Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları"

Transkript

1 Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

2 TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. Bilanço (Birim:Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Baımsız Denetimden Geçmemi Baımsız Denetimden Geçmi Dipnot Referansları VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 31,886,122 30,300,746 Hazır Deerler 4 2,746,613 1,547,203 Menkul Kıymetler (net) 5 34,053 0 Ticari Alacaklar (net) 7 129, ,761 Finansal Kiralama Alacakları (net) 8 27,074,646 27,037,443 likili Taraflardan Alacaklar (net) 9 0 9,964 Dier Alacaklar (net) ,608 1,006,242 Canlı Varlıklar (net) Stoklar (net) Devam Eden naat Sözlemelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Dier Cari/Dönen Varlıklar , ,133 Cari Olmayan / Duran Varlıklar 23,127,282 21,699,245 Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) 8 22,146,721 20,702,429 likili Taraflardan Alacaklar (net) Dier Alacaklar (net) Finansal Varlıklar (net) , ,976 Pozitif/Negatif erefiye (net) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Varlıklar (net) , ,302 Maddi Olmayan Varlıklar (net) 20 32,539 36,001 Ertelenen Vergi Varlıkları Dier Cari Olmayan/Duran Varlıklar 15 3,769 7,537 TOPLAM VARLIKLAR 55,013,404 51,999,991

3 TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. Bilanço (Birim:Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Baımsız Denetimden Baımsız Denetimden Geçmemi Geçmi Dipnot YÜKÜMLÜLÜKLER Referansları Kısa Vadeli Yükümlülükler 20,612,177 21,995,258 Finansal Boçlar (net) 6 1,798,036 1,789,602 Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) 6 15,360,919 16,483,896 Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net) Dier Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) 7 2,427,079 2,587,434 likili Taraflara Borçlar (net) 9 199, ,499 Alınan Avanslar , ,588 Devam Eden naat Sözlemeleri Hakedi Bedelleri (net) Borç Karılıkları 23 30,015 39,982 Ertelenen Vergi Yükümlülüü Dier Yükümlülükler (net) 10 96,635 56,257 Uzun Vadeli Yükümlülükler 5,648,669 2,259,370 Finansal Borçlar (net) 6 5,569,028 1,641,666 Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net) Dier Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) ,243 likili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Borç Karılıkları 23 79,641 97,461 Ertelenen Vergi Yükümlülüü Dier Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DII PAYLAR 0 0 ÖZSERMAYE 28,752,558 27,745,363 Sermaye 25 17,000,000 17,000,000 Karılıklı tirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri 26 4,717,769 4,717,769 Hisse Senetleri hraç Primleri Hisse Senedi ptal Karları 0 0 Yeniden Deerleme Fonu 0 0 Finansal Varlıklar Deer Artı Fonu 0 0 Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 4,717,517 4,717,517 Kar Yedekleri 27 2,008,512 2,008,512 Yasal Yedekler 0 0 Statü Yedekleri 0 0 Olaanüstü Yedekler 2,008,512 2,008,512 Özel Yedekler 0 0 Sermayeye Eklenecek tirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satı Kazançları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Net Dönem Karı/Zararı 1,007,195 4,019,082 Geçmi Yıllar Kar/Zararları 28 4,019,082 0 TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 55,013,404 51,999,991

4 TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 31 Mart 2007 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Gelir Tablosu (Birim:Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Baımsız Denetimden Geçmemi Baımsız Denetimden Geçmemi GELR TABLOSU (YTL) Referansları ESAS FAALYET GELRLER 1,231,866 1,816,212 Satı Gelirleri (net) 36 1,603,083 1,308,194 Satıların Maliyeti (-) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Dier Gelirler / faiz+temettü+kira (net) 36 (371,217) 508,018 BRÜT ESAS FAALYET KARI/ZARARI 1,231,866 1,816,212 Faaliyet Giderleri (-) 37 (860,098) (722,931) NET ESAS FAALYET KARI/ZARARI 371,768 1,093,281 Dier Faaliyetlerden Gelir ve Karlar , ,415 Dier Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (179,175) (40,637) Finansman Giderleri (-) 39 (71,324) (506,015) FAALYET KARI/ZARARI 1,007, ,044 Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı ANA ORTAKLIK DII KAR/ZARAR VERG ÖNCES KAR/ZARAR 1,007, ,044 Vergiler NET DÖNEM KARI/ZARARI 1,007, ,044 HSSE BAINA KAZANÇ

5 31 Mart 2007 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Özsermaye Deiim Tablosu (Birim: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir) Öz Sermaye Enflasyon Kar Yedekleri Düzeltmesi Hisse senedi ve Net Dönem Sermaye Farkları ihraç primi Karı/(Zararı) Öz Sermaye 31 Aralık ,000,000 4,717, ,008,512 23,726,281 Net dönem karı 4,019,082 4,019, Aralık ,000,000 4,717, ,027,594 27,745,363 Net dönem karı 1,007,195 1,007, Mart ,000,000 4,717, ,034,789 28,752,558

6 31 Mart 2007 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Nakit Akım Tablosu (Birim: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir) A. ESAS FAALYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKT AKIMLARI 31/03/ /03/2006 Net kar/zarar 1,007, ,044 Tashihler Cari dönem vergi karılıı 0 0 Amortisman ve itfa payları 13,345 22,939 Forward karları (481,129) (70,489) Kıdem tazminatı karılıı (17,820) 1,084 Finansal kiralama alacakları karılıklarından tahsilat, net (280,178) 16,017 Faturalanmı kira alacaklarında net artı/azalı 112 (170,018) Finansal kiralama alacaklarında net azalı (1,201,317) (2,857,806) Dier aktiflerde net artı/azalı 200, ,180 Ticari borçlardaki net (704,376) (823,784) Müterilerden alınan avanslarda net artı (114,816) (206,064) Dier pasiflerdeki net artı/azalı 347 (31,764) Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (1,578,498) (2,689,661) B. YATIRIM FAALYETLERNDEN KAYNAKLANAN NAKT AKIMLARI Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları (858) 0 Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (858) 0 C. FNANSMAN FAALYETLERNDEN KAYNAKLANAN NAKT AKILARI Geri ödenen banka kredileri 2,812,819 2,017,182 Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 2,812,819 2,017,182 Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artı 1,233,463 (672,479) Parasal zararın ve kur farkının nakit ve nakit benzeri deerler üzerindeki etkisi 0 0 Dönem baındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 1,547, ,303 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 2,780, ,824 Nakit Akım tablosu ile ilgili Açıklayıcı Dipnotlar: Dönem içinde nakit ödenen faiz 103, ,906 Dönem içinde nakit alınan faiz 70,134 9,666

7 1 irket in organizasyonu ve faaliyet konusu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi ( irket ) 1992 tarihli 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde Hazine ve Dı Ticaret Müstearlıı ndan alınan izne takiben, Türkiye de faaliyet göstermek üzere kurulmutur. irket in hisselerinin bir bölümü stanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 20 ubat 1995 tarihinden beri ilem görmektedir. irket aırlıklı olarak inaat, tekstil, metal ana sanayi, makina, kimya endüstrisi ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarla çalımaktadır. irket, Türkiye de kayıtlı olup aaıdaki adreste faaliyet göstermektedir: Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, GSD Binası, No:14 Küçükyalı/ stanbul irket in ortakları ve paylarına ilikin bilgiler aaıdaki gibidir: Tutar % Tutar % GSD Holding A.. (GSD Holding) 9,256, ,256, Halka arz 7,741, ,741, Dier 1, , Tarihsel Tutar 17,000, ,000, Özsermaye enflasyon düzeltme farkı 4,717,517 4,717,517 Enflasyona göre düzeltilmi tutar 21,717,517 21,717,517 Her ortaın sahip olduu hisse oranında oy hakkı vardır. Ancak A, B ve D grubu hissedarlar yönetim kurulu seçmede ve ayrıca A ve B grubu hissedarlar denetçi seçiminde imtiyaz sahibidir. 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde çalıan ortalama personel sayısı kategorilerine göre aaıdaki tablodaki gibidir: 31 Mart Aralık 2006 Üst düzey personel 4 4 Orta düzey personel 6 6 Memur personel 8 9 Toplam

8 2 Mali tabloların sunum esasları 2.1 Uygulanan Muhasebe Standartları irket, muhasebe kayıtlarını Maliye Bakanlıı nca yayımlanmı Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Mevzuatına uygun olarak tutmakta ve yasal mali tablolarını da buna uygun olarak Yeni Türk Lirası (YTL) olarak hazırlamaktadır. liikteki mali tablolar, irket yasal kayıtlarına dayanarak yapılan sınıflama ve düzeltmeler ile, mali tabloların gerçei yansıtması ilkesi dorultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine ve raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmıtır. SPK, muhasebe standartlarının tam kapsamlı olarak tanımlandıı Seri: XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli yayımlamıtır. Anılan teblide, alternatif olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uygulanıldıında da, Tebli de öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmi sayılacaı belirtilmitir. irket in iliikteki mali tabloları, yukarıda bahsedildii üzere SPK nın izin verdii alternatif uygulama çerçevesinde hazırlanmı. liikteki mali tablolar ve dipnotlar SPK tarafından belirlenen raporlama formatına uygun olarak sunulmutur. 2.2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi SPK 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı ile yüksek enflasyon döneminin sona erdiini ve ayrıca yüksek enflasyon döneminin devamına ilikin emarelerin büyük ölçüde kalktıını belirterek, SPK tarafından yayımlanan muhasebe standartlarına göre raporlama yapan ve Türkiye de faaliyetlerini sürdüren irketler için 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son vermitir. 2.3 Konsolidasyon Esasları irket in konsolide ettii finansal varlıı bulunmamaktadır. 2.4 Karılatırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi irket 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren yıllık hesap döneminden itibaren mali tablolarını SPK nın Seri XI, No: 25 sayılı teblii çerçevesinde kamuya sunmaya balamıtır. 31 Mart 2007 tarihli mali tabloları söz konusu tebli uyarınca bir önceki dönem (31 Aralık 2006 hesap dönemi) ile tutarlı bir ekilde hazırlanmıtır. 2.5 Netletirme Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netletirme hakkının var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması veya varlıın elde edilmesi ile yükümlülüün yerine getirilmesinin e zamanlı olarak gerçekleebilmesi halinde, bilançoda net deerleri ile gösterilirler. irket, kredi alımında ödeyip borçlanma süresi boyunca giderletirdii faiz ve komisyonları borçlanma tutarından netletirmitir. 7

9 3 Uygulanan Deerleme lkeleri/muhasebe Politikaları 3.1 Hasılat Finansal kiralamada, kiralama konusu varlık, net kira yatırımına eit bir alacak olarak mali tablolarda izlenir. Finansal kiralama ile ilgili finansman geliri, finansal kiralama kapsamındaki net yatırıma sabit bir dönemsel getiri getirecek ekilde belirlenir. Alınan kira ödemeleri anapara ve kazanılmamı finansman gelirlerini azaltacak ekilde brüt kira yatırımının tutarından düülür. Kazanılmamı faiz geliri, brüt kira yatırımı ile kiralamadaki zımni faiz oranı üzerinden brüt yatırımın bugünkü deeri arasındaki farktır. Zımni faiz oranı, kiralamanın balangıcı itibariyle, asgari kira ödemeleri ile garanti edilmemi hurda deer toplamını, kiralanan varlıın makul deeri ile balangıç maliyetlerinin toplamına eitleyen iskonto oranıdır. 3.2 Stoklar 3.3 Maddi Varlıklar Sabit kıymetler, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmi maliyet deerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet deerlerinden birikmi amortisman ve kalıcı deer kayıpları düülerek yansıtılır. Sonradan ortaya çıkan giderler Maddi varlıkların herhangi bir parçasını deitirmekten doan giderler bakım onarım maliyetleri ile birlikte aktifletirilebilirler veya gider olarak yazılırlar. Sözkonusu sonradan ortaya çıkan harcamalar duruma göre varlıın gelecekteki ekonomik faydasını artırıcı nitelikte ise aktifletirilebilirler. Tüm dier giderler olutukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeletirilir. Amortisman Maddi varlıklara ilikin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giri veya montaj tarihleri esas alınarak dorusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıtır. Özel maliyetler dorusal amortisman yöntemi kullanılarak ilgili kira süresince amortismana tabi tutulur. Aaıda belirtilen oranlar ilgili aktiflerin tahmini faydalı ömürlerine yakındır; Süre (Yıl) Mobilya ve mefruat 5 Ofis ekipmanları ve taıt araçlar 5 Özel maliyetler 5 Maddi varlıkların elden çıkartılması sonucu oluan kar ve zararlar, dier faaliyetlerden gelir ve karlar ve dier faaliyetlerden gider ve zararlar hesaplarına dahil edilirler. 8

10 3 Uygulanan Deerleme lkeleri/muhasebe Politikaları (notun devamı) 3.4 erefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar erefiye, devir alınan ve daha sonra birleilen ortaklıın elde etme maliyetiyle söz konusu ortaklıın net varlıklarının alım tarihindeki rayiç bedeli arasındaki farktır. 31 Aralık 2004 tarihine kadar, erefiye maksimum tahmin edilen ekonomik ömrü olan 5 yıl üzerinden normal amortisman metoduna tabi tutulmak suretiyle kaydedilmekte olup, irket 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren erefiyeyi, yine 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olan UFRS 3 Birlemeleri nin öngördüü üzere maliyetten taıma ve her mali tablo döneminde deer düüklüü açısından inceleyerek, eer varsa, deer düüklüü karılıı ayırmak suretiyle kaydetme politikasını benimsemitir. Dier maddi olmayan varlıklar, bilgi ilem ve yazılım programlarını içermektedir. Bilgi ilem ve yazılım programları, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmi maliyet deerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet deerlerinden birikmi itfa payları ile kalıcı deer kayıpları düülerek yansıtılır. Maddi olmayan varlıklara ilikin itfa payları, ilgili varlıkların tahmini iktisadi ömürleri üzerinden, satın alım tarihinden itibaren iktisadi ömür senelerini amamak kaydıyla dorusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıtır. 3.5 Finansal Varlıklar Finansal varlıklar içinde yer alan balı menkul kıymetler, satılmaya hazır menkul deerler olarak sınıflanmı olup müteakip deerlemelerinden doan kazanç ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılacak ekilde makul deerleri üzerinden muhasebeletirilirler. Güvenilir bir makul deerin bulunmadıı durumlarda söz konusu menkul deerler maliyet tutarları üzerinden gösterilmektedir. Elde edilen temettüler tahsil edildiinde gelir olarak kaydedilir. Balı menkul kıymetler elden çıkarıldıklarında, satı deeri ve defter deeri arasındaki fark kar veya zarar olarak gelir tablosu hesaplarında muhasebeletirilir. 3.6 Deer Düüklüü irket, her bilanço tarihinde, ertelenmi vergi varlıı dıında kalan her bir varlıa ilikin deer kaybının olduuna dair herhangi bir gösterge olup olmadıını deerlendirir. Böyle bir gösterge mevcutsa, o varlıın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eer söz konusu varlıın veya o varlıa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı deeri, kullanım veya satı yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse deer düüklüü meydana gelmitir. Geri kazanılabilir tutar varlıın net satı fiyatı ile kullanım deerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım deeri, bir varlıın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü deeridir. Deer düüklüü kayıpları gelir tablosunda muhasebeletirilir. Finansal kiralama alacakları tahsili mümkün olmayan kısımları için ayrılan özel karılık tutarları düüldükten sonraki kalan deerleri üzerinden mali tablolarda yer alır. Özel karılıklar, finansal kiralama alacaklarının düzenli gözden geçirilmesi sonucu deer düüklüüne uradıı tespit edilen sözkonusu alacakların defter deeri üzerinden, bu alacakları tahsil edilebilir deerlerine getirmek için ayrılır. üpheli hale gelen bir finansal kiralama alacaı ilgili tüm yasal prosedürlerin tamamlanması ve net zararın tespitinden sonra kayıtlardan çıkarılır. Bir varlıkta oluan deer düüklüü kaybı, o varlıın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artıın, deer düüklüünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilikilendirilebilmesi durumunda daha önce deer düüklüü ayrılan tutarı geçmeyecek ekilde geri çevrilir. 9

11 3 Uygulanan Deerleme lkeleri/muhasebe Politikaları (notun devamı) 3.7 Borçlanma Maliyetleri Tüm finansman giderleri, olutukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. 3.8 Finansal Araçlar (i) Sınıflandırma Alım-satım amaçlı finansal araçlar, kısa vadeli kar amacıyla gerçekletirilmektedir. Korunma amaçlı olarak sınıflanamayacak türev araçları, alım-satım amaçlı türev araçları olarak sınıflanır. letme kaynaklı krediler, irket in bir bankadan dorudan para kaynaı salamasıyla oluturduu kredilerdir. Bu krediler, bankadan ters repo yoluyla edinilen devlet tahvilleri ve hazine bonolarıyla teminat altına alınmıtır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koulların salanmı olduu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan menkul kıymetlerden olumaktadır. Satılmaya hazır menkul kıymetler, vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler ve alım-satım amaçlılar dıında kalan menkul kıymetlerden olumaktadır. (ii) Muhasebeletirme Alım-satım amaçlı finansal araçlar ve satılmaya hazır menkul kıymetler, bu varlıkların satın alma taahhütünün gerçekletii tarihte kayda alınır. Bu tarihten itibaren bu varlıkların makul deerlerindeki deiimlerle ilgili kar ve zararlar muhasebeletirilir. Vadeye kadar elde tutulacak varlıklar ve iletme kaynaklı krediler, irket e transfer oldukları gün muhasebeletirilirler. (iii) Deerleme Finansal araçlar, ilem maliyetleri dahil olmak üzere maliyet deerleri üzerinden deerlenir. lk kaydın ardından, belirli bir piyasa deeri olmayan ve fiyatı ölçülemeyen finansal araçlar, ilem maliyetleri dahil edilmek ve varsa deer düüklüü karılıı ayrılmak suretiyle maliyet deerleriyle kaydedilir. Bunlar dıında alım-satım amaçlı finansal araçlar ve satılmaya hazır menkul kıymetler piyasa deerleriyle ölçülür. Ticari olmayan bütün finansal borçlar, krediler, alacaklar ve vadeye kadar elde tutulacak varlıklar, varsa deer düüklüü karılıı ayrıldıktan sonra iskonto edilmi maliyet deerlerinden deerlenir. skonto edilmi maliyet, etkin faiz oranı metoduyla hesaplanır, Primler ve iskontolar ilk ilem maliyetleri dahil olmak üzere ilgili finansal aracın maliyetine dahil edilir ve etkin faiz oranıyla iskontoya tabi tutulur. (iv) Makul deer ile deerlendirme prensipleri Finansal araçların makul deeri, bilanço tarihindeki ilem maliyetleri düülmemi piyasa deerleri baz alınarak hesaplanır. Eer belirli bir piyasa deeri yoksa, makul deer fiyatlandırma modelleri veya indirgenmi nakit akım teknikleri kullanılarak bulunur. Ancak, tahmini makul deere ulaabilmek kanaat kullanmak gerektirdiinden, makul deer ölçümleri mevcut piyasa koullarında oluabilecek deerleri yansıtmayabilir. Piyasada ilem görmeyen türev finansal araçların makul deerleri, karı tarafın güvenililirlii ve sözlemenin bilanço tarihinde sona ermesi durumunda, irket in alacaı veya yükümlü olduu miktar mevcut piyasa koulları gözönünde bulundurularak tahmin edilmektedir. 10

12 3 Uygulanan Deerleme lkeleri/muhasebe Politikaları (notun devamı) (v) Makul deerdeki deiimler Alım-satım amaçlı finansal araçların ve satılmaya hazır menkul kıymetlerin makul deerlerindeki deiimlere balı olarak ortaya çıkan gelir ve giderler, gelir tablosunda muhasebeletirilir. (vi) Özel finansal araçlar Nakit ve nakit benzeri deerler, nakit ve nakit benzeri deerler, kasa ve bankalar ile üç ay ve daha kısa vadeli, likit varlıklardır. (vii) Muhasebe kayıtlarından çıkarılma Finansal varlıklar, irket bu varlıklar üzerindeki sözlemeye balı haklarını kaybettii zaman muhasebe kayıtlarından çıkarılır. Bu olay finansal varlıklar satıldıı, süresi dolduu veya haklarından feragat edildikleri zaman gerçekleir. Finansal borçlar, yükümlülük yerine getirildii, iptal edildii veya süresi dolduunda kayıtlardan çıkarılır. 3.9 letme Birlemeleri 3.10 Kur Deiiminin Etkileri Yabancı para cinsinden yapılan ilemler, ilem tarihindeki yabancı para kuru ile YTL ye çevrilmektedir. Yabancı para parasal varlıklar ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli kur üzerinden dönem sonunda Yeni Türk Lirası na çevrilmektedirler. Bu tip ilemlerden kaynaklanan kur farkları, gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Makul deerleri ile gösterilen yabancı para birimi bazındaki parasal olmayan varlıklar ve borçlar makul deerlerinin belirlendii günün kurundan YTL ye çevrilerek ifade edilmektedir Hisse Lot Baına Kar Hisse lot baına kar miktarı, net dönem karının irket hisselerinin dönem içindeki aırlıklı ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, iletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. Bilanço tarihi itibariyle söz konusu olayların var olduuna ilikin yeni deliller olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olaylar mali tabloların düzeltilmesini gerektiriyorsa, irket mali tablolarını yeni duruma uygun ekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar mali tabloların düzeltilmesini gerektirmiyorsa irket söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır. 11

13 3 Uygulanan Deerleme lkeleri/muhasebe Politikaları (notun devamı) 3.13 Karılıklar, arta Balı Yükümlülükler ve arta Balı Varlıklar Herhangi bir karılık tutarının mali tablolara alınabilmesi için; irket in geçmi olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya taahhüde balı yükümlülüün bulunması, bu yükümlülüün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların iletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması gerekmektedir. Söz konusu kriterler olumamısa irket söz konusu hususları ilgili mali dipnotlarında açıklamaktadır. Paranın zaman deerinin etkisinin önemli olduu durumlarda, karılık tutarı; yükümlülüün yerine getirilmesi için gerekli olması beklenen nakit çıkılarının bugünkü deeri olarak belirlenir. Karılıkların bugünkü deerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluan faiz oranı ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. arta balı varlıklar gerçeklemedikçe muhasebeletirilmemekte ve sadece dipnotlarda açıklanmaktadır Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Deiiklik ve Hatalar Muhasebe politikalarında yapılan önemli deiiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki deiiklikler, yalnızca bir döneme ilikin ise, deiikliin yapıldıı cari dönemde, gelecek dönemlere ilikin ise, hem deiikliin yapıldıı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır Kiralama lemleri Kiralayan taraf olarak irket irket, finansal kiralamaya konu olan aktifi bu ileme konu olan yatırıma eit deerde bir alacak olarak göstermektedir. Finansal kiralama geliri net yatırım üzerinden sabit dönemsel getiri salayacak ekilde mali tablolara yansıtılır. Kiracı taraf olarak irket Finansal Kiralama Finansal kiralama sözlemesi altında, sahiplikle ilgili tüm risklerin ve faydaların kiracıya ait olduu sabit kıymet transferleri, finansal kiralama ilemi olarak sınıflandırılmaktadır. Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit kıymetler, bilançoda, kira sözlemesinin balangıcındaki minimum kira ödemelerinin bilanço tarihi itibariyle indirgenmi deeri ile finansal kiralamaya konu malın makul deerinden düük olanından birikmi amortisman ve kalıcı deer kayıpları düülerek yansıtılır. Finansal kiralamadan doan borçlar, anaparanın ödenmesiyle azalırken, faiz ödemeleri gelir tablosunda yansıtılır. Operasyonel Kiralama Operasyonel kiralama ilemleri olutukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir likili Taraflar Hissedarlık, sözlemeye dayalı haklar, aile ilikisi veya benzeri yollarla karı tarafı dorudan yada dolaylı bir ekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kurulular, ilikili kurulu olarak tanımlanırlar. likili kurululara aynı zamanda sermayedarlar ve irket yönetimi de dahildir. likili kurulu ilemleri, kaynakların ve yükümlülüklerin ilikili kurulular arasında bedelli veya bedelsiz olarak transfer edilmesini içermektedir. 12

14 3 Uygulanan Deerleme lkeleri/muhasebe Politikaları (notun devamı) 3.17 Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, irket Türkiye de ve sadece finansal kiralama alanında faaliyet gösterdii için finansal bilgilerini bölümlere göre raporlamamıtır naat Sözlemeleri 3.19 Durdurulan Faaliyetler 3.20 Devlet Tevik ve Yardımları irket in yatırım harcamaları ile ilgili olarak çeitli yatırım tevik belgeleri bulunmaktadır Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.22 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler Gelir vergileri, cari dönem vergisi ile ertelenmi vergilerdeki deiimi içermektedir. Cari yıl vergi yükümlülüü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüünü ve geçmi yıllardaki vergi yükümlülüü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir. Ertelenmi vergi, varlıkların ve borçların iliikteki mali tablolarda gösterilen deerleri ile varlıkların ve borçların yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farkların bilanço yükümlülüü yöntemine göre vergi etkilerinin belirlenmesiyle hesaplanmaktadır. Ertelenmi vergi, varlıkların olutuu veya yükümlülüklerin yerine getirildii dönemde geçerli olması beklenilen vergi oranları üzerinden hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. Ertelenmi vergi yükümlülüü veya varlıı, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacaı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artı ve azalı oranlarında iliikteki mali tablolara yansıtılmaktadır. Ertelenmi vergi varlıı, gelecek dönemlerde bu vergi alacaından fayda salanabilecek tutarda vergilendirilebilir karın olması durumunda ayrılır. Mali tablolara önceki dönemlerde yansıtılmı olan ertelenmi vergi varlıının tamamı veya bir kısmından fayda salanılamayacaı anlaıldıı takdirde söz konusu tutar aktiften silinir. 13

15 3 Uygulanan Deerleme lkeleri/muhasebe Politikaları (notun devamı) 3.23 Çalıanlara Salanan Faydalar/Kıdem Tazminatı Karılıı Yürürlükteki kanunlara göre, irket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve i kanununda belirtilen davranılar dıındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalıanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları bilanço tarihi itibariyle geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır. Kıdem tazminat karılıı, tüm çalıanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doacak yükümlülük tutarlarının bugünkü net deerine göre hesaplanmı ve iliikteki mali tablolarda yansıtılmıtır Emeklilik Planları 3.25 Tarımsal Faaliyetler 3.26 Nakit Akım Tablosu irket, net varlıklarındaki deiimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını deien artlara göre yönlendirme yetenei hakkında mali tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, dier mali tablolarının ayrılmaz bir parçası olarak, nakit akım tablolarını düzenlemektedir. Nakit akım tablosunda, döneme ilikin nakit akımları iletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. letme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, irket in faaliyet alanına giren konulardan kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, irket in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandıı ve elde ettii yatırım faaliyetlerinden nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilikin nakit akımları, irket in finansman faaliyetlerinde kullandıı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir Giderler Giderler tahakkuk esasına göre muhasebeletirilir Ticari ve dier borçlar Ticari borçlar ilk maliyetleri üzerinden ilem maliyetleri ile netletirilmi tutarları ile deerlenir. Kayda alınmalarını izleyen dönemlerde, ilk maliyet ve geri ödeme tutarları arasındaki farkların gelir tablosunda itfa edilmesi suretiyle elde edilen tutarlar üzerinden mali tablolarda gösterilir. Dier borçlar maliyet deerlerinden gösterilmektedir Finansal borçlar Finansal borçlar ilk maliyet deerleri üzerinden ilem maliyetleri ile netletirilmi tutarları ile kayda alınırlar. Kayda alınmalarını izleyen dönemlerde, geri ödeme tutarlarının etkin faiz yöntemiyle hesaplanan bugünkü deerleriyle mali tablolara yansıtılır ve ilk maliyet ile arasındaki farklar söz konusu borçların vadeleri süresince gelir tablosuna intikal ettirilir. 14

16 4 Hazır Deerler 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle, hazır deerler aaıdaki gibidir: Vadeli mevduat 2,340,243 1,206,268 Vadesiz mevduat 405, ,615 Nakit Toplam 2,746,613 1,547,203 Hazır deerler kasa ve vadesi üç aydan kısa olan banka mevduatlarını kapsamaktadır. 31 Mart 2007 tarihi itibariyle, bankalardaki YTL ve yabancı para bazındaki vadeli mevduatın faiz oranları % %19.70 aralıında deimekte olup vadeleri 02 Nisan 2007 ve 26 Nisan 2007 dir. (31 Aralık 2006: %3 - %18). 31 Mart 2007 tarihi itibariyle irket in ilikili kurulu olan bankalardaki bakiyesi 1,399,043 YTL tutarındadır (31 Aralık 2006: 1,306,396 YTL). 5 Menkul Kıymetler, net 31 Mart 2007 tarihi itibariyle, irket in menkul kıymetleri B Tipi Likit Fon katılım paylarından olumaktadır (31 Aralık 2006: Yoktur). 6 Finansal Borçlar, net 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle, finansal borçların detayı aaıdaki gibidir: Orjinal YTL Faiz oranı Orjinal YTL Faiz oranı tutar karılıı (%) tutar karılıı (%) Sabit faizli AVRO 978,097 1,798, ,569 1,789, Kısa vadeli 1,798,036 1,789,602 Sabit faizli USD 4,112,150 5,675, ,097,406 5,759, AVRO 5,093,553 9,363, ,618,373 10,402, CHF 3,559 4, Deiken faizli AVRO 173, , ,51 174, , Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları 15,360,919 16,483,896 Sabit faizli USD 1,000,000 1,380, ,000,000 1,405, CHF 3,570,000 4,032, Deiken faizli AVRO 85, ,256 4,51 127, , Uzun vadeli 5,569,028 1,641,666 Toplam 22,727,983 19,915,164 15

17 6 Finansal Borçlar (notun devamı) Uzun vadeli finansal boçların geri ödeme tablosu aaıdaki gibidir: ,490,900 1,562, ,128 78,688 Toplam 5,569,028 1,641,666 irket in ana ortaı ve ilikili bankaları, alınan kredilerin teminatına ilikin olarak krediyi veren kurululara sırasıyla 24,989,520 YTL (31 Aralık 2006: 25,325,326 YTL) ve 7,609,170 YTL (31 Aralık 2006: 7,515,244 YTL) tutarlarında kefalet vermitir. 7 Ticari Alacak ve Borçlar, net 31 Mart 2007 tarihi itibariyle, kısa vadeli ticari alacaklar aırlıklı olarak kiracılardan 129,649 YTL tutarındaki sigorta alacaklarından olumaktadır. (31 Aralık 2006: 129,761 YTL) 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle, ticari borçlar aaıdaki gibidir: 16 Satıcılara borçlar 2,338,067 2,536,708 Dier 89,012 50,726 Kısa vadeli ticari borçlar 2,427,079 2,587,434 Satıcılara borçlar - 520,243 Uzun vadeli ticari borçlar - 520,243 Avro cinsinden olan uzun vadeli ticari borçların etkin faiz oranları yıllık %4.96 dır (31 Aralık 2006: 4.96%). 8 Finansal Kiralama Alacakları ve Borçları, net 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle finansal kiralama alacaklarının detayı aaıdaki gibidir: Kısa Vadeli Finansal Kiralama Alacakları Faturalanmı kiralama alacakları 1,342,067 1,457,886 Brüt finansal kiralama alacakları 32,638,115 32,431,879 Eksi: Kazanılmamı faiz gelirleri (5,096,190) (4,797,207) Eksi: üpheli faturalanmı kiralama alacakları (711,427) (764,763) Eksi: üpheli brüt finansal kiralama alacakları (faturalanmı kısmı) (1,097,919) (1,290,352) Kısa vadeli finansal kiralama alacakları, net 27,074,646 27,037,443 Uzun Vadeli Finansal Kiralama Alacakları Brüt finansal kiralama alacakları 24,842,977 22,999,923 Eksi: Kazanılmamı faiz gelirleri (2,696,256) (2,297,494) Uzun vadeli finansal kiralama alacakları, net 22,146,721 20,702,429 Toplam finansal kiralama alacakları, net 49,221,367 47,739,872

18 8 Finansal Kiralama Alacakları ve Borçları, net (notun devamı) Uzun vadeli net finansal kiralama alacaklarının vade daılımı aaıdaki gibidir: ,331,823 15,480, ,428,585 4,614, ,056, , ,771 - Toplam 22,146,721 20,702, Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle finansal kiralama sözlemeleri sabit faizli olup, 31 Mart 2007 tarihi itibariyle yabancı para finansal kiralama alacaklarının etkin faiz oranı ABD doları için %10,29, Avro için %8,79 ve YTL için %24.14'dür (31 Aralık 2006: ABD doları için %10,27, Avro için %8,76 ve YTL için %23,20 dir). 31 Mart 2007 tarihi itibariyle, irket finansal kiralama alacaklarına karılık olarak müterilerinden 192,884,175 YTL (31 Aralık 2006: 213,568,467 YTL) tutarında ipotek, teminat mektubu, teminat çek ve senetleri almıtır. irket sorunlu hale gelen finansal kiralama alacakları için müteri bazında zarar karılıı ayırmaktadır. Karılık tutarları, ilgili müterilerin geri ödeme yapamayacaı veya söz konusu alacaklar için alınmı olan teminatların deerinin gerçekletirilemeyecei düünülen alacakları kapsar. üpheli alacak karılıklarının dönem içindeki hareketleri aaıdaki gibidir: üpheli brüt finansal kiralama alacakları karılıındaki deiiklikler aaıdaki gibidir: Açılı bakiyesi 1,290,352 1,332,287 Dönem içinde ayrılan karılık tutarı 56, ,142 Tahsilatlar (249,225) (253,077) Kapanı bakiyesi 1,097,919 1,290,352 üpheli faturalanmı finansal kiralama alacakları karılıındaki deiiklikler aaıdaki gibidir: Açılı bakiyesi 764, ,863 Dönem içinde ayrılan karılık tutarı 39, ,900 Tahsilatlar (92,518) Kapanı bakiyesi 711, ,763 17

19 9 likili Taraflardan Alacaklar ve Borçlar, net Bir kurulu dier bir kuruluu kontrol edebiliyor veya finansal ve operasyonel kararlarında önemli bir etki yaratabiliyorsa söz konusu taraflar ilikili kurulu olarak nitelendirilir. irket, hisselerinin %54.45 ine sahip olan ve ana hissedarı olan GSD Holding tarafından kontrol edilmektedir. irket in nihai sahibi GSD Holding olup iliikteki mali tablolarda irket ve ilikili kuruluları ilikili taraflar olarak gösterilmektedir. likili taraflar aynı zamanda irket in ana sahipleri, yönetimi ve Yönetim Kurulu üyeleri ve bunların ailelerini de içermektedir. lgili dönemlerde ilikili taraflarla yapılan balıca ilemlerin ve bakiyelerin özeti aaıdaki gibidir: (a) Finansal Kiralama: Finansal kiralama alacaklarının dökümü aaıdaki gibidir: Finansal kiralama alacakları, net (*) 31 Mart 31 Aralık Yıl içinde kazanılan faiz geliri 31 Mart 31 Aralık Faturalanmı alacaklar 31 Mart Aralık 2006 GSD Holding GSD Dı Ticaret A GSD Yatırım Bankası A Tekstil Bankası A.. 1,985, ,459 27,242 71, Tekstil Faktoring Hizmetleri A Delta Deri ve Giyim Sanayi A Birand Giyim Sanayi ve Ticaret A , Beyaz Saray naat A , Toplam 1,986, ,681 27,543 83, (*) likili taraflardan finansal kiralama alacakları Not 8 deki finansal kiralama alacakları içerisinde yer almaktadır. 31 Mart 2007 tarihi itibariyle söz konusu alacakların 900,472 YTL tutarındaki (31 Aralık 2006: 474,141 YTL) kısmı kısa vadeli, 1,086,174 YTL si ise (31 Aralık 2006: 141,540 YTL ) uzun vadelidir. (b) likili taraflarla olan dier bakiye ve ilemler: 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle irket in GSD Sigorta Aracılık Hizmetleri A.. den 9,920 YTL tutarında alacaı bulunmaktadır. 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle, ilikili taraflara borçlar aaıdaki gibidir: Ticari borçlar 196, ,041 Alınan avanslar 2, Toplam: 199, ,499 Yukarıda belirtilen bakiyelerin haricinde ilikili kurulularla olan dier bakiyeler aaıdaki gibidir: Banka mevduatı 1,399,043 1,306,396 Alınan krediler 1,798,036 1,789,602 18

20 9 likili Taraflardan Alacaklar ve Borçlar, net (notun devamı) 31 Mart 2007 tarihi itibariyle ilikili bankalardan alınan kredilerin vadeleri Austos ve Kasım 2007 dir (31 Aralık 2006: Austos ve Kasım 2007). Söz konusu kredilerin faiz oranları %4.80 ile %5 arasında deimektedir (31 Aralık 2006: %4,80 ile %5). 31 Mart 2007 tarihi itibariyle ilikili bankalardan 435,202 YTL tutarında teminat mektubu alınmıtır (31 Aralık 2006: 408,352 YTL). Söz konusu tutarın 139,429 YTL (31 Aralık 2006: 139,429 YTL) tutarındaki kısmı Tekstilbank A.. ve 295,773 YTL tutarındaki (31 Aralık 2006: 268,923 YTL) kısmı GSD Yatırım Bankası A.. den alınmı ve çeitli kamu kurumlarına ve bankalara verilmitir. Not 6 da belirtildii üzere irket bankalardan alınan kredilere karılık olarak toplam 32,598,690YTL (31 Aralık 2006: 32,840,570 YTL) tutarında ana ortaı ve ilikili bankaların kefaletini vermitir. likili taraflarla ilemler 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait ilikili taraflarla ilemler aaıdaki gibidir: 31 Mart Mart 2006 GSD Holding e ödenen katılım payları 75,643 70,313 GSD Yatırım Bankası A. ye ödenen katılım payları 74,680 39,130 GSD Holding e ödenen kira gideri - 8,190 M. Turgut Yılmaz a ödenen kira gideri 31, ,677 Tekstilbank A.. den türev ilemlerinden gider - 29,464 GSD Sigorta ya ödenen sigorta primi 181, ,607 (c) Türev enstrümanları: irket, bilanço tarihi itibariyle ilikili bankalarla ile toplam 12,002,470 YTL tutarında vadeli yabancı para alım ilemi yapmıtır (31 Aralık 2006: 12,174,400 YTL) (Not 15). (d) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere salanan menfaatler: 31 Mart 2007 tarihinde sona eren ara hesap döneminde yönetim kurulu üyelerine salanan menfaat ve ikramiyeler 146,498 YTL (31 Aralık 2006: 293,288 YTL) dir. 10 Dier Alacak ve Borçlar, net 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle kısa vadeli dier alacaklar aaıdaki gibidir: Devreden katma deer vergisi 259, ,691 Verilen avanslar (*) 677, ,066 Dier 17,576 1,485 Toplam 954,608 1,006,242 (*) irket in finansal kiralamaya konu yatırımları için verdii avanslardan olumaktadır. 19

21 10 Dier Alacak ve Borçlar, net (notun devamı) 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle dier yükümlülükler aaıdaki gibidir: Türev ilemlerinden doan gider tahakkukları 23,421 3,563 Ödenecek vergi ve fonlar 73,214 52,694 Toplam 96,635 56, Canlı Varlıklar 12 Stoklar (Net) 13 Devam Eden naat Sözlemeleri Alacak ve Hakedi Bedelleri, net 14 Ertelenen Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri, net Ertelenen vergi yükümlülüü veya varlıı varlıkların ve borçların mali tablolarda gösterilen deerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülüü veya varlıı, sözkonusu geçici farklılıkların ortadan kalkacaı ilerideki dönemlerde geçerli olacaı tahmin edilen vergi oranları dikkate alınarak iliikteki mali tablolara yansıtılmaktadır. Kullanılmayan yatırım indirimleri 13,313,153 13,313,153 Kullanılmayan geçmi yıl zararları 4,083,101 4,083,101 Finansal kiralama tashih etkisi 1,368,152 1,654,285 üpheli alacak karılıı 329, ,106 Türev ilemlerinden doan gelir tahakkukları, net (146,332) (24,866) Kıdem tazminatı karılıı 23,892 29,237 Dier (113,728) (126,759) Eksi : Ertelenen vergi varlıı karılıı (18,857,614) (19,149,895) Ertelenen vergi varlıkları / (yükümlülükleri), net Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle, ertelenmi vergiler, irket vergi matrahı çıkması durumunda elinde bulunan yatırım indirimlerinden faydalanmayı öngördüünden, %30 oranı kullanılarak hesaplanmıtır. irket öngörülebilir bir gelecekte gerçekleebilirlilii hakkında belirsizlik bulunan ertelenen vergi varlıkları için deer düüklüü karılıı ayırmıtır. 20

22 15 Dier Cari/Cari Olmayan Varlıklar ve Kısa/Uzun Vadeli Yükümlülükler 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle dier dönen varlıklar aaıdaki gibidir: Pein ödenmi giderler 351, ,425 Alacaklar karılıında edinilen gayrimenkuller 82, ,609 Türev ilemlerinden doan gelir tahakkuku 511,193 86,448 Dier 1,688 1,651 Toplam 946, , Mart 2007 tarihi itibariyle dier cari olmayan/duran varlıklar 3,769 YTL tutarında pein ödenmi giderlerden olumaktadır. (31 Aralık 2006: 7,537 YTL) 16 Finansal Varlıklar irket in satılmaya hazır finansal varlıkları güvenilir rayiç deer tahmini yapılamadıı için elde etme maliyetinden, eer varsa, deer düüklüü karılıının düülmesi ile iliikteki mali tablolara yansıtılmıtır. 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle satılmaya hazır finansal varlıklar aaıdaki gibidir: Ortaklık Yüzdesi Ortaklık Yüzdesi Tutar % Tutar % Tekstil Faktoring Hizmetleri A. 819, , Dier 24,175 24,175 Toplam 843, , Pozitif / Negatif erefiye Yoktur 18 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, net 21

23 19 Maddi Varlıklar 31 Mart 2007 tarihinde sona eren hesap döneminde maddi varlık hareketleri aaıdaki gibidir: Maliyet 1 Ocak 2007 Giriler Çıkılar 31 Mart 2007 Taıtlar 332, ,573 Döeme ve demirbalar 1,302, ,303,682 Özel maliyetler 154, ,990 1,790, ,791,245 Birikmi amortisman 1 Ocak 2007 Giriler Çıkılar 31 Mart 2007 Taıtlar 231,802 9, ,126 Döeme ve demirbalar 1,294, ,294,852 Özel maliyetler 154, ,990 1,681,085 9,883 1,690,968 Net defter deeri 109, , Maddi Olmayan Varlıklar 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle maddi olmayan varlıklar bilgi ilem ve yazılım programlarını içermektedir. 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle maddi olmayan varlıklar sırasıyla 32,539 YTL ve 36,001 YTL dir. 21 Alınan Avanslar 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle irket in devam eden sözlemeler için müterilerinden tahsil ettii erken ödemeler ve yeni sözlemeler için aldıı avanslar sırasıyla 699,772 YTL ve 814,588 YTL tutarlarındadır. 22 Emeklilik Planları 22

24 23 Borç karılıkları Yürürlükteki kanunlara göre, irket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve i kanununda belirtilen davranılar dıındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalıanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük çalıılan her yıl için, 31 Mart 2007 tarihi itibariyle, azami 1,960,69 YTL (31 Aralık 2006: 1,857,44 YTL) olmak üzere, 30 günlük toplam brüt ücret ve dier haklar esas alınarak hesaplanmaktadır. Toplam yükümlülük hesaplanırken kullanılan temel varsayım hizmet salanan her yıl için maksimum yükümlülüün enflasyon oranında her altı ayda bir artması olarak kabul edilmitir. Yükümlülük herhangi bir fon hesabında tahsis edilmemitir, balı bir zorunluluk yoktur. Seri XI, No:25 Tebli Çalıanlara salanan faydalar kısmı (Kısım 20) ile, iletmenin mevcut emeklilik planlarına balı yükümlülüünü tahmin etmekte aktüeryel deerleme metodlarının kullanılması gerekli kılınmıtır. Kıdem tazminat karılıı, tüm çalıanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doacak yükümlülük tutarlarının bugünkü net deerine göre hesaplanmı ve iliikteki mali tablolarda yansıtılmıtır. Yükümlülük hesaplamasında aaidaki varsayımlar kullanılmıtır: Enflasyon oranı % 5 skonto oranı %11 Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan yükümlülüünün enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmı gerçek oranı gösterir. irket in kıdem tazminatı yükümlülüü, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandıı için, 31 Mart 2007 tarihinden itibaren 1,960,69 YTL üzerinden hesaplanmaktadır. irket in 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle uzun vadeli borç karılıkları içerisinde yer alan kıdem tazminatı karılıı hareketleri iskonto oranlarındaki deiiklikten sonra aaıdaki gibidir: Açılı bakiyesi 60, ,029 Aktüeryel gelir / gider (7,201) (50,500) Dönem içinde giderletirilen tutar - - Kapanı bakiyesi 53,328 60,529 irket in 31 Mart 2007 tarihi itibariyle uzun vadeli borç karılıkları içerisinde yer alan izin karılıı tutarı 26,313 YTL dir.(31 Aralık ,932 YTL) irket in 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle kısa vadeli borç karılıklarının 23,371 YTL si (31 Aralık 2006: 29,104 YTL ) GSD Yatırım Bank A.. ye olan katılım payları gider tahakkukundan olumaktadır. 23

25 24 Ana Ortaklık Dıı Paylar /Ana Ortalık Dıı Zarar 25 Sermaye irket in ödenmi sermayesi 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle 17,000,000 YTL (tarihsel deer) olup, adet her biri nominal 1 Yeni Kuru deerinde olan hisseden olumaktadır. irket in 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle ortaklık yapısı Not 1 de belirtilmitir. 26 Sermaye Yedekleri 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle sermaye yedekleri hisse senedi ihraç primlerinden ve öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklarından olumaktadır. 27 Kar Yedekleri Yasal yedekler Türk Ticaret Kanununa göre yasal yedek akçeler; birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden olumaktadır, Birinci tertip yasal yedek akçeler, irket sermayesinin %20 sine ulaıncaya kadar, kanuni dönem karının %5 i oranında ayrılmaktadır. kinci tertip yasal yedek akçeler, irket sermayesinin %5 ini aan tüm kar payı daıtımlarının %10 u oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50 sini amadıı sürece daıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların karılanmasında kullanılabilirler. Olaanüstü yedekler 31 Mart 2007 tarihi itibariyle, irket in olaanüstü yedeklere transfer ettii geçmi yıl karı bulunmamaktadır. (31 Aralık ,150,301 YTL) 28 Geçmi yıl Karları/Zararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No : 25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Teblii" uyarınca 2003 yılı karından balamak üzere kar daıtımında halka açık irketler için SPK tarafından yayımlanan muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolardaki net kar baz alınacaktır. Halka açık irketler, temettü daıtımlarını SPK nun öngördüü ekilde aaıdaki gibi yaparlar: SPK tarafından yayımlanan Muhasebe Standartları na uygun olarak ilk kez yapılan enflasyon düzeltmesi esnasında ilk mali tablo denkletirme ileminde ortaya çıkan ve geçmi yıllar zararı nda izlenen tutarın, SPK nın kar daıtımına ilikin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmi mali tablolara göre daıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte, geçmi yıllar zararı nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve daıtılmamı geçmi yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olaanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, öz sermaye kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır. Daıtılabilir kar Türk Ticaret Kanunu na ve Vergi Kanunları na göre hesaplanan tutarı amamalıdır. irket in yıl sonlarındaki yasal mali tablolarındaki birikmi karlar ve cari dönem karı yukarıda bahsedilen gerekli yedekler ayrıldıktan sonra kar daıtımına tabidir. 24

26 29 Yabancı Para Pozisyonu 31 Mart 207 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle irket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların YTL karılıkları aaıdaki gibidir: 31 Mart 2007 BLANÇO (YTL) YTL ABD Doları AVRO YEN CHF GBP Toplam VARLIKLAR Dönen Varlıklar 7,677,149 10,296,029 13,912, ,886,122 Hazır Deerler 1,496, , , ,746,613 Menkul Kıymetler (net) 34, ,053 Ticari Alacaklar (net) 129, ,649 Finansal Kiralama Alacakları (net) 4,773,798 9,672,064 12,628, ,074,646 likili Taraflardan Alacaklar Dier Alacaklar (net) 296, , , ,608 Dier Cari/Dönen Varlıklar 946, ,553 Duran Varlıklar 4,740,701 10,180,833 8,205, ,127,282 Finansal Kiralama Alacakları (net) 3,760,140 10,180,833 8,205, ,146,721 Finansal Varlıklar (net) 843, ,976 Maddi Varlıklar (net) 100, ,277 Maddi Olmayan Varlıklar (net) 32, ,539 Dier Cari/Dönen Varlıklar 3, ,769 TOPLAM VARLIKLAR 12,417,850 20,476,862 22,118, ,013,404 YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler 613,438 5,947,326 14,047,370-4,043-20,612,177 Finansal Borçlar (net) - - 1,798, ,798,036 Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) - 5,675,179 9,681,720-4,020-15,360,919 Ticari Borçlar (net) 63,276-2,363, ,427,079 likili Taraflara Borçlar (net) 197, , ,721 Alınan Avanslar 226, , , ,772 Borç Karılıkları 30, ,015 Dier Yükümlülükler (net) 96, ,635 Uzun Vadeli Yükümlülükler 79,641 1,380, ,256-4,032,672-5,648,669 Finansal Borçlar (net) - 1,380, ,256-4,032,672-5,569,028 Ticari Borçlar (net) Borç Karılıkları 79, Özsermaye (*) 28,752, ,752,558 Sermaye 17,000, ,000,000 Hisse Senetleri hraç Primleri Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 4,717, ,717,517 Olaanüstü Yedekler 2,008, ,008,512 Net Dönem Karı/Zararı 1,007, ,007,195 Geçmi Yıllar Karı/Zararı 4,019, ,019,082 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 29,445,637 7,327,426 14,203,626-4,036,715 55,013,404 Bilanço içi pozisyon (17,027,787) 13,149,436 7,915,040 - (4,036,691) 2 - Bilanço dıı pozisyon 7,590,550 (7,485,800) (4,411,920) - 4,307,

27 29 Yabancı Para Pozisyonu (notun devamı) 31 Aralık 2006 BLANÇO (YTL) YTL ABD Doları AVRO YEN CHF GBP Toplam VARLIKLAR Dönen Varlıklar 6,906,490 9,063,572 14,047, , ,300,746 Hazır Deerler 1,162, , , ,547,203 Menkul Kıymetler (net) Ticari Alacaklar (net) 129, ,761 Finansal Kiralama Alacakları (net) 4,642,248 8,814,969 13,580, ,037,443 likili Taraflardan Alacaklar 9, ,964 Dier Alacaklar (net) 391,438 98, , , ,006,242 Dier Cari/Dönen Varlıklar 570, ,133 Duran Varlıklar 4,592,204 7,140,272 9,966, ,699,245 Finansal Kiralama Alacakları (net) 3,595,388 7,140,272 9,966, ,702,429 Finansal Varlıklar (net) 843, ,976 Maddi Varlıklar (net) 109, ,302 Maddi Olmayan Varlıklar (net) 36, ,001 Dier Cari/Dönen Varlıklar 7, ,537 TOPLAM VARLIKLAR 11,498,694 16,203,844 24,014, , ,999,991 YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler 568,885 6,149,326 15,277, ,995,258 Finansal Borçlar (net) - - 1,789, ,789,602 Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) - 5,759,313 10,724, ,483,896 Ticari Borçlar (net) 50,726-2,536, ,587,434 likili Taraflara Borçlar (net) 223, ,499 Alınan Avanslar 198, , , ,588 Borç Karılıkları 39, ,982 Dier Yükümlülükler (net) 56, ,257 Uzun Vadeli Yükümlülükler 97,461 1,405, , ,259,370 Finansal Borçlar (net) - 1,405, , ,641,666 Ticari Borçlar (net) , ,243 Borç Karılıkları 97, ,461 Özsermaye (*) 27,745, ,745,363 Sermaye 17,000, ,000,000 Hisse Senetleri hraç Primleri Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 4,717, ,717,517 Olaanüstü Yedekler 2,008, ,008,512 Net Dönem Karı/Zararı 4,019, ,019,082 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 28,411,709 7,554,926 16,033, ,999,991 Bilanço içi pozisyon (16,913,015) 8,648,918 7,980, , Bilanço dıı pozisyon 12,174,400 (7,730,800) (4,443,600)

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci ve Mali Müavirlik A..

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları 1 irket in organizasyonu ve faaliyet konusu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi ( irket ) 1992

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 2009 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ara Dönem Finansal Tablolar Hakkında Sınırlı Baımsız Denetim Raporu Akis Baımsız

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve nceleme Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Denetim Raporu BLANÇO (Para Birimi- Yeni Türk Lirası (YTL, No 2)) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmi Dipnot Referansları 30.09.2005 31.12.2004 VARLIKLAR

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2006 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2006 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Denetim Raporu BLANÇO Dipnot Referansları Baımsız Denetimden Geçmemi Baımsız Denetimden Geçmi VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 25,438,799 25,150,983

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa ------- Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2-3 Gelir Tablosu 4 Mali Tablolara likin Dipnotlar

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Bu rapor, 34 sayfa mali tablolar ve dipnotlarından oluşmaktadır. Finans Finansal Kiralama Anonim

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 30 Eylül 2006 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Bu rapor, 34 sayfa mali tablolar ve dipnotlarından oluşmaktadır. İçindekiler: Bilanço Gelir tablosu

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2007 Tarihi tibarıyla Konsolide Ara Mali Tablolar ve Dipnotları

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2007 Tarihi tibarıyla Konsolide Ara Mali Tablolar ve Dipnotları GSD Holding Anonim irketi Tarihi tibarıyla Konsolide Ara Mali Tablolar ve Dipnotları ÇNDEKLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özkaynak Deiim Tablosu 4 Konsolide Nakit Akım

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar

HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar HSBC Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu 1 Özet gelir

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO... 1-3 GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 MAL TABLOLARA

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2007 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2007 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim Şirketi 31 Aralık 2007 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı