İSTANBUL İÇMESUYU VE ATIKSU ŞEBEKELERİNİN SİSMİK PERFORMANSI. Özal YÜZÜGÜLLÜ 1, Koray.UĞURLU 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL İÇMESUYU VE ATIKSU ŞEBEKELERİNİN SİSMİK PERFORMANSI. Özal YÜZÜGÜLLÜ 1, Koray.UĞURLU 2 yuzugul@boun.edu.tr, koray@stela.com."

Transkript

1 İSTANBUL İÇMESUYU VE ATIKSU ŞEBEKELERİNİN SİSMİK PERFORMANSI Özal YÜZÜGÜLLÜ 1, Koray.UĞURLU 2 Öz: Bu çalışmada (UĞURLU 22)İstanbul Metropol alanı içinde kalan içmesuyu ve atıksu şebekelerinin hasar görme derecelerinin belirlenmesi ve çökme ihtimallerinin tayini için yurdumuzda ve yurt dışında yaygın bir şekilde kullanılan ATC-25 (CHRISTOPHER 1991) ve HAZUS (FEMA 1997) metodlarından ve hasargörebilirlik eğrilerinden yararlanılmıştır. Ancak ATC-25 ve HAZUS ta yer alan hasargörebilirlik eğrileri geliştirildikleri ülke şartlarını yansıttığından eğriler olduğu gibi kullanılmayıp, gerçekci bir yaklaşımla yurdumuz koşulları ve inşaat kalitesine göre uyarlanarak kullanılmışlardır. Çalışma sonunda, İstanbulda bir senaryo depremi altında İçmesuyu ve Atıksu Şebekelerinde oluşabilecek hasar tipleri ve tamir süreleri metropol alanı içinde yer alan herbir ilçe için ayrı ayrı hem tablo hem de GIS formatında verilmiştir. Anahtar Kelimeler : Atıksu, Deprem, İçmesuyu, İstanbul Giriş İçmesuyu ve Atıksu Şebekeleri çok sayıda hasar verebilecek etkene maruzdur.bunlardan depremin olumsuz etkisi en ön sırada yer alır, zira birçok altyapı depremden etkilenir. Geçmişte içmesuyu ve atıksu kesintisi çok sayıda probleme sebep olmuştur. İçme suyu kaynaklarının kirlenmesi bulaşıcı hastalıkların salgın haline gelmesine neden olmuştur. 26 Aralık 24 Sumatra depreminindeki salgın hastalık tehlikesi hala güncelliğini korumaktadır.su kesintisinin yaratacağı bir başka olay da tehlikeli boyuttaki yangınların su yokluğu nedeniyle yayılıp afet haline dönüşmesidir. İstanbul un nüfusu 42 yılda, yıllık 4.6 % artışla 2 yılında 12 milyona ulaşmıştır. 21 da 17.3 milyona ve 22 yılında 23.2 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.her yıl 4 kişi istanbula göç etmektedir. İstanbul un yıllık nüfus artışı Türkiye ortalamasının hemen hemen iki katıdır. Bu sağlıksız nüfus artışı nedeni ile, İstanbulda yıllarca birçok altyapı problemi çözümsüz kalmıştır. Kullanılan Yöntem Bu çalışma kapsamı içinde yer alan içmesuyu ve atıksu şebeke bileşenleri şunlardır: İçme Suyu Şebekesi : Kanallar, Pompa İstasyonları, Su Hazneleri, Arıtma Tesisleri, Terminal Rezervuarları,Ana Hatlar ve Kuyular; Atıksu Şebekesi : Anahatlar, Tali Hatlar, Pompa İstasyonları, Arıtma Tesisleri ve Tüneller Yukarıda sıralanan bütün şebeke elemanlarına ait sayısal veriler ( boru çapı, uzunluğu,cinsi,vb gibi) İSKİ den temin edilmiştir. Sistem Bilgileri: Toplam boru uzunluğu : İçmesuyu km Atıksu : km Yükseltilmiş Boru Geçisi : 13 adet 62 adet Pompa İstasyonu : Arıtma Tesisi : Su Haznesi : 4 Terminal Rezervuar : 115 ATC 25 Yöntemi Hasar tahmini için iki ana veriden yararlanılmıştır. Deprem Tehlikesi ve Hasargörebilirlik. Deprem tehlikesi olarak sadece yer sarsıntısının ve sıvılaşmanın etkileri göz önüne alınmıştır..çalışma alanında aktif fay yer bulunmadığından faylanma etkisi kapsam dışı bırakılmıştır. Hasargörebilirlik eğrileri hasar tahmini için geliştirilen en temel unsurlardan biridir. İstanbuldaki yerel koşullar ve inşaat kalitesi göz önüne alınarak, ATC 25 te (Christopher 1991) kullanılan ve ABD koşullarına göre geliştirilen eğrilerden deprem hesabı olan ve deprem hesabı olmayan sistemler için verilen eğrilerin ortalaması İstanbul için kabul edilmiş ve hasar tahminlerinde bu eğriler kullanılmıştır. Şekil 1 te İstanbul İçmesuyu Şebekesinde yer alan Pompa İstasyonları için kullanılan eğri örnek olarak verilmştir. 1 Boğaziçi Üniversitesi, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul 1376

2 Damage % Pumping Station MMI Calif ornia Major Earthquakes (with Seismic Design) All Other Areas (without Seismic Design) İstanbul Şekil 1. İstanbul İçmesuyu Şebekesindeki Pompa İstasyonları için geliştirilen Hasargörebilirlik Eğrisi ATC25 Yönteminden elde edilen Hasar Tahminleri Marmara Fayında oluşabilecek 7.5 büyüklüğündeki bir senaryo depreminden kaynaklanacak şiddet haritaları üzerine içmesuyu ve atıksu sistemi süperpoze edilmiş.( Şekil 2) (Şekil 3) ve sistem elemanına ait geliştirilen hasargörebilirlik eğrileri yardımı ile İstanbul Metropolitan alanı içinde yer alan herbir ilçede oluşabilecek hasarlar ve tamir süreleri tahmin edilmiştir Şekil 2. İstanbul İçmesuyu Şebekesi 1377

3 Şekil 3. İstanbul Atıksu Şebekesi Şekil 4 te Avrupa Yakasındaki İlçelerde İçmesuyu Şebekesi Borularında beklenen kırık sayıları, Şekil 5 te Asya Yakasındaki İlçelerde İçmesuyu Şebekesi Borularında beklenen kırık sayıları, Şekil 6 da Avrupa Yakasındaki İlçelerde Atıksu Şebekesi Borularında beklenen kırık sayıları, Şekil 7 de Asya Yakasındaki İlçelerde Atıksu Şebekesi Borularında beklenen kırık sayıları, verilmiştir. Number of Breaks for Each District at European Side Avcılar Bağcılar Bahçeköy Bahçelievler Bakırköy Bayrampaşa Beşiktaş Beyoğlu Bolluca Eminönü Esenler Eyüp M. Eyüp Fatih G.Osmanpaşa M. G.Osmanpaşa Göktürk Güngören Haraçcı İmrahor Kağıthane Küçükçekmece Sarıyer Şişli Taşoluk Zeytinburnu Şekil 4. İçmesuyu Borularında Beklene Kırık Sayısı (Avrupa Yakası) 1378

4 Number of Breaks for Each District at Asian Side Adalar Alemdağ Beykoz M. Beykoz Kadıköy Kartal M. Kartal Maltepe Pendik M. Pendik Sultanbeyli Tuzla Ümraniye M. Üsküdar Şekil 5. İçmesuyu Borularında Beklene Kırık Sayısı ( Asya Yakası) 25 Number of Breaks for Each District at European Side Avcılar Bağcılar Bahçeköy Bahçelievler Bakırköy Bayrampaşa Beşiktaş Beyoğlu Eminönü Esenler Eyüp M. Eyüp Fatih G.Osmanpaşa Göktürk Güngören Kağıthane Küçükçekmece Sarıyer Şişli Taşoluk Zeytinburnu Şekil 6. Atıksu borularında beklene kırık sayısı ( Avrupa Yakası) 1379

5 Number of Breaks for Each District at Asian Side Adalar Alemdağ Beykoz Kadıköy Kartal M.1 Kartal M.2 Kartal Maltepe Pendik M. Pendik Sultanbeyli Tuzla Ümraniye Üsküdar Şekil 7. Atıksu Borularında Beklene Kırık Sayısı ( Asya Yakası) Şekil 8,9 ve 1 da Atıksu Sistemine ait sırasıyla Pompa İstasyonu, Arıtma Tesisi, ve Tünel hasar yüzdelerine ait grafikler verilmiştir. Şekil 11,12,13,14 ve 15 te ise İçmesuyu na ait sırasıyla Pompa İstasyonu, Arıtma Tesisi, Su Haznesi Yükseltilmiş Nakil Hattı ve Terminal rezervuarlarına ait hasar yüzdeleri verilmiştir. Aşağıdaki satırlarda ATC 25 Yönteminden elde edilen hasar tahminleri ve tamir sürelerinin Tablo larla ifade edildiği şekline ait 3 adet örnek yer almaktadır. Pumping Station Treatment Plant %12 %24 %43 %36 %36 %28 %21 Şekil 8. Atıksu Pompa İstasyonu Hasarı Şekil 9. Atıksu Arıtma Tesisleri Hasarı 138

6 Tunnel %8 Pumping Station 6% 1% 33% 6% %92 Şekil 1. Atıksu Tünel Hasarı Şekil 11. İçmesuyu Pompa İstasyonları Hasarı Treatment Plant %17 Transmission Aqueduct % % % %83 % Şekil 12. İçmesuyu Arıtma Tesisleri Hasarı Şekil 14. İçmesuyu Kanalları Hasarı %25 Storage Reservoir Terminal Reservoir %15 %75 %85 Şekil 13. İçmesuyu Hazneleri Hasarı Şekil 15. Terminal Rezervuarları Hasarı 1381

7 Örnek 1 ( Avcılarda Yeraltı Boru Hattı Hasarı) No.1 / Çapı : 5mm / Deprem Şiddeti : MMI 9 / Uzunluğu :.194 km / / Sıvılşma bölgesi uzunluğu :.194 km / Sıvılaşma ihtimali : Yüksek / Titreşimden dolayı kırılma :.3145 / / Sıvılaşmadan dolayı kırılma : / Toplam Kırılma : / / Titreşim hasarı tamir süresi :, deprem hesabı varsa 5 gün; deprem hesabı yoksa 12 gün / / Sıvılaşma hasarı tamir süresi /deprem hesabı varsa : 5 gün ; deprem hesabı yoksa 12 gün / Örnek 2 ( Sarıyerde Pompa İstasyonu) No. SAR4 / Deprem Şiddeti : MMI 8 / Sıvılaşma ihtimali : Yüksek / Titreşimden dolayı hasar / / Sıvılaşmadan dolayı hasar : / Hasar Derecesi : Ağır / Titreşim hasarı tamir süresi :, deprem hesabı varsa 34 gün; deprem hesabı yoksa 53 gün / / Sıvılaşma hasarı tamir süresi /deprem hesabı varsa : 53 gün ; deprem hesabı yoksa 78 gün Örnek 3 ( Eyüp te Arıtma Tesisi ) No. EYM2 / Deprem Şiddeti : MMI 6 / Titreşimden dolayı hasar : /Toplam hasar : / / hasar Derecesi : Hafif HAZUS a göre Hasar Tahmini HAZUS (FEMA 1997) Yönteminde Hasargörebilirlik eğrileri Maksimum Yer İvmelerine tekabül eden hasar derecelerinin gerçekleşme ihtimalllerinin yüzdesi olarak verilmiştir. Hasar dereceleri Az,Orta,Ağır ve Göçme olmak üzere dört sınıfa ayrılmıştır. Örnek 4 ( Örnek 3 ün HAZUS Yöntemine göre değerlendirilmesi) Eyüp teki arıtma tesisinin bulunduğu yerdeki Maksimum Yer İvmesi.12 g dir. HAZUS ta Arıtma tesisleri için verilen hasargörebilirlik eğrilerinden,.12 g ve normal üretim şartlarına haiz orta kapasiteli bir arıtma tesisi kabulu için, aşağıdaki hasar dereceleri okunabilir: Göçme veya ağır hasar ihtimali : % Orta hasar ihtimali : 3 % Hafif hasar ihtimali : 43 % Özet Sonuçlar 143 boru kırığı ile,boru hatlarında en fazla hasar Küçükçekmecede beklenmelidir. Orta-ağır hasar seviyesinde olmak üzere, en fazla Pompa İstasyonu hasarının Adalarda oluşma ihtimali çok yüksektir.en fazla arıtma tesisi hasarı orta hasar seviyesinde olmak üzere Taşoluk ve Beykoz da görülecektir. Küçükçekmece deki rezevuarlarında en çok orta seviyede hasar beklenmelidir. Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece Sarıyer, Adalar, Beykoz. Maltepe Pendik ve Sultanbeyli deki terminal rezervuarlarında beklenen hasar da orta seviyede olacaktır. Atıksu anahat borularındaki en fazla hasar, 216 boru kırığı ile Bakırköy de oluşacaktır Pendik ve Tuzla tünellerinde orta seviyede, Zeytinburnu, Adalar ve Kartaldaki pompa istasyonlarınada ise orta - ağır hasar seviyelerinde hasar beklenmelidir. Avcılar,Bakırköy Beykoz ve Tuzla daki arıtma tesislerinde ağır hasar beklenmelidir. İçmesuyu borularındaki toplam boru kırığı 1191 adet olarak tahmin edilmektedir.. Bunlardan 72 adedi sıvılaşmadan dolayı hasar görecektir. Benzer şekilde Atıksu borularındaki toplam boru kırığı 1959 adet olup bunlardan 94 adedinin oluşma sebebi yine sıvılaşmadır. KAYNAKLAR 1382

8 1. UĞURLU K.22, Earthquake Risk Assessment of Water Supply and Sanitary Sewer Systems in İstanbul metropolitan Area, Boğaziçi Üniv. Deprem Müh. Y.Lisans Tezi 2. CHRISTOPHER R., ATC 1991, ATC-25 Seismic vulnerability and Impact of Disruption of Lifelines in the conterminous United States, Applied Technology Council,EQE Inc. Redwood City, California,USA 3. National Institute of Building Sciences for Federal Emergency Management Agency, 1997, Earthquake Loss Estimation Methodology HAZUS, Technical Manual Vol.1 Washington D.C. Federal Emergency Managment Agency 1383

ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk TOPRAK 1, Filiz TAŞKIN 2, A. C. KOÇ 1, Şule VARDAR 3 stoprak@pamukkale.edu.tr, ftaskin@student.pamukkale.edu.tr,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması 6.2.2. Bina Verisi Sismik Mikrobölgeleme de hasar hesaplamalarının yapılabilmesi için, Çalışma alanı

Detaylı

İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Haluk GERÇEK İTÜ İnşaat Fakültesi, Ulaştırma Anabilim Dalı, 34469 Maslak,

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL FATİH İLÇESİ YEŞİL ALAN YETERLİLİĞİNİN MARMARA DEPREMİ ÖNCESİ VE SONRASI DEĞERLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

İSTANBUL FATİH İLÇESİ YEŞİL ALAN YETERLİLİĞİNİN MARMARA DEPREMİ ÖNCESİ VE SONRASI DEĞERLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2009 İSTANBUL FATİH İLÇESİ YEŞİL ALAN YETERLİLİĞİNİN MARMARA DEPREMİ ÖNCESİ VE SONRASI DEĞERLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ Yıldız

Detaylı

İSTANBUL`DA ULAŞIM VE HAREKETLİLİK

İSTANBUL`DA ULAŞIM VE HAREKETLİLİK İSTANBUL`DA ULAŞIM VE HAREKETLİLİK ÖZET BİLGİ - İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. İSTANBUL'DA ULAŞIM VE HAREKETLİLİK ANKET BİLGİLERİ...7 1.1 Genel Hareketlilik Bilgileri...7 1.2 Hareketlilik Oranları...9 1.3 Ulaşım

Detaylı

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları 3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI İstanbul un nüfus artış hızı, ülke genelinin nüfus artış hızlarından geçmişte sürekli daha yüksek oranda gerçekleşmiş olup, ülke genelinin iki katından fazladır.

Detaylı

İSTANBUL MEYDANLARI BİLDİRİ ÖZETİ. Kent Genelindeki Önemli Meydanların ve Plan Kararları Doğrultusunda Belirlenen Öneri Meydanların Değerlendirilmesi

İSTANBUL MEYDANLARI BİLDİRİ ÖZETİ. Kent Genelindeki Önemli Meydanların ve Plan Kararları Doğrultusunda Belirlenen Öneri Meydanların Değerlendirilmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü İSTANBUL MEYDANLARI Kent Genelindeki Önemli Meydanların ve Plan Kararları Doğrultusunda Belirlenen Öneri Meydanların

Detaylı

İSTANBUL DA İTFAİYE İSTASYONU YERLERİNİN SEÇİMİ İÇİN YENİ BİR MODEL

İSTANBUL DA İTFAİYE İSTASYONU YERLERİNİN SEÇİMİ İÇİN YENİ BİR MODEL Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 4 Sayfa: (2-12) YA/EM 2009 Özel Sayısı İSTANBUL DA İTFAİYE İSTASYONU YERLERİNİN SEÇİMİ İÇİN YENİ BİR MODEL Emel AKTAŞ 1, Özay ÖZAYDIN 2, Füsun ÜLENGİN 2*, Şule

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 42-54 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 42-54 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 42-54 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com KENTLEŞMENİN BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ HAVZASINDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMLERİ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ

Detaylı

PETROKİMYASAL TESİSLERİNDEKİ DEPOLAMA TANKLARININ SİSMİK DAVRANIŞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

PETROKİMYASAL TESİSLERİNDEKİ DEPOLAMA TANKLARININ SİSMİK DAVRANIŞIN DEĞERLENDİRİLMESİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey PETROKİMYASAL TESİSLERİNDEKİ DEPOLAMA

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU SAF GYO A.Ş. İSTANBUL-ŞİŞLİ- MECİDİYEKÖY 2013_300_37_REVİZYON MECİDİYEKÖY İŞ MERKEZİ 2013 ADA 85 PARSEL 124, 125, 126, 127, 128, 129 NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER İÇİNDEKİLER 1. RAPOR

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL ARNAVUTKÖY-ÖMERLİ 113 ADA 8 PARSEL 2014_300_13 FECİR İŞ MEREZİ DAİRE İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2. RAPOR BİLGİLERİ... 4 3.

Detaylı

İSTANBUL İLİ ŞİŞLİ İLÇESİ ORTAKÖY MAHALLESİNDE 1 ADET ARSA DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ ŞİŞLİ İLÇESİ ORTAKÖY MAHALLESİNDE 1 ADET ARSA DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/ İST. Tel : (216) 474 03 44 Faks : (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL İLİ ŞİŞLİ İLÇESİ ORTAKÖY MAHALLESİNDE 1 ADET ARSA

Detaylı

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ KAYABAŞI MAHALLESİ KAYAŞEHİR MERKEZ AVM 236 BAĞIMSIZ BÖLÜM DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ KAYABAŞI MAHALLESİ KAYAŞEHİR MERKEZ AVM 236 BAĞIMSIZ BÖLÜM DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/ İST. Tel :(216) 474 03 44 Faks :(216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ KAYABAŞI MAHALLESİ KAYAŞEHİR

Detaylı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP 3.KISIM DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP 3.KISIM DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP

Detaylı

SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI. Can Bülent KARAKU޹, Sayiter YILDIZ¹, Orhan CERİT²

SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI. Can Bülent KARAKU޹, Sayiter YILDIZ¹, Orhan CERİT² S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.25, s.1, 2010 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.25, n.1, 2010 SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI Can Bülent KARAKU޹, Sayiter

Detaylı

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/1A Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU EMLAK

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

İstanbul un Su Krizi ve Kolektif Çözüm Önerileri

İstanbul un Su Krizi ve Kolektif Çözüm Önerileri İstanbul un Su Krizi ve Kolektif Çözüm Önerileri 1.Baskı Sosyal Değişim Derneği Aralık 2014, İstanbul İstanbul un Su Krizi ve Kolektif Çözüm Önerileri Dr. Akgün İlhan, Dursun Yıldız, Fatma Zişan Tokaç,

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REV946 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NOVOTEL VE İBİS OTEL ZEYTİNBURNU / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ Su Hayattır İsraf Etmeyelim... 2014 FAALİYET RAPORU FAALİYET 14 R APORU İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ İ S K İ 1 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2 Ekonomisi

Detaylı

TARİHİ MALATYA ULU CAMİSİNİN SİSMİK DAVRANIŞI

TARİHİ MALATYA ULU CAMİSİNİN SİSMİK DAVRANIŞI ÖZET: TARİHİ MALATYA ULU CAMİSİNİN SİSMİK DAVRANIŞI H.Erkek, Y.Calayır 2, E.Sayın 2 ve M. Karaton 2 İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Malatya 2 Fırat Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2-6 Nisan 2007, Ankara TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

Detaylı

ALTERNATİF SU KAYNAKLARI

ALTERNATİF SU KAYNAKLARI ALTERNATİF SU KAYNAKLARI Araş. Gör. Dr. Nusret KARAKAYA Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Müh. Fak., Çevre Mühendisliği Bölümü, Çorlu/Tekirdağ, nusretk@corlu.edu.tr ÖZET Prof. Dr. İ.Ethem GÖNENÇ İGEMPortal,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Deprem Etkisi

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Deprem Etkisi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2014 (1-11) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 6, No: 2, 2014 (1-11) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı