ÇUKUROVA ÜNİVERİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hacı Durdu ÇOBAN BİR ANLAMSAL WEB UYGULAMASI OLARAK TÜRKİYE ORGANİK TARIM BİLGİ PORTALI TASARIMI ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI ADANA,2010

2 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR ANLAMSAL WEB UYGULAMASI OLARAK TÜRKİYE ORGANİK TARIM BİLGİ PORTALI TASARIMI Hacı Durdu ÇOBAN ÇUKUROVA ÜNİVERİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. Zeynel CEBECİ Yıl: 2010, Sayfa:53 Jüri: Prof. Dr. Zeynel CEBECİ Prof Dr. Murat GÖRGÜLÜ Yrd. Doç. Dr. Sait M. SAY Geçtiğimiz on yıl boyunca çevre koruma ve gıda kalitesini garanti altına konusunda önemli bir küresel duyarlılık gelişmiştir. Organik tarım bu istekleri aynı anda karşılayan bir üretim biçimi olarak görülmüştür. Organik tarımda önemli bir potansiyeli bulunan Türkiye de organik tarımla ilgili eksikliklerden biri öğrenme kaynaklarının yetersizliğidir. Bu sorunu gidermede etkin çözümlerden biri elektronik öğrenme kaynaklarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve erişiminin kolaylaştırılmasıdır. Erişimi sağlamak için depolama, indeksleme ve arama mekanizmalarına gereksinim vardır. Bu çalışmada, bir organik tarım portalının geliştirilmesi ve organik tarımla ilgili öğrenme kaynaklarının tanımlanması için XML ile bir uygulama yanayının kullanılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada, Dublin Core (DC), FAO AgMES ve IEEE LOM üstveri elemanlarının karışımı ile geliştirilen bir uygulama yanayı kullanılmıştır. Bu tür uygulama yanaylarının tarımsal ontolojiler ile kullanılmasıyla organik tarımda öğrenme kaynaklarının tanıtılması, dizinlenmesi ve aranmasında anlamsal web uygulamalarının yaygınlaşması sağlanabilecektir. Anahtar Kelime: Organik tarım, portal, öğrenme kaynakları, üstveri uygulamaları, anlamsal web I

3 ABSRACT MSc THESIS DESIGNING AN ORGANIC AGRICULTURE INFORMATION PORTAL FOR TURKEY AS AN SEMANTIC WEB APPLICATION Hacı Durdu ÇOBAN DEPARTMENT OF ANIMAL SCIENCE INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF ÇUKUROVA Superviser: Prof. Dr. Zeynel CEBECİ Year: 2010, Page:53 Jury: Prof. Dr. Zeynel CEBECİ Prof Dr. Murat GÖRGÜLÜ Asst. Prof. Dr. Sait M. SAY Food security and environmental sustainability have been among the key issues in last decade. Organic agriculture is considered as remedity to guarantee both of these two issues and put into operation. Even though Turkey has a great potential, organic production in Turkey has been below this potential due to the lack of learning and training resources on organic agriculture. In order to overcome this issue, developing and publishing e-learning/training resources, and easing to access them can be effective approaches. There is a strong need to the mechanisms for storing, indexing and searching to ease Access to the related resources. The objectives of this study were to develop an information portal on organic farming and to index relevant web resources that can be accessed online via internet. In order to achive these objectives a metadata application profile based on XML markup language has been developed and adpated to the portal. This specific application profile has been created with the elements from Dublin Core (DC), FAO AgMES and IEEE LOM metedata standards and profiles. The use of this application profile with agricultural thesaurus will contribute to expanding semantic web applications. Key words: Organic farming, portals, learning resources, metadata applications, semantic web II

4 TEŞEKKÜR Tez çalışmamın seçiminde, araştırmanın yürütülmesi ve tamamlanmasına kadar kadar geçen her aşamada desteğini esirgemeyen danışman hocam Prof. Dr. Zeynel CEBECİ ye, Jürime katılan Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ ye, çeşitli konuları araştırmamda yardımları ve yönlendirmeleriyle destek olan Yrd. Doç. Dr. Sait M. Say a; verilerin toplanması ve sisteme eklenmesinde yardımcı olan eşim Funda ÇOBAN a ve tüm bölüm öğretim üyelerine teşekkürlerimi sunarım. III

5 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ..I ABSTRACT.II TEŞEKKÜR... III İÇİNDEKİLER...IV ŞEKİLLER DİZİNİ...VI 1. GİRİŞ Genel Türkiye de Organik Tarım Organik Tarım Ve Bilişim Anlamsal (Semantic) Web Tezin Önemi ve Amacı 9 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE METOD Materyal Metot BULGULAR VE TARTIŞMA Sistem Mimarisi Ve İşleyiş Modeli Sistem Mimarisi İstemci Katmanı Uygulama Katmanı (1). Nesne ve Üst Veri Yönetimi (2). Nesne Ekleme (3). Nesne Arama Ve Listeleme Motoru (3).(a). Basit Arama (3).(b). Nesne Detay Bilgisi (3).(c). Nesne Görüntüleme (3).(d). Gelişmiş Arama (3).(e). Nesne Listeleme (4). Nesne Dışı İçerik Yönetimi (5). Üyelik ve Oturum Yönetimi 43 IV

6 (6). Kullanıcılar ve Roller (7). Üyeler (8). Editörler (9). Yönetim İşlemleri (10). Ziyaretçi İstatistiği Veri Katmanı (1). Nesne Üst Verileri Depo Alanı (2). Veri Tabanı Yönetim Sistemi SONUÇ VE ÖNERİLER...48 KAYNAKLAR...50 ÖZGEÇMİŞ...53 V

7 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 2.1. BioAgro Giriş Sayfası.10 Şekil 2.2. ATTRA Giriş Sayfası Şekil 2.3. Organik Eprints Giriş Sayfası 12 Şekil 2.4. OCW Giriş Sayfası Şekil 2.5. OAC Giriş Sayfası.14 Şekil 2.6. ISOFAR Giriş Sayfası...15 Şekil 2.7. ENOAS Giriş Sayfası Şekil 2.8. IFOMA Giriş Sayfası.17 Şekil 2.9. OACC Giriş Sayfası.. 18 Şekil Organik Avrupa 19 Şekil FIBL Giriş Sayfası...20 Şekil Organik Tarım da Biz...21 Şekil 4.1. Organikbilgi Portalı Anasayfa Ekran Görüntüsü 27 Şekil 4.2. Organik bilgi Genel Sistem Mimarisi.28 Şekil 4.3 Nesne Üstveri Ekleme İşlemleri..29 Şekil 4.4. Veri Ekleme Ekran Görüntüsü 30 Şekil 4.5. Veri Listeleme Ekran Görüntüsü 31 Şekil 4.6. Nesne Detay Ekran Görüntüsü...34 Şekil 4.7. XML Ekran Görüntüsü...34 Şekil 4.8. Veri Detaylı Arama Ekran Görüntüsü 35 Şekil 4.9. Veri Listeme Ekran Görüntüsü...36 Şekil Dış Bilgi İstemci Ekran Görüntüsü...39 Şekil Dış Bilgi Veri Giriş Ekran Görüntüsü..40 Şekil Sözlük İstemci Ekran Görüntüsü. 41 Şekil Web Bağlantıları Ekran Görüntüsü Şekil Resim Galeri Ekran Görüntüsü...42 Şekil 4.15 Web Sayfası Ziyaretçi İstatistik Görüntüsü.45 Şekil 4.16.Organikbilgi Veri Tabanı Yönetim Sistemi..46 VI

8 1. GİRİŞ Hacı Durdu ÇOBAN 1.GİRİŞ 1.1. Genel Organik tarımın genel olarak kabul edilmiş, ortak bir tanım bulunmamasının ötesinde farklı ülkelerde farklı terimlerle anıldığı da görülmektedir. Örneğin, ABD, Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallıklar da organik (organic); Almanya ve Avusturya da ekolojik (ökologish) ve Fransa ve bazı ülkelerde biyolojik (bioloque) terimleriyle ancak anlam temelinde birbirleriyle eşanlamlı kullanılmaktadır. Organik tarım tanımlamalarının çoğunda kimyasal gübre ve ilaç kullanımını yasaklayan kontrollü, sertifikasyona dayanan üretim öne çıkarken diğer bazı tanımlarda sürdürülebilirlik kavramı da ön plana çıkmaktadır. Bu konudaki yetkin kaynaklardan birinde, Lampkin (1990) organik tarımı: bütüncül, uygar, çevresel ve ekonomik olarak sürdürülebilir sistemler oluşturmayı amaçlayan bir tarım yaklaşımı olarak tanımlamaktadır. Sürdürülebilir tarım kavramının genel olarak anlamı ise yalnızca doğal kaynakların uzun vadede korunması ve verimliliklerinin garanti altına alınması ile kalmamakta; ekonomik, sosyal ve ekolojik açıdan dengeli tarım sistemini ifade etmektedir (Francis ve Youngberg, 1990). Diğer taraftan, organik tarımda çiftlik tüm unsurlarıyla (çiftçi, toprak, organik materyaller, iklim, bitkiler, hayvanlar vb.) birlikte, bir bütünü oluşturmak için etkileşim halinde olan ve yaşayan bir organizma olarak görülmektedir (Lampkin, 1990). Bu nedenledir ki organik tarımı kullanılan girdi tipi (yasaklanan veya izin verilen) yerine, üretime bütünsel (holistic) yaklaşımlar da söz konusu olmaktadır. Ancak, uygulamada organik tarımı diğer sürdürülebilir tarım sistemlerinden (alternatif, biyo-dinamik, yeniden üretken vd.) ayıran en önemli unsur, organik olmayan (inorganik) gübreler ve sentetik tarım ilaçlarının kullanımından kaçınılması zorunluluğudur. Özellikle pazarlama sistemi açısından, organik tarımı diğer sistemlerden ayırt eden en önemli faktörler arasında yasal standartlar, kontrol ve sertifikasyon işlemleri sayılabilir (Tate, 1994; Lampkin, 1996). Sonuç olarak, organik tarım ne gübresiz ve ilaçsız tarım ne de doğal tarım demektir. Organik tarım çiftliğin yönetiminden, 1

9 1. GİRİŞ Hacı Durdu ÇOBAN ürünlerinin pazarlanmasına kadar kendi özel prensip ve uygulamaları olan, sürdürülebilir tarım sistemlerine bir yaklaşım olarak görülebilir (Demiryürek, 2000). Organik Tarım ın geçmişi 20. yüzyıla dayanmaktadır. Önceleri çok çeşitli yöntemler geliştirilmiş, hatta bu yöntemlere astrolojik boyutlar katılarak ay ve yıldızların etkisini de üretime katan ekoller ortaya konulmuştur. Tüm bu ekoller incelendiğinde görülen temel öğe; organik dengenin korunarak, bitkisel ve hayvansal üretimin birlikte aile işletmeciliği şeklinde yapılması, dolayısıyla üretimden tüketime kısa devrelerin kurularak kendi kendine yeterliliğin sağlanmasıdır. Bu özelliği nedeniyle organik Tarım ın gelişimi 1. Dünya savaşı sırasında daha da artmıştır lu yıllardan itibaren dünya nüfusundaki artışın artması ile birlikte, hızla artan nüfusa yetecek miktarda tarım ürünü üretme kaygıları ve 1950 lerde (2. Dünya Savaşı sonrası) ucuz gıda ürünü talebinin artması sonucu, tarımsal girdiler (gübreler, hormanlar, antibiyotikler vs.) ve mekanizasyon yoğun olarak kullanılmaya başlamıştır. Organik tarım 1950 yılından sonra Amerika Birleşik Devletlerinin Marshall yardımı ile önemini yitirmiş, sağlanan ekonomik katkılar ve aşırı desteklemeler sonucu üretimin her biriminin üretim aracından daha entansif (yoğun) kullanımı süratle yayılmış, makineleşme, kimyasal ilaç ve gübreler ile kimyasal katkı maddeleri kullanılmaya başlamıştır. 60 lı yılların sonunda Avrupa Topluluğu nun kurulması ve uyguladığı tarımsal destek politikaları, 1970 de pestisitlerin (kimyasal maddelerin) ve kimyasal gübrenin keşfi de bu gelişmeye katkıda bulunmuştur. (Uranbey, C., 2004) Yeşil devrim olarak adlandırılan bu tarımsal üretim artışının dünyadaki açlık sorununa bir çözüm getirmediğini, aksine doğal dengeyi ve insan sağlığını süratle bozduğunu gören kişi ve gruplar bu konuda araştırmalara başlamıştır. Bu araştırmaların sonucunda bilim çevreleri ve sivil toplum örgütlerinin baskısıyla 1979 yılından itibaren kimyasal maddelerin kullanımı ABD den başlayarak tüm dünyada yasaklanmıştır. Bunun sonucunda organik tarım tekrar gündeme gelmiş, 1980 yılından sonra tüketicilerin baskısıyla aile işletmeciliği şeklinden çıkarak ticari bir boyut kazanmıştır. ABD de 0-2 yaş grubu çocuk mamalarının imalinde organik ürünlerin kullanılmasını zorunlu tutan yasanın da bu ticari boyuta önemli katkıları olmuştur (Anonim, 2009). 2

10 1. GİRİŞ Hacı Durdu ÇOBAN Organik ürünler ticarete konu olması kontrol ve sertifikasyona ilişkin yasal düzenlemeler yapılmasına, daha sonra 24 Haziran 1991 tarihinde Avrupa Topluluğu içinde organik tarım faaliyetlerini düzenleyen 2092/91 sayılı yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girmesine neden olmuştur Türkiye de Organik Tarım Türkiye de organik tarım faaliyetleri 1980 li yılların ortalarında Avrupa da faaliyet gösteren firmaların Türkiye den organik tarım ürünlerini (kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, fındık, baklagil ve pamuk) talep etmeleri ve bu üretim tekniğini tanıtmaya yönelik çalışmaları ile başlamıştır. Türkiye de organik tarımda faaliyetlerin başlaması, gelişmiş ülkelerdeki gibi tüketicilerin bu ürünlere olan talepleri neticesinde değil, gelişmiş ülkelerdeki tüketicilerin taleplerine bağlı olarak başlamıştır(ataseven ve ark, 2008). Oldukça önemli bir potansiyeli bulunmasına karşın Türkiye de organik tarım beklenen gelişmeyi gösterememiştir da sadece 6789 ha olan organik üretim 2004 te ha (toplam alanın %0,8 i) ve üretim miktarını tona ve üretici sayısı a ulaşabilmiştir. 174 organik ürün çeşidi arasında en çok üretilen ürünleri elma (52600 ton), buğday (31100 ton), pamuk (30200 ton), domates (22800 ton), incir (15700 ton), üzüm (13900 ton) ve zeytin (10900 ton) oluşturmaktadır. İç tüketim oldukça düşük olup %95 i ihraç edilmektedir (EC, 2006). Bu istatistikler AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Organik tarımın tanınmaması, organik üretim tekniklerinin bilinmemesi ve hatta organik tarım yapan üreticilerin üretimden vazgeçmesine kadar gidebilen üretim bilgisi eksikliği, ilgili taraflarca yeterli teknik desteğin sağlanamaması, pazarlama, ticaret ve tanıtım mekanizmalarının eksikliği gibi sorunlar Türkiye de organik tarımın gelişememesine yol açan temel sorunlar arasında yer almaktadır. 1.2.Organik Tarım ve Bilişim Tarım, ülkemizde uzun yıllardır bilişim sektörünün ilgi alanı dışında kalmış olmasına karşın; son yıllarda ve özellikle gelişmiş ülkelerde bilgi teknolojilerinin 3

11 1. GİRİŞ Hacı Durdu ÇOBAN gelişimiyle insana, bitkiye, hayvana ve çevreye duyarlı, üretimde kalite ve verimlilik faktörlerini ön planda tutan bir evrim geçirmektedir. Tarımsal üretimde insan gücünden hayvan gücüne ve daha sonra da traktör gücüne geçiş sürecinin devamı olarak değerlendirilen ve hassas tarım (precision farming) olarak adlandırılan teknolojiler de bu evrim süreciyle ortaya çıkmıştır. Hassas tarım, ekonomi ve çevre koruma ilkelerini göz önünde tutarak; bilişim çağının gelişen teknolojilerinin tarımsal üretimle bütünleştirilerek kullanılmasını ifade etmektedir (Vatandaş ve ark, 2001). Ülkeleri, teknolojiyi üretenler ve üretilen teknolojik ürünlerin tüketicisi durumunda olanlar olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Hatta bu ürünlerin tüketicisi durumunda bulunan ülkeler teknolojileri etkin kullanan, kullanmaya çalışan ve kullanamayan ülkeler olarak ayrılabilir. Özellikle bilişim teknolojilerindeki gelişme bu ayrımı belirginleştirmiştir. Dünya nüfusunun %80 nini barındıran gelişmekte olan ülkelerin, toplam AR-GE harcamalarına katkısının %4 olduğu ve dünyadaki toplam bilgisayarların %5 ini kullandıkları dikkate alındığında (Mayor,1995), ülkeler arasında teknoloji üretimi ve kullanımı bakımından önemli farkın olduğu açıktır. Bilişim teknolojileri tüm sektörlere bilgi üretimi, bilginin işlenmesi, depolanması, korunması, düzenlemesi ve hedef kitlelere ulaştırılması konusunda çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Tarımsal üretim teknolojisinde ve kırsal alana okul dışı eğitim sunmayı amaçlayan yayım (extension) bu değişimlerden önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu gelişimin sonuçları yeni ve farklı yaklaşım ve uygulamalar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda Coğrafik Bilgi Sistemlerinin(GIS), bilgisayar teknolojisinin ve internetin yayımda kullanılması önemli değişimlere yol açmaktadır. Özellikle internetin yayımda (extension via intenet) kullanılmaya başlaması interaktif (etkileşimli) bir ortamda yayımcı ve üreticilerin karşılıklı bir araya gelmesine olanak tanımaktadır (Özçatalbaş, 2001). Yıldan yıla üretim ve tüketim hacminde bir miktar artış olmasına rağmen tüketicilere yönelik olarak bile çok az bilgi yayınlandığı görülmektedir. Genelde Internet tabanlı bilgi sistemleri ve e-ticaret teknolojilerinin kullanılması yukarıda anılan problemlerin çözümüne önemli katkılar sağlayabilecektir. Dünyada bu amaçla kurulan organik tarım portalları (örneğin fao.org/organicag, ifoam.org) ve e-ticaret 4

12 1. GİRİŞ Hacı Durdu ÇOBAN sistemlerinin (örneğin westcountryorganics.co.uk, localharvest.org) sayısında bir artış olduğu görülmektedir. Türkiye de iki yıldan bu yana AB hibe desteğiyle devam etmekte olan Türkiye Organik Tarım projesi ile politika geliştirme, kapasite ve kurum yapılandırma ve eğitim ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Proje Web sitesinde (organiktarimturkiye.org). Proje ile organik tarımı daha fazla teşvik etmek için öncelikli hedefler ilgili Türk mevzuatını AB Organik Tüzüğü (2092/91) ile uyumlu hale getirmek, söz konusu işgücünü eğitmek, bölgesel pilot projeler geliştirmek ve etkili bir veri toplama ve iletişim sistemi kurmaktır. Organik tarımın hızla genişlemesinden dolayı TKİB Türkiye de bir yönetim ve uzantı sistemi yürütmek için kaynak kapasitesini arttırmayı planlamaktadır (Stopes ve ark, 2007). Türkiye de organik tarımın iyileştirilmesini hedefleyen projenin ihtiyaç analiz raporunda organik tarım için bilgi ve iletişim platformu eksikliği en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Yukarıda açıklanan gelişmelerden de anlaşılacağı üzere, genel olarak tarım, özelde yeni gelişmekte olan organik tarım için okulda sürdürülen örgün eğitimde olduğu kadar yaşam boyu öğrenme şeklinde informal (okul dışı) eğitime de gereksinim çok fazladır. Küresel ölçekte rekabet ve sürdürülebilir tarımsal üretim bu gereksinmeyi daha da önemli hale getirmiştir. Bu, tarımda yeni teknolojiler, yöntemler ve sistemlerin yetiştiriciye aktarılması veya yetiştiricinin ve ilgili tüm tarafların hızla öğrenmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Dahası, eğitim gereksinimi sadece yetiştirme/üretim için değil pazarlama, küresel rekabet ve dolayısıyla ekonomik sürdürülebilirlik için de gereklidir. Bunların yanında gittikçe tükenen doğal kaynakların korunması, temiz ve yaşanabilir bir çevre ve ekosistemin devamlılığı da artık öğrenmede önemli disiplinler haline gelmiştir. Günümüzde ağ uygulamaları ve Internet erişiminin yaygınlaşması gerek örgün eğitim destek sistemleri ve gerekse derslik dışı yaygın uzaktan öğrenimi hedefleyen e-öğrenme sistemlerinde hızlı ve paradigmik gelişmelere neden olmuş ve olmaya devam etmektedir. Eğitim teknolojileri veya genel olarak e-öğrenme alanındaki bu yeni kavram ve yaklaşımlardan biri de elektronik öğrenme kaynaklarıdır. Öğrenme 5

13 1. GİRİŞ Hacı Durdu ÇOBAN kaynakları, sistemler arası paylaşılabilir, eğitsel amaçla tasarlanmış öğrenme kaynakları olarak e-öğrenmeye önemli yararlar ve fırsatlar sunmaktadır. Elektronik öğrenme kaynaklarının eğitsel uygulamalarda yaygınlaştırılmasının iki temel sürücüsü öğrenme amaçlı nesne tasarımı ve kullanıcıların bu nesnelere kolay erişebilmelerini sağlayabilmektir. Erişimi sağlamak için depolama, indeksleme ve arama mekanizmalarına gereksinim vardır. Öğrenme Nesnesi Depoları (ÖND) öğrenme kaynakları için bu hizmetleri yürüten sistemlerdir. Bu çalışmada Türkiye de organik tarımla ilgili öğrenmede çeşitli elektronik formatlardaki eğitim materyalleri, uygulama rehberleri, araç takımları gibi öğrenme kaynaklarına erişimini sağlayacak bir bilgi sistemi modeli ve mimarisinin geliştirilerek uygulamaya konulması hedeflenmektedir. Böylece başta üreticiler olmak üzere organik tarımla ilgili kişiler, gruplar ve kurumların organik tarımla ilgili deneyim, bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmesi, ihtiyaç duyulan bilgi eksikliğini kapatması ve istekliliklerini yükseltmesi mümkün olabilecektir. Böylece amaçlanan üretim düzeyine ulaşarak çevre dostu, sürdürülebilir tarımsal üretime doğru yönelim ve sorunların çözümüyle üretimde verimlilik ve AB OTP na uyum kolaylaşabilecektir. Uluslar arası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü [Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)] öğrenme kaynakları için uluslar arası kabul görmüş açık bir üstveri standardı yayınlamıştır (IEEE LTSC, 2002). IEEE Öğrenme Nesneleri Üstveri Standardı [Learning Object Metadata Standard (LOM)] olarak anılan bu standart IMS Project ve ARIADNE nin katkılarıyla hazırlanmıştır. IEEE LOM standardı 9 birincil düzeyde üstveri kategorisi altında yer alan bir hiyerarşiye sahiptir. Bunlar bir öğrenme kaynağına ait general, lifecycle, metametadata, technical, educational, rights, relation, annotation ve classification kategorileridir. Bu kategorilerin her birinin muhtelif sayıda alt elemanları bulunmakta olup toplam 76 veri elemanı söz konusudur. Bu standart daha çok eğitim disiplinlerinde ve bazı öğrenme nesnesi depolarında uygulanmıştır. IEEE LOM, ARIADNE, CanCore, UK LOM Core, SCORM ve IMS Learning Design gibi birçok şema önerisi ve üstveri uygulama yanayı için temel oluşturmuştur. Aynı zamanda Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) ın geliştirmiş 6

14 1. GİRİŞ Hacı Durdu ÇOBAN olduğu tarımsal öğrenme nesnesi deposunda da kullanılmıştır. Diğer taraftan Education Working Group of the Dublin Core Metadata Initiative eğitsel nesneleri tanımlamada kullanılmak üzere Dublin Core (DC) terimleri geliştirmiştir. Bu çalışmada mevcut DC elemanlarına bazı LOM elemanları ilave edilmiştir. Gateway to 21st Century Skills (GEM) ve Education Network Australia (EdNA) gibi bazı öğrenme nesnesi depolarında DC üstveri tanımlaması kullanılmaktadır. (Cebeci ve ark.) Bir öğrenme nesnesi deposu için uygulama yanayı geliştirmede önemli olan nokta üstveri elemanlarının diğer depolarla paylaşılırlığı için mevcut standartlarla ve uygulamalarla uyumluluk sağlamaktır. Yapılan bir çalışmada incelenen 59 depodan %54 nün LOM veya LOM uyumlu IMS veya CanCore tabanlı; %22 sinin ise DC tabanlı uygulama yanayı kullandığı tespit edilmiştir (Tzikopoulos ve ark. 2005) Türkiye de henüz organik tarım bir yana genel olarak tarımla ilgili herhangi bir depo uygulaması söz konusu değildir. TKB başta olmak üzere birçok kaynakta parçalı, kullanışsız ve erişim zorluğu olan kişisel dosyalar ve siteler bulunmaktadır. Bu alanda geliştirilen ilk depo LOM uyumlu TrAgLor, Türkiye Öğrenme Nesneleri Deposu olup henüz beta aşamasında hizmet vermektedir (Cebeci ve ark., 2007). Bu nedenle organik bilginin tek bir noktada toplanması, dağıtımı ve erişimi sağlayacak yeni sistemlerin organik üretim ve tüketime katkı sağlayacağı açıktır. Bu çalışma sonunda Türkiye de organik tarımla ilgili bilgi ve belgelere kolay erişim sağlayacak bir sistem geliştirilmiştir. 1.4 Anlamsal (Semantic) Web Anlamsal Web, günümüzde kullanılan web teknolojilerinin ve uygulamalarının geliştirilerek gelecek nesil web uygulamaları olarak ortaya konmasıdır. Bu gelişim içerisinde günümüzde kullanılan web sayfalarının içeriğinin terk edilmesi yerine geliştirilmesi esastır. Anlamsal Web, makinelere içeriği biçimsel olarak temsil edilmiş web sayfaları sunarak, insanların ve makinelerin birlikte daha iyi çalışabilmesini sağlamaktadır (Berners-Lee ve ark., 2001). Böylece, günümüzde arama yapılabilen web siteleri ve web portallar için yeni geliştirme yöntemleri 7

15 1. GİRİŞ Hacı Durdu ÇOBAN göstermekte, etkin iletişim ve arama yöntemleri sunabilmektedir (Maedche ve ark., 2001). Bu yöntemler anlamsal web teknolojileriyle, günümüzde kullanılan web portallarında da gerçekleştirilebilir. Portal kelimesinin sözlük anlamı giriş tir. Web Portal, kelime anlamına uygun olarak, kişilerin internete ilk bağlantı noktaları veya giriş yeri olarak tanımlanır. Web Portallar, kullanıcıların aradıklarını bulabildikleri, içeriği kişiselleştirebildikleri ve diğer ortamlar ile ortak çalışabilen web uygulamalarıdır. Bu özellikleri ile web sitelerinden ayrılan web portallar, internet üzerinde şirketlerin ve kurumların müşterilerine hizmetler sunabildiği web uygulamaları olarak tasarlanırlar. Günümüzde, gerek büyük yazılım firmalarının sunduğu hazır olarak satılan web portallar (IBM-WebSphere, Microsoft-SharePoint, vb.), gerekse özel olarak geliştirilen web portallar, şirketlerin sunduğu hizmetleri internet ortamında müşterinin kendisinin gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Ancak günümüz web portalları, bu faydalarının aksine, kişiselleştirmede, portal içeriğinin değiştirilebilirliğinde, bilginin saklanması ve gösteriminde esnek değildir (Zhdanova V. Anna, 2005 ). Bugün Web Portallar, anlamsallığı ve esnekliği özellikle Web 2.0 ile ortaya çıkan ve sonradan eklenen özellikler ile sağlanmaya çalışmaktadırlar. W3C (World Wide Web Consortium) tarafından tanımlanan web servisler, birçok web portalın birbirleri arasında haberleşmenin arttırılması amacıyla tanımlanmış ve kullanıma sunulmuştur. Haber alma servisi olarak düşünülmüş, ancak daha sonradan web siteleri içerisinde güncellemelerin duyurulabilmesi için de kullanılan RSS (Rich Site Summary) desteği, günümüzde birçok web portal içerisinde verilmektedir. Web portal içerisinde ve web portalların kendi aralarında Sosyal Ağ kurabilmesine imkân sağlar. Sonuç olarak tüm bu teknolojiler, anlamsal web teknolojilerinin kısmen de olsa günümüz web portalları içerisine girdiğini göstermektedir. Ancak, bu anlamsal web teknolojilere rağmen, günümüzde geliştirilen web portallar yazılım mimarileri açısından daha ileri seviyedeki anlamsal web teknolojileri için uygun değildir. Bu uyumsuzluğun ortadan kaldırılması ve anlamsal web ile portal mimarilerinin birleştirilmesi için anlamsal web portallar oluşturulmuştur. Anlamsal web portallar, günümüz portallarındaki kısıtlı anlamsallığı gidermek ve yapay zekâ, anlamsal arama gibi teknolojilerin günümüz web dünyasında kullanılması için geliştirilmiş web portallarıdır (Corcho ve ark., 2003 ). 8

16 1. GİRİŞ Hacı Durdu ÇOBAN 1.5. Tezin Önemi ve Amacı Bu çalışmada Türkiye de organik tarımla ilgili öğrenmede çeşitli elektronik formatlardaki eğitim materyalleri, uygulama rehberleri, araç takımları gibi öğrenme kaynaklarına erişimini sağlayacak bir bilgi sistemi modeli ve mimarisinin geliştirilerek uygulamaya konulması hedeflenmektedir. Böylece başta üreticiler olmak üzere organik tarımla ilgili kişiler, gruplar ve kurumların organik tarımla ilgili deneyim, bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmesi, ihtiyaç duyulan bilgi eksikliğini kapatması ve istekliliklerini yükseltmesi mümkün olabilecektir. Böylece amaçlanan üretim düzeyine ulaşarak çevre dostu, sürdürülebilir tarımsal üretime doğru yönelim ve sorunların çözümüyle üretimde verimlilik ve AB OTP na uyum kolaylaşabilecektir. Türkiye Organik Tarım Bilgi Portalı (Organikbilgi) proje adıyla hizmete açılacak olan sistem Türkiye de organik tarımla ilgili olarak üretilen eğitimöğretim materyali kaynakları ve servislerinin çiftçilere olduğu kadar eğitimciler, araştırma-geliştirme çalışanları ve kamu görevlileri (yayımcılar) ve tarımsal öğrenim gören öğrencilerce erişilmesini kolaylaştıracaktır. Geliştirilecek Organikbilgi portalının arama mekanizmalarında bilgi sistemlerinde ikinci kuşak (Web 2) olarak kabul edilen anlamsal Web in (semantic Web) uygulaması olarak XML tabanlı ve belli bir standarda uyan bir markup dilinin kullanılması ve örneklenmesi sağlanacaktır. Sistemin çekirdeğini oluşturan bu işlemde organik öğrenme kaynaklarını tanımlamak üzere uygulama yanayı tasarımı (application profile) uygulaması gerçekleştirilecektir. Uygulama yanayları, birden fazla ad uzayından (namespace) çekilen veri elemanlarına ait şemalar olarak tanımlanabilir. Uygulama yanaylarında farklı ad uzaylarından seçilen bu elemanlar bir araya getirilerek özel bir uygulama için optimize edilmektedirler. Böylece öğrenme kaynaklarının aranması, erişimi, kullanımı ve yeniden kullanılabilmesi için üstveriler (metadata) kullanılması mümkün olacak ve geleneksel Web te dağınık ve organizasyonsuz durumda olan bilgi içinde kaybolma sorunu çözümlenebilecektir. 9

17 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hacı Durdu ÇOBAN 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR BioAgro Şekil 2.1. BIOAGRO giriş sayfası Bioagro platformu bir organik tarım servis sistemi olup Bioagro Konsorsiyomu tarafından geliştirilmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmiştir. Dublin Core (DC) üstveri standardı kullanılmıştır (Sideridis ve ark 2005). Bioagro sisteminin ana sayfasının solunda navigasyon menüsünde kategorilere göre indeksleme yapılmıştır [WS1]. Sistem üstveri mantığı ile geliştirilmiş olup web sayfasının solundaki menüden veriler erişim sağlanmıştır. Sistemde basit ve gelişmiş arama sistemi mevcuttur. Ayrıca Etkinlik, haber ve farklı site erişim için bağlantılar yayınlanmaktadır. Almanca, Yunanca, İngilizce ve Rumence dilleri ile hizmet vermektedir. Web sayfasının oluşturulmasında PHP, HTML, CSS ve Javascript dilleri kullanılmıştır. 10

18 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hacı Durdu ÇOBAN Şekil 2.2. ATTRA giriş sayfası ATTRA - Ulusal Sürdürülebilir Tarım Bilgi Servisi ATTRA - Ulusal Sürdürülebilir Tarım Bilgi Servisi, Uygun Teknoloji için Ulusal Merkez (NCAT) tarafından yönetilir ve ABD Tarım Bakanlığı İş-Kooperatif Servisi bir hibe kapsamında finanse edilmektedir. [WS2] Basit arama sitemi kullanılmıştır. Kategorilere göre veri listelemesi mevcuttur. Verilerde başlık özet ve oluşturan bilgileri mevcuttur. PHP, HTML, Javascript ve CSS yazımlım dilleri ile geliştirilmiş. Veri tabanı MySQL ve web sunucu olarak da Apache kullanılmıştır. Web dili İngilizce ve İspanyolca olarak iki dilde hizmet vermektedir. Veri sunumu pdf ve html olarak bilgi paylaşımı mevcuttur. 11

19 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hacı Durdu ÇOBAN Şekil 2.3. Organik Eprints giriş sayfası Organik Eprints Eprints yazılımı İngiltere Southamton Üniversitesi (University of Southampton) Elektronik Bölümü ve Bilgisayar Bilimi (Department of Electronics and Computer Science) de geliştirildi. Organik Eprints Linux ve diğer açık kaynak yazılım üzerinde çalışmaktadır. Eprints Açık Belgeler Protokolü Metadata Harvesting için (OAI 2.0) (Open Archives Protocol for Metadata Harvesting (OAI 2.0).) ile uyumlu olarak oluşturulmuştur. Basit ve gelişmiş arama sitemi mevcuttur.[ws3] 12

20 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hacı Durdu ÇOBAN Şekil 2.4. OCW giriş sayfası Galler Organik Merkezi Galler Organik Merkezi (OCW) 2000 yılında organik gıdaya ilişkin bilgilerin yayılması için bir odak noktası olarak kurulmuştur. OCW üç kuruluşun Aktif Organik Tarım Araştırma ve Bilgi Transferi Galler: ADAS, Elm Çiftliği Organik Araştırma Merkezi ve Biyoloji Enstitüsü, Çevre ve Kırsal Bilimleri Aberystwyth Üniversitesi ile ortaklaşa yönetilmektedir. [WS4] Sistem de haberler etkinlikler gibi güncel bilgiler yayınlanmaktadır. Ayrıca sitemde tüketiciler, öğrenciler, organik ürünler, yayınlar, organik iş dünyası ve strateji gibi aşlıklar altında bilgiler sunulmaktadır.. Web sayfası PHP, HTML, CSS, Javascript yazılım dilleri ile geliştirilmiş. Veri tabanı MySQL web sunucu olarak da Apache kullanılmıştır. 13

21 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Hacı Durdu ÇOBAN Şekil 2.5. OAC giriş sayfası Organik Tarım Konsorsiyumu Organik Tarım Konsorsiyumu (OAC) tarafından geliştirilmiştir. Bilimsel Kongresi Organik Tarım Araştırma (SCOAR) ve Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Konsorsiyum Ohio State Üniversitesi, North Carolina State Üniversitesi, Iowa State Üniversitesi, Tufts Üniversitesi, Organik Tarım Araştırma Vakfını içerir. Web sayfasında basit ve gelişmiş arama sistemi mevcuttur. Bu arama sistemleri ile bilgilere ulaşım sağlanmaktadır. Basit bir üstveri standardı uygulanmıştır, veri başlığı yayın tarihi, anahtar kelime, kaynak link ve özet gibi bilgiler sunulmaktadır. Web sayfasının oluşturulmasında Adobe Coldfusion Dosyası (CFM),HTML, CSS, Javasript dilleri kullanılmıştır.[ws5] 14

Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu

Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu Damla Öceş 1, Zeynel Cebeci 2 1 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 2 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Biyometri-Genetik A.B.D damlaoces@windowslive.com,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de ORGANİK TARIM

Dünyada ve Türkiye de ORGANİK TARIM Dünyada ve Türkiye de ORGANİK TARIM Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimi. Organik tarımın amacı; toprak

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

Zeynel Cebeci Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Adana Turkey

Zeynel Cebeci Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Adana Turkey Zeynel Cebeci Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı 01330 Adana Turkey cebeciz@gmail.com Organik Tarım Eğitiminde Çokdilli Öğrenme Kaynaklarının Kullanımı Çalıştayı

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

BAYİ SİPARİŞ TAKİP SİSTEMİ (Analiz Raporu)

BAYİ SİPARİŞ TAKİP SİSTEMİ (Analiz Raporu) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Mehmet Aykut ALTUNKURT (Öğrenci No: 142132159) BAYİ SİPARİŞ TAKİP SİSTEMİ (Analiz Raporu) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TBIL-503-01

Detaylı

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Dr. İlker ÜNAL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doç.Dr. Mehmet TOPAKCI

Detaylı

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi Hedefler Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Veritabanı terimini tanımlamak ve bir veritabanının veri ve bilgi ile

Detaylı

WEB TASARIMIN TEMELLERİ

WEB TASARIMIN TEMELLERİ WEB TASARIMIN TEMELLERİ ~ Sunu 1 ~ Öğr. Gör. Mehmet Fatih TAN http://blog.kmu.edu.tr/mftan mftan@kmu.edu.tr Bilgi paylaşıldıkça kıymetlenir.. Kaynak göstermek şartıyla sunu içeriğini çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Detaylı

Bilgi Servisleri (IS)

Bilgi Servisleri (IS) Bilgi Servisleri (IS) GRID Kullanıcı Eğitimi Boğaziçi Üniversitesi 2007, İstanbul Emrah AKKOYUN Konu Başlığı Neden ihtiyaç duyulur? Kullanıcılar kimlerdir? Bilgi Servisi türleri MDS ve BDII LDAP Bilgi

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 1- Organik Tarımın Tarihçesi

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 1- Organik Tarımın Tarihçesi Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 1- Organik Tarımın Tarihçesi Module 1- Organik Tarıma Giriş Section 1 Organik Tarımın Tarihçesi www.econewfarmers.eu 1. Giriş Bu bölümde organic tarım

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

Veri Ambarından Veri Madenciliğine

Veri Ambarından Veri Madenciliğine Veri Ambarından Veri Madenciliğine Yrd. Doç. Dr. Ömer Utku Erzengin 1, Uzman Emine Çetin Teke 2, İstatistikçi Nurzen Üzümcü 3 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 2

Detaylı

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bilindiği gibi internet üzerindeki statik web sayfaları ziyaretçinin interaktif olarak web sayfasını kullanmasına olanak vermemektedir. Bu yüzden etkileşimli web sayfaları oluşturmak

Detaylı

Yardım Masası Kullanım Klavuzu

Yardım Masası Kullanım Klavuzu Bu proje Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir Technical Assistance for Implementation of REACH Regulation REACH tüzüğünün uygulanması için teknik destek projesi

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

TAGEM AÇIK ARŞİV SİSTEMİ BİLGİ NOTU

TAGEM AÇIK ARŞİV SİSTEMİ BİLGİ NOTU TAGEM AÇIK ARŞİV SİSTEMİ BİLGİ NOTU Elektronik açık arşivler Üniversite ve Enstitülerin bilimsel ürünlerini kaydeden ve koruyan dijital derlemelerdir. Bilimsel yayınlara açık erişim düşüncesinin bir ürünü

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA III Bilgi iletişim sistemi : Bilgi iletişim sistemi, dağıtık sistem içerisinde düğümler arasındaki iletişimi desteklemekle yükümlüdür. İletişim sistemi, iletişim ağı ile bağlanmış herhangi bir düğümün,

Detaylı

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 Ağlar ve Internet Ağ, iletişim aygıtları ve iletim ortamı yoluyla, genellikle kablosuz olarak bağlanan bilgisayar ve aygıtların

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Web Madenciliği)

VERİ MADENCİLİĞİ (Web Madenciliği) VERİ MADENCİLİĞİ (Web Madenciliği) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr Kaynak: M. Ali Akcayol, Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders Notları İçerik İnternet World Wide Web

Detaylı

Internet Programlama (ISE 311) Ders Detayları

Internet Programlama (ISE 311) Ders Detayları Internet Programlama (ISE 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Internet Programlama ISE 311 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

www.bir dcc.com Nedir? Neler yapabilir? Nasıl Kullanılır?

www.bir dcc.com Nedir? Neler yapabilir? Nasıl Kullanılır? www.bir dcc.com Nedir? Neler yapabilir? Nasıl Kullanılır? Bir DCC Bir-DCC.com Bir Mühendislik için Sait Faik Beşcanlar tarafından inşaat projeleri için geliştirilmiş Internet üzerinde çalışan bir DOKÜMAN

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G.

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. Veritabanı Dersi Teoriden Pratiğe Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. BÖLÜM 25 Web den Erişim Ortak Geçit Arayüzü Bazı Web Kavramları

Detaylı

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu ÜNAK Kamil Çömlekçi ÜNAK Kütüphanecilerin Değişen Rolleri Geleneksel Roller Koleksiyon geliştirme ve

Detaylı

Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı. Database and Site Design for Web Based Homework-Project Follow System

Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı. Database and Site Design for Web Based Homework-Project Follow System Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı Hakan KÖR Hitit Üniversitesi, Çorum hakankor@hitit.edu.tr Özet: Bu çalışma, öğretim elemanlarının ödev ve proje ağırlık derslerde

Detaylı

YENİ NESİL AÇIK ARŞİVLER İLKAY HOLT COAR (CONFEDERATION OF OPEN ACCESS REPOSITORIES) AÇIK ERİŞİM KONFERANSI 27 EKIM 2016 TÜBİTAK ANKARA

YENİ NESİL AÇIK ARŞİVLER İLKAY HOLT COAR (CONFEDERATION OF OPEN ACCESS REPOSITORIES) AÇIK ERİŞİM KONFERANSI 27 EKIM 2016 TÜBİTAK ANKARA YENİ NESİL AÇIK ARŞİVLER İLKAY HOLT COAR (CONFEDERATION OF OPEN ACCESS REPOSITORIES) AÇIK ERİŞİM KONFERANSI 27 EKIM 2016 TÜBİTAK ANKARA COAR hakkında COAR Açık Erişim Arşivler Konfederasyonu açık erişim

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET Bitirme Ödevi Kadir Kemal Dursun 040000643 Hakan Demirtaş 040000684 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU Erhan Akbal Gürkan Karabatak Aytuğ Boyacı Mustafa Ulaş Ayhan Akbal Hasan H. Balık Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi

Detaylı

JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması

JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması Hakan ALBAĞ Tahsin Barış AKAN Bitirme Projesi 05.06.2006 Giriş Ticari yazılımlarda ortak ihtiyaçlar Birden

Detaylı

Bimel Ürün Veritabanı Paylaşım Platformu. XML Servisleri

Bimel Ürün Veritabanı Paylaşım Platformu. XML Servisleri Bimel Ürün Veritabanı Paylaşım Platformu XML Servisleri www.bimel.com.tr 10 Ekim 2012 1 Belge Sürümleri Sürüm Tarih Yazar Değişiklik V1.0 14.04.2008 Burak USGURLU burak@bimel.com.tr İlk yayınlanma. V2.0

Detaylı

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım Hakkımızda LOGOBI Yazılım A.Ş. iş zekası alanında faaliyet gösteren, Türkiye de sahip olduğu yüzlerce müşterinin

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

08225 AĞ TEMELLERĠ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. 20 EKi Salı, Çarşamba

08225 AĞ TEMELLERĠ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. 20 EKi Salı, Çarşamba 08225 AĞ TEMELLERĠ Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı 20 EKi. 2014 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Bilgi iletişim sistemi, dağıtık sistem içerisinde düğümler arasındaki iletişimi

Detaylı

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Mehmet Karakoç Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 28.11.2014 inet-tr'14 : GWT AUFaculty Project 1 İçerik Giriş

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, uzaktan eğitimle ilgili gelişen teknolojiyi takip ederek, öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında,

Detaylı

DİZİN. Not: Koyu harfle yazılan sayfalar ilgili terimin yoğun olarak geçtiği sayfaları göstermektedir.

DİZİN. Not: Koyu harfle yazılan sayfalar ilgili terimin yoğun olarak geçtiği sayfaları göstermektedir. DİZİN Not: Koyu harfle yazılan sayfalar ilgili terimin yoğun olarak geçtiği sayfaları göstermektedir. A ağırlıklandırma bkz. terim ağırlıklandırma AltaVista, 6, 31, 37, 45-47, 93, 135 anahtar sözcükler,

Detaylı

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İNTERNET TEKNOLOJİLERİ BG-412 4/1 2+2+0 2+2 6 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

Akademik Özgeçmiş Tabanlı Fakülte Bilgi Sistemi

Akademik Özgeçmiş Tabanlı Fakülte Bilgi Sistemi Akademik Bilişim 2013 XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Karabük Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Karabük omenemencioglu@karabuk.edu.tr, esonuc@karabuk.edu.tr, ismail.karas@karabuk.edu.tr,

Detaylı

Internet te Pazarlama

Internet te Pazarlama Internet te Pazarlama Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Reklâm Doğrudan posta Telepazarlama Internet Internet - Büyüklük Kullanıcı

Detaylı

Emerald ejournals Premier Koleksiyonu İçerik ve Kullanım

Emerald ejournals Premier Koleksiyonu İçerik ve Kullanım Emerald ejournals Premier Koleksiyonu İçerik ve Kullanım Emerald Publishing Emerald Group Publishing Limited 1967 de İngiltere de kurulan uluslararası bir yayınevidir 305 elektronik dergi, 1650 ekitap

Detaylı

YAYIN TEŞVİK UYGULAMA YÖNERGESİ

YAYIN TEŞVİK UYGULAMA YÖNERGESİ YAYIN TEŞVİK UYGULAMA YÖNERGESİ Erdem Çiçek İTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 285 63 33 0 İçindekiler Tablosu 1. Giriş Ekranı...2 2. Ana sayfa...3 3. Başvuru Ana Sayfası...4 3.1. Kişisel Bilgiler Ekranı...4

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Adım Windows Server 2012'yi Yükleme Bilgisayarınız Windows Server 2012 yüklenmiş olarak teslim edildiyse, 1. Adım'ı atlayabilirsiniz. Yükleme Yönergeleri Yükleme yönergeleri,

Detaylı

ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006)

ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006) ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006) Firmanız, birden çok kurum veya kuruluşun şartnamelerini takip etmek zorunda ise geliştirmiş olduğumuz Şartname Takip Programı mızı kullanarak bu bilgilerinizi yönetebilirsiniz.

Detaylı

İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları

İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları Prof. Server Acim (Besteci ve Devlet Konservatuvarı Müdürü) 18 Nisan 2013 - Perşembe - 12.15 İnönü Üniversitesi GSTF ve Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yayınlar Dijital Arşivi

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yayınlar Dijital Arşivi H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yayınlar Dijital Arşivi http://bbyeprints.hacettepe.edu.tr Proje Ekibi Zehra Taşkın İdil Aker Ömer Dalkıran Semanur Öztemiz Sevgi Koyuncu Tunç Plan Giriş EPrints Üst

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

TIP SÜRELİ YAYINCILIĞINDA BİR ELEKTRONİK DERGİ : KBB-Forum (www.kbb-forum.net)

TIP SÜRELİ YAYINCILIĞINDA BİR ELEKTRONİK DERGİ : KBB-Forum (www.kbb-forum.net) TIP SÜRELİ YAYINCILIĞINDA BİR ELEKTRONİK DERGİ : KBB-Forum (www.kbb-forum.net) Doç. Dr. İrfan YORULMAZ < yorulmaz@dialup.ankara.edu.tr > Doç. Dr. Orhan YILMAZ < orhan@kbb-bbc.org > KBB-Forum Editörleri

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi, güncel teknolojinin sunduğu son imkânlarla, tamamen merkezi yönetim sistemine sahip dinamik ve geliştirilebilir bir sistem

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3 İçerik Web Tabanlı Veri Tabanı Sistemleri.! MySQL.! PhpMyAdmin.! Web tabanlı bir veritabanı tasarımı. R. Orçun Madran!2 Web Tabanlı Veritabanı Yönetim Sistemleri

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

KÜTÜPHANECİLİKTE STANDARTLAŞMA VE MARC-XML ÇÖZÜMÜ

KÜTÜPHANECİLİKTE STANDARTLAŞMA VE MARC-XML ÇÖZÜMÜ KÜTÜPHANECİLİKTE STANDARTLAŞMA VE MARC-XML ÇÖZÜMÜ Zehra TAŞKIN ztaskin@hacettepe.edu.tr http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ztaskin PLAN MARC Standartları XML MARC XML Neden MARC için XML? MARC XML için gerekli

Detaylı

e-öğrenme Çözümleri Geliştirmek

e-öğrenme Çözümleri Geliştirmek e-öğrenme Çözümleri Geliştirmek Benzersiz eğitim ihtiyaçlarınızı karşılamak için elektronik ortamda çeşitli geniş kapsamlı çözüm yollarımızı sunmaktayız Hakkında Her müşterimiz için, her türlü e-öğrenim

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT: İZMİR

ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT: İZMİR 2015 KASIM-ARALIK- SEKTÖREL ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT: İZMİR Şebnem BORAN Dünya da ve Türkiye de organik tarım hızla gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Son 20 yılda Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya da organik

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM) DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM) DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI 1. MODÜL: STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ PAZARLAMA İLETİŞİMİ PROF. DR. MUSTAFA GÜLMEZ 1. İletişim Kavramı ve İletişim Süreci 2. Pazarlama

Detaylı

DHMİ Genel Müdürlüğü Mekansal Bilgi Sistemi Tabanlı Görsel Destekli Envanter Takip Sistemi

DHMİ Genel Müdürlüğü Mekansal Bilgi Sistemi Tabanlı Görsel Destekli Envanter Takip Sistemi DHMİ Genel Müdürlüğü Mekansal Bilgi Sistemi Tabanlı Görsel Destekli Envanter Takip Sistemi Uygulamanın Amacı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü nün tüm havalimanları için envanter bilgilerinin

Detaylı

SBE16 / Akıllı Metropoller Ekim 2016 / İSTANBUL

SBE16 / Akıllı Metropoller Ekim 2016 / İSTANBUL SBE16 / Akıllı Metropoller 13-15 Ekim 2016 / İSTANBUL TAKDİM PLANI Teknolojik Gelişim ve 3 Boyuta Geçiş : 2B gösterim tekniği haritacılığın doğuşundan beri kullanılmaktadır. Bu temsil şekli yerleşmiş alışkanlıklar

Detaylı

Internet te Pazarlama

Internet te Pazarlama Internet te Pazarlama Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Reklâm Doğrudan posta Telepazarlama Internet Internet - Büyüklük Kullanıcı

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı-Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 - - - 56 3 6 Ders Dili Türkçe

Detaylı

Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri

Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri Özgür Yazılım A.Ş. merve.yalcin@ozguryazilim.com.tr, adil.akbas@ozguryazilim.com.tr Özet: Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte öğrenme ortamlarının

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI. e-yazışma Projesi. Paket Yapısı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI. e-yazışma Projesi. Paket Yapısı DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI e-yazışma Projesi Paket Yapısı 11/04/2011 İçindekiler 1. Giriş... 2 2. Paket Yapısı... 2 2.1. Paket Bileşenleri... 2 2.2. Senaryo... 6 1 1. Giriş

Detaylı

Web Madenciliği (Web Mining)

Web Madenciliği (Web Mining) Web Madenciliği (Web Mining) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Genel bilgiler Değerlendirme Arasınav : 25% Ödevler : 15% Final Projesi : 30% Final Sınavı : 30%

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü E-LIS: E-prints in Library and Information Science İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü Açık Erişim Süreci Açık erişim, dijital, çevrimiçi, ücretsiz, telif hakları ve lisans sınırlamalarının en az düzeyde

Detaylı

2. HTML Temel Etiketleri

2. HTML Temel Etiketleri 2. HTML Temel Etiketleri Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML ve etiket kavramlarının ne olduğunu, HTML komut yapısını, Örnek bir HTML dosyasının nasıl oluşturulduğunu, Temel HTML etiketlerinin neler olduğunu,

Detaylı

springerlink.com SpringerLink springerlink.com

springerlink.com SpringerLink springerlink.com springerlink.com SpringerLink springerlink.com Ajanda 1. Giriş Springer İçeriğine Dair 2. SpringerLink İle Başlangıç 3. SpringerLink Üzerinde Gezinme/Tarama 4. Aramalar 5. My SpringerLink SpringerLink

Detaylı

DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Mustafa Dalcı ODTÜ BİDB Araştırma Görevlisi Erişilebilir Web Proje Sorumlusu Kurumlar Sunum Web Erişilebilirliği Türkiye deki Durum Türkiye deki Çalışmalar Dünyadaki

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Organik tarım, dünyada yaklaşık 130 ülkede yapılmakta ve organik tarım üretim alanı giderek artmaktadır. 2011 yılı verilerine göre dünyada 37 milyon hektar alanda organik

Detaylı

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans Bilgiyi Keşfedin! LOGO MIND INSIGHT (powered by Qlik) İŞ ANALİTİĞİ ÜRÜNÜ, HERKESİN SEZGİLERİ İLE ARAŞTIRMA VE KEŞİF YAPMASINI SAĞLAYAN ÇOK ÇEŞİTLİ ESNEK VE İNTERAKTİF GÖRSELLER OLUŞTURABİLECEĞİ YENİ NESİL

Detaylı

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dinamik Web Sayfası

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dinamik Web Sayfası Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Fırat Üniversitesi Hastanesi Dinamik Web Sayfası Ayhan Akbal 1, Erhan Akbal 2 1 Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Esra G. Kaygısız İshak Keskin Başlıklar e-dönüşüm Kamu Kurumları İnternet Siteleri Rehberi,

Detaylı

Kaynaklarınıza Hızlı Erişim

Kaynaklarınıza Hızlı Erişim Serials Solutions 630 S Federe Arama Hizmeti Kaynaklarınıza Hızlı Erişim Sunum Gündemi : Serials Solutions ürünleri Türkiye de Neden Federe Arama? Dünyada ve Türkiye de Örnek Kurulumlar 360Search te Yeni

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TDİ111 TÜRKDİLİ 1 1. Dil, diller ve Türk dili 2. Dil bilgisi, sözcük, cümle 3. Kelime Türleri 4. Anlatımın

Detaylı

Asp.Net Veritabanı İşlemleri

Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Birçok uygulamada bilgiler geçici olarak tutulur ve oturum sonlandırıldığında bu bilgiler bellekten silinir. Ancak etkileşimli web sitelerinde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006 IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 2004 MIKRO 1 Institute of Electrical and Electronics Enineers (IEEE) Hakkında

Detaylı

MathSciNet GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

MathSciNet GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ MathSciNet 1 KAPSAM MathSciNet, American Mathematical Society tarafından üretilen ve içerisinde 1.400.000 makalenin özeti ve değerlendirmesi bulunan matematik konusundaki en önemli veri tabanıdır. 1940

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖĞR.GÖR.VOLKAN ALTINTAŞ 26.9.2016 Veri Tabanı Nedir? Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutulduğu, Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğunun, Mantıksal

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com 2 3 4 5 6 7

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Veri Tabanı Nedir? Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir kuruluşa

Detaylı

Internet te Pazarlama

Internet te Pazarlama Internet te Pazarlama Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Reklâm Doğrudan posta Telepazarlama Internet Kullanıcı sayısı Internet -

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. Aslı Vural TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Enerji ve Çevre Ulusal Đrtibat Noktası

Ortak Arama YöntemleriY. Aslı Vural TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Enerji ve Çevre Ulusal Đrtibat Noktası Ortak Arama YöntemleriY Aslı Vural TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Enerji ve Çevre Ulusal Đrtibat Noktası Đçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UĐN Ağları

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB PROGRAMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB PROGRAMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB PROGRAMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı