BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE"

Transkript

1 T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE 1 DERS NOTU Yard. Doç. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU KASIM

2 BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE ĠÇĠNDEKĠLER 1. LUCA BĠLANÇO MODÜLÜ ETA MUHASEBE MODÜLÜ 2.1.ġĠRKET AÇMA 2.2.ġĠRKET KAPAMA 1.1. MUHASEBE FĠġLERĠ 1.2. KISA YOLLAR 1.3. TUġ KULLANIM TABLOSU 1.4. ġġrket BĠLGĠLERĠ 1.5. DEFAULT ġġrket 1.6. ġġrket LĠSTESĠ 1.7. YENĠ YILA DEVĠR 1.8. MONOGRAFĠ 1.9. SERVĠS Dosya ĠĢlemleri Parametreler Saha Boyları KDV Oranları FiĢ Otomatik Açıklamaları RAPORLAR Aylık Mizan Bilanço Gelir Tablosu Mali Analizler 2. BORDRO 2.1. PERSONEL SĠCĠL KARTI 2.2. PUANTAJ ĠġLEMLERĠ 2.3. SERVĠS Sabit Tanımlar Vergiler Ücretler Bordro Parametreleri ĠĢyeri Parametreleri 2

3 Aylık Devir ĠĢlemleri Dosya Bakımı 2.4. RAPORLAR 3. ĠġLETME DEFTERĠ 3.1. SERVĠS Sabit Tanımlar Özel Tanımlar Ortak Tanımlar Dosya Bakımı Yeni Yıl AçılıĢı 3.2. GENEL TANIMLAR ĠĢlem Kodları Dönem Sonu Envanteri DemirbaĢ Tablosu 3.3. HAREKETLER Yeni Hareket Eski Hareket Hareket FiĢi 3.4. RAPORLAR ĠĢletme Defteri Defter Dökümü Defter Özeti ĠĢletme Analizi KDV Raporları KDV Ġcmali KDV Beyannamesi Mali Analizler ĠĢlem Kodları Analizi Gider Gelir Analizi Defter Ġcmali Envanter ve DemirbaĢlar Dönem Sonu Envanteri DemirbaĢ Tablosu 4. STOK/CARĠ/FATURA 4.1.ENTEGRASYON TABLOSU 4.2.TANIMLAMALAR Stok Kartı ĠĢlemleri Yeni Kart Eski Kart Cari Kartı ĠĢlemleri Yeni Kart Eski Kart 3

4 4.2.3.Fatura Yeni Fatura Eski Fatura 4.3.HAREKETLER Stok Hareketleri Yeni Kayıt Eski Kayıt Hareket FiĢi Hareket Listesi Cari Hareketleri Yeni Kayıt Eski Kayıt Hareket FiĢi Hareket Listesi Tahsilat 4.4.RAPORLAR Stok Raporları Stok Listeleri Mal Listesi Fiyat Listesi Fiyat DeğiĢikliği Listesi Envanter Bakiye Listesi Fiziki Envanter Mali Envanter Stok Değerleme Raporu Hareket Raporları Genel Hareket Raporu Yıllık Rapor Ekstre Stok Dönme Raporu Kâr-Zarar Analizi Genel Kâr-Zarar Analizi Yıllık Kâr-Zarar Analizi Maliyet Raporu Cari Raporlar Hesap Listeleri Kod/Unvan Listesi Hesap Listesi B/A Raporları Bakiye Listesi 4

5 Vade Farkı Listesi Tahsilat Listesi Risk Analizi Ödeme YaĢlandırma Raporları Hareket Raporları Genel Raporlar Dönem Hareket Raporu Yıllık Rapor Ġki Tarih Arası Rapor Finans Analizi Ekstre Stoklu Ekstre Ciro Listesi YazıĢmalar 4.5.SERVĠS 5. ÇEK/SENET 5.1. ÇEK /SENET KARTI MüĢteri Çek Kartı Firma Çek Kartı 5.2. ÇEK/SENET HAREKETĠ MüĢteri Çek Hareketi MüĢteri Çek GiriĢi MüĢteri Çek ÇıkıĢı Diğer ĠĢlemler Firma Çek Hareketi Firma Çek çıkıģı Firma Senet Hareketi 5

6 BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE LUCA BĠLANÇO MODÜLÜ 1.1 LUCA KULLANIMI ĠÇĠN BAġLANGIÇTA YAPMAMIZ GEREKEN ĠġLEMLER PROGRAMA GĠRELĠM a.explorer b.www.luca.com.tr enter c.luca üye giriģini tıklayınız d.bilgileri giriniz ( Üye numarası: dır. Kullanıcı adını ve parolayı yazınız.) e.giriģ 1.2 FĠRMA TANIMLAYALIM a.yönetici menüsünden, müģteri iģlemleri, müģteri giriģi b.bilgileri giriniz ( Kısa ad: sadece adınızı, uzun ad: Adınızı ve soy adınızı, TC kimlik nonuz, hukuki statünüz:, Bağkur numaranız, Ticaret Odası, vergi sicil no, vergi dairesi adı, kuruluģ tarihi, faaliyet kodu, mesleki teģekkül no, yazınız. ( Vergi dairesi adı va faaliyet kodunu yandaki düğmeye basarak bulunuz) 1.3 DÖNEM TANIMLAYALIM a.dönem b.tamam c.yeni d.bilgileri giriniz ( Otomatik yazılmıģların dıģında, 1. sınıf olduğunu iģaretleyiniz, ekranın altındaki beyan Ģekline kurumlar ya da Ģahıs firması ise Gelir yazınız.) serbest meslek bilgileri ne brüt aylık ücret olarak 250 TL. yazınız. e.kaydet 1.4 LUCADA KULLANICI TANIMIN ĠġLEMLERĠNĠ YAPALIM 6

7 a.yönetici kullanıcı iģlemleri-kullanıcı giriģi b.bilgileri giriniz ( Kullanıcı adı yazınız, tür ve durum otomatik yazılı olarak önünüze gelecektir, paroģayı yazınız, parolayı tekrar yazınız. Daha sonraki oturumunuzda bu parola değiģtirilecektir, güvenlik açısından) c.tamam d.yetki tablosu e.ģirket Ģirketi seçiniz f.kullanıcı adını seçiniz g.yetki getir h.seçenekleri tıklayınız (Sadece Hepsi ni iģaretleyiniz) ı.güncelleme 1.5 OLUġTURDUĞUMUZ FĠRMAYA GĠRELĠM (Yalnızca yöneticiler girebilir) a.müģteri kutusundan firmayı seçiniz b.dönem kutusundan dönemi c.tamam 1.6 HESAP PLANI PENCERESĠNDE ALT HESAP AÇALIM a.muhasebe hesap planı iģlemleri-hesap planı listesi b.hesap kodu ( Ekranın sol aģağısında Hesap koduna , Hesap adına %18 KDV LĠ MAL ALIġ yazınız,, sağ alt köģedeki Kaydet e basınız. Sağ üst köģede I DÖNEN VARLIKLAR yazıp yazmadığını kontrol ediniz. ) c.hesap adı 18 KDVLĠ MAL ALIġ d.kaydet 1.7 ġġrketler ARASI HESAP PLANI AKTARIMINI YAPALIM a.muhasebe Hesap Planı ĠĢlemleri-ġirketlerarası Hesap Planı Aktarma b.bilgileri tıklayarak seçiniz 1.8 NORMAL FĠġ GĠRĠġ YÖNTEMĠYLE ALIġ FATURASINI GĠRELĠM a.muhasebe FiĢ ĠĢlemleri-FiĢ GiriĢi ( Tarih, mahsup, açıklamaya MAL ALIġI, giriģ ekranında Mal AlıĢ Ekranı yazmalıdır. b.bilgileri giriniz ( Ekranın sol altına , sağına evrak no, evrak tarihi, faturanın alındaığı iģletme adı, borçlu tarafa tutar yazılıp, en sağdaki + iģaretine basarak ikinci satırın açılmasını sağlayınız., ikinci satıra , evrak bilgileri, tarih, fatura bilgisi, borçlu tutar, satır sonundaki artıya basınız, alacaklı tarafa (Daha önce tanımlanmıģ olması gerekiyor) yazınız. 7

8 SORU: Mahsup fiģi yazarken yukarıdaki satırı aģağıya aktarmak için hangi tuģa basılır? SORU: Mahsup fiģinin borçlu ile alacaklı tarafını eģitlemek için ne yapılır? d.bilgileri giriniz e.kaydet 1.9 TOPLU FĠġ GĠRĠġĠ YÖNTEMĠYLE ALIġ FATURASINI GĠRELĠM a.muhasebe FiĢ ĠĢlemleri-FiĢ GiriĢi b.bilgileri giriniz ( FiĢ tarihi, fiģ tipi : mahsup, Açıklama MAL ALIġ, GiriĢ Ekranı: Toplu Kayıt Ekranı yazılır. ) d. Ekranın ortsındaki kutuda Fatura Türünü AlıĢ olarak seçiniz. e.tamam f.bilgileri giriniz ( Ekranın en alt satırına: KDV oranı, satıcı hesap kodu ( in daha önce tanımlanmıģ olması gerekiyor) fatura no, fatura tarihi, açıklama, kdv dahil tutar,, hesap kodu,, KDV siz tutar, hesap kodu, KDV tutarı yazılır. g.kaydet 1.10 TOPLU FĠġ GĠRĠġĠ YÖNTEMĠYLE SATIġ FATURASINI GĠRELĠM a.muhasebe FiĢ ĠĢlemleri-FiĢ GiriĢi b.bilgileri giriniz ( FiĢ ekle ye: tarih, mahsup, MAL SATIġ, Toplu Kayıt Ekranı yazılır) d.fatura Türünü SatıĢ olarak belirleyiniz. e.tamam f.bilgileri giriniz ( Ekranın altındaki ilk satıra (Daha önce tanımlanmıģ olması gerekiyor), MERKEZ KASA, Evrak no, evrak tarihi,açıklama, KDV dahil borçlu tutar, ikinci satıra , yukarı satırdaki bilgilerin aynısı, üçüncü satıra (daha önce tanımlanmıģ olmalı) ve üst satırdaki diğer bilgileri yazınız. g.kaydet 1.11 TOPLU FĠġ GĠRĠġĠ YÖNTEMĠ ĠLE GĠDER FATURASI GĠRELĠM a) Muhasebe, FiĢ ĠĢlemleri, FiĢ GiriĢi 8

9 b) Bilgileri Girelim : FiĢ Ekle: Tarih, Mahsup, GĠDERLER, Toplu Kayıt Ekranı yazınız. c) Kaydet. Yandaki pencereden fatura türünü ALIġ olarak seçiniz, Tamam a tıkladıktan sonra ekranın en alt satırına: Borçlu tarafa (Daha önce tanımlanmıģ olacak) evrak no, evrak tarihi, açıklama, KDV tutari, + iģareti, ikinci satıra (önceden tanımlayınız), yukarıdaki fatura bilgileri, + iģareti, üçüncü satıra alacaklı taraf olarak ilgili bilgiler girilir ve Kaydet e basılır HIZLI FĠġ GĠRĠġ YÖNTEMĠ: HIZLI FĠġ GĠRĠġĠ ĠÇĠN SĠHĠRBAZ HAZIRLAYALIM MAL ALIġ SĠHĠRBAZI OLUġTURALIM a.muhasebe fiģ iģlemleri-hızlı fiģ tanımı b.örnek hızlı fiģ ekle c.adı mal alıģ d.ekle e.mal alıģ çift tıklayarak f.bilgileri seçerek giriniz ( Veri Adı TOPLAM, ĠĢlem Tipi Girilen Değer, Hesap Kodu , Alacaklı taraf, yazınız. ( Bu bilgiler aynı zamanda GENEL TOPLAM bilgileridir) g.ekle h.yeni ı.bilgileri seçerek giriniz ( Veri Adı Matrah, iģlem tipi Formül, Formül : TOPLAM/1.18, Hesap kodu , Borç, yazınız. (Matrah bilgileri girilmiģ oldu) i.ekle j.yeni k.bilgileri seçerek giriniz ( Veri Adı KDV, ĠĢlem Tipi Formül, Formül: TOPLAM-MATRAH (arada boģluk olmamasına dikkat ediniz), Hesap Kodu ,,Borç yazınız. l.ekle ( Ekranın en altında TOPLAM, MATRAH, KDV kodları va borç/alacak olarak görülecektir. ) 1.12 OLUġTURDUMUZ MAL ALIġ SĠHĠRBAZI ĠLE MAL ALIġ FATURASINI GĠRELĠM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ giriģi b.bilgileri giriniz : FĠġ EKLE, FiĢ tarihi, FiĢ Tipi : Mahsup, Açıklama: MAL ALIġ, GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ek. 9

10 d.hızlı fiģ e.bilgileri seçerek tıklayınız : Adı: MAL ALIġ, Evrak tarihi, No:, Açıklama: Ticaret, Ġkinci sayırdaki TOPLAM ın sağına A harfi ve KDV dahil tutar yazılır. f.fiģe aktar g.kapat h.fiģi kasaya kapat Kapat (Ekranın sağ tarafında) ı.kaydet 1.13 MAL SATIġ SĠHĠRBAZI OLUġTURALIM a.muhasebe fiģ iģlemleri-hızlı fiģ tanımı b.adı MAL SATIġ c.ekle (ye bastıktan sonra önünüze daha önceden yazılmıģ baģlıklar bulacaksınız.) d.mal SATIġ çift tıklayınız, e.bilgileri seçerek giriniz : Üç aģamada tanımlayalım. Önce borçlu taraf ve genel toplamı tnımlayalım: Veri Adı : TOPLAM, ĠĢlem Tipi : Girilen Değer,, Hesap Kodu : (Daha önce tanımlanmıģ olmalı, kontrol ediniz), En sağa Borç yazılır. Ġkinci aģamada: KDV matrahı tanımlanacaktır, Ģöyle ki, Veri Adı: MATRAH, ĠĢlem Tipi: Formül, Formül: TOPLAM/1.18 (arada harf boģluğu olmamasına dikkat ediniz), Hesap Kodu: ,,Alacak yazılır. Üçüncü aģmada ise, KDV tanımlaması ile ilgilidir: Veri Adı: KDV, ĠĢlem Tipi: Formül, Formül: TOPLAM-MATRAH (Arada boģluk olmamasına ve büyük harf olmasına dikkat ediniz) Bu tanımlamalardan sonra sayfanın altında: üç satır halinde TOPLAM; MATRAH; KDV ile ilgili kodlar, borç/alacak ve iģlem tipleri tablo halinde görülecektir. f.ekle g.yeni h.bilgileri tıklayarak seçiniz ı.ekle i.yeni j.bilgileri seçerek giriniz k.ekle 1.13 OLUġTURDUĞUMUZ MAL SATIġ SĠHĠRBAZI ĠLE MAL SATIġ FATURASINI GĠRELĠM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ giriģi b.bilgileri giriniz : FĠġ EKLE, Tarih,FiĢ tipi Mahsup, Açıklama: MAL SATIġ, GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ekranı, yazılır. d.hızlı fiģ 10

11 e.bilgileri tıklayarak seçiniz : Adı: MAL SATIġ, Evrak Tarihi Fatura No. Açıklama yazılır, AĢağıda Veri Adı TOPLAM, B, KDV dahil tutar yazılır, sağ üstteki x ya basılır. f.fiģe aktar g.kapat Ekranın sağ taraında FiĢi Kasaya Kapat ta Kapat düğmesine basılır. H) Kaydet GĠDER SĠHĠRBAZI OLUġTURALIM a.muhasebe fiģ iģlemleri-hızlı fiģ tanımı b.adı GĠDER c.ekle d. GĠDER çift tıklayarak e.bilgileri seçerek giriniz : Veri AdI : KIRTASĠYE, ĠĢlem Tipi: Girilen Değer, Hesap Kodu: (Daha önce tanımlanmıģ olmalı), en sağa Alacak yazılır. f.ekle g.yeni h.bilgileri tıklayarak seçiniz: ( Tanımlamada Ġkinci aģama) Veri Adı: KIRTASĠYEMATRAH (Büyük harf ve bitiģik olmasına dikkat ediniz), ĠĢlem Tipi: Formül, Formül :KIRTASĠYE/1.18 (Büyük harf ve bitiģik olmasına dikkat ediniz), Hesap Kodu: (Daha önce tanımlanmıģ olmalı), en sağa da Borç yazılır. Böylece ikinci aģamada matrah bilgileri tanımlanmıģ olur. ı.ekle i.yeni j.bilgileri seçerek giriniz Tanımlamada üçüncü aģama KDV aģamasıdır. Veri Adı: KIRTASĠYEKDV (Büyük harf ve bitiģik olmalı), ĠĢlem Tipi: Formül, Formül: KIRTASĠYE- KIRTASĠYEMATRAH (Büyük harf olmalı ve arada boģluk olmamalı),hesap Kodu: , Borç yazılır. k.ekle (Sayfanın en altında, KIRTASĠE, KIRTASĠYEMATRAH, KIRTASĠYEKDV tablo halinde, az evvel yaptığımız tanımlamalar tablo olarak görülür OLUġTURDUĞUMUZ GĠDER SĠHĠRBAZI ĠLE GĠDER FATURASINI GĠRELĠM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ giriģi b.bilgileri giriniz : FiĢ Tarihi,, FiĢ tipi: Mahsup, Açıklama: GĠDERLER, GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ekranı yazılır. d.hızlı fiģ 11

12 e.bilgileri tıklayarak seçiniz : (Adı : GĠDERLER, Evrak tarih, numara, açıklama (. LTD. ), Veri Adı: KIRTASĠYE, Alacaklı taraf, onun sağına da KDV dahil tutar., sağ üstte x iģaretine basılır. f.fiģe aktar g.kapat h.fiģi Kasaya Kapat Kapat : Ekranın sağ tarafında FiĢi Kasaya Kapat baģlığının sağıdaki Kapat a basınız. ı.kaydet 1.15 OLUġTURDUĞUMUZ FĠġLERĠN LĠSTESĠNĠ (DÖKÜMÜNÜ) ALALIM a.muhasebe Rapor-Genel Raporlar-Detay FiĢ Listesi b.bilgileri giriniz : BaĢlangıç ve bitiģ faiģ tarihlerini yazınız. c.rapor 1.16 OLUġTURDUĞUMUZ FĠġLERĠN MĠZANINI ALALIM a.muhasebe Rapor-Genel Raporlar-Mizan b.bilgileri giriniz: BaĢlangıç ve bitiģ fiģ tarihlerini yazınız. Raporlanacak fiģ türlerini iģaretleyiniz. c.rapor 1.17 OLUġTURDUĞUMUZ FĠġLERĠN KDV BEYANNAMESĠNĠ HAZIRLAYALIM a.muhasebe Beyannameler-KDV b.bilgileri giriniz c.sistemden al d.rapor 1.18 DEMĠRBAġ ALIġ FATURASINI GĠRELĠM a.muhasebe Sabit Kıymet ĠĢlemleri Sabit Kıymet GiriĢi b.bilgileri giriniz : GENEL BĠLGĠLER: Kod , Açıklama: Yazar Kasa,, sağ taraftaki Ad: Yazar Kasa, Sol aģağıda: MALĠYET BĠLGĠLERĠ: AlıĢ Tarihi, Alınan iģletme mufhasebe cari kod , Fatura no, vergi dairesi,, KDV tutarı, KDV kod , To0plam KDV dahil tutar, ve Aktife giriģ değeriyazılır. Ekranın alt kısmında AMORTĠSMAN ĠġLEMLERĠ baģlığı altında: Yöntem normal ya da hızlandırılmıģ, Binek otolarda kıst, Oran (Ekonomik ömür 5 yıl ise % 20, BitiĢ tarihi ,, Amortisman yöntemi aylık, Alt satıra Dönem/Cari amortisman: , Gider,Hesap Kodu: veya 7B uygulanıyorsa yazılır. 12

13 1.19 DEMĠRBAġ ALIġ FATURASININ YEVMĠYE KAYDINI GÖRÜNTÜLEYELĠM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ listesi b.bilgileri giriniz: Ġlk fiģ tarihi ve son fiģ tarihi ni yazınız. FiĢ durumu : Aktif. c.listele d.girdiğimiz fiģ çift tıklayınız 1.20 DÖNEM SONU (KAPANIġ) ĠġLEMLERĠNĠ YAPALIM KDV MAHSUBU HAZIRLAYALIM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ giriģi b.bilgileri giriniz: FĠġ EKLE, FiĢ Tarihi, FiĢ tipi Mahsup, Açıklama. 12. AY KDV MAHSUBU, GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ekr., d.hızlı fiģ e.adı KDV MAHSUBU f.bilgileri giriniz : Adı: KDV MAHSUBU, Evrak tarihi,no, Açıklama: 12 AY KDV MAHSUP, Ekranın aģağısında DEVREDEN KDV BORÇLU, ÖDENECEK KDV Alacaklı yazılır. Sağ üstte x iģaretine basmayı unutmayınız. Ekranın altında alacaklı, borçlu, borçlu ya da alacaklı görülecektir. Böylece 191 ve 391 kodlu hesaplar kapatılmıģ olacaktır. g.fiģe aktar h.kapat ı.kaydet 1.21 DÖNEM SONU (KAPANIġ) ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN MALĠYET YANSITMA TANIMLARINI YAPALIM a.muhasebe yansıtma iģlemleri-maliyet hesap tanımları b.bilgileri giriniz Ekranın üst kısmında Maliyet Yöntemi baģlığının altında 7 A seçeneğini bulup Üretim, ya da pazarlama ya da yönetim vb. baģlıklarından birini seçiniz. Maliyet BaĢlangıça alt alta , , kodlarını yazınız, Maliyet BitiĢe hiçbir Ģey yazmayınız, Yansıtmaya alt alta , , , Gelir (Tablosu) baģlığının altına , , , sağdaki Fark a , , yazınız. Burada sadece maliyetle,lg,l, tanımlamalar yapılmıģtır. Sizler 750, 760,770,780 ile ilgili tanımlamaları yapınız. 13

14 1.22 DÖNEM SONU (KAPANIġ) ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN SONUÇ YANSITMA TANIMLARINI YAPALIM a.muhasebe yansıtma iģlemleri-sonuç hesap tanımları b.bilgileri giriniz : BaĢlangıç Hesaplar bağlığı altına , , , , , , Altıyüzlü tüm hesaplara alt hesap numarası vererek tanımlayınız.bitiģ Hesap baģlığı altına herhangi bir tanımlama yapmayınız. Dönem karı veya zararı baģlığı altına ise sol sütuna yazdıklarının karģılığı olarak yazınız. Önemli: 600 lü hesapların tamamına alt hesap no vermek zorunludur SATILAN MALIN MALĠYETĠ FĠġĠNĠ KAYDEDELĠM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ giriģi b.bilgileri giriniz : FĠġ EKLE: FiĢ Tarihi: , FiĢ Tipi: Mahsup, Açıklama: YANSITMA(SATILAN MAL MALĠYETĠ), GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ek., d.yevmiye kaydını yapınız ( borçlu, alacaklı olacaktır in kalan tutarını aktarmak için, Ekranın sağındaki FiĢi Kapat tan Hesap bakiyesi aylık kapata basınız. e.kaydet / A Ya da 7/B MUHASEBE SEÇENEĞĠNDE GĠDERLERĠ YANSITMA HESABINA AKTARALIM a.muhasebe yansıtma iģlemleri-maliyet hesap fiģi giriģi b.bilgileri giriniz : YANSITMA FĠġ GĠRĠġĠ baģlığının altında sol baģta Maliyet Yöntemi nin hemen sağında 7/ B Pazarlama Yönetim ya da 7/ A Pazarlama Yönetim Giderleri satırını buraya seçiniz. c.bakiye güncelle d.fiģ oluģtur ( sayfanın altında Yansıtma ĠĢlemleri baģlığı altında saol baģta Maliyet BaĢlangıç altında alt alta 7.. lü kodlar, Yansıtma baģlığının altında 7.. lü yansıtma hesap kodları alt alta, Gelir (Teblosu) baģlığı altında ise az evvel yazdığımız 7.. lü hesapların gelir tablosundaki iz düģümleri olan , , kodları görülecektir. Bu yansıtma iģlemlerini yapabilmemiz için daha önce 760,77,780,.. kodlu hesapların boçlu taraflarında tutar olmalıdır.. 14

15 1.25 GELĠR VE MALĠYETLERĠ SONUÇ HESABINA AKTARALIM a.muhasebe yansıtma iģlemleri-sonuç hesap tanımları b.bilgileri giriniz : BaĢlangıç hesap baģlığı altında alt alta , , , , in yazılmıģ olması gerekmektedģr. Yine Dönem Karı veya Zararı baģlığı altında da in yazılmıģ olması gerekmektedir. d.yansıtma fiģ giriģi e.bilgileri giriniz (Sonuç Hesapları FiĢ giriģi sayfasında FiĢ OluĢtur a basınız. Sonuçta sayfanın altında 6.. lı hesapların kapatılması için tutarların yazılı olduğu görülecektir. f.bakiye güncelle g.fiģ oluģtur 1.26 DÖNEM KÂRINI ĠLGĠLĠ HESABA AKTARALIM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ giriģi b.bilgileri giriniz : FĠġ EKLE: FiĢ Tarihi , FiĢ Tipi Mahsup, Açıklama: YANSITMA, GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ekranı yazılır. d.bilgileri giriniz : borçlu, alacaklı olduğü görülecektir. Ekranın sağında Hesap Bakiyesi Genel i kapata basılır, Böylece mizan kalanı aktarılmıģ olur. e.kaydet 1.27 GELĠR TABLOSUNU HAZIRLAYALIM a.muhasebe fiģ iģlemleri-fiģ listesi b.bilgileri giriniz : Ġlk ve son tarihi yazmayı unutmayınız. c.listele d.yansıtma fiģi : Üzerini çift tıklayınız. e.fiģ durumu kutusunu pasif yapınız f.kaydet 1.28 GELĠR TABLOSUNU ALALIM a.muhasebe mali tablolar-gelir tablosu gelir tablosu iģlemleri b.bilgileri tıklayarak giriniz : Ġlk ve son tarihi girmeyi unutmayınız, Önceki dönemi görtere hayır, ÇalıĢmayan hesapları göstere hayır iģaretleyiniz. c.rapor 15

16 1.29 KESĠN MĠZANI ALALIM a.muhasebe raporlar-genel raporlar-mizan b.bilgileri tıklayarak giriniz. Ġlk ve son tarihi giriniz, daha önceden iģaretlenmiģ kısımları değiģtirmeyiniz. c.rapor d.aç 1.30 BĠLANÇOYU HAZIRLAYALIM a.muhasebe FiĢ ĠĢlemleri- FiĢ Listesi b.bilgileri tıklayarak giriniz: Ġlk ve son tarihi yazınız, FiĢ durumunu aktif e çeviriniz. c.listele d.yansıtma fiģi e.fiģ durumu aktif f.kaydet 1.31 BĠLANÇOYU ALALIM a. muhasebe mali tablolar-bilanço-bilanço iģlemleri b.bilgileri tıklayarak giriniz: FiĢlerden e tıklayınız, ilk ve son tarihi yazınız,rapor türünü belirleyiniz, ÇalıĢmayan hesaplara hayır deyiniz., önceki döneme göster iģaretleyiniz. c.rapor 1.32 KAPANIġ FĠġĠNĠ OLUġTURALIM a.muhasebe FiĢ iģlemleri FiĢ giriģi b.bilgileri giriniz: FĠġ EKLE: tarih , FiĢ Tipi : KapanıĢ, Açıklama: KAPANIġ FĠġĠ OLUġTURMA ve Normal Kayıt ekranı yazınız. FĠġ DETAYI ndan fiģ tarihini yazınız,,, KapanıĢ FiĢi ni tıklayınız. Açıklamaya: KAPANIġĠ FĠġĠ OLUġTURMA yazınız. FiĢ durumu: Aktif olsun. Bilanço kalemlerinin kalan vermemek üzere ters tarafta yazıldığı görülecektir. d.kaydet 1.32 AÇILIġ FĠġĠNĠ OLUġTURALIM a.yönetici -Diğer iģlemler- Dönem Aktar b.açılıģ fiģine c.aktar Ġ ġ L E T M E D E F T E R Ġ 16

17 1.33 MÜġTERĠ (FĠRMA) TANIMLAMASI YAPALIM a.yönetici müģteri iģlemleri müģteri giriģi b.bilgileri giriniz 1.34 DÖNEM EKLEYELĠM a.dönem b.tamam c.yeni d.bilgileri giriniz e.kaydet 1.35 ORTAKLARA AĠT BĠLGĠLERĠ GĠRELĠM a.ortaklar b.yeni c.bilgileri giriniz d.kaydet 1.36 ADRES BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.adres b.bilgilere giriniz 1.37 ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.iletiģim b.bilgileri giriniz 1.38 MAL/HĠZMET (MAL ALIġ) KARTINI OLUġTURALIM a.iģletme defteri mal hizmet iģlemleri-mal hizmet kartı giriģi b.bilgileri giriniz 1.39 MAL/HĠZMET (MAL SATIġ) KARTINI OLUġTURALIM a.iģletme defteri -mal ve hizmet iģlemleri- mal ve hizmet kartı giriģi b.bilgileri giriniz 1.40 MAL ALIġ FATURASININ GĠRĠġĠNĠ YAPALIM a.iģletme defteri-gider iģlemleri-gider giriģi b.bilgileri giriniz 1.41 MAL SATĠġ FATURASININ GĠRĠġĠNĠ YAPALIM a.iģletme defteri-gelir iģlemleri-gelir giriģi b.bilgileri giriniz 17

18 1.42 GĠDER ġablonunu OLUġTURALIM a.iģletme defteri-gelir gider iģlemleri-gelir gider Ģablon b.ekle c.bilgileri giriniz d.kaydet 1.43 GELĠR ġablonunu OLUġTURALIM a.iģletme defteri-gelir gider iģlemleri-gelir gider Ģablon b.ekle c.bilgileri giriniz d.kaydet 1.44 HAZIRLADIĞIMIZ ġablonla MAL ALIġ FATURASININ GĠRĠġĠNĠ YAPALIM a.iģletme defteri-gelir gider iģlemleri-gelir gider giriģi b.hızlı fiģ c.bilgileri giriniz-kayıtlı kartlar-kutusunda gider komutunu seçiniz d.aktar e.kaydet 1.45 HAZIRLADIĞIMIZ ġablonla MAL SATIġ FATURASININ GĠRĠġĠNĠ YAPALIM a.iģletme defteri-gelir gider iģlemleri-gelir gider giriģi b.hızlı fiģ c.bilgileri giriniz-kayıtlı kartlar gelir d.aktar e.kaydet 1.46 KAYDETTĠĞĠMĠZ MAL SATIġ FATURALARIN DÖKÜMÜNÜ ALALIM a.iģletme defteri-raporlar-genel raporlar-fiģ dökümü b.bilgileri giriniz c.rapor 1.47 ĠġLETME DEFTERĠ DÖKÜMÜNÜ ALALIM a.iģletme defteri-raporlar-genel raporlar-iģletme defteri dökümü b.bilgileri giriniz c.rapor 1.48 CARĠ KART TANIMLARI SATICI TANIMINI YAPALIM a.iģletme defteri-cari iģlemleri-cari giriģi b.bilgileri giriniz 1.49 ALICI TANIMINI YAPALIM a.iģletme defteri-cari iģlemleri-cari iģlemleri b.bilgileri giriniz 18

19 1.50 SABĠT KIYMET ALIġ FATURASININ KAYDINI YAPALIM a.iģletme defteri-sabit kıymet iģlemleri-sabit kıymet giriģi b.bilgileri giriniz 1.51 ÖNCEDEN KAYDETTĠĞĠMĠZ SABĠT KIYMET LĠSTESĠNĠN DÖKÜMÜNÜ ALALIM a.iģletme defteri-raporlar-sabit kıymet raporları-sabit kıymet listesi b.rapor 1.52 DEMĠRBAġ AMORTĠSMAN HESAPLAMASINI YAPALIM a.iģletme defteri-sabit kıymet iģlemleri-amortisman hesaplama b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.listele d.seç-sabit kıymetleri seçiniz e.hesapla f.fiģi kaydet 1.53 AMORTĠSMAN LĠSTESĠ DÖKÜMÜNÜ ALALIM a.iģletme defteri-raporlar-sabit kıymet raporları-amortisman listesi b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.rapor 1.54 ĠġLETME DEFTERĠ HESAP ÖZETĠNĠ ALALIM a.iģletme defteri-iģletme defteri hesabı özeti-hesap özeti b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.sistemden al d.kaydet e.rapor f.bilgileri giriniz g.rapor al 1.55 KDV BEYANNAMESĠNĠ ALALIM a.iģletme defteri-beyannameler-kdv b.tıklayarak seçiniz c.sistemden al d.rapor e.aç 1.56 MUHTASAR BEYANNAMEYĠ ALALIM a.iģletme defteri-beyannameler-muhtasar-muhtasar kartı giriģi b.tıklayarak seçiniz c.sistemden al d.kaydet e.kart listesine f.bilgileri giriniz 19

20 g.stopaj oranlarını getir düğmesine tıklayınız h.fiģi kes ı.bilgileri giriniz i.seçileni getir j.rapor k.excel rapor l.rapor al 1.57 GEÇĠCĠ VERGĠ BEYANNAMESĠNĠ ALALIM a.iģletme defteri-beyannameler-geçici vergi b.tıklayarak seçiniz c.fatura bilgileri d.tıklayarak seçiniz e.fatura bilgilerini kaydet f.sistemden al g.rapor 1.58 GEÇĠCĠ VERGĠ ĠÇĠN XML PAKET OLUġTURALIM a.iģletme defteri-beyannameler-geçici vergi b.tıklayarak seçiniz c.fatura bilgilerini d.tıklayarak seçiniz e.fatura bilgilerini kaydet f.sistemden al g.rapor h.xml paket ı.c:/ggv i.paket oluģtur 1.59 ĠġYERĠ KARTI OLUġTURALIM a.personel-iģyeri iģlemleri-iģyeri kartı giriģi b.bilgileri giriniz 1.60 Ġġ YERĠ ADRES BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.adres b.bilgileri giriniz 1.61 ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.iletiģim b.bilgileri giriniz 1.62 PERSONEL ĠġE GĠRĠġ ĠġLEMLERĠNĠ YAPALIM a.personel-personel iģlemleri-personel kartı giriģi b.bilgileri giriniz 20

21 1.63 PERSONEL KARTI NÜFUS BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.nüfus b.giriniz 1.64 PERSONELĠN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KĠġĠLERĠN BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.yakınları b.bilgileri giriniz 1.65 PERSONELĠN ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.iletiģim b.bilgileri giriniz 1.66 PERSONELĠN SOSYAL GÜVENLĠK BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM a.sosyal güv. b.bilgileri giriniz 1.67 PERSONEL ĠÇĠN BANKA ġube TANIMINI YAPALIM a.personel-banka iģlemleri-banka Ģube tanımlama b.bilgileri giriniz 1.68 PERSONEL ĠÇĠN BANKA ÖDEME ĠġLEMLERĠNĠ YAPALIM a.personel-banka iģlemleri-banka ödemelerib.bilgileri giriniz 1.69PERSONELĠN KAZANÇ/KESĠNTĠ ĠġLEMLERĠNĠ YAPALIM a.personel-kazanç/kesinti iģlemleri-ek kazançlar b.giriniz 1.70 PERSONELĠN BRDRO ĠġLEMLERĠNĠ YAPALIM a.personel-bordro iģlemleri b.aya çift tıklayarak c.personel seç-kutulara tıklayarak d.bordroları hesapla e.bordro hesapla 1.71 PERSONELĠN BORDRO DÖKÜMÜNÜ YAPALIM a.personel-raporlar-genel raporlar-bordro dökümü b.bilgileri tıklayarak seçiniz 21

22 c.rapor d.aç 1.72 ÜCRET HESAP PUSULASI DÖKÜMÜNÜ ALALIM a.personel-raporlar-genel raporlar-ücret hesap pusulası dökümü b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.rapor c.aç 1.73 AYLIK HĠZMET BELGESĠ DÖKÜMÜNÜ ALALIM a.personel-raporlar genel raporlar-aylık prim ve hizmet belgesi b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.rapor d.aç 1.74 ASGARĠ GEÇĠM ĠNDĠRĠMĠ BORDROSUNUN DÖKÜMÜNÜ ALALIM a.personel-raporlar-genel raporlar-vergi indirimine ait bordro b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.raporlar d.aç 1.75 AYLIK ĠġGÜCÜ ÇĠZELGESĠNĠ ALALIM a.personel-raporlar-iģ kur raporları- aylık iģgücü çizelgesi b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.rapor d.aç 1.76 ĠġÇĠ GĠRĠġ BĠLDĠRĠM LĠSTESĠNĠ ALALIM a.personel Rapor Bölge çalıģma raporları iģçi bildirim listesi b.bilgileri tıklayarak seçiniz c.rapor d.aç 1.77 ĠġÇĠ ÇIKIġ BĠLDĠRĠM LĠSTESĠNĠ ALALIM a.personel raporlar-bölge çalıģma raporları-iģçi çıkıģ bildirim listesi b.bilgileri tıklayarak giriniz c.rapor d.aç 1.78 VĠZĠTE KAĞIDINI ALALIM a.personel personel-iģlemleri-personel listesi b.seç c.ilgili ayı tıklayarak seçiniz d.vizite kağıdı e.aç 22

23 1.79 ĠġKUR ĠġTEN AYRILMA FORMUNU (ĠAB) ALALIM a.personel personel iģlemleri-personel listesi b.seç c.ilgili aya tıklayarak seçiniz d.iģkur iģten ayrılma formu e.aç 1.80 ĠHBAR TAZMĠNATI BORDROSUNU ALALIM a.personel personel iģlemleri-personel listesi b.seç c.ilgili aya tıklayarak seçiniz, d.ihbar tazminatı e.aç 1.81 ÇIKIġ ĠBRANAMESĠNĠ ALALIM a.personel personel iģlemleri-personel listesi b.seç c.ilgili ayı tıklayarak seçiniz d.özlük kısmında çıkıģ ibranamesi 2. ETA BĠLANÇO MODÜLÜ 2.1.MUHASEBE ETA Programı ġirket Açma ġirket Ġptal ĠĢlemleri ġġrket AÇMA ANA MENÜ F2 ġġrket SEÇĠMĠ F3 ġġrket DEVĠR ĠġLENLEĠRĠ 23 F4 DOS ĠġLEMLERĠ

24 ġġrket KISA ĠSMĠ : En fazla 15 karakterden oluģan, Ģirketi tanıtıcı kısa bir isim olmalıdır. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi bir isim verilebilir. ġġrket UZUN ĠSMĠ: Burada Ģirket adı tam olarak verilebilir. Yalnız buradaki Ģirket ismi de 60 karakteri geçemez. Birinci satırın yetmediği durumlarda, Ģirket adına ikinci satırdan devam edilebilir. ġġrket ADRESĠ : Bu bölüme Ģirketin bulunduğu yerin adresi verilir. Diğer bölümlere (dosyaların bulunduğu disk bölümü ve setup tanımlarının bulunduğu disk bölümü ) herhangi bir Ģey yazılmaz. Burası bizim girdiğimiz bilgiler ıģığında program tarafından doldurulacaktır. Yukarıdaki bilgilere dayanarak Ģirket bilgileri girildikten sonra, F2 ġġrket KAYDI tuģuna basılır. KarĢımıza ekranın alt kısmında; EKRANDAKĠ BĠLGĠYĠ KAYIT EDĠYORUM EMĠN MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR Mesajı gelecektir. Girilen bilgiler doğru ise ıģıklandırılmıģ imleç ok tuģu ile EVET in üzerine getirilerek ENTER tuģuna basılır. KarĢımıza ETA nın program modülleri gelecektir. Kullanacağımız module EVET anlamında E harfi girilir, diğerleri ise HAYIR anlamında H olarak kalır. Bu ekranda, kullanılacak modüller E ile iģaretlendikten sonra, F2 ġġrket AÇMA ĠġLEMĠNE DEVAM tuģuna basarız. Ekrana gelen Ģu mesajda: BU ġġrkette YUKARIDA BELĠRTĠLEN DOSYALAR AÇILACAKTIR. EMĠN MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR. seçilen modüller doğru ise, ıģıklandırılmıģ imleci ok tuģu ile EVET in üzerine getirerek ENTER tuģuna basarız. (Eğer bilgisayara yüklenmemiģ bir modülü E ile iģaretlemiģsek bu modül doğal olarak çalıģtırılamayacaktır.) KarĢımıza gelen; ÇALIġMAK ĠSTEDĠĞĠNĠZ ĠLK YIL: 1997 (YYYY) 24

25 mesajına, sadece çalıģacağımız yılı girerek (ÖRNEK: 1997, 1998,... gibi) ENTER tuģuna basarız. KarĢımıza gelen Ģu mesaja; SĠSTEMDE 1997 YILI ĠLE ÇALIġMAYA BAġLAYACAĞINIZDAN EMĠN MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR yıl bilgisi doğru ise EVET onayı veriniz. Son olarak karģımıza gelen Ģu mesaja: YENĠ DOSYA AÇMA ĠġLEMĠ SONUNDA TEKDÜZEN HESAP PLANININ KENDĠLĠĞĠNDEN AÇILMASINI ĠSTER MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR EVET onayı verirsek, tek düzen hesap planındaki bütün hesaplar program tarafından otomatik olarak açılacaktır. HAYIR seçeneğini onaylarsak, MUHASEBE modülündeki F2 HESAP PLANI bölümünden, F2 YENĠ HESAP ı seçerek kendi kullanacağımız hesapları tek tek açarız. Bu konu ileride ayrıntılı olarak iģlenecektir. ġirket açma iģlemi sona ermiģtir. Shift+F10 toģlarına basarak tekrar ANAMENÜ ye döneriz. AçmıĢ olduğumuz Ģirketi, çalıģmak amacıla seçerek (Anamenü de F2 ġġrket SEÇĠMĠ nden) MUHASEBE MODÜLÜ ne girebiliriz. Eğer kod bilimiyorsa, F6 ġġrket LĠSTESĠ tuģuna basılır. Gelen ekranda kapatılacak Ģirket seçilir. Bu menüde F3 ġġrket ĠPTALĠ tuģuna basıldıktan sonra aģağıdaki mesaj gelir. BU ġġrketġ KAPATMAK ĠSTEDĠĞĠNĠZDEN EMĠN MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR EVET onayı verildikten sonra Ģu mesaj gelecektir; ġġrkete AĠT TÜM BĠLGĠLER SĠLĠNECEKTĠR, EMĠN MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR Bu mesajda EVET onayı verildikten sonra, aģağıdaki mesaja Hayır onayı verirsek Ģirketi kapatmıģ oluruz. ġġrket SĠLME ĠġLEMĠ BELĠRTĠLEN ġġrketġ TAMAMEN YOK EDER SĠLĠNEN BĠLGĠLERE TEKRAR ULAġMAK HĠÇBĠR ġekġlde MÜMKÜN DEĞĠLDĠR. SĠLME ĠġLEMĠNĠ KESMEK ĠSTER MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR ġirket kapama riskli bir iģtir. ġu unutulmamalıdır ki bir Ģirket kapatıldığında Ģirkete ait bilgilerin tamamı kaybedilecektir. Bu nedenle Ģirket kapatırken dikkatli olmak gerekir. ġirket açma iģlemi tamamlandıktan sonra; a) Servisten dosya açma iģlemi uygulanır. (F5) Servis (F3) Dosya ĠĢlemleri (F4) Yeni Dosya Açma-Kapama (F2) Yeni Dosya Açma (F3) Yeni FiĢ Dosyası Ġlk ve son aylar yazılarak (F2 )Kayıttan devam edilir. Ekrana gelen sorulara Aralık ayına kadar evet basılarak Aralık bitimine gelinir. Kaydın tamamlanması için * basılır ve kayıt tamamlanır. 25

26 b) Mahsup fiģi eğer ekrana sığmıyorsa, yine servisten saha boylarına gelinir ve mahsup fiģi ebatlarında değiģiklik yapılır. (F5) Servis (F4) Sabit Tanımlar (F3)Saha Boyları (Hesap kodu 16 karakter olarak değiģtirilebilir.) c) Üçüncü aģama olarak servisten parametrelere gelinir, gerekli incelemeler ve düzeltmeler yapılır. (F5) Servis (F4) Sabit Tanımlar (F2) Parametreler 1.6. F4 ġirket Bilgileri ġirket bilgileri incelendiğinde ya da Ģirkete ait bilgilerde yapılacak değiģiklilerde kullanılır. Genellikle, Ģirkette kullanılan program modüllerinde yapılacak değiģiklikler için kullanılır. Bu bölümde Ģirkete yeni bir program modülü eklenebilir. Bunun için ANAMENÜ de F3 ġġrket /DEVĠR ĠġLEMLERĠ tuģuna daha sonra F2 ġġrket ĠġLEMLERĠ tuģuna ve F4 ġġrket BĠLGĠLERĠ tuģuna basılır. ġirket kodu vererek ulaģtığımız ekranda Ģirket bilgileri iki sayfa halinde (yani iki ekran halinde) gelecektir. Sayfalar arası geçiģ yapabilmek için Pg Up ve Pg Dn tuģları kullanılır. 1.7.F5 Default ġirket Üzerinde çok fazla çalıģılan Ģirket, bu bölümde tanıtılırsa, ETAMENÜ programı her çalıģtırılıģında, otomatik olarak tanıtılan Ģirketle çalıģmaya hazır bekleyecektir. Yani Ģirket seçme iģlemi otomatik olarak yapılacaktır. Bunun için ANAMENÜ de,f3 ġġrket/devġr ĠġLEMLERĠ tuģuna daha sonra F2 ġġrket ĠġLEMLERĠ tuģuna ve F5 DEFAULT ġġrket tuģuna basılır. Gelen ekransa ilgili yere, DEFAULT olacak Ģirket kodu yazılarak ENTER tuģuna basılır. 1.8.F6 ġirket Listesi ANAMENÜ de, F3 ġġrket / DEVĠR ĠġLEMLERĠ tuģuna daha sonra F2 ġġrket ĠġLEMLERĠ tuģuna ve F6 ġġrket LĠSTESĠ tuģuna basılır. Daha önce tanımlanmıģ Ģirket listesi kullanıcının ihtiyacına göre kısa veya ayrıntılı olara F2LĠSTE tuģu ile ekrana F4 YAZDIRMA tuģu ile yazıcıya aktarılabilir. 1.9.F3 Yeni Yıla Devir ĠĢlemleri Bu bölümde çalıģılan tüm modüllerin Ģirket olarak yıllık devir iģlemleri yapılır. ANAMENÜ de, F3 ġġrket/devġr ĠġLEMLERĠ, daha sonra F3 YENĠ YILA DEVĠR ĠġLEMLERĠ serçildiğinde karģımıza gelen ekranda gerekli yere devir yapılacak Ģirket kodu girilir ya da F6 ġġrket LĠSTESĠ tuģundan seçilir. Ekrana devir yapılacak Ģirket 26

ETA MUHASEBE PROGRAMI

ETA MUHASEBE PROGRAMI Bilgisayarlı muhasebe, karmaşık zaman alıcı ve yorucu olan muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında çok daha kolay yapılmasını sağlayan paket programlardır. Günümüz şartlarında elle tutulan muhasebe

Detaylı

Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler

Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1. Genel Bilgiler... 3 1.1. AMAÇ... 3 1.2. KOOPERATĠF OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 3 2. Kooperatif Otomasyonu Programının ÇalıĢtırılması... 3 2.1.

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN MUHASEBE ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

Mikbüro Muhasebe Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Mikbüro Muhasebe Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 MUHASEBE MODÜLÜ 1. MUHASEBE MODÜLÜ NE GİRİŞ... 6 1.1 Hesap Planı ve Kartlar...7 1.1.1 Kartlar Yardım Tuşları...7 1.1.2 Hesap...9 1.1.2.1 Hesap Tanıtım Kartı... 9 Bunları Biliyor Musunuz?... 10 1.1.2.2

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Finans yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Finans yönetimi Finans Yönetimi 1 FİNANS YÖNETİMİ 1. FİNANS YÖNETiMİ NE GİRİŞ... 11 1.1 Kartlar... 12 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 12 1.1.2 Banka Tanıtım Kartı (071500)... 16 Banka Detay Bilgileri... 17 Mevduat

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN CARĠ HESAP ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ

AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ 1400 Sokak No : 9 D : 7 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 21 35 Pbx Fax : 463 08 04 web adresi : www.akbimkoc.com mail adresi akbimkoc@akbimkoc.com SDDOP Programı

Detaylı

Personel Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Personel Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 PERSONEL MODÜLÜ 1 per9000 NT HAKKINDA... 6 2 Programa GİRİŞ... 8 3 SİSTEM Parametreleri... 10 3.1 Şirket Parametreleri... 10 3.1.1 Şirket Tanımı... 10 3.1.1.1 Firma Parametreleri... 10 3.1.1.2 Firma

Detaylı

Asistan foto, bütün işlerinizi en iyi şekilde düzenleyen mükemmel bir raportördür. Bütün ticari hareketlerinizi, satışlarınızı,

Asistan foto, bütün işlerinizi en iyi şekilde düzenleyen mükemmel bir raportördür. Bütün ticari hareketlerinizi, satışlarınızı, 2 ÖNSÖZ Asistan foto, Lodos tarafından fotoğraf stüdyoları için özel olarak üretilmiş bir otomasyon paketidir. Fotoğraf stüdyonuzdaki tüm işlerinizin bilgisayar ortamında kontrol ve takibini sağlar. Asistan

Detaylı

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 İŞLETME MODÜLÜ 1 İşletme... 4 1.1 Parametreler...4 1.1.1 İşletme Parametreler...5 1.1.2 Kullanım Tarihleri...6 1.1.3 Asgari Kar Grupları...7 1.1.4 Grup Tanımlamaları...7 Önemli Not!... 8 1.1.5 Aktif

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN Ekim 2012 1 ÖNSÖZ Bu kitap Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde Meslek

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz

Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz ÖNSÖZ HUGIN SPEEDY model cihazımızı seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz için size gerekli bilgileri vermektedir.

Detaylı

Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011

Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011 Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011 İçindekiler Ayarlar... 4 Tip Tanımları... 6 Erişim Tipleri...6 Aile Bireyleri...7 Sağlık Kontrol Tipleri... 7 Öğrenim Durumu Tipleri... 7 Özel Durum Tipleri... 7 Ehliyet

Detaylı

Atılım Bilgisayar. Oda Üye Takip Programı 7.50 & For Rent TEMEL KULLANIM KĐTABI

Atılım Bilgisayar. Oda Üye Takip Programı 7.50 & For Rent TEMEL KULLANIM KĐTABI Atılım Bilgisayar Oda Üye Takip Programı 7.50 & For Rent TEMEL KULLANIM KĐTABI ( Versiyonların ekran görüntü renkleri değişkenlik gösterebilir, bazı özellikler daha alt versiyonlarda bulunmayabilir. Programı

Detaylı

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar... 4 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Cari Hesaplar... 9 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 9 Teminat bilgileri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN ÇEK SENET ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

AKINSOFT E-Site. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT E-Site. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı; apartmanlara, sitelere ve site yönetim şirketlerine hitap etmektedir. Program özellikleri

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satış yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satış yönetimi Satış Yönetimi 1 SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 11 1.1 Kartlar... 11 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 12 1.1.2 Cariler... 17 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 18 Teminat bilgileri ekranı...

Detaylı

Toplu İşlemler Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Toplu İşlemler Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 TOPLU İŞLEMLER MODÜLÜ 1 TOPLU işlemler... 4 1.1 Firma Seçimi...4 1.2 Personel Bildirimleri...5 1.2.1 Toplu Puantaj...5 Kazanç Tablosu... 6 1.2.2 Ödeme Bordrosu...7 1.2.3 Genel Rapor Tanımlama...8 1.2.4

Detaylı

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA MODÜLÜ 1. SATIN ALMA Modülü... 9 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Satıcılar... 13 1.1.2.1 Satıcı Tanıtım Kartı... 13 Adresler:... 17 Yetkililer:... 18

Detaylı

Aşağıdaki anlatım sırası, personel bölümünün kullanım sıralaması dır.

Aşağıdaki anlatım sırası, personel bölümünün kullanım sıralaması dır. BORDRO MODÜLÜ Personel ücretlerinin hesaplanması, Fazla mesailerin hesaplanması Başka personel kartı açılmadan aynı personelin aynı ay içerisinde firmaya ait farklı işyerlerinde çalışmalarının takibinin

Detaylı

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Genel Kayıt Alanlarına (Hesap Plan Kodu, Cari Kart, Demirbaş, Personel, Fatura, Stok Kartı ) ait Word, Excel, PowerPoint, Microsoft ofis dosyalarını ekleyebileceğiniz gibi PDF, JPG, BMP gibi resim dosyalarının

Detaylı

Barkomatik Otomasyon Sistemi

Barkomatik Otomasyon Sistemi Barkomatik Barkomatik Otomasyon Sistemi "En verimli çalışanınız" Kullanım Kılavuzu İçindekiler A- GİRİŞ... 5 1-Barkod Nedir?... 5 2-Barkod Sisteminin Faydaları Nelerdir?... 6 3-Barkod Yazdırma yönteminin

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Hizmet ve Masraf yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Hizmet ve Masraf yönetimi Hizmet ve Masraf Yönetimi 1 HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 Hİzmet ve Masraf Yönetimi... 6 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 6 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 6 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 10 1.1.3

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ BİLGİSAYAR OTOMASYON PROGRAMLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

WOLVOX ERP E-Business

WOLVOX ERP E-Business AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...11 2. KULLANIMI...11

Detaylı

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 STOK MODÜLÜ 1. stok modülü... 8 1.1 Kartlar ve Hareket Föyleri...9 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları...9 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı... 13 1.1.1.3 Kısa Stok Tanıtım

Detaylı

P e n C A D Pencere Üretim Programı

P e n C A D Pencere Üretim Programı . P e n C A D Pencere Üretim Programı 9.Baskı 2 Mart/2007 ABT Bilgisayar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 Giriş 8 ABT yi tanıyalım 8 PenCAD programı hakkında genel bilgi 9 PenCAD programının yüklenmesi ve çalıştırılması

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 içindekiler Sicil Yönetimi... 5 Sicil Kartları... 6 Sicil Bilgileri... 8 Ana Bilgiler... 8 Ödeme Bilgileri... 11 Bordro Bilgileri... 13 Diğer Bilgiler... 14 Muafiyetler...

Detaylı