çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR"

Transkript

1 ISSN Temmuz 2014 Sal Bizi bize b rakmak istemezler Türkiye nin ba r na bir hançer gibi saplanan, sadece dününü de il bugününün de karartan kimi kanl olaylar bir türlü ayd nlat lam - yor. Bunlardan ikisi; Sivas ve Baflba lar katliamlar. Art k baz fleyleri daha etrafl ca düflünmek gerekiyor. Görülecek ki; bizi bize b rakmayanlar, bize ac çektirmek için her yola baflvuruyor. HABER 12. SAYFADA Ülker Ailesinin VEFA ÖRNE Ülker Ailesi'nin vefa örne i hizmeti büyük takdir toplad. Dedelerinin imaml k yapt Korbek Camii restore ettirildi. HABER 12. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan YED GÜN Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi YED GÜN Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz YediGün, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin YediGün sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki YediGün ye götürelim Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Adem Yavuz Irgato lu Bak fl Aç s 3. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 14. Sayfada GÜNDEM KÜRD STAN ABD, sürekli olarak, Irak n birli- Bir tek Türkiye Irak n birli inden yana. Ama nereye kadar? Barzani ne di- Türkiye seçim derdine düflmüflken çevremizde inden yanay z diyerek Kürdistan n kurulmas n körüklerken, srayor: Irak parçalan yor, bu gerçe i gö- çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve il, niyetini aç k aç k dile getirdi. rün art k. Tüm bunlara Ifi D gerçe ini de eklerseniz, Irak ta bölünmek için yorumlardan da anlafl laca gibi, Kürdistan n ran n, Suriye nin sessizli i ise, Irak bölünse de bizim mezhep yanl lar her fley haz r. Hay rl olsun mu demeli, hay rl s kurulmas belki de an meselesi kendi devletini kursa havas nda. m? Dünyada Türkiye de bölgede... IRAK BÖLÜNÜYOR Barzani: Kürtler herkese iyi komflu olacak IKBY Baflkan Mesut Barzani,: Ifi D birliklerinin güçlendi- ini uzun zamandan beri endifleyle izliyorduk ve Ba dat'taki hükümeti de bilgilendirdik ancak Maliki bunu duymak istemedi. fiimdi durum daha da zorlaflt dedi. Barzani, Amerika'n n en büyük yanl fl maalesef h zl bir flekilde kurtar c dan iflgalciye dönüflmesi oldu. Irak parçalan yor, bu baz lar n n görmek istemedi i gerçek diye konufltu. www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz HABER 7. SAYFADA Adaylar sadece meydan ve salonda de il ftardan iftara Cumhurbaflkan adaylar n n çal flmalar iyiden iyiye h zland. Hafta sonunun miting alanlar nda, salon toplant lar nda, STK ziyaretlerinde geçiren adaylar akflamlar da iftar sofralar na oturuyor. Cumhurbaflkan aday Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Samsun ve Erzurum da belediye taraf ndan kurulan iftar çad r nda vatandafllarla iftar yaparken; di er adaylardan Ekmeleddin hsano lu da CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ile birlikte Sultangazi'de düzenlenen iftara kat ld. Cumhurbaflkan aday ve HDP Efl Genel Baflkan Selahattin Demirtafl da, Diyarbak r Büyükflehir Belediyesi'nin Ramazan ay nedeniyle tarihi Ulucami önünde aç lan iftar çad r nda vatandafllarla birlikte iftar n açt. dan takip edebilirsiniz Fiyat 25 Kr Olan Türkmenlere oluyor Laçiner yorumu PARÇALANIRKEN Türkiye Kürdistan Kuruluyor bafll kl ilk yaz s nda, Irak n parçalanmas her geçen gün h zlan yor dedikten sonra, bunun Türkiye ye yans malar na dikkat çekiyor: Bir yandan Türkiye Kürdistan fikri infla ediliyor, di er taraftan bu kavram siyasi ve egemen bir kavrama dönüfltürülüyor KÜRT POL T KASI Laçiner, Türkiye'nin ilan edilmemifl Kürt politikas bafll kl ikinci yaz s nda ise, Türkiye nin de iflen Kürt politikas na vurgu yapt. HABER 7. SAYFADA ü Gazetemiz Gazetemiz ta da Irak Türkmen Cephesi Baflkan Erfled Salihi, "Ülkede yaflanan fliddet olaylar nedeniyle göç etmek zorunda kalan Telafer Türkmenleri, büyük bir insanl k dram yafl yor. HABER 7. SAYFADA Kerry, IKBY ile ne görüfltü? ABD D fliflleri Bakan John Kerry, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflkanl k Divan Baflkan Fuad Hüseyin ve beraberindeki heyeti kabul etti. HABER 7 DE Türkiye Kürdistan ve de iflen Kürt politikam z Farkl ve çarp c analizleri ile dikkat çeken Sedat Laçiner, nternethaber de peflpefle yazd iki yaz ile Irak merkezli güncel geliflmelere bak fl n özetledi. Gökçek in eseri mi?! Her ya mur, kar ya da dolu ya d - nda Baflkentin belli bölgelerinde oluflan su birikintileri yüzünden, Gökçek Ankara ya deniz getirdi manfletleri atan medya, Çin deki ya fllar sonucu flehirlerde meydana gelen bu manzaray da Gökçek e mi ba layacak acaba? Dünyan n en büyük ekonomilerinden biri olan Çin in hava koflullar - na teslim olmas, dünyan n en büyük haber ajanslar n n geçti i foto raflarla dünyaya yans t l yor. Demek ki, projeler haz rlan p uygulan rken do an n engel tan mayaca da hesaba kat lmal Karasapan ile hedefi vurmak! Bay nd r Memur-Sen Genel Baflkan Abdulhadi Karasapan n geçen haftaki iftar davetinde Ramazana ve sohbete dair güzellikler yaflad k. Dursun ERKILIÇ n yaz s 12. SAYFADA 7 Temmuz 2014 Resmi Gazete Baflbakanl k ile Kültür ve Turizm Bakanl na Ait Atama Kararlar At l m Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü E itim-ö retim ve S nav Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 8 Temmuz 2014 Salı Hazal Kaya 2 milyon dolara reklam yüzü oldu Son dönemin parlayan yıldızı Hazal Kaya, sadece Ortadoğu ve Türki cumhuriyetlerde yayınlanacak yeni reklam filminden 2 milyon dolar alacak. İSTANBUL - Ünlü oyuncu Hazal Kaya nın Aşk-ı Memnu ve Adını Feriha Koydum dizileriyle şöhreti ülke sınırlarını aştı. Tuba Büyüküstün, Bergüzar Korel, Songül Öden ve Beren Saat gibi Ortadoğu, Balkanlar, Arap ülkeleri ve Türki cumhuriyetlerde çok sevilen Kaya, dizilerin ardından reklam filmiyle de şöhretine şöhret katmaya hazırlanıyor. Daha önce bir deterjan firmasının reklamlarında annesi Ayşegül Kaya ile birlikte rol alan başarılı oyuncu, şimdi de bir güzellik markasıyla el sıkıştı. Reklam filmi çekimleri için Malezya nın başkenti Kuala Lumpur da kamera karşısına geçen Hazal Kaya nın bu anlaşmadan 2 milyon dolar kazandığı öğrenildi. Kaya nın rol alacağı reklam filmleri sadece Arap ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerde yayınlanacak. Birçok firma Türk ünlüleri, sadece Ortadoğu ve Arap ülkelerindeki reklamlarının yüzü yapmayı tercih ediyor. Tuba Büyüküstün, İspanyol bir mücevher firması ve bir şampuan firmasının sadece Ortadoğu yüzü olurken, Beren Saat de Pakistan da bir tekstil firmasının Ortadoğu yüzü olmak için teklif aldı. 20:15 KARŞILAŞMA 19:50 YABANCI Orijinal Adı : Changing Lane Yönetmen : Roger Michell Oyuncular : Ben Affleck, Samuel L. Jackson, Richard Jenkins Yapım : 2002 Dram Önemli bir davaya yetişen genç ve yetenekli avukat Gavin ile çocuklarının velayetini almaya çalışan Doyle un arabası çarpışır. Doyle, her şeyin kitabına uygun yapılması gerektiğini, polisi beklemeleri gerektiğini söylese de Gavin i bekleyen bir dava vardır ve uzlaşmaya yanaşmaz. Uzun süren tartışmaları sonucu Doyle mahkemeye geç kalır ve çocuklarının velayetini kaybeder. Gavin ise öne süreceği delil dosyasını kaza yerinde düşürmüştür. Mahkeme, dosyayı bulması için ona gün sonuna kadar izin verir. Dosyayı bulan Doyle olur ve geri vermek niyetinde de değildir. "Uçuş 7500" Takashi Shimizu'nun yönettiği ve Leslie Bibb, Jamie Chung, Jerry Ferrara ile Ryan Kwanten'in oynadığı "Uçuş 7500", haftanın gerilim yüklü bir başka filmi. Filmde, 273 yolcusuyla Los Angeles'tan Tokyo'ya uçan bir uçakta geçen korku dolu anlar izlenebilecek. "Mezarına Tüküreceğim 2" Jemma Dallender, Joe Absolom, Yavor Baharoff ile Aleksandar Aleksiev'in oynadığı "Mezarına Tüküreceğim 2", yönetmen Steven R. Monroe'nun, büyük beğeni toplayan "Mezarına Tüküreceğim"in 2010 versiyonunun devamı niteliğinde bir film. Film, New York City'ye henüz yerleşmiş ve diğer pek çok kadın gibi yaşamını modellikle sürdürmeye çalışan, doğal güzel Katie'nin yaşamını konu alıyor. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:El Gringo Yönetmen:Eduardo Rodriguez Oyuncular:Scott Adkins, Christian Slater, Zahary Baharov Yapım Yılı:2012 Tür:Aksiyon/Macer a/dram Kimliği belirsiz gizemli adam, bir hayli zor ve kanlı bir geçmişe sahiptir. Valizindeki 2 milyon dolar ile Meksika sınırından geçer ve El Fronteras'a varır. Bilmediği şey ise bu küçük kasabada yaşayan herkesin son derece kurnaz olduğu ve paranın peşine düşmekte gecikmeyecekleridir. Bölge güvenlik sorumlusu bile adamın ve parasının peşinde olacak, parayı elde etmek için gerekirse adamı öldürmekten sakınmayacağını söyleyecektir. Adam, kasaba barına gitmeye başlar. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Takip" Robert Pattinson ve Guy Pearce'ın başrollerinde bulunduğu "Takip", toplumun çöküşünden 10 yıl sonrayı anlatıyor. David Michod'un yönettiği filmin konusu özetle şöyle: "10 yıl süren ekonomik bunalım döneminde her şeyini kaybeden eski bir asker olan Eric (Guy Pierce) artık acımasız ve soğuk bir adam olmuştur. Bu sırada bir çete, yaptıkları soygun sırasında işler kötü gidince yaralı arkadaşları Rey'i (Robert Pattinson) geride bırakıp, Eric'in sahip olduğu son şey olan arabasını çalar. Rey'i yanına alan Eric'in artık hayattaki tek amacı intikamını almaktır." "Göz" Mike Flanagan'ın yönettiği ve Karen Gillan, Brenton Thwaites, Katee Sackhoff ile Rory Cochrane'in oynadığı "Göz", gizemli ve eski bir aynanın etrafında gelişiyor. Yönetmen Mike Flanagan'ın senaryosunu Jeff Howard ile birlikte kaleme aldığı korku türündeki filmde olaylar şöyle gelişiyor: "Aynanın son sahipleri olan Kaylie ve Tim, ailelerinin ölümleri üzerine ilişkilerini düzeltmeye çalışan iki kardeştir. Kaylie, yaşanan trajediye aynanın neden olduğunu düşünerek, bu olayı çözmeye karar verir. Kaylie olayları araştırmaya başladıkça, tarih kendini tekrarlayacaktır. Kardeşlerin ilişkileri daha da kötüleşir, neyin gerçek olduğunu anlayamaz bir hale gelirler; çünkü onlar da aynanın tutsağı haline gelmişlerdir." Hadise ve Athena Gökhan'a konser bereketi Hadise ve Athena Grubu nun solisti Gökhan Özoğuz 22 şehirde verecekleri konserler için bir içecek firmasıyla anlaştı. Hadise 3 milyon, Gökhan Özoğuz ise 1,5 milyon lira kazanacak. İSTANBUL - Athena Grubu nun solisti Gökhan Ozoğuz ve Hadise ye aynı yarışmada jüri koltuğunda oturmak bereketli geldi. Özellikle Athena Gökhan neredeyse sönmekte olan yıldızını yeniden parlattı.programda yaptığı espriler ve samimiyeti ile yeniden milyonların gönlünü çalan Özoğuz, reklam ve konser ücretini de artırdı. Ünlü rockçı, geçtiğimiz ay Teoman la sahne aldıkları Vodafone Freezone konserlerinden 400 bin lira kazandı. Hadise de haftanın üç günü konser vermeye başladı. Hadise ve Gökhan şimdi de bir içecek firmasıyla anlaşarak rekor bir ücrete imza attı. Türkiye nin dört bir yanını dolaşarak konser verecek olan ikili aldığı ücreti sır gibi saklasa da ortaya çıkmasına engel olamadı.özoğuz 1,5 milyon lira alırken, Hadise 3 milyon lira alarak ünlü rockçıyı ikiye katladı. Şu ana dek yapılmış en uzun turne niteliği taşıyacak olan festivalin bu yıl rotasındaki il sayısı da 16 dan 22 ye çıktı.

3 ANKARA 8 Temmuz 2014 Salı 3 Kazan Kent Konseyi ilk toplantısını yaptı Kazan Kent Konseyi nin ilk genel kurulunda konuşan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kazan'ın 10 yıl önceki tartışılan konularıyla bugün tartışılan konularının çok farklı olduğunu belirten Ertürk, Gelin beraber yapalım. Beraber yönetelim, beraber paylaşalım dedi. İş adamlarından Vali Yüksel e ziyaret... HABER MERKEZİ-Vali Alâaddin Yüksel, Ankara Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Barış Aydın ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı. Ankara Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Barış Aydın ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Vali Yüksel Üniversitelerin, teknoparkların, sanayi bölgelerinin, güçlü sektör kümelerinin, üst düzey bürokrasinin, uluslararası kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının yoğunlaştığı başkent Ankara; sahip olduğu, ekonomik, sosyal beşeri ve entelektüel sermayesiyle öne çıkmaktadır. dedi. Vali Yüksel Türkiye Cumhuriyeti nin başkenti Ankara, bir dünya şehri olarak yolunda hızla yürüyen, çağdaş ve teknolojik argümanlarla gelişen; dünyaya teknolojide lider, uluslararası arenada öncü ve lider firmalar sunulması hususunda başarılı çalışmalara ASİAD olarak imza atacağınıza olan inancım tamdır. diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. HABER MERKEZİ - Kazan Kent Konseyi, ilk genel kurul toplantısını Kazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi nde yaptı. Genel kurula Kaymakam Veysel Beyru, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, bazı kurum ve kuruluşların amir ve müdürleri ile üyeler katıldı. Seçimli genel kurulda bir konuşma yapan Başkan Ertürk katılımcı belediye mesajı verdi. Kazan'ın sıkıntılarını gidermek, Kazan'a yeni bir vizyon, yeni bir misyon kazandırmak için istişare yolunu, toplantılar Wyapmak suretiyle tartışmayı, ortak akıl toplantılarını tercih ettiklerini kaydeden Ertürk, başkaları gibi sokakta, kahvehanelerde dedikodu üretmediklerini söyledi. Başkan Ertürk ün konuşmasından önemli satır başları şöyle: Kazan'ın 10 yıl önceki tartışılan konularıyla bugün tartışılan konuları çok farklı. 50 bin nüfusu olan bu ilçede, 2 tane yarı olimpik yüzme havuzu var. Akşamları şiir dinletilerimiz var, konferanslarımız var, kongrelerimiz var ve halkımızın bilinçlendirilmesi için sosyal manada, kültürel manada her türlü etkinliğe artık ev sahipliği yapan bir Kazan var. Salonlarında uluslararası resim çalıştaylarının, uluslararası halk kültürü sempozyumlarının yapıldığı ve spor salonlarında, uluslararası sportif etkinliklere ev sahipliği yapan bir Kazan var. Kent Meydanı, Aile Yaşam merkezi, Kazan Türk Hamamı, Termal Sağlık ve Kongre Merkezi, Adliye Binası gibi biten ve devam eden yatırımlar konusunda da kısa bilgiler veren Ertürk şunları söyledi: Kazan bundan sonraki süreçte artık sporun, kültürün ve turizmin başkenti olacak. Bakın Gazi Üniversitesiyle ilgili önümüzde bir süreç var. 7 bin öğrencinin geleceği bir üniversite şehri olacağız. Yine Sayın Başbakanımızın açıkladığı,,kanal İstanbul'dan sonra, 6 milyar dolarlık dev bir yatırımla Türkiye'nin en büyük yatırımı Savunma Sanayi yeni bir istihdamla Kazan'a gelecek. Yine termal suyun bulunmasıyla beraber Ankara'nın en yakın termal su merkezinin Kazan olmasıyla artık Kazan turizmde de kendini hissettirmeye başladı. Biz büyük düşüneceğiz. İyi bir gelecek için büyük düşünmeye mecburuz. Eğitime ve gençlere her zaman tam destek verdiklerini de hatırlatan Başkan Ertürk, Bizler bin yıllık bir geleneği olan Tuna Nehri'nde abdestini almış Viyana önlerinde namazını kılmış bir ecdadın torunları olarak kendi gençliğimizi de Allah'ın izniyle bu necip milletle beraber yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunlar için biz sizlerden katkı istiyoruz. Gelin beraber yapalım. Beraber yönetelim, beraber paylaşalım şeklinde konuştu. BAKIŞ AÇISI Adem Yavuz IRGATOĞLU Aldatmanın adı: siyaset üstücülük Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi özellikle muhalefet tarafından- dillendirilen Siyaset üstü cumhurbaşkanı adayı tezi aslında yeni bir aldatmacanın adıdır. Nasıl mı? CHP ve MHP nin çatı aday olarak kamuoyuna sundukları Ekmeleddin İhsanoğlu nun seçim kampanyası siyaset üsttü cumhurbaşkanı teması üzerine inşa edilmeye çalışılıyor. Bunun nedeni de henüz adaylığı açıklanmadan önce AK Parti nin tercihinin Başbakan Tayyip Erdoğan dan yana kullanacağının tahmin edilmesiydi. Nitekim öyle de oldu. AK Parti Çankaya yolunda Erdoğan ile yürümeye karar verdi. Tabiri caizse sapına kadar siyasi bir kişiliği olan Erdoğan ın karşısında cumhurbaşkanlığı yarışına girip iddialı olan bir ismin/partinin yeni bir yöntem geliştirmekten başka çaresi yoktur. Bu da çatı aday üzerinde denenmeye çalışılıyor. Eğer kamuoyu bunu anlayamıyorsa demek ki CHP ve MHP yi tanıyamamıştır. Siyaset üstü söylemi doğal olarak Başbakan ve ekibi tarafından siyasetin kötü bir şey olup olmadığı, eğer kötü ise neden CHP ile MHP nin siyaset yaptığı noktasında eleştiri getirecektir. Nitekim ibre bu yöne doğru kaymaya başladı. Ve Başbakan Erdoğan, muhalefete bu söylem üzerinden yüklenmeyi sürdürüyor. Fakat buradaki asıl çarpıtma, başlıkta da yer aldığı gibi, siyaset üstü cumhurbaşkanı aldatmacasıdır. Söyler misiniz bana Türkiye de cumhurbaşkanları ne zaman siyasetin üstünde oldu? Hepsi de bal gibi siyasetin içinde yer aldı. Hatta üniformalarını bile siyasete dâhil ettiler. Cemal Gürsel mi dersiniz, Kenan Evren mi, Süleyman Demirel mi yoksa Ahmet Necdet Sezer mi? Hangisi siyasetin dışında pardonsiyaset üstü bir pozisyon takındı? Cemal Gürsel deseniz, 27 Mayıs Darbe zihniyetinin hem siyasi hem de ideolojik çizgilerinden ayrılmadı. Bunun en büyük delili ise 27 Mayıs anayasasını hazırlayan kadronun cumhurbaşkanı olmasıdır. Kenan Evren derseniz, 1982 Anayasası nedir? diye sorarım. Eğitimden kültüre, siyasetten dine hemen her konunun karar kılıcısı oldu. Bal gibi de bir siyasi projeydi. Bu isimleri uzatabilirsiniz. Buna Süleyman Demirel in 28 Şubat taki tutumunu da eklerseniz, yanına bir de Ahmet Necdet Sezer in veto-matik tarzını eklerseniz cumhurbaşkanlarının siyasetin üstünde mi yoksa içinde mi olduğunu daha iyi anlarsınız. Siyaset üstü cumhurbaşkanı fikri ile sadece kamuoyunu kandırmaya çalışırsınız. Türkiye toplumu öyle bir hale geldi ki artık bu tür göz boyamalara pirim vermiyor. Rahmetli Turgut Özal ile temelleri atılan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile üzerine inşa edilen halk siyasetçiliği yeni dönemde Recep Tayyip Erdoğan ile taçlanma yoluna girecektir. Devlet siyasetinden halk siyasetine giden bu yolda kimse cumhurbaşkanlarını siyaset üstü diye yutturmaya kalkmasın. Bu millet buna kanmaz. Ve bu algı yönetimi tutmaz. Nitekim 10 Ağustos seçimleri bunu bir kez daha tescillendirecektir diye düşünüyorum. Unutmayalım ki Türkiye nin bölünmesini değil Türkiye nin büyümesini isteyenler kazanacaktır! Sincan da her cuma halk günü HABER MERKEZİ- Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, cuma günleri halk gününde vatandaşlarla yüz yüze görüşmelerine devam ediyor. Göreve gelmesinden bu yana binlerce halk günü düzenleyen Başkan Tuna, binlerce Sincanlı ile de yüz yüze görüşme yaptı. Bu özelliği ile Başkan Tuna en kolay ulaşılan ve insanları en çok dinleyen belediye başkanlarından birisi oldu. Yöneticilik anlayışının insan odaklı hizmet olduğunu ifade eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Bir şehri idare etmek insanlarını dinlemekten geçer. Biz İşimiz Hizmet Gücümüz Millet sloganını ile yola çıktık. Bu slogan bizim yöneticilik anlayışımızın da bir özetidir. Gücümüzü aldığımız insanlarımızla bir araya geliyoruz, onlar ne istiyor, sorunları ne, bunları konuşup çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu görüşmeleri bu nedenle çok önemsiyorum insanımızı dinlemeye ve anlamaya devam edeceğiz dedi. Bakan Efkan Ala, Keçiören deki iftara katıldı HABER MERKEZİ - Bademlik Zümrüt Yaşam Alanı ndaki mahalle iftarına İçişleri Bakanı Ala nın eşi Gülseren Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Haluk İpek, AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Kaymakamı Nusret Dirim ve Keçiören TOGEM Başkanı Ayten Aydın oldu. Bezm-i Safa İlahi Grubu nun konseri ile başlayan iftar programında, Bademlik Mahallesi nde görevli imamlar tarafından Kur an tilaveti verildi, dualar edildi. Ramazan ın sadece sabahtan akşama kadar aç durmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Bakan Ala, Burada Keçiörenlilerin yaptığı gibi açlığı, sevinci, yokluğu paylaşmaktır. Bunu sağlayan Belediye Başkanım Mustafa Ak a teşekkür ediyorum dedi. Hükümetin yaptığı hizmetlerin milletin nezdinde karşılık bulduğuna dikkat çeken Efkan Ala, Sizlere yapılan hizmetlerin arkasında durdunuz. Önümüzdeki dönem bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Biz sizden aldığımız yetkiyi size layık bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz diye konuştu. AK Parti nin kurulduğu tarihten bugüne vatandaşlarla birlikte aynı sofrayı paylaşarak iftar yaptıklarını söyleyen Haluk İpek de, Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah temennisinde bulundu. Başkan Mustafa Ak ise, Cenab-ı Allah bu mübarek günlerde sizlerin, ailenizin ve tüm dünya Müslümanlarının hayırlı bir Ramazan geçirmesini nasip etsin diyerek başladığı konuşmasında, Zenginimizle, fakirimizle, gencimizle, yaşlımızla, çocuğumuzla aynı sofrada iftar yapalım istedik. Cenab-ı Allah Ramazan ı Ramazan tadında, bayramı bayram tadında geçirmenizi nasip etsin mesajını verdi. Konuşmaların ardından program Hacivat- Karagöz gösterisi ile devam etti. Gösteriye özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi. Keçiören Belediyesi nin Bademlik Mahallesi sakinlerini kurduğu iftar sofrasına İçişleri Bakanı Efkan Ala da katıldı.

4 4 8 Temmuz 2014 Salı ANKARA Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, katıldığı iftar sonrası Bağdat Taksi Durağı ını ziyaret etti. BaşkanTaşdelen, şenlik alanında Vali Yüksel den taksicilere ziyaret HABER MERKEZİ - Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, bir katıldığı iftar sonrası Bağdat Taksi Durağı ını ziyaret etti. Duraklarında Ankara Valisi ni görmenin heyecanını yaşayan taksiciler, "Vali Yüksel i yanımızda, yakınımızda ve bizimle birlikte olduğunu hissetmek çok güzel bir duygu; ziyaretten dolayı heyecanlandık ve mutlu olduk" diyerek duygularını ifade ettiler. Durak esnafının başta doğalgazdan yararlanma talepleri olmak üzere sorunlarını dikkatle dinleyen ve notlar alan Vali Yüksel, sorunlarla ilgili gerekli birimlerle görüşmeler yapacağını ve sorunların çözümü konusunda her türlü desteği vereceğini söyledi. Ankara nın tüm kalkınma dinamiklerinin artık harekete geçirilmesi gerektiğini belirten Vali Yüksel, "Ankara nın ortak akılda buluşması ve herkes tarafından da fark edilebilmesi gerektiğini" anlattı. Vali Yüksel, kentin fark edilebilirliği hususunda taksici esnafına büyük görevler düştüğünü vurguladı. Vali Yüksel, Sizler bu şehri temsil eden ve bu şehrin vitrinisiniz, şehre gelen yabancılar ilk olarak sizlerle muhatap oluyor, onların şehirle ilgili ilk sorularına sizler muhatap oluyorsunuz. Bu yüzden Ankara yı en iyi sizin bilmeniz ve sizin anlatmanız gerektiğine inanıyorum. dedi. Vali Yüksel, Taksici esnafımız bu kent için önemli bir görevi yerine getiriyor ve sorumluluklarını da biliyor. Asil duyguların sahibi tüm Ankaralı şoförlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. dedi. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Bağdat Taksi Durağında çalışan taksicilere baklava ikram ederek hayırlı ramazanlar ve bol kazançlar dileyerek taksi durağından ayrıldı. Eski Ramazanlar Sincan da yaşatılıyor HABER MERKEZİ - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin ile birlikte Çayyolu nda kurulan Ramazan Sokağı ndaydı. Çankaya Belediyesi tarafından hazırlanan ve Ramazan boyunca vatandaşların hizmetinde olacak şenlik alanını gezen Taşdelen yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Çoluk, çocuk eğlence alanının keyfini çıkaran vatandaşlarla sohbet ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Alper Taşdelen, alanda kurulmuş olan standları da gezdi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılay tarafından şenlik alanında kurulan Kan Merkezi ni de ziyaret etti. Merkezde görevli personelin isteğiyle tansiyonunu ölçtüren Taşdelen, çalışmalar ile ilgili bilgi de aldı. Mehmet Ali Şahin Kızılcahamam da Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin Kızılcahamam da ziyaret de bulundu. Ankaralı Berberler den Yaşar a ziyaret HABER MERKEZİ - Ankara Berberler Odası, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ı ziyaret etti. Yeni dönemde Yaşar a başarılar dileyen Berberler Odası Başkanı Bayram Karakaş, dükkanlarının pazar günleri açık mı kapalı mı olacağına dair berberlerin anlaşmaya varamadıklarını belirterek Yaşar dan yardım istedi. Konuya el atan Yaşar, anket yapılmasının uygun olduğunu ve ancak çıkan bu sonuçla sorunun çözüme kavuşacağını söylerken, Zaman hızla geçiyor sizin de bir gün de olsa dinlenmeye ihtiyacınız var. Mal mülk geçicidir. Sizler anketinizi yapın ya da biz yaptıralım. Tatil konusunda sizin kararınız bekliyorum dedi. Berberlerde temizlik ve hijyenin de önemini vurgulayan Yaşar, ortak alanlardan yararlanan kişilerin temiz yerlerden hizmet almaları gerektiğini söylerken, "Temiz ve düzgün çalışan esnaf, her zaman kazanır. Bu yüzden, kuaför ve berber salonlarında çalışanlar, kişisel hijyenlerine, çalışma aletlerinin dezenfeksiyon ve sterilizasyonuna, çalışma ortamının temizliğine gereken önemi vermedikleri takdirde halkın sağlığıyla oynarlar. Vatandaşın sağlığı her şeyden önemlidir. Sizlerden gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ediyorum dedi. HABER MERKEZİ - Sincan Belediyesi, Ramazan Akşamlarıyla birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ramazan Ayı nın huzuru ve bereketini doyasıya yaşamak isteyen Sincanlılar meydanlarda buluşuyor. Ramazan ın ruhuna uygun programlarla Sincanlıların yüreklerine huzur serpen Sincan Belediyesi, birbirinden önemli sanatçıları da Sincan da ağırlamayı sürdürüyor. Tasavvuf sanatının en önemli temsilcilerini Sincan da bir araya getirerek vatandaşa unutulmaz bir Ramazan geçirten Belediye, geçtiğimiz günlerde Ömer Karaoğlu, Hasan Sağındık gibi birbirinden kıymetli sanatçıları Sincanlılarla buluşturdu. İzleyenlere unutulmaz bir akşam yaşatan tasavvuf müziğinin seçkin temsilcilerine izleyicilerde tek bir ağızdan eşlik etti. Sevgi, saygı, hoşgörü ve paylaşma Ayı kabul edilen Ramazan, Sincan da özüne ve ruhuna has bir şekilde yaşanmaya devam ediyor. Birbirinden önemli sanatçıları Sincan da ağırlayarak Ramazan ın ruhuna sahip çıkan Sincan Belediyesi, tasavvuf musikisinin önemli temsilcilerini Sincanlılarla buluşturuyor. Lale Meydanını hınca hınç dolduran vatandaşlar, Ömer Karaoğlu nun seslendirdiği şarkılara tek bir ağızdan eşlik etti. Ellerin dua, gönüllerin ise huzurla dolduğu Ramazan Akşamları, Lale Meydanında her gün Temelli ve Yenikette de ise her hafta sonu Sincanlılarla buluşuyor. Ramazan Ayı boyunca devam edecek olan Ramazan Akşamlarının sunuculuğunu geçen yıl da olduğu gibi Sedat Özdemir yapıyor. 5 Temmuz Cumartesi günü iftardan sonra; Lale Meydanında Ensar Kardeşler, Yenikent Meydanında Mustafa Güneşdoğdu, Temelli Meydanında ise Grup Çağrı Sincanlılarla bir araya gelecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yılda Lale Meydanında iftar çadırı kuruldu. Yüzlerce kişinin ağırlandığı çadırda birlik ve beraberlik ruhu içinde oruçlar açılabiliyor. Eski Ramazan ı Sincanlıların ayağına getiren Sincan Belediyesi, mahalle şenlikleri, konserler ve animasyonlarla iftar sonrasına renk katıyor. Vatandaşın programlara olan ilgisinden oldukça memnun olan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna; Halkımızın Ramazan Akşamlarına olan yoğun katılımı bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. Mübarek Ramazan Ayı nın ruhuna yakışır mütevazi etkinlik programımızla halkımızın bu Ayı en güzel şekilde yaşamaları için çalışıyoruz. dedi. Eski Ramazanların ruhunu yaşatmak için yola çıkan Sincan Belediyesi, düzenlediği tasavvufi konserlerle ruhunuza hitap ederken kültürümüzün vazgeçilmezlerinden Karagöz- Hacivat, kukla, meddah ve orta oyun gibi gösterileri Sincanlılarla buluşturuyor. Bu da miniklerin oldukça hoşuna gidiyor. Hem mahalle şenliklerinde hem de meydanlarda miniklerin büyük ilgisini çeken gösteriler ailelerden de tam not alıyor. Kültürel değerlerimizin yok olmasının önüne geçildiğini vurgulayan vatandaşlar, Ramazan Ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna da vurgu yaparak Sincan Belediyesine teşekkür etti. HABER MERKEZİ- Ak Parti Genel BaşkanYardımcısı Mehmet Ali Şahin Kızılcahamam da ziyaret de bulundu. Şahin, Belediye Başkanı Muhittin Güney i makamında ziyaret etti. Belediye çalışmaları hakkında bilgi alangenel BaşkanYardımcısı Mehmet Ali Şahin, ziyaretinin ardından Aşağı merkez Camiine geçerek Cuma namazı kıldı. Yolculuğu memleketi Karabük teki Ana ocağı olanmehmet Ali Şahinkısa bir ilçe turu yaparak yöresel ürünler satan esnaflardan alışveriş yaptı. Ak Parti Genel BaşkanYardımcısı Mehmet Ali Şahin, alışverişinardından ilçedenayrıldı.

5 ANKARA 8 Temmuz 2014 Salı 5 Çankaya da yaz spor okulları başladı Çankaya Belediyesi, yaz spor okulları, bu yıl 900 çocuğun katılımıyla başladı. Mamak ta 5 bin kişilik iftar HABER MERKEZİ - Mamak Belediyesi, Başak Mahallesi nde toplu iftar düzenledi. Başak Mahallesi Kapalı Pazaryeri nde gerçekleşen iftarda 5 bin kişi aynı sofrada oruç açtı. İftara Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ün yanı sıra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Mamak Müftüsü Muharrem Genç ve vatandaşlar katıldı. Mahallelinin iftar coşkusunu paylaşan Gül ve Akgül, masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Mahalle iftarlarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdiklerini kaydeden Akgül, Yaklaşık 5 bin kişi bir aradayız. Davet ettiğimiz sofraya icabet ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi. Vatandaşların Ramazanlarını tebrik ederek konuşmasına başlayan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül, iftar organizasyonları ve mahalle iftarlarıyla Ak Partili belediyelerin milletle devlet arasında yıllar önce kurulan duvarı yıktığını kaydetti. Gül, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ün gerek sosyal belediyecilik anlamında gerekse yaptığı hizmetlerle yalnızca Ankara nın değil, Türkiye nin en başarılı belediye başkanlarından biri olduğunu söyledi. Akgül, açılan oruçların ardından Mamak Müftüsü Muharrem Genç ile birlikte mahallelilere cami müjdesi verdi. Başak Mahallesi nin hızla gelişen bir mahalle olduğunu belirten Akgül, Başak Aile Merkezi ve Bilgi Evi, Başak Gençlik ve Spor Merkezi, Necip Fazıl Kültür Merkezi ve Başak Kapalı Pazaryeri nin ardından bölgenin bir de yeni bir camiye kavuşacağını söyledi. 8 bin metrekarelik alanda, 4 bin kişilik, Osmanlı mimarisiyle inşa edilecek caminin proje çalışmalarının başladığını kaydeden Akgül, şimdiden hayırlı olsun dedi. HABER MERKEZİ- Çankaya Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Yaz Spor Okulları, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin ve Çankaya Belediye Meclis Üyelerinin de katılımıyla Ahlatlıbel Spor ve Sosyal Tesisleri nde başladı. Yaz tatilini Ankara da geçiren çocuklara birliktelik ruhuyla keyifli bir tatil yaşatmak için düzenlenen Yaz Spor Okulları, kayıtların tamamlanmasının ardından 900 heyecanlı miniğin ve ailelerinin katılımıyla başladı. Çocuklar ve aileleri açılış töreninin ardından belediye tarafından dağıtılan kumanyalarla Ahlatlıbel de piknik yaptılar. Açılışta çocuklara yönelik çalışmalara ayrı bir titizlik gösterdiklerini belirten Taşdelen; Çocuklarına yatırım yapan toplumlar, geleceklerine de yatırım yaparlar. Çocuklarımızın yeteneklerini önceden tespit ederek onları doğru şekilde yönlendirmeliyiz. Çocuklarımızın gelecekte çok büyük başarılara imza atacaklarına inanıyor ve burada onlara en iyi eğitimi vermek istiyoruz. Çocuklarımız, Yaz Spor Okulumuzda hem eğlenecek, hem spor yapacak hem de yeteneklerini geliştirme imkanı bulacaklar. Çankaya çocukların kenti olacak, biz de sizlerin iyi yetişmeniz için elimizdeki bütün kaynakları seferber edeceğiz. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz ve biz de bu geleceğe yürekten inanıyoruz. şeklinde konuştu. Taşdelen in konuşmasının ardından başlayan açılış partisinde, dans ederek eğlenen çocuklar, Hacivat Karagöz gösterisi ile keyifli dakikalar yaşadılar. Kendilerine bu imkanı sağlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu yaş grubu çocukları, spor ve eğlence ile buluşturarak toplumsal ve sosyal faaliyetlere dahil edecek etkinlik, aynı zamanda kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacını da taşıyor. Birinci dönemi 24 Temmuz da sona erecek, ikinci dönemi ise Ağustos 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek olan yaz okulunda, çocuklar futbol, basketbol, voleybol, tenis, satranç, capoeira, zumba ve aikido gibi geniş bir yelpazede eğitim alırken velilere de step dans dersleri verilecek. Yaz Spor Okulları süresince çocukların tüm ihtiyaçlarını ve kullanacakları araçları Çankaya Belediyesi karşılıyor. Eğitim alacakları Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri ile Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu na gidiş gelişlerini kendilerine tahsis edilen araçlarla yapacak olan miniklere, forma, şort, çorap ve şapkalar da Çankaya Belediyesi tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Bakan Ala ev ziyaretinde HABER MERKEZİ - İçişleri Bakanı Efkan Ala, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile birlikte Keçiörenli vatandaşların evlerine misafir oldu; gıda yardımında bulundu. Ev ziyaretlerine İçişleri Bakanı Ala nın eşi Gülseren Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Haluk İpek, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak, Keçiören Kaymakamı Nusret Dirim ve eşi Burcu Dirim, AK Parti Keçiören Kadın Kolları Başkanı Canan Baran İzgi ve Keçiören TOGEM Başkanı Ayten Aydın de katıldı. Bakan Ala ve beraberindeki heyet sırasıyla Mustafa Ünal(77)ve Elmas Ünal(77), Hilmi Haksever(85) ve Fazilet Haksever(82), Tekin Karagül(38) ve Fikriye Karagül(38), Şaho Şentürk(85) ve Senem Şentürk(75) çiftlerinin kapısını çaldı. Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen ev ziyaretlerinde ilginç diyaloglar da yaşandı. 60 yıl boyunca içtiği sigara yüzünden gırtlak kanseri olduğunu anlatan Mustafa Ünal, eşiyle 1952 yılında evlendiğini söyleyince Haluk İpek İsteyince hemen verdiler mi? diye sordu. Mustafa Amca nın yanıtı ise Babası bunu bana vermek için 9 kurban kesti oldu. Ziyaret sırasında Başkan Mustafa Ak ile hatıra fotoğrafı çektiren 82 yaşındaki Fazilet Haksever ise, İçişleri Bakanı nın eşi Gülseren Ala ve Başkan Ak ın eşi Hatice Ak a Üzülmeyin, sizinle de fotoğraf çektireceğim diye espiri yaptı. Fazilet Teyze nin bu espirisi herkesi gülümsetti. Bakan Ala, Başkan Ak ve beraberindekiler, geçimini Ulus ta bir tezgahta çorap satarak sağlayan Tekin Karagül ün 9 yaşındaki kızı İlayda ve 4 yaşındaki kızı Filiz Naz ı da oyuncak bebek hediye ederek sevindirdiler. Yiğiner: Hijyen eğitimi süresi uzatılmalı HABER MERKEZİ- Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, Hijyen Eğitimi ile ilgili mevzuatların birleştirilmesini ve hijyen eğitim süresinin uzatılmasını istediklerini bildirdi. Konu ile ilgili yaptığı açıklamada Başkan Mehmet Yiğiner, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girdiğinden dolayı, ilgili işkollarındaki işyerleri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarına geçici 1. madde doğrultusunda 1 yıl içerisinde hijyen eğitimi almaları noktasında sorumlu tutulmuşlar ve eğitim hazırlık süreci de 05 Temmuz 2014 tarihi itibari ile sona ermiştir. diye kaydetti. İşyeri sahiplerinin veya işletmecilerinin, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından mevzuatlar gereği sorumlu olduklarını belirten Başkan Yiğiner, Gıda üretim ve perakende işyerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan işyerleri, motel, otel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu işyerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programları uygulanmaktadır. Bu konuda sadece tek bir yönetmelik yürürlükte değildir. Türk Gıda Kodeksi ekmek ve ekmek çeşitleri Tebliği, Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Yem Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal gıdalar için özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Okul Kantinleri Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Hijyen Eğitimi Yönetmelikleri resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Esnafımızın bu kadar çeşitli ve özel kanunlardan dolayı çıkartılmış ilgili yönetmelikleri takip edebilmesi ve uygulayabilmesi de mümkün değildir. Cezai müeyyide uygulamakta sorunu çözmemektedir. Esnafımız zaten çok zor şartlarda işyerlerini açık tutmaya çalışırken, bu kadar karmaşık ve takip edilmesi zor mevzuatlardan sorumlu tutularak cezalarla karşı karşıya bırakılması da akla, mantığa uygun bir uygulama olarak görülmemektedir. Bu nedenle, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca hijyen eğitimine yönelik uygulamada olan yönetmelikler birleştirilmeli ve esnafımızın anlayabileceği şekilde sadeleştirilmelidir. değerlendirmesinde bulundu. Hijyen Eğitiminde sürenin uzatılmasını isteyen Başkan Yiğiner, Hijyen Eğitimi yönetmeliğinde belirtilen eğitimin alınması için gerekli süre 05 Temmuz 2014 tarihi itibari ile sona ermiştir. Yönetmelik, hijyen eğitimi almayan her bir çalışan için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesine göre işlem yapılarak kişi başı TL arasında cezai müeyyideyi getirmiştir. Programı olmayan eğitim yapılamaz. Hijyen Eğitimine yönelik hazırlanan hijyen eğitimi programları da yönetmeliğin geçici 1. maddesi ile verilen 1 yıllık süreç içerisinde Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp, uygulamaya geçirilmiştir. Bir bakıma işyeri sahiplerine çalışanları için verilen 1 yıllık süreç içerisinde hijyen eğitimi programları da hazırlanmıştır. Gıda ile temas eden madde ve malzeme üretimi hijyen eğitimi modüler programı Haziran 2014 tarihinde onaylanarak, yürürlüğe girmiştir. Bu iş kollarında çalışan esnaf ve sanatkarlarımız programları olmadığından hijyen eğitimini alamamışlardır. Şimdi kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı cezai yaptırımla karşı, karşıya bırakılacaklardır. Bu nedenle Hijyen Eğitimi yönetmeliğindeki eğitim hazırlık sürecinin en az 6 ay daha uzatılması uygun olacaktır. görüşünü belirtti.

6 6 EKONOMI 8 Temmuz 2014 Sal Ayakkab ithalat ndaki kota uygulamas n n 2 ay sonra bitecek olmas, sektör temsilcilerini endiflelendiriyor. AYAKKABICILAR, ithalata karfl pozitif ayr mc l k istiyor Konut sat fllar artt ANKARA - Türkiye genelinde may sta 90 bin 377 konut sat ld. Geçen ay sat lan konut say s bir önceki aya göre yüzde 8 art fl gösterdi. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), may s ay na iliflkin konut sat fl istatistiklerini aç klad. Buna göre, geçen ay konut sat fllar nda stanbul 17 bin 852 konut sat fl ile en yüksek paya (yüzde 19,8) sahip oldu. stanbul'u 11 bin 4 konut sat fl (yüzde 12,2) ile Ankara, 5 bin 877 konut sat fl (yüzde 6,5) ile zmir izledi. May sta konut sat fl say s n n düflük oldu u iller ise s ras yla 11 konut ile Ardahan, 12 konut ile Hakkari ve 14 konut ile Bayburt oldu. POTEKL SATIfiLAR Denizli'nin ihracat nda art fl DEN ZL - Denizli Ticaret Odas (DTO) Baflkan Necdet Özer, bu y l n ilk 5 ay nda Denizli'nin ihracat art fl n n geçen y la oranla yüzde oran nda art flla 1 milyar 368 milyon 565 bin dolar olarak gerçekleflti ini söyledi. DTO salonunda gerçeklefltirilen 2014 y l Haziran ay Meclis toplant s 'nda konuflan Özer, son dönemde geliflmekte olan ülkelerde küresel ekonomiyi etkileyecek bir geliflme yaflanmad n fakat Ukrayna, Suriye ve Irak krizlerinin beklentileri alt üst edebilecek siyasi gerilimler bar nd rd n söyledi. Özer, petrol ve do al gaz arz güvenli inin riske girmesinin dünya ekonomisinin önünde görülen en önemli olumsuzluk oldu unu belirterek "2014 y l n n ilk dört ay nda ülke ihracat m z geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 8,5 oran nda artarak 53 milyar 680 milyon dolar olarak gerçekleflmifltir. thalat m z ise ayn dönemde yüzde 4,2 oran nda azalarak 78 milyar 146 milyon dolara inmifltir. lk çeyrekteki ihracat m z n h zla artmas, ithalat m zdaki art fl n ise durarak azalm fl olmas, önemli bir geliflme olarak karfl m za ç km flt r" dedi. LK 5 AYDA YÜZDE ARTIfi Denizli'nin ihracat art fl n n sürdü ünü ve 2014 May s ay itibariyle befl ayl k dönemde dünyada 140 ülkeye, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 10,60 oran nda art flla 1 milyar 368 milyon 565 bin dolar ihracat yap ld n dile getiren Özer, Türkiye hracatç lar Meclisi'nin (T M) 2014 May s ay verilerine göre, il ihracat n n yüzde 45,42 ihracat n yap ld ilk befl ülkenin ngiltere, Almanya, ABD, talya ve Fransa oldu unu aç klad. Özer, Denizli'den ihraç edilen ürünlerin 2014 May s ay verilerine göre ihracat n yüzde 83,85'lik ilk befl ürün grubunun haz r giyim ve konfeksiyon, elektrik-elektronik, makine, biliflim, çelik, demir ve demir d fl metaller, tekstil ve hammaddeleri oldu una dikkati çekerek, "Denizli'nin 2014 y l Nisan ay sonu itibariyle ithalat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 3,50 oran nda azalarak 811 milyon 315 bin dolar olarak gerçekleflmifltir. thalat incelendi inde, ithalat n n büyük bir bölümü ham madde, yard mc madde gibi yat r ma iliflkin maddelerden oluflmaktad r. En fazla ithalat yap lan ülkeler ise yüzde 9,43 ile Özbekistan, yüzde 9,27 ile spanya ve yüzde 7,96 ile Çin gelmektedir" diye konufltu. Cari ifllemler aç n n Gayrisafi yurt içi has laya oran n n hala yüzde 6'n n üzerinde oldu una iflaret eden Özer flunlar söyledi: "Bölgedeki siyasi olaylar n döviz kurlar n ve petrol fiyatlar n art rmaktad r.türkiye enflasyonunun bu iki de iflkene çok duyarl oldu unu, bu nedenlerle de Haziran ay nda enflasyonun çift haneli rakamlarda ç kma ihtimali bulunmaktad r. ç ve d fl siyasi olaylar n ülkenin istikrar politikalar n riske sokmamas n bekliyoruz." (AA) GAZ ANTEP- KE- REM KOCALAR - Türkiye Umum Ayakkab c lar Federasyonu Baflkan brahim Bu ur, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin birçok bölgesinde binlerce fabrika ve irili ufakl atölyelerde ayakkab üretimi yap ld n söyledi. Y lda 500 milyon çiftten fazla üretim gerçeklefltiren sektörün binlerce kifliye istihdam olana sa lad n hat rlatan Bu ur, Türkiye'nin 2013 itibariyle 723 milyon dolarl k ayakkab ihracat na karfl l k 993 milyon dolarl k ithalat yapt n vurgulad. Sektördeki cari aç - n yasal düzenlemelerle azald n anlatan Bu ur, flöyle konufltu: "Ama flu an için bir tehlike kap da bekliyor. Çünkü ayakkab ithalat ndaki korunma önleminin yürürlükten kalkmas na say l günler kald. Yeni bir düzenlemeye gidilmezse 2 ay sonra kota kalkacak ve sektördeki cari aç k büyümeye bafllayacak. Bu durumda bile y ll k 250 milyon dolar civar nda cari aç k veren sektörde s - k nt l bir sürece girebiliriz. Dolay s yla üreticiler olarak pozitif ayr mc l k bekliyoruz." Bu ur, sorunun çözümü noktas nda sektörün önde gelen sivil toplum örgütleriyle ilgili Sezonun ilk bamyalar yüz güldürdü OSMAN YE- Çukurova'da çiftçinin alternatif ürün olarak yöneldi i bamyan n hasad bafllad. Türkiye'nin ilk bamya hasad n n yap ld Osmaniye'de, tarlada kilogram 5 liraya sat lan bamya, perakende fiyat 8-10 liradan tezgahlardaki yerini almaya bafllad. Geleneksel tar mdan bekledi ini bulamayan yöre çiftçisi, alternatif ürün olarak yöneldi i bamyan n ilk hasad ndan oldukça memnun. Tar m makineleriyle hasad yap lamayan bamya, do u ve güneydo u illerinden gelen tar m iflçileri taraf ndan hasat ediliyor. Toplamas oldukça zor ve zahmet isteyen bamyan n hasad nda genellikle kad nlar ve çocuklar çal fl yor. Tar m iflçileri, toplad klar mahsulün toptan fiyat n n yar ücreti karfl l nda bakanl klarla görüfltüklerini kaydetti. Mevcut sistemi uzatman n mümkün olmad n dile getiren Bu ur, "Görüflmelerimizde kota, ek vergi veya referans fiyat uygulamas yla çözüm yolu bulunmas için çal flma bafllat ld. Ümit ediyorum ki karar bitmeden bafllat lan çal flmadan sonuç al r z ve s k nt s z bir flekilde cari aç daha fazla kapatabilmek için var gücümüzle çal fl r z." Bu ur, son dönemlerde büyük bir ivme kazanan sektörü daha ilerilere tafl may hedeflediklerini sözlerine ekledi. (AA) bu ifli yap yor ve hasat süresince tarlada kurduklar çad rlarda ya da tarla yak nlar ndaki kiralad klar evlerde yafl yor. Bamya üreticisi Enes Baflp nar, AA muhabirine yapt aç klamada, Çukurova'da sebze yetifltiricili inin geleneksel tar ma göre daha kazançl olmaya bafllad n söyledi. 100 dönüm arazide ekti i bamyadan dönüm bafl na 150 kilogram ürün ald n belirten Baflp nar, "Osmaniye'de yetiflen sezonun ilk bamyas n baflta çevre iller olmak üzere Türkiye geneline gönderiyoruz. Haziran ay bafl nda bafllad m z hasat, ekim ay sonuna kadar devam edecek" dedi. Ailesiyle fianl urfa'dan gelen tar m iflçisi Zekiye Gül (55) ise, 3 çocu uyla günde kilogram ürün toplad n, eflinin de hasad yap lan bamyalar büyüklüklerine göre ay rarak sebze kasalar na yerlefltirdi ini anlatt. Uzun y llard r tar m iflçisi olarak yaz mevsimini Çukurova'da geçirdi ini ifade eden Ali Gül (60) de, "Önceki y llar Çukurova'ya pamuk toplamak için gelirdik. fiimdi bu topraklarda pamuk ekilmez oldu. Sebze ve yer f st ekimi yapan çiftçilerin ürünlerini toplamak için ailemizle buraya gelip çal fl yoruz. Bamya elle tek tek toplanan bir sebze olmas nedeniyle iflimiz zor oluyor. Toprak sahibiyle toplad m z ürünün tarla sat fl fiyat n n yar s na anlaflt k, iyi bir sezon olaca na inan yorum" diye konufltu. (AA) Türkiye genelinde toplam konut sat fllar içinde ipotekli sat fl n pay yüzde 32,9 oldu. May sta 29 bin 760 konutun sat fl ipotekli olarak gerçekleflti. potekli sat fllarda stanbul 7 bin 52 konut sat fl ile en yüksek paya (yüzde 23,7) sahip oldu. Toplam konut sat fllar içerisinde ipotekli sat fl pay n n en yüksek oldu u ilin yüzde 42,5 ile Amasya oldu u görüldü. Geçen ay 60 bin 617 konut ise di er sat fl türleri sonucunda el de ifltirdi. Di er konut sat fllar nda stanbul 10 bin 800 konut sat fl ve yüzde 17,8 pay ile ilk s raya yerleflti. stanbul'daki toplam konut sat fllar içinde di er sat fllar n pay yüzde 60,5 oldu. Ankara 7 bin 49 di er konut sat fl ile ikinci s rada yer al rken, bu ili 3 bin 851 konut sat fl ile zmir izledi. Di er konut sat fl n n en az oldu u il, 8 konut ile Ardahan oldu bin 456 konut ilk kez sat ld Türkiye genelindeki konut sat fllar n n, geçen ay yüzde 45,9'unu ilk defa sat lan konutlar oluflturdu. May sta 41 bin 456 konut ilk kez sat ld. lk sat fllarda stanbul 7 bin 707 konut sat fl ile en yüksek paya (yüzde 18,6) sahip oldu. lk sat flta, stanbul'u 4 bin 930 konut sat fl ile Ankara ve 2 bin 511 konut sat fl ile zmir izledi. kinci el konut sat fllar sonucunda da 48 bin 921 konut el de ifltirdi. kinci el konut sat fllar nda da stanbul 10 bin 145 konut sat fl ve yüzde 20,7 pay ile ilk s raya yerleflti. stanbul'daki toplam konut sat fllar içinde ikinci el sat fllar n pay yüzde 56,8 oldu. Ankara 6 bin 74 konut sat fl ile ikinci s rada yer al rken, bu ili 3 bin 366 konut sat fl ile zmir izledi. YABANCILARA KONUT SATIfiI Geçen ay yabanc lara bin 610 konut sat fl gerçekleflti. Yabanc lara yap lan konut sat fllar nda ilk s ray 652 konut ile Antalya ald. Antalya'y s ras yla 406 konut sat fl ile stanbul, 150 konut sat fl ile Ayd n, 90 konut sat fl ile Mu la, 73 konut sat fl ile Yalova ve 64 konut sat fl ile Bursa izledi. Türkiye'de nisanda 83 bin 610 konut sat lm flt. Söz konusu rakam may sta yüzde 8 artarak 90 bin 377'ye yükseldi.(aa)

7 HABER 8 Temmuz 2014 Sal 7 KDP-PKK kap flmas ERB L - Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) yap lan aç klamada, Mesut Barzani'nin, Ifi D ve Sünni Araplarla birlikte haziran ay n n bafl nda "Musul'u ele geçirme" plan haz rlad fleklindeki haber ve iddialar yalanland. Mesut Barzani'nin lideri oldu u KDP'nin resmi sitesinde yap lan aç klamada, "PKK'ya ba l Özgür Gündem gazetesi ve F rat Haber Ajans 'nda, Mesut Barzani ve KDP'yi hedef alan, tamamen yalandan ibaret bir senaryo yay nlad " hat rlat ld. Senaryonun basit, s radan, rezilce ve pespaye iddialar içerdi i vurgulanan aç klamada, "Bu as ls z senaryoya göre 'Mesut Barzani'nin görevlendirdi i Azad Bervari, 1 Haziran'da Amman'da Sünni taraflarla ve Ifi D'çilerle görüflerek Musul'u ele geçirme plan haz rlad. Toplant y ö renen Irak Baflbakan Nuri Maliki, plan engellemek için ran' devreye soktu.' Bu yalan haberi bafltan sonra reddediyoruz. Her zaman terörizme karfl durduk. Peflmergeleri flehit eden Ifi D terör örgütüyle ne bugün ne de yar n ittifak m z olmayacak. Bu iftiralar, Kürdistan bölgesinin kazan mlar n hedef al yor" denildi. "Cemil Bay k liderli indeki PKK, Mesut Barzani ve KDP'ye yönelik istihbarat örgütlerinin yürüttükleri plan n bir parças olmufltur" ifadesinin kullan ld aç klamada, flöyle devam edildi: "PKK ve Cemil Bay k, Kürdistan düflmanlar n ikna etmek için iftiralar at yor. Acaba siz hangi ülke istihbarat n n emriyle Barzani ve KDP'ye düflmanl k yap yorsunuz? Barzani ve KDP, kutsal milli sorumlulu u üzerine alm fl ve bunun mücadelesini yürütürken siz kime hizmet ediyorsunuz? Barzani'nin, Kürdistan' n, Irak'taki kaderini belirlemek için referandum yapmaya haz rland bir dönemde at lan bu iftiralar manidard r." PKK ve yöneticilerinin, KDP'ye düflmanl k siyasetinden vazgeçmeleri istenen aç klamada, "Kürdistan milli ve ulusal özgürlük mücadelesinin önüne engeller ç karmay n. stihbarat örgütlerinin, Kürtleri hedef alan planlar na f rsat vermeyin. Kürdistan halk n n birli ine dinamit koyma siyasetinden uzak durun. Kürdistan siyasi partilerinin aras na fitne sokmay n" görüflü bildirildi. (AA) Kerry, IKBY heyetiyle görüfltü WASHINGTON - ABD D fliflleri Bakan John Kerry, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflkanl k Divan Baflkan Fuad Hüseyin ve beraberindeki heyeti kabul etti. D fliflleri Bakanl Sözcüsü Jen Psaki, günlük bas n brifinginde, Bakan Kerry'nin bakanl kta, IKBY Baflkanl k Divan Baflkan Hüseyin liderli indeki Kürt heyeti kabul etti ini bildirdi. Irak'taki kriz, merkezi hükümetin güvenlik sorunuyla bafl etmesinde Kürtlerin oynayabilece i rol ve ülkedeki siyasi krizin ele al nd n belirten Psaki, görüflmede Kerry'nin, Irak'ta hükümetin kurulmas çal flmalar nda ilerleme sa lanmas, Irak'taki tüm toplumlar n haklar n, isteklerini ve yasal endiflelerini göz önünde bulunduracak kapsay c bir hükümetin oluflturulmas nda Kürtlerin KERKÜK - Irak Türkmen Cephesi Baflkan Erfled Salihi, Telafer Türkmenlerinin, büyük bir insanl k dram yaflad klar n söyledi. Salihi, Kerkük'te partisinin genel merkezinde düzenledi i bas n toplant s nda, "Ülkede yaflanan fliddet olaylar nedeniyle göç etmek zorunda kalan Telafer Türkmenler, büyük bir insanl k dram yafl yor. Sa l ks z flartlar nedeniyle 10 Türkmen çocu u hayat n kaybetti. Evlerini terketmek zorunda kalan Türkmenler, derme çatma çad rlarda, inflaatlarda, yol kenarlar nda yaflam mücadelesi veriyor" dedi. Salihi, Telafer,Tuzhurmatu, Tazehurmatu ve Diyala'daki çat flmalardan kaçan Türkmen say s n n 300 bini aflt n kaydetti. Irak'ta yaflanan krizin en büyük kurban olan Türkmen halk na destek için uluslararas tüm yard m Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflkan Mesut Barzani, Ifi D birliklerinin güçlendi i uzun zamandan beri izlediklerini, bunu Ba dat hükümetine de ilettiklerini ifade etti. Barzani: IRAK BÖLÜNÜYOR BERL N- Barzani, Alman ''Welt am Sonntag'' gazetesine verdi i röportajda, "Irak ve fiam slam Devleti" (Ifi D) terör örgütünün tehdidi, Irak' n parçalanmas, Kürt Bölgesi'ndeki konular ile komflu ülkelerle iliflkisini anlatt. Ifi D'in Irak ve Kürt bölgesi için ne kadar tehlikeli oldu u yönündeki soruyu yan tlayan Barzani, aniden s n rlarda bir tehditle karfl laflt klar n belirterek, ''Ifi D birliklerinin güçlendi ini uzun zamandan beri endifleyle izliyorduk ve Ba dat'taki hükümeti de bilgilendirdik ancak Irak Baflbakan Nuri el-maliki bunu duymak istemedi. fiimdi durum daha da zorlaflt '' dedi. "Ba dat'taki hükümetin kötü politikas n " Ifi D'in güçlenme sebebi olarak gösteren Barzani, Sünnilerin daha iyi caddeler, hastaneler, okullar gibi Ba dat'tan çok basit talepleri bulundu unu ancak fiiilerin daha fazla oldu u Maliki hükümetinin bununla ilgilenmedi ini, Ifi D'in de kendisini Sünnilerin vekili olarak göstererek etki kazand n kaydetti. "Ba dat hükümetinin vurdumduymazl na karfl hep protestoda bulundu unu" belirten Barzani, Musul'un düflece i yönünde uyard n ancak Maliki'nin buna inanmad n ileri sürdü. Kürtler olarak Sünnilerin do al haklar na karfl de il, teröre karfl olduklar n anlatan Barzani, Sünnilerin yaflad bölgelerde sadece Ifi D'in olmad - n, merkezi hükümete karfl olan çok say da baflka grubun da bulundu una dikkati çekti. "Stratejiniz sizin topraklar n z korumayla m s - n rl?" sorusuna "Biz kendi yurdumuzu koruyoruz" karfl l n verenbarzani, Ankara veya fiam'dan toprak talebiyle ilgili "Di er ülkelerdeki Kürtler, kendi kaderleriyle ilgili bar flç l bir flekilde kendileri karar vermesi gerekiyor. Siyasi çözüm, Irak'taki Kürtlerden dolay baflar s z olmayacak'' dedi. Barzani, Ifi D'in baflka ülkeler taraf ndan desteklenip desteklenmedi i yönündeki bir soru üzerine de "Bu iyi bir soru. Bu birlik, Suriye'deki iç savaflta büyüdü. Rakka kentinde bulunan fi D'in komando merkezi, Esed'in hava kuvvetleri taraf ndan bunu yapabilecek güçte olmas na ra men bombalanmamas dikkati çekici'' ifadesini kulland. fi D'i Kürdistan'a girmesine izin vermeyeceklerini, fiii bölgelerini veya Kerbela ve Necef'te fiiilerin mukaddesat n fethetmeye ve y kmaya çal flmalar durumunda da fiiiler buna karfl ç kaca n ve ran' n da o zaman bu konuya dahil olaca n ifade eden Barzani, Ifi D'in Sünni bölgelere yo unlaflaca- tahmininde bulundu. fiiilerde ve Sünnilerde düzeltilemeyecek çok hatalar yap ld n belirten Barzani, ''Irak parçalan yor bu, baz lar n n görmek istemedi i gerçek'' dedi. Amerikal lar n Kürtleri ba ms zl k yolunda destekleyip desteklemeyece i ile ilgili bir soru üzerine de Barzani, ''Aktif bir yard m beklemiyorum, ancak direnç göstereceklerini de beklemiyorum. Baz ABD siyasetçileri bizi destekliyorlar, baz lar de il. Kürdistan' n ba ms zl sonuçta Kürt halk - n n meselesi'' fleklinde konufltu. 10 y ldan beri demokratik bir Irak' gelifltirmek için çal flt klar n, ancak Irak'ta çok say da kiflinin fliddeti siyasetin bir arac olarak gördü ünü belirten Barzani, fiiilerde ve Sünnilerde radikal güçlerin etki kazand na iflaret etti. ''Bunlarla m bir ortak bir devlet yapaca z. Bu olmaz. Halklar zorunlu de il, gönüllü bir flekilde birlikte yaflayabilirler'' diyen Barzani, Irak'ta Kürt, Sünni, fiii, Hristiyan kimliklerinin bulundu unu ancak Irakl bir kimli inin olmad n belirtti. (AA) kat l m n n önemini vurgulad n kaydetti. Kerry'nin tüm kesimleri kucaklay c bir hükümetin ülkede birli in sa lanmas yla Irak fiam slam Devleti (Ifi D) terör örgütü tehdidini bafl ndan savmas nda hayati öneme sahip oldu unu iletti ini kaydeden Psaki, Kerry'nin ayr ca ABD'nin IKBY yönetimi ve halk yla paylaflt tarihi iliflkiyi ele ald n belirtti. -Kerry-Barzani görüflmesi Psaki, Kerry'nin sabah saatlerinde de IKBY Baflkan Mesut Barzani ile telefonda görüfltü ü bilgisini paylaflt. Sözcü Psaki, Kerry'nin, Fuad Hüseyin'le ayn flekilde Barzani'yle de hükümetin kurulmas sürecine kat l m ve yüz yüze olduklar terör tehdidiyle mücadelenin as l odak noktalar olmas gerekti ini aktard n ifade etti. (AA) Olan Türkmenlere oluyor kurulufllar na ça r da bulunan Salihi, yard mlar yla Türkmen halk n yan nda olan Türkiye'ye teflekkür etti. Irak'ta özellikle Türkmen bölgelerinde bir emrivaki siyasetinin uygulanmak istendi ine dikkati çeken Salihi, söz konusu politika sahiplerini tutumlar ndan vazgeçmeye davet etti. Mesut Barzani'nin, "sorunlu bölgelerde 140. madde uyguland. Bu bölgeler art k Kürdistan' nd r" fleklindeki sözlerini hat rlatan Salihi, "Irak Anayasas 'n n 120. maddesine göre bir bölgelerin ba ms zl için yerel anayasas n n, merkezi hükümetin anayasas ile uyumlu olmas gerekiyor. Ancak Kürt bölgesinin anayasas hala tamamlanmad ve merkezi hükümetin anayasas na ayk r d r" de erlendirmesinde bulundu. (AA) Sedat LAÇ NER Türkiye Kürdistan ve de iflen Kürt politikam z Farkl ve çarp c analizleri ile dikkat çeken Sedat Laçiner, nternethaber de peflpefle yazd iki yaz ile Irak merkezli güncel geliflmelere bak fl n özetledi. Türkiye Kürdistan Kuruluyor bafll kl ilk yaz s nda, Irak n parçalanmas her geçen gün h zlan yor dedikten sonra, bunun Türkiye ye yans malar na dikkat çekiyor: Bir yandan Türkiye Kürdistan fikri infla ediliyor, di er taraftan bu kavram siyasi ve egemen bir kavrama dönüfltürülüyor Laçiner, Türkiye'nin ilan edilmemifl Kürt politikas bafll kl ikinci yaz s nda ise, Türkiye nin de iflen Kürt politikas na vurgu yapt. Birinci yaz dan: TÜRK YE KÜRD STAN I KURULUYOR Kuzey Irak ta Kürtler, ba ms zl n detaylar n tart fl yor... Irak n parçalanmas her geçen gün h zlan - yor lginçtir benzeri bir süreç farkl yöntemlerle Türkiye de de gözleniyor... Bir yandan Türkiye Kürdistan fikri infla ediliyor, di er taraftan bu kavram siyasi ve egemen bir kavrama dönüfltürülüyor *** Geçti imiz hafta, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi nin isminde ve tüzü ünde Anayasa'ya ayk r l k görülmedi, böylece siyasi partiler de dahil Kürdistan kelimesinin kullan lmas n n önü aç ld... Bundan sonra, PKK ve uzant s olan yap lar, içinde Kürdistan geçen bol miktarda yasal dernek ve örgüt oluflturacakt r. Böylece bölgenin ismi Türkiye Kürdistan na dönüflmüfl olacakt r. Belki çeflitli yerlere "Türkiye Kürdistan 'na hoflgeldiniz" türünden tabelalar da as lacakt r... Çözüm Süreci denilen süreç flu anda PKK n n meflrulaflt r lmas, yasallaflt r lmas süreci olarak iflliyor. Örgüt istedi i yere sözde bayra n asabiliyor, istedi i yerde Abdullah Öcalan posterini dalgaland rabiliyor. Böylece bölgenin idaresinin PKK ya geçti i alg - s olufluyor... ( ) Örgütün bundan sonraki hedefi Türkiye Kürdistan fikrini kabul ettirip ona egemenlik güçleri ald ktan sonra PKK militanlar n Türkiye Kürdistan güvenlik güçleri haline çevirmek, bunlara Hazine den maafl ba latabilmek. Ondan sonraki aflama ise daha büyük bir hayalin gerçekleflmesi, yani Türkiye Kürdistan ile Irak ve Suriye Kürt bölgelerinin birleflerek Büyük Kürdistan oluflturmas. Olur mu derseniz, flu ana kadar yaflad klar m z neden olmas n dedirtiyor. *** K sacas Türkiye, PKK ne isterse hemen hemen tamam n sa lam fl oluyor ve bu sayede kimilerine göre terörsüz, çat flmas z, maliyetsiz bir çözüme ulaflm fl oluyor. Devletteki neredeyse tek beklenti, bundan sonra PKK ile devlet güçleri aras nda çat flma yaflanmamas... Nitekim Eylül de PKK n n silahl güçlerini daha büyük oranda s n r n d fl na çekece i söyleniyor. Bu sayede örgüt Suriye ve Irak taki çat flmalara odaklanabilecek, Türkiye de ise silah kullanmadan her istedi ini alacak. Özetle, egemen Kürdistan fikri sadece Irak ta de il, Türkiye de de h zla gelifliyor... 'Sen bu konuda ne düflünüyorsun' diyecek olursan z, flimdilik bölgedeki geliflmeleri yukar da oldu u gibi sadece gördü ümüz flekilde aktarmay, olaylara duygu katmadan sizlerle paylaflmay tercih ediyorum... Olan biten budur (05 Temmuz 2014 Cumartesi) *** Sedat Laçiner ikinci yaz s n n giriflinde ise flu hususlara dikkat çekiyor: TÜRK YE'N N LAN ED LMEM fi KÜRT POL T KASI Hükümetin iç ve d fl Kürt politikas son birkaç ayda daha net bir hal ald. Söz konusu politikalar n önemli bir k sm aç kça dile getirilmese de, yap lan aç klamalar ve tav rlar birlefltirildi inde resmin tamam görülebiliyor. Bu çerçevede büyük bir k sm, gelebilecek tepkiler nedeniyle dile getirilmeyen bu politikan n resmini afla- da çizmeye çal flt m: 1. Türkiye, Irak ta bölünmeyi kaç n lmaz görüyor, Irak ta egemen bir Kürt devletini yarar na buluyor; Barzani önderli inde ba ms z bir Kürdistan n gerçekleflmesi için fiili destek de veriyor, 2. Türkiye, Ortado u da Kürtlerin hamisi olmak, onlar n en yak n müttefiki haline gelmek istiyor, 3. Irak ve Suriye de Türk d fl politikas n n önceli- i Türkmenlerden çok, Kürtlerin durumu. Türkiye mümkün oldu unca Türkmenleri Kürtlere eklemeye çal fl yor, 4. Ankara, Türkiye içerisinde Kürdistan adl bir bölgeye, Kürt adl bir halka, ad geçen bölgede birinci dil olarak Kürtçe ye karfl ç km yor, tüm bunlar kabul ediyor; bu süreçte ayr bir yerel parlamento ve resmi kurumlarda Kürtçe söz konusu, 5. Hükümet, PKK y Kürtlerin temsilcisi olarak görüyor ve onunla müzakere etmeyi meflru, etik ve gerekli buluyor, 6. PKK ile bar fl içeride Kürt Politikas n n özünü oluflturuyor, bunun için Abdullah Öcalan ve di er KCK/PKK san klar n n ve mahkûmlar n n k sa sürede sal verilmesi gerekli görülüyor, 7. PKK n n silahs zlanmas tercih edilebilirse de bu haliyle içeride çat flmas zl k flart yla meflrulaflmas nda da sorun görülmüyor, 8. Hükümet, Türkiye içerisinde Kürdistan olarak flekillendirilecek olan bölgede özerkli in oluflmas na karfl ç km yor. Bu bölge egemenlik paylafl m aflamas na do ru gidiliyor, 9. Türkiye, Suriye de olas bir Kürt devletine de karfl ç km yor, sadece PKK n n Suriye de Türkiye ye muhtaç hale gelmesini, yak nlaflmas n istiyor, bu do rultuda politikalar izliyor, 10. Kürtçü gruplar n silah/çat flma potansiyellerinin üçüncü gruplar ile çat flmalara girmesinde sak nca görülmüyor, 11. Kürtçü gruplar Hükümetin di er politikalar nda (örne in Cemaat mensuplar ile mücadele) müttefik haline gelsin isteniyor, *** Tüm bu maddelerde özetlenen politika hiç flüphesiz Türkiye nin Kürt siyasetinde devrimsel bir de iflime, hatta sapmaya iflaret ediyor... ( ) (07 Temmuz 2014 Pazartesi)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 8 Temmuz 2014 Sal Türkiye'nin uluslararas ödüllü aflç ve yemek kitab yazarlar ndan Ömür Akkor'un Selçuklu, Osmanl ve Türk mutfaklar na iliflkin eserleri, küresel tan t m amac yla 5 dile çevrilerek 5 k tadaki 50 ülke vatandafllar n n hizmetine sunuldu. SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Dr. Kazan Da yakal dan iki fliir fiiirlerin bize de iflik kanallar n ulaflmas yla m sralar aras ndaki gezintimiz ortaya ç k - yor.dr. kazan da yakal yazd klar ve yay nlad klar yla dikkat çeken isim ve imzalar m - z n bafl nda yeral yor iki fliiri var kazan da yakal,n n gündeminde.bunlardan birincisi sitem ad n n tafl y c s.ekim 2013,de kaleme al nm fl,sayfalara aktar lm fl.sistem,in ilk bölümü : TÜRK MUTFA I 5 dilde 5 k tada 50 ülkede Gül sand m n dikeni, Dilinde sakl,arada bir Sözleriyle yüre ime kanat r, Bir diyet karfl l nda ise yap lanlar, Ödeyip kurtulay m Ne flam, n flekeri ne arab, n yüzü Demifl flair. Bundan sonra k l n k p rdatma, Benim için, yine sitem gelecekse, Bafla kak lacaksa ard ndan BALIKES R - ZAFER AKPINAR - Akkor, AA muhabirine yapt aç klamada, Uluda Üniversitesi (UÜ) ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü mezunu oldu unu belirterek, y llar n Anadolu'nun unutulan damak tatlar na verdi ini söyledi. Türkiye'de 77 il gezdi ini ve mutfak kay tlar - KIRTAS YE MALZEMES VE BASILI EVRAK SATIN ALINACAKTIR MAL H ZMETLER KURUM BAfiKAN YARDIMCILI I SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU 2014 YILI 45 KALEM KIRTAS YE MALZEMES VE BASILI EVRAK al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : T.C. SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU MAL H Z- METLER KURUM BAfiKAN YARDIMCILI I NASUH AKAR MAH. Z YABEY CAD SOK. NO: 4 BALGAT ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 45 KALEM KIRTAS YE MALZEMES VE BASILI EVRAK Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : T.C. SA LIK BAKANLI I KAMU HASTANELER KURUMU NASUH AKAR MAH. Z YABEY CAD SOK.NO:4 BALGAT - ÇANKAYA / ANKARA adresindeki depo/depolar na teslimat yap lacakt r. c) Teslim tarihi : Teslim süresi ifle bafllama tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.bu süre zarf nda idare yaz l siparifl vermek suretiyle malzeme teslimat isteyebilir. darenin yaz l sipariflinden itibaren mal n teslim süresi 20 (yirmi) takvim günüdür. Yüklenici, ihalenin son teslim günü mal/malzemenin tamam n idarenin yaz l talebini beklemeksizin teslim etmek zorundad r. 3- halenin a) Yap laca yer : T.C. SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU NASUH AKAR MAH. Z YABEY CAD SOK. NO:4 ANA B NA TOPLANTI SALONU BALGAT - ÇAN- KAYA/ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: Teklif edilen mal n teknik flartnamede yer alan teknik kriterlere uygunlu unu belirlemek amac yla malzemelere ait numune sunulacak olup; numuneler ihale saatinden önce sat nalma birimine 2 adet numune teslim formu düzenlenerek teslim edilecektir. Numunelerin üzerinde firma ad ve malzemenin ihale kalem numaras bulunmal d r. Teknik flartnamede darede numunesi görülecektir denilen malzemeler teklif öncesi darede görülebilecektir. stenilen numune, bilgi ya da belgenin sa lanmamas durumunda; uygunlu- u belirlenemeyen kalemlerin teklifleri de erlendirme d fl b rak lacakt r. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras )karfl l SATIN ALMA B R M - T.C. SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU NASUH AKAR MAH. Z YA- BEY CAD SOK.NO:10/B KAT 1 BALGAT - ÇANKAYA/ANKARA adresinden al nabilir. Döküman sat n almak için Sa l k Bakanl Merkez Saymanl k Müdürlü ünün Meflrutiyet Caddesi Konur 2 Sokak No:37 Kat:1 K z lay adresinde bulunan veznesine nakit yat r labilir veya Merkez Bankas Ankara fiubesi TR IBAN numaras na EFT yap labilir adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. SA LIK BAKANLI I KAMU HASTANELER KURUMU NASUH AKAR MAH. Z YABEY CAD SOK.NO:10/B KAT:1 BALGAT - ÇANKAYA / ANKA- RA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-9048)( Resmi lanlar n tuttu unu dile getiren Akkor, "Halen geziyorum ve kay t tutuyorum. Türk mutfa için gezilerim yaklafl k 250 bin kilometreyi buldu. Y l sonuna kadar 81 ili tamamlam fl olaca m" dedi. Türk mutfa üzerine yazd yemek kitaplar ndan baz lar n n ngilizce, Almanca, Frans zca, Rusça ve spanyolca'ya çevrildi ini, 5 k tadaki 50 ülkede sat fla sunuldu unu anlatan Akkor, flunlar kaydetti: "Selçuklu Mutfa, Osmanl 'dan Günümüze Yumurtal Tarifler, Osmanl Mutfa, Sa l kl fiekersiz Tatl lar, Türk Mutfa ndan Pratik Tarifler kitaplar m, milyonlara ve merakl lar na sunuldu. Selçuklu Mutfa kitab m, yemek kitaplar n n nobeli say lan 'Gourmand Cook Book Awards' adl yar flmada 14 bin eser aras ndan 'dünyan n en iyi mutfak tarihi kitab ' seçilmiflti. 50 ülke vatandafl, Selçuklu, Osmanl ve Türk mutfa n, yemek kültürümüzü yak ndan ö renecek. Bu kitaplar, turizm aç s ndan da büyük yarar sa layacak." (AA) KOCAEL - KAD R YILDIZ - TAH R TU- RAN ERO LU - Yunus Emre Enstitüsü Baflkan Prof. Dr. Hayati Develi, Türkçenin Türk insan n n kültürel, ekonomik ve diplomatik gücüyle talep gören dil haline geldi ini belirterek, "Toplumlar, gelecekte gençlerinin Türkçeyi bilmelerini gerekti ini düflünüyorlar ve onu yavafl yavafl müfredatlar na al - yorlar" dedi. Develi, AA muhabirine yurt d fl nda yaflayan Türk kökenli insanlar n 3. ve 4. kuflak çocuklar n n Türkçe konuflmas konusunda s k nt yaflad na dikkati çekerek, gençlerin Türk medeniyetinden uzaklaflmamalar n n Türkçeyi iyi bilmeleriyle sa lanabilece ini söyledi. " stiyoruz ki gençlerin yaz aylar nda Türkiye'ye gelip, Türkçeyi Türkiye'de ö renebilecekleri sistem gelifltirelim" diyen Develi, bu konu üzerinde çal flt klar n vurgulad. Diyanet flleri, Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans ile Yurtd fl Türkler ve Akraba Topluluklar baflkanl klar ve Milli E itim Bakanl iflbirli iyle söz konusu sistemi organize etmeyi planlad klar n aktaran Develi, "Enstitümüz 2009 y l nda faaliyetlerine bafllad, flu anda 28 ülkede 37 kültür merkezimiz var. Bize kanunen verilen görev, Türkiye'yi kültürel olarak dünyada tan tmakt r. Kültürel tan t m 2 ana ifl görüyoruz. Bunlardan biri Türkçeyi ö retmektir. Bugüne kadar enstitü merkezlerimizde 15 binden fazla kifliye Türkçeyi ö rettik. Bunun yan nda Bosna Hersek'te Türkçe, 2. yabanc dil olarak müfredata girdi" fleklinde konufltu. Dünyan n baz ülkelerinde de Türkçe ö retiminin devam etti ini anlatan Develi, Polonya'da imzalad klar protokolle Türkçenin bir okulda zorunlu ders olarak sisteme girdi ini dile getirdi. Develi, protokollerin geniflletilece ini belirterek, flunlar kaydetti: "Türkçe, Türk insan n n kültürel, ekonomik ve diplomatik gücüyle talep gören dil haline geldi. Dr. kazan da yakal, sistemlerini sürdürüyor. Sorgulamaya bafllayan yüre in duyars zl ndan, böyle bir anlay flla ortaya konulan sevgiden hay r gelmeyece inden söz ediyor uzun uzun. hayal bu ya adl bir baflka fliiriyle karfl m za ç kan Dr. Kazan Da yakal, rüzgarl so uk bir Ankara akflam ndan yola ç k - yor. fiehrin fl klar n n isyanda oluflundan bahsediyor. Sonra bekledi inin gelifliyle s cakl - n art fl n anlat yor. Heyecanlardan k rk y ll k tan fl kl klardan sözediyor. Göz göze gelmeden gerçeklefltirilen sar lmalarla devam ediyor anlat mlar n. Sonunda fliirinin flöyle diyor Birer bardak çay, birer fincan kahve içtik, fiehrin bir baflka karanl nda, Zaman, gecenin ikinci yar s nda yol al rken, Araya giren saç tellerine ra men, Özlemi aktard birbirine eller ve dudaklar. Türkçeye talep art yor Toplumlar, gelecekte gençlerinin Türkçeyi bilmeleri gerekti ini düflünüyorlar ve onu yavafl yavafl müfredatlar na al yorlar. Bu anlamda etkinli imiz artmakta. fiu anda 37 merkezde Türkçe ö retiyoruz, bunun yan nda kültürel tan t m da gerçeklefltiriyoruz. Binlerce y ll k kültürel miras m z var. Hem bu topraklarda geliflmifl hem de Orta Asya'dan getirerek burada sentezledi imiz dünyaya takdim edebilece imiz müthifl kültürel zenginli imiz var. Bunu dünyaya tan tmak, paylaflmak, bu paylafl mla onu yeniden üretip gelece in insanl k miras içinde güçlü renk, ses ve tat olarak var olmas n sa lamak istiyoruz. Bunu gerçeklefltirmek için konser, seminer, kurs ve ayd nlar n bir araya gelmesi, atölye çal flmas gibi her alanda etkinlik düzenliyoruz." Çal flmalar n insanlar üzerinde kal c etkileri olaca na iflaret eden Develi, "10-50 y l sonra Yunus Emre Enstitüsünün Türkiye'nin dünyadaki kültürel tan t mda üstlendi i rol kuvvetlenecek ve çal flmalar n sonuçlar somut görülecektir" ifadesini kulland. Develi, ilerleyen süreçte Avrupa'da yap lanmaya h z vereceklerini vurgulayarak, Viyana'da 1, Almanya'da 3 merkez aç laca n, Hollanda ve Paris'teki merkezlerin daha aktif çal flaca n söyledi. "Temel hedefimiz, bulundu umuz ülkelerin entelektüellerine, bürokratlar na, üst s n flara Türkiye'nin kültürel tan t m n gerçeklefltirmektir" diyen Develi, sözlerini flöyle sürdürdü: "Türkiye hakk nda karar veren, yorum yapan, bilgi üretenler bu kesimlerdir. Bu kesimlerin kafas nda geçmiflte oluflmufl imaj ve yarg lar ortadan kald rmak, onlar olumluya dönüfltürmek, düflmanl klar ortadan kald rmak, bak fl aç lar n de ifltirmek ancak kültürel tan t m etkinlikleriyle olur. Biz bu insanlara, musikimiz, resim sanat m z, mutfak kültürümüzü, tarihimizi, mimarimizi tan t rsak ne kadar derin ve yeniliklere aç k bir kültür oldu umuzu onlara göstermifl olaca z." (AA) TARLA B TK LER MERKEZ ARAfiTIRMA ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü NDEN 600 TON EKMEKL K BU DAY (KIRMIZI SERT) SATIfi LANI hale 18/07/2014 tarihinde fiehit Cem Ersever Cad. No : 9 Yenimahalle ANKARA adresinden 2. Kat ndaki döner sermaye iflletmesinde Tarla Bitkileri Merkez Araflt rma Enstitüsünce yap lacakt r. hale suretiyle sat fl yap lacak ürünün sat fl flartnamesi her gün çal flma saatleri içerisinde, fiehit Cem Ersever Cad. No : 9 Yenimahalle ANKARA adresinden 2. Katda döner sermaye iflletmesinden alacaklard r. haleye ifltirak edecekler ücretsiz flartname alabilirler. hale için teklif vereceklerin en geç ihale günü saat 18:00 a kader ihalenin yap laca adreste bulunan 2. Kat döner sermaye iflletmesine verilmesi flartt r. hale komisyonu gerekçesini karar içeri inde belirtmek koflulu ile ihaleyi yap p yapmamakta serbesttir. Komisyonca uygun görülerek karara ba lanan ihale karar ise; ta Amirinin ONAY n takiben geçerlilik kazanaca gibi, ta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde, ifltirakçi idareye karfl herhangi bir hak iddias nda bulunamaz. hale 18/07/2014 tarihinde ayn adresten kapal teklif usulünce saat 18:00 de yap lacakt r. stekliler saat 18:00 a kadar idareye tekliflerini sunmak zorundad rlar. Muhammen bedeli TL. Geçici teminat TL. Di er flartlar flartnamede belirtilecektir. (BASIN-9094)( Resmi lanlar

9 KÜLTÜR-SANAT BULMACA Alt n Koza da jüri baflkanl n yönetmen Reha Erdem yapacak ADANA - Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, bu y l Eylül tarihleri aras nda düzenlenecek olan festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yar flmas nda jüri baflkanl n ünlü yönetmen Reha Erdem in üstlenece i bildirdi. Baflkan Sözlü, "Sinemam z n 100. yafl n kutlad m z bu y lda, son dönem sinemam z n en baflar l yönetmenlerinden biri olan Say n Reha Erdem in jüri baflkanl görevini kabul etmesi bizleri çok memnun etmifltir." dedi. Paris VIII Üniversitesi ndeki Sinema ve Plastik Sanatlar ö reniminin ard ndan, ilk filmi 'A Ay'a 1988 y l nda imza atan Reha Erdem, felsefi yaklafl m da görsel esteti i kadar kuvvetli bir yönetmen olarak dikkat çekti y l na dek sinemaya ara verip, reklam filmleri yapan Reha Erdem, 'Kaç Para Kaç' ile yeni kufla a güçlü bir temsilci olarak kat ld. 'Korkuyorum Anne' ile elefltirmenlerin gözdesi olan Erdem, art arda Güney Kore dizi filmi Çin de rekor sat fl yapt SEUL - Güney Kore dizilerinin en çok izlendi i Çin de, yeni bir romantik Kore dizisi sat fl rekorlar n k rd. Tüm haklar Güney Kore nin MBC TV kanal na ait olan ve toplam 14 bölümden oluflan Seni Sevmek Kaderimmifl adl dizinin her bölümü flirketine 120 bin dolar kazand r yor. Çin de Kore yap m dizilere ilginin tekrar artmas na sebep olan ve popülerlikte ikinci olan Y ld zlardan Gelen Sevgilim dizisinin ise, bölüm bafl na 40 bin dolar kazand bildirildi. Genellikle ayn konular farkl yönleriyle iflleyen Kore dizileri, oyunculuktan ziyade güzel ve yak fl kl görünümleriyle göze çarpan kahramanlar yla Asya toplumunun genifl halk kitlesine hitap etmeyi baflar yor. Öte yandan, Kore dizi tarihinde ilk kez bölüm bafl na 120 bin dolar gibi yüksek gelir elde eden Seni Sevmek Kaderimmifl dizinin, 2008 y l Tayvan yap m ayn adl bir dizinin yeni versiyonu oldu u belirtildi. (CHA) gerçeklefltirdi i 'Befl Vakit', 'Hayat Var', 'Kozmos', 'Jin' ve son olarak 'fiark Söyleyen Kad nlar' ile gerek ulusal gerek uluslararas film festivallerinde ilgi gördü ve önemli ödüller kazand. Önemli kültür sanat etkinliklerinden biri olan Adana Büyükflehir Belediyesi Alt n Koza Film Festivali, her y l oldu u gibi bu y l da sinemaseverler için dopdolu bir program haz rl yor. Eylül ay nda düzenlenecek festival kapsam nda, dünya sinemas seçkisi, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söylefliler, atölye çal flmalar, sergiler, sevgi yürüyüflü, sokak konserleri, gösteriler ve etkinliklerle sinemaseverlerle buluflacak. (CHA) zmir Ticaret Odas 'ndan antik Smyrna sikkeleri hakk nda ikinci kitap ZM R - Agora ören yeri ve Kadifekale de yürütülen Smyrna antik kenti kaz ve restorasyon çal flmalar na 2003 y l ndan bu yana destek olan zmir Ticaret Odas ( ZTO), ç kar lan eserlerle ilgili bilgilerin yer ald ikinci kitap olan Antik Smyrna Sikkeleri isimli katalog eseri yay mlad. Konu hakk nda aç klama yapan ZTO Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl, zmir için belirdikleri vizyonda turizmin çok büyük önemi oldu unu belirterek, bu sebeple 8 bin 500 y ll k tarihine iliflkin toprak alt ndaki eserlerin gün fl na ç kar lmas, restore edilmesi, dünyaya duyurulmas ve hak etti i flekilde turistlerle zmirlilere sergilenmesine büyük önem verdiklerini söyledi. (CHA) Bu yaklafl m do rultusunda Bo aziçi Üniversitesi nde de bir anket yapt r lm fl. Owen Matthews ad nda birisi de bu araflt rmadan hareketle Türkiye de Türk oran n yüzde 20 olarak göstermifl.. Bu adam yine Huge Pope a göre insafl davranm fl. Yüzde 10 ay p olur, gel flunu yüzde 20 yapal m da inand r c olsun, diye düflündü herhalde. Mevlüt Ulu tekin Y lmaz n yaz s nda belirtti ine göre, yine bat l lar n bu bak fl aç lar na uygun olarak Niyazi Öktem, Özdemir nce, Ertu rul Özkök ve smet Berkan, Timuçin Binder adl baz Türkiyeli!... vatandafllar yaz lar yazm fllar. Bu konu, yeni bir mesele de ildir. Tanzimat tan beri emperyalist Bat, bu tür safsatalar bilimsellik k l f alt nda bize yutturmaya çal fl yor. Nitekim hikâyelerini büyük oranda yaflanm fl gerçek olaylardan alan büyük Türk hikâyecisi Ömer Seyfeddin, bu meseleyi 1911 y l nda yazd Primo Türk Çocu u adl hikâyesinde ele al r. Bu hikâye, günümüz sorunlar n aynen yans tan ve güncelli ini taptaze koruyan önemli bir hikâyedir. Herkesin dikkatle okumas n tavsiye ederim. Bu hikâyede Avrupa da tahsil görmüfl, orada mason olmufl ve ülkesine dönmüfl Kenan adl öz be öz Türk bir mühendisin evlilik hayat na yer verilir. Kenan, Grazia ad nda bir talyan k z na âfl k olur. Bu k z n babas Mösyö Vitalis, önce k z n bir Türk e vermek istemez. Ona göre bir barbara, bir vahflîye, bir medeniyet düflman na, hâs l bir Türk'e nas l k z verilirdi?... Bir gün k z na dedi ki: Zanneder misin, bu Kenan bir Türk'tür? Grazia: Asla, asla! Kenan asla bir Türk de ildir ve asla bir Türk olamaz... diye cevap vermiflti. Vitalis, Kenan n Türk olmad n ispat etmeye çal fl r. Mösyö Vitalis, k z na tarihten, soy sop ilminden bahseder. Ona göre Bizans mparatorlu u'nu zapteden Türkler, ancak bir avuçtu... Bugün görülen Rumeli ve Anadolu ahalisi hep Rum'du. Fakat zorla dinleri de ifltirilmiflti. Evet, Kenan da bir Rum! çocu uydu. Türkiye, Avrupal lar taraf ndan taksim edildikten sonra, hiç flüphesiz, Rumeli ve Anadolu'da Türk nam alt nda yasayan on yedi milyon Rum, eski dinlerine dönecek, H ristiyan olacaklard... Mösyö Vitalis böyle anlat yor, 8 Temmuz 2014 Sal 9 TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin B Z TÜRK DE L Z, RUM D K - 2 bütün Türkiye'de sultan n ailesinden baflka Türk bir aile olmad n ve hatta bunu, akl eren bilgili Türklerin de itiraf ettiklerini ilâve ediyor. Grazia flafl yor ve seviniyordu. Kenan, tekrar davet edildi. Bu sohbetler yan nda aç ld. Tarihleriyle, eserleriyle, gelenekleriyle, kahramanl klar yla flöhret kazanan, daha Abbasîler zama n nda Bat ya üflüflmeye bafllayan milyonlarca Türk'ü, Karamanl lar', Selçuklular, Akkoyunlular', Karakeçilileri unutarak, Osman hanedan n n ortaya ç k fl ndan birkaç sene önce Rumeli'ye, Vardar vadisine geçen bahad r Türklerin varl n inkâr ederek, o da, Türkiye'de hiç Türk bulunmad n tasdik etti. Baba k z, hayalleriyle Kenan' Rum olarak kabul ettikten sonra, izdivac o kadar imkâns z görmediler. Lâkin birkaç ehemmiyetsiz flart vard : Kenan, izdivaçtan evvel iratlar n satacak, k z na befl bin lira verecek, Türk âdetlerine sad k kalm fl mutaass p akrabalar yla asla münasebet ve ülfette bulunmayacak, do acak çocuklar talyan terbiyesi görecek ve talyan olacak... Grazia her hususta serbest bulunacak... Apaç k görülüyor de il mi? 1911 de Bat emperyalizminin bir sözcüsü olan Vitalis ile bugünkü Avrupal, Amerikal torunlar ve içimizdeki iflbirlikçileri ayn gayretin içindeler. O da Türk ün Türklü ünü silerek, milletimizi milliyetsiz, kimliksiz bir sürüye dönüfltürmek, aptallaflt rmak ve bu co rafyaya kolayca hâkim olmak. Emperyalist projede siyasi, ekonomik, kültürel, sanatsal, dinî binlerce farkl taktik vard r. Biz bunun fark nday z. Fakat benim anlamad m, kendilerine Müslüman Türk kimli i yetmiyormufl gibi l ml slamc, muhafazakâr demokrat gibi e reti bir kimlik uyduran arkadafllar n bu emperyalist projenin bir vas tas olan misyonerlik çal flmalar na demokrasi ad na neden bu kadar genifl yasal zemin ve kolayca faaliyet alan açt klar d r. Onu da dindarl k gayreti güden seçmenleri düflünsün. (Bitti) BULMACA Soldan sa a: 1. Üzerine yat lan yer. Alan, meydan. 2. Yurdumuzun güneyinde bir da s ras. Anma. 3. Eski dilde ok. Çok, daha çok, daha fazla. 4. Do u Anadolu da bir rmak. Asya da bir baflkent. 5. Kaide. Bir nota. 6. Bir renk. Devlet memurlar n n maafllar n n derece ve tutarlar n düzenleyen sistem ve çizelge. 7. Kurallara uygun olan. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. 8. Sat c lar n mal satmak için bir araya geldikleri yer, pazar. Vilayet. 9. Karn doymufl olan kimse. Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bak r veya pirinçten büyük tepsi. 10. Deniz kuvvetlerinde bir aflama. Temiz. 11. Burun iltihab. Japon lirik dram. 12. Alüminyumun simgesi. Ölçüt, ölçü. 13. Eti, ya çok olan, tavl. Belirli maddeleri satma izni olan kimse, dükkân, kurulufl. 14. Küçültücü söz veya davran fl. 15. Kuyruklu y ld z. Hay r anlam nda bir söz. 16. Tembih sözü. Binek hayvan. Bir kümes hayvan. 17. Lantan n simgesi. Piyasada etki ya da tepki. 18. Tah l n tarladaki ad. Evlilik birli inin kurulmas için yap lan yasal ifllem. 19. Al n p sat labilen her türlü eflya. Bal k yumurtas ile yap lan bir tür meze. 20. Türlü renklerde olan kareli kumafl. Anahtar. Yukar dan afla ya: 1. Mu la ilinin bir ilçesi. Mal al p karfl l nda mal vererek ödeflme. Ya al nm fl sütten yap lan peynir. 2. Bir iflte emir verme yetkisine sahip olan kimse. Zarars z ya uru. Polonya halk ndan olan kimse. Güneydo u Asya da yaflayan uzun kuyruklu maymun. 3. Tarama arac. Tanr n n ad n art arda söyleme. Akdeniz bölgesi bitki örtüsü. Uluslararas Çal flma Örgütünün k saltmas. 4. ki tarla aras ndaki s n r. Zabit. Zarara u rama tehlikesi. Yabani hayvan bar na. 5. Ceviz. Oruç tutulan ay. Vakit. Bir cetvel türü. 6. Yap lmas smarlanan fley. Küçük bir limon türü. Gözde a tabaka. 7. At, aslan gibi hayvanlar n ensesinde bulunan uzun tüyler. skambilde birli. Asya da özerk bir bölge. car. 8. Bacaklar n bilekten afla da bulunan ve yere basan bölümü. Fas n plaka iflareti. Kal n sicim. Özel gezinti gemisi. Manda past rmas. 9. Haz. Muhammet in söz ve davran fllar. dare lambas. Yasa ç karma, kanun koyma. 10. Lenf dü ümleri iltihab. Bal klar n iste kurutularak yap lan past rmas. K zg n, s cak. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 10 - SAGLIK 8 Temmuz 2014 Sal Sigaray b rakmak isteyenler için oruç f rsat ZM R - RAMAZAN ERCAN - Türkiye de her y l 100 binden fazla kiflinin hayat n kaybetmesine neden olan sigaradan kurtulmak isteyenler için Ramazan ay iyi bir f rsat olarak görülüyor. zmir Halk Sa l Müdürü Mehmet Nil H d r, AA muhabirine yapt aç klamada, sigaran n içerdi i 4 binden fazla zehirli kimyasal madde, insan sa l üzerine yapt öldürücü etkiler nedeniyle en önemli halk sa l sorunlar n n bafl nda yer ald n belirtti. Sigaran n insan sa l üzerindeki öldürücü etkisinin yan s ra Türkiye ekonomisine y lda 50 milyar dolar zarar verdi ini dile getiren H d r, dünyada 1,3 milyar kiflinin sigara içti inin tahmin edildi ini, önlem al nmamas halinde bu say n n 2025 de 1,7 milyar aflaca n, sigara ba ml lar n n yüzde 84 ünün geliflmekte olan ülkelerde yaflad n anlatt. Sigara tüketiminin son 20 y lda yüzde 80 artt Türkiye de, sigaraya ba l hastal klardan 2005 y l nda 100 bin kifli hayat n kaybederken gerekli tedbir al nmad takdirde bu say n n 2030 y l na kadar 240 bin kifliye yükselece inin tahmin edildi ini kaydeden H d r, Ülkemizde sigara içmek yayg n bir al flkanl k ve önemli bir halk sa l sorunudur. Sigara içimi bir ba ml l k sorunudur ve nikotin en yüksek ba ml l k yap c maddedir dedi. Türkiye nin tütün tüketiminde dünyada 8. Avrupa ülkeleri aras nda 3. s rada yer ald, her y l 100 bin kiflinin sigaraya ba l hastal klar nedeniyle hayat n kaybedip 40 bin kifliye de akci er kanseri tan s kondu u bilgisini veren H d r, flöyle konufltu: Akci er kanserinin yüzde 95 inin nedeni sigarad r. Türkiye de 2020 de kanser vakalar n n yüzde 24 art fl gösterece i tahmin edilmektedir. Bu nedenle sigara kullan m n n önlenmesiyle ilgili mücadele her geçen gün daha da önem kazanmaktad r. Sigara kullan m ile mücadelede 19 May s 2008 tarihinden itibaren 4207 say l Tütün Ürünlerinin Zararlar n n Önlenmesi ve Kontrolü Hakk ndaki Kanun da yap lan de iflikliklerin Yürürlü e girmesi ve kapal alanlarda sigara içimi yasaklanmas büyük önem tafl maktad r. Sigara sorunu, Türkiye nin en önemil ve en acil çözüm bekleyen sa l k sorunlar ndan biridir. Son 20 ANKARA ÜN VERS TES MORFOLOJ KAMPÜSÜ MUHTEL F MAHALLERE A T ONARIM fi YAPI filer VE TEKN K DA RE BAfiKANLI I YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI ANKARA ÜN VERS TES ANKARA ÜN VERS TES MORFOLOJ KAMPÜSÜ MUHTEL F MAHALLERE A T ONARIM fi yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Ankara Üniversitesi Gölbafl 50.Y l Yerleflkesi K-Blok Kat:2 GÖLBAfiI GÖLBAfiI/ANKA- RA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : E itim Binas na Ait Muhtelif Mahallerde nflaat, Elektrik Tadilat fllerini Kapsamaktad r. Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : S hhiye/ankara c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 35 (otuz befl) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Ankara Üniversitesi Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl, Ankara Üniversitesi Gölbafl 50.Y l Yerleflkesi K-Blok Zemin Kat (Toplant Odas ) Gölbafl /Ankara b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Tarih ve say l resmi gazetede yay nlanan "Yap m fllerinde Benzer fl Gruplar Tebli- ine Göre (B) Üst Yap III.Grup ifller benzer ifl olarak kabul edilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: nflaat Mühendisli i ve Mimarl k 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara Üniversitesi Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl, Ankara Üniversitesi Gölbafl 50.Y l Yerleflkesi K-Blok Kat:2 Gölbafl /Ankara adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Üniversitesi Yap flleri ve Teknik Daire Baflkanl, Ankara Üniversitesi Gölbafl 50.Y l Yerleflkesi K-Blok Kat:2 Gölbafl /Ankara adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 Teklifi s n r de erin alt nda oldu u tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aç klama istenmeksizin reddedilecektir. a) Doküman almak isteyen istekliler; Ankara Üniversitesi Rektörlü ünün T.C. Ziraat Bankas Bakanl klar Kamu Giriflimci fiubesi (IBAN:TR )numaral hesab na doküman bedeli olan 150,00 TL(Yüz Elli TL) yat r p banka dekontunun asl n n bir suretinin idareye verilmesiyle,belge karfl l nda ANKARA ÜN VERS TES YAPI filer VE TEKN K DA RE BAfiKAN- LI I KEfi F VE HALE B R M.ANKARA ÜN VERS TES GÖLBAfiI 50.YIL YERLEfiKES KBLOK KAT GÖLBAfiI /ANKARA Adresinden doküman sat n alabilirler Bas n ( Resmi lanlar y la bak ld nda geliflmifl ülkelerde sigara karfl t kampanyalar n etkisiyle sigara tüketimi azal rken, ülkemizde tüketim giderek artm fl bulunmaktad r. Sigara ile mücadelede as l baflar, sigaraya bafllaman n engellenmesi ile sa lanacakt r. Ancak göz ard edilemeyecek bir di er gerçek, milyonlarca bireyin sigara içmeyi sürdürdü ü ve bu bireylerin yar s n n gelecekte yakalanacaklar hastal klar nedeniyle zaman ndan önce ölecekleridir. Sigaray b rakt rma konusunda zmir de 10 u birinci, 15 i ikinci basamakta olmak üzere 25 sigara b rakma poliklini iyle hizmet verdiklerini ancak bu konudaki en önemli unsurun bireyin kiflisel çabas oldu unu vurgulayan H d r, ramazan ay n n da bu konuda iyi bir f rsat oldu unun alt n çizdi. H d r, flöyle devam etti: Geçmifl baflar s z sigara b rakma deneyimleri kiflileri olumsuz, b rakman n imkans z oldu u gibi düflüncelere sevk etmemelidir. Sigaray b rakma konusunda Ramazan ay oruç tutan ve sigaray b rakmak isteyen tiryakiler için yaklafl k 17 saati bulacak oruç süresi de dikkate al nd nda bir f rsat olarak de erlendirmek aç s ndan çok önemlidir saat sigara içmeden durabilen insan bu konuda kararl olursa sigaray hayat ndan tamamen ç karabilir. B rakmak isteyen vatandafllar m z ilimizde oldukça yayg n olan sigara b rakma polikliniklerine davet ediyoruz. (AA) 2014 YILI ORTAÖ RET M ONARIMLAR PAKET 13 ANKARA L M LL E T M MÜDÜRLÜ Ü NfiAAT VE EMLAK fiube MÜDÜRLÜ Ü 2014 YILI ORTAÖ RET M ONARIMLAR PAKET 13 yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Ankara l Milli E itim Müdürlü ü nflaat ve Emlak fiube Müdürlü ü Hisarpark Caddesi Karakufl Sokak No:12 Ulus ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : MUHTEL F ONARIMLAR 2 ADET OKUL ONARIMI Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : GÖLBAfiI KIZ MESLEK L SES, ÇANKAYA HASAN AL COfiUN KIZ MESLEK L SES c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Ankara l Milli E itim Müdürlü ü nflaat ve Emlak fiube Müdürlü ü Hisarpark caddesi Karakufl Sokak No:12 Ulus Alt nda Ankara b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yap m fllerinde fl Deneyiminde De erlendirilecek Benzer fllere Dair Tebli de yer alan B/III, Grubu ifller benzer ifl olarak kabul edilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: nflaat Müh. veya Mimar 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara l Milli E itim Müdürlü ü nflaat ve Emlak fiube Müdürlü ü Hisarpark caddesi Karakufl Sokak No:12 Ulus Alt nda Ankara adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara l Milli E itim Müdürlü ü nflaat ve Emlak fiube Müdürlü ü Hisarpark caddesi Karakufl Sokak No:12 Ulus Alt nda Ankara adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZY RM ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 Teklifi s n r de erin alt nda oldu u tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aç klama istenmeksizin reddedilecektir. Bas n ( Resmi lanlar

11 DIS DÜNYA 8 Temmuz 2014 Sal 11 Gazze yi kim yönetiyor? Filistin Uzlafl Hükümeti nin Gazze bölgesine ilgisiz oldu u iddialar Gazze yi kim yönetiyor? sorusunu gündeme getirdi. Taraflar n yetkilerini Uzlafl Hükümeti ne devretmesinin ard ndan yeni bakanlar kurulunun Bat fieria ve Gazze de otorite sahibi olmas gerekiyordu. Filistinli gözlemcilere göre ise Hamas n yetkilerini devretmesine ra men uzlafl hükümeti Gazze nin yönetim sorumlulu unu halen üstlenmedi GAZZE - AA ya konuflan Filistinli gazeteciyazar Teysir Muhaysin, gerçe in Ramallah ve Gazze deki hükümetlerin feshedilmesini yans tmad n söyledi. Muhaysin, Gazze deki yönetim tamamen uzlafl hükümetine devredilmesine ra men flu ana kadar bu devir gerçekleflmemifltir dedi. Muhaysin ayr ca, srail yönetiminin, bakanlar kurulunun bir araya gelmemesi için çabalad n iddia etti. Bakanlar kurulu aras ndaki iletiflimin teknolojik imkanlar kullan larak afl labilece ine de inen Muhaysin, Bu engeli aflmak için çaba göstermemek, Hamas siyasi arenadan d fllama gayretleri olarak alg lanmaktad r diye konufltu. Gazze deki Beytu l-hikme Siyasi Araflt rmalar Merkezi Baflkan Ahmed Yusuf ise, uzlafl hükümetinin en k sa sürede Gazze deki idarenin bafl na geçmesi gerekti ini söyledi. fiu ana kadar Gazze ve Bat fieria aras nda ortak kurumlaflma n n gerçekleflmedi ini belirten Yusuf, yeni hükümetin kurulma aflamas nda taraflarda fikri olgunlu a ulafl lmad n ve önceki ayr l klar n izlerinin tam anlam yla silinmedi ini ifade etti. Yusuf, Filistin halk idari bir boflluk hissetmeden ve kriz derinleflmeden uzlafl hükümeti, bir an önce sorumluluklar n n fark na varmal d r dedi. Filistinli siyasi araflt rmac Talal Avkal, Gazze yi hali haz rda yöneten gücün fiilen Hamas oldu unu söyledi. Talal, Uzlafl hükümeti idari mekanizmalar yönüyle Gazze de bulunmamaktad r. Dolay s yla önceki hükümetin halk idare ediyor olmas do ald r. Ortak kurumlarla yönetimi gerçeklefltiremeyen bir uzlafl hükümeti yeni bir kaosa yol açabilir diye kaydetti. AA ya konuflan Uzlafl Hükümeti Sözcüsü Eyhab Bisisu, uzlafl hükümetinin tüm siyasi ayr l klar sonland rarak en k sa zamanda Gazze ve Bat fieria da ortak kurumlar kuracaklar n ve çal flmalar na bafllayacaklar n belirtti. Bisisu, Yedi y ld r var olan bölünmüfllü ün sona erdirilmesi biraz zaman alabilir. Bu normal karfl lanmal d r diye konufltu. Gazze deki Ekonomi Bakanl Müsteflar Yard mc s Eymen Abid, uzlafl hükümetinin kurulmas ndan bu yana Ekonomi Bakan Muhammed Mustafa yla irtibat kurmaya çal flt klar n Gazze de iflbirli i yapmak için davet etmelerine ra men flu ana kadar bir cevap alamad klar n belirtmiflti. Hamas n Siyasi Büro üyesi Musa Ebu Merzuk da, ulusal uzlafl hükümetinin Gazze den sorumlu de ilmifl gibi davrand n iddia etmifl, Ulusal uzlafl hükümeti ve Filistin yönetimi, merkezleri Bat fieria ym fl ve Gazze ye ihtiyaçlar yokmufl gibi davran yorlar. Bu onlar n 23 Nisan da imzalanan mutabakat yok sayd klar anlam na m geliyor ifadelerini kullanm flt. Filistin de, Hamas ve Fetih aras nda 23 Nisan da var lan milli mutabakat çerçevesinde 2 Haziran da Rami el-hamdallah baflbakanl nda uzlafl hükümeti kurulmufltu. Yeni hükümetin sorumluluklar aras nda Gazze deki memurlar n maafllar n n ödenmesi, s n rlar n korunmas, Refah S n r Kap s n n aç lmas, srail ambargosunun sona erdirilmesi ve Gazze deki elektrik s k nt s n n çözüme kavuflturulmas bulunuyor. Filistin de, Hamas ve Fetih aras nda 23 Nisan da var lan milli mutabakat çerçevesinde 2 Haziran da Rami el-hamdallah baflbakanl nda uzlafl hükümeti kurulmufltu. (AA) Boko Haram din savafllar n körüklüyor LAGOS - Nijerya Devlet Baflkan Goodluck Jonathan, Boko Haram n son zamanlarda kiliseleri hedef ald sald r lar yla Müslümanlar ve Hristiyanlar aras nda dini çat flmalar tahrik etmeye çal flt n belirtti. Devlet Baflkanl Sözcüsü Reuben Abati taraf ndan yap lan aç klamaya göre, Jonathan, dün, nisan ay nda çok say da k z ö rencinin kaç r ld Chibok ta kiliseye yönelik düzenlenen sald r ya tepki gösterdi. Jonathan, Boko Haram n özellikle dini temal hedefleri seçerek Nijerya n n birlik ve bar fl ortam n bozmay hedefledi ini belirterek, bu durumu herkesin k namas gerekti ine dikkati çekti. Jonathan, ülkenin birlik ve istikrar n bozan bu sald r lar n dini gruplar aras nda fliddeti körükledi ini de vurgulad. Boko Haram n son zamanlarda kiliseleri hedef ald sald r lar yla Müslümanlar ve Hristiyanlar aras nda dini çat flmalar tahrik etmeye çal fl yor ifadesini kullanan Jonathan, halka örgütün k flk rtma amaçl sald r lar na karfl uyan k olunmas ça r s nda bulundu. (AA) FRANSA, 25 YILDIR baflörtüsünü tart fl yor PAR S - FATMA ESMA ARSLAN - Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nin (A HM) peçe yasa hakk nda verece i karar bekleyen Fransa da baflörtüsü, çeyrek as rd r sorun olmaya devam ediyor. Fransa da baflörtüsü tart flmalar, 25 y l öncesine dayan yor da ülkenin kuzeydo usundaki Vosges bölgesinde ran a özgü bir çarflaf türü olan Çador giyen k z ö renciler, laiklik ve özgürlük konular nda tart flmalara neden oldu. K z ö rencilerin hikayesini sayfalar na tafl yan bir günlük gazete, baflörtüsü konusunu ilk kez okuyucular yla paylaflt ve konuyu entegrasyon sorunu olarak niteledi. Yine ayn y l bu kez Oise bölgesinde 3 k z ö rencinin baflörtüsü kulland klar gerekçesiyle okuldan at lmas, insan haklar örgütleriyle laiklik savunucular n karfl karfl ya getirdi. lk kez 1980 lerin sonunda ortaya ç kan baflörtüsü problemi, 1990 larda Fransa daki Müslümanlar n karfl s na s k s k ç kmaya bafllad, 2000 li y llarda da toplumsal bir sorun halini ald. Takvimler 17 Mart 2004 ü gösterdi inde Frans z yarg s, ülkedeki Müslüman nüfusu derinden sarsacak bir karara imza att. lk ve orta dereceli okullarda baflörtüsü baflta olmak üzere dini sembollerin kullan m yasakland. Yasa n sadece Müslümanlar hedef almad n savunan Frans z hükümeti, uygulaman n dini sembol kullanan tüm dinleri kapsad n dile getirdi. Avrupa n n en kalabal k Müslüman nüfusuna ev sahipli i yapan Fransa da, bu uygulaman n slamafobiye zemin haz rlad görüflü ön plana ç kt. Sosyalistlerin iktidara gelmesiyle boyut de ifltiren baflörtüsü yasa, ö renci velilerini de kapsayacak flekilde yeniden düzenlendi. Eski Milli E itim Bakan Luc Chantel imzas yla Mart 2012 de ç kan yönetmelik, baflörtülü annelerin okul gezilerinde çocuklar na efllik etmesini yasaklad. Yönetmelik, Fransa daki okullarda dini sembollerin giyilemeyece ine iliflkin yasa n kapsam n n genifllemesine yol açt. Yasa a gelen itirazlar n ard ndan Dan fltay, baflörtülü annelerin dini tarafs zl k kanununa okul d fl nda tabi olmayaca na hükmetti. Ancak Dan fltay karar nda okul gezilerinde çocuklar na efllik eden baflörtülü annelerden gerekli görüldü ünde üzerlerindeki dini sembolleri ç karmalar n n, yani bafllar n açmalar n n istenebilece ini de belirtildi. Konuyu okul yönetiminin inisiyatifine b rakan tavsiye niteli indeki karar, okul müdürlerine kad nlar n bafllar n açmalar için karar alma olana tan d li y llarda Fransa da baflörtüsü ve peçe, sadece okullarda de il sosyal hayat n her noktas nda sorun teflkil etmeye bafllad da Nantes da peçeli bir kad n, sürüfl güvenli ini tehlikeye att gerekçesiyle para cezas na çarpt r ld. Dönemin çiflleri Bakan Brice Hortefeux, para cezas verilen kad n n efli Lies Hebbadj nin çok eflli oldu u gerekçesiyle Frans z vatandafll ndan ç kar lmas gerekti ini savundu. Ülkede büyük tart flmalara neden olan Hebbadj olay ndan sonra Nicolas Sarkozy hükümeti, 2011 de kamusal alanlarda çarflaf giyilmesini tamamen yasaklad. Fransa slamafobiyle Mücadele Derne i nin (CCIF) 2012 verileri, çarflaf yasa n n Müslümanlara yönelik sald r lar art rd n ortaya koyuyor. Örgütün 2012 raporu, slamafobik sald r lar n bir önceki y la oranla yüzde 57,4 oran nda artt n, slam karfl t sald r lar n da 2005 den günümüze giderek yükseldi ini gözler önüne seriyor. Rapor, 2012 de 40 cami dahil 51 enstitünün slamafobik sald r kurban oldu una dikkati çekti. Rapora göre slam karfl t sald r lar n yüzde 77 si, baflörtülü ya da peçeli kad nlar hedef al yor. Fransa da 25 y ll k baflörtüsü meselesinde yar n yeni bir efli e girilecek. Paris te yaflayan ve ismi aç klanmayan Pakistan as ll bir kad n, 2011 de yürürlü e giren peçe yasa n n Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi nin insanl k d fl muamele, özel yaflama sayg, din, ifade ve toplant özgürlükleri ve ayr mc l kla ilgili maddelerine ayk r oldu u gerekçesiyle A HM e baflvuruda bulunmufltu. A HM nin ilgili dairesi, 28 May s 2013 te davan n karmafl k olmas nedeniyle Büyük Daire taraf ndan ele al nmas gerekti ine karar vermiflti. Büyük Daire nin, yar n peçe yasa ile ilgili karar n aç klamas bekleniyor. Karar, hem Fransa daki di er davalara emsal teflkil edecek, hem de üye ülkelerde içtihat oluflturacak. (AA) BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Y A T A K S A H A A M A N O S Y A D T R Z Y A D E A R A S P E K N K U R A L S A L B A R E M T N Z A M A P Y A S A L T O K Z S N A M R A L P A K K R N T N O A L Z M Y A R S E M Z B A Y H A K A R E T N T K O M E T Y O E M A T K A Z L A N K A S E K N N K A H M A L T A R A M A E K O S E A Ç A R

12 12 8 Temmuz 2014 Sal HABER Karasapan ile hedefi vurmak! BAYINDIR MEMUR-SEN FTARINDA BULUfiTUK Dursun ERKILIÇ Mübarek ramazan ay nda iftar davetlerine mümkün oldu u kadar icabetle hem bizi unutmayanlar unutmuyor hem de hofl sohbetlerle rahatl yor, bilgileniyoruz. Bay nd r Memur-Sen Genel Baflkan Abdulhadi Karasapan n geçen haftaki iftar davetinde de böylesine güzellikler yaflad k. Hem kendisinin bizi hem de bizim kendilerine ziyaretimizde çok yararl sohbetlerde bulunmufltuk. Bendenizin üniversiteden hocas olan, (Yedi Güzel nsan dan biri) merhum Mehmet Akif nan s kça yâd etmifltik. Say n Karasapan, iftar buluflmas ndaki konuflmas nda da iki kez ad n anarak, hizmet edenlerin unutulmayaca n gösterdi ve onun bafllatt iyilik hareketi nin geldi i noktalara dikkat çekti. Mehmet Akif nan çok de erli bir hocayd Türkiye sevdas yla yananlara bacayd fiairli i çok güçlü; hem aruz hem heceydi Memur-Sen in temeli onun ile at lm flt KAMU ÇALIfiANLARI VE DEV PROJELER Memur sendikac l n ülkemizde yeni olmas bu alanda birtak m yetersizlikler ya da s k nt lar do ursa da, Baflkan Karasapan n sözlerinden anl yoruz ki, Türkiye nin son y llardaki dev projelerinin alt nda kamu çal flanlar n n da büyük pay var. özellikle de Bay nd r Memur-Sen üyelerinin. Bölünmüfl yollardan h zl trene, havaalanlar ndan dev barajlara, tapudan AB fonlar na kadar pek çok yüz ak proje Karasapan n iflaret etti i kamu çal flanlar n n eseri Öyle ki, say n Baflbakan d fl nda bu projelere inanmayanlar inand rmak, ikna ederek yol açmak bile bu insanlara düflmüfl. Baflarm fllar ller Bankas Sosyal Tesislerindeki iftar Ülker Ailesinden VEFA ÖRNE Ülker Ailesi'nin vefa örne i hizmeti büyük takdir toplad. Dedelerinin imaml k yapt Korbek Camii restore ettirildi. Projenin yap m n K r m bölgesinde ifl yapan Erbek nflaat flirketi üstlendi. Proje bir seneden az bir sürede tamamland. 20 Haziran 2014 te yeni Korbek Camii nin aç l fl yap ld ve K r m Müftülü üne teslim edildi. Cami, küçük ama mimarisi ile bölgenin en güzel ve örnek camilerinden biri oldu. flte Korbek Camii'nin hikayesi: Hac slam Efendi (Murat Bey in dedesi) K r m n Karadeniz kenar ndaki Aluflta bölgesi Korbek köyündeki camide hocal k ve ö retmenlik yapm fl. Yani oras eski usulle hem cami hem medrese. Hac slam Efendi 1929 da çocuklar ile birlikte Türkiye ye göç etmek zorunda kalm fl. Köydeki cami de 1930 lu y llar n sonunda minaresi y k lan ve 1990 larda kimli i belirsiz kifliler taraf ndan yak lm fl. Murat Bey de bir seyahati s ras nda durumu ö reniyor, sonras nda As m Bey in çocuklar ile birlikte As m Bey in kurdu u Çaml ca Kültür ve Yard m Vakf arac l ile finansman n karfl lay p camiyi yeniden yapt rmaya karar veriyorlar. Ailenin Körbek Köyü ndeki akrabalar da idari ifllerin çözülmesine yard mc oluyor. Böylece tüm Devletler Ailesi nin el birli i ile dede Hac slam Efendi nin ö retmenlik yapt cami yeniden hayat buluyor. Cami klasik Selçuklu tarz nda infla edildi. Kündekari kap lar, ahflap minberi, mihrab, alt n varaklar ve ç takari tavanlar Selçuklu mimarisinden esinlenerek yap ld. Caminin iç dekorasyonunun malzemeleri Türkiye den gitti. Çiniler Kütahya dan özel olarak yap larak gönderildi. Kubbe ve kuflak Naht yaz lar ve tezhipler de Türkiye den gitti. Caminin içindeki Naht yaz lar n ünlü hattat Hüseyin Kutlu yazd. Mermer iflçili i Türkiye den giden mermer ustalar taraf ndan yap ld. Cami girifl kat (yemekhane, medrese, gasilhane gibi odalardan), 1 kat ( ibadet alan, dersliklerden ) ve ara kat ( bayanlar için mahfil kat ) tan olufluyor. badet alan 500 kiflilik kapasiteye sahip. yeme ine çok say da gazeteci kat ld. Yurt içi ve yurtd fl ndaki birçok hizmet ve yard m kampanyalar n anlatan Genel Baflkan, sa lanan özlük haklar ve özgürlüklere vurgu yapt. Sözün özü olarak flu söylenebilir: Bay nd r Memur-Sen Karasapan ile hedefi 12 den vurmufl, vuruyor Türkiye çok önemli projeler üretti Bunun planlar n kamu gücü türetti Hepsi vatan, milletin yüre inde yer etti Tüm bunlar n önemi ilerde anlafl l r ÇÖZÜM SÜREC ÜSTÜNE Bir soru üzerine, çözüm süreci ni de de erlendiren Abdulhadi Karasapan, Yaklafl k 3 y l önce bafllayan bu süreç sanc l bir dönem oldu. Görüflmeler, akil insanlar, talepler, istekler v.s fakat geriye dönüp bir bakt m zda hükümetimizin yapt bu çal flmalar yavafl yavafl meyvelerini vermeye bafllam flt r. Bak n bir y ld r Güneydo u dan cenaze haberi gelmiyor, analar a lam yor ve kal c bar fla do ru ad m ad m ilerliyoruz diye konufltu. Bay nd r Memur-Sen Genel Baflkan, bundan sonras için muhalefete de görev düfltü ünü belirterek, Umut ediyorum Türkiye nin ba r na bir hançer gibi saplanan, sadece dününü de il bugününün de karartan kimi kanl olaylar bir türlü ayd nlat lam yor. Bunlardan biri de Sivas katliam olarak bilinen ve 37 can yitirdi imiz büyük ac. Buna çok bilinen bir baflka büyük ac y, Baflba lar katliam n da eklemek ve baz fleyleri daha etrafl - ca düflünmek gerekir. Görülecektir ki; bizi bize b rakmayanlar, bize ac çektirmek için her yola baflvuruyor. Sivas ta yaflanan o menfur olay bu y l da an l rken, Facebook hesab ndan Sivas olaylar n de erlendiren Aziz Nesin in o lu Ali Nesin, Sivas olaylar n n Müslümanl kla ya da dinle do rudan bir ba lant s yoktur dedi. Sivas ta halk n k flk rt lmamas veya gereken tedbirlerin al nmas halinde bu tür bir olay n meydana gelmeyece ini vurgulayan Nesin, ki olgu var: 1) Halk birileri taraf ndan bilinçli bir biçimde k flk rt lm flt r, 2) Ordu parma n k p rdatmam flt r. Bu iki olgu birden rastlant sal olamaz. Birileri, muhtemelen derin devlet, Sivas olaylar n tetiklemifltir diye yazd. BAfiBA LAR Erzincan n Kemaliye ilçesine ba l Baflba lar Köyü nde 1993 te teröristlerce katledilen 33 kifli, Fatih Camii nde düzenlenen programla an ld. Baflba lar Köyü Derne i Baflkan Mehmet Ali Dikkaya, 1993 te Baflba lar da yaflanan olay n sadece bir katliâm de il, soyk r m oldu unu söyledi. muhalefet partilerimizde çekincelerini ortaya koyarak destek vereceklerdir dedi. Çözüm süreci kesin geri dönülmez yoldur Gemiler yak ld, ki; eski sorunlar küldür Yeni Türkiye huzur, bar fl içinde haldir Bunu görmezden gelen siyaseten bitiyor fi GÜVENCES ÖNEML ftarda gündeme gelen bir baflka önemli husus da, Meclis te torba yasa görüflmeleri s ras nda gündeme gelen kamu çal flanlar n n ifl güvencesini sarsan geliflmeydi. Karasapan, bu güvencenin kald r laca yönündeki çal flmay ö renir ö renmez harekete geçtiklerini dile getirerek görüfllerini ve tepkilerini flöyle anlatt : Bay nd r Memur-Sen olarak hemen TBMM nezdinde ve Çal flma Bakanl nezdinde giriflimlerde bulunduk ve kamu çal flanlar n n ifl güvencesinin elinden al namayaca n ilgili tüm mercilerle paylaflt k. Ve kararl l m z ifade ettik. Demem o ki; iftarda; her bi fley konufluldu Bilinmeyen ne varsa bilene dan fl ld Sohbet, bereket ile her bi sorun afl ld Ramazana yak fl r ortam vard mekanda Bizi bize b rakm yorlar Baflba lar Köyü Güzellefltirme ve Kalk nd rma Derne i Baflkan Mehmet Ali Dikkaya, 1993 te Baflba lar da yaflanan olay n sadece bir katliâm de il, soyk r m oldu unu söyledi. Erzincan n Kemaliye ilçesine ba l Baflba lar Köyü nde 1993 te teröristlerce katledilen 33 kifli, Fatih Camii nde düzenlenen programla an ld. Cami avlusunda aç klama yapan Dikkaya, 1993 te Baflba lar da yaflanan olay n sadece bir katliâm de il, soyk r m oldu unu söyledi. Bir köyün, bir tarihin, gelece in hep birlikte yak ld n ve yok edilmek istendi ini kaydeden Dikkaya, geçen 21 y la ra men cevab n bulamad klar sorular ilgililere sormak ve art k bu sorular n cevaplar n almak istediklerini vurgulad. Baflba lar da 21 y l önce yaflanan katliâmdaki karanl k ellerin arkas nda çok farkl bir birim oldu unu öne süren Dikkaya, cenazelere neden otopsi yap lmad, ele geçirilen 600 kovana iliflkin neden balistik inceleme gerçeklefltirilmedi i, Baflba lar Köyü nün neden seçildi i, 3 gün içinde sald r n n nas l organize edildi i ve yang nlara neden müdahale edilmedi inin aç kça ortaya konulmas gerekti ini ifade etti. fller: AK Parti kurumsallaflt ANKARA - Baflbakan Yard mc s Emrullah fller, "AK Parti kurumsal bir yap kazand. Biz fluna inan yoruz: AK Parti kurumsallaflm flt r. AK Parti'de yöneticilik yapacak birden fazla insan vard r. Burada egolar ön plana ç kmaz. Burada kurumsal yap ve ortak ak lla hareket edilir. AK Parti'nin bir misyonu var. fiu an itibar yla Baflbakan m z n cumhurbaflkan olduktan sonraki durumu prensip olarak konuflmuyoruz. Öncelikle hedefimiz cumhurbaflkan n seçmek" dedi. fller, Kanal 24'te kat ld bir programda gündeme iliflkin sorular yan tlad. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n görevinden istifa etmeden cumhurbaflkan aday olmas nda hukuki sak nca bulunmad n belirten fller, Yüksek Seçim Kurulunun kimlerin istifa etmesi gerekti ine dair yapt aç klamalarda da Erdo an için herhangi bir k s tlama getirilmedi ini söyledi. MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli'nin aç klamalar n elefltiren fller, "(E er Türkiye hukuk devletiyse) diyor. Türkiye hukuk devleti ve hukuk devletinin gere i olarak Baflbakan n cumhurbaflkanl adayl tabii ki kabul edilmeli ve geçerli olmal. Aksi bir durum hukuk devletine indirilmifl bir darbe olur. Kald ki hem Baflbakan n adayl reddedilsin hem Demirtafl' n adayl reddedilsin, sonra tek adayla seçime gidilsin. Bu neyin özlemi? Biz o günleri çok geride b rakt k. Bu tek parti döneminin özlemi. Çok garip. Bu teklif CHP'den gelse belki anlam olurdu ama Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Baflkan ndan böyle bir teklifin gelmesi do rusu çok manidar. CHP'nin vagonu olmufllard ama onun da ötesine geçtiler. K l çdaro lu 2009'da milletvekili olarak stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl na aday oldu, istifa etti mi? Etmedi. Mevcut parlamentodan birkaç milletvekili belediye baflkanl klar na aday oldu, istifa ettiler mi? Etmediler. Biliyorsunuz seçim yasaklar son 10 gün bafll yor. Bu bizden önce de böyleydi bizim dönemimizde de böyle. 10 güne kadar hükümet üyeleri normal yaflamlar n sürdürürler. Ama son 10 gün belli bafll birtak m s n rlamalar var ona uyarlar. Kald ki kanunda böyle bir fley yok. Kanunda böyle bir fley olsayd. Say n Baflbakan m z istifas n verirdi." Türk siyasi tarihinde ilk defa bir cumhurbaflkan n n do rudan halk taraf ndan seçilece ini ifade eden Emrullah fller, " flin garipli ine bak n ki anamuhalefet partisi bir aday ç karam yor, di er muhalefet partisi kendisi bir aday ç karam yor. Çünkü do rudan halk n seçece i bir cumhurbaflkan n n siyasetin içinden gelmifl olmas gerekirdi ama maalesef buna bile cesaret edemiyorlar" de- erlendirmesinde bulundu. fller, flöyle devam etti: "Muhalefet bu f rsat kaç rd. Çat aday, ikinci turda olabilirdi ama muhalefet aç s ndan söylüyorum siyaset eline geçen bir f rsat iyi de erlendiremedi. Bir tiyatro oynand 1-1,5 ay. Çat aday diye kamuoyu meflgul edildi, baz isimler gündeme getirildi. O isimlerin hiçbiri olmad. Sürpriz bir isim oldu. O ismin aç klanmas da çok garipti. Sanki suç ifllemifl çocuklar gibi. O Türkiye'ye cumhurbaflkan olacak bir aday. Böyle bir aday için ismin aç klanmas topluma çok güzel bir flekilde sunulmal yd bunu bile beceremediler. AK Parti ile di erleri aras ndaki fark bu. Bir iddia var. Milletimiz bunlar gözlüyor. Muhalefet aday aç klarken dahi aday ortada yoktu. Aday n bugüne kadar kamuoyuna deklare etti i herhangi bir fley yok. Milletimiz fark görüyor. Adaylar ortada. Adaylar aras ndaki fark milletimiz görüyor. Muhalefet partileri bu çat aday meselesine girerek, özellikle K l çdaro lu ve Bahçeli siyaseten intihar ettiler. 10 A ustos'ta milletten darbe yedikleri zaman kendi siyasi gelecekleri çok ciddi flekilde bundan etkilenecek. K l çdaro lu, BaflbakanErdo an için 'Abbas yolcu' gibi ifadeler kullan yordu. Ben de '30 Mart'tan sonra bir Abbas yolcu olacak ama bu Abbas K l çdaro lu olacak' demifltim. Say n K l çdaro lu cumhurbaflkanl 'meselesinde çat adayla acaba zevahiri kurtarabilir miyim' girifliminde bulundu. Ama partisine de bakt m z zaman 20 küsur milletvekili imza vermedi. Çok ciddi baz ç k fllar yapanlar oldu. fiimdi onlar 10 A ustos'u bekliyorlar. 10 A ustos'tan sonra CHP'de ciddi manada bir hesaplaflma söz konusu. MHP de ister istemez kendini bir flekilde sorgulayacak ama bu seçimin kazanan Allah' n izniyle AK Parti olacak." AK Parti'nin gelece ine iliflkin soru üzerine fller, parti olarak flu an cumhurbaflkanl seçimine odakland klar n, di er konular n zaman geldi- inde konuflulaca n söyledi. fller, "AK Parti kurumsal bir yap kazand. Biz fluna inan yoruz, AK Parti kurumsallaflm flt r. AK Parti'de yöneticilik yapacak birden fazla insan vard r. Burada egolar ön plana ç kmaz. Burada kurumsal yap ve ortak ak lla hareket edilir. AK Parti'nin bir misyonu var. fiu an itibar yla Baflbakan' m z n cumhurbaflkan olduktan sonraki durumu prensip olarak konuflmuyoruz. Öncelikle hedefimiz cumhurbaflkan n seçmek" dedi. (AA)

13 TURIZM 8 Temmuz 2014 Sal 13 Ramazan ay n n turizm sezonuna denk gelmesiyle tatillerini erteleyen vatandafllar, temmuz ay nda Fethiye'deki yerli turist say s n düflürdü. Turizm tesislerine "hijyen ve çevre sa l " uyar s ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanl, turizm iflletmelerini tesislerin fiziksel nitelikleri, hizmet kalitesi, personelin niteli i ile sa l k, hijyen ve güvenlik konular nda azami özen gösterilmesi için birgenelgeyle uyard. Bakanl k Müsteflar Özgür Özarslan imzal "Hijyen ve çevre sa l konulu genelge, 81 il valili iyle Bakanl ktan belgeli 5 bin 200 turizm tesisine gönderildi. Genelgede, Türkiye'nin turizm alan ndaki pazar pay n n artt r lmas, gelir art fl ndaki süreklili in sa lanmas, turizm tesislerinin niteli inin yükseltilmesi, turist sa l ve can güvenli inin sa lanarak üst düzeyde memnuniyet oluflturulmas yla ilgili tüm kurum ve kurulufllara önemli ölçüde sorumluluk düfltü ü belirtildi. Yerli turistin tatil program de iflti MU LA - UTKU UÇRAK - Turizm çeflitlili i, kültürel varl klar ve muhteflem do as yla yerli ve yabanc misafirlere unutulmaz bir tatil imkan sunan Fethiye, her y l yaklafl k 1 milyon yerli ve yabanc turisti a rl yor. Deniz, kum ve güneflin yan s ra farkl medeniyetlere ait izleri bünyesinde bar nd ran ilçe, bölgenin kültür turizmine de katk sunuyor. Sundu u farkl turizm çeflitleriyle tatilcilere ev sahipli i yapan ilçedeki turizmciler, bu y l ramazan ay n n sezona denk gelmesiyle düflece ini tahmin ettikleri yerli turist popülasyonunun temmuz ay na etki edece ini planl yor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Baflkan Yard mc s ve Fethiye Otelciler Birli i (FETOB) Baflkan Yavuz Toruno ullar, otellerdeki doluluk oran n n temmuz ay için yüzde 60 seviyesinde göründü ünü, bu durumun sezon ortalamas n, fiyat politikas n ve ciro hedefini etkiledi ini bildirdi. Bölgede may s ay n n geçen y l n say lar - n yakalad n anlatan Toruno ullar, haziran n ise geçen y l n biraz üzerinde seyretti ini ifade etti. Toruno ullar, haziran ay n bundan sonraki y llar için yüksek sezon olarak kabul edebileceklerini, otelciler olarak ta fiyat politikalar n buna göre planlamalar gerekti ini vurgulad. Ramazan ay n n geçen y l da olumsuz etkisini gördüklerine iflaret eden Toruno ullar, bu durumun turizme yans taca negatif etkiyi bayramda telafi edebileceklerini belirtti. Toruno ullar, haziran ay n n beklentilerinin üzerinde geçti ini, bir çok otelin yüzde 85 oran nda bir dolulukla misafirlerine hizmet verdi- ini bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanl 'n n görevlileriyle bölgedeki otellerde s n fland rma ve denetim çal flmalar yap ld na dikkati çeken Toruno ullar, otelcilerle birebir yapt klar diyaloglarda bu ay n iyi geçti ini ancak temmuz ay için flu an yüzde 60 seviyesinde bir dolulu un görüldü ünü ifade etti. ngiltere pazar nda temmuz ay n n ilk iki haftas n n zay f gitmesinin bundan sonras için tedbirler almalar gerekti inin göstergesi oldu unu ifade eden Toruno ullar, flunlar söyledi: "Haziran'dan temmuza geçiflte ciddi bir fiyat farkl l m z var. Ramazan ay n n turizm sezonuna denk gelmesi, misafirlerin tatillerini ertelemelerine yol açt. Bu y l bir de dünya kupas oldu. Bunlar üste üste koydu umuzda elimizdeki verilere göre biraz gerideyiz. Otellerdeki doluluk oran da temmuz ay için yüzde 60 seviyesinde görülüyor. Temmuz ay n n sonu gibi Ramazan Bayram olmas bizi biraz motive ediyor. Bayramda bölgede ciddi bir iç turizm olaca n düflünüyorum. Hemen akabinde de Cumhurbaflkanl seçimleri var. Vatandafllar seçimlerde oy kullanmak için evlerinde olacaklard r. A ustos bafl nda da k smen böyle bir s k nt yla karfl karfl ya kalaca z. Seçim tarihinden okullar n aç l fl na kadar olan süreçte ülkenin tüm sahillerinde iç pazara yönelik ciddi bir art fl olaca n ve canl l k yaflanaca n düflünüyorum." (AA) Bingöl'ün peribacalar ilgi bekliyor Özellikle turizm tesislerinde zaman zaman yaflan lan g da zehirlenmeleri, havuz ve denizde gerçekleflen bo ulma vakalar gibi olumsuzluklar n iç ve d fl bas nda genifl yer bularak Türkiye'nin turizmine zarar verdi i kaydedildi. Turizm iflletmeleri ve kurulufllar n n, bu sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekti i vurgulanan genelgede, "Tesislerin fiziksel nitelikleri, hizmet kalitesi, personelin niteli i ve e itimi ile sa l k, hijyen ve güvenlik konular nda azami özeni göstermesi gerekmektedir. Söz konusu çaba, sadece insan sa l ve tüketici aç s ndan de il ayn zamanda ülkemizin uluslararas alandaki imaj n n olumsuz etkilenmemesi aç s ndan da önem tafl maktad r" ifadelerine yer verildi. Genelgeye göre al nmas istenen 9 maddelik temel tedbirler ise flöyle s raland : "Tesislerde iç ve d fl mekan tasar m nda kullan lacak malzemelerin seçiminde fonksiyon ile estetik unsuruna dikkat edilmesi. Kent mobilyas olarak tan mlanan ve alan kullan m nda kullan c memnuniyetini artt ran ayd nlatma direkleri, oturma banklar, çeflmeler, günefllikler, pergolalar gibi unsurlar n tasar m n n yan s ra ifllevsellik ve görsellik unsuruna dikkat edilmesi. Tesis içi ve d fl sosyal, kültürel ve etkinlik alanlar gibi mekanlar n tasar m amac na uygun ve can güvenli ini sa layacak nitelik ve nicelikte yap l p iflletilmesinin sa lanmas. Tesis bünyesinde kullan lan suyun tesise al nmas, depolanmas, at k su kontrolü, at k ya kontrolü, klorlama aflamalar ile tesisat, musluklar, tuvalet, banyo, mutfak gibi slak mekanlar n temiz tutulmas hususlar nda gerekli sa l k ve hijyen koflullar na riayet edilmesi. Is tma ve so utma sistemlerinin düzenli bak m ve kontrolünün yap lmas. Yiyecek-içecek temini, nakli, depolanmas, ifllenmesi, tüketime haz r hale getirilmesi, sunumu, muhafazas ve at klar n düzenli bir flekilde tahliyesi gibi konularda herhangi bir ihmale ve insan sa l n tehdit edecek nitelikte geliflmelere mahal b rakmayacak flekilde gerekli ve yeterli nitelikteki sa l k ve hijyen tedbirlerinin al nmas ve hassasiyetle denetlenip sürdürülebilir hale getirilmesi. Tesislerin temizlik ve bak mlar n n düzenli olarak yap lmas, iç denetim sistemi oluflturulmas, ihtiyaç duyulan sa l k, hijyen ve temizlik tedbirlerinin tavizsiz uygulanmas n n sa lanmas. Tesislerde tüketilen bal k, midye gibi su ürünlerinin belgeli iflletmelerden al nmas yoluyla, hem kaçak avlanman n engellenmesi hem de lisansl ürün al m yoluyla g da kontrolünün ve vergilendirme sisteminin ifllerli inin sa lanmas. (AA) B NGÖL - ABDULLAH ÇEL K - Bingöl'de, peribacalar n and ran ve halk aras nda külahl tafl olarak adland r lan yap lar n, ülke turizmine kazand r lmas isteniyor. Merkeze ba l 12 kilometre mesafedeki Kartal köyünün güney do usunda yer alan vadinin hemen üzerinde bulunan külahl tafllar görenlerin ilgisini çekiyor. l Çevre ve fiehircilik Müdürü Rasim Buluç, AA muhabirine yapt aç klamada, Kartal köyündeki tafllar n görünüm olarak peribacalar na benzedi ini ancak onlara göre daha genifl ve mantar fleklinde olduklar n söyledi. Tafllar n koruma alt na al nmas ve turizme aç lmas için Erzurum Kültür Varl klar n Koruma Bölge Kurulu Müdürlü- üne baflvurduklar n kaydeden Buluç, flöyle konufltu: ''Bu tafllar y llard r var ama kimsenin dikkatini çekmemifl. Bir vatandafl n foto raf getirmesiyle bu do al güzelli in fark na vard k. Külahl tafllar n koruma alt na al nmas ve çevre düzenlemesinin yap lmas için giriflimlerde bulunduk.'' Rivayete göre, dü ün alay tafl kesilmifl Kartal köyünde oturan Mehmet Çankuru da efsaneye göre bir dü ün alay n n tafl kesilmesiyle tafllar n olufltu unu belirtti. Baz vatandafllar n tafllar t ls m olarak kulland n dile getiren Çankuru, kekeme veya engelli hastas olan ailelerin, flifa dilemek için tafllar n aras nda bulunan bir delikten geçirdi- ini bildirdi. Böylesi do al güzelli in turizme kazand r lmas ve tan t m n n yap lmas için l Çevre ve fiehircilik Müdürlü üne baflvuracaklar n kaydeden Çankuru, flöyle devam etti: ''Buras n n turistik bir alan olmas n istiyoruz. Buras flehir merkezine çok yak n. stiyoruz ki buraya insanlar gelsin, bu güzelli i görsün. nsanlar n, burada do al güzellikler aras nda flehir gürültüsünden uzak güzel bir gün geçirmesini istiyoruz.'' (AA)

14 14 8 Temmuz 2014 Sal YASAM-ÇEVRE Deniz kaplumba alar n n önemli üreme alanlar n n bafl nda gelen Ortaca'daki ztuzu Plaj 'na yumurtlamaya gelen Caretta carettalar gönüllü ö renciler koruyor. CARETTA CARETTALAR gönüllülere emanet Yolcu otobüslerine denetimler artacak STANBUL - Emniyet Genel Müdürlü- ü, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen trafik kazalar n n önlenmesi amac yla flehirleraras yolcu tafl mac l yapan otobüslere denetimlerin art r laca n duyurdu. Emniyet Genel Müdürlü ü'nün web sitesinde yer alan aç klamada, Türkiye'de flehirleraras yolcu tafl mac l yapan otobüslerin kar flt, can ve mal kay plar n n yafland trafik kazalar nda son zamanlarda art fl gözlendi ine ve bu kazalar n ço unlukla sabah saatleri aras nda gerçekleflti ine dikkati çekildi. Aç klamaya göre, bu kazalar, yorgunluk ve uykusuzlu a ba l olarak meydana geliyor ve otobüslerin uzun mesafelerde dahi tek floför taraf ndan kullan lmas ndan kaynaklan yor. Ayr ca aç klamada, özellikle uzun mesafeli flehirleraras yolcu tafl mac l yapan otobüs floförlerinin kural ihlali yap p yapmad n tespit etmek amac yla, gece saatlerinde emniyet görevlilerinin sivil olarak otobüslere binece i ve habersiz denetimler gerçeklefltirece i bildirildi. Aç klamada flunlar kaydedildi: "Bu denetimlerde flehirleraras yolcu otobüslerinde yedek floför bulunup bulunmad -, floför veya yedek floförlerin çal flma ve dinlenme süreleri ile h z limitlerine uyup uymad klar n n tespiti amac yla takograf kay tlar titizlikle incelenecek, takograf cihaz nda tak l sürücü belgesi ile floförün ayn kifli olup olmad özellikle kontrol edilecektir. Denetimler özellikle büyük flehirlerin giriflleri ile flehirleraras karayolu güzergahlar nda uygun noktalarda yap lacak olup, seyahat eden yolcular m z n flik yet ve yak nmalar na sebebiyet verilmeden en k sa sürede tamamlanacakt r" (AA) ISSN Y l: 44 8 Temmuz 2014 Sal Say : Genel Yay n Yönetmeni Ahmet TEKEfi Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Sorumlu Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN Spor Muhabiri U ur OK GÜNLÜK S YAS GAZETE stihbarat fiefleri fienol GÜNÜÇ-Kenan ERGEN Sayfa Editörleri Yasemin AYDO DU - fiebnem ÜNAL - Emine ÖZCAN Kültür-Sanat Semiha ARKLAN Haber Koordinatörü Dursun ERKILIÇ Yaz flleri Müdürü Ayflegül BALDEM R Yay n Sahibi Temsilcisi: Yi it Y T dari Merkez Macun Mah Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. nternet Editörü Ali hsan YILMAZ Polis - Adliye: Serkan SER N, Magazin: YAS N DUR Ekonomi: Hakk Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Selim YÜKSEL Yaflam: Gazi BOZKURT Turizm: Alparslan O UZ Sa l k: Burcu KER M, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Murat PARLAK Yay n Türü: Yayg n Süreli (Pazar hariç) Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Bas ld Yer: Büyük Anadolu Medya Grup Ltd. fiti. stanbul Caddesi Elif Sokak No:7/ skitler/ankara Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Yabani hayvan hastanesi, misafirlerini a rl yor DÜZCE - ÖMER FARUK CEBEC - Do ada yaral veya sürüsünü kaybetmifl halde bulunan yabani hayvanlar, Düzce, Bolu ve Sakarya bölgesinde hizmet veren rehabilitasyon merkezinde gözetim alt nda tutuluyor. Orman ve Su flleri Bakanl Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü bünyesinde Efteni havzas nda kurulan Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi, sa l k sorunlar bulunan, yaral ya da sürüsünü kaybetmifl yabani hayvanlara hizmet veriyor. Düzce Veteriner Hekimler Odas Baflkan fierif Ali Karanfil, AA muhabirine yapt aç klamada, hayvanlar n do al ortamlar na al flmalar için merkezde bulunduklar sürede birtak m e itimler verdiklerini belirterek, burada beslenmelerini sa lad klar hayvanlar n tedavileriyle de ilgilendiklerini kaydetti. Burada tedavileri tamamlanan hayvanlar n ortamlar na al flt r larak, al nd bölgelere sal nmas n n sa land n dile getiren Karanfil, merkeze karacalar baflta olmak üzere birçok hayvan n getirildi ine iflaret etti. Karanfil, rehabilitasyon merkezinin, yaban hayat na uygun biçimde konuflland n belirterek, Bolu ile Sakarya aras ndaki genifl havzada tüm yaban hayat na hizmet verdiklerini söyledi. Karanfil, yabani hayvanlar n rehabilitasyon sürecinde, öncelikle onlar n insanlarla iletifliminin sa lanmas gerekti ini anlatt. MU LA - AL RIZA AKKIR - Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumba alar Araflt rma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) gönüllü olarak gelen ö renciler, nesli tükenme tehlikesi alt nda olan kaplumba alar n güvenli flekilde yumurtlamalar ve yuvalara y rt c hayvanlar taraf ndan zarar verilmemesi için çaba harc yor. Caretta carettalar n en önemli üreme noktalar aras nda gösterilen ztuzu Plaj 'nda y lda yaklafl k 25 bin yavru kaplumba a denizle bulufluyor. DE- KAMER'de çal flan gönüllüler, merkeze gelen yaral kaplumba alar n bak m, rehabilitasyonu, Caretta carettalar n yuvalar n n kafeslenmesi, kaplumba alar n markalanmas ve yavru ç k fl nda Caretta caretta yavrular n n y rt c hayvanlara yem olmamas için görev al yor. DEKAMER Genel Koordinatörü Ahmet Yavuz Candan, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye ve dünyadaki tüm üniversitelerden bir ay kalma flart yla gönüllü ö renci kabul ettiklerini söyledi. ngiltere, Amerika, Afrika, Ürdün ve Fransa gibi dünyan n birçok ülkesinden gönüllü ö rencilerin DEKAMER'de çal flt n anlatan Candan, flunlar kaydetti: "Gönüllerimizde 18 yafl alt s n r. Bunu sadece üniversite ö rencileri olarak da k s tlam yoruz. Arazi flartlar na uyabilecek, beden kuvveti uygun olan herkesi kabul edebiliyoruz. Mesela flu anda ekibimizde 52 yafl nda bir gönüllümüz var. Her konuda da bize yard mc oluyor. Uluslararas bir topluluk olufltu u için gönüllü kabulümüzde en büyük flart ngilizce'ye hakim olmak. En az ndan iletiflim kurabiliyor olmak. Bir de gelecek olan gönüllünün hayvan sevgisi çok önemli." Candan, gönüllülerin ilk olarak uzman gruplarla araziye ç kt klar n ve kumsalda yap lmas gerekenlerin ö renilmesinin ard ndan kendilerine saha çal flmalar nda büyük destek olduklar n belirtti. DEKAMER'de yap lan faaliyetlerin gün boyunca devam etti ini kaydeden Candan, "Bizde gün hiç bitmiyor. Akflam sahil kapand ktan sonra saha çal flmam z bafll yor. Gece boyunca anaç kaplumba alar n, yuvalar n tespit edilmesi, kaplumba a markas z ise markalanmas gibi birçok çal flmada gönüllüler görev al yor" dedi. Candan, gönüllülerin saha çal flmalar n n yan nda, merkezi ziyaret eden misafirlere kaplumba alar hakk nda bilgi verdi ini böylece insanlar n bilinçlenmesine de katk sunduklar n kaydetti. Gönüllü olarak DEKAMER'de çal flan Avustralyal 52 yafl ndaki Jane Cusick, DEKAMER'i internet üzerinden buldu unu ve nesli tükenme tehlikesi alt nda olan kaplumba alara yard m etmek için geldi ini ifade etti. DEKAMER'de bulundu u ve böyle bir deneyimi yaflad için son derece mutlu oldu unu dile getiren Cusick, "DEKAMER'in dünyay ve gelece i de ifltirmek ad na son derece önemli bir görev üstlendi ine inan yorum. Bu gruba dahil oldu um için son derece mutluyum. Tan d m insanlara da bu deneyimi yaflamalar n tavsiye edece im" diye konufltu. ngiltere'de Çevre Koruma ve Biyolojiyle alakal bir bölümde okudu unu ifade eden Hannah Elizabeth Milburn ise " ki y l önce de DEKAMER'e gelmifltim. Gerçekten Dalyan' n ve burada yap lan iflin çok önemli oldu una inan yorum. Bu yüzden tekrar geldim. Bu kumsal kaplumba alar ve özellikle Caretta carettalar için en önemli yuvalama alanlar ndan birisi" diye konufltu. Milburn, yap lan iflin kaplumba alar n neslinin devam için çok önemli oldu unu vurgulad. (AA) Bu hayvanlar n insanlarla iliflkilerinin olmad bir ortamdan geldi ini dile getiren Karanfil, " nsanlarla iliflkilerinin olmad bir ortamdan geliyorlar ve insan bir anlamda düflman, zararl olarak alg l yorlar" dedi. Karanfil, merkeze getirilen hayvanlar uzun süre tutmad klar n belirterek, burada 50 hayvana bakabilecek kapasitelerinin oldu unu ifade etti. Vatandafllar n do ada karfl laflt klar yaban hayvanlar n hemen almamalar gerekti ini vurgulayan Karanfil, "Avc lar m z ya da vatandafllar m z ço u zaman, 'annesini kaybetmifl ya da yaral, hasta' gibi alg layarak getiriyorlar. Bizim burada önerimiz, böyle gördükleri yavrular hemen al p ihbar edip, sahiplenmeye kalkmas nlar. Biraz gözlemlesinler çünkü annesi o yavrunun etraf nda dolafl yor olabilir. Yavrusunu zararlardan korumak için hedef sapt rm fl olabilir. Bir müddet gözlemledikten sonra, annesi yoksa bize haber versinler. Hizmetimizi yerine getirelim" fleklinde konufltu. (AA) ARA-SIRA Nurullah AYDIN YALANCILARIN ZAFER Yalan, elefltiri, tenkid, dedikodu, g ybet insanlar n iletiflim arac d r. Toplum ciddi bir zihinsel travma yafl - yor. Piflkinlikle yalan söyleyenler itibarl. Halk y nlar kim ne kadar çok yalan söylüyorsa ona inan yor, ona güveniyor. Do rular gerçekleri anlatanlara, kimse inanm - yor itibar etmiyor. Peki ama neden? Birçok insan; dini de erleri alaya ald veya istismar etti i için g ybet de il, tersine tenkid edildi ini unutarak dedikodu yap ld n ileri sürüyor. Elefltiri ve g ybet ayr ayr fleylerdir. nsan n hakl konularda elefltirmesi ve gerçe- e davet etmesi bir hak oldu u gibi, ayn zamanda bir ödevdir. G ybet; bir insan n kiflili ini hedeflerken, hakl elefltiri; insan n eylemlerine, sözlerine veya ortaya koydu u ürün ve hizmetlere yöneliktir. Bizim tenkidimiz de bu tür köfle yaz lar nad r. G ybet; gizlice yap lm fl bir ifli aç a ç - karmaya, gizlenen bir ay b iffla etmeye yönelikken, elefltiri; aç ktan yap lan yanl fl ifl ve eylemlere yöneliktir. G ybet; onar c de il y k c ve ifsat edici bir özellik tafl rken, elefltiri ise yap c olup do ru bilgi, tutum ve davran fla yönlendirme amac tafl r. Zira hakl tenkidin maksad, kifliyi bir yanl fltan uzak tutarak onu korumakt r. G ybet edildi inde yap lan bir yanl fl o kifliye yap flt r l p/yak flt r l rken, elefltiri de ise o ifli ya da sözleri söyleyen kimseye bunu yak flt ramama, ama iflin do rusunu da ortaya koyma tavr vard r. Nitekim yap lan yanl fll klar ve hatalar her zaman evrensel ilkelere ve ciddi delillere göre ortaya konulmal d r. Zira hakl tenkidden sonra tutarl ve objektif teklifler ve öneriler s ralanmal d r. Böylece bütün bunlar kamuoyunun bilgisine sunulmal ve bu konuda takdir yetkisi insanlara b rak larak tercihlerini do ru yapmalar beklenmelidir. Dini konular anlatan ya da yaz lar kaleme alan kimselerin hatalar na ve yanl fllar na dikkat çekmek, bunlar g ybet etmek de ildir. Tam tersine hem o flah slar hem de onlar dinleyen ve okuyan tüm bireyleri uyarmak ve iflin do rusunu o kimselere göstermektir. Bugün için yaflam tarz haline gelmifl maddeci yaklafl ma t pat p uyan bir benzetmedir bu. flini hallet de nas l halledersen hallet veya kazan da nas l kazan rsan kazan, ya da yolunu bul paray kap gerisine bofl ver, anlay fllar çok say da taraftar bulabilmektedir. Fakat do ru olan bu mudur? Yalan; Gerçe in karfl t, kiflinin do ruluktan ve dürüstlükten ayr lmas, olmayan bir fleyin olmufl gibi gösterilmesi demektir. Yalan söyleyen dolay s yla hile yapan birinin onur ve sayg nl zedelenir. Böyle bir insan n çevresiyle bar fl k, sa l kl ve özgüven içerisinde yaflamas mümkün de- ildir. Sürekli yalan söyleyen ve insanlar aldatan kiflinin toplumda sayg n bir yerinin olmas düflünülemez Dedikodu, magazin, iddia ve iftiralardan oluflan gayri ciddi konuflan ve yazanlar, yaflanan geliflmelerle ilgili samimi ve dürüst de erlendirme yapamaz, faydal olamazlar.. Onur, utanma, ar, hayadan uzak, gururlu olarak insan ve toplumu, devlet yönetimini ahlak erozyona u rat rsan z, bu y k m ve kaosun nerede duraca ve ne kadar zarar verece ini kestiremezsiniz. Yalan söyleme konusunda slamiyet ne emretmektedir? Özellikle toplumu yönetenlerin yalan söylemeleri nas l karfl lanmaktad r? -Ey man edenler! Allahtan korkun ve do ru söz söyleyin. (Kur an: Ahzab 70) -Yalan sözlerden kaç n n. (Kur an: Hac 30) -Yalan kötülü e, kötülük cehenneme götürür. nsan yalanc l k yapa yapa nihayet Allah kat nda yalanc lardan yaz l r. (Hadis) Yalan söyleyen ve insanlar kand ran birinin, yöneticili i felakettir. Ak ll, bilge kiflilerin yapt bilgilendirme ve ayd nlatma görevidir. Kendi bak fl aç lar n ve de erlendirmelerini sunarlar ve bu de erlendirmeler, belirli bir zamanda neler gördükleri ve neler hissettikleriyle alakal olabilir ve olaylar gelifltikçe onlar n bu yarg lar da geliflir. Günün Sözü: Bilinçli birikimli sorumlu her insan n görevi; insanlar uyarmak ve uyand rmakt r.

15 8 Temmuz 2014 Salı Barcelonalı "yıldız"dan Türk basketboluna övgü GAZİANTEP - İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen ABD'li basketbolcu Richard Elmer Dorsey, Türk kulüplerinin birkaç yıl içerisinde Avrupa'da güçlü bir ses haline geleceğini söyledi. Dorsey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde Türk basketbolunda önemli gelişmeler yaşandığını belirtti. Dünyadaki basketbol olgusunun çok eskilere dayandığını ifade eden Dorsey, "Türkiye'de spor denince akla futbol geliyordu ancak artık basketbol da ülkenizin önemli sporları arasında yer alamaya başladı. İnsanlar basketbol karşılaşmalarını merakla izliyor, gelişmeleri yakından takip ediyor" dedi. Türk kulüplerinin basketbola ciddi bütçeler ayırdığını vurgulayan Dorsey, yeni yatırımların ise önemli sporcuların yetişmesine katkı sağladığını aktardı. (AA) Prandelli, Galatasaray'ın Salih Dursun'un G.Saray macerası kısa sürdü 56. teknik direktörü İSTANBUL - Galatasaray'da Roberto Mancini ile yolların ayrılmasının ardından, kulüp başkanı Ünal Aysal'ın hafta başında görevine başlayacağını duyurduğu Cesare Prandelli, sarı-kırmızılı futbol takımının tarihindeki 56. teknik adam oldu. Geride kalan sezonun ilk haftalarında Fatih Terim'le yolların ayrılması sonrası göreve getirilen Mancini ile yeni sezona devam edilmezken, teknik direktörlük koltuğu yine bir İtalyan çalıştırıcının oldu. Sarı-kırmızılı ekipte 52 yıl sonra görev yapan ilk İtalyan teknik adam unvanını elde eden Roberto Mancini'den sonra, teknik direktörlük koltuğu yine İtalyan çalıştırıcıya emanet edildi. Galatasaray'da 1959 ile 1961 yılları arasında görev alan ve kulüpte çalışan ilk İtalyan teknik direktör olan Leandro Remondini'nin ardından, aradan geçen 52 yıl sonra bu kez Roberto Mancini göreve getirilmişti. Sarı-kırmızılı futbol takımının 109 yıllık tarihinde 56. teknik adamı durumunda bulunan Cesare Prandelli, aynı zamanda 37. yabancı çalıştırıcı da oldu. Galatasaray'da bugüne kadar 12 farklı ülkeden 36 yabancı teknik adam görev aldı. "Cim Bom"a 12 hoca veren İngiltere açık ara önde bulunuyor. Teknik direktör sayısında İngiltere'yi, 6 çalıştırıcıyla Almanya ve 4 çalıştırıcıyla da Macaristan takip ediyor. Ayrıca, Galatasaray takımında bugüne kadar Cesare Prandelli ile birlikte İtalya'dan 3, İskoçya, Avusturya, Yugoslavya ve Romanya'dan ikişer, Bulgaristan, Polonya, Belçika ve Hollanda'dan ise birer çalıştırıcı görev aldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, göreve gelmesinin üçüncü yılında üçüncü kez bir teknik adamla sözleşme yaptı. Başkanlığa ilk olarak 2011 yılı mayıs ayında seçilen ve sezonu başında Fatih Terim'i futbol takımının başına getiren Aysal, geride kalan iki sezon sportif açıdan oldukça başarılı geçmesine karşın, son dönemlerde yaşanan idari sıkıntılar nedeniyle tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı ve Roberto Mancini ile anlaştı. (AA) Olcan dan örnek performans... Galatasaray'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği milli futbolcu Olcan Adın, başarısıyla örnek bir performans ortaya koyuyor. "Trabzonlu Messi", Trabzonspor A takımında TRABZON - Trabzonspor Kulübü'nün, altyapıdan alıp 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı Oğuzhan Acar, "Trabzonlu Messi" lakabıyla anılıyor. Bordo-mavili takım formasıyla Coca Cola Elit Akademi U19 Ligi'nde oynayan ileriye dönük orta saha oyuncusu, attığı goller, asistleri ve çalımlarıyla A takıma yükselmeden "Trabzonlu Messi" lakabıyla kendisinden söz ettirmeyi başardı. Gençlik Geliştirme Merkezi Teknik Sorumlusu Sadi Tekelioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oğuzhan'ın çok ümitli oldukları oyunculardan biri olduğunu belirterek, "Sol ayaklı hücuma dönük orta saha oyuncusu. Çok yetenekli bir futbolcu. Mertcan ile bu sene profesyonel oldu. Yeni teknik direktörün karar vermesi halinde de Avusturya kampına katılacak" dedi. (AA) Wimbledon'da şampiyon Djokovic WIMBLEDON - Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde şampiyon olan Sırp Novak Djokovic, Roger Federer karşısında kariyerinin en iyi grand slam finalini oynadığını söyledi. Djokovic, düzenlediği basın toplantısında, kariyerinin en iyi grand slam finalini oynadığını belirterek, "Kalite açısından ilk sayıdan itibaren oynadığım en iyi maç ve en özel grand slam finaliydi. Roger, çok iyi ve yüksek bir seviyede oynadı. Neden şampiyon olduğunu gösterdi" diye konuştu. Sırp raket, "Duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak, performansımın en yüksek noktasındayım. Bu, bana bugünkü kupayı kazandırdı. Art arda birkaç grand slam kaybettiğim dikkate alınırsa, kariyerimin bu noktasında bu kupayı kazanmak, benim için önemliydi. Bunu kazanmaya ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı. (AA) İSTANBUL - Galatasaray'ın geride kalan sezonun devre arasında Kayserispor'dan transfer ettiği genç savunma oyuncusu Salih Dursun, Olcan Adın transferi karşılığında Trabzonspor'un yolunu tuttu. Kayserispor formasıyla geçirdiği 1,5 sezonda dikkati çeken bir performans ortaya koyan ve ara transferde 2 milyon 750 bin avro bonservis ücretiyle Galatasaray'a transfer olan Salih Dursun'un bu macerası, beklentilerin altında bir zamanda noktalandı. Galatasaray'la 4,5 yıllık sözleşme imzalayan ve 4 yıllık daha mukavelesi bulunan Salih Dursun, gelecek 2 sezon için Olcan Adın transferinin bir parçası olarak Trabzonspor'a kiralandı. Hala sarı-kırmızılı kulübün oyuncusu durumunda bulunan Salih Dursun'un, bordo-mavili ekipte geçireceği 2 yılın ardından yeniden Galatasaray'a dönme şansı bulunurken, 2 milyon 750 bin avroya alınan oyuncu için Trabzonspor'a 1 milyon 750 bin avroya satın alma hakkı verilmesi dikkati çekti. İSTANBUL - Fenerbahçe'de sezonunda başlayan Süper Lig kariyerinde, sarı-lacivertli kulübün çatısı altında kaldığı 5 sezonda beklediği şansları bulamayan Olcan, sezonunda İstanbul'dan ayrıldıktan 6 sezon sonra yeniden "Üç Büyükler"den birisine transfer oldu. Sarı-lacivertlil takımdan gittikten sonra Süper Lig'de Gaziantepspor ve Trabzonspor formalarını giyen tecrübeli oyuncu, özellikle son 5 sezonda ortaya koyduğu başarılı performansı, sarı-kırmızılı forma altında taçlandırmaya çalışacak sezonu öncesi transferinde Fenerbahçe ile Trabzonspor'un yarıştığı Olcan, o sezon sarı-lacivertli formayı giydiyse de, 8 yıl sonra bordomavili takıma transfer olup, buradaki yükselen performansıyla Galatasaray'ın kapısını araladı. Balıkesir'de futbola başlayan, 2002 yılında Kartalspor'da profesyonelliğe adım atan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda daha ziyade PAF Ligi'nde görev aldı. Süper Lig'deki ilk maçına sezonunun 15. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendiği maçta çıkan Olcan, 82. dakikada teknik direktör Christoph Daum'un verdiği görevle başlayan kariyerinde, 177. maçını oynayana kadar geçen süreçte önemli tecrübeler edindi. Olcan, sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi sürdüğü yıllarda sezonunda kiralandığı Antalyaspor ile Türk Telekom Lig A'da, sezonunda yine kiralandığı Karşıyaka ile Bank Asya 1. Lig'de forma giydi. "Hedefim Fransa'da yeni oyuncular yetiştirmek" İSTANBUL - Fransa'nın Le Mans Basketbol Takımı ile 3 yıllık sözleşme imzalayan başantrenör Erman Kunter, hedefinin yeni oyuncular yetiştirmek olduğunu söyledi. Kunter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Le Mans ile uzun bir kontrat yaptığını belirterek, "Başka yerlerde bu tür şeyler yok ama Fransa'da bu tür uzun süreli çalışmalar oluyor. Hedefim Fransa'da yeni oyuncular yetiştirmek. Bir yandan yeni oyuncular yetiştirmeyi bir yandan da şampiyonluğa oynamayı hedefliyorum" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, ülkenin en popüler takımlarından birinin başına geçtiğine dikkati çekerek, "Şampiyonluğa oynayacağız. Le Mans geçen sezonu üçüncü sırada bitirdi. Prosedür gereği EuroChallenge Kupası'nda mücadele edeceğiz" diye konuştu. (AA)

16 Gezginlerin bir numaras : 8 Temmuz 2014 Sal stanbul Roma, Paris ve Barcelona y geride b rakarak dünyan n en çok tercih edilen destinasyonu seçildi. ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanl ndan yap lan yaz l aç klamaya göre, nisan ay nda, dünyan n en büyük online seyahat sitelerinden olan TripAdvisor taraf ndan düzenlenen Travelers Choice Destinations (Gezginlerin Tercih Etti i Yerler) program nda, dünyan n en çok tercih edilen destinasyonlar seçildi. TripAdvisor gezginlerinin yapt milyonlarca görüfl ve öneri do rultusunda belirlenen destinasyonlar n ilk s ras nda Roma, Paris ve Barcelona gibi flehirleri geride b rakan stanbul yer ald. TripAdvisor global pazarlama ve sat fl grubu Baflkan Barbara Messing, stanbul un ödülünü dün düzenlenen törenle Kültür ve Turizm Bakanl Tan tma Genel Müdürü rfan Önal a takdim etti. Önal, dünya genelinde ayl k 269 milyon tekil kullan c ya sahip online seyahat sitesinin kullan c lar taraf ndan verilen bu ödülün çok anlaml oldu unu belirtti. stanbul un ilk s rada yer ald listede gezginler taraf ndan en çok be enilen 25 flehir flöyle: 1. stanbul-türkiye 2. Roma- talya 3. Londra- ngiltere 4. Pekin-Çin 5. Prag-Çek Cumhuriyeti 6. Marakefl-Fas 7. Paris-Fransa 8. Hanoi-Vietnam 9. Siem Reap-Kamboçya 10. fiangay-çin 11. Berlin-Almanya 12. New York-ABD 13. Floransa- talya 14. Buenos Aires-Arjantin 15. Barcelona- spanya 16. St. Petersburg-Rusya 17. Dubai-Birleflik Arap Emirlikleri 18. Chicago-ABD 19. Cape Town-Güney Afrika 20. Bangkok-Tayland 21. Budapeflte-Macaristan 22. Sidney-Avustralya 23. Lizbon-Portekiz 24. Chiang Mai-Tayland 25. San Francisco-ABD (AA) En ç lg n festival... Foto raf n Dili PAMPLONA - spanyollar n dünya çap nda en tan nm fl kültürel etkinliklerinden biri olan ve halk n bo alarla dar sokaklarda koflmas yla bilinen San Fermin festivali bafllad. spanya n n kuzeyindeki Navarra özerk bölgesinde bulunan Pamplona kentinin festivali San Fermin, belediye binas ndan atefllenen fiflekle resmen bafllam fl oldu. Fifle i, bu y l 150. kurulufl y l dönümünü kutlamas sebebiyle spanyol K z lhaç Baflkan Mikel Martinez ateflledi. Belediye binas n n bulundu u meydan her y l oldu u gibi binlerce insanla dolup taflt. Pamplonal lar n bafl n çekti i beyaz giysili ve k rm z fularl San Fermin festivali merakl lar, Pamplonal lar, bizimle e lenmek için geldiniz. Yaflas n San Fermin, yaflas n San Fermin fleklindeki anonstan sonra meydanda büyük bir coflku seli yaratt. Aç l fl s ras nda k rm z fularlar ellerinde sallayan Pamplonal lar, fiflek atefllendikten sonra fularlar boyunlar na takt. Bu y lki festival kapsam nda toplam 443 resmi etkinlik düzenlenirken, 2,4 milyon avro olan festival organizasyonu bütçesinin BAKÜ - Frans z sanatç Laurence Jenkell'in, ülkelerin bayrak motifleriyle süsledi i bonbon heykelleri baflkent Bakü'de sergileniyor. Laurence'nin Paris'ten Singapur'a, Berlin'den Sidney'e dünyan n birçok flehrinde meydanlara, saraylara, sokaklara renk katan bonbon heykelleri, Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nin bahçesinde görülebiliyor. Haydar Aliyev Fonu'nun katk lar yla düzenlenen sergide, polyester, bronz, mermer, alüminyum gibi çeflitli malzemeler kullanarak yap lan ve yükseklikleri 2 ile 5 metre aras nda de iflen heykeller yer al yor. Almanya, ABD, ngiltere, Arjantin, Brezilya, Birleflik Arap Emirlikleri, Rusya, Türkiye, sviçre, Fransa, Macaristan, Kanada, Suudi Arabistan, Güney Kore, Hindistan, talya, Japonya, Ukrayna, Polonya, Hollanda, Estonya, Letonya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Çin ve Avrupa Birli i bayraklar n n figürleriyle süslenen dev 1,1 milyon avrosu Pamplona belediyesi taraf ndan karfl lan yor. Yaklafl k 200 bin nüfusa sahip Pamplona kentini festival nedeniyle önümüzdeki 9 gün boyunca 1 milyona yak n kiflinin ziyaret etmesi bekleniyor. 14 Temmuz a kadar sürecek festivalde bo alarla ilk koflu yar n sabah te bafllayacak y l ndan itibaren verilen istatistiklere göre koflu s ras nda bo alar n boynuz darbelerinden dolay 15 kifli hayat n kaybetti. Yaklafl k 850 metrelik koflunun son noktas olan arenaya giren bo alar izlemek için arena içinde beklemek bu y la kadar ücretsizdi. Belediye yönetimi ilk defa arenaya giriflleri paral yapma karar ald. Arenaya girilmesine 3 avro karfl l nda izin verilecek. Çok say da Pamplonal bu karar elefltiriyor. Her y l arenaya giren Pamplonal lar n birço u bu y l arenaya gitmeme karar ald n söylüyor. Etkinlikler çerçevesinde bu y l 3500 ulusal polis, yerel polis ve jandarma görev yapacak. Bo alarla yap lacak kofluda kurallara uymayanlara 600 ila 60 bin avro aras nda para cezas verilecek. (AA) Bunlar da fieker Heykeller boyutlu fleker heykeller aras nda, befl metrelik Azerbaycan bayra dikkat çekiyor. Sanatç n n bayrak motifli fleker heykellerle, tüketim dünyas n n ortak bilincine dikkat çekti i, tüm toplumlar n ortak tatlarda bulufltu unu gösterdi i belirtiliyor. Jenkell, bayrak motifleriyle süslü bonbon flekerler sergisini ilk kez, 2011'de Fransa'n n Cannes kentinde düzenlenen G-20 Zirvesi'nde açm fl ve büyük ilgi görmüfltü. (AA)

http://www.tv100.com.tr/guclu-sanayi-guclu-balikesir/12798/ SANAYİCİLER GÖNEN DE BİR ARAYA GELDİ Hem Türkiye hem de Balıkesir in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarfeden Balıkesir sanayicisi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/is-dunyasi-bso-iftarinda-bulustu-balikesir-1730409/ Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur un ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

BODTO, HİJYEN EĞİTİMLERİ BAŞLADI

BODTO, HİJYEN EĞİTİMLERİ BAŞLADI BODTO, HİJYEN LERİ BAŞLADI Bodrum Ticaret Odası BODTO, Yönetmenliği kapsamında, gıda hijyeni konusunda Muğla Üniversitesi ile işbirliği içerisinde verilen eğitim çalışmaları başladı. Muğla Üniversitesi

Detaylı

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu B.B. Bodrumspor ile Ortakent Yahşi mahallesinde bulunan Bimeks Teknoloji Mağazaları arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. B.B. Bodrumspor un Gümbet Mahallesinde

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE Aralık 03, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANEY

Detaylı

http://www.yeniasir.com.tr/surmanset/2017/02/21/istihdam-icin-sahaya-indiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ın istihdam seferberliği çağrısına Balıkesir den tam destek geldi. Balıkesir Valisi Yazıcı, Sanayi Odası

Detaylı

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ AZİZ BABUŞCU nun yazısı 03 te 4 te AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 199 29-TEMMUZ-5 AĞUSTOS

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı -HAZİRAN 2011- Sayı: 2 1 Haziran: Irak Türkmen Cephesi nin Kerkük İl Başkanlığı

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Bodrum aşığı yabancıların buluşması

Bodrum aşığı yabancıların buluşması Bodrum aşığı yabancıların buluşması Bodrum da yaşayan, çoğunluğu yabancı uyruklu olan Internations üyeleri, Bodrum Eski Çeşme Mahallesi ndeki Sugar and Salt restoranda düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ADA DA ŞENLİK VARDI. tatlandırdı. Etkinlik piknik havasında geçiyor

ADA DA ŞENLİK VARDI. tatlandırdı. Etkinlik piknik havasında geçiyor ADA DA ŞENLİK VARDI Bu yıl 6 ncısı düzenlenen Karaada Şenlikleri nde Bodrum un eski gelenekleri canlandırıldı. Şenliklerde, yelken, oltayla balık avlama ve çocuk oyunları gibi pek çok etkinlikte dereceye

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı Kur an-ı Kerim Tilaveti Söyleşi Şiir Ezgi Konser Sohbet Tiyatro Gösterimi Çocuk Gösterileri Cahit ALTUNAY Belediye Başkanı 18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Etkinlik Alanı MANEVİ İKLİMİ DOYASIYA

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ Bodrum Ak Parti İlçe Başkanı Çiğdem Demiral, önümüzdeki Belediye Başkanlığı seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanlığını almak

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türkmenistan ata yurdumuz

Türkmenistan ata yurdumuz Türkmenistan ata yurdumuz Ağustos 15, 2013-5:41:17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye, Türkmenistan'ı ata yurdumuz olarak görüyoruz. Türkmenistan'ın her başarısından en az Türkmenistan kadar büyük

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

GLOBAL RUN 2017 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

GLOBAL RUN 2017 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI GLOBAL RUN 2017 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI Bodrum, Global Run ile festival coşkusuna hazırlanıyor Global Yatırım Holding in, Bodrum Cruise Port ev sahipliğinde 4 üncü kez gerçekleştireceği Global Run Bodrum

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU

OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU OSMED, BODRUM DA SEKTÖRÜ BULUŞTURDU Merkezi Antalya da bulunan Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitimi Derneği (OSMED), Bodrum da sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci Hk. 22.07.2014 İL BAŞKANLIĞINA

KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci Hk. 22.07.2014 İL BAŞKANLIĞINA SAYI : TEŞ / 81.02 / 2014 / 649-1409 KONU : Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci Hk. 22.07.2014 İL BAŞKANLIĞINA Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milli birliği temsil eden kişiyi ilk defa milletimiz 10 Ağustos

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu HEYET ZİYARETLERİ. ASO I.Organize Sanayi Bölgesi

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu HEYET ZİYARETLERİ. ASO I.Organize Sanayi Bölgesi 13 HEYET ZİYARETLERİ 13.1. Cibuti Cumhurbaşkanı Ziyareti: Cibuti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı üst düzey yetkililerinden oluşan 100 kişilik heyet Başkan Vekilimiz Sn.Fahrettin KÜRKLÜ nün evsahipliğinde

Detaylı

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Şubat 27, 2012-12:21:43 Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 26.04.2017 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 16 Nisan da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ni getiren Anayasa Değişikliği ile ilgili referandum

Detaylı

MKÜ de İftar Coşkusu. Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu

MKÜ de İftar Coşkusu. Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu MKÜ de İftar Coşkusu Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu Antakya Ottoman Otel havuzbaşında bir araya gelen Üniversite personeli muhteşem manzara eşliğinde iftar coşkusu

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ

BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ Bu yıl 26 30 ekim tarihleri arasında 7. Kez düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarı Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezinde yapıldı. Türkiye nin birçok

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :1. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar da

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

MİLLİ İTTİFAK BASIN'LA BİR ARAYA GELDİ

MİLLİ İTTİFAK BASIN'LA BİR ARAYA GELDİ MİLLİ İTTİFAK BASIN'LA BİR ARAYA GELDİ Milli İttifak milletvekili adayları basınla bir araya geldi. 7 haziran 2015 yılında yapılacak olan 25. Dönem Milletvekilliği seçimlerine ortak giren Saadet Partisi

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Ekim 29, 2016-6:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Bu modern Ankara Tren Garı yap-işlet-devret modeliyle 725 trilyon harcanarak, bu hale geldi.

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.09.2015 Eylül ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 25 üyeye Kapasite Raporu, 5 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

DEDENİN ADAYI, ERDOĞAN BAŞEĞMEZ, PROJELERİNİ ANLATTI

DEDENİN ADAYI, ERDOĞAN BAŞEĞMEZ, PROJELERİNİ ANLATTI DEDENİN ADAYI, ERDOĞAN BAŞEĞMEZ, PROJELERİNİ ANLATTI Bodrum Çarşı Esnafı Erdoğan Başeğmez, Esnaf Odası Seçimlerinde Başkan adaylığını açıkladı. Bodrum Esnaf Odası önünde bir açıklama yapan Erdoğan Başeğmez

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu Aralık 02, 2016-2:37:00 Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa'nın en büyük otomotiv ticaret merkezi Otonomi'nin açılışında yaptığı konuşmada, başkentin gelişimine,

Detaylı

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum Golf Tenis A.Ş. tarafından Bodrum Golf ve Tenis Kulübü nde yapılan ve Bodrum da bir ilk olan kapalı kort, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı