Sıralama Metodolojisi Eğitimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sıralama Metodolojisi Eğitimi"

Transkript

1 Sıralama Metodolojisi Eğitimi Çevre ve Orman Bakanlığı 16 Ekim 2006 Sultan Aksakal

2 Amaç Yüksek Maliyetli Yatırım Direktifi'nin gerekliliklerini yerine getirmek üzere Türkiye'de T karar alıcı kurumlara yönelik, y uygulanacak çevre projelerinin öncelik sırass rasına konması

3 Kriter Tipleri Projelerin değerlendirmesinde iki temel safha söz konusudur: 1.Eleme ve 2.Öncelliklendirme

4 Eleme Kriterleri Eleme Sürecinde; hangi projelerin potansiyel projeler listesine girmeye uygun olduğunu belirlemek amacıyla K1: Tekliflerin yer aldığı sektör Projelerin aşağıdaki sektörlerden birinde yer alması Su Atık su Atık Hava Sanayi Kirliliği Diğer

5 Eleme Kriterleri K2: Tahmini bütçe Projelerin tahmini yatırım bütçesinin en az 5 Milyon Avro olması Bir fizibilite çalışması olsun olmasın tüm projelerin tahmini yatırım bütçesi kontrol edilmesi Atık su arıtma tesisi projeleri için EK2 (hassas bölge biyolojik atık su arıtma tesisi - azot ve fosfor giderimi) Katı atık yönetimi projeleri için EK4 (AB standartlarında düzenli depolama tesisi) İçme suyu ve kanal şebeke ve diğer inşaat işleri için benzer proje maliyetleri Evet Hayır

6 Eleme Kriterleri K3: Yararlanan statüsü Yaralanan kamu kuruluşu mu? Evet Hayır K4: Projenin statüsü Proje teklifinin uygun bir biçimde doldurulması kontrol edilmesi Evet Hayır

7 Sıralama Kriterleri PEPA kriterlerinden üretilmiş 6 sıralama kriteri ve 19 alt kriter kullanılmaktadır. Sıralama kriterleri Toplam Ağırlıkları Çevre kriteri 24,41 Ekonomik kriter 18,43 Mali Kriter 15,40 Proje özgü kriter 13,72 Kurumsal kriter 10,19 Politika kriterleri 17,85

8 Sıralama Alt Kriterleri Çevresel Alt Kriterler Çevresel yararlar/etkiler Projenin doğrudan çevresel yararları ya da etkileri Ağırlık : % 9,33 Bölgenin atık su deşarjı açısından hassas olma durumu (tüm Türkiye hassas kabul edilmiştir) Koruma altındaki alanlar, kültürel miras, doğal park ve koruma bölgeleri hassas bölgeler (atık su arıtma ileri düzey arıtma) Tesis alanının hassas olma durumu Anket - C1 nolu alandan kontrol edilmelidir.

9 Çevresel faydalar/etkiler Yatırım tipi Su temini projeleri ve eğer varsa pompalama istasyonları dahil su şebekeleri ve hassas olmayan bölgelerdeki jeotermal projeler Hava kirliliği izleme Hassas olmayan bölgelerde jeotermal projeler ve hassas olmayan bölgelerde varsa eğer pompalama istasyonları da dahil kanalizasyon sistemleri Hassas olmayan bölgelerde atık toplama projeleri Hassas bölgelerde varsa eğer pompalama istasyonları da dahil kanalizasyon sistemleri ve hassas olmayan bölgelerde mekanik atık su arıtma tesisleri Hassas bölgelerde jeotermal projeler, hassas bölgelerde atık toplama, hassas olmayan bölgelerde düzenli depolama ve hassas olmayan bölgelerde biyolojik atık su arıtma tesisleri Hassas bölgelerde mekanik atık su arıtma tesisleri ve hassas olmayan bölgelerde atık su ileri arıtma tesisleri Hassas bölgelerde jeotermal projeler, hassas bölgelerde biyolojik atık su arıtma tesisleri, hassas bölgelerde düzenli depolama tesisleri, hassas olmayan bölgelerde hava kirliliği kontrol projeleri, hassas olmayan bölgelerde düzenli depolama ve yakma tesisleri (baca gazı arıtma ile) dahil entegre katı atık yönetimi Hassas bölgelerde atık su ileri arıtma tesisleri Hassas bölgelerde düzenli depolama ve yakma (baca gazı arıtma ile) dahil entegre katı atık yönetimi ve hassas bölgelerde hava kirliliği kontrol projeleri Puan

10 Sıralama Alt Kriterleri Çevresel Alt Kriterler Sağlık açısından faydalar Yatırımdan kaynaklanacak ve yerel düzeyde insan sağlığı açısından faydalar Ağırlık : % 9,02 (Anket C3) Rapor edilen ve doğrulanan bir sağlık sorunu mevcut ise puan iki ile çarpılır Rapor edilen ve doğrulan akut bir sağlık sorunu varsa puan 3 ile çarpılır

11 Sağlık açısından faydalar Etkilenen nüfus > Puan

12 Sıralama Alt Kriterleri Çevresel Alt Kriterler Çevresel stratejilere uygunluk Ulusal çevre stratejileri ve planları bağlamında projenin önceliği Ağırlık : % 6,06 Sektörel ve proje düzeyindeki öncellikleri ortaya koyan belgeler Ulusal Çevre Eylem Planı Ön Ulusal Kalkınma Planı DPT'nin yıllık yatırım programı Ulusal Çevre Politika Dokümanları Ek 6'da verilmektedir.

13 Çevre stratejilerine uygunluk Ulusal Çevre Eylem Planı, Ön Ulusal Kalkınma Planı ve DPT yıllık yatırım genelgesindeki önceliklere atıf Yukarıdaki belgelerde öncelik verilmemiş Puan 1 Yukarıdaki belgelerin birinde öncelik verilmiş 4 Yukarıdaki belgelerin ikisinde öncelik verilmiş 7 Yukarıdaki belgelerin hepsinde öncelik verilmiş 10

14 Sıralama Alt Kriterleri Mali Alt Kriterler Yatırım Maliyeti Projenin gerektirdiği yatırım maliyeti Ağırlık : % 5,22 Bir fizibilite çalışması yapılmışsa çalışmanın güvenirliği değerlendirilmeli Herhangi bir maliyet tahmini yapılmamışsa, tahminler için EK2 ve EK4 kullanılmalı Bütçeye ilişkin bir tahmin geliştirmenin mümkün olmadığı bir sektöre ilişkin ise uzman değerlendirmesine başvurulmalıdır

15 Yatırım maliyeti Yatırım maliyeti (YTL) üzerinde Puan

16 Sıralama Alt Kriterleri Mali Alt Kriterler İşletme ve bakım maliyetleri Projenin amortisman, personel maliyeti, teçhizat ve malzemeler vs. dahil olmak üzere yıllık net işletme ve bakım maliyetlerinin değerlendirilmesi Ağırlık : % 5,63 Bir fizibilite çalışması yapılmışsa çalışmanın güvenirliği değerlendirilmeli ve fizibilitede tahmin edilen rakam kullanılmalı (Anket - B11 nolu alan) Herhangi bir maliyet tahmini yapılmamışsa, tahminler için EK3 ve EK5 kullanılmalı Bütçeye ilişkin bir tahmin geliştirmenin mümkün olmadığı bir sektöre ait ise uzman değerlendirmesi kullanılmalı ya da proje maliyetinin %10 alınmalıdır

17 İşletme ve bakım maliyetleri Yıllık İşletme ve Bakım Maliyeti (YTL) üzeri Puan

18 Sıralama Alt Kriterleri Mali Alt Kriterler Garantiye alınan finansman Proje Maliyetlerini karşılamak üzere finansmanın ne ölçüde garantiye alınmış olduğu Ağırlık : % 4,55 Öz kaynak, kamu finansmanı, hibe/kredi (uluslar arası), ticari finansman (Anket - B10 nolu alan) Bir finans kuruluşundan olumlu değerlendirme raporu alan (finansmanı henüz tahsis edilmiş olmayan) projeler ilave 3 puan Uygulayıcı kuruluşun Hazine'den garanti almakla ilgili sorunlar yaşadığı projelerden 3 puan düşülmeli Projeye yıllık yatırım programında kaynak tahsis edilmiş ise ilave 5 puan (Anket - A14)

19 Garantiye alınan finansman Garantiye alınan finansman Puan > % 30 % % % % % % % 9-12 % 6 9 < % %

20 Sıralama Alt Kriterleri Ekonomik Alt Kriterler Bedellerin ödenebilirliği ve tahsil edilebilirliği Hizmet bedellerini ödeyecek olanların önerilen tarifeleri ödeme gücüne sahip olması Ağırlık : % 7,09 İlçeler için veri mevcut olmadığı durumda ile ait veriler kullanılabilir Tablonun her yıl, kişi başı GSYİH 'ya ilişkin son verilerle güncellenmelidir (Anket - D7)

21 Bedellerin ödenebilirliği ve tahsil edilebilirliği İl GSYİH 'si (Avro/kişi-yıl) > Puan

22 Sıralama Alt Kriterleri Ekonomik Alt Kriterler Yatırımların ödenebilirliği Proje sahibinin (belediyenin) önerilen yatırımı ödeyebilme gücü Ağırlık : % 6,86 Dış kredilerini ödeyemeyen belediyelerden 5 puan düşülmeli (www.hazine.gov.tr) Halihazırda dış kredi kullanmakta olan kuruluşların uygulayacağı projelerden 2 puan düşülmeli Belediyelerin borçlanma kapasitesine ilişkin veriler İller Bankası Genel Md'lüğünden alınabilir (Anket - D2 ve D8)

23 Yatırımların ödenebilirliği Yatırımların ödenebilirliği (YTL) > Puan

24 Sıralama Alt Kriterleri Teknik Alt Kriterler Proje büyüklüğü Projenin büyüklüğü, örneğin hizmet verilecek nüfus ya da kapasite (örneğin depolama hacmi, su arıtma kapasitesi) Ağırlık : % 5,91 Hizmet verilen nüfus, belediye nüfusundan farklı olabilir (Anket - B1) Bu durumun geçerli olmadığı yatırımlarda (sanayi tesisleri, sanayilerde kullanılan filtreler vs. gibi doğrudan bir nüfusa hizmet vermeyen yatırımlar), büyük ve küçük tesisleri tanımlayan benzer bir yaklaşım geliştirilmelidir.

25 Proje büyüklüğü Hizmet verilen nüfus < > Puan

26 Sıralama Alt Kriterleri Teknik Alt Kriterler Proje tipi Projenin yeni bir tesis mi yoksa bir yenileme yatırımı mı yoksa mevcut tesisin genişletilmesi ya da modernizasyon mu olduğu. Ağırlık : % 3,81 Birden fazla tipin uygulanması durumunda (örneğin iyileştirme ve genişletme) en düşük puan verilmelidir. (Anket - A7)

27 Proje tipi Proje tipi Puan Tesislerin iyileştirilmesi (Mevcut üzerinde çıktıların iyileştirilmesi) 1-3 Tesislerin yenilenmesi (mekanik, elektrik aksam değişimi ve teknoloji yenileme) 4-6 Genişletme projeleri (tasarım aynı kalıp, kapasite genişletilmesi) Yeni tesisler

28 Sıralama Alt Kriterleri Teknik Alt Kriterler Projenin karmaşıklığı Önerilen projelerin ve kullanılan teknolojilerin karmaşıklığı Ağırlık : % 4,46 Bir tek şehre su, atık su, katı atık projesi hizmeti verilmesi halinde, puandan 2 puan düşülmeli Aynı projeye iki tesis tipinin uygulanması halinde, nihai puanı belirlemek için düşük olan puandan bir puan çıkarılmalıdır. (Örneğin depolama alanı ve yakma)

29 Projenin karmaşıklığı Projenin karmaşıklığı Tesiste teknoloji yenileme Birden fazla sektörü ilgilendiren (entegre) projeler İleri atık su arıtma tesisleri Yakma tesisleri Konvansiyonel atık su arıtma tesisleri Su arıtma tesisleri Atık depolama tesisleri Su temini / su dağıtım projeleri Hava kalitesi izleme ve diğer izleme projeleri Kanalizasyon projeleri Puan

30 Sıralama Alt Kriterleri Teknik Alt Kriterler Projenin hazır olma durumu Proje hazırlama ve geliştirme adına yapılmış olanlar şeklinde tanımlanan projenin hazırlık mertebesi. Ağırlık : % 3,44 Proje kavramsal raporu, mantıksal çerçeve matrisini de içeriyorsa, 1 puan eklenmeli Fizibilite çalışmalarının bulunmaması, fakat çevresel etki değerlendirmesinin onaylanması durumunda puan 8 verilmeli Zemin etütleri tamamlanmadıysa, "çevresel etki onayı" ya da "kavramsal tasarım ve daha fazlası" adımlarından 1 puan düşülmeli İnşaat izni ya da tasarım onayı gibi resmi izinlerin alınması halinde, 1 puan daha eklenmeli ve nihai puanın 10'dan fazla olamayacağı unutulmamalıdır. (Anket - A13,B3,B4,B5, B6, B7,B9)

31 Projenin hazır olma durumu Projenin hazır olma durumu Hiç Sadece kavramsal düşünce var Projenin yazılı kavramsal çerçeve raporu var Ön fizibilite çalışması var Fizibilite çalışması var yer tahsis edilmemiş Ön fizibilite çalışması var- yer tahsis edilmiş Fizibilite çalışması var yer tahsis edilmiş Fizibilite çalışması var zemin etütleri tamamlanmış Çevresel etki değerlendirmesi onayı alınmış Kavramsal tasarım ve daha fazlası tamamlanmış Puan

32 Sıralama Alt Kriterleri Kurumsal Alt Kriterler Sorumlulukların tanımlanmış olması Projenin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin sorumlulukların ilgili taraflarca açıkça tanımlanması ve anlaşılması. Ağırlık : % 3,95 Bir belediyeler birliğinin sorumluluğu üstlenmesi halinde, birliğin en büyük "puanlandırılabilir" üyesinin puanından 1 puan düşülmeli Önceden benzer projelerde başarılı bir deneyim yaşanmışsa, 2 puan eklenmeli (Anket - E2) Bir kuruluş, ait olabileceği "emsal gruba" kıyasla sınırlı bir proje uygulama deneyimine sahipse, 1 ya da 2 puan düşülmelidir.

33 Sorumlulukların tanımlanmış olması Sorumluluklar Kasaba belediyeleri Organize sanayi bölgeleri & sanayi bölgeleri Kent belediyeleri Belediyeler birliği Büyükşehir belediyeleri Devlet kuruluşları Puan

34 Sıralama Alt Kriterleri Kurumsal Alt Kriterler Mevcut yasal çerçeve Yasal çerçevenin ne ölçüde uygulandığı ve uygulanmasına yönelik yaptırımlarda bulunulduğu. Ağırlık : % 2,64 Eğer yürürlükte olan bir yasa varsa; ama tamamlayıcı bir mevzuat (yönetmelikler, tebliğler, genelgeler, tüzükler vs.) yoksa puan 6 olmalıdır. Yasa ve tamamlayıcı mevzuat (yönetmelikler, tebliğler, genelgeler, tüzükler vs.) bulunuyorsa 7-8 puan verilecektir. Yasa, tamamlayıcı mevzuatla ve uygulama araçlarıyla (örneğin ekonomik araçlarla) birlikte tam anlamıyla uygulanıyorsa 9-10 puan verilecektir.

35 Mevcut yasal çerçeve Yasal çerçevenin bulunması ve uygulanması Evet Hazırlık aşamasında Hayır Puan

36 Sıralama Alt Kriterleri Kurumsal Alt Kriterler Proje sahibinin kurumsal kapasitesi Proje geliştirme ve uygulama sorumluluklarının ilgili taraflarca anlaşılma ve üstlenilme düzeyi. Ağırlık : % 3,60 Bir belediyeler birliğinin söz konusu olması halinde, birlikteki en büyük "puanlandırılabilir" üyenin puanından 1 puan düşülmeli Önceden benzer projelerde başarılı deneyimler kazanıldıysa, 2 puan eklenmeli Bir kurum ait olması gereken "emsal gruba" kıyasla sınırlı bir proje deneyimine sahip addediliyorsa, bir ya da iki puan düşülmelidir.

37 Proje sahibinin kurumsal kapasitesi Proje sahibi Kasaba belediyeleri Organize sanayi bölgeleri ve sanayi bölgeleri Kent belediyeleri Belediyeler birliği Büyükşehir belediyeleri Kamu kuruluşları Puan

38 Sıralama Alt Kriterleri Proje Özel Alt Kriterler Örnek olma potansiyeli Projenin ne ölçüde tipik olduğu, genel anlamda ülkenin başka yerlerinde tekrarlanmaya ne ölçüde uygun olduğu Ağırlık : % 3,51

39 Örnek olma potansiyeli Tekrarlanma Olasılığı < 10 kere kere kere kere kere kere kere kere kere > 91 kere Puan

40 Sıralama Alt Kriterleri Proje Özel Alt Kriterler İlgili uluslar arası sözleşmeler Uluslararası sözleşmelerle bağlantılar ve bu sözleşmeler bağlamında tespit edilen öncelikler Ağırlık : % 2,69 EK 7 de Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler yer almaktadır.

41 İlgili uluslar arası sözleşmeler Yatırım Tipi Puan Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin hiçbirinin koşullarını yerine getirmeyen projeler 1 Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerinden birini yerine getiren projeler 6 Türkiye'nin iki farklı uluslararası yükümlülüğünü yerine getiren projeler Türkiye'nin ikiden fazla uluslararası yükümlülüğünü yerine getiren projeler 8 10

42 Sıralama Alt Kriterleri Proje Özel Alt Kriterler Bölgesel kalkınma Bölgenin toplumsal ve ekonomik kalkınmasıyla bağlantı Ağırlık : % 6,16 Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Doğu Anadolu Projesi (DAP) Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Projesi (DOKAP) Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Kalkınma Projesi (ZBK) Yeşilırmak Havzası Geliştirme Projesi (YHGP) Erzurum, Elazığ, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Mardin illerindeki yatırımlara öncelik verilmesi öngörülmektedir. EK 8 Türkiye'nin kalkınmada öncellikli bölgeleri

43 Bölgesel kalkınma Bölgesel kalkınma DPT bölgesel planları (GAP, DAP, DOKAP, ) kapsamında Öncelikli NUTS II bölgelerinde yer alıyor Kalkınmada öncelikli illerde (49 il) yer alıyor Hiçbiri Puan

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

TÜRKİYE FRONTIER FINANCE (ÖNCÜ FİNANSMAN) PROJESİ (P147183) TASLAK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVE DOKÜMANI

TÜRKİYE FRONTIER FINANCE (ÖNCÜ FİNANSMAN) PROJESİ (P147183) TASLAK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVE DOKÜMANI Public Disclosure Authorized UYARI : Aşağıda yer alan doküman Frontier Finance Project Draft Environmental Review Framework başlıklı İngilizce dokümanın Türkçe çevirisi bilgi olarak hazırlanmış olup, çeviriden

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

2014-2016 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ 2014-2016 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. AMAÇ ve KAPSAM Amaç 1. Bu rehberin amacı, 2014-2016 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

2012-2014 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

2012-2014 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ 2012-2014 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. AMAÇ ve KAPSAM Amaç 1. Bu rehberin amacı, 2012-2014 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 Konu : Düzenleyici Etki Analizi Çalışmaları. GENELGE 2007/6 Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

b) Alt Proje, işbu İşletim Kılavuzu nun B Eki nde yer alıyorsa

b) Alt Proje, işbu İşletim Kılavuzu nun B Eki nde yer alıyorsa T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. ÇEVRESEL İNCELEME PROSEDÜRLERİ Tarihçe Proje aracı bankalar aracılığıyla yürütüleceğinden Çevresel Kategorisi FI dır. Projenin planlanan kapsamından dolayı, tek koruma önlemi politikası

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

TÜRKİYE DE EKÖK ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ İÇİN TEKNİK YARDIM HİZMETİ

TÜRKİYE DE EKÖK ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ İÇİN TEKNİK YARDIM HİZMETİ Türkiye 2008 Ulusal Programı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TÜRKİYE DE EKÖK ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ İÇİN TEKNİK

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

TÜRK EXIMBANK ÇEVRE UYGULAMA ESASLARI

TÜRK EXIMBANK ÇEVRE UYGULAMA ESASLARI TÜRK EXIMBANK ÇEVRE UYGULAMA ESASLARI I - AMAÇ VE KAPSAM 1. İşbu Çevre Uygulama Esasları, OECD İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Grubu (İKG) nun üzerinde mutabakata vardığı; resmi destekli ihracat

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Detaylı

TÜRKİYE'DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA

TÜRKİYE'DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA TÜRKİYE'DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA M. Necat ÖREN 1 Oğuz YURDAKUL 2 Bahri ÇEVİK 3 Ural DİNÇ 4 1. GİRİŞ Sektörel ve bölgesel kalkınma politikaları ve bu kapsamda yürütülen projeler,

Detaylı

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ:

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ: ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEMATİK PANELİ Cezmi Neyim ÇEVKO Vakfı TÜRKİYE DE EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLAR GİRİŞ : Son Yıllarda Katı Atıklardan kaynaklanan problemler ülkemizin en önemli çevre sorunlarındandır.

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri Kasım 2014

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri Kasım 2014 T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri Kasım 2014 BELEDİYELERE YÖNELİK DESTEK MEKANİZMALARI T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri Kasım 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 5 GÜNEY

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKSARAY YEÇEP

Detaylı

Bölgesel Gelişmede Yeni Bir Politika Aracı: Cazibe Merkezleri. Bölgesel Gelişmede Yeni Bir Politika Aracı: Cazibe Merkezleri

Bölgesel Gelişmede Yeni Bir Politika Aracı: Cazibe Merkezleri. Bölgesel Gelişmede Yeni Bir Politika Aracı: Cazibe Merkezleri Bölgesel Gelişmede Yeni Bir Politika Aracı: Cazibe Merkezleri Selçuk Sertesen Giriş Yakın zamanda Başbakan tarafından kamuoyuna duyurulan GAP Eylem Planı ndaki ekonomik kalkınma önlemleri arasında Diyarbakır,

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı