Sanal Dünyada Varolmak: Üniversite ve Internet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sanal Dünyada Varolmak: Üniversite ve Internet"

Transkript

1 Sanal ünyada arlmak: Üniversie ve Inerne Harald Schmidbauer İsanbul Bilgi Üniversiesi İşleme Bölümü Can Burak Çilingir İsanbul Bilgi Üniversiesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü Mehme Gençer İsanbul Bilgi Üniversiesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü ehbi Sinan Tunalığlu İsanbul Bilgi Üniversiesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öze Inerne sadece bilim insanlarının uzakaki bilgilere ve kişilere erişmesini klaylayırmakla kalmaz, bunun yanısıra uzakakilerin nlara ve akademik kurumun bilimsel üreimine klay erişimini de sağlamakla bilim camiasına enegrasynu iki yönlü larak ekilemiş lur. Bu çalışmada Türkiye üniversielerinin Inerne ramındaki görünürlük seviyelerine ilişkin daha önce yapığımız bir niceliksel araşırma genişleilmeke ve buna ek larak bulguların akademik bilişim sraejilerinin gelişirilmesi bağlamındaki snuçları arışılmakadır. Araşırma snuçları üniversielerin İnerne arama mrlarında daha görünür lmasında yayın sayısı kadar bilişim hizmelerinin uluslararası sandarlara uygunluğu, vakıf veya devle üniversiesi lması, büyük kenlerde knuşlanmış lması, ve kendi bilgi işlem birimleri lması üründen fakörlerin de ekili lduğu ancak üniversienin yaşı ve büyüklüğünün ekili lmadığını raya kymakadır. 1 Giriş Akademi ve Inerne ünyası karşılıklı bir fayda ilişkisi içerisindedir. Bir yandan akademi Inerne i mümkün kılan eknik alyapıyı besler ve içerik sağlarken, Inerne de uzak yerelleri birbirine bağlayarak çeşili bilgiye hızlı erişim sunuyr. Bilginin gigide sayısallaşması ile bir yandan e-eğiim prgramları, sayısal küüphaneler, açık erişim ders maeryalleri, yayınlar ve nline akademik arışma ramları gibi yeni luşumlar raya çıkarken, bir yandan da İnerne bilim insanları arasındaki geleneksel bilgi alışverişinin sn derece hızlanmasını ve klaylaşmasını sağlayarak bilimsel faaliyei gidide daha ssyal kılmaka. Inerne bir yönde akademiye böylesine bir ljisik desek sağlarken, diğer yönde akademik kuruluşu nasıl erfi eirir? iğer bir deyişle, akademik kuruluşun Inerne eki görünürlüğü hangi fakörlere bağlıdır? Bu sruların cevaplarını aradığımız analiik bir çalışmanın raprunu XI. Türkiye de Inerne Knferansı nda sunmuşuk[1]. Çalışma göseriyr ki, üniversienin akademik akiviesi, Inerne alyapı çalışmalarında göserdiği inisiyaif ve Üniversie ipi (vakıf ya da devle üniversiesi ikileminde) Inerne eki görünürlüğü ekileyen önemli fakörler iken, mdelimiz çerçevesinde üniversie nin yaşı ve eğiim akiviesi bir önem arzememekedir. 1

2 Özgür yazılım kullanımı ve cğrafi ekenler mdellenememekle birlike, çalışmamızdaki bulgular ve benzeri çalışmalar[3] bu fakörün de bilişim imkanlarına lumlu ekileri ve uygulama seçeneklerini arırması dlayımıyla Inerneeki görünürlüğü ekilediğine işare emekedir. Çalışmanın ilk bölümünde, yeni bir eken larak Sandarlara Uyumluluk ile beraber önceki çalışmamızda kullanmış lduğumuz fakörlerin yeniden değerlendirmesini sunuyruz. Ardından mdel bağlamında değerlendirmeye dahil edilen fakörleri sunarak, çalışmanın sınırları ve alernaif yaklaşımları arışıyruz. Araşırma yöneminin anlaıldığı ve bulguların özelendiği bölümlerin ardından sn bölümde sraejik önem afeiğimiz bazı hususları görüşlerinize sunuyruz. 2 Görünürlüğü Ekileyen Fakörler 2.1 Hedef eğişken: Görünürlük Bir kuruluşun Inerne üzerindeki görünürlüğünü ölçmek çeşili nedenlerle zr bir işir. Öncelikle, Inerne in merkezi ve hiyerarşik bir yapısı lmaması nedeniyle böyle hazır bir bilgi mevcu değildir. Öe yandan herhangi bir veri derleme yönemi spekülaif ya da en azından nesnel lmayacakır. Faka, neicede, böyle bir bilgiye labildiğince nesnel bir şekilde ulaşmamız gerekmekedir. Çalışmamızda, bir Web siesinin Inerne eki görünürlüğünü, Ggle arama mrunun web siesine dair kaç arama snucu döndürdüğü ile perasynalize eik. Ggle arama mrunu ercih ememizdeki en önemli neden ise, Ggle ın günümüzde en yaygın kullanıcı abanına sahip arama mru lmasıdır. 2.2 Açıklayıcı eğişkenler ve Operasynalizasyn Gelenek bir plulukaki zamanla yerleşen alışkanlıklar ve praiklerdir. Bunlar iş ve karar süreçlerinde önemli rl ynamakadır. Yerleşik uygulamaların Inerne deki görünürlüğü ekileyip ekilemediğini es edebilmek için üniversienin yaş verisini kullanmakayız. Genel Yapı üniversienin vakıf ya da devle kuruluşu lması ikilemine bağlı larak perasynalize edilmiş bir ekendir. İki kuruluş ipinin Inerne eki görünürlüğün üzerinde farklı ekilerde bulunduğu hipezinden yla çıkarak esimizi gerçekleşiriyruz. Akademik Akivie akademik kuruluşun iki önemli akiviesinden birisidir. Yğun akademik akivienin Inerne eki görünürlüğü lumlu yönde ekilediği görüşüyle, mdelimizde bu ekeni üniversie bünyesinde 2005 yılı içerisinde yapılmış lan aıflı yayınların sayısıyla[4] emsil ediyruz. Eğiim Akiviesi akademik kuruluşun diğer önemli akiviesidir ve bunu üniversienin akademisyen ve öğrenci sayılarıyla perasynalize ediyruz. İleişim Teknljileri Bağlamında Alyapı Çalışmaları ilk ahlilde Inerne eki görünürlüğü ekileyen bir fakördür. Bunun mdel bağlamında nasıl bir örünü sergilediğini görebilmek için, üniversienin ers alan adı srgulamasının kendi veri merkezine çözünüp çözünmediği bilgisini kullanıyruz. Çözündüğü durumlarda, üniversienin kendi veri merkezini kendisinin yöneiği varsayımında bulunuyruz. 2

3 Özgür Yazılım Kullanımı esnekliği arırıcı, maliye düşürücü, birlike işlerlik bağlamında imkân sağlayıcı bir eknlji kullanımını mümkün kılmakadır. Bu bakımdan, Inerne e görünürlüğü ekilemesi lasıdır. Üniversielerin web sunucularında kullanılan işleim sisemiyle emsil eilmişir. Cğrafi Ekenler demgrafik çıkarım yapmada kullandığımız bir eken larak, mdelimizde yerini alıyr. Operasynalizasyn, üniversienin ana kampüsünün knuşlandığı şehir larak gerçekleşirilmekedir. Sandarlara Uyumluluk birlike işlerlik esasının emeli, aynı zamanda gelişiricilerin kullandıkları eknlji knusunda yekinliğinin bir ölçüü larak mdelimize eklenmişir. Bu eken, üniversie web sielerinin ana sayfalarında kilbay başına düşen W3 Knsrsiyum ğrulama Servisi haa sayısı ile emsil edilmekedir. 3 eri Sei ve Medlji Al bölüm 2.2 de adlandırılan ekenlerden yla çıkarak luşurduğumuz veri seimiz aşağıdaki değişkenlerden luşmakadır ve bu verilere ilişkin öze grafik bilgileri Şekil 1 de sunulmakadır: 1. Ggle ahmini arama snuç sayısı: ggle.arama.snuc.sayısı 2. Üniversienin yaşı: yaş 3. evle ya da vakıf üniversiesi ikilemine bağlı larak kuruluş ipi: uni.ipi Aıf ve yayın sayıları: yayın.sayısı 5. Üniversienin ögrenci ve akademisen sayıları: öğrenci.sayısı, akademisyen.sayısı 6. Ters alan adı srgulamasının üniversienin kendi veri merkezine çözünüp çözünmediği bilgisi: ers.alan.kaydı 7. Web sunucusunda (ya da bu sunucuya erişim sağlayan vekil sunucusunda) kullanılan işleim sieminin özgür yazılım lup lmadığı bilgisi: is.ipi 8. Üniversienin ana kampüsünün knuşlandığı şehir: şehir 9. Kilbay başına düşen W3 Knsrsiyum ğrulama Servisi haa sayısı: w3.haa.sayısı/kb Medlji larak iki emel yönem kullanıyruz: (1) regresyn analizi, (2) saçılım grafikleri üzerinden çıkarımlar. Regresyn analizi üm veriler ile farklı kmbinasynlar luşurularak gerçekleşirilmişir. Saçılım grafikleri ise, regresyn analizinda anlamsız çıkan ekenleri ya da analizin yakalayamadığı örünüleri görsel larak raya kymakadır. 3

4 Lg(Tahmini Ggle Snuc Sayisi) Universienin Yayin/Aif Sayisi Universienin Ogrenci Sayisi lg.ggle.esimaed.search.resul.size Universienin Akademisyen Sayisi Yayin/Aif Sayisi Anasayfadaki Tplam Haa Sayisi Ogrenci Sayisi KB Basina usen Haa Sayisi Akademisyen Sayisi Universienin Yasi Haa Sayisi KB Basina Haa Sayisi Şekil 1: eri sei öze grafik bilgileri 4

5 4 Bulgular ve eğerlendirme enenen çeşili regresyn mdellerinin içerisinde en anlamlı ve güçlü mdel şöyledir: lg(ggle.arama.snuc.sayısı) = lg(yayın.sayısı) (0.605) (0.111) ers.alan.kaydı (0.271) uni.ipi(akıf) (0.359) w3.haa.sayısı/kb (0.057) Görüldüğü gibi, Inerne e görünürlüğü ekileyen ekenler yayın.sayısı, ers.alan.kaydı, uni.ype (akıf lduğu durumlar) ve w3.haa.sayısı/kbır. enenen mdellerde, ilginçir ki, gelenek, eğiim akiviesi, özgür yazılım bağlamında sunucu ipi ve şehir Inerne e görünürlüğü açıklama yönünde anlamlı snuç vermemişlerdir. Anlamlı ekenleri eker eker ele alacak lursak, en güçlü ve anlamlı ekinin akademik akivieden kaynaklandığını görmekeyiz. Üniversielerin kendi Inerne alyapılarını yönemedeki girişimleri ve knvensiynlara bağlı kalmaları Inerne e görünürlüğü arırmakadır. ikkai çeken bir bulgu da, vakıf üniversielerinin, diğer kşullar sabi kalmak kaydıyla, devle üniversielerinden daha fazla görünür lduklarıdır (Bkz: Şekil 2). Sn larak, üniversienin sandarlara uyumlu bir uygulama sergilememesi durumunda, Inerne eki görünürlüğün lumsuz ekilendiğini söyleyebiliriz. Inerne eki görünürlük ve akademik akivienin nasıl ekileşiği, vakıf/devle üniversiesi ikilemi verisi ve regresyn çizgisiyle beraber Şekil 2 de sunulmakadır. Bu şekilde görüldüğü üzere, vakıf ve devle üniversieleri ayrı ayrı regresyn analizine abi uulduklarında önemli bir fark raya çıkmakadır. Bu farkın sebepleri arışılmalıdır: akıf üniversieleri Inerne i daha mı iyi anlamakadırlar? Inerne eknljilerini kullanmaka daha mı beceriliklidirler? evle üniversielerine kıyasla eknljiye ayrılan daha yüksek büçeler, Inerne eknljilerinden daha yğun bir şekilde faydalanmayı mı mümkün kılmakadır? akıf üniversieleri, eknik alanda insan kaynakları bakımından devle üniversielerinden ayrışmaka mıdır? Yksa, genellikle hakla ilişkiler sraejilerinde Inerne e verilen önemin faydalarını mı görmekedirler? Mdelde belki de veriseindeki eksik gözlemlerin ekisinden dlayı yer almayan özgür yazılım kullanımı, Şekil 3 e bakıldığında önemli bir örünü sergilemekedir. Ticari yazılımlar yğunlukla görünürlük ve akademik akivie başarımının düşük lduğu bölgelerde (grafiğin sl al bölgesi) görünmekedir. Özgür yazılım ise bu başarımın yüksek lduğu alanlarda daha çk göze çarpmakadırlar. Buraya düşülmesi gereken önemli n ise, eksik gözlemlerin çğunda web sunucularının Apache eikei göndermeleridir. Ama, pek sık raslanmasa da icari işleim sisemleri üzerinde de Apache yazılımı kurulabileceğinden, bu veriyi hem mdel kurarken hem de grafiklerde göz ardı emekeyiz. Sn larak, belki de vakıf/devle ikilemine bağlı larak, Şekil 4 e bakıldığında şehir bilgisi de bir örünü sergilemekedir. Görünürlük ve akademik akivie başarımının düşük lduğu bölgelerde İsanbul hakimiyei gözlemlenirken, başarımın yüksek lduğu bölgelerde Ankara Üniversielerinin yğunluğu dikkai çekmekedir. 5

6 Inernee Grunurluk ve Akademik Akivie lg(yayin sayisi) lg(arama snuclari) Regresyn Mdel Cizgisi akif Regresyn Mdel Cizgisi evle Regresyn Mdel Cizgisi akif universiesi evle universiesi Şekil 2: Inerne e görünürlük, Akademik akivie, Kuruluş Tipi 6

7 Web sunucusu isleim sisemi ve arama snuclari yayinlar lg(yayin sayisi) lg(arama snuclari) Ozgur Yazilim Ticari Yazilim Eksik Gzlem Şekil 3: Inerne e görünürlük, Akademik akivie ve İşleim Sisemi Tipi 7

8 Sehir ekisi lg(arama snuclari) K.MARAS MALATYA ESKISEHIR IZMIR IZMIR KAYSERI AANA GAZIANTEP BALIKESIR ICEL ANTALYA AYIN AN BURSA KKTC TRABZON ISPARTA KOCAELI CANAKKALE ZONGULAK BOLU ENIZLI KONYA IZMIR EIRNE SAMSUN GEBZESIAS ERZURUM IYARBAKIR MANISA KUTAHYA NIGE ELAZIG AFYON SANLIURFA ESKISEHIR MUGLA TOKAT HATAY KIRIKKALE SAKARYA KARS KKTC IZMIR lg(yayin sayisi) Şekil 4: Inerne e görünürlük, Akademik akivie ve Şehir ekisi 8

9 5 Tarışma: Nasil Bir Bilişim Sraejisi? Üniversielerin kendi dışındaki bilim camiası ile enegrasynu şüphesiz ki uzun vadede bilimsel faaliyein arışı ve yaraıcılığı açısından önemlidir[2]. Bu snuçlara ulaşmada bilişim alyapısının gelişirilmesinin önemi yaygın larak kabul edilmekedir. Ancak bu ve benzeri araşırmalar göseriyr ki bilişim alyapısı harcamaları yapısal ercihlere bağlı larak sn derece değişken geri dönüş değerine sahip lmakadır. Bu snuçlar gözönüne alınarak bilişim alyapısı harcamalarında izlenecek sraejiye ilişkin bazı çıkarımlar yapılabilir: (1) dnanım ve hizmelerin dğrudan saın alınması kadar bilişim birimlerinin ve yeilerinin kurum içinde luşması önemlidir. Başlangıç maliyelerine rağmen bu yaklaşım üniversieyi ihiyacı lan eknljiyi bünyesindeki birim ve bireylerin aleplerine en uygun şekilde üreme ve uyarlamasına yarar. (2) Genel geçer ercihlerden ziyade kurumsal ihiyaca ve uzun vadede sürekliliğe sahip eknljiler ercih edilmelidir. Örneğin web sayfaları haalarına dair veriler rend araçlarla hazırlanan sayfaların uluslararası sandarlara aykırı ve dlayısıyla lumsuz ekiye sahip labileceğini göseriyr. e (3) özgür ve açık kaynak yazılımları kullanma knusundaki inisiyaifler 1. ve 2. maddede ifade edilen knuların yanısıra üniversielerin bilgi işlem birimlerini özgün ihiyaçlara uygun eknljik çözümleri üreebilen bir psizyna yönelme ve uygulama ercihlerini genişleme anlamında karlı bir yaırım lacakır. 6 Snuç Üniversielerin İnerne ramındaki görünürlüklerinde yayın sayıları kadar bilişim eknljisi ercihleri de ekili labilmekedir. Buna ilaveen genel larak vakıf üniversielerinin kendilerini İnerne ramında görünür kılmada devle üniversielerine ranla daha ekin ldukları görülmekedir. Bilişim alyapısının bu görünürlükeki ekisi eknljik ercihlere bağlı larak alyapıya sarfedilen kaynakların snuçlara ekisindeki değişkenliği gösermekedir. Genel larak eknlji ihiyaçlarını saın alma yerine bünyesi içerisinde üremeyi ercih eden üniversielerin görünürlüğünün daha yüksek lduğu raya çıkmakadır. Ayrıca eknljiye hakimiyei yüksek ve İnerne e açığı malzemeleri uluslararası sandarlara uygun hazırlayan kurumlar da daha avanajlı lmakadır. Kaynaklar [1] Harald Schmidbauer Can Burak Çilingir ehbi Sinan Tunalığlu. Türkiye deki Üniversieleri İnerne e daha görünür kılan fakörler. XI. Türkiye de Inerne Knferansı, 2006, Ankara, Türkiye. [2] Manuel Casells. Ağ Tplumunun Yükselişi. İsanbul Bilgi Üniversiesi Yayınları, İsanbul, [3] Mehme Gençer. Akademik bilişim alyapısında esneklik: Bilgisayar ve enfrmaik bölümlerinde ecrübeler. In Akademik Bilişim Bildiriler Kiabı, [4] Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi. Web f science aıf hp://arama.ulakbim.gv.r/ws/. İndeksleri yayın sayıları. 9

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2004/7 hp://www.ek.org.r TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan Karaca Nisan, 2004 TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

BÜYÜK DURGUNLUĞUN ÖĞRETTİKLERİ

BÜYÜK DURGUNLUĞUN ÖĞRETTİKLERİ Erinç Yeldan* yeldane@bilken.edu.r MUTADISMUTANDIS BÜYÜK DURGUNLUĞUN ÖĞRETTİKLERİ Gİrİş Küresel ekonomi 2007 Ağusos undan bu yana süregelen bir kriz oramında yaşıyor. Krizin yayılma biçimi öncelikle finans,

Detaylı

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012 SAYI 83 ARALIK 2012 ÖZEL ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ümi Özlale Alper Karakur Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapaılması İçin Poliika Önerileri Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı Finansal İsikrar ve Finansal

Detaylı

MENKUL KIYMETLER BORSASI ARACI KURUMLARINDA ĐŞLEM YAPAN YATIRIMCILAR ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA Kemal Poyraz*

MENKUL KIYMETLER BORSASI ARACI KURUMLARINDA ĐŞLEM YAPAN YATIRIMCILAR ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA Kemal Poyraz* MENKUL KIYMETLER ORSASI ARACI KURUMLARINDA ĐŞLEM YAPAN YATIRIMCILAR ÜZERĐNE ĐR ARAŞTIRMA Kemal Poyraz* Đlker Nayır** ÖZET Günümüzde ilimsel ve Teknolojik gelişim, er alanda olduğu gibi yaırım alanında

Detaylı

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ ISTANBUL TİCART DASI MİKRKRDİ MDLİ YLUYLA YKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNĞİ Prje Krdinatörü Prf. Dr. sfender Krkmaz Prje Grubu Üyeleri Yard. Dç. Dr. Burhan Balğlu Yard. Dç. Dr. Kutluk Kağan Sümer

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 202/25 hp ://www.ek.org.r TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI Ercan Uygur Bu çalışma "GAP BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET ve TARIM", başlığı ile Prof. Dr. Ercan UYGUR ve Prof.

Detaylı

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER 1. BAŞKAN DAN.... 3 2. ELEKTRONİK TİCARET (E- TİCARET) KAVRAMI. 4 3. E-TİCARETİN AVANTAJLARI.. 6 3.1. E-TİCARETİN FİRMALAR AÇISINDAN AVANTAJLARI 6 3.2. E-TİCARETİN

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

WEB SİTESİ TASARIMINDA VE

WEB SİTESİ TASARIMINDA VE WEB SİTESİ TASARIMINDA VE YÖNETİMİNDE ETKİLİLİK Türksel KAYA BENSGHİR * GİRİş Bilgi eknmisine geçişin yaşandığı günümüzde internet, mesafe kavramını rtadan kaldırarak insanlığa bir iletişim, dayanışma,

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI HAVACILIK VE UZAY EKOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ CİL 5 SAYI (43-58) SÜREKLİ PARAMERELİ GEEİK ALGORİMA İLE UYDU LİK ASARIMI Hv.Mu.Üğm. Mura BAĞCI* Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay eknolojileri Ensiüsü Uzay

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli İler ÜNLÜKAPLAN

Detaylı

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1 Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013 Revizyn Numarası : 1.0.1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 GİRİŞ... 6 I. E-FATURA UYGULAMASI NEDİR?... 6 A. YARARLARI NELERDİR?... 7 B. E-FATURA UYGULAMASI HANGİ ŞİRKETLER

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER GAYRİ SAFİ KATMAA DEĞER BÖLGESEL SONUÇLAR 4-2011 TÜRKİYE STATİSTİK KURUMU Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı Yıllık Hesaplar Grubu NİSAN 2014 ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal,

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

SORULARLA PATENT MEVZUATI

SORULARLA PATENT MEVZUATI İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın N 1996-25 SORULARLA PATENT MEVZUATI Hazırlayan Arzu Yurtman İSTANBUL Kitabın her hakkı ISTANBUL TİCARET ODASI'na ait lup, İSTANBUL TİCARET ODASI'nm ve yazar ismi belirterek

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

Detaylı

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi Müdürlüğü i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I) GİRİŞ...1

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi. HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi. HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043 İçindekiler YÖNETĠM BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI... 1 1 - E-Ticaret Kavramı...

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı