BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR"

Transkript

1 ULUSAL ADRES VERİ TABANI YAPI BELGELERİ EL KİTABI

2

3 İçindekiler Sayfa BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR 1 1. GİRİŞ Tarihçe Amaç Kapsam Veri Kaynağı ve Veri Derleme Şekli 2 2. TANIM VE KAVRAMLAR 3 3. İNŞAAT TİPLERİ SINIFLAMASI (İTS) 5 BÖLÜM II. YAPI BELGELERİNİN AÇIKLAMASI 7 1. YAPI RUHSATI Formun Açıklaması Tutarlı Olması Gereken Kısımlar Formun Düzenlenen Kısımları İle İlgili Örnekler YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ Belgenin Açıklaması Tutarlı Olması Gereken Kısımlar Belgenin Düzenlenen Kısımları İle İlgili Örnekler YANAN VE YIKILAN YAPILAR Formun Açıklaması Tutarlı Olması Gereken Kısımlar 38 BÖLÜM III. YAPI BELGELERİ FORMLARI ve EKİ YAPI RUHSATI Yapı Ruhsatı Formu Yapı Ruhsatı Formu Eki : Açıklama YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ Yapı Kullanma İzin Belgesi Formu Yapı Kullanma İzin Belgesi Formu Eki : Açıklama YANAN ve YIKILAN YAPILAR Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Eki : Açıklama 54 BÖLÜM IV. YAPI BELGELERİ ORTAK DEĞİŞKENLER VE RAPORLAMA DEĞİŞKENLERİ Ortak Değişkenleri Raporlama Değişkenleri 65 BÖLÜM V. YAPI BELGELERİ NİN ULUSAL ADRES VERİ TABANI NDAN VERİLMESİ AŞAMALARI Giriş Yapı Ruhsat ının ndan Verilmesi Yapı Kullanma İzin Belgesi nin ndan Verilmesi Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu nun ndan Verilmesi 75

4

5 BÖLÜM I GENEL AÇIKLAMALAR 1

6 1. GİRİŞ 1.1. Tarihçe TÜİK tarafından standart hale getirilen İnşaat Ruhsatnameleri Formu 1954 yılından, Yapı Kullanma İzin Kağıtları Formu ise 1964 yılından itibaren kullanılmaktadır. İnşaat Ruhsatnameleri Formu 1992 yılı TS 8737 numara ile Yapı Ruhsatı olarak, Yapı Kullanma İzin Kağıtları Formu 1993 yılında TS numara ile Yapı Kullanma İzin Belgesi olarak yürürlüğe girmiştir Yılında günün gereksinimleri üzerine tekrar düzenlenen Yapı Ruhsatı Formu nun 1 Ocak 2002 tarihinden, Yapı Kullanma İzin Belgesi Formu nun da 6 Ekim 2001 tarihinden itibaren yeni hali ile kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. nin, 25/04/2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesine göre Ulusal Adres Veri Tabanı ile ilişkilendirilerek düzenlenmesi zorunluluk haline getirilmiştir. ndaki adreslerin oluşumu ve güncel olarak takibinden 31/07/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik gereği yetkili idareler sorumludur. Yetkili idare; belediye teşkilatı olan yerlerde belediye, belediye sınırları dışında il özel idaresi ile Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüdür. Bu el kitabı, nin (Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi ile Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu) oluşturulmasında dikkat edilecek hususlar ile ile nasıl ilişkilendirileceğini anlatmak üzere hazırlanmıştır Amaç yerleşim yerlerindeki yapılaşmayı takip ve kontrol etme amaçlı olarak yetkili idarelerce verilen belgelerdir. Bu kayıtlar kullanılarak üretilen istatistikler, Gayri Safi Milli Hasıla hesaplamalarında, özel kişi ve kuruluşların yapacakları yatırımlara yön vermesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının plan ve programlarının yapılmasında, konut açığı belirleme çalışmalarında, uluslararası kıyaslamalarda ve bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi oluşturulacaktır. Oluşturulacak olan bu sistem için ülkedeki tüm adreslerin kayıt altına alındığı (UAVT) oluşturulması gerekmektedir. Adrese dayalı tüm kamu hizmetleri UAVT de yer alan adresler kullanılarak yürütüleceginden 2007 ocak tan itibaren işlemleri UAVT üzerinden gerçekleştirilecektir Kapsam Yapı İzin İstatistikleri, binaları kapsamaktadır. Yol, baraj, köprü gibi bina dışı inşaat türleri ile belediyelik olmayan bucak ve köy sınırları içindeki ruhsatsız yapılar kapsanmamaktadır. Diğer yandan, 1984 yılında yürürlüğe giren 2981 Sayılı Kanunun 2. Maddesi ile bu kanundaki sürenin uzatılması için 1986 yılında çıkarılan 3290 Sayılı Kanunun 1. Maddesi ne göre İmar ve Gecekondu Mevzuatına aykırı olarak inşa edilen binalar için belediyelerce verilen Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi nden derlenen bilgileri kapsamaktadır Veri Kaynağı Ve Veri Derleme Şekli Yapı İzin İstatistikleri ile ilgili bilgiler, 1580 Sayılı Belediyeler Kanunu gereğince kurulan il, ilçe, bucak ve köy belediyelerinden derlenmektedir Sayılı İmar Kanunu nun 21. Maddesi ne göre, belediye sınırları içinde yapılacak bütün yapılar için belediyelerden "Yapı Ruhsatı" ve aynı kanunun 30. Maddesi ne göre de yapı bitince kullanılabilmesi için Yapı Kullanma İzin Belgesi alınması zorunludur. Belediye, valilik ve ilgili idareler tarafından düzenlenen yapı belgeler 01/01/2007 tarihine kadar daha önce olduğu gibi bir nüshası posta ile TÜİK e gönderilecektir. 01/01/ /12/2007 tarihleri arasında ise belgeyi düzenleyen kurum tarafından web üzerinden sisteme giriş yapılacak ve belgelerin bir nüshası TÜİK e gönderilecektir yılından itibaren sadece ilgili kurum tarafından söz konusu belgelerin web üzerinden girişi yapılacaktır. Yapı belgeleri ile ilgili istatistikler doğrudan ndan elde edilecektir. 2

7 2. TANIM VE KAVRAMLAR Yapı Ruhsatı: Yapı Ruhsatı, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 21. maddesi gereğince, yapımına başlanacak yapılar için belediye sınırları içinde belediyelerce, belediye sınırları dışında ise valiliklerce (İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) verilmesi zorunlu bir belgedir. Yapı Kullanma İzin Belgesi: Yapı Kullanma İzin Belgesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 30. maddesi gereğince tamamen veya kısmen biten yapılar için belediye sınırları içinde belediyelerce, belediye sınırları dışında ise valiliklerce bina sahiplerine verilmesi zorunlu bir belgedir. İnşaat: Şantiyede yapılan veya hazır bölümlerinin montajı ile meydana getirilen yapı bölümüdür. Yapı: Karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve sabit olmayan tesislerdir. (3194 Sayılı İmar Kanunu nun 5. Maddesi) Bina : Kendi başına kullanılabilen, bir veya daha fazla odayı iç ve dış duvarların çevirdiği, diğer alanları da kapsayan çatı ile örtülmüş, temelden çatıya kadar uzanan; konut, tarımsal, endüstriyel, sınai, kültürel, dini, idari ve ulaştırma amacı için tasarlanmış taşınmayacak yapılardır. Belediye nüfus grupları: Nüfus büyüklüğüne göre yerleşim yerlerinin gruplandırılmasıdır. Veriliş amacı: Yapı izninin yapıya ne amaçla verildiğini ifade eder. Yeni yapı : Yapımına başlamak için Yapı Ruhsatı alınan veya yapımı yeni tamamlanmış olup oturulabilmesi için Yapı Kullanma İzin Belgesi alınan yapıdır. Kat ilavesi : Mevcut yapıya eklenen katlara ilave kat denir. İlave : Mevcut yapıya eklenen yeni yapılara ilave denir. Kullanım değişikliği : Yapıların kullanma amacını değiştirmek üzere yapılan değişikliklere kullanım değişikliği denir. Tadilat : Yapılan onarım ve değişikliklere tadilat denir. Belge-Ruhsat-Form Tarihi: Yapı İzninin verildiği gün, ay ve yılı göstermektedir. Yapı sahibi: Yapının hangi kişi veya kuruluş hesabına yapıldığını gösterir. Yapının fiilen kimin tarafından yapıldığı önemli değildir. Yapı sahipleri; 1. Özel kişi ve kuruluşlar, 2. Yapı kooperatifleri, 3. Genel bütçeli kurumlar, 4. Katma bütçeli kurumlar, 5. Özel idareler, 6. Belediyeler ve bağlı işletmeler, 7. İktisadi devlet teşekkülleri, 8. Sermayesinin % 50 den fazlası devlet veya iktisadi devlet teşekküllerine ait kuruluşlar, 9. Sermayesinin % 50 den azı devlet veya iktisadi devlet teşekküllerine ait kuruluşlardır. Yapı sayısı : Belediyelerce ve valiliklerce verilen Yapı Ruhsatı ile Yapı Kullanma İzin Belgesi nde yazılı olan sayı yapı sayısıdır. Yanan-Yıkılan yapılarda bu sayı, kısmen veya tamamen yanan ve yıkılan yapıların adedini gösterir. Yapının yüzölçümü : Yapının dış duvarları içinde kalan, balkonlar hariç bodrum ve çatı katları dahil iskanı (kullanımı) mümkün olan bütün katların kullanım alanlarının toplamıdır. Yapı İnşaat Alanı: Binalarda ışıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının alanıdır. Bina içi ortak alan : Bina içindeki giriş holleri, ışıklıklar, merdivenler, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak ve otopark gibi ortak kullanıma açık alanlardır. Kullanılabilir taban alanı metre karesi: Bu gösterge, tasdik edilmiş binaların kullanılabilir taban alanlarının metre karesinden derlenmiştir. Bir binanın kullanılabilir taban alanı dış duvarları dahil edilerek ölçülmüştür, aşağıdakiler dahil değildir: inşaat alanları (örneğin sınır bileşenlerinin, destekleme, kolonlar, sütunlar, şaftlar ve baca alanları) yardımcı kullanım için fonksiyonel alanlar (örneğin ısıtma ve havalandırma tesisatı veya güç jeneratörleri tarafından işgal edilen alanlar) yollar (örneğin merdiven, asansör ve yürüyen merdiven alanları) 3

8 İkamet amacı için kullanılan binanın genel kullanılabilir alanın parçası mutfak, oturma odası, yatak odaları ve yardımcı odalar, kiler ve ikamet amaçlı birimlerin sahipleri tarafından kullanılan müşterek kullanım amaçlı alanları kapsar. Daire (konut birimi): Etrafı kapalı, tavanı örtülmüş bir aile veya bir grup insanın diğer fertlerden ayrı yaşamasına olanak tanıyan, direkt olarak sokağa, koridora veya genel bir yere açılan, kendisine ait kapısı bulunan yerdir. Yapının toplam kat sayısı: Binanın toprak zemin üzerindeki katları, varsa inşaat kot farkından meydana gelen zemin (giriş kat) altındaki katlar, bodrum katları ve çatı katları dahil toplam kat sayısını ifade etmektedir. Bodrum kat: Zemin katın altındaki kat veya katlardır. Zemin kat: Taban döşemesi binaya kot verilen nokta seviyesinde veya bu seviyenin üzerinde olan ilk kattır (yol seviyesindeki giriş katıdır). Normal kat : Zemin ve bodrum katlarının dışında kalan kat veya katlardır. Son kat: Çatı ve çatı katları altında bulunan, normal katların en üstte olan katıdır. Çatı katı: Binanın son katının üzerinde bulunan ve insanların oturmasına elverişli olan kattır. Asma kat: Binanın, iç yüksekliği en az 5.50 metre olan, zemin katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlayan katıdır. Oda: Döşemeden tavana kadar dört tarafı duvarla çevrili ve büyüklüğü en az 4 m² olan ve tavan yüksekliği 2 metreden az olmayan bir yerdir. Genişliği ne olursa olsun banyo, hela, yalnız gelip geçilen antre, koridor, balkon ve kömürlük oda sayılmaz. Kullanma amacı: Yapının projesinde gösterilmiş olan ve hangi amaç için kullanılacağını ifade eden bir deyim olup, kullanma amacı İnşaat Tipleri Sınıflamasına (İTP) göre yapılmaktadır. İkamet Amaçlı Binalar: İkamet amaçlı binalar en az yarısı ikamet amaçlı kullanılan inşaatlardır. Eğer kullanılabilir taban alanının yarısından daha azı ikamet amacı için kullanılıyor ise, bina düzenleme amacına göre ikamet amaçlı bina dışındaki bina olarak tanımlanır. İkamet Amaçlı Olmayan Binalar: İkamet amaçlı olmayan binalar, temel olarak ikamet dışı amaçlar için tasarlanan veya bu amaçlar için kullanılan inşaatlardır. Eğer kullanılabilir taban alanının en az yarısı ikamet amaçlı kullanılıyor ise, bina ikamet amaçlı bina olarak tanımlanır. Yapının taşıyıcı sistemi : Taşıyıcı sistem; yapının ağırlığını taşıyan inşaat tarzıdır. Yığma: Yapı ağırlığını duvarlar yoluyla temele yükleten inşaat tarzıdır. İskelet: Yapı kitlesini taşıyacak ve temele iletecek nitelikte çelik, betonarme ve ahşap bir iskelet meydana getirilerek duvar malzemesinin bu iskelet arasına yerleştirilmesi yoluyla yapılan inşaat tarzıdır. o o o Çelik Ahşap Betonarme Çerçeveli sistem Perdeli sistem Çerçeveli + perdeli sistem Karma: İki veya daha fazla malzemenin birleştirilmesi ile bileşenlerin daha farklı özellikler sağladığı bileşkelere kompozit denir. Prefabrik: Standartlaştırılmış elemanlar ya da önceden üretilerek belirli bir plana göre birleştirilmiş bileşenler yardımı ile inşaat yapmayı sağlayan inşaat tarzıdır. Büyük ölçüde önceden fabrikada imal edilmiş olan hazır yapı elemanlarının (duvarlar, taşıyıcı kolon ve kirişler vb.), binanın inşaa edileceği yerde montajının yapılmasıdır. Prefabrikasyon sisteminde, ağır prefabrikasyon denilen, önceden fabrikada hazırlanmış çok büyük ve ağır parçaların ve hacimlerin şantiyede büyük vinçlerle yerlerine konulması; ya da hafif prefabrikasyon denilen, küçük ve oldukça hafif parçaların birleştirilmesi şeklinde çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Diğer: Yukarıda açıklanan yapım sistemlerinden farklı bir tarzda yapılan inşaat tarzıdır. İmar mevzuatına aykırı yapı: İzin alınmadan yapılan yapılar, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına aykırı olan, kat nizamı, taban alanı, komşu mesafeleri, ön cephe hattı, bina derinliği vb. konulardaki mevzuat hükümlerine uygun olmayan yapılar ile komşu parsele, yola, kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden veya inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılardır. 4

9 Gecekondu; İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılardır. Yapım Süresi: Yapı sahibinin, Yapı Ruhsatını aldığı tarih ile Yapı Kullanma İzin Belgesini aldığı tarih arasındaki süredir. 3. İNŞAAT TİPLERİ SINIFLAMASI (İTS) kapsamında derlenen bilgilerden üretilen istatistiklerde İnşaat Tipleri Sınıflaması kullanılmaktadır. İnşaat Tipleri Sınıflaması; 1 Binalar 11 İkamet amaçlı binalar 111 Bir daireli binalar 1110 Bir daireli binalar 112 İki ve daha fazla daireli binalar 1121 İki daireli binalar 1122 Üç ve daha fazla daireli binalar 113 Halka açık ikamet yerleri 1130 Halka açık ikamet yerleri 12 İkamet amaçlı olmayan binalar 121 Otel vb. binalar 1211 Otel binaları 1212 Diğer kısa süreli - konaklama binaları 122 Ofis (işyeri) binaları 1220 Ofis (işyeri) binaları 123 Toptan ve perakende ticaret binaları 1230 Toptan ve perakende ticaret binaları 124 Trafik ve iletişim binaları 1241 İletişim binaları, istasyonlar, terminaller ve ilgili binalar 1242 Garaj binaları 125 Sanayii binaları ve depolar 1251 Sanayii binaları 1252 Su depoları, silolar, depolar 126 Kamu eğlence, eğitim, hastahane veya bakım kuruluşları binaları 1261 Kamu eğlence binaları 1262 Müzeler ve kütüphaneler 1263 Okul, üniversite ve araştırma binaları 1264 Hastahane veya bakım kuruluşları binaları 1265 Spor salonları 127 İkamet amaçlı olmayan diğer binalar 1271 İkamet dışı çiftlik binaları 1272 İbadet veya dini faaliyetler için kullanılan binalar 1273 Tarihi ve koruma altındaki abideler 1274 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer binalar 2 Bina Dışı İnşaat İşleri 21 Ulaşım altyapıları 211 Şehirlerarası yollar, şehiriçi yollar, karayolları 2111 Şehirlerarası yollar 2112 Şehiriçi yollar ve karayolları 5

10 212 Demiryolu ve diğer raylı yollar 2121 Uzun mesafeli demiryolu ve diğer raylı yollar 2122 Şehiriçi demiryolu ve diğer raylı yollar 213 Havaalanı pistleri 2130 Havaalanı pistleri 214 Köprüler, farklı seviyeli şehirlerarası yollar, tüneller ve yeraltı yolları 2141 Köprüler ve farklı seviyeli şehirler arası yollar 2142 Tüneller ve yeraltı yolları 215 Limanlar, su yolları, barajlar ve diğer su işleri 2151 Limanlar ve gemilerin yüzebileceği kadar derin kanallar 2152 Barajlar 2153 Su kemerleri, sulama ve toprağı işleme için su kanalları 22 Boru hatları, iletişim ve elektrik hatları 221 Uzun mesafeli boru hatları, iletişim ve elektrik hatları 2211 Uzun mesafeli petrol ve gaz boru hatları 2212 Uzun mesafe su boru hatları 2213 Uzun mesafeli haberleşme hatları 2214 Uzun mesafeli elektrik hatları 222 Kısa mesafeli (yerel) boru hatları ve kablolar 2221 Kısa mesafeli (yerel) gaz sağlama hattı 2222 Kısa mesafeli (yerel) su sağlama boru hattı 2223 Kısa mesafeli (yerel) atık su boru hattı 2224 Kısa mesafeli (yerel) elektrik ve haberleşme kabloları 23 Sanayii alanları üzerindeki karmaşık inşaatlar 230 Sanayii alanları üzerindeki karmaşık inşaatlar 2301 Madencilik ve maden çıkartma için inşaatlar 2302 Enerji santrali inşaatları 2303 Kimya fabrikası inşaatları 2304 Başka bir yerde sınıflandırılmamış ağır sanayii fabrikaları 24 Diğer bina dışı inşaat işleri 241 Spor ve eğlence tesisleri inşatları 2411 Spor alanları 2412 Diğer spor ve eğlence tesisleri inşaatları 242 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bina dışı inşaat işleri 2420 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bina dışı inşaat işleri 6

11 BÖLÜM II YAPI BELGELERİNİN AÇIKLAMASI 7

12 1. YAPI RUHSATI 1.1. Formun Açıklaması Yapı Ruhsatı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 21. maddesi gereğince, yapımına başlanacak yapılar için belediye sınırları içinde belediyelerce, belediye sınırları dışında ise valiliklerce verilmesi zorunlu bir belgedir. 1. Ruhsatı veren kurum: Ruhsatı veren kurumun adı mutlaka seçilmiş olmalıdır. 2. Ruhsat verilen yapının adresi: Ruhsat verilen yapının adresi kullanılarak eşleştirilecektir. 3. Pafta no 4. Ada no 5. Parsel no Pafta, Ada ve Parsel numaraları alanlarından en az ikisi doldurulmuş olmalıdır. 6. Blok no Site ve benzeri gibi içinde birden fazla bina ve tesis bulunan parsel için yazılacaktır. Örneğin; A, B veya A1, A2 ya da 1, 2 gibi yapının blok numarası kaydedilecektir. 7. Bağımsız bölüm no Bağımsız bölüm no, kat ilavesi, ilave, tadilat, restorasyon, güçlendirme, kullanım değişikliği için verilen Yapı Ruhsatları için dolu olmalıdır. 8. Ruhsatın veriliş amacı Ruhsatın veriliş amacı, seçeneklerden yanlızca biri mutlaka işaretlenmelidir. 9. Ruhsatın onay tarihi: Ruhsatın onay tarihi mutlaka yazılı olmalıdır. 10. Ruhsat no: Ruhsat numarası mutlaka yazılı olmalıdır. 11.İlk ruhsat tarihi: Yapıya daha önce ruhsat verilmiş ise ilk ruhsat tarihi mutlaka yazılı olmalıdır. 12.İlk ruhsat no: Yapıya daha önce ruhsat verilmiş ise ilk ruhsat numarası mutlaka yazılı olmalıdır. 13. İmar planı onay tarihi: İmar planı onay tarihi yazılmalıdır. 14. İmar durumu tarihi : İmar durumu tarihi yazılmalıdır. 15. İmar durumu no: İmar durumu numarası yazılmalıdır. 16. Zemin Etüdü onay tarihi: Zemin etüdü onay tarihi yazılmalıdır. 17. Parselasyon plan onay tarihi: Parselasyon plan onay tarihi yazılmalıdır. 18. Parselin kullanma amacı Bu ruhsatın düzenlendiği parselin uygulama imar planında belirtilen kullanma amacı yazılacaktır. İmar planı olmayan ancak üst ölçekli diğer planlar kapsamında kalan alanlarda plan ve plan notlarına göre doldurulacaktır. Herhangi bir plan kapsamında kalmayan alanlarda Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine uygun olarak doldurulacaktır. 19. Parselin alanı (m²): Parselin kullanma amacı ve alanı mutlaka dolu olmalıdır. 20. Tapu tescil belgesi veren kurum: Tapu tescil belgesi veren kurum yazılmış olmalıdır. 21. Tapu tescil belgesi tarihi: Tapu tescil belgesi tarihi yazılmış olmalıdır. 22. Tapu tescil belgesi no: Tapu tescil belgesi numarası yazılmış olmalıdır. 23. ÇED raporu onay tarihi: Çevresel Etki ve Değerlendirmesine konu parsel ve yapılar için ÇED raporu onay tarihi yazılmış olmalıdır. 24. Planlanan inşaata başlama tarihi: Ruhsatı alınan yapının, planlanan inşaat başlama tarihi yazılmalıdır. 25. Planlanan inşaatı bitirme tarihi: Yapı ilgilileri arasında yapılan sözleşmelerde yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, fenni mesuller, yapı denetim kuruluşu arasında yapılan sözleşmelerde esas alınan tarihlerdir. 8

13 26. Ruhsatın geçerlilik tarihi: Ruhsat alındıktan sonra 2 yıl içinde inşaata başlama, 5 yıl içinde inşaatı tamamlamak zorunludur. Yapı Sahibinin: Yapının hangi kişi veya kuruluş hesabına yapıldığını gösterir. Yapının fiilen kimin tarafından yapıldığı önemli değildir. 27. Adı soyadı, Unvanı, TC kimlik no 28. Bağlı olduğu vergi dairesi adı 29. Vergi kimlik no 30. Adres 31. İmza Yapı Sahibinin Adı soyadı, unvanı ile özel işaretlenmiş ise TC kimlik numarası mutlaka doldurulmuş olmalıdır. Özel veya Kamu seçeneklerinden bir tanesi mutlaka işaretlenmiş olacaktır. Yapı sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi adı, Vergi kimlik no, Adresi yazılmış olmalıdır. Yapı Müteahhidinin 32. Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no 33. Oda sicil no 34. Oda sicil durum belge no 35. Bağlı olduğu vergi dairesi adı 36. Vergi kimlik no 37. Sigorta sicil no 38. Sözleşme tarihi 39. Sözleşme no 40. Yapı müteahhidi yetki belge no 41. Adres 42. İmza Yapı müteahhidinin; Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, Oda sicil no, Oda sicil durum belge no, Bağlı olduğu vergi dairesi, Vergi kimlik no, Sigorta sicil no, Sözleşme tarihi, Sözleşme no, Yapı müteahhidi Yetki belge no, Adresi yazılmış olmalıdır. Bu Bölüme, tüzel kişiliklerde en büyük hissedarın bilgileri yazılacaktır. Şantiye Şefinin 43. Adı soyadı, unvanı 44. TC kimlik no 45. Oda sicil durum belge no 46. Sigorta sicil no 47. Sözleşme tarihi 48. Sözleşme no 49. Adres 50. İmza Şantiye Şefinin; Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, Oda sicil durum belge no, Sigorta sicil no, Sözleşme tarihi, Sözleşme no, Adresi yazılmış olmalıdır. 51. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları Yapının bir daireli konut binası, iki daireli konut binası, üç ve daha fazla daireli konut binası, huzurevi, yetimhane, yurt, otel, motel, pansiyon, apart otel, lokanta, idari amaçlı postahane-banka-belediye hizmet-devlet hizmet-mahkeme, konferans-toplantı salonu, alışveriş merkezi, pasaj, mağaza, dükkan, pasaj içindeki dükkan, bina içinde işyeri, ticari depo, sanayi depo, ardiye, demiryolu-otobüs istasyon, radyo-televizyon yayın, telefon santral, yeraltı veya yerüstü garaj, fabrika, atölye, imalathane, mezbahane, mandıra, soğuk hava deposu, sinema, tiyatro, müze, sanat galerisi, konser salonları, arşiv, kütüphane, okul, metoroloji, devlet-özel-cezaevi-askeri hastane, sanatoryum, dispanser, sağlık ocağı, 9

14 veteriner, kaplıca, spor (basketbol, tenis, yüzme, jimnastik, buz pateni vb.), ahır-ağıl-tavuk üretme-tahıl ambarı gibi tarımsal amaçlı, cami-kilise gibi dini amaçlı, cezaevi, karakol, askeri, itfaiye, tuvalet vb. kullanma amaçları ile yapıya ilişkin ortak alan ayrıntılı olarak belirtilecektir. Yapı içi ortak alan: yapı içindeki giriş holleri, ışıklıklar, merdivenler, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak ve otopark gibi ortak kullanıma açık alanlardır. Bir yapıda birden fazla kullanma amacı var ise herbir kullanma amacı ayrı ayrı yazılacaktır. Bu bölüm ruhsata esas kısımlar için doldurulacaktır. Ruhsata konu olan tek bir yapı için doldurulacaktır. 52. Bağımsız bölüm sayısı: Bir yapıda birden fazla kullanma amacı var ise, her bir kullanma için bağımsız bölüm sayısı ayrı ayrı yazılacaktır. Ev ve apartman için bu bölümde yazılı olan Bağımsız bölüm sayısı daire sayısıdır. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleriyle ortak alanları (51) Ofis binaları (büro-yazıhane- acenta) ile Sanayii binaları (atölye-tamirhane vb.) olanlar için bu bölümdeki bağımsız bölüm sayısı işyeri veya dükkan sayısıdır. Ruhsata konu olan tek bir yapı için doldurulacaktır. 53. Yüzölçümü (m²): Yapının dış duvarları içinde kalan balkonlar hariç, bodrum ve çatı katı dahil, iskanı mümkün olan bütün katların alanlarının toplamıdır. Bir yapıda birden fazla kullanma amacı var ise; ortak alanları da dahil her bir kullanma amacı için yüzölçümü ilgili bölüme ayrı ayrı yazılacaktır. Yapıların her bir bağımsız bölümün yüzölçümü veya toplamı bu bölümde yazılı olmalıdır. Yüzölçümü, küsurlar hariç, rakamlar tam sayı olarak yazılacaktır. Ruhsata konu olan tek bir yapı için doldurulacaktır. 54. Benzer yapı sayısı Aynı parsele yapılan ve yapı ile ilgili özellikleri, kullanma amaçları, kat sayısı, yüksekliği vb. özellikleri aynı olan tekrar eden yapıların bulunması durumunda doldurulacaktır. 55. Yapıda bağımsız bölüm sayısı Ruhsatı alınan yapının yapıda bağımsız bölüm sayısı yazılacaktır. İlave ve tadilat vb. gibi durumlarda da yapının tüm bağımsız bölüm sayıları belirtilecektir. Bağımsız bölüm sayısı mutlaka yazılmalıdır. 56. Yapıda konut birimi (daire) sayısı Bu Bölüm, binalar için doldurulacak olup, ilave, tadilat ve kat ilavelerinde, bu kısımlar dahil yapının tamamı için onaylı mimari projeye uygun olarak düzenlenecektir. 57. Yapının taban alanı (m²) Taban alanı yapının temeli olan zemin kat oturumunu ifade etmektedir. Ruhsatı alınan yapının arsa üzerindeki kapladığı taban alanı m² cinsinden yazılacaktır. 58. Yapı inşaat alanı (m²) Ruhsatı alınan yapının tüm katlarının inşaat alanı m² cinsinden yazılacaktır. 59.Toplam yapı sayısı Bu ruhsatla birlikte izin verilenler de dahil parselde bulunan toplam yapı sayısı yazılacaktır. Aynı parsel üzerinde bağımsız ancak benzer yapı özellikleri gösteren diğer yapıların toplamı mutlaka yazılmalıdır. 60.Toplam bağımsız bölüm sayısı Bu ruhsatla birlikte izin verilenler de dahil parseldeki bütün yapıların toplam bağımsız bölüm sayısı yazılacaktır. 61.Toplam konut birimi (daire) Sayısı Bu bölüm, sadece bina ve tesisler için doldurulacaktır. 62. Toplam taban alanı (m²) Bu ruhsatla birlikte izin verilenler de dahil parseldeki bütün yapıların taban (arsa üzerine oturduğu alanı) alanlarının toplamı m² cinsinden yazılacaktır. Yapının taban alanı dahil aynı parselde verilen diğer yapıların toplam alanı mutlaka yazılmalıdır. 10

15 63.Toplam yapı inşaat alanı (m²) Bu ruhsatla birlikte izin verilenler de dahil parseldeki bütün yapıların yapı inşaat alanlarının toplamı yazılacaktır. 64. Yapının yol kotu altı kat sayısı Yapının yol seviyesi altında kalan kat sayısı belirtilecektir. Yapının yol kotu altında kat sayısı; sıfır kotu altında kalan alanları ifade etmektedir (bodrum kat). 65. Yapının yol kotu üstü kat sayısı Yapının yol kotu üstündeki kat sayısı; sıfır kotu üstündeki alanları ifade etmektedir (zemin kat, normal kat). 66. Yapının toplam kat sayısı Yapının yol kotu altındaki ve yol kotu üstündeki kat sayısı toplamı yapının toplam kat sayısını göstermektedir. İlave yapılar için düzenlenen formda, ilave yapılacak mevcut yapının kat sayısının tamamı gösterilmiş olmalıdır. Örneğin; form 3 katlı yapıya 1 kat ilavesi için düzenlenmiş ise; kat sayısı (4) olarak yazılmalıdır. Yapının toplam kat sayısı mutlaka yazılı olmalıdır. 67. İlave kat sayısı Mevcut binaya ilave olarak yapılan kat sayısıdır. 68. Yapının yol kotu altı yüksekliği (m) Yapının yol kotu altındaki yüksekliğini ifade eder. 69. Yapının yol kotu üstü yüksekliği (m) Yapının yol kotu üstü yüksekliğini ifade eder. 70. Yapının toplam yüksekliği (m) Yapının yol kotu altı yüksekliği ile yol kotu üstü yüksekliklerinin toplamıdır ve mutlaka yazılı olmalıdır. 71. İlave kat yüksekliği (m) Mevcut binaya ilave alarak yapılan kat sayısının yüksekliğidir. 72. Yapının sınıfı Bu bölümde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından tespit edilip yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ hükümlerine göre belirlenen inşaat sınıflarından (I, II, III, IV, V) biri yazılmış olacaktır. 73. Yapının grubu Bu bölümde, aynen 72. Yapının sınıfı da olduğu gibi inşaat gruplarından (A, B, C, D) biri yazılmış olmalıdır m² maliyeti (YTL.) Bu bölümde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nca tespit edilip yayımlanan son inşaat m² birim değeri yazılmış olmalıdır. 75. Yapının maliyeti (YTL.) İnşaatın yüzölçümü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nca tespit edilip yayımlanan, inşaatın sınıfı ve grubuna göre belirlenen son inşaat m² birim maliyetleri esas birim alınarak bulunan değer olup, arsa değeri hariçtir. 76. Yapının arsa değeri (YTL.) En son verilen Emlak Vergi Beyannamesinde" gösterilen vergi değeri esas alınarak yazılan değerdir. 77. Arsa dahil yapının maliyeti (YTL.) Yapının inşaat maliyeti ile arsa değerinin toplamıdır. 78. Form düzenlenen kısmın maliyeti (YTL.) 11

16 Eğer form yapının bir kısmı için düzenlenmişse bu kısma ait maliyet yazılacaktır. Bölüm (74) te yer alan 1 m² maliyeti bölüm (53) de yer alan yüzölçümü toplamı ile çarpılarak form düzenlenen kısmın maliyeti (78) hesaplanabilir. Yapının Teknik Özellikleri 79. Isıtma Sistemi 80. Isıtma Amaçlı Kullanılan Yakıt Cinsi 81. Sıcak Su Temin Şekli 82. Sıcak Su Yakıt Cinsi 83. İçme Suyu : İçme suyu nda, seçeneklerden en az biri işaretlenmiş olmalıdır. 84. Atık su : Atık su da, seçeneklerden en az biri işaretlenmiş olmalıdır. 85. Tesisatlar : Tesisatlar da, Elektrik seçeneği işaretli olmalıdır. 86. Ortak Kullanım Alanları 87. Yapının Taşıyıcı Sistemi Yapım taşıyıcı sistemi seçeneklerinden bir tanesi mutlaka işaretlenmiş olmalıdır. Eğer İskelet (1) işaretlenmiş ise, 1.1, 1.2 ve 1.3 den biri işaretlenmiş olmalıdır. 1.1 işaretlenmiş ise; 1.1.1, veya den biri işaretlenmiş olmalıdır. 88. Duvar Dolgu Maddesi Cinsi Dolgu maddesi olarak kullanılacak inşaat malzemelerinden en fazla 3 seçenek işaretlenebilecektir. Duvar dolgu maddesi cinsi işaretlenmiş olmalıdır. 89. Döşeme: Döşeme işaretlenmiş olmalıdır. Yapı Projeleri 90. Onay tarihi 91. Adı soyadı 92. TC kimlik no 93. Oda sicil belge no 94. Adresi 95. İmza Yapı projeleri; Onay tarihi, Adı soyadı, TC kimlik no, Oda sicil belge no, Adresi yazılmış olmalıdır. Yapı Denetimi 96. Adı soyadı 97. TC kimlik no 98. Oda sicil belge no 99. Adresi 100. İmza Yapı denetimi yapan kişinin Adı, soyadı, TC kimlik no, Oda sicil belge no, Adresi yazılmış olmalıdır. Yapı Denetim Kuruluşu 101. Kuruluş adı 102. Yetkilisinin adı soyadı, TC kimlik no 103. Vergi kimlik no 104. İzin belge no ve sınıfı 105. Adres 12

17 106. İmza Yapı Denetim Kuruluşunun; Kuruluş adı, Yetkilisinin adı soyadı, TC kimlik no, Vergi kimlik no, İzin belge numarası ve sınıfı, Adresi yazılmış olmalıdır. Ruhsat İle İlgili Muhtelıf Gelirler 107. Gelir Mahiyeti 108. Makbuz tarihi 109. Makbuz No 110. Tutarı(YTL.) Toprak Bilgileri 111. Dolgu miktarı (m³) 112. Kazı miktarı (m³) 113. Kullanılmayan kazı miktarı (m³) 114. Kullanılmayan kazının döküleceği yer 115. Düzenleyen teknik elemanın Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih 116. Kontrol edenin Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih 117. Onaylayanın Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih, mühür 118. Onay kodu: sistemi tarafından oluşturulan koddur. Başlama Tarihinde İnşaatı Mahallinde Kontrol Eden Teknik Görevliler 119. Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih 120. Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih 121. Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih İnşaatı mahallinde kontrol eden teknik görevlilerin; Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih yazılmış olmalıdır İnşaata başlama tarihi: Yapı yerinde idare görevlisinin eşliğinde, yapıya başlanılan tarih yazılacaktır. Vizeler 123. Vize Adı 124. Kontrol tarihi 125. Fenni mes ullerin adı soyadı, imzası 126. Teknik elemanın adı soyadı, imzası 127. Kontrol edenin adı soyadı, imzası 128. Onaylayanı adı soyadı, imzası Vize adı, kontrol tarihi, Fenni mesullerin adı soyadı, imzası, Teknik elemanın adı soyadı, imzası, Kontrol edenin adı soyadı, imzası ve Onaylayanın adı soyadı, imzası yazılmış olmalıdır Diğer hususlar Yapı Ruhsatının daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli görülen tanımların yapıldığı bölümdür. Bu bölüm mutlaka doğru ve anlaşılır şekilde doldurulmuş olmalıdır. 13

18 1.2. Tutarlı Olması Gereken Kısımlar 1. Ruhsatı veren kurum (1) mutlaka seçili olmalıdır. 2. Ruhsat verilen yapının adresi (2) kullanılarak eşleştirilecektir. 3. Pafta numarası (3), Ada numarası (4) ve Parsel numarası (5) alanlarından en az ikisi dolu olacaktır. 4. Ruhsatın Veriliş Amacı (8) de tek bir seçenek işaretli olmalıdır. 5. Bağımsız bölüm numarası (7), Ruhsatın veriliş amacı (8) de 5, 6, 8, 10, 11, 12, ise doldurulmuş olmalıdır. 6. Ruhsatın onay tarihi (9) seçilmiş olmalıdır. 7. Ruhsatın onay tarihi (9) veri girişi yapılan tarih den önceki bir tarih olmalıdır. 8. Ruhsat numarası (10) yazılı olmalıdır. 9. İlk ruhsat tarihi (11) kaydedilmiş ise, Ruhsat onay tarihi (9) dan önceki bir tarih olmalıdır. 10. İmar planı onay tarihi (13) kaydedilmiş ise, Ruhsat onay tarihi (9) dan önceki bir tarih olmalıdır. 11. İmar durumu tarihi (14) kaydedilmiş ise, Ruhsat onay tarihi (9) dan önceki bir tarih olmalıdır. 12. Zemin etüdü onay tarihi (16) kaydedilmiş ise, Ruhsat onay tarihi (9) dan önceki bir tarih olmalıdır. 13. Parselasyon planı onay tarihi (17) kaydedilmiş ise, Ruhsat onay tarihi (9) dan önceki bir tarih olmalıdır. 14. Parselin kullanma amacı (18) dolu olmalıdır. 15. Parselin alanı (m²) (19) dolu olmalıdır. 16. Tapu tescil belgesi tarihi (21) kaydedilmiş ise, Ruhsat onay tarihi (9) dan önceki bir tarih olmalıdır. 17. ÇED raporu onay tarihi (23) kaydedilmiş ise, Ruhsat onay tarihi (9) dan önceki bir tarih olmalıdır. 18. Ruhsatın onay tarihi (9), Planlanan inşaata başlama tarihinden (24) önceki bir tarih olmalıdır. 19. Planlanan inşaata başlama tarihi (24), Planlanan inşaatı bitirme tarihinden (25) önceki bir tarih olmalıdır. 20. Planlanan inşaatı bitirme tarihi (25), Ruhsatın geçerlilik tarihinden (26) önceki bir tarih olmalıdır. 21. Yapı Sahibinin Adı soyadı, unvanı, özel işaretlenmiş ise TC kimlik numarası (27) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 22. Yapı sahibinin adı, soyadı, unvanı (27) kısmındaki Özel Kamu seçeneklerinden biri işaretlenmiş olmalıdır. 23. Yapı Sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi adı (28) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 24. Yapı Sahibinin vergi kimlik numarası (29) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 25. Yapı Sahibinin adresi (30) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 26. Yapı Müteahhidinin Adı soyadı, unvanı, TC kimlik numarası (32) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 27. Yapı Müteahhidinin Oda sicil numarası (33) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 28. Yapı Müteahhidinin Oda sicil durum belge numarası (34) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 29. Yapı Müteahhidinin Bağlı olduğu vergi dairesi adı (35) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 30. Yapı Müteahhidinin Vergi kimlik numarası (36) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 31. Yapı Müteahhidinin Sigorta sicil numarası (37) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 32. Yapı Müteahhidinin Sözleşme tarihi (38) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 33. Yapı Müteahhidinin Sözleşme numarası (39) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 34. Yapı Müteahhidinin Yapı müteahhidi yetki belge numarası (40) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 35. Yapı Müteahhidinin Adres (41) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 36. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) 11101, veya olabilir. Bu kodlardan ikisi aynı anda bir formda kullanılamaz. Örneğin, 1. satır kullanma amacı = 11101, 2. satır kullanma amacı = olamaz. Aynı şekilde bu durum esas kullanma amaçları için de geçerlidir : Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) ise Esas kullanma amacı (51) veya Esas kullanma amacı (51) ise Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) olmalıdır. (11211 veya olamaz) 14

19 Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) ise Esas kullanma amacı (51) veya Esas kullanma amacı (51) ise Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (51) olmalıdır. (11101 veya olamaz) Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) ise Esas kullanma amacı (51) veya Esas kullanma amacı (51) ise Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) olmalıdır. (11101 veya olamaz) Yapının esas kullanım amacı (51) kodu, Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) 7 satırdan birinde işaretlenmiş olmalıdır. 37. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) = ise karşısında yazan Bağımsız bölüm sayısı (52) <= 1 olmalıdır. 38. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) = ise Bağımsız bölüm sayısı (52) <= 2 olmalıdır. 39. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) = ise Bağımsız bölüm sayısı (52) > 2 olmalıdır. 40. Yazılı olan toplam yüzölçümü (53), her bir kullanma amacı için Kaydedilen yüzölçümlerin toplamı (53) +- 4 arasında olmalıdır. 41. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) 11101, 11211, ve (Yüzölçümü (53) / Bağımsız bölüm sayısı (52) < 25) ise doğruluğu teyid edilmelidir. 42. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) 11101, 11211, ve (Yüzölçümü (53) / Bağımsız bölüm sayısı (52) >500) ise doğruluğu teyid edilmelidir. 43. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) 7 alandan ilk olanı boş geçilemez. Buna bağlı olarak Bağımsız bölüm sayısı (52) sorusu boş geçilebilir, ancak Yüzölçümü (53) sorusu dolu olmalıdır. İkinci ve diğer satırlarda; Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) alanında bilgi varsa Yüzölçümü (53) alanı dolu olmalıdır; Yüzölçümü (53) alanında bilgi varsa Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) alanı dolu olmalıdır. 44. Yapıda bağımsız bölüm sayısı (55) >= Yapıda konut birimi (daire) sayısı (56) olmalıdır. 45. Parselin alanı (m²) (19) >= Yapının taban alanı (57) olmalıdır. 46. Yapıda bağımsız bölüm sayısı (55) <= Toplam bağımsız bölüm sayısı (60) olmalıdır. 47. Toplam bağımsız bölüm sayısı (60) >= Toplam konut birimi (daire) sayısı (61) olmalıdır. 48. Yapıda konut birimi (daire) sayısı (56) <= Toplam konut birimi (daire) sayısı (61) olmalıdır. 49. Parselin alanı (m²) (19) >= Toplam taban alanı (62) olmalıdır. 50. Yapının taban alanı (57) =< Toplam taban alanı (62) olmalıdır. 51. Yapı inşaat alanı (58) =< Toplam yapı inşaat alanı (63) olmalıdır. 52. Kaydedilen yüzölçümlerin toplamı (53) <= Toplam yapı inşaat alanı (63) olmalıdır. 53. Yapının yol kotu altı kat sayısı (64) veya Yapının yol kotu üstü kat sayısı (65) alanlarından en az biri dolu olmalıdır. 54. Yapının yol kotu üstü kat sayısı (65) Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) de kodu hariç diğer kodlar için dolu olmalıdır. 55. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) da Esas kullanma amacı = ve Yapının toplam kat sayısı (66) > 5 ise doğruluğu teyid edilmelidir. 56. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) da Esas kullanma amacı = ve Yapının toplam kat sayısı (66) > 6 ise doğruluğu teyid edilmelidir. 57. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) da Esas kullanma amacı = ve Yapının toplam kat sayısı (66) >15 ise doğruluğu teyid edilmelidir. 58. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) da Esas kullanma amacı = ve Yapının toplam kat sayısı (66) <3 ise doğruluğu teyid edilmelidir. 59. Yapının toplam kat sayısı (66) mutlaka dolu olmalıdır. 15

20 60. (Yapının yol kotu altı kat sayısı (64) + Yapının yol kotu üstü kat sayısı (65)) = Yapının toplam kat sayısı (66) olmalıdır. 61. Yapının taban alanı (57) * Yapının toplam kat sayısı (66) >= Yüzölçümü (53) toplamı olmalıdır. 62. Yapının toplam kat sayısı (66) > İlave kat sayısı (67) ndan büyük olmalıdır. 63. Eğer; Ruhsatın verilliş amacı (8) de 5-Kat ilavesi dışında bir seçenek işaretlenmiş ise; İlave kat sayısı (67) boş olmalıdır. 64. Eğer; Ruhsatın verilliş amacı (8) de 5-Kat ilavesi işaretlenmiş ise; İlave kat sayısı (67) yazılı olmalıdır. 65. Yapının yüksekliği (70) / Yapının toplam kat sayısı (66) > 8.0 ise doğruluğu teyid edilmelidir. 66. Yapının yüksekliği (70) / Yapının toplam kat sayısı (66) < 1.5 ise doğruluğu teyid edilmelidir. 67. Yapının yüksekliği (70) mutlaka yazılı olmalıdır. 68. Eğer; Ruhsatın verilliş amacı (8) de 5-Kat ilavesi dışında bir seçenek işaretlenmiş ise; İlave kat yüksekliği (71) boş olmalıdır. 69. Eğer; Ruhsatın verilliş amacı (8) de 5-Kat ilavesi işaretlenmiş ise; İlave kat yüksekliği (71) yazılı olmalıdır. 70. Yapının yüksekliği (70) > İlave kat yüksekliği (71) den büyük olmalıdır. 71. Isıtma sistemi (79) ile Yakıt cinsi (80) arasında şu ilişki olmalıdır : Isıtma sistemi Yakıt cinsi 1 1, 2, 3, 7 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır 2 1, 2, 3, 7 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır 3 2, 3, 4, 5 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır 4 3, 4 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır 5 1, 2, 3, 4, 5 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır 6 5 nci kutu işaretli olmalıdır 72. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) de 12412, 12421, 12422, 12423, 12424, 12425, 12522, 12523, 12711, 12744, kodları hariç diğer kodlar için Isıtma sistemi (79) ve Yakıt cinsi (80) işaretli olmalıdır. 73. Sıcak su temin şekli (81) ile Sıcak su yakıt cinsi (82) arasında şu ilişki olmalıdır : Sıcak su temin şekli Sıcak su yakıt cinsi 1 4, 5 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır 2 1, 2, 3, 4 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır 3 1, 2, 3, 4 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır 4 7 nci kutu işaretli olmalıdır 5 1, 3, 5, 6 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır 74. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) de İçme suyu (83) nda 12412, 12421, 12422, 12423, 12424, 12425, 12522, 12523, 12711, 12744, kodları hariç diğer kodlar için işaretlenmiş olmalıdır. 75. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) de 12711, 12744, kodları hariç diğer kodlar için Atık su (84) de Kanalizasyon veya Fosseptik seçeneklerinden biri işaretli olmalıdır. İkisi birden işaretli olamaz. 76. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) de Tesisatlar (85) de Elektrik seçeneği işaretli olmalıdır. 77. Yapının yol kotu üstü kat sayısı (65) > 5 ise Ortak kullanım alanları (86) da asansör seçeneği işaretli olmalıdır. 78. Yapının taşıyıcı sistemi (87) mutlaka işaretlenmiş olmalıdır. 79. Yapının taşıyıcı sistemi (87) Yığma ise Yapının toplam kat sayısı (66) > 4 ise doğruluğu teyid edilmelidir. 80. Yapının taşıyıcı sistemi (87) Ahşap ise Yapının toplam kat sayısı (66) > 3 ise doğruluğu teyid edilmelidir. 81. Duvar dolgu maddesi cinsi (88) mutlaka işaretlenmiş olmalıdır. 82. İsim kaydedilmiş alanalarda (27, 32, 44, 92, 97, 102, 115, 116, 117, 119, 120, 121) T.C. Kimlik Numarası doldurulmuş olmalıdır. 83. Esas kullanma amacının (51) atanması şu şekilde olmalıdır: 16

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER... 1 AMAÇ... 1 MADDE 1.01... 1 KAPSAM... 1 MADDE 1.02... 1 YASAL DAYANAK... 1 MADDE 1.03... 1 İMAR PLANLARININ ÖNCELİĞİ... 1 MADDE

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşme alanları ve bu alanlardaki

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18916 mükerrer PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ T.C. ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR DAĠRE BAġKANLIĞI Yapı Uygulama ve Denetim ġube Müdürlüğü ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ 2003 ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

YÖNETMELİK PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 8 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28759 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-2/11/1985 tarihli ve 18916

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı; yerleşme

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 31 Mayıs 2013 69471265-305-5033 CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 5243 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 19/12/2007 No : 26735 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler,

Detaylı

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları Resmi Gazete 19 Aralık 2007 Çarşamba Sayı : 26735 Resmi Gazete 9 Eylül 2009 Çarşamba Sayı : 27344 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. M. BAŞESGİOĞLU B. YILDIRIM N. ÇUBUKÇU N. EKREN Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı V.

YÖNETMELİK. M. BAŞESGİOĞLU B. YILDIRIM N. ÇUBUKÇU N. EKREN Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/12937 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 2007/12937 KARAR SAYILI BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETE TARİH : 19 ARALIK 2007 ÇARŞAMBA SAYI : 26735 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735 YÖNETMELİK Karar Sayısı

Detaylı

BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK 5243 BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/6/1958 No : 7126 14/2/1985 No : 3152 13/12/1983 180 sayılı

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 5243 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/6/1958 No : 7126 14/2/1985 No : 3152 13/12/1983 180 sayılı

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TEMMUZ 2002 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER, TANIMLAR, BİNALARIN KULLANIM SINIFLARI VE BİNA TEHLİKE SINIFLANDIRMASI SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM :

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 Genel hükümler 1.1.1

Detaylı

Yetki ve Sorumluluklar MADDE l.04 Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir.

Yetki ve Sorumluluklar MADDE l.04 Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir. İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM Amaç MADDE l.0l Bu yönetmeliğin amacı,istanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı,belediye ve Mücavir alan sınırları içerisindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların,imar

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 12/6/2002-2002/4390 Resmî Gazete : 26.7.2002/24822 DİKKAT (!) : Bu Yönetmelik, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı B.K.K.

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi : 26.07.2002 Resmi Gazete Sayısı : 24827 (asıl) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ YERİ İLİ : SİNOP İLÇESİ : - TEFTİŞ EDEN Mülkiye Müfettişi : Halil BERK TEFTİŞ EDİLEN Daire : Sinop Belediyesi

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ I. KISIM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı