ÜYE Recep ERDEM Isparta Belediye Baş. Yard. (İmza) ÜYE Haldun Ziya YÜCEL İl Jandarma Komutanlığı (İmza) ÜYE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜYE Recep ERDEM Isparta Belediye Baş. Yard. (İmza) ÜYE Haldun Ziya YÜCEL İl Jandarma Komutanlığı (İmza) ÜYE"

Transkript

1 KARAR NO : 182 KARAR TARİHİ : Isparta İli Mahalli Çevre Kurulu günü saat: 10:00 da Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı İzzet ERCAN lığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır Yılı Tıbbi Atık Bertaraf Ücretinin tespiti amacıyla yapılan çalışmaların değerlendirilmesi neticesinde; Tıbbi atık bertaraf bedelinin İlimiz Merkez İlçe için 1,75 TL/kg + KDV, İlçelerimiz için 1,95 TL/kg + KDV olmasına, 30 Kg altı tıbbi atık üretenler için ise 30 TL/ay + KDV olarak belirlenmesine, 2- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereği çok hassas kullanım alanlarını etkileyen açık ve yarı açık eğlence yerlerinin tespiti amacıyla kurulan komisyon raporunun değerlendirilmesi neticesinde; ilgili komisyonun çalışmalarına tüm açık ve yarı açık eğlence yerlerinin de dahil edilerek (Parklar, Halı Sahalar, Çay Bahçeleri, Düğünler, Sünnet Törenleri, Mevlit vb.) detaylı raporun İlçeleri de kapsayacak şekilde hazırlanarak, bir sonraki Mahalli Çevre Kurulu toplantısında görüşülmesine, 3- İlimiz; kış sezonu hava kirliliğinin değerlendirilmesi neticesinde; Isparta Belediye lığı, Süleyman Demirel Üniversitesi İlgili Bölümleri, İl Çevre ve Orman, İl Sanayi ve Ticaret, Makine Mühendisleri Odası lığı temsilcilerinden komisyon oluşturularak yakıt, ateşçi ve yakma sistemlerine ilişkili önerileri ile birlikte hazırlanacak rapor ile Mahalli Çevre Kurulu nda görüşülmesine, 4 Gereği için alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlarla ilgililere tebliğine karar verilmiştir. İzzet ERCAN Vali Yardımcısı Recep ERDEM Isparta Belediye Baş. Yard. Musa GÜNGÖR İl Çevre ve Orman Müdürü V. İl Emniyet Haldun Ziya YÜCEL İl Jandarma Komutanlığı İzzet ÖZTÜRK İl Defterdarı İ. Ethem ÖZÇOBAN İl Sağlık BBayındırlık ve İskan Sıddık İPEK İl Tarım Müdürü

2 KARAR NO : 182 KARAR TARİHİ : M. Salih İLHAN SGK İl Müdürü Halil KIZILŞİMŞEK İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Tacettin YILMAZ İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah KILIÇ İl Kültür ve Turizm Müdürü DSİ 18. Bölge Erdal ÇELİK Sanayi ve Tic. Odası Meclis lığı Bayram KUTLU Ziraat Odası ı

3 KARAR NO : 183 KARAR TARİHİ : Isparta İli Mahalli Çevre Kurulu günü saat: 09:30 da Valilik Toplantı Salonunda Vali Memduh OĞUZ lığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1- Çevresel Gürültünün Denetimi ve Yönetimi Yönetmeliği gereği çok hassas kullanım alanlarını etkileyen açık ve yarı açık eğlence yerlerinin tespiti amacıyla kurulan komisyon raporunun değerlendirilmesi neticesinde; sayılı Polis Vazife ve Salahiyat Kanunu ve 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Yönetmeliği nde belirtilen süre de dikkate alınarak, Çevresel Gürültünün Denetimi ve Yönetimi Yönetmeliği nin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi gereğince, çevreyi olumsuz yönde etkileyecek şekilde müzik yayını yapan ve civardaki halkın huzur ve sükununu bozan, mevcut açık ve yarı açık eğlence yerlerinde yapılan müzik yayınının saat dan itibaren durdurulmasına, - Bu kapsamda değerlendirilen işyerlerine söz konusu Yönetmelikte belirlenen yasal yükümlülükleri yerine getirmeleri için tebligat yapılmasına, bir ay süre içerisinde tüm çalışmaların Belediye lığı, İl Çevre ve Orman, İl Emniyet, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim, İl Sağlık, İl Kültür ve Turizm Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm lığı, Sanayi ve Ticaret Odası ve Esnaf Odaları Birlik lığı yetkililerinden oluşturulacak teknik komisyonun çalışmalarının detaylı rapor haline getirilerek, bir sonraki Mahalli Çevre Kurulu toplantısında görüşülmesine, 2- İlimiz; kış sezonu hava kirliliğinin değerlendirilmesi neticesinde; tarih ve 182 sayılı Mahalli Çevre Kurulu nda yakıt, ateşçi ve yakma sistemlerine ilişkili oluşturulan komisyonun özellikle Partikül Madde (PM) de gözlenen artışın nedenlerinin de araştırılarak öneriler ile birlikte hazırlanacak rapor ile Mahalli Çevre Kurulu nda görüşülmesine, 3- Gereği için alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlarla ilgililere tebliğine karar verilmiştir. Memduh OĞUZ Vali Yusuf Ziya GÜNAYDIN Isparta Belediye ı Tayfun BÜYÜKKÜPÇÜ İl Çevre ve Orman Müdürü Ahmet Zeki GÜRKAN İl Emniyet Müdürü Yrb. Haldun Ziya YÜCEL İl Jandarma Komutanlığı İzzet ÖZTÜRK İl Defterdarı

4 KARAR NO : 183 KARAR TARİHİ : Dr. Süleyman ÖNAL İl Sağlık Müdürü Z Z. Deniz ALTINÖRS BBayındırlık ve İskan Sıddık İPEK İl Tarım Müdürü M. Salih İLHAN SGK İl Müdürü M. Vehbi OĞUZ İl Sanayi ve Ticaret Tacettin YILMAZ İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah KILIÇ İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman ERTÜRK DSİ 18. Bölge Şükrü TOP Sanayi ve Tic. Odası Meclis lığı Ziraat Odası ı

5 KARAR NO : 184 KARAR TARİHİ : Isparta İli Mahalli Çevre Kurulu günü saat: 10:00 da Valilik Toplantı Salonunda Vali Memduh OĞUZ lığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1- İlimiz; kış sezonu yakıt programının ve hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik alınacak tedbirlerin görüşülmesi neticesinde; Isparta Belediye lığı, Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, İl Çevre ve Orman, İl Sağlık, Makine Mühendisleri Odası lığı tarafından oluşturulacak komisyon tarafından kazanlara takılması düşünülen ön yakma sistemlerinin yerinde incelenerek, hazırlanacak raporun bir sonraki Mahalli Çevre Kurulu nda görüşülmesine, 2-27 Nisan 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik hükümlerinin uygulamalarının bir sonraki Mahalli Çevre Kurulu nda görüşülmesine, 3 Gereği için alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlarla ilgililere tebliğine karar verilmiştir. Memduh OĞUZ Vali Recep ERDEM Isparta Belediye ı Yrd. Tayfun BÜYÜKKÜPÇÜ İl Çevre ve Orman Müdürü Ahmet Zeki GÜRKAN İl Emniyet Müdürü Ömer UYAN İl Jandarma Komutanı İzzet ÖZTÜRK İl Defterdarı Dr.Süleyman ÖNAL İl Sağlık Müdürü Z Süleyman TR BBayındırlık ve İskan Müdürü İ İl Tarım Müdürü

6 KARAR NO : 184 KARAR TARİHİ : M. Salih İLHAN SGK İl Müdürü Halil KIZILŞİMŞEK İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Tacittin YILMAZ İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah KILIÇ İl Kültür ve Turizm Müdürü DSİ 18. Bölge Şükrü TOP Sanayi ve Tic. Odası Meclis lığı Bayram KUTLU Ziraat Odası ı

7 KARAR NO : 185 KARAR TARİHİ : Isparta İli Mahalli Çevre Kurulu günü saat: 09:30 da Valilik Toplantı Salonunda Vali Memduh OĞUZ lığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1- İlimiz; kış sezonu hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik tedbirlerin görüşülmesi neticesinde; Mahalli Çevre Kurulu nun tarih ve 179 sayılı kararı ve hava kirliliği ile ilgili olarak alınan diğer Mahalli Çevre Kurulu kararlarının uygulanmasının devamına, hava kirliliği ile ilgili denetimlerin artırılmasına, Çevre ve Şehircilik İl, Belediye lığı ve Mimarlar Odası İl Temsilcilerinin katılımı ile hava kirliliğine etki etmemesi için yapılan imar çalışmalarında dikkat edilecek hususların rapora bağlanması, 2 Gereği için alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlarla ilgililere tebliğine karar verilmiştir. Memduh OĞUZ Vali Yusuf Ziya GÜNAYDIN Isparta Belediye ı Süleyman TR Çevre ve Şehircilik İl Müdürü V. Ahmet Zeki GÜRKAN İl Emniyet Müdürü Ömer UYAN İl Jandarma Komutanı Rahmi TURAN İl Defterdarı Mehmet KARAKAYA İl Sağlık Müdürü Z B Ramazan DAĞISTAN SGK İl Sıddık İPEK Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (imza)

8 KARAR NO : 185 KARAR TARİHİ : Abdullah KILIÇ İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Vehbi OĞUZ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Tacittin YILMAZ İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan ÇOMAK DSİ 18. Bölge Erdal ÇELİK Sanayi ve Tic. Odası Meclis lığı Bayram KUTLU Ziraat Odası ı

9 KARAR NO : 186 KARAR TARİHİ : Isparta İli Mahalli Çevre Kurulu günü saat: 14:00 da Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Cengiz ATA lığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır Yılı Tıbbi Atık Bertaraf Ücretinin tespiti amacıyla yapılan çalışmaların değerlendirilmesi neticesinde; Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 410 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı olan 10,26 nisbetinde artırılarak; Tıbbi atık bertaraf bedelinin İlimiz Merkez İlçe için 1,93 TL/kg + KDV, İlçelerimiz için 2,15 TL/kg + KDV olmasına, 30 Kg altı tıbbi atık üretenler için ise 33 TL/ay + KDV olarak belirlenmesine, 2 Gereği için alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlarla ilgililere tebliğine karar verilmiştir. Cengiz ATA Vali Yrd. Halil GÜLDEREN Isparta Belediye lığı Temizlik İşleri Müdürü Süleyman TR Çevre ve Şehircilik İl Müdürü V. Ahmet GÜRCAN İl Emniyet Talip AKTÜRK İl Jandarma Komutanlığı Rahmi TURAN İl Defterdarı Dr. Abdullah KILINÇ İl Sağlık Müdürü Yrd. Z B SGK İl Sıddık İPEK Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İl Kültür ve Turizm Bilim Sanayi ve Teknoloji İl İl Milli Eğitim Ramazan ÇOMAK DSİ 18. Bölge Sanayi ve Tic. Odası Meclis lığı Bayram KUTLU Ziraat Odası ı

10 KARAR NO : 187 KARAR TARİHİ : Isparta İli Mahalli Çevre Kurulu tarihinde, saat: 14:00 da Vilayet Toplantı Salonunda Vali Memduh OĞUZ lığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1 İlimiz; kış sezonu hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik tedbirlerin belirlenmesinin görüşülmesi sonucunda; Çevre ve Şehircilik İl, Belediye lığı (Zabıta ), Makine Mühendisleri Odası İl Temsilciliği, Maden Mühendisleri Odası İl Temsilciliği ve İlimizde kömür satışı yapan Mahrukatçılar tarafından oluşturulacak bir alt komisyon tarafından İlimizde kullanılacak yakıt özelliklerinin belirlenmesi çalışma yapılmasına ve çalışma sonucu oluşturulan raporun Mahalli Çevre Kurulu tarafından değerlendirilmesine, 2- Belediye toplu taşıma araçlarının egzozlarından çıkan gazların hava kirliliğine sebep olması sebebiyle tarih ve 179 sayılı MÇK nın 2. Maddesinde motorlu taşıtlar için alınan kararın yeniden değerlendirilmesi neticesinde; Çevre ve Şehircilik İl, Belediye lığı (Zabıta ), Makine Mühendisleri Odası İl Temsilciliği nden oluşan bir alt komisyon tarafından toplu taşıma araçlarının egzozlarının hava kirliliği oluşturmayacak şekilde egzoz sisteminin denetlenerek rapor halinde bir sonraki Mahalli Çevre Kurulu na sunulmasına, 3-23/03/2012 tarihinde Mimarlar Odası ve Çevre ve Şehircilik İl, Belediye lığı ve Meteoroloji İl ile yapılan çalışmada İlimizde hava kirliliğinin azaltılması için yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere alınan kararların okunması neticesinde; İlimizde hava kirliliğinin azaltılması için yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere Üniversite (Çevre Mühendisliği Bölümü ve Makine Mühendisliği Bölümü), Meteoroloji, Maden Mühendisleri Odası İl Temsilciliği ve Mimarlar Odası İl Temsilciliği tarafından oluşturulacak bir alt komisyon tarafından değerlendirilmesine, 4- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nde tanımlanan hassas, az hassas ve çok hassas kullanım alanlarında havai fişek, maytap vb. maddelerin kullanılmaması ile ilgili hükümlerinin değerlendirilmesi neticesinde; Haziran 2012 ve Haziran 2012 tarihlerinde havai fişek kullanımının yasaklanmasına, bu günlerde Çevre ve Şehircilik İl ve İl Emniyet ile ortak denetimlerin yapılmasına ve havai fişek ile ilgili denetimlerin sıklaştırılmasına, havai fişek kullanımının ehil (eğitimli) kişiler tarafından yaptırılmasına, araç kornalarının gelişi güzel çalınmaması hususunda İl Emniyet nün gerekli önlemleri almasına, 5- Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Gürültünün Kontrolü Genelgesinde çok hassas kullanım alanları içerisinde yer alan açık ve yarı eğlence yerleri ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun değerlendirilmesi neticesinde; Çevre ve Şehircilik İl, Belediye lığı (Zabıta ) ve İl Emniyet tarafından oluşturulacak bir alt komisyon tarafından değerlendirilmesi neticesinde hazırlanan raporun Mahalli Çevre Kurulu tarafından değerlendirilmesine, 6- Reklam amaçlı broşürlerin dağıtımının çevre kirliliğine sebep olmasının değerlendirilmesi neticesinde; Reklam amaçlı broşürlerin dağıtımının apartman, iş merkezleri, parklar, oturma bankları gibi yerlerde çevre kirliliğine sebebiyet vereceğinden toplu halde bırakılmamasının Belediye lığı (Zabıta ) tarafından denetlenmesine, 7 - Alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlarla ilgililere tebliğine karar verilmiştir.

11 KARAR NO : 187 KARAR TARİHİ : Memduh OĞUZ Vali Altan UĞURLU Isparta Belediye Baş. Yard. Mehmet DELİKANLI Çevre ve Şehircilik İl Müdürü V. Ahmet Zeki GÜRKAN İl Emniyet Müdürü Ömer UYAN İl Jandarma Komutanı Rahmi TURAN İl Defterdarı Mehmet KARAKAYA İl Sağlık Müdürü Z B M. Salih İLHAN SGK İl Müdürü Sıddık İPEK Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdullah KILIÇ İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil KIZILŞİMŞEK Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Sabri CANER İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan ÇOMAK DSİ 18. Bölge Şükrü TOP Sanayi ve Tic. Odası Meclis lığı Bayram KUTLU Ziraat Odası ı

12 KARAR NO : 188 KARAR TARİHİ : Isparta İli Mahalli Çevre Kurulu tarihinde, saat: 14:30 da Vilayet Toplantı Salonunda (Göl Salonu) Vali Memduh OĞUZ lığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır İlimiz Mahalli Çevre Kurulu nun tarihli toplantısında Belediye toplu taşıma araçlarının egzozlarından çıkan gazların hava kirliliğine sebep olması nedeniyle 16/06/2010 tarih ve 179 sayılı MÇK nın 2.maddesinde motorlu taşıtlar için alınan kararın yeniden değerlendirilmesi için 24/07/2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl nde gerçekleştirilen alt komisyon raporunun okunarak Mahalli Çevre Kurulu Komisyonunca değerlendirilmesi neticesinde; Yeni alınan belediye toplu taşıma araçlarının Belediyesince periyodik olarak takip edilerek egzoz emisyon ölçüm sonuçlarının Çevre ve Şehircilik İl ne bildirmeleri ve egzoz emisyonlarının sınır değerleri sağlayacak şekilde gerekli önlemleri almalarına, 2- İlimiz Mahalli Çevre Kurulu nun tarihli toplantısında İlimizde, kış sezonu hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik tedbirlerin belirlenmesinin görüşülmesi sonunda; ilimizde kullanılacak yakıt özelliklerinin belirlenmesi için 17/07/2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl nde gerçekleştirilen alt komisyon raporunun okunarak Mahalli Çevre Kurulu Komisyonunca değerlendirilmesi neticesinde; İlimizde ısınmada kullanılan kazan (yakma) sistemlerinin iyileştirilmesine, yakıcıların eğitimine önem verilmesine, konu ile ilgili cezai müeyyidelerin artırılmasına, 3- İlimiz Mahalli Çevre Kurulu nun tarihli toplantısında 23/03/2012 tarihinde Mimarlar odası, Çevre ve Şehircilik İl, Belediye lığı ve Meteoroloji İl ile yapılan çalışmada ilimizde hava kirliliğin azaltılması için yapılacak çalışmalar esas teşkil etmek üzere Süleyman Demirel Üniversitesinin Çevre ve Makine Mühendisliği Bölümlerinden uzmanlarında katılımıyla yeniden değerlendirme yapılması için 16/08/2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl nde gerçekleştirilen alt komisyon raporunun okunarak Mahalli Çevre Kurulu Komisyonunca değerlendirilmesi neticesinde; Yerli kömürdeki kükürt oranı artırıldığı taktirde hava kirliliğine etkisinin ne oranda olduğunun belirlenmesi için Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından bilimsel çalışma yapılıp sonucunun Ekim ayı Mahalli Çevre Kurulu nda değerlendirilmesine, 4- Çevresel gürültünün kontrol altına alınması ve insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeye indirilebilmesi için sorunlu bölgelerin tespit edilmesi ve bu sorunların çözümüne giden yolda ve uygulamaya konulmasında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve katılımı önem arz etmektedir. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin belirtilen hassas ve çok hassas kullanım alanlarının bu alanlarda yer alan mevcut açık ve yarı açık eğlence yerlerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile canlı müzik iznini veren ilgili kurumlarca ( Çevre ve Şehircilik İl, Isparta Belediyesi, Turizm ) belirlenerek İl Mahalli Çevre Kurulu Komisyonunda durumun değerlendirilmesi neticesinde; Canlı müzik yapabilecek eğlence yeri veya yerlerinin 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre canlı müzik izni alması şarttır. Bu izin verilirken yetkili idarenin bu maddede belirtilen esaslara ilişkin uygun görüşü alınır, gerekli görüldüğü takdirde yetkili idare Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlatır ve rapora ilişkin yetkili idarenin uygun görüşü esas alınır. Bu maddede belirtilen esasların sağlanıp sağlanmadığı, yetkili idarenin belirleyeceği sürelerde sunulacak Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu ve/veya yetkili idare koordinasyonunda diğer mevzuat kapsamında yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde yapılacak denetimler çerçevesinde kontrol edilir. Bu doğrultuda Eğlence yerlerinin ruhsat ve izin denetimlerinin il ve ilçe belediyelerince yapılması, hassas alanların belirlenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nca yayınlanan gürültü eylem planında belirtilen gürültü haritalarının Isparta Belediye lığı tarafından hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl ne sunulmasına ve hassas alanlarda işletmelere izin verilirken kurum görüşümüzün esas alınmasına riayet edilmesine ve canlı müzik izni olmayan eğlence mekanları ile izini kapalı mekan için verilen ancak açık alanda müzik yayını yapan mekanların tespitinin yapılarak yetkili idareye bildirilmesine ve konu ile ilgili tahkikatın başlatılarak ilgili belediyesince yasal mevzuatın uygulanmasına, ayrıca akşam saat 23:30 dan sonra havai fişek atılmasının yasaklanmasına, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet tarafından takibinin yapılmasına, 2-5- Alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlarla ilgililere tebliğine karar verilmiştir.

13 KARAR NO : 188 KARAR TARİHİ : T.C. Memduh OĞUZ Vali Altan UĞURLU Isparta Belediye Baş. Yard. Süleyman TR Çevre ve Şehircilik İl Müdürü V. Mehmet OR İl Emniyet Müdürü Talip AKTÜRK İl Jandarma Komutanlığı Rahmi TURAN İl Defterdarı Sedat BALIM İl Sağlık Halk Sağlığı Müdürü Z B SGK İl Müdürü Katılmadı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Katılmadı İl Kültür ve Turizm Müdürü Katılmadı M. Vehbi OĞUZ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Ali TABUR İl Milli Eğitim Ramazan ÇOMAK DSİ 18. Bölge Şükrü TOP Sanayi ve Tic. Odası Meclis lığı Bayram KUTLU Ziraat Odası ı

14 KARAR NO : 189 KARAR TARİHİ : Isparta İli Mahalli Çevre Kurulu tarihinde, saat: 14:00 da Vilayet Toplantı Salonunda (Göl Salonu) Vali Yardımcısı Niyazi CAN lığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1- İlimiz Mahalli Çevre Kurulu nun tarih ve 188 sayılı kararı gereğince; Yerli kömürdeki kükürt oranı artırıldığı taktirde hava kirliliğine etkisinin ne oranda olduğunun belirlenmesi için kömür satıcılarınca Süleyman Demirel Üniversitesi bilim adamlarına hazırlattırılıp sunulması gereken rapor sunulamadığından, bilimsel raporun hazırlanıp Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl ) sunulduktan sonra Mahalli Çevre Kurulu nda değerlendirilmesine, 2- Alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlarla ilgililere tebliğine karar verilmiştir. Niyazi CAN Vali Yardımcısı İsmail AYDOĞDU Isparta Belediye lığı Zabıta Müdürü Süleyman TR Çevre ve Şehircilik İl Müdürü V. Yunus KOÇYİĞİT İl Emniyet Müdür Yard. Garip GÜMÜŞ İl Jandarma Komutanlığı Asyş. Şb. Müd. Rahmi TURAN İl Defterdarı İ İ. Ethem ÖZÇOBAN İl Halk Sağlığı Z B SGK İl Sıddık İPEK Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü

15 KARAR NO : 189 KARAR TARİHİ : T.C. Resul TAŞTAN İl Kültür ve Turizm İl Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Milli Eğitim Ramazan ÇOMAK DSİ 18. Bölge Sanayi ve Tic. Odası Meclis lığı Ziraat Odası ı

16 KARAR NO : 190 KARAR TARİHİ : Isparta İli Mahalli Çevre Kurulu tarihinde, saat: 14:00 da Vilayet Toplantı Salonunda (Göl Salonu) Vali Yardımcısı Mestan DENİZ lığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır Yılı Tıbbi Atık Bertaraf Ücretinin tespiti amacıyla yapılan çalışmaların değerlendirilmesi neticesinde; Maliye Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 419 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak; Tıbbi atık bertaraf bedelinin İlimiz Merkez İlçe için 2,00 TL/kg + KDV, İlçelerimiz için 2,30 TL/kg + KDV olmasına, 30 Kg altı tıbbi atık üretenler için ise 33 TL/ay + KDV olarak uygulanmasına, 2 Gereği için alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, Oy çokluğu ile karar verilmiştir. Mestan DENİZ Vali Yardımcısı Halil GÜLDEREN Isparta Belediye lığı Temizlik İşleri Müdürü Azize DEMİRPARMAK Çevre ve Şehircilik İl Müd. Yrd. V. Ahmet GÜRCAN İl Emniyet Yrb. Mehmet KARACA İl Jandarma Komutanlığı Rahmi TURAN İl Defterdarı İ Dr. Sedat BALIM İl Halk Sağlığı Z B Ramazan DAĞISTAN SGK İl Cenk ŞÖLEN Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü

17 KARAR NO : 190 KARAR TARİHİ : T.C. Abdullah KILIÇ İl Kültür ve Turizm Müdürü İl Zeki ERDOĞMUŞ Bilim Sanayi ve Teknoloji Ahmet YILDIRIM İl Milli Eğitim Himmet KARGI DSİ 18. Bölge Sanayi ve Tic. Odası Meclis lığı Bayram KUTLU Ziraat Odası ı

18 KARAR NO : 191 KARAR TARİHİ : Isparta İli Mahalli Çevre Kurulu tarihinde, saat: 15:00 da Vilayet Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Tahir DEMİR lığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1- İlimiz kış sezonu hava kirliliğinin değerlendirilmesi ve kirliliğin azaltılmasına yönelik tedbirlerin görüşülmesi neticesinde; Mahalli Çevre Kurulu nun tarih ve 179 sayılı kararı ve hava kirliliği ile ilgili olarak alınan diğer Mahalli Çevre Kurulu kararlarının uygulanmasının devamına, hava kirliliği ile ilgili denetimlerin artırılmasına, İhbar ve Şikayetlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alo 181 No lu hattı ile denetim ve idari yaptırım uygulama yetkisi alan Isparta Belediye lığı 153 No lu Alo Zabıta hattına bildirilmesine, 2- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin 7. Maddesi ve 2006/16 sayılı genelge gereğince İl Özel İdareleri ve Belediyelerin çevre yönetim birimlerini kurarak görev alanları içersinde yer alan gürültü konusunda yetki devrinin yapılmasının değerlendirilmesi neticesinde; Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden hazırlanan 2006/16 sayılı Genelge ile Çevre Denetim Birimini kuran Belediye lıklarına gürültü ile ilgili ölçüm, denetim, izleme, izin ve yaptırım konularında karar verme yetkisinin devredilmesi hususları ifade edilmektedir. 2006/16 sayılı 'Yetki Devri' konulu Genelge kapsamında getirilen şartlardan, Çevre Denetim Biriminin kurulmuş olması, Bu birimde gürültü konusunda çalışacak A Tipi sertifika programına katılmış en az 1 adet 4 yıllık ve 1 adet 2 yıllık yüksek okul veya lise mezunu personelin bulunması, Uygun ölçüm ekipmanına sahip olunması, halinde Belediye sınırları içinde şikayetleri değerlendirmek, denetim yapmak ve ihlalin tespiti durumunda idari yaptırımın uygulanması konusunda Isparta Belediye lığının talebi ile birlikte Ocak 2014 tarihi itibariyle Isparta Belediye lığına yetki devrinin yapılmasına, 3 - Alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlarla ilgililere tebliğine karar verilmiştir. Tahir DEMİR Vali Yardımcısı Recep ERDEM Isparta Belediye Baş.Yard. Kadir OĞUZ İl Jandarma Komutanlığı Yahya Murat YAVUZ İl Emniyet Gencay ŞENYAYLA İl Müftülüğü Muhammet ARABACI İl Afet ve Acil Durum

19 KARAR NO : 191 KARAR TARİHİ : Mehmet ÖCAL Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Emre DÖNE Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Isparta İl Taner GÖKDOĞAN Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Osman ÇOT İl Kültür ve Turizm Esin ERTÜRK İl Defterdarlığı Ceylan ÇAYLAK İl Milli Eğitim Hayrullah YILDIRIM Orman Bölge Hüsrev KALAY DSİ 18. Bölge İ. Ethem ÖZÇOBAN Halk Sağlığı İl Ülker İBİŞ Karayolları 135. ŞubeŞefliği Ömer Ali AYDOĞMUŞ Sanayi ve Tic. Odası

20 KARAR NO : 192 KARAR TARİHİ : Isparta İli Mahalli Çevre Kurulu tarihinde, saat: 10:00 da Vilayet Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Tahir DEMİR lığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1- İlimiz Merkezi başta olmak üzere, hava kirliliği ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi neticesinde; Belediye lığı, Çevre ve Şehircilik İl, İl Halk Sağlığı ve İl Emniyet ekiplerince iki mobil denetim ekibi oluşturularak ev, site, işyeri ve ateşleyici denetimlerinin yapılmasına, ateşçilerin ateşçi belgelerini kontroller esnasında hazır bulundurmasına, ateşlemelerde kömür torbalarının yakılmamasına, sönmüş kalorifer ve sobaların ilk yakış saatlerinin 07:00 ye kadar bitirilmesi, ikinci yakmanın 16:00 dan önce yapılmasına, 2- a) Isparta Belediye lığı hudutları dahilinde bulunan kömür ile ısıtılan binalarda geçerli ateşçi belgesi olmayanların; kalorifer kazanı yakmalarının her ısınma sezonu boyunca yasaklanmasına, bu hükme aykırı davranan ateşçi ile apartman yöneticisinin sorumlu tutulmasına, b) Her Belde hududunda kömür ile ısıtılan binalarda ateşçi olarak istihdam edilen görevlinin en fazla 20 bağımsız bölümün ateşleyiciliğini yapmasına müsaade edilmesine, 20 bağımsız bölümü aşan konut bloklarında ikinci bir ateşleyicinin istihdamının gerekli olduğuna, c) Her ısıtma sezonunda binaların aynı mahalle hudutlarında olması şartıyla bir ateşçinin en fazla 2 (iki) binanın kömür kazanını yakmasına müsaade edilmesine, d) Mevzuata aykırı olarak İlimiz dahiline girmiş vasfı düşük linyit kömürlerin yakalanması halinde bir tutanakla tespit edilip, idarece el konulmasına ve sorumlular hakkında yasal işlem yapılmasına, e) Ateşleme saatleri dışında serbest ortama yoğun emisyon bırakan işyeri ve konut bacalarının görülmesi halinde İl Mahalli Çevre Kurulu kararına aykırı davranmaktan sorumlular hakkında yasal işlem yapılmasına, f) Hangi sebeple olursa olsun, yılın her günü atık plastik ve araba lastikleri yakanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin (s) bendine göre idari yaptırım kararı uygulanmasına, g) Hangi sebeple olursa olsun, sürekli olarak İlimizde anız yakılmasının yasaklanmasına, aykırı davrananlara 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin (l) bendinin 1. Fıkrasına göre idari yaptırım kararı uygulanmasına, h) Araç muayenelerini süresinde yaptırmayanlar ve uygunsuz yakıt kullananlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin (a) bendinin 1. Fıkrasına göre idari yaptırım kararı uygulanmasına, ı) Hava kirliliğinin had safhaya ulaştığı İlimizde ısınma sezonunda hava kalitesindeki eşik değerlerin defalarca aşıldığı görüldüğünden bu kararımızın yayımı tarihinden itibaren her Belediye mücavir alanı içerisinde bulunan ve doğalgaza ulaşabilen tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya veya özel sektöre ait 10 (on) dan fazla işçi çalıştıran her işyerinde en geç 1 (bir) yıl içinde doğalgaz kullanımının mecburi tutulmasına, bu süre içerisinde doğalgaz dönüşümünü yapmayanların serbest ortama emisyon salgılayan diğer yakıt türlerini kullanmalarının yasaklanmasına, 3- Tarımsal amaçlı sulamada, atıksularla sulamanın önlenmesi için mobil ekip kurulması kararının görüşülmesi neticesinde; Gıda Tarım ve Hayvancılık İl koordinasyonunda, Isparta Belediye lığı, Çevre ve Şehircilik İl, güvenlik için İl Jandarma Komutanlığı ve gerektiğinde Sav Belediye lığı ndan belirlenecek elemanlar ile denetim ekibi kurularak denetimlerin yapılmasına,

21 KARAR NO : 192 KARAR TARİHİ : İlimizde bulunan Kamu ve Özel Hastanelerde tıbbi atıkların bertaraf edilmesi konusunda Çevre ve Şehircilik İl nün ilgililere verdiği eğitim sonrası bu atıkların mevzuata uygun depolanıp, bertaraf edilip, edilmediğinin kontrol edilmesine, tıbbi atıkların evsel atıklara karıştırılmayıp ayrı toplandığının denetiminin yapılmasına, aykırı davrananlara 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin (r) bendine göre idari yaptırım kararı uygulanmasına, 5- Alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlarla ilgililere tebliğine karar verilmiştir. Tahir DEMİR Vali Yardımcısı Recep ERDEM Isparta Belediye lığı Talip AKTÜRK İl Jandarma Komutanlığı Kadir KAPTAN İl Emniyet Rahmi TURAN İl Defterdarlığı Dr. M. Mahfuz ATA İl Müftülüğü İ. Ethem ÖZÇOBAN Halk Sağlığı İl Cenk ŞÖLEN Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Mehmet ALBAYRAK Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Abdullah KILIÇ İl Kültür ve Turizm Eşref ÖZKAN İl Milli Eğitim Osman Zeki ERYİĞİT Orman Bölge Himmet KARĞI DSİ 18. Bölge İlhan BOZKURT İl Afet ve Acil Durum Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Isparta İl ( Katılmadı) Karayolları 135. ŞubeŞefliği ( Katılmadı ) Osman GÖKMEN Sanayi ve Tic. Odası

22 KARAR NO : 193 KARAR TARİHİ : Isparta İli Mahalli Çevre Kurulu tarihinde, saat: 14:00 da Vilayet Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Tahir DEMİR lığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır Yılı Tıbbi Atık Bertaraf Ücretinin tespiti amacıyla yapılan çalışmaların değerlendirilmesi neticesinde; Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 430 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca belirlenen yeniden değerlendirme oranı olan % 3,93 oranında artırılarak; Tıbbi atık bertaraf bedelinin İlimiz Merkez İlçe için 2,0786 TL/kg + KDV, İlçelerimiz için 2,390 TL/kg + KDV olmasına, 30 Kg altı tıbbi atık üretenler için ise 34,297 TL/ay + KDV olarak belirlenmesine, 2- İlimiz, Belediye Mücavir Alan sınırları içerisinde davar ve sığır beslenmesi ile ilgili hususların görüşülmesi neticesinde; Belde merkezlerinde, Belediye yönetiminin gösterdiği hayvancılık alanları hariç olmak üzere, hayvancılık yapılmasının yasaklanmasına, Belde merkezlerinde ruhsatsız açıkta kalan alanlarda kanatlı hayvan (güvercin, tavuk vb.) sürüsü beslenmesinin de yasaklanmasına, aşısız kedi ve köpek beslenmesinin yasaklanmasına, 3- Her Belde hududunda kömür ile ısıtılan binalarda ateşçi olarak istihdam edilen görevlinin en fazla 20 bağımsız bölümün ateşleyiciliğini yapmasına müsaade edilmesine, 20 bağımsız bölümü aşan konut bloklarında ikinci bir ateşleyicinin istihdamının gerekli olduğuna, her işyeri ve apartman dairesinde, binaların otomatik stoker sistemi olanlar hariç bu ısınma sezonunda ve haftasonu Tatil Kanunu na uyulmasına, 4- İl Halk Sağlığı nün Isparta İl Merkezinde yakıt ısınma türünün belirlenmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi neticesinde; Anayasamızın Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması Başlıklı 56. Maddesinde; "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yasama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir" hükmü yer almaktadır sayılı Çevre Kanunu'nun 8. Maddesinin Kirletme Yasağı başlıklı alt kısmında; "Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. denilmekte olup bu sebeple İlimizde 2022 sayılı Yasadan yararlanıp muhtaçlık aylığı alanların oturdukları konutlar hariç olmak üzere, İlimizde doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde her yerleşim biriminde ısınma ihtiyacı olan her kamu binası, özel iş yeri ve konutlarda doğalgaz veya elektrik enerjisi ile ısınmaya geçişe ilişkin kararın gelecek toplantıya bırakılmasına, ısınma sezonunda İl ve İlçeler merkezinde tüm bina ve işyerlerinde sabahları sönmüş kalorifer ve sobaların ilk yakış saatlerinin 07:00 ye kadar bitirilmesi, ikinci yakmanın 16:00 dan sonra yapılmasına, 6- Alınan bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlarla, Isparta halkına basın ve yayın araçları yoluyla ilgililere tebliğine karar verilmiştir. Tahir DEMİR Vali Yardımcısı Halil GÜLDEREN Isparta Belediye lığı Cem YALÇIN İl Jandarma Komutanlığı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA GİRİŞ Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığınca; atıksu

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIMLI GENELGE (2011/ 11 )

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIMLI GENELGE (2011/ 11 ) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.03-010.06-54119 13/06/2011 Konu : Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü DAĞITIMLI GENELGE (2011/ 11 ) Sanayi tesisleri, eğlence yerleri, ulaşım, şantiye faaliyetleri,

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Çevre ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı İSTANBUL - 2010 Genel olarak Atık türleri Atıkların yönetimi

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ. Hakkari Belediyesi

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ. Hakkari Belediyesi Hakkari Belediyesi ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Zabıta Müdürlüğü ile Bağlı Bulunan Birimlerin 2009 ve 2010 Yıllarına ait 2 Yıllık Faaliyet Raporudur. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU Zabıta Müdürlüğünde 1 Zabıta Müdürü

Detaylı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Türk Milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU T.C.

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR Karar No:494 NİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 30 Bahri IŞIK, Hayri KÖSE, Recep TAŞPINAR, Fatih ŞENER, Kuzubey

Detaylı