KIRIKKALE BELEDİYESİ KIRIKKALE DE SAĞLIKLI KENT PLANLAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRIKKALE BELEDİYESİ KIRIKKALE DE SAĞLIKLI KENT PLANLAMASI"

Transkript

1 KIRIKKALE BELEDİYESİ KIRIKKALE DE SAĞLIKLI KENT PLANLAMASI

2 İÇME SUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ REVERSE OSMOSIS

3 Dünyada Su İçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli sorunu diye nitelendirdiğimiz ve gelecekte yaşayacağımız kesin gibi gözüken su sorununa çözüm üretme gerekliliği, bütün insanlığa sorumluluk yüklemiştir. Çünkü hali hazırda Dünyada içilebilirkullanılabilir su miktarı, yeryüzünde ki su miktarının çok küçük bir oranı olan %3 lük bir bölümünü oluşturmaktadır. Ulaşılabilir su kaynaklarının ise %1 lik bir oranda olması konunun önemini kavramamıza yeterli bir delildir.

4 Ülkemizde Su Ülkemiz açısından da konu çok farklı değildir. Özellikle son yıllarda küresel ısınmanın da etkisi ile bu sorun başta büyük şehirlerimizde fazlası ile hissedilmiştir. Hızla şehirleşen ülkemizin bu yüzyılda konuşacağı ve tedbir alması gereken en önemli sorunlarından birinin su sorunu olacağı çok açık bir şekilde gözükmektedir. Hızla gelişen, sanayileşen ve kent nüfusunun arttığı bu süreçte, özellikle hazırlıksız olan şehirlerimizin eksik alt yapı ve kaynak yetersizliği de düşünüldüğünde, önümüzdeki yıllar bizler için çok önemli yıllar olacaktır.

5 Kırıkkale de Su Bütün kamuoyu araştırmalarında insanlarımızın %90 nının üzerindeki bir kısmının, içme suyunu birinci sorun olarak görmesi, bizim için çok önemliydi Kırıkkale nin su sorunu bugünün değil, kurulduğu tarih olan 1925 ten bu yana en önemli sorunuydu. Yakın zamana kadar konutlar ancak gün aşırı su alabilmekte ve alabildiği su da yeterli sağlık koşullarından uzaktı. İç Anadolu da en az yağışın düştüğü, sıcaklığın en yüksek olduğu bölgenin bizim yöre olması, yeraltı kaynaklarının yetersizliği, işleri daha da zorlaştırmaktaydı

6 Kırıkkale de 32 yıllık yağış ortalaması 378 kg/m² iken, 2007 de bu oranın 137,7 kg/m² ye düşmesi de bizim için ayrıca önemli bir uyarıydı Bu soruna çözüm bulmak ve günlük kişinin ihtiyacını karşılamak adına İller Bankası, 1980 li yıllardan başlayarak devreye girmiş, bölgemizden geçerek Karadeniz e dökülen Kızılırmak üzerine kurulu, şehrimize 15 km uzaklıkta Kapulukaya Barajından su alarak, ihtiyacımızı karşılayacak Arıtma Tesisimizi inşaya başlamıştır

7 Klasik çökeltme sistemi ile yapılan ilk tesis, günlük ton kapasiteli bir tesis olup, 2001 yılında devreye girmiştir. Ancak kurulduğu günden bu yana düzenli su alamayan şehrimiz insanı, burada da yetersiz altyapı ve depo kapasitesinin düşüklüğü nedeniyle, ayrıca enerji kesintilerinden dolayı yine düzenli suyu temin edememiştir Bunun yanında da ırmak suyunun evsel, sanayi ve tarımsal atıklardan dolayı çok kirli olması ayrıca arıtmanın yetersiz kalmasıyla yine beklentilerine kavuşamamıştır

8 2004 e geldiğimizde yine sular sık sık kesiliyor, insanımızda bu suyu ancak kullanma suyu olarak değerlendiriyordu 2004 te suyun günlük su tüketimi ton, depo kapasitemiz ise tondu. Öncelikle depo kapasitemiz 2005 yılı sonunda tona, 2007 yılı sonu itibariyle tona çıkarıldı

9 Ayrıca suyun arıtma tesisinden su depolarına iletilebilmesi için, arıtma tesisi ile depolar arası isale hatları dâhil m, çapları 600 mm ile 1600 mm arasında değişen çelik borular döşendi Dolayısıyla su kesintisi tarihe karıştı Ama asıl olan suyun içilebilirliğiydi

10 Mevcut çökeltme sistem içme suyu arıtma tesisinde, Sülfat, Klorür, Toplam Sertlik gibi parametre değerleri ile Koku ve Tat bozukluğuna neden olan kirlenmelere müdahale edilemiyor, dolayısı ile su içilemiyordu Görüleceği üzere 2004 ten başlayan çalışmalarımızda istediğimiz neticeye ulaşıldı Suyun kesintisiz ve içilebilir bir şekilde şehrimize verilmesi sağlandı

11 2005 yılında yaptırdığımız fizibilite sonucuna göre, Kızılırmak suyunun arıtılabilmesi ve içilebilir bir su elde edilmesinin, ancak deniz suyu arıtma sistemi olan Reverse Osmosis (membran) sistemi ile mümkün olabileceği ortaya konmuştur yılında Belediyemizce ihalesi yapılan ve inşaatına başlanan Reverse Osmosis tesisi, kapasitesi ve içme suyu amacıyla kurulan Türkiye de ve bölgemizde ilk tesistir. Eski tesisimiz yeniden revize edilerek, ön arıtma yapılması sağlanmıştır. Buradan alınan su R.O. Tesisinin daha uzun ömürlü ve sıhhatli çalışmasını sağlayacak olan Ultrafiltrasyon ünitesine verilmektedir. Reverse Osmosis tesisinden elde edilen su değerleri, tabloda da görüleceği gibi ileri derecede arıtma yapılmış bir su olma özelliğine kavuşmuştur.

12 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI GIDA GÜVENLİĞİ VE BESLENME ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN MUHTELİF TARİHLERDEKİ ANALİZ RAPORLARI

13 Reverse Osmosis Tesisinden elde edilen ürün suyunda, sülfat 383 mg/lt den 2,1 mg/lt ye, klorür 292 mg/lt den 11 mg/lt ye, toplam sertlik 44 (FrS) Fransız derecesinden 5 (FrS) fransız derecesine indirilmekte, koku ve tad bozukluğu ortadan kaldırılmakta ve neredeyse saf bir su elde edilmektedir. Bu nedenle, Reverse Osmosis tesisinden elde edilen suya, gerek sağlık açısından ve gerekse agresifliğini ortadan kaldırmak için son arıtma ünitesinde mineraller eklenmektedir m3/gün kapasiteli Reverse Osmosis ünitesi ve İçme Suyu ile ilgili diğer harcamalarla birlikte su için toplam yatırımımız YTL olmuştur.

14 Barajdan gelen ham suyun arıtılarak şehir şebekesine iletilmesi kademeleri arasında, yapılan bütün arıtma işlemleri, her gün rutin olarak kontrol edilmektedir

15 Kırıkkale İçme Suyu Projesi, şehrin 70 yıllık su problemini tarihe gömen ve Türkiye de bir ilk olma özelliği taşıyan bir proje olmuştur

16 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN TOPLANMASI

17 Atık Yağlar hakkında 1 lt kullanılmış yağ 1 milyon litre yeraltı suyunu kirletmektedir. Yeraltı sularının kirlenmesinde lavabolardan dökülen kullanılmış yağların %25 etkisi olduğu belirlenmiştir. Atık yağlar su yüzeyini kapladığı ve güneş ışığını engellediği için sudaki canlı yaşamı bitirir. Atık yağlar lavabolarda ve kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara ve zararlara neden olmaktadır. Vatandaşlar lavabo açıcılara, belediyemiz ise kanalizasyon sistemlerine büyük paralar ödemektedirler.

18 ATIK YAĞLARINIZI TOPLUYORUZ tarih ve sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin 8. maddesinde belediyelerce alınacak tedbirler sorumluluğunda, Belediyemiz, İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüz, Albiyobir Alternatif Enerji ve Biodizel üreticileri birliği ile ortaklaşa bir seminer düzenlenmiştir.

19 Çevre ve Orman Bakanlığımızın Lisanslı Alternatif Enerji ve Biodizel Üreticileri Birliği Derneği ALBİYOBİR ile Belediyemiz arasında Bitkisel Atık Yağ Toplama Protokolü imzalandı Bitkisel Atık Yağ Üreticisi konumundaki 57 adet işyeri ile sözleşme yapıldı, Bugüne kadar Kg Bitkisel Atık Yağ toplanmıştır. Pilot bölge olarak seçilen Kaletepe mahallemizde; 500 adet müstakil, 100 Adet apartman olmak üzere, toplam 1500 haneden yağ toplama çalışmalarına başlanmıştır.

20 GENEL ÇEVRE EĞİE ĞİTİMİ PROJESİ

21 Yarının büyükleri olan çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız çevre bilinci ile duyarlı bireylerin oluşturulması öncelikli hedefimizdir. Okullarda başlattığımız temizlik kampanyaları bizi bu hedefe adım adım yaklaştırmaktadır.

22 Çocuklardan başlanarak yapılan bu eğitim e çalışmaları,, geri dönüşüm d m konulu tiyatro gibi bilinçlendirme lendirme çalışmaları sonucunda uygulanacak çevre projelerinden daha fazla verim alınaca nacağı tahmin edilmektedir.

23 CUMHURİYET MEYDANI VE SEVGİ YOLU DÜZENLEMESİ

24 Yeni Hali Bu proje sağlıkl klı kent ilkeleri doğrultusunda, mevcut meydanın fonksiyonlarının, n, işlerlii lerliğinin inin ve fiziki sorunlarının çözümüne ilişkin, yeni kentsel tasarım m anlayışı ile gerçekle ekleştirilmiştir Eski hali

25

26 Teşekk ekkürler

K r kkale de Su. bir damla hayat

K r kkale de Su. bir damla hayat Kuruluflundan Günümüze bir damla hayat K r kkale Belediyesi A ustos-2008 Bilinen tüm yaşam biçimleri için gerekli olan, saf halde iken tadı ve kokusu bulunmayan su, hayatın olmazsa olmaz bir parçasıdır.

Detaylı

KIRIKKALE 1925 lerde 1929 Kırıkkale 1929 da 3000 1935 Genel Nüfus Sayımında 4599 a 1941 205.208

KIRIKKALE 1925 lerde 1929 Kırıkkale 1929 da 3000 1935 Genel Nüfus Sayımında 4599 a 1941 205.208 KIRIKKALE KIRIKKALE Kırık köyü arazileri üzerine kurulmuş, gelişmiş ve büyümüştür. 1925 lerde Mühimmat Fabrikasının temellerinin atılması, DDY buradan geçmesi gibi unsurlar şehrin oluşmasında önemli rol

Detaylı

DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Sibel ÇUKURLUOĞLU ÇİZMECİOĞLU*, Dr. Ülker GÜNER BACANLI** *Denizli Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, scizmecioglu@denizli.bel.tr.

Detaylı

METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ

METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ Canan KARAKAŞ ULUSOY * Dünyada kentsel nüfus hızla artmaktadır. Sağlıklı su hizmeti sunma maliyetleri metropolitan alanlarda kentsel nüfusun hızla

Detaylı

Yıldız Ülkemin Marka Şehri Ankara

Yıldız Ülkemin Marka Şehri Ankara ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.aski.gov.tr Yıldız Ülkemin Marka Şehri Ankara 1 ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 8 ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

TMMOB GAZİANTEP KENT SEMPOZYUMU Yaşanabilir Gaziantep. 17-18 Nisan 2015 Gaziantep ATIKLAR, ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

TMMOB GAZİANTEP KENT SEMPOZYUMU Yaşanabilir Gaziantep. 17-18 Nisan 2015 Gaziantep ATIKLAR, ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ TMMOB GAZİANTEP KENT SEMPOZYUMU Yaşanabilir Gaziantep Hazırlayan Mehmet Ebreç USALP TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Gaziantep İl Temsilcisi 17-18 Nisan 2015 Gaziantep ATIKLAR, ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLARDAN

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Stratejik Plan 2015-2019. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! İR BELEDİYESİ DÜRLÜĞÜ Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! 1 Gaziantep, Anadolu nun ilk yerleșim yerlerinden biri olması nedeniyle en eski kültür merkezlerinden

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı. ASKİ Genel Müdürlüğü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı. ASKİ Genel Müdürlüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ Genel Müdürlüğü ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO : 13 ASKİ Genel Müdürlüğü 2013 Bütçe Yılı Performans Programı Strateji

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

SU ve YAŞAM Ekim 2012

SU ve YAŞAM Ekim 2012 SU ve YAŞAM Ekim 2012 SU ve YAŞAM Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, ASKİ-SUKADER, Çevre Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Halkevleri, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi,

Detaylı

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2016 STRATEJİK PLAN 1 2 2012-2016 STRATEJİK PLAN İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU...4,5 I-GENEL BİLGİLER Stratejik Plan ve Yasal Dayanağı......6 Durum Analizi...6 Teşkilat

Detaylı

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi İçme Suyu Kaynakları ve Kaynakların Korunması, Altyapı ve Atıksu, Hava Kalitesi, Katı Atıklar, Tıbbi

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

TÜRKİYE NİN YERALTISUYU KAYNAKLARI VE SU POLİTİKALARI. Jeoloji Müh. Behiç ÇONGAR YER ALTI SUYU KİRLİLİĞİ

TÜRKİYE NİN YERALTISUYU KAYNAKLARI VE SU POLİTİKALARI. Jeoloji Müh. Behiç ÇONGAR YER ALTI SUYU KİRLİLİĞİ TÜRKİYE NİN YERALTISUYU KAYNAKLARI VE SU POLİTİKALARI Jeoloji Müh. Behiç ÇONGAR YER ALTI SUYU KİRLİLİĞİ Yeryüzüne ulaşan suyun özellikleri, yağmur ve kar suyu analizleriyle belirlenebilmektedir. Genellikle

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. 1 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A-Vizyon ve Misyon B-Kalite Politikamız C-İlkelerimiz ve Değerlerimiz D-Yetki,Görev ve Sorumluluklar E-İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

ALTYAP. 2014 Yıl: 2. Sayı: 6-7 ISSN 2147-2998. Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Fuarı. 450 Tonluk Yerli YYD Makinası Üretildi. Sapanca Gölü Kurumasın

ALTYAP. 2014 Yıl: 2. Sayı: 6-7 ISSN 2147-2998. Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Fuarı. 450 Tonluk Yerli YYD Makinası Üretildi. Sapanca Gölü Kurumasın ISSN 2147-2998 Üç ayda bir yayınlanır. Ocak - Haziran 2014 Yıl: 2 Sayı: 6-7 ALTYAP VE Resmi yayınıdır. İstanbul Fuar Merkezi (İFM) www.sukayipkacakforumu.org Su Kayıpları için Yönetmelik Yayımlandı Su

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

Çevre Yönetiminin Bir Aracı Olarak Atık Yönetimi: Antakya Metropoliten Alanı Örneği

Çevre Yönetiminin Bir Aracı Olarak Atık Yönetimi: Antakya Metropoliten Alanı Örneği Çevre Yönetiminin Bir Aracı Olarak Atık Yönetimi: Antakya Metropoliten Alanı Örneği Şenol Adıgüzel * Özet: Günümüzde artan sanayileşme ve kentleşme hareketleriyle birlikte atık sorunu önemli bir çevresel

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ

ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ: ÜLKELER ARASI SU TRANSFERİ PROJELERİ Taner KİMENÇE Taner KİMENÇE 1978 yılında Ağrı nın Hamur ilçesinde doğdu. 1998 yılında

Detaylı