çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve de eklerseniz, Irak ta bölünmek için IRAK BÖLÜNÜYOR"

Transkript

1 ISSN Temmuz 2014 Sal Bizi bize b rakmak istemezler Türkiye nin ba r na bir hançer gibi saplanan, sadece dününü de il bugününün de karartan kimi kanl olaylar bir türlü ayd nlat lam - yor. Bunlardan ikisi; Sivas ve Baflba lar katliamlar. Art k baz fleyleri daha etrafl ca düflünmek gerekiyor. Görülecek ki; bizi bize b rakmayanlar, bize ac çektirmek için her yola baflvuruyor. HABER 12. SAYFADA Ülker Ailesinin VEFA ÖRNE Ülker Ailesi'nin vefa örne i hizmeti büyük takdir toplad. Dedelerinin imaml k yapt Korbek Camii restore ettirildi. HABER 12. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan YED GÜN Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi YED GÜN Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz YediGün, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin YediGün sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki YediGün ye götürelim Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Adem Yavuz Irgato lu Bak fl Aç s 3. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 14. Sayfada GÜNDEM KÜRD STAN ABD, sürekli olarak, Irak n birli- Bir tek Türkiye Irak n birli inden yana. Ama nereye kadar? Barzani ne di- Türkiye seçim derdine düflmüflken çevremizde inden yanay z diyerek Kürdistan n kurulmas n körüklerken, srayor: Irak parçalan yor, bu gerçe i gö- çok h zl ve çarp c geliflmeler yaflan yor. Gazetemizde de erlendirdi imiz haber ve il, niyetini aç k aç k dile getirdi. rün art k. Tüm bunlara Ifi D gerçe ini de eklerseniz, Irak ta bölünmek için yorumlardan da anlafl laca gibi, Kürdistan n ran n, Suriye nin sessizli i ise, Irak bölünse de bizim mezhep yanl lar her fley haz r. Hay rl olsun mu demeli, hay rl s kurulmas belki de an meselesi kendi devletini kursa havas nda. m? Dünyada Türkiye de bölgede... IRAK BÖLÜNÜYOR Barzani: Kürtler herkese iyi komflu olacak IKBY Baflkan Mesut Barzani,: Ifi D birliklerinin güçlendi- ini uzun zamandan beri endifleyle izliyorduk ve Ba dat'taki hükümeti de bilgilendirdik ancak Maliki bunu duymak istemedi. fiimdi durum daha da zorlaflt dedi. Barzani, Amerika'n n en büyük yanl fl maalesef h zl bir flekilde kurtar c dan iflgalciye dönüflmesi oldu. Irak parçalan yor, bu baz lar n n görmek istemedi i gerçek diye konufltu. www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz HABER 7. SAYFADA Adaylar sadece meydan ve salonda de il ftardan iftara Cumhurbaflkan adaylar n n çal flmalar iyiden iyiye h zland. Hafta sonunun miting alanlar nda, salon toplant lar nda, STK ziyaretlerinde geçiren adaylar akflamlar da iftar sofralar na oturuyor. Cumhurbaflkan aday Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Samsun ve Erzurum da belediye taraf ndan kurulan iftar çad r nda vatandafllarla iftar yaparken; di er adaylardan Ekmeleddin hsano lu da CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ile birlikte Sultangazi'de düzenlenen iftara kat ld. Cumhurbaflkan aday ve HDP Efl Genel Baflkan Selahattin Demirtafl da, Diyarbak r Büyükflehir Belediyesi'nin Ramazan ay nedeniyle tarihi Ulucami önünde aç lan iftar çad r nda vatandafllarla birlikte iftar n açt. dan takip edebilirsiniz Fiyat 25 Kr Olan Türkmenlere oluyor Laçiner yorumu PARÇALANIRKEN Türkiye Kürdistan Kuruluyor bafll kl ilk yaz s nda, Irak n parçalanmas her geçen gün h zlan yor dedikten sonra, bunun Türkiye ye yans malar na dikkat çekiyor: Bir yandan Türkiye Kürdistan fikri infla ediliyor, di er taraftan bu kavram siyasi ve egemen bir kavrama dönüfltürülüyor KÜRT POL T KASI Laçiner, Türkiye'nin ilan edilmemifl Kürt politikas bafll kl ikinci yaz s nda ise, Türkiye nin de iflen Kürt politikas na vurgu yapt. HABER 7. SAYFADA ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi https://www.twitter/yedigun.gazetesi Irak Türkmen Cephesi Baflkan Erfled Salihi, "Ülkede yaflanan fliddet olaylar nedeniyle göç etmek zorunda kalan Telafer Türkmenleri, büyük bir insanl k dram yafl yor. HABER 7. SAYFADA Kerry, IKBY ile ne görüfltü? ABD D fliflleri Bakan John Kerry, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflkanl k Divan Baflkan Fuad Hüseyin ve beraberindeki heyeti kabul etti. HABER 7 DE Türkiye Kürdistan ve de iflen Kürt politikam z Farkl ve çarp c analizleri ile dikkat çeken Sedat Laçiner, nternethaber de peflpefle yazd iki yaz ile Irak merkezli güncel geliflmelere bak fl n özetledi. Gökçek in eseri mi?! Her ya mur, kar ya da dolu ya d - nda Baflkentin belli bölgelerinde oluflan su birikintileri yüzünden, Gökçek Ankara ya deniz getirdi manfletleri atan medya, Çin deki ya fllar sonucu flehirlerde meydana gelen bu manzaray da Gökçek e mi ba layacak acaba? Dünyan n en büyük ekonomilerinden biri olan Çin in hava koflullar - na teslim olmas, dünyan n en büyük haber ajanslar n n geçti i foto raflarla dünyaya yans t l yor. Demek ki, projeler haz rlan p uygulan rken do an n engel tan mayaca da hesaba kat lmal Karasapan ile hedefi vurmak! Bay nd r Memur-Sen Genel Baflkan Abdulhadi Karasapan n geçen haftaki iftar davetinde Ramazana ve sohbete dair güzellikler yaflad k. Dursun ERKILIÇ n yaz s 12. SAYFADA 7 Temmuz 2014 Resmi Gazete Baflbakanl k ile Kültür ve Turizm Bakanl na Ait Atama Kararlar At l m Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü E itim-ö retim ve S nav Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 8 Temmuz 2014 Salı Hazal Kaya 2 milyon dolara reklam yüzü oldu Son dönemin parlayan yıldızı Hazal Kaya, sadece Ortadoğu ve Türki cumhuriyetlerde yayınlanacak yeni reklam filminden 2 milyon dolar alacak. İSTANBUL - Ünlü oyuncu Hazal Kaya nın Aşk-ı Memnu ve Adını Feriha Koydum dizileriyle şöhreti ülke sınırlarını aştı. Tuba Büyüküstün, Bergüzar Korel, Songül Öden ve Beren Saat gibi Ortadoğu, Balkanlar, Arap ülkeleri ve Türki cumhuriyetlerde çok sevilen Kaya, dizilerin ardından reklam filmiyle de şöhretine şöhret katmaya hazırlanıyor. Daha önce bir deterjan firmasının reklamlarında annesi Ayşegül Kaya ile birlikte rol alan başarılı oyuncu, şimdi de bir güzellik markasıyla el sıkıştı. Reklam filmi çekimleri için Malezya nın başkenti Kuala Lumpur da kamera karşısına geçen Hazal Kaya nın bu anlaşmadan 2 milyon dolar kazandığı öğrenildi. Kaya nın rol alacağı reklam filmleri sadece Arap ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerde yayınlanacak. Birçok firma Türk ünlüleri, sadece Ortadoğu ve Arap ülkelerindeki reklamlarının yüzü yapmayı tercih ediyor. Tuba Büyüküstün, İspanyol bir mücevher firması ve bir şampuan firmasının sadece Ortadoğu yüzü olurken, Beren Saat de Pakistan da bir tekstil firmasının Ortadoğu yüzü olmak için teklif aldı. 20:15 KARŞILAŞMA 19:50 YABANCI Orijinal Adı : Changing Lane Yönetmen : Roger Michell Oyuncular : Ben Affleck, Samuel L. Jackson, Richard Jenkins Yapım : 2002 Dram Önemli bir davaya yetişen genç ve yetenekli avukat Gavin ile çocuklarının velayetini almaya çalışan Doyle un arabası çarpışır. Doyle, her şeyin kitabına uygun yapılması gerektiğini, polisi beklemeleri gerektiğini söylese de Gavin i bekleyen bir dava vardır ve uzlaşmaya yanaşmaz. Uzun süren tartışmaları sonucu Doyle mahkemeye geç kalır ve çocuklarının velayetini kaybeder. Gavin ise öne süreceği delil dosyasını kaza yerinde düşürmüştür. Mahkeme, dosyayı bulması için ona gün sonuna kadar izin verir. Dosyayı bulan Doyle olur ve geri vermek niyetinde de değildir. "Uçuş 7500" Takashi Shimizu'nun yönettiği ve Leslie Bibb, Jamie Chung, Jerry Ferrara ile Ryan Kwanten'in oynadığı "Uçuş 7500", haftanın gerilim yüklü bir başka filmi. Filmde, 273 yolcusuyla Los Angeles'tan Tokyo'ya uçan bir uçakta geçen korku dolu anlar izlenebilecek. "Mezarına Tüküreceğim 2" Jemma Dallender, Joe Absolom, Yavor Baharoff ile Aleksandar Aleksiev'in oynadığı "Mezarına Tüküreceğim 2", yönetmen Steven R. Monroe'nun, büyük beğeni toplayan "Mezarına Tüküreceğim"in 2010 versiyonunun devamı niteliğinde bir film. Film, New York City'ye henüz yerleşmiş ve diğer pek çok kadın gibi yaşamını modellikle sürdürmeye çalışan, doğal güzel Katie'nin yaşamını konu alıyor. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:El Gringo Yönetmen:Eduardo Rodriguez Oyuncular:Scott Adkins, Christian Slater, Zahary Baharov Yapım Yılı:2012 Tür:Aksiyon/Macer a/dram Kimliği belirsiz gizemli adam, bir hayli zor ve kanlı bir geçmişe sahiptir. Valizindeki 2 milyon dolar ile Meksika sınırından geçer ve El Fronteras'a varır. Bilmediği şey ise bu küçük kasabada yaşayan herkesin son derece kurnaz olduğu ve paranın peşine düşmekte gecikmeyecekleridir. Bölge güvenlik sorumlusu bile adamın ve parasının peşinde olacak, parayı elde etmek için gerekirse adamı öldürmekten sakınmayacağını söyleyecektir. Adam, kasaba barına gitmeye başlar. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Takip" Robert Pattinson ve Guy Pearce'ın başrollerinde bulunduğu "Takip", toplumun çöküşünden 10 yıl sonrayı anlatıyor. David Michod'un yönettiği filmin konusu özetle şöyle: "10 yıl süren ekonomik bunalım döneminde her şeyini kaybeden eski bir asker olan Eric (Guy Pierce) artık acımasız ve soğuk bir adam olmuştur. Bu sırada bir çete, yaptıkları soygun sırasında işler kötü gidince yaralı arkadaşları Rey'i (Robert Pattinson) geride bırakıp, Eric'in sahip olduğu son şey olan arabasını çalar. Rey'i yanına alan Eric'in artık hayattaki tek amacı intikamını almaktır." "Göz" Mike Flanagan'ın yönettiği ve Karen Gillan, Brenton Thwaites, Katee Sackhoff ile Rory Cochrane'in oynadığı "Göz", gizemli ve eski bir aynanın etrafında gelişiyor. Yönetmen Mike Flanagan'ın senaryosunu Jeff Howard ile birlikte kaleme aldığı korku türündeki filmde olaylar şöyle gelişiyor: "Aynanın son sahipleri olan Kaylie ve Tim, ailelerinin ölümleri üzerine ilişkilerini düzeltmeye çalışan iki kardeştir. Kaylie, yaşanan trajediye aynanın neden olduğunu düşünerek, bu olayı çözmeye karar verir. Kaylie olayları araştırmaya başladıkça, tarih kendini tekrarlayacaktır. Kardeşlerin ilişkileri daha da kötüleşir, neyin gerçek olduğunu anlayamaz bir hale gelirler; çünkü onlar da aynanın tutsağı haline gelmişlerdir." Hadise ve Athena Gökhan'a konser bereketi Hadise ve Athena Grubu nun solisti Gökhan Özoğuz 22 şehirde verecekleri konserler için bir içecek firmasıyla anlaştı. Hadise 3 milyon, Gökhan Özoğuz ise 1,5 milyon lira kazanacak. İSTANBUL - Athena Grubu nun solisti Gökhan Ozoğuz ve Hadise ye aynı yarışmada jüri koltuğunda oturmak bereketli geldi. Özellikle Athena Gökhan neredeyse sönmekte olan yıldızını yeniden parlattı.programda yaptığı espriler ve samimiyeti ile yeniden milyonların gönlünü çalan Özoğuz, reklam ve konser ücretini de artırdı. Ünlü rockçı, geçtiğimiz ay Teoman la sahne aldıkları Vodafone Freezone konserlerinden 400 bin lira kazandı. Hadise de haftanın üç günü konser vermeye başladı. Hadise ve Gökhan şimdi de bir içecek firmasıyla anlaşarak rekor bir ücrete imza attı. Türkiye nin dört bir yanını dolaşarak konser verecek olan ikili aldığı ücreti sır gibi saklasa da ortaya çıkmasına engel olamadı.özoğuz 1,5 milyon lira alırken, Hadise 3 milyon lira alarak ünlü rockçıyı ikiye katladı. Şu ana dek yapılmış en uzun turne niteliği taşıyacak olan festivalin bu yıl rotasındaki il sayısı da 16 dan 22 ye çıktı.

3 ANKARA 8 Temmuz 2014 Salı 3 Kazan Kent Konseyi ilk toplantısını yaptı Kazan Kent Konseyi nin ilk genel kurulunda konuşan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kazan'ın 10 yıl önceki tartışılan konularıyla bugün tartışılan konularının çok farklı olduğunu belirten Ertürk, Gelin beraber yapalım. Beraber yönetelim, beraber paylaşalım dedi. İş adamlarından Vali Yüksel e ziyaret... HABER MERKEZİ-Vali Alâaddin Yüksel, Ankara Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Barış Aydın ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı. Ankara Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Barış Aydın ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Vali Yüksel Üniversitelerin, teknoparkların, sanayi bölgelerinin, güçlü sektör kümelerinin, üst düzey bürokrasinin, uluslararası kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının yoğunlaştığı başkent Ankara; sahip olduğu, ekonomik, sosyal beşeri ve entelektüel sermayesiyle öne çıkmaktadır. dedi. Vali Yüksel Türkiye Cumhuriyeti nin başkenti Ankara, bir dünya şehri olarak yolunda hızla yürüyen, çağdaş ve teknolojik argümanlarla gelişen; dünyaya teknolojide lider, uluslararası arenada öncü ve lider firmalar sunulması hususunda başarılı çalışmalara ASİAD olarak imza atacağınıza olan inancım tamdır. diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. HABER MERKEZİ - Kazan Kent Konseyi, ilk genel kurul toplantısını Kazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi nde yaptı. Genel kurula Kaymakam Veysel Beyru, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, bazı kurum ve kuruluşların amir ve müdürleri ile üyeler katıldı. Seçimli genel kurulda bir konuşma yapan Başkan Ertürk katılımcı belediye mesajı verdi. Kazan'ın sıkıntılarını gidermek, Kazan'a yeni bir vizyon, yeni bir misyon kazandırmak için istişare yolunu, toplantılar Wyapmak suretiyle tartışmayı, ortak akıl toplantılarını tercih ettiklerini kaydeden Ertürk, başkaları gibi sokakta, kahvehanelerde dedikodu üretmediklerini söyledi. Başkan Ertürk ün konuşmasından önemli satır başları şöyle: Kazan'ın 10 yıl önceki tartışılan konularıyla bugün tartışılan konuları çok farklı. 50 bin nüfusu olan bu ilçede, 2 tane yarı olimpik yüzme havuzu var. Akşamları şiir dinletilerimiz var, konferanslarımız var, kongrelerimiz var ve halkımızın bilinçlendirilmesi için sosyal manada, kültürel manada her türlü etkinliğe artık ev sahipliği yapan bir Kazan var. Salonlarında uluslararası resim çalıştaylarının, uluslararası halk kültürü sempozyumlarının yapıldığı ve spor salonlarında, uluslararası sportif etkinliklere ev sahipliği yapan bir Kazan var. Kent Meydanı, Aile Yaşam merkezi, Kazan Türk Hamamı, Termal Sağlık ve Kongre Merkezi, Adliye Binası gibi biten ve devam eden yatırımlar konusunda da kısa bilgiler veren Ertürk şunları söyledi: Kazan bundan sonraki süreçte artık sporun, kültürün ve turizmin başkenti olacak. Bakın Gazi Üniversitesiyle ilgili önümüzde bir süreç var. 7 bin öğrencinin geleceği bir üniversite şehri olacağız. Yine Sayın Başbakanımızın açıkladığı,,kanal İstanbul'dan sonra, 6 milyar dolarlık dev bir yatırımla Türkiye'nin en büyük yatırımı Savunma Sanayi yeni bir istihdamla Kazan'a gelecek. Yine termal suyun bulunmasıyla beraber Ankara'nın en yakın termal su merkezinin Kazan olmasıyla artık Kazan turizmde de kendini hissettirmeye başladı. Biz büyük düşüneceğiz. İyi bir gelecek için büyük düşünmeye mecburuz. Eğitime ve gençlere her zaman tam destek verdiklerini de hatırlatan Başkan Ertürk, Bizler bin yıllık bir geleneği olan Tuna Nehri'nde abdestini almış Viyana önlerinde namazını kılmış bir ecdadın torunları olarak kendi gençliğimizi de Allah'ın izniyle bu necip milletle beraber yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunlar için biz sizlerden katkı istiyoruz. Gelin beraber yapalım. Beraber yönetelim, beraber paylaşalım şeklinde konuştu. BAKIŞ AÇISI Adem Yavuz IRGATOĞLU Aldatmanın adı: siyaset üstücülük Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi özellikle muhalefet tarafından- dillendirilen Siyaset üstü cumhurbaşkanı adayı tezi aslında yeni bir aldatmacanın adıdır. Nasıl mı? CHP ve MHP nin çatı aday olarak kamuoyuna sundukları Ekmeleddin İhsanoğlu nun seçim kampanyası siyaset üsttü cumhurbaşkanı teması üzerine inşa edilmeye çalışılıyor. Bunun nedeni de henüz adaylığı açıklanmadan önce AK Parti nin tercihinin Başbakan Tayyip Erdoğan dan yana kullanacağının tahmin edilmesiydi. Nitekim öyle de oldu. AK Parti Çankaya yolunda Erdoğan ile yürümeye karar verdi. Tabiri caizse sapına kadar siyasi bir kişiliği olan Erdoğan ın karşısında cumhurbaşkanlığı yarışına girip iddialı olan bir ismin/partinin yeni bir yöntem geliştirmekten başka çaresi yoktur. Bu da çatı aday üzerinde denenmeye çalışılıyor. Eğer kamuoyu bunu anlayamıyorsa demek ki CHP ve MHP yi tanıyamamıştır. Siyaset üstü söylemi doğal olarak Başbakan ve ekibi tarafından siyasetin kötü bir şey olup olmadığı, eğer kötü ise neden CHP ile MHP nin siyaset yaptığı noktasında eleştiri getirecektir. Nitekim ibre bu yöne doğru kaymaya başladı. Ve Başbakan Erdoğan, muhalefete bu söylem üzerinden yüklenmeyi sürdürüyor. Fakat buradaki asıl çarpıtma, başlıkta da yer aldığı gibi, siyaset üstü cumhurbaşkanı aldatmacasıdır. Söyler misiniz bana Türkiye de cumhurbaşkanları ne zaman siyasetin üstünde oldu? Hepsi de bal gibi siyasetin içinde yer aldı. Hatta üniformalarını bile siyasete dâhil ettiler. Cemal Gürsel mi dersiniz, Kenan Evren mi, Süleyman Demirel mi yoksa Ahmet Necdet Sezer mi? Hangisi siyasetin dışında pardonsiyaset üstü bir pozisyon takındı? Cemal Gürsel deseniz, 27 Mayıs Darbe zihniyetinin hem siyasi hem de ideolojik çizgilerinden ayrılmadı. Bunun en büyük delili ise 27 Mayıs anayasasını hazırlayan kadronun cumhurbaşkanı olmasıdır. Kenan Evren derseniz, 1982 Anayasası nedir? diye sorarım. Eğitimden kültüre, siyasetten dine hemen her konunun karar kılıcısı oldu. Bal gibi de bir siyasi projeydi. Bu isimleri uzatabilirsiniz. Buna Süleyman Demirel in 28 Şubat taki tutumunu da eklerseniz, yanına bir de Ahmet Necdet Sezer in veto-matik tarzını eklerseniz cumhurbaşkanlarının siyasetin üstünde mi yoksa içinde mi olduğunu daha iyi anlarsınız. Siyaset üstü cumhurbaşkanı fikri ile sadece kamuoyunu kandırmaya çalışırsınız. Türkiye toplumu öyle bir hale geldi ki artık bu tür göz boyamalara pirim vermiyor. Rahmetli Turgut Özal ile temelleri atılan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile üzerine inşa edilen halk siyasetçiliği yeni dönemde Recep Tayyip Erdoğan ile taçlanma yoluna girecektir. Devlet siyasetinden halk siyasetine giden bu yolda kimse cumhurbaşkanlarını siyaset üstü diye yutturmaya kalkmasın. Bu millet buna kanmaz. Ve bu algı yönetimi tutmaz. Nitekim 10 Ağustos seçimleri bunu bir kez daha tescillendirecektir diye düşünüyorum. Unutmayalım ki Türkiye nin bölünmesini değil Türkiye nin büyümesini isteyenler kazanacaktır! Sincan da her cuma halk günü HABER MERKEZİ- Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, cuma günleri halk gününde vatandaşlarla yüz yüze görüşmelerine devam ediyor. Göreve gelmesinden bu yana binlerce halk günü düzenleyen Başkan Tuna, binlerce Sincanlı ile de yüz yüze görüşme yaptı. Bu özelliği ile Başkan Tuna en kolay ulaşılan ve insanları en çok dinleyen belediye başkanlarından birisi oldu. Yöneticilik anlayışının insan odaklı hizmet olduğunu ifade eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Bir şehri idare etmek insanlarını dinlemekten geçer. Biz İşimiz Hizmet Gücümüz Millet sloganını ile yola çıktık. Bu slogan bizim yöneticilik anlayışımızın da bir özetidir. Gücümüzü aldığımız insanlarımızla bir araya geliyoruz, onlar ne istiyor, sorunları ne, bunları konuşup çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu görüşmeleri bu nedenle çok önemsiyorum insanımızı dinlemeye ve anlamaya devam edeceğiz dedi. Bakan Efkan Ala, Keçiören deki iftara katıldı HABER MERKEZİ - Bademlik Zümrüt Yaşam Alanı ndaki mahalle iftarına İçişleri Bakanı Ala nın eşi Gülseren Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Haluk İpek, AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Kaymakamı Nusret Dirim ve Keçiören TOGEM Başkanı Ayten Aydın oldu. Bezm-i Safa İlahi Grubu nun konseri ile başlayan iftar programında, Bademlik Mahallesi nde görevli imamlar tarafından Kur an tilaveti verildi, dualar edildi. Ramazan ın sadece sabahtan akşama kadar aç durmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Bakan Ala, Burada Keçiörenlilerin yaptığı gibi açlığı, sevinci, yokluğu paylaşmaktır. Bunu sağlayan Belediye Başkanım Mustafa Ak a teşekkür ediyorum dedi. Hükümetin yaptığı hizmetlerin milletin nezdinde karşılık bulduğuna dikkat çeken Efkan Ala, Sizlere yapılan hizmetlerin arkasında durdunuz. Önümüzdeki dönem bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Biz sizden aldığımız yetkiyi size layık bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz diye konuştu. AK Parti nin kurulduğu tarihten bugüne vatandaşlarla birlikte aynı sofrayı paylaşarak iftar yaptıklarını söyleyen Haluk İpek de, Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah temennisinde bulundu. Başkan Mustafa Ak ise, Cenab-ı Allah bu mübarek günlerde sizlerin, ailenizin ve tüm dünya Müslümanlarının hayırlı bir Ramazan geçirmesini nasip etsin diyerek başladığı konuşmasında, Zenginimizle, fakirimizle, gencimizle, yaşlımızla, çocuğumuzla aynı sofrada iftar yapalım istedik. Cenab-ı Allah Ramazan ı Ramazan tadında, bayramı bayram tadında geçirmenizi nasip etsin mesajını verdi. Konuşmaların ardından program Hacivat- Karagöz gösterisi ile devam etti. Gösteriye özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi. Keçiören Belediyesi nin Bademlik Mahallesi sakinlerini kurduğu iftar sofrasına İçişleri Bakanı Efkan Ala da katıldı.

4 4 8 Temmuz 2014 Salı ANKARA Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, katıldığı iftar sonrası Bağdat Taksi Durağı ını ziyaret etti. BaşkanTaşdelen, şenlik alanında Vali Yüksel den taksicilere ziyaret HABER MERKEZİ - Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, bir katıldığı iftar sonrası Bağdat Taksi Durağı ını ziyaret etti. Duraklarında Ankara Valisi ni görmenin heyecanını yaşayan taksiciler, "Vali Yüksel i yanımızda, yakınımızda ve bizimle birlikte olduğunu hissetmek çok güzel bir duygu; ziyaretten dolayı heyecanlandık ve mutlu olduk" diyerek duygularını ifade ettiler. Durak esnafının başta doğalgazdan yararlanma talepleri olmak üzere sorunlarını dikkatle dinleyen ve notlar alan Vali Yüksel, sorunlarla ilgili gerekli birimlerle görüşmeler yapacağını ve sorunların çözümü konusunda her türlü desteği vereceğini söyledi. Ankara nın tüm kalkınma dinamiklerinin artık harekete geçirilmesi gerektiğini belirten Vali Yüksel, "Ankara nın ortak akılda buluşması ve herkes tarafından da fark edilebilmesi gerektiğini" anlattı. Vali Yüksel, kentin fark edilebilirliği hususunda taksici esnafına büyük görevler düştüğünü vurguladı. Vali Yüksel, Sizler bu şehri temsil eden ve bu şehrin vitrinisiniz, şehre gelen yabancılar ilk olarak sizlerle muhatap oluyor, onların şehirle ilgili ilk sorularına sizler muhatap oluyorsunuz. Bu yüzden Ankara yı en iyi sizin bilmeniz ve sizin anlatmanız gerektiğine inanıyorum. dedi. Vali Yüksel, Taksici esnafımız bu kent için önemli bir görevi yerine getiriyor ve sorumluluklarını da biliyor. Asil duyguların sahibi tüm Ankaralı şoförlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. dedi. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Bağdat Taksi Durağında çalışan taksicilere baklava ikram ederek hayırlı ramazanlar ve bol kazançlar dileyerek taksi durağından ayrıldı. Eski Ramazanlar Sincan da yaşatılıyor HABER MERKEZİ - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin ile birlikte Çayyolu nda kurulan Ramazan Sokağı ndaydı. Çankaya Belediyesi tarafından hazırlanan ve Ramazan boyunca vatandaşların hizmetinde olacak şenlik alanını gezen Taşdelen yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Çoluk, çocuk eğlence alanının keyfini çıkaran vatandaşlarla sohbet ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Alper Taşdelen, alanda kurulmuş olan standları da gezdi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılay tarafından şenlik alanında kurulan Kan Merkezi ni de ziyaret etti. Merkezde görevli personelin isteğiyle tansiyonunu ölçtüren Taşdelen, çalışmalar ile ilgili bilgi de aldı. Mehmet Ali Şahin Kızılcahamam da Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin Kızılcahamam da ziyaret de bulundu. Ankaralı Berberler den Yaşar a ziyaret HABER MERKEZİ - Ankara Berberler Odası, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ı ziyaret etti. Yeni dönemde Yaşar a başarılar dileyen Berberler Odası Başkanı Bayram Karakaş, dükkanlarının pazar günleri açık mı kapalı mı olacağına dair berberlerin anlaşmaya varamadıklarını belirterek Yaşar dan yardım istedi. Konuya el atan Yaşar, anket yapılmasının uygun olduğunu ve ancak çıkan bu sonuçla sorunun çözüme kavuşacağını söylerken, Zaman hızla geçiyor sizin de bir gün de olsa dinlenmeye ihtiyacınız var. Mal mülk geçicidir. Sizler anketinizi yapın ya da biz yaptıralım. Tatil konusunda sizin kararınız bekliyorum dedi. Berberlerde temizlik ve hijyenin de önemini vurgulayan Yaşar, ortak alanlardan yararlanan kişilerin temiz yerlerden hizmet almaları gerektiğini söylerken, "Temiz ve düzgün çalışan esnaf, her zaman kazanır. Bu yüzden, kuaför ve berber salonlarında çalışanlar, kişisel hijyenlerine, çalışma aletlerinin dezenfeksiyon ve sterilizasyonuna, çalışma ortamının temizliğine gereken önemi vermedikleri takdirde halkın sağlığıyla oynarlar. Vatandaşın sağlığı her şeyden önemlidir. Sizlerden gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ediyorum dedi. HABER MERKEZİ - Sincan Belediyesi, Ramazan Akşamlarıyla birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ramazan Ayı nın huzuru ve bereketini doyasıya yaşamak isteyen Sincanlılar meydanlarda buluşuyor. Ramazan ın ruhuna uygun programlarla Sincanlıların yüreklerine huzur serpen Sincan Belediyesi, birbirinden önemli sanatçıları da Sincan da ağırlamayı sürdürüyor. Tasavvuf sanatının en önemli temsilcilerini Sincan da bir araya getirerek vatandaşa unutulmaz bir Ramazan geçirten Belediye, geçtiğimiz günlerde Ömer Karaoğlu, Hasan Sağındık gibi birbirinden kıymetli sanatçıları Sincanlılarla buluşturdu. İzleyenlere unutulmaz bir akşam yaşatan tasavvuf müziğinin seçkin temsilcilerine izleyicilerde tek bir ağızdan eşlik etti. Sevgi, saygı, hoşgörü ve paylaşma Ayı kabul edilen Ramazan, Sincan da özüne ve ruhuna has bir şekilde yaşanmaya devam ediyor. Birbirinden önemli sanatçıları Sincan da ağırlayarak Ramazan ın ruhuna sahip çıkan Sincan Belediyesi, tasavvuf musikisinin önemli temsilcilerini Sincanlılarla buluşturuyor. Lale Meydanını hınca hınç dolduran vatandaşlar, Ömer Karaoğlu nun seslendirdiği şarkılara tek bir ağızdan eşlik etti. Ellerin dua, gönüllerin ise huzurla dolduğu Ramazan Akşamları, Lale Meydanında her gün Temelli ve Yenikette de ise her hafta sonu Sincanlılarla buluşuyor. Ramazan Ayı boyunca devam edecek olan Ramazan Akşamlarının sunuculuğunu geçen yıl da olduğu gibi Sedat Özdemir yapıyor. 5 Temmuz Cumartesi günü iftardan sonra; Lale Meydanında Ensar Kardeşler, Yenikent Meydanında Mustafa Güneşdoğdu, Temelli Meydanında ise Grup Çağrı Sincanlılarla bir araya gelecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yılda Lale Meydanında iftar çadırı kuruldu. Yüzlerce kişinin ağırlandığı çadırda birlik ve beraberlik ruhu içinde oruçlar açılabiliyor. Eski Ramazan ı Sincanlıların ayağına getiren Sincan Belediyesi, mahalle şenlikleri, konserler ve animasyonlarla iftar sonrasına renk katıyor. Vatandaşın programlara olan ilgisinden oldukça memnun olan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna; Halkımızın Ramazan Akşamlarına olan yoğun katılımı bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. Mübarek Ramazan Ayı nın ruhuna yakışır mütevazi etkinlik programımızla halkımızın bu Ayı en güzel şekilde yaşamaları için çalışıyoruz. dedi. Eski Ramazanların ruhunu yaşatmak için yola çıkan Sincan Belediyesi, düzenlediği tasavvufi konserlerle ruhunuza hitap ederken kültürümüzün vazgeçilmezlerinden Karagöz- Hacivat, kukla, meddah ve orta oyun gibi gösterileri Sincanlılarla buluşturuyor. Bu da miniklerin oldukça hoşuna gidiyor. Hem mahalle şenliklerinde hem de meydanlarda miniklerin büyük ilgisini çeken gösteriler ailelerden de tam not alıyor. Kültürel değerlerimizin yok olmasının önüne geçildiğini vurgulayan vatandaşlar, Ramazan Ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna da vurgu yaparak Sincan Belediyesine teşekkür etti. HABER MERKEZİ- Ak Parti Genel BaşkanYardımcısı Mehmet Ali Şahin Kızılcahamam da ziyaret de bulundu. Şahin, Belediye Başkanı Muhittin Güney i makamında ziyaret etti. Belediye çalışmaları hakkında bilgi alangenel BaşkanYardımcısı Mehmet Ali Şahin, ziyaretinin ardından Aşağı merkez Camiine geçerek Cuma namazı kıldı. Yolculuğu memleketi Karabük teki Ana ocağı olanmehmet Ali Şahinkısa bir ilçe turu yaparak yöresel ürünler satan esnaflardan alışveriş yaptı. Ak Parti Genel BaşkanYardımcısı Mehmet Ali Şahin, alışverişinardından ilçedenayrıldı.

5 ANKARA 8 Temmuz 2014 Salı 5 Çankaya da yaz spor okulları başladı Çankaya Belediyesi, yaz spor okulları, bu yıl 900 çocuğun katılımıyla başladı. Mamak ta 5 bin kişilik iftar HABER MERKEZİ - Mamak Belediyesi, Başak Mahallesi nde toplu iftar düzenledi. Başak Mahallesi Kapalı Pazaryeri nde gerçekleşen iftarda 5 bin kişi aynı sofrada oruç açtı. İftara Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ün yanı sıra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Mamak Müftüsü Muharrem Genç ve vatandaşlar katıldı. Mahallelinin iftar coşkusunu paylaşan Gül ve Akgül, masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Mahalle iftarlarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdiklerini kaydeden Akgül, Yaklaşık 5 bin kişi bir aradayız. Davet ettiğimiz sofraya icabet ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi. Vatandaşların Ramazanlarını tebrik ederek konuşmasına başlayan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül, iftar organizasyonları ve mahalle iftarlarıyla Ak Partili belediyelerin milletle devlet arasında yıllar önce kurulan duvarı yıktığını kaydetti. Gül, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ün gerek sosyal belediyecilik anlamında gerekse yaptığı hizmetlerle yalnızca Ankara nın değil, Türkiye nin en başarılı belediye başkanlarından biri olduğunu söyledi. Akgül, açılan oruçların ardından Mamak Müftüsü Muharrem Genç ile birlikte mahallelilere cami müjdesi verdi. Başak Mahallesi nin hızla gelişen bir mahalle olduğunu belirten Akgül, Başak Aile Merkezi ve Bilgi Evi, Başak Gençlik ve Spor Merkezi, Necip Fazıl Kültür Merkezi ve Başak Kapalı Pazaryeri nin ardından bölgenin bir de yeni bir camiye kavuşacağını söyledi. 8 bin metrekarelik alanda, 4 bin kişilik, Osmanlı mimarisiyle inşa edilecek caminin proje çalışmalarının başladığını kaydeden Akgül, şimdiden hayırlı olsun dedi. HABER MERKEZİ- Çankaya Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Yaz Spor Okulları, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin ve Çankaya Belediye Meclis Üyelerinin de katılımıyla Ahlatlıbel Spor ve Sosyal Tesisleri nde başladı. Yaz tatilini Ankara da geçiren çocuklara birliktelik ruhuyla keyifli bir tatil yaşatmak için düzenlenen Yaz Spor Okulları, kayıtların tamamlanmasının ardından 900 heyecanlı miniğin ve ailelerinin katılımıyla başladı. Çocuklar ve aileleri açılış töreninin ardından belediye tarafından dağıtılan kumanyalarla Ahlatlıbel de piknik yaptılar. Açılışta çocuklara yönelik çalışmalara ayrı bir titizlik gösterdiklerini belirten Taşdelen; Çocuklarına yatırım yapan toplumlar, geleceklerine de yatırım yaparlar. Çocuklarımızın yeteneklerini önceden tespit ederek onları doğru şekilde yönlendirmeliyiz. Çocuklarımızın gelecekte çok büyük başarılara imza atacaklarına inanıyor ve burada onlara en iyi eğitimi vermek istiyoruz. Çocuklarımız, Yaz Spor Okulumuzda hem eğlenecek, hem spor yapacak hem de yeteneklerini geliştirme imkanı bulacaklar. Çankaya çocukların kenti olacak, biz de sizlerin iyi yetişmeniz için elimizdeki bütün kaynakları seferber edeceğiz. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz ve biz de bu geleceğe yürekten inanıyoruz. şeklinde konuştu. Taşdelen in konuşmasının ardından başlayan açılış partisinde, dans ederek eğlenen çocuklar, Hacivat Karagöz gösterisi ile keyifli dakikalar yaşadılar. Kendilerine bu imkanı sağlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu yaş grubu çocukları, spor ve eğlence ile buluşturarak toplumsal ve sosyal faaliyetlere dahil edecek etkinlik, aynı zamanda kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacını da taşıyor. Birinci dönemi 24 Temmuz da sona erecek, ikinci dönemi ise Ağustos 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek olan yaz okulunda, çocuklar futbol, basketbol, voleybol, tenis, satranç, capoeira, zumba ve aikido gibi geniş bir yelpazede eğitim alırken velilere de step dans dersleri verilecek. Yaz Spor Okulları süresince çocukların tüm ihtiyaçlarını ve kullanacakları araçları Çankaya Belediyesi karşılıyor. Eğitim alacakları Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri ile Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu na gidiş gelişlerini kendilerine tahsis edilen araçlarla yapacak olan miniklere, forma, şort, çorap ve şapkalar da Çankaya Belediyesi tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Bakan Ala ev ziyaretinde HABER MERKEZİ - İçişleri Bakanı Efkan Ala, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile birlikte Keçiörenli vatandaşların evlerine misafir oldu; gıda yardımında bulundu. Ev ziyaretlerine İçişleri Bakanı Ala nın eşi Gülseren Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Haluk İpek, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak, Keçiören Kaymakamı Nusret Dirim ve eşi Burcu Dirim, AK Parti Keçiören Kadın Kolları Başkanı Canan Baran İzgi ve Keçiören TOGEM Başkanı Ayten Aydın de katıldı. Bakan Ala ve beraberindeki heyet sırasıyla Mustafa Ünal(77)ve Elmas Ünal(77), Hilmi Haksever(85) ve Fazilet Haksever(82), Tekin Karagül(38) ve Fikriye Karagül(38), Şaho Şentürk(85) ve Senem Şentürk(75) çiftlerinin kapısını çaldı. Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen ev ziyaretlerinde ilginç diyaloglar da yaşandı. 60 yıl boyunca içtiği sigara yüzünden gırtlak kanseri olduğunu anlatan Mustafa Ünal, eşiyle 1952 yılında evlendiğini söyleyince Haluk İpek İsteyince hemen verdiler mi? diye sordu. Mustafa Amca nın yanıtı ise Babası bunu bana vermek için 9 kurban kesti oldu. Ziyaret sırasında Başkan Mustafa Ak ile hatıra fotoğrafı çektiren 82 yaşındaki Fazilet Haksever ise, İçişleri Bakanı nın eşi Gülseren Ala ve Başkan Ak ın eşi Hatice Ak a Üzülmeyin, sizinle de fotoğraf çektireceğim diye espiri yaptı. Fazilet Teyze nin bu espirisi herkesi gülümsetti. Bakan Ala, Başkan Ak ve beraberindekiler, geçimini Ulus ta bir tezgahta çorap satarak sağlayan Tekin Karagül ün 9 yaşındaki kızı İlayda ve 4 yaşındaki kızı Filiz Naz ı da oyuncak bebek hediye ederek sevindirdiler. Yiğiner: Hijyen eğitimi süresi uzatılmalı HABER MERKEZİ- Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, Hijyen Eğitimi ile ilgili mevzuatların birleştirilmesini ve hijyen eğitim süresinin uzatılmasını istediklerini bildirdi. Konu ile ilgili yaptığı açıklamada Başkan Mehmet Yiğiner, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girdiğinden dolayı, ilgili işkollarındaki işyerleri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarına geçici 1. madde doğrultusunda 1 yıl içerisinde hijyen eğitimi almaları noktasında sorumlu tutulmuşlar ve eğitim hazırlık süreci de 05 Temmuz 2014 tarihi itibari ile sona ermiştir. diye kaydetti. İşyeri sahiplerinin veya işletmecilerinin, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından mevzuatlar gereği sorumlu olduklarını belirten Başkan Yiğiner, Gıda üretim ve perakende işyerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan işyerleri, motel, otel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu işyerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programları uygulanmaktadır. Bu konuda sadece tek bir yönetmelik yürürlükte değildir. Türk Gıda Kodeksi ekmek ve ekmek çeşitleri Tebliği, Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Yem Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal gıdalar için özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Okul Kantinleri Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Hijyen Eğitimi Yönetmelikleri resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Esnafımızın bu kadar çeşitli ve özel kanunlardan dolayı çıkartılmış ilgili yönetmelikleri takip edebilmesi ve uygulayabilmesi de mümkün değildir. Cezai müeyyide uygulamakta sorunu çözmemektedir. Esnafımız zaten çok zor şartlarda işyerlerini açık tutmaya çalışırken, bu kadar karmaşık ve takip edilmesi zor mevzuatlardan sorumlu tutularak cezalarla karşı karşıya bırakılması da akla, mantığa uygun bir uygulama olarak görülmemektedir. Bu nedenle, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca hijyen eğitimine yönelik uygulamada olan yönetmelikler birleştirilmeli ve esnafımızın anlayabileceği şekilde sadeleştirilmelidir. değerlendirmesinde bulundu. Hijyen Eğitiminde sürenin uzatılmasını isteyen Başkan Yiğiner, Hijyen Eğitimi yönetmeliğinde belirtilen eğitimin alınması için gerekli süre 05 Temmuz 2014 tarihi itibari ile sona ermiştir. Yönetmelik, hijyen eğitimi almayan her bir çalışan için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesine göre işlem yapılarak kişi başı TL arasında cezai müeyyideyi getirmiştir. Programı olmayan eğitim yapılamaz. Hijyen Eğitimine yönelik hazırlanan hijyen eğitimi programları da yönetmeliğin geçici 1. maddesi ile verilen 1 yıllık süreç içerisinde Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp, uygulamaya geçirilmiştir. Bir bakıma işyeri sahiplerine çalışanları için verilen 1 yıllık süreç içerisinde hijyen eğitimi programları da hazırlanmıştır. Gıda ile temas eden madde ve malzeme üretimi hijyen eğitimi modüler programı Haziran 2014 tarihinde onaylanarak, yürürlüğe girmiştir. Bu iş kollarında çalışan esnaf ve sanatkarlarımız programları olmadığından hijyen eğitimini alamamışlardır. Şimdi kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı cezai yaptırımla karşı, karşıya bırakılacaklardır. Bu nedenle Hijyen Eğitimi yönetmeliğindeki eğitim hazırlık sürecinin en az 6 ay daha uzatılması uygun olacaktır. görüşünü belirtti.

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard ISSN 1308-7622 D NLENEMEYECEK! Cumhurbaflkan Erdo an' n kullan laca n aç klad yerleflkede dinlemelere karfl özel önlemler al nd HABER 12. SAYFADA 6 Eylül 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat

Detaylı

Avrupa ülkelerine Ifi D UYARISI. ABD D fliflleri Bakan John Kerry ÖLÜLER N DEFNETT LER, ÖFKELER N HAYKIRDILAR

Avrupa ülkelerine Ifi D UYARISI. ABD D fliflleri Bakan John Kerry ÖLÜLER N DEFNETT LER, ÖFKELER N HAYKIRDILAR ISSN 1308-7622 Temiz ka d n alan hsano lu: En do ru karar millet verecektir CHP ve MHP'nin cumhurbaflkan aday olarak önerdi i Ekmeleddin hsano lu, adli sicil kayd ald. hsano lu, gazetecilere yapt aç klamada,

Detaylı

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak ISSN 1308-7622 23 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kutlu yürüyüfl sürecek AK Parti Genel Baflkan aday ve D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, genel baflkan olmas halinde 12 y

Detaylı

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün sözleri siyaset kulislerinde, radyo mikrofonlar nda, televizyon ekranlar nda, gazete sütunlar nda ve sanal ortamda tart fl ld, tart fl l yor. Asl

Detaylı

nanmas güç ama Obama ile Erdo an Ifi D için hemfikir!

nanmas güç ama Obama ile Erdo an Ifi D için hemfikir! Davuto lu ndan Ifi D ve K l çdaro lu aç klamas ISSN 1308-7622 Baflbakan olduktan sonra ilk kez AK Parti Geniflletilmifl l Baflkanlar toplant s nda konuflan Ahmet Davuto lu, Ifi D operasyonu ve CHP lideri

Detaylı

ABD, AB ve SMDK den aç klama!

ABD, AB ve SMDK den aç klama! ISSN 1308-7622 www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr ALTIN ELLER i buluflturan B R FEST VAL GERÇE Kültür Bakanl Halk Kültürü ve Bilgi Yönetimi Dairesi Baflkan Sanem Ar kan han mefendi ile sohbet ederken,

Detaylı

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas Hofl geldin Bal kesir Bal kesirspor'un, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinin ard ndan kentte büyük coflku yafland. K rm z -beyazl ekibin, stanbul Büyükflehir Belediyespor'u 2-1 yendi i maç n bitifl düdü

Detaylı

K KARDEfi N. baflar hikayesi! YAZAN: AHMET DAVUTO LU, KAHRAMANLAR: TÜRK YE-AZERBAYCAN

K KARDEfi N. baflar hikayesi! YAZAN: AHMET DAVUTO LU, KAHRAMANLAR: TÜRK YE-AZERBAYCAN ISSN 1308-7622 Ankara, tar mda marka olacak Fehmi Koru Mezopotomya güneflini Monaco ya tafl d k 12. Sayfada Prof. Dr. brahim Ortafl Özlük haklar bilimin altyap s... 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe

Detaylı

ASELSAN. oldu u için ne kadar gurur duysa

ASELSAN. oldu u için ne kadar gurur duysa Türkiye nin gözbebe i ASELSAN Türkiye böyle bir kurulufla sahip Haber Müdürümüz Dursun ERKILIÇ, oldu u için ne kadar gurur duysa Asilsen, olaca n ASELSAN bafll kl yaz s yla bu dev kuruluflun dününe, bugününe,

Detaylı

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M Yeni yetme ile ak sakall harman STE YEN KAB NE ISSN 1308-7622 62. HÜKÜMET HAYIRLI OLSUN 30 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle

Detaylı

CHP ç k fl ar yor AK PART RAM OLACAK SALLADILAR! Ç k fl yolu Hac Bektafl. sim de il, CHP lilik! AOÇ de yang n. Muhtar deyip geçmeyeceksin

CHP ç k fl ar yor AK PART RAM OLACAK SALLADILAR! Ç k fl yolu Hac Bektafl. sim de il, CHP lilik! AOÇ de yang n. Muhtar deyip geçmeyeceksin ISSN 1308-7622 18 A ustos 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Mehmet Atalay tebrik etmek gerek Bas n lan Kurumu, Bab- Ali yafl yor dergileri konufluyor slogan ile Bas n Bayram an s na,

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi;

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi; ISSN 1308-7622 ACI MUZ! 4 Nisan 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr stanbul Ticaret Odas, 2014 Mart ay nda fiyat en çok artan ve azalan ürünleri aç klad. Buna göre, 2014 Mart ay nda TO'nun stanbul

Detaylı

Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah

Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah Y ld r m'a ret floku fiike davas nda Yarg - tay Cumhuriyet Baflsavc l itirazlar reddetti. Dava dosyas stanbul 10. A r Ceza Mahkemesine gönderilecek. Fenerbahçe Kulübü Baflkan Aziz Y ld - r m' n cezas n

Detaylı

Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor

Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor 6 VEK L tart flmas Yerel seçimlerde belediye baflkan seçilen 6 milletvekilinin TBMM üyeli- i sona erdi. Yaz okundu TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Bal - kesir Milletvekili Ahmet Edip U ur, AK Parti stanbul

Detaylı

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin.

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin. ISSN 1308-7622 3 Nisan 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr TOBB Baflkan Hisarc kl o lu: Yerelde yeni bir dönem bafllad TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, milli iradenin sand a yans mas yla

Detaylı

Yasama, yürütme, yargıda neler oluyor? Sabih Kanadoğlu NASIL BAKIYOR?

Yasama, yürütme, yargıda neler oluyor? Sabih Kanadoğlu NASIL BAKIYOR? EFSANE RÖPORTAJLAR Yasama, yürütme, yargıda neler oluyor? Sabih Kanadoğlu NASIL BAKIYOR? Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Sabih Kanadoğlu, Efsane Güzeldereli nin sorularını yanıtladı. 11. Cumhurbaşkanı

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL 23 A ustos 2014 Cumartesi Cumhurbaflkan seçilen AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, MYK toplant s n n ard ndan yapt konuflmada, Partimiz içinde nifak, ayr flma, fitne ç kmas n bekleyenler,

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

ISSN 1308-7622 Hak- fl Genel Baflkan MAHMUT ARSLAN: kisi mam Hatipli k z. Çocuklar kaç r lan anneler direniflten taviz vermiyor S YAS LER N GÜNDEM

ISSN 1308-7622 Hak- fl Genel Baflkan MAHMUT ARSLAN: kisi mam Hatipli k z. Çocuklar kaç r lan anneler direniflten taviz vermiyor S YAS LER N GÜNDEM ISSN 1308-7622 Hak- fl Genel Baflkan MAHMUT ARSLAN: 5 Haziran 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Tafleronluk imkans z AK Parti Yalova y kabullendi AK Parti Yalova Milletvekili Temel

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Haberleşme durdu, ulaşım çöktü 2 Nisan 2015 Perşembe www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! TÜRKİYE Yİ elektrik çarptı! Bir gün kokar! Eski zamanları özlediğini söyleyen

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı