NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 1 / 11 İÇİNDEKİLER 1. Amaç 2. Kapsam 3. Sorumlular 4. Uygulama: 4.1. Laboratuar Kuralları: 4.2. Materyal Kabulü: 4.3. Makroskobik Değerlendirme: Biopsi Materyalleri: Sitoloji Materyalleri: 4.4. Mikroskobik Değerlendirme: 4.5. Histokimyasal Boyama Yöntemleri: 4.6.Sitolojik Değerlendirmeler 4.7. Özel Teknik Gerektiren Çalışmalar: 4.8. Kalite Kontrol Çalışmaları. 4.9.Örneklerin Raporlanması Panik Tanı Panik Tanı Kriterleri PANİK TANI BİLDİRİMİ Raporun Hazırlanmasına Yönelik Düzenleme Raporlarin Iletilmesi 4.13.PREPARAT, BLOK VE RAPORLARIN ARŞİVLENMESİ Laboratuvar Malzeme Temini:

2 2 / AMAÇ: Patoloji Laboratuarına gelen numunelerin alınması, taşınması, laboratuara doğru kabulü, çalışılması, dağıtımı ve saklanmasına ilişkin yöntemleri belirlemektir. 2. KAPSAM: Patoloji Laboratuarı hekimi, laboratuar teknisyeni ve diğer çalışanları kapsar. 3. SORUMLULAR: Patoloji uzmanı -Patoloji teknisyeni -Patoloji sekreteri -Temizlik görevlisi Diğer birimler işleyişlerini bu prosedüre göre düzenlemekle sorumludur. 4. UYGULAMA: 4.1. Laboratuar Kuralları: 1-Aylık iş bölümünün sorumlu uzman tarafından çalışma listelerine işlenmesi (Hekim ve teknisyen aylık çalışma listeleri). 2-Çalışma ortamında gerekli kişisel koruyucu ekipmanlarla donanılması ( Patoloji Laboratuvarı Güvevnlik rehberi) 3-Çalışma ortamının ve cihazların temizliğinin sağlanması (Patoloji Laboratuvarı temizlik ve bakım talimatı). 4- Tüm cihazların bakım ve kullanım talimatına uygun kontrol edilerek çalıştırılması (Patoloji cihazları kullanım talimatları). 5-Gönderilen materyallerin uygun koşullarda transferinin ve saklanmasının sağlanması (Dokuların transferi ve saklama koşulları talimatı). 6-Gelen materyallerin kabul edilebilirliğinin değerlendirilmesi ve kayıtlarının yapılması (.Materyallerin kabul, örnek kodlama ve kayıt talimatı) ve etiketlenmesi ( Materyallerin kabülü ve etiketlenmesi talimatları). 7-Materyaller makroskopik olarak işleme alınmadan önce ortamdaki uçucu kimyasallara karşı önlem alınması ( Uçucu kimyasallara karşı koruyucu önlemler talimatı). 8-Materyallerin makroskopi kabininde işleme alınması ( Makroskopi kabini kullanma talimatı). 9-Materyallerin makroskopik incelemelerinin yapılması, tariflenmesi ve uygun kesitler alınması. Her dokunun alınma şekli ve tariflenmesi farklıdır. Her dokunun üç boyutu, rengi, ağırlığı, bütünlüğü hakkında yorum yapılır. Dokuların kesit alınma şekli ön tanısına ve patoloğun ön incelemesine göre değişir.

3 3 / İşlem sonunda görevli patoloji teknisyeni her bir örnekten kaç parçanın kasetlenerek alındığını patoloji laboratuvarı doku takip çizelgesine işler (Patoloji laboratuvarı doku takip çizelgesi). 11-Doku takip cihazında dokunun saydamlaştırılması ve sertleştirilmesi yapılır( Yarı kapalı doku takip cihazı kullanım talimatı). 12-Doku takip cihazının solüsyonları uygun aralıklarla değiştirilerek ilgili formlara işlenir ( Doku takip cihazı solüsyonlarını değiştirme talimatı). 13- Doku takip cihazının ısı takibi yapılarak ilgili forma işlenir ( Doku takip cihazı aylık ısı takip çizelgesi). 14-Bloklama cihazı ile dokular kesit alınmak üzere parafine gömülür (Doku bloklama cihazı kullanma talimatı). 15-Doku gömme cihazının parafininin gerektiğinde değiştirilmesi ya da eklenmesi ilgili forma işlenir ( Doku gömme cihazı takip formu). 16- Doku gömme cihazının sıcaklık takibi yapılarak ilgili forma işlenir ( Doku gömme cihazı aylık ısı takip çizelgesi). 17-Mikrotom ile uygun kesit alınması ( Mikrotom cihazı kullanma ve kesit alma talimatı). 18-Kesitlerin etüvde deparafinize edilmesi ( Etüv kullanma talimatı). 19-Etüv ısısının ölçülerek ilgili forma işlenmesi ( Etüv aylık ısı takip çizelgesi). 20-Kesitlerin otomatik boyama cihazında işlem görerek hazır hale gelmesi sağlanır (Otomatik boyama cihazı kullanım talimatı). 21-Boyama cihazının solüsyonlarının uygun aralıklarla değiştirilir ve ilgili forma işlenir ( Boyama cihazı solüsyonlarını değiştirme talimatı). 22-Laboratuvara ulaştırılan sitolojik materyallerle smearlerin boyanması ( Sitolojik materyallerin hazırlanması ve boyanması talimatı ile Pap boyanma talimatı). 23-Lamların konduğu mapeler raporları ile birlikte mikroskopik inceleme yapılmak üzere ilgili patoloji uzmanına teslim edilir (Mikroskop cihazı kullanma talimatı). 24- İnceleme sonucunda tanının konması ile rapor hazırlanır ve imzalanır. 25-Raporların dağıtılması ve dosyalanması ( Mikroskopik inceleme sonrası rapor dağıtım talimatı). 26-Raporların plananan süre içinde teslim edilmesi (Sonuç verme süreleri talimatı). 27-Gereklilik durumunda konsültasyon işleminin planlanarak gerçekleştirilmesi (Konsültasyon istem talimatı). 28-Makroskopik artıkların usulüne uygun olarak uzaklaştırılmasının sağlanması ( Patoloji laboratuvarı atık talimatı).

4 4 / İşlem sırasında tıbbi atıklar listelenerek ilgili forma işlenir ( Artan makroskopik materyalin atım tutanağı). 30-Raporların, lamların ve parafin blokların arşivlenmesi (Patoloji laboratuvarı arşivleme talimatı). 31-Tüm işlemler sırasında patoloji laboratuvarında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ( Patoloji laboratuvarı güvenlik talimatı). 32- Birimde çalışan tüm personele bu konuda bilgi verilmelidir Materyal Kabulü: 1. Patoloji laboratuvarında gündüz mesai saatleri(08:00-17:00) içinde hizmet verilir ve bu saatler arasında poliklinik, ameliyathaneden materyal kabul edilir. 2. Materyal hasta, hasta yakını, ameliyathane personeli ya da diğer hastane görevlileri tarafından laboratuvara ulaştırılır. 3. Gelen sitoloji ya da biyopsi materyalinin bulunduğu kap üzerinde mutlaka hastanın adı soyadı ve protokol numarası bulunmalıdır. Materyal uygun kap içerisinde, yeterli düzeyde fiksatif içerisinde ve oda ısısında gönderilmeli, kapağı sıkıca kapatılmış olmalıdır. 4. Tetkik istek formunda hastanın adı, soyadı, doğum tarihi, protokol numarası, sorumlu doktorun ismi, tanıya yardımcı klinik öykü ve fizik muayene bulguları, laboratuvar sonuçları, ön tanı ve önceki patoloji tanıları yer almalıdır. 5. Materyal laboratuvar görevlisi tarafından teslim alınır. İstek formundaki bilgiler kontrol edilir. Materyal üzerindeki ve istek formundaki bilgilerin uygunluğu belirlendikten sonra sırasıyla geliş tarihi, saati, gönderildiği birim ve materyalin alındığı lokalizasyonu bildirilerek kayıt defterine kaydedilir ve numaralandırılır. Aynı numara materyalin gönderildiği kutunun üzerine de yazılır. Bu numara laboratuvarla ilgili tüm süreçlerde aynı olmalıdır. 6. Randevu tarihi materyali getiren kişiye sözlü olarak bildirilir. Materyalin durumuna göre ön hazırlık (kemik dokusunun asitte bekletilmesi, büyük dokuların uzun sürebilecek fiksasyonu gibi) ve özel işlem (histokimyasal boyama) gerektirebilecek durumlar sözel olarak belirtilmelidir. 7. Hizmet girişi laboratuvar görevlisi tarafından bilgisayarda yapılır. 8.Sitolojik materyallerin sonuçları, 10 iş gününde; endoskopik biyopsi, küçük ve insizyonel biyopsi sonuçları 15 iş gününde; kemik rezeksiyonu sonuçları 30 iş gününde; kemik rezeksiyonu dışındaki rezeksiyon örnekleri ve kemik biyopsi sonuçları, 20 iş gününde verilir. Malignite ön tanısı olan biyopsilere öncelik tanınır Makroskobik Değerlendirme: Biopsi Materyalleri:

5 5 / Gelen biyopsi materyallerinin makroskobisi patoloji uzman doktoru tarafından laboratuar görevlisinin yardımı ile alınır. 2.Aynı gün ya da (tespit süresine ve materyalin özelliklerine göre) ertesi gün makroskobik işlemler uygulanır. 3.Materyalin özelliklerine göre, patoloji uzmanı tarafından, gerekli bölgelerinden parçalar alınarak ya da tamamı alınarak, özellikleri belirtilerek (renk, ağırlık, büyüklükleri vb) değerlendirilip, kaydedilir. 4.Alınan parçalar doku takip kasetlerine yerleştirilip kapakları kapatılıp tespit solüsyonunda bekletilir. 5.Daha sonra doku takip işlemi için doku takip cihazında takip işlemi uygulanır. 6. İşlemden geçen dokular ertesi sabah laboratuvar görevlisi tarafından bloklanır. 7. Bloklanan dokular laboratuvar görevlisi tarafından sırasıyla kesilir, otomatik boyama cihazında H&E boyası ile boyanır, kapatılır Sitoloji Materyalleri: 1. Hazır yayılmış olarak gelen sitolojik materyaller (servikovaginal smear, fırçalama, ince iğne aspirasyon biopsisi, meme başı yaymaları gibi) laboratuvar görevli personeli tarafından boyanır. 2. Sıvı halde gelen materyaller (idrar, bronş aspirasyonu ve balgam gibi) direkt yayma veya santrifüj sonrası yayma olarak hazırlanır. 3. Boyanan servikovaginal yaymalarda PAP, diğer yaymalarda H&E ile elde boyanır ve kapatılır Mikroskobik Değerlendirme: 1. Doku takip işleminden sonra, doku gömme cihazında parçaların büyüklüğüne göre, dasemodlara yerleştirilerek bloklama işlemi uygulanır. Bloklama işlemi için, parafin kullanılır 2. Bloklanan parçalardan dokuların özelliklerine gore 3-5 mikron inceliğinde kesitler. Polylizinli lam üzerine alınır. En az yarım saat sıcaklıktaki etüvde bekletilir. Parafini eriyen lamlar rutin HE boyaması için boyama ihazına yüklenir. Boyama işlemi biten lamlar, lam kapama cihazında entellant ve lamel kullanılarak kapatıldıktan sonra, mapelere dizilerek mikroskop incelemesi için patoloji uzmanına teslim edilir. Hazırlanan doku kesitleri ve sitolojik yaymalar patoloji uzman doktoru tarafından mikroskobik olarak incelenir. 3 Mikroskobik inceleme sırasında doku takibi, kesit, boyama ya da kapatma aşamalarında sorun olduğu düşünülüyorsa düzeltici çalışmalar yapılır. 4 Gereken durumlarda patoloji uzmanının isteği doğrultusunda, laboratuvar görevlisi tarafından, kontrol çalışması yapılarak histokimyasal boyama işlemi uygulanır. 5. Mikroskobi değerlendirilmesi tamamlanan materyallerin sonuçları, raporlaması için bölüm sekreterine teslim edilir.

6 6 / Histokimyasal Boyama Yöntemleri: Mikroskobik değerlendirmeden sonra patoloji uzmanı tarafından gerekli görülen materyallere histokimyasal boyama yöntemleri uygulanmaktadır. Histokimya boyama işleminden önce lam üzerine alınan kesitler deparafinizasyon işlemine tabi tutulur. Deparafinizasyon işlemi doku ve lam üzerindeki parafini temizlemek için yapılır Laboratuarımızda yapılan histokimyasal boyama yöntemleri şunlardır: PAS, PAS-Alcian Blue, MGP,Giemsa,Toluidin Blue Laboratuarımızda Histokimyasal boyama yapılmaktadı. Histokimyasal boyama cihazda ve manuel olarak yapılmaktadır. Histokimyasal boyama her boyaya göre farklı yöntemlere yapılmaktadır.bu yöntemler aşağıda belirtilmektedir HİSTOKİMYASAL BOYAMADA POZİTİF KONTROL DOKULARI 1- PAS: Karaciğer veya iskelet kası. 3- Alcian Blue: İnce barsak, appandiks, kolon. 4- Retikülin: Karaciğer veya lenf nodu. 5-Giemsa:Dalal 6-Tuluidin Blue: H. Pyloin+Mide dokusu 7-MPG : Kemik İliği, Lenf nodu 4.6.Sitolojik Değerlendirmeler Laboratuara kabul kriterlerine uygun şartlarda gelen yayma ve sıvı materyallere şu işlemler uygulanmaktadır: Lam üzerine yayma yapılmış olarak göderilen materyaller alkolde tespit edilmelidir. Gönderilmiş olan yaymalara PAP boyama işlemi uygulanır. Sıvı halde gelen materyallerden, sitosanrifüj aracılığıyla sıvı bazlı ince yayma preparatları hazırlanır. Bu preparatlara da PAP boyama yöntemi uygulanır. Konvansiyonel yayma yapılarak gönderilmiş smear materyallerine PAP boyama işlemi yapılır. Sıvı bazlı smear kiti kullanılarak alınmış servikovajinal smear materyallerinden sitosantrifüjde papspin ya da otomotik cihazda sıvı bazlı ince yayma preparat hazırlanarak boyama cihazında PAP boyama yöntemi ile boyanır. Boyama işlemleri tamamlanan ve kapatılan preparatlar, mikroskobik değerlendirme için patoloji uzmanına teslim edilir Özel Teknik Gerektiren Çalışmalar:

7 7 / Histokimyasal boyama testlerinde gereklilik durumunda kontrol çalışması yapılır. 2. Laboratuvarımızda immünhistokimyasal boyama çalışması yapılmamaktadır. 3. İntraoperatif konsültasyon (frozen section) uygulanmamaktadır. 4. Laboratuvar cihazlarının yönetimine ilişkin düzenleme ve cihaz kullanım talimatına göre hareket edilir. 5.- Doku takip cihazı ve boyama cihazının solüsyonları zamanında değiştirilir.postanalitik süreçte; Rapor yazımı ve onayının kontrolü yapılır. 7. Laboratuvar güvenlik rehberi bulunur. Bu rehberde laboratuvar çalışanlarının uyması gereken kurallar, kullanılan kimyasal maddelere karşı alınması gereken tedbirler, yangına karşı alınması gereken önlemleri elektrik Güvenliği sağlamaya yönelik tedbirler yer alır. 8. Laboratuar güvenliği, temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili olarak çalışanlara eğitim verilir 9. Laboratuarda uçucu kimyasal maddelere karşı önlemler alınmıştır. Laboratuvarda makroskobi kabini kullanılır. Uçucu kimyasal maddelere karşı havalandırma sistemi bulunur.kapalı sistem doku takip cihazı ve yarı kapalı boyama cihazı kullanılır. 10.Histokimyasal boyama kitleri ve sıvı halde gönderilmiş sitolojik materyaller buzdolabında muhafaza edilir ve buzdolabının sıcaklık takibi yapılır. 11. Laboratuvar çalışanları önlük, maske, eldiven, gözlük gibi kişisel koruyucu ekipmanı kullanır. Bu ekipman çalışma alanında ulaşılabilir alanlarda bulundurulur ve kullanım hakkında çalışanlara eğitim verilir. 12. Tıbbi cihazların yönetimine ait düzenleme bulunmaktadır. Tıbbi cihazların bakım, ayar vekalibrasyonlarına yönelik plan bulunur ve gerekli uygulama yapılır.yapılır. 4.8.Kalite Kontrol Çalışmaları KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARI İÇİN LABORATUARIN İŞLEYİŞ SÜREÇLERİNE AİT FORMLAR DÜZENLENLENMİŞTİR. YAPILAN İŞLEMLER FORMLARA KAYDEDİLİR. AYLIK OLARAK HESAPLANARAK İSTATİSTİK BİRİMİNE BİLDİRİLİR. 4.9.ÖRNEKLERİN RAPORLANMASI 1.Preparatlar değerlendirildikten sonra patoloji uzman hekimi tarafından sonuç raporu için; değerlendirmelerini yapar ve tarih belirterek tanımlarını yazar. 2-Patolojik ve sitolojik tanıları yazılmış raporlar, bölüm sekreterine, preparatlar ise arşive gönderilir.

8 8 / 11 3-Bölüm sekreteri çıkan raporları iki nüsha halinde hazırlar. Malignite tanısı verilmiş ise üçüncü bir rapor nüshası ve ek olarak kanser kayıt formu hazırlanır. 4-Hazırlanan raporlar ilgili uzman hekim tarafından imzalanır. 5-İlk nüsha hastaya verilirken, ikinci nüsha arşive ve üçüncü nüsha ek formla birlikte kanser kayıt birimine gönderilir. 6-Hastaya verilen raporlar imza karşılığı deftere kaydedilir.( Patoloji raporu-patoloji sonuç alma formu- Kanser kayıt formu) 4.10.Panik Tanı Klinik olarak öngörülmeyen ancak hastanın tedavi ve izlenimini ciddi ve akut şekilde etkileyecek (tümör ön tanısı alan hastalarda saptanan tüberkiloz mantar gibi enfeksiyon hastalıkları ya da hastanın kontrole gelmesini gerektirmeyecek basit işlemler sırasında tesadüfen saptanan neoplaziler gibi) durumları kapsayan ve acil olarak klinik hekimine iletilmesi gereken tanıları tanımlar panik tanı kriterleri Lökositoklastik vaskülit. Gebelik sonlandırılması. Küretaj materyalinde villus ya da trofoblast olmaması. Endometrium küretajında yağ varlığı. Plevra ve akciğer biyopsisinde başka organ parçası bulunması. Frozen tanısı ile kalıcı kesit tanısı uyumsuzluğu. İnce iğne aspirasyonu ilk tanısı ile son tanısı arasında uyumsuzluk. Beklenmeyen malignite. Konsültasyon sonucunun orijinal tanıdan farklı olması. Bronkoalveolar lavaj sıvısında bakteri varlığı. Mantar ya da viral inklüzyon saptanması. Kemik iliği ve kalp kapağında bakteri PANİK TANI BİLDİRİMİ PANİK TANI KRİTERLERİNE UYGUN OLAN TANILAR PATOLOJİ LABORATUVARI TARAFINDAN HAZIRLANAN PANİK TANI BİLDİRİM FORMU DOLDURULARAK İLGİLİ BİRİM VE HEKİME ULAŞTIRILIR.

9 9 / Sonuçların Hastaya ve Hekime Ulaştırılması Sonuçların bildirileceği rapor örneğinde :-Hastanın adı-soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, telefon numarası-patoloji protokol numarası-biyopsinin alınma ve laboratuvara kabul tarihi-saati-raporlanma tarihi -Klinik bilgi, biyopsi türü ve ön tanı-tanıya ulaşmada kullanılan yöntemler-makroskobik değerlendirme-uygulanan histokimyasal boyamalar-patoloji tanısı, var ise konsültasyon tanısı ve / veya intraoperatif konsültasyon (frozen section) tanısı bulunmalıdır Raporların İletilmesi 1.Sonuç raporları hasta ve/veya hasta yakınına bilgisayar ortamında yazılı A4 antetli kağıda basılı ve uzman hekim tarafından imzalı olarak antetli kapalı zarf içerisinde hastanın kendisine ya da birinci derece yakınına imza karşılığında teslim edilir.. Patoloji raporu sonuç verme sürelerine göre hasta veya hasta yankını tarafından alınarak ilgili hekime ulaştırılır. 2. İleri tetkik ( İmmünhistokimya, histokimya ) ve ileri tedavi amacıyla ilgili hekim tarafından sevk edilen hastalara materyale ait blok ve/veya lamlar imza karşılığında verilir. 3. İleri tetkik sonucunda üst merkezde çıkan rapor hasta veya hasta yakını tarafından laboratuvarımıza iletilip, önceki raporuna eklenir. İlgili klinisyen hekim bilgilendirilir. Rapor verme süreleri, 1-Malignite ön tanılı olgular için 1-3 gün, 2-Dokular için 3 hafta 3-Sitolojik materyaller için 3 hafta olarak belirlenmiştir PREPARAT, BLOK VE RAPORLARIN ARŞİVLENMESİ Patoloji laboratuvarında arşivlenmesi gerekenler: Parafin bloklar. İncelenmesi tamamlanmış preperatlar. Raporlar. Elektronik kayıtlar. 1.Çıkan tüm raporların elektronik ortamda kaydedilmesinin yanısıra bir adet kopyası patoloji sekreteri tarafından patoloji kayıt numara sırasına göre sıralanıp büyük klasörlerde dosyalanır. Raporlar ve elektronik kayıtlar yedekleme ile beraber süresiz olarak arşivlenir. Parafin bloklar:

10 10 / 11 -Kesitleri tamamlanmış parafin blokların ön yüzü erimiş parafine batırılarak kapatılır. 2-Bıçak yardımı ile blok çevresindeki parafin atıklar temizlenir. 3-Bloklar, özel dolabında numaralar üstte vegörülebilir şekilde, numara sırasına göre dizilir. 4-Dolapta blokların yerleştirildiği çekmece üzerine ilk ve son biyopsi numarası ile yılı yazılarak etiketlenir. 5-Bloklar en az 10 yıl saklanır. Uygun koşullarda ve C de saklanır. Lam Arşivi; 1-Tanısı konan, raporu yazılan lamlar hot plate üzerinde iyice kurutulur. Hot platenin sıcaklığı C arasında tutulur. Bu değer her gün bölüm sekreteri tarafından ölçülür ve hot plate aylık ısı takip formuna işlenir. 2-Kurutulan lamlar bölmeli özel dolabına numaralar üstte ve görülebilir şekilde, numara sırasına göre yerleştirilir. 3-İlk ve son biyopsi numarası ile yıl yazılarak üzeri etiketlenir. 4-Lamlar en az 20 yıl saklanır. Uygun koşullarda ve C de saklanır. Rapor Arşivi; 1-Yazılan raporların bir nüshası, patoloji tetkik istem formu ile birlikte numara sırasına göre klasörlere yerleştirilir. 2-Yılda bir kez klasörde bulunan ilk ve son rapor numarası ile yılı da belirtilerek ciltlenir. Ardından rapor arşiv dolabına sırayla kaldırılır. 3-Raporlar süresiz saklanır ve numara sırasına göre ciltlenerek korunur. Hastaya ait kalan dokular ve sıvılar raporlama tarihinden itibaren en az 1 ay saklanır. Not : Patoloji arşiv sorumlusu tarafından konsültasyon sürecinin gerekli kayıtları yapılır. Geri teslim edilen blok ve lam preparatları arşive kaldırılır (konsültasyon uygulama talimatına göre). Arşivin kontrolü her ay rastgele seçilen olgulara ait blok ve preparat sayısının kontrolü ile raporun karşılaştırılması şeklinde gerçekleştirilir. Bu sonuçlar aylık arşiv kontrol tutanağı formuna işlenir Laboratuvar malzeme temini: Laboratuvarlardaki malzeme defterine açılan her boya, parafin ve ksilen miktarları tarih ile birlikte yazılır. Azalanlar birim sorumlusuna bildirilir. Taşınır kayıt formu doldurularak yetkiliye (taşınır kayıt kontrol yetkilisine ) imzalatılır.

11 11 / 11 5.İLGİLİ DÖKÜMANLAR: -Hekim ve teknisyen aylık çalışma listeleri Patoloji Laboratuvarı Güvevnlik rehberi) -Patoloji laboratuvarı temizlik ve bakım talimatı -Patoloji laboratuvarı cihaz kullanım talimatları -Dokuların transferi ve saklama koşulları talimatı -Materyallerin kabul, örnek kodlama ve kayıt talimatı -Materyallerin kabülü ve etiketlenmesi talimatları -Uçucu kimyasallara karşı koruyucu önlemler talimatı - Makroskopi kabini kullanma talimatı -Patoloji laboratuvarı doku takip çizelgesi -Yarı kapalı doku takip cihazı kullanım talimatı -Doku takip cihazı solüsyonlarını değiştirme talimatı -Doku takip cihazı aylık ısı takip çizelgesi - Doku bloklama cihazı kullanma talimatı -Doku gömme cihazı aylık ısı takip çizelgesi -Mikrotom cihazı kullanma ve kesit alma talimatı -Etüv kullanma talimatı -Etüv aylık ısı takip çizelgesi -Otomatik boyama cihazı kullanım talimatı -Boyama cihazı solüsyonlarını değiştirme talimatı -Sitolojik materyallerin hazırlanması ve boyanması talimatı -Pap boyanma talimatı -Mikroskop cihazı kullanma talimatı -Mikroskopik inceleme sonrası rapor dağıtım talimatı -Sonuç verme süreleri talimatı -Konsültasyon istem talimatı -Patoloji laboratuvarı atık talimatı -Artan makroskopik materyalin atım tutanağı -Patoloji laboratuvarı arşivleme talimatı -Patoloji laboratuvarı güvenlik talimatı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

PATOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

PATOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KOD:PAT.PR.01 YAYIN TRH:MART 2005 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:04 Sayfa No: 1 / 9 1-AMAÇ : Patoloji Laboratuarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2-KAPSAM : Bu talimat, Patoloji Laboratuarını kapsar.

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı

Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı VİZYONUMUZ Üstün mesleki bilgi ışığında yüksek profesyonel standartlarda tıbbı sanat icra etmek MİSYONUMUZ Her hasta için özenli, titiz

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 25.09.2012 PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/6 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 3.3.2, 3.3.5, 3.5, 3.12.1, 3.13, 3.14.5-3.3.1, 3.12.2,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç İÜ Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı nda sunulan laboratuvar hizmetlerinin; hizmet verdiği hasta popülasyonu, klinik ve polikliniklerin gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 7-11 KASIM 2012 ANTALYA PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI DR. HALİDE NUR ÜRER YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI TEST VE UYGULAMA REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI TEST VE UYGULAMA REHBERİ Sayfa No 1/7 1. ÖRNEK TÜRLERİ Ameliyatla alınan (eksizyon, rezeksiyon, amputasyon) doku ve organ örnekleri Biopsi ile alınan (iğne, insızyonel, eksızyonel) doku ve organ örnekleri Sitolojik materyaller

Detaylı

OKMEYDANI E.A.H. PATOLOJİK İNCELEMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET HESAPLAMASI VE GÜNCEL FİYATLANDIRMA SİSTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

OKMEYDANI E.A.H. PATOLOJİK İNCELEMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET HESAPLAMASI VE GÜNCEL FİYATLANDIRMA SİSTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI OKMEYDANI E.A.H. PATOLOJİK İNCELEMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET HESAPLAMASI VE GÜNCEL FİYATLANDIRMA SİSTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Enver Yarıkkaya Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul

Detaylı

KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI. 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır.

KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI. 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır. KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır. 20.1 Materyalin laboratuvara kabulünden mikroskopik incelemeye kadar geçen süreçlere ilişkin bir prosedür bulunmalıdır.

Detaylı

Patoloji laboratuarında incelenen materyaller

Patoloji laboratuarında incelenen materyaller yasemin sezgin Patoloji laboratuarında incelenen materyaller Tanısal amaçla gönderilen biyopsiler Operasyon materyalleri Otopsilerden elde edilen organ ve dokular Araştırma materyalleri Biyopsi, lezyon

Detaylı

TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ ÇALIŞMA TALİMATI

TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ ÇALIŞMA TALİMATI 2016 1. AMAÇ VE KAPSAM: Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarında Tıbbi Patoloji Klinikleri çalışma düzeni ile ilgili süreçleri

Detaylı

1 ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ

1 ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ Yürürlük i:11.10.2012 Revizyon i:03.06.2014 Sayfa: 1/5 Revizyon açıklaması - Revize edildi. - İptal edildi. - Yeni eklendi. KAPSAM: Endoskopi Ünitesi Hazırlayan Mahmut ATAŞ Endoskopi

Detaylı

TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİMİ

TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİMİ 25.Ulusal Patoloji Kongresi Patoloji Tekniker Oturumu 17 Ekim 2015-Bursa TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Nusret ERDOĞAN Marmara Üniversitesi SHMYO Pat. Lab. Tek.Böl. Marmara Üniversitesi

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUARI ÇALIŞMA SÜREÇLERİNE YÖNELİK PROSEDÜR

PATOLOJİ LABORATUARI ÇALIŞMA SÜREÇLERİNE YÖNELİK PROSEDÜR SAYFA NO 1 / 14 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji Laboratuarında ulusal standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak; gelen hastalara ait materyallerin,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU PATOLOJİ LABORATUVARLARI KALİTE STANDARTLARI REHBERİ

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU PATOLOJİ LABORATUVARLARI KALİTE STANDARTLARI REHBERİ PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU PATOLOJİ LABORATUVARLARI KALİTE STANDARTLARI REHBERİ EKİM 2009 PATOLOJİ LABORATUVARLARI KALİTE STANDARTLARI REHBERİ Hastane hizmetinde kalite güvencesinin sağlanması ve

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 6/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Kalite Temsilcisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Özel Çevre Hastanesi teşhis ve tedavi görecek, yatışına karar verilen hastaların

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2013 Ex. olan hastanın kimliğinin doğrulanması için 01 Ex. Kimlik Etiketi kullanımı tarif edildi. 19.03.2014 Madde 5.3.4 te psikiyatri hastaları

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ RADYOTERAPİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ RADYOTERAPİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç Bu prosedürün amacı; Radyoterapi endikasyonu konmuş ve simülasyon randevusu verilmiş olan hastalar tedaviye girene kadar yapılacak işlemlerinin doğru ve eksiksiz yapılması için

Detaylı

FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON

FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON Sağlık Teknikeri Hande ÇOLAKOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji AD SIVI ve DOKULARIN FISH UYGULAMASI ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ FISH Çalışmalarında Ön Uygulama

Detaylı

UÜ-SK PATOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK PATOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 8 1. HİZMET KAPSAMI: Patoloji Anabilim Dalı her yaşta, ayaktan ve yatan hastalara tanı hizmeti sunmaktır. Bu hizmet haftada 5 ( beş ) gün ve günde 8 ( sekiz

Detaylı

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 e kan isteklerinde hekimin order verirken 01 istemle ilgili detayları Hekim İstem ve İlaç Kontrol Formu na da kayıt etmesi gerektiği

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ARŞİV İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ARŞİV İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç Bu prosedürün amacı hastaların tıbbi kayıtlarının güvenli koşullarda saklanması, bütünlüğünün korunması ve erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla yöntem tanımlamaktır. 2. Kapsam

Detaylı

PATOLOJİDE KALİTE KONTROL. Dr. Ümit İnce ACÜ Tıp Fakültesi ve Acıbadem Sağlık Grubu Patoloji Lab.

PATOLOJİDE KALİTE KONTROL. Dr. Ümit İnce ACÜ Tıp Fakültesi ve Acıbadem Sağlık Grubu Patoloji Lab. PATOLOJİDE KALİTE KONTROL Dr. Ümit İnce ACÜ Tıp Fakültesi ve Acıbadem Sağlık Grubu Patoloji Lab. GİRİŞ Patoloji Laboratuvarında uygulanan kalite yönetimi sistemi, bir tıbbi laboratuvarın işlevini yerine

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 16.07.2012 ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 4.6, 4.11-4.9 KAPSAM: Eczane Hazırlayan Ecz. Mevlüde KAVVAS Eczacı Kontrol

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU: KLN.PR.04 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1.AMAÇ:

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:...

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... Sayfa Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... 2 4.1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İSTENMESİ:... 2 4.2. GELEN KAN İSTEMLERİNİN KARŞILANMASI:... 2 4.3. KAN ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ ENDOSKOPİ HİZMETLERİ Endoskopi ünitelerinde fiziki düzenleme yapılmalıdır. Endoskopi işleminin yapıldığı odanın tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Endoskopi

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI TEST VE UYGULAMA REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI TEST VE UYGULAMA REHBERİ Sayfa No 1/21 İÇİNDEKİLER: 1. AMAÇ. 2. KAPSAM. 3. PATOLOJİ BÖLÜMÜ 4. ÖRNEK GÖNDEREN BİRİMLERİN VE MERKEZLERİN TANIMI: A. BİRİMİNİZE VE MERKEZİNİZE UYGUN ÖRNEK GÖNDERME YÖNTEMİ İÇİN İNCELEYİNİZ. 5. ÖRNEK

Detaylı

NUMUNE KABUL, KORUMA, TAŞIMA ve İMHA PROSEDÜRÜ

NUMUNE KABUL, KORUMA, TAŞIMA ve İMHA PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ KTÜ-YUAM a analiz için getirilen numunelerin; Uygun koşullarda getirildiğinin kontrolünü, Kabulünü, Uygun koşullarda korunmasını /depolanmasını yapabilmek ve Kabulünden raporlamasına

Detaylı

YNT.TLM.08 Y.TAR. 01.01.2009 REV.NO: 01. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Suşehri Devlet Hastanesi Baştabipliği REV.TAR. 03.12.2012

YNT.TLM.08 Y.TAR. 01.01.2009 REV.NO: 01. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Suşehri Devlet Hastanesi Baştabipliği REV.TAR. 03.12.2012 Suşehri Devlet astanesi Baştabipliği LABORATUVARA GÖNDRİLCK ÖRNKLR YÖNLİK TALİMATI RV.NO: 01 RV.TAR. 03.12.2012 1.0 AMAÇ : Laboratuar testleri için örnek alma, örnek uygunluğunu değerlendirme ve kabul

Detaylı

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36 YÖN-TL- 1. AMAÇ: Hastanemizin birimlerinde ya da acil servisinde hizmet alan hastaların: Hastanemizde verilemeyen bir hizmete veya uzman konsültasyonuna gereksinim duyulması ve hastanede hastanın bakımımın

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.08.2013 Kontrole tabii ilaçların kayıp, zayi vb. durum halinde 01 Eczaneden yeniden temini için madde 5.12 eklendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan:

Detaylı

Üniversitelerin İç ve Dış Yazışmaları Takibi ve Arşivlenmesi

Üniversitelerin İç ve Dış Yazışmaları Takibi ve Arşivlenmesi Sayfa 1 / 9 Üniversitelerin İç ve Dış Yazışmaları Takibi ve Arşivlenmesi 2013 Sayfa 2 / 9 Yazan(lar) : Tarih : Nuray Altunay Yazı İşleri Sorumlusu Nihal Kalaycı Strateji Geliştirme Daire Başkan V. Tarih

Detaylı

YIKIM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

YIKIM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI Dok No: ENF.TL.030 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Bu talimatın amacı Özel VİTALE Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ve Polikliniklerinde yapılan yapım, yıkım, onarım

Detaylı

Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: BES_T04 14.06.2012 15.07.2014 02 7 REVİZYON DURUMU

Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: BES_T04 14.06.2012 15.07.2014 02 7 REVİZYON DURUMU REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.03.2013 Madde 5.9.3 teki laboratuar numunelerinin 01 toplama ve taşıma talimatları ifadesi değiştirildi. 15.07.2014 Poliklinik hizmet tarih ve saatleri

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Yrd. Doç. Dr. Umut Fahrioğlu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

oe(i!!!!!iillilll~ov;iwıj"mfiı11/ iii

oe(i!!!!!iillilll~ov;iwıjmfiı11/ iii Tr {;ıl Bakantıg S&()hl< ",mau.,n Genel M\.odl1rtuQU Sayı: 95966346 - Konu: Yasadışı ve Kötüye Kullal1llan ilaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarlar ile Madde Bağımlılığı Teşhis ve Tedavi Merkezlerindeki

Detaylı

HASTA YATIŞ TALİMATI

HASTA YATIŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1-YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

BİOLAB LABORATUVARLAR GRUBU PATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

BİOLAB LABORATUVARLAR GRUBU PATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ BİOLAB LABORATUVARLAR GRUBU PATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ İÇİNDEKİLER 1) AMAÇ VE KAPSAM 2) TANIM 3) VERİLEN HİZMET TÜRLERİ 4) ÖRNEK TÜRLERİ 5) ÖRNEK ALIMI VE TRANSPORTU İLE İLGİLİ KURALLAR 6) ÖRNEKLERİN

Detaylı

UÜ-SK MAMA ve GAVAJ HAZIRLAMA, DAĞITIM ve HİJYEN TALİMATI

UÜ-SK MAMA ve GAVAJ HAZIRLAMA, DAĞITIM ve HİJYEN TALİMATI 1 / 5 1. Amaç: Bu talimatın amacı; UÜ-SK bebek beslenme ünitesi ve gavaj mutfaklarında yatarak tanı ve/veya tedavi hizmeti alan hastaların (bebek, çocuk ve erişkin) beslenme ve beslenme tedavileri için

Detaylı

Ek-1 RUHSAT BAŞVURU FORMU (İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE)

Ek-1 RUHSAT BAŞVURU FORMU (İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE) Ek-1 RUHSAT BAŞVURU FORMU (İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE) Tıbbi laboratuvarın adı: Tıbbi laboratuvar sahipliği: Adresi: Kurum/kuruluş bünyesinde ise kurum/kuruluşun adı: Tıbbı laboratuvar mesul müdürünün adı soyadı

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 11.04.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1.0 AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında Biyokimya Laboratuarlarında

Detaylı

FTR ÜNİTESİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

FTR ÜNİTESİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 6 1 - AMAÇ: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma hastanesi fiziksel olarak tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi aşamasındaki uygulamaların bir sistem içerisinde

Detaylı

DIŞ KAYNAK YOLU İLE HİZMET ALIMI TALİMATI

DIŞ KAYNAK YOLU İLE HİZMET ALIMI TALİMATI DOK.KODU:DK.TL.01 YAYIN TARİHİ:01.03.2017 REVİZYON NO:00 REVİZYON TAR:00 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ: Kurumumuzun gittikçe artan bir biçimde, yalnızca sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan işleri yapmak

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemiz bünyesindeki tüm makine ve teçhizatın arıza, bakım ve işletimleri ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek ve yetki ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KOD.YÖN.PR.03 YAYIN TRH.KASIM 2011 REV.TRH.ARALIK 2013 REV. NO.2 SAYFA NO.1/5 1. AMAÇ:Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

Haydarpaşa Yerleşkesi:Tıbbiye Cad. No. 49 34668 Haydarpaşa Üsküdar-İstanbul Tel:0216 3382798

Haydarpaşa Yerleşkesi:Tıbbiye Cad. No. 49 34668 Haydarpaşa Üsküdar-İstanbul Tel:0216 3382798 Önlisans eğitimi veren Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 19.04.1990 tarihinde, Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedeflerine yönelik hizmet için kurulmuştur. Yüksek Okulumuzun

Detaylı

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

Patolojik tanı hakkında ne biliyoruz? Patologlar; hastalığınızın tanısını koyan, tedavinizin kararına katkı sağlayan patoloji doktorları ne yapıyor?

Patolojik tanı hakkında ne biliyoruz? Patologlar; hastalığınızın tanısını koyan, tedavinizin kararına katkı sağlayan patoloji doktorları ne yapıyor? Patolojik tanı hakkında ne biliyoruz? Patologlar; hastalığınızın tanısını koyan, tedavinizin kararına katkı sağlayan patoloji doktorları ne yapıyor? Patolojik tanı konana kadar geçen aşamalar: 1. Doku

Detaylı

AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:AML.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ:Bu prosedürün amacı; Özel Vitale Kadın Doğum Hastanesi ameliyathanelerinin normal ve acil durumlarda her türlü ameliyat

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ SIRA NO HEDEF YAPILACAK UYGULAMA İŞLEM SORUMLUSU 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Hastaların doğru Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; Bilgi işlem merkezi kimliklendirilmesi Hasta adı soyadı, Hasta

Detaylı

Hazırlayan Birgül BAĞCI Sterilizasyon Ünit. Sor. Hemşiresi

Hazırlayan Birgül BAĞCI Sterilizasyon Ünit. Sor. Hemşiresi Yürürlük i: 04.07.2012 MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ Revizyon i: İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa: 1/5 Revizyonun Açıklaması - Yeni eklendi - Revize edildi Madde No - 3.1, 3.9.1, 3.9.2-3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,

Detaylı

RİZE GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

RİZE GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı, Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ne müşteri tarafından elden getirilen, posta veya kargo ile gönderilen numunelerin kabulündeki uygulanacak işlemleri,

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı Turgut Özal Tıp Merkezi nde bulunan tüm medikal cihazların Biyomedikal Birimi tarafından periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin yapılarak

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, oluşturulan tüm iç-dış doküman ve verilerin hazırlanması, kabulü, onayı, yayınlanması, revizyonu, geçerli olanların uygulamada bulunması, geçerliliğini yitirenlerin

Detaylı

PATOLOJİDE BİLİŞİM Prof Dr Sülen Sarıoğlu PDF Bilişim Çalışma Grubu Başkanı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, İzmir

PATOLOJİDE BİLİŞİM Prof Dr Sülen Sarıoğlu PDF Bilişim Çalışma Grubu Başkanı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, İzmir PATOLOJİDE BİLİŞİM Prof Dr Sülen Sarıoğlu PDF Bilişim Çalışma Grubu Başkanı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, İzmir Patolojik değerlendirme=ortaklaşa çalışma Ürün= patoloji raporu : doktor+teknisyen+sekreter+destekpersonal+makinel

Detaylı

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI). KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. SHKS (Sağlık Hizmet Kalite Standartları) zorunlu dokümanları oluşturuldu.

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

UÜ-SK KLİNİKTE HASTA BAKIMI PROSEDÜRÜ

UÜ-SK KLİNİKTE HASTA BAKIMI PROSEDÜRÜ 1 / 6 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yatan tüm hastaların aynı kalitede bakım hizmeti almasını tanı-tedavi hizmetlerinin planlı bir şekilde yürütülmesini ve kayıt altına alınmasını amaçlamaktadır. 2. Kapsam:

Detaylı

TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ PR22/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; müşteri

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 12.09.2013 0 0 1 / 5 AMAÇ Hastanemizde, çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ 1.AMAÇ: Bu rehber; kalite bilincinin temel alındığı Merkezimizde aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın kısa sürede hastanemize uyum sağlamaları amacıyla yürütülen uyum programına katkı amacıyla

Detaylı

2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI

2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI 2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI Eğitim Konusu Eğitimi Veren Birim/Kişi KATILIMCI Eğitim Süresi Eğitim Tarihi Eğitim Yeri Panik Değerler & Panik Değer Bildirimi Laboratuvar Birim Sorumlusu

Detaylı

LABORATUAR HİZMETLERİ

LABORATUAR HİZMETLERİ LABORATUR HİZMETLERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman No EY RHB 07 Yayın Tarihi 25.03.2016 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi -- Sayfa No 1/40 Giresun İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Prof. Dr. A.

Detaylı

Patolojik tanı hakkında ne biliyoruz? Patologlar; hastalığınızın tanısını koyan, tedavinizin kararına katkı sağlayan patoloji doktorları ne yapıyor?

Patolojik tanı hakkında ne biliyoruz? Patologlar; hastalığınızın tanısını koyan, tedavinizin kararına katkı sağlayan patoloji doktorları ne yapıyor? Patolojik tanı hakkında ne biliyoruz? Patologlar; hastalığınızın tanısını koyan, tedavinizin kararına katkı sağlayan patoloji doktorları ne yapıyor? Patolojik tanı konana kadar geçen aşamalar: 1. Doku

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ GASTROENTEROLOJI SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak.

Detaylı

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No: HAÜ-P01

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No: HAÜ-P01 TERAPÖTİK AFEREZ SÜRECİ Yürürlük i: 03.06.2014 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: - Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Yeni yayınlandı Madde No KAPSAM: Tıbbi birimler Hazırlayanlar İbrahim ÖZASLAN Birim Kalite

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ECZ.PR.01 30.05.2011 11.12.2013 03 1/6 1.AMAÇ: Tanı ve tedavi hizmetleri için hastalara ilaç sağlayabilmek ilaç ve sarf malzemelerin alınması, muhafazası ve dağıtımını standart hale getirmek. 2.KAPSAM:

Detaylı

DOKÜMAN KODU TP.16.01 RADYASYON ONKOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU TP.16.01 RADYASYON ONKOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ RADYASYON ONKOLOJİ SAYFA NO 1 / 7 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını

Detaylı

PR.01 Yürürlük Tarihi 30.06.2006 Rev. No/Tarihi 06/190911 Sayfa 1 / 7. Kod

PR.01 Yürürlük Tarihi 30.06.2006 Rev. No/Tarihi 06/190911 Sayfa 1 / 7. Kod Sayfa 1 / 7 1. AMAÇ Deney hizmeti ve iş akışının düzenli olmasını, verilerin kayıt, kontrol, raporlama, muhafazası ve/veya iptali süreçlerinde, doğruluk, güvenlik ve izlenebilirliğini sağlar. 2. SORUMLULAR

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi Sayfa No: 1/6 RİSK BÖLÜMLER OLUŞMA NEDENİ KORUYUCU ÖNLEMLER ENFEKSİYON Yoğun bakım, Diyaliz Ünitesi, Laboratuvarlar Ameliyathane, Yoğun bakım, Yeni doğan Yoğun bakım Vücut kan ve sıvı sıçraması Kişisel

Detaylı

ÖRNEKTİR UZMANLIK ALANI HEKİM İSMİ 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00

ÖRNEKTİR UZMANLIK ALANI HEKİM İSMİ 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 ÖRNEKTİR EK:1 HEKİM GÜNLÜK ÇALIŞMA TABLOSU.../.../2007 Bu tablo hekimlerin çalışma programları konusunda hastaların bilgilendirilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. UZMANLIK ALANI HEKİM İSMİ 08:00-09:00

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

T.C GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT, TAKİP, ZİMMET USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT, TAKİP, ZİMMET USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT, TAKİP, ZİMMET USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Sıra No :GMKA/Yönerge/04 Revizyon No : 1 Tarih :25/08/2011 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

RADYOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

RADYOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, Adem Aköl Sinan Özyavaş Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

İLAÇ UYGULAMA PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 5 1.AMAÇ: Hakkari Devlet Hastanesi nde ilaç hatalarının önlenmesi amacıyla stratejilerin belirlenmesi, ilaç kullanım sürecinin tüm safhalarında görev alan sağlık bakımı sunanların rollerinin

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Yrd. Doç. Dr. Umut Fahrioğlu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 34 YAY.TAR:27.03.2014 REV.TAR: REV.NO: SAYFA :1 / 5 1.AMAÇ: Bölge Kan Merkezinden temin edilen kan ve bileşenlerinin, transfüzyon için cross-match (çapraz karşılaştırma) ve gerek duyulan diğer

Detaylı

ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ

ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ ACİL TIP TEKNİSYENİ GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Kalite Birim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Başhekim/Hastane Yöneticisi KODU:

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ANESTEZİ BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

1. AMAÇ 2. KAPSAM. Bu prosedür, Belediyemiz Yönetimi kapsamındaki tüm birimleri kapsar. 3. REFERANSLAR

1. AMAÇ 2. KAPSAM. Bu prosedür, Belediyemiz Yönetimi kapsamındaki tüm birimleri kapsar. 3. REFERANSLAR Sayfa No 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Belediyemiz Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının hazırlanması, onayı, kontrolü, dağıtımı, saklanması, değişikliği, geri toplanması, yok edilmesi ve geçerli

Detaylı