BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR"

Transkript

1 ULUSAL ADRES VERİ TABANI YAPI BELGELERİ EL KİTABI

2

3 İçindekiler Sayfa BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR 1 1. GİRİŞ Tarihçe Amaç Kapsam Veri Kaynağı ve Veri Derleme Şekli 2 2. TANIM VE KAVRAMLAR 3 3. İNŞAAT TİPLERİ SINIFLAMASI (İTS) 5 BÖLÜM II. YAPI BELGELERİNİN AÇIKLAMASI 7 1. YAPI RUHSATI Formun Açıklaması Tutarlı Olması Gereken Kısımlar Formun Düzenlenen Kısımları İle İlgili Örnekler YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ Belgenin Açıklaması Tutarlı Olması Gereken Kısımlar Belgenin Düzenlenen Kısımları İle İlgili Örnekler YANAN VE YIKILAN YAPILAR Formun Açıklaması Tutarlı Olması Gereken Kısımlar 38 BÖLÜM III. YAPI BELGELERİ FORMLARI ve EKİ YAPI RUHSATI Yapı Ruhsatı Formu Yapı Ruhsatı Formu Eki : Açıklama YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ Yapı Kullanma İzin Belgesi Formu Yapı Kullanma İzin Belgesi Formu Eki : Açıklama YANAN ve YIKILAN YAPILAR Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Eki : Açıklama 54 BÖLÜM IV. YAPI BELGELERİ ORTAK DEĞİŞKENLER VE RAPORLAMA DEĞİŞKENLERİ Ortak Değişkenleri Raporlama Değişkenleri 65 BÖLÜM V. YAPI BELGELERİ NİN ULUSAL ADRES VERİ TABANI NDAN VERİLMESİ AŞAMALARI Giriş Yapı Ruhsat ının ndan Verilmesi Yapı Kullanma İzin Belgesi nin ndan Verilmesi Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu nun ndan Verilmesi 75

4

5 BÖLÜM I GENEL AÇIKLAMALAR 1

6 1. GİRİŞ 1.1. Tarihçe TÜİK tarafından standart hale getirilen İnşaat Ruhsatnameleri Formu 1954 yılından, Yapı Kullanma İzin Kağıtları Formu ise 1964 yılından itibaren kullanılmaktadır. İnşaat Ruhsatnameleri Formu 1992 yılı TS 8737 numara ile Yapı Ruhsatı olarak, Yapı Kullanma İzin Kağıtları Formu 1993 yılında TS numara ile Yapı Kullanma İzin Belgesi olarak yürürlüğe girmiştir Yılında günün gereksinimleri üzerine tekrar düzenlenen Yapı Ruhsatı Formu nun 1 Ocak 2002 tarihinden, Yapı Kullanma İzin Belgesi Formu nun da 6 Ekim 2001 tarihinden itibaren yeni hali ile kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. nin, 25/04/2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesine göre Ulusal Adres Veri Tabanı ile ilişkilendirilerek düzenlenmesi zorunluluk haline getirilmiştir. ndaki adreslerin oluşumu ve güncel olarak takibinden 31/07/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik gereği yetkili idareler sorumludur. Yetkili idare; belediye teşkilatı olan yerlerde belediye, belediye sınırları dışında il özel idaresi ile Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüdür. Bu el kitabı, nin (Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi ile Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu) oluşturulmasında dikkat edilecek hususlar ile ile nasıl ilişkilendirileceğini anlatmak üzere hazırlanmıştır Amaç yerleşim yerlerindeki yapılaşmayı takip ve kontrol etme amaçlı olarak yetkili idarelerce verilen belgelerdir. Bu kayıtlar kullanılarak üretilen istatistikler, Gayri Safi Milli Hasıla hesaplamalarında, özel kişi ve kuruluşların yapacakları yatırımlara yön vermesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının plan ve programlarının yapılmasında, konut açığı belirleme çalışmalarında, uluslararası kıyaslamalarda ve bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi oluşturulacaktır. Oluşturulacak olan bu sistem için ülkedeki tüm adreslerin kayıt altına alındığı (UAVT) oluşturulması gerekmektedir. Adrese dayalı tüm kamu hizmetleri UAVT de yer alan adresler kullanılarak yürütüleceginden 2007 ocak tan itibaren işlemleri UAVT üzerinden gerçekleştirilecektir Kapsam Yapı İzin İstatistikleri, binaları kapsamaktadır. Yol, baraj, köprü gibi bina dışı inşaat türleri ile belediyelik olmayan bucak ve köy sınırları içindeki ruhsatsız yapılar kapsanmamaktadır. Diğer yandan, 1984 yılında yürürlüğe giren 2981 Sayılı Kanunun 2. Maddesi ile bu kanundaki sürenin uzatılması için 1986 yılında çıkarılan 3290 Sayılı Kanunun 1. Maddesi ne göre İmar ve Gecekondu Mevzuatına aykırı olarak inşa edilen binalar için belediyelerce verilen Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi nden derlenen bilgileri kapsamaktadır Veri Kaynağı Ve Veri Derleme Şekli Yapı İzin İstatistikleri ile ilgili bilgiler, 1580 Sayılı Belediyeler Kanunu gereğince kurulan il, ilçe, bucak ve köy belediyelerinden derlenmektedir Sayılı İmar Kanunu nun 21. Maddesi ne göre, belediye sınırları içinde yapılacak bütün yapılar için belediyelerden "Yapı Ruhsatı" ve aynı kanunun 30. Maddesi ne göre de yapı bitince kullanılabilmesi için Yapı Kullanma İzin Belgesi alınması zorunludur. Belediye, valilik ve ilgili idareler tarafından düzenlenen yapı belgeler 01/01/2007 tarihine kadar daha önce olduğu gibi bir nüshası posta ile TÜİK e gönderilecektir. 01/01/ /12/2007 tarihleri arasında ise belgeyi düzenleyen kurum tarafından web üzerinden sisteme giriş yapılacak ve belgelerin bir nüshası TÜİK e gönderilecektir yılından itibaren sadece ilgili kurum tarafından söz konusu belgelerin web üzerinden girişi yapılacaktır. Yapı belgeleri ile ilgili istatistikler doğrudan ndan elde edilecektir. 2

7 2. TANIM VE KAVRAMLAR Yapı Ruhsatı: Yapı Ruhsatı, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 21. maddesi gereğince, yapımına başlanacak yapılar için belediye sınırları içinde belediyelerce, belediye sınırları dışında ise valiliklerce (İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) verilmesi zorunlu bir belgedir. Yapı Kullanma İzin Belgesi: Yapı Kullanma İzin Belgesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 30. maddesi gereğince tamamen veya kısmen biten yapılar için belediye sınırları içinde belediyelerce, belediye sınırları dışında ise valiliklerce bina sahiplerine verilmesi zorunlu bir belgedir. İnşaat: Şantiyede yapılan veya hazır bölümlerinin montajı ile meydana getirilen yapı bölümüdür. Yapı: Karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve sabit olmayan tesislerdir. (3194 Sayılı İmar Kanunu nun 5. Maddesi) Bina : Kendi başına kullanılabilen, bir veya daha fazla odayı iç ve dış duvarların çevirdiği, diğer alanları da kapsayan çatı ile örtülmüş, temelden çatıya kadar uzanan; konut, tarımsal, endüstriyel, sınai, kültürel, dini, idari ve ulaştırma amacı için tasarlanmış taşınmayacak yapılardır. Belediye nüfus grupları: Nüfus büyüklüğüne göre yerleşim yerlerinin gruplandırılmasıdır. Veriliş amacı: Yapı izninin yapıya ne amaçla verildiğini ifade eder. Yeni yapı : Yapımına başlamak için Yapı Ruhsatı alınan veya yapımı yeni tamamlanmış olup oturulabilmesi için Yapı Kullanma İzin Belgesi alınan yapıdır. Kat ilavesi : Mevcut yapıya eklenen katlara ilave kat denir. İlave : Mevcut yapıya eklenen yeni yapılara ilave denir. Kullanım değişikliği : Yapıların kullanma amacını değiştirmek üzere yapılan değişikliklere kullanım değişikliği denir. Tadilat : Yapılan onarım ve değişikliklere tadilat denir. Belge-Ruhsat-Form Tarihi: Yapı İzninin verildiği gün, ay ve yılı göstermektedir. Yapı sahibi: Yapının hangi kişi veya kuruluş hesabına yapıldığını gösterir. Yapının fiilen kimin tarafından yapıldığı önemli değildir. Yapı sahipleri; 1. Özel kişi ve kuruluşlar, 2. Yapı kooperatifleri, 3. Genel bütçeli kurumlar, 4. Katma bütçeli kurumlar, 5. Özel idareler, 6. Belediyeler ve bağlı işletmeler, 7. İktisadi devlet teşekkülleri, 8. Sermayesinin % 50 den fazlası devlet veya iktisadi devlet teşekküllerine ait kuruluşlar, 9. Sermayesinin % 50 den azı devlet veya iktisadi devlet teşekküllerine ait kuruluşlardır. Yapı sayısı : Belediyelerce ve valiliklerce verilen Yapı Ruhsatı ile Yapı Kullanma İzin Belgesi nde yazılı olan sayı yapı sayısıdır. Yanan-Yıkılan yapılarda bu sayı, kısmen veya tamamen yanan ve yıkılan yapıların adedini gösterir. Yapının yüzölçümü : Yapının dış duvarları içinde kalan, balkonlar hariç bodrum ve çatı katları dahil iskanı (kullanımı) mümkün olan bütün katların kullanım alanlarının toplamıdır. Yapı İnşaat Alanı: Binalarda ışıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının alanıdır. Bina içi ortak alan : Bina içindeki giriş holleri, ışıklıklar, merdivenler, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak ve otopark gibi ortak kullanıma açık alanlardır. Kullanılabilir taban alanı metre karesi: Bu gösterge, tasdik edilmiş binaların kullanılabilir taban alanlarının metre karesinden derlenmiştir. Bir binanın kullanılabilir taban alanı dış duvarları dahil edilerek ölçülmüştür, aşağıdakiler dahil değildir: inşaat alanları (örneğin sınır bileşenlerinin, destekleme, kolonlar, sütunlar, şaftlar ve baca alanları) yardımcı kullanım için fonksiyonel alanlar (örneğin ısıtma ve havalandırma tesisatı veya güç jeneratörleri tarafından işgal edilen alanlar) yollar (örneğin merdiven, asansör ve yürüyen merdiven alanları) 3

8 İkamet amacı için kullanılan binanın genel kullanılabilir alanın parçası mutfak, oturma odası, yatak odaları ve yardımcı odalar, kiler ve ikamet amaçlı birimlerin sahipleri tarafından kullanılan müşterek kullanım amaçlı alanları kapsar. Daire (konut birimi): Etrafı kapalı, tavanı örtülmüş bir aile veya bir grup insanın diğer fertlerden ayrı yaşamasına olanak tanıyan, direkt olarak sokağa, koridora veya genel bir yere açılan, kendisine ait kapısı bulunan yerdir. Yapının toplam kat sayısı: Binanın toprak zemin üzerindeki katları, varsa inşaat kot farkından meydana gelen zemin (giriş kat) altındaki katlar, bodrum katları ve çatı katları dahil toplam kat sayısını ifade etmektedir. Bodrum kat: Zemin katın altındaki kat veya katlardır. Zemin kat: Taban döşemesi binaya kot verilen nokta seviyesinde veya bu seviyenin üzerinde olan ilk kattır (yol seviyesindeki giriş katıdır). Normal kat : Zemin ve bodrum katlarının dışında kalan kat veya katlardır. Son kat: Çatı ve çatı katları altında bulunan, normal katların en üstte olan katıdır. Çatı katı: Binanın son katının üzerinde bulunan ve insanların oturmasına elverişli olan kattır. Asma kat: Binanın, iç yüksekliği en az 5.50 metre olan, zemin katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlayan katıdır. Oda: Döşemeden tavana kadar dört tarafı duvarla çevrili ve büyüklüğü en az 4 m² olan ve tavan yüksekliği 2 metreden az olmayan bir yerdir. Genişliği ne olursa olsun banyo, hela, yalnız gelip geçilen antre, koridor, balkon ve kömürlük oda sayılmaz. Kullanma amacı: Yapının projesinde gösterilmiş olan ve hangi amaç için kullanılacağını ifade eden bir deyim olup, kullanma amacı İnşaat Tipleri Sınıflamasına (İTP) göre yapılmaktadır. İkamet Amaçlı Binalar: İkamet amaçlı binalar en az yarısı ikamet amaçlı kullanılan inşaatlardır. Eğer kullanılabilir taban alanının yarısından daha azı ikamet amacı için kullanılıyor ise, bina düzenleme amacına göre ikamet amaçlı bina dışındaki bina olarak tanımlanır. İkamet Amaçlı Olmayan Binalar: İkamet amaçlı olmayan binalar, temel olarak ikamet dışı amaçlar için tasarlanan veya bu amaçlar için kullanılan inşaatlardır. Eğer kullanılabilir taban alanının en az yarısı ikamet amaçlı kullanılıyor ise, bina ikamet amaçlı bina olarak tanımlanır. Yapının taşıyıcı sistemi : Taşıyıcı sistem; yapının ağırlığını taşıyan inşaat tarzıdır. Yığma: Yapı ağırlığını duvarlar yoluyla temele yükleten inşaat tarzıdır. İskelet: Yapı kitlesini taşıyacak ve temele iletecek nitelikte çelik, betonarme ve ahşap bir iskelet meydana getirilerek duvar malzemesinin bu iskelet arasına yerleştirilmesi yoluyla yapılan inşaat tarzıdır. o o o Çelik Ahşap Betonarme Çerçeveli sistem Perdeli sistem Çerçeveli + perdeli sistem Karma: İki veya daha fazla malzemenin birleştirilmesi ile bileşenlerin daha farklı özellikler sağladığı bileşkelere kompozit denir. Prefabrik: Standartlaştırılmış elemanlar ya da önceden üretilerek belirli bir plana göre birleştirilmiş bileşenler yardımı ile inşaat yapmayı sağlayan inşaat tarzıdır. Büyük ölçüde önceden fabrikada imal edilmiş olan hazır yapı elemanlarının (duvarlar, taşıyıcı kolon ve kirişler vb.), binanın inşaa edileceği yerde montajının yapılmasıdır. Prefabrikasyon sisteminde, ağır prefabrikasyon denilen, önceden fabrikada hazırlanmış çok büyük ve ağır parçaların ve hacimlerin şantiyede büyük vinçlerle yerlerine konulması; ya da hafif prefabrikasyon denilen, küçük ve oldukça hafif parçaların birleştirilmesi şeklinde çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Diğer: Yukarıda açıklanan yapım sistemlerinden farklı bir tarzda yapılan inşaat tarzıdır. İmar mevzuatına aykırı yapı: İzin alınmadan yapılan yapılar, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına aykırı olan, kat nizamı, taban alanı, komşu mesafeleri, ön cephe hattı, bina derinliği vb. konulardaki mevzuat hükümlerine uygun olmayan yapılar ile komşu parsele, yola, kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden veya inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılardır. 4

9 Gecekondu; İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılardır. Yapım Süresi: Yapı sahibinin, Yapı Ruhsatını aldığı tarih ile Yapı Kullanma İzin Belgesini aldığı tarih arasındaki süredir. 3. İNŞAAT TİPLERİ SINIFLAMASI (İTS) kapsamında derlenen bilgilerden üretilen istatistiklerde İnşaat Tipleri Sınıflaması kullanılmaktadır. İnşaat Tipleri Sınıflaması; 1 Binalar 11 İkamet amaçlı binalar 111 Bir daireli binalar 1110 Bir daireli binalar 112 İki ve daha fazla daireli binalar 1121 İki daireli binalar 1122 Üç ve daha fazla daireli binalar 113 Halka açık ikamet yerleri 1130 Halka açık ikamet yerleri 12 İkamet amaçlı olmayan binalar 121 Otel vb. binalar 1211 Otel binaları 1212 Diğer kısa süreli - konaklama binaları 122 Ofis (işyeri) binaları 1220 Ofis (işyeri) binaları 123 Toptan ve perakende ticaret binaları 1230 Toptan ve perakende ticaret binaları 124 Trafik ve iletişim binaları 1241 İletişim binaları, istasyonlar, terminaller ve ilgili binalar 1242 Garaj binaları 125 Sanayii binaları ve depolar 1251 Sanayii binaları 1252 Su depoları, silolar, depolar 126 Kamu eğlence, eğitim, hastahane veya bakım kuruluşları binaları 1261 Kamu eğlence binaları 1262 Müzeler ve kütüphaneler 1263 Okul, üniversite ve araştırma binaları 1264 Hastahane veya bakım kuruluşları binaları 1265 Spor salonları 127 İkamet amaçlı olmayan diğer binalar 1271 İkamet dışı çiftlik binaları 1272 İbadet veya dini faaliyetler için kullanılan binalar 1273 Tarihi ve koruma altındaki abideler 1274 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer binalar 2 Bina Dışı İnşaat İşleri 21 Ulaşım altyapıları 211 Şehirlerarası yollar, şehiriçi yollar, karayolları 2111 Şehirlerarası yollar 2112 Şehiriçi yollar ve karayolları 5

10 212 Demiryolu ve diğer raylı yollar 2121 Uzun mesafeli demiryolu ve diğer raylı yollar 2122 Şehiriçi demiryolu ve diğer raylı yollar 213 Havaalanı pistleri 2130 Havaalanı pistleri 214 Köprüler, farklı seviyeli şehirlerarası yollar, tüneller ve yeraltı yolları 2141 Köprüler ve farklı seviyeli şehirler arası yollar 2142 Tüneller ve yeraltı yolları 215 Limanlar, su yolları, barajlar ve diğer su işleri 2151 Limanlar ve gemilerin yüzebileceği kadar derin kanallar 2152 Barajlar 2153 Su kemerleri, sulama ve toprağı işleme için su kanalları 22 Boru hatları, iletişim ve elektrik hatları 221 Uzun mesafeli boru hatları, iletişim ve elektrik hatları 2211 Uzun mesafeli petrol ve gaz boru hatları 2212 Uzun mesafe su boru hatları 2213 Uzun mesafeli haberleşme hatları 2214 Uzun mesafeli elektrik hatları 222 Kısa mesafeli (yerel) boru hatları ve kablolar 2221 Kısa mesafeli (yerel) gaz sağlama hattı 2222 Kısa mesafeli (yerel) su sağlama boru hattı 2223 Kısa mesafeli (yerel) atık su boru hattı 2224 Kısa mesafeli (yerel) elektrik ve haberleşme kabloları 23 Sanayii alanları üzerindeki karmaşık inşaatlar 230 Sanayii alanları üzerindeki karmaşık inşaatlar 2301 Madencilik ve maden çıkartma için inşaatlar 2302 Enerji santrali inşaatları 2303 Kimya fabrikası inşaatları 2304 Başka bir yerde sınıflandırılmamış ağır sanayii fabrikaları 24 Diğer bina dışı inşaat işleri 241 Spor ve eğlence tesisleri inşatları 2411 Spor alanları 2412 Diğer spor ve eğlence tesisleri inşaatları 242 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bina dışı inşaat işleri 2420 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bina dışı inşaat işleri 6

11 BÖLÜM II YAPI BELGELERİNİN AÇIKLAMASI 7

12 1. YAPI RUHSATI 1.1. Formun Açıklaması Yapı Ruhsatı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 21. maddesi gereğince, yapımına başlanacak yapılar için belediye sınırları içinde belediyelerce, belediye sınırları dışında ise valiliklerce verilmesi zorunlu bir belgedir. 1. Ruhsatı veren kurum: Ruhsatı veren kurumun adı mutlaka seçilmiş olmalıdır. 2. Ruhsat verilen yapının adresi: Ruhsat verilen yapının adresi kullanılarak eşleştirilecektir. 3. Pafta no 4. Ada no 5. Parsel no Pafta, Ada ve Parsel numaraları alanlarından en az ikisi doldurulmuş olmalıdır. 6. Blok no Site ve benzeri gibi içinde birden fazla bina ve tesis bulunan parsel için yazılacaktır. Örneğin; A, B veya A1, A2 ya da 1, 2 gibi yapının blok numarası kaydedilecektir. 7. Bağımsız bölüm no Bağımsız bölüm no, kat ilavesi, ilave, tadilat, restorasyon, güçlendirme, kullanım değişikliği için verilen Yapı Ruhsatları için dolu olmalıdır. 8. Ruhsatın veriliş amacı Ruhsatın veriliş amacı, seçeneklerden yanlızca biri mutlaka işaretlenmelidir. 9. Ruhsatın onay tarihi: Ruhsatın onay tarihi mutlaka yazılı olmalıdır. 10. Ruhsat no: Ruhsat numarası mutlaka yazılı olmalıdır. 11.İlk ruhsat tarihi: Yapıya daha önce ruhsat verilmiş ise ilk ruhsat tarihi mutlaka yazılı olmalıdır. 12.İlk ruhsat no: Yapıya daha önce ruhsat verilmiş ise ilk ruhsat numarası mutlaka yazılı olmalıdır. 13. İmar planı onay tarihi: İmar planı onay tarihi yazılmalıdır. 14. İmar durumu tarihi : İmar durumu tarihi yazılmalıdır. 15. İmar durumu no: İmar durumu numarası yazılmalıdır. 16. Zemin Etüdü onay tarihi: Zemin etüdü onay tarihi yazılmalıdır. 17. Parselasyon plan onay tarihi: Parselasyon plan onay tarihi yazılmalıdır. 18. Parselin kullanma amacı Bu ruhsatın düzenlendiği parselin uygulama imar planında belirtilen kullanma amacı yazılacaktır. İmar planı olmayan ancak üst ölçekli diğer planlar kapsamında kalan alanlarda plan ve plan notlarına göre doldurulacaktır. Herhangi bir plan kapsamında kalmayan alanlarda Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine uygun olarak doldurulacaktır. 19. Parselin alanı (m²): Parselin kullanma amacı ve alanı mutlaka dolu olmalıdır. 20. Tapu tescil belgesi veren kurum: Tapu tescil belgesi veren kurum yazılmış olmalıdır. 21. Tapu tescil belgesi tarihi: Tapu tescil belgesi tarihi yazılmış olmalıdır. 22. Tapu tescil belgesi no: Tapu tescil belgesi numarası yazılmış olmalıdır. 23. ÇED raporu onay tarihi: Çevresel Etki ve Değerlendirmesine konu parsel ve yapılar için ÇED raporu onay tarihi yazılmış olmalıdır. 24. Planlanan inşaata başlama tarihi: Ruhsatı alınan yapının, planlanan inşaat başlama tarihi yazılmalıdır. 25. Planlanan inşaatı bitirme tarihi: Yapı ilgilileri arasında yapılan sözleşmelerde yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, fenni mesuller, yapı denetim kuruluşu arasında yapılan sözleşmelerde esas alınan tarihlerdir. 8

13 26. Ruhsatın geçerlilik tarihi: Ruhsat alındıktan sonra 2 yıl içinde inşaata başlama, 5 yıl içinde inşaatı tamamlamak zorunludur. Yapı Sahibinin: Yapının hangi kişi veya kuruluş hesabına yapıldığını gösterir. Yapının fiilen kimin tarafından yapıldığı önemli değildir. 27. Adı soyadı, Unvanı, TC kimlik no 28. Bağlı olduğu vergi dairesi adı 29. Vergi kimlik no 30. Adres 31. İmza Yapı Sahibinin Adı soyadı, unvanı ile özel işaretlenmiş ise TC kimlik numarası mutlaka doldurulmuş olmalıdır. Özel veya Kamu seçeneklerinden bir tanesi mutlaka işaretlenmiş olacaktır. Yapı sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi adı, Vergi kimlik no, Adresi yazılmış olmalıdır. Yapı Müteahhidinin 32. Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no 33. Oda sicil no 34. Oda sicil durum belge no 35. Bağlı olduğu vergi dairesi adı 36. Vergi kimlik no 37. Sigorta sicil no 38. Sözleşme tarihi 39. Sözleşme no 40. Yapı müteahhidi yetki belge no 41. Adres 42. İmza Yapı müteahhidinin; Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, Oda sicil no, Oda sicil durum belge no, Bağlı olduğu vergi dairesi, Vergi kimlik no, Sigorta sicil no, Sözleşme tarihi, Sözleşme no, Yapı müteahhidi Yetki belge no, Adresi yazılmış olmalıdır. Bu Bölüme, tüzel kişiliklerde en büyük hissedarın bilgileri yazılacaktır. Şantiye Şefinin 43. Adı soyadı, unvanı 44. TC kimlik no 45. Oda sicil durum belge no 46. Sigorta sicil no 47. Sözleşme tarihi 48. Sözleşme no 49. Adres 50. İmza Şantiye Şefinin; Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, Oda sicil durum belge no, Sigorta sicil no, Sözleşme tarihi, Sözleşme no, Adresi yazılmış olmalıdır. 51. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları Yapının bir daireli konut binası, iki daireli konut binası, üç ve daha fazla daireli konut binası, huzurevi, yetimhane, yurt, otel, motel, pansiyon, apart otel, lokanta, idari amaçlı postahane-banka-belediye hizmet-devlet hizmet-mahkeme, konferans-toplantı salonu, alışveriş merkezi, pasaj, mağaza, dükkan, pasaj içindeki dükkan, bina içinde işyeri, ticari depo, sanayi depo, ardiye, demiryolu-otobüs istasyon, radyo-televizyon yayın, telefon santral, yeraltı veya yerüstü garaj, fabrika, atölye, imalathane, mezbahane, mandıra, soğuk hava deposu, sinema, tiyatro, müze, sanat galerisi, konser salonları, arşiv, kütüphane, okul, metoroloji, devlet-özel-cezaevi-askeri hastane, sanatoryum, dispanser, sağlık ocağı, 9

14 veteriner, kaplıca, spor (basketbol, tenis, yüzme, jimnastik, buz pateni vb.), ahır-ağıl-tavuk üretme-tahıl ambarı gibi tarımsal amaçlı, cami-kilise gibi dini amaçlı, cezaevi, karakol, askeri, itfaiye, tuvalet vb. kullanma amaçları ile yapıya ilişkin ortak alan ayrıntılı olarak belirtilecektir. Yapı içi ortak alan: yapı içindeki giriş holleri, ışıklıklar, merdivenler, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak ve otopark gibi ortak kullanıma açık alanlardır. Bir yapıda birden fazla kullanma amacı var ise herbir kullanma amacı ayrı ayrı yazılacaktır. Bu bölüm ruhsata esas kısımlar için doldurulacaktır. Ruhsata konu olan tek bir yapı için doldurulacaktır. 52. Bağımsız bölüm sayısı: Bir yapıda birden fazla kullanma amacı var ise, her bir kullanma için bağımsız bölüm sayısı ayrı ayrı yazılacaktır. Ev ve apartman için bu bölümde yazılı olan Bağımsız bölüm sayısı daire sayısıdır. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleriyle ortak alanları (51) Ofis binaları (büro-yazıhane- acenta) ile Sanayii binaları (atölye-tamirhane vb.) olanlar için bu bölümdeki bağımsız bölüm sayısı işyeri veya dükkan sayısıdır. Ruhsata konu olan tek bir yapı için doldurulacaktır. 53. Yüzölçümü (m²): Yapının dış duvarları içinde kalan balkonlar hariç, bodrum ve çatı katı dahil, iskanı mümkün olan bütün katların alanlarının toplamıdır. Bir yapıda birden fazla kullanma amacı var ise; ortak alanları da dahil her bir kullanma amacı için yüzölçümü ilgili bölüme ayrı ayrı yazılacaktır. Yapıların her bir bağımsız bölümün yüzölçümü veya toplamı bu bölümde yazılı olmalıdır. Yüzölçümü, küsurlar hariç, rakamlar tam sayı olarak yazılacaktır. Ruhsata konu olan tek bir yapı için doldurulacaktır. 54. Benzer yapı sayısı Aynı parsele yapılan ve yapı ile ilgili özellikleri, kullanma amaçları, kat sayısı, yüksekliği vb. özellikleri aynı olan tekrar eden yapıların bulunması durumunda doldurulacaktır. 55. Yapıda bağımsız bölüm sayısı Ruhsatı alınan yapının yapıda bağımsız bölüm sayısı yazılacaktır. İlave ve tadilat vb. gibi durumlarda da yapının tüm bağımsız bölüm sayıları belirtilecektir. Bağımsız bölüm sayısı mutlaka yazılmalıdır. 56. Yapıda konut birimi (daire) sayısı Bu Bölüm, binalar için doldurulacak olup, ilave, tadilat ve kat ilavelerinde, bu kısımlar dahil yapının tamamı için onaylı mimari projeye uygun olarak düzenlenecektir. 57. Yapının taban alanı (m²) Taban alanı yapının temeli olan zemin kat oturumunu ifade etmektedir. Ruhsatı alınan yapının arsa üzerindeki kapladığı taban alanı m² cinsinden yazılacaktır. 58. Yapı inşaat alanı (m²) Ruhsatı alınan yapının tüm katlarının inşaat alanı m² cinsinden yazılacaktır. 59.Toplam yapı sayısı Bu ruhsatla birlikte izin verilenler de dahil parselde bulunan toplam yapı sayısı yazılacaktır. Aynı parsel üzerinde bağımsız ancak benzer yapı özellikleri gösteren diğer yapıların toplamı mutlaka yazılmalıdır. 60.Toplam bağımsız bölüm sayısı Bu ruhsatla birlikte izin verilenler de dahil parseldeki bütün yapıların toplam bağımsız bölüm sayısı yazılacaktır. 61.Toplam konut birimi (daire) Sayısı Bu bölüm, sadece bina ve tesisler için doldurulacaktır. 62. Toplam taban alanı (m²) Bu ruhsatla birlikte izin verilenler de dahil parseldeki bütün yapıların taban (arsa üzerine oturduğu alanı) alanlarının toplamı m² cinsinden yazılacaktır. Yapının taban alanı dahil aynı parselde verilen diğer yapıların toplam alanı mutlaka yazılmalıdır. 10

15 63.Toplam yapı inşaat alanı (m²) Bu ruhsatla birlikte izin verilenler de dahil parseldeki bütün yapıların yapı inşaat alanlarının toplamı yazılacaktır. 64. Yapının yol kotu altı kat sayısı Yapının yol seviyesi altında kalan kat sayısı belirtilecektir. Yapının yol kotu altında kat sayısı; sıfır kotu altında kalan alanları ifade etmektedir (bodrum kat). 65. Yapının yol kotu üstü kat sayısı Yapının yol kotu üstündeki kat sayısı; sıfır kotu üstündeki alanları ifade etmektedir (zemin kat, normal kat). 66. Yapının toplam kat sayısı Yapının yol kotu altındaki ve yol kotu üstündeki kat sayısı toplamı yapının toplam kat sayısını göstermektedir. İlave yapılar için düzenlenen formda, ilave yapılacak mevcut yapının kat sayısının tamamı gösterilmiş olmalıdır. Örneğin; form 3 katlı yapıya 1 kat ilavesi için düzenlenmiş ise; kat sayısı (4) olarak yazılmalıdır. Yapının toplam kat sayısı mutlaka yazılı olmalıdır. 67. İlave kat sayısı Mevcut binaya ilave olarak yapılan kat sayısıdır. 68. Yapının yol kotu altı yüksekliği (m) Yapının yol kotu altındaki yüksekliğini ifade eder. 69. Yapının yol kotu üstü yüksekliği (m) Yapının yol kotu üstü yüksekliğini ifade eder. 70. Yapının toplam yüksekliği (m) Yapının yol kotu altı yüksekliği ile yol kotu üstü yüksekliklerinin toplamıdır ve mutlaka yazılı olmalıdır. 71. İlave kat yüksekliği (m) Mevcut binaya ilave alarak yapılan kat sayısının yüksekliğidir. 72. Yapının sınıfı Bu bölümde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından tespit edilip yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ hükümlerine göre belirlenen inşaat sınıflarından (I, II, III, IV, V) biri yazılmış olacaktır. 73. Yapının grubu Bu bölümde, aynen 72. Yapının sınıfı da olduğu gibi inşaat gruplarından (A, B, C, D) biri yazılmış olmalıdır m² maliyeti (YTL.) Bu bölümde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nca tespit edilip yayımlanan son inşaat m² birim değeri yazılmış olmalıdır. 75. Yapının maliyeti (YTL.) İnşaatın yüzölçümü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nca tespit edilip yayımlanan, inşaatın sınıfı ve grubuna göre belirlenen son inşaat m² birim maliyetleri esas birim alınarak bulunan değer olup, arsa değeri hariçtir. 76. Yapının arsa değeri (YTL.) En son verilen Emlak Vergi Beyannamesinde" gösterilen vergi değeri esas alınarak yazılan değerdir. 77. Arsa dahil yapının maliyeti (YTL.) Yapının inşaat maliyeti ile arsa değerinin toplamıdır. 78. Form düzenlenen kısmın maliyeti (YTL.) 11

16 Eğer form yapının bir kısmı için düzenlenmişse bu kısma ait maliyet yazılacaktır. Bölüm (74) te yer alan 1 m² maliyeti bölüm (53) de yer alan yüzölçümü toplamı ile çarpılarak form düzenlenen kısmın maliyeti (78) hesaplanabilir. Yapının Teknik Özellikleri 79. Isıtma Sistemi 80. Isıtma Amaçlı Kullanılan Yakıt Cinsi 81. Sıcak Su Temin Şekli 82. Sıcak Su Yakıt Cinsi 83. İçme Suyu : İçme suyu nda, seçeneklerden en az biri işaretlenmiş olmalıdır. 84. Atık su : Atık su da, seçeneklerden en az biri işaretlenmiş olmalıdır. 85. Tesisatlar : Tesisatlar da, Elektrik seçeneği işaretli olmalıdır. 86. Ortak Kullanım Alanları 87. Yapının Taşıyıcı Sistemi Yapım taşıyıcı sistemi seçeneklerinden bir tanesi mutlaka işaretlenmiş olmalıdır. Eğer İskelet (1) işaretlenmiş ise, 1.1, 1.2 ve 1.3 den biri işaretlenmiş olmalıdır. 1.1 işaretlenmiş ise; 1.1.1, veya den biri işaretlenmiş olmalıdır. 88. Duvar Dolgu Maddesi Cinsi Dolgu maddesi olarak kullanılacak inşaat malzemelerinden en fazla 3 seçenek işaretlenebilecektir. Duvar dolgu maddesi cinsi işaretlenmiş olmalıdır. 89. Döşeme: Döşeme işaretlenmiş olmalıdır. Yapı Projeleri 90. Onay tarihi 91. Adı soyadı 92. TC kimlik no 93. Oda sicil belge no 94. Adresi 95. İmza Yapı projeleri; Onay tarihi, Adı soyadı, TC kimlik no, Oda sicil belge no, Adresi yazılmış olmalıdır. Yapı Denetimi 96. Adı soyadı 97. TC kimlik no 98. Oda sicil belge no 99. Adresi 100. İmza Yapı denetimi yapan kişinin Adı, soyadı, TC kimlik no, Oda sicil belge no, Adresi yazılmış olmalıdır. Yapı Denetim Kuruluşu 101. Kuruluş adı 102. Yetkilisinin adı soyadı, TC kimlik no 103. Vergi kimlik no 104. İzin belge no ve sınıfı 105. Adres 12

17 106. İmza Yapı Denetim Kuruluşunun; Kuruluş adı, Yetkilisinin adı soyadı, TC kimlik no, Vergi kimlik no, İzin belge numarası ve sınıfı, Adresi yazılmış olmalıdır. Ruhsat İle İlgili Muhtelıf Gelirler 107. Gelir Mahiyeti 108. Makbuz tarihi 109. Makbuz No 110. Tutarı(YTL.) Toprak Bilgileri 111. Dolgu miktarı (m³) 112. Kazı miktarı (m³) 113. Kullanılmayan kazı miktarı (m³) 114. Kullanılmayan kazının döküleceği yer 115. Düzenleyen teknik elemanın Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih 116. Kontrol edenin Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih 117. Onaylayanın Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih, mühür 118. Onay kodu: sistemi tarafından oluşturulan koddur. Başlama Tarihinde İnşaatı Mahallinde Kontrol Eden Teknik Görevliler 119. Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih 120. Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih 121. Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih İnşaatı mahallinde kontrol eden teknik görevlilerin; Adı soyadı, unvanı, TC kimlik no, imza, tarih yazılmış olmalıdır İnşaata başlama tarihi: Yapı yerinde idare görevlisinin eşliğinde, yapıya başlanılan tarih yazılacaktır. Vizeler 123. Vize Adı 124. Kontrol tarihi 125. Fenni mes ullerin adı soyadı, imzası 126. Teknik elemanın adı soyadı, imzası 127. Kontrol edenin adı soyadı, imzası 128. Onaylayanı adı soyadı, imzası Vize adı, kontrol tarihi, Fenni mesullerin adı soyadı, imzası, Teknik elemanın adı soyadı, imzası, Kontrol edenin adı soyadı, imzası ve Onaylayanın adı soyadı, imzası yazılmış olmalıdır Diğer hususlar Yapı Ruhsatının daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli görülen tanımların yapıldığı bölümdür. Bu bölüm mutlaka doğru ve anlaşılır şekilde doldurulmuş olmalıdır. 13

18 1.2. Tutarlı Olması Gereken Kısımlar 1. Ruhsatı veren kurum (1) mutlaka seçili olmalıdır. 2. Ruhsat verilen yapının adresi (2) kullanılarak eşleştirilecektir. 3. Pafta numarası (3), Ada numarası (4) ve Parsel numarası (5) alanlarından en az ikisi dolu olacaktır. 4. Ruhsatın Veriliş Amacı (8) de tek bir seçenek işaretli olmalıdır. 5. Bağımsız bölüm numarası (7), Ruhsatın veriliş amacı (8) de 5, 6, 8, 10, 11, 12, ise doldurulmuş olmalıdır. 6. Ruhsatın onay tarihi (9) seçilmiş olmalıdır. 7. Ruhsatın onay tarihi (9) veri girişi yapılan tarih den önceki bir tarih olmalıdır. 8. Ruhsat numarası (10) yazılı olmalıdır. 9. İlk ruhsat tarihi (11) kaydedilmiş ise, Ruhsat onay tarihi (9) dan önceki bir tarih olmalıdır. 10. İmar planı onay tarihi (13) kaydedilmiş ise, Ruhsat onay tarihi (9) dan önceki bir tarih olmalıdır. 11. İmar durumu tarihi (14) kaydedilmiş ise, Ruhsat onay tarihi (9) dan önceki bir tarih olmalıdır. 12. Zemin etüdü onay tarihi (16) kaydedilmiş ise, Ruhsat onay tarihi (9) dan önceki bir tarih olmalıdır. 13. Parselasyon planı onay tarihi (17) kaydedilmiş ise, Ruhsat onay tarihi (9) dan önceki bir tarih olmalıdır. 14. Parselin kullanma amacı (18) dolu olmalıdır. 15. Parselin alanı (m²) (19) dolu olmalıdır. 16. Tapu tescil belgesi tarihi (21) kaydedilmiş ise, Ruhsat onay tarihi (9) dan önceki bir tarih olmalıdır. 17. ÇED raporu onay tarihi (23) kaydedilmiş ise, Ruhsat onay tarihi (9) dan önceki bir tarih olmalıdır. 18. Ruhsatın onay tarihi (9), Planlanan inşaata başlama tarihinden (24) önceki bir tarih olmalıdır. 19. Planlanan inşaata başlama tarihi (24), Planlanan inşaatı bitirme tarihinden (25) önceki bir tarih olmalıdır. 20. Planlanan inşaatı bitirme tarihi (25), Ruhsatın geçerlilik tarihinden (26) önceki bir tarih olmalıdır. 21. Yapı Sahibinin Adı soyadı, unvanı, özel işaretlenmiş ise TC kimlik numarası (27) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 22. Yapı sahibinin adı, soyadı, unvanı (27) kısmındaki Özel Kamu seçeneklerinden biri işaretlenmiş olmalıdır. 23. Yapı Sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi adı (28) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 24. Yapı Sahibinin vergi kimlik numarası (29) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 25. Yapı Sahibinin adresi (30) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 26. Yapı Müteahhidinin Adı soyadı, unvanı, TC kimlik numarası (32) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 27. Yapı Müteahhidinin Oda sicil numarası (33) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 28. Yapı Müteahhidinin Oda sicil durum belge numarası (34) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 29. Yapı Müteahhidinin Bağlı olduğu vergi dairesi adı (35) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 30. Yapı Müteahhidinin Vergi kimlik numarası (36) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 31. Yapı Müteahhidinin Sigorta sicil numarası (37) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 32. Yapı Müteahhidinin Sözleşme tarihi (38) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 33. Yapı Müteahhidinin Sözleşme numarası (39) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 34. Yapı Müteahhidinin Yapı müteahhidi yetki belge numarası (40) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 35. Yapı Müteahhidinin Adres (41) mutlaka doldurulmuş olmalıdır. 36. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) 11101, veya olabilir. Bu kodlardan ikisi aynı anda bir formda kullanılamaz. Örneğin, 1. satır kullanma amacı = 11101, 2. satır kullanma amacı = olamaz. Aynı şekilde bu durum esas kullanma amaçları için de geçerlidir : Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) ise Esas kullanma amacı (51) veya Esas kullanma amacı (51) ise Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) olmalıdır. (11211 veya olamaz) 14

19 Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) ise Esas kullanma amacı (51) veya Esas kullanma amacı (51) ise Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları (51) olmalıdır. (11101 veya olamaz) Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) ise Esas kullanma amacı (51) veya Esas kullanma amacı (51) ise Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) olmalıdır. (11101 veya olamaz) Yapının esas kullanım amacı (51) kodu, Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) 7 satırdan birinde işaretlenmiş olmalıdır. 37. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) = ise karşısında yazan Bağımsız bölüm sayısı (52) <= 1 olmalıdır. 38. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) = ise Bağımsız bölüm sayısı (52) <= 2 olmalıdır. 39. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) = ise Bağımsız bölüm sayısı (52) > 2 olmalıdır. 40. Yazılı olan toplam yüzölçümü (53), her bir kullanma amacı için Kaydedilen yüzölçümlerin toplamı (53) +- 4 arasında olmalıdır. 41. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) 11101, 11211, ve (Yüzölçümü (53) / Bağımsız bölüm sayısı (52) < 25) ise doğruluğu teyid edilmelidir. 42. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) 11101, 11211, ve (Yüzölçümü (53) / Bağımsız bölüm sayısı (52) >500) ise doğruluğu teyid edilmelidir. 43. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) 7 alandan ilk olanı boş geçilemez. Buna bağlı olarak Bağımsız bölüm sayısı (52) sorusu boş geçilebilir, ancak Yüzölçümü (53) sorusu dolu olmalıdır. İkinci ve diğer satırlarda; Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) alanında bilgi varsa Yüzölçümü (53) alanı dolu olmalıdır; Yüzölçümü (53) alanında bilgi varsa Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) alanı dolu olmalıdır. 44. Yapıda bağımsız bölüm sayısı (55) >= Yapıda konut birimi (daire) sayısı (56) olmalıdır. 45. Parselin alanı (m²) (19) >= Yapının taban alanı (57) olmalıdır. 46. Yapıda bağımsız bölüm sayısı (55) <= Toplam bağımsız bölüm sayısı (60) olmalıdır. 47. Toplam bağımsız bölüm sayısı (60) >= Toplam konut birimi (daire) sayısı (61) olmalıdır. 48. Yapıda konut birimi (daire) sayısı (56) <= Toplam konut birimi (daire) sayısı (61) olmalıdır. 49. Parselin alanı (m²) (19) >= Toplam taban alanı (62) olmalıdır. 50. Yapının taban alanı (57) =< Toplam taban alanı (62) olmalıdır. 51. Yapı inşaat alanı (58) =< Toplam yapı inşaat alanı (63) olmalıdır. 52. Kaydedilen yüzölçümlerin toplamı (53) <= Toplam yapı inşaat alanı (63) olmalıdır. 53. Yapının yol kotu altı kat sayısı (64) veya Yapının yol kotu üstü kat sayısı (65) alanlarından en az biri dolu olmalıdır. 54. Yapının yol kotu üstü kat sayısı (65) Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) de kodu hariç diğer kodlar için dolu olmalıdır. 55. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) da Esas kullanma amacı = ve Yapının toplam kat sayısı (66) > 5 ise doğruluğu teyid edilmelidir. 56. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) da Esas kullanma amacı = ve Yapının toplam kat sayısı (66) > 6 ise doğruluğu teyid edilmelidir. 57. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) da Esas kullanma amacı = ve Yapının toplam kat sayısı (66) >15 ise doğruluğu teyid edilmelidir. 58. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) da Esas kullanma amacı = ve Yapının toplam kat sayısı (66) <3 ise doğruluğu teyid edilmelidir. 59. Yapının toplam kat sayısı (66) mutlaka dolu olmalıdır. 15

20 60. (Yapının yol kotu altı kat sayısı (64) + Yapının yol kotu üstü kat sayısı (65)) = Yapının toplam kat sayısı (66) olmalıdır. 61. Yapının taban alanı (57) * Yapının toplam kat sayısı (66) >= Yüzölçümü (53) toplamı olmalıdır. 62. Yapının toplam kat sayısı (66) > İlave kat sayısı (67) ndan büyük olmalıdır. 63. Eğer; Ruhsatın verilliş amacı (8) de 5-Kat ilavesi dışında bir seçenek işaretlenmiş ise; İlave kat sayısı (67) boş olmalıdır. 64. Eğer; Ruhsatın verilliş amacı (8) de 5-Kat ilavesi işaretlenmiş ise; İlave kat sayısı (67) yazılı olmalıdır. 65. Yapının yüksekliği (70) / Yapının toplam kat sayısı (66) > 8.0 ise doğruluğu teyid edilmelidir. 66. Yapının yüksekliği (70) / Yapının toplam kat sayısı (66) < 1.5 ise doğruluğu teyid edilmelidir. 67. Yapının yüksekliği (70) mutlaka yazılı olmalıdır. 68. Eğer; Ruhsatın verilliş amacı (8) de 5-Kat ilavesi dışında bir seçenek işaretlenmiş ise; İlave kat yüksekliği (71) boş olmalıdır. 69. Eğer; Ruhsatın verilliş amacı (8) de 5-Kat ilavesi işaretlenmiş ise; İlave kat yüksekliği (71) yazılı olmalıdır. 70. Yapının yüksekliği (70) > İlave kat yüksekliği (71) den büyük olmalıdır. 71. Isıtma sistemi (79) ile Yakıt cinsi (80) arasında şu ilişki olmalıdır : Isıtma sistemi Yakıt cinsi 1 1, 2, 3, 7 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır 2 1, 2, 3, 7 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır 3 2, 3, 4, 5 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır 4 3, 4 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır 5 1, 2, 3, 4, 5 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır 6 5 nci kutu işaretli olmalıdır 72. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) de 12412, 12421, 12422, 12423, 12424, 12425, 12522, 12523, 12711, 12744, kodları hariç diğer kodlar için Isıtma sistemi (79) ve Yakıt cinsi (80) işaretli olmalıdır. 73. Sıcak su temin şekli (81) ile Sıcak su yakıt cinsi (82) arasında şu ilişki olmalıdır : Sıcak su temin şekli Sıcak su yakıt cinsi 1 4, 5 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır 2 1, 2, 3, 4 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır 3 1, 2, 3, 4 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır 4 7 nci kutu işaretli olmalıdır 5 1, 3, 5, 6 nci kutulardan biri işaretli olmalıdır 74. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) de İçme suyu (83) nda 12412, 12421, 12422, 12423, 12424, 12425, 12522, 12523, 12711, 12744, kodları hariç diğer kodlar için işaretlenmiş olmalıdır. 75. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) de 12711, 12744, kodları hariç diğer kodlar için Atık su (84) de Kanalizasyon veya Fosseptik seçeneklerinden biri işaretli olmalıdır. İkisi birden işaretli olamaz. 76. Kullanma amacına göre yapının bağımsız bölümleri ile ortak alanları(51) de Tesisatlar (85) de Elektrik seçeneği işaretli olmalıdır. 77. Yapının yol kotu üstü kat sayısı (65) > 5 ise Ortak kullanım alanları (86) da asansör seçeneği işaretli olmalıdır. 78. Yapının taşıyıcı sistemi (87) mutlaka işaretlenmiş olmalıdır. 79. Yapının taşıyıcı sistemi (87) Yığma ise Yapının toplam kat sayısı (66) > 4 ise doğruluğu teyid edilmelidir. 80. Yapının taşıyıcı sistemi (87) Ahşap ise Yapının toplam kat sayısı (66) > 3 ise doğruluğu teyid edilmelidir. 81. Duvar dolgu maddesi cinsi (88) mutlaka işaretlenmiş olmalıdır. 82. İsim kaydedilmiş alanalarda (27, 32, 44, 92, 97, 102, 115, 116, 117, 119, 120, 121) T.C. Kimlik Numarası doldurulmuş olmalıdır. 83. Esas kullanma amacının (51) atanması şu şekilde olmalıdır: 16

( ) T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

( ) T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ULUSAL ADRES VERİ TABANI YAPI BELGELERİ EL KİTABI (15.04.2007) T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 1 İçindekiler Sayfa BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR 3 1. GİRİŞ 4 1.1. Tarihçe 4 1.2. Amaç 4 1.3. Kapsam

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ DAİRESİ İNŞAAT İSTATİSTİKLERİ TAKIMI

İSTATİSTİKLERİ DAİRESİ İNŞAAT İSTATİSTİKLERİ TAKIMI SANAYİ ve İŞ İSTATİSTİKLERİ DAİRES RESİ İNŞAAT İSTATİSTİKLERİ TAKIMI (12-16 16 Eylül l 2006) GENEL AÇIKLAMALAR Tarihçe TÜİK tarafından standart hale getirilen; İnşaat Ruhsatnameleri Formu 1954 yılından,

Detaylı

TEBLİĞ TS FORMLAR-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

TEBLİĞ TS FORMLAR-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ 6 Ağustos 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29793 İçişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TS 10970 FORMLAR-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ Amaç ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 15/8/2012

Detaylı

YAPI RUHSATI FORMU DÜZENLEME

YAPI RUHSATI FORMU DÜZENLEME YAPI RUHSATI FORMU DÜZENLEME Yapı Ruhsatı Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Emrah MADENCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI NEDİR? Canlıların beslenme ve barınma

Detaylı

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ 1. PROJE KONTROL SÜRECİ 2. RUHSAT ALIM ve ONAY SÜRECİ 3. İNŞAAT YAPIM SÜRECİNİN BAŞLAMASI

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 133 134 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

YAPI İZİN İSTATİSTİKLERİ 2010 YILI III. DÖNEM. Yapı Ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 30,0 arttı.

YAPI İZİN İSTATİSTİKLERİ 2010 YILI III. DÖNEM. Yapı Ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 30,0 arttı. YAPI İZİN İSTATİSTİKLERİ 2010 YILI III. DÖNEM Sayı: 203 07 Aralık 2010 Yapı Ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 30,0 arttı. 2010 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın ilk dokuz ayına göre belediyeler

Detaylı

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi YAPI Canlıların beslenme ve barınma gibi doğal ihtiyaçlarını

Detaylı

Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır.

Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır. 16-366 Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır. İlgili Genelge Ekte Bilgilerinize Sunulmuştur. G E N E L G E 16-366 Ek Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 2006 Yılı Yapı Yaklaşık

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri

Detaylı

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2

TEBLİĞ. Yapının Birim Maliyeti YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m 2 6 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28992 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

2011 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİ DEĞERİNE ESAS BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ AÇIKLANDI

2011 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİ DEĞERİNE ESAS BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ AÇIKLANDI Sirküler Rapor 04012011/ 10-1 2011 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİ DEĞERİNE ESAS BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ AÇIKLANDI ÖZET : 2011 yılına ait binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI:

Detaylı

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Rev. 2 YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Cetvel PH-1 KISIM I : YAPI İÇİ ELEKTRİK PROJELERİ ( TL/ ) 0-199 200-399 400-599 600-799 800-999 1000-1199 1200-1399 1 Kültür ve Kongre Merkezleri

Detaylı

64 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

64 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 64 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29101 Resmi Gazete Tarihi 27/08/2014 Kapsam 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2007 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2007 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2007 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı

Detaylı

62 SERİ NOLU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ EKİDİR 2014 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL

62 SERİ NOLU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ EKİDİR 2014 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL 62 SERİ NOLU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ EKİDİR 2014 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL BİNALAR ÇELİK KARKAS BİNA BETONARME KARKAS YIĞMA KAGİR BİNA YIĞMA

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 - Perşembe Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

64 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

64 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi // Kapsam // tarihli ve sayılı Emlak Vergisi Kanununun uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi

Detaylı

2008 YILI İÇİN GEÇERLİ BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ. (51 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

2008 YILI İÇİN GEÇERLİ BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ. (51 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 19 Mart 2015 Gün ve R.G. Sayı : 29300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (1)

Detaylı

Ek 1-B- (Değişik: RG-19/6/ ) 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR

Ek 1-B- (Değişik: RG-19/6/ ) 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR Ek 1-B- (Değişik: RG-19/6/2014-29035) 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR 2.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar 2.1.1. İdare Binaları 2.1.1.1. Hizmet Binaları 2.1.2. Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina

Detaylı

Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45

Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45 Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 12.02.2004 Perşembe Sayı: 25371 (Asıl) Son Güncelleme: 12.02.2004 09:45 Tebliğler Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 73/2013 İstanbul, 19.08.2013. KONU: 2014 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlendi

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 73/2013 İstanbul, 19.08.2013. KONU: 2014 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 73/2013 İstanbul, 19.08.2013 KONU: 2014 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlendi ÖZET: 17.08.2013 tarihli ve 28738 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-083 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Emlak Vergisi Tutarları 29.12.2010 tarih ve 27800 (6. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 seri numaralı

Detaylı

BÖLÜM IV. YAPI BELGELERİ Kullanma Amacı Kodları

BÖLÜM IV. YAPI BELGELERİ Kullanma Amacı Kodları BÖLÜM IV YAPI BELGELERİ Kullanma Amacı Kodları 63 KULAMAC_ID KOD AD SIRA 362 99999 Ortak Alan (tüm ortak alanların toplamı _ detay belirtilmeyecek) 1 307 99993 Ortak Alan (diğer ortak alanlar) 2 350 99981

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

TEBLİĞ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM 28 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28277 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2012 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2009 YILI YAPI YAKLA IK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2009 YILI YAPI YAKLA IK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2009 YILI YAPI YAKLA IK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27174 16/7/1985 tarihli

Detaylı

A GRUBU B GRUBU. * Normal konut binaları ( merkezi kaloriferli) * Büro, işhanı ve idare binaları ( 500 m² den büyük)

A GRUBU B GRUBU. * Normal konut binaları ( merkezi kaloriferli) * Büro, işhanı ve idare binaları ( 500 m² den büyük) Tesisat mühendisliği hizmetleri ücretlerinin hesabına temel olan ön kabuldür. Yapı alanının birim maliyetle çarpımı sonucu bulunan değerdir. Yapı yaklaşık maliyetinin hesabı için yapı grupları sınıfları

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

Y3A-EmlakVergisiKanunuGenelTebligi

Y3A-EmlakVergisiKanunuGenelTebligi Tebliğler Y3A-EmlakVergisiKanunuGenelTebligi Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 30) Maliye - Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun(1) 10 uncu maddesinde; "Bina

Detaylı

58 SERİ NOLU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ EKİDİR 2012 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL

58 SERİ NOLU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ EKİDİR 2012 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL 58 SERİ NOLU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ EKİDİR BİNALAR 2012 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL TL 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI B) 1. SINIF İNŞ.

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

2) FABRİKA VE İMALATHANE BİNASI, SOSYAL BİNALARI VS.

2) FABRİKA VE İMALATHANE BİNASI, SOSYAL BİNALARI VS. BİNALAR 60 SERİ NOLU EM 2013 YILI İÇİN MALİY ÇELİK KARKAS BİNA BETONARME KARKAS YIĞMA KAGİR Bİ ASG. AZA. ORT. ASG. AZA. ORT. ASG. 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI A) LÜKS İNŞ. 630,02 701,01 665,52 519,54

Detaylı

2015 YILINA AİT YAPI BİRİM MALİYET BEDELLERİ

2015 YILINA AİT YAPI BİRİM MALİYET BEDELLERİ Tarih: 23.03.2015 Sayı : 2015/60 2015 YILINA AİT YAPI BİRİM MALİYET BEDELLERİ Sosyal Güvenlik Kurumu nun 10.12.2013 tarih ve 2013/41 sayılı Genelge ile değişik 04.02.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Genelgesinde

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL.2 Konut,

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2011/13

İstanbul, DUYURU NO:2011/13 İstanbul, 04.01.2011 2011 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvele İlişkin 56 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/13 29.12.2010

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2004-2005-2006-2007 YILI

Detaylı

Eğitim Kurumu Başvuru Rehberi

Eğitim Kurumu Başvuru Rehberi Eğitim Kurumu Başvuru Rehberi Eğitim kurumları müracaatlarında kullanılmak üzere İSGGM tarafından düzenlenmiştir. 01.06.2015 İSGGM Yetkilendirme Daire Başkanlığı Amaç Bu rehberde, 20.06.2012 tarihli ve

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZNİ. (Ocak-2009)

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZNİ. (Ocak-2009) TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZNİ (Ocak-2009) (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

Konu: 64 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Konu: 64 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2014/69

Detaylı

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk.

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk. YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2016 Sayı : 29679 TEBLİĞLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 6 TL.2 Konut,

Detaylı

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI Tarih: 15.10.2015 Sayı : 2015/194 KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI 3065 sayılı KDV kanunun 28. maddesi 6322 Sayılı Kanun un 22. maddesiyle kısmen değiştirilmiştir. Bu değişiklikle Bakanlar

Detaylı

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

Yapı (İnşaat) Ruhsatı

Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce verilen izindir.

Detaylı

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN İSTENEN BELGELER

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN İSTENEN BELGELER YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN İSTENEN BELGELER 1. Başvuru Dilekçesi (Firma antetli-ek_1) 2. Tapu ya da tahsis belgesi 3. Ġnşaat ruhsatı. 4. SSK Ġlişik Kesme Belgesi 5. Vergi Ġlişiği olmadığına

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ .. /../2010 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNE (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Kütahya İli, İlçesi,.Köyü, Pafta,.Ada,.

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 167 168 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

YAPI. inşaatı ile. yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik. içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir YAPI. Kuruluş veya kişilerce

YAPI. inşaatı ile. yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik. içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir YAPI. Kuruluş veya kişilerce karada ve suda, daimi veya geçici resmi ve özel YAPI yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik inşaatı ile içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir 1 YAPI Kuruluş veya kişilerce kendilerine

Detaylı

ASHRAE Standard

ASHRAE Standard İç Tanım Kullanım 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf Çok düşük kirliliği olan ve zararsız koku bulunan hava. Az miktarda koku ve partikül içeren hava. İçerisinde etkili bir koku ve partikül bulunan hava. Herhangi

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası)

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası) Sn... A.Ş Mah... Cad. No:... / İstanbul Konu : Değerleme Raporu Talebiniz üzerine Bostanlı Mah... Sk No:.. Apt. D:.. Karşıyaka İzmir adresindeki a ait mülk 2014 tarihinde gezilerek dikkatle incelenmiştir.

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

EK-1 FORM - 1 PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

EK-1 FORM - 1 PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ EK-1 FORM - 1 PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK ÖRNEĞİ Proje Müellifi : Müellifliği Üstlenilen Proje Projenin Türü : Yukarıdaki bilgilere sahip projenin müellifliğini üstlenmemde 6235

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir.

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir. INSAAT-IMAR-RUHSAT T.A.K.S ve K.A.K.S nedir? T.A.K.S. : İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı o imar adasındaki imar parselinde yapılacak inşaatın toprak üzerinde kaplayacağı en büyük bina sahasını

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2016 Sayı : 29679 TEBLİĞLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

Tebliğler. Mecburi Standard Tebliği Tebliğ No: 81028. İçişleri Bakanlığından:

Tebliğler. Mecburi Standard Tebliği Tebliğ No: 81028. İçişleri Bakanlığından: 06.09.2001 Perşembe Sayı: 24515 (Asıl) Tebliğler Mecburi Standard Tebliği Tebliğ No: 81028 İçişleri Bakanlığından: Madde 1- Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 10970 "Formlar-Yapı Kullanma

Detaylı

Basit tarım ve endüstri yapıları, (Tesisat ağırlıklı ağıllar, kümesler, tahıl ve patates depoları, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri vb.

Basit tarım ve endüstri yapıları, (Tesisat ağırlıklı ağıllar, kümesler, tahıl ve patates depoları, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri vb. MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ MİMARLIK HİZMETLERİ EN AZ BEDELİ TABLOSU BU TABLO TMMOB MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ EN AZ BEDEL TARİFESİ EKİDİR. YAPI BİRİM MALİYET SINIFLARI 1. SINIF Her

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ÜRETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ CETVELİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ÜRETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ CETVELİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE ÜRETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ CETVELİ Proje üretim sürelerinin hesaplanması aşağıdaki formül aracılığı ile belirlenecektir. PÜS = YA x YSK x PÜSO x PBK x HB ( 1

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Ücretler 1.1 Konut- Rezidans 1000

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü 2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü YAKLAŞIK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASI İLE MEVCUT HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASININ POLİKLİNİK BİNASI OLARAK

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 İmar Plan Kopyası 3 Yer Seçim Belgesi 4 Muvakkat İnşaat Taleplerinin Belgesi 2-Güncel

Detaylı

TEBLİĞ. II. SINIF YAPILAR A GRUBU YAPILAR ,00. Kuleler, ayaklı su depoları. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları.

TEBLİĞ. II. SINIF YAPILAR A GRUBU YAPILAR ,00. Kuleler, ayaklı su depoları. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları. 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ 2014 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ Yasal Dayanak:

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

Madde 1- Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Madde 1- Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 1993 Resmi Gazete Sayısı: 21804 29.9.1993 tarih ve 21713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI 2016 Yasal Dayanak: MADDE 1- Bu

Detaylı