edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ"

Transkript

1 edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ 1. Sözleşmenin Tarafları DENGE BĐLGĐSAYAR SAN. VE TĐC.LTD.ŞTĐ. Gülbahar Mah. Cemal Sururi Sok. Halim Meriç Đş Merkezi No:25/10 Şişli - ĐSTANBUL Bu sözleşmede kısaca DENGE olarak anılacaktır. Bu sözleşmede kısaca BAYĐ olarak anılacaktır. 2. Tanımlar edenge, DENGE nin internet üzerinde erişilebilen web sayfalarının genel adıdır. Yönetici kullanıcı: edenge de tanımlı olan tüm işlemleri yapmaya ve başka kısıtlı veya tam yetkili kullanıcılar tanımlaya yetkili kişidir. Tanımlı Kullanıcı: Yönetici kullanıcı tarafından yetkileri ve şifresi tanımlanmış Yönetici Kullanıcının izin verdiği işlemleri görme ve yapma izni olan kullanıcıdır. Kullanıcı kodu: edenge internet sistemine giriş yapmak için gerekli olan, birbirinin aynı olmayan, BAYĐ nin hesabı ile ilişkilendirilmiş en az 6 karakterden oluşan koddur. Şifre: Güvenlik amaçlı her kullanıcıya özel olarak tanımlanmış, BAYĐ içindeki kullanıcıları ayırt etmeye yarayan en az 6 karakterden oluşan şifredir. 3. Sözleşmenin Konusu DENGE nin internet üzerinden bayilerine online olarak ürün satışı yaptığı edenge kullanımı ile ilgili olarak DENGE ile BAYĐ nin karşılıklı yükümlülüklerini belirler. 4. Üyelik Sistemi ve Onaylanması 4.1. DENGE, BAYĐ ye Yönetici Kullanıcı adı ve şifresini verir Aynı Kullanıcı kodu iki farklı bayiye verilmez Đlk kullanımda geçici şifre DENGE tarafından belirlenir. Đlk kullanımında BAYĐ bu şifreyi mutlaka değiştirmesi gerekmektedir. Şifrenin değiştirilmesi ve korunması BAYĐ nin sorumluluğunda olup DENGE, şifre kullanımından doğabilecek problemlerden kesinlikle sorumlu olmayacaktır BAYĐ, Yönetici Kullanıcı yetkilerini kullanarak belirli işlemlere yetkili kullanıcılar atayabilir. BAYĐ nin atadığı kullanıcıların yaptıkları işlemlerinin tüm sorumluluğu kendisine ait olduğunu kabul eder BAYĐ nin edenge üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için Kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekmektedir. DENGE tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda herhangi BAYĐ ye bu hizmeti vermekten sakınabilir EK-1 de yer alan Kredi Kartı Ödeme Formu nun doldurulması zorunlu değildir. Ancak bu formu doldurmamış BAYĐ, edenge üzerindeki Kredi Kartı ile ödeme sayfasını kullanamayacaktır. Bunun dışında yer alan tüm hizmetlerden faydalanabilir. 5. BAYĐ nin Yükümlülükleri BAYĐ tarafından doldurulacak kayıt formu ve her türlü bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu hallerde üyeliğin DENGE tarafından tek taraflı olarak feshedilebileceğini, edenge nin kendisine verilen şifrenin ilk kullanılmaya başlanıldığı andan itibaren derhal değiştireceğini, erişim ile ilgili şifre ve kod güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu şifre ve kod kullanılarak yapılan bütün

2 işlemlerin BAYĐ tarafından yapıldığını ve bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin BAYĐ tarafından yetkilendirildiğini, Verilen Siparişlerde DENGE nin belirlediği kredi limitleri dâhilinde ve satış şartlarına uygun olarak işlem yapabileceğini, eğer kredi limiti yetersiz veya yok ise kredi kartı ile yada mal teslimi nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sipariş giremeyeceğini, bu işlemlerden dolayı DENGE nin bütün zararlarını tazmin edeceğini, Sisteme tanımladığı Yönetici Kullanıcı veya kendi tanımladığı kullanıcı adıyla yapacağı tüm işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız ve şartsız sorumlu olacağı, BAYĐ nin üye bilgilerinin yetkili veya yetkisiz kişilerce öğrenilmesinden ve bu bilgilerin yetkisiz olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkacak zararlardan dolayı DENGE nin sorumlu olmayacağını, Servis kullanımı esnasında, kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj ve bilgilerden DENGE in sorumlu olmayacağını, edenge de sunulan hizmetlere DENGE tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeyi ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, DENGE nin uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini, Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların ismini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi, yayımlamamayı, dağıtmamayı, DENGE in izni olmadan bu servislerde, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslar arası anlaşmalar ve kanunlara göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar göndermeyeceğini, eDenge de verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının DENGE ye ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını, Kurallara aykırı davranıldığı takdirde DENGE nin, hiçbir ihbara gerek kalmadan tek taraflı olarak BAYĐ nin üyeliğini sona erdirebileceğini, Yönetici Kullanıcı ve diğer tanımlı kullanıcılar tarafından yapılan işlemlerden direk olarak BAYĐ nin sorumlu olduğunu, Kabul ve taahhüt eder. 6. DENGE nin Yükümlülükleri DENGE edenge nin sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik altyapıyı kurarak, çalışmasını sağlar. Ancak teknik, hukuki ve idari zorunlu sebeplerden kaynaklanan aksama ve gecikmeler ile sistemin çalıştırılamamasından Denge herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz DENGE edenge den verilen siparişleri, mevcut stok ve lojistik imkânlarına göre hızlı bir şekilde BAYĐ ye teslimini gerçekleştirmek için gerekli çabayı gösterir. Ancak Denge girilen siparişlerin bir kısmını veya tamamını iptale yetkili olup siparişlerin her halükarda teslimini garanti etmez Sipariş teslimlerinde DENGE ürün teslimlerinde adil bir sıra gözeterek bayilere teslimi gerçekleştirecektir. Ancak DENGE nin bilgisi dâhilinde veya dışında oluşabilecek değişikliklerden DENGE sorumlu tutulamaz Bu sözleşme ile belirlenecek kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi DENGE nin güvenliğinde olup, bu bilgileri DENGE ne maksatla olursa olsun üçüncü kişiler ile paylaşamaz. 7. DENGE nin Yetkileri DENGE edenge nin çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici süre veya tamamen durmasından dolayı üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan DENGE hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır edenge üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını, belirlemeye ve değiştirmeye DENGE yetkilidir. Sipariş girildikten sonra DENGE yukarıda belirtilen değişiklikleri yapabileceği gibi sipariş iptali seçeneğini de kullanabilecektir. Sistem üzerinden yapılan satışlar tamamı ile DENGE nin stok yapısı ile sınırlıdır. DENGE siparişi aldıktan sonra, bu siparişi iptal ederek, Bayi nin ödemiş olduğu tutarı Cari hesabına iade edebilir Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı, kullanımı ile ilgili DENGE tek taraflı olarak, her hangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir DENGE sistem üzerinden almış olduğu siparişleri istediği kargo veya diğer taşıma araçları ile BAYĐ ye ulaştırabilir.

3 DENGE mevcut kredi limitleri yeterli, kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği takdirde BAYĐ nin alış veriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir DENGE BAYĐ nin edenge den başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden DENGE sorumlu değildir Đş bu sözleşme BAYĐ tarafından, geçerli imza sirkülerinde yetkili bulunan kişilerce onaylanıp, DENGE ye gönderilmesinden sonra Yönetici Kullanıcı adı ve geçici şifre BAYĐ ye gönderilecektir. DENGE bu sözleşmeyi imzalamış veya daha önce imzalamamış olup şifreyi kullanmaya başlamış olan BAYĐ lerin, yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı ve sürekli olarak engelleyebilir DENGE BAYĐlerin sisteme girmiş olduğu kişisel bilgilerinin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam v.b ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir DENGE edenge servislerinin güvenli, hatasız ve zamanında kullanımından, servis kalitesinden, doğru ve güvenilir sonuçlarından ve bu konudaki beklentileri taahhüt etmez DENGE üyelerin dosyalarını saklanması için kendisinin uygun göreceği kota tahsisi yapabilir. Mevcut ihtiyaçlara göre bu kotaları artırma ve eksiltme hakkına şimdiden sahiptir. Ortamda bulunacak dosyaların saklanması, silinmesi, yedeklenmesi işleminden dolayı DENGE sorumlu değildir DENGE gerekli görmesi halinde üyelik gerektirmeyen servisleri, üyelik gerektiren servisler haline dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkında sahiptir. Đlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir DENGE, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum amacıyla iş bu sözleşmenin uygulamasında değişiklik yapabileceği gibi mevcut maddeleri değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.bu halde BAYĐ nin hizmetlerden yararlanabilmesi için edenge ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında doldurulacak sözleşme değişiklikleri ile ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda onay butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde üyelik iptal edilerek, edenge kullanımı askıya alınabilecektir. 8. Kayıtların Geçerliliği Bayi Đş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Denge nin defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287 madde anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 9. Gizlilik BAYĐ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden sonraki iki yıllık süre içerisinde edenge sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. DENGE BAYĐ nin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğinin tespit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edeceğini, BAYĐ bu konuda DENGE nin uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini şimdiden kabul eder. 10. Ürün Teslimatı DENGE sistem üzerinden almış olduğu siparişleri, giriş sırasına uyarak, mevcut stok yapısına göre, istediği dağıtım yöntemini kullanarak mümkün olan sürelerde BAYĐ ye teslim eder. DENGE teslimatı kendi araçları ile yapabileceği gibi, belirleyeceği bir kargo şirketi ile veya taşeron bir nakliyeci firma ile yapma hakkına sahiptir. Ürün teslimatı BAYĐ nin seçeneğine göre başka bir kargo şirketi veya, DENGE nin anlaşmalı olmadığı bir kargo şirketi ile gerçekleşmesi halinde, taşıma koşulları DENGE tarafından belirlenmediği için bu teslimat da DENGE sorumlu olmayacaktır. Taşıma ücretlerinin DENGE ya da BAYĐ tarafından ödenmesi konusunda DENGE tek taraflı olarak istediği zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Taşıma Ücreti DENGE tarafından ödenmesi halinde, birinci defada BAYĐ yerinde bulunamayıp teslim gerçekleşmez ise, bu aşamadan sonraki ücretlerin tamamı BAYĐ tarafından ödenir. BAYĐ nin malı teslim almak istememesi veya yerinde bulunamaması halinde taşıma ücreti BAYĐ nin Cari hesabına borç kayıt edilecek, sipariş kredi kartı ile yapılması halinde, bu tutar Kredi Kartından tahsil edilecektir. Bu durumlarda sipariş iptal edilmiş sayılacak ve DENGE nin bu siparişten dolayı uğramış olduğu zararlar BAYĐ tarafından tazmin edilecektir. 11. Vergilendirme DENGE nin edenge üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye de mevcut Vergi Kanunlarına göre vergilendirilir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracat a dayalı satışlar bu sistem üzerinden yapılmayacaktır. Vergi Kanunlarında ileride çıkabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca BAYĐ nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.

4 12. Uygulanacak Hükümler Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise Türk Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vesair) uygulanacaktır. 13. Yetkili Mahkeme Ve Đcra Daireleri Đş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda Đstanbul Mahkemeleri ve Đcra daireleri yetkilidir. 14. Yürürlülük edenge Kullanım Sözleşmesi, Ek-l de bulunan Kredi Kartı ile Ödeme formunu, Ek-2 BAYĐ Başvuru Formu nu eksiksiz doldurup, karşılıklı imzalandıktan sonra taraflar arasında sürekli olarak yürürlüğe girer. 15. Sözleşmenin Feshi Đş bu sözleşme DENGE veya BAYĐ nin dilediği zamanda yazılı olarak bildirilmek şartıyla, sona erdirilebilir. 16. Kredi Kartı Kullanımı BAYĐ nin sipariş şekli Kredi Kartı ile gerçekleşmesi durumunda, BAYĐ öncelikle Şirketine ait Kredi Kartını kullanmalıdır. Eğer şirkete ait Kredi Kartı mevcut değil ise, bu durumda şirketi temsil ve ilzama yetkili olanların kişisel kredi kartını da kullanabileceklerdir. Kişisel kredi kartlarının kullanılması durumunda, DENGE ürün teslimini bu sözleşmede imzası bulunan BAYĐ ye yapacak, bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan dolayı BAYĐ kredi kartı hamili ile birlikte sorumlu olacak ve DENGE nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Bu sözleşmenin 1 nolu eki olan Kredi Kartı ile ödeme formu, kart hamilleri ve BAYĐ tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve imza edilecektir. Kredi kart hamillerinin değişmesi veya ilavesi halinde bu durum Ek-1 Kredi Kartı ile Ödeme Formu DENGE ye ulaştığı tarihten itibaren işlem yapılabilecektir. Şayet ödeme yapılacak kredi kartı BAYĐ nin değil de üçüncü şahıslara ait ise, bu durumda BAYĐ, edenge de bulunan Kredi Kartı Ödeme Emri formunu kredi kartı hamiline eksiksiz olarak doldurtarak imzalattıktan sonra Kredi kartı sahibine ait olan Kimlik kartı ön arka fotokopilerini DENGE ye faks veya e-posta yoluyla ulaştırmak zorundadır. Üçüncü şahıslara ait çıkabilecek kayıp, çalıntı kart, iptal, dolandırıcılık v.s. tüm riskler BAYĐ üzerinde olup çıkabilecek zararlarla ilgili olarak hiçbir şekilde DENGE ye rücu edilmeyeceğini, hiçbir talepte bulunulmayacağını, doğabilecek zararların derhal BAYĐ nin cari hesabına borç olarak kaydedileceğini yada DENGE tarafından talep edildiğinde derhal ve nakden ödeneceğini kabul eder BAYĐ edenge Sanal Ödeme imkanlarından faydalanmak istiyorsa, Ek-1 Kredi Kartı ile Ödeme Formu nu onaylamış olması gerekmektedir. edenge ödeme sistemi ile gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde BAYĐ, edenge den dökümünü alacağı Kredi Kartı Ödeme Emri ni kart sahibine imzalatarak ve de kart sahibine ait kimlik fotokopisi ile birlikte DENGE ye faks veya e-posta yolu ile ulaştırmayı kabul eder. edenge Sanal Ödeme sistemi ile yapılan işlemlerde doğabilecek kayıp-çalıntı kart, iptal, dolandırıcılık v.s. tüm riskler BAYĐ üzerinde olup çıkabilecek zararlarla ilgili olarak hiçbir şekilde DENGE ye rücu edilmeyeceğini, hiçbir talepte bulunulmayacağını, doğabilecek zararların derhal BAYĐ nin cari hesabına borç olarak kaydedileceğini yada DENGE tarafından talep edildiğinde derhal ve nakden ödeneceğini kabul eder. Đşbu sözleşme 16 (onaltı) maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak / /200 tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır. NOT: SÖZLEŞME ĐKĐ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERĐLECEKTĐR. Đstenilen Belgeler: 1. Ek-2 Müşteri Bilgi Formu, 2. BAYĐ Đmza Sirkülerinin Fotokopisi, 3. Şirket Ticari Sicil Gazetesinin Fotokopisi, 4. Ek-1 Kredi Kartı ile Ödeme Formu (Kart sahibine ait imza sirküleri Bu form onaylanmadığı takdirde edenge Sanal ödeme hizmeti pasif olacaktır.) 5. Vergi Levhası Fotokopisi 6. T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 7. Bu sözleşmenin tüm sayfalarını kaşe-imza ile onaylanması gerekmektedir. Önemli: Tüm sayfalar ve formlar imzalanmalıdır. Sözleşme imza sirküleri olan yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmalıdır aksi takdirde sözleşme işleme konulamayacaktır. DENGE BAYĐ Ad- Soyad : Ad- Soyad : Tarih : Tarih :

5 EK-1 KREDĐ KARTLI ĐLE ÖDEME FORMU Firma Unvanı Kredi Kartı Sahibinin Adı Soyadı Baba Adı Ev Telefonu Ev Adresi Cep Telefonu Đş Telefonu Đş Adresi Kredi Kartı Visa Master Banka Kredi Kartı No Güvenlik No (Kartın arkasındaki son üç numara) Son Kullanma Tarihi Ay : Yıl : DENGE Bilgisayar San.ve Tic.Ltd.Şti. edenge internet satış sitesi kanalıyla satışa sunulan ürünleri almak için kredi kartı ödemesi yapmak istediğim takdirde almak istediğim ürünlerin tutarını o gün DENGE de duyurulan Kredi Kartı için belirlenen kur üzerinden hesaplanarak TL karşılığının kredi kartı hesabıma borç kaydedilmesini ve bu tutarın DENGE Bilgisayar San. Ve Tic.Ltd.Şti. nin ilgili hesaplarına yine DENGE Bilgisayar San. Ve Tic.Ltd.Şti. tarafından belirlenecek banka kanalıyla alacak kaydedilmesini kabul ediyorum. Tarih :

6 EK-2 MÜŞTERĐ BĐLGĐ FORMU Ticari Unvanı Telefon Fatura Adresi Đlçe / Şehir Vergi Dairesi Vergi No ( ) Posta Kodu Faks ( ) Başvuru Yapan Yetkiliye Ait Kişi Bilgileri: Adı Soyadı Unvanı E-posta Cep Telefonu Denge Bilgisayar ın Đletişim Kuracağı Departmanlara Ait Kişi Bilgileri: Ad Soyad E-posta Adresi Yönetici Satın Alma Finans Teknik Servis Depo Tarih :

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için;

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; 1. İmza sirkülerinin fotokopisi. (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza birebir olmalıdır.

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; 4C Tüketim Mlz. İhr.İth. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca '4C' olarak anılacaktır.) ve Yetkili satıcı (Bundan böyle kısaca 'E-

Detaylı

a) Müşteri Kodu: DAYNEX tarafından belirlenecektir. (Aynı müşteri kodu iki ayrı müşteriye verilemez)

a) Müşteri Kodu: DAYNEX tarafından belirlenecektir. (Aynı müşteri kodu iki ayrı müşteriye verilemez) www.daynex.com.tr SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme ; Tekstilkent Ticaret Merkezi İşhanı Blok Kat:5 No : 153 Esenler / İstanbul adresinde mukim DAYNEKS İNTERNET TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Emek Mah.Ordu cad.no.18

Detaylı

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Hakimiyeti

Detaylı

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme internet üzerinde bayilik başvurusu yapan bütün Alantron Bilişim LTD. bayileri ile Alantron Bilişim LTD. (Alantron) arasındadır. İş

Detaylı

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR : 1.1 Segment Bilgisayar Dış Tic.Ltd.Şti. (Bundan sonra SEGMENT olarak anılacaktır) Dereboyu caddesi No:65 Mecidiyeköy-İSTANBUL 1.2. (Bundan sonra BAYİ olarak

Detaylı

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Sözleşme Numarası : ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme ; Firma Yetkili Adresi :.. :. :.,... İlçe :. İli :... Vergi dairesi : Vergi No : Yukarıda firma bilgileri

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI BAREM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ Gülbahar Mah Gülbağ Cad No:12/F Meriç Apt. Asma Kat. 34394 Mecidiyeköy - İstanbul Vergi Dairesi / No : Zincirlikuyu / 1420017930 İstanbul Tic Sic Müd.No: 291098

Detaylı

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi 1. TARAFLAR : a. Zirve elektronik İth. İhr. Ali ihsan Seçer Adres : Perpa ticaret merkezi a/blok kat:2 no:0031 Şişli / İstanbul (Kısaca BAYİKAWAİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA %

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA % VER. 2.2 TARİH:../ /20. BAYİ BAŞVURU FORMU FİRMA AÇIK ÜNVANI ORTAKLARIN İSMİ KURULUŞ TARİHİ AÇIK ADRES İŞ TELEFONU FAX E-MAİL WEB ADRESİ VERGİ DAİRESİ VERGİ NO/TCNO TAHMİNİ AYLIK ŞİRKET CİROSU SİPARİŞVERMEYEYETKİLİKİŞİLER

Detaylı

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir.

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir. BAYİ S ÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Dudullu Organize S a n a yi B ö l ge s i N at o Yo l u 4. C d. No:1 Ümraniye/ İstanbul adresinde mukim Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. (Bundan sonra PENTA

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YURTİÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YURTİÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YURTİÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI 1.TANIMLAR ERDEMİR İSDEMİR MÜŞTERİ ERDEMİRONLINE SİSTEM MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ MAL BÜLTEN DBS KMH KDTS HT-1K HTT TS US : Ereğli Demir ve

Detaylı

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti.

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. TORİ BİLGİSAYAR TELEKOM. ELEKTRONİK ELK. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. Diğer taraftan:

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ :

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ : KİŞİSEL BİLGİLER : T.C. KİMLİK NO : ADI SOYADI : DOĞUM TARİHİ : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT BİLGİLERİ : EV ADRESİ

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. NAZNET WİFİ HİZMETİNİ KULLANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

Detaylı

I IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. Adres: (Bundan sonra kısaca IVENT olarak adlandırılacaktır.)

I IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. Adres: (Bundan sonra kısaca IVENT olarak adlandırılacaktır.) IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. İle BAYİ/Üye işyeri.... arasındaki KARTLI ÖDEMELER İÇİN İŞLEMLERİN MÜNHASIRAN Secure CODE ve/veya Chip&Pin sistemiyle (güvenli alışveriş şifresiyle)

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. ÖRNEK POS SÖZLEŞMESİ

KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. ÖRNEK POS SÖZLEŞMESİ KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. POS SÖZLEŞMESİ METRO ELEKTRONİK KUY. DIŞ. TİC A. Ş. İle BAYİİ/Üye işyeri.. arasındaki KARTLI ÖDEMELER İÇİN İŞLEMLERİN MÜNHASIRAN Secure CODE ve/veya Chip&Pin sistemiyle (güvenli

Detaylı

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız.

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. Ayrıca aşağıda belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.dogusdergi.com

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı