MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU / HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 01.01.2009/31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU / HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FON HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fn un ( Fn ) tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilanç, Gelir Tablsu, Fn Tplam Değer Tablsu ve Fn Prtföy Değer Tablsunu, önemli muhasebe plitikalarının özetini ve dipntlarını incelemiş bulunuyruz. Kurucu, finansal tablların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan yatırım fnları hakkındaki muhasebe ve değerleme düzenlemelerine göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan srumludur. Bu srumluluk, finansal tablların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kntrl sisteminin tasarlanmasını ve devam ettirilmesini, kşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe plitikalarının seçilmesini içermektedir. Srumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetimlere dayanarak bu finansal tabllar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayınlanan bağımsız denetim standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tablların gerçeği dğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı knusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tabllardaki tutarlar ve dipntlar ile bağımsız denetim kanıtı tplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablların hata ve /veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil lmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde fnun iç kntrl sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kntrl sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini kşullara uygun larak tasarlamak amacıyla, fn yetkilileri tarafından hazırlanan finansal tabllar ile iç kntrl sistemi arasındaki ilişkiyi rtaya kymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca fn yetkilileri tarafından benimsenen muhasebe plitikaları ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve finansal tablların bir bütün larak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

3 Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün luşturulmasına yeterli bir dayanak luşturduğuna inanıyruz. Görüşümüze göre, fn prtföyünün değerlenmesi, fn tplam değeri ve birim pay değerinin hesaplanması işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu nun yatırım fnlarına ilişkin düzenlemeleri ve Fn un iç tüzük hükümlerine uygunluk arz etmekte; ilişikteki finansal tabllar, Fn un tarihi itibariyle finansal durumunu ve aynı tarihte snra eren döneme ait finansal perfrmansını, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayınlanan yatırım fnları hakkındaki muhasebe ve değerleme düzenlemeleri çerçevesinde dğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Ankara, 27/Ocak/2010 SER&BERKER Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm f DFK Internatinal Engin Berker Srumlu Ortak Baş Denetçi

4 AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem Önceki Dönem I-HAZIR DEĞERLER A-Kasa B-Bankalar C-Diğer Hazır değerler II-MENKUL KIYMETLER A-Hisse Senetleri B-Özel Kesim Brçlanma Senetleri C-Kamu Kesim Brçlanma Senetleri D-Diğer Menkul Kıymetler III-ALACAKLAR IV-DİĞER VARLIKLAR VARLIKLAR TOPLAMI Cari Dönem Önceki Dönem PASİF (KAYNAKLAR) V-BORÇLAR A-Banka Avansları B-Banka Kredileri C-Diğer Brçlar VI-FON TOPLAM DEĞERİ A-Katılma Belgeleri B-Katılma Belgeleri Değer Artış/Azalış C-Fn Gelir Gider Farkı Cari Yıl Geçmiş Yıllar KAYNAKLAR TOPLAMI

5 Cari Dönem Önceki Dönem I-FON GELİRLERİ A-MENKUL KIYMETLER PORTYFÖYÜNDEN ALINAN FAİZ ve KAR PAYLARI 1-Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları Hisse Senedi Kar Payları Brçlanma Senedi Faizleri 2-Kamu Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları Diğer Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları 496 B-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI Özel Kesim Menkul Kıymet Satış Karları Hisse Senedi Satış Karları Brçlanma Senetleri Satış Karları 2-Kamu Kesimi Menkul Kıymet Satış Karları 3-Diğer Menkul Kıymet Satış Karları 43 C-GERÇEKLEŞEN DEĞER ARTIŞLARI D-DİĞER GELİRLER II-FON GİDERLERİ A-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI Özel Kesim Menkul Kıymet Satış Zararları Hisse Senedi Satış Zararları Brçlanma Senetleri Satış Zararları 2-Kamu Kesimi Menkul Kıymet Satış Zararları 3-Diğer Menkul Kıymet Satış Zararları B-GERÇEKLEŞEN DEĞER AZALIŞI C-FAİZ GİDERLERİ 1-Banka Avans Faizleri 2-Banka Kredi Faizleri D-DİĞER GİDERLER İlan Giderleri Saklama Giderleri 84 3-Aracılık Kmisyn Giderleri Nter Harç ve Tasdik Ücretleri Fn Yönetim Ücretleri Denetim Ücretleri Vergi, Resim, Harç ve Giderleri Katılma Giderleri ve Basım Giderleri 9-Diğer Giderler Stpaj Gideri 11-İhraç İzni Giderleri 4 III-FON GELİR-GİDER FARKI

6 Cari Dönem Önceki Dönem Tutar Grup % Tplam % Tutar Grup % Tplam % A-FON PORTFÖY DEĞERİ , ,92 B-HAZIR DEĞERLER(+) 567 2, ,37 a)kasa b)bankalar c)diğer Hazır Değerler d)vob Teminatları C-ALACAKLAR(+) 0,00 0,00 a)takastan Alacaklar b)diğer Alacaklar D-DİĞER VARLIKLAR (+) 0,00 0,00 E-BORÇLAR(-) , ,30 a)takasa Brçlar b)yönetim Ücreti c)ödenecek Vergi d)ihtiyatlar e)krediler f)diğer Brçlar g)ters Rep Stpajları h)denetim Ücreti ı)ihraç İzni FON TOPLAM DEĞERİ , ,00

7 Cari Dönem Önceki Dönem Nminal Değer Rayiç Değer Prtföy % Nminal Değer Rayiç Değer Prtföy % A-HİSSE SENETLERİ AKGRT.E ALBRK.E CCOLA.E EREGL.E GARAN.E TATKS.E TAVHL.E THYAO.E TUPRS.E TAHVL.E TUPRS.E 12.ZOREN.E 13.ECILC.E KIPA.E KRDMD.E SELEC.E YATAS.E YKBNK.E 1 B-BORÇLANMA SENETLERİ Devlet Tahvili - Hazine Bnsu 2.Ters Rep C-DİĞER VARLIKLAR FON PORTFÖY DEĞERİ

8 FON BİLANÇO DİPNOTLARI 1-KATILMA BELGESİNİN TARİHİ VE BİRİM PAY DEĞERİ Katılma belgelerinin tescil tarihi , halka arz tarihi ise dir Fn Tplam Değeri Dlaşımdaki Pay Sayısı Birim Pay Değeri 0, , ÇIKARILMIŞ KATILMA BELGESİ İLE DÖNEM İÇİNDE SATILAN VE GERİ ALINAN KATILMA BELGESİ SAYISI Çıkarılmış katılma belgesi sayısı 200 milyn ( milyn) adet lup, dönem içindeki değişiklikler aşağıdaki gibidir Adet Adet Dönem Başı Dlaşımdaki Belge Sayısı Dönem İçinde Satılan Belge Sayısı Dönem İçinde Geri Alınan Belge Sayısı (100) ( ) Dönem Snu Dlaşımdaki Belge Sayısı FON SÜRESİ VE KAÇINCI YILINDA OLDUĞUNA DAİR BİLGİ Fn süresiz kurulmuş lup, kuruluşunun 11. yılındadır. ( Fn süresiz kurulmuş lup, kuruluşunun 10. yılındadır.) 4-MENKUL KIYMETLERİN TOPLAM SİGORTA TUTARI Fna ait menkul kıymetler İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde saklamada bulunmaktadır. Saklamadaki bu menkul kıymetler, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne ait diğer menkul kıymetlerle birlikte Takasbank'ın yaptırdığı sigrta pliçesi kapsamındadır. ( Fna ait menkul kıymetler İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde saklamada bulunmaktadır. Saklamadaki bu menkul kıymetler, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne ait diğer menkul kıymetlerle birlikte Takasbank'ın yaptırdığı sigrta pliçesi kapsamındadır.) 5-BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR Bilanç tarihinden snra rtaya çıkan ve açıklanmayı gerektiren husus yktur. ( Bilanç tarihinden snra rtaya çıkan ve açıklanmayı gerektiren hususlar yktur.) 6-DEĞERLEMEDE UYGULANAN DÖVİZ KURLARI Prtföyde yer alan menkul kıymetlerin içinde dövizli menkul kıymet bulunmamaktadır. ( Bilanç tarihi itibariyle prtföyde döviz cinsinden menkul kıymet mevcut değildir.)

9 7-DEĞERLEMEDE ESAS ALINAN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ FİYATLARI Prtföyde yer alan menkul kıymetlerin içinde gelir rtaklığı senedi bulunmamaktadır. ( Bilanç tarihi itibariyle prtföyde gelir rtaklığı senedi mevcut değildir.) 8-AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR a)fn'un Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu Türkiye de faaliyet gösteren Yatırım ve Yatırım Ortaklıklarının tabii lduğu vergileme rejimi tarih sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Yasası ile değişikliğe uğramış, Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fnlarının prtföy işletmeciliğinden dğan kazançları Kanun un 5. maddesi uyarınca Kurumlar Vergisi nden istisna tutulmuştur. Ancak Kurumlar Vergisi nden istisna lma durumu, Gelir Vergisi Kanunu na göre tevkifat (kesinti) yapılmasına engel lmamaktadır. Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67/8 maddesine göre; Sermaye Piyasası Kanuna göre kurulan menkul kıymetler yatırım fnları (brsa yatırım fnları hariç) yatırım rtaklıklarının Kurumlar Vergisi nden istisna edilmiş lan prtföy kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın tevkifata tabi tutulur. Bu tevkifat ranını Bakanlar Kurulu belirlemeye yetkili kılınmış lup, üst sınırı %15 dir. Kurumlar Vergisi Kanunu na göre, yatırım fnları ve rtaklıkları, tarihi itibariyle prtföylerini bir ayırıma tabi tutmuşlar, bu tarihte mevcut prtföylerindeki menkul kıymetlerinin değer artışlarından ve satımından luşan karlar üzerinden %10 vergi ödemişlerdir. Bu tarihten snra iktisap edilen menkul kıymetlerin elde tutulmasından ve satımından elde edilen kazançlardan 23 Temmuz 2006 ya kadar lan döneme isabet edenler için % 15 tevkifat uygulanmıştır. 2006/10731 BKK ile 23 Temmuz 1 Ekim 2006 tarihleri arasında ise tevkifat ranı % 10 larak belirlenmiştir. Bu tarihten yıl snuna kadar lan dönemde ise, söz knusu kesintinin fn bünyesinde uygulanmasından vazgeçilmiştir. Diğer taraftan yatırım fnlarının prtföylerine aldıkları devlet tahvili, hazine bnsu faiz ve alım satım kazançlarından, rep- ters rep gibi menkul kıymet satış kazançlarından ve faiz gelirlerinden, ödemeyi yapanlar tarafından tevkifat yapılmakta lup, bu fnun bir alacağı larak kayda alınmakta, tevkif edilip ödenecek Gelir Vergisi nden mahsup edilmektedir. Hisse senedi temettü gelirlerinden, hazine tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerin alım-satımı, itfası sırasında elde edilen dönemsel getirilerinden ise tevkifat yapılmamaktadır. b)cari Dönemde Prtföy Değerleme Esaslarındaki Değişikliğe Yönelik Bilgi Cari dönemde prtföy değerleme esaslarında herhangi bir değişik yapılmamıştır. c)önemli Muhasebe Kurallarının Özeti Fnun Kuruluşu ve Faaliyet Knusu Hakkında Genel Bilgi Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fnu, SPK'nun tarih ve KYD / 477 sayılı izniyle kurulmuş lup, kuruluşa ilişkin içtüzük metni tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiş ve tarih ve 4633 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan lmuştur. Fn içtüzüğünde fn tutarı TL, fn pay sayısı ise adet larak belirlenmiştir. Katılma belgeleri SPK nun tarih ve KB211/971 sayılı yazısı ile kayda alınmış ve tarihinde halka arz edilmiştir.

10 İçtüzükte yapılan değişiklikle fn tutarı TL ye, fn payı da 200 milyn adede çıkartılmıştır. SPK'nın tarih ve 54 / 794 sayılı yazısına istinaden artırılan pay miktarı tarih ve KB211-2/794 sayılı yazısı ile kurul kaydına alınmış lup, bu husus da tarihinde Ticaret Sicili ne tescil edilerek tarih ve 5065 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmiştir. Fn içtüzüğüne göre, katılma belgeleri, içindeki serilere göre 10, 50, 100, 200, 500, 1.000, 5.000, ve payı içeren kupürler halinde ihraç edilebilecektir. Kurucu tarafından SPK hükümleri uyarınca özel ve kamu sektörü brçlanma senetleri, hisse senetleri, rep, ters rep sözleşmeleri ve brsa para piyasası gibi Sermaye Piyasası araçlarına iç tüzük sınırlamaları dahilinde yatırım yapılarak fn prtföyü yönetilmektedir. Muhasebe Kayıtları Fnun muhasebe kayıtları Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: VII / 10 numaralı Yatırım Fnlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile Seri: XI / 6 numaralı Menkul Kıymet Yatırım Fnları Mali Tablları ve Raprlarına İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca tutulmaktadır. Ayrıca muhasebe kayıtları fn iç tüzüğünde belirlenen değerleme ilke ve esasları ile yatırım plitikalarına da uygundur. Bu kapsamda uygulamaya yönelik fn kayıtlarına ilişkin özellikli hususlar fn iç tüzüğü de dikkate alınarak aşağıda belirtilmiştir. Menkul Kıymet Alım/Satımları Fna satın alınan menkul kıymetler ayrı ayrı alış bedeli ile menkul kıymetler hesabına kaydedilmektedir. Menkul kıymetlerin her gün itibariyle fn iç tüzüğü hükümlerine göre değerlendirilmesi snucunda rtaya çıkan değerleme farkları, bilançdaki fn tplam değerinin içinde yer alan katılma belgeleri değer artış/azalış hesabında muhasebeleştirilmektedir. Fndan satılan menkul kıymetler alış bedeli ile güne kadar luşan değer artış/azalışları tplamını ifade eden satış günü değeri üzerinden kayıtlara alınmakta, satış tutarı ile bu değer arasındaki fark ise menkul kıymet satış karı veya zararı hesabına kaydedilmektedir. Satılan menkul kıymete ilişkin katılma belgeleri değer artış/azalış hesabının bakiyesi de gerçekleşen değer artış/azalış hesabına aktarılmaktadır. Prtföy Değerleme Esasları Fn içtüzüğüne uygun larak, prtföy değerlemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılmıştır. (Ters repların değerlemesinde SPK uygulama kararı dikkate alınmaktadır.) Prtföye alınan varlıklar, alım fiyatları ile kayda geçirilmektedir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı, satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. Değerleme her iş günü itibariyle yapılır. İMKB küçük işlemler pazarında luşan fiyatlar değerlemede dikkate alınmaz. Brsada işlem gören varlıklar, değerleme gününde brsada luşan ağırlıklı rtalama fiyat ve ranlarla değerlenir. Ancak, fn prtföyünde yer alan ters rep ve Takasbank brsa para piyasası işlemlerinin değerlemesinde gecelik işlemlerde bir snraki günkü dönüş değerleri, Cuma günkü işlemlerde ise Pazartesi günkü dönüş değerleri kullanılır. Değerlemesi bu içtüzükte yer alan hükümlere göre yapılan vadeli rep ve Takasbank brsa para piyasası işlemleri ile tahvil ve bnlarda ise, vadeye kalan gün sayısında değerleme tarihi yerine uygulama tarihi (Katılma belgesinin alım satımının yapılacağı gün) esas alınır.

11 Brsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde brsada alım satıma knu lmayan hisse senetleri sn işlem tarihindeki brsa fiyatıyla, brçlanma senetleri ve ters rep ve replar sn işlem günündeki iç verim ranı (günlük nakit girişleri nakit çıkışlarına eşitleyen isknt ranı) ile değerlenmektedir. Yukarıdaki şekilde değeri belirlenemeyen brçlanma senetleri ve replar ise, sn iş günündeki prtföy değerlerine, sermaye piyasası aracının iç verim ranı üzerinden günlük bileşik faiz esasına göre hesaplanan faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. Prtföydeki yabancı para birimi üzerinden çıkarılan menkul kıymetler satın alındıkları brsa değerleme günü itibariyle luşan fiyatlarının ilgili ldukları yabancı paranın T.C. Merkez Bankası döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle değerlenir. Gelir rtaklığı senetleri ile dövize endeksli gelir rtaklığı senetleri ve dövize endeksli tahvillerin değerlemesi tebliğin 45. maddesi çerçevesinde yapılır. SPK nın tarih ve KYD/ sayılı uygulama kararı ile fn prtföyünde yer alan sabit getirili menkul kıymetlerin değerleme esası aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiş ve tarihinden itibaren fnda uygulanmaya başlanmıştır. Ters replar ve Takasbank Brsa Para Piyasası işlemlerinin değerlemesinde gecelik işlemlerde bir snraki günün dönüş değerinin, Cuma günkü işlemlerde ise Pazartesi günkü dönüş değerlerinin kullanılması, Vadeli ters rep ve Takasbank Brsa Para Piyasası ile tahvil ve bnların değerlenmesinde ise mevcut değerleme ilkelerinin uygulanmasına devam edilmesi ancak vadeye kalan gün sayısında değerleme tarihi yerine uygulama tarihinin (katılma belgesinin alım-satımının yapılacağı gün) esas alınması gerekmektedir. Katılma Belgelerinin Alım/Satımı Yukarıda açıklanan değerleme ilkelerine uygun larak her gün itibariyle fn prtföy değeri hesaplanmakta, fn prtföy değeri tutarına hazır değerler ve alacakların ilavesi, brçların düşülmesi snucunda fn tplam değeri tutarına ulaşılmaktadır. Fn tplam değeri tedavüldeki tplam pay sayısına bölünerek günkü birim pay değeri bulunmaktadır. Her iş günü itibariyle tespit edilen bu pay değeri, takip eden iş gününde katılma belgesinin alım satım fiyatını luşturmaktadır. Fn Yönetim Ücreti İçtüzük hükümlerine göre fn, aracı kuruma fnun yönetimi ve temsili ile fna tahsis ettiği dnanım, persnel ve muhasebe hizmetleri karşılığı larak hergün için fn tplam değerinin % 0,014 ünden (yüzbindendört) luşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirmekte ve bu ücret ay snunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenmektedir. Yatırım Plitikası Fn içtüzüğünde, fnun yatırım yapacağı menkul kıymetlerin seçimi ve riskin dağıtılmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir. Günlük alım satım kararlarının yer aldığı fn kurulu karar defterinden yatırımların fn iç tüzüğünde belirlenen bu sınırlamalara uygun lup lmadığı araştırılmış, prtföye alım ve satım fiyatlarının rayiç bedele uygunluğu İ.M.K.B.'nda luşan fiyatlardan test edilmiş, iç tüzük hükümlerine aykırı bir hususa rastlanmamıştır.

12 FON GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1-TAHSİL EDİLEMEYEN ANAPARA, FAİZ VE TEMETTÜ TUTARLARI: tarihleri arasında faiz ve temettü geliri elde edilmemiştir. ( Bilanç tarihi itibariyle tahsil edilemeyen anapara, faiz ve temettü tutarı yktur.) 2-YÖNETİCİ BANKA (ARACI KURUM)'DAN ALINAN AVANS VE KREDİ FAİZ ORANLARI: Cari dönemde Kurucu'dan alınan herhangi bir avans bulunmamaktadır. ( Cari dönemde Kurucu'dan alınan herhangi bir avans bulunmamaktadır.) 3-GELİR VE GİDER HESAPLARINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE % 25'İN ÜZERİNDE ORTAYA ÇIKAN ARTIŞ VE AZALIŞIN NEDENİ Fark (%) Men.Kıy. Faiz ve Kar Payı % Men.Kıy. Satış Karı % Gerçekleşen Değer Artışı % Diğer Gelirler Men.Kıy. Satış Zararı % Gerçekleşen Değer Azalışı % Diğer Giderler % Fn Gelir Gider Farkı % Fn gelirleri önceki aynı döneme ranla %19 ranında azalış göstermiştir. Bu azalışın nedeni hisse senedi ve menkul kıymet satış karlarının düşmesinden kaynaklanmaktadır. Şirket prtföyünün büyümesine bağlı larak gerçekleşen değer artışlarında da yaklaşık %243 ranında artış bulunmaktadır. Fn giderleri önceki aynı döneme ranla %88 ranında azalış göstermiştir. Bunun en önemli nedeni gerçekleşen değer azalışlarının %98 ranında azalması ve hisse senedi satış zararının %84 ranında azalmasından kaynaklanmaktadır. ( Fn gelirleri önceki aynı döneme ranla %49 ranında azalış göstermiştir. Bu azalışın nedeni şirketin hisse senedi satışlarından elde ettiği karların düşmesinden ve değer artışlarındaki düşüşten kaynaklamaktadır. Şirket prtföyünün küçülmesine bağlı larak gerçekleşen değer artışlarında da yaklaşık %79 ranında azalış meydana gelmiştir. Fn giderleri önceki aynı döneme ranla %254 ranında artış göstermiştir. Giderlerde meydana gelen bu artış, İMKB de meydana gelen düşüşe bağlı larak hisse senetlerinde meydana gelen azalışlardan kaynaklanmaktadır.) 4-AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR Açıklamayı gerektiren başka bir husus bulunmamaktadır. ( Açıklamayı gerektiren başka bir husus bulunmamaktadır.)

13 FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU DİPNOTLARI 1-İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ HAKKINDA BİLGİ Prtföyde tarihi itibariyle hisse senedi bulunmamaktadır. ( Bilanç tarihi itibariyle prtföyde imtiyazlı hisse senedi mevcut değildir.) 2-ALINAN BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ HAKKINDA BİLGİ İhraççı Kurum Ereğli Demir Çelik 133 İzmir Demir Çelik 157 Yapı Kredi Bankası 400 Eczacıbaşı İlaç 600 Tplam İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERİN TOPLAM TUTARININ % 10'UNU AŞAN KISMI Prtföyden söz knusu ranı aşan miktarda menkul kıymet satışı yapılmamıştır. ( Prtföye söz knusu ranı aşan miktarda menkul kıymet alışı yapılmamıştır.) 4-MENKUL KIYMETLER BORSALARINA KOTE EDİLMEMİŞ MENKUL KIYMETLER Prtföy yatırımlarının tamamı menkul kıymetler brsalarına kte edilmiştir. ( Prtföy yatırımlarının tamamı menkul kıymetler brsalarına kte edilmiştir.) 5-AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR Açıklanması gereken herhangi bir husus bulunmamaktadır. ( Açıklanması gereken herhangi bir husus bulunmamaktadır.)

14 1-ŞÜPHELİ ALACAK TUTARI FON TOPLAM DEĞER TABLOSU DİPNOTLARI tarihi itibariyle şüpheli alacak bulunmamaktadır. ( Bilanç tarihi itibariyle şüpheli alacak bulunmamaktadır.) 2-FON TOPLAM DEĞERİNİN % 5'İNDEN FAZLA TUTARDAKİ DİĞER VARLIKLARIN AYRINTISI tarihi itibariyle bilançda Diğer varlıklar kalemi mevcut değildir. ( Fn prtföy değeri tablsunda açıklananlar dışında fn tplam değerinin % 5'inden fazla tutarda diğer varlık yktur.) 3-AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR Yktur. ( :Yktur. )

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Hizmeti A Tipi Değişken Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş Rapor N o : SYMM 116/1549-114 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. NUN 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

VARLIKLAR TOPLAMI 160.476,66

VARLIKLAR TOPLAMI 160.476,66 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) 31 Aralık 2008 VARLIKLAR I- Hazır Değerler 133,18

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 1 Ocak- 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansaı tabıolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar içindekiler Sayfa Finansal lablolarla

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ilişkin

Detaylı

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo Dipnotları İç Kontrol Sisteminin Durumuna İlişkin Özel Uygunluk

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi )

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 KAR

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Bilanço

Detaylı

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLALAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

I. PARA VE SERMAYE PİYASALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

I. PARA VE SERMAYE PİYASALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER I. PARA VE SERMAYE PİYASALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER A. Para ve sermaye piyasalarından elde edilen gelirlerin niteliği Ülkemizde gerçek kişilerin elde ettiği kazançların vergilendirilmesi esasları Gelir

Detaylı

ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. NÝN 20.000.000 PAY 4. TERTÝP B TÝPÝ LİKİT FONU KATILMA BELGELERÝNÝN HALKA ARZINA ÝLÝÞKÝN İZAHNAMEDİR.

ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. NÝN 20.000.000 PAY 4. TERTÝP B TÝPÝ LİKİT FONU KATILMA BELGELERÝNÝN HALKA ARZINA ÝLÝÞKÝN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

İçindekiler Bağımsız denetçi raporu Finansal durum tablosu Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Nakit akış tablosu Toplam net değer/net

İçindekiler Bağımsız denetçi raporu Finansal durum tablosu Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Nakit akış tablosu Toplam net değer/net İçindekiler Bağımsız denetçi raporu Finansal durum tablosu Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Nakit akış tablosu Toplam net değer/net varlık değeri değişim tablosu Finansal tablolara ilişkin

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı