Farklı KarıĢtırma Uygulamalarının Kompost Üzerine Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Farklı KarıĢtırma Uygulamalarının Kompost Üzerine Etkisi"

Transkript

1 Farklı KarıĢtırma Uygulamalarının Kompost Üzerine Etkisi Utku ERDENER 1, Fulya TORUK 1 1 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Tekirdağ Özet: Bu çalıģmada, kompost yapımında kullanılan gübre separatörü ve kompost makinasının, kompost oluģum süresi ve kalitesine olan etkileri araģtırılmıģtır. ÇalıĢmada, farklı sayılarda havalandırma yapılmıģtır. Ham gübre (kontrol), separatörden çıkan gübre (S), kompost makinası ile yarım (YK) ve tam karıģtırılarak (TK) yapılan gübre namluları karģılaģtırmalı olarak incelenmiģtir. Her karıģtırma sonrası sıcaklık değerleri ölçülerek analiz için örnekler alınmıģtır. Kompost üründe; araģtırılan besin maddeleri tam karıģtırma yöntemi olarak belirtilen yöntemde en yüksek değerde tespit edilmiģtir. Sadece Ham protein değeri tüm yöntem sonuçlarında benzer değerde olmuģtur. Kompost oluģum hızı, karıģtırmanın yoğun yapıldığı yöntemde saptanmıģtır. Anahtar kelimeler: gübre separatörü, kompost, hayvan gübresi Effect On Compost Of Different Mixing Applications Abstract: The effects of manure separator and compost machine on period of compost and quality were searched in the study. Different mixes were done in the experiment. Raw manure (Control), manure from separator (S), semi-application by compost machine (YK) and wide-application (TK) were treatments. Manure temperatures were taken after the treatments. Feed compost in manure under whole-application was obtain to be the highest than other treatments. Only crude protein was not changed in the treatments. Different composting period was observed for each treatment. Keywords: Manure separator, compost, manure GĠRĠġ Son yıllardaki endüstriyel geliģmeler, çevresel atık problemini de beraberinde getirmiģtir. Çevresel atıkların (endüstriyel, evsel ve tarımsal) yok edilmesi veya değerlendirilmesi, günümüz toplumları için kaçınılmaz hale gelmiģtir. Meyve ve sebze atıkları, hayvan gübresi, Ģehirsel atıklar, atık su arıtma çamurları, mezbaha atıkları olarak sıralanabilir. Birçok geliģmiģ ülkede katı atıklar, kompost oluģturma iģlemi ile yararlı, kullanılabilir ve ekonomik ürünlere dönüģtürülmektedir. Ancak ülkemizde ne yeterli sayıda büyük ölçekli kompost tesisi ne de yeterli sayıda kompost yapım iģlemi konusunda araģtırma bulunmaktadır. Bunun yanında var olan büyük ölçekli kompost tesislerinin de ekonomik olarak iģletildiği söylenemez. Bu sistemlerin ekonomik olarak iģletilmesi hem yatırımcı hem de üretici açısından çok önemlidir (Rynk, 1992). Geri kazanım metotlarından biri olan kompost oluģturma dünyada yaygın olarak kullanılan bir metot olmasına rağmen ülkemizde bu konudaki bilgi yetersizliğinden dolayı yeterince rağbet görmemiģtir. Ayrıca Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkemizde, entegre atık yönetimi sistemi içerisinde kompost oluģturmanın da içinde bulunduğu tüm biyolojik arıtım metotlarının yaygın olarak kullanımının sağlanması oldukça önemlidir. Çünkü Avrupa Birliği atık mevzuatı, biyobozunur atıkların herhangi bir biyolojik arıtıma tabi tutulmadan doğrudan depolama sahalarında depolanmasına kısıtlama getirmektedir (1999/31/EC). Endüstri ve teknoloji alanında meydana gelen hızlı geliģmelerin bir sonucu olarak Atık Yönetimi terimi de günlük lisanımıza yerleģmiģ ve daha yeni bir terim olan Entegre Atık Yönetimi tanımı da kullanılmaya baģlanmıģtır. Entegre Atık Yönetiminin temel prensibi atık oluģumunun önlenmesi, oluģumu önlenemeyen atıkların kaynağında azaltılması, oluģan atıkların mümkün olan en yüksek oranda yeniden kullanımı, geri dönüģümü ve geri kazanılması, değerlendirilemeyen atıkların ise çevre dostu yöntemlerle değerlendirilmesinin sağlanmasıdır. Entegre atık yönetiminin temel bileģeni olan geri kazanım, çevre kirliliğini uzun vadede azaltmanın kaçınılmaz yoludur (Turgut, 2001). Hayvancılık iģletmelerinde, depolanması ve taģınması güç olan hayvan gübresi büyük bir atık sorunu haline gelmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak ve tamamen atıl durumdaki parasal değeri olmayan hayvan gübresinin kazanca çevrilebilmesi için, kullanılabilecek ucuz ve basit bir yöntem olmuģtur (Toruk ve Ülger, 2004). Hayvan atıkları, insanlık tarihi boyunca gübre ve yakıt olarak kullanılmıģtır. Bununla birlikte gerekli önlemler alınmadan yapılan bu türdeki geri kazanım faaliyetleri ciddi çevre kirliliklerine sebep olmaktadır. Öyle ki hayvan atıklarından kaynaklanan çevre 275

2 sorunları, bazı endüstriyel atıklar nedeniyle oluģan problemler kadar zararlı olabilmektedir. Özellikle yüzey sularının alıcı ortama deģarjı, tarımdan dönen sular ve hayvan atıklarının depolama alanı olarak kullanılan araziler su kirliliğinin baģlıca kaynakları olarak ortaya çıkmaktadır (TÜBiTAK-MAM, 2001). Ülkemizde ise henüz gerek iģ kolu olarak gerekse yaptırım ve pratik uygulamalar açısından konu yeterli yayılma düzeyine gelememiģtir. Türkiye de, çiftlik gübre üretimine iliģkin olarak kesin değerler bulunmamaktadır. Özellikle koyun ve besi sığırı iģletmelerinde hayvanların yılın bir bölümünde mer ada bulunmaları nedeniyle bu dönemlerde açığa çıkan gübrenin biriktirilmesi mümkün olamamaktadır. Hayvanların barınak içerisinde bulundukları dönem ve hayvan varlığı göz önüne alındığında, yılda ortalama 82 milyon ton gübre açığa çıkmaktadır. Bunun %81 gibi büyük bir kısmı büyükbaģ hayvan ve tavuk yetiģtiriciliği iģletmelerinden elde edilmektedir. Bu gübrenin %75 inin tezek haline getirilerek kırsal alanlarda yakıt olarak kullanıldığı dikkate alındığında ülkemizde elde edilen gübrenin ancak % 25 gibi bir kısmı kompost üretimde değerlendirilmektedir. Türkiye de tüm köyler ve nüfusu 5000 den az olan ilçe merkezlerinde toplam adet tarım iģletmesi bulunmaktadır. Bu iģletmelerin % 2.4 ünde yalnızca hayvansal üretim, % 30.2 sinde yalnızca bitkisel üretim, % 67.4 ünde ise hem hayvansal hem de bitkisel üretim yapılmaktadır. BüyükbaĢ hayvan varlığı Çizelge 1. de gösterilmiģtir. Çizelge BüyükbaĢ hayvan varlığı Yılı Hayvan Varlığı Sığır (Kültür) Sığır (Kültür melezi) Sığır (Yerli) TOPLAM TÜĠK, Hayvansal Üretim Ġstatistikleri,2009. Sadece Trakya bölgesinde yıllık gübre üretimi 2.5 milyon ton yaģ gübre olarak hesaplanmıģtır. Bu gübrenin; 940. Bin kwh elektrik enerjisine, 140 bin litre benzine,320 bin ton linyite eģit enerji olduğu bildirilmektedir (Toruk ve Eker, 2003). Bir büyükbaģ hayvanın günlük gübre üretiminin l/gün veya m 3 /ay olduğu düģünülürse Ülkemiz genelinde toplam olarak büyük rakamlar ortaya çıkmaktadır. ĠĢletmenin büyümesi ve hayvan sayısının artıģına bağlı olarak atık miktarı da artıģ göstermektedir. Gübre genellikle barınak dıģarısında ve açıkta depolanmaktadır. Depolama sürenin altı ay olması durumunda gübre besin madde içeriğinin yarısını kaybettiği bilinmektedir (Yaldız, 1996). Sektörün mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda, düģük yatırım ve iģletme maliyeti ile dikkati çeken kompostlama yoluyla atıkların sorun olmaktan çıkarılıp, kazanç getiren hayvansal bir ürün haline dönüģtürülmektedir. Kompost yapımının ve kompost kullanımının gübre iģlemeyi kolaylaģtırıcı ve çevre kirliliğini önleyici yararları vardır. Patojen ve zararlı ot kaynaklarını tahrip eden iģlem doğru yönetilirse en az koku oluģumu ile daha sağlıklı çalıģma ortamı sağlanmaktadır (Öztürk, 2005). Kompost oluģumunun sağlanabilmesi için havalandırmanın sürekli yapılması gerekmektedir. Eğer oksijen veya hava kaynağı sınırlıysa kompost iģlemi yavaģ olarak gerçekleģmektedir. Kompost yığınının gözenek boģluklarında ki oksijen yoğunluğunun en az %5 olması gerekmektedir (havada %21 O 2 ). Havalandırma iģlemi, oksijen sağlamanın yanında kompost içindeki ısı, su buharı ve diğer gazları da gidermektedir. Hangi sıklıkla ve ne kadar havalandırmanın gerektiği ise sıcaklığa göre belirlenmektedir. Nem içeriğini azaltmak için gereken havalandırma, oksijen sağlamak için gereken havalandırma miktarından fazla ama ısı giderimi için gerekli havalandırma oranından azdır yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma Merkezine yaptırılan Kümes ve Ahır Gübrelerinin Geri Kazanılması, Değerlendirilmesi ve Bertarafı Etüd Projesi ile hayvancılığın yoğun olduğu Kayseri, Manyas ve Çorum pilot bölge olarak tespit edilmiģ ve bu bölgelerde çiftliklerden kaynaklanan atıkların havasız çürütme, kompostlama ve gazlaģtırma prosesleri ile bertarafı için fizibilite çalıģmaları gerçekleģtirilmiģ ve her bir bölge için en uygun bertaraf yöntemi belirlenmiģtir. Tekirdağ ilinde de, hayvancılıktan dolayı meydana gelen atık, kompost oluģturma teknolojisi ile yararlı, kullanılabilir, ekonomik ve çevre dostu bir ürün olan komposta dönüģtürülebilir. Bölgede, hayvan gübresi, tarım sektörünün önemli bir atığıdır ve çevresel risk (hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği vb.) taģımaktadır. Kompost üretimiyle kolay eriģilebilinir hayvansal atıkların hiçbir katkı maddesi (düzenleyici, hacimleģtirici ve karbon kaynağı) ilave edilmeden, daha etkin bir biçimde stabilize edilip, standartlara uygun, besin madde içeriği yüksek hayvansal ürün elde edilerek, ülkemizdeki hayvancılık sektörünün çevresel etkilerini azaltmaya yönelik çalıģmalara katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çalıģmada, kompost üretiminde uygulanan susuzlaģtırma ve karıģtırma yöntemleri incelenerek, kompost oluģumunda farklı karıģtırma uygulamalarının kompost oluģum süresine ve besin madde içeriğine etkilerinin saptanmasına çalıģılmıģtır. 276

3 MATERYAL ve YÖNTEM AraĢtırma Tekirdağ iline bağlı Muratlı ilçesinde faaliyet göstermekte olan özel bir büyükbaģ hayvan çiftliğinde yürütülmüģtür. Bu iģletmede mevcut olan büyükbaģ hayvan dıģkıları araģtırmanın ana materyalini oluģturmaktadır. Çizelge 2 de ham gübre ve oluģturulan diğer gübre namlularının ilk baģlangıç değerlerine iliģkin özellikler verilmiģtir. YK ve TK grubu baģlangıçta aynı gübre materyaline ait olduğundan birlikte verilmiģtir. Çizelge 2. Ham gübre ve baģlangıç gübrelerine iliģkin özellikler H S YK-TK C (%) C/N 25:1 27:1 27:1 Nem içeriği (%) Potasyum (mg/kg) Sodyum (mg/kg) Fosfor (gr) HP (%) Kül (%) OM (%) AraĢtırma materyali olarak 01G gübre separatörü ve GK kompost makinası kullanılmıģtır. Gübre separatörüne iliģkin teknik özellikler Çizelge 3 de, kompost makinasına iliģkin teknik özellikler Çizelge 4 de gösterilmiģtir. Traktörün kuyruk milinden alınan hareket Ģanzıman aracılığıyla tambura iletilmektedir. Tüm hidrolik fonksiyonlar, traktör üzerindeki operatör tarafından özel bir kumanda paneli ile kontrol edilmektedir. Kompost makinası, gübreyi, tamamen alt-üst ederek homojen Ģekilde karıģtırma iģlevi görmektedir. Aynı zamanda kütlede üniform yapıyı sağlamak için de gereklidir. Çizelge 3. Gübre separatörüne iliģkin teknik özellikler Özellikler Birim Değer Toplam uzunluk (mm) 2070 Toplam yükseklik (mm) 975 GeniĢlik (mm) 525 Ağırlık (kg) 360 Kapasite (m 3 /h) 7 Spiral açıklığı (mm) 160 Spiral uzunluğu (mm) 800 Denge ağırlığı (kg) 4 x 1 Çizelge 4. Kompost makinasına iliģkin teknik özellikler Özellikler Birim Değer Tambur geniģliği mm 3000 Tünel yüksekliği mm 1800 Max. yığın ebatları m 2.5 x 1.5 Min. traktör gücü BG 80 Çevirme kapasitesi m 3 /h 630 BüyükbaĢ hayvan gübresinden kompost yapım aģamasında karıģtırma iģlemlerinde farklı uygulamalar yapılmıģtır. Bunlar; K: Ham gübre(kontrol), S: Gübre separatöründen sonra bekletilen gübre YK:Gübre separatörü + kompost makinası (Ġki haftada bir karıģtırma) TK:Gübre separatörü + kompost makinası (Yoğun-haftada bir uygulanan karıģtırma iģlemi) olmak üzere belirlenmiģtir. ġekil 1. Gübre namlusu Gübreler, 1m yükseklik x 1.5 m geniģlik ebadında namlular Ģeklinde beton zemin üzerine serilmiģtir (ġekil 1). Gübre namlularında herhangi bir katkı maddesi (su, saman vs.) ilavesi yapılmamıģtır. Uygulanan her karıģtırma iģlem sonrasında örnek alınarak analiz edilmiģtir. Gübre namlularının sıcaklıkları ölçülmüģtür. ĠĢlemler tüm namlular istenen seviyeye gelene kadar devam ettirilmiģtir. Örneklerde kuru madde (KM), 103 o C, 24 saat etüvde kurutularak belirlenmiģtir (ASAE Standartds, 2002). Toplam nitrojen (T) konsantrasyonu Kjeldhal yöntemine göre, ham protein (HP) Nx6.25 olarak hesaplanmıģtır (AOAC,1990). Sodyum (Na), Fosfor (P) ve Potasyum (K) analizleri TSE 6181 e göre flame fotometre kullanılarak yapılmıģtır. Karbon içeriği, kül içeriği baz alınarak Haug, 1993 e göre hesaplanmıģtır. AraĢtırma Sonuçları ve TartıĢma KarıĢtırma iģlemleri YK grubunda 3 (1. Gün), 15 (3.gün), 27.(5.gün) Günlerde yapılmıģtır. TK grubu gübrelerde 3, 7, 15, 22, 27, 34. günlerde yapılmıģtır. Toplam 6 kez karıģtırma iģlemi uygulanmıģtır. Birinci karıģtırma iģleminin uygulandığı zaman dilimi 1. Gün, ikinci karıģtırmanın uygulandığı zaman dilimi 2. Gün olarak ifade edilmiģtir. Kompost oluģum süreci 76. gün (2.5 ay) sonunda tamamlanmıģtır. 277

4 ġekil 2. Zamana göre sıcaklık değiģimi ġekil 3. Zamana göre nem içeriğinde değiģim Kompost sıcaklığı KarıĢtırma yapıldıktan sonra sıcaklıklar karıģtırma öncesi sıcaklık seviyesine hızlı bir Ģekilde çıkmıģtır. Kompost sıcaklıklarının zamana göre değiģimi ġekil 2 de verilmiģtir.ham gübre (H) kontrol, Separatörden çıkan gübre (S), yığınlarının sıcaklığı 45 o C ye ilk 6 saat içinde ulaģmıģtır. Sıcaklıklar, karıģtırma iģleminin uygulandığı yarım karıģtırma (YK) ve tam karıģtırma (TK) gübre yığınlarında ise sıcaklık değerinde azalma kaydedilmiģtir. Mosher ve Anderson ın yaptıkları çalıģmalar sonucunda 20 ºC nin altındaki sıcaklıklarda prosesin çok yavaģladığını hatta durduğunu, Miller ın ise 60 ºC nin üzerindeki sıcaklıkların, mikrobiyolojik aktiviteyi zayıflattığını tespit ettikleri bilinmektedir. Haug, yüksek sıcaklığın düģürülmesi için havalandırmanın artırılmasını veya karıģtırma iģleminin sıklaģtırılmasını önermektedir (Erdim, 2003). KompostlaĢtırma için optimum sıcaklığın saptanması oldukça zordur. Literatürde farklı özellikteki atık türleri için optimum kompostlaģtırma sıcaklığının tespitine yönelik pek çok çalıģmaya rastlamak mümkündür. Bununla birlikte maksimum bozunma için optimum baģlangıç sıcaklığının 40 o C olması gerektiği belirtilmektedir (Hamoda et al., 1998). Sıcaklığın kompostlaģtırma süresince dalgalanma yapması tercih edilmemektedir. Düzenli sıcaklık değeri, mikroorganizma faaliyetini maksimum düzeyde tutmaktadır. Bunu sağlamak için ön koģul, uygun nem oranı, oksijen beslemesi ve C/N oranının sağlanmasıdır. KarıĢtırma iģleminin sona ermesiyle artan mikrobiyal faaliyet ve ayrıģmamıģ organik madde dağılımındaki homojenleģme sonucunda sıcaklığın hızla yükseldiği görülmektedir. Sıcaklık ölçümü karıģtırma iģlemi sonrası alındığından yüksek bulunmuģtur. KarıĢtırmanın yapılmadığı sistemde ise Tosun (2003) tarafından da bildirildiği gibi sıcaklığın zamana göre değiģimi düzenlidir. S yönteminde ise herhangi bir sıcaklık dalgalanması olmamıģtır. Diğer iki kompost oluģturma yöntemlerinde sıcaklık değerlerinde değiģimler olmuģtur. Sıcaklık karıģtırma iģleminin yapılmasına bağlı olarak ani değiģiklikler göstermiģtir. Onursal (2006) belirttiği gibi, sıcaklıklar her karıģtırma iģleminden sonra yeniden termofilik sıcaklıklara yükselmiģtir. Ancak karıģtırma iģleminin uygulanmaması nedeniyle istenen nem seviyesine en uzun sürede ulaģmıģtır. Kompost nem içeriği Kompost nem içeriğinin zamana göre değiģimi ġekil 3 de verilmiģtir. Ham gübre %76 nem içeriğine sahiptir. Separatörden çıkan gübrenin nem içeriği, %25 oranında azalmaktadır. KarıĢtırma iģlemine bağlı olarak gübre nem seviyesi de azalma göstermektedir (ġekil 3). 278

5 ġekil 4. Kompost oluģum süresince besin madde içeriğinde meydana gelen değiģim (Na, K, P, HP) Diaz ve ark. (1993), su içeriği %8-12 nin altına düģtüğünde mikrobiyal aktivitenin tamamen durduğunu, pratikte %40 nem içeriğinin altına düģülmemesi gerektiğini belirtmiģtir. Tüm gruptaki gübre namluları uygun nem içeriğinde olmuģtur. Öztürk (2005) ise kompostlaģtırmada optimum nem içeriğini %40-65 aralığı olarak bildirmiģtir. Hayvan gübresi için bu değer Haug (1993) e göre %55-65 olarak ifade edilmiģtir. En uzun süre S yönteminde bulunan gübrelerde olmuģtur. KarıĢtırmanın etkin yapıldığı TK yönteminde kuruma süreci daha hızlı gerçekleģmiģtir. Kompost besin madde içeriği Kompost besin madde içeriğinin zamana göre değiģimi ġekil 4 de verilmiģtir Separatörden alındıktan sonra karıģtırma iģlemi uygulanmayan gübre namlularında (S), besin madde içeriği karıģtırma iģlemi uygulanan diğer yöntemlerle elde edilen son üründe daha düģük değerlere sahip olduğu görülmektedir. Diğer yandan TK yönteminde; sodyum, potasyum ve fosfor içeriği en yüksek değerlerde olmuģtur. HP içerikleri son üründe benzer değerler içerisindedir. Tüm biyolojik sistemlerde olduğu gibi kompostlaģtırmada da besin maddeleri, biyolojik bozunmada mikrobiyolojik sentezin sağlanabilmesi için gereklidir. Azot yokluğunda hiçbir organizma büyüme ve çoğalma aktivitelerini gerçekleģtiremez. Fosforun iģlevi ise enerji depolaması ve protoplazma sentezinde görev almasıdır (Tchobanoglous and Kreith, 2002). Dolayısıyla sistemin baģarısı yeterli besin maddesinin bulunmasına bağlıdır. KarıĢtırma ile kütle içerisinde sıcaklığın, besin maddelerinin, mikroorganizmaların dengeli olarak dağılması ve dolayısıyla organik madde bozunma hızının artması sağlanmaktadır (Karabulut,S.B,2004 ) S yönteminde son üründe potasyum, sodyum ve fosfor değerleri diğer iki yöntem sonuçlarına göre düģük olmuģtur. C/N Oranı Ürün stabilitesinin bir göstergesi olan C/N oranına iliģkin veriler Çizelge 5 de verilmektedir. 279

6 Çizelge 5. Son Ürün Özelliği Olarak C/N Oranı Değerleri TK YK S (C/N ) son (C/N) son/(c/n) ilk (C/N)son / (C/N)ilk değerinin olması kesin olmamakla birlikte ürün stabilitesinin göstergesi olarak kabul edilmektedir (Tosun, 2003). Varank (2006) farklı Ģekilde depolanan iki reaktördeki son ürünlerin (C/N)son/(C/N)baĢlangıç oranları sırasıyla 0,43 ve 0,31 olarak belirlenmiģtir. Tosun (2003) tarafından yapılan çalıģmada ise 0,45-0,6 aralığında bulunmuģtur. Bu sonuçlara göre; sadece S yönteminde (C/N) son / (C/N) baģlangıç değeri 0.51 oranı ile belirtilen değerler içerisindedir. TK yöntemi bu değerlere yakın değer elde edilmesine karģın YK yönteminde C/N parametresi açısından istenen stabilitenin sağlanmadığı görülmektedir. Saptanan değerler yapılan çalıģmalarda bulunan değerler ile uyumludur. Sonuç Uygulanan farklı karıģtırma sürelerinin kompost oluģum süresi ve bazı besin elementleri üzerinde etkili olduğu görülmüģtür. Separatörden sonra hiç karıģtırılmayan gübre yığınları yüksek sıcaklık değerlerine ulaģmıģlardır. Bu, kompost oluģum sürecini geciktirmiģtir. Kompost üründe; yüksek değere sahip besin maddeleri tam karıģtırma yöntemi olarak belirtilen yöntemde tespit edilmiģtir. KarıĢtırma sayısının artması ile istenen özellikler olumlu yönde artıģ göstermiģtir. Onursal,E Gül ĠĢleme Atıklarının kompostlaģtırılmasında Optimum c/n oranlarının belirlenmesi Üzerine Bir Arastırma. Süleymen Demirel Üniv. Tarım Mak. Böl. Yüksek Lisans Tezi. Rynk, R On farm composting handbook. NRAES-54, Cooperative Extension Service, Northeast Regional Agricultural Engineering Services, Ithaca NY, USA. Toruk, F. and P. Ulger, Evaluation of Chicken Manure During The Composting Period. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 10 (4), Toruk,F ve Eker B,2003. Trakya Bölgesinde Biyogaz Enerjisinin Kullanılabilirliliği. Yenilebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, YEKSEM-2003, Bildiri Kitabı,S ,Ġzmir. Tchobanoglous, G. and Kreith, F., 2002, Handbook of Solid Waste Management, McGraw Hill Handbooks, Newyork, 12.5p. Tosun, Ġ., 2003, Gül iģleme Posasının Evsel Katı Atıklarla Birlikte KompostlaĢabilirliği, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul, 132s. Tübitak-MAM, Kümes ve Ahır Gübrelerinin Geri Kazanılması ve Bertarafı Projesi Final Raporu, Gebze, Kocaeli, 1/85s, 7/85s. Turgut, N.2001, Çevre Hukuku, SavaĢ Yayınevi, Ankara, 415s. TUĠK, Hayvansal Üretim Ġstatistikleri. Öztürk, M Hayvan Çiftliklerinde Kompost Üretimi, Varank G, Aerobik Olarak Stabilize EdilmiĢ Katı Atıklar Ġle Kompost Ürününün KarĢılaĢtırılması. Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi. Yaldız, O, Hayvancılıkta Mekanizasyon 1 Çiftlik Gübresi Mekanizasyonu. Akdeniz Üniversitesi Yayın No:55, Antalya. Literatür Listesi 1999/31/EC, Council Directive on Landfilling of Waste, Official Journal No: L 182, Date: AOAC, Official Methods of Analysis. 15 th ed. Association of Official Analytical Chemists. Arlington, VA, USA, 1230 pp. ASAE Standarts, Moisture measurement - forages. ASAE S Standards 2002: 565. St. Joseph, MI. Diaz, L.F., Savage, G.M., Eggerth, L.L., Golueke, C.G., 1993, Composting and Recycling Municipal Solid Waste, Lewis Publishers, California, 296p. Erdim, E., 2003, Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Kompostlastırılmasında Farklı Katkı Maddelerinin Etkilerinin Ġncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul, 31s. Hamoda, M. F., Abu Qdais, H. A. and Newham, J., 1998, Evaluation of Municipal Solid Waste Composting Kinetics, Resources, Conservation and Recycling. 23:4, Tchobanoglous and Kreith, 2002 Haug, R.T., 1993, The Practical Handbook of Compost Engineering, Lewis Publishers, USA, 752p. Karabulut,S.B Tavuk Dıskılarının Klinoptilolit ve Pomza TaĢı Ġle Aerobik KompostlaĢtırılması. Yüksek Lisans Tezi.Hacettepe Üniv. Kimya Mühen. 280

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ Ahmet Musluoğlu BĠYOENERJĠ DERNEĞĠ Yönetim Kurulu II. BaĢkanı ahmet.musluoglu@biyoder.org.tr HOCHREITER BĠYOGAZ A.ġ.& BGA Enerji Yatırım A. ġ.

Detaylı

ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ

ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ Ufuk SAYIN Demet ERDOĞAN 17 Haziran 2011-ICCI-İstanbul Atık Yönetimi Hiyerarşisi EHCIP KAAP Atık

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE BİYOGAZ ENERJİSİNİN KULLANILABİLİRLİLİĞİ

TRAKYA BÖLGESİNDE BİYOGAZ ENERJİSİNİN KULLANILABİLİRLİLİĞİ TRAKYA BÖLGESİNDE BİYOGAZ ENERJİSİNİN KULLANILABİLİRLİLİĞİ Yard.Doç.Dr.Fulya TORUK T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü TEKİRDAĞ ftoruk@tu.tzf.edu.tr Tel: 0 282 293 14 42, Fax: 0 282 293

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Tekirdağ Ġli Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı, 17 Ocak 2011 ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Prof.Dr. AyĢe FĠLĠBELĠ Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

F.TORUK 1 P.ÜLGER 2 B.KAYIġOĞLU 3

F.TORUK 1 P.ÜLGER 2 B.KAYIġOĞLU 3 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 836 KABA YEM HASAT SĠSTEMLERĠNĠN OTUN (YONCANIN) KURUMA OLGUSU ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN SAPTANMASI Determinig Effects Of Raw Feed Harvest Systems On Drying

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

Sanayi Destek Projeleri TDİ - OSB uygulama örneği

Sanayi Destek Projeleri TDİ - OSB uygulama örneği Sanayi Destek Projeleri TDİ - OSB uygulama örneği TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Ahmet Baban, Ceren Tosun, Mithat Sinan Binici 26-28 MAYIS 2016 CROWNE PLAZA /BURSA ÇTÜE ÇALIŞMA ALANLARI Temiz

Detaylı

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Sedat Akar Turkoted Yönetim Kurulu Üyesi Biyogaz Nedir? Biyogaz, mikrobiyolojik floranın etkisi altındaki organik maddelerin oksijensiz bir ortamda çürütülmesi

Detaylı

KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI. Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ

KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI. Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ 1 KATI ATIK ÇEŞİTLERİ Evsel ve Kurumsal Çöpler Park ve Bahçelerden Bitkisel

Detaylı

Tersakan nehri su kalitesinin artırılmasına ve Amasya, Suluova daki biyogaz tesisinin yapımına yönelik konsept

Tersakan nehri su kalitesinin artırılmasına ve Amasya, Suluova daki biyogaz tesisinin yapımına yönelik konsept Tersakan nehri su kalitesinin artırılmasına ve Amasya, Suluova daki biyogaz tesisinin yapımına yönelik konsept Ingenieurbüro H. Berg & Partner GmbH Malmedyer Straße 30, 52066 Aachen, Germany T +49 241

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

Gönen Enerji Biyogaz, Sentetik Petrol, Organik Gübre ve Hümik Asit Tesisleri: Ar-Ge Odaklı Örnek Bir Simbiyoz Çalışması Hasan Alper Önoğlu

Gönen Enerji Biyogaz, Sentetik Petrol, Organik Gübre ve Hümik Asit Tesisleri: Ar-Ge Odaklı Örnek Bir Simbiyoz Çalışması Hasan Alper Önoğlu Gönen Enerji Biyogaz, Sentetik Petrol, Organik Gübre ve Hümik Asit Tesisleri: Ar-Ge Odaklı Örnek Bir Simbiyoz Çalışması Hasan Alper Önoğlu Altaca Çevre Teknolojileri ve Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Tavuk Gübresi, Karanfil ve Çim Atıklarının Kompostlaştırılmasında İşlem Parametrelerinin Belirlenmesi

Tavuk Gübresi, Karanfil ve Çim Atıklarının Kompostlaştırılmasında İşlem Parametrelerinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2007, 3 (3), 161-167 Tavuk Gübresi, Karanfil ve Çim Atıklarının Kompostlaştırılmasında İşlem Parametrelerinin Belirlenmesi Recep KÜLCÜ, Osman YALDIZ Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı GĠRĠġ Tekirdağ Ġli, konumu itibarı ile; hem Ġstanbul Ġline yakınlığı hem de kara, deniz ve demiryolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle yatırımcının tercihi haline gelmiģ, bu durum ise hızlı ve plansız

Detaylı

Kompost Teknolojleri : bir OCENE Departmanı

Kompost Teknolojleri : bir OCENE Departmanı Kompost Teknolojleri : bir OCENE Departmanı SAS OCENE Avenue de Monthorin 35420 LOUVIGNE - FRANCE Tél : +33 (0)2.99.98.55.06 Fax : +33 (0)2.99.98.14.20 Ocene, Bir SERAFEL group Şirketi Ocene, Kalite işlemini

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

Kompostlaştırma Prosesinde Sıcaklık ve Havalandırma Oranı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

Kompostlaştırma Prosesinde Sıcaklık ve Havalandırma Oranı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9 (1):118-126, 2014 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Kompostlaştırma Prosesinde Sıcaklık ve Havalandırma Oranı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

Detaylı

Kompostlaştırma Tesislerinde Farklı Mekanizasyon Uygulamalarının Yatırım ve Üretim Maliyetlerine Etkilerinin Belirlenmesi

Kompostlaştırma Tesislerinde Farklı Mekanizasyon Uygulamalarının Yatırım ve Üretim Maliyetlerine Etkilerinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (3), 189-196 Kompostlaştırma Tesislerinde Farklı Mekanizasyon Uygulamalarının Yatırım ve Üretim Maliyetlerine Etkilerinin Belirlenmesi Recep KÜLCÜ 1, Osman YALDIZ

Detaylı

Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği ve Uygulamaları

Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği ve Uygulamaları ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetim Dairesi Başkanlığı Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği ve Uygulamaları REW, 2016 İstanbul Mekanik Ayırma,

Detaylı

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı hızla artmaktadır. Gıda miktarlarında, artan talebin karşılanamaması sonucunda

Detaylı

Türkiye de Kompost Üretimi Yapan Bazı Tesislerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi

Türkiye de Kompost Üretimi Yapan Bazı Tesislerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Türkiye de Kompost Üretimi Yapan Bazı Tesislerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Selim UYGUN 1, İlknur DURSUN 2 1 Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları A.B.D., Ankara

Detaylı

1. Giriş. 2. Besinler Besin kaynakları. Bölüm 4 Gübreler ve İlave besinler. Modül 2 Toprak ve Besin döngüsü

1. Giriş. 2. Besinler Besin kaynakları. Bölüm 4 Gübreler ve İlave besinler.  Modül 2 Toprak ve Besin döngüsü Modül 2 Toprak ve Besin döngüsü Bölüm 4 Gübreler ve İlave besinler www.econewfarmers.eu 1. Giriş Bir önceki bölümde besin temininde ekim nöbetinin önemini gördünüz. Bu bölümde organik çiftçilerin kullandığı

Detaylı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı Evsel Atıksu Akımı Katı Atık Akımı AB ye üyelik sürecindeki ülkemiz için de, halen tamama yakını düzenli depolama tesislerine gönderilen evsel katı atıklar içerisindeki biyolojik olarak bozunabilir (organik)

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

BüyükbaĢ Hayvan ĠĢletmelerinde Kullanılacak Veri Tabanı Yazılımının GeliĢtirilmesi Ve Uygulanabilirliğinin Saptanması

BüyükbaĢ Hayvan ĠĢletmelerinde Kullanılacak Veri Tabanı Yazılımının GeliĢtirilmesi Ve Uygulanabilirliğinin Saptanması BüyükbaĢ Hayvan ĠĢletmelerinde Kullanılacak Veri Tabanı Yazılımının GeliĢtirilmesi Ve Uygulanabilirliğinin Saptanması Ersen OKUR 1, Selçuk ARIN 1 1 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları

Detaylı

Türkiye de Tarımsal Atıklardan Kompost Üretim Sektörünün Gelişimi

Türkiye de Tarımsal Atıklardan Kompost Üretim Sektörünün Gelişimi Türkiye de Tarımsal Atıklardan Kompost Üretim Sektörünün Gelişimi Recep KÜLCÜ 1 Ramazan ÇAYLAK 1 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makianaları Bölümü, Isparta. recepkulcu@sdu.edu.tr

Detaylı

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması 49 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması Cemil Akçay 1, A.Sertaç KarakaĢ 2, BarıĢ Sayın 3, Ekrem

Detaylı

Neobioplus Nasıl Üretilir?

Neobioplus Nasıl Üretilir? Seperasyon Neobioplus Nasıl Üretilir? NH3, NH4, CH4, H2S Gibi Zararlı Bileşenlerin Giderimi Böcek Yumurta Yabancı Ot Tohum Giderimi Pelet Toz Hayvan Dışkıları Bitkisel Atıklar Anaerobik Ortamda Fermentasyon

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Atıkları kaliteli komposta dönüştürür

Atıkları kaliteli komposta dönüştürür Atıkları kaliteli komposta dönüştürür Bir Markası su hijyen çevre Çalışma Alanları 30 yıllık deneyim bilgimizi kanıtlamak için 1976 yılından bu yana, profesyonel sistemlerin geliştirilmesi, üretimi ve

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ

DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ n Kurutma Biyokütle Biyogaz tesisi çıktısı Yonga Arıtma Çamuru Tavuk Gübresi Gıda atıkları vs. n Kompakt ve esnek n Peletleme tesisi n Sanitasyon n Çuvallama

Detaylı

Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır.

Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır. Elazığ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2009 ÇED Planlama ġube Müdürlüğü Ġzleme Kontrol Neden Yapılır. ĠZLEME VE KONTROL NEDĠR? NĠÇĠN YAPILIR? 17 temmuz 2008 tarihli ve 26939 sayılı resmi gazete de yayımlanarak

Detaylı

TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Süreyya MERĠÇ PAGANO, Prof. Dr. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü www.

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

5 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29286 TEBLİĞ

5 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29286 TEBLİĞ 5 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29286 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KOMPOST TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; bir faaliyet

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GülĢen ġahġn OLTULU Çevre ve ġehircilik Uzman Yardımcısı ÜLKEMĠZDE HER YIL YAKLAġIK 1,5 MĠLYON TON SIVI YAĞ TÜKETĠLMEKTEDĠR.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

ATIKTAN ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE EDİLMESİ

ATIKTAN ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE EDİLMESİ ATIKTAN ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE EDİLMESİ Nuri Azbar ÇMO İzmir Şubesi & Ege Üniversitesi, Çevre Sor. Uyg ve Ar. Merkezi, Izmir nuri.azbar@ege.edu.tr Atıktan Enerjiye «Atıktan Enerjiye» atıkların termal (yakma,

Detaylı

KOMPOSTLAMADA VİNASIN ETKİSİ Sevgi FERSİZ a,*, Sevil VELİ b, Levent DAĞAŞAN c, Mustafa TÜRKER d

KOMPOSTLAMADA VİNASIN ETKİSİ Sevgi FERSİZ a,*, Sevil VELİ b, Levent DAĞAŞAN c, Mustafa TÜRKER d KOMPOSTLAMADA VİNASIN ETKİSİ Sevgi FERSİZ a,*, Sevil VELİ b, Levent DAĞAŞAN c, Mustafa TÜRKER d a,* Kocaeli Üniversitesi, Köseköy MYO, Kocaeli, e-posta: bozdemir@kocaeli.edu.tr b Kocaeli Üniversitesi Müh.

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

DÜNYADAKİ ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADAKİ ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI DÜNYADAKİ ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI İÇERİK ATIK YÖNETİMİNDE GLOBAL VE BÖLGESEL DURUM ATIK YÖNETİMİNDE NEREDEYİZ (EVSEL ATIK)? İSTANBUL İÇİN EVSEL ATIK YÖNETİM MODELİ YEREL MEVZUAT ve BİYOBOZUNUR ATIK

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ Ahmet Musluoğlu 2000 yılından beri biyogaz alnında çalışmaktadır. BİYOENERJİ DERNEĞİ Yönetim Kurulu II. Başkanı ahmet.musluoglu@biyoder.org.tr

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜNE

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜNE ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Proje No Proje Yöneticisi Proje Konusu : Öğrenci Odaklı : 13Ö4347001 : Prof. Dr. Ayten Namlı : Evsel ve

Detaylı

Çukurova Bölgesinde Oluşan Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Yoluyla Enerji Üretimi

Çukurova Bölgesinde Oluşan Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Yoluyla Enerji Üretimi Çukurova Bölgesinde Oluşan Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Yoluyla Enerji Üretimi Yrd.Doç.Dr. N.Altınay Perendeci Dr. Aslı Çığgın Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Hüseyin Karışlı Erka

Detaylı

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir.

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir. TÜRKİYE DE ÇAMUR YÖNETY NETİMİ ve KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI Dr. Özgür ÖZDEMİR KASKİ Genel MüdürlM rlüğü Atıksu Dairesi Başkan kanı, Mart 2011 Türkiye de Atıksu nun işlenmesi

Detaylı

Oklun Öğrenci Mevcudu

Oklun Öğrenci Mevcudu Oklun Öğrenci Mevcudu Sınıfların mevcutları 34 kiģiden oluģmaktadır. Pansiyon mevcudu 132 kiģiliktir. Okulumuzda 2015 2016 eğitim öğretim yılında Laboratuvar Hizmetleri alanında 96, Hayvan YetiĢtiriciliği

Detaylı

Atıksu Yönetimi. Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL. İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (E-Posta: )

Atıksu Yönetimi. Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL. İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (E-Posta: ) Atıksu Yönetimi Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (E-Posta: inselhay@itu.edu.tr ) İÇERİK Atıksu Üretimi ve Karakterizasyonu Konvansiyonel Arıtma Yaklaşımı

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ HAKKINDA Çevre Hizmetleri Birliği 09.12.2005 tarih ve 26018 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak kurulmuştur. Afyonkarahisar Merkez Belediyesi

Detaylı

BİYOLOJİK ATIK KOMPOSTLAMA

BİYOLOJİK ATIK KOMPOSTLAMA BİYOLOJİK ATIK KOMPOSTLAMA BIOSOLUTION TARIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ. 1479 Sok. Kristal İş Merkezi, No. 15, Kat 5, Daire 22 Alsancak / İzmir Tel.: +90 232 464 71 21 / Faks: +90 232

Detaylı

SAKARYA İLİNİN HAYVANSAL ATIKLARDAN ÜRETİLEBİLECEK BİYOGAZ POTANSİYELİ

SAKARYA İLİNİN HAYVANSAL ATIKLARDAN ÜRETİLEBİLECEK BİYOGAZ POTANSİYELİ SAKARYA İLİNİN HAYVANSAL ATIKLARDAN ÜRETİLEBİLECEK BİYOGAZ POTANSİYELİ Ömer Hulusi DEDE - Mehtap DURSUN Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yeni

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

GÜL POSASININ KOMPOSTLAŞTIRILMASINA GÖZENEK MALZEMESİ VE AŞININ ETKİSİ. İsmail TOSUN, M. Talha GÖNÜLLÜ, Ahmet GÜNAY

GÜL POSASININ KOMPOSTLAŞTIRILMASINA GÖZENEK MALZEMESİ VE AŞININ ETKİSİ. İsmail TOSUN, M. Talha GÖNÜLLÜ, Ahmet GÜNAY ARAŞTIRMA MAKALESİ GÜL POSASININ KOMPOSTLAŞTIRILMASINA GÖZENEK MALZEMESİ VE AŞININ ETKİSİ İsmail TOSUN, M. Talha GÖNÜLLÜ, Ahmet GÜNAY Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,Yıldız-İSTANBUL

Detaylı

KOMPOST TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

KOMPOST TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29286 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KOMPOST TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; bir faaliyet

Detaylı

Anaerobik Arıtma ve Biyogaz Üretim Tesisi. Çağatay Arıkan-Ak Gıda Kalite Güvence Müdürü

Anaerobik Arıtma ve Biyogaz Üretim Tesisi. Çağatay Arıkan-Ak Gıda Kalite Güvence Müdürü Anaerobik Arıtma ve Biyogaz Üretim Tesisi Çağatay Arıkan-Ak Gıda Kalite Güvence Müdürü Ak Gıda yı Tanıyalım Ak Gıda bir Yıldız Holding kuruluşu 1996 da Sakarya Akyazı ilçesinde küçük bir tesisin alınması

Detaylı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik

Detaylı

Atıkları kaliteli. gübreye dönüştürür. su hijyen çevre. Bir OCENE markası

Atıkları kaliteli. gübreye dönüştürür. su hijyen çevre. Bir OCENE markası Atıkları kaliteli gübreye dönüştürür Bir OCENE markası su hijyen çevre 1976 yılından bu yana, profesyonel sistemlerin geliştirilmesi, üretimi ve temini konusundan uzmanlaşan OCENE, tarım, içecek, bira,

Detaylı

1. Giriş. 2. Toprak kompozisyonu. Bölüm 1 - Topraklar ve Toprak Verimliliği. Modül 2 Toprak ve Besin Döngüsü

1. Giriş. 2. Toprak kompozisyonu. Bölüm 1 - Topraklar ve Toprak Verimliliği.  Modül 2 Toprak ve Besin Döngüsü Modül 2 Toprak ve Besin Döngüsü Bölüm 1 - Topraklar ve Toprak Verimliliği www.econewfarmers.eu 1. Giriş Tanıtım modülünden hatırlayacağınız gibi organik tarım en az sentetik girdi ile bitki yetiştirmek

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM)

ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM) ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM) Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1976 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 1992 yılında ilk etabının altyapıları tamamlanmış bir bölgedir. Toplam

Detaylı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Konunun önemi Belediyelerin enerji kaynakları; Hidrolik Bio kütle Bu kaynaklardan belediyeler nasıl yararlanabilir, Yenilenebilir enerji

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ 2872 sayılı Çevre Kanunu 11. Maddesi: Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluģan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan

Detaylı

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN 28-29 /09 /2016 ANKARA Projenin Yürütücü Kuruluşu : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel

Detaylı

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi TÜRKTAY, Ankara Ekim, 2013 Avrupa Birliği Atık Yönetim

Detaylı

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF Kolayaöf.com

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

TÜRKİYE NİN FARKLI KAYNAK TİPLERİNE GÖRE BİYOGAZ POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ

TÜRKİYE NİN FARKLI KAYNAK TİPLERİNE GÖRE BİYOGAZ POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ TÜRKİYE NİN FARKLI KAYNAK TİPLERİNE GÖRE BİYOGAZ POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ 1 Mustafa ÖZCAN 1 Semra ÖZTÜRK 2 Mehmet YILDIRIM ozcanm2000@yahoo.com semra@kocaeli.edu.tr myildirim@kocaeli.edu.tr 1 Kocaeli

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Prof. Dr. F. Dilek Sanin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Ankara Çamurun oluşumundan bertarafına

Detaylı

TEKNĠK RAPOR. KONU: MEVSĠMLĠK HERCAĠ MENEKġE (VIOLA SPP.) ÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ

TEKNĠK RAPOR. KONU: MEVSĠMLĠK HERCAĠ MENEKġE (VIOLA SPP.) ÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ TEKNĠK RAPOR KONU: MEVSĠMLĠK HERCAĠ MENEKġE (VIOLA SPP.) ÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠNDE SOLUCAN GÜBRESĠ DENEMESĠ UYGULAMA Seramızda 30.11.2012 tarihinde solucan gübresi denemelerine baģlanmıģtır. Denemede 104*208 ölçülerindeki

Detaylı

Geri Dönüşüme Katıl,Dünyaya Sahip Çık İLERİ PİROLİZ

Geri Dönüşüme Katıl,Dünyaya Sahip Çık İLERİ PİROLİZ BİYO KÜTLE ENERJİ Geri Dönüşüme Katıl,Dünyaya Sahip Çık İLERİ PİROLİZ «Son balık tutulduğunda, Son kuş vurulduğunda, Son ağaç kesildiğinde, Son nehir kuruduğunda, Paranın yenilecek bir şey olmadığını anlayacaksınız!»

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194 TARIM TRAKTÖRLERĠNDE, GÜÇ VE YÜKLENME KOġULLARINA BAĞLI OLARAK, ÖZGÜL YAKIT TÜKETĠMĠ VE EGZOZ GAZI SICAKLIĞI ARASI ĠLĠġKĠLERĠN ĠNCELENMESĠ ÜZERĠNE

Detaylı

Elma Sınıflandırmada Enerji Bilançosu

Elma Sınıflandırmada Enerji Bilançosu Elma Sınıflandırmada Enerji Bilançosu Yusuf DĠLAY 1, Adem ÖZKAN 1, Cevat AYDIN 2 1 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Karaman 2 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır. 1.1 Genel GOSB nde mevcut

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI KOCAELĠ DEN SAĞLIKLI PLANLAMA ĠMAR ÇALIġMALARI 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI ĠMAR ÇALIġMALARI Gebze Planlama

Detaylı

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU T. GÜNGÖREN 1, H. MADENOĞLU 1, M. SERT 1, İ.H. METECAN 2, S. ERDEM 1, L. BALLİCE 1, M. YÜKSEL 1, M. SAĞLAM 1 1 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19122

Archived at http://orgprints.org/19122 EĞĠRDĠR (ISPARTA) KOġULLARINDA ORGANĠK ÇĠLEK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNĠN UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA * An Investigation On The Application Of Organic Strawberry Production In Egirdir Isparta) Conditions

Detaylı

1. Çamur Susuzlaştırma

1. Çamur Susuzlaştırma TARİH: 11.03.2015 1. Çamur Susuzlaştırma Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. Çamurun katı madde miktarının artırılması akabinde gelen arıtma ünitelerinde kullanılacak

Detaylı

YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ A. Pınar TÜZÜM DEMİR 1, S. Ferda MUTLU 1 Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova, İzmir pinar.demir@ege.edu.tr Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:2 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2014 MUŞ İLİNDE HAYVAN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLEREK

Detaylı

Biyo Atıklardan Küçük ve Orta Ölçekli Kompost Üretimi

Biyo Atıklardan Küçük ve Orta Ölçekli Kompost Üretimi Biyo Atıklardan Küçük ve Orta Ölçekli Kompost Üretimi Datça da Doğa Dostu Tarım için Biyo-Atıklardan Organik Gübre Üretimi, 2015 Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP)

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus )

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) MANTAR, VĠRÜS, KÜF VE BAKTERĠLERĠ YOK EDER, SAĞLIKLI YAġAM ALANLARI OLUġTURUR. % 100 EKOLOJĠK DEZENFEKSĠYONU SAĞLIYOR ve KÖTÜ KOKUKULARA SON VERĠYORUZ

Detaylı