GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI"

Transkript

1 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI KASIM 2010

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 3 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI. 4 PUANLAMA. 4 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Eğitim ve Öğretim Süreçleri Araştırma ve Geliştirme Süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri İdari ve Destek Süreçleri Yönetsel Özellikle (Yapısal) Yönetsel Özellikler (Davranışsal) Çıktılar/ Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi 24 BİRİMLER TARAFINDAN DOLDURULACAK PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOLARI 25 2

3 ÖNSÖZ Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu tarafından hazırlanan bu el kitabı tüm birimlerimiz ve üniversitemiz tarafından hazırlanacak olan akademik değerlendirme ve kalite geliştirme raporunun Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun belirlediği modele uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Her bir özdeğerlendirme tablosunda yer alan konuların nasıl değerlendirileceği ve değerlendirmede kullanılabilecek performans göstergeleri el kitabında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak verilerin kurumsal gelişmeye ivme kazandırılması amacıyla da kullanılabilmesi için yapılan değerlendirmelerin mümkün olduğunca objektif ve ölçülebilir olması büyük önem taşımaktadır. Giresun Üniversitesi ADEK 3

4 ÖZ DEĞERLENDİRME KONULARI Birimler öz değerlendirmelerini yaparken YÖDEK tarafından belirlenen öz değerlendirme modelini kullanacaklardır (Şekil 1) Şekil 1. Yükseköğretim kurumlarında özdeğerlendirme modeli (YÖDEK rehberi 2007/1, s.49) Modeldeki özdeğerlendirme konu başlıkları ve her birinin içerdiği alt konuların ne anlama geldiği aşağıda belirtilmiştir. Değerlendirme yapılırken bu açıklamaların dikkate alınması objektif bir özdeğerlendirme yapılabilmesi açısından önemlidir. PUANLAMA Puanlamada YÖDEK tarafından önerilen puanlama sistemi kullanılacaktır. Her bir değerlendirme konusu için 5 li gösterge üzerinden bir puan verilecektir. Bu puanlar: Beklenen düzeyin çok altı: 1 puan Beklenen düzeyin altı: 2 puan Beklenen düzey: 3 puan Beklenen düzeyin üstü: 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü: 5 puan 4

5 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER) 1.1. Öğrenci niteliği Öğrenci niteliğinin değerlendirmesinin yapılabilmesi için; Ön lisans programına sahip birimlerimiz sınavla giren öğrenciler için YGS/LYS puanları; sınavsız geçiş yapan öğrenciler için orta öğretim başarı puanlarının ortalamasını göz önüne almalılar ve performans göstergeleri tablolarındaki PG1 ve PG2 nin 2.1, 2.2 ve 2.3 den birimlerine uygun olanı alıp değerlendirmeyi ona göre yapmalıdırlar. Lisans programlarını yürüten birimlerimiz YGS/LYS puanlarını ve yüzdelik dilimlerini performans göstergeleri tablolarındaki PG2.1-PG2.14 ile tanımlanan göstergelerden kendileri ile ilişkili olanı göz önündeki bulundurarak kendilerini değerlendirmelidirler. Lisansüstü programları yürüten birimler ise yüksek lisans öğrencileri için performans göstergeleri tablosundaki PG3.1, PG3.2 ve PG3.2 de tanımlanan ve ALES ile lisans mezuniyet not ortalamalarını içeren göstergeleri, doktora öğrencileri için ise PG4.1, PG4.2 ve PG4.3 ile tanımlanan ve ALES puanı, yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve lisans mezuniyet not ortalaması bilgilerini içeren performans göstergelerini hesaplamalıdırlar. Bu veriler elde edildikten sonra birimler kendilerini benzer yükseköğretim kurumlarının eşdeğer programlarıyla karşılaştırarak ya da alanlarında belirlenmiş asgari değerleri göz önüne alarak bulundukları yeri ve gelişimlerini değerlendirmelidir Akademik personel niteliği Akademik personelin niteliği değerlendirilirken üniversitemiz akademik personel atanma ve yükseltme ölçütleri göz önüne alınmalı, birimlerde mevcut akademik personel ulusal ve uluslar arası yayınları, projeleri, alanlarındaki etkinlikleri, alanlarında verdikleri hizmetler ve ödülleri göz önüne alınarak değerlendirilmelidir İdari personelin niteliği İdari personel eğitim durumu, eğitim durumunu görev alanına yansıtma performansı ve görev alanındaki verimliliği açısından değerlendirilmelidir. 5

6 1.4. Mali kaynakların yeterliliği Bu bölüm değerlendirilirken 5 ve 6 numaralı performans göstergeleri dikkate alınacak, bu göstergelerden birimin bütçe ödenekleri ve öğrenci başına düşen ödenekler hesaplanarak birimin mali kaynaklarının yeterliliği ile ilgili değerlendirme yapılacaktır Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb) yeterliliği Bilgi ve teknoloji kaynaklarından bilgisayar, internet ve iletişim konuları ile ilgili değerlendirme yapılırken birim olanakları dikkate alınacaktır. Bu bölüm değerlendirilirken birimler PG53.1 ve PG53.2 numaralı göstergelerden kendilerine uygun olanı kullanabileceklerdir. Birimler kütüphane kitap ve yayın yeterliliğini değerlendirilirken üniversitenin kendi alanları ile ilgili olarak sağladığı kitap ve yayın olanaklarını gözönüne alacaklardır İş Teknolojilerinin yeterliliği İş teknolojilerinin yeterliliği değerlendirilirken öğrenci, personel, bilimsel araştırma projeleri birimlerinde kullanılan otomasyon süreci gözönüne alınmalıdır. Ayrıca birimlerin laboratuar, teknolojik altyapıları ve teknik personel yeterliliği değerlendirilmelidir Fiziksel olanakların yeterliliği Fiziksel olanaklar kapsamında birimin eğitim, sosyal ve kültürel alanları değerlendirilmelidir. Bunun için PG52.1, PG52.2, PG52.3, PG54.1 ve PG54.2 göstergeleri kullanılmalıdır Temin edilen hizmetlerin yeterliliği Birimler birimlerindeki bakım-onarım, temizlik, yemek, sağlık ve güvenlik hizmetleri ile ilgili değerlendirme yapmalıdırlar. Bu değerlendirmelerde birim akademik, idari ve öğrenci memnuniyet anketlerinin ilgili soruları dikkate alınabilir. Ayrıca PG62, PG63, PG64, PG65 ve PG66 göstergeleri kullanılabilir. 6

7 1.9. Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği Sanayi ile ilişkisi olan birimlerimiz sanayi ile birlikte yürüttükleri projeler, teknopark ve diğer alanlarda yaptıkları işbirliğini gözönüne alarak bir değerlendirme yapmalıdırlar. Bunun için PG51.3 göstergesi kullanılabilir Toplum ile ilişkilerin yeterliliği Toplumla ilgili ilişkiler değerlendirilirken topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle, yaşam boyu öğrenim kapsamında birim tarafından düzenlenen ya da katkıda bulunulan etkinlikler gözönüne alınmalıdır. Bunun için PG68, PG69 v e PG75 göstergeleri kullanılabilir Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği Birimlerimiz kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttükleri faaliyetleri ve işbirliğini değerlendireceklerdir Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği Bu bölümde birimlerimiz mezunlarından haberdar olma, iletişim ve ilişki düzeyleri ile mezuniyet sonrasında mezunlarına sağladıkları katkıları değerlendirmelidirler. Bunun için PG35.1, PG35.2, PG35.3 ve PG35.4 göstergelerinden yararlanılabilir Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği Birimlerde akademik ve idari personele yönelik sosyal ve motivasyonu arttırıcı etkinlikler ile personelin bu alandaki memnuniyeti değerlendirilmelidir. Bu alanda PG73 ve PG74 göstergelerine temel oluşturan memnuniyet anketlerinin ilgili bölümleri kullanılabilir Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği Birimlerin öğrencilere yönelik düzenledikleri sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile öğrencilere sunulan danışmanlık hizmetleri gözönüne alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Öğrenci memnuniyet anketinin ilgili bölümleri değerlendirme için kullanılabilir (PG71). 7

8 1.15. Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği Bu kapsamda birimlerimiz diğer üniversitelerle birlikte yürüttükleri bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile işbirliği yaptıkları diğer alanları değerlendireceklerdir. Ayrıca Farabi Değişim Programı kapsamında imzalanan ikili anlaşma sayısı, birimden değişime katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısı gözönüne alınmalıdır Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği Bu kapsamda birimlerimiz yurtdışındaki üniversitelerle birlikte yürüttükleri bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile işbirliği yaptıkları diğer alanları değerlendireceklerdir. Ayrıca uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları kapsamında imzalanan ikili anlaşma sayısı, birimden değişime katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısı değerlendirilmelidir. Bu kapsamda PG37.1, PG37.2, PG37.3, PG37.4, PG37.5, PG37.6 ve PG37.7 göstergelerinden birimle ilgili olanlar kullanılmalıdır. 2. KURUMSAL NİTELİKLERİN VE ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2.1. Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği Birimler öğrenci sayılarının yeterliliğini birimin eğitim-öğretim olanaklarını ve fiziksel kapasitesini gözönüne alarak değerlendirmelidir (yetersiz, ideal, gereğinden fazla). Bu kapsamda PG14, PG15, PG16, PG17, PG18, PG38.1, PG38.2 ve PG38.3, PG 38.4 göstergelerinde ilgili olanlar kullanılmalıdır Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği Öğretim elemanı sayısı birimin öğrenci sayısı, birimin hizmet alanları ve araştırma alanları gözönüne alınarak değerlendirilmelidir. Değerlendirme yapılırken PG11, PG12, PG 13,1, PG13.2, PG43.1, PG43.2, PG43.3, PG43.4, PG44.1, PG44.2 ve PG44.3 göstergeleri kullanılabilir. 8

9 2.3. İdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği Birimin idari hizmetlerinin yürütülmesinde idari personel sayısının yeterli olup olmadığı değerlendirilecektir. Bunun için PG9 ve PG10 göstergelerinden yararlanılabilir Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği Birim çalışanlarının yaş ortalamalarının yürütülen hizmet için uygun olup olmadığı değerlendirilecektir Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği Birim çalışanlarının kadın-erkek dağılımının dengeli olup olmadığı değerlendirilecektir Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği Birim çalışanlarının kıdem ortalamalarının birimde yürütülen hizmetler açısından uygun olup olmadığı değerlendirilecektir Akademik personelin ortalama unvan düzeyi Birimdeki akademik personelin unvanlarının dağılımı ve bu dağılımın eğitim, hizmet ve araştırma açısından yeterli olup olmadığı değerlendirilecektir İdari Personelin Eğitim Düzeyi Birim idari personelinin eğitim düzeyi verdikleri hizmet açısından değerlendirilecektir Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği Mevcut program sayılarının bilimsel gelişmeler, ulusal ve bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak değerlendirilecektir. 9

10 2.10. Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği Kurumun akademik alanlarının (sosyal, fen ve mühendislik, sağlık ve sanat) dağılımının değerlendirilmesidir Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği Birimler eğitim-öğretim, araştırma sosyal, spor, barınma, beslenme ve idari hizmet amacıyla kullanılan alanların yeterliliğini değerlendireceklerdir. Bu kapsamda PG52.1, PG52.2, PG54.1, PG54.2 göstergeleri kullanılabilir. 3. EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 3.1. Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu Birimlerdeki mevcut ve yeni açılacak programların açılırken ulusal ve bölgesel ihtiyaçların dikkate alınıp alınmadığının ve bu ihtiyaçları karşılamaya ne kadar uygun olduğunun değerlendirilmesidir Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği Birimlerdeki mevcut programlardan mezun olanların kendi alanlarında işe yerleşme oranı ve eğitimde ulusal ve uluslararası hedefleri gerçekleştirme oranı gözönüne alınarak değerlendirilmelidir. Bunun için PG35.1, PG35.2, PG35.3, PG35.4 numaralı göstergelerden yararlanılabilir Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği Programların ders niteliklerinin ulusal ve uluslararası hedeflere uygun olup olmadığının, seçmeli derslerin zorunlu derslere oranının, dersler arasındaki uyumun değerlendirilmesidir. Bu kapsamda PG41.1, PG41.2, PG41.3, PG41.4, PG41.5, PG41.6, PG41.7 ve PG41.8 göstergelerinden yararlanılabilir Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı Programlarla ilgili ayrıntılı bilgi, ders ve program hedeflerinin ne ölçüde belirlendiği, yazılı (web ortamında ve/veya basılı kataloglarda) hale getirilip getirilmediği, programlara yeni başlayacak öğrencilere tanıtım programı uygulanıp uygulanmadığı gözönüne alınarak değerlendirilmelidir. 10

11 3.5. Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği Programların ülke gereksinimleri ve bilimin öncelikli alanları gözönüne alınarak hazırlanıp hazırlanmadığı, kendi lisans mezunlarımızın kendi lisansüstü programlarımızı tercih edip etmediği gözönünde bulundurularak bir değerlendirme yapılmalıdır Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği Birimdeki bölüm ve programlar için program çıktılarının tanımlanıp tanımlanmadığının (öğrencinin ne bileceğinin, ne anlayabileceğinin ve ne yapabileceğinin tanımlanması) değerlendirilmesidir Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği Öğretim üyesi ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, öğrenciye sunulan öğretim materyallerinin varlığı ve yeterliliği gözönüne alınarak değerlendirilmelidir.bu kapsamda PG11, PG12 ve PG13 göstergeleri kullanılabilir Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği Birimde lisans düzeyinde yan dal ve çift anadal programlarının sayısı, yüksek lisans düzeyinde disiplinlerarası lisansüstü programların sayısı ve bu programlara devam eden öğrencilerin oranı değerlendirilmelidir. Bu kapsamda PG25.1, PG25.2, PG25.3, PG25.4, PG26.1, PG26.2, PG27.1, PG27.2 ve PG27.3 göstergeleri kullanılmalıdır Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği Akademik danışmanlık sistemi ve sistemin işleyişi değerlendirilmelidir. Ayrıca Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi nin birim öğrencilerine sunduğu hizmet ve destek, Kariyer Merkezi nin öğrencilere sunduğu mesleki kariyer ve danışmanlık hizmeti değerlendirmeye katılmalıdır Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği Engelli öğrencinin eğitim-öğretimine yönelik yeterli olanak olup olmadığı, fiziksel şartların ve eğitim-öğretim yöntemlerinin geliştirilip geliştirilmediği, engellilere yönelik sosyal faaliyetlerin organize edilip edilmediği değerlendirilmelidir. 11

12 3.11. Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği Birimde öğrencileri değerlendirmek için uygulanan sınavlar, ödevler, projeler ve raporların yeterliliği değerlendirilmelidir Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği Birime kayıt yaptıran yeni öğrencilere tanıtım ve uyum eğitimleri verilip verilmediği ve öğrencilerin bu eğitimlerden ne ölçüde yararlandığının değerlendirilmesidir Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği Birimde yabancı dil hazırlık sınıfı olan program sayıları, uygulanan yabancı dil eğitiminin yeterli olup olmadığı, öğrencilerin yabancı dil eğitimi sonrası hangi düzeye geldiği, öğrencilerin internet üzerinden bilgiye ulaşma olanakları, dersliklerde bilgisayar, projeksiyon, tepegöz kullanım olanakları dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda PG14, PG53.1 ve PG53.2 göstergeleri kullanılmalıdır Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği Farabi ve Erasmus Öğrenci Değişim Programlarının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak değerlendirilmelidir Uluslararası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği Uluslararası Öğrenci Değişim programlarına katılan öğrenci sayısı değerlendirilmelidir. Bu kapsamda PG37.5, PG37.6, PG37.7 ve PG37.8 göstergeleri kullanılabilir. 12

13 4. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (BİLGİ ÜRETME) SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4.1. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu Birimde yürütülen araştırma ve geliştirme alanları belirlenirken ülkenin ve çevrenin önceliklerinin gözönüne alınıp alınmadığı değerlendirilecektir Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynaklarının yeterliliği Birimde öğretim üyesi başına düşen araştırma geliştirme gelirlerinin yeterli olup olmadığı dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. Bu kapsamda PG8.1, PG8.2, PG8.3, PG8.4, PG8.5, PG8.6 ve PG8.7 göstergelerinden yararlanılabilir Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği Birimdeki öğretim üyeleri tarafından yürütülen bilimsel araştırma projeleri, TÜBİTAK, DPT ve SANTEZ kapsamındaki projelerin sayısı dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda PG51.1, PG51.2, PG51.3, PG51.4 ve PG51.5 göstergelerinden yararlanılabilir Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği Birimde yürütülen araştırma ve geliştirme çalışmalarında öncelikli alanların belirlenip belirlenmediği gözönünde bulundurularak değerlendirilme yapılmalıdır Araştırma ve geliştirme çalışmalarının bütünlüğü ve devamlılığı Birimde yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili bir koordinatörlüğün olup olmadığı, BAP, DPT, TÜBİTAK ve AB kaynaklarına proje başvuruları ve izlenecek yol ile ilgili bilgilendirme çalışmalarının yeterli olup olmadığının, mevcut projelerin yeterince izlenip izlenmediğinin değerlendirilmesi gerekmektedir Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik Birimlerde disiplinlerarası araştırma ve geliştirme çalışmalarının özendirilmesi ile ilgili çalışmaların olup olmadığı, öğretim üyeleri ve araştırmacıların disiplinlerarası 13

14 programlarda görev almalarının teşvik edilip edilmediği, disiplinlerarası yürütülen proje sayısı dikkate alınarak değerlendirilmelidir Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği Birimlerde yürütülen uluslar arası araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sayısı, uluslar arası proje gelirlerinin miktarı, uluslar arası projeler başvuru yapılması için yürütülen destek ve teşvik çalışmaları gözönüne alınarak değerlendirilmelidir Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına akademik personelin katılımının yeterliliği Birimlerde öğretim üyeleri tarafından yürütülen uluslararası araştırma projelerinin sayısı dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda PG51.4 göstergesinden yararlanılabilir Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin arttırılması için eskiyen altyapının yenilenip yenilenmediği, nitelikli insan kaynağının yeterliliği, Teknopark ile yürütülen ortak çalışmaların sayısı gözönüne alınarak değerlendirilmelidir Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu Birim araştırma ve geliştirme faaliyetleri planlanırken ülkenin kalkınma planında yer alan öncelikli alanların saptanıp saptanmadığı sorgulanarak değerlendirilmelidir Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedefine ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmek için patent sayısı, indeksli dergilerde yayınlanan makale sayısı, hakemli dergilerde yayınlanan makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı ve öğretim üyesi başına düşen bilimsel ve sanatsal ödül sayısı dikkate alınmalıdır. Bunun için PG45, PG47, PG48 ve PG49 göstergelerinden yararlanılabilir. 14

15 4.12. Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğitim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği Lisansüstü tez çalışmaları üniversitemiz araştırma geliştirme faaliyetleri ile eğitim öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkide önemli bir köprüdür. Bunu değerlendirebilmek için öğretim üyesi başına düşen tez sayısı, SANTEZ proje sayısı gözönüne alınmalıdır. PG44 ve PG51.3 göstergeleri bu konunun değerlendirilmesinde kullanılabilir Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılmasındaki araç, ortam ve mekanizmaların değerlendirilmesinde öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası kongrelere katılım destek sayısı, üniversitemiz tarafından çıkarılan bilimsel dergilerin sayısı, üniversitemiz radyosunun varlığı, üniversitemiz web sayfasının etkinliği gibi unsurlar gözönüne alınmalıdır Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde endüstri, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliğinin yeterli olup olmadığı değerlendirilmelidir Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği Araştırma ve geliştirme çalışmalarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliğini değerlendirmek için toplumun bu konudaki beklentileri ve bu beklentilerin ne ölçüde karşılandığına ilişkin verilerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için PG75 göstergesinden yararlanılabilir. 15

16 4.16. Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliği Araştırma ve geliştirme çalışmalarından elde edilen gelirler, kazanılan ödüller, topluma yapılan katkı gözönüne alınarak değerlendirme yapılmalıdır. 5. UYGULAMA VE HİZMET SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5.1.Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu Birim tarafından verilen uygulama ve hizmet faaliyetlerinin (bilirkişilik, danışmanlık, uzmanlık, sağlık hizmeti ) çeşitliliği, sayısı ve bu hizmetlerin çevrenin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olup olmadığı değerlendirilmelidir Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği Akademik birimler ve araştırma merkezleri tarafından yürütülen uygulama ve hizmet faaliyetleri için gerekli alt yapı ve donanımla ilgili olanak ve kaynakların yeterli olup olmadığı değerlendirilecektir. 5.3.Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği Birimlerimiz verdikleri uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterli olup olmadığını değerlendireceklerdir. Değerlendirme sırasında toplum, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin birimlerimizden beklentileri ve bu beklentilerin ne ölçüde karşılandığı gözönüne alınacaktır. 5.4.Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği Uygulama ve hizmet faaliyetlerinde hangi alanlara öncelik verilmesi gerektiğinin saptanıp saptanmadığı, bu alanda paydaşların gereksinimleri gözönüne alınarak bir ön çalışma yapılıp yapılmadığı değerlendirilecektir. 5.5.Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinlerarası yapılmasındaki yeterlilik Birimin yürüttüğü uygulama ve hizmet faaliyetlerinde alt birimleri arasında işbirliğinin olup olmadığına göre değerlendirme yapılacaktır. 16

17 5.6.Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği Birim tarafından yürütülen uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sayısı ile hizmet verilen alanların yeterli olup olmadığına göre değerlendirilecektir. 5.7.Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği Bu başlıkta birimler akademik personelin uygulama ve hizmet faaliyetlerine katılımını özendirmek için yaptıkları çalışmaları değerlendirerek puanlama yapacaklardır. 5.8.Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği Birim tarafından yürütülen uygulama ve hizmet faaliyetlerinin belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilecektir. Bunun için PG75 göstergesi kullanılabilir. 5.9.Eğitim-öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği Birimde mevcut eğitim-öğretim alt yapısının uygulama ve hizmet faaliyetlerine katkısı, benzer şekilde uygulama ve hizmet faaliyetleri için oluşturulan alt yapının eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkısı gözönüne alınarak değerlendirme yapılmalıdır Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği Birimde yürütülen araştırma ve geliştirme çalışmalarının uygulama ve hizmet alanında yapılan çalışmalara katkısı değerlendirilecektir Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin duyurulmasında birimin web sayfası, üniversite radyosu ve mevcut diğer iletişim araçlarının yeterliliği ve ne kadar etkinlikle kullandığı gözönüne alınarak değerlendirme yapılacaktır. 17

18 5.12. Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde endüstri, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliğinin yeterli olup olmadığına göre bir değerlendirme yapılacaktır Yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin yeterliliği Birim tarafından yürütülen yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin yeterli olup olmadığı değerlendirilecektir. PG69.1 ve PG69.2 nolu göstergeler bu değerlendirme için kullanılabilir Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği Birim tarafından yürütülen topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri PG68 kullanılarak değerlendirilebilir Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin yeterliliği Birim tarafından topluma yönelik olarak yürütülen sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin yeterliliği PG68 kullanılarak değerlendirilecektir Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği Uygulama ve hizmet çalışmalarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliğini değerlendirmek için toplumun bu konudaki beklentileri ve bu beklentilerin ne ölçüde karşılandığına ilişkin verilerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için PG75 göstergesi kullanılmalıdır Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliği Uygulama ve hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve topluma yapılan katkı gözönüne alınarak değerlendirme yapılmalıdır. 18

19 6.İDARİ ve DESTEK SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 6.1. Personel işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği Birim personelinin maaş, terfi görev süresi uzatma ya da personelin gereksinim duyduğu diğer özlük işleri konusunda verilen hizmetin yeterlilik düzeyi değerlendirilecektir İdari (ihale, temizlik, ulaşım vb. ) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği Birim personelinin ulaşım ile ilgili sorun yaşayıp yaşamadığı, birimdeki temizlik hizmetlerinin yeterli olup olmadığı değerlendirilecektir. PG73 ve PG74 nolu göstergeleri oluşturan verilerin ilgili bölümünden yaralanılabilir Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği Birime ayrılan bütçenin kullanımındaki süreçlerle ilgili sorunun bulunup bulunmadığı değerlendirilecektir Öğrenci işleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliliği Birimde öğrenci işleri ile ilgili ders kayıtları ve not giriş işlemleri için verilen hizmetlerin yeterli olup olmadığı değerlendirilecektir.bunun için PG73 göstergesinden yararlanılabilir Kütüphane ve Dokümantasyon işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği Birimin gereksinimlerine uygun kitap, dergi, elektronik dergi ve diğer dökümanların sağlanması, kütüphane tarafından verilen diğer hizmetlerin karşılanmasının yeterli olup olmadığı değerlendirilecektir.pg71, PG73 ve PG74 göstergeleri değerlendirmede kullanılabilir Yapı ve Çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği Birimin bakım ve onarım gereksinimleri ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği değerlendirilecektir. PG71, PG73 ve PG74 göstergeleri değerlendirmede kullanılabilir. 19

20 6.7. Teknik destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği Birimde gereksinim duyulan teknik destek hizmetlerinin yeterliliği değerlendirilecektir. PG71, PG73 ve PG74 göstergeleri değerlendirmede kullanılabilir Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliği Öğrenci topluluklarının sayısı, düzenledikleri etkinliklerin sayısı ve düzenlenen etkinliklere katıılım dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır Uluslararası ofislerin yeterliliği Uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde (Erasmus programları, yurtdışı ortaklı projeler vb.) gibi konularda istenilen dış ilişkiler şube müdürlüğü desteğinin yeterliliği değerlendirilecektir Öğrenci kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği Mezun olmuş ya da mezun olacak öğrencilere birim tarafından sağlanan kariyer hizmetlerinin yeterliliği değerlendirilecektir Staj destek hizmetlerinin yeterliliği Birimin öğrencilere sağladığı staj destek hizmetlerinin (staj komisyonlarının varlığı, staj yeri desteği, stajların verimli olup olmadığının değerlendirilmesi vb.) yeterlilik düzeyi değerlendirilecektir Öğrenci Konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği Değerlendirmede birim öğrenci temsilciliklerine sağlanan hizmetler ve fiziksel olanaklar dikkate alınacaktır. 7.YÖNETSEL ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Yapısal) 7.1. Organizasyonel yapının yeterliliği Birimin örgütsel yapısı çağdaş gereksinimleri karşılayacak düzeyde midir ve yeterince ayrıntılı olarak ifade edilmiş midir soruları dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. 20

21 7.2. Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı Birim çalışanlarının görev ve yetkileri ile sorumluluklarının açık biçimde tanımlanıp tanımlanmadığı değerlendirilecektir Görev yetkilerinin yeterliliği Verilen görev yetkilerinin yeterliliği 2547 sayılı yasa gözönüne alınarak değerlendirilecektir Stratejilerin varlığı ve yeterliliği Birimin stratejik planının varlığı ve bu planın birimin gelişimine sağladığı katkı gözönüne alınarak değerlendirme yapılacaktır Karar verme süreçlerinin yeterliliği Birimdeki kurulların (yönetim kurulu, akademik kurul vb. ) etkili olarak çalışıp çalışmadığı, akademik ve idari personel ile öğrencilerin karar verme süreçlerine ne ölçüde katıldığı dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır. PG71, PG73 ve PG74 göstergelerinden yararlanılarak değerlendirilebilir İş süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği Birimde iş süreçlerinin açıkça belirlenip belirlenmediği ve iş süreçlerinin hızı gözönüne alınarak değerlendirme yapılmalıdır Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği Birimin mevcut stratejik planındaki amaç ve hedeflerle ilgili performansların yeterince izlenip izlenmediği dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği Birimin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları ile kalite yönetimi çalışmalarının düzeyi dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği Birimde istenilen bilgiye ulaşma hızı, arşivleme ve bilgi belleği oluşturma çalışmaları gözönüne alınarak değerlendirilmelidir. 21

22 7.10. İnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği Birimin akademik ve idari insan kaynakları planlama konusundaki yeterliliği dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği Birimin varsa bütçe kullanımında karşılaştığı sorunlar, tasarruf tedbirleri ve bütçe kesintileri nedeniyle karşılaştığı sıkıntılar gözönüne alınarak değerlendirilmelidir Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği Öğrencilerin birimde kendileri ile ilgili karar verme süreçlerine ne ölçüde katıldıkları değerlendirilecektir. Ayrıca düzenlenen sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere öğrencilerin katılım düzeyleri dikkate alınacaktır. 8.YÖNETSEL ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Davranışsal) 8.1. Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik Birim akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin üniversitemiz değerlerini paylaşma konusundaki yeterlilikleri değerlendirilecektir Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği Birim akademik personelinin memnuniyeti PG73 göstergesi kullanılarak değerlendirilecektir İdari personelin memnuniyetinin yeterliliği Birim idari personelinin memnuniyeti PG74 göstergesi kullanılarak değerlendirilecektir Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği Birim öğrencilerinin memnuniyeti PG71 göstergesi kullanılarak değerlendirilecektir Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği Birimde yöneticilerin liderlik özellikleri değerlendirilecektir. PG73 ve PG74 göstergeleri değerlendirmede kullanılabilir. 22

23 8.6. Yönetici yaklaşımlarının yeterliliği Birim yöneticilerinin yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri ve yetki paylaşımları değerlendirilecektir. Değerlendirmede PG71, PG73 ve PG74 göstergelerinden yararlanılabilir Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği Birim akademik personelinin idari ve yönetsel sorumluluklarını ne ölçüde yerine getirebildiği değerlendirilecektir İdari personelin özelliklerinin yeterliliği Birim idari personelinin görev ve sorumluluklarını yerine getirme konusunda ne ölçüde başarılı olduğu değerlendirilecektir Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği Birim çalışanları arasındaki işbirliği ortamının düzeyi gözönüne alınarak değerlendirme yapılacaktır İş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği Birimde iş arkadaşlığı, paylaşım ve sosyal ilişkilerin düzeyi dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. 9. ÇIKTILAR/ SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 9.1. Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği Özdeğerlendirme konularına ilişkin açıklamaların Kurumsal Nitelikler ve Özelliklerinin Değerlendirilmesinin alt başlıkları, Yönetim,Yönetim Süreçleri ve İdari Hizmetler Alt Kurulu (ADEK-YİHAK) tarafından değerlendirerek rapor halinde üst kurula sunar Eğitim öğretim ile ilgili çıktıların yeterliliği Özdeğerlendirme konularına ilişkin açıklamaların Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesinin alt başlıkları, Eğitim-Öğretim Alt Kurulu (ADEK-EÖAK) tarafından değerlendirerek rapor halinde üst kurula sunar. 23

24 9.3. Araştırma ve geliştirme ile ilgili sonuçların yeterliliği Özdeğerlendirme konularına ilişkin açıklamaların Araştırma ve Geliştirme Süreçlerinin Değerlendirilmesinin alt başlıkları, Araştırma Alt Kurulu (ADEK-AAK) tarafından değerlendirerek rapor halinde üst kurula sunar Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği Özdeğerlendirme konularına ilişkin açıklamaların Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesinin alt başlıkları, Eğitim-Öğretim Alt Kurulu (ADEK-EÖAK) tarafından değerlendirerek rapor halinde üst kurula sunar Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği Özdeğerlendirme konularına ilişkin açıklamaların Yönetsel Özelliklerin (Yapısal/Davranışsal) Değerlendirilmesinin alt başlıkları, Yönetim,Yönetim Süreçleri ve İdari Hizmetler Alt Kurulu (ADEK-YİHAK) tarafından değerlendirerek rapor halinde üst kurula sunar İdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği Özdeğerlendirme konularına ilişkin açıklamaların İdari ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesinin alt başlıkları, Yönetim,Yönetim Süreçleri ve İdari Hizmetler Alt Kurulu (ADEK-YİHAK) tarafından değerlendirerek rapor halinde üst kurula sunar Toplum ile ilgili sonuçların yeterliliği Dış Paydaş memnuniyet anketi sonuçları Toplum ve Sektörle İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Alt Kurulu (ADEK- TSUİAK) tarafından değerlendirerek rapor halinde üst kurula sunar. 10. YÜKSEKÖĞRETİM MİSYONUNU BAŞARMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. maddesinde yer alan yükseköğretim amaçları dünyanın diğer ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplum hizmetleri, ve yönetsel hizmetler alanlarındaki 24

25 smisyonlarına eş değerlilik taşımaktadır. Üniversitemizin faaliyet ve sonuçlarının bir evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygun olup olmadığı değerlendirilecektir Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. maddesinde yer alan yükseköğretim amaçları dünyanın diğer ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplum hizmetleri, ve yönetsel hizmetler alanlarındaki misyonlarına eş değerlilik taşımaktadır. Üniversitemizin faaliyet ve sonuçlarının bir Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygun olup olmadığı değerlendirilecektir Kendi misyonuna uygunluğu Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, dinamik, özgür düşünen, kendine güvenen,sorumluluk sahibi gençler yetiştirmek; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra topluma hizmet etmek; katılıma, paylaşıma ve takım çalışmasına dayalı kurum kültürü ile bilim dünyasına hizmet etmesi dikkate alınarak değerlendirilecektir Üniversitemizin yükseköğretim misyonununu başarma performansının uygunluğunun değerlendirilmesi Üniversitemizin Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna, Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna, kendi misyonuna uygunluğu Toplum ve Sektörle İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Alt Kurulu (ADEK- TSUİAK) tarafından değerlendirerek rapor halinde üst kurula sunar. BİRİMLER TARAFINDAN DOLDURULACAK PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOLARI Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Esasları ekinde yer alan performans göstergeleri tablosu birimlere göre ayrılarak aşağıda verilmiştir. Her birim ilgili olduğu bölümde yer alan performans göstergeleri tablosunu dolduracaktır. 25

26 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ Fakülteler ve yüksekokullar ÖNEMLİ NOT: Performans Gösterge değerleri, ölçme yönteminde belirtilen ilgili hesaplama verileri ile birlikte verilmelidir. Örnek: 41.6 nolu göstergede seçmeli derslerin oranı hesaplanırken bu değerle birlikte, değerin hesaplanmasında kullanılan lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı değeri ile lisans programlarından mezun olunması için alınması gereken ders sayısının değerleri ölçme yöntemi bölümüne yazılmalıdır. YÖDEK Rehberi 2007/1.1 Uyarınca Üniversitemiz Performans Göstergelerinde Kullanılmak Üzere FAKÜLTE ve YÜKSEKOKULLAR" Tarafından Hazırlanacak İlgili Bölümler. FAKÜLTESİ / YÜKSEKOKULU NO GÖSTERGE ÖLÇME YÖNTEMİ HESAPLAMA BİRİMİ DEĞERİ Kadrolu öğretim üyesi Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim üyesi 11 başına öğrenci sayısı sayısı 12 Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı Öğrenci sayısı / Kadrolu ders veren öğretim elemanı sayısı 13 Kadrolu toplam öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman) başına düşen öğrenci sayısı Öğrenci sayısı / Kadrolu toplam öğretim elemanı sayısı (35 md. ve ÖYP dahil) Öğrenci sayısı / Kadrolu toplam öğretim elemanı sayısı (35 md. ve ÖYP hariç) (Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı / Toplam lisans öğrenci sayısı) x Yabancı uyruklu öğrencilerin oranı (Yabancı uyruklu yüksek lisans öğrenci sayısı / Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı) x (Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı / Toplam doktora öğrenci sayısı ) x (Toplam Yabancı uyruklu öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı ) x Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı (Yan dala izin veren lisans programların sayısı / Toplam lisans programlarının sayısı) x100 26

27 25.2. (Her bir programın izin verdiği yan dal lisans program sayılarının toplamı / Toplam lisans program sayısı) x (Çift ana dala izin veren lisans programların sayısı / Toplam lisans program sayısı) x (Her bir programın izin verdiği çift ana dal program sayılarının toplamı / Toplam lisans programlarının sayısı) x Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı (Yan dal lisans öğrenci sayısı / Toplam lisans öğrencisi sayısı) x (Çift ana dal öğrenci sayısı / Toplam lisans öğrencisi sayısı) x Değerlendirme yılının bir önceki yılında mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içerisinde işe yerleşme oranı (Değerlendirme yılı içinde işe yerleşen bir önceki yılın Lisans mezun sayısı / Değerlendirme yılının bir önceki yılında mezun olan toplam Lisans öğrenci sayısı) x (Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcisinin seçildiği turda seçime katılan öğrenci sayısı / ilgili birimlerdeki toplam öğrenci sayısı) x Öğrenci Konseyleri Seçimlerine Katılım Oranı (Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/ Meslek Yüksekokulu/ Enstitü öğrenci temsilcisinin seçiminde ilgili birimde seçime katılan Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcisi sayısı / ilgili birimlerdeki toplam Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcisi sayısı) x (Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu seçimlerinde seçime katılan Genel Kurul üyelerinin sayısı/ Öğrenci Konseyi Genel Kurul Üyelerinin toplam sayısı) x Hazırlık okulu öğrenci sayısı/ Hazırlık okulu sınıflarının (şubelerinin) sayısı 38 Sınıfların (şubelerin) ortalama öğrenci sayısı Lisans öğrenci sayısı / Lisans sınıflarının (şubelerinin) sayısı Toplam öğrenci sayısı / Toplam sınıf (şube) sayısı 39 Program başına ortalama ders sayısı Mezun olmak için lisans programlarında alınması gereken ders sayısı toplamı / Lisans program sayısı 40 Program başına ortalama haftalık ders saati sayısı Lisans programlarında haftalık ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuar) toplamı / Lisans program sayısı 41 Seçmeli derslerin oranı (Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin sayısı / Lisans programlarında toplam ders sayısı) x

28 41.6. (Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı / Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken toplam ders sayısı) x Yeni açılan ders oranı (Lisans programlarında yeni açılan ders sayısı / Lisans programlarında açılan (kayıt olunan) toplam ders sayısı) x Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (Uygulama, Laboratuar ve Tez Danışmanlığı hariç) / Ders veren tam zamanlı öğretim elemanlarının sayısı 43 Ders veren Öğretim Elemanı başına düşen haftalık ortalama ders saati (Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü programlarının tamamında) Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (Uygulama, Laboratuar ve Tez Danışmanlığı dahil) / Ders veren tam zamanlı öğretim elemanlarının sayısı Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (Uygulama, Laboratuar ve Tez Danışmanlığı hariç) / Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının sayısı sayı Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (Uygulama, Laboratuar ve Tez Danışmanlığı dahil) / Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının sayısı 45 Öğretim üyesi başına düşen değerlendirme yılı içerisinde basılmış tam metin yayın (SCIexpanded, SSCI ve AHCI) sayısı Tam metin yayın sayısı (SCI-expanded, SSCI ve AHCI) / Öğretim üyesi sayısı 46 Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın ve bilimsel faaliyetlerin (makale, kongre, konferans bildirileri, sergi, konser, performans vb) sayısı Toplam yayın ve bilimsel faaliyet sayısı / Öğretim üyesi sayısı 47 Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı Doçentlikte geçerli indeksli dergilerde yer alan toplam atıf sayısı / Öğretim üyesi sayısı 48 Öğretim üyesi başına Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül 28

29 düşen bilimsel ve sanatsal ödül sayısı sayısı (yayın teşvik ödülleri hariç) / Öğretim üyesi sayısı Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı (yayın teşvik ödülleri dahil / Öğretim üyesi sayısı 49 Alınan patent sayısı (faydalı model endüstriyel tasarım tescili dâhil) lacak 50 Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı lacak Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı (değerlendirme yılı içinde tamamlanan) / Öğretim üyesi sayısı 51 Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı (değerlendirme yılı içinde tamamlanan) Öğretim üyesi başına düşen kurum içi destekli proje sayısı / Öğretim üyesi sayısı Öğretim üyesi başına düşen sanayi destekli proje sayısı / Öğretim üyesi sayısı Öğretim üyesi başına düşen Uluslararası ortaklı veya destekli proje sayısı (değerlendirme yılı içinde tamamlanan / Öğretim üyesi sayısı 51.5.Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı / Öğretim üyesi sayısı 52 Öğrenci başına düşen derslik alanı Lisans sınıflarındaki toplam derslik alanı / Lisans öğrenci sayısı Toplam derslik alanı / Toplam öğrenci sayısı (m2) 53 Öğrenci başına düşen öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısı Lisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısı / Lisans programlarındaki öğrenci sayısı 54 Öğrenci başına düşen laboratuvarlar alanı Lisans ve lisansüstü programlarındaki laboratuar alanı / Lisans ve lisansüstü programlardaki öğrenci sayısı (m 2 ) 67 Burs alan öğrenci (Yükseköğretim Kurumu tarafından desteklenen (yemek, yurt ve vb.) öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x (Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenim katkı payı ve öğrenim kredisi verilen öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x (Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından karşılıksız burs verilen öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından burs verilen öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x

30 67.5. Burs, kredi ve destek verilen öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı (46. maddede sayılanlar hariç) lacak Yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı Tanımlanmış ve yazılı hale getirilmiş toplam süreç sayısı Kurum çalışanları ve öğrenciler için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı Topluma yönelik yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı lacak Öğrenci memnuniyeti Anket Akademik personel memnuniyeti İdari personel memnuniyeti Anket Anket 30

31 Enstitüler ÖNEMLİ NOT: Performans Gösterge değerleri, ölçme yönteminde belirtilen ilgili hesaplama verileri ile birlikte verilmelidir. Örnek: 41.8 nolu göstergede seçmeli derslerin oranı hesaplanırken bu değerle birlikte, değerin hesaplanmasında kullanılan doktora programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı değeri ile doktora programlarından mezun olunması için alınması gereken ders sayısının değerleri ölçme yöntemi bölümüne yazılmalıdır. YÖDEK Rehberi 2007/1.1 Uyarınca Üniversitemiz Performans Göstergelerinde Kullanılmak Üzere "ENSTİTÜLER" Tarafından Hazırlanacak İlgili Bölümler. ENSTİTÜSÜ NO GÖSTERGE ÖLÇME YÖNTEMİ HESAPLAMA BİRİMİ DEĞERİ 3.1. { [sal programa kabul edilenler için sal ALES puanlarının yüz üzerinden ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] } / 2 3 Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği 3.2. { [Sözel programa kabul edilenler için Sözel ALES puanlarının yüz üzerinden) ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] } / { [Eşit Ağırlıklı programa kabul edilenler için Eşit Ağırlıklı ALES puanlarının yüz üzerinden) ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)]} / 2 4 Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği 4.1. { [sal programa kabul edilenler için sal ALES puanlarının yüz üzerinden) ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] + [yüksek lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)]}/3 31

32 4.2. { [Sözel programa kabul edilenler için Sözel ALES puanlarının yüz üzerinden ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] + [yüksek lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)]}/ { [Eşit ağırlıklı programa kabul edilenler için Eşit Ağırlıklı ALES puanlarının yüz üzerinden ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] + [yüksek lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)]}/3 17 Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenci oranı (Lisansüstü öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencilerin lisans öğrencilerine oranı Lisansüstü öğrenci sayısı / Lisans öğrenci sayısı 22 Yüksek lisans programlarına kabul edilme oranı (Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Yüksek lisans programlarına başvuran öğrenci sayısı) x Doktora programlarına kabul edilme oranı (Doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Doktora programlarına başvuran öğrenci sayısı) x (Yabancı uyruklu yüksek lisans öğrenci sayısı / Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı) x Yabancı uyruklu öğrencilerin oranı (Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı / Toplam doktora öğrenci sayısı ) x Disiplinlerarası (lisansüstü programlardaki mevcut bölüm/anabilim/anasanat dallarının kendi aralarında oluşturdukları ve mevcut bölüm/anabilim/anasanat dallarından farklı bir isim taşıyan) lisansüstü program oranı (Toplam Yabancı uyruklu öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı ) x (Disiplinlerarası tezli lisansüstü program sayısı / Toplam lisansüstü program sayısı) x (Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı / Toplam lisansüstü program sayısı) x (Disiplinlerarası toplam lisansüstü program sayısı / Toplam lisansüstü program sayısı) x

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı 25.1 Yan dala izin veren lisans programlarının /toplam lisans programlarının 18/57 31,57 G25 25.2 25.3 Her bir programın izin verdiği yan dal

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu

Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu 2015 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 KALİTE KOMİSYONU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME 6 1.1.1. Girdilerin Değerlendirilmesi

Detaylı

2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35:

2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35: 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35: Değerlendirme yılının bir önceki yılında mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içerisinde işe yerleşme oranı 35.2 (değerlendirme yılı içinde işe yerleşen bir

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ

KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi 2014 2015 2016 2017 2018 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS6 %92.5 YGS6 %94 YGS6 %97 YGS6 %99 YGS6 %100 1 2 Önlisans programlarına kabul edilen Lisans programlarına

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2014

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2014 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2014 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME

Detaylı

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2014 2015 2016 2017 2018

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2014 2015 2016 2017 2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ (Her diploma programı ayrı ayrı dolduracak, daha sonra her birim Fakülte, YO kendi tablosunu oluşturacak) (SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ) No Gösterge Ölçme Yöntemi

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 1.11.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2 2 2 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4-

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 1 1

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ 31.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 6 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 1 2 2 4- Meslek

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ 29.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 3 3 3 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4- Meslek

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 16.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 12 12 12 2- Enstitü Sayısı 3 3 3 3- Yüksekokul Sayısı 1 1 1 4-

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 12 12 12 2- Enstitü Sayısı 4 4 5 3- Yüksekokul Sayısı 1

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 18.04.2019 2015 2016 2017 2018 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı - - - 1 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı

Detaylı

Gösterge

Gösterge 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2- Enstitü Sayısı 3- Yüksekokul Sayısı 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 5- Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Sayısı 6- Araştırma Merkezlerinin

Detaylı

1- Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2)

1- Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2) 2015 2016 2017 Kuruma ait bilgiler 1. Birim sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 0 0 0 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 1 1 1 5- Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının

Detaylı

1- Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4

1- Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4 GENEL GÖSTERGELER 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 11 11 11 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 0 0 0 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4 5- Merkezi Araştırma

Detaylı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Verileri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Verileri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2011-2013 Kurumsal Değerlendirme Verileri İSTATİSTİKSEL GÖSTERGE A. GENEL GÖSTERGELER NO 2011 2012 2013 1 Öğrenci Sayıları 2 Personel Sayıları A.1.1 Önlisans Öğrenci Sayısı

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Ekim 2006 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. GĐRĐŞ... 2 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA

Detaylı

Sağlık Bilimleri FAKÜLTESİ Ebelik Bölümü ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

Sağlık Bilimleri FAKÜLTESİ Ebelik Bölümü ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Sağlık Bilimleri FAKÜLTESİ Ebelik Bölümü ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Fakülte temas kişisinin iletişim bilgileri Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN Sayfa 1 / 5 A.1 Misyon, Vizyon A. MİSYON VİZYON TEMEL STRATEJİLER

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU GÜADEK 2010 GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Rıza AYHAN Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Prof. Dr.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu (ECZACILIK FAKÜLTESİ) A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının niteliğinin 2021

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının

Detaylı

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU ERZİNCAN 2018 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU

Detaylı

2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Mayıs 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECİ... 3 3. BELİRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERİ...

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

Stratejik Niyet Hiyerarşisi

Stratejik Niyet Hiyerarşisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Stratejik Niyet Hiyerarşisi (Vizyon-Misyon-Amaç-Hedefler) 6 VİZYONUMUZ: Çağdaş ve evrensel değerlere bağlı eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 3 2. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4 3. KURUMUN NORM VE DEĞERLERİ 9 4. STRATEJİK HEDEFLER 12 5. ÖZDEĞERLENDİRME 16 6. ÇEVRE DEĞERLENDİRME 29 7. DEĞERLENDİRMELER IŞIĞINDA SWOT

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Kurum Hakkında Genel Bilgiler... 2 Kurumun Norm ve Değerleri 6 Özdeğerlendirme Girdiler(Kaynaklar

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2018 2019 HEDEF YÖNETİM TABLOSU STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Öğretim Süreçlerini Evrensel Bilim Anlayışına Uygun Olarak Geliştirmek HEDEF 1.1. Öğrenci Niteliğini Geliştirmek

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Üniversitemiz Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflere ilişkin performans hedefleri belirlenmiştir. Performans hedeflerine ilişkin göstergeler

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mart 2007 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 2 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A.Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Unvanınız: Görev Yaptığınız Fakülte/Bölüm/AD/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul/ Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 1 2. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 2 a. Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 b. Akademik personel niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... V GRAFİK LİSTESİ... V GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A. Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. Üniversite Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anket Sonuçları

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. Üniversite Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anket Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 11.5.17 Üniversite Akademik ve İdari Personel iyet Anket Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Yönetici Özeti 2-8 Akademik Personel

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

ECZACILIK EĞİTİMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: AKREDİTE OLAN FAKÜLTELERE BAKIŞ

ECZACILIK EĞİTİMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: AKREDİTE OLAN FAKÜLTELERE BAKIŞ ECZACILIK EĞİTİMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: AKREDİTE OLAN FAKÜLTELERE BAKIŞ Prof. Dr. Belma Gümüşel belmagumusel@yahoo.com ECZACILIK FAKÜLTELERİ n=12 Öğrenci Alan Öğrenci alması onaylanan Öğrenci almayan

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 6.6.17 Personel ve Öğrenci iyet Anketleri Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa iyet Anketi Sonuçları 1-7 Akademik Personel iyet Anketi

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011-2012 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI... 9 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey...10

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... V GRAFİK LİSTESİ... V GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A.Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

T.C. Muğla Üniversitesi

T.C. Muğla Üniversitesi T.C. Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu MU ADKG Rapor no. 2006/01 Sürüm: 2006/1.5 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Ekim 2006 Referans KD. R.1. Muğla Üniversitesi (2006)

Detaylı

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Öğrenci) Özet Sonuçları ( )

İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Öğrenci) Özet Sonuçları ( ) İÇ PAYDAŞ ANKETİ (Öğrenci) Özet Sonuçları (31.12.217) 24 Bölümümdeki yöneticiler öğrencilerin sorunlarını önemserler. - Average: 3.1 24 İhtiyaç duyduğumda bölümümdeki yöneticilere rahatlıkla ulaşabilirim.

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI... 9 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF)

EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF) EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF) AÇIKLAMA: APDF, ALPDEK üyesi olarak görevlendirilmiş olan kişilerin yapacakları akreditasyon program değerlendirmesinde kullanacakları formdur. Bu formda

Detaylı

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. Raporu

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. Raporu 2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ( ) A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının niteliğinin 2021 yılı sonuna

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler

İstanbul Üniversitesi. Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler İstanbul Üniversitesi Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler 1. Türkiye de doktora eğitiminin Avrupa ya benzer şekilde usta-çırak ilişkisi

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler Üniversiteler arasında

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BURSA 2016 Uludağ Üniversitesi Senatosunun.. tarih ve.. sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur. AMAÇ Uludağ

Detaylı

1. PROFESÖR KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ

1. PROFESÖR KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATAMA EK KOŞULLARI (Senato Karar Tarihi: 22.05.2018 - Karar No: 2018-20-01) (YÖK Genel Kurul Tarihi: 31.05.2018) Ankara Yıldırım

Detaylı

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü BOLOGNA SÜRECİ: AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM REFORMU Süreç: Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)

Detaylı

2008 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Eğitim Fakültesi

2008 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Eğitim Fakültesi 2008 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 3 a) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 3 b) Akademik personel

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI BURS VE TEŞVİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI BURS VE TEŞVİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI BURS VE TEŞVİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- a) Bu yönergenin amacı Üniversitede eğitim öğretim

Detaylı

2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU MART 2018 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU MART 2018 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU MART 2018 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKET HAKKINDA KISA BİLGİLER 5 li Likert yöntemiyle hazırlanan ankette katılımcılara ; Kesinlikle Katılıyorum,

Detaylı

III- Doçentlik Kadrosuna Başvurma ve Atanma 1. ÜAK tarafından verilen doçentlik unvanını almış olmak.

III- Doçentlik Kadrosuna Başvurma ve Atanma 1. ÜAK tarafından verilen doçentlik unvanını almış olmak. T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATAMA EK KOŞULLARI (Senato Karar Tarihi: 19.07.2017 - Karar No: 2017-25-01) (YÖK Genel Kurul Tarihi: 03.08.2017) Ankara Yıldırım

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BURSA 2016 Uludağ Üniversitesi Senatosunun 20 Ekim 2016 tarih ve 2016-17 sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur.

Detaylı

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMALARI SONUÇ RAPORU,

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMALARI SONUÇ RAPORU, T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMALARI SONUÇ RAPORU, 2018 1 1 Bu rapor Dr. Öğretim Üyesi Ayça Özkan Koca ve Dr. Öğretim Üyesi Gökçe

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Maltepe

Detaylı

2007 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2007 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2007 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 2 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 12.08.2011 tarih ve 19 sayılı oturumunda alınan 8 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

YÖK Kalite Kurulu. Dış Değerlendirme için Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü

YÖK Kalite Kurulu. Dış Değerlendirme için Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü YÖK Kalite Kurulu Dış Değerlendirme için Hazırlık Çalışmaları Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Eylül 2018 Dış Değerlendirme için Hazırlık Çalışmaları Sunum planı Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı