ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi Gazi Üniversitesi TODAİE Doktora Doktora ODTÜ Hacettepe Üniversitesi Doç. Dr. Üniversitelerarası Kurul 2003 Yabancı Dil: İngilizce Akademik Unvanlar Yardımcı Doçent : Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Doçent : Doçenti - Üniversitelerarası Kurul(30 Mayıs 2003) Doçent : Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (2003) Doçent : Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi (2006) Profesör : Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi (2011) Profesör : Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2013) Yayınlar Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Yüksel, M., Günümüzde Fikri Mülkiyet Hakları ve Azgelişmiş Ülkeler, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku, Cilt:2, , Ankara Barosu Yayını, Ankara Yüksel, M., Modernleşme, Toplumsal Yaşamın Hukuksallaşması ve Etik başlıklı bildiri, UNESCO, TUBİTAK ve GÜ İletişim Fakültesi tarafından Kasım 2006 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Medya ve Etik Sempozyumu na sunuldu ve bildiriler İngilizce kitap olarak basıldı. Modernization, thejuridification of Social Life andethics, Media andethics: Speechesand Final Report(International Symposium Ankara, 3-4 November 2006), , Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2007.(Ayrıca, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Dergisi nde aynı başlıkla hakemli makale olarak da yayımlandı). Yüksel, M., Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyon Sürecinde Ulusal Hukuka k Bir Bakış, Üçüncü Ulusal Kongresi, 2-4 Kasım 2000, Eskişehir. Dünyada ve Türkiye de Farklılaşma- Çatışma-Bütünleşme-II, Ankara: Derneği Yayını, Yüksel, M., Küreselleşme Sürecinde Fikri Mülkiyet Hakları, Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, , Türkiye Bilişim Derneği Yayını, Ankara

2 Yüksel, M., Felsefi ve k Boyutuyla Fikri Mülkiyet Hakları, Bilişim Alanında Telif Hakları Paneli, 2 Eylül 2003, İstanbul. Türkiye Zeka Vakfı Yayınları, Ankara, Yüksel, M. Tüketim Toplumu, Reklamlar ve Çocuklar Reklamların İzleyiciler Üzerindeki Etkileri Paneli, Ocak 2004, RTÜK Yayınları, s Yüksel, M. Medyada Şiddet ve İntihar Haberlerine Felsefi, k ve Hukuki Açıdan Genel Bir Bakış, Medyada Şiddete Duyarlılık Paneli, 6 Kasım 2004, RTÜK, s Yüksel, M., Modernleşme ve Toplumsal Yaşamın Hukuksallaşması başlıklı bildiri, İnönü Üniversitesi ile Derneği tarafından Eylül 2006 tarihlerinde düzenlenen Türkiye de Güncel Toplumsal Sorunlar konulu V. Ulusal Kongresi ne sunuldu. Yüksel, M., İnsan Haklarının Sosyo-Tarihsel Temelleri başlıklı bildiri, TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi tarafından Aralık 2006 tarihlerinde düzenlenen İnsan Hakları ve Yurttaşlık Konferansı na sunuldu(todoie İnsan Hakları Yıllığı nda hakemli makale olarak yayımlanmıştır. Bu hakemli makalenin metni Ulusal Hakemli Dergilerde Makale kısmına konmuştur). Yüksel, M., Basın Özgürlüğü ve İletişim Hukuku başlıklı sunum, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ile Gazi Üniversitesi İletişim fakültesi tarafından 12 Nisan Haziran 2008 tarihleri arasında düzenlenen Bilimin Işığında Medya Seminerleri kapsamında yapılmış olup yayımlanmıştır. Bilimin Işığında Medya Seminerleri, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Yüksel,M., Türk Hukukunun Seküler Temelleri: İmparatorluk tan Cumhuriyet e başlıklı bildiri, İstanbul Barosu ile Hukuk Felsefesi ve si Arkivi tarafından Ağustos 2008 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen Hukuka Felsefi ve k Bakışlar Sempozyumu na sunulmuş ve bildiri metni yayımlanmıştır. Yüksel, M., Türk Hukukunun Seküler Temelleri: İmparatorluk tan Cumhuriyet e, Hukuk Felsefesi ve si Arkivi22. Kitap,yay. haz. Hayrettin Ökçesiz Gülriz Uygur , İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2010 Yüksel,M., Modern Kültürde Hukuk ve Ahlak başlıklı bildiri, İstanbul Barosu ile Hukuk Felsefesi ve si Arkivi tarafından Eylül 2010 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen Hukuka Felsefi ve k Bakışlar Sempozyumu na sunulmuş ve bildirinin geliştirilmiş versiyonu yayımlanmıştır. Yüksel, M., Modern Kültürde Hukuk ve Ahlak, Hukuk Felsefesi ve si Arkivi25. Kitap,yay. haz. Hayrettin Ökçesiz - Gülriz Uygur - Saim Üye, , İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, Yüksel,M., İslamofobinin Tarihsel Temellerine Bir Bakış: Oryantalizm ya da Batı ve Öteki başlıklı bildiri, Sivas Kemal İbniHumam Vakfı tarafından Kasım 2011 tarihlerinde Sivas da düzenlenen İslamofobiSempozyumu na sunulmuştur. Yüksel, M.,İslamofobi: Kolektif Bir Korkunun Anatomisi, ed., Osman Alacahan-Betül Duman, Sivas Kemal İbn-i Humam Vakfı Yayınları, 2012, Yüksel,M., Hukuk Kültürü Kavramına k Bir Bakış başlıklı bildiri, İstanbul Barosu ile Hukuk Felsefesi ve si Arkivi tarafından Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen Hukuka Felsefi ve k Bakışlar-VI Sempozyumu na sunulmuş ve bildiri metni teslim edilmiştir. Kitaplar Yüksel, M.,Küreselleşme Ulusal Hukuk ve Türkiye, Siyasal Kitabevi Yayınları, Ankara, Yüksel, M.,ModernitePostmodernite ve Hukuk, Siyasal Kitabevi Yayınları, Ankara,

3 Yüksel, M.,Fikri Mülkiyet ve İletişim Yazıları, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Ankara, Yüksel, M.,Hukuk si Yazıları, Siyasal Kitabevi Yayınları, Ankara, Yüksel, M. (ed.),hukuk si, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, Yüksel, M. (Erol Cansel, Çağlar Özel, Burcu Özcan ve M. Şirin Erdoğan ile birlikte),hukuka Giriş, Seçkin Yayınları, Ankara, Kitaplardan Bölümler Yüksel, M., Fikri Mülkiyet Haklarının Tarihsel Temelleri, Yıllık , ed. Asker Kartarı, , Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, Ankara, Yüksel, M., Yönetişim (Governance) Kavramı Üzerine, Cevat Geray a Armağan, ed. Can Hamamcı, , Mülkiyeliler Birliği Yayınları, Ankara, Yüksel, M., Nermin Abadan-Unat, Türkiye de : İsimler ve Eserler, ed. Çağatay Özdemir,Cilt 2: 49-76, Phoenix Yayınları, Ankara, Yüksel, M., Türk Hukukunun Seküler Temelleri: İmparatorluk tan Cumhuriyet e, Haluk Konuralp e Armağan II. Cilt, Yetkin Yayınları, Ankara, Yüksel, M., İbni Haldun un Sosyal Teorisinde Hukuk Halil İnalcık Armağanı-I-, yay. haz. Taşkın Takış-Sunay Aksoy, Ankara: Doğubatı Yayınları, Yüksel, M., Radyo ve Televizyon Hukukunun Gelişimi: , Türkiye de Kitle İletişimi: Dün- Bugün-Yarın,ed. Korkmaz Alemdar, , Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, Ankara, Yüksel, M., Toplum, ve Hukuk, Hukuk si, ed. Mehmet Yüksel, 2-28,Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Yüksel, M., Hukukun Toplumsal İşlevleri, Hukuk si, ed. Mehmet Yüksel, 30-53, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Yüksel, M., Hukuk sinde Öncü Çalışmalar ve Klasik k Yaklaşımlar, Hukuk si, ed. Mehmet Yüksel, , Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Yüksel, M., Toplumsal Değişme ve Hukuk, Hukuk si, ed. Mehmet Yüksel, , Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Yüksel, M., İslamofobinin Tarihsel Temellerine Bir Bakış: Oryantalizm ya da Batı ve Öteki, Şahin Gürsoy a Armağan, ed. Ayşe Canatan ve diğerleri, , Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara, Yüksel, M., Modern Toplumda Hukuk Kültürü, Prof. Dr. Aydın Zevkliler e Armağan(21 Ocak 2013 günü itibariyle Yayın Kurulu na teslim edilmiştir). Yüksel, M., Toplum ve Hukuk, El Kitabı, ed. Hayati Beşirli-İhsan Çapçıoğlu( 17 Nisan 2013 günü itibariyle editörlere teslim edilmiştir). 3

4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Yüksel, M., Fikri Mülkiyete İlişkin Felsefi Tartışmalar, Kültür ve İletişim, 4(1), s (2001).( TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır ). Yüksel, M., Endüstriyel Mülkiyet Haklarının Sosyo-Kültürel Temelleri, Kültür ve İletişim, 5 (1), s (2002).( TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır). Yüksel, M., Modernleşme Bağlamında Hukuk ve Etik İlişkisine k Bir Bakış, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 57(1), s (2002). (EBSCO, Index İslamicus, ASOS INDEX: Akademia Sosyal Bilimler İndeksi ve TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır). Yüksel, M., Modernleşme ve Mahremiyet, Kültür ve İletişim, 6(1) (2003).( TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır) Yüksel, M., Mahremiyet Hakkı ve Sosyo-Tarihsel Gelişimi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 58(1), s (2003). (EBSCO, Index Islamicus, ASOS INDEX: Akademia Sosyal Bilimler İndeksi ve TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır) Yüksel, M., Küreselleşme Sürecinde Fikri Mülkiyet Haklarına k ve Felsefe Açıdan Genel Bir Bakış Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi, 4, Ekim-Aralık 2004, s Yüksel, M., Modernleşme, Toplumsal Yaşamın Hukuksallaşması ve Etik, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 23, Yaz-Güz 2006, s ( EBSCO ve TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır ) Yüksel, M., İnsan Haklarının Sosyo- Kültürel Temelleri, TODAİEİnsan Hakları Yıllığı, Cilt , s Yüksel, M., Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayrımı ve Günümüzdeki Değeri Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, 41-42, Ocak-Şubat 2008, s (TUBİTAK-ULAKBİM HUKUK VERİ TABANI tarafından taranmaktadır ) Yüksel, M., İbni Haldun un Sosyal Teorisinde Hukuk Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, Sayı 26, s (2008).(TUBİTAK-ULAKBİM ve TürkologischerAnzeiger Viyana tarafından taranmaktadır) Yüksel, M., Mahremiyet Hakkına ve Bireysel Özgürlüklere Felsefi Yaklaşımlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 64 (1), s , (2009). (EBSCO, Index Islamicus, ASOS INDEX: Akademia Sosyal Bilimler İndeksi ve TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır) Yüksel, M., Modern Kültürde Hukuk ve Ahlak, Bidder Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt I, Sayı 2, s (2010). Yüksel, M., Hukuk Kültürü Kavramına k Bir Bakış, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 35, 2012, s ( EBSCO ve TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır) Yüksel, M. (Zakir Avşar ile birlikte), Türkiye nin İlk Turizm Rehberi Türkiye Kılavuzu ve Hazırlayıcısı Hüseyin Orak, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt23, Sayı 1, (EBSCO, LeisureRecreationandTourismAbstract ve TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır) Yüksel, M. (Zakir Avşar ile birlikte), Hüseyin Orak ın Türkiye Kılavuzu ve 1940 larda Ankara, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 34, Bahar 2012, s ( EBSCO ve TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır ) 4

5 Yüksel, M. (Zakir Avşar ile birlikte), Orak Kardeşlerin Tren İle Türkiye Turu ve 1936 ların Türkiyesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt23, Sayı 2, 2012, s (EBSCO, LeisureRecreationandTourismAbstract ve TUBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır.) Yüksel, M. (Zakir Avşar ile birlikte), Hüseyin Orak Adlı Bir Müteşebbis, Türkiye Kılavuzu Adlı Eser ve 1945 Yılı Balıkesir i, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 28, 2012, s ( DOAJ, MLA, EBSCOHOST, İndexsCoprnicus, Türk Eğitim İndeksi ve ASOS Index vetubitak-ulakbim tarafından taranmaktadır). Yüksel, M. (Zakir Avşar ile birlikte), Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması:Hüseyin Orak ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalya, MediterraneanJournal of Humanities, CiltII, Sayı 1, 21-35, Diğer Yayınlar Makaleler Yüksel, M., Fikri Mülkiyete İlişkin Felsefi Tartışmalar, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2001(1), s Yüksel, M. Küreselleşme Sürecinde Fikri Mülkiyet Hakları Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2001(2), s Yüksel, M. Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyon Sürecinde Ulusal Hukuk, Ankara Barosu Dergisi, 2000(4), s Yüksel, M., Yönetişim (Governance) Kavramı Üzerine, Ankara Barosu Dergisi, 2000(3), s Yüksel, M. Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türk Hukuk Düzenindeki Yeri Türkiye Noterler Birliği Dergisi, 108, Kasım 2000, s Yüksel, M., Fikri Mülkiyet Haklarının Tarihsel Temelleri, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2001(2), s Kitaplar Yüksel, M., 1 (Liseler İçin Ders Kitabı), Doğan Yayıncılık, Ankara, Yüksel, M., 2 (Liseler İçin Ders Kitabı), Doğan Yayıncılık, Ankara, Yüksel, M., (Sağlık Meslek Liseleri İçin Ders Kitabı), Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, Çeviriler Robert Bierstedt, Sosyal Gruplar, Örgütler ve Kurumlar, Çev.,Mehmet Yüksel, İletişim Dergisi, 27, Güz 2008, s Robert Bierstedt, TheSocialOrder, New-York, McGraw-HillCompany, 1974: Editörlük Yüksel, M. (ed.), Hukuk si, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları,

6 Yapılan Ulusal Atıflar Arzu Genç Arıdemir, Türk Hukukunda Eser Sahibinin Çoğaltma ve Yayma Hakları, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2003, s. 7, 52, 53. Mustafa Ateş, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması, Ankara: Seçkin Yayınları, 2003, s. 1, 33, 34. Engin Erdil, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İşlenme Eserler, İstanbul: Beta Yayınları, 2003, s. 4, 10, 14. Cahit Suluk, Tasarım Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2003, s Faruk Kocacık, Bilgi Toplumu ve Türkiye,Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 1, 1-10, Adem Aslan, Türk ve AB Hukukunda Fikri Mülkiyet Haklarının Tükenmesi, İstanbul: Beta Yayınları, 2004, s. 8, 9. Abdullah Özkan, Globalleşen Dünyada Demokrasinin Önemi ve Türkiye nin Konumu, Globalleşen Dünya da Türkiye nin Yeri, ed. M. Serhan Oksay, İstanbul: Kadir Has Üniversitesi Yayınları, 2004, Abdullah Özkan, Küreselleşme ve Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye, İstanbul: Tasam Yayınları, Ruhdan Uzun, Haber Telif Hakları ve İnternet Gazeteciliğinde İntihal, İletişim Dergisi, Yaz-güz 2005, s. 47. Halil Nalçaoğlu, İnternette Röntgencilik: Çağdaş Ahlakın Öznesi Üzerine, Mutlu Binark ve Barış Kılıçbay(der.), İnternet Toplum, Kültür, Ankara: Epos Yayınları, 2005, s. 59. Cahit Suluk ve Ali Orhan, Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku Cilt II, İstanbul: Arıkan Yayınları, 2005, s. 1, 50. Defne Özonur, Değişen Kültür Politikaları Değişen Film Denetleme Sistemleri, Selçuk İletişim, Cilt 4, Sayı 1, 21-30, Abdullah Özkan, Küreselleşme Sürecinin Türk Dış Politikasına Yansımaları, Stratejik Öngörü- Stratejik Araştırmalar Dergisi, Sayı 5, 2005, M. Akif Özer, Yönetişim Üzerine Notlar, Sayıştay Dergisi, Sayı 63, 59-89, Ekim-Aralık Demokan Demirel, Küresel Eksende Devletin Yeni Kimliği: Etkin Devlet, Sayıştay Dergisi, Sayı 60, , Ocak-Mart M. Akif Çukurçayır ve Esra B. Sipahi, Yönetişim Yaklaşımı ve Kamu Yönetiminde Kalite, Sayıştay Dergisi, 2006, Sayı: 50-51, s. 35, 36. Kasım Akbaş, Hukukun Büyübozumu: Eleştirel Hukuk Çalışmaları Hareketi, İstanbul: Legal Yayıncılık, 2006, s. 10. Kasım Akbaş, Hukuk Eleştirisi ve Eleştirel Hukuk Çalışmalarının Gündemi, Hukuk Felsefesi ve si Arkivi, 2006, Sayı 16, s TeknailÖzderyol, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda Düzenlenen Suçlar, İstanbul: Vedat Kitapçılık,

7 Hikmet Yavaş ve Hamit Palabıyık, Sivil Toplum Kuruluşlarının Çevre Koruma ve Kullanma Dengesi Açısından Rolü ve Önemi, III. Uluslararası STK lar Kongresi, 9-10 Aralık, 2006, Çanakkale, Veysel Başpınar ve DoğanKocabay, İnternette Fikri Hakların Korunması, Ankara: Yetkin Yayınları, Diren Çakmak, Osmanlı Telif Hukuku İle İlgili Mevzuat, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 21, , Bahar Abdullah Özkan, Siyasal İletişim Stratejileri, İstanbul: Tasam Yayınları, Bekir Balkız, Türkiye de Ders/El Kitaplarında ve Felsefe Tasavvuru, Dergisi, Sayı 17, 31-48, Nuri Tortop ve Diğerleri, Yönetim Bilimi, Ankara, Nobel, M. Tevfik Özcan, Modern Toplum ve Hukuk Devleti, İstanbul: XII Levha Yayınları, 2008, s Fırat Öztan, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi, 2008, s. 92. İlhami Güneş, UygulamadaFikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara: Seçkin Yayınları, 2008, s. 24. İbrahim E. Bayamlıoğlu, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Teknolojik Koruma, İstanbul: XII Levha Yayınları, Ülker Yükselbaba, Habermas ınprosedüralist Hukuk Paradigması, Haklar Sistemi ve Hukuk Devleti, İÜHFM Cilt LXVI, Sayı 1, , Bekir Parlak-Zahid Sobacı, Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi: Ulusal ve Global Perspektifler, İstanbul, Alfa Aktüel, D. Cellaleddin Kavas, Türkiye deki Hukuk si Teorilerinde Weber, Hukuk Felsefesi ve si Arkivi, 2008, Sayı 18, Şule Şahin Ceylan, Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, İstanbul: XII Levha Yayınları, Adem Efe, Küreselleşme Yeni Dini Hareketler ve İnternet, Uluslararası Davraz Kongresi,24-27 Eylül 2009, Isparta. Mustafa Tören Yücel, Hukuk Felsefesi, Ankara: Başkent Klişe Matbaası, Engin Erdil, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi Cilt I, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2009, s. 4. Ali Toprak ve Diğerleri, Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook, Ankara: Kalkedon Yayınları, Ayşenur Şahin, Fikri Hukukta Eser Sahibinin Mali Haklarının Korunması, İstanbul: Vedat Kitapçılık, İlker Tepe, Ceza Hukuku Felsefesi Perspektifinde İnternetin Temel Problemleri, Hukuk Felsefesi ve si Arkivi, 2010, Sayı 22, Esra Banu Sipahi, Küresel Çevre Sorunlarına Kolektif Çözüm Arayışları ve Yönetişim, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 24, , Gökhan TUNCEL, Küreselleşme ve Yerelleşme Sürecinde Altmışsekiz Olayları Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 82-98,

8 Murat Yüksel, Hukuka Postmodern Yaklaşım, İstanbul: XII Levha Yayınları, Okan Ormanlı, Gözü Tamamen Kapalı Filminde Mahremiyet Motifleri, Medya Mahrem, ed. Hüseyin Köse, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011, Sıdıka Yılmaz, Her İletişim Bir Mahremiyet İhlalidir ve Her mahremiyet İhlalinin Bir Haber Değeri Vardır, Medya Mahrem, ed. Hüseyin Köse, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011, Cumhur Aslan, Türkiye de Özel Alanın İfşası ve Mağduriyet Halleri: Deniz Baykal Örneği, Medya Mahrem, ed. Hüseyin Köse, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011, Sevda G. Göktolga ve Oğuzhan Göktolga, Postmodern Dönem ve Hukuk, Hukuk Felsefesi ve si Arkivi, 2012, Sayı 23, Jale Karakaş, Günümüzdeki Hukukun Denge Arayışı Karşısında Birey ve Toplum, Hukuk Felsefesi ve si Arkivi, 2012, Sayı 24, Neşet Toku, Klasik ve Modern Devlet, Hukuk Felsefesi ve si Arkivi, 2012, Sayı 24, Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri: Son Beş Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler Lisans Hukuk Başlangıcı (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Hukuka Giriş(Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Anayasa İletişim Hukuku Türkiye nin Toplumsal Yapısı Türkiye nin Yönetim Yapısı Lisans Üstü İletişim Hukuku ( Yüksek Lisans) (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Sosyal Bilimler Felsefesi (Yüksek Lisans) Sosyal Teori (Doktora) Basında Sorumluluk ve Medya Etiği(Doktora) Modernleşme ve İletişim(Doktora) Siyasal İdeolojiler ve İletişim (Doktora) Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri: Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Yıl Güz Dönem Dersin Adı (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi) Anayasa (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi) İletişim Hukuku (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi) Sosyal Teori (Doktora) ( Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı

9 Bahar Güz Hukuka Giriş (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi) Türkiye nin Toplumsal Yapısı (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi) Sosyal Bilimler Felsefesi (Yüksek Lisans) (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi) Hukuk Başlangıcı (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Hukuka Giriş (Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ İşletme, Aile ve Tüketici Bilimleri ve Sosyal Hizmetler Bölümü) Hukuka Giriş (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi/ Mütercim- Tercümanlık Bölümü) Hukuka Giriş (Hacettepe üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bölümü) İletişim Hukuku (Yüksek Lisans) (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Bahar Hukuk Başlangıcı (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yüksek Lisans Tezleri Dilaver Kahraman, 1990 lı Yıllardan Günümüze Genel Seçimler Öncesi Yazılı Basın-Siyasal Parti İlişkisi, Esma Karakoç, Televizyonda İzleyici Ölçümlerinin Ortaya Çıkardığı Sorunlar, Arzu Öztürk, 2007 Genel Seçimlerinde Siyasi Partilerin Avrupa Birliği'ne Yönelik Tutumlarının Medyaya Yansıması, Ahmet Erdem, Ergenekon Soruşturması ve Davasının Medyada Sunumu: Zaman ve Cumhuriyet Gazetesi Örnekleri, Hilal Kaya, Köşe Yazarlarının E-Muhtıra İle İlgili Köşe Yazılarının Söylem Analizi Yöntemiyle İncelenmesi,

10 Doktora Tezi Ahmet Öztekin, AKP nin Siyasal İletişim Stratejilerinin Siyasal İletişimin Amerikanlaşması Bağlamında İncelenmesi, Ulusal Hakemli Dergilerde Yayın Kurulu Üyeliği Kültür ve İletişim Dergisi Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Dergisi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi(Danışma Kurulu Üyeliği) Hakemlikler Film Endüstrisinde Telif Hakları Sorununun Türkiye deki Yansımaları, Selçuk İletişim Dergisi Uluslararası ve Ulusal Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde İnternet Üzerinde Çocuk Erciyes İletişim Dergisi Pornografisi, Gündelik Hayat ve Dile Yerleşmiş Din, Erciyes İletişim Dergisi Eleştirel Ekonomi Politiğe Bakış, Erciyes İletişim Dergisi Sosyal Güvenlik Kurumu nun Kurumsal İletişimi ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Önemi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Eleştirel Kuram Perspektifinden İlk Etkin Alımlayıcı Çalışmalar ve Medya Pedagojisi Çalışmalarına Etkisi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Siyasal Kültür Dinamiklerinin Siyasal Katılım Sürecine Yansımaları, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Medyada Sınıf Olgusu, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi Yeniliklerin Yayılmasında Sosyal Taklidin ve Kanaat Önderlerinin İşlevsel Önemi: GabrielTard ın Teorisi Açısından Bir İnceleme, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi Türkiye de Neoliberal Politikaların Haber Medyasına Yansımaları: Anaakım Medyanın Ekonomi Haberleri Üzerine Bir İnceleme, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi "GabrielTarde ve Medya-Toplum İlişkisini Yeniden Keşfetmek", İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi Ulusal Bilimsel Kongre Düzenleyenler Listesinde Bulunmak Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Medya ve Mahremiyetin Sınırları Ulusal Sempozyumu (6-7-8 Kasım 2013). 10

11 Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu (Kasım 2013). İdari Görevler Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkan Yardımcılığı Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği Gazi Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk felsefesi ve si Anabilim Dalı Başkanlığı 11

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi E-posta: ozlemtuzuner@gmail.com Eğitim: Galatasaray Üniversitesi-Özel Hukuk Doktora,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 975-6802-10-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 20-202 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I.TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3.TARİHÇE... 3 2.VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3.MÜTEVELLİ HEYETİ... 5 4.YÖNETİM

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 11 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 9-11Aralık 2 0 0 9 PROGRAM 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 202- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Yayın No: 5 İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTILARI (1-12) Prof. Dr. Asaf VAROL Arş. Gör. Derya ÇETİN ELAZIĞ 2004 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BİRİNCİ İLETİŞİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2008 Yıl : 8 Sayı : 16 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı