neşeli olur. C. Hayatı anlamlandıran insanın kendisidir. D. Gözünden hiçbir şey kaçmadığını söyleyen kişi, yakınında olup bitenleri fark etmedi. 4

6 8. Kitabın adının Dert Yorumcusu olması bir tesadüf değil elbette. Hatta bu adlandırma, öyküler toplamının genelinin bir tematik vurgusu olarak algılanabilir. Dertler hep vardır; ancak onları anlatacağınız, başka bir deyişle onları yorumlatacağınız kişilerin kim olduğu önemlidir. Lahiri nin, dünyasına girdiği ya da girmeye çalıştığı kişiler özellikle ikili ilişkilerde oldukça eksiklik taşırlar. Kaç kişi bir barmene, karısının evlilik yıldönümünde kendisine sadece bir süveter verdiğinden yakınabilir ki? Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A. Tartışma B. Öyküleme C. Betimleme D. Karşılaştırma 9. Bir eserin güzel yahut çirkin olduğunu kestiriveren adam, yanılmasa bile, o eserde ne var, ne yok ilk bakışta hepsini görebilse bile bir eleştirmen değildir. Sezgisi güçlü bir adamdır, belki büyük bir adamdır, her şeydir; ama eleştirmen sayılamaz. Eleştirmen yargılayan ama yargılarken acaba, yanılıyor muyum, diye korkan bunun için de hem beğendiği eserlere hem beğenmediklerine bir daha, bir daha dönen adamdır. Eleştirmeni iyi bir okurdan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A. Yargılamasının tutarlı olması B. Bir esere şüpheyle yaklaşması C. Kanılarını tekrar tekrar kontrol etmesi D. Beğenisinin güçlü olması 0. Türk romanını, ulusal alandan uluslar arası alana taşımak istiyorsak, ulusal kimliğimizi her yönüyle romanımıza yansıtmalıyız. Yukarıdaki cümleyle anlamca özdeş düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Türk romanının en önemli sorunu Batıya açılamamış olmasıdır. B. Milli kültürümüzün romanımıza yansıması, romanımızı uluslar arası üne kavuşturacaktır. C. Ulusal kültür öğelerimizi yaşatmanın tek koşulu, onları romanda anlatmaktır. D. Milli benliğinden uzaklaşan bir milletin, roman alanında başarılı olması beklenemez. 5

7 ENGLISH LANGUAGE. Choose the c orrect alternative to complete the following sentence: Our generation reu nion party was held on 8/4/007. It was held on.\ A. April twenty-eighth, of two thousand and seven B. twenty-eighth of April, two thousand and seven C. twenty-eight of the April, two thousand and seven D. the twenty-eighth of April, two thousand and seven. Read the following sentences carefully:. Hello, Jenny. This is Marcus, remember me from school?. I m awfully sorry. I m travelling tonight and 3. Fine, thanks. Listen I wanted to invite you to a party tomorrow night 4. Hello, Which school? Oh, hi Marcus. How are you? The correct order of sentences to form a dialogue is. A B C D Pierre, Johanna, Patrick, and Rebecca are friends. They communicate daily because they have many things in common. Look at the table below and choose the correct answer: Pierre Johanna Patrick Rebecca Age? Job? No Yes Yes No Likes? music, reading, cooking reading, computers, going out going to movies, music, writing, cooking, eating Plays(sports/instrument) Languages? Other information the guitar, the drums English, French Hates dogs, works long hours ice hockey, ice-skating Swedish, English In terested in all sports, loves dogs A. Patrick likes going to movies, the others don t. B. Johanna likes cooking but Rebecca doesn t. C. Both Pierre and Johanna are employed. D. They all like reading and writing books. writing the piano, baseball English, Chinese Loves cats and dogs and all animals tennis, basketball Spanish, English Hates ducks and cats but loves ants 6

8 4. ONLY ONE of the words below CANNOT be used to complete the following sentence. Which one? Mat and his friends are in the final year of the high school. All the students in Mat s class are very successful. They have never failed at school because they are all very. A. hardworking B. idle C. diligent D. energetic 5. Read the following sentences and then choose a sentence to complete the dialogue: Bleron: I didn t expect to find you home. What are you going to do tonight? Arta: I don t know yet.. Bleron: To tea? A. One of my neighbours has invited me... B. One of my neighbours has pleased me C. One of my neighbours has welcomed me D. One of my neighbours has suggested me 6. The sentence We have never been so happy in our lives. is in the. A. Present simple tense B. Present continuous tense C. Present perfect tense D. Present perfect continuous tense 7. In the following dialogue: Bertha: I went to visit a friend of mine who lives in Leeds. Maggie: Oh, really? Where is Leeds? from the following words:. situated. built 3. found 4. repositioned Maggie should say, situated because. A. this is the place where they are building the city. B. this is the place where the city is located geographically. C. this is the exact place where you find the situation and place. D. this is where they have found the city and placed it again. 8. Choose the correct answer to complete the sentence: Didn t you know that cannot be bought in the library? A. books B. the books C. those books D. some books 9. Look at the fo llowing nouns. One of them does not exist. Which one? A. punishment B. parliament C. agreement D. recoverment 7

9 30. Choose the best way to join the following sentences: They greeted a teenage girl like a hero. She saved a drowning child s life. A. They greeted a teenage girl like a hero after she saved a drowning child s life. B. They greeted a teenage girl like a hero but she saved a drowning child s life. C. They greeted a teenage girl like a hero and she saved a drowning child s life. D. They greeted a teenage girl like a hero so she saved a drowning child s life. 3. Choose the correct sentence: A. I don t although in miracles believe, his recovery seems to defy the medical explanations. B. Although I don t believe in miracles, his recovery seems to confront the medical explanations. C. I don t believe in miracles although, his recovery to defy seems the medical explanations. D. I don t in miracles believe, his recovery although seems to defy the medical explanations. 3. Look at the words in the box: o ffered a Kate graduated immediately place - from - she - University after - was The correct combination to form a sentence is: A. Kate a place was offered after she from University immediately graduated. B. Kate after she immediately graduated was offered a place from University. C. Kate was offered a place immediately after she graduated from University. D. Kate after a pla ce was offered from University immediately she graduated. 33. Which word is different? A. clinic B. hospital C. sanatorium D. hotel 34. Choose the co rrect word to complete the following sentences: They decided to put that on last minute. I didn t know that his illness was at such an advanced. A. phase B. drama C. stage D. act 35. Which word below does NOT rhyme with the word straight? A. great B. night C. eight D. late 8

10 36. In the string of words: water, milk, packet, petrol, money, the word packet is different because. A. it is a countable noun B. it consists of six letters C. it consists of five sounds D. it is an uncountable nun 37. Read the paragraph carefully: Cotton has been grown for over five thousand years in places so far apart as Mexico, China, Egypt, and India. It was a great luxury, more expensive than silk, beca use so many workers were needed to pick it. However, a huge increase in the number of slaves in the American South resul ted in much greater cotton production and a fall of price. This, and new technology of the indu strial revolution, made cotton the cheapest fabric in hi story. Look at the highligh ted part of the text and complete the following sent ence: The author. A. is sure that cotton was grown for five thousand years. B. is speculating about the origin of growin g cotton. C. is certain about the history of grow ing cotton. D. knows when exactly the cotton cu ltivation began When you see this sign, you instantly know that. A. you are always allowed to park your car in the area. B. it s OK to park, it is not a strict No Parking area. C. your car will be towed away if you park in the area. D. your parked car will be transported for free in this area. 39. Many people in the world celebrate one day in the year as a special day for that particular pers on. It is not related to the days of the week. It is related to a date in a m onth and is celebr ated every year. On this day, a person may give a party, friends may bring presents, and everybody is happy. This day is known as. A. birthday B. mother s day C. father s day D. wedding day 40. Read the following paragraph: Eileen works in a bank. She always goes to work by car. She drives for four kilometres to and from work every day. However, this is not all. After work she takes the children from school, which is three kilome tres away from her w orking place. Then, together with them she goes to visit her mother to ma ke sure that she is f ine and doesn t need anything. That is additional five kilometres. On their way back home, they pass by the school and the bank. The distance Eileen tr avels to work is shorter from that back home for. A. three kilometres B. four kilometres C. five kilometres D. eight kilometres 9

11 MATEMATİK 4. x + ax x + x : x + a x ifadesinin kısaltılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. x B. x + C. x D. x + 4. Aşağıdaki şekilerden hangisi a + b vektörünü ifade eder? 43. Yandaki şemaya ( Venn diyagramına) göre taralı olarak belirtilen küme aşağıdakilerden hangisidir? A. A \ ( B C) B. ( A \ B) ( B C) C. ( A \ B) ( B C) D. B \ ( A C) 0

12 44. Yandaki şeklin çevre uzunluğunu veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? A. 4 a + b B. a + b + x C. a + b + x D. a + 4 b 45. ( 3x ) x 9 = 0 denkleminin çözüm küm e si aşağıdakilerden hangisidir? A. 4 x =, x = 3 3 B. 4 x =, x = 3 3 C. 4 x =, x = 3 3 D. 4 x =, x = Şekildeki ABCD paralelkenarın bir kenar uzunluğu [ AB] = 8 cm ve alanı S = 3cm dir. Paralelkenarın içinde PQRS yamuğu çizilmiştir. Yamuğun alanı kaç sanimetre karedir? A. S = 4cm B. C. D. S = 6cm S = 8cm S = 0cm 47. Şekilden 3 f ( ) + f ( 0) f () değeri aşağıdakilerden hangisidir? A. B. 4 C. 6 D. 8

13 48. Bir küpün a S 54 c m lanı =. Eğe r küpün bir ayrıtı cm artarsa, alanı kaç santimetre kare artar? A. 38 B. C. D. cm 4 0 cm 4 cm 44 cm AB // XY, M Y, ( NB, MB) = 30 ve aşağıdakilerden hangisidir? N X NB = 0cm ise MN uzunluğu A. 5 B. 7 C. 5 D Öneremeleri veriliyor. p : = : q + = = = x + y = r : denklem sisteminin x =, y = 0 çözüm kümesi x =, y = 0 dir. x y = 0 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?. A. q ve r önermeleri doğrudur. B. Her üç önerme de doğrudur C. Yalnız q önermesi doğrudur. D. Yalnız p önermesi doğrudur. 5. ( 3x ) 3 x ifadesinin sadeleştirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. 7x B. 3 9 x C. 9 3 x D. 7 3 x

14 5., 6, 8,, x, 7 sayıla rın aritmetik ortalaması 7 ise 6, 7 x, 3? sayıların aritmetik ortalaması aşağ ıdakile rden hangisidir? A. 5 B. 6 C. 7 D z = + i ko mpleks sayıs ı veriliyor. Burada i = dir. w = z z + ifadesinin değeri aşağı dakilerden hangisidir? A. w = 4 + i B. w = 4 i C. w = D. w = i 54. İki zar havaya atılıyor. Zarların örnekler uzayı 36 olduğu bilindiğine göre zarların üzerindeki sayıların toplamı 4 olması için olasılık aşağıdakilerden hangisidir? ( zarın üzerinde den 6 ya kadar sayılar vardır? A. P ( A) = 6 B. P ( A) = 9 C. P (A) = D. P ( A) = a ve b sayıları veriliyor. a b = ve a sıfırdan büyük ise aşağıdaki önermelerden hangisi doğruduır? A. a sayısı büyürse, b sayısı küçülür.. B. a büyürse b sayısı büyür. C. a sayısı den büyük ise b sayısı negatif bir sayı olur. D. a sayısı den büyük ise, b sayısı da den büyük olur öğrenci 4 sandalyede kaç farklı şekilde oturabilir? A. 8 B. 35 C. 38 D O (0,0) ve M ( 4, 7) ise d = OM uzaklığının yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şekle bakınız. A. 4 B. 7 C. 8 D. 3

15 58. n doğal bir sayı ve n doğal bir çift sayı ise bir tek sayının ve bu sayının ardışığı olan çift sayını n kareleri farkı 88 e eşittir cümlesine karşılık gelen eşitlik aşağıdakilerdenn hangisidir? A. ( n + ) (n ) = 88 B. (n + ) 88( n ) = 0 C. ( n + ) 88 ( n ) = 0 D. (n + ) (n ) = Aşağıdaki tabloda bir kurala uyan karecikler verilmiştir. Sayının n. dereceden ifadesi aşağı dakilerden hangisidir? A. n + n B. n C. 4n D. 5n a = tan 55, b = cot 55, c = cot 5 ve d = tan 6 trigonometrik fonksiyonları veriliyor. Aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi doğrudur? A. a < c < d < b B. b < c < a < d C. c < a < d < b D. c < b < d < a 4

16 ENFORMATİK 6. Şekil deki seçenek aşağıdaki hangi komutu gerçekleştirir? A. Slayt gösterisi başlatma B. Slayt gösterisi bitirme C. Sunu hazırlama D. Mevcut bir sunuda alt sunu hazırlama 6. Ekranın farklı grafik çözünürlüklerde çalışmasını sağlayan donanım hangisidir? A. Ses kartı B. Görüntü kartı C. Ağ kartı D. Hafıza kartı 63. Aşağıdaki protokollarden hangisi web hizmetlerine erişimi sağlar? A. TCP B. UDP C. HTTP D. FTP 64. Internet te hazırlanmış dosya uzantısı hangisidir? A..xls B..doc C..gif D..html 65. Aşağıda verilen birimlerin hangisi mikroişlemcinin (CPU) yapısal bileşenidir? A. Tablolar B. Grafik kartı C. RAM bellek D. Ana kart 66. Şekildeki verilere göre B hücresinde hangi sonuç elde edilir? A. 0 B. 0 C. D Şekildeki donanım nedir? A. Klavye B. Tarayıcı C. Yazıcı D. Ses kartı 5

17 68. Shareware diye nitelendirilen uygulamanın anlamı nedir? A. Ücretsiz olarak kullanılıp değiştirilebilir B. Ücretsi kullanılamaz C. Süre sınırlaması olmaksızın ücretsiz kullanılabilir D. Sadece belli süre içerisinde ücretsiz kullanılabilir 69. Aşağıdakilerden hangisi çıkış birimidir? A. Ekran B. Modem C. Mikrofon D. Klavye 70. Şekilde görülen MS Access programı araçları hangi eylerm için kullanılır? A. Veri silme B. Veri filtresi uygulama C. Veri sıralama D. Veri kopyalama SOSYAL BİLGİLER 7. Devlet statüsünde seçimle gelen temsilciler hangi kurummsal yapıdan gelmektedirler. A. Kamu şirketleri B. Siyasi muhalefet C. Siyasi Partiler D. Seçmenler 7. Ergenlik yaşını aşmış olan bir seçmene oy kullanma hakkı verilmez ise, bu seçmene ne ad verilir? A. Kolektiv hak B. Kişisel hak C. Kişisel özgürlük D. Kişisel görüş 73. Boşluğa hangi sözcüğün yerleştirilmesi gerekiyor? Uluslararası toplumların güçlenmesi için ekonomik ve sosyal bir birleşmedir. A. Demokrasi B. Dayanışma C. Küreseleşme D. Eşitlik 74. Belediye çalışmalarının sorumluluğu kime aitir? A. Belediye Meclis Başkanına B. Belediye Başkanına C. Belediye Meclisine D. Belediye Meclis Üyelerine 6

18 75. Kamu maalı hırsızlığıdır? A. Kişiye zarar verme B. Örgütlü suç C. Beyaz eşya hırsızlığı D. Kendi malına zarar verme 76. Diktatörlüğün ve Cumhuriyetin ortak noktası nedir? A. İkisi eşit olmayan toplumsal düzendir B. İkisi Devlet yönetim biçimidir C. Kamusal işbirliğidir D. Din ve Ahlak yönetim biçimleridir 77. İnisiyatif dir? A. Yönetimi oluşturmak için halkın demokratik bir prosedürdürüdür B. Bağımsız bir ülkenin yönetim biçimin oluşturmadır C. Halkın mevcut iktidarı devirmek için birararya gelmesidir D. Halkın yönetimi değişitirmek ve tendinin yönetmesidir 78. A şahıs topluma katkıda bulunmak için kendi düşüncesini kamuoyuyla paylaşmasa, bu kişiye ne ad verilir? A. Kamuoyuna karşı tavrı var B. Kamuoyunu kabul etmiyor C. Bir düşüncesi yok D. Kısknaçlıkla kamuoyna aktarmak istemiyor 79. Televiziyonda bir devletin işsizlik oranı ile ilgili bir haber yayınlanırsa ve bu haberin kısmen gerçekliği vars, o durumda izleyici bunun gerçek llup olmadığına nerden anlamalıdır? A. Bu haber kimin tarafından verildi ve haberin nasıl sunulduğudur B. Bu haberin, kalitesin, kvantitesine ve haberi verme şekilerine dikkat edilmelidir C. Haber ne için ortaya çıkartılmış ve kime karşı yapılmaktadır D. Hangi kanalda bu haber yayınladığına bakılmalıdır 80. Tamamen fakirlik nedir? A. Kişi ve aile harcamaların dışında diğer harcamaların da olması B. Harcamaların milli gelirin üstünde olması C. Kişi ve aile harcamalarının maaş seviyesinin üstünde olmasıdır D. Milli gelirin çok düşük olmasıdır 8. Camlı bahçelerde toprağın verimliliği artırmak için güneş ışınlarıın toprağı ısıtması durumunda, toprakatan çıkan gazların cam bahçesinde muhafaza edilmesi ve masulerin alınması için ne olması gerekir? A. Toprak sıcaklılığının düşmesidir B. Yağışları olmamasıdır C. Toprak sıcaklığının artmasıdır D. Kuraklık daha azdır 7

19 8. Şu amaçla kurulmuştur: I. Avrupa Birliği iki bölümden oluşmaktadır, Kuruluş aşamasında yer alan ülkeler başröl oynamaktadır. II. Avrupa Birliği iki bölümden oluşmaktadır, Kuruluş konumunda olan ülkeler uygulama rölünü oynamaktadır III. Avrupa Birliği iki bölümden oluşmaktadır, Kuruluş konomunda olan ülkeler yönetiminden uygulama yapmaktadır. Bunlardan hangisi Avrupa Birliğini anlatmaktadır? A. Sadece I B. Sadece II C. I ve II D. I ve III 83. Anayasa dır: A. Devlewtin oluşmasında, hiçbir kararın çıkmaması, yabancıları bağlı klamsıdır B. Devletin oluşmasında temel ve ana unsurdur, tüm yasalar ordan çıkar C. Bağımsız, demokratik bir devletin suçlarla ilgili yasasıdır D. Cumhurbaşkana ve hükümette bağlıdır 84. Hangileri entegrasyon için önemli olan bölgesel unsurlardır? A. Dinsel, hukuksal, tarımsal entegrasyondur B. Kültüre, dinsel, spor entegrasyonudur C. Egitimsel, dinsel ve idolojik entegrasyondur D. Siyasal, kültürel, eğitim ve spor entegrasyonudur 85. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği İnsan hakları komisyonun görevi nadir? A. Kişisel hakların korunması, eğitim ve çeşitli basın kuruluşlarının takimi, İnsan hakları deklarasyonun yayınlamasıdır B. Silah kaçakçılığın kontrölu, insan haklarını koruma ve seçimlerin düzgün yapılmasını sağlama C. Birleşmiş Milletlerin ekonomik kalkınmasını kontroll etme D. Savaştan sonra bir ülkede huzuru sağlama, savaşçıları yönetimden uzak tutma EKONOMİ 86. Devletin ithal etıiği, gümrükten geçen mallara hangi vergi uyglamasını yapmaktadır? A. Kvota B. Gümrük vergisi C. Subvansiyon D. Gümrüksüz bölge 87. Devletin uyguladığı toplumsal sözleşmelere ne olarak geçerlidir? A. Özel B. Genel C. Teknik D. Duyuru 8

20 88. Hangi şartlarda yatırım en güvenli ve isabetli olmaktadır? A. İç kredi alırken B. Dış kredi alırken C. Kendi yatırımın D. Yatırım şirketlerinde alırken 89. Hangi doğal zenginlikler Kosovanın gelişmesini sağlamktadır? A. Aluminiyum, Bakır, Çinko ve Kaliyum B. Kurşun, Çinko, Magneyzuum ve Kömür C. Nikal, Kalium, Krom ve Cıva D. Kurşun, Altın, Alumin ve İndium 90. B nokatasında bir dengesizlik gözükmektedir. Piyasa değerlerinin üstünde tale bulunmaktadır. Piyasada bir denge sağlamamız için fiyatlara ne yapılması lazım? A. Başlangıçta fiyatların düşmesi, sonra ise yükselmesi gerekiyor B. Başlangıçta fiyatlar yükseltilmeli ve sonra düşürülmesi gerekiyor C. Fiyatları yükseltmek gerekiyor D. Fiyatları düşürmek gerekiyor 9. Monopol rekabetinin belirgin özeliği nedir? A. Çok şirketin piyasada olması, ticaret yapmanın serbest olması ve piyasada büyük şirketlerin olması B. Homojen üretimin piyasada satılmas, aynı ürünleri satan şirketlerin olması ve gümrükte mal girşiminde zorluk çıkarılması C. Malların istediği düzeyde getirlmemesi, fiyatların yükselmesi ve bu hipte malların getirülmesi için gümrüklerde zorluk çıkartılması D. Piyasada fiyatların farklı olması, birkaç şirketin aynı malları satması ve ürünün bol miktarda piyasada bulunması 9. Ekonomik durgunluğun olduğu dönemde, Ekonomiyi hareketlendirmek ve belirli kazanç yaratmak için Devlet ne gibi önlemler almalıdır? A. Vergi ve ödemeleri (taksaları) yükseltmek B. Vergi ve ödemeleri (taksaları) düşürmek C. Monetar talaepleri artırmak D. Monetar talepleri düşürmek , n üfuslu bir şehirde, iş gücünün bir ortamda, 0000 işçi çalışmaktadır. Bu şehrin işsizlik oranı ne kadardır? A. % 3.00 B. % 9.95 C. % 0.95 D. %4.00 9

21 94. İyi kazanç nasıl olur? A. Müşterilerin üründen memnun, onlara yönelik olması ve ürünü olarak yerinden alması B. Müşterilerin üründen memnun ve onlara yönelik olması C. Üreticinin memnun olması D. Üreticinin ve tüketicinin çıkarlarında birbirne zıt olmaması 95. İşçini memenun olması ve aynı zamanda şirketin üretimini de etkilemektedir, bu şartlar ne zaman oluşur? A. İşçilerin profesyonel olark yetiştirlmesi ve piyasayı takim etmeleri B. İşçinin, iş yer, iç,n psikologjik olarak hazırlanması C. İşçilerin maaşların yüksek ve diğer ödemelerin sıralı olması D. İş yerinin örgütlü olması 96. Büyük enflasyonun olduğu dönemlerde en fazla kaybeden ve en zor durumda kalan kurumlar ve kişiler hangileridir? A. Borç verenler ve Kredi verenler B. Borç alan ve Kredi alanlar C. Devlet borç alarak ve hise senetleri satanlar D. Yatırım yapanlar 97. Bilans, finanside neyin aynasıdır? A. Belirli bir zaman için finansi değerlerin ortaya çıkması B. Tam zamanında finansi değerlerin ortaya çıkması C. Hisedarların, belirli bir zamanda el değiştirmesi D. Belirli bir zamanda paranın el değiştirmesi 98. Üretim hangi şartlar altında başarılı olunur? A. Üretimde büyük harcamalar ve satışın düşük olması B. Çok işçiyi barındırmak ve satışın düşük olması C. İhracat yüksek, ithalat düşük D. İthalat düşük, ihracat yüksek 99. Şirketlerin üretiminde ve satışında başarılı olmasında temel sebep nedir? A. Çok düşük maliyetle üretim ve satışını yapmaktadır B. Piyasanın isteğine göre hareket etme ve tüketicilerin talebini karşılama C. Çok düşük maliyete üretim, satış ve distribütorluk yapmaktadır D. Yeni teknolojiyi ve iş gücünü tam kapasitede kullanarak 00. Şirket sahibi, şirketin bütün işlerini kendi yönetirse bu şirket nasıl adlandırılır? A. Dolaylı yönetim B. Karışık yönetim C. Direkt yönetim D. İşçi yönetimi 0

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPUBLIK E KOSOVËS REPUBLIK KOSOVO REPUBLIC OF KOSOV QEVERI E KOSOVËS - VLD KOSOV - GOVERNMENT OF KOSOV MINISTRI E RSIMIT E MINISTRSTVO OBRZOVNJ MINISTRY OF EDUCTION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NUKE

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Kasım, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Eylül, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2011 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU KASIM, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2012 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO)

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI (COPE) I. ve II. AŞAMA KILAVUZU EYLÜL, 2014 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +?

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Reading (Okuma) I do not run. (Koşmam.) We do not go to the park. (Parka gitmeyiz.) You do not dance. (Dans etmezsin.) They do not

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPULIKA E KOSOVËS REPULIKA KOSOVO REPULIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO ORAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı.

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Reading (Okuma) I go to school by bus. ( Okula otobüs ile giderim. ) We came by car.

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

M.E.B. ENG-4 Ünite-1 STUDENTS BOOK UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam)

M.E.B. ENG-4 Ünite-1 STUDENTS BOOK UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam) UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam) FUNCTİONS ( FALİYETLER ) Asking for and giving information (Soru sorma ve bilgisini, verme ) Greeting and introducing oneself (Selamlaşma ve kendini tanıtma

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

Lesson 47: like better, like the best, much more, more and more. Ders 47: tercih etmek, en çok sevmek. kat kat fazla, gitgide

Lesson 47: like better, like the best, much more, more and more. Ders 47: tercih etmek, en çok sevmek. kat kat fazla, gitgide Lesson 47: like better, like the best, much more, more and more Ders 47: tercih etmek, en çok sevmek kat kat fazla, gitgide Reading (Okuma) Which do you like better, English or Spanish? I like English

Detaylı

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım.

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım. Oda genellikle dağınık ve oda şimdi dağınık. Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? O otobüste. O sabahları otobüs ile işe gider. Ben akşamları İngilizce çalışmam. Yazın bir otelde kalır

Detaylı

108 0. How many sides has the polygon?

108 0. How many sides has the polygon? 1 The planet Neptune is 4 496 000 000 kilometres from the Sun. Write this distance in standard form. 44.96 x 10 8 km 4.496 x 10 8 km 4.496 x 10 9 km 4.496 x 10 10 km 0.4496 x 10-10 km 4 Solve the simultaneous

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 İNGİLİZCE Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not Lesson 41: may, might, might not Ders 41: -ebilmek, might, might not Reading (Okuma) You may have a seat. ( Oturabilirsin. ) May I borrow your book? ( Kitabını ödünç alabilir miyim?) The taxi fee may be

Detaylı

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10-

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10- UNİTE 1 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 40-41- 42-43- 44-45- 46-25- 26-27- 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 47-48- 49-50- 51-52- 53-54- 55-56- 57-58-

Detaylı

ÜNİTE 8 PRESENT SIMPLE TENSE YABANCI DİL I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Simple Present Tense (Geniş Zaman) kipi. Geniş zamanda oluş cümleleri (to be)

ÜNİTE 8 PRESENT SIMPLE TENSE YABANCI DİL I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Simple Present Tense (Geniş Zaman) kipi. Geniş zamanda oluş cümleleri (to be) PRESENT SIMPLE TENSE İÇİNDEKİLER Simple Present Tense (Geniş Zaman) kipi. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Geniş zamanda oluş cümleleri (to be) Geniş zamanda eylem cümleleri (to do) HEDEFLER

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

How many - How much - some - any- a few - much - a little - only a few - a lot of

How many - How much - some - any- a few - much - a little - only a few - a lot of Countable Uncountable Nouns How many+ çoğul isim+ are there..? Kaç tane vardır? (sayılabilen isimlerle) How much + tekil isim+ is there..? Ne kadar vardır? (sayılamayan isimlerle) Sayılabilen isimlerin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com)

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) 25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) Merhaba. Bugünkü konumuz simple present tense; yani namı değer geniş zaman. İngilizcedeki zamanların içinde en çok kuralları

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

5. SINIF TATİL PROGRAMI

5. SINIF TATİL PROGRAMI DİL BİLGİSİ / Dil ve Cümle Bilgisi ANLAM BİLGİSİ / Gerçek, Mecaz ve Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler DİL BİLGİSİ / Dil ve Cümle Bilgisi ANLAM BİLGİSİ / Gerçek, Mecaz ve Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler 25

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,?

Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,? Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,? Reading (Okuma) I can walk. (Yürüyebilirim.) He can write an email. (Bir e-posta yazabilir.) You can dance. (Dans edebilirsin.) They can

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER TO BE FORM İÇİNDEKİLER To Be Form (am, is, are) Positive Statements (Olumlu Cümleler) Negative Statements (Olumsuz Cümleler) Question Form ( Soru Biçimi) Usage ( To Be Kullanımı) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN

Detaylı

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET 1 KOLAYAOF 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 4 Lesson Four - Ders 4:... 4... 5 Lesson Five - Ders 5:... 5... 6 Lesson Six - Ders 6:... 6... 7

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

OLGUNLUK SINAVI. Priştine, haziran 2009

OLGUNLUK SINAVI. Priştine, haziran 2009 KQSHM DVSM OLGUNLUK S SINAVI LİSESİ Priştine, haziran 009 Öğrencinin adı ve soyadı... Okulu... Sınav kılavuzu Süre: 00 soru için 80 dakika süreniz vardır.soruları cevaplandırmaya başladığınız an süreniz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 İNGİLİZCE Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH PRELIMINARY LSPTURP/0Y07

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH PRELIMINARY LSPTURP/0Y07 EXTENAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TUKISH PELIMINAY LSPTUP/0Y07 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Preliminary Stage Listening and eading TUKISH Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Detaylı

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar)

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) 1.Personal Pronouns: (Şahıs Zamirleri) PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) Şahıs zamirleri kişi zamirleridir ve cümle içinde daima özne olarak kullanılırlar. Bazı şahıs zamirlerinin yerine özel isimler

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1 O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. O.2. Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y.2.6 Yazılarında söz varlığından yararlanır. 2 O.2.3 Okuma öncesi okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 6. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 6. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 İNGİLİZCE Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta.

Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta. Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta. She is at work. O iş yerinde. Konum belirten edatlar in : içinde

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 1. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. NEW YORK UNIVERSITY New York University is in Greenwich Village. in: içinde, -de/da Village: köy, kasaba New York Üniversitesi Greenwich kasabasındadır.

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9. Sınıf İngilizce Dersi A Grubu Soruları A

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9. Sınıf İngilizce Dersi A Grubu Soruları A 2013-2014 ğitim Öğretim Yılı Haydar kçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9. Sınıf İngilizce ersi Grubu Soruları 1-2-3-4-5. soruları aile ağacına göre cevaplandırınız 7- (1) Jennifer (2) nice clothes (3)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test,

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (KTÜYÖS) Karadeniz Technical University The Examination for Foreign Students A TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ / THE BASIC LEARNING SKILLS TEST

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015.11.10 MAT461 Fonksiyonel Analiz I Arasınav N. Course Adi: Soyadi: Öğrenc i No: İmza: Ö R N E K T İ R S A M P L E

Detaylı

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad):

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad): Gelecek zamanın (Future Tense) yardımcı fiili olarak kullanılmasının yanısıra Modal Yardımcı olarak İSTEKLİLİK (WILLINGNESS), PROMISE (Vaad) POLITE REQUEST AND OFFER (Kibar istek ve ikram), STRONG DETERMINATION

Detaylı

amerika birleşimiş devletleri

amerika birleşimiş devletleri İngilizce Lesson 15 place Where you want go Türkçe 15 ders yer, mekan nereye istiyorsun git Where do you want to go? nereye gitmek istersin? Countries Country Turkey Turkey is a country America America

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF İNGİLİZCE 2015 8. SINIF 1. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat: 11.20 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975

ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk)

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 3. SINIF (17 SORU) Anlamlı ve Kurallı Cümle Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Okuduğunu Anlama Sözlük Çalışması 5N1K

Detaylı

STUDENT REPORT Unit One Answer Sheet

STUDENT REPORT Unit One Answer Sheet Yardımsever Arkadaşınız ÖĞRENCİ RAPORU Ünite Bir İçin Yanıt Kağıdı Your Helpful Friend Unit One Answer Sheet HY3230 Aşağıdaki boşlukları doldurun: İsminiz... ICI Öğrenci Numaranız... (Eğer öğrenci numaranızı

Detaylı