KAYITLI ELEKTRONİK POSTA VE DÜNYA UYGULAMA ÖRNEKLERİ. Demet KABASAKAL, Bilişim Uzmanı 11 Mart 2013, İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYITLI ELEKTRONİK POSTA VE DÜNYA UYGULAMA ÖRNEKLERİ. Demet KABASAKAL, Bilişim Uzmanı 11 Mart 2013, İstanbul"

Transkript

1 KAYITLI ELEKTRONİK POSTA VE DÜNYA UYGULAMA ÖRNEKLERİ Demet KABASAKAL, Bilişim Uzmanı 11 Mart 2013, İstanbul

2 2 Mevcut İhtiyaç Güvenli ve hukuken geçerli e-belge oluşturulabiliyor. (e-imza) Ancak teknik olarak güvenli ve hukuki olarak geçerli gönderim yapılamıyor(du). Bu ihtiyaçları karşılayacak bir altyapı yok (tu).

3 3 KEP Nedir? KEP hizmet sağlayıcısı (KEPHS) vasıtasıyla elektronik iletilerin ; ; Gönderimine Teslimatına Kullanımına ilişkin hukuken geçerli delil sağlayan, e-postanın gelişmiş şeklidir.

4 4 KEP Çalışma Modeli GÖNDERİCİ KEPHSA 2 Kullanıcının kimlik bilgilerini doğrulama, güvenlik kontrolü 4 İşlem Sertifikası ile imzalama,zaman damgalama ve gönderim KEPHSB 5 İşlem sertifikasından KEPHS yi doğrulama güvenlik kontrolleri 1 Mesaj yazımı elektronik olarak imzalama, KEPHS ye gönderme 7 - Alıcının e- posta kutusu ALICI 3 İşlem Sertifikası ile imzalı ve zaman damgalı alındı 9 Teslim alındısı 6 Gönderinin alındığına ilişkin onay alındısı (işlem sertifikası ile imzalı ve zaman damgalı 8 Elektronik İmza doğrulama, okuma

5 5 KEP Kullanım Alanları e-tebligat Resmi Yazışma e-fatura Tacirler Arası İhbar İhtar Bilgi Belge Paylaşımı Tüketici Şikayetleri Bilgi Edinme Başvuruları

6 KEP Dünya Örnekleri 6

7 7 AVUSTURYA Document Delivery System (DDS) Avustrian Federal Chancellery tarafından 2004 yılında hazırlanan Law on the Delivery of Offical Documents ile sistemin hukuki altyapısı oluşturulmuş ve kullanılmaya başlanmış. Sistem Kamu Sektöründe kullanılıyor yılında sistemin teknik özelliklerini belirleyen düzenlemeler yapılmış KEPHS olarak hizmet verilebilmesi için akreditasyon şartı var. Halihazırda 3 tane akredite kuruluş KEPHS olarak faaliyet gösteriyor. Sistemden gerçek kişiler ve şirketler bir veya birden fazla KEPHS den KEP hesabı alabiliyor. Sistemin tüm süreçlerinde elektronik imza ve zaman damgası kullanılıyor.

8 8 AVUSTURYA Merkezi Rehber Hizmeti Avustrian Federal Chancellery tarafından veriliyor. Alıcının posta kutusuna konulan mesaj İki hafta içerisinde okunmazsa göndericiye bilgi verilerek red delili oluşturuluyor. Sadece alıcılar sisteme kayıtlı olmak zorunda

9 9 AVUSTURYA The Elektronischer Rechtsverkehr (ERV) ERV Avusturya nın resmi e-yargı sitemidir. ERV nin amacı son kullanıcılar ile adli merciler arasında güvenli iletişimi sağlamak. Sistemin teknik özeliklerine ilişkin düzenlemeler 2005 yılında the Austrian Federal Computing Center (FCC) tarafından yayımlanmış. ERV yapısal olarak DDS çok benziyor. ERV hizmet sağlayıcılarının FCC tarafından akredite olması zorunlu. Son kullanıcıları avukat ve noter olan birkaç ERV hizmet sağlayıcısı mevcut.

10 10 İtalya The Post Elettronica Certificate (PEC) PEC hem kamu hemde özel sektörde kullanılıyor. Sistemin hukuki altyapısı 11 Şubat 2005 yayımlanan hükümet kararı ile oluşturulmuş yılında yayımlanan bir kanunla da sistemin teknik altyapısına ilişkin hususlar belirlenmiş. Sisteme ilişkin düzenlemeler The National IT Center of The Public Administration (DigitPA) tarafından yapılmakta. PEC hizmet sağlayıcıları DigitPA tarafından akredite edilmek zorunda Sistemin tüm süreçlerinde PEC Hizmet Sağlayıcılar elektronik imza kullanmak zorunda

11 11 İtalya PEC hem kamu hem de özel sektörde kullanılıyor. Halihazırda 23 tane PEC hizmet sağlayıcı var. Düzenlemelere göre tüm şirketler, kamu kurumları ve serbest meslek erbapları PEC ten KEP hesabı almak zorunda. Hem göndericiler hem de alıcılar siteme kayıtlı olmak zorunda

12 12 Almanya D D Alman Hükümetinin en son projelerinden birisidir. Vatandaşlar ile iş dünyası arasındaki iletişimi için oluşturulmuştur. Test amaçlı oluşturulan sitem başarılı olunca ekim 2009 Mart 2010 tarihleri arasında sistem hazır hale getirilmiş. Sistemin hukuki altyapısı the Federal Office for Information Security (BSI) tarafından 2009 da yayımlanan Citizen Portals Law ile oluşturulmuş. D Hizmet Sağlayıcılar BSI dan akredite olmak zorunda Halihazirda 3 tane hizmet sağlayıcı akredite olmuş. Sistemin tüm süreçlerinde elektronik imza ve zaman damgası kullanılıyor.

13 13 Almanya Hem göndericiler hem de alıcılar sistemi kullanabilmeleri için adresine sahip olmak zorunda. D adreslerinin formatı şeklinde D

14 14 Slovenya Moja.posta.si Moja.posta.si Slovenian Post tarafından özel sektöre verilen bir hizmet. Sistemin amacı kamu, özel sektör ve vatandaşlar arasında güvenilir bir iletişim sağlamak. Sistemin hukuki altyapısı için elektronik imza yeterli olarak kabul ediliyor. Kullanıcıların sistemi vergi numaraları veya adresleri ile uzantılı mail

15 15 Diğer Sistemler Posta İşletmecileri Tarafından Sunulan Hizmetler Alman Postası 2010 dan itibaren e-postbrief adı verilen hizmeti sunmaktadır. Bu sistemin yapısı Slovenya nın moja.posta.si sistemine çok benzemektedir. uzantılı bir posta hesabına sahip olmak zorundalar. The Swiss Post operates tarafından sunulan IncaMail hizmeti de Slovenya nın moja.posta.si ve Alman e- Postbrief hizmeti ile benzer bir hizmettir. IncaMail standart e-postaya da mail gönderilmesine izin vermektedir.

16 16 Diğer Sistemler Posta İşletmecileri Tarafından Sunulan Hizmetler İspanya Posta İşletmecisi tarafından sunulan KEP hizmeti Apartado Postal Electro nico olarak adlandırılmaktadır. Bu sistemin yapısı da diğer posta işletmecileri tarafından sunulan hizmetlere çok benzemektedir. Sistem kapalı bir sistemdir ve kullanıcılar mesajlarını e- ID kartları veya elektronik imzaları ile imzalamak zorundadır. Canada Posta İşletmesi tarafından sunulan PosteCS hizmeti IncaMail ile aynı yapıya sahiptir. Kullanıcılar sisteme standart e-postaları ile kayıt olabilmektedir.

17 17 Diğer Sistemler Diğer Özel Sistemler Belçika da Certipost tarafından sunulan e-delivery service sistemi de diğer posta işletmeleri tarafından sunulan hizmetler ile benzer yapıya sahiptir. Sistemin ETSI nin standartlarına uygun hale getirilebilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Rpost tarafında Amerika da sunulan RPost Registered sys de göndericiler sisteme kayıt olmak zorundadır. Ancak alıcıların sisteme kayıt yaptırmaları zorunlu değildir.

18 18 Standartlar ETSI - Registered Electronic Mail (REM) UPU Postal Registered (PReM) Online Services Computer Interface (OSCI) The Danish National IT and Telecom Agency -Reliable Asynchronous Secure Profile (RASP) pan-european - Business Document Exchange Network (BUSDOX) The French - PRotocole d Echanges Standard et Ouvert (PRESTO) The Estonian - X-Road

19 19 ETSI nin Çalışmaları Standart No Standart Adı Bölüm Bölüm Adı ETSI TS Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): Mimari, Formatlar ve Politikalar Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): Mimari, Formatlar, Politikalar ve Profiller 1 Mimari , 6 KEP in İmzalanmış Delilleri için Veri Gereksinimleri ve Formatları KEP Yönetim Alanı için Bilgi Güvenliği Politika Gereksinimleri KEP Yönetim Alanı Değerlendirme Profilleri KEP Yönetim Alanı Birlikte Çalışabilirlik Profilleri

20 KAYITLI ELEKTRONİK POSTA MEVZUAT Demet KABASAKAL, Bilişim Uzmanı 11 Mart 2013, İstanbul

21 sayılı Türk Ticaret Kanunu tarihli ve sayılı ve Resmi Gazete MADDE 18- (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.

22 sayılı Türk Ticaret Kanunu MADDE (2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.

23 23 KEP İkincil Düzenlemeler 25 Ağustos 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ 16 Mayıs 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ tarih ve 2012DK sayılı Kurul Kararı Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminde Kullanılan İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar tarih ve sayılı Resmi Gazete Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

24 24 KEP Yönetmeliği: İş Akışları

25 25 KEPHS Olmak - Nasıl Başvurulur? Başvuru KEPHS Olma Başvurusu Kabul Edilir Başvuru Sahibi BAŞVURU BELGELERİ KEPHS Olma Talebi Dilekçesi İletişim bilgileri Şirket ile ilgili belgeler Personel ESHS tarafından adına üretilmiş alt kök sertifikasının örneği KEP uygulama esasları Hizmet sözleşmesi Tebliğ ile istenilen bilgi ve belgeler 15 güne kadar ek süre verilir Evet BTK Belgeler de eksiklik var mı? Hayır

26 26 KEPHS Olmak İnceleme ve Yetkilendirme Kabul Edilen KEPHS Olma Başvurusu Başvuru Sahibi İnceleme Başvuru 2 ay içinde sonuçlandırılır. Hayır BTK KEPHS olma şartları tam mı? Başvuru belgelerindeki değişiklikler 7 gün içinde Kuruma bildirilir. Evet KEPHS Olarak Yetkilendirilir Eksikler giderildi mi? 30 güne kadar ek süre verilir. Hayır Başvuru işlemden kaldırılır Evet

27 27 KEP Hesabı Nasıl Başvurulur? Başvuru Sahibi Başvuru Kimlik Kontrolü: Fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgelerle veya Güvenli elektronik imza ile. KEPHS Gerçek kişi mi tüzel kişi mi? Kimlik Kontrolü: MERSİS vasıtasıyla MERSİS No ile İşlem yetkilisinin kimlik bilgileri ve yetkili olduğuna dair belge de alınır. Başvuru kabul edilir ve KEP hesabı oluşturulur KEP hesabı bilgileri başvuru sahibine güvenli bir şekilde teslim edilir. Gerçek K. Gerekli şartlar sağland ı mı Tüzel K. Evet Hayır Başvuru Reddedilir

28 KEP Hesabı - Kullanıma Açma KEPHS Başvuru Sahibi Başvuru sahibi ile sözleşme /taahhütname imzalanır. Gerçek kişi mi tüzel kişi mi? İşlem yetkilisini n onayı alınır. Hesap Kullanıma Açılır Başvuru sahibinin onayı alınır Gerçek K. Onay alındı mı? Tüzel K. Evet Hayır KEP hesabı sadece alıcı veya hem alıcı hem gönderici olarak kullanılabilir. 28

29 29 KEP Hesabı - Kullanıma Kapatma Hesap sahibinin veya işlem yetkilisinin talebi & Sözleşme/taahhütn ame şartlarının aksinin gerçekleşmesi Hesap sahibi, işlem yetkilisi, sözleşme/taahhüt name ile belirlenen kişi Kapatma Talebi Kapatma talebinde bulunan kişinin kimlik bilgileri doğrulanır. KEPHS Kullanıma kapatılan hesap 3 ay erişime açık tutulur. Bu sürenin sonunda tamamen kullanıma kapatılır. Hesap Kullanıma Kapatılır. Evet Kimlik Doğrula ndı mı? RET Hayır

30 30 KEPHS - Faaliyetine Son Verilmesi BTK KEPHS olma şartları yitirildi mi? Evet KEPHS Faaliyetine son verilir. Hayır Eksikleri gidermesi için KEPHS ye 1 ay süre verilir. Evet Gerekli görülmesi durumunda bu süre içinde KEPHS nin faaliyeti durdurulur. Yetkilendirilmesi iptal edilir. Hayır Eksiklikler giderildi mi?

31 31 KEPHS - Faaliyetine Son Verilmesi + Tebliğ KEPHS 1 Faaliyete son verilme kararı Tebliğden sonra KEPHS1 KEP hizmeti sunamaz. 15 gün içinde herhangi bir KEPHS ile devir konusunda anlaşabilir. Devir anlaşması oldu mu? Hayır Kurum re sen bir KEPHS ye devire karar verir. Hayır KEPHS 2 - KEP hesapları, ilgili KEP delilleri ve KEP sistem kayıtları 1 ay içinde KEPHS 2 ye devredilir. - KEPHS 1 alt kök sertifikasını iptal ettirerek imza oluşturma verisini ve yedeklerini imha eder. Devir anlaşması Kurumun onayına sunulur E v e t BTK Devir re sen yapılacağı bir KEPHS bulunmazsa, KEPHS 1 in oluşturduğu hesaplar kullanıma kapatılır. KEPHS 1 alt kök sertifikasını iptal ettirerek imza oluşturma verisini ve yedeklerini imha eder. KEP bilgi, belge ve verilerini 20 yıl süre ile saklar. Kurum onayla dı mı? Evet

32 32 KEPHS - Faaliyetine Son Vermesi Faaliyetine son vermesi Faaliyetine son verme kararını Kuruma bildirir ve yeni KEP hesabı başvurusu alamaz. Kararını internet sayfasından yayımlar KEP hesapları, ilgili KEP delilleri ve KEP sistem kayıtları KEPHS2 ye devredilir. KEPHS1 alt kök sertifikasını iptal ettirerek imza oluşturma verisini ve yedeklerini imha eder Devir anlaşması Kuruma bildirilir. BTK Hayır KEPHS 1 Devir anlaşması oldu mu? 30 gün içinde herhangi bir KEPHS ile devir konusunda anlaşabilir. Hayır KEPHS 2 Evet Kurum onayla dı mı? Kurum re sen bir KEPHS ye devire karar verir. Herhangi bir KEPHS ile anlaşılamadı veya başka bir KEPHS yok ise KEPHS1 in oluşturduğu hesaplar kullanıma kapatılır. KEPHS1 alt kök sertifikasını iptal ettirerek imza oluşturma verisini ve yedeklerini imha eder. KEP bilgi, belge ve verilerini 20 yıl süre ile saklar.

33 33 KEP Çalışma Modeli Sakla-ilet: KEP iletilerinin, alıcının veya göndericinin KEP hesaplarına doğrudan ulaştırıldığı KEP çalışma modeli. Sakla-bildir: KEP iletilerinin KEPHS nin sistemlerinde tutulduğu ve alıcının ya da göndericinin söz konusu iletilere erişebilmesini temînen KEP hesaplarına bir bağlantı adresinin ulaştırıldığı KEP çalışma modeli.

34 34 KEPHS nin Yükümlülükleri Sakla-ilet ve sakla-bildir çalışma modellerinin biri veya her ikisi ile hizmet vermek. Güvenilir bir kimlik doğrulama mekanizması tesis etmek. KEP hesabının kapatılmasına ilişkin taleplerin alınması ve derhâl gerçekleştirilebilmesi için 7/24 hizmeti sunmak. KEP sisteminin tüm süreçlerine ilişkin günlük kayıtlarının, KEP hesabının ve bu hesap üzerinden verilen hizmetlerin güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak ve kayıt altına almak. Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri almak. KEP iletilerini ve KEP delillerini ilgili KEP hesabına anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde iletmek. Hesap sahibinin talebi hâlinde, KEP hesabına gelen iletilerin teslim alınmasına ilişkin bilgileri, alternatif iletişim kanalları üzerinden bildirmek. KEP sistemine ilişkin ana ve yedek sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulundurmak.

35 35 KEPHS nin Yükümlülükleri Hesap sahibinin KEP hesabına bir ara yüz üzerinden erişilebilmesini, iletilerin okunabilmesini ve gönderilebilmesini sağlamak. KEP rehberini tüm hesap sahipleri ve işlem yetkililerinin erişimine 7/24 kesintisiz açık ve güncel tutmak KEP sisteminin tüm süreçlerine ve işleyişine ilişkin bilgi, belge ve elektronik verileri en az 20 yıl süreyle saklamak. Sözleşmenin veya taahhütnamenin yenilenmemesi durumunda KEP hesabının kullanıma kapatılacağına ilişkin hesap sahibini ve işlem yetkilisini sözleşme veya taahhütname süresinin sona ermesinden 3 ay önce uygun iletişim kanallarından en az birisi ile bilgilendirmek. KEP sistemindeki tüm imzalama süreçlerinde ESHS ler tarafından KEPHS için oluşturulan işlem sertifikasını kullanmak.

36 36 Hesap Sahibinin Yükümlülükleri KEP hesabı başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak KEPHS ye vermek. Başvurusunda KEP hesabını sadece alıcı veya hem alıcı hem gönderici olarak kullanacağını KEPHS ye açıkça belirtmek. Başvurusunda sakla-ilet ve sakla-bildir çalışma modellerinden hangisi ile hizmet alacağını açıkça KEPHS ye belirtmek. KEP hesabı bilgilerinde olan değişiklikleri, KEPHS ye derhâl bildirmek. KEPHS ile imzaladığı sözleşmede veya taahhütnamede belirtilen hüküm ve koşullara uygun hareket etmek. Kimlik doğrulama amacıyla kendisine verilen bilgileri korumak, üçüncü kişilerle paylaşmamak ve başkasına kullandırmamak.

37 37 KEP Tebliği Teknik Kriterleri

38 38 Teknik Kriterler KEPHS, ETSI TS standardına uyar. KEPHS, elektronik imza, işlem sertifikası ve özetleme algoritmalar konusunda Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ in 6 ncı maddesinin (b) ve (c) bendin uyar. KEPHS; KEP uygulama esaslarını ETSI TS standardına uygun olarak hazırlar. KEPHS, her KEP hesabı için en az 100 MB depolama alanı sunar. Kullanıcı iletilerinin büyüklük sınırlaması 10 MB den küçük olamaz. Depolama alanı dolduğunda KEPHS ileti gönderilmesini engelleyebilir ancak alınmasını engelleyemez.

39 39 Teknik Kriterler KEPHS, güvenlik kriterlerine ilişkin olarak; ETSI TS , TS ISO/IEC veya ISO/IEC 27001, BS 10012, (Veri Güvenliği) ISO/IEC 27031,(Bilgi ve İletişim Güvenliği İş Sürekliliği) standartlarına uyar. KEPHS, engelli kişilerin KEP sisteminden yararlanmalarını sağlamak amacıyla W3C nin Web erişilebilirlik girişim yönergesi (Web Content Accessibility Guidelines) ne uyar.

40 40 Teknik Kriterler Belgeler MADDE 10 (1) KEPHS; a) TS ISO/IEC veya ISO/IEC standardına uygunluğunu, b) Elektronik imza oluşturma araçlarının; i. FIPS PUB ye göre seviye 3 veya üzerinde olduğunu veya ii. CWA de belirtilen kriterlere uygunluğunu veya iii. CWA standardına uygun ve TS ISO/IEC (-l,-2,-3) e veya ISO/IEC (-1,-2,-3) e göre en az EAL4+ seviyesinde olduğunu yetkili kurum veya kuruluşlardan alınan belgelerle belgelendirir. (2) KEPHS, BS ve ISO/IEC standartlarına uygunluğunu Kuruma beyan eder.

41 41 KEP Hesapları

42 42 KEP Hesapları KEP Hesabı Hesap Sahibi TÜZEL KİŞİ İŞLEM YETKİLİSİ: Hesap Sahibinin nam ve hesabına işlem yapan GERÇEK KİŞİ GERÇEK KİŞİ

43 43 KEP Hesapları Adres Yapısı alan-adı-tarafı Gerçek Kişiler İçin adı.soyadı.sayı Gerçek Kişiler İçin hsy.kep.tr Tüzel Kişiler İçin MERSİS No.X TüzelKişiAdı.X Tüzel Kişiler İçin hsy.kep.tr TüzelKişiAdı.hsY.kep.tr Y : arasından atanan iki basamaklı bir sayı

44 44 KEP Hesapları Adres Yapısı Kurumsal Başvuru: Bir tüzel kişiliğin çalışanları veya müşterileri veya üyeleri veya hissedarları adına yaptığı KEP hesabı başvurusu alan-adı-tarafı Tüzel Kişiler İçin adı.soyadı.sayı Tüzel Kişiler İçin TüzelKişiAdı.hsY.kep.tr Adına başvuruda bulunulan kişilerin KEP hesabı talepleri kurumsal başvuru sahibi tarafından yazılı olarak belgelendirilecek KEP hesabı adresi verilecek kişiye ait kimliğin doğru ve güvenilir biçimde tespit edilmesinden KEPHS sorumlu olacak.

45 KEP Hesapları Örnek Adresler Gerçek Kişiler İçin Tüzel Kişiler İçin < > < > İTO.hsY.kep.tr İstanbulTicaretOdası. < > 45

46 46 KEP Rehberi

47 47 KEP Rehberi - Alanlar Gerçek Kişiler İçin Tüzel Kişiler İçin Bilgiler KEP Hesap Adresi Kullanıcının Hizmet Alma Şekli (gönderici-alıcı ya da sadece alıcı) Ünvan T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Cadde ve Ev Numarası Yaşadığı İlçe Yaşadığı Şehir Kullanıcının Açık Anahtarı Telefon Numarası Zorunlu(Z) / İsteğe Bağlı(İ) Z İ İ Z Z Z İ İ İ İ İ Bilgiler KEP Hesap Adresi MERSİS No Ticaret Sicil No Kurumun Tam Adı Ana Faaliyet Alanı Merkezinin Bulunduğu İl Adres Bilgileri İşlem Yetkilisinin Adı İşlem Yetkilisinin Rolü (çalışan, hissedar, yönetim kurul üyesi, muhasebeci, avukat) Zorunlu(Z) / İsteğe Bağlı(İ) Z Z Z İ İ İ İ İ

48 48 KEP Rehberi KEPHS; Gerçek kişinin rehber kaydına, hesap sahibinin onayını alarak KEP rehberinde yer verir. Tüzel kişinin rehber kaydına, tüzel kişinin onayını almaksızın KEP rehberinde yer verir. Her KEP hesabı için sadece bir tane rehber kaydı oluşturur. KEP rehberine ilişkin tüm bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlayarak ilgili mevzuat ile belirlenen süre boyunca saklar. KEP rehberine yetkisiz erişimleri engeller.

49 49 KEP Rehberi KEP rehberini, sadece hizmet aldığı KEPHS vasıtasıyla göndericiler sorgulayabilir. KEPHS, göndericiden gelen sorgu talebini derhal alarak, kendi KEP rehberinde sorgulama, diğer KEPHS lerin rehberine iletme, sorgu sonucunu alma ve sorgu sonuçlarını birleştirerek anlaşılabilir bir şekilde hesap sahibine sunma işlemlerini gerçekleştirir. KEPHS, bir rehber sorgusu sonucunda birden fazla kişiye ait kayıt bulması halinde sorgu sonucunu bildirmez ve sorgu sonucunun tek kişiye ait rehber kaydı veya kayıtlarına indirgenmesi için kullanıcıdan yeni rehber alanlarını girmesini ister. Sorgulanan gerçek bir kişinin rehber kaydı ise ve T.C. Kimlik Numarası hariç bütün rehber alanları ile sorgu sonucu bir tek gerçek kişiye indirgenemiyorsa, T.C. Kimlik Numarası alanı ile sorgulama devam ettirilir. KEPHS, kendisine diğer KEPHS tarafından bildirilen KEP hesabı adresi alanına ilişkin sorgu sonucunu ilgili göndericiye ilettikten sonra kendi sistemlerinden siler. KEPHS, kendisine gelen KEP rehber sorgusuna ilişkin sadece KEP hesabı adresi alanını sorgu sonucu olarak bildirir.

50 50 Yürürlük 25 Ağustos 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012 dir. KEPHS olmak isteyenler 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Kuruma başvuruda bulunabilmektedir.

51 51 Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Başvuru Tarihi: 03 Mayıs 2012 Faaliyete Başlama Tarihi: 10 Ekim 2012 Alan Adı : hs01.kep.tr

52 52 Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş. (TNB KEPHS) Başvuru Tarihi: 28 Ekim 2012 Faaliyete Başlama Tarihi: 28 Aralık 2012 Alan Adı : hs02.kep.tr

53 53 Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TÜRKKEP) Başvuru Tarihi: 28 Kasım 2012 Faaliyete Başlama Tarihi: 25 Şubat 2013 Alan Adı : hs03.kep.tr

54 54 e-tebligat 19/01/2011 tarihli ve 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

55 55 e-tebligatın Yapılması MADDE 1 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1 inci maddesi değiştirilmiştir. Kazaî merciler, (Mahkemeler) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri (TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (Üniversiteler, SSM,TSE) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (BTK) (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, (SGK, Türkiye İş Kurumu) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Barolar, Noterler) tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.

56 56 e-tebligatın Yapılması MADDE sayılı Kanuna 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. Elektronik tebligat: MADDE 7/a (1) Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir. (2) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. (3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. (4) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

57 57 e-tebligatın Yapılması MADDE 18 Bu Kanunun; a) 1 inci maddesiyle değiştirilen 7201 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan elektronik ortamda tebligata ilişkin hüküm yayımı tarihinden bir yıl sonra, b) 2 nci maddesiyle 7201 sayılı Kanuna eklenen 7/a maddesinin sermaye şirketlerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getiren ikinci fıkrası yayımı tarihinden iki yıl sonra, maddenin diğer fıkraları yayımı tarihinden bir yıl sonra.. yürürlüğe girer.

58 58 e-tebligat YÖNETMELİĞİ 19 Ocak 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlandı Tebligatı çıkaran merciler, elektronik tebligat adresi almak için İdareye (PTT) başvuruda bulunacak ve elektronik tebligat mesajını İdare tarafından verilen elektronik tebligat adresi (KEP) aracılığıyla İdareye iletir. Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir. Gerçek kişi muhataplar, güvenli elektronik imza vasıtasıyla elektronik tebligat adresi almak için hizmet sağlayıcılara başvuru yapabilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.

59 59 Teşekkürler.

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA MEVZUATI

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA MEVZUATI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TÜRK TİCARET KANUNU... 5 C) Tacir olmanın hükümleri... 5 II - Beyanlar, belgeler ve senetler... 5 KEP SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK... 6 Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm : 1.1 Yayınlanma Tarihi : 16.10.2014 İÇİNDEKİLER 1. TANIM VE KISALTMALAR... 3 1.1. Kısaltmalar...

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA KAYITLI ELEKTRONİK POSTA Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elektronik iletilerin uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan ve elektronik

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28533 ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik

Detaylı

KURUMSAL SUNUM. Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın!

KURUMSAL SUNUM. Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın! KURUMSAL SUNUM Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın! TÜRKKEP KEP, E-Tebligat, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter, E-İmza ve E-Saklama hizmetlerini tek başına bütünleşik olarak mevzuata ve dünya standartlarına

Detaylı

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Kolay ve Hızlı @ Dünyası Elektronik posta, internetin yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada en yoğun kullanılan

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın TÜRKKEP KEP SUNUMU

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın TÜRKKEP KEP SUNUMU Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın TÜRKKEP KEP SUNUMU Kolay ve Hızlı @ Dünyası Elektronik posta, internetin yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın E-Posta ile Haberleşme e-posta yoluyla iletilen, resmi, hukuki ve ticari belgelerin ve yazıların gönderici ve alıcı açısından yasal geçerliliği

Detaylı

E-TEBLİGAT ve KEP SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ ve KULLANIMI YÜKSEL SAMAST TÜRKKEP GENEL MÜDÜRÜ

E-TEBLİGAT ve KEP SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ ve KULLANIMI YÜKSEL SAMAST TÜRKKEP GENEL MÜDÜRÜ E-TEBLİGAT ve KEP SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ ve KULLANIMI YÜKSEL SAMAST TÜRKKEP GENEL MÜDÜRÜ E-Tebligat Yasal Altyapısı Tebligat Kanunu Madde 7/A Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILARININ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILARININ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILARININ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Telekomünikasyon Kurumundan: Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik imzanın hukuki

Detaylı

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI e-tuğra SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Sürüm: 3.1 Yürürlük Tarihi: Eylül, 2013 Güncelleme Tarihi: 30/08/2013 Ceyhun Atıf Kansu Cad. 130/58 Balgat / ANKARA

Detaylı

e-güven Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları

e-güven Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları e-güven Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları Sürüm 2.3 Yürürlük Tarihi: Ağustos, 2013 OID 2.16.792.3.0.1.1.2.1 Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi

Detaylı

e-güven Genel Kullanıma İlişkin Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri

e-güven Genel Kullanıma İlişkin Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri e-güven Genel Kullanıma İlişkin Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri Sürüm 2.0 Yürürlük Tarihi: Ocak, 2007 OID 2.16.792.3.0.1.1.1.2 Halk Sokak, No:35, Golden Plaza, F Blok, Kat:2,Daire 6 Sahrayıcedit

Detaylı

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (SSL, EV SSL, NİMS ve benzeri elektronik sertifikalar içindir)

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (SSL, EV SSL, NİMS ve benzeri elektronik sertifikalar içindir) (SUE) (SSL, EV SSL, NİMS ve benzeri elektronik sertifikalar içindir) SÜRÜM : 09 TARİH : 01.12.2014 1. GİRİŞ... 10 1.1. Genel Bakış... 10 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 11 1.3. Taraflar... 11 1.3.1.

Detaylı

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 06101 Ulus/Ankara Telefon: (312) 509 50 00 Faks: (312) 309 53 58 Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr www.pttkep.gov.tr

Detaylı

Kamu SM SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İÇİNDİR)

Kamu SM SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İÇİNDİR) Kamu SM SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İÇİNDİR) Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi YONG-001-007 10 28.08.2013 YONG-001-007 28.08.2013 1/65 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın

Detaylı

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI:

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: TARİH : 01/04/2015 SİRKÜLER NO : 2015/28 SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: Ülke genelindeki elektrik kesintisi nedeniyle yapılan uzatmaya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları*

Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları* HAKEMLİ Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları* Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER** * Bu makale

Detaylı

5651 SAYILI KANUN Erişim ve Yer sağlayıcıların Yükümlülükleri

5651 SAYILI KANUN Erişim ve Yer sağlayıcıların Yükümlülükleri 5651 SAYILI KANUN Erişim ve Yer sağlayıcıların Yükümlülükleri Mehmet Ali BOZTEPE İnternet Daire Başkanlığı Uzman mehmetali.boztepe@tib.gov.tr 01-02 Mayıs 2008 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜNDEM 5651 SAYILI İnternet

Detaylı

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. E-5 MEVZUATI E- TİCARET E- FATURA E- DEFTER E- ARŞİV E- BİLET FİHRİST-1/145 NO KONULAR SAYFALARI 01 KAPAK DİZAYNI- 2 SLAYT -1-2 02 FİHRİST 1 SLAYT-3 03 YAYINLANMIŞ MUVZUAT 3 SLAYT-4-6 04 213 VUK KANUN

Detaylı

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER POLİTİKA VE DÜZENLEMELER PROJE VE FAALİYETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME FAALİYETLERİ Bilgi, tarihin her döneminde toplumsal gelişim ve refahın sağlanmasındaki

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER

TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER TÜSİAD TTK Semineri - Sabancı Center 15.02.2011 Yasin Beceni Yönetici Ortak

Detaylı

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector Sigortacılık Sektöründe Bilişim Teknolojilerinin Rolü 1819 SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ The Role of Information Technologies in Insurance Sector Prof. Dr. Huriye KUBİLAY Arş. Gör.

Detaylı

YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı