In System Programmer Design for Microcontrollers Via Controller Area Network

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "In System Programmer Design for Microcontrollers Via Controller Area Network"

Transkript

1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-2(2008), Mikrodenetleyiciler İçin Kontrol Alan Ağı Üzerinden Sistem İçi Programlayıcı Tasarımı Akif KUTLU 1*, İlker ÜNAL 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi,Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü / ISPARTA 2 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, ikmet Tolunay Meslek Yüksek Okulu, BURDUR Alınış tarihi: , Kabul tarihi: Özet:Bu çalışmada, endüstriyel ortamlardaki mekanik ve elektronik sistemlerin kontrolü için kullanılan mikrodenetleyicilerin, ana bilgisayar kullanılarak Kontrol Alan Ağı (CAN) üzerinden Sistem İçi programlanması gerçekleştirilmiştir. Sistemin donanımı ana bilgisayar, CAN arabirimi ve CAN ile haberleşebilen PIC tabanlı mikrodenetleyicilerden oluşur. Sistemin tasarlanan yazılımı, hedef mikrodenetleyicilerin kaynak kodlarını CAN üzerinden transfer edebilmekte, böylece farklı yerlerdeki mikrodenetleyicilerin tek noktadaki ana bilgisayar ile programlanabilmesini sağlamaktadır. Sistem içi programlama (ISP) özelliği, mikrodenetleyicilerin çalışan sistemden sökülmesine gerek duyulmadan programlanabilmesine imkân tanımaktadır. Anahtar Kelimeler: Kontrol Alan Ağı, Sistem İçi Programlama, Mikrodenetleyiciler In System Programmer Design for Microcontrollers Via Controller Area Network Abstract:This paper presents a method of In System programming (ISP) microcontrollers, which is mainly used for controlling mechanical and electronic systems of industrial environments, using a host computer via Controller Area Network (CAN). ardware of the designed architecture consist of a host computer, PCI CAN interface and PIC based microcontrollers that can communicate over CAN. The Designed software of the system enables source codes to be transferred for target microcontrollers via CAN and hence, provides programming multiple microcontrollers, located at different points, using a central host computer. Furthermore, there is no need to remove microcontrollers from the circuit for programming, since it has In System Programming facility. Keywords: Controller Area Network, In System Programming, Microcontrollers Giriş Mikrodenetleyiciler, endüstriyel otomasyon için gerekli olan giriş çıkış ünitelerini içermesinin yanında, bu ünitelerin nasıl çalışması gerektiğini belirten yazılımların (firmware) saklandığı dahili kod hafıza alanına da sahiptirler (Gilmour 1991). azırlanan yazılımların, mikrodenetleyicinin kod hafıza alanına saklanması için gerekli prosedür Programlama olarak nitelendirilir. Programlama, genellikle kişisel bilgisayar (PC) yardımı ile gerçekleştirilir. Programlayıcılar paralel ve seri olmak üzere iki ayrı teknik kullanarak mikrodenetleyicinin programlanmasını sağlar. paralel programlayıcı da paralel ile kastedilen, programlayıcı cihazın bilgisayara olan bağlantısı değil mikrodenetleyiciyi programlama tekniğidir. Paralel programlayıcı kullanarak yapılacak programlama işlemi için, mikrodenetleyicinin çalışan sistem üzerinden sökülerek programlayıcı cihaza takılması gerekir. Paralel programlama tekniği ile mikrodenetleyici üzerindeki tüm hafıza ünitelerine ulaşmak mümkündür. Ayrıca paralel programlayıcılar genellikle farklı mikrodenetleyici türleri, lojik entegre devreler ve hafıza entegre devrelerini de programlayacak şekilde üretilmektedirler. Diğer bir teknik olan seri programlama, mikrodenetleyici içerisinde bulunan yardımcı bir yazılım (bootloader) sayesinde bilgisayarın seri bağlantı noktalarından birisi kullanarak yapılan programlama tekniğidir. Seri programlama tekniğinde mikrodenetleyicinin çalışan sistem üzerinden sökülmesine gerek duyulmaz. Mikrodenetleyici sistemden sökülmeden programlanabildiğinden dolayı Sistem İçi Programlama (In System Programming) veya Devre İçi Programlama (In Circuit Programming) olarak ta adlandırılır. ISP nin kullanılabilmesi için hedef mikrodenetleyicinin çalışma modundan programlama moduna geçirilmesi gerekir. Bu işlemler için uygulanacak prosedürler, mikrodenetleyicilerin ilgili kitapçıklarında detaylı olarak anlatılır (Atmel, 2002a;Microchip, 2006) Seri programlama, içerisinde seri haberleşme yapabilen yazılımı olan (bootloader) mikrodenetleyicilerde kullanılır. Bootloader, mikrodenetleyici içerisinde ayrı bir kod alanında tutulur. Bu kod alanın yeniden programlanabilmesi, sadece paralel programlama tekniği ile mümkündür. Seri programlamanın bir alt birimi olan Uygulama İçi Programlama (IAP-In Application Programming) tekniğinin özelliği ise, mikrodenetleyici üzerinde çalışan uygulama yazılımının, sistem çalışırken kod alanının bir parçasını programlayabilmesini sağlamasıdır (Atmel, 2002b). ISP de olduğu gibi çalışma modundan programlama moduna geçmeye gerek duyulmaz. Seri programlama için kullanılan seri protokoller UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter), SPI * 149

2 A. KUTLU, İ. ÜNAL (Serial Peripheral Interface) ve CAN (Controller Area Network) protokolleridir. Bunlardan UART ve CAN protokolü mikrodenetleyici ile bilgisayar arasındaki iletişim için; SPI ise mikrodenetleyici ile bir başka mikrodenetleyici arasındaki seri iletişim için kullanılır. UART protokolü yalnızca birebir bağlantı için kullanılır. Bundan dolayı, birden fazla mikrodenetleyicinin aynı seri hat üzerinden programlanabilmesi için uygun çözüm CAN protokolünün kullanılmasıdır. UART veya CAN protokollerinden hangisi kullanılacaksa mikrodenetleyici içerisindeki bootloader yazılımı paralel programlayıcı ile değiştirilmelidir. Dilerse kullanıcı kendisine ait bir bootloader yazılımı hazırlayarak kullanabilir. Bu çalışmada bilgisayara takılan PCI CAN kartı aracılığı ile PIC tabanlı 18F458 mikrodenetleyicilerin tek noktadan Sistem İçi Programlama tekniği ile programlanması gerçekleştirilmiştir. Programlama için gerekli prosedürler için ana bilgisayar üzerinde yazılım geliştirilmiştir. azırlanan bu yazılım, hedef mikrodenetleyicileri ayrı ayrı programlayabilme özelliğine sahiptir. Makalenin bölümleri şu şekilde organize edilmiştir: İkinci bölüm CAN protokolü ve erişim metodu ile ilgili bilgileri sunmaktadır. Üçüncü bölümde, tasarlanan sistemin genel yapısı ile hazırlanan bilgisayar programı açıklanmıştır. Çalışmanın değerlendirmesi dördüncü bölüm olan sonuç kısmında yapılmıştır. CAN CAN ( Controller Area Network ) Protokolü, 1980 lerin ortalarında Alman firması olan Robert Bosch tarafından, otomotiv uygulamalarında güçlü bir seri veri iletiminin oluşturulması amacıyla tasarlanmıştır (Kiencke, 1994) yılında ISO tarafından uluslararası bir standart olarak kabul edilmiştir. Mercedes, BMW, General Motor gibi firmalar ürettikleri araçlar içerisindeki elektronik sistemlerin haberleşmesinde CAN protokolünü kullanmaktadırlar. Örneğin, ABS ( Antilock Braking System ) fren sistemi, araçların yolda kaymasını engelleyen sistemler gibi kritik zamanlı sistemlerin tek bir merkezden yönetilebilmesini sağlar. Ayrıca, lambalar, kapılar, camlar, sıcaklık bilgileri gibi kritik olmayan bilgilerin de aynı merkezden kontrolüne olanak tanır. Kullandığı BUS yapısı sayesinde kalabalık kablolama yapısını ortadan kaldırır. CAN Protokolü, otomotiv sektöründe olduğu gibi endüstri sektöründe de yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, tarımsal makineler, tıbbi makineler ve otomasyon sistemleri içerisinde CAN haberleşme protokolü kullanılmaktadır (Lawrenz, 1995). Tekstil üretim sistemleri, paketleme kontrol sistemleri, robot kontrol sistemleri gibi daha birçok sistem içerisinde CAN protokolü popülaritesini arttırmıştır. İçerisinde CAN modülü bulunan ilk entegre 1989 yılında Intel Corp. tarafından piyasaya çıkarılmıştır. Bu tarihten itibaren, Siemens, Motorola, Philips ve Microchip gibi büyük firmalar CAN entegrelerini üretmeye başlamışlardır. Microchip firması, 2005 yılında toplam 200 milyona yakın CAN modüllü entegre satarak üretici firmalar arasında ikinci sıraya oturmuştur. 8 bitlik yapıda olan PIC 18F458 mikrodenetleyicisi, KBayt program belleği, 1536 Bayt RAM bellek, 256 Bayt Data EEPROM ve CAN modülüne sahiptir. Programlanabilmesi Paralel programlayıcı, UART seri programlayıcı ve CAN seri programlayıcı kullanarak mümkündür. Bunlardan Paralel ve UART üzerinden programlama uygulamaları gerçekleştirilmiş, ancak CAN üzerinden programlama henüz hayata geçirilmemiştir. Bu çalışma ile amaçlanan PIC 18F458 mikrodenetleyicisinin CAN üzerinden programlanabilmesidir. CAN 2.0A protokolü, uzunluğu 88 ila 108 bit arasında değişen mesajların CSMA/CR (Carrier Sense Multiple Access with Collision Resolution) erişim metoduna uygun olarak iletilmesi prensibine dayanır. er mesajın 11bit uzunluğunda niteliğini ve aynı zamanda sayısal değeri itibariyle önceliğini belirleyen öntakısı (Identifier) vardır. Nitelik ile kastedilen, kullanıcı tarafından mesaja anlamlı bir sayısal değer verilmesidir: sıcaklık bilgisi = 12, ız bilgisi = 13 gibi. 11 bit ile 2 11 değişik nitelik ve öncelik tanımlaması yapılabilmektedir. CAN 2.0B sürümü için bu değer 2 29 dur. Sayısal olarak diğerlerinden düşük değeri olan mesajın yüksek önceliği vardır. İki mesajın aynı anda farklı kaynaklardan iletilmeye çalışılması durumunda önceliği yüksek olan mesaj ortama erişme hakkına sahiptir. CAN protokolü ile ilgili detaylı bilgiler (Intel, 1993; Philips, 1991) referanslarda bulunabilir. ISP Donanım ve Yazılım Mimarisi İçerisinde CAN modülü bulunan bir mikrodenetleyicinin CAN protokolü kullanılarak programlanması için iki temel noktanın oluşturulması gerekir. Bunlar, bilgisayar ile mikrodenetleyiciyi birbirlerine bağlayacak olan elektronik devre yapısı:donanım ve bu yapı içerisinde çalışacak olan Yazılımdır. PIC 18F458 Mikrodenetleyici Tasarlanan CAN Modül Programlayıcı PC PCICAN-D Card CANRX CAN CAN Bus - UTP kablo Programlanacak olan Bellek Alanı Bellek Programlayıcı CANTX MCP2551 Transceiver CANL Şekil 1. Donanım Altyapısı 150

3 Mikrodenetleyiciler İçin Kontrol Alan Ağı Üzerinden Sistem İçi Programlayıcı Tasarımı Şekil 1 de görüldüğü üzere sistemin elektronik devre yapısı: Bilgisayar, bilgisayarın PCI ( Peripheral Component Interconnect ) slotuna takılı olan bir CAN kartı, CAN Kablosu, MCP2551 CAN Transceiver ( Alıcı Verici ) ve PIC 18F458 mikrodenetleyiciden oluşmaktadır. Donanım, bilgisayara takılı olan CAN kartının ürettiği CAN mesajlarını, UTP (Unshielded Twisted Pair) tipi bir kablo üzerinden mikrodenetleyicinin CAN girişlerine aktarabilmesi için gerekli tüm bağlantıları içerir. CAN kablosu üzerinden gelen sinyallerin, mikrodenetleyicinin anlayabileceği lojik seviyeye çevrilmesi amacıyla CAN Kablosu ve mikrodenetleyici arasında bir alıcı-verici entegre devre (MCP2551) kullanılması zorunludur. azırlanan donanımın, mikrodenetleyicinin programlanmasında kullanılabilmesi için de iki adet yazılım hazırlanmıştır. Bu yazılımlardan bir tanesi bilgisayar üzerinde diğeri ise mikrodenetleyici üzerinde çalışmaktadır. Bilgisayar üzerinde çalışan ve CAN Modül programlayıcısı ismi verilen yazılımın amacı, edef mikrodenetleyiciye gönderilecek EX dosyasını transfer işlemi için hazırlayıp bilgisayarın CAN kartı üzerinden CAN mesajları halinde mikrodenetleyiciye göndermektir. Şekil 2. de yazılımın ara yüzü verilmiştir. CAN Modül programlayıcısı, hedef mikrodenetleyiciye transfer edilecek ex dosya içerisindeki veri alanlarını bayt bayt okur. Okunan bu veriler text dosya içerisine aktarılır. Daha sonra, oluşan text dosya içerisindeki her 1 baytlık veri, CAN mesajı haline getirilerek mikrodenetleyiciye gönderilir. Dosya dönüşüm ve akış şeması şekil 3 de verilmiştir Şekil 2. Kullanıcı Ara yüzü Mikrodenetleyici üzerinde çalışacak olan program ise, CAN Modül programlayıcı yazılımı tarafından gönderilen mesajları alarak mikrodenetleyicinin ilgili bellek alanlarının programlanabilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bellek programlayıcı olarak adlandırılan bu yazılım, öncelikli olarak paralel programlayıcı tarafından mikrodenetleyici içerisine yüklenmiştir. Yazılım, gelen mesajların veri alanı içerisinde bulunan 1 baytlık verileri alarak bir dizi içerisine aktarmaktadır. er alınan 64 mesajdan sonra dizi içerisinde toplanmış olan veriler ilgili bellek alanı içerisine kaydedilmektedir. 64 bayttan sonra kayıt yapılmasının sebebi, kullanılan mikrodenetleyicinin yapısıyla ilgilidir. Çizelge1. Gelen Mesaj ID Tanımlamaları Gelen Mesaj ID Anlamı Yön Mesaj transfer edilecek veri içeriyor. Transfer edilen programı çalıştır. PC den Denetleyiciye PC den Denetleyiciye Bellek programlayıcı yazılımı, PC üzerinde çalışan ve CAN Bus programlayıcısı yazılımı tarafından üretilen mesajları, ID lerine göre yorumlayarak işlem yapan bir yapıya sahiptir. Şekil 4. de bellek programlayıcı yazılımının kod alanındaki yeri gösterilmiştir. 151

4 A. KUTLU, İ. ÜNAL Transfer Edilecek Veri : EF00F0FFFFFFFF956AFF0E836E1A0EEC Örnek.ex 4, 239, 0, 240, 255, 255, 255, 255, 149, 106, 255, 14, 131, 110, 26, 14 Öntakı (ID) Şekil 3. Dosya Transfer İşlemleri Örnek.txt Uzunluk Text Dosyadan alınan 1 baytlık veri CAN Mesaj Formatı Başla İ=0, Dizi()=0 X=True Adres = $D000 X = True? Bitir Delay (1000) Mesaj Oku(ID,DATA) ID = 1? ID = 2? Bellek Programlayıcı yazılımı, kod belleğin 0000h adresinden itibaren yüklenir. Mikrodenetleyici içerisine yüklenmiş olan program, PC tarafından gönderilen CAN mesajlarının öntakı (ID) bilgisine göre hareket eder. Çizelge 1 de gelen mesajın ID sine göre niteliği yani ne anlama geldiği belirtilmektedir. Dizi() = Data i= i + 1 I = 64? X = False CAN Bus üzerinden okunan ve mesaj ID si 01 olan her mesaj bellek programlayıcı programı tarafından programlanacak veri olarak algılanır. er gelen mesaj içerisinde 1 baytlık data bulunur. Gelen bu mesajlar içerisindeki her 1 baytlık veri, program tarafından bir dizi içerisine yüklenir. Flash_write(Adr,Dizi) Adres = Adres + 64 i = 0 Bellek Programlayıcı Yüklenecek olan Program kodlarının yeri 0000h 7FFFh Şekil 5. Bellek Programlayıcı yazılımı algoritması er 64 baytta bir, dizi içerisine yüklenen veriler, kod bellek içerisinde belirlenen bir bellek adresinden itibaren kaydedilir. Programlama işlemi bittikten sonra CAN bus üzerinden gelen ve ID si 02 olan mesaj ile hedef mikrodenetleyiciye transfer edilen kullanıcı programı çalıştırılır. Şekil 4. Bellek Programlayıcı nın Yeri Bellek programlayıcı yazılımı, Mikroelektronika firmasının ürünü olan MikroBasic Programı kullanılarak yazılmıştır. MikroBasic Programı PIC tipi mikrodenetleyiciler için kullanıcı uygulama programları geliştirmek için kullanılmaktadır. Şekil 5 te bellek programlayıcı yazılımının akış şeması verilmiştir. 152 Sonuç Bu çalışma ile CAN seri haberleşme protokolü kullanılarak içerisinde CAN modülü bulunan PIC tabanlı mikrodenetleyicilerin programlanması gerçekleştirilmiştir. Programlama için PC üzerinde bir PCI CAN kartı kullanılmış ve bu kartı kontrol edebilecek bir yazılım geliştirilmiştir. Programlama işlemi için ayrıca mikrodenetleyici üzerinde çalışacak bir yazılım tasarlanmış; her iki program etkileşimli olarak birbirleri ile haberleşerek hedef mikrodenetleyicinin program-

5 Mikrodenetleyiciler İçin Kontrol Alan Ağı Üzerinden Sistem İçi Programlayıcı Tasarımı lanması gerçekleştirilmiştir. Bu sistem sayesinde endüstriyel otomasyon işlerinde kullanılan PIC mikrodenetleyicilerin bulundukları yerlerde sistemden sökülmeden programlanabilmesi sağlanmıştır. Teşekkür Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından YL 05 proje numarası ile finansal destek sağlanarak gerçekleştirilmiştir. Kaynaklar Atmel, 2002a. Enhanced 8 bit MCU with CAN Controller and Flash Memory-T89c51cc01 Datasheet, Intel, Intel Serial Communications Controller Architectural Overview Kiencke, U Controller Area Network-from concept to reality. ICC 94, proc.1. International CAN conference, Lawrenz, W World-wide Status of CAN- Present and Future. proc. ICC International CAN conference, Microchip, PIC 18F480 Datasheet, 360 p. Philips, CAN Specification, amburg. Atmel, 2002b. T89c51cc01 UART bootloader Datasheet, Gilmour, P. S ow to Select Tools for Microcontroller Software. IEEE Spectrum, issue. 28, No: 2,

Kontrol Alan Ağı(CAN) ve Tıbbi Cihaz Uygulamaları

Kontrol Alan Ağı(CAN) ve Tıbbi Cihaz Uygulamaları Kontrol Alan Ağı(CAN) ve Tıbbi Cihaz Uygulamaları Gül Fatma Türker 1, Akif Kutlu 2 1,2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Isparta gulturker@sdu.edu.tr, akutlu@sdu.edu.tr,

Detaylı

PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ. Adil Fatih KİREMİTCİ

PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ. Adil Fatih KİREMİTCİ PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ Adil Fatih KİREMİTCİ Y.Lisans Tezi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Tevhit KARACALI 2007 Her

Detaylı

CAN-BUS HABERLEŞME PROTOKOLÜ İLE BİNA ENERJİ YÖNETİMİ UYGULAMASI

CAN-BUS HABERLEŞME PROTOKOLÜ İLE BİNA ENERJİ YÖNETİMİ UYGULAMASI CAN-BUS HABERLEŞME PROTOKOLÜ İLE BİNA ENERJİ YÖNETİMİ UYGULAMASI * 1 Onur KALAYCI, 2 Mükremin AY 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mekatronik Mühendisliği, Türkiye 2 Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Lale Özyılmaz

Detaylı

BĐTĐRME ÖDEVĐ CEM SÜMENGEN. Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü. Programı: Elektronik Mühendisliği

BĐTĐRME ÖDEVĐ CEM SÜMENGEN. Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü. Programı: Elektronik Mühendisliği ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ELEKTRĐK - ELEKTRONĐK FAKÜLTESĐ GÜVENLĐ AKILLI KART TASARIMI BĐTĐRME ÖDEVĐ CEM SÜMENGEN 040060305 Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Programı: Elektronik

Detaylı

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI Geylani KARDAŞ Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunuş

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKILLI KART İLE KİTAP TAKİP SİSTEMİ Kamal Hasan Jihad AL-BAYATİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Nisan 2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

GERÇEK ZAMANLI ÇALIŞAN BĐR TRAFĐK KONTROL SĐNYALĐZASYON SĐSTEMĐNĐN PLC TABANLI UYGULAMASI VE PC ÜZERĐNDEN ĐZLENMESĐ

GERÇEK ZAMANLI ÇALIŞAN BĐR TRAFĐK KONTROL SĐNYALĐZASYON SĐSTEMĐNĐN PLC TABANLI UYGULAMASI VE PC ÜZERĐNDEN ĐZLENMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE GERÇEK ZAMANLI ÇALIŞAN BĐR TRAFĐK KONTROL SĐNYALĐZASYON SĐSTEMĐNĐN PLC TABANLI UYGULAMASI VE PC ÜZERĐNDEN ĐZLENMESĐ ÖZET

Detaylı

PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ. İbrahim ÇAYIROĞLU *, Mehmet ŞİMŞİR

PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ. İbrahim ÇAYIROĞLU *, Mehmet ŞİMŞİR Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 1-16 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ İbrahim

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ. Çağdaş DİKİCİ.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ. Çağdaş DİKİCİ. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ Çağdaş DİKİCİ 229127 Danışman Prof. Dr. Vasif NABİYEV Bahar 2014 TRABZON Önsöz Üniversite

Detaylı

İnternet Telefonu Sisteminde Gerçek Zamanlı Yazılım Uygulamaları

İnternet Telefonu Sisteminde Gerçek Zamanlı Yazılım Uygulamaları İnternet Telefonu Sisteminde Gerçek Zamanlı Yazılım Uygulamaları Hakan BURDURLU, Hasan DİNÇER Kocaeli Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EHSAM) E-mail : hburdurlu@kou.edu.tr,

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serkan ERBORAL Anabilim Dalı: Mekatronik Mühendisliği Programı:

Detaylı

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI Resul DAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2002 II T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

AĞ ANAHTARLARINDA OPENFLOW PROTOKOLÜ VE POX DENETLEYİCİSİ KULLANIMI SELÇUK YAZAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHEDNİSLİĞİ ANA BİLİM DALI

AĞ ANAHTARLARINDA OPENFLOW PROTOKOLÜ VE POX DENETLEYİCİSİ KULLANIMI SELÇUK YAZAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHEDNİSLİĞİ ANA BİLİM DALI AĞ ANAHTARLARINDA OPENFLOW PROTOKOLÜ VE POX DENETLEYİCİSİ KULLANIMI SELÇUK YAZAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHEDNİSLİĞİ ANA BİLİM DALI 2 0 13 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN: DOÇ.

Detaylı

BİR FAZ ENERJİ TÜKETİM PARAMETRELERİNİN LABVIEW DAN İZLENMESİ VE KONTROLÜ. Yusuf Fırat SUMER LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİR FAZ ENERJİ TÜKETİM PARAMETRELERİNİN LABVIEW DAN İZLENMESİ VE KONTROLÜ. Yusuf Fırat SUMER LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİR FAZ ENERJİ TÜKETİM PARAMETRELERİNİN LABVIEW DAN İZLENMESİ VE KONTROLÜ Yusuf Fırat SUMER LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ NİSAN 2015 Yusuf Fırat

Detaylı

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye RADYO FREKANS YÖNTEMİ İLE ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRLMESİ DEFINATION OF A VEHICLE,

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir.

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. PROGRAM EKLE/KALDIR(devam) 1. Program DeğiĢtirmek veya Kaldırmak 2. Yeni Program

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ ELEMANLARI VE AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır.

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. NETWORK TEMELLERİ 2 Network Nedir? Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. Bir network ün kurulması için iki

Detaylı

Dokunmatik Ekran. Anahtar Sözcükler: Dokunmatik Sistem, Dokunmatik Panel, Mikro Denetleyici. Touchscreen

Dokunmatik Ekran. Anahtar Sözcükler: Dokunmatik Sistem, Dokunmatik Panel, Mikro Denetleyici. Touchscreen Dokunmatik Ekran Abdülkadir ÇAKIR 1, Fevzi Tuncay AKBULUT 2, Volkan ALTINTAŞ 3 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Isparta 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektronik

Detaylı

II. BİLGİSAYARIN TEMEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

II. BİLGİSAYARIN TEMEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ I. BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar; kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri-verileri uygun ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve mantıksal işlemler

Detaylı

BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU

BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU BĠR ANDROID CĠHAZ ĠLE UZAK NOKTA DENETĠMLĠ MAKĠNE OTOMASYONU Ġlhan TARIMER, Ertan DAĞISTANLI Muğla Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi itarimer@mu.edu.tr, ertan@sebil.com Özet: Bu çalışmada,

Detaylı

Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı. Arduino and PC Based Security System Prototype Design

Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı. Arduino and PC Based Security System Prototype Design Arduino ve PC Tabanlı Güvenlik Sistemi Prototipi Tasarımı Fuat OCAK 1, Levent GÖKREM 2* 1 Fatsa Vocational and Technical Anatolian High School,52400,Ordu,Turkey 2 Gaziosmanpasa University, Faculty of Engineering

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB TABANLI PROGRAMLAMA DİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ Ferhat BAĞÇACI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Bilgi Teknolojilerine Giriş Öğr.Gör. Ömer Faruk SEYMEN

Detaylı

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları Türkçe CCNA EĞİTİM Notları INTERNETWORKING TEMELLERI Network Nedir, Ne İşe Yarar? Birden fazla bilgisayarın çeşitli sebeplerden dolayı birbirlerine bağlandığı yapıya network (ağ) denir. Bir çok bilgisayarın

Detaylı