Doktora Kolokyumu-I Doctoral Colloquium-I. Çay & Kahve Arası Tea & Coffee Break. Doktora Kolokyumu-II Doctoral Colloquium-II

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doktora Kolokyumu-I Doctoral Colloquium-I. Çay & Kahve Arası Tea & Coffee Break. Doktora Kolokyumu-II Doctoral Colloquium-II"

Transkript

1 Çarşamba, 10 Haziran 2015 Wednesday, 10 th of June :00-18:00 Kayıt Registration 14:00-16:00 Bahtışen KAVAK Doktora Kolokyumu-I Doctoral Colloquium-I Dilek TURAN - Uluslararası Pazarlarda Türk Hizmet İşletmelerine Yönelik Kalite Algısında Ülke İmajı Etkisi Nezahat EKİCİ - Cinsel İçerikli Reklamlarda Üçüncü Kişi Algısının Hedonik ve Faydacı Ürünlerde Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Kültürlerarası Bir Karşılaştırma M. Sami İŞLEK - Bir Tüketim Ritüeli Olarak Dini Bayramlar: Türk Toplumunda Ramazan Bayramı Tüketim Örüntüleri Çay & Kahve Arası Tea & Coffee Break 16:00-18:00 Müge ARSLAN Doktora Kolokyumu-II Doctoral Colloquium-II Onur AKDAŞ - Kıyı Alanlarının Değerlemesi ve Sorumluluk sı Bilge BAYKAL - Ağlardan Alınan Tavsiyelerin Tüketicilerin Satın Alma Eğilimine Etkisi 20:00 Açılış Kokteyli Welcome Reception Perşembe, 11 Haziran 2015 Thursday, 11 th of June :30-12:00 Kayıt Registration Açılış Konuşmaları Welcome Speeches 09:30-10:30 Michael J. BAKER - Social Business: Business as if People Mattered ETİ Kurumsal İletişim Koordinatörü ETİ Sarı Bisiklet Kampanyası Sağlık için Hareket, Hareket için Bisiklet 10:30-11:15 Gerard HASTINGS -Marketing in a Post Consumer Society 11:15-11:30 Çay & Kahve Arası Tea & Coffee Break 11:30-13:00 Paralel Oturumlar I Parallel Sessions I Environment Nazan GÜNAY Hristo KUTIN & Elif KOCAGÖZ - Germans vs. Others on Environmental Issues: How Similar and How Different They are? A Cross-Cultural Analysis Sahar CHTOUROU, Abdelfattah TRIKI & Samiha Mjahed HAMMAMI - Beyond Nimbyism: The Role of Place Attachment in Explaining Public Responses toward the Implementation of Renewable Energy Projects: A Wind Energy Case Study Hakan KİRACI & Fatma TOPCU - Which Factors are Related to Voluntary Simplicity Lifestyle? Green Values, Materialistic Values or Anything Else? Long YANG, Mary FITZPATRICK, Richard VAREY & Carolyn COSTLEY - Towards a Holistic Sustainability for the Mutual Enhancement of Humans and Nature

2 Araştırmaları Cengiz YILMAZ E- İbrahim KIRCAOVA Yönetimi ve Stratejileri Mustafa TANYERİ Canan AY Turizm & Perakendecilik Kurtuluş KARAMUSTAFA 1 Andım Oben BALCE, Ahmet BARDAKÇI & Selçuk Burak HAŞILOĞLU - Orta Nokta Bitaraf Cevap mıdır? Bihaber Cevap mıdır? Burçin KAPLAN & Melis KAYTAZ YİĞİT - Araştırmalarında Felsefe, Yöntem ve Etik Niray TUNÇEL, Sedat BELBAĞ, Mustafa ÇİMEN & Şerife KAZANCI - Tüketicilerin Otomobil Satın Alma Kararını Etkileyen Kriterler İçin Otomobil Markalarının Algı Skorlarının Belirlenmesi: Bir Bulanık Electre Uygulaması Tamer BARAN, Oğuzhan AYDIN, Abdülkadir AKÇAY & Selçuk Burak HAŞILOĞLU - Araştırmalarında Anket Yöntemi ile Veri Toplamadaki Potansiyel Problemlere İlişkin Bir Araştırma: Birden Çok İfade İçeren Ölçek Maddeleri Hakan CENGİZ, Sinan BAŞARAN & İsa UĞUR - Cep Telefonu Kullanıcılarının Tüketici Tecrübelerinin Değerlendirilmesi: Online Tüketici Yorumları Üzerine Netnografik Bir İnceleme Canan SARIÇAM & Nazan ERDUMLU - Türkiye deki Özel Alışveriş Sitelerinin Müşteri Beklentilerini Karşılama Derecesinin Değerlendirilmesi İçlem ER, Gökhan KARAFERYE, Sezgin KOYUN, Çağdaş HAN & Hatice ÖZBÖLÜK - Tüketicilerin Özel Alışveriş Sitelerinden Yeniden Alışveriş Yapma Niyetini Etkileyen Güvenle İlişkili Faktörler Gonca Yılmaz ELBAŞI & Burçin KAPLAN - Sermaye İhtiyacı ile Psikolojik Refah Faktörlerinin Gençlerin Medya sına İlişkin Güven Algısına Etkisi Aysun KAHRAMAN - Olumsuz Satın Alma Tecrübesi Karşısında Müşterilerin ve İşletmelerin Tepkileri Dilşad ÇOKNAZ, Meftune ÖZBAKIR UMUT & Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU - Baby Boomer lar ile Değişime Doğru: da Hazır Kitleyi Bulmak ve Haritalamak Umut EROĞLU & Güngör HACIOĞLU - Yöneticilerin Bakış Açısıyla Uygulamacılarının Bireysel Yetkinlikleri Melda ASLAN & Sevgi Ayşe ÖZTÜRK - Marka Topluluğundan Beklenen Faydalar ve Markaya Adanmışlık İlişkisi: GNCTRKCLL Marka Topluluğu Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma Tufan ÖZSOY - Teknoloji Bazlı Uygulamalarının da Kullanılmasına Yönelik Bir Model Önerisi Cemalettin DEMİRELİ & Fatma DEMİRAĞ - Sorumluluk Kampanyalarına Yönelik Tüketici Algılarının Müşteri Bağlılığı Üzerine Etkisi M. Ali TİLTAY & Ömer TORLAK - Bir Tüketici Davranışı Olarak Gönüllü Hizmet Sağlama: Bağış Motivasyonlarının Yardım Kurumlarında Gönüllü Hizmet Sağlama Tutumu Üzerindeki Etkisi Emre YILDIRIM & Merve TÜRKMEN - Çevre Duyarlılığı ve Gelirin Yeşil Ürün Satın Alma Duyarlılığı Üzerindeki Etkisi Hanifi Murat MUTLU - Bayi Sadakati ve Örgütsel Yetenekler Mutlu Yüksel AVCILAR & Mehmet Fatih AÇAR - Tüketicilerin İndirim Marketi Tercihini Etkileyen Faktörlerin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden AHP Yöntemi İle Tespiti Sibel MUTLU, Berna TARI KASNAKOĞLU & Zeliha ESER - Rasyonel ve Duygusal Faktörlerin Yer (Markası) Sadakatine Etkileri Neslihan PAKER & Ceren ALTUNTAŞ VURAL - Marina sı İçin Öneriler: Marina Çekim Unsurları ve Yatçılığa Yönelmede Etkili İtici Motivasyon Faktörleri 13:00-14:00 Öğle Yemeği Lunch

3 14:15-15:00 A. Fuat FIRAT - The Symbolic and Social Business 15:00-15:15 Çay & Kahve Arası Tea & Coffee Break 15:15-16:45 Paralel Oturumlar II Parallel Sessions II Place & Industry Ken PEATTIE CSR Canan MADRAN Uluslararası Şafak AKSOY İletişimi İpek ALTINBAŞAK Sinan NARDALI 1 Toluwalope ABUDIORE & Morven G. McEACHERN - Unlocking Social Value at the BOP: Building a Knowledge Transfer Platform for Nigerian Apiculturists Eda YAŞA OZELTURKAY & Hatice DOGAN SUDAS - Calculation of the University Student s Ecological Footprint Size: A Pilot Research on Students Living in Adana Shyamain WICKRAMASINGHE & Rob H. GRAY - Further Evidence of the Unreliability of Assurance and Surveillance in the Garment Industry M. Ali TİLTAY & Ömer TORLAK - The Social Side of Giving to Charities: The Effect of Altruistic and Egoistic Motivations on Anonymous Giving Hasan Hüseyin CEYLAN, Bekir KÖSE & Müfit AYDIN - The Impact of Cause and Consumer Related Factors on Purchase Intention in Cause Related Marketing Nadin ÖZÇELİK & Müge YALÇIN - Measuring the Impacts of Corporate Social Responsibility on Consumer Purchase Decision in Turkish Furniture Industry Thiago J. CHAVES, Thelma Valéria ROCHA & Alanna Yara Sousa de MOURA - An Analysis of Marketing s Practices Employed to Social Business Performed by Foreign Multinationals in Brazil Bülent AYDIN & B. Zafer ERDOĞAN - Effect of Corporate Social Responsibility Activities of Restaurants on Customer Loyalty İrfan ATEŞOĞLU & Ahmet ANDAÇ - Yumuşak Güç sı Kapsamında Türk Dizilerinin Uluslararası Pazarlanması Ramazan NACAR & Nimet URAY - Tüketici Kimliğinin Küresel Tüketime Etkisi Tutku Eker İŞCİOĞLU & Serap ATAKAN - Türk ve Alman Gençlerinin Giyim Alışkanlıkları ve Tercihlerinin Belirlenmesi Ercan TAŞKIN & Cevat SÖYLEMEZ - Küreselleşme ve Küresel Marka Algısının Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi Bahri Baran KOÇAK & Özlem ATALIK - PEGASUS Havayolu Firması Reklamlarının Rossiter- Percy Izgarası Perspektifinden Analizi Özge GÖKBULUT ÖZDEMİR & Deniz ÖZER - Siyasal da Bütünleşik İletişimi Ve Siyasi Partilerce Algılanan Toplum: Göstergebilimsel Bir Analiz Erol USTAAHMETOĞLU - Televizyon Reklamlarında Standart Dile Karşı Şiveli Dilin Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Tuğba ÖRTEN TUĞRUL & Aysu GÖÇER - Türk Markalarının Medya Sürdürülebilirlik Mesaj Çerçeveleme Stratejileri Selçuk SERT & Ayşenur ALTINAY - Yoksullukla Sürdürülebilir Mücadelede nın Rolü ve nın Finansmanı Project Red Kampanyası Işığında Küresel Fon Örneği Sabiha KILIÇ & Kübra Müge DALDAL - Engelli ve Engelli Olmayan Bireylerin Sorumluluk Algı Düzeyi ile Marka İmajı Algı Düzeyi Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Cep Telefonu Operatörleri Üzerine Bir Araştırma Ali Erhan ZALLUHOĞLU, Cihat KARSLI, Aykan CANDEMİR & G. Nazan GÜNAY - Çerçevesinde Kamu Spotlarının İncelenmesi Özge DOĞANAY & İbrahim KIRCOVA - Daha Yaşanılabilir Bir Dünya için Sürdürülebilirlik

4 Hizmet sı Sevgi Ayşe ÖZTÜRK Gamze ARABELEN & Durmuş Ali DEVECİ - Konteyner Limanlarında Hizmet Kalitesi Değişkenlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi Alparslan ÖZMEN, İlknur MAZAN & Selçuk SERT - Hizmet sında Blueprint (Hizmet Planı) Metodu ve Bir Butik Otel Örnek Olay İncelemesi Fatih KOÇ, Volkan ÖZBEK & Ümit ALNIAÇIK - Firmanın Yapmış Olduğu Reklamlara Yönelik Tutum ile Tüketici Güveni Değişkenleri Arasında Kurumsal İtibarin Aracı Etkisi Çetin KALBURAN, Murat KANTAR, Mustafa Atahan YILMAZ & Selçuk Burak HAŞILOĞLU - SERVQUAL Beklenti Anketinde Geçmiş Deneyim Sorgulanmalı mıdır? 16:45-17:00 Çay & Kahve Arası Tea & Coffee Break 17:00-18:30 Eileen FISCHER & Güliz GER, JCR - How to Publish in Top Ranked Journals 20:00 Akşam Yemeği Dinner Cuma, 12 Haziran Friday, 12 th of June :00-10:30 Paralel Oturumlar III Parallel Sessions III Corp. & Mar. Coms. Gerard HASTINGS Tüketici Davranışı Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU Fiyatlandırma Mustafa GÜLMEZ 1 Nihan TOMRIS KÜÇÜN, B. Zafer ERDOGAN & Müjdat ÖZMEN - The Effect of Anti-Tobacco Warning Messages on Psychological Reactance and Smoking Behaviour Nadia Ali SHAH, Richard VAREY & Lorraine FRIEND - Corporate Reputation as a Social Resource: A Sustainable Business Perspective Begüm YETİŞER - Public Health Awareness Advertising and Consumer Guilt: A Moderating Role of Culture Aydın KAYABAŞI & Burcu MUCAN - The Effect on Consumer Trust and Purchase Intention of The Consumers Perceptions of Corporate Social Responsibility Activities Tuğba KILIÇER, Elif BOYRAZ & Adem TÜZEMEN - Kadın, Erkek ya da? Hediye Satın Alma Davranışında Cinsiyet Kimliği Rolünün Etkisi Nazan ERDUMLU, Canan SARIÇAM, Duygu ŞENSOY, İrem HATİPOĞLU, Zeynep Banu DELEN & Elif TOMURCUK TUĞLUK - Modada Yenilikçiliğin Benimsenmesi: Türk Hızlı Moda Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma Selcen ANLAŞ - Tüketicilerin Lüks Marka Algısı Ölçümü Ahu ERGEN, Filiz BOZKURT & Burcu İNCİ - Fonksiyonel Gıda Tüketimini Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir Araştırma Serap ÇABUK & Kalender ÖZCAN ATILGAN - Mağaza İmajının Algılanan Değer, Fiyat ve Satın Alma Niyeti Bağlamında Kuyumculuk Sektöründe İncelenmesi B. Zafer ERDOĞAN, Tolga TORUN & Sevgi GÖNÜLLÜOĞLU - Ürün Türü ve Fiyat Seviyesinin Tüketicilerin Amaca Yönelik Markası Satın Alma İsteği Üzerindeki Rolü Yiğit MUMCU & Halil Semih KİMZAN - Ürünün Görsel Estetiğinin İçsel Referans Fiyatlara Etkisi Kalender ÖZCAN ATILGAN & Nihal YILMAZ - Ürünlerin Üretildikleri Ülkelere Yönelik Bilginin Tüketicilerin Fiyat ve Kalite Algılarına Etkisi

5 Ürün Marka Yönetimi Ahmet BARDAKÇI Şuayip ÖZDEMİR Etiği Sanem ALKİBAY Güzide Öncü EROĞLU PEKTAŞ, Orkun ERDEM, Erkan YILDIZ & Mustafa KARADENİZ - Uygulamalarının Marka Aşkı Aracılığı Rolü ile Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi: Deterjan Pazarı Üzerinde Bir Araştırma Taner SIĞINDI - Marka Bağıntısını Etkileyen Etmenler Üzerine Bir Araştırma Ali ARICI - 5 Boyutlu Markalama Stratejisi Üzerine Bir Araştırma: MUDO Markası Sahicilik Testi ve Duyu Temas Haritası Habibe Yelda ŞENER & Merve BİŞGİN - Sigorta Ürün Planlarına İlişkin Ürün Cazipliklerinin Değerlendirilmesi Ezgi UZEL - Araç Kullananların Temel Güdülerinin Elektrikli Araç Satın Alma Niyetine Etkisi: İstanbul da Araç Kullananlar Üzerine Kantitatif Bir Çalışma Neşenur ALTINİĞNE & Elif KARAOSMANOĞLU - Kurumsal Kimlikte Etik Vurgusunun Kurumsal Sorumluluk ve Tüketici Ekstra Rol Davranışı İlişkisine Etkisi Nihat Kamil ANIL, Gülnur ETİ İÇLİ & Bülent KILIÇ - Organ Bağışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Yaklaşımı ile Organ Bağışının Artırılması Şirin Gizem KÖSE - Anlayışındaki Değişimler Açısından Kurumsal Sorumluluğun Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakatiyle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma Ömer Kürşad TÜFEKÇİ, Nezihe TÜFEKÇİ & Ayşe MERT - Etik Eğitiminin Neresinde? nın Etik Yönü Ekseninde Temel Kitapları Kapsamında Bir İçerik Analizi Halil Semih KİMZAN & Sevdenur KAPUSUZ - Adil Ticaret Bilgisi ile Adil Ticaret Bağlılığı İlişkisinde Adil Ticarete Duyulan Güvenin Rolü Banu Külter DEMİRGÜNEŞ - Satış Elemanının Etik Davranışı: Tüketici Algısının Güven, Memnuniyet ve Tekrar Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi Suzan ÇOBAN, Burcu GÜLSEVİL BELBER, Neşe ACAR & Ruhan İRİ - Televizyon Reklamlarına Yönelik Tüketicilerin Etiksel Algı Farklılıkları: İki Üniversite Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma 10:30-11:15 Sameer DESHPANDE - Stakeholder Management in Behaviour Change Initiatives 11:15-11:30 Çay & Kahve Arası Tea & Coffee Break 11:30-13:00 Paralel Oturumlar IV Parallel Sessions IV Organizations Michael J. BAKER Mazia YASSIM - Service Needs of the UK Armed Forces Community: The Officers Perspective María Belén Barona GALEAS & Elif KOCAGÖZ - Development Projects of Non-Profit and Bilateral Cooperation Organizations Targeting Indigenous Communities in the Ecuadorian Amazon Muammer SARIKAYA & Emre Ozan AKSÖZ - Corporate Volunteering and Volunteer Tourism in the Business-Employee-Community Relationship Thiago J. CHAVES & Thelma Valéria ROCHA - An Analysis of Social Intrapreneurs' Profile in Multinationals Özge ÖZGEN, Banu ATREK, Sumeyra DUMAN KURT, Canan MADRAN - Message Framing Of Facebook Posts: An Analysis Of Non Governmental Organizations (NGOs)

6 Güncel Konular Sema KURTULUŞ Tüketici Davranışı Sezer KORKMAZ Mobil ve Medya sı Kaan VARNALI Burcu CANDAN İletişimi Remzi ALTUNIŞIK 1 Barış URSAVAŞ & Burcu GÜMÜŞ - Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Retro Yatkınlığı Tuna ÇAKAR & Yener GİRİŞKEN - Siyasal Parti Liderlerinin Algılarının Optik Nörogörüntüleme Yöntemi (FNIR) ile Saptanması Elif YOLBULAN OKAN & Yusuf Can ERDEM - İşletme Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Öğrencileri Farklı mı? Deniz ZEREN & Önder Ziya PAYLAR - Bilgisayar Oyunlarında Ürün Yerleştirme Uygulamalarına Yönelik Tutum: Pro Evolution Soccer (PES) 2015 Örneği Fatma Zeynep ÖZATA, İçlem ER, Sevgi Ayşe ÖZTÜRK & Feyza AĞLARGÖZ - Ortak Tüketememek: Paylaşma Davranışını Engelleyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Murat ÖZ & Seval MUCUK - Tüketici Satın Alma Davranışı Kapsamında Hedonik (Hazcı) Tüketimin Plansız Alışveriş Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Didar BÜYÜKER İŞLER - Çevresel Tutum ve Tüketim Değerleri Teorisi Çerçevesinde Yeşil Ürün Satın Alma Davranışları Buket BORA SEMİZ - Tüketicilerin Kişilik Tiplerinin Satın Alma Tarzlarına Etkisinin İncelenmesi Bekir EŞİTTİ & Buket BULUK - Mobil ya Yönelik Turizm Öğrencilerinin Tutumları: Ampirik Bir Çalışma Gökhan AYDIN & Bilge KARAMEHMET - Mobil Reklamlara Olan Tutuma Cinsiyet ve Kategori Bilgisinin Etkisi: Üniversite Öğrencileri Arasında Bir Çalışma Sefa Emre YILMAZEL - İnteraktif Alanındaki Çalışmalara İlişkin Sistematik Bir Literatür Taraması Oğuzhan AYGÖREN - Çevrimiçi Marka Topluluklarında Sahiplik, Boyut ve İçeriğin Topluluğa Olan Tutum ve Katılma Davranışına Etkisi Murat Fatih TUNA - Satış Personelinin Kurumsal Sorumluluk Algısının Belirlenmesi: Sivas İlinde Bir Araştırma Aysu GÖÇER & Okan TUNA - Tüketicilerin Bakış Açısı ile Sürdürülebilirlik Odaklı Tedarik Zinciri Risk Yönetimi İlknur BİLGEN, Adnan KARA & Sahavet GÜRDAL - Kurumsal Sorumluluk ve Duygusal Tatmin Üzerindeki Etkisi: GSM Operatörleri Üzerine Bir Araştırma Pınar AYTEKİN & Bahar ÇELİK - Çevreci Yaklaşım Ve Tüketicilerin Yeşil Reklamlara Karşı Tutumları Ali ARICI - Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne M. Şükrü AKDOĞAN & Başar ALTUNTAŞ - Örtülü Stratejisi Ve Örtülü İletişim Modeli Önerisi Süreyya KARSU, Meftune ÖZBAKIR UMUT, Sertaç ÇİFTCİ, Yusuf Volkan TOPUZ & Dilşad ÇOKNAZ - Bilinç Öncesi Mesajların Harekete Geçirilmesi: Öğretim Elemanları Üzerine Karma Araştırma Yasemin KARACA & Sezen BOZYİĞİT - Reklamlarda Kullanılan Hayvan İmgesi: Ulusal Televizyon Kanallarındaki Reklamlara İlişkin İçerik Analizi 13:00-14:15 Öğle Yemeği Lunch 14:15-15:00 Ken PEATTIE - Places Where People Matter: The Marketing Dynamics of Fairtrade Towns 15:00-15:15 Çay & Kahve Arası Tea & Coffee Break

7 15:15-16:45 Moderatör Ömer TORLAK Türkiye Akademisinin Dünü, Bugünü ve Yarını Tunç EREM, Türkiye Derneği Onursal Başkanı İsmail KAYA, İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Muazzez BABACAN, Profesyonelleri Derneği Bşk. Bahtışen KAVAK, ve Araştırmaları Derneği Bşk. Ercan GEGEZ, Türkiye Derneği Başkanı 16:45-17:00 Çay & Kahve Arası Tea & Coffee Break 17:00-19:00 Paralel Oturumlar V Parallel Sessions V Tüketici Davranışı Zeliha ESER Nazlı Nur UZ & Beyza GÜLTEKİN - Yöre Dışı Alışverişin Tüketiciler Açısından İncelenmesi Kentsel Yöre Dışı Alışverişe Yönelik Bir Uygulama Ezgi MERDİN & Özlem HESAPÇI - Deneyimlerden Duyulan Mutlulukta Bireyin Benlik Kavramının Netliğinin Rolü Mehmet Selami ALGUR & Nil Selenay ERDEN - Büyük Beş Kişilik Özellikleri, E-Wom a Güven ve E-Wom dan Etkilenme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Sezen BOZYİĞİT & Canan MADRAN - Çocukların Çevre Bilinçli Tüketici Olarak leşmesinde Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Rolü Murad CANBULUT & Deniz ATİK - Fiziksel Özürlü Bireyler Tüketim Kültüründen Nasıl Etkilenir? Bu Bireyler İçin ne Yapabilir? Elek. & Mobil Çağatay ÜNÜSAN Metehan TOLON Bengü SEVİL OFLAÇ - İnternet Alışverişinde Hata Telafisinin Negatif Ağızdan Ağıza ya Etkisi Melike ALTINGÜL & Hilal ÖZEN - Özel Alışveriş Sitelerinde Yaşanan Bilişsel Çelişki ve Yeniden Satın Alma Niyetine Etkisi Eda Yaşa ÖZELTÜRKAY, Sezen BOZYİĞİT & Murat GÜLMEZ - Instagramdan Alışveriş Yapan Tüketicilerin Profillerini ve Satın Alma Davranışlarına Etki Eden Faktörleri Belirlemeye Yönelik Keşifsel Bir Çalışma Müge ÇEVİK, Selcen ÖZTÜRKCAN & Nihat KASAP - Medya Analitiği: Twitter için Büyük Veri Yaklaşımı Önder Ziya PAYLAR & Murat OTURAKÇI - Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımıyla Medya Araçlarının Önceliklendirilmesi Mustafa Halid KARAARSLAN & Başar ALTUNTAŞ - nın Yeni Aracı: Kitle Fonlaması Olgun KİTAPCI, İbrahim Taylan DÖRTYOL & Mustafa GÜLMEZ - Literatür İncelemesi: Prensipler ve Teknikler Kapsamında Ele Alınan Temel Konular ( ) Burcu MUCAN, Aydın KAYABAŞI & Canan MADRAN - Yöneticilerde Sürdürülebilirlik Algısı ve Firma Uygulamalarına Yönelik Değerlendirme Uğur UĞUR & Murat SAYILI - Çalışanların Kurumsal Sorumluluk Algılarının, Dört Temel Kurumsal Sorumluluk Boyutuna Göre Değerlendirilmesi: Sivas Belediyesi nde Bir Uygulama Şahika Burçin TATAR - Markaların İçeriklerle Toplumsal ya Katkısı

8 Ürün Marka Yönetimi Elif KARAOSMAN OĞLU Elif Ülker DEMİREL & Erkan YILDIZ - Marka Özgünlüğünün Marka Tercihi, Müşteri Tatmini ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi N. Ozan BAKIR & Sibel AYDOĞAN - Tüketicilerin Foursquare veya Swarm Uygulamalarını Kullanarak Yer Bildirimi Yapma Nedenlerinin, Markalara/Mekânlara Karşı Tutum ve Satın Alma Niyetine Etkisi Üzerine Bir Pilot Araştırma İlayda İPEK, Nilay AŞKIN & Burcu İLTER - Alışveriş Değerinin Özel Markalı Ürün Kullanımı ile Mağaza Sadakati Arasındaki İlişki Üzerindeki Moderatör Etkisi Burçak BAŞAK & Aykut YILMAZ - Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algılarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinin Kişisel İlgilenim Moderatörlüğünde Ölçülmesi Erkan YILDIZ - Ağızdan Ağıza nın Marka Tercihlerine Etkisinde Marka İmajı ve Algılanan Kalitenin Aracılık Rolü: Üniversite Mezunları Üzerine Bir Araştırma 20:00 Gala Yemeği Gala Dinner Cumartesi 13 Haziran 2015 Saturday, 13 th of June :00-12:00 Tarihi Odunpazarı Gezisi Historical Odunpazarı Houses 12:00-14:00 Müze Gezileri Museum Visits 14:00-17:00 Kentpark Gezisi ve Çibörek & Ayran İkramı Kentpark & Ciborek Lunch

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ 28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ (DEDEMAN OTEL BALO SALONU) 09.00-09.15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUARI KILASİK TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ 09.15-09.30 İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU 09.30-09.45

Detaylı

EITOC-2015 I. EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ

EITOC-2015 I. EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ GÜNCEL KONULAR, EĞİLİMLER VE GÖSTERGELER KONGRE PROGRAMI CONGRESS SHEDULE 28-30 MAYIS 2015 MAY 28-30, 2015 DEDEMAN KONYA HOTEL & CONVENTION CENTER KONYA-TURKEY 28

Detaylı

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler ID BİLDİRİ ADI -- PAPER NAME YAZAR/YAZARLAR AUTHOR/AUTHORS 1

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS Bilim ve Felsefe Science and Philosophy Are Norms of Truth Completely Social A Philosophical Argument against Sociologism Batı Siyasal Düşünceler Tarihinde Siyasal

Detaylı

13. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ (2008): PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR BİLDİRİLER KİTABI

13. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ (2008): PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR BİLDİRİLER KİTABI 13. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ (2008): PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR BİLDİRİLER KİTABI Düzenleyen NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25-29 Ekim 2008 i Copyright @ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

20.05.2015-1. Gün Programı

20.05.2015-1. Gün Programı P R O G R A M M E - 1. Gün Programı 08:30 Registration 09:15 09:45 Opening Ceremony 09:45 10:45 Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU Being a Teacher at 21st Century 10:45 11.00 Coffee Break Panel Öğretim Teknolojisinde

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ

23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ BİLDİRİ NO SORUMLU YAZAR AD SOYAD BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİ ALANI 147 Özkan Gürkol Askerî Zekâya Doğru: Kavramlaştırma ve Askerî Ortamda Başarı İçin Bir Ölçek Geliştirme Denemesi 156 Hilal Bozkurt Yuldırım

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SOCIAL S CIENCE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PROGRAM Hopa Yerleşkesi ARTVİN 15-17 Ekim 2014 QUO VADIS HOPA ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Detaylı

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Yalova Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi 30-31 Ekim-1 Kasım 2009 / Yalova INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS

Detaylı

2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ

2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ Sıra No Bildiri No Ad Soyad 2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ Bildiri Başlığı 1 1 Esra KAHYA OZYİRMİDOKUZ- Raian ALİ Mining a Social Technical System s Feedback 2 2 Ahmet Gürkan YÜKSEK-Ebru

Detaylı

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD ABSTRACTS etap SYMPOSIUM CHAIR Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University,

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI 08:30 12:00 09:00 10:00 10:00 10:30 BİLDİRİ OTURUMU 1 10:30 12:00 12:00 13:00 KAYIT AÇILIŞ ÇAY / KAHVE ARASI SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 Arş. Gör. Selma TOKER Arş. Gör. Ersin YILMAZ

Detaylı

PAZARLAMADA GELECEĞE YOLCULUK: MOBİL PAZARLAMA

PAZARLAMADA GELECEĞE YOLCULUK: MOBİL PAZARLAMA 16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ PAZARLAMADA GELECEĞE YOLCULUK: MOBİL PAZARLAMA HOLIDAY INN AIRPORT ISTANBUL HOTEL 22-25 KASIM 2011 T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 14 Kasım 2011 Değerli Katılımcılar, 22-25

Detaylı

12.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOLOKYUMU KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

12.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOLOKYUMU KABUL EDİLEN BİLDİRİLER 12.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOLOKYUMU KABUL EDİLEN BİLDİRİLER S.N. Üniversite Adı Bildiri Adı Ad-Soyad Bildiri Türü 1 Afyon Kocatepe KARAR VERME YÖNTEMLERİ Seçil ARAZ 2 Afyon Kocatepe TÜRKİYE GENELİNDE SİNEMA

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org and Their Implications

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

6 th International Congress on New Trends in Education ICONTE- 2015 www.iconte.org CONGRESS PROGRAM. 24-26 April 2015

6 th International Congress on New Trends in Education ICONTE- 2015 www.iconte.org CONGRESS PROGRAM. 24-26 April 2015 CONGRESS PROGRAM 6 th International Congress on New Trends in Education 24-26 April 2015 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey In honor of Prof. Dr. Ozcan Demirel

Detaylı

Yöneylem Araştırması Derneği

Yöneylem Araştırması Derneği Yöneylem Araştırması Derneği Organizasyon Sekreteryası ASTERYA Kongre Hizmetleri Tel: 0.312.2101545 Faks: 0.312.2101560 www.asterya.com ÖNSÖZ Değerli YAEM Katılımcısı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba I. Oturum / 09:30-11:00 Salon A Konferans Açılış Salonu 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba II. Oturum / 11:30-13:00 A Konferans Salonu B Likya C Myra D Aspendos E Perge AKADEMİK

Detaylı

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 1.Gün - 25.09.2014 09:00 11:00 Kayıt 11:00 12:30 Açılış 12:30 14:00 Öğle Yemeği 14:30 16:15 Oturum -1- (Açılış Oturumu) 16:15 16:30

Detaylı

Akademik Bilişim 10. 10-12 Şubat 2010 Muğla. Ana Sponsorlar. Sponsorlar. XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Muğla Üniversitesi EDİTÖRLER

Akademik Bilişim 10. 10-12 Şubat 2010 Muğla. Ana Sponsorlar. Sponsorlar. XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Muğla Üniversitesi EDİTÖRLER Ana Sponsorlar Sponsorlar Akademik Bilişim 10 10-12 Şubat 2010 Muğla XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Muğla Üniversitesi EDİTÖRLER Mustafa Akgül Ethem Derman Ufuk Çağlayan Attila Özgit Tuğrul

Detaylı

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FAALİYET RAPORLARI 2014 İSTANBUL 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 GENEL BİLGİLER...6

Detaylı

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ Amagram YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ TÜRKİYE No. 04/2012 Başarıya odaklanın Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin Hem Çekici, Hem Sevimli beautycycle

Detaylı

- KONGRE KİTAPÇIĞI -

- KONGRE KİTAPÇIĞI - - KONGRE KİTAPÇIĞI - Kongre Başkanı İsmail Talha Özdoğan (İngilizce 2. Sınıf), talhaozdogan@hotmail.com Kongre Sekreteri Özge Gündoğdu (İngilizce 3. Sınıf), beyzag91@hotmail.com Onursal Kurul Prof. Dr.

Detaylı

Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu

Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 2- ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI 4- SUNUŞ 5- EKİBİMİZ 7-2013 HEDEFLERİ 8- KİLOMETRE TAŞLARI 10- YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI 11- YÖNETİM KURULU

Detaylı