Window Script Host. Message Box Kullanımı. Pupup(Acilir)Message Kullanımı. Arslan ACAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Window Script Host. Message Box Kullanımı. Pupup(Acilir)Message Kullanımı. Arslan ACAR www.andabilgi.com www.arslanacar.com"

Transkript

1 Message Box Kullanımı Dim MsgBaslik Dim MsgIcerik MsgBaslik="Mesaj Başlığı" MsgIcerik="Mesaj içeriği" MsgBox MsgIcerik, 64, MsgBaslik 'Mesaj kutusundaki simge için kod değerleri: '16(Hata) '64(Dikkat) '48(Bilgi) 'vbquestion + vbyesno(soru) Window Script Host Pupup(Acilir)Message Kullanımı 'Yeni bir vbs object oluşturuldu dim wshshell set wshshell=createobject("wscript.shell") ' 'Başlık için String bir değişken oluşturuldu ve içine veri eklendi. strtitle="başlık" ' 'Mesaj için String bir değişken oluşturuldu. '& MEsajı birleştirmek için kullanılır 'VbCrLf Enter işlemi görür. strmsg="selam" & VbCrLf strmsg=strmsg & "Dünyalı" ' 'Messagebox işlemi gören komut 'Mesaj+Ekranda mesajın kalacağı süre+başlık+mesaj stili 'süre bölümüne -1 verilirse OK butonuna basılana kadar mesaj ekranda kalır. wshshell.popup strmsg,7,strtitle,vbokonly+vbinformation 1

2 Procedure Kullanımı ProcedureMsg Sub ProcedureMsg MsgBox "Procedure Çağırıldı ve Ekrana Mesaj Yazıldı..." Procedure ün Dışardan Veri İle Kullanılması GreetUser "Arslan" Sub GreetUser(strUserName) MsgBox "Selam, " & strusername &_ ". İsim procedure 'e dışardan gönderildi.",,"baslik" Function Kullanımı Dim Sayi1 Dim Sayi2 Sayi1 = 10 Sayi2 = 20 MsgBox Sayi1 & "+"& Sayi2 & "= "& Topla(Sayi1, Sayi2) Function Topla(GelenSayi1, GelenSayi2) Topla = GelenSayi1 + GelenSayi2 Function un Dışardan Veri İle Kullanılması KullaniciSelam Sub KullaniciSelam MsgBox "Selam, "& KullaniciAdi & _ ". Procedure ve Function Örneği..." Function KullaniciAdi KullaniciAdi = InputBox("Lütfen Adınızı Giriniz:") 2

3 Function ve Procedure ün Dışardan Veri İle Kullanılması KullaniciSelam KullaniciAdi Sub KullaniciSelam(GelenKullaniciAdi) MsgBox "Selam, " & GelenKullaniciAdi & _ ". Procedure ve Function Örneği..." Function KullaniciAdi KullaniciAdi = InputBox("Lütfen Adınızı Giriniz:") Function ve Procedure ün Dışardan Veri İle Kullanılması - Kuşullu Dim Cevap Sub KullaniciSelam(GelenKullaniciAdi) MsgBox "Selam, " & GelenKullaniciAdi & _ ". Procedure ve Function Örneği..." Function KullaniciAdi KullaniciAdi = InputBox("Lütfen Adınızı Giriniz:") 'Main Cevap = MsgBox("Selam Vermek İstiyormusun?", vbyesno) If Cevap = vbyes Then KullaniciSelam KullaniciAdi 3

4 Function ve If- Kullanımı Function KullaniciAdi KullaniciAdi = InputBox("İsim :") Sub KullaniciSelamla(GelenKullaniciAdi) If IsNumeric(GelenKullaniciAdi) or IsDate(GelenKullaniciAdi) Then MsgBox "Yanlış İsim Girişi...!!!" MsgBox "Selam, "& GelenKullaniciAdi & _ ". Function ve If- Deneme..." 'Main KullaniciSelamla KullaniciAdi 4

5 Function ve Tarih Verisi Tanımları Private BugunTarih BugunTarih = Date MsgBox "Bugünün Tarihi: "& BugunTarih & "." MsgBox "Yarının Tarihi: "& TariheBirGunEkle(BugunTarih) & "." Function TariheBirGunEkle(GelenTarih) TariheBirGunEkle = DateAdd("d",1, GelenTarih) For - Döngüsü Dim lngindex For lngindex = 1 To 5 MsgBox " Index Degeri: " & lngindex For - Döngüsü (Step 2) Dim lngindex For lngindex = 10 To 18 Step 2 MsgBox "Index Degeri: " & lngindex İç İçe For - Döngüsü Dim lngouter Dim lnginner For lngouter = 1 to 5 MsgBox "Outer loop index: " & lngouter For lnginner = 10 to 18 Step 2 MsgBox "Inner loop index: " & lnginner 5

6 For Each - Döngüsü Dim astrcolors(3) Dim strelement astrcolors(0) = "Red" astrcolors(1) = "Green" astrcolors(2) = "Blue" astrcolors(3) = "Yellow" For Each strelement In astrcolors MsgBox strelement For Each - Döngüsü ve Dosya Bulma İşlemi Dim objfso Dim objrootfolder Dim objfileloop Dim boolfoundit Set objfso = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objrootfolder = objfso.getfolder("c:\") Set objfso = Nothing boolfoundit = False For Each objfileloop In objrootfolder.files If UCase(objFileLoop.Name) = "AUTOEXEC.BAT" Then boolfoundit = True Exit For Set objfileloop = Nothing Set objrootfolder = Nothing If boolfoundit Then MsgBox "We found your AUTOEXEC.BAT file in "& "the C:\ directory." MsgBox "We could not find AUTOEXEC.BAT in " & "the C:\ directory." 6

7 For Each - Döngüsü ve Loop Olmadan Dosya Bulma İşlemi Dim objfso Set objfso = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If objfso.fileexists("c:\autoexec.bat") Then MsgBox "We found your AUTOEXEC.BAT file in the " & "C:\ directory." MsgBox "We could not find AUTOEXEC.BAT in " & "the C:\ directory." Set objfso = Nothing Do - Loop Döngüsü Dim boolloopagain Dim lngloopcount Dim strresponse boolloopagain = False lngloopcount = 0 Do boolloopagain = False lngloopcount = lngloopcount + 1 strresponse = InputBox("Sihirli Kelime Nedir?") If UCase(Trim(strResponse)) = "TÜRK" Then MsgBox "Tebrikler Bildiniz!!!" If lngloopcount < 5 Then MsgBox "Bilemedin, Tekrar Dene...!!!" boolloopagain = True MsgBox "Bilemedin... Sihirli Kelime ='TÜRK'" Loop While boolloopagain 7

8 Do While - Loop Döngüsü Dim boolloopagain Dim lngloopcount Dim strresponse boolloopagain = True lngloopcount = 0 Do While boolloopagain boolloopagain = False lngloopcount = lngloopcount + 1 strresponse = InputBox("Sihirli Kelime Nedir?") If UCase(Trim(strResponse)) = "TÜRK" Then MsgBox "Tebrikler Bildiniz!!!" If lngloopcount < 5 Then MsgBox "Bilemedin, Tekrar Dene...!!!" boolloopagain = True MsgBox "Bilemedin... Sihirli Kelime ='TÜRK'" Loop While - Wend Döngüsü Dim lngcounter lngcounter = 0 While lngcounter <= 20 lngcounter = lngcounter + 1 MsgBox lngcounter Wend Klasör Oluşturmak Dim FSO Dim objfolder Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objfolder = FSO.GetFolder("C:\") If Not FSO.FolderExists("C:\TestVBScriptFolder") Then objfolder.subfolders.add "TestVBScriptFolder" MsgBox "The C:\TestVBScriptFolder folder was " & _ "created successfully." 8

9 Klasör Kopyalamak Dim FSO Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If FSO.FolderExists("C:\TestVBScriptFolder") Then FSO.CopyFolder "C:\TestVBScriptFolder", _ "C:\MyFolder2\", True MsgBox "C:\TestVBScriptFolder Bulunamadı..." Dosya Kopyalamak Dim FSO Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") ' Belirtilen Dosyasın Olup Olmadığı Kontrol Eder If FSO.FileExists("C:\MyFolder\TextDeneme.txt") Then FSO.CopyFile "C:\MyFolder\TextDeneme.txt", _ "C:\MyFolder2\TextDeneme.txt", True MsgBox "C:\MyFolder\TextDeneme.txt Bulunamadı..." Text Dosya Oluşturmak ve İçerisine Veri Yazdırmak Dim FSO Dim objstream Const TristateFalse = 0 Const FILE_NAME = "C:\MyFolder\TextDeneme2.txt" Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objstream = FSO.CreateTextFile(FILE_NAME, _ True, TristateFalse) With objstream.writeline "Test Line 1".WriteLine "Test Line 2".WriteLine "Test Line 3".Close End With MsgBox "Successfully created "& FILE_NAME & "." 9

10 Text Dosya İşlemleri - Genel Dim FSO Dim objstream Dim objfolder Dim File_Address Const ForAppending = 8 Const TristateFalse = 0 Const Folder_Name = "DenemeKlasor" Const File_Name = "DenemeDosya.txt" File_Address= "C:\" & Folder_Name & "\" &File_Name Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objfolder = FSO.GetFolder("C:\") ' Klasör Var mı? Yok mu? Yoksa Yeni Klasör Oluştur If Not FSO.FolderExists("C:\" & Folder_Name) Then objfolder.subfolders.add Folder_Name MsgBox "C:\" & Folder_Name & " Klasörü oluşturuldu...!!!" ' Dosya Var mı? Yok mu? Yoksa Yeni Dosya Oluştur If Not FSO.FileExists(File_Address) Then Set objstream = FSO.CreateTextFile(File_Address, _ True, TristateFalse) With objstream.writeline "Test Line 1".WriteLine "Test Line 2".WriteLine "Test Line 3".Close End With ' Dosya Varsa Üzerine Yazar Set objstream = FSO.OpenTextFile(File_Address, _ ForAppending, False, TristateFalse) With objstream.writeline "Appended Line 1".WriteLine "Appended Line 2".WriteLine "Appended Line 3".Close End With 10

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ Visual Studio.NET, günümüzün en gelişmiş yazılım geliştirme ortamıdır. Visual Studio.NET kullanıcılarına, tüm yazılım geliştirme dilleri için ortak bir geliştirme platformu

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

NETGSMSMS. http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0

NETGSMSMS. http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0 NETGSMSMS http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0 GENEL UYARILAR: 1- Api ile sms göndermek için sms.netgsm.com.tr giriş yaptıktan sonra Kullanıcı Bilgileri / Api Talep menüsünden api talebinde bulununuz. Api

Detaylı

VISUAL BASIC.NET. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox(" Merhaba ") End Sub

VISUAL BASIC.NET. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox( Merhaba ) End Sub VISUAL BASIC.NET ÖRNEK 1:Tamam butonuna basıldığında MERHABA mesajını veren programı yazınız. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) MsgBox(" Merhaba ") ÖRNEK

Detaylı

Kod Kavramı Sub End Sub Olay (Event) Kavramı

Kod Kavramı Sub End Sub  Olay (Event) Kavramı Kod Kavramı Kodlar, programa ne yapmasını istediğinizi belirten deyim ve fonksiyonlardır. Visual Basic in nesneye dayalı bir programlama dili olması, kodların nesnelere bağlı olarak yazılması anlamına

Detaylı

VISUAL BASIC 6.0 UYGULAMALARI

VISUAL BASIC 6.0 UYGULAMALARI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VISUAL BASIC 6.0 UYGULAMALARI Kamil Gökhan ÜNLÜER Yrd. Doç. Dr. Şahin ÇONKUR DENİZLİ 2002 UYGULAMA 1 Klavyenin tuşlarının her

Detaylı

Değişken atama Kullanıcıdan veri girişi istendiğinde kullanılır. 1. Bir değişkene değer atama (örn: a=4 gibi) 2. Klavyeden veri girme

Değişken atama Kullanıcıdan veri girişi istendiğinde kullanılır. 1. Bir değişkene değer atama (örn: a=4 gibi) 2. Klavyeden veri girme Değişken atama Kullanıcıdan veri girişi istendiğinde kullanılır 1. Bir değişkene değer atama (örn: a=4 gibi) 2. Klavyeden veri girme 3. Bilgisayar belleğinde saklanan verileri bir dosyadan okumak 1. Bir

Detaylı

var Deneme = Sistem.Parametreler[0];

var Deneme = Sistem.Parametreler[0]; ideal SİSTEM, ROBOT, ALGO Yazım için Yardım Kılavuzu - Değişken Tanımlamak - Verileri Okutmak - Veri Hesaplatmak - Listeleri-n Kullanılması - Grafik üzerine Çizdirme - Metotlar Değişken Tanımlamak Yazdığınız

Detaylı

SQL Sorgulama Dili,Yerel SQL ve Dil Takımı

SQL Sorgulama Dili,Yerel SQL ve Dil Takımı SQL Sorgulama Dili,Yerel SQL ve Dil Takımı SQL Sorgulama Dili adı altında yeni bir makale dizisine başladık "SQL sorgulama dili" adlı makale dizimiz bittikten sonra "Veritabanı Uygulamaları Geliştirmek"

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

Visual Basic Uygulamaları-4. Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri

Visual Basic Uygulamaları-4. Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri Visual Basic Uygulamaları-4 Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri Bellekte sürekli yer kaplayan aynı türden verilerin oluşturduğu kümeye dizi denir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir dizinin dizi olabilmesi

Detaylı

Logo Connect E-fatura Kural Tanımı

Logo Connect E-fatura Kural Tanımı Logo Connect E-fatura Kural Tanımı Tarih: 16.12.2014 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. İÇİNDEKİLER 1. E-fatura İşlemleri İçin Basit Kural Tanımları :... 4 1.1. Basit Kural Seçenekleri...

Detaylı

DREAMWEAVER DERS NOTLARI

DREAMWEAVER DERS NOTLARI DREAMWEAVER DERS NOTLARI Yeni sayfa oluşturmak-var olan sayfayı açmak 1- Yeni sayfa oluşturmak için: Create New Seçeneğinin altındaki HTML seçilir 2- Daha önce yaptığımız çalışmalara kısa yollarından erişmek

Detaylı

PYTHON ĐLE PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ

PYTHON ĐLE PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ PYTHON ĐLE PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ Cihangir BEŞĐKTAŞ cihangir[at]akademi[dot]enderunix[dot]org http://www.enderunix.org 13 Mayıs 2008 ĐÇĐNDEKĐLER: PYTHON DĐLĐNĐN ÖZELLĐKLERĐ 1 PYTHON' A GĐRĐŞ 1 ARĐTMETĐK ĐŞLEMLER

Detaylı

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir.

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir. ΒÖLÜM 2 2- VISUALBASIC Visual Basic nesne tabanlı (object oriented) görsel bir programlama dilidir. Öğrenilmesi, uygulanması oldukça kolaydır. Bu nedenle üniversitemizin Endüstriyel Elektronik programında

Detaylı

.NET Nedir? Yazılım Uzmanı

.NET Nedir? Yazılım Uzmanı .NET Nedir?.NET Nedir Kısaca Microsoft'un web tabanlı ya da Windows tabanlı uygulama geliştirme paketi (bir şemsiye)denebilir. Microsoft, üzerinde çok çalışılmış, düşünülmüş bir ürün ortaya sunmuştur ve

Detaylı

ZWCAD 2012. İçindekiler. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu

ZWCAD 2012. İçindekiler. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu ZWCAD 2012 Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu İçindekiler ZWCAD 2012 Paketi İçeriği. 2 Sistem Gereksinimi... 2 ZWCAD 2012 Yüklemek ZWCAD 2012 programını Tek Kullanıcı için yüklemek...

Detaylı

ALT PROGRAMLAR BÖLÜM 11. 11.1 Giriş. 11.1.1 Alt Programlar Hakkında Genel Bilgiler

ALT PROGRAMLAR BÖLÜM 11. 11.1 Giriş. 11.1.1 Alt Programlar Hakkında Genel Bilgiler BÖLÜM 11 ALT PROGRAMLAR 11.1 Giriş Yapısal programlamanın en önemli yaklaşımlarından biri, temel uygulamayı bir takım parçalara bölerek gerçekleştirmektir. Pascal'da bu parçalar altyordam (procedure) veya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

PASCAL ARŞİVİ BÖLÜM 7. 7.1 Giriş. 7.2 Sistem Birimi ve Katarlar. 7.2.1 Chr

PASCAL ARŞİVİ BÖLÜM 7. 7.1 Giriş. 7.2 Sistem Birimi ve Katarlar. 7.2.1 Chr BÖLÜM 7 PASCAL ARŞİVİ 7.1 Giriş Pascal Arşivi, programcılara sistem, ekran, grafik ve yazıcı birimleri için hazırlanmış standart yardımcı programlardan oluşmuştur. Pascal içinde bulunan arşiv fonksiyonları

Detaylı

İşletim Sistemlerine Giriş

İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemlerine Giriş Süreçler Arası İletişim (IPC-Inter Process Communication) İşletim Sistemlerine Giriş - Ders02 1 Süreçler Arası İletişim Süreçler, sıklıkla birbirleri ile iletişim kurarlar. Bir

Detaylı

Uygulamalı Yazılım Projeleri

Uygulamalı Yazılım Projeleri YAZILIM UZMANLIĞI Uygulamalı Yazılım Projeleri Okan Tekeli Editör C. Banu Üçüncüoğlu Uygulamalı Yazılım Projeleri Okan Tekeli Editör: C. Banu Üçüncüoğlu Kapak Tasarımı: Melih Sancar Grafik Tasarım: Tuna

Detaylı

ASP.NET DERS NOTLARI

ASP.NET DERS NOTLARI ASP.NET DERS NOTLARI ASP.NET İN KURULUMU Asp.Net sayfalarını çalıştırabilmek için şunlara ihtiyaç vardır. a).net Framework (Microsoft işletim sistemini net uyumlu yapmak için kullanılır) b) En az IIS 5.X

Detaylı

Dosya Taşınması: FTP ve Archie

Dosya Taşınması: FTP ve Archie 3 Dosya Taşınması: FTP ve Archie FTP (File Transfer Protocol) ya da dosya taşıma protokolü Internet üzerindeki bilgisayar sistemleri arasında dosya alışverişini sağlayan bir servistir. Internet üzerinde

Detaylı

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 3.8 Favori Listeleri 3.9 Diğer Ayarlar 9 10 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 7.1 INFO ( Bilgi) 7.2 EPG ( Program Rehberi) 7.3 FIND (Bul) 7.4 Sayı Tuşları

Detaylı

Microsoft Small Basic. Programlamaya Giriş

Microsoft Small Basic. Programlamaya Giriş Microsoft Small Basic Programlamaya Giriş Bölüm 1 Giriş Small Basic ve Programlama Bilgisayar Programlaması, programlama dilleri kullanılarak, bilgisayar yazılımlarının oluşturulması süreci olarak tanımlanır.

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad verilir? A) Sistem yazılımı B) Virüs C) Uygulama yazılımı D) Küçük yazılım 2. Bilgisayarın yaygın

Detaylı

http://alikoker.name.tr Asp'ye giris.asp nedir?

http://alikoker.name.tr Asp'ye giris.asp nedir? Asp'ye giris.asp nedir? Asp Microsoft tarafindan gelistirilmis bir script dilidir. Asil adi Active Server Pages (Etkin Sunucu Sayfalari)'dir. Asp çagimizda gittikçe yayginlasan bir dildir, bunun en büyük

Detaylı

MaestroPanel API. v1.1 25.09.2013 ping@maestropanel.com www.maestropanel.com. MaestroPanel New Generation Web Hosting Control Panel

MaestroPanel API. v1.1 25.09.2013 ping@maestropanel.com www.maestropanel.com. MaestroPanel New Generation Web Hosting Control Panel API v1.1 25.09.2013 ping@maestropanel.com www.maestropanel.com 1 İçindekiler API Temel URL Geri Dönüş Tipleri Şema (Schema) API Key Üretimi Eylemler Domain Eylemleri Web Create Delete Stop Start Password

Detaylı

ASP (Active Server Pages)

ASP (Active Server Pages) T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ASP (Active Server Pages) BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYAN DANIŞMAN 00220506 Yrd. Doç. Dr. H.HASAN BALIK FATİH MEHMET ARSLAN ELAZIĞ-2004

Detaylı