PayNet Güvenli Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PayNet Güvenli Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi"

Transkript

1 I. TARAFLAR : PayNet Güvenli Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi a. ARENA BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. Adres : Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No:4 Eyüp / İstanbul (Kısaca ARENA olarak anılacaktır.) b.... Adres :... (Kısaca ÜYE BAYİ olarak anılacaktır.) II. KONU : 1. Bu sözleşme, ÜYE BAYİ nin ARENA Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen PayNet Güvenli Ödeme Sistemi (Bundan sonra PayNet olarak anılacaktır) kapsamına üyeliğini ve bu üyeliğin koşullarını düzenlemektedir. Bu sözleşme kapsamında düzenlenmemiş olan hükümler için ARENA ile ÜYE BAYİ arasında önceden imzalanmış olan Pencere E-BAYİ Üyelik Sözleşmesi nde düzenlenen hükümler geçerlidir. 2. PayNet ÜYE BAYİ nin son kullanıcılara kendisine ya da ARENA ya ait Sanal ve/veya Fiziksel POS lar aracılığıyla kredi kartlı satış yapabildiği ödeme ve tahsilat sistemidir. 3. ÜYE BAYİ PayNet sisteminden faydalanmak için sistem dahilindeki Banka ya da Bankalar ile yapacağı Üye İşyeri Sözleşmeleri ile kendisine ait POS lar alarak bu POS ları ilgili bankaların onayı ile PayNet sistemine tanımlatabilir ya da ARENA ya ait Sanal ve/veya Fiziksel POS ları bu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde kullanabilir. 4. Bayi kendisine ait POS ların PayNet sistemine tanımlanmasını talep ettiğinde ilgili bankaya, ARENA lehine otomatik virman talimatı ve/veya temlikname talimatı vermek zorundadır. 5. ARENA ÜYE BAYİ nin kendisine ait POS ları ile yapacağı işlemlerden doğan ve yukarıda belirtilmiş olan otomatik virman talimatı ve/veya temlikname ye istinaden kendi hesaplarına virmanlanan işlem tutarlarını ve ARENA POS larıyla yapacağı satışlardan doğan tahsilatlarını ÜYE BAYİ nin cari hesabına kaydederek, ÜYE BAYİ ye borçlanır. Bahsi geçen tutar ÜYE BAYİ ye ait devreden cari borçların kapatılmasında kullanılabileceği gibi yeni mal alımlarında da peşin ödeme olarak kullanılabilir. ÜYE BAYİ, ARENA nezdindeki cari hesabı henüz alacak bakiyesi vermeden, ileride doğacak alacaklarına mahsuben mal verilmesi talebinde bulunamaz. 6. İş bu sözleşme yukarıda açıklanmış olan konu kapsamındaki ticaretin tabi olacağı hükümlerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

2 III. TANIMLAR : Madde 7: PAYNET : ARENA tarafından işbu sözlemeyi imzalayan ÜYE BAYİ ye sunulan tüketiciden kredi kartlı tahsilat ve buna bağlı olarak mal satışını kapsayan sistemi ifade eder. Bu sistem ARENA tarafından yönetilen fiziksel POS altyapısı üzerinde ve/veya internet adresi ya da daha sonra taraflarca karşılıklı mutabık kalınarak oluşturulabilecek bir diğer internet adresi üzerinde çalışır. BANKA : PayNet sistemi ile ilgili olarak ARENA ve/veya ÜYE BAYİ ile sözleşme imzalamış bankalardır. PENCERE : ARENA nın ÜYE BAYİ lerine satış yaptığı internet sitesini ifade eder. POS CİHAZI : Kart üzerindeki ve işlemlerle ilgili tüm bilgileri Banka bilgisayarına aktaran, bu sayede kaybedilen, çalınan, sahte olarak düzenlenen ve bunlar gibi nedenlerle iptal edilen geçersiz tüm kartların otokontrolünü yapan; yapılan işler ile ilgili olarak Banka dan Provizyon alan, kart ve işlemlerle ilgili bilgilerin satış belgesi üzerinde yazılmasını sağlayan sanal POS terminalini ve üye işyeri numarası veya yine ÜYE BAYİ nin kendisine banka ve/veya ARENA tarafından tahsis edilebilecek POS cihazını ifade eder. ARENA POSLARI : ARENA ile ilgili bankalar arasında imzalanmış olan Üye-İşyeri sözleşmeleri çerçevesinde ARENA kullanımına tahsis edilmiş olan Sanal ve/veya Fiziksel POS ları ifade eder. VİRMAN TALİMATI : ÜYE BAYİ nin kendi POS larından yaptığı işlemlerden doğan tahsilatlarını ARENA nın banka hesaplarına virmanlanması için banka şubelerine verilecek emri ifade eder. TEMLİKNAME : ÜYE BAYİ nin kendi POS larından ya da ARENA POS larından yaptığı işlemlerden doğan tahsilatlarını doğmuş ya da doğacak borçlarına mahsup edilmesi amacıyla ARENA ya temlik etmesini ifade eder. POS TAHSİS SÖZLEŞMESİ : Banka/bankalar ile ÜYE BAYİ arasında imzalanmış olan ve ÜYE BAYİ nin iş bu sözleşme kapsamına kendi POS ları ile dahil olması için imzaladığını beyan ettiği onaylı üye işyeri sözleşmesidir. ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ : Chip li, chipsiz taksit kartlar ile kredi kartlarının tabi olacağı kuralları düzenleyen ve ARENA ile Bankalar arasında akdedilmiş olan sözleşmeleri, PAYNET İŞLEM ÖZETİ (SLİP) : Gerek sanal, gerekse Fiziksel POS cihazları tarafından üretilen veya PayNet yazılımından standart yazıcılara dökülen ve bir nüshası tüketiciye verilerek imzalı nüshası saklanan satış belgesini ifade eder. Fiziksel POS işlemlerinde Fiziksel POS cihazının ürettiği slip anlamına gelir. ÜRÜN KAMPANYASI : Şartları ARENA tarafından belirlenecek ve PayNet ve/veya Pencere de ilan edilecek belirli ürün ya da ürün gruplarına yönelik belirli kredi kartı ve taksit alternatiflerini ve avantajlı komisyon oranlarını içeren kampanyaları ifade eder. GENEL ORAN KAMPANYASI : Şartları ARENA tarafından belirlenecek ve PayNet ve/veya Pencere de ilan edilecek belirli ürün ya da ürün gruplarına bağlı olmayan ancak belirli kredi kartı ve taksit alternatiflerini ve avantajlı komisyon oranlarını içeren ve prim ödemelerini de içerebilen kampanyaları ifade eder. AVANTAJLI KOMİSYON ORANI : ARENA ile PayNet sistemi kapsamındaki bankalar arasında yapılan anlaşmalara istinaden bankalar tarafından işlem tutarı üzerinden kesilen komisyon oranlarıdır. PAYNET ALTYAPISI KULLANIM BEDELİ (HİZMET BEDELİ) : ÜYE BAYİ nin PayNet sistemini kullanması karşılığında ARENA ya yapmış olduğu kampanya taahhüdlerini yerine getirememesi yada kendi POS larıyla yapmış olduğu tahsilatlardan doğan alacağını nakden iade istemesi durumunda hesaplanacak PayNet sisteminin kullanımına ilişkin hizmet bedelini ifade eder. KOMİSYON DESTEĞİ : ARENA nın ÜYE BAYİ ye Kredi Kartı işlemleri üzerinden ödeyebileceği banka işlem komisyonu destek bedellerini ifade eder.

3 IV. ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER A. GENEL HÜKÜMLER 1. PayNet esasen bir ödeme şekli olup; bu ödeme şekli, ÜYE BAYİ nin kendi Sanal POS larından yada ARENA POS ları vasıtası ile müşterisine ait kredi kartından yapacağı tahsilatlarının bu sözleşme çerçevesinde doğrudan ARENA nın banka hesaplarına geçmesi ve/veya bayinin banka hesabına geçen tahsilatlarının verilecek virman ve temliknameler çerçevesinde ARENA banka hesaplarına süpürülmesi (havale edilmesi) ve ÜYE BAYİ nin karşılığında ürün/hizmet alımı ya da varolan borcun ödenmesi esasına dayanır. 2. ÜYE BAYİ tarafından kendisine ait POS lar ile yapılan işlemler neticesinde ARENA banka hesaplarına süpürülen ya da ARENA ya ait POS lar ile yapılan işlemlerden dolayı ARENA tarafından tahsil edilen tutarlar başkaca hiçbir belge ya da anlaşmaya gerek olmaksızın ÜYE BAYİ nin ARENA ya olan borçlarından mahsup edilmek ya da takip eden mal alımlarında peşin ödeme olarak kullanılmak üzere gayrikabilirücu olarak temlik edilmiş sayılır. ÜYE BAYİ bu sözleşme ile ARENA ya temlik ettiği tahsilat tutarlarını mal alımlarından kaynaklanan ve kaynaklanacak borçlarına mahsup edilmesini kabul eder. 3. Bu sözleşme kapsamında ticaret yapılabilmesi için, ÜYE BAYİ bu sözleşme süresince, ARENA nın internet üzerinden mal satım altyapısı olan, üyesi olmak ve kişiye özel şifresini almak zorundadır. 4. Verilen şifrelerin güvenliği ÜYE BAYİ sorumluluğundadır. Bu şifre girilerek yapılan tüm işlemlerden ÜYE BAYİ sorumludur. ÜYE BAYİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesini takip eden 1 (bir) yıl süre içerisinde PayNet sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Elektronik ortamda ÜYE BAYİ kendisine verilen şifre ile yapacağı işlemlerde onay butonuna basmakla verdiği sipariş ve bilgilerin doğru gerçek ve serbest iradesini yansıttığını onay ve beyan etmiş olur. 5. ARENA hiçbir sebep göstermeksizin ve bu sözleşme süresince herhangi bir anda ÜYE BAYİ nin üyeliğini kısmen ya da tamamen durdurmak, askıya almak ve reddetmek haklarına sahiptir. 6. ARENA herhangi bir zamanda PayNet sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bankalar ya da satış işlemlerinin yapıldığı POS lar arasında iletişimi sağlayan koşullarda bir değişiklik, arıza ya da yoğunluk vs. gibi bir sebeple yaşanacak sorunlardan ve sistemin işlememesinden dolayı ARENA nın, PayNet üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 7. PayNet sistemi ile; ARENA nın anlaşmalı Bankalar ile yapmış ve yapacak olduğu avantajlı taksit imkanlarından ÜYE BAYİ nin kendi müşterilerini faydalandırması ve/veya belirli ürün gruplarında kredi kartı komisyon desteği sağlayarak karşılıklı ticaretin canlandırılması amaçlanmaktadır. ÜYE BAYİ yetkilileri, sahip/sahipleri, ortak ya da çalışanları kredi kartları ile PayNet üzerinden kendilerine ait POS lar ile işlem yapamazlar. Kendi kartları ile kendilerine ait POS lar üzerinden işlem yapmaları durumunda ARENA avantajlı komisyon oranı ya da komisyon desteği rakamını ÜYE BAYİ hesabına borç olarak yansıtabilir.

4 8. POS lar üzerinden alınan otorizasyon; otorizasyonun alındığı andaki kartın geçerliliği, sahte, çalıntı, kayıp duyurusunun bulunup bulunmadığı ve limitinin kullanılabilirliğinin kontrolü açısındandır. Otorizasyon alınmış olması o işleme itiraz ya da iade edilmeyeceği anlamında gelmemektedir. ARENA alınan otorizasyonun ilerde herhangi bir sebeple banka tarafından geri alınmasından dolayı sorumlu tutulamaz. 9. PayNet sözleşmesi internet üzerinden PDF formatında döküm alınarak imzalanan bir sözleşme olup, sözleşme üzerinde yapılacak herhangi tahrifat, üzerinde oynanma, silme ya da değişiklik yapılması durumunda internet üzerindeki PDF formatındaki esaslar çerçevesinde geçerlidir. Sözleşme üzerinde belli bir bölüm ya da belli bir cümlenin tahrifatı, üzerinde oynanması, silinmesi, bildirmeksizin değişiklik yapılması sebebiyle ARENA ve 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan ÜYE BAYİ sorumludur. ÜYE BAYİ üzerinde oynama yapılan sözleşmelerde tüm zararların karşılanması dışında habersiz yapılan bu değişkiliğe istinaden karşılaşılan zararın 5 katı tutarındakli maddi cezayı ödemeyi peşinen kabul eder. ÜYE BAYİ nin sözleşme hükümlerine ilişkin çekincelerini sözleşme ekinde ayrı şerh maddeleri ile belirtmeleri gerekmektedir. Ancak bu durumda ARENA nın sözleşmeyi kabul etmeme hakkı saklıdır. 10. ARENA, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde ÜYE BAYİ nin hizmetlerden yararlanabilmesi için Pencere ana sayfasında, PayNet ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve imzaladığı değişiklik yapılmış metni ARENA ya göndererek kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde ÜYE BAYİNİN üyeliği ARENA tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir. 11. ARENA ÜYE BAYİ nin son kullanıcılara ARENA POS ları ile ürün satışı yapabilmesi için teminat talep etme hakkına sahiptir. ARENA teminat şartlarını zaman içinde değiştirebilir. Teminat şartlarını yerine getiremeyen ÜYE BAYİ nin ARENA POS ları üzerinden satış yapması engellenebilir. ÜYE BAYİ teminat şartlarını yerine getirdiği halde ARENA, tekbir kart ya da tüm kart grubu için kredi kartı işlemlerini sınırlayabilir ya da durdurabilir. Kredi kartı satışlarının sınırlandırılması ya da durdurulması sebebiyle ARENA hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 12. Alınan teminatlar Kredi kartı işlemlerine 180 güne kadar itiraz yapılabilmesi nedeniyle sözleşme fesih tarihinden 180 gün sonra iade edilecektir. Bu süre dahilinde kredi kartları ile yapılmış bir işleme itiraz gelmesi durumunda itiraz sonuçlanana kadar teminat geri verilmez. Kart çıkaran kuruluşlar, Bankalar, yasalar ve/veya mahkeme kararları vs. vereceği kararlar neticesinde itiraz sürelerinin değişmesi durumunda teminatın geri veriliş süresi değişebilecektir. Kural gereği itiraz süresinin en üst sınırı teminat süresinin iade süresini belirler. 13. PayNet sisteminde bankaların uygulayacağı komisyon oranları ve/veya kampanya koşulları Pencere ya da PayNet aracılığıyla duyurulmak şartı ile değiştirilebilecektir. Banka komisyon oranları ve kampanya koşulları ekomomide yaşanacak gelişmelere paralel olarak uzatılabilir, öncesinde son bulabilir ya da değiştirilebilir. 14. Kredi kartı işlemlerinde her ne sebeple olursa olsun ödenmeyen veya ARENA dan geri iade alınan paralar için ARENA, elindeki teminat evraklarını tek taraflı ve ihbarsız olarak derhal işleme koyma hakkına sahiptir. İcra işlemi teminat evrakı üzerinden ihlal edilen cezai tazminatları, %15 avukatlık ücretini ve BANKA ca ödenmeyen/ödenip geri alınan paraların tamamı nazara alınarak işleme geçilebilecektir. Böyle bir durumda ÜYE BAYİ ana borç, tazminat ve %15 vekalet ücretinden sorumlu olduğunu, tazminat ve vekalet ücretinin fahişliğini iddia edemeyeceğini peşinen basiretli bir tacir vasfı ile kabul ve taahhüt eder.

5 15. ÜYE BAYİ, kredi kartı, POS makinası ve Sanal POS üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili olarak münferiden veya diğer kişilerle müştereken gerçekleştirilecek sahtekarlık, usulsüzlük, dolandırıcılık türünden kötü niyetli fiillerden ya da yapılacak hatalar sebebi ile ARENA nın ve/veya BANKA nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumludur. ÜYE BAYİ ARENA nın uğrayacağı hukuki ve cezai yaptırımlar karşısında işlemleri bizzat yapan olarak kendisinin sorumlu olduğunu ve kendisinin haksız işlem ve eylemiyle ilgili ARENA nın hiçbir kusurunun olmadığını şimdiden kabul ve taahhüt eder. 16. ÜYE BAYİ nin her hangi bir kusurlu işlemi dolayısıyla ARENA nın uğrayabileceği zararlar derhal ÜYE BAYİ nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek ya da ARENA tarafından talep edildiğinde, tüm fer ileriyle derhal ve nakden ARENA ya ödenecektir. ÜYE BAYİ nin carisinde alacak mevcut olması halinde ARENA her hangi bir ihtar, ihbar veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın zararını doğrudan tahsil edebilecektir. 17. ÜYE BAYİ, Kredi Kartı ile satın alınmış bir malı veya hizmeti kart hamiline teslim etmemesi/ vermemesi, eksik, kusurlu teslim etmesi/vermesi veya benzeri bir sebeple satış belgesi tutarının kısmen veya tamamen kart hamilinden tahsil edilememesi durumunda, ARENA nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumlu olup, ARENA nın yeni siparişleri reddetme ve yapılan işlemin 5 katına kadar CEZAİ TAZMİNAT talep, mahsup ve/veya sözleşmeyi FESİH haklarının olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. 18. ÜYE BAYİ nin satmış olduğu ürüne ya da yapmış olduğu kredi kartı işlemine dair son kullanıcı ya da 3. şahıslar tarafından ARENA dan talepte bulunulması ya da dava açılması durumunda ÜYE BAYİ bu talep ve davalardan ARENA yı derhal kurtarmayı taahhüt eder. Açılan davalarda davanın sonuçlanmasının beklenmesi gerekliliği öne sürülerek ÜYE BAYİ bu yükümlülüğünü geciktiremez. 19. ÜYE BAYİ, sadece kendi POS ları ile yapacağı işlemlerden doğan alacakları için geçerli olmak üzere ARENA ya ileteceği geri ödeme talimati ile bildireceği hesap numarasına birikmiş alacaklarını alabilecektir. Ancak bu durumda ARENA, pencere.com finans bölümü altındaki ilgili ekranında ve iade talebi ekranında belirtilen oranda PayNet Altyapısı Kullanım Bedeli kesintisi yapmak hakkına sahiptir. ÜYE BAYİ, ARENA nın bu hizmet bedeline hakkı olduğunu ve birikmiş cari hesabının bakiyesini hizmet bedeli ve KDV tutarı kesildikten sonra ödeyeceğini peşinen kabul eder. Pencere.com finans menüsü altındaki talep ekranından yapılan iade talebi ile birlikte ÜYE BAYİ işbu sözleşmedeki tüm şartları kabul etmiş olur. Bu hizmet bedeli için ARENA, ÜYE BAYİ ye PayNet Altyapısı Kullanım Bedeli faturası kesecektir. ÜYE BAYİ bunun dışında, ARENA POS ları ile yapmış olduğu tahsilatlarından dolayı nakit iadesi, ARENA nın satmadığı bir mal ya da hizmetin verilmesi v.s. gibi herhangi bir talepte bulunamaz. ÜYE BAYİ nin, ARENA nezdinde oluşan cari hesap alacağı için hiçbir faiz, vade farkı, kur farkı v.s. tahakkuk ettirilmeyecektir. ÜYE BAYİ bu yöndeki tüm talep haklarından peşinen feragat etmiştir. 20. Mal alım ve teslim koşulları, ARENA ile ÜYE BAYİ arasında oluşa gelmiş ticari teamül ve yasalar çerçevesinde uygulanacaktır. ARENA nın cari hesap koşullarında dilediği değişiklikleri yapma hakkı her zaman saklıdır.

6 21. ÜYE BAYİ bu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerden önce, işlemler sırasında ve sonrasında aşşağıdaki hükümleri dikkate alacağını taahhüd eder. ÜYE BAYİ; a) Kartın görünümünü, kart üzerinde gerekli tüm bilgileri taşıdığını ve işleme kabul edilebilir nitelikte bir kart olduğunu, b) Kartın geçerlilik süresi içinde kullanılmakta olduğunu, c) Kartın arka yüzündeki imza bandının kart hamili tarafından daha önce imzalanmış bulunduğunu ve kart hamilinin satış belgesi üzerine alınacak imzasının bu imza ile aynı olduğunu veya yapılan kredi kartlı ödemenin şifresinin girilerek yapıldığını, d) Kartın ön yüzünde yer alan numaranın, imza bandındaki kart numarası ve POS tan (sanal POS tan yapılan işlemlerde sistemden alıncak yazılı döküm) çıkan slip üzerinde yer alan kart numarasıyla aynı olduğunu, e) Şüpheli durum halinde kendisine ait POS lar için Muhatap BANKA nın otorizasyon merkezi ile ARENA POS ları için ise ARENA Finansal Çözümler Departmanı ile görüşerek işlemin uygunluğunu kontrol ve tespit etmekle yükümlü olduğunu, f) Kart kullanan kisinin gerçek kart hamili olup olmadıgının tespiti amacıyla kimlik bilgilerini, g) Satıs Belgesinde; Bayi nin ticari unvanının, satılan mal veya hizmet bedelinin kart numarasının geçerlilik tarihinin, alınmıs ise Provizyon onay kodunun ve Üyenin imzasının bulunup bulunmadıgını, kontrol etmek ile yükümlüdür. 22. Visa/Mastercard ve diğer kart çıkaran kuruluşlar, BDDK, BKM, Bankalar gibi ve gelecekte ortaya çıkabilecek diğer tarafların gerekli olarak duyurduğu ve gelecekte değişikliği duyurulabilecek tüm hususları, ÜYE BAYİ kontrol ve takip etmekle yükümlüdür. 23. ÜYE BAYİ, Sanal POS işlemlerinde kart hamili olan müşterisi ile beraber, içerisinde adı, soyadı, kart numarası, kartın son kullanma tarihi, sipariş tutarı (çekilmesi talep edilen ödeme tutarı) bilgilerini, faturanın kimin adına kesileceğini, telefon numarasını, kendisinin ve kart sahibinin imzasını içeren talimatın yer aldığı PayNet İşlem Özeti dokümanını imzalamak ve müşterisine imzalatmak zorundadır. 24. Üzerinde kazıntı, silinti, tahrifat, düzeltme ve benzeri değişiklikler yapılmış, kart sahibinin imzasını taşımayan belgeler ile yapılan işlemler, BANKA ca işleme alınmaz veya karşılığı her ne suretle olursa olsun ARENA ya ödenmezse Bayi bu tutarı ve 5 katı tutarındaki cezai şartı ARENA ya kayıtsız şartsız ödemekle yükümlüdür. Böyle bir olay vukuunda ARENA nın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek POS cihazını geri alma veya sanal POS iptali hakkı saklıdır. Satış belgesi üzerinde kart hamili imzaladıktan veya sonra hiçbir değişiklik ve ekleme yapılamaz, satış belgeleri başka işyerlerine verilemez. 25. ÜYE BAYİ Satış Belgelerini, Fiziksel POS sliplerini ve sanal POS işlemlerinde müşteri tarafından imzalanmış olan PayNet İşlem Özeti ni Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri çerçevesinde 10 yıl süre ile saklamak zorunda olup bu süre içerisinde BANKA veya ARENA tarafından talep edilmesi durumunda, talep tarihinden itibaren 2 iş günü içinde ibraz etmekle yükümlüdür. Belgeler ibraz edilmediği takdirde, ARENA satış belgesi tutarını üye işyerinin hesabından re sen tahsil etme hakkına sahiptir. Çıkabilecek anlaşmazlıklarda sadece ARENA ve BANKA nın kayıt ve belgeleri esas alınır. ÜYE BAYİ bu kayıt ve belgelere hiçbir şekilde itirazda bulunamaz.

7 26. ARENA ile bankalar arasında akdedilmiş bulunan ve/veya akdedilecek olan Üye İşyeri Sözleşmelerinde ARENA tarafından taahhüt edilen, ancak ÜYE BAYİ nin eylem ve davranışlarıyla ilgili olan ve/veya olacak yükümlülüklere ÜYE BAYİ şimdiden vakıf olduğunu, bu yükümlülüklerin ÜYE BAYİ tarafından ihlalinden kaynaklanabilecek ve ARENA nın BANKA ya karşı sorumluluğunu doğuracak her türlü sözleşme ihlallerinde ÜYE BAYİ ARENA ya karşı kayıtsız şartsız sorumlu olacaktır. Satış bedelleri, temlik edilen ya da virman yapılan bedellerin, Banka dan kaynaklanacak sebeplerle ARENA hesabına geç yatmasından ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek, faiz, kur farkı, vade farkı v.s. gibi kayıplardan ARENA sorumlu tutulamayacaktır. 27. ÜYE BAYİ, bu sözleşme çerçevesinde son kullanıcılara satmış olduğu ürünleri, fatura, irsaliye, garanti belgesi, Türkçe kullanma kılavuzu, servis listesi v.s. ile birlikte tam ve eksiksiz olarak teslim etmekten sorumludur. ARENA, sadece bu sözleşmeden doğan hukuki ilişki sebebiyle 4077 sayılı yasa ve ilgili mevzuat kapsamında tüketiciye karşı sorumlu kişi ve kuruluşlardan değildir. Ancak ARENA, resmi merciler önünde sadece bu sözleşmenin yarattığı hukuki ilişkiden dolayı sorumlu tutulursa, henüz bir ödeme yapılmasa dahi doğabilecek zararları derhal ÜYE BAYİ nin cari hesabına borç olarak kaydetmek, alacaklarından takas ve mahsup etmek hak ve yetkisine sahip olacak ya da ARENA tarafından talep edildiğinde, tüm fer ileriyle birlikte derhal ve nakden ARENA ya ödenecektir. 28. ARENA ve Banka, kart hamili ile ÜYE BAYİ arasında, alışveriş konusu olan mal/hizmetlerin kalitesi, miktarı, nakliyesi, teslimi, cinsi, fiyatı ve ifası ile ilgili olayları bilme, takip etme ve bunlarla ilgili anlaşmazlıklarda taraf olma ve hiçbir suretle karar verme durumunda değildir. Ancak ARENA ve BANKA nın satış işlemiyle ilgili belgeleri ÜYE BAYİ den talep etme hakkı saklıdır. 29. ARENA, ÜYE BAYİ nin kendine ait POS ları ile yaptığı tahsilatlarından kaynaklanan ve ARENA Banka hesabına süpürülen temlik ve virman bedellerinden dilediklerini kabul etmeyerek Banka ya iade etme hakkına sahiptir. Ayrıca ARENA herhangi bir sebeple, temlik edilen ya da virman yapılan bedeli ÜYE BAYİ ye iade etmeye karar verdiğinde ya da herhangi bir sebepten dolayı ÜYE BAYİ ye iade etmek zorunda kaldığında bu nevi iadelerde temellük edilen TL bedel dikkate alınacak, faiz, kur farkı, vade farkı v.s. adı altında ek bir bedel ödenmeyecektir. ÜYE BAYİ cari hesabına yabancı bir para brimine dönüşen tutarlar sadece mal alımlarında geçerli olacaktır 30. ÜYE BAYİ, ARENA nezdindeki cari hesabında oluşan bedelleri, ARENA nın onayı olmadan 3.şahıslara temlik edemez devredemez. Sözkonusu bedeller için 3. şahıslar tarafından her hangi bir icra, yasal takibat tahdidi gelmesi halinde, ARENA işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir. 31. ÜYE BAYİ sözleşmenin feshi halinde fesih tarihinden itibaren 3 işgünü içinde elindeki bütün kredi kartı ödeme talimatnamelerini, POS işlem sliplerini, ekli evraklarını, faturalarını ARENA ya derhal ve aynen iade etmekle yükümlüdür. Sözleşmenin fesih olmasından evvel yapılmış tüm işlemlerde sözleşme hükümleri geçerlidir. 32. Bu sözleşme kapsamında, ARENA ve/veya BANKA tarafından düzenlenecek, promosyon, tanıtım v.s tüm organizasyonlara katılmak zorundadır. Aksine davranışlar sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir. 33. ARENA kart ve işlem güvenliği gerekçesi ile işlem başına yada günlük, haftalık, aylık vb. Süreler için toplam işlem tutarlarına sınır koymak veya daha sonra ortaya çıkabilecek güvenlik gerekçeleri ile farklı işlem sınırlamaları getirme hakkına sahiptir.

8 B. ARENA POS LARINDAN YAPILACAK TAHSİLATLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER Bu bölümdeki düzenlemeler sanal ve/veya fiziksel ARENA POS ları kullanılarak yapılan satışlara ilişkin hükümleri içerir. ÜYE BAYİ ekte yer alan POS CİHAZI KİRALAMA PROTOKOLÜ nü imzalayarak ARENA ya ait Fiziksel POS cihazlarını kiralamak bu cihazlar ile tahsilat yapma imkanına sahiptir. 1. ARENA kensine ait POS cihazlarında ve sanal POS larda hangi kart markalarının ve bankaların yer alacağını belirleme ve dilediğinde bunları değiştirme konusunda tamamen serbesttir. 2. ÜYE BAYİ nin, ARENA nın POS larından geçirilen tüm kart tahsilatlarından kaynaklanan tahsilatları işlemin yapıldığı gün içerisinde ARENA nezdindeki cari hesabına alacak kaydı olarak yansıtılacaktır. ARENA tahsilata ilişkin önceden ilan etmiş olduğu Banka komisyonunu herbir işlem için ayrı ayrı ya da belirli dönemlerde toplu olarak kısmen veya tamamen ÜYE BAYİ ye faturalama ve/veya yansıtma ve ÜYE BAYİ nin ARENA nezdindeki cari hesabına borç kaydetme hakkına sahiptir. 3. ÜYE BAYİ tarafından yapılan tahsilatlar, tahsilat anında geçerli ARENA sistem kuru üzerinden ÜYE BAYİ nin ARENA daki çalışma para birimine çevrilir ve ARENA nezdindeki cari hesabına alacak kaydı olarak yansıtılır. 4. ÜYE BAYİ kredi kartı hamillerine taksitli kampanya sisteminden faydalanmak için ARENA ya ait POS lardan çekim yapıldığını, müşterinin talep ettiği ürünün ARENA dan sipariş edildiğini ve bu nedenle ödemenin direkt ARENA ya yapıldığını ekstre bilgilerinde bunu gördüklerinde itiraz etmemeleri gerektiğini bildirilecektir. ÜYE BAYİ, müşterisinin bu tür olası itirazlarında bizzat sorumlu ve muhatap olacağını ve müşterisine lüzumlu izahatı yapacağını kabul ve taahhüt eder. 5. Kart hamili ile ÜYE BAYİ ve ARENA arasında mutabakata varılarak bir iade işlemi gerçekleştirilmek istenildiği takdirde; a) ÜYE BAYİ, ARENA POS ları ile gerçekleştireceği işlemlerinin iade taleplerini ARENA ya PayNet üzerinden iletecektir. İade işlemi talep alındıktan sonraki 3 işgünü içerisinde yapılacaktır. İşlem yapıldığında borç kaydı iade işleminin yapıldığı gün geçerli ARENA sistem kuru üzerinden ÜYE BAYİ nin ARENA daki çalışma para birimine çevrilerek borç kaydedilecektir. b) İade işlemleri nakdi bir iadede bululması yoluyla değil ilgili kart hamilinin kredi kartına iade yapılması yoluyla ARENA tarafından gerçekleştirilir. c) İade talep edilen işlemden kaynaklanan ve ARENA ya temlik edilmiş olan alacağın iade talebinden önce bir mal alımı ya da var olan vadesi gelmiş borçların tahsilinde kapatılmış olması durumunda ARENA iade yapmama hakkına sahiptir. Bu durumda ilgili kredi kartına iadenin yapılabilmesi için ÜYE BAYİ nin satın aldığı mala ilişkin ya da vadesi gelmiş borcuna ilişkin tutarı nakten ARENA ya ödemesi gerekmektedir. d) ÜYE BAYİ, talep edilmesi halinde iade konusu olan işleme ilişkin iade belgelerini, iadeye neden olan satış belgesi ekinde, iade tarihinden itibaren 2 iş günü içinde ARENA ya ve/veya BANKA ya ibraz etmek zorundadır. e) İade talebinin hatalı, belirtilen format dışında yapılması ya da ARENA ya ulaşmaması durumunda iadenin yapılmamasından ARENA sorumlu tutulamaz.

9 6. ÜYE BAYİ bir işlemi gerçekleştirdiği gün içersinde günsonu işlemi yapılmadan önce iptal edilmesini talep edebilir. ARENA İptalin gerçekleştirilmesi için kendisinden onay alınmasını şart koşabileceği gibi ÜYE BAYİ nin iptal işlemini POS cihazı ile gerçekleştirmesine de izin verebilir. Ancak iptal işlemi yapılması durumunda ARENA ÜYE BAYİ nin kredi limit durumuna bağlı olarak varsa verilmiş siparişlerini iptal etme yetkisine sahiptir. ARENA C. ÜYE BAYİ POS LARINDAN YAPILACAK TAHSİLATLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER 1. ÜYE BAYİ kredi kartı programlarına dahil olmak istediği bankalar ile POS Tahsis Sözleşmesi ni ve otomatik virman talimatı nı veya Temlikname yi de imzalayarak ARENA POS ları dışında kendilerine ait POS lar ile de avantajlı komisyon oranlarından yararlanabilecektir. 2. ÜYE BAYİ; kendisine POS tahsisi yapıldığında Banka nın indirimli oranlarının uygulanabilmesi ve bu konuda gerekli teknik ayarlamaların yapılabilmesi için derhal ARENA yı bilgilendirmekle yükümlüdür. Aksi taktirde, bildirim yapılmamış olan banka ile ilgili olarak işbu sözleşme yürürlüğe girmeyecek ve bu bildirimin yapılmamış olması nedeniyle, kredi kartı satışlarında Banka tarafından yapılacak fazla kesintilerden ARENA sorumlu olmayacaktır. 3. ÜYE BAYİ nin, Banka tarafından kendisine tahsis edilen sanal POS lardan geçirilen tüm kart ödemelerinden kaynaklanan Banka nezdinde doğacak alacakları, Banka tarafından aralarındaki sözleşmeye bağlı olarak gerekli kesintiler yapıldıktan sonra, ÜYE BAYİnin ilgili üye işyeri numarasına bağlı hesabına geçer. Temlikname veya virman talimatı gereğince, işlemi takip eden ertesi işgünü (ÜYE BAYİnin hesabına gectikten sonraki iş günü), ARENA nın Banka nezdindeki hesabına alacak olarak geçecektir. Hesaba geçen ödemeler, aynı gün geçerli ARENA sistem kuru üzerinden ÜYE BAYİ nin ARENA daki varsayılan çalışma para birimine çevrilir ve ARENA nezdindeki cari hesabına alacak kaydı olarak yansıtılır. 4. ÜYE BAYİ nin bankalara vereceği temlikname veya virman talimatları ile ARENA ve bankalar arasında akdedilmiş ve akdedilecek Üye İşyeri Sözleşmeleri bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Temliknamelerin ve virman talimatlarının geçerli olması için ilgili bankanın ARENA ya ÜYE BAYİye ait üye işyeri bilgilerini ARENA marka sözlesmesi kapsamında bildirmesi yeterli olacaktır. Sözleşme sona ermeden daha önce temlikname ya da otomatik virman talimatı hükümsüz kaldığı taktirde, işbu sözleşme otomatik olarak askıya alınacak ve bu sözleşmeye bağlı olarak hiçbir işlem yapılmayacaktır. Askıya alma süresi (1) ay olup bu süre içerisinde önceki ile aynı koşullarda geçerli bir temlikname ya da otomatik virman talimatı tanzim edilip bir sureti ARENA ya ulaştırılmadığı taktirde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih olacaktır. Temlikname ve otomatik virman talimatı sona ermesine rağmen, (1) aylık askı süresi de dahil olmak üzere ARENA ya bilgi verilmeden işbu sözleşme hükümlerinin yürürlükteymiş gibi uygulanmaya devam edilmesi halinde ARENA, altyapısının sözleşme dışı kullanılması nedeniyle ek hizmet bedeli talep etme hakkına sahip olacaktır. 5. ÜYE BAYİ adına tahsisli POS larda iptal işlemi aynı gün yapılabilmekte ancak günsonu alındıktan sonra iptal işlemi POS tahsisi yapan Şube tarafından yapılacaktır. 6. Müşterilerin iptal işlemini yapmaları durumunda Bayi müşteriye iptal işlemine dair iptal formu vermek zorundadır. İptal formunun verilmemesi durumunda ARENA nın sorumluluğu yoktur. Tüm sorumluluk Bayiye aittir.

10 D. ÜRÜN KAMPANYALI SATIŞLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Bu bölümdeki düzenlemeler ARENA ya da ÜYE BAYİ POS ları kullanılarak yapılan satışlara ilişkin Ürün Kampanyaları nın uygulanmasına ilişkin esasları içerir. ARENA Ürün Kampanyalarına ilişkin tüm koşul ve yöntemleri belirler ve bu koşul ve yöntemleri Pencere ve / veya PayNet üzerinden ÜYE BAYİ lerine ilan eder. Bu koşul ve yöntemler kesin bağlayıcı olup ihlali durumunda kampanyaya ilişkin tüm maliyetler ARENA tarafından ÜYE BAYİ ye fatura edilebilecektir. 1. Kampanyalar Sadece ARENA POS larına ya da sadece ÜYE BAYİ POS larına ya da her ikisine birden düzenlenebilir. 2. Kampanyalar belirli bir süre, ürün ya da ürün grubu, banka ve taksit seçeneği ile kısıtlanabilir. 3. ARENA kampanya şartlarına uyulmaması durumunda ÜYE BAYİ ye kampanya genel koşullarında belirtilecek oranlarda PAYNET ALTYAPISI KULLANIM BEDELİ faturalama hakkına sahiptir. ÜYE BAYİ, ARENA nın bu hizmet bedeline hakkı olduğunu, bu hizmet bedeli ve KDV tutarının, cari hesabından düşüleceğini, cari hesabıında yeterli bakiyenin bulunmaması durumunda kesilecek fatura tutarını fatura tarihinden itibaren 1 hafta içinde ARENA ya ödeyeceğini peşinen kabul eder. 4. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda ARENA, herhangi bir bildirim yapılmadan elindeki teminat evraklarını tek taraflı ve ihbarsız olarak derhal işleme koyma hakkına sahiptir. 5. Farklı ürün grupları için ilan edilecek kampanya şartları birbirinden bağımsız olup bir kampanyanın şartlarının bir diğer kampanya için kullanılması mümkün değildir. 6. Aynı ürün grubu için aynı şartlarla dahi olsa farklı zaman dilimleri için ilan edilen kampanyalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin bir sonraki kampanyaya devri mümkün değildir. 7. ARENA tek taraflı olarak pencere ve / veya PayNet üzerinden ilanda bulunarak herhangi bir anda kampayaları tamamen ya da kısmen durdurma / değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumda ÜYE BAYİ nin kazanılmış hakları saklıdır. E. ARENA FİZİKSEL POS CİHAZLARININ KİRALANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 1. ÜYE BAYİ hizmetine sunulacak olan Fiziksel POS cihazları Arena Mülkiyetinde olup bayi bu POS cihazlarının kullanma hakkını kiralamaktadır. 2. Kira bedeli kullanılacak POS cihazının tipine göre değişecek olup, kiralama döneminin başında ÜYE BAYİ ye faturalanacak ve fatura tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde ödenecektir. 3. ÜYE BAYİ, kullanım kılavuzu, Satış Terminali ile yan birimleri ve ARENA ve/veya BANKA tarafından verilen bütün matbu belge, amblem, broşür, form, ÜYE BAYİ ne kurulmuş olan yazılımlar ile diğer her türlü malzemeyi talep anında ARENA ya iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

11 4. ÜYE BAYİ, Satış Terminali ile yan birimlerinin çalışmasında arızalı bir durum tespit edecek olursa, bunu ARENA nın ilgili birimine bildirmeyi ve arızanın giderilmesi için sadece ARENA'nın yetkili kılacağı hizmet firmasının müdahalesine izin vereceğini; kullanılan cihazların ya da kurulan yazılımların her türlü garanti kapsamı dışı durumlar nedeniyle arızalandığı tespit edilecek olursa, arızanın giderilmesi için yapılacak her türlü tamir masrafını ve/veya yıllık kira bedelinin iki katı tutarında hurda cihaz bedelini karşılayacağını taahhüt eder. Cihazın çalınması ya da kaybolması durumunda yıllık kira bedelinin iki katı tutarında kayıp cihaz bedelini ARENA nın ilk talebinde derhal ödemeyi ve ARENA nın bu bedeli hesabından tahsil etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Garanti kapsamı dışındaki durumlar: a) POS ların ARENA tarafından kullanım rehberi ve uyarı yazılarında belirtilen usuller dışında, yanlış şekilde kullanımından kaynaklanan arıza ve hasarlar, b) POS larda çarpma, yere düşürme, ıslatma, şarjsız bırakma, v.b. gibi kaza veya kullanıcının ihmalinden kaynaklanan arıza ve hasarlar, c) Çalışma ortamında veya çalışmayla bağlantılı olarak oluşan iş kazaları (araçların uğradığı kazalar, yükleme merkezlerindeki büroların çalışma ortamında oluşan iş kazaları) ve doğal afetler sonucu oluşan arıza ve hasarlar, d) Yıldırım düşmesi ve şehir şebekesinde oluşabilecek ani voltaj değişikliklerinden doğacak arıza ve hasarlar, e) ÜYE BAYİ nin, ARENA ya haber vermeden POSlar da yaptığı müdahale ve yer değişikliği sonucunda (binalar veya mağazalar arası, vb.) oluşacak arıza ve hasarlar ve/veya POS lara başka cihazların bağlanmasından dolayı oluşacak arıza ve hasarlar. f) ARENA nın yetkilendireceği teknik servis dışında yetkili olmayan kişi ve/veya kurum tarafından arızaya yapılan müdahaleler sonucu oluşan hasarlar ve belirtilen mücbir sebep halleri. V. SÜRE : Bu sözleşmenin başlangıç tarihi imza tarihi olan... tarihi olup, süresizdir. VI. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ : a. İşbu sözleşme ARENA tarafından, her zaman, herhangi bir ihbar süresine tabi olmaksızın derhal feshedilebilir. Bu fesihle birlikte Temlikname, otomatik virman talimatı, POS Cihazı Kiralama Protokolü ve POS ya da Sanal POS Tahsis Sözleşmesi de konusuz kalacağından ÜYE BAYİ sistemden çıkarılmış olacaktır. Keyfiyetten Banka da derhal haberdar edilerek, bu sözleşmeye bağlı olarak yürütülen ticari faaliyet de sona erdirilecektir. Ancak, fesih tarihine kadar, bu sözleşmenin, taraflar arasındaki hak ve borçların tasfiyesi amacına yönelik olan hükümleri uygulanmaya devam edilecektir. Ön koşullardan (pencere.com üyeliği, PayNet üyeliği ve gereklilikleri) en az birinin herhangi bir sebeple hükümsüz kalması halinde bu sözleşme ve tüm ekleri de kendiliğinden sona erecektir. Ancak sözleşmenin ilgili hükümleri, karşılıklı hak ve alacakların tasfiyesi amacıyla sınırlı olarak, yürürlükte kalmaya devam edecektir b. Fesih tarihinde, bu sözleşmeye bağlı olarak, ÜYE BAYİ nin ARENA nezdinde doğmuş ve doğacak cari hesap alacağı sözkonusu olduğunda, bu alacağı da nakit olarak ödenmeyecek ve 3.maddede düzenlendiği şekilde mal olarak tediye edilecektir. Ayrıca bu bedellere fesih tarihinden sonra da faiz, kur farkı v.s. uygulanmayacaktır. c. Sözleşmenin taraflardan herhangi biri tarafından fesh edilmesi durumunda ÜYE BAYİ POS Cihazı Kiralama süresinin dolmadığından bahisle kira bedeli iadesi talebinde bulunamaz.

12 d. ÜYE BAYİ nin sözleşmeyi ihlali etmesi nedeniyle akdin feshi halinde, ARENA nın uğrayacağı tüm zararları(müsbet,menfi,munzam) ÜYE BAYİ tazmin etmek zorundadır. e. Bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte taraflar arasında önceden imzalanmış olan tüm Paynet Üyelik sözleşmeleri yürürlükten kalkmış olacaktır. VII. İHTİLAFLARIN HALLİ : ÜYE BAYİ, ARENA nın ve Banka nın ticari defterleri, belgeleri ve bilgisayar kayıtlarının doğruluğunu ve bu maddenin H.U.M.K.287.maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu ve bu belgelerin doğru tutulduğuna dair yemin teklif hakkından vazgeçtiğini peşinen kabul eder. İş bu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Eyüp Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir. Bu sözleşmede belirtilen adresler tarafların kanuni ikametgahları olup, yeni adres bildirilmediği müddetçe bu adreslere yapılacak her türlü tebligat, kendilerine yapılmış sayılır. İşbu sözleşme 12 sayfadan oluşmakta olup,... tarihinde, taraflarca iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. ARENA BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. ÜYE BAYİ İMZA KAŞE

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi 1. TARAFLAR : a. Zirve elektronik İth. İhr. Ali ihsan Seçer Adres : Perpa ticaret merkezi a/blok kat:2 no:0031 Şişli / İstanbul (Kısaca BAYİKAWAİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

I IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. Adres: (Bundan sonra kısaca IVENT olarak adlandırılacaktır.)

I IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. Adres: (Bundan sonra kısaca IVENT olarak adlandırılacaktır.) IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. İle BAYİ/Üye işyeri.... arasındaki KARTLI ÖDEMELER İÇİN İŞLEMLERİN MÜNHASIRAN Secure CODE ve/veya Chip&Pin sistemiyle (güvenli alışveriş şifresiyle)

Detaylı

KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. ÖRNEK POS SÖZLEŞMESİ

KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. ÖRNEK POS SÖZLEŞMESİ KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. POS SÖZLEŞMESİ METRO ELEKTRONİK KUY. DIŞ. TİC A. Ş. İle BAYİİ/Üye işyeri.. arasındaki KARTLI ÖDEMELER İÇİN İŞLEMLERİN MÜNHASIRAN Secure CODE ve/veya Chip&Pin sistemiyle (güvenli

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Adnan Kahveci Cad. No:139 Yakacık-Kartal / İSTANBUL adresinde mukim TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer taraftan...adresinde mukim... belirtilen hususlarda

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI BAREM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ Gülbahar Mah Gülbağ Cad No:12/F Meriç Apt. Asma Kat. 34394 Mecidiyeköy - İstanbul Vergi Dairesi / No : Zincirlikuyu / 1420017930 İstanbul Tic Sic Müd.No: 291098

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta DENİZBANK A.Ş. (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta işbu Sözleşme nin sonunda

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir.

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir tarafta TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer tarafta, KART HAMİLİ/EK KART HAMİLİ arasında, aşağıdaki şartlarla işbu Kredi

Detaylı

5. Kart Hamili: Sözleşme nin XII. bölümünde bahse konu olan kartlardan en az birine sahip gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

5. Kart Hamili: Sözleşme nin XII. bölümünde bahse konu olan kartlardan en az birine sahip gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. I. KONU: İşbu Sözleşme, AKBANK T.A.Ş. (bundan böyle BANKA olarak anılacaktır) ile... (bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır) arasında, FİRMA nın Sözleşme nin XI. bölümünde belirtilen iş yerlerinde Sözleşme

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Sözleşme Numarası : ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme ; Firma Yetkili Adresi :.. :. :.,... İlçe :. İli :... Vergi dairesi : Vergi No : Yukarıda firma bilgileri

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA %

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA % VER. 2.2 TARİH:../ /20. BAYİ BAŞVURU FORMU FİRMA AÇIK ÜNVANI ORTAKLARIN İSMİ KURULUŞ TARİHİ AÇIK ADRES İŞ TELEFONU FAX E-MAİL WEB ADRESİ VERGİ DAİRESİ VERGİ NO/TCNO TAHMİNİ AYLIK ŞİRKET CİROSU SİPARİŞVERMEYEYETKİLİKİŞİLER

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ Hamillerine

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr 444 88 88 Fibabanka A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Dikilitaş Beşiktaş 34349 İstanbul, Türkiye T. Sicil No: 272902

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Banka) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar üzerinde mutabık kalınarak işbu Sözleşme imza edilmiştir.

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin işleyişine ilişkin uygulanacak kurallar ile tarafların karşılıklı

Detaylı

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (işbu Sözleşme de kısaca BANKA olarak anılacaktır) diğer taraftan KART

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı