Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı"

Transkript

1 Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Dikey Geçiş Sınavı / DGS / Temmuz 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. a sıfırdan büyük bir gerçel sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi negatiftir? A) a - B) ( a) 4 C) ( a) -6 D) ( a) -5 E) ( a) - Çözüm A) a > 0 a - a ³ > 0 (pozitif) B) a > 0 ( a) 4 (-) 4.a 4 a 4 > 0 (pozitif) C) a > 0 ( a) -6 (-) -6.(a) -6 (-) 6.(a) -6 6 a > 0 (pozitif) D) a > 0 ( a) -5 (-) -5.(a) -5 (-) 5.(a) -5 (-). 5 a < 0 (negatif) a 5 E) a > 0 ( a) - - ((-) -.(a - )) - (- a ³ ) a ³ > 0 (pozitif). Aşağıdakilerden hangisi ardışık iki tam sayının toplamı olamaz? A) B) C) 44 D) 47 E) 5 Çözüm Ardışık iki sayıdan biri tek sayı ise diğeri çift sayıdır. O halde, Ardışık iki sayının toplamı Tek sayı + Çift sayı T + Ç T (Tek sayı) olduğuna göre, ardışık iki tam sayının toplamı, 44 olamaz.

2 . 0,8 0, 0,04 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) C) 0,7 D) 0,4 E) 0, Çözüm 0,8 0, 0, ( )² 0 0 ( 0 )² ² ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) B) 6 C) 8 D) 6 E) 4 Çözüm 4 64 ( 6 )² 4 6 ² 5. 5 x 5 olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) D) E) Çözüm 5 5 x 5 5 x (5) x (5³) x 5 x 5 x 5 x x 6. a ve b birer tam sayı olmak üzere, a b 0,5 olduğuna göre, a nın alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 0 B) 0 C) 40 D) 60 E) 80

3 Çözüm 6 b b 5 0,5 a a 000 b 5.9 a b 9 a 40 (pozitif tam sayılar için) b b 9 0,5 a a 40 (negatif tam sayılar için) Not : a ve b birer tam sayı olduğundan, en küçük değeri için soru hatalıdır. Đptal 7. 66² 60² 978.k olduğuna göre, k kaçtır? A) B) C) 4 D) 6 E) 8 Çözüm 7 66² 60² 978.k (66-60).( ) 978.k k k k Not : a² - b² (a - b).(a + b) 8. a² + a ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) a B) a² C) a a D) a a+ E) a a Çözüm 8 a² + a a² a² a+ a a² a. a² a+ ( a ).( a+ ) a. a² a+ a a

4 9. x² xy y² xy ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) y x B) x y C) x y D) xy E) xy Çözüm 9 x² xy y² xy x.( x y) y.(y x) x.( x y) y.( ( y+ x)) x y x y a b 0. a, b, c pozitif tam sayılar ve, olduğuna göre, a + b + c toplamının en küçük b c 7 değeri kaçtır? A) 4 B) 7 C) 9 D) E) 9 Çözüm 0 a b b c 7 a b 7b c 7b c a okek (, 7, ) 4 7b c a 4k (a, b, ve c nin en küçük değerleri olması için, k olur.) a, b 6, c a + b + c elde edilir.. Sıfırdan farklı a, b, c sayıları için a b 4c olduğuna göre, a² c² ab+ bc ac oranı kaçtır? A) B) 4 C) 4 5 D) 5 6 E) 6 7

5 Çözüm a b 4c okek (,, 4) a b 4c k a 6k, b 4k, c k a² c² ab+ bc ac ( a c).( a+ c) ab+ bc ac (6k k).(6k+ k) (6k.4k) + (4k.k) (6k.k) 7k² 4k² + k² 8k² 7k² 8k². 0 < a < olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? A) a+ B) a C) a a+ D) a a E) a Çözüm 0 < a < a olsun. A) a+ + B) a - C) a a+ + D) a a - E) a. (en büyük). x 0, 0, 0, olduğuna göre, x kaçtır? A) 0,99 B),0 C), D) 9,8 E) 9,9

6 Çözüm x 0, 0, 0, x x x 9.( ) x (0x - 9) 9 00x 99 x 0, x, - y < 7 olduğuna göre, x y ifadesinin en büyük değeri kaçtır? A) 5 B) C) D) 9 E) Çözüm 4 I. Yol x y ifadesinin en büyük olması için, x in en büyük değere, y nin en küçük değere sahip olması gereklidir. -5 x x {-5,, } (en büyük değeri olur.) - y < 7-6 y < 4 y {-6,.., 4} (en küçük değeri -6 olur.) x y ifadesinin en büyük değeri (-6) elde edilir. II. Yol - y < 7 ((-) ile çarparsak, işaretlerde yön değiştireceğinden) 6 -.y > y > -4-4 < -y 6-5 x x y 6 + x y 9 (en büyük değeri 9 olur.) 5. x, y, z 6 4 sayıları için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) x < y < z B) x y < z C) x z < y D) z < x < y E) z < y < x

7 Çözüm 5 x y x z < y z (²) a + b < 0, b + c < 0, a + c > 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? A) a < 0 B) b < 0 C) c < 0 D) a.c < 0 E) a.c > 0 Çözüm 6 a + b < 0 b + c < 0 a + c + b < 0 (a + c > 0) b < 0 b < 0 elde edilir. 7. ve a tam sayılarının en büyük ortak böleni 6 dır. 0 < a < 65 aralığında a nın kaç farklı değeri vardır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

8 Çözüm 7 Obeb (, a) 6 a 6.k olmalıdır. 0 < a < 65 k için, a 6. 6 Obeb (, 6) 6 k için, a 6. Obeb (, ) k için, a 6. 8 Obeb (, 8) 6 k 4 için, a Obeb (, 4) k 5 için, a Obeb (, 0) 6 k 6 için, a Obeb (, 6) k 7 için, a Obeb (, 4) 6 k 8 için, a Obeb (, 48) k 9 için, a Obeb (, 54) 6 k 0 için, a Obeb (, 60) a {, 4, 6, 48, 60} olamaz. Çünkü obeb leri 6 dan farklıdır. O halde, a {6, 8, 0, 4, 54} olmak üzere 5 tane bulunur. 8. a, b, c pozitif tam sayılar olmak üzere, A 7a + 8b + 9c + koşulunu sağlayan üç basamaklı en küçük A sayısının rakamları toplamı kaçtır? A) B) 7 C) 8 D) 9 E) Çözüm 8 A 7a + 8b + 9c + eşitliğin her iki tarafına 6 eklenirse, A + 6 7a b c A (a + )8.(b + )9.(c + ) En küçük A sayısı için, A + 6 okek (7, 8, 9) A A 498 A sayısının rakamları toplamı elde edilir. 9. x sayısının ile bölümünden elde edilen kalan 6, y sayısının ile bölümünden elde edilen kalan ise 9 dur. Buna göre, x.y çarpımının ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0

9 Çözüm 9 x.k + 6 y.m + 9 x.y (.k + 6).(.m + 9).k..m +.k m x.y.t + a a?.k..m +.k m (.k.m + 9.k + 6.m) + 54.(.k.m + 9.k + 6.m) + (.4 + 0).(.k.m + 9.k + 6.m + 4) + 0 (.k.m + 9.k + 6.m + 4) t x.y.t Đki sayının toplamı, çarpımı ise 6 dır. Bu iki sayının farkı kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 9 Çözüm 0 I. Yol a + b ve a.b 6 (a + b)² a² + ab + b² a² + b² (a + b)² - ab a² + b² ² -.6 a² + b² (a - b)² a² - ab + b² (a - b)² (a - b)² 5 (a - b) 5 elde edilir. II. Yol a + b a b a.b 6 ( - b).b 6 b² - b (b - 9).(b - 4) 0 b 9, a 9 4 a b b 4, a 4 9 b a bulunur.

10 . (6 ) 7 0 olduğuna göre, işaretlerinin içine yazılması gereken işlemler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) x, + B), + C), D), + E), x Çözüm Verilen seçenekler, işlemde uygulanırsa, B seçeneği doğru sonucu verir. (6 ) a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere, a + b + a.b 5 olduğuna göre, a + b toplamı en çok kaçtır? A) B) C) 5 D) 6 E) 7 Çözüm a + b + a.b 5 eşitliğin her iki tarafına eklenirse, a + b + a.b a + a.b + b + 5 a.(b + ) + b + 5 (a + ).(b + ) 5 ( ) a + b toplamının en çok olması için, (a + ) a, (b + ) 6 b 5 a + b elde edilir. veya (b + ) b, (a + ) 6 a 5 a + b elde edilir.. Toplamları 540 olan üç sayıdan birincisinin ikinciye oranı, ikincisinin birinciye oranı ise tir. Buna göre, en küçük sayı kaçtır? 5 A) 60 B) 54 C) 4 D) 40 E) 6 Çözüm Birinci sayı a, Đkinci sayı b, Üçüncü sayı c olsun. a b b, a 5 Soru hatalıdır.

11 4. Birbirlerinden farklı üç basamaklı üç doğal sayının toplamı 776 dır. Bu sayıların en küçüğü 8 olduğuna göre, en büyüğü en fazla kaçtır? A) 407 B) 409 C) 4 D) 4 E) 45 Çözüm 4 A + B A + B 59 A veya B sayılarından birisinin en büyük olması için diğerinin en küçük olması gerekir. Ama üç doğal sayıdan en küçüğü 8 olduğuna göre, diğer sayı B 84 seçilirse, A a 409 elde edilir. 5. Bir çıkarma işleminde çıkan, farkın katı olduğuna göre, eksilen aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 8 B) 87 C) 90 D) 9 E) 95 Çözüm 5 Çıkan.Fark Eksilen Çıkan Fark Eksilen.Fark Fark Eksilen 4.Fark O halde, seçeneklerden 4 ün katı olan sayı eksilendir Ve 7. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Birler basamağında 5 rakamı bulunan iki basamaklı bir sayının karesini almak için kullanılan bir yöntem şöyledir: Sayının onlar basamağındaki rakam ile bu rakamın fazlası çarpılır. Elde edilen çarpımın yanına 5 yazılır. Örnek : 5 in karesini almak için onlar basamağındaki rakam olan ile nin fazlası olan çarpılır. x 6 olduğundan çarpımın yanına 5 yazılarak 5 in karesi 65 olarak bulunur.

12 6. Buna göre karesi alınan sayılardan kaç tanesinin yüzler basamağında 0 (sıfır) rakamı vardır? A) B) C) D) 4 E) 5 Çözüm 6 Sayı A5 karesi [A.(A + )]5 (tanım) A.(A + ) x0 olması için, x05 A 4, A 5 veya A 9 olmalıdır. [4.(4 + ) 4.5 0, 5.(5 + ) 5.6 0, 9.(9 + ) ] sayı 45 45² [4.(4 + )]5 [4.5]5 05 sayı 55 55² [5.(5 + )]5 [5.6]5 05 sayı 95 95² [9.(9 + )]5 [9.0]5 905 Yüzler basamağında 0 (sıfır) rakamı olan tane sayı vardır. 7. Aşağıdakilerden hangisi birler basamağında 5 rakamı bulunan iki basamaklı bir sayının karesinin rakamları toplamı olamaz? A) 9 B) 0 C) D) 6 E) 8 Çözüm 7 Sayı x5 x5² [x.(x + )]5 A) x5, sayının karesinin rakamları toplamı 9 olsun. [x.(x + )] [x.(x + )], rakamları toplamının olması için, [x.(x + )] 0 x² + x 0 0 (x - 4).(x + 5) 0 x 4 Sayı 45 45² [4.(4 + )]5 [4.5]5 05 rakamları toplamı B) x5, sayının karesinin rakamları toplamı 0 olsun. [x.(x + )] [x.(x + )], rakamları toplamının olması için, [x.(x + )] 0 x² + x 0 0 (x - 5).(x + 6) 0 x 5 Sayı 55 55² [5.(5 + )]5 [5.6]5 05 rakamları toplamı

13 C) x5, sayının karesinin rakamları toplamı olsun. [x.(x + )] [x.(x + )] 5, rakamları toplamının 5 olması için, [x.(x + )] 50 x² + x 50 0 x tam değeri olmadığından, x5 sayısı yazılamaz. O halde, sayının karesinin rakamları toplamı olamaz. D) x5, sayının karesinin rakamları toplamı 6 olsun. [x.(x + )] [x.(x + )] 9, rakamları toplamının 9 olması için, [x.(x + )] 90 x² + x 90 0 (x - 9).(x + 0) 0 x 9 Sayı 95 95² [9.(9 + )]5 [9.0]5 905 rakamları toplamı E) x5, sayının karesinin rakamları toplamı 8 olsun. [x.(x + )] [x.(x + )], rakamları toplamının olması için, [x.(x + )] 56 x² + x 56 0 (x - 7).(x + 8) 0 x 7 Sayı 75 75² [7.(7 + )]5 [7.8]5 565 rakamları toplamı Ve 9. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Doğal sayılar kümesi üzerinde işlemi, x y x + y + biçiminde tanımlanıyor. 8. Buna göre, 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 Çözüm 8 x y x + y a 5 7 b olduğuna göre, a b farkı kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 5

14 Çözüm 9 a 5 7 b (x y x + y + ) a b + a + 8 b + 0 a b 0 8 elde edilir. 0. Ve. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. A, B ve C sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere, A B + C koşulunu sağlayan üç basamaklı ABC sayıları oluşturuluyor. 0. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük ABC sayısı için C kaçtır? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) Çözüm 0 ABC A B + C A 9 (Yüzler basamağı) [en büyük] 9 B + C B 8 (Onlar basamağı) C C olur. (Birler basamağı) ABC 98. Rakamları birbirinden farklı kaç tane üç basamaklı ABC sayısı oluşturulabilir? A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 40 Çözüm tane tane tane tane tane tane tane A B C A B + C A B C Toplam tane

15 . Ve. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Aşağıda verilen 9 birim kare 6 farklı boya kullanılarak boyanmak isteniyor.. Đki köşegen üzerindeki tüm kareler aynı, kalan diğer kareler de bu karelerden farklı ve birbirleriyle aynı renk olmak koşuluyla karelerin tümü kaç farklı şekilde boyanabilir? A) 0 B) 5 C) 0 D) 60 E) 0 Çözüm Đki köşegen üzerindeki tüm kareler aynı renk olacağından, (6, ) 6 Diğer kareler de bu karelerden farklı ve birbirleriyle aynı renk olmak koşuluyla, (5, ) 5 Tümü farklı şekilde boyanabilir.. Her bir satırdaki üç kare birbirleriyle aynı fakat diğer satırdaki karelerle farklı renklerde boyanmak isteniyor. Karelerin tümü kaç farklı şekilde boyanabilir? A) 0 B) 40 C) 60 D) 80 E) 40 Çözüm. satırdaki kareler 6 farklı renkle boyanır.. satırdaki kareler 5 farklı renkle boyanır farklı şekilde boyanır.. satırdaki kareler 4 farklı renkle boyanır.

16 4. 6 günde bir nöbet tutan bir bekçi ilk nöbetini Perşembe günü tuttuğuna göre, 9. nöbetini hangi gün tutar? A) Cuma B) Cumartesi C) Pazar D) Çarşamba E) Perşembe Çözüm 4 I. Yol 6 günde bir nöbet ise, 9 uncu nöbet üncü gün olur. 6 Perşembe (mod 7) 7 0 [ inci gün Cuma] (mod 7) 74 x (mod 7) Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Pazartesi Salı Çarşamba (mod 7) Perşembe II. Yol 6 günde bir nöbetse, ilk nöbet Perşembe günü tutulduysa, geriye (9 - ) 8 nöbet kalır inci gün 9 uncu nöbeti tutuyor olacak. 68 x (mod 7) 68 0 (mod 7) aynı gün olur. (Perşembe) sayısının % 5 i 5 sayısının yüzde kaçıdır? A) 5 B) 0 C) 5 D) 45 E) 50 Çözüm 5 5 % % ,5 00 % x,5 x.5 00.,5 x 50

17 6x 6. x YTL ye alınan bir mal YTL ye satılıyor. 5 Bu malın satışından yüzde kaç kâr elde edilmiştir? A) 0 B) 5 C) 0 D) 5 E) 0 Çözüm 6 6x x Kar Satış fiyatı - Alış fiyatı Kar - x 5 5 x x (kar) 5 00 K K. x x K 0 7. Bir duraktan hareket eden üç dolmuştan birincisi 5, ikincisi 0 ve üçüncüsü 4 dakika aralıklarla sefer yapmaktadır. Aynı anda hareket eden bu üç dolmuş, en az kaç dakika sonra aynı duraktan yine birlikte hareket eder? A) 60 B) 0 C) 40 D) 60 E) 00 Çözüm 7 Okek (5, 4, 0) ³..5 0 dakika

18 8. Kırmızı ve sarı bilyelerin bulunduğu bir kutudaki bilyelerin 0 tanesi sarı, ü de kırmızıdır. Kutuya 5 kırmızı bilye daha konursa kırmızı bilyelerin tüm bilyelere oranı kaç olur? A) 5 B) 5 C) 7 D) 7 E) 8 Çözüm 8 Toplam bilye sayısı x olsun. Sarı bilye sayısı 0 Kırmızı bilye sayısı x. x x 0 + x x 0 x 0 Toplam bilye sayısı Sarı bilye sayısı + Kırmızı bilye sayısı Kırmızı bilye sayısı Toplam bilye sayısı x olur. 5 Kırmızı bilyelerin tüm bilyelere oranı Bir araç, iki kent arasındaki yolu giderken saatte 60 km, dönerken saatte 50 km hızla alıyor. Đki kent arasındaki uzaklık 600 km olduğuna göre, aracın gidişi ve dönüşü toplam kaç saat sürmüştür? A) 4 B) 6 C) 8 D) 0 E) Çözüm 9 x v.t Gidiş, t t 0 saat Dönüş, t t saat Aracın gidişi ve dönüşü toplam 0 + saat sürmüştür.

19 40. 0 daireden oluşan bir binada dairelerin bir kısmı 4, kalanı ise odalıdır. Bu binadaki oda sayısı toplam 04 olduğuna göre, 4 odalı daire sayısı kaçtır? A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 0 Çözüm 40 4 odalı daire sayısı x odalı daire sayısı y x + y 0 y 0 x 4.x +.y 04 4x +.(0 - x) 04 4x + 90 x 04 x 4 4. Aşağıdaki grafik, A ve B araçlarının zamana göre aldıkları yolları göstermektedir. Aynı anda ve aynı yönde hareket eden bu araçlardan A aracı 5 saat sonra mola verdiğine göre, B aracı mola yerine A dan kaç saat sonra varır? A) B),5 C) D),5 E) 4 Çözüm 4 x v.t v t x v A 45 5 km/saat, vb 0 0 km/saat v A 5, t A 5 x km 75 v B 0, x 75 t B 7,5 saat 0 t fark t A t B t fark 7,5 5,5 saat

20 4. 0 kişi tarafından taşınacak bir yük, kişi rahatsızlanınca 8 kişi tarafından taşınıyor. Her bir kişi ilk durumdan kg daha fazla yük taşıdığına göre, yükün tamamı kaç kg dır? A) 400 B) 450 C) 480 D) 500 E) 50 Çözüm 4 Toplam yük x kg olsun. x 0 kişi tarafından taşınırsa, kişi başına düşen yük miktarı 0 x 8 kişi tarafından taşınırsa, kişi başına düşen yük miktarı 8 x x x x 0x 8x x 960 x 480 kg 4. Her 0 gram A maddesine 7 gram B maddesi karıştırılarak bir ilaç hazırlanıyor. Buna göre, 85 gram ilaçta kaç gram B maddesi vardır? A) 8 B) 0 C) 5 D) 40 E) 4 Çözüm 4 A 0.k B 7.k Đlaç A + B 0.k + 7.k 85 7.k 85 k 5 B 7.k gram 44. Bir grup işçi bir işi günde bitiriyor. Đşçi sayısı % 60 artırılır, günlük çalışma süresi % 50 azaltılır ve iş miktarı 4 katına çıkarılırsa iş kaç günde biter? A) 5 B) C) 0 D) 9 E) 8

21 Çözüm 44 I. Yol 60x. x 8x x + % 60 x + x t., t - % 50 t - 00 t - t t Kişi sayısı Günlük çalışma süresi Đş miktarı Đşin tamamlanma süresi x t A 8x 5 t 4A? [(Ters Orantı), (Ters Orantı), (Doğru Orantı)] 8x t x.t.4a...a.? 5? 5 gün Not : Eğer üçlü veya daha fazla orantı söz konusu ise bilinmeyenin bulunduğu sütun diğer sütunların her biri ile ikili orantı gibi düşünülerek işlem sırası tayin edilir. II. Yol A 4A xt.. 8x t..? ? ?? 5 gün Not : Yapılan işlerin oranı Diğerlerinin oranı 45. Bir spor grubundaki öğrenciler futbol ve basketbol sporlarından en az birini yapmaktadır. Bu gruptaki öğrencilerin % 75 i futbol, % 45 i basketbol oynamaktadır. Bu grupta yalnız futbol oynayanlar grubun yüzde kaçıdır? A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60

22 Çözüm 45 Toplam öğrenci sayısı x + y + z Futbol oynayanların sayısı x + y % 75.(x + y + z) Basketbol oynayanların sayısı y + z % 45.(x + y + z) x % A.(x + y + z) A? 00 x + y + z % 00.(x + y +z) x + y + z.(x + y +z) y + z % 45.(x + y + z) y + z.(x + y + z) x ( - ).(x + y + z) x.(x + y + z) % 55.(x + y + z) Deposu v litre benzin alan bir aracın deposunun 4 ü doludur. Depodaki benzinin a litresi kullanılıyor.daha sonra c YTL ödenerek aracın deposu dolduruluyor. Buna göre, benzinin bir litresinin fiyatı kaç YTL dir? A) c a+ v B) c a+ v C) c c+ v D) 4c 4a+ v E) 5c c+ v Çözüm 46 Depodaki benzin v. 4 4 v, Kalan benzin 4 v - a v v+ 4a Depodaki boş kısım v ( - a) 4 4 litre v+ 4a litre benzin c YTL 4 litre benzin x YTL v+ 4a x. 4.c x c.( 4 v+ 4a ) x 4c 4a+ v

23 47. Bir adam dakikada 0 metre koşuyor. Bu adam, 40 saniyede kaç metre koşar? A) 400 B) 40 C) 40 D) 40 E) 440 Çözüm 47 dakika 60 saniye dakika.60 0 saniye 0 saniyede 0 metre 40 saniyede x metre x x 440 metre koşar. 48. Ve 49. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Eni 0 metre ve boyu 60 metre olan ABCD dikdörtgeni biçimindeki tarla aşağıda verildiği gibi birbirine eş 8 birim kareye ayrılmıştır. Bu tarlada beyaz kısımlara çiçek, taralı kısımlara çim ekilmiştir. E noktası tarlanın [BC] kenarı üzerindedir. 48. Buna göre, çim ekilen alan kaç metre karedir? A) 400 B) 00 C) 000 D) 900 E) 800

24 Çözüm 48 Taralı alan Çim ekilen alan, AB BC 60, BE + CE 0 60 AB BC 60 6 eş parçadan oluştuğuna göre, birim karenin uzunluğu BC AD 0 eş parçadan oluştuğuna göre, birim karenin uzunluğu 0 ADE üçgeninin içinde bulunan taralı alan bulunur. Alan (ABE) Alan (DCE) AB.BE DC.CE, AB 60, BE h Alan (ABE) 0.h, DC 60, CE 0 h Alan (DCE) h Taralı alan ADE üçgeninin içinde bulunan taralı alan + Alan (ABE) + Alan (DCE) Taralı alan h h Taralı alan Tarla bir daire grafiğiyle gösterildiğinde çiçek ekilen alanı gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? A) 0 B) 0 C) 00 D) 90 E) 60 Çözüm 49 Alan (ABCD) Çim ekilen alan 00 Çiçek ekilen alan x x x Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Elma, armut ve portakal ağaçlarının bulunduğu bir bahçedeki elma ağaçlarının sayısı, armut ağaçlarının sayısının katından 6 eksik, armut ağaçlarının sayısı ise portakal ağaçlarının sayısından 4 fazladır. Bu bahçede toplam 90 ağaç vardır.

25 50. Portakal ağaçlarının sayısı P ise elma ağaçlarının sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) P B) P + 8 C) P 4 D) P + 6 E) P + 8 Çözüm 50 Elma ağacı + Armut ağacı + Portakal ağacı E + A + P 90 E.A 6 ve A P + 4 E.(P + 4) 6 E.P Bu bahçede kaç armut ağacı vardır? A) 45 B) 40 C) 5 D) 0 E) 4 Çözüm 5 Elma ağacı + Armut ağacı + Portakal ağacı E + A + P 90 E.A 6 ve A P + 4 E.(P + 4) 6 E.P + 6 E + A + P 90 (P + 6) + (P + 4) + P 90 5P 80 P 6 P 6 A P Bahçedeki elma ağaçlarının sayısının, armut ve portakal ağaçlarının toplam sayısının iki katı olması için kaç elma ağacı daha dikilmesi gerekir? A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 40 Çözüm 5 Elma ağacı + Armut ağacı + Portakal ağacı E + A + P 90 E.A 6 ve A P + 4 E.(P + 4) 6 E.P + 6 E + A + P 90 (P + 6) + (P + 4) + P 90 5P 80 P 6 P 6 A P , E.A E.(A + P) olması için, E.(40 + 6).76 5 elma ağacı olması için, elma ağacı daha dikilmesi gerekir.

26 Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Aşağıdaki tabloda 980 ve 990 yıllarında A, B, C, D, E ülkelerinde doktor başına düşen hasta sayıları verilmiştir yılında B ülkesinde doktor başına düşen hasta sayısı 980 yılına göre yüzde kaç azalmıştır? A) 50 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 Çözüm 5 B ülkesinde, 980 yılında, doktor başına düşen hasta sayısı yılında, doktor başına düşen hasta sayısı yılları arasında, doktor başına düşen hasta sayısı 700 azalmıştır azaldığına göre, 00 x x x 75

27 54. Hangi ülkede 990 yılında doktor başına düşen hasta sayısı 980 yılına göre 00 azalmıştır? A) A B) B C) C D) D E) E Çözüm yılında doktor başına düşen hasta y 980 yılında doktor başına düşen hasta x x y 00 (x > y) A ülkesinde, azalmıştır yılında bu beş ülkede doktor başına düşen hasta sayıları bir daire grafiğiyle gösterildiğinde E ülkesini gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? A) 5 B) 0 C) 5 D) 40 E) 45 Çözüm yılında, toplam hasta sayısı hasta hasta x x x 45 bulunur Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Bir tiyatro gösterisinin biletleri öğrenciye YTL, çalışana 5 YTL ve yaşlılara YTL den satılmaktadır. 56. Aşağıda YTL olarak verilen para miktarlarından hangisi gösteriye gelen 5 kişilik bir grubun ödeyeceği para miktarlarından biri olamaz? A) 5 B) 9 C) 6 D) E) 5

28 Çözüm 56 A) 5 kişilik grup, 5 çalışan Ödeyecekleri miktar YTL B) 5 kişilik grup, çalışan + öğrenci + yaşlı Ödeyecekleri miktar C) 5 kişilik grup, Ödeyecekleri miktar 6 YTL olamaz. D) 5 kişilik grup, çalışan + öğrenci Ödeyecekleri miktar.5 +. YTL E) 5 kişilik grup, 5 öğrenci Ödeyecekleri miktar 5. 5 YTL 57. Gösteriye gelen bir grup toplam 8 YTL para ödüyor. Bu grupta en az bir çalışan, bir yaşlı ve bir öğrenci bulunduğuna göre, kaç farklı grup olabilir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 Çözüm 57 ( çalışan, öğrenci, yaşlı) olacağına göre, en çok çalışan olabilir. Çalışan (5 YTL) Yaşlı ( YTL) Öğrenci ( YTL) Toplam 0 8 YTL 7 8 YTL 4 8 YTL 4 8 YTL 5 8 YTL 8 YTL Toplam 6 farklı grup olabilir. 58. Gösteriye gelen bir grupta 5 çalışan, öğrenci ve 6 yaşlı olduğuna göre, bu kişiler toplam kaç YTL öderler? A) 8 B) 40 C) 4 D) 44 E) 46 Çözüm YTL

29 59. Gösteriye öğrenci, 4 çalışan ve yaşlı bileti olan 9 kişi geliyor. Bu kişilerden seçilen 4 kişinin ödediği toplam paranın 8 YTL olma olasılığı kaçtır? A) 8 B) 8 7 C) 8 5 D) 4 7 E) 4 Çözüm 59 4 kişi ve toplam 8 YTL olması için, ( çalışan + öğrenci) veya ( yaşlı + öğrenci) olur. 4 ( çalışan + öğrenci) ( yaşlı + öğrenci).. 9 9! 4 (9 4)!.4! Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Kare biçiminde bir kâğıt üzerinde oynanan bir oyunla ilgili olarak şunlar biliniyor: Oyun kâğıdı birbirine eş odalara + işaretleriyle bölünüyor. Her bir odanın dört kapısı bulunuyor ve kapalı olan kapılar şekil üzerinde işaretiyle gösteriliyor. Açık olan kapılar için ise bir işaret kullanılmıyor. Oyun kâğıdının sınırları üzerindeki kapılar kapalı olarak kabul ediliyor. Bir odadan açık olan kapının bulunduğu satır veya sütunda bulunan tüm odalar satır veya sütunda bulunan bir başka kapalı kapıya kadar görülebiliyor. Bir odadan görülebilen tüm odaların toplam sayısı odanın içine rakamla yazılıyor.

30 Örnek : Yukarıda verilen A odasından aynı satırda bulunan diğer odalar görülememekte ancak aynı sütundaki D odası görülmektedir. Bu nedenle A odasının içinde yazmaktadır. C odasından ise aynı satırda bulunan B ve E odalarıyla aynı sütunda bulunan F ve G odaları görülmektedir. Bu nedenle C odasının içinde 4 rakamı yazmaktadır. 60. Yukarıda verilen oyun kâğıdının kaç odasından görülen oda sayısı dir? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 Çözüm 60 Verilen oyun kâğıdının 6 odasından görülen oda sayısı dir.

31 6. Yukarıda verilen oyun kâğıdında kapılardan biri olmaması gerektiği halde çizilmiştir. Bu kapı kaç numaralı kapıdır? A) B) C) D) 4 E) 5 Çözüm 6 5 inci satır, inci sütun da bulunan oda, 8 odayı görmesi için (4) numaralı kapının olmaması gerekir. 6. Yukarıda verilen oyun kâğıdında olması gerekli kapılar çizilmemiştir. Bu oyun kâğıdında verilen rakamlara göre kaç kapı çizilmelidir? A) B) C) 4 D) 5 E) 6

32 Çözüm 6 Verilenlere göre, 4 kapı çizilmelidir Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Nüfusu 0000 olan bir bölgede nüfusun % 0 si çalışmaktadır. Çalışanların sektörlere göre dağılım yüzdeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sektör Çalışanların sektörlere göre dağılım yüzdeleri (%) Tarım 5 Sanayi 5 Hizmet 0 Serbest Meslek 5 Ticaret 5 6. Bu bölgede çalışan kişi sayısı kaçtır? A) 0000 B) 8000 C) 4000 D) 000 E) 000 Çözüm % kişi 00

33 64. Bu bölgede tarım sektöründe çalışan kişi sayısı sanayi sektöründe çalışanlardan kaç fazladır? A) 00 B) 50 C) 00 D) 50 E) 00 Çözüm 64 Tarım sektöründe çalışan kişi sayısı 000.% 5 Sanayi sektöründe çalışan kişi sayısı 000.% (% 5 - % 5) 000.% Hangi sektörde çalışanların yüzdesi tüm bölgedeki nüfusun % i dir? A) Tarım B) Sanayi C) Hizmet D) Serbest Meslek E) Ticaret Çözüm 65 Tüm bölgedeki nüfusun % i 0000.% Sektör Çalışanların sektörlere göre dağılım yüzdeleri (%) Çalışanların sayısı Tarım % Sanayi % Hizmet % Serbest Meslek % 5 00 Ticaret % 5 00 Ticaret sektöründe, çalışanların sayısı Tüm bölgedeki nüfusun % i Ve 67. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. 70 bin ton çeltikten 480 bin ton pirinç elde edilmektedir.

34 66. Buna göre, kg pirinç elde etmek için kaç gram çeltik kullanılmalıdır? A) 500 B) 50 C) 00 D) 00 E) 000 Çözüm ton çeltik 480 ton pirinç x kg 70 7 x x,5 kg 500 gram Buna göre, 600 ton çeltikten kaç ton pirinç elde edilir? A) 600 B) 800 C) 000 D) 00 E) 400 Çözüm ton çeltik 480 ton pirinç 600 ton çeltik x x x 400 ton pirinç elde edilir Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Aşağıdaki grafik bir ülkenin yılları arasında bilgi ve iletişim teknolojileri için yaptığı harcamaları milyon dolar olarak göstermektedir.

35 68. Buna göre, iletişim teknolojilerine yapılan harcama hangi yılda en fazladır? A) 006 B) 005 C) 004 D) 00 E) 00 Çözüm 68 Grafikten 005 yılında, iletişim teknolojilerine en fazla harcama yapıldığı görülür yılında yapılan harcamaların yüzde kaçı iletişim teknolojileri için yapılmıştır? A) 40 B) 60 C) 75 D) 80 E) 90 Çözüm yılında, iletişim teknolojileri için 9 milyon dolar harcanmıştır. 006 yılında, bilgi teknolojileri için 6 milyon dolar harcanmıştır. Toplam x x x Bu ülkenin 00 yılında bilgi teknolojilerine yaptığı harcamalar 00 yılına göre yüzde kaç artmıştır? A) 0 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 Çözüm yılında bilgi teknolojilerine yaptığı harcama 00 yılında bilgi teknolojilerine yaptığı harcama artmış artmış 00 x x. 00. x 50 artmış

36 7. Ve 7. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Bir gazete bayiinin düzenlediği bir günlük promosyona göre, K ile L gazetesini birlikte alana top, K ile M gazetesini birlikte alana roman, L ile M gazetesini birlikte alana kalem, K, L, M gazetelerini birlikte alana CD hediye ediliyor. Promosyonun yapıldığı gün her bir kişi en az gazete alıyor. 7. Promosyon sonunda tane L gazetesi ve 6 tane M gazetesi satılmıştır. Kaç K gazetesi satıldığı bilinmediğine göre, aşağıdaki hediyelerden hangisi kesinlikle verilmiş olamaz? A) 6 kalem ve 6 CD B) 6 top ve 6 CD C) 4 kalem ve CD D) 6 roman ve 6 top E) 4 CD ve kalem Çözüm 7 A) 6 kalem ve 6 CD 6 CD, için 6.(K + L + M) 6.K + 6.L + 6.M gazeteleri alınıyor. 6 kalem için, 6.(L + M) 6.L + 6.M gazetelerinin alınması gerekir. Toplam 6 tane M gazetesi alındığına göre, A seçeneği için, M gazetesi yetersizdir. 7. Bu promosyon sonunda bayii toplam 4 top, 8 roman, 5 tane de CD dağıtıyor. Buna göre, kaç tane K gazetesi satılmıştır? A) 7 B) 9 C) D) 7 E) 5 Çözüm 7 4 top 4.(K + L) 4.K + 4.L 8 roman 8.(K + M) 8.K + 8.M 5 CD 5.(K + L + M) 5.K + 5.L + 5.M (4.K + 4.L) + (8.K + 8.M) + (5.K + 5.L + 5.M) 7.K + 9.L +.M

37 7. ABC bir üçgen m(ban) m(nac) AB 8 cm AC cm BN x cm NC y cm Şekilde verilen x ve y birer tam sayı olduğuna göre, ABC üçgeninin çevresi en çok kaç cm olabilir? A) 9 B) 6 C) 5 D) 4 E) Çözüm 7 AB BN 8 x (iç açıortay teoremi) AC NC y x y. k. k - 8 < x + y < < x + y < 0 4 < k + k < 0 4 < 5k < 0 En büyük değer olması için, k olur. 4 < 5. < 0 4 < 5 < 0 x + y 5 çevre (ABC) elde edilir. Not : Bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu, diğer iki kenarın uzunlukları farkından büyük, toplamından küçüktür. a - b < c < a + b a - c < b < a + c b - c < a < b + c

38 74. ABCD bir dikdörtgen Alan (EFCD) S Alan (AED) S Alan (FBC) S S Şekilde EF AB olduğuna göre, 6 S+ S + S oranı kaçtır? 7 A) 4 5 B) 4 C) 5 D) 7 E) 7 5 Çözüm 74 EF x olsun. AB 6x AD BC y FB z olsun. AE 6x (x + z) 5x - z S ( x+ 6x). y 7xy S y.( 5x z) 5xy yz S S + S + S 7xy 7xy 5xy yz + + yz 7xy xy 7 S y.z

39 75. ABCD ve GBEF birer dikdörtgen DC 8 cm AG GF Yukarıdaki verilere göre, GBEF dikdörtgeninin çevresi kaç cm dir? A) 0 B) 4 C) 6 D) 4 E) 8 Çözüm 75 AG GF xolsun. GB FE 8 x ( AB DC 8) Çevre (GBEF) (8 - x) + x + (8 - x) + x Çevre (GBEF)

40 76. ABC ve KLM birer üçgen AT BC KH LM AT h cm KH k cm 7a BC 5 LM a Yukarıda verilen ABC ve KLM üçgenlerinin alanları eşit olduğuna göre, h k oranı kaçtır? A) 5 7 B) C) 7 D) 5 E) 5 7 Çözüm 76 Alan (ABC) 7 a. h 5 7a. h 0 Alan (ABC) Alan (KLM) 7a. h 0 a. k a. k Alan (KLM) 7h k k k 4.h 0 h 0 5

41 77. m(abc) m(dec) AB 6 cm EC cm DC 4 cm BD 5 cm Yukarıdaki verilere göre, EDC üçgeninin çevresi kaç cm dir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 9 E) Çözüm 77 ECD BCA EC BC ED CD BA CA ED AE ED 9 6 ED ED 6 Çevre (EDC) elde edilir. 78. Aşağıda köşeleri A(, 0), B(4, 0), C(0, 5) ve D(0, 4) olan ABCD dörtgeni verilmiştir. Buna göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç birim karedir? A) 6 B) 8 C) 0 D) E) 6

42 Çözüm 78 Alan (ABCD) Taralı alan Alan (COB) Alan (DOA) Bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 4, 5 ve 6 cm dir. Prizmanın 4 ve 6 cm olan ayrıtları oranında kısaltıldığında hacminin değişmemesi için üçüncü ayrıtı kaç cm uzatılmalıdır? A) 5 B) 0 C) 5 D) 8 E) 0 Çözüm 79 V ilk (prizmanın hacmi) 4., 6. Vson..x V ilk V son 0 6.x x 0 Üçüncü ayrıt, cm uzatılmalıdır. 80. A(, k) noktası y x + doğrusu üzerinde olduğuna göre, k kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 5 Çözüm 80 y x + k (-) + k Adnan ÇAPRAZ AMASYA

Meslek Yüksekokulları Đle Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı

Meslek Yüksekokulları Đle Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Meslek Yüksekokulları Đle Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Dikey Geçiş Sınavı / DGS / Temmuz 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. a sıfırdan büyük bir

Detaylı

DGS 2008 (1) DGS SORU BANK. / 87. SAYFA / 4. SORU. ( a).(a).( a) ( a).( a).(a)

DGS 2008 (1) DGS SORU BANK. / 87. SAYFA / 4. SORU. ( a).(a).( a) ( a).( a).(a) DGS 2008 (1) DGS SORU BANK. / 87. SAYFA / 4. SORU 1. a sıfırdan büyük bir gerçek sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi negatiftir? A) 3 a B) a 4 C) a 6 D) a 5 E) a 3 4. a bir tam sayı olmak üzere;

Detaylı

Kamu Personel Seçme Sınavı. KPSS / Genel Yetenek Testi / Lisans / 30 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri = = 10

Kamu Personel Seçme Sınavı. KPSS / Genel Yetenek Testi / Lisans / 30 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri = = 10 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS / Genel Yetenek Testi / Lisans / 0 Haziran 007 Matematik Soruları ve Çözümleri. 5 9 işleminin sonucu kaçtır? 0, 0,5 A) 9 B) 0 C) D) 5 E) 6 Çözüm 5 9 5 0 9 000.( ).( ) 0,

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 2008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) 2 2 C) 3 2 D) 22 24 E)

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) C) 3 D) 4 E) 5 Çözüm 0

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. a 3 < 5 7 eşitsizliğini sağlayan en küçük a doğal sayısı kaçtır? A) 4 B)

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 11 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri E) 2.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 11 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri E) 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / Mayıs 2008 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 3. + : 7 4 7 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 4 3 B) 4 5 C) 7 4 D) 5 7 E) 2

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında ; Eşit

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. a 3 < 5 7 eşitsizliğini sağlayan en küçük a doğal sayısı kaçtır? A) 4 B)

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

0,012 0,5 + : 7 0,003 0, ,3 0, 225 1,2 1,2 0,24 0,3 0,3 0,05 0,009 0,03 0,005 0,0009 C) 1 A) 1 4 B) 1 2 D) 45 E) 46 A) 0,09 B) 0,8 C) 0,9

0,012 0,5 + : 7 0,003 0, ,3 0, 225 1,2 1,2 0,24 0,3 0,3 0,05 0,009 0,03 0,005 0,0009 C) 1 A) 1 4 B) 1 2 D) 45 E) 46 A) 0,09 B) 0,8 C) 0,9 KPSS 007 GY (3) DENEME 9 / 50. SORU 3. 5 9 0,3 0, 5 50. 0,0 0,5 + : 7 0,003 0,05 İşleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 9 B) 0 C) A) 4 B) C) D) 45 E) 46 D) E) 4 DENEME 7 / 48. SORU 48.,,

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 9 Aralık 00 Matematik Soruları ve Çözümleri. + 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 6 Çözüm + 4 + 4 4 + 4 4.. işleminin

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 8 Kasım 007 Matematik Soruları ve Çözümleri. + + 0 0³ toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 000 B) 00 C), D),0

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 13 Mayıs Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 13 Mayıs Matematik Sorularının Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 1 Mayıs 01 Matematik Sorularının Çözümleri 1. 9! 8! 7! 9! + 8! + 7! 7!.(9.8 8 1) 7!.(9.8+ 8+ 1) 6 81 9 7. 4, π, π π,14

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran 008 Matematik I Soruları ve Çözümleri 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 = 7 ( 1).( ) = 1 7 1 = 7 ( ).

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. ( 2 1). 2+ 1 1 2 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 2 2 E)

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 1 1. x pozitif sayısı için, 2 1 x 12 = 0 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2

Detaylı

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden Çarpanlar ve Katlar Konu Testi MATEMATİK 8.Sınıf Test-01 1. I. 1, her sayının bölenidir. II. 2, asal bir çarpandır. III. Her sayı kendisinin bir çarpanıdır. IV. Bir sayının çarpanları, aynı zamanda o sayının

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 00000000001 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) plam cevaplama süresi 150 akikadır. (,5 saat) SAYISAL BÖLÜM SAYISAL - 1 TESTİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 15 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 15 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 1 1+ 1 1 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 15 Kasım 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri işleminin sonucu kaçtır? A) 2 1 B) 1 C) 4 D) 2 E) Çözüm 1 1

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 1 1. x pozitif sayısı için, 2 1 x 12 = 0 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 008 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 7 ( 1).( ) 1 7 1 7 ( ). -7 1. 4,9 0,49 0,1 + işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 KPSS 009 GY-(31) YAPRAK TEST-17 19. SORU 31. x 1 3 9 1 x 1 7 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) C) 1 19. x 6 x 1 3 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 1 D) 1 E) KONU ANLATIM SAYFA 194 15. SORU

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 24 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 24 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 4 Nisan 0 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki sayılardan hangisi sayı doğrusu üzerinde sıfıra en yakındır? A) 4

Detaylı

Genel Yetenek - Matematik KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

Genel Yetenek - Matematik KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK 1 KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

2001 ÖSS. A) a-1 B) a 2 +1 C) a 2 +a D) a 2-2a+1 E) a <x<y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? y x

2001 ÖSS. A) a-1 B) a 2 +1 C) a 2 +a D) a 2-2a+1 E) a <x<y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? y x 00 ÖSS. 0, 0,0 0,0 0,00 0,00 0,000 Đşleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0, C) 0 D) 0 E) 00 6. a bir tamsayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin sonucu kesinlikle çift sayıdır? A) a- B) a C) a a D) a

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 19 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 19 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 9 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A) B) C) D) 6 E) 7 Çözüm I. Yol basamaklı

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI 4. + :. 4 7 7 7 =? + : 6 4. x, y, z, a, b, c Z olmak üzere x+a = y+b = z+c= - bağıntısı vardır. x,y,z sayılarının aritmetik ortalaması olduğuna göre, a, b, c sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır? A)

Detaylı

T Y T MATEMATİK DENEMESİ ANTRENMAN SERİSİ

T Y T MATEMATİK DENEMESİ ANTRENMAN SERİSİ T Y T MATEMATİK DENEMESİ ANTRENMAN SERİSİ A N T R E N M A N S E R İ S İ 2 u denemeler öğretmen ve öğrencilerin ücretsiz indirerek kullanmaları için ANTRENMAN YAYINCILIK web sitesinde yayınlanmıştır. İçeriğinin

Detaylı

= 8 olduğuna göre, a kaçtır?

= 8 olduğuna göre, a kaçtır? Ö.S.S. 006 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere, a.b b a a b olduğunu göre a+b toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) E) Çözüm a.b b a b b b² b b ± b için a a- a

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümleri BÖLÜM 04 Test 0. y = y = 6 denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden A) {(, 4)} B) {(, )} C) {(, 4)} D) {( 4, )} E) {(, )}./ y = / y = 6 5 = 5 = = için y

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 5 Nisan 990 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0,0703.(0,3 0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 0,00703 B) 0,0703 C) 0,703 D) 0,0703 E) 0,00703 Çözüm 0,0703.(0,3 0,) 0,0703.0, 0,00703.

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI 0 KULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 0 SINIFLAR SRULARI (5xy) dört basamaklı sayıdır 5 x y 6 - a 3 Yukarıdaki bölme işlemine göre y nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4 m pozitif bir tamsayı olmak üzere;

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2 8 ÖYS. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? 8 7. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk ve AECD bir paralel kenardır.. Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgendir. AECD nin alanı 8 cm Buna göre CEB üçgeninin

Detaylı

( ) MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) 2009 - ÖSS / MAT-1. 1. Bu testte 30 soru vardır.

( ) MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) 2009 - ÖSS / MAT-1. 1. Bu testte 30 soru vardır. 009 - ÖSS / MT- MTEMTİK TESTİ (Mat ). u testte 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. ( )( ) + 4. m = olduğuna göre, m + ifadesinin değeri işleminin

Detaylı

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır?

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır? 00 ÖSS Soruları 3,4.,34 0, 34,34 işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 0, ) 9,9 ) 0, E),. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve a 7 a 4 : = c, : = d b 0 b 4 olduğuna göre, c + d nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Detaylı

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21 00 ÖSS Soruları,, 0,0. + + 0, 0, 0,00 işleminin sonucu kaçtır? ) ) 7 ) 9 ) ). ( y )( + y+ y ) ( y) c + m y ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) y ) + y ) y y + y ) ) + y y. (0,

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

14 Nisan 2012 Cumartesi,

14 Nisan 2012 Cumartesi, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 17. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI - 2012 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 14 Nisan 2012 Cumartesi,

Detaylı

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ ÖRNEK: 18 sayısının pozitif çarpanları nelerdir? Çarpımları 18 olan sayılar arayalım. 18 = 1. 18 18 =. 9 18 =. 6 Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

14 Nisan 2012 Cumartesi,

14 Nisan 2012 Cumartesi, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 17. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI - 2012 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü B 14 Nisan 2012 Cumartesi,

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Bir sayının inin fazlası, aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır? A) B) 0 C) D) 0 E) Çözüm Sayı olsun.. + +. Bir sınıftaki toplam öğrenci

Detaylı

IX. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

IX. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı IX. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı B 1. Bir su tankerinin tam doluyken toplam ağırlığı x ton; yarı yarıya doluyken toplam ağırlığı y ton ise, boş tankerin ağırlığı kaç tondur? a) 2x 2y b) 2y x

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki Test - 3 8.. adım 2. adım Yukarıdaki şekil örüntüsünün. adımında dört kibrit çöpü kullanılırken 2. adımında yedi kibrit çöpü kullanılmıştır. Buna göre. adımdaki şekil için kaç kibrit çöpü kullanılır? 0.,,

Detaylı

ALES / İLKBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ

ALES / İLKBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SAY)

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere,

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere, 01 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1. 10, 5,1 0,5 0, işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7. a 1 8 b 7 18 olduğuna göre a b çarpımı kaçtır? A) 4 B) C) 4 D) 5 E) 6 10, 5,1 105 1 41 1 5 0,

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

Temel Matematik Testi - 8

Temel Matematik Testi - 8 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D008. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI A) B) X C) 2X D) 3X

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI A) B) X C) 2X D) 3X . < a < b < < c 2 sıralamasında birbirini izleyen sayılar arasındaki farklar eşittir. Buna göre, a+c toplamı kaçtır? 3. X=.+3.3+5.5+ +5.5 Y=.3+3.9+5.5+ +5.53 ise Y X farkının X cinsinden değeri kaçtır?

Detaylı

1 kesrinin yüzde olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 1. 8 A) % 1,25 B) % 1,8 C) % 12,5 D) % 18 E) % 25. Çözüm 1. = % x olsun.

1 kesrinin yüzde olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 1. 8 A) % 1,25 B) % 1,8 C) % 12,5 D) % 18 E) % 25. Çözüm 1. = % x olsun. Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Dikey Geçiş Sınavı / DGS / 16 Temmuz 006 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 8 1 kesrinin yüzde

Detaylı

1986 ÖYS. 3 b. 2 b C) a= 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 D) 8 E)

1986 ÖYS. 3 b. 2 b C) a= 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 D) 8 E) ÖYS. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? 0. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk ve AECD bir paralel kenardır.. Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgendir. AECD nin alanı cm Buna göre CEB üçgeninin

Detaylı

1998 ÖSS A) 30 B) 27 C) 18 D) 9 E) 5 A) 8000 B) 7800 C) 7500 D) 7200 E) 7000

1998 ÖSS A) 30 B) 27 C) 18 D) 9 E) 5 A) 8000 B) 7800 C) 7500 D) 7200 E) 7000 998 ÖSS. Rakamları sıfırdan farklı, beş basamaklı bir sayının yüzler ve binler basamağındaki rakamlar yer değiştirildiğinde elde edilen yeni sayı ile eski sayı arasındaki fark en çok kaç olabilir? 6. ve

Detaylı

2009 ÖSS MAT 1 Soruları

2009 ÖSS MAT 1 Soruları 009 ÖSS MAT Soruları. c mc m + 6 6 A) ) C) D) 6 E) 6. c + m c m ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 4 ) 6 C) 9 D) E) 8. 0, 00, 00, 0, A) 8 ) 8,9 C) 9 D) 9,9 E) 0, 6. A + = 7 + C = 9 C + D = olduğuna

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? 8. SINIF MTEMTİ sal Çarpanlar Test. 84 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 5. İki basamaklı 9m sayısı asal sayıdır. una göre m yerine kaç farklı rakam yazılabilir? ) ) 2 ) 3 ) 4 2.

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM 1 DGS DENEME SINAVI Ö1. 4) a ve b birer tamsayı ve 1) a. işleminin sonucu kaçtır?

DGS SAYISAL BÖLÜM 1 DGS DENEME SINAVI Ö1. 4) a ve b birer tamsayı ve 1) a. işleminin sonucu kaçtır? DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-EA) hesaplanmasında 1,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR 1 SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR RAKAM: Sayıları ifade etmek için kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinden her birine rakam denir. Soru: a ve b farklı rakamlar olmak üzere a + b nin alabileceği

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 15 Kasım 2009. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 15 Kasım 2009. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 5 Kasım 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri. + işleminin sonucu kaçtır? A) 2 B) C) 4 D) 2 E) Çözüm + = + = 4 2 = 4. 2

Detaylı

Temel Matematik Testi - 5

Temel Matematik Testi - 5 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 005. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATĠK DENEMESĠ-1 Muharrem ġahġn TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEġĠLYURT Gökhan KEÇECĠ Saygın DĠNÇER Mustafa YAĞCI Ġ:K Ve TMÖZ üyesi 14 100 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

YGS ÖNCESİ. 1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır?

YGS ÖNCESİ.   1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 1) 1! + 3! + 5! +. + 1453! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 6) Rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı bir AB doğal sayının rakamları yer değiştiğinde sayının değeri 63 artıyor. Buna göre,

Detaylı

Meslek Yüksekokulları Đle Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı

Meslek Yüksekokulları Đle Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Meslek Yüksekokulları Đle Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Dikey Geçiş Sınavı / DGS / 15 Temmuz 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 34A2 < 3457 olduğuna

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı

Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Dikey Geçiş Sınavı / DGS / 15 Temmuz 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 4A < 457 olduğuna

Detaylı

Temel Matematik Testi - 1

Temel Matematik Testi - 1 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 00. u testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

Tam Kare Sayıların Karekökleri - Çalışma Kağıdı Ortaokul Matematik Kafası Kerim Hoca ile 64 arasında kaç tane tam sayı vardır?

Tam Kare Sayıların Karekökleri - Çalışma Kağıdı Ortaokul Matematik Kafası Kerim Hoca ile 64 arasında kaç tane tam sayı vardır? 8.Sınıf Matematik Yayın No : 8- / Kazanım : 8.1.3.. KAREKÖKLÜ İFADELER Tam Kare Sayıların Karekökleri - Çalışma Kağıdı + 3 1 Alıştırmalar 3. Aşağıdaki eşitliklerde x in alabileceği değerleri bulunuz. 1.

Detaylı

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar,

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar, 1. 9 2 x 2 ifadesinin açılımında sabit x terim kaç olur? A) 672 B) 84 C) 1 D) -84.E) -672 6. Ali her gün cebinde kalan parasının %20 sini harcamaktadır. Pazartesi sabahı haftalığını alan Ali ni Salı günü

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-E hesaplanmasında,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ MATEMATİK YARIŞMASI /03/ :00 12:00

İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ MATEMATİK YARIŞMASI /03/ :00 12:00 İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ MATEMATİK YARIŞMASI 2018 25/03/2018-10:00 12:00 Öğrencinin Adı Soyadı: Okulu / Sınıfı : Lütfen tüm bilgileri doğru bir şekilde yazınız. Sınav sonunda kitapçık salon görevlisine

Detaylı

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) 7 Haziran 7 Matematik II Soruları ve Çözümleri. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde * işlemi, Z * Z Z + Z + Z Z biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, ( i) * ( + i) işleminin sonucu

Detaylı

sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden. 1. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından A) 16 B) 28 C) 32 D) 48

sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden. 1. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından A) 16 B) 28 C) 32 D) 48 1. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından biri değildir? A) 16 B) 28 C) 32 D) 48 4. 216 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 2 2 3 5 B) 2 2 2 3 C) 2

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-318-010-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11 98 ÖSS. >0 olmak koşulu ile 2+, 3+, 4+ sayıları bir dik üçgenin kenar uzunluklarını göstermektedir. Bu üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir? A) 2 B) 2 9 C) 0 D) 5 E) 2a c 6. 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden

Detaylı

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 2015 tarzına en yakın dört bin soru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve

Detaylı

17 Mayıs 2014 Cumartesi, 9:30-12:30

17 Mayıs 2014 Cumartesi, 9:30-12:30 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 19. ULUSAL ORTAOKUL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2014 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü B 17 Mayıs 2014 Cumartesi,

Detaylı