TAAHHÜTNAME. 6- Taahhüt Süresi nden önce;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAAHHÜTNAME. 6- Taahhüt Süresi nden önce; www.avea.com.tr 444 1 500"

Transkript

1 TAAHHÜTNAME 1- Özgürlük Bizde Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA ya taşınması için talepte bulunduğumuz ve taşınması gerçekleştirilmiş ve işbu Taahhütname nin 1 nolu ekinde GSM numarası belirtilen faturalı hattın/hatların Kampanya ya kaydedilmesini istediğimizi ve sözkonusu tarifenin yalnızca kurumsal faturalı hatlar için geçerli olduğunu bildiğimizi; 2- İşbu Taahhütname nin imzalandığı tarihten itibaren işbu Taahhütname kapsamında alınan tüm hatlarımız için, Taahhütname nin imzalandığı ve/veya (sonradan Taahhütname kapsamına dahil edilen hatlarla ilgili olarak) hatların Taahhütname kapsamına alındığı aydan itibaren ve ekte belirtilen seçimim çerçevesinde Taahhüt Süresi boyunca tüm vergiler dahil aylık... (...) TL lik fatura taahhüt tutarını gerçekleştireceğimizi, yalnızca bu Kampanya kapsamındaki ses, SMS ve data kullanımları taahhüt tutarı kapsamında kabul edileceğini; bunun dışında faturamızda herhangi bir ad altında belirtilen (TAEH, Toplu SMS, MMS, temlik v.s.) tutarların taahhüt tutarı içine dahil edilmeyeceğini bildiğimi, 3- Taahhüt Süresi boyunca her 3 (üç) aylık periyotlarda AVEA tarafından yapılacak kontrollerde, taahhüt etmiş olduğumuz aylık ortalama fatura tutarını gerçekleştirip gerçekleştirmediğimizin hesaplanacağını ve varsa eksik kalan tutarın sonraki ay/aylar faturasına yansıtılacağını, işbu Taahhütname süresince adımıza kayıtlı faturaların kesim tarihlerini bir defadan fazla değiştirmeyeceğimizi, taahhütler ve/veya cayma bedeli/cezai şartlar ile ilgili faturaları en geç faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödeyeceğimizi, 4. İşbu Taahhütname ve eklerinde yer alan yükümlülüklerimizi tam olarak, süresinde yerine getirmemiz karşılığında; Hatlarımızın Kurumsal Cihaz Tarifesinde bulunması halinde ilk 12 ay boyunca aylık fatura tutarı üzerinden %15 indirim ve işbu Taahhütname nin 5. maddesinde belirtilen altın puanların sağlanacağını; Hatlarımızın Kurumsal Cihaz Tarifesi dışında bir tarifede bulunması halinde yalnızca işbu Taahhütname nin 5. maddesinde belirtilen altın puanların sağlanacağını; 5- Taahhütname nin 2. maddesinde belirtilen aylık ortalama fatura taahhüdümüz karşılığında promosyon olarak verilecek ve seçtiğim Taahhüt Süresi ve Taahhüt Tutarına denk gelen ve EK 1 de yer alan şeması çerçevesinde belirlenecek 24 ayar gram altın bedelinin (82,8350 TL.) İş Bankası veya Yapı Kredi Bankası nezdinde açacağım ya da mevcut altın hesabına havale yapılması suretiyle AVEA tarafından ödeneceğini, sayılan bankalar dışında Kampanya kapsamında herhangi bir banka hesabının kullanılamayacağını bildiğimi; 6- Taahhüt Süresi nden önce;

2 - AVEA tarafından tahsis edilen ve Taahhüt Süresi boyunca tahsis edilecek hatları açık tutmamam, kapatılmasına neden olmam,hatlarımı üçüncü bir tarafa devretmemiz, - numaralarımı bir başka işletmeciye taşımam ve/veya faturasız sisteme geçmemiz, - işbu Kampanya ile birlikte Kurumsal Cihaz Menüsü Kampanyası hariç olmak üzere başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil olmamız, - Kampanya dan çıkmam ve/veya aboneliğimizi sona erdirmemiz, - AVEA tarafından aboneliğimizin sona erdirilmesine sebebiyet vermemiz, - Hatlarımızı Kurumsal Menü Tarifesi kapsamında mevcut tarifemizden daha düşük sabit ücretli bir ses paketine geçirmemiz, - Menü tarifesinin iptal edilmesi de dahil Kurumsal Menü Kurgusu dışındaki bir tarifeye geçilmesi - yukarıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla Taahhütname den doğan yükümlülüklerimizi herhangi bir sebeple ihlal etmemiz durumunda; Faydalandırıldığımız, aşağıda maliyeti belirtilen altının ihlal tarihine kadar tahsil edilmemiş bedeli ile ihlal tarihine kadar verilen indirimlerin toplamının, Taahhüt Süresi sonuna kadar Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık ücretlerin toplamı ile kıyas edilerek bunlar arasından düşük olanın cayma bedeli olarak faturama yansıtılacağını bildiğimi ve söz konusu tutarı ödeyeceğimi, 24 ayar 1 gr altın maliyeti 82,8350 TL. x 5. Madde kapsamında havale edilen altın gramı 7- İşbu Taahhütname de üstlenilen yükümlülükler dışındaki ek hizmet, limit aşımı ve diğer hizmetlerden AVEA nın belirleyeceği/güncelleyeceği fiyatlar ve koşullarda yararlanabileceğimizi, AVEA nın mevzuata uygun olarak kullandığımız tarifelerde değişiklik yapma hakkının saklı tuttuğunu bildiğimizi, 8- AVEA nın Taahhütnamemiz den doğan tazminat, cezai şart, cayma bedellerini ve benzeri tutarları talep etmesinin Taahhütname konusu hizmet ve yükümlülüklere, Abonelik Sözleşmesi ne AVEA tarafından otomatikman son verildiği şeklinde yorumlanmayacağını, AVEA nın Taahhütname nin uygulanmasına son vermek ve/veya işbu maddede yer alan talep haklarını kullanarak Taahhütname nin yürürlüğünü devam ettirmek konusunda seçimlik haklara sahip olduğunu bildiğimizi, AVEA ile aramızdaki ticari ilişkinin niteliği gereği söz konusu cayma bedeli ve cezai şart tutarlarının fahiş olduğu iddiasında bulunmayacağımızı, 9- İşbu Taahhütname nin imzalanmasından sonra, Tarafımızca talep edilmesi ve AVEA tarafından onaylanması halinde, Hat Alım Formu imzalamamız sureti ile işbu Taahhütname ve Avea Mobil Telefon Hizmetleri Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi ( Abonelik Sözleşmesi ) hükümlerine tabi olacak şekilde Tarafımıza ilave SIM Kartlar tahsis edilebileceğini, 10- Bir nüsha olarak tanzim edilen işbu Taahhütname nin AVEA da kalacağını ve imzalı bir suretinin ise Tarafımız a verileceğini, Taahhütname den doğan Damga Vergisi nin

3 Tarafımızca karşılanacağını, Damga Vergisi nin AVEA tarafından ödenmesi halinde Tarafımıza fatura edilebileceğini, Damga Vergisi ni ödemememiz durumunda her türlü sorumluluğun Tarafımıza ait olacağını, 11- Tarife ve/kampanya dan yararlanmak için sunmuş olduğum(uz) tüm belgelerin Şirketim(iz)e ait ve doğru olduğunu, işbu Taahhütname nin, işbu Taahhütname ekinde sunmuş olduğumuz Şirketim(iz) imza sirkülerinde yetkili kişi tarafından imzalanmış olduğunu; 12. İşbu Taahhütname nin eksik ve/veya hatalı doldurulmuş olduğunun AVEA tarafından tespit edilmesi halinde Kampanya ya dahil edilmeyeceğimizi/, Kampanya dan çıkartılacağımızı bildiğimizi, 13- İşbu Taahhütname nin bazı hükümlerinin uygulanmaması ve/veya geçerliliğini yitirmesi, Taahhütname nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyeceğini öngördüğümüzü, 14- İşbu Taahhütname nin Tarafımızca okunarak ve./../... tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdiğini, imzalı bir sureti tarafımca teslim alındığını, işbu Taahhütname nin ekleri ile bir bütün olduğunu, yorumlanması ve uygulanmasında ekleri ile birlikte değerlendirileceğini bildiğimizi, kabul, beyan ve taahhüt ederiz. EKLER 1- Kampanya Katılım ve Başvuru Bilgileri Formu 2- Taahhüt Süresi-Taahhüt Tutarı Şeması 3- Abonelik Sözleşmesi, ekleri. 4- Kampanya ya Dahil Edilecek Hatlara İlişkin Liste. 5- Hat Alım Formu 6- Kurum a ait güncel imza sirküleri.

4 Kampanya Katılım ve Başvuru Bilgileri Formu Şirket in tam ünvanı: Şirket Vergi Numarası (Şahıs şirketi ise Şirket sahibinin T.C kimlik Numarası) : ŞİRKET Yetkili/Yetkililer inin Bilgileri: Adı-Soyadı : Unvan : Adres : Tarih : İmza : Taahhütname nin 5. Maddesi kapsamında gram altın bedelinin yatırılacağı Şirketimize (Şahıs Şirketi ise şirket sahibine) ait altın hesap bilgileri; Yapı Kredi Bankası İş Bankası Bankadaki müşteri numarası: Şube Kodu: Hesap Numarası (IBAN): Kampanya kapsamında yer alan Taahhüt Süresi seçenekleri aşağıdaki gibidir. Abonenin taahhüt süresi seçeneği aşağıda işaretlenmelidir. 12 AY 24 AY 36 AY

5 Özgürlük Bizde Kampanyası Kuralları Numarasını taşıyan işletmeler ses, internet ve M2M hatlarıyla kampanyaya katılabilirler. Numarasını taşıyan işletmeler, bu hatları ile aşağıdaki tablolarda gösterilen aylık bir fatura ödeme taahhüdü verdiklerinde ve 12, 24 veya 36 ay boyunca bu fatura miktarını tutturacakları taahhüdünü verdiklerinde, aşağıdaki tablolarda yer alan Özgürlük Bizde altın puanlardan veya Özgürlük Bizde puanlardan faydalanırlar. Özgürlük Bizde altın puanlarda faydalanan abonelere, hak ettikleri puan kadar promosyon amaçlı gram altın, banka aracılığıyla müşteri altın hesabına virman ile gönderilir. Kampanyaya dahil olan hatlar Kurumsal Menü tarifesindelerse, bu hatlara 12 ay boyunca aylık %15 sabit ücret indirimi uygulanır. Kampanyaya dahil olunan hatlar ile Kurumsal Cihaz Menüsü Kampanyası hariç başka hiçbir indirim veya cihaz kampanyasına katılınamaz. Fatura için verilen taahhüt tutarının tutup tutmadığı 3 aylık dönemlerle kontrol edilecektir. Her 3 ayın sonunda, 3 ay boyunca toplam taahhüt edilen miktarın altında kalınmışsa, sonraki ay toplam taahhüt tutarı ile taahhüt verilen tutar arasındaki fark, faturaya yansıyacaktır. Aylık fatura taahhütlerine cihaz taksit bedelleri, temlik bedelleri sayılmaz. Sadece tarife ve ek paketlerden doğan ses, SMS ve internet ile ilgili aylık sabit ücret ve kullanım bedelleri fatura taahhüdüne sayılacaktır. Abone, taahhüt süresi boyunca kampanyaya dahil olmamış, numarasını yeni taşıdığı hatlarını, mevcutta fatura taahhüdü verdiği kampanyalı hatlar arasına ekleyerek fatura taahhüdü için saydırabilir. Abone, Kurumsal Cihaz Menüsü Kampanyası hariç taahhütlü başka bir kampanyaya katıldığı hatları ile bu kampanyaya katılamaz. Kurumsal Cihaz Menüsü kampanyası ile beraber kampanya aynı anda tanımlanabilir. Ancak aylık cihaz taksitleri, fatura taahhüdüne sayılmazlar. Diğer cihaz kampanyaları ile beraber kampanyadan faydalanılamaz. Kampanyaya kayıt olan hatların tamamının kampanyaya katılım tarihinden itibaren taahhüt edilen süre içerisinde Abone tarafından iptal edilmesi veya Avea tarafından iptaline sebep olunması ile haberleşmeye kapatılması, başka bir operatöre taşınması, üçüncü kişiye devredilmesi, faturasız sisteme geçirilmesi, Menü Tarife kapsamındaki daha düşük sabit ücretli bir ses paketi ile değiştirilmesi veya sınırsız şirket içi görüşme sunan Ses paketinin kapatılması, tarifesinin Menü Tarife dışındaki herhangi bir tarife ile değiştirilmesi de dahil herhangi bir sebeple yukarıdaki taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda, promosyon olarak gram şeklinde sunulan altının ihlal tarihine

6 kadar tahsil edilmemiş bedeli ile ihlal tarihine kadar verilen indirimlerin toplamının, Taahhüt Süresi sonuna kadar Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık ücretlerin toplamı ile karşılaştırılarak, bu miktarlar arasından düşük olanı cayma bedeli olarak faturaya yansıyacaktır. Bir gram altının Avea'ya maliyeti taahhütnamede belirtilecektir. Gelir paylaşım ortaklıkları hariç ses, internet ve M2M tarifelerinin tümüne diğer operatörden taşınan numaralar ile kampanyaya katılınabilir. Bütçe üzerine verilecek %15 aylık sabit ücret indirimi, sadece Kurumsal Menü Tarifelerinde geçerlidir MÜSİAD, Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Menüye Hoş geldin, Faturaya Mola gibi indirim kampanyalar ile Özgürlük Bizde Kampanyası beraber alınamaz. Taahhüt Süresi-Taahhüt Tutarı Şeması Taahhüt Süresi Aylık Fatura Tahhüdü Standart altın puan Taahhüt Süresi Aylık Fatura Tahhüdü Standart altın puan Taahhüt Süresi Aylık Fatura Tahhüdü Standart altın puan

7 EK Kampanya ya kaydedilecek hatlara ilişkin liste No GSM No No GSM No

8 No GSM No No GSM No

9 No GSM No No GSM No

10 No GSM No No GSM No

11 ŞİRKET Yetkili/Yetkililer inin Bilgileri: Adı-Soyadı : Unvan : Adres : Tarih : İmza :

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Özgürlük Bizde Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA ya taşınması için talepte bulunduğumuz ve taşınması gerçekleştirilmiş veya yeni hat alımı suretiyle

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Nokia Lumia 525 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2-

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2- TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Korkusuz 21 Mbps Jet Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 12 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adre

Detaylı

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç ye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 07.10.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) ile Abonelik Sözleşmesini/Hizmet Formu nu imzalamış olmamız ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) ile yeni hat alma

Detaylı

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI ndan ( Kampanya ). adresinde mukim olarak işbu

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 28.09.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç İnternet Paketli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya

Detaylı

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-12+12 ay nden ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM

Detaylı

OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ

OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 26.04.2013-30.06.2013 tarihleri arasında düzenlenmekte

Detaylı

MOBİL İŞYERİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

MOBİL İŞYERİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ MOBİL İŞYERİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ile yeni hat alma, numara taşıma, faturasız hattan faturalı hatta geçiş yaparak yada mevcutta kurumsal Avea abonesi olan ve Mobil

Detaylı

S.E.Ç TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç ye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname )

Detaylı

ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 04.10.2012 tarihinden itibaren sunulmakta olan ADSL Lİ ESNAF

Detaylı

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç ye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası

Detaylı

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Samsung

Detaylı

BİREYSEL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BİREYSEL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMEERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 08.01.2010 tarihinden itibaren

Detaylı

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Yeni Araç Takip Sistemi Kampanyası (12&24 Ay) dan

Detaylı

İKİNCİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İKİNCİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: İKİNCİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 2. Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Samsung

Detaylı

VODAFONE HTC EXPLORER CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE HTC EXPLORER CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone HTC Explorer Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

KURUMSAL İNTERNET PAKETLİ iphone KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL İNTERNET PAKETLİ iphone KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL İNTERNET PAKETLİ iphone KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 07.12.2011 tarihinden

Detaylı

VODAFONE 12 AY TAAHHUTLU FATURALI CEPTE Wİ-Fİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 12 AY TAAHHUTLU FATURALI CEPTE Wİ-Fİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Cepte Wi- Fi Cihaz Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı