REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA"

Transkript

1 KQSHM REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NAUKE I TEHNOLOGIJE SCIENCE & TECHNOLOGY DVSM OLGUNLUK SINAVI MESLEKİ LİSE III (YÖNETİCİLİK EKONOMİ,İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK) Priştine, haziran 009

2 Öğrencinin adı ve soyadı... Okulu... Sınav kılavuzu Süre: 00 soru için 80 dakika süreniz vardır.soruları cevaplandırmaya başladığınız an süreniz başlar. Uyulması gereken kurallar!. Belediye,okul,sınıf ve gündem numarasını kılavuzda belirtildiği gibi dikkatli ve doğru bir şekilde kodlayınız (yuvarlakları karalayınız).tüm bunları doğru bir şekilde yapmazsanız testiniz okunamayacaktır.. Soruları cevaplandırmaya başlamadan önce sakinleşin,bu size yardımcı olacaktır. 3. Her soruda tek doğru cevap vardır.soruyu dikkatlice okuduktan sonra verilen 4 şıktan doğru sandığınızı işaretleyin,birden fazla şıkkın işaretlendiği sorular yanlış olarak değerlendirilecektir. 4. Cevap kâığıdını işaretlemede yumuşak uçlu HB kurşun kalem kullanınız. 5. Aşağıda verilen cevap kağıdı örneğini dikkatlice inceleyin.hangi soruyu çözüyorsanız o numaralı sorunun karşısındaki yuvarlakların içlerini taşmayacak şekilde karalayın. (bir) kâğıttaki soru numarasıdır. - HB kurşun kalemiyle cevap kâğıdındaki doğru cevabı bu şekilde doldurunuz. A B D 6. Bir sorunun doğru cevabını bir alttaki soruya yazmamaya dikkat ediniz. 7. Cevap kağıdına ve test kitapçığına işaretleyeceğiniz doğru cevap dışında başka bir şey yazmayınız. 8. Cevap kağıdında silmek istediğiniz yuvarlağın iyice silinmesini sağlayınız. 9. Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 0. Sınav süresini tamamen kullanınız.bütün soruları cevaplamaya çalşınız. Başarılar!

3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut ad vardır? A. Hanımelinin kokusu bütün bahçeye yayılmıştı. B. Işık odayı aydınlatmaya yetmiyordu. C. Gazeteleri, dergileri masanın üstüne yığmıştı. D. Mutluluktan gözlerinin içi gülüyordu.. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre bileşik, yüklemine göre eylem cümlesidir? A. Ben yanındayken hiç bir şeyden korkmanı istemiyorum. B. Güzel şeyler de yaşanıyor buralarda. C. Bulutlardan tek bir iz bile kalmadı gökyüzünde. D. Sıradan konuşmaların dışında birbirine yabancı iki insandı onlar. 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi gerçek soru cümlesidir? A. Ne kadar sıcak, temiz ve oksijenli bir hava var burada. B. Ne uzun bir geceydi bu. C. İlköğretim öğrencileri liselere giriş sınavına ne zaman girecekler? D. Bu da soru mu? 4. Öğrenciler, sınavlarda sadece bilgilerinin ölçüldüğünü bilmelidir. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Kurallı olumlu bileşik eylem cümlesi B. Kurallı olumlu bileşik ad cümlesi C. Devrik olumsuz basit eylem cümlesi D. Kurallı olumlu sıralı eylem cümlesi 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "benim dışımdakilerin hepsi" anlamında bir belgisiz zamir (adıl) kullanılmıştır? A. Her birimiz onun etrafında pervane olmuştuk. B. Hiçbirinizin olanlardan haberi yok, neler oldu neler! C. Spor, çoğumuza zaman harcama gibi gelir. D. Söyler misin, hangimiz onun derdiyle ilgilendik? 6. Aşağıdakilerin hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir cümledir? A. İki günden bu yana seni aradım. B. Sabahtan beri hiç bir şey yemedim. C. Öğrendiğiniz romanı bir türlü okuyamadım. D. Ben bu şirkette çalışmam demedim. 7. Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat sanatçıları bir arada verilmiştir? A. Recaizade Mahmut Ekrem Tevfik Fikret Abdülhak Hamit Tarhan B. Ahmet Mithat Namık Kemal Ömer Seyfettin C. Namık Kemal İbrahim Şinasi Ziya Paşa D. Halit Ziya Uşaklıgil İbrahim Şinasi Ziya Gökalp

4 8. Aşağı dakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir? A. İlyada, Kaybolmuş Cennet, Oğuz Kağan B. Kaybolmuş Cennet, Kalevala, Şehname C. İlyada, Kurtarılmış Kudüs, Kalevela D. İlyada, Kalevala, Oğuz Kağan 9. Bizde milliyetçi ve ulusçu düşünceler, bilinçli bir tavır alış olarak edebiyatta ilk kez... döneminde ela alınır. Farklı yazarlar tarafından siyasi bir ideoloji olarak işlenir. Öykü, romandan ayrıştırılarak bağımsız bir tür haline getirilir. Aşk ve macera romanlarının yanı sıra ülkemizin kimi güncel tartışma konularıyla doğrudan ilgili, sosyal içerikli romanlar da yazılmaya başlanır. Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Milli edebiyatı B. Tanzimat edebiyatı C. Servet-i Fünun edebiyatı D. Fecr-i Ati edebiyatı 0. (I) Türk edebiyatı ve tarihi ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar milli edebiyat döneminde yapılır. (II) Bu çalışmaların öncüsü de Ali Canip Yöntem olur. (III) Yazı hayatına Fecr-i Ati de başlamış olan yazar, konuyla ilgili ilk çalışmasını Edebiyat Tarihinde Usul adlı uzun makalesiyle yapar. (IV) Ardında da 99 da Türk edebiyatında ilk Mutasavvıflar adlı kapsam lı yapıtını yayınlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur? A. IV B. III C. II D. I. Balzac, Stendhal ve Tolstoy un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? A. Yalnız hikaye tarzında eser vermeleri B. Realizm akımının temsilcileri olmaları C. Eserlerinde tesadüflere sıkça yer vermeleri D. Sanat toplum içindir görüşünü savunmaları. Edebi metnin amacı bilgi vermek değil, estetik bakış açışı uyandırmaktır.bu amaçla sanatçı dile öznel değerler yükler. Bu da... gerçekleşir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. mecazlı ifadelerle B. terimlerle C. kavramlarla D. nesnel ifadelerle 3

5 3. İkinci Dünya Savaşından sonra Makedonya da gelişen Türk edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Agim Rifat Yeşeren B. Necati Zekeriya C. Reşit Hanadan D. Naim Şaban 4. Aşağıdakilerden hangisi gezi türünde bir yapıt de ğildir? A. Mor Salkımlı Ev (Halide Edip Adıvar) B. Hac Yolunda (Cenap Şahabettin) C. Taymis Kıyıları (Falih Rıfkı Atay) D. Bizim Akdeniz (Falih Rıfkı Atay) 5. Hangi tür hikaye etme yolu ile anlatılanlardan değildir? A. Oyun B. Roman C. Deneme D. Öykü 6. XVII( ) yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı devletinin zayıfladığını( ) Rönesans ve reformun hareketlendirdiği( ) özgür düşüncenin altın çağının yaşandığı Avrupa nın ise sürekli yükseldiğini görüyoruz( ) Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? A. (.) (,) (,) (.) B. ( ) (,) (;) (.) C. (.) (;) (,) (.) D. ( ) (,) (,) (.) 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kendi içinde çelişkili bir anlam taşımaktadır? A. Bu kitaptaki şiirlerin hepsini beğendim, bütün şiirleride ezberleyip yarışmada okuyacağım. B. Bahar gelince insanlar genellikle neşeli olur. C. Hayatı anlamlandıran insanın kendisidir. D. Gözünden hiçbir şey kaçmadığını söyleyen kişi, yakınında olup bitenleri fark etmedi. 4

6 8. Kitabın adının Dert Yorumcusu olması bir tesadüf değil elbette. Hatta bu adlandırma, öyküler toplamının genelinin bir tematik vurgusu olarak algılanabilir. Dertler hep vardır; ancak onları anlatacağınız, başka bir deyişle onları yorumlatacağınız kişilerin kim olduğu önemlidir. Lahiri nin, dünyasına girdiği ya da girmeye çalıştığı kişiler özellikle ikili ilişkilerde oldukça eksiklik taşırlar. Kaç kişi bir barmene, karısının evlilik yıldönümünde kendisine sadece bir süveter verdiğinden yakınabilir ki? Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A. Tartışma B. Öyküleme C. Betimleme D. Karşılaştırma 9. Bir eserin güzel yahut çirkin olduğunu kestiriveren adam, yanılmasa bile, o eserde ne var, ne yok ilk bakışta hepsini görebilse bile bir eleştirmen değildir. Sezgisi güçlü bir adamdır, belki büyük bir adamdır, her şeydir; ama eleştirmen sayılamaz. Eleştirmen yargılayan ama yargılarken acaba, yanılıyor muyum, diye korkan bunun için de hem beğendiği eserlere hem beğenmediklerine bir daha, bir daha dönen adamdır. Eleştirmeni iyi bir okurdan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A. Yargılamasının tutarlı olması B. Bir esere şüpheyle yaklaşması C. Kanılarını tekrar tekrar kontrol etmesi D. Beğenisinin güçlü olması 0. Türk romanını, ulusal alandan uluslar arası alana taşımak istiyorsak, ulusal kimliğimizi her yönüyle romanımıza yansıtmalıyız. Yukarıdaki cümleyle anlamca özdeş düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Türk romanının en önemli sorunu Batıya açılamamış olmasıdır. B. Milli kültürümüzün romanımıza yansıması, romanımızı uluslar arası üne kavuşturacaktır. C. Ulusal kültür öğelerimizi yaşatmanın tek koşulu, onları romanda anlatmaktır. D. Milli benliğinden uzaklaşan bir milletin, roman alanında başarılı olması beklenemez. 5

7 ENGLISH LANGUAGE. Choose the c orrect alternative to complete the following sentence: Our generation reu nion party was held on 8/4/007. It was held on.\ A. April twenty-eighth, of two thousand and seven B. twenty-eighth of April, two thousand and seven C. twenty-eight of the April, two thousand and seven D. the twenty-eighth of April, two thousand and seven. Read the following sentences carefully:. Hello, Jenny. This is Marcus, remember me from school?. I m awfully sorry. I m travelling tonight and 3. Fine, thanks. Listen I wanted to invite you to a party tomorrow night 4. Hello, Which school? Oh, hi Marcus. How are you? The correct order of sentences to form a dialogue is. A B C D Pierre, Johanna, Patrick, and Rebecca are friends. They communicate daily because they have many things in common. Look at the table below and choose the correct answer: Pierre Johanna Patrick Rebecca Age? Job? No Yes Yes No Likes? music, reading, cooking reading, computers, going out going to movies, music, writing, cooking, eating Plays(sports/instrument) Languages? Other information the guitar, the drums English, French Hates dogs, works long hours ice hockey, ice-skating Swedish, English In terested in all sports, loves dogs A. Patrick likes going to movies, the others don t. B. Johanna likes cooking but Rebecca doesn t. C. Both Pierre and Johanna are employed. D. They all like reading and writing books. writing the piano, baseball English, Chinese Loves cats and dogs and all animals tennis, basketball Spanish, English Hates ducks and cats but loves ants 6

8 4. ONLY ONE of the words below CANNOT be used to complete the following sentence. Which one? Mat and his friends are in the final year of the high school. All the students in Mat s class are very successful. They have never failed at school because they are all very. A. hardworking B. idle C. diligent D. energetic 5. Read the following sentences and then choose a sentence to complete the dialogue: Bleron: I didn t expect to find you home. What are you going to do tonight? Arta: I don t know yet.. Bleron: To tea? A. One of my neighbours has invited me... B. One of my neighbours has pleased me C. One of my neighbours has welcomed me D. One of my neighbours has suggested me 6. The sentence We have never been so happy in our lives. is in the. A. Present simple tense B. Present continuous tense C. Present perfect tense D. Present perfect continuous tense 7. In the following dialogue: Bertha: I went to visit a friend of mine who lives in Leeds. Maggie: Oh, really? Where is Leeds? from the following words:. situated. built 3. found 4. repositioned Maggie should say, situated because. A. this is the place where they are building the city. B. this is the place where the city is located geographically. C. this is the exact place where you find the situation and place. D. this is where they have found the city and placed it again. 8. Choose the correct answer to complete the sentence: Didn t you know that cannot be bought in the library? A. books B. the books C. those books D. some books 9. Look at the fo llowing nouns. One of them does not exist. Which one? A. punishment B. parliament C. agreement D. recoverment 7

9 30. Choose the best way to join the following sentences: They greeted a teenage girl like a hero. She saved a drowning child s life. A. They greeted a teenage girl like a hero after she saved a drowning child s life. B. They greeted a teenage girl like a hero but she saved a drowning child s life. C. They greeted a teenage girl like a hero and she saved a drowning child s life. D. They greeted a teenage girl like a hero so she saved a drowning child s life. 3. Choose the correct sentence: A. I don t although in miracles believe, his recovery seems to defy the medical explanations. B. Although I don t believe in miracles, his recovery seems to confront the medical explanations. C. I don t believe in miracles although, his recovery to defy seems the medical explanations. D. I don t in miracles believe, his recovery although seems to defy the medical explanations. 3. Look at the words in the box: o ffered a Kate graduated immediately place - from - she - University after - was The correct combination to form a sentence is: A. Kate a place was offered after she from University immediately graduated. B. Kate after she immediately graduated was offered a place from University. C. Kate was offered a place immediately after she graduated from University. D. Kate after a pla ce was offered from University immediately she graduated. 33. Which word is different? A. clinic B. hospital C. sanatorium D. hotel 34. Choose the co rrect word to complete the following sentences: They decided to put that on last minute. I didn t know that his illness was at such an advanced. A. phase B. drama C. stage D. act 35. Which word below does NOT rhyme with the word straight? A. great B. night C. eight D. late 8

10 36. In the string of words: water, milk, packet, petrol, money, the word packet is different because. A. it is a countable noun B. it consists of six letters C. it consists of five sounds D. it is an uncountable nun 37. Read the paragraph carefully: Cotton has been grown for over five thousand years in places so far apart as Mexico, China, Egypt, and India. It was a great luxury, more expensive than silk, beca use so many workers were needed to pick it. However, a huge increase in the number of slaves in the American South resul ted in much greater cotton production and a fall of price. This, and new technology of the indu strial revolution, made cotton the cheapest fabric in hi story. Look at the highligh ted part of the text and complete the following sent ence: The author. A. is sure that cotton was grown for five thousand years. B. is speculating about the origin of growin g cotton. C. is certain about the history of grow ing cotton. D. knows when exactly the cotton cu ltivation began When you see this sign, you instantly know that. A. you are always allowed to park your car in the area. B. it s OK to park, it is not a strict No Parking area. C. your car will be towed away if you park in the area. D. your parked car will be transported for free in this area. 39. Many people in the world celebrate one day in the year as a special day for that particular pers on. It is not related to the days of the week. It is related to a date in a m onth and is celebr ated every year. On this day, a person may give a party, friends may bring presents, and everybody is happy. This day is known as. A. birthday B. mother s day C. father s day D. wedding day 40. Read the following paragraph: Eileen works in a bank. She always goes to work by car. She drives for four kilometres to and from work every day. However, this is not all. After work she takes the children from school, which is three kilome tres away from her w orking place. Then, together with them she goes to visit her mother to ma ke sure that she is f ine and doesn t need anything. That is additional five kilometres. On their way back home, they pass by the school and the bank. The distance Eileen tr avels to work is shorter from that back home for. A. three kilometres B. four kilometres C. five kilometres D. eight kilometres 9

11 MATEMATİK 4. x + ax x + x : x + a x ifadesinin kısaltılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. x B. x + C. x D. x + 4. Aşağıdaki şekilerden hangisi a + b vektörünü ifade eder? 43. Yandaki şemaya ( Venn diyagramına) göre taralı olarak belirtilen küme aşağıdakilerden hangisidir? A. A \ ( B C) B. ( A \ B) ( B C) C. ( A \ B) ( B C) D. B \ ( A C) 0

12 44. Yandaki şeklin çevre uzunluğunu veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? A. 4 a + b B. a + b + x C. a + b + x D. a + 4 b 45. ( 3x ) x 9 = 0 denkleminin çözüm küm e si aşağıdakilerden hangisidir? A. 4 x =, x = 3 3 B. 4 x =, x = 3 3 C. 4 x =, x = 3 3 D. 4 x =, x = Şekildeki ABCD paralelkenarın bir kenar uzunluğu [ AB] = 8 cm ve alanı S = 3cm dir. Paralelkenarın içinde PQRS yamuğu çizilmiştir. Yamuğun alanı kaç sanimetre karedir? A. S = 4cm B. C. D. S = 6cm S = 8cm S = 0cm 47. Şekilden 3 f ( ) + f ( 0) f () değeri aşağıdakilerden hangisidir? A. B. 4 C. 6 D. 8

13 48. Bir küpün a S 54 c m lanı =. Eğe r küpün bir ayrıtı cm artarsa, alanı kaç santimetre kare artar? A. 38 B. C. D. cm 4 0 cm 4 cm 44 cm AB // XY, M Y, ( NB, MB) = 30 ve aşağıdakilerden hangisidir? N X NB = 0cm ise MN uzunluğu A. 5 B. 7 C. 5 D Öneremeleri veriliyor. p : = : q + = = = x + y = r : denklem sisteminin x =, y = 0 çözüm kümesi x =, y = 0 dir. x y = 0 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?. A. q ve r önermeleri doğrudur. B. Her üç önerme de doğrudur C. Yalnız q önermesi doğrudur. D. Yalnız p önermesi doğrudur. 5. ( 3x ) 3 x ifadesinin sadeleştirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. 7x B. 3 9 x C. 9 3 x D. 7 3 x

14 5., 6, 8,, x, 7 sayıla rın aritmetik ortalaması 7 ise 6, 7 x, 3? sayıların aritmetik ortalaması aşağ ıdakile rden hangisidir? A. 5 B. 6 C. 7 D z = + i ko mpleks sayıs ı veriliyor. Burada i = dir. w = z z + ifadesinin değeri aşağı dakilerden hangisidir? A. w = 4 + i B. w = 4 i C. w = D. w = i 54. İki zar havaya atılıyor. Zarların örnekler uzayı 36 olduğu bilindiğine göre zarların üzerindeki sayıların toplamı 4 olması için olasılık aşağıdakilerden hangisidir? ( zarın üzerinde den 6 ya kadar sayılar vardır? A. P ( A) = 6 B. P ( A) = 9 C. P (A) = D. P ( A) = a ve b sayıları veriliyor. a b = ve a sıfırdan büyük ise aşağıdaki önermelerden hangisi doğruduır? A. a sayısı büyürse, b sayısı küçülür.. B. a büyürse b sayısı büyür. C. a sayısı den büyük ise b sayısı negatif bir sayı olur. D. a sayısı den büyük ise, b sayısı da den büyük olur öğrenci 4 sandalyede kaç farklı şekilde oturabilir? A. 8 B. 35 C. 38 D O (0,0) ve M ( 4, 7) ise d = OM uzaklığının yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şekle bakınız. A. 4 B. 7 C. 8 D. 3

15 58. n doğal bir sayı ve n doğal bir çift sayı ise bir tek sayının ve bu sayının ardışığı olan çift sayını n kareleri farkı 88 e eşittir cümlesine karşılık gelen eşitlik aşağıdakilerdenn hangisidir? A. ( n + ) (n ) = 88 B. (n + ) 88( n ) = 0 C. ( n + ) 88 ( n ) = 0 D. (n + ) (n ) = Aşağıdaki tabloda bir kurala uyan karecikler verilmiştir. Sayının n. dereceden ifadesi aşağı dakilerden hangisidir? A. n + n B. n C. 4n D. 5n a = tan 55, b = cot 55, c = cot 5 ve d = tan 6 trigonometrik fonksiyonları veriliyor. Aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi doğrudur? A. a < c < d < b B. b < c < a < d C. c < a < d < b D. c < b < d < a 4

16 ENFORMATİK 6. Şekil deki seçenek aşağıdaki hangi komutu gerçekleştirir? A. Slayt gösterisi başlatma B. Slayt gösterisi bitirme C. Sunu hazırlama D. Mevcut bir sunuda alt sunu hazırlama 6. Ekranın farklı grafik çözünürlüklerde çalışmasını sağlayan donanım hangisidir? A. Ses kartı B. Görüntü kartı C. Ağ kartı D. Hafıza kartı 63. Aşağıdaki protokollarden hangisi web hizmetlerine erişimi sağlar? A. TCP B. UDP C. HTTP D. FTP 64. Internet te hazırlanmış dosya uzantısı hangisidir? A..xls B..doc C..gif D..html 65. Aşağıda verilen birimlerin hangisi mikroişlemcinin (CPU) yapısal bileşenidir? A. Tablolar B. Grafik kartı C. RAM bellek D. Ana kart 66. Şekildeki verilere göre B hücresinde hangi sonuç elde edilir? A. 0 B. 0 C. D Şekildeki donanım nedir? A. Klavye B. Tarayıcı C. Yazıcı D. Ses kartı 5

17 68. Shareware diye nitelendirilen uygulamanın anlamı nedir? A. Ücretsiz olarak kullanılıp değiştirilebilir B. Ücretsi kullanılamaz C. Süre sınırlaması olmaksızın ücretsiz kullanılabilir D. Sadece belli süre içerisinde ücretsiz kullanılabilir 69. Aşağıdakilerden hangisi çıkış birimidir? A. Ekran B. Modem C. Mikrofon D. Klavye 70. Şekilde görülen MS Access programı araçları hangi eylerm için kullanılır? A. Veri silme B. Veri filtresi uygulama C. Veri sıralama D. Veri kopyalama SOSYAL BİLGİLER 7. Devlet statüsünde seçimle gelen temsilciler hangi kurummsal yapıdan gelmektedirler. A. Kamu şirketleri B. Siyasi muhalefet C. Siyasi Partiler D. Seçmenler 7. Ergenlik yaşını aşmış olan bir seçmene oy kullanma hakkı verilmez ise, bu seçmene ne ad verilir? A. Kolektiv hak B. Kişisel hak C. Kişisel özgürlük D. Kişisel görüş 73. Boşluğa hangi sözcüğün yerleştirilmesi gerekiyor? Uluslararası toplumların güçlenmesi için ekonomik ve sosyal bir birleşmedir. A. Demokrasi B. Dayanışma C. Küreseleşme D. Eşitlik 74. Belediye çalışmalarının sorumluluğu kime aitir? A. Belediye Meclis Başkanına B. Belediye Başkanına C. Belediye Meclisine D. Belediye Meclis Üyelerine 6

18 75. Kamu maalı hırsızlığıdır? A. Kişiye zarar verme B. Örgütlü suç C. Beyaz eşya hırsızlığı D. Kendi malına zarar verme 76. Diktatörlüğün ve Cumhuriyetin ortak noktası nedir? A. İkisi eşit olmayan toplumsal düzendir B. İkisi Devlet yönetim biçimidir C. Kamusal işbirliğidir D. Din ve Ahlak yönetim biçimleridir 77. İnisiyatif dir? A. Yönetimi oluşturmak için halkın demokratik bir prosedürdürüdür B. Bağımsız bir ülkenin yönetim biçimin oluşturmadır C. Halkın mevcut iktidarı devirmek için birararya gelmesidir D. Halkın yönetimi değişitirmek ve tendinin yönetmesidir 78. A şahıs topluma katkıda bulunmak için kendi düşüncesini kamuoyuyla paylaşmasa, bu kişiye ne ad verilir? A. Kamuoyuna karşı tavrı var B. Kamuoyunu kabul etmiyor C. Bir düşüncesi yok D. Kısknaçlıkla kamuoyna aktarmak istemiyor 79. Televiziyonda bir devletin işsizlik oranı ile ilgili bir haber yayınlanırsa ve bu haberin kısmen gerçekliği vars, o durumda izleyici bunun gerçek llup olmadığına nerden anlamalıdır? A. Bu haber kimin tarafından verildi ve haberin nasıl sunulduğudur B. Bu haberin, kalitesin, kvantitesine ve haberi verme şekilerine dikkat edilmelidir C. Haber ne için ortaya çıkartılmış ve kime karşı yapılmaktadır D. Hangi kanalda bu haber yayınladığına bakılmalıdır 80. Tamamen fakirlik nedir? A. Kişi ve aile harcamaların dışında diğer harcamaların da olması B. Harcamaların milli gelirin üstünde olması C. Kişi ve aile harcamalarının maaş seviyesinin üstünde olmasıdır D. Milli gelirin çok düşük olmasıdır 8. Camlı bahçelerde toprağın verimliliği artırmak için güneş ışınlarıın toprağı ısıtması durumunda, toprakatan çıkan gazların cam bahçesinde muhafaza edilmesi ve masulerin alınması için ne olması gerekir? A. Toprak sıcaklılığının düşmesidir B. Yağışları olmamasıdır C. Toprak sıcaklığının artmasıdır D. Kuraklık daha azdır 7

19 8. Şu amaçla kurulmuştur: I. Avrupa Birliği iki bölümden oluşmaktadır, Kuruluş aşamasında yer alan ülkeler başröl oynamaktadır. II. Avrupa Birliği iki bölümden oluşmaktadır, Kuruluş konumunda olan ülkeler uygulama rölünü oynamaktadır III. Avrupa Birliği iki bölümden oluşmaktadır, Kuruluş konomunda olan ülkeler yönetiminden uygulama yapmaktadır. Bunlardan hangisi Avrupa Birliğini anlatmaktadır? A. Sadece I B. Sadece II C. I ve II D. I ve III 83. Anayasa dır: A. Devlewtin oluşmasında, hiçbir kararın çıkmaması, yabancıları bağlı klamsıdır B. Devletin oluşmasında temel ve ana unsurdur, tüm yasalar ordan çıkar C. Bağımsız, demokratik bir devletin suçlarla ilgili yasasıdır D. Cumhurbaşkana ve hükümette bağlıdır 84. Hangileri entegrasyon için önemli olan bölgesel unsurlardır? A. Dinsel, hukuksal, tarımsal entegrasyondur B. Kültüre, dinsel, spor entegrasyonudur C. Egitimsel, dinsel ve idolojik entegrasyondur D. Siyasal, kültürel, eğitim ve spor entegrasyonudur 85. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği İnsan hakları komisyonun görevi nadir? A. Kişisel hakların korunması, eğitim ve çeşitli basın kuruluşlarının takimi, İnsan hakları deklarasyonun yayınlamasıdır B. Silah kaçakçılığın kontrölu, insan haklarını koruma ve seçimlerin düzgün yapılmasını sağlama C. Birleşmiş Milletlerin ekonomik kalkınmasını kontroll etme D. Savaştan sonra bir ülkede huzuru sağlama, savaşçıları yönetimden uzak tutma EKONOMİ 86. Devletin ithal etıiği, gümrükten geçen mallara hangi vergi uyglamasını yapmaktadır? A. Kvota B. Gümrük vergisi C. Subvansiyon D. Gümrüksüz bölge 87. Devletin uyguladığı toplumsal sözleşmelere ne olarak geçerlidir? A. Özel B. Genel C. Teknik D. Duyuru 8

20 88. Hangi şartlarda yatırım en güvenli ve isabetli olmaktadır? A. İç kredi alırken B. Dış kredi alırken C. Kendi yatırımın D. Yatırım şirketlerinde alırken 89. Hangi doğal zenginlikler Kosovanın gelişmesini sağlamktadır? A. Aluminiyum, Bakır, Çinko ve Kaliyum B. Kurşun, Çinko, Magneyzuum ve Kömür C. Nikal, Kalium, Krom ve Cıva D. Kurşun, Altın, Alumin ve İndium 90. B nokatasında bir dengesizlik gözükmektedir. Piyasa değerlerinin üstünde tale bulunmaktadır. Piyasada bir denge sağlamamız için fiyatlara ne yapılması lazım? A. Başlangıçta fiyatların düşmesi, sonra ise yükselmesi gerekiyor B. Başlangıçta fiyatlar yükseltilmeli ve sonra düşürülmesi gerekiyor C. Fiyatları yükseltmek gerekiyor D. Fiyatları düşürmek gerekiyor 9. Monopol rekabetinin belirgin özeliği nedir? A. Çok şirketin piyasada olması, ticaret yapmanın serbest olması ve piyasada büyük şirketlerin olması B. Homojen üretimin piyasada satılmas, aynı ürünleri satan şirketlerin olması ve gümrükte mal girşiminde zorluk çıkarılması C. Malların istediği düzeyde getirlmemesi, fiyatların yükselmesi ve bu hipte malların getirülmesi için gümrüklerde zorluk çıkartılması D. Piyasada fiyatların farklı olması, birkaç şirketin aynı malları satması ve ürünün bol miktarda piyasada bulunması 9. Ekonomik durgunluğun olduğu dönemde, Ekonomiyi hareketlendirmek ve belirli kazanç yaratmak için Devlet ne gibi önlemler almalıdır? A. Vergi ve ödemeleri (taksaları) yükseltmek B. Vergi ve ödemeleri (taksaları) düşürmek C. Monetar talaepleri artırmak D. Monetar talepleri düşürmek , n üfuslu bir şehirde, iş gücünün bir ortamda, 0000 işçi çalışmaktadır. Bu şehrin işsizlik oranı ne kadardır? A. % 3.00 B. % 9.95 C. % 0.95 D. %4.00 9

21 94. İyi kazanç nasıl olur? A. Müşterilerin üründen memnun, onlara yönelik olması ve ürünü olarak yerinden alması B. Müşterilerin üründen memnun ve onlara yönelik olması C. Üreticinin memnun olması D. Üreticinin ve tüketicinin çıkarlarında birbirne zıt olmaması 95. İşçini memenun olması ve aynı zamanda şirketin üretimini de etkilemektedir, bu şartlar ne zaman oluşur? A. İşçilerin profesyonel olark yetiştirlmesi ve piyasayı takim etmeleri B. İşçinin, iş yer, iç,n psikologjik olarak hazırlanması C. İşçilerin maaşların yüksek ve diğer ödemelerin sıralı olması D. İş yerinin örgütlü olması 96. Büyük enflasyonun olduğu dönemlerde en fazla kaybeden ve en zor durumda kalan kurumlar ve kişiler hangileridir? A. Borç verenler ve Kredi verenler B. Borç alan ve Kredi alanlar C. Devlet borç alarak ve hise senetleri satanlar D. Yatırım yapanlar 97. Bilans, finanside neyin aynasıdır? A. Belirli bir zaman için finansi değerlerin ortaya çıkması B. Tam zamanında finansi değerlerin ortaya çıkması C. Hisedarların, belirli bir zamanda el değiştirmesi D. Belirli bir zamanda paranın el değiştirmesi 98. Üretim hangi şartlar altında başarılı olunur? A. Üretimde büyük harcamalar ve satışın düşük olması B. Çok işçiyi barındırmak ve satışın düşük olması C. İhracat yüksek, ithalat düşük D. İthalat düşük, ihracat yüksek 99. Şirketlerin üretiminde ve satışında başarılı olmasında temel sebep nedir? A. Çok düşük maliyetle üretim ve satışını yapmaktadır B. Piyasanın isteğine göre hareket etme ve tüketicilerin talebini karşılama C. Çok düşük maliyete üretim, satış ve distribütorluk yapmaktadır D. Yeni teknolojiyi ve iş gücünü tam kapasitede kullanarak 00. Şirket sahibi, şirketin bütün işlerini kendi yönetirse bu şirket nasıl adlandırılır? A. Dolaylı yönetim B. Karışık yönetim C. Direkt yönetim D. İşçi yönetimi 0

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPULIKA E KOSOVËS REPULIKA KOSOVO REPULIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO ORAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara STEREOTYPES Stereotypes 1 Amerikalı ve Avrupalı iş adamları Ortadoğulu insanlara karşı önyargılı mıdırlar? Türk işadamları hangi bölge içinde sayılmak isterler: Avrupa yoksa Ortadoğu? Do you think North

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI MÜFETTİŞ YRDIMCILIĞI GİRİŞ SINVI 25 ŞUBT 2007

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR Bölümlerde verilen sorular sınavda sorulacak soru türlerine örnek oluşturacak niteliktedir. Sorular örnek olduğundan sınavda bu tür soruların sayısı ve madde şıkları daha

Detaylı

Bülten TÜRKİYE DE MODADA PARLAMA SIRASI TURKEY IS READY TO SHINE SAYFA PAG E. Bartoli SPA Giorgio Bartoli SAYFA PAGE. Ege Taban Vedat Barlık

Bülten TÜRKİYE DE MODADA PARLAMA SIRASI TURKEY IS READY TO SHINE SAYFA PAG E. Bartoli SPA Giorgio Bartoli SAYFA PAGE. Ege Taban Vedat Barlık Bülten Palamut Group BULLETIN PALAMUT GROUP BÜLTEN BULLETIN Sayı Number 3 Eylül September 2014 MODADA PARLAMA SIRASI TÜRKİYE DE moda globalleşiyor. Türk tasarımcı ve üreticisi yeterli eğitim ve destekle

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

Haber İndeksi 4 8 12-14 16 18 20-22 24-30 32-33 34 36 38 42-49 50-52 54 56-58 60 64 66-67 68-69 70 72-74 76-78 80-84 86 88-94 96-97 98 99 100 102-104 106 108-110 Editörden Sektöre Teşekkür Geleceğe Yön

Detaylı

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ www.maritim.com.tr Say / Issue 8 K fl / Winter 2012 TATİLDE KESİNLİKLE KULLANILMAMASI GEREKEN CÜMLELER PHRASES A TRAVELER SHOULD NEVER USE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ BELEK

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN DRAMA TEKNİKLERİ KONUSUNDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN DRAMA TEKNİKLERİ KONUSUNDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ YABANCI DİL ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN DRAMA TEKNİKLERİ KONUSUNDA FARKINDALIK DÜZEYLERİ * Nevide Akpınar Dellal - Zeynep Kara Özet Profesyonel öğretebilmek için, bir öğretmenin gerekli tüm

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

1. yaşımız kutlu olsun

1. yaşımız kutlu olsun İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ ARALIK 2014 1. yaşımız kutlu olsun İÇİNDEKİLER Kedi sevgisi Bir yılı geride bıraktık IKBU.Where it all begins.. Attempto! Edebiyat bir direniş biçimidir Üniversitenin

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

Genel Yayın Yönetmeni Eser Alpkaya. Temsilciler. Ankara Osman Erbasan Serkan Alpkaya. Yazı İşleri Müdürü Bilal Aydın Aykın. Editör Velican Polat

Genel Yayın Yönetmeni Eser Alpkaya. Temsilciler. Ankara Osman Erbasan Serkan Alpkaya. Yazı İşleri Müdürü Bilal Aydın Aykın. Editör Velican Polat Genel Yayın Yönetmeni Eser Alpkaya Yazı İşleri Müdürü Bilal Aydın Aykın Editör Velican Polat Hukuk - Bürokrasi Muhip Üzümcüoğlu Kültür Sanat Sibel Veldet Sinema Televizyon Seyfi Demirci Halkla İlişkiler

Detaylı

DOSYA HABER Dünden Bugüne Türk Kadını. Sorumluluklarımız 10. yılında Eğitim İçin Elele projesi

DOSYA HABER Dünden Bugüne Türk Kadını. Sorumluluklarımız 10. yılında Eğitim İçin Elele projesi SAYI: 03 NİSAN 2015 www.arimezunlari.org.tr Röportaj Sesime Ses Ver sergisi ile Başarılı seramik sanatçısı mezunumuz... Betül Demir Karakaya Sorumluluklarımız 10. yılında Eğitim İçin Elele projesi Tohum

Detaylı

kapitalizmin mezar kazıcılığından siyasetsizliğe

kapitalizmin mezar kazıcılığından siyasetsizliğe EPOS YAYINLARI-74 inceleme Yıldırım KOÇ AVRUPA İŞÇİ SINIFLARI kapitalizmin mezar kazıcılığından siyasetsizliğe Yayıma Hazırlayan: M. Serdar Kayaoğlu Yıldırım Koç AVRUPA İŞÇİ SINIFLARI kapitalizmin mezar

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

TURİZMDE KARİYER İMKANLARI

TURİZMDE KARİYER İMKANLARI TURİZMDE KARİYER İMKANLARI Konu: Turizmde Kariyer İmkanları Konuşmacı: Prof. Dr. Ayhan Tan Olivia Vetter Savaş Çolakoğlu Eda Arısoy Şenay Baran Tarih:09.04.2008 Yer: Atılım Üniversitesi Seyhan Cengiz Konferans

Detaylı

The 4+4+4 School Reform Bill and the Fatih Project: is It a Reform?

The 4+4+4 School Reform Bill and the Fatih Project: is It a Reform? Elementary Education Online, 11(3), 556-577, 2012. İlköğretim Online, 11(3), 556-577, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The 4+4+4 School Reform Bill and the Fatih Project: is It a Reform?

Detaylı

24.2 Yatırımlarla İlgilenenler, Karşılaştıkları Bazı Zorluklar ve Portföy Kavramı

24.2 Yatırımlarla İlgilenenler, Karşılaştıkları Bazı Zorluklar ve Portföy Kavramı 24. MENKUL KIYMETLERE YATIRIM 24.1 Yatırım Yatırım, maddi veya manevi 1 çıkar, kâr, kazanç sağlamak için önceden yapılan harcama olarak tanımlanabilir. Yatırım bir kerede yapılabileceği gibi, çeşitli zamanlara

Detaylı

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ III / V VI. DÖNEM YAZAR Gülçin ÖZKAN DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI.., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 4351 DERS KİTAPLARI

Detaylı

Institute of Social Science

Institute of Social Science Namik Kemal University Institute of Social Science No : 06 / 2009 Günümüzde Almanya daki Türk Varlığının Sosyal Yansımları Oktay Hekimler Kapak Sayfasının Arkası Bu sayfa boş bırakılmıştır. Oktay Hekimler

Detaylı

Gittikçe büyüyen Elvan ailemizi yeni yılın ilk

Gittikçe büyüyen Elvan ailemizi yeni yılın ilk Gittikçe büyüyen Elvan ailemizi yeni yılın ilk sayısıyla selamlamanın mutluluğu içerisindeyim. Yatırımların arttığı, yeni fikir ve oluşumların hakim olduğu bir yılı geride bıraktık. Şimdi ise daha güçlü

Detaylı

Dünya klasmanında global bir üretici olmak sayfa 4 Sürekli Gelişim DNA mızda var sayfa 6 Farba AR-GE Merkezi ile daha rekabetçi sayfa 10

Dünya klasmanında global bir üretici olmak sayfa 4 Sürekli Gelişim DNA mızda var sayfa 6 Farba AR-GE Merkezi ile daha rekabetçi sayfa 10 kuruluşudur. MAYIS 2012 YIL : 3 SAYI : 17 Dünya klasmanında global bir üretici olmak sayfa 4 Sürekli Gelişim DNA mızda var sayfa 6 Farba AR-GE Merkezi ile daha rekabetçi sayfa 10 Editörün Notu MAYIS 2012

Detaylı