ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi Gazi Üniversitesi TODAİE Doktora Doktora ODTÜ Hacettepe Üniversitesi Doç. Dr. Üniversitelerarası Kurul 2003 Yabancı Dil: İngilizce Akademik Unvanlar Yardımcı Doçent : Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Doçent : Doçenti - Üniversitelerarası Kurul(30 Mayıs 2003) Doçent : Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (2003) Doçent : Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi (2006) Profesör : Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi (2011) Profesör : Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2013) Yayınlar Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Yüksel, M., Günümüzde Fikri Mülkiyet Hakları ve Azgelişmiş Ülkeler, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku, Cilt:2, , Ankara Barosu Yayını, Ankara Yüksel, M., Modernleşme, Toplumsal Yaşamın Hukuksallaşması ve Etik başlıklı bildiri, UNESCO, TUBİTAK ve GÜ İletişim Fakültesi tarafından Kasım 2006 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Medya ve Etik Sempozyumu na sunuldu ve bildiriler İngilizce kitap olarak basıldı. Modernization, thejuridification of Social Life andethics, Media andethics: Speechesand Final Report(International Symposium Ankara, 3-4 November 2006), , Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2007.(Ayrıca, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Dergisi nde aynı başlıkla hakemli makale olarak da yayımlandı). Yüksel, M., Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyon Sürecinde Ulusal Hukuka k Bir Bakış, Üçüncü Ulusal Kongresi, 2-4 Kasım 2000, Eskişehir. Dünyada ve Türkiye de Farklılaşma- Çatışma-Bütünleşme-II, Ankara: Derneği Yayını, Yüksel, M., Küreselleşme Sürecinde Fikri Mülkiyet Hakları, Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, , Türkiye Bilişim Derneği Yayını, Ankara

2 Yüksel, M., Felsefi ve k Boyutuyla Fikri Mülkiyet Hakları, Bilişim Alanında Telif Hakları Paneli, 2 Eylül 2003, İstanbul. Türkiye Zeka Vakfı Yayınları, Ankara, Yüksel, M. Tüketim Toplumu, Reklamlar ve Çocuklar Reklamların İzleyiciler Üzerindeki Etkileri Paneli, Ocak 2004, RTÜK Yayınları, s Yüksel, M. Medyada Şiddet ve İntihar Haberlerine Felsefi, k ve Hukuki Açıdan Genel Bir Bakış, Medyada Şiddete Duyarlılık Paneli, 6 Kasım 2004, RTÜK, s Yüksel, M., Modernleşme ve Toplumsal Yaşamın Hukuksallaşması başlıklı bildiri, İnönü Üniversitesi ile Derneği tarafından Eylül 2006 tarihlerinde düzenlenen Türkiye de Güncel Toplumsal Sorunlar konulu V. Ulusal Kongresi ne sunuldu. Yüksel, M., İnsan Haklarının Sosyo-Tarihsel Temelleri başlıklı bildiri, TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi tarafından Aralık 2006 tarihlerinde düzenlenen İnsan Hakları ve Yurttaşlık Konferansı na sunuldu(todoie İnsan Hakları Yıllığı nda hakemli makale olarak yayımlanmıştır. Bu hakemli makalenin metni Ulusal Hakemli Dergilerde Makale kısmına konmuştur). Yüksel, M., Basın Özgürlüğü ve İletişim Hukuku başlıklı sunum, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ile Gazi Üniversitesi İletişim fakültesi tarafından 12 Nisan Haziran 2008 tarihleri arasında düzenlenen Bilimin Işığında Medya Seminerleri kapsamında yapılmış olup yayımlanmıştır. Bilimin Işığında Medya Seminerleri, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Yüksel,M., Türk Hukukunun Seküler Temelleri: İmparatorluk tan Cumhuriyet e başlıklı bildiri, İstanbul Barosu ile Hukuk Felsefesi ve si Arkivi tarafından Ağustos 2008 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen Hukuka Felsefi ve k Bakışlar Sempozyumu na sunulmuş ve bildiri metni yayımlanmıştır. Yüksel, M., Türk Hukukunun Seküler Temelleri: İmparatorluk tan Cumhuriyet e, Hukuk Felsefesi ve si Arkivi22. Kitap,yay. haz. Hayrettin Ökçesiz Gülriz Uygur , İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2010 Yüksel,M., Modern Kültürde Hukuk ve Ahlak başlıklı bildiri, İstanbul Barosu ile Hukuk Felsefesi ve si Arkivi tarafından Eylül 2010 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen Hukuka Felsefi ve k Bakışlar Sempozyumu na sunulmuş ve bildirinin geliştirilmiş versiyonu yayımlanmıştır. Yüksel, M., Modern Kültürde Hukuk ve Ahlak, Hukuk Felsefesi ve si Arkivi25. Kitap,yay. haz. Hayrettin Ökçesiz - Gülriz Uygur - Saim Üye, , İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, Yüksel,M., İslamofobinin Tarihsel Temellerine Bir Bakış: Oryantalizm ya da Batı ve Öteki başlıklı bildiri, Sivas Kemal İbniHumam Vakfı tarafından Kasım 2011 tarihlerinde Sivas da düzenlenen İslamofobiSempozyumu na sunulmuştur. Yüksel, M.,İslamofobi: Kolektif Bir Korkunun Anatomisi, ed., Osman Alacahan-Betül Duman, Sivas Kemal İbn-i Humam Vakfı Yayınları, 2012, Yüksel,M., Hukuk Kültürü Kavramına k Bir Bakış başlıklı bildiri, İstanbul Barosu ile Hukuk Felsefesi ve si Arkivi tarafından Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen Hukuka Felsefi ve k Bakışlar-VI Sempozyumu na sunulmuş ve bildiri metni teslim edilmiştir. Kitaplar Yüksel, M.,Küreselleşme Ulusal Hukuk ve Türkiye, Siyasal Kitabevi Yayınları, Ankara, Yüksel, M.,ModernitePostmodernite ve Hukuk, Siyasal Kitabevi Yayınları, Ankara,

3 Yüksel, M.,Fikri Mülkiyet ve İletişim Yazıları, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Ankara, Yüksel, M.,Hukuk si Yazıları, Siyasal Kitabevi Yayınları, Ankara, Yüksel, M. (ed.),hukuk si, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, Yüksel, M. (Erol Cansel, Çağlar Özel, Burcu Özcan ve M. Şirin Erdoğan ile birlikte),hukuka Giriş, Seçkin Yayınları, Ankara, Kitaplardan Bölümler Yüksel, M., Fikri Mülkiyet Haklarının Tarihsel Temelleri, Yıllık , ed. Asker Kartarı, , Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, Ankara, Yüksel, M., Yönetişim (Governance) Kavramı Üzerine, Cevat Geray a Armağan, ed. Can Hamamcı, , Mülkiyeliler Birliği Yayınları, Ankara, Yüksel, M., Nermin Abadan-Unat, Türkiye de : İsimler ve Eserler, ed. Çağatay Özdemir,Cilt 2: 49-76, Phoenix Yayınları, Ankara, Yüksel, M., Türk Hukukunun Seküler Temelleri: İmparatorluk tan Cumhuriyet e, Haluk Konuralp e Armağan II. Cilt, Yetkin Yayınları, Ankara, Yüksel, M., İbni Haldun un Sosyal Teorisinde Hukuk Halil İnalcık Armağanı-I-, yay. haz. Taşkın Takış-Sunay Aksoy, Ankara: Doğubatı Yayınları, Yüksel, M., Radyo ve Televizyon Hukukunun Gelişimi: , Türkiye de Kitle İletişimi: Dün- Bugün-Yarın,ed. Korkmaz Alemdar, , Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, Ankara, Yüksel, M., Toplum, ve Hukuk, Hukuk si, ed. Mehmet Yüksel, 2-28,Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Yüksel, M., Hukukun Toplumsal İşlevleri, Hukuk si, ed. Mehmet Yüksel, 30-53, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Yüksel, M., Hukuk sinde Öncü Çalışmalar ve Klasik k Yaklaşımlar, Hukuk si, ed. Mehmet Yüksel, , Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Yüksel, M., Toplumsal Değişme ve Hukuk, Hukuk si, ed. Mehmet Yüksel, , Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Yüksel, M., İslamofobinin Tarihsel Temellerine Bir Bakış: Oryantalizm ya da Batı ve Öteki, Şahin Gürsoy a Armağan, ed. Ayşe Canatan ve diğerleri, , Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara, Yüksel, M., Modern Toplumda Hukuk Kültürü, Prof. Dr. Aydın Zevkliler e Armağan(21 Ocak 2013 günü itibariyle Yayın Kurulu na teslim edilmiştir). Yüksel, M., Toplum ve Hukuk, El Kitabı, ed. Hayati Beşirli-İhsan Çapçıoğlu( 17 Nisan 2013 günü itibariyle editörlere teslim edilmiştir). 3

4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Yüksel, M., Fikri Mülkiyete İlişkin Felsefi Tartışmalar, Kültür ve İletişim, 4(1), s (2001).( TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır ). Yüksel, M., Endüstriyel Mülkiyet Haklarının Sosyo-Kültürel Temelleri, Kültür ve İletişim, 5 (1), s (2002).( TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır). Yüksel, M., Modernleşme Bağlamında Hukuk ve Etik İlişkisine k Bir Bakış, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 57(1), s (2002). (EBSCO, Index İslamicus, ASOS INDEX: Akademia Sosyal Bilimler İndeksi ve TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır). Yüksel, M., Modernleşme ve Mahremiyet, Kültür ve İletişim, 6(1) (2003).( TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır) Yüksel, M., Mahremiyet Hakkı ve Sosyo-Tarihsel Gelişimi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 58(1), s (2003). (EBSCO, Index Islamicus, ASOS INDEX: Akademia Sosyal Bilimler İndeksi ve TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır) Yüksel, M., Küreselleşme Sürecinde Fikri Mülkiyet Haklarına k ve Felsefe Açıdan Genel Bir Bakış Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi, 4, Ekim-Aralık 2004, s Yüksel, M., Modernleşme, Toplumsal Yaşamın Hukuksallaşması ve Etik, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 23, Yaz-Güz 2006, s ( EBSCO ve TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır ) Yüksel, M., İnsan Haklarının Sosyo- Kültürel Temelleri, TODAİEİnsan Hakları Yıllığı, Cilt , s Yüksel, M., Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayrımı ve Günümüzdeki Değeri Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, 41-42, Ocak-Şubat 2008, s (TUBİTAK-ULAKBİM HUKUK VERİ TABANI tarafından taranmaktadır ) Yüksel, M., İbni Haldun un Sosyal Teorisinde Hukuk Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, Sayı 26, s (2008).(TUBİTAK-ULAKBİM ve TürkologischerAnzeiger Viyana tarafından taranmaktadır) Yüksel, M., Mahremiyet Hakkına ve Bireysel Özgürlüklere Felsefi Yaklaşımlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 64 (1), s , (2009). (EBSCO, Index Islamicus, ASOS INDEX: Akademia Sosyal Bilimler İndeksi ve TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır) Yüksel, M., Modern Kültürde Hukuk ve Ahlak, Bidder Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt I, Sayı 2, s (2010). Yüksel, M., Hukuk Kültürü Kavramına k Bir Bakış, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 35, 2012, s ( EBSCO ve TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır) Yüksel, M. (Zakir Avşar ile birlikte), Türkiye nin İlk Turizm Rehberi Türkiye Kılavuzu ve Hazırlayıcısı Hüseyin Orak, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt23, Sayı 1, (EBSCO, LeisureRecreationandTourismAbstract ve TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır) Yüksel, M. (Zakir Avşar ile birlikte), Hüseyin Orak ın Türkiye Kılavuzu ve 1940 larda Ankara, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 34, Bahar 2012, s ( EBSCO ve TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır ) 4

5 Yüksel, M. (Zakir Avşar ile birlikte), Orak Kardeşlerin Tren İle Türkiye Turu ve 1936 ların Türkiyesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt23, Sayı 2, 2012, s (EBSCO, LeisureRecreationandTourismAbstract ve TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır.) Yüksel, M. (Zakir Avşar ile birlikte), Hüseyin Orak Adlı Bir Müteşebbis, Türkiye Kılavuzu Adlı Eser ve 1945 Yılı Balıkesir i, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 28, 2012, s ( DOAJ, MLA, EBSCOHOST, İndexsCoprnicus, Türk Eğitim İndeksi ve ASOS Index vetubitak-ulakbim tarafından taranmaktadır). Yüksel, M. (Zakir Avşar ile birlikte), Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması:Hüseyin Orak ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalya, MediterraneanJournal of Humanities, CiltII, Sayı 1, 21-35, Diğer Yayınlar Makaleler Yüksel, M., Fikri Mülkiyete İlişkin Felsefi Tartışmalar, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2001(1), s Yüksel, M. Küreselleşme Sürecinde Fikri Mülkiyet Hakları Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2001(2), s Yüksel, M. Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyon Sürecinde Ulusal Hukuk, Ankara Barosu Dergisi, 2000(4), s Yüksel, M., Yönetişim (Governance) Kavramı Üzerine, Ankara Barosu Dergisi, 2000(3), s Yüksel, M. Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türk Hukuk Düzenindeki Yeri Türkiye Noterler Birliği Dergisi, 108, Kasım 2000, s Yüksel, M., Fikri Mülkiyet Haklarının Tarihsel Temelleri, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2001(2), s Kitaplar Yüksel, M., 1 (Liseler İçin Ders Kitabı), Doğan Yayıncılık, Ankara, Yüksel, M., 2 (Liseler İçin Ders Kitabı), Doğan Yayıncılık, Ankara, Yüksel, M., (Sağlık Meslek Liseleri İçin Ders Kitabı), Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, Çeviriler Robert Bierstedt, Sosyal Gruplar, Örgütler ve Kurumlar, Çev.,Mehmet Yüksel, İletişim Dergisi, 27, Güz 2008, s Robert Bierstedt, TheSocialOrder, New-York, McGraw-HillCompany, 1974: Editörlük Yüksel, M. (ed.), Hukuk si, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları,

6 Yapılan Ulusal Atıflar Arzu Genç Arıdemir, Türk Hukukunda Eser Sahibinin Çoğaltma ve Yayma Hakları, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2003, s. 7, 52, 53. Mustafa Ateş, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması, Ankara: Seçkin Yayınları, 2003, s. 1, 33, 34. Engin Erdil, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İşlenme Eserler, İstanbul: Beta Yayınları, 2003, s. 4, 10, 14. Cahit Suluk, Tasarım Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2003, s Faruk Kocacık, Bilgi Toplumu ve Türkiye,Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 1, 1-10, Adem Aslan, Türk ve AB Hukukunda Fikri Mülkiyet Haklarının Tükenmesi, İstanbul: Beta Yayınları, 2004, s. 8, 9. Abdullah Özkan, Globalleşen Dünyada Demokrasinin Önemi ve Türkiye nin Konumu, Globalleşen Dünya da Türkiye nin Yeri, ed. M. Serhan Oksay, İstanbul: Kadir Has Üniversitesi Yayınları, 2004, Abdullah Özkan, Küreselleşme ve Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye, İstanbul: Tasam Yayınları, Ruhdan Uzun, Haber Telif Hakları ve İnternet Gazeteciliğinde İntihal, İletişim Dergisi, Yaz-güz 2005, s. 47. Halil Nalçaoğlu, İnternette Röntgencilik: Çağdaş Ahlakın Öznesi Üzerine, Mutlu Binark ve Barış Kılıçbay(der.), İnternet Toplum, Kültür, Ankara: Epos Yayınları, 2005, s. 59. Cahit Suluk ve Ali Orhan, Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku Cilt II, İstanbul: Arıkan Yayınları, 2005, s. 1, 50. Defne Özonur, Değişen Kültür Politikaları Değişen Film Denetleme Sistemleri, Selçuk İletişim, Cilt 4, Sayı 1, 21-30, Abdullah Özkan, Küreselleşme Sürecinin Türk Dış Politikasına Yansımaları, Stratejik Öngörü- Stratejik Araştırmalar Dergisi, Sayı 5, 2005, M. Akif Özer, Yönetişim Üzerine Notlar, Sayıştay Dergisi, Sayı 63, 59-89, Ekim-Aralık Demokan Demirel, Küresel Eksende Devletin Yeni Kimliği: Etkin Devlet, Sayıştay Dergisi, Sayı 60, , Ocak-Mart M. Akif Çukurçayır ve Esra B. Sipahi, Yönetişim Yaklaşımı ve Kamu Yönetiminde Kalite, Sayıştay Dergisi, 2006, Sayı: 50-51, s. 35, 36. Kasım Akbaş, Hukukun Büyübozumu: Eleştirel Hukuk Çalışmaları Hareketi, İstanbul: Legal Yayıncılık, 2006, s. 10. Kasım Akbaş, Hukuk Eleştirisi ve Eleştirel Hukuk Çalışmalarının Gündemi, Hukuk Felsefesi ve si Arkivi, 2006, Sayı 16, s TeknailÖzderyol, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda Düzenlenen Suçlar, İstanbul: Vedat Kitapçılık,

7 Hikmet Yavaş ve Hamit Palabıyık, Sivil Toplum Kuruluşlarının Çevre Koruma ve Kullanma Dengesi Açısından Rolü ve Önemi, III. Uluslararası STK lar Kongresi, 9-10 Aralık, 2006, Çanakkale, Veysel Başpınar ve DoğanKocabay, İnternette Fikri Hakların Korunması, Ankara: Yetkin Yayınları, Diren Çakmak, Osmanlı Telif Hukuku İle İlgili Mevzuat, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 21, , Bahar Abdullah Özkan, Siyasal İletişim Stratejileri, İstanbul: Tasam Yayınları, Bekir Balkız, Türkiye de Ders/El Kitaplarında ve Felsefe Tasavvuru, Dergisi, Sayı 17, 31-48, Nuri Tortop ve Diğerleri, Yönetim Bilimi, Ankara, Nobel, M. Tevfik Özcan, Modern Toplum ve Hukuk Devleti, İstanbul: XII Levha Yayınları, 2008, s Fırat Öztan, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi, 2008, s. 92. İlhami Güneş, UygulamadaFikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara: Seçkin Yayınları, 2008, s. 24. İbrahim E. Bayamlıoğlu, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Teknolojik Koruma, İstanbul: XII Levha Yayınları, Ülker Yükselbaba, Habermas ınprosedüralist Hukuk Paradigması, Haklar Sistemi ve Hukuk Devleti, İÜHFM Cilt LXVI, Sayı 1, , Bekir Parlak-Zahid Sobacı, Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi: Ulusal ve Global Perspektifler, İstanbul, Alfa Aktüel, D. Cellaleddin Kavas, Türkiye deki Hukuk si Teorilerinde Weber, Hukuk Felsefesi ve si Arkivi, 2008, Sayı 18, Şule Şahin Ceylan, Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, İstanbul: XII Levha Yayınları, Adem Efe, Küreselleşme Yeni Dini Hareketler ve İnternet, Uluslararası Davraz Kongresi,24-27 Eylül 2009, Isparta. Mustafa Tören Yücel, Hukuk Felsefesi, Ankara: Başkent Klişe Matbaası, Engin Erdil, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi Cilt I, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2009, s. 4. Ali Toprak ve Diğerleri, Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook, Ankara: Kalkedon Yayınları, Ayşenur Şahin, Fikri Hukukta Eser Sahibinin Mali Haklarının Korunması, İstanbul: Vedat Kitapçılık, İlker Tepe, Ceza Hukuku Felsefesi Perspektifinde İnternetin Temel Problemleri, Hukuk Felsefesi ve si Arkivi, 2010, Sayı 22, Esra Banu Sipahi, Küresel Çevre Sorunlarına Kolektif Çözüm Arayışları ve Yönetişim, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 24, , Gökhan TUNCEL, Küreselleşme ve Yerelleşme Sürecinde Altmışsekiz Olayları Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 82-98,

8 Murat Yüksel, Hukuka Postmodern Yaklaşım, İstanbul: XII Levha Yayınları, Okan Ormanlı, Gözü Tamamen Kapalı Filminde Mahremiyet Motifleri, Medya Mahrem, ed. Hüseyin Köse, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011, Sıdıka Yılmaz, Her İletişim Bir Mahremiyet İhlalidir ve Her mahremiyet İhlalinin Bir Haber Değeri Vardır, Medya Mahrem, ed. Hüseyin Köse, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011, Cumhur Aslan, Türkiye de Özel Alanın İfşası ve Mağduriyet Halleri: Deniz Baykal Örneği, Medya Mahrem, ed. Hüseyin Köse, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011, Sevda G. Göktolga ve Oğuzhan Göktolga, Postmodern Dönem ve Hukuk, Hukuk Felsefesi ve si Arkivi, 2012, Sayı 23, Jale Karakaş, Günümüzdeki Hukukun Denge Arayışı Karşısında Birey ve Toplum, Hukuk Felsefesi ve si Arkivi, 2012, Sayı 24, Neşet Toku, Klasik ve Modern Devlet, Hukuk Felsefesi ve si Arkivi, 2012, Sayı 24, Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri: Son Beş Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler Lisans Hukuk Başlangıcı (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Hukuka Giriş(Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Anayasa İletişim Hukuku Türkiye nin Toplumsal Yapısı Türkiye nin Yönetim Yapısı Lisans Üstü İletişim Hukuku ( Yüksek Lisans) (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Sosyal Bilimler Felsefesi (Yüksek Lisans) Sosyal Teori (Doktora) Basında Sorumluluk ve Medya Etiği(Doktora) Modernleşme ve İletişim(Doktora) Siyasal İdeolojiler ve İletişim (Doktora) Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri: Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Yıl Güz Dönem Dersin Adı (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi) Anayasa (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi) İletişim Hukuku (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi) Sosyal Teori (Doktora) ( Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı

9 Bahar Güz Hukuka Giriş (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi) Türkiye nin Toplumsal Yapısı (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi) Sosyal Bilimler Felsefesi (Yüksek Lisans) (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi) Hukuk Başlangıcı (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Hukuka Giriş (Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ İşletme, Aile ve Tüketici Bilimleri ve Sosyal Hizmetler Bölümü) Hukuka Giriş (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi/ Mütercim- Tercümanlık Bölümü) Hukuka Giriş (Hacettepe üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bölümü) İletişim Hukuku (Yüksek Lisans) (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Bahar Hukuk Başlangıcı (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yüksek Lisans Tezleri Dilaver Kahraman, 1990 lı Yıllardan Günümüze Genel Seçimler Öncesi Yazılı Basın-Siyasal Parti İlişkisi, Esma Karakoç, Televizyonda İzleyici Ölçümlerinin Ortaya Çıkardığı Sorunlar, Arzu Öztürk, 2007 Genel Seçimlerinde Siyasi Partilerin Avrupa Birliği'ne Yönelik Tutumlarının Medyaya Yansıması, Ahmet Erdem, Ergenekon Soruşturması ve Davasının Medyada Sunumu: Zaman ve Cumhuriyet Gazetesi Örnekleri, Hilal Kaya, Köşe Yazarlarının E-Muhtıra İle İlgili Köşe Yazılarının Söylem Analizi Yöntemiyle İncelenmesi,

10 Doktora Tezi Ahmet Öztekin, AKP nin Siyasal İletişim Stratejilerinin Siyasal İletişimin Amerikanlaşması Bağlamında İncelenmesi, Ulusal Hakemli Dergilerde Yayın Kurulu Üyeliği Kültür ve İletişim Dergisi Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Dergisi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi(Danışma Kurulu Üyeliği) Hakemlikler Film Endüstrisinde Telif Hakları Sorununun Türkiye deki Yansımaları, Selçuk İletişim Dergisi Uluslararası ve Ulusal Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde İnternet Üzerinde Çocuk Erciyes İletişim Dergisi Pornografisi, Gündelik Hayat ve Dile Yerleşmiş Din, Erciyes İletişim Dergisi Eleştirel Ekonomi Politiğe Bakış, Erciyes İletişim Dergisi Sosyal Güvenlik Kurumu nun Kurumsal İletişimi ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Önemi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Eleştirel Kuram Perspektifinden İlk Etkin Alımlayıcı Çalışmalar ve Medya Pedagojisi Çalışmalarına Etkisi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Siyasal Kültür Dinamiklerinin Siyasal Katılım Sürecine Yansımaları, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Medyada Sınıf Olgusu, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi Yeniliklerin Yayılmasında Sosyal Taklidin ve Kanaat Önderlerinin İşlevsel Önemi: GabrielTard ın Teorisi Açısından Bir İnceleme, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi Türkiye de Neoliberal Politikaların Haber Medyasına Yansımaları: Anaakım Medyanın Ekonomi Haberleri Üzerine Bir İnceleme, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi "GabrielTarde ve Medya-Toplum İlişkisini Yeniden Keşfetmek", İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi Ulusal Bilimsel Kongre Düzenleyenler Listesinde Bulunmak Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Medya ve Mahremiyetin Sınırları Ulusal Sempozyumu (6-7-8 Kasım 2013). 10

11 Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu (Kasım 2013). İdari Görevler Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkan Yardımcılığı Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği Gazi Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk felsefesi ve si Anabilim Dalı Başkanlığı 11

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980 3.Unvanı : Yard.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Bilgi Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : JALE SARMAŞIK 2. Doğum Tarihi : 25 Ekim 1950, İstanbul 3. Unvanı : Profesör Dr. 4. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi Hukuk 1975

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji İstanbul Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Sabahattin GÜLLÜLÜ 2. Doğum Tarihi: 17.02.1940. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji İstanbul Üniversitesi 1962-1967 Doktora Sosyoloji

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aybike SERTTAŞ 2. Doğum Tarihi : 1 Temmuz 1980 3. Unvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Arel Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hale Yaylalı 2. Doğum Tarihi: 07/12/1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-Televizyon Bölümü İstanbul Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ankara Üniversitesi 1991 Lisans İletişim Fakültesi/Gazetecilik Gazi Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ankara Üniversitesi 1991 Lisans İletişim Fakültesi/Gazetecilik Gazi Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Derya Erdem 2. Doğum Tarihi : 20.09.1972 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu : Yrd. Doç. Dr. : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya Doç. Dr. Faruk Ataay, siyaset bilimci, yazar. Ataay 1971 de Karabük te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdikten sonra bir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Yavuz ÇOBANOĞLU Doğum Yeri/Doğum Tarihi : İZMİR 25.10.1970 Uyruğu: : T.C. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Cep Telefonu : E-Posta : yavuzcobanoglu@tunceli.edu.tr Yabancı Dili / Seviyesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007.

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007. Adı Soyadı: Mustafa TOPALOĞLU Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1963 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1988 Doktora/S.

Detaylı

5. Akademik Unvanlar ÖZGEÇMİŞ

5. Akademik Unvanlar ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aslı GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi : 17 Şubat 1975 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Arel Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Radyo-TV

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Doktor 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yavuz Kaplan Doğum Yeri ve Tarihi: Almanya-1968 Öğrenim Durumu ve Alanı: Prof. Dr. (Milletlerarası Özel Hukuk/Devletler Özel Hukuku) Kurumu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008.

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008. 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülseren ŞENDUR ATABEK 2. Doğum Tarihi: 05.05.1967 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Televizyon-Sinema-Fotoğraf Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ulusal hakemli (ULAKBIM ve Ulusal Hakemli Dergi) dergilerde yayımlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ Ulusal hakemli (ULAKBIM ve Ulusal Hakemli Dergi) dergilerde yayımlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sevcan YAĞAN GÜDER 2. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Okul Öncesi Öğretmenliği Çukurova Üniversitesi 2006 Y. Lisans Okul Öncesi Eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Alan Üniversite Yıl Profesör Sinema-TV Marmara Doçent Sinema-TV Marmara 1999 Yrd.Doç. Sinema-TV Marmara 1991

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Alan Üniversite Yıl Profesör Sinema-TV Marmara Doçent Sinema-TV Marmara 1999 Yrd.Doç. Sinema-TV Marmara 1991 ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Bülent VARDAR. Doğum Tarihi : 5/7/96. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, Sinema-TV-Fotografi Anasanat Dalı, 98

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980. Yüksek Lisans Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi 1981-1982

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980. Yüksek Lisans Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi 1981-1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selma ÇETİNER ŞEKERCİ 2. Doğum Tarihi : 3 Kasım 1958 3. Unvan : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980 Yüksek Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR Yazı İşleri Müdürü / Editör Doç. Dr. Mustafa AKDAĞ Editör Yardımcıları Arş. Gör.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111, 112, 113, 114, 115, 116), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Umut ŞAH Doğum Tarihi: 1984 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Edebiyat Fakültesi Hacettepe Psikoloji Bölümü Üniversitesi 2002-2006

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

(242) FAX: (242) https://akdeniz.academia.edu/farukataay (Bütün makalelerime tam metin olarak ulaşılabilir)

(242) FAX: (242) https://akdeniz.academia.edu/farukataay (Bütün makalelerime tam metin olarak ulaşılabilir) ADI SOYADI Prof. Dr. FARUK ATAAY Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı ADRES TEL WEB SAYFASI E-MAİL ÖĞRENİM DURUMU Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şükran ŞIPKA 2. Doğum Tarihi : 30.07.1959 3. Unvanı : Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982

Detaylı

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005

Yardımcı Doçent Grafik Tasarım Marmara üniveritesi 1986. Doçent Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selahattin GANİZ 2. Doğum Tarihi : 22 / 11 / 1948 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora / Sanatta Yeterlik Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

Hasan Asan, (2014). Olimpiyat Oyunları Afişlerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi: 1896-2016 Yılları Arasındaki Afişler, İstanbul Arel Üniversitesi

Hasan Asan, (2014). Olimpiyat Oyunları Afişlerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi: 1896-2016 Yılları Arasındaki Afişler, İstanbul Arel Üniversitesi 1. Adı Soyadı : Safiye Kırlar Barokas 2. Doğum Tarihi : 21.04.1950 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 1989 Y.Lisans İletişim Radyo

Detaylı

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri ÖZGEÇMİŞ T.C.No. 1014884 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç..Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Doktora Eğitim Bilimleri

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA Ünvan : Öğr. Gör. Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı E-posta ecevarlik@akdeniz.edu.tr Telefon 02423106622 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

E-mail : belkisuslusoy@beykent.edu.tr ÖZGEÇMİŞ: Adı Soyadı: Belkıs SARAÇ USLUSOY Doğum Tarihi: 25 Ekim 1975 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Umut YENİOCAK Doğum Tarihi: 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 2002 Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA BAŞVURU KRİTERLERİ 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2. bendi uyarınca yapılacak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

BİRİNCİ KISIM HUKUK VE FELSEFE BİRİNCİ BÖLÜM 21. YÜZYİL BAŞINDA HUKUKA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR - I

BİRİNCİ KISIM HUKUK VE FELSEFE BİRİNCİ BÖLÜM 21. YÜZYİL BAŞINDA HUKUKA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR - I İÇİNDEKİLER CİLT - II BİRİNCİ KISIM HUKUK VE FELSEFE BİRİNCİ BÖLÜM 21. YÜZYİL BAŞINDA HUKUKA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR - I Yekta Güngör ÖZDEN Anayasa Mahkemesi ve Ankara Barosu Önceki Başkanı 3 HUKUKA ANTROPOLOIİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Güvenevler Mh. No:16 Cinnah / Ankara. :+90 312 466 75 33 / 3607 :mustafaorcan@yahoo.com

ÖZGEÇMİŞ. :Güvenevler Mh. No:16 Cinnah / Ankara. :+90 312 466 75 33 / 3607 :mustafaorcan@yahoo.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa ORÇAN İletişim Bilgileri Adres :Güvenevler Mh. No:16 Cinnah / Ankara Telefon E-Posta :+90 312 466 75 33 / 3607 :mustafaorcan@yahoo.com 2. Unvanı :Doç. Dr. 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-TV-Sinema Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-TV-Sinema Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Zeynep Özen Barkot Unvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-TV-Sinema Ege Üniversitesi İletişim 1996- Fakültesi 2000 Y. Lisans Sinema-TV D.E.Ü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Coşkun ÇILBANT Doğum Tarihi ve Yeri: 6.04.1970-Malatya Yabancı Dil: İngilizce e-mail: coskun.cilbant@cbu.edu.tr Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Galatasaray Üniversitesi Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul Bilgi Üniversitesi 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Galatasaray Üniversitesi Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul Bilgi Üniversitesi 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Kadir Berk Kapancı İletişim Bilgileri: Tel: 0090 212 395 36 00 Faks: 0090 212 395 36 92 E-mail: kapancib@mef.edu.tr / berk.kapanci@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi: 1983 3. Unvanı: Yrd.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

Arş. Gör. Aslıhan AYKARA, Dr. Lisans: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü (2002 2007).

Arş. Gör. Aslıhan AYKARA, Dr. Lisans: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü (2002 2007). Arş. Gör. Aslıhan AYKARA, Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 22.11.1983 Ankara Yabancı Dil: İngilizce, Almanca. Eğitim Özgeçmişi: İlköğrenim: Çizmeci İlköğretim Okulu (1991-1995). Ortaöğrenim: Kalaba Anadolu Lisesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan 2. Doğum Tarihi: 2.04.1949. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971 Doktora Özel Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Müyesser ERDEM 2. Doğum Tarihi: 30-10 - 1960 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: PROF.DR.SÜLEYMAN YALMAN Doğum Tarihi: 01.05.1967 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Özel

Detaylı

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu.

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu. Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Kurumu: Fakültesi: Bölümü: Anabilim Dalı: Yasemin Esen Yardımcı Doçent Doktor Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Tel (İş):

Detaylı

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu. Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Fakültesi www.arel.edu.tr. Adı Soyadı : Ahmet Süreyya KOÇTÜRK. Doğum Tarihi : 4/06/95 3. Unvanı : Yard.Doç.

Detaylı

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ KASIM KARAGÖZ ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı. Doğum Yeri ve Yılı: Yeşilhisar/KAYSERİ, 03.04.1973.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. I. Kişisel Bilgiler. E-posta:(kurum/özel) Santral No: 0312-466 75 33 Dâhili No: 3567 Faks: 0312-466 73 84 Cep Telefonu: -

ÖZGEÇMİŞ. I. Kişisel Bilgiler. E-posta:(kurum/özel) Santral No: 0312-466 75 33 Dâhili No: 3567 Faks: 0312-466 73 84 Cep Telefonu: - ÖZGEÇMİŞ I. Kişisel Bilgiler Adı Soyadı (Unvanı) E-posta:(kurum/özel) Tekin AKDEMİR (Doç. Dr.) Santral No: 0312-466 75 33 Dâhili No: 3567 Faks: 0312-466 73 84 Cep Telefonu: - akdemir@ybu.edu.tr, tekinakdemir@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır.

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No 1101 Atatürk İnkılapları

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrem Kahyaoğlu 2. Doğum Tarihi: 23/05/1986 3. Ünvanı: Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: e-posta: iremkahyaoglu@plato.edu.tr Tel: 533 669 37 95 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Adem Yücel İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Ağustos 1981 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı : Sacide VURAL Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Lisans 1. Eğitim 2. Eğitimde Gazi Eğitim Enstit. Ankara Üniversitesi 1972 1976 Psikolojik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme. Arş. Gör. Dr. 1991-1994 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme. Arş. Gör. Dr. 1991-1994 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÇİĞDEM DİKMEN 2. Doğum Tarihi : 09.08.1959 3. Unvanı : Yard.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Metin TOPCUOĞLU 2. Doğum Tarihi: 01 Şubat Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Metin TOPCUOĞLU 2. Doğum Tarihi: 01 Şubat Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Metin TOPCUOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doğu Yerleşkesi 32200 Çünür/Isparta Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletme Fakültesi Alanya / Antalya E-posta: mtopcuoglu@hotmail.com

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı