WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ NİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ NİN"

Transkript

1 WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ NİN YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI Mart 2014 Cuma günü, saat 10:30 da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonu nda (Türkocağı Cad. No: Çankaya-Ankara) 711 üyenin katılımı ile yeterli çoğunluğun bulunduğu saptanarak toplantıya geçilmiştir. GÜNDEMİN 1. MADDESİ: Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süreyya Yücel Özden söz alarak Genel Kurul da yeterli çoğunluğun bulunduğunu, toplantıya geçilebileceğini başarı dilekleriyle bildirmiş ve Cumhuriyetimiz in kurucusu Ulu Önder ATATÜRK, şehitlerimiz ve aramızdan ayrılan üyelerimiz için saygı duruşunda bulunulmuş, İstiklal Marşı okunmuştur. GÜNDEMİN 2. MADDESİ: Genel Kurul Başkanlık Divanı nın oluşturulması için Genel Kurul Üyeleri arasında aday isimler belirlenmiş ve Başkanlık Divanı nın yapılan seçim sonucunda aşağıdaki şekilde oluşmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. Genel Kurul Başkanı Genel Kurul Başkan Yardımcısı Yazman Üye Yazman Üye : Mustafa Aktaş : Ali Ağaçdan : Cem Doğan : Galiya Saraç Genel kurul Başkanlık Divanı oluşturulması gündeminde Musa Çeçen söz alarak, salonu selamlamış, divanın oluşumunu yanlış ve sakat gördüğünü, Divan başkanı olarak söz verecek kişinin aynı zamanda aklanacak kişi olduğunu belirtmiş, divanın kuruluşu itibariyle tarafsızlığını yitirdiğini dile getirmiştir. Aynı gündemde söz alan, Hüseyin Yeşil; genel kurulun mevcut halde devam etmesi durumunda itirazları sonucunda iptal edileceğini, baskın bir genel kurul olacağını ve bu nedenle bu genel kurulu protesto ettiğini ifade etmiştir.

2 Gündem maddesi çerçevesinde ayrıca üç adet yazılı önerge verilmiştir. Necdet Pamir imzasıyla verilen önergede; Başkanlık Divanı oluşumunda halen Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Mustafa Aktaş ın Divan Başkanlığına önerilmesi ve kabul edilmesinin özellikle Aklanma maddesi dikkate alındığında mevzuata uygun olmadığı gibi, etik de olmadığını bu hususun tutanağa geçirilmesini talep ettiklerini bildirmiştir. Hayati Küçük, Olgun Sakarya ve Hüseyin Yeşil imzalarıyla verilen önergede ise Genel Kurulun Divan Başkanlığı seçimine Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Aktaş ın aday olduğunu, usule ilişkin itirazlara rağmen oylanarak seçilmiş bulunduğu, Yönetim Kurulu Üyesi olan bir üyenin Yönetim Kurulunun aklanmasına ilişkin konuların görüşüleceği ve oylanacağı bir oturumda Divan Başkanı olarak görev yapamayacağının açık olduğu, tarafsızlığa gölge düşürecek bu durumun hukuka aykırılık taşıdığı, ileride hukuki yollara başvurma haklarını saklı tutarak yapılan bu hukuksuzluğun giderilmesini talep ettikleri belirtilmiştir. Divan başkanı konu hakkında hukukçulardan görüş sorulduğunu kendisinin divan başkanı olmasında herhangi hukuki engelin bulunmadığı açıklamasını yapmıştır. Genel Kurul Başkanlık Divanı nın oluşumundan sonra, Divan Başkanı, Divan ın teşkili için Genel Kurul tarafından seçilmeleri nedeniyle teşekkür etmiş ve gelen tebrik telgraflarını salona okumuştur. Genel Kurul Başkanı tarafından, Başkanlık Divanı na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi hususu Genel Kurul un onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. GÜNDEMİN 3. MADDESİ: yıllarına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, mali durum ve bilanço, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süreyya Yücel Özden ve Sayın Ülker Aydın tarafından sunulmuştur. Faaliyet Raporu nun sunumundan sonra yıllarına ait Denetim Kurulu Raporu Denetim Kurulu Başkanı Sayın Tülin Keskin tarafından sunulmuştur. GÜNDEMİN 4. MADDESİ: Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunmasının ardından bu gündemde söz isteyen üye olup olmadığını Genel Kurul salonuna sorulmuştur. Divan Başkanı gündeme ilişkin konuşmaların bir dakikalık süre ile kısıtlanmasını Genel kurulun oylarına sunmuş ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Divan Başkanı tarafından söz verilen ve kürsüye davet edilen Sayın Hüseyin Yeşil, bir dakikalık süresini susmak kaydıyla protesto ederek kullanmıştır. Gündem üzerine söz alan Sayın Hüseyin Arabul, Divan Başkanı tarafından kendisine verilen bir dakikalık süre içinde deneyim ve görüşlerini aktarması ve sözkonusu raporlar üzerine konuşmasının mümkün olmayacağını belirtmiştir. Söz alan Sayın Ömer Esirgemez Divan Başkanının söz almak isteyen üyelerin konuşmalarını bir dakikalık süreyle kısıtlamasını eleştirmiştir. Sayın Bekir Çelik salonu

3 selamlamış, DEK Türk Milli Komitesine ilk defa üye olduğunu daha önce sanayi kuruluşlarında ve üniversitede de çalıştığını. WEC toplantılarına yurt dışında da katıldığını, kısaca deneyimlerini ve faaliyet raporuna ilişkin yorumlarını anlatmak istediğini, özet olarak ülkemizde enerjinin pahalı alındığını, enerji politikasının ekonomi politikasına bağlı olduğunu belirtmiştir. Sayın Cengiz Göltaş, salonu selamlamış, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir Genel Kurul yapılmadığını ve bu Genel Kurulu şiddetle protesto ettiklerini, DEK TMK ve EMO nun uzun yıllardır çok değerli çalışmalar yaptıklarını, daha önce hep birlikte yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verme amacıyla kürsüye çıktığını, 1990 lı yıllara kadar madencilik, enerji vb. alanlarda TMMOB ve DEK TMK nin birlikte çok ciddi çalışmalar yaptığını, bu çalışmaların elektronik arşiv çalışmalarının yapılması gerektiğini, enerji politikalarındaki hafızayı yeniden oluşturmak adına demokrasi ve katılımcılığın kritik önemde olduğunu, farklı düşünceleri zenginlik görerek 2016 Dünya Enerji Kongresini hep birlikte düzenleyecek bir yönetim anlayışı oluşturmak gerektiğini, DEK TMK nın hiçbir çıkar grubu veya Bakanlık vb. tekelinde olmaması gerektiğini belirtmiştir. Divan Başkanı, Genel Kurulda konuşmaların bir dakika ile sınırlandırılmasına rağmen gündem maddeleri, DEK-TMK ve enerji ile ilgili konularda süre sınırlamasına bakılmaksızın herkesin konuşmasını bitirmesini beklediğini ve genel kurulu ilgilendirmeyen siyasi söylemlerin dışında herkese söz hakkı tanıyacağını ve konuşmasının bitmesini bekleyeceğini belirtmiştir. Söz alan Sayın Musa Çeçen, Genel Kurula devlet personeli olan kişilerin yapacağı her müdahaleye üyelerin vicdanen karşı çıkma sorumluluklarının olduğunu, bu Genel Kurul un sonuçları itibariyle yok hükmünde sayılacağını, bugün üyelere dayatılan her bir dayatmaya karşı çıkmanın bir görev olduğunu, Genel Kurula cüzdanını kaybeden bir kişinin banka kredi kartıyla kayıt yaptırdığına şahit olduğunu ve bu hususta bir önerge vereceğini ifade etmiştir. Konuşmaların ardından, Yönetim ve Denetim Kurulları tarafından hazırlanmış olan raporların görüşülmesi tamamlanarak Genel Kurul Divan Başkanı tarafından raporlar ayrı ayrı oya sunulmuş; Yönetim ve Denetim Kurulu oyçokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim ve Denetim Kurullarının oylanarak ibrasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Yücel Özden söz alarak Genel Kurulu üyelerine teşekkür etmiştir. Sayın Yücel in teşekkür konuşmasının ardından Divan Başkanı oturuma 13:30 da devam edilmek üzere ara vermiştir. GÜNDEMİN 5. MADDESİ: Toplantıya verilen aradan sonra devam edilmiştir dönemi çalışma programına ilişkin öneriler Sayın Süreyya Yücel Özden tarafından sunulmuştur dönemi çalışma programına ilişkin konuşmak isteyen üyelere söz verilmiştir. Söz alan Sayın Erhan Karaçay, Genel Kurulu oluşturan üyelerin ülkemizde en önemli katma değer üreten ve toplumun mesleki anlamda birikimi yüksek bir camia olduğu kanaatini taşıdığını, Sayın Divan Başkanından 2. Gündem maddesi için söz istemesine rağmen bu madde için kendisine söz verildiğini, Sayın Divan Başkanına ve onu azmettirenlere hakkını helal etmediğini, çalışma raporunun irdelenmesi ve tartışılması sırasında enerji konusunda ciddi katkılar verebilecek

4 konuşmaların engellenmesini doğru bulmadığını, aslında burada nükleer enerji ve enerji raporuyla ilgili tartışmalar yapmayı istediklerini, bir Genel Müdür ile (sözlerini daha sonra geri almakla birlikte) şahsına küfür ederken tanışmaktan üzüntü duyduğunu, Genel Kurulun meşruiyetine gölge düşüren bir anlayışın vicdan muhasebesi yapacağına inandığını, Divan Başkanının şu andan itibaren istifa etmesi gerektiğini düşündüğünü, enerji sorunu ile ilgili ülkemizdeki politikasızlık ve plansızlık nedeniyle Genel Kurulun çok değerli bir ortam olduğunu, ülkemizi ve geleceğimizi ipotek altına alan anlaşmaların ve politikaların bu dernek çatısı altında da tartışılması ve ülkemizin yararına politika üretilmesi gerektiğini, Derneğimizin 2 yıl sonra gerçekleştireceği Dünya Enerji Kongresi çalışmalarına da destek verilmesi gerektiğini düşündüğünü, ancak bu sürecin de demokratik şekilde yürütülmesi gerektiğini, nükleer enerji macerasından vazgeçmek üzere dernek bünyesinde politikalar üretilmesi gerektiğini, Sayın Divan Başkanını istifaya davet ettiklerini ifade etmiştir. Aynı gündemle söz alan Sayın Ahmet Tarık Uzunkaya, geçmiş dönem çalışmaları daha önce enine boyuna anlatılmadığı ve tecrübeler aktarılmadığı için bu maddede yeterli yorum yapamayacaklarını ve bu Genel Kurulun meşruiyeti olmadığı kanaatinde olduklarını belirtmiştir. Sayın Mehmet Torun, geçmiş dönemde emeği geçen dernek yetkililerine teşekkür etmiş, enerji ve maden sektöründe Muğla, Yatağan ve Milas ta iş, ekmek ve özgürlük mücadelesi veren maden ve enerji emekçilerini saygıyla selamlamış, tecrübe ve görüşlerini Genel Kurulla paylaşmak için burada olduklarını, Divanın oluşumundan başlayarak söz isteyenlerin kısıtlanması nedeniyle Divanı kınadıklarını, meslek odalarını siyaset yapmakla suçlayanların bugün dernek yönetimini ele geçirmeye ve derneği siyasi iktidarın kuyruğu haline getirmeye çalıştıklarını, bu oyuna alet olmayacaklarını ifade etmiş ve vicdanının sesini dinleyen herkesi salonu terk etmeye çağırmıştır. Bu çağrı üzerine bir grup üye Genel Kurul gündemi ile ilgisi olmayan siyasi sloganlar atarak salonu terk etmiştir. Konuşmaların ardından, Musa Çeçen ve Olgun Sakarya imzasıyla Divan Kurulu Başkanlığına verilen ve Halil İbrahim Çelik isimli üyenin Genel Kurul salonuna kimlik ibraz etmeksizin alındığına ve bu hususta ilgili tüzük maddelerinin uygulanmasına dair dilekçe Genel Kurul salonunda okunmuştur. Ardından, Halil İbrahim çelik imzasıyla Divan Başkanlığına sunulan ve nüfus cüzdanını kaybettiği için kimlik ibraz edemediği, yaka kartını iade ettiği, Genel Kurula girmediği ve oy kullanmadığına dair dilekçe Genel Kurul salonunda okunmuştur dönemi çalışma programına ilişkin öneriler ve Denk Bütçe Esası na göre hazırlanan yıllarına ait Gelir-Gider Bütçeleri nin Yönetim Kurulu ndan gelen şekli ile aynen kabulü ve ayrıca Yönetim Kurulu na faaliyet dönemlerinde düzenlenecek etkinliklere göre Gelir- Gider Bütçe Ödenekleri içinde ödenek tespit etmeye ve ihtiyaca göre bölümler ve maddeler arasında aktarma yapmaya yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait yıllık üyelik aidatları ile giriş aidatları kabul edilen gelir bütçelerinde yer aldığı şekli ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

5 DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ NİN YILLARI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ TL Bölüm No Madde No BÖLÜM VE MADDE ADLARI I I BAĞIŞ VE YARDIMLAR , , ,00 1 Katkı Payları (Nakti Bağışlar) , , ,00 2 Ayni Bağışlar 1,00 1,00 1,00 3 Ulusal ve Uluslararası Kongre, Konferans Sempozyum, Eğitim Semineri, Açık Oturum, Panel, Sergi ve Proje Faaliyetleri, Bağış ve Yardımlar Eğitim Semineri, Panel, Konferans , , ,00 II II PRİM VE AİDATLAR , , ,00 1 Giriş Aidatları , , ,00 2 Yıllık Aidatlar , , ,00 III III FAİZ GELİRLERİ , , ,00 IV IV DİĞER GELİRLER 1.998, , ,00 1 Lehte Döviz Kur Farkları vb.gelirler 248,00 498,00 500,00 2 DEK-TMK Ticari İşletmesinden Gelen Kar 1.500, , , Sayılı Kanun 5 Puanlık Teşvik Geliri 250,00 500,00 500,00 V V MAL VARLIĞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER 2,00 2,00 2,00 1 Bina 1,00 1,00 1,00 2 Büro Demirbaşları ve Mefruşat 1,00 1,00 1,00 GELİRLER TOPLAMI , , ,00 Not: Gelirler Çizelgesinde ihtiyaca göre Bölümler ve Maddeler ilave etmeye, Bölümler ve Maddeler arasında aktarma yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

6 DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ NİN YILLARI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ Bölüm No Madde No BÖLÜM VE MADDE ADLARI TL I İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ , , ,00 1 Esas Ücretler , , ,00 2 Fazla Mesai Ücretleri 2.000, , ,00 3 İkramiyeler ve Prim Ücretleri , , ,00 4 SSK İşveren Hissesi (%19,5 Sigorta Primi+%2 İşsizlikSig.Primi) , , ,00 5 Sosyal Yardımlar (Yolluk ve Yemek yardımı ) 8.500, , ,00 II DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER , , ,00 1 Aydınlatma, Isıtma, Su Giderleri 5.000, , ,00 2 Bakım, Onarım Giderleri (Bina, Demirbaş, Taşıt Aracı) 5.000, , ,00 3 Akaryakıt Giderleri 4.000, , ,00 4 Müşavirlik, Muhasebe ve Hizmet Giderleri , , ,00 5 Haberleşme Giderleri (Posta,Telefon, Faks, TR-NET, TV Kablo Net) , , ,00 6 Diğer Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler (Temsil ve Ağırlama, Büro Temizlik, Mlz. vb., Kırtasiye, Basılı Kağıt, Yayın ve Abone ve Diğer Giderler) , , ,00 III ÇEŞİTLİ GİDERLER , , ,00 1 Kira Giderleri 1,00 1,00 1,00 2 Yolluklar ve Seyahat Giderleri 5.000, , ,00 3 Mahkeme, Noter Giderleri 500,00 550,00 600,00 4 Londra Merkez Çalışmalarına Katılım Giderleri , , ,00 5 Sigorta Giderleri (Araç Trafik, Kasko, DASK Bina Zorunlu Deprem, İşyeri Paket Bina, Demirbaş Sigortası) 2.000, , ,00 6 Gecikme Zamları ve Para Cezaları 500,00 550,00 600,00 7 Bağış ve Yardımlar 500,00 550,00 600,00 8 Gider Kaydedilen Demirbaşlar 500,00 550,00 600,00 9 Ortak Giderlere Katılma Payları ( Büro Apt. Aylık Aidatı, Büro Apt.Onarım Gid.İştirak Payı) 2.000, , ,00 10 WEC Londra Merkezi Aidat Giderleri , , ,00 11 Diğer Çeşitli Giderler(Kanunen Kabul Edilmeyen giderler) 4.000, , ,00 IV VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 4.000, , ,00 1 Damga Vergisi (Muhtasar Beyanname, SSK Bildirgeleri, Sözleşme, ve Diğer Çeşitli Damga Vergileri) 2.000, , ,00 2 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar (Yıllık MTV, Çevre Temizlik Vergisi, Vergi, Sigorta Primleri Tama İblağ ve Diğer) 2.000, , ,00 V FİNANSMAN GİDERLERİ 4.500, , ,00 1 Havale, Provizyon ve Banka Giderleri (Banka, PTT, Havale Provizyon, Ekstre, D.Pulu) 1.500, , ,00 2 Aleyhte Kur Farkları vb. Giderler 3.000, , ,00 VI ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM, EĞİTİM SEMİNERİ, AÇIK OTURUM, PANEL, SERGİ VE PROJE FAALİYETLERİ GİDERLERİ , , ,00 1 Türkiye 13. Enerji Kongresi Giderleri , , , Dünya Enerji Kongresi , , ,00 3 Eğitim Semineri,Panel,Konferans(Üyelerle danışma ve cumhuriyet bayramı toplantısı) , , ,00 4 Çalışma Grubu Giderleri 2.000, , ,00 5 Gençlik Enerji Çalıştayı Giderleri , , ,00 6 İl İl Enerji Verimliliği Projesi Giderleri 2.000,00 0,00 0,00 VII MAL VARLIĞINI ARTIRACAK YATIRIMLAR 1,00 1,00 1,00 1 Taşınır Mal Alımları 1,00 1,00 1,00 GİDERLER TOPLAMI , , ,00 Not: Giderler Çizelgesinde ihtiyaca göre Bölümler ve Maddeler ilave etmeye, Bölümler ve Maddeler arasında aktarma yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

7 GÜNDEMİN 6. MADDESİ: Yönetim Kurulu na verilmesi istenen yetkiler konusunun görüşülmesine geçildi. Derneğin aynı amaca yönelik ulusal kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, onlarla proje anlaşması yapması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, oy çokluğu ile kabul edildi. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki komite veya kuruluşlara üye olarak katılması yahut ayrılması, onlarla proje anlaşması yapması hususunda yasaların öngördüğü izinleri almak ve gerekli bildirimleri yapmak şartıyla Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu na faaliyet dönemlerinde düzenlenecek etkinliklere göre Gelir-Gider Bütçe Ödenekleri içinde ödenek tespit etmeye ve ihtiyaca göre bölümler ve maddeler arasında aktarma yapmaya yetki verilmesi, oy çokluğu ile kabul edildi. Dernek için gerekli büro demirbaşı ve sair taşınır - taşınmaz malların satın alınması veya mevcut büro demirbaş ve sair taşınır - taşınmaz malların satılması, Ankara Valiliği ne önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alınması, hizmet personelinin işe alınması ve işten çıkartılması ve özlük haklarının düzenlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için yaptıkları zorunlu harcamaları karşılamak üzere kişi başına, 2014 hesap yılı için net 30,00 TL, 2015 hesap yılı için net 30,00 TL, 2016 hesap yılı için net 30,00 TL huzur hakkı ödenmesi, oy çokluğu ile kabul edildi. Dernek hizmetleri için Yönetim Kurulunca geçici olarak görevlendirilmeleri halinde Dernek üyelerine ve diğer kişilere, 2014 hesap yılı için net 50,00 TL/gün, 2015 hesap yılı için net 55,00 TL/gün, 2016 hesap yılı için net 60,00 TL/gün gündelik ödenmesi, Yönetim Kurulu nun gerektiğinde gündeliği %10 a kadar artırmaya yetkili kılınması, ayrıca binilecek araç cinsinin ve konaklama durumunun Yönetim Kurulu nca belirlenerek ücretinin ödenmesi, oy çokluğu ile kabul edildi.derneğin, nakit darlığı nedeniyle ödeme zorluğu çektiği durumlarda tüzel ve gerçek kişilerden öncelikle faizsiz borç, bu mümkün olmadığı takdirde yıllık yasal faizi geçmemek üzere Yıllık Bütçenin %10 una kadar borç alınması, oy çokluğu ile kabul edildi. Necmi Ergin, Kubilay Özbek, Ertem Saygıner, Ali Yiğit, Kaya Bozoklar ve İlker Ertem adına verilen önergede Ülkemizin enerji politikalarının tartışılacağı bu toplantıda, ülkemiz maden ve enerji sektöründe yaşanan özelleştirme politikaları kapsamında Yatağan da maden ve enerji sektörü emekçilerinin haklı direnişinin selamlanmasını ve ülkemiz enerji-maden sektöründe yaşanan özelleştirmelerin durdurulması konusunda seçilecek yönetime genel kurulun yetki vermesini talep ettikleri belirtilmiştir. Önerge Divan Başkanınca okutularak oylatılmış ve oy çokluğuyla reddedilmiştir.

8 2016 yılında İstanbul da düzenlenecek World Energy Congress (WEC 2016) (Dünya Enerji Kongresi) etkinliği kapsamında yapılacak her türlü hazırlık, alım-satım, ihale, iş ve işlemlerin temini, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla görüşmelerin yapılması ve gerektiğinde anlaşma, sözleşme, protokol, vb. imzalanması; sponsorluk, tanıtım, reklam, halkla ilişkilere ilişkin sözleşmelerin müzakere edilmesi ve nihayetlendirilmesi ve konu ile ilgili her türlü gelir ve gidere ilişkin yetki verilmesi ve gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak alt komiteler vasıtasıyla mezkûr iş ve işlemlerin yürütülmesi konularında yetki verilmesine dair önerge Divan Başkanınca okutularak oylanmış ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. GÜNDEMİN 7. MADDESİ: İki yıl ve daha fazla dönemler için üyelik aidat borcu olan üyelerin, üyelik borcu ve üye kayıtlarının silinmesi için karar alınması gündemi görüşülmüş, bu hususta yönetime yetki verilmesi önerisi söz alan Sayın Zafer Demircan tarafından dile getirilmiş, Sayın Süreyya Yücel Özden Tüzüğün 9. Maddesini okuyarak konu hakkında açıklama yapmıştır. İki yıl ve daha fazla dönemler için üyelik aidat borcu olan üyelerin, üyelik borcu ve üye kayıtlarının silinmesine ilişkin Yönetime yetki verilmesine dair önerge oy çokluğu ile kabul edilmiştir. GÜNDEMİN 8. MADDESİ: Dilek ve Temenniler ile ilgili olarak aşağıdaki öneri ve temennilerde bulunulmuştur; Sayın Süreyya Yücel Özden e üstün hizmet ödülü verilmesi önergesi Muzaffer Başaran tarafından dile getirilmiş öneri Divan Başkanı tarafından oylatılmış ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. GÜNDEMİN 9. MADDESİ: Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi gündem maddesine geçilmiştir. Sandık görevlileri için önergeler alınmıştır. Yapılan oylama neticesinde aşağıdaki üyeler sandık görevlisi olarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 1. Selin Sarı 2. Cahide Ziya 3. Merve Kayserili 4. Başak öner 5. Nurettin cemil Gökpınar 6. Zeynel Kılınç 7. Sevgi Gülay Çınkı 8. Engin Bostancı 9. Osman Erk 10. Kayhan Çöteli

9 21 Mart 2014 tarihli Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısında oylama işleminde isimlerin tek tek yazılmasının uzun zaman alacağı gerekçesiyle isteyen üyelerin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimlerinde önceden hazırlanmış aday listelerini de oy pusulası olarak kullanabilmesini teklif eden önerge Divan Başkanı tarafından okunmuş ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu için adaylar belirlendikten ve tüm adayların isimleri liste halinde perdeye yansıtıldıktan sonra aday listeleri oy kullanma kabinlerine asılmış ve oylama işlemine geçilmiştir. Sandık görevlileri nezaretinde Gizli Oy, Açık Sayım prensibi ile yapılan seçimlerin sonuçları aşağıdaki gibidir: Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelikleri: Asıl Üyeler Aldığı Oy 1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A. Ş Türkiye Elektrik İletim A. Ş TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A. Ş Hasan Murat Mercan Mehmet Sait Kirazoğlu ENERJİSA Enerji Üretim A. Ş Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş Birecik Baraj ve Hidro. Sant. Tes. Ve İşl. A. Ş Hasan Köktaş Mustafa Serdar Ataseven 348 Yedek Üyeler Aldığı Oy 1. ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü TEMSAN Genel Müdürlüğü Doğanbey Akgül Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Murat Karapınar Mehmet Akif Şam 29

10 Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelikleri: Asıl Üyeler Aldığı Oy Sefa Sadık Aytekin 360 Mehmet Öner 355 Mustafa Çetin Yedek Üyeler Aldığı Oy Ali Ağaçdan 38 TPAO Genel Müdürlüğü 38 TTK Genel Müdürlüğü 36 GÜNDEMİN 10. MADDESİ: Divan Başkanı, söz almak isteyen olup olmadığını Genel Kurul a sormuş, söz alan Sayın Sefa Sadık Aytekin seçilen yeni Yönetim Kuruluna başarı dileklerini iletmiş, Divan Başkanı toplantıyı kapatmıştır. BAŞKANLIK DİVANI Mustafa Aktaş Genel Kurul Başkanı Ali Ağaçdan Genel Kurul Başkan Yardımcısı Galiya Saraç Yazman Üye Cem Doğan Yazman Üye

2011-2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

2011-2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2011-2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 1 DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ 2011-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU 21/28 Mart 2014, Ankara Toplantı Yeri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03.2013 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 10:00'da Eski Büyükdere Cad.

Detaylı

VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil)

VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil) VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil) I. BÖLÜM - Kuruluş Hükümleri Kuruluş Madde 1- Yasalar ile

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz; Yönetim Kurulumuzun 2010-2013 dönemine ait çalışmalarını içeren Faaliyet Raporunu

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI... 3 ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER... 4 ORTAKLIK YAPISI... 4 HİSSE

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 MART 2014 İZMİR İÇİNDEKİLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL ün 12. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları:

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları: TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 01 Derneğin Adı ve Merkezi: Madde 1: Derneğin adı "Türkiye Bilişim Derneği"dir. Türkiye Bilişim Derneği 19 Nisan 1994 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7 Mart 1994

Detaylı

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi İçindekiler Genel Bilgiler 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4 Yönetim Kurulu ve Komiteler 4 Bağımsız Yönetim

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

Bursa Akademik Odalar Birliği BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ (BAOB)

Bursa Akademik Odalar Birliği BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ (BAOB) 13 BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ (BAOB) 13. BÖLÜM BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ Bursa Akademik Odalar Birliği Çalışma İlkeleri 1-BİRLİĞİN ADI VE NİTELİĞİ: Bursa Akademik Odalar Birliği dir. Birliğe sadece

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

İZMİR YMMO. Seçimlerin Ardından. Değerli Meslektaşlarım,

İZMİR YMMO. Seçimlerin Ardından. Değerli Meslektaşlarım, BAŞKANIN MESAJI Seçimlerin Ardından Değerli Meslektaşlarım, Seçimler demokrasinin şölenidir. 12 Mayıs Pazar günü yapılan Odamız seçimlerinde 278 üyemiz oy kullanmıştır. Toplam üye sayımızın 395 olduğu

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN.A.Ş. 20 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN.A.Ş. 20 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN.A.Ş. 20 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Haziran 2013 Perşembe günü saat 11.oo

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 28.03.2014 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı