Rektörden... Selam ve saygılarımla. Prof. Dr. Mahmut Ak Rektör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rektörden... Selam ve saygılarımla. Prof. Dr. Mahmut Ak Rektör"

Transkript

1 1

2 2

3 Rektörden... Türkiye nin en seçkin eğitim kadrolarından birine sahibiz profesör, 573 doçent, 888 yardımcı doçent ve 2435 öğretim üye yardımcıları ile toplam 5414 kişilik dev bir kadromuz var. Bu kadro; 22 fakülte, 1 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 17 enstitü, Rektörlüğe bağlı 3 bölüm, 60 uygulama ve araştırma merkezi ile 175 bini aşkın öğrenciye eğitim veriyor. Bu birimlerde 2015 yılı itibariyle; 22 fakültemiz, 58 ön lisans, 163 lisans, tezli 266 yüksek lisans, tezsiz 67 yüksek lisans, 217 doktora ve 7 sanatta yeterlilik olmak üzere toplam 778 eğitim programımız bulunuyor. İstanbul Üniversitesi Şhangay daki Jiao Tong Üniversitesinin hazırladığı dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına her yıl başarısını arttırarak giriyor. İşletme Fakültesi değerleme kuruluşu olan Eduniversal tarafından Top Business Schools kategorisinde dünyada 30., URAP sıralamasında tıp alanında dünyada 156., QS sıralamasında iletişim ve medya alanında dünyada 121., modern diller alanında dünyada 160. sırada. Mezunları uluslararası tanınırlığa sahip ve iş hayatında başarılı olan İstanbul Üniversitesi, araştırmalarını ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile güçlendirerek bilim ve toplumun en çok yararlanacağı şekilde hizmete sunan; ürettiği bilgi ve hizmeti sanayi, endüstri, yerel ve merkezi yönetimlerin yanı sıra toplumun her kesimi ile yakın diyalog içinde paylaşan bir üniversitedir. Bizler, üniversitemizin bu özelliklerini daha da geliştirmeyi, en önemli hedeflerimizden birisi olarak benimsedik. Girişimcilik konusu, çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Türkiye nin orta gelir kaderinden kurtulmasının bir tek çaresi var o da üniversitelerin rekabet ortamına ağırlığını koyması ve girişimci ve yenilikçi düşüncelerle ülke endüstrisine, sanayisine ve özellikle de teknolojisine katkı sağlaması. Girişimcilik olmadan bu dünyada, rekabet ortamında yaşamak mümkün değil. Üniversitelerin tek görevi elbette şirket gibi davranmak değil, asla böyle bir şeyi söylemiyorum. Ancak çağdaş üniversitelerin topluma eskisine göre çok daha fazla katkı sağladığını, hem teknolojik ürün anlamında hem de yeni fikirler ve yeni iş alanlarının açılması anlamında toplum ve yöneticilerinin üstüne düşeni yaparak hükümetin önünü açtığını görüyoruz. Eğer üniversiteler bu şekilde ülkelerin ekonomisine ağırlığını koymazsa, orta gelirden kurtulamıyorsunuz ve gelişmiş bir ülke haline gelemiyorsunuz. Ülkemizde 2023 vizyonu çerçeve- sinde sanıyorum ilk kez böyle bir düşünce ortaya kondu. Bunun somut göstergesi olarak da Türkiye de ARGE bütçeleri arttırılmaya başlandı. Biz de üniversite olarak, yenilikçiliği ve yeni fikirleri destekleyeceğiz, öğrencilerimizi yeni fikirler ortaya koyabilmesi için cesaretlendireceğiz. Çağdaş eğitim ve öğretimin en önemli özeliklerinden bir tanesi, zaman ve mekân sınırının olmamasıdır. İletişim ve bilişim teknolojileri müthiş bir atak yaptığı için, bu teknolojilerden yararlanmak ve üniversite yerleşkelerine her zaman gelemeyecek öğrencilere bizim ulaşmamız şart oldu. İlahiyat Fakültemiz, hem örgün hem de açık ve uzaktan eğitim ile bu çağdaş eğitim teknolojilerinin tamamını kullanıyor. İlahiyat Fakültemiz ulusal ve uluslararası yetkin ve etkin öğretim üyesi kadrosuyla, ülkemizin en önde gelen fakültelerinden biridir. Bu sebeple, fakültemizde eğitim gören öğrencilerimiz, her zaman İstanbul Üniversitesi standartlarında eğitim alma olanağına sahip oluyor. Selam ve saygılarımla Prof. Dr. Mahmut Ak Rektör

4 Dekandan... İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye deki ilk modern üniversite olan Darülfünun un beş şubesinden biri olarak doğdu. Türkiye de İlahiyat Fakültesi adı da bu sebeple ilk kez bu fakülte için 1924 te kullanıldı. İlahiyat/din alanı, 1453 ü kuruluş tarihi olarak alan İstanbul Üniversitesi nin bu iddiasının en önemli göstergelerinden biridir; zira gerek Ayasofya ve Zeyrek medreseleri ve gerekse Sahn-ı Seman ve diğer medreselerde sürdürülen eğitim içinde İlahiyat araştırmaları başat bir yer işgal etmekteydi. Görüldüğü gibi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kökleri tarihin derinliklerinde olan görece genç bir fakültedir. İstanbul un tarihi mekânı içinde yer alması sebebiyle fakültemiz Osmanlı dan günümüze uzanan bir eğitim kurumu olmak vizyonuyla hareket etmektedir. Bu vizyonun bir gereği olarak Sahn-ı Seman ve Süleymaniye medreselerinin birikimi üzerinden İslam geleneğini, Darülfünun/Üniversite bilgi anlayışı üzerinden modern ufuklarla buluşturmak ve böylece ülkemizin ihtiyacı olan din, ilim ve düşünce insanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. İslam ilimlerinin sahih ve sağlam bir platformu olmanın kendi geleneğimizi özümsemekten geçtiğinin, ama bunun küresel köyün sorunlarını çözmek için tek başına yeterli olmadığının farkındayız. Bu nedenle arzumuz Doğu ve Batı dünyaları arasında bir denge ümmet (ümmeten vasatan) olan İslam milletinin bu özelliğinin yeniden tezahürüne katkı sağlayacaktır. İnsanlığın ilmî ve kültürel birikimi İslam öncesinde ya akıl ya da irfan mecrasına akarken İslam medeniyet ve geleneğinde akıl ve irfan birleşerek adeta yekvücut olmuştu. Tıpkı Osmanlı örneğinde olduğu gibi aklı temsil eden ilim ile kalbi temsil eden irfanın bu birlikteliğini yeniden canlandırma adına atılacak adımlara yeni katkılar sunmaktır amacımız. Tanzimat la birlikte sosyal ve beşeri bilimlerin İslami geleneğe karşı meydan okuması karşısında yeni bir yüzleşme sürecine giren İslam düşüncesinin bu mücadeleden de başarıyla çıkması için dinî ilimler alanında çalışan ilahiyatçılara çok büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Zira ilahiyat/din alanı tarihte olduğu gibi günümüzde de insanlığın bilgi birikiminin asli bir unsuru ve onun inşasında rol oynayan en temel etkenlerden biridir. Din alanında derinlik kazanmadan sosyal ve beşerî bilimlerin sağlıklı bir biçimde kurulması mümkün değildir. Şimdiye kadar ilahiyatın bilgi sahasına yabancı kalarak üniversiteyi inşa etme çabaları maalesef sadece ilahiyat/din alanında bir zaafa ve yetersizliğe yol açmadı; aksine bu alandaki eksiklik ülkemizde sosyal ve beşeri bilimlerin kendi mecrasını bulamamasına ve bu sahalarda özgün yaklaşımların ve kuramların geliştirilememesine de neden oldu. İlahiyat/din alanına yönelecek öğrenciler; bu toplumun, tarihsel kimliğiyle yeniden sağlam bir bağ kurmasını sağlamak, sosyal ve beşerî ilimlerde özgün bilgi üretmenin şartı olan tarih ve teori eksikliğini gidermeye katkı vermek, evrensel düzeyde insanlığın vicdanını bulmasında dinin hayati rolünü belirginleştirmek, İslam ın evrensel mesajını yozlaştıranlara karşı ilmî bir duruş tesis etmek gibi çok ulvi vazifeler deruhte etmek durumundadırlar. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi her geçen gün güçlendirdiği akademik kadrosuyla, Türkçe lisans ve lisansüstü programlarına ilave olarak yeni geliştirdiği farklı dillerde ulusal ve uluslararası düzeydeki lisans ve lisansüstü programlarıyla bu hedefleri gerçekleştirme yolunda bir çaba içindedir. Gayret bizden, tevfik Allah tandır. Prof. Dr. Murteza Bedir Dekan

5 Prof. Dr. Hidayet Aydar Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Tırabzon Dekan Yardımcısı

6 Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER Darülfünûn İlahiyat Fakültesi Reisleri (Dekanları) Fakülte Sekreteri Erdal KÖSE Fakülte Yönetim Kurulu Prof. Dr. Murteza BEDİR Seyyid Bey M. Şemseddin Günaltay Köprülüzade Fuat Bey (Fuat Köprülü) İzmirli İsmail Hakkı Prof. Dr. Hidayet AYDAR Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Kurulu Prof. Dr. Murteza BEDİR Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN Prof. Dr. Zekeriya GÜLER Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK Prof. Dr. Hidayet AYDAR Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN Doç. Dr. İsmail DEMİREZEN Doç. Dr. Bekir KUZUDİŞLİ Doç. Dr. H. Hüsnü KOYUNOĞLU Yrd. Doç. Dr. Ümit HOROZCU Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK ( ) İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanları Prof. Dr. Emrullah YÜKSEL ( ) Prof. Dr. Fahri KAYADİBİ ( ) Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ ( ) Prof. Dr. Murteza BEDİR ( )

7 İstanbul Üniversitesi 14 İlahiyat Fakültesi 16 Tarihçe 17 Misyonumuz Vizyonumuz 18 Genel Bilgi 20 Programlar 36 Bölümler ve Öğretim Elemanları 46 Temel İslam Bilimleri Bölümü 48 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 86 İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü 104 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 116 ÖYP Kapsamında Görev Yapan Araştırma Görevlileri 122 Vefat Eden ve Emekli Olan Hocalarımız 124 İdari Personel 126

8 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Üniversitesi nin temelleri 1453 te atılmıştır. Fetih akabinde, 30 Mayıs 1453 te Ayasofya ve Zeyrek te yapılan bilimsel toplantılar bir külliyenin kurulmasının başlangıcı kabul edilmektedir. Yükselme ve genişleme dönemlerinde kurulan Bayezit, Yavuz ve Süleymaniye Medreseleri dönemlerinin hukuk, edebiyat, ilahiyat ve tabii bilimler okutulan üniversiteleri olmuşlardır. 23 Temmuz 1846 tarihli Darülfünun un kuruluşuna dair ferman modern eğitimin başlangıcı olarak kabul edilir. Ancak, öğrencilerin devamsızlığı ve ilgisizliği sebebi ile ilk denemelerden sonuç alınamamıştır ve 1874 yıllarında da benzer tecrübeler yaşayan Darülfünun, 1900 de Darülfünun-ı Şahane adıyla yeniden açılmıştır. Nihayet Meşrutiyet in ilanından sonra 20 Nisan 1912 tarihli bir kararla hukuk, tıp, fen, edebiyat ve ilahiyat bölümlerinden oluşan Darülfünun kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte Darülfünun un tüzel kişiliği tanınmış ve 7 Ekim 1925 te kurumun bilimsel ve idari özerkliği kabul edilmiştir yılında davet edilen İsviçreli pedagoji profesörü Albert Malche nin raporu esas alınarak 1933 te çıkarılan 2252 sayılı kanunla Darülfünun un yerine İstanbul da yeni bir üniversite kurulması kabul edilmiştir. Üniversite reformu olarak adlandırılan bu düzenlemeyle 1Ağustos 1933 ten itibaren İstanbul Üniversitesi eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. İstanbul Üniversitesi nin simgesi olan yılanlı amblem 1243 tarihli Selçuklu Şifa Yurdu motiflerinden esinlenilerek Prof. Dr. Süheyl Ünver tarafından tasarlanmıştır. 6 Kasım 1981 tarihli 2547 sayılı yasa hükümlerine tabi olarak faaliyet gösteren İstanbul Üniversitesi, çağın ihtiyaçlarına uygun bir eğitim öğretim programıyla modern Türkiye nin ihtiyacı olan bilim ve sanat insanlarının yetiştirilmesinde öncü bir rol oynamaktadır. İstanbul Üniversitesi nden yetişen birçok bilim insanı, sanatçı ve siyasetçi toplumun her alanında etkin konumlarda hizmet vermektedir. Ayasofya Medreseleri 14 15

9 TARİHÇE Köklü bir tarihe sahip olan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nin ilk kuruluşu Dârulfünun bünyesinde gerçekleşmiştir. Dârülfünûn un açılması için ilk çalışmalar 1846 yılında başlamış 1863, 1870 ve 1874 de bazı teşebbüsler olmuşsa da bu müessese Dârülfünûn-ı Şâhâne ismiyle II. Abdülhamit in saltanatında 30 Ağustos 1900 de kurulmuştur. Bu Dârülfünûn un bünyesinde İlahiyat Şubesi (fakültesi) de yer almaktaydı. Fakültede tefsir, hadis, usul-i hadis, fıkıh, usul-i fıkıh, kelam, İslam tarihi dersleri okutulmaktaydı. Darülfünun Binası İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1914 yılında İstanbuldaki bütün medreselerin, Dâru l-hilâfeti l-aliyye Medreseleri adı altında toplanması üzerine Dârülfünûn İlahiyat Şubesi de Âlî kısmı olarak buraya devredilmiştir senesinde çıkan Medaris Kanunu ile medreseleri ibtidâ-i hariç, ibtidâ-i dahil ve sahn isimleri ile üçe ayrılmıştır. Bu üç medresenin üstünde Medrese-i Süleymaniye ismiyle tahsil süresi üç yıl olan felsefe ve tasavvuf, tefsir ve hadis, fıkıh isimli üç şubeden müteşekkil bir yüksek medrese açılmıştır. 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile medreselerin Maarif Vekaleti ne bağlanması sonucu Medreselerin Âlî Kısmı İstanbul Dârülfünûnu bünyesinde açılan İlahiyat Fakültesi ne devredilmiştir. Bu fakültede tefsir, hadis, fıkıh gibi temel dini derslerin yanında, Arap edebiyatı, felsefe-kelam, ahlak-içtimaiyat, İslam tarihi, dinler tarihi gibi dersler de okutulmaktaydı. Ayrıca Arapça, Farsça, Fransızca da okutulan dersler arasındaydı. T.C. hükümetlerinde başbakanlık da yapan M. Şemseddin Günaltay (ö.1961) bu tarihlerde İlahiyat Fakültesi nin dekanlığını yapmıştır. Ayrıca İzmirli İsmail Hakkı Bey (ö.1946), Mehmet Ali Aynî (ö.1945), Yusuf Ziya Yörükan (ö.1954) gibi dönemin önemli ilim adamları İlahiyat Fakültesi nde dersler verdi. Önemli musikîşinaslardan Sadettin Kaynak da (ö.1961) Fakülte nin mezunları arasındadır tarihinde yapılan üniversite reformu ile Dârülfünûn dan üniversiteye geçilince İlahiyat Fakültesi de İslam Tetkikleri Enstitüsü ne dönüştürüldü yılında ise İstanbul Üniversitesi çatısı altında İlahiyat Fakültesi yeniden kuruldu yılından beri öğrenci alan ve eğitim öğretime devam eden İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde, lisans eğitimi yanında, yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ilk mezunlarını öğretim yılında vermiştir

10 MİSYONUMUZ Dini, temel kaynaklarından hareketle, objektif şekilde öğrenen, ahlakî erdemler konusunda topluma rehberlik edebilecek donanıma sahip olan ve farklılıkların barı ş içinde bir arada yaşamalarına katkıda bulunan ilahiyatçılar yetiştirmek; bu amaç doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapmak. VİZYONUMUZ Ulusal alanda öncü ve uluslararası alanda tanınmış bir ilahiyat fakültesi olmak

11 GENEL BİLGİ İlahiyat Fakültesi, İstanbul un gerek kültürel çevre gerek tarihi miras açısından en merkezi bölgelerinden birinde bulunmaktadır. Fakülte Suriçi Bölgesinde Saraçhane de yer almaktadır. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi ile Millet Kütüphanesi gibi yazmaları ve nadide koleksiyonları ile dünyanın çeşitli ülkelerinden pek çok araştırmacıyı kendine çeken kütüphanelere yürüyüş mesafesindedir. Ayrıca, Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Şehzade Cami, Sultanahmet Camii, Fatih Camii ve Külliyesi, Atıf Efendi Kütüphanesi, Ragıp Paşa Kütüphanesi, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Kapalıçarşı, Topkapı Sarayı Müzesi ile Ayasofya gibi pek çok tarihi kültür ve sanat merkezi fakültemize komşudur. Fakültemiz civarında Kıztaşı (Markianos Sütunu), Bozdoğan Su Kemeri (Valens Kemeri), Cumhuriyet Döneminin en önemli mimarî yapılarından biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Merkez Binası, Amcazade Hüseyin Paşa Medresesi yer almaktadır. Fakültemizin hemen karşısında ise Ayios Polieuktos Manastırının kalıntıları bulunmaktadır. Fakülte bahçesinde yer alan Osmanlı dönemine ait Haydarhane Mescidi ve haziresi, Haydarhane Tekkesi, Bekirağa Darulhadisi nin restorasyon, restitüsyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları devam etmektedir. Bu eserlerin yanında Abdullatif Suphi Paşa Konağı ile aynı ada içerisinde yer alan İlahiyat Fakültesi, Haliç kıyıları ile Yenikapı sahilini ve adaları gören bir konumdadır

12 300 kişilik salonumuzda konferans, sempozyum, tiyatro ve sinema gösterimleri yapılmaktadır. Salonumuz öğrencilerimiz tarafından organize edilen pek çok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Tarih, kültür ve tabiatla iç içe böylesine kıymetli bir konumda bulunan fakültemizin içine girildiğinde öğrencileri için titizlikle hazırlanmış modern sosyal alanların bulunduğu görülmektedir. Fakülte kampüsü iki binadan oluşmaktadır. Binalardan biri idarecilerin, idari personelin, hocaların odalarına ayrılmıştır. Yine bu bina içerisinde küçük bir konferans salonu, öğrenci temsilciliği ve öğrenci kulüpleri odası, Türk din musikîsi çalışma salonu, rehberlik ve psikolojik danışma odası, üst katında deniz manzaralı öğrenci kantini ve mescitler bulunmaktadır. Diğer binada ise öğrenci işleri bürosu, amfiler, derslikler, kütüphane ve çalışma salonu, 300 kişilik bir konferans salonu yer almaktadır. Modern hayatın ve ilim dünyasının ayrılmaz bir parçası haline gelen internete ulaşım için internet ve bilişim merkezimiz öğrencilerimizin hizmetindedir

13 24 25

14 26 27

15 28 29

16 30 31

17 İlahiyat Fakültesi eğitim planlamasında öğrencilerinin istek ve fikirlerine değer vererek onları da yönetime katmaktadır. Seçilen öğrenci temsilcileri öğrencilerle alakalı konuların görüşüldüğü yönetim kurulu toplantılarına dahil edilmekte, düşünce ve fikirleri dikkate alınmaktadır. Oluşturulan öğrenci kulüplerinin çalışmalarına destek verilmektedir. Öğrenci kulüplerimiz fakültemiz içinden ve dışından çeşitli konularda akademisyenlerin katılımları ile konferans ve programlar düzenlemekte, resim, kitap ve fotograf sergileri organize etmektedirler. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültemiz; çeşitli program alternatifleri ile pek çok öğrencinin ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir. Türkçe ilahiyat lisans programı örgün eğitim, Türkçe ilahiyat lisans programı ikinci öğretim, İngilizce ilahiyat lisans programı, uluslararası ilahiyat programı, lisansüstü programı ve lisans tamamlama programı (İLİTAM) olmak üzere altı programı bünyesinde bulundurmaktadır. Fakülte içi organizasyonlar dışında şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlenmekte, öğrencilerimizin bilgi ve görgülerinin artması bu şekilde sağlanmaya çalışılmaktadır. Her sene düzenlenen umre organizasyonu öğrencilerimiz ve hocalarımız tarafından büyük ilgi görmekte ve beğeni ile karşılanmaktadır. Dereceye giren öğrencilerimiz ücretsiz olarak umre programından faydalanabilmektedirler. Rehberlik ve psikolojik danışma merkezi öğrenim hayatı boyunca ve sonrasında öğrencilerin yanında yer alarak onlara yeni ufuklar açmaktadır. YÖK Yürütme Kurulu kararları çerçevesinde yurtdışında farklı üniversitelerde İlahiyat eğitimi alan ancak denklik için çeşitli dersleri almaları gereken öğrencilerin kredi tamamlamalarına yönelik eğitimleri de yapılmaktadır. Fakültemiz yurtdışında bulunan pek çok üniversite ile ikili anlaşmalar imzalayarak işbirliği yapmaktadır. Bu şekilde üniversitemizin ve ülkemizin yurt dışında tanıtımını ve temsilini sağlamakta ve akademik tecrübenin çeşitlenmesine hizmet etmektedir. İlahiyat alanında yapılan bilimsel çalışmaların yayınlandığı akademik dergimiz gerek ulusal gerekse de uluslararası platformda akademisyenler arası bilgi paylaşımını sağlamaktadır. Dergimiz Ulakbim, EBSCO gibi çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından taranmaktadır

18 Mayıs 2015 İtibariyle İ. Ü. İlahiyat Fakültesi nde Devam Etmekte Olan Programlar ve Öğrenci Sayıları Programlar Öğrenci Sayıları Hazırlık I. Öğretim 265 Hazırlık II. Öğretim 180 Hazırlık İngilizce İlahiyat 47 İlahiyat Lisans 992 İlahiyat Lisans İkinci Öğretim 768 İngilizce İlahiyat Lisans 200 Uluslararası İlahiyat Lisans 134 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Lisans 171 Lisans Tamamlama (İLİTAM) 1256 Yüksek Lisans 610 Doktora 274 Toplam

19 İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) PROGRAMLAR İlahiyat programının amacı, dini temel kaynaklarından hareketle objektif şekilde öğrenen, ahlaki erdemler konusunda topluma rehberlik edebilecek donanıma sahip olan ve farklılıkların barış içinde bir arada yaşamalarına katkıda bulunan ilahiyatçılar yetiştirmek; bu amaç doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapmaktır. İlahiyat fakültesinde Arapça ve Kur an-ı Kerim öğretiminden oluşan bir yıllık hazırlık sınıfı vardır. Hazırlık sınıfından sonraki yıllarda ise Temel İslam Bilimleri Bölümün de Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Kur an-ı Kerim Okuma, Arap Dili ve Belâgatı; Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü nde, İslâm Felsefesi, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi; İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü nde, İslam Tarihi, Türk İslam Sanatları Tarihi, Türk İslam Edebiyatı, Türk Din Musikîsi alanlarında dersler verilmektedir. Ayrıca İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü nde alan dersleri verilmektedir. İlahiyat fakültesine girmek isteyenlerin, üstün bir genel akademik yeteneğe, özellikle de sözlü düşünme yeteneğine, düşüncelerini, başkalarına aktarma gücüne sahip, felsefe, sosyoloji, psikoloji, özellikle sosyal psikoloji ve tarihe meraklı ve bu konularda iyi yetişmiş ve güçlü bir belleğe sahip olmaları gereklidir. Bu alanda çalışacak kimselerin ayrıca sabırlı, hoşgörülü, yeniliklere açık, öğrenmeye istekli olmaları beklenir. Mezunların önemli bir kısmı İmam Hatip Liseleri nde meslek dersleri öğretmenliği, ilkokul ve liselerde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği yapabilecekleri gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev alarak, cami görevlisi, Kur an Kursu Öğreticisi, vaiz/vaize veya müftü ve benzeri görevlerde çalışabilmektedirler

20 ULUSLARARASI İLAHİYAT İNGİLİZCE İLAHİYAT PROGRAMI Öğrenciler bir komisyonca yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çocukları arasından mülakatla seçilmektedir. Seçilen öğrenciler derslerini diğer örgün öğretim öğrencileri ile birlikte görmektedirler öğretim yılında hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerine eğitim verilmiştir. Fakültemizde bu programda eğitim görmekte olan 132 öğrencimiz bulunmaktadır öğretim yılı için YÖK ten 50 kişilik bir kontenjan talep edilmiştir Uluslararası İlahiyat, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yönetilmektedir. Söz konusu kurumların koordinatörleri tarafından öğrencilerimize rehberlik edilmektedir. Tüm öğrencilerimizin yurt masrafları karşılanmakta ve öğrencilerimize burs verilmektedir. Ek derslerle öğrencilere takviye imkânı sunulmakta, öğrencilerimizin kültürel gelişimi için gezi ve sosyal faaliyetler organize edilmekte ve kamplar düzenlenmektedir. Uluslararası İlahiyat ın amacı, yurt dışında daha verimli din hizmeti yürütebilecek donanımlı elemanlar yetiştirmektir yılından itibaren Fakültemizde İngilizce İlahiyat programı açılmış ve 50 öğrenci kontenjanı ayrılmıştır. Bu programda öğrenciler bir yıl İngilizce hazırlık okuduktan sonra, derslerin %70 ini İngilizce %30 unu Arapça okuyacaktır. Bu programın temel hedefleri şöyle özetlenebilir: İlahiyat alanında uluslararası bilimsel platformlarda rekabet edebilecek ilahiyatçılar yetiştirmek, Türkiye de İlahiyat alanında eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dilde yüksek din öğrenimi görmelerine imkan sağlamak, Türkiye nin çeşitli kurumlarının, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığının yabancı dilde eğitim görmüş yurtdışı din gö- revlisi ihtiyacını karşılayacak Türk öğrencilere yabancı dilde yüksek din eğitimi vermek, uluslararası platformlarda kendini İngilizce ifade edebilecek, alanında akademik ve bilimsel yayın yapabilecek, yabancı dilde yetkin ve birikimli ilahiyatçılar yetiştirmek, Türkiye nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ve uluslararası ilişkilerini geliştirmesine katkı sağlayacak ilahiyatçılar yetiştirmek. Erasmus kapsamında Fakültemize gelen Avrupa Birliği ülkeleri öğrencilerine ve diğer ikili ilişkiler yoluyla gelen yabancı uyruklu öğrencilere bu program vasıtasıyla Türkiye de yabancı dilde öğrenim görme imkanı sağlanmaktadır

21 İLİTAM PROGRAMI İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI yılından itibaren İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İlitiam) açılmıştır. İÜ Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından yürütülen bu programa 500 öğrenci kontenjanı ayrılmıştır. Ayrıca KKTC Din İşleri Başkanlığı ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği bünyesinde görev yapmakta olan din görevlileri için de 25 kontenjan verilmiştir. Kurulduktan sonra programın koordinatörlüğünü Prof. Dr. Ömer Aydın yapmıştır. Mart 2013 ten itibaren Prof. Dr. Hidayet Aydar koordinatör olarak atanmıştır. Programın koordinatörlüğünü Temmuz 2015 ten itibaren Prof. Dr. Mustafa Ertürk yürütmektedir. Bu programın amacı; öğrencilerin iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi koşullar, bedensel engellilik vb. yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran veya imkansızlaştıran durumlardan etkilenmeksizin eğitim alabilmelerini sağlamak, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nin yetkin akademik kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve akademik birikiminin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı etkileşimli ve çoklu ortam imkanları ve üniversitemizin uzaktan eğitim konusundaki tecrübesi ile geniş kitlelere sunma ve ülkemizde eğitim etkinliğinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, İlahiyat alanına yönelik objektif bilgilenmeyi sağlamak, dini temel kaynaklarından hareketle öğretmek, dinin öğrenilip anlaşılması konusunda istekli olanlara akademik duyarlılık ve yöntem kazandırmak, programın uygulanması ile dini yüksek öğretim alanında yeni bilimsel araştırma, geliştirme açılımlarının ortaya çıkması, dini yüksek öğretimin gelişmesi, diğer yüksek öğretim kurumları, teknolojik destek sunan kurumlar ile programlarında almış oldukları bilgileri ilahiyat lisansı düzeyine çıkaracak şekilde geliştirirken öğrencilerin sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulayabilme, eleştirebilme kabiliyetlerini geliştirmekir. Bölüm, Üniversitemiz bünyesinde öğretim yılında Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi nde kurulmuş ve bölüm başkanlığına Doç. Dr. İrfan BAŞKURT atanmıştır yılında profesör olan İrfan Başkurt un 2014 yılında fakültemizden ayrılarak üniversitemiz Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi nde göreve başlamasından sonra bölüm başkanlığını Doç. Dr. H. Hüsnü KOYUNOĞLU yürütmektedir. İlk iki yıl 55 er diğer yıllarda ise 75 er öğrenci alınmış ve günümüzdeki toplam öğrenci sayısı 214 e ulaşmıştır. Bünyesinde Yüksek Lisans Programı da bulunan bölüm, öğretim yılında YÖK ün aldığı bir kararla İlahiyat Fakültesi ne aktarılmıştır. Bölümde kadrolu 1 doçent, 4 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümün adı 2010 yılında değiştirilerek İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü olmuştur. Bu programdan mezun olanlar ilk ve ortaokullar ile liselere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Bölümün 1. ve 2. sınıfları kapatılmıştır. İlahiyat Lisans Programında Hazırlık, 1. ve 2. sınıfları başarı ile bitirildikten sonra 3. sınıftan itibaren bölüme geçiş yapılabilmektedir

22 ERASMUS PROGRAMI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yılından itibaren lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişimini başlatmıştır yılından itibaren LLP-Erasmus adıyla anılan program çerçevesinde İstanbul İlahiyat Fakültesi, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya, Hollanda, Litvanya gibi ülkelerle İkili Anlaşmalar yapmakta; Tuebingen, Osnabrück, Göttingen, Pardubice, Jagiellonian, Viyana, Radbound Nijmegan gibi Avrupa nın önemli üniversitelerine öğrenci göndermekte veya gelen öğrencileri kabul etmektedir. Farabi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumları arasında faaliyet gösteren bir öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Fakültemiz Farabi Değişim Programı çerçevesinde öğrenci kabul etmektedir. İstanbul Üniversitesinin bu program çerçevesinde anlaşmasının olduğu yaklaşık 70 üniversite bulunmaktadır. Bu programın detayları için sitesini ziyaret edebilirsiniz. Fakültedeki gerek idari yöneticiler, gerek akademik kadro Avrupa Birliği Erasmus programını desteklemekte, oluşumun kendini yenileme, kaliteyi arttırma yönünde açtığı ve açacağı fırsatlara inanmaktadır. Bilimin ilerlemesine katkı sağlayan, hoşgörü ve kültürlerarası diyalogun gelişmesine zemin hazırlayan programın akademik getirilerinin yanında toplumsal ve bireysel ölçekte de faydalı olacağı beklenmektedir. Öğrenci ve öğretim üyesi değişiminin yanı sıra Erasmus programı vesilesiyle fakültenin yurt dışında tanıtılması ve uluslararası anlaşmaların gerçekleştirilmesi söz konusudur. Çeşitli vesilelerle İÜ İlahiyat Fakültesini ziyaret eden akademisyenlere ve öğrenci gruplarına seminer, panel ve konferanslar organize ederek uluslararası işbirliğine yardımcı olan Erasmus koordinatörlüğü, var olan farklı anlaşmaları farklı ülkelere yayarak genişletmeyi amaçlamaktadır. Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler. MEVLANA PROGRAMI Bu programın detayları için adresinden bilgi alınabilir

23 İKİLİ AKADEMİK ANLAŞMALAR LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR Disiplinler arası çalışmaların önemine inanan fakültemiz uluslararası ilahiyat fakülteleriyle iletişim halindedir. Fakültemiz Malezya, Avusturya, ABD, Almanya, Pakistan, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Hollanda, İngiltere, Yunanistan, Polonya daki bazı üniversitelerin ilgili bölümleriyle gerek öğrenci gerekse öğretim üyesi düzeyinde değişim programı yapmaktadır. Üniversitemizde fakültemizle alakalı lisansüstü programlar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından koordine edilmektedir. Temel İslâm Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslâm Tarihi ve Sanatları, İslâm İktisadı ve Finansı ana bilim dalları bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları, İlköğre- tim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği bölümünde ise sadece yüksek lisans programı bulunmaktadır eğitim öğretim yılından itibaren tamamen Arapça eğitim veren ed-dirasatu l-islamiyye ile yine tamamen İngilizce eğitim veren Islamic Studies programları bulunmaktadır. Bu çerçevede yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden misafir öğretim üyeleri ve araştırmacılar belirli periyotlarla eğitim öğretim faaliyetlerine katılmak ve araştırma yapmak amacıyla fakültemize gelmektedirler. Aynı şekilde fakültemiz öğretim üyeleri de yurtdışındaki üniversitelere gidebilmektedirler. Doğu ve Batı üniversitelerinden pek çoğuyla öğretim üyesi değişimi planlanmaktadır. İlahiyat fakültelerinde verilen Arapça yoğunluklu hazırlık sınıfı eğitimi için Arap ülkelerindeki üniversitelerden Arap dili öğretimi konusunda uzmanlaşmış öğretim elemanları istihdam edilmektedir. Fakültemiz coğrafi ve kültürel konumu itibariyle dünya üniversitelerinden pek çok akademisyen için ilgi çekici olup uluslararası akademik etkinliklerde tercih edilen bir yüksek eğitim kurumu haline gelmektedir. Lisansüstü Programlar ve Öğrenci Sayıları ( tarihi itibariyle) Ana Bilim Dalı Yüksek lisans Doktora Temel İslâm Bilimleri Ana Bilim Dalı (ed-dirasatü l- İslamiyye dahil) Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı (Islamic Studies dahil) İslâm Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı İslâm İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı Toplam

24 İ. Ü. İlahiyat Fakültesi Akademik Kadro Dağılımı Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi ve Okutman Araştırma Görevlisi Toplam Mart Mayıs Yabancı uyruklu 1 17 Yabancı uyruklu Yabancı uyruklu (öyp) 178 BÖLÜMLER VE ÖĞRETİM ELEMANLARI TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TEFSİR ANA BİLİM DALI HADİS ANA BİLİM DALI İSLÂM HUKUKU ANA BİLİM DALI KELÂM ANA BİLİM DALI İSLÂM MEZHEPLERİ TARİHİ ANA BİLİM DALI TASAVVUF ANA BİLİM DALI KUR AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANA BİLİM DALI ARAP DİLİ VE BELAGATI ANA BİLİM DALI FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLÂM FELSEFESİ ANA BİLİM DALI DİN FELSEFESİ ANA BİLİM DALI FELSEFE TARİHİ ANA BİLİM DALI MANTIK ANA BİLİM DALI DİNLER TARİHİ ANA BİLİM DALI DİN EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI DİN SOSYOLOJİSİ ANA BİLİM DALI DİN PSİKOLOJİSİ ANA BİLİM DALI İSLAM SANATLARI VE TARİHİ BÖLÜMÜ İSLÂM TARİHİ ANA BİLİM DALI TÜRK İSLÂM SANATLARI TARİHİ ANA BİLİM DALI TÜRK İSLÂM EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK DİN MUSİKÎSİ ANA BİLİM DALI İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 46 47

25 TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Temel İslam Bilimleri Bölümü, alanı içerisindeki konuları İslam ın temel kaynaklarına dayanarak akademik düzeyde ele almaktadır. Tefsir Ana Bilim Dalı, İslam dininin temel kaynağı olan Kur an-ı Kerim in tarihini Kur an ilimleri ana başlığı altında toplanabilecek literatürü, Kur an ın anlaşılıp yorumlanmasının usül ve metotlarını, tarih boyunca oluşan tefsir birikimini ele alan anabilim dalıdır. Hadis Ana Bilim Dalı, İslam dininin temel kaynaklarından biri kabul edilen sünnetin yazılı bilgi ve belgelerini teşkil eden hadis metinlerini, geçirdiği tarihi süreci de dikkate alarak, hadis uslü kuralları çerçevesinde sened, metin ve muhteva açısından tetkik etmekte ve bunların güncel yorumları üzerinde durmaktadır. İslam Hukuku Ana Bilim Dalı, İslam dininin bireysel ve toplumsal hayata ilişkin hükümlerini, bu hükümler etrafında tarih içinde oluşan hukuki düşünce ve tecrübeyi mukayeseli ve tahlilci bir yaklaşımla ele almaktadır. Kişinin Allah a karşı vecibelerinin ameli yönünün (ibadetler), Müslüman toplumlarda hukukun oluşum ve gelişim sürecinin, doktrin ve uygulama yönüyle hukuki birikim ve geleneğin, dini-hukuki hükümlere ulaşmada izlenen metotların, ibadet ve hukuk alanına ait hükümlerin hikemi ve felsefi temellerin yanı sıra modern hukuk düşüncesi ve bu alana ait temel kavram ve teorilerin tanıtılması hedeflenmiştir. Kelam Ana Bilim Dalı, başlangıçtan günümüze kadar Müslümanlar tarafından ortaya konan ruhani çabaları, bunların Kur an ve sünnetteki temellerini, tarih içinde evrelerini de dikkate alarak inceler. İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı, dinin insanlar tarafından anlaşılmasındaki farklılıkların zamanla sistemleşip kurumlaşması sonucu ortaya çıkan ve dinin değişik beşeri yorumları olarak algılanabilecek olan mezheplerin ortaya koyduğu fikirleri bilimsel yöntemlerle araştırmaya, mezhep-din farkının belirlenmesine, bunların doğuş sebeplerini, kurumlaşma safhalarını ve düşüncelerini ilmi metotlarla ortaya koyarak İslam Düşüncesindeki yerlerini tespit etmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Tasavvuf Ana Bilim Dalı, Tasavvuf tarihi, tarikatlar ve Osmanlı tasavvuf hareketleri hakkında bilgi verir. Kur an-ı Kerim Okuma ve Kıraat Ana Bilim Dalı, Kur an-ı Kerim in tecvid kurallarına uuygun bir şekilde okunmasını, müfredtta yer alan sure ve ayetlerin ezberlenmesini sağlar ve kıraat tarihi hakkında bilgi verir. Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı, Arapçayı dil ve gramer olarak modern bilimsel yöntemlerle öğretmeye çalışmaktadır. İslam dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslam bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan klasik ve modern eserleri inceleyebilmek için öncelikle en önemli kaynak dil olan Arapçanın öğrenilmesi; ayrıca bu eserlerdeki kavram ve dil inceliklerinin anlaşılması içinde belagat adı altında toplanan özellikle bu dile ait çeşitli disiplinlerin bilinmesi gerekmektedir

26 TEFSİR ANA BİLİM DALI PROF. DR. YAŞAR DÜZENLİ 1964 yılında Erzurum/Tortum da doğdu. İlk öğrenimini köyünde, orta öğrenimini İskenderun İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. Bu dönem yaz tatillerinde hafızlığını ikmal etti yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Ana Bilim Dalında, İmam Birgivî ve Tefsirdeki Metodu isimli teziyle 1987 de Yüksek Lisansını, Şihâbuddin Sühreverdi ve Nuğbetu l-beyân fî Tefsîri l-kur ân İsimli Eserinin Tevbe Suresine Kadar Tahkiki isimli teziyle 1994 de Doktorasını tamamladı. Bu dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalıştı, yılında İstanbul Müftülüğü Fetva komisyonunda görevlendirildi yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Ana Bilim Dalında yardımcı doçent olarak atandı. Burada Dekan Yardımcısı oldu. ( ) 1998 yılı sonunda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesine aynı bölüm ve kadroyla geçiş yaptı Kasımında doçent, 2007 Martında profesör oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Ana Bilim Dalına naklen profesör olarak atandı. PROF. DR. HİDAYET AYDAR Ana Bilim Dalı Başkanı Dekan Yardımcısı Bölüm Başkanı 1984 de Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesini bitirdi de aynı üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Kur an-ı Kerim in Tercümesi Meselesi adındaki tezinin 1993 de kabul edilmesiyle İlahiyat Doktoru unvanını aldı. Aynı zamanda 1992 de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur te öğretmenliğe başlamış, çeşitli okullarda çalıştıktan sonra, 1997 de İstanbul Üniv. İlahiyat Fakültesine öğretim üyesi olarak atanmıştır de Doçent, 2008 de profesör olmuştur. Kur an-ı Kerim in Tercümesi Meselesi (İst. 1996), Genetik Şifre Kopyalama ve Kur an (İst. 2003), İnsan Kopyalama ve İslam (İst. 2005) (Dr. Mehmet Arslan la birlikte), Kur an Ayetleri Işığında Dünya Hayatı (Bişkek 2007), Kırgızistan da Din Eğitimi ve Araşan İlahiyat Fakültesi (Bişkek 2009), Kırgızistan da Dindarlaşma (Bişkek 2009) ve Tarih Perspektifinden Örnek Tefsir Metinleri 1 adında yedi kitabı basılmıştır. Bir kısmı yabancı dillerde (İngilizce, Arapça, Rusça, Kırgızca) olmak üzere altmıştan fazla makalesi, muhtelif bilimsel dergilerde yayımlanmıştır. Alanı ile ilgili araştırmalar yapmak üzere Eylül 2001-Eylül 2002 tarihleri arasında Ürdün Üniversitesinde bulunmuştur. Amerika, Avrupa, Afrika, Uzak Doğu, Orta Asya ve Ortadoğu daki bazı ülkelerde düzenlenen muhtelif uluslararası sempozyumlara bildirilerle katılmıştır. Eylül 2006-Eylül 2009 tarihleri arasında üç yıl süreyle Kırgızistan ın başkenti Bişkek te bulunan Oş Devlet Üniv. Araşan İlahiyat Fakültesinin dekanlığını yapmıştır. Hâlen İÜ İlahiyat Fakültesinde Tefsir Ana Bilim Dalında görevine devam etmektedir. PROF. DR. BİLAL GÖKKIR 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. İlk yüksek lisansını Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi alanında tamamladıktan sonra (1993) dil ve lisansüstü çalışmalar için İngiltere ye gitti. İngiltere de aldığı dil eğitiminin ardından Manchester Üniversitesinde Oryantalizm: Batı İslam Araştırmaları üzerine Yüksek lisans (1993) ve doktorasını (2002) tamamladı. Doktora çalışmasının akabinde yılları arasında Isparta İlahiyat Fakültesinde görev yaptı. Meryem Suresi üzerine yaptığı çalışmasıyla 2008 yılında doçent ünvanını almaya hak kazandı akademik yılında Manchester Üniversitesinde misafir araştırmacı (visiting fellow) olarak bulundu; akademik yılında Tübitak desteğiyle Oxford Üniversitesinde araştırmalarda bulundu yılında İstanbul Üniversitesinde göreve başlayan Bilal Gökkır 2013 yılında profesörlük kadrosuna atanmıştır. PROF. DR. FETHİ AHMET POLAT 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu yılında Yüksek lisansını, 2001 de de doktorasını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı da doçent olan Polat, 2011 de profesör oldu. Aynı yıl Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesine dekan olarak atandı yılında Fakültemizde profesör kadrosuna atanan Polat, halen Muş İlahiyat Fakültesinde dekanlık görevini sürdürmektedir yılları arasında Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görev yapmış olan Polat ın muhtelif dergilerde yayınlanmış çok sayıda ilmi makalesi bulunmaktadır. Çağdaş İslam Düşüncesinde Kur an a Yaklaşımlar Hasan Hanefi, Nasr H. Ebu Zeyd ve Muhammed Arkoun Örneği ve İslam Tefsir Geleneğinde Akılcı Söyleme Yönelik Eleştiriler basılmış kitaplarındandır. Polat 2014 te Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. Halen bu görevini sürdürmektedir

27 PROF. DR. NECMETTİN GÖKKIR YRD. DOÇ. DR. MAHMUT AY Necmettin Gökkır, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu (İstanbul 1996) olup İstanbul Üniversitesi, Tefsir Ana Bilim Dalında, Kur an ı Kerimin İlahi Kitaplara Bakışı başlıklı teziyle Yüksek Lisans yaptı. (İstanbul 1999) yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Doktora yapmak için İngiltere ye gönderildi. İngiltere de, Manchester Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Bölümünde Doktorasını, The Application of Modern Critical Theories to the Study of the Qur an With a Particular Focus on Qur anic Studies in Turkey between başlıklı teziyle (Manchester 2004) tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki görevine döndü yılında IIIS- Institute for International Integration Studies, Trinity College of Dublin de doktora sonrası araştırmalar yapmak üzere Research Fellow/misafir öğretim üyesi olarak bulundu yıllarında Tübitak araştırmacısı olarak Ürdün Üniversitesi Şeria Fakültesinde araştırmalar yaptı. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Yayınlanmış İngilizce ve Türkçe makalelerinin yanında, Reading the Qur an in Diaspora ve Sosyo-Kültürel Bağlamda Kur an Lafızları adlı eserleri bulunmaktadır. YRD. DOÇ. DR. ŞEVKET KOTAN 1963 yılında Ağrı da doğdu öğretim yılında Muş İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başladı ve 1985 yılında mezun olarak lisans eğitimini tamamladı yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yaptı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Tefsir Bilim Dalında başladığı Yüksek Lisans eğitimini Kur an a Göre Yahudilik ve Hıristiyanlığın Geçerliliği Sorunu başlıklı teziyle 1994 yılında tamamladı. Aynı Enstitüde yürüttüğü Doktora çalışmasını ise Kur an ve Tarihsellik Tartışmaları başlıklı tez çalışmasıyla 2001 yılında tamamlayarak Doktora derecesini aldı. Doktora çalışması bazı İlahiyat fakültelerinde ders kitabı olarak okutuldu. Doktora sonrası dönemde birçok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve sempozyumlara katılarak tebliğler sundu, müzakerelerde bulundu. Bilimsel çalışmaları, Tezkire, Bilimname, Milel ve Nihal ve İslami İlimler gibi dergilerde yayımlandı. Çeşitli tarihlerde Mısır, Suriye, Ürdün ve Lübnan gibi Arap ülkeleriyle Fransa, İtalya ve Almanya gibi bazı Batı ülkelerinde bulundu. Evli ve beş çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir yılında İstanbul da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2000 yılında dönem birincisi olarak mezun oldu yılları arasında çeşitli dönemlerde dil eğitimi ve sahasında araştırmalar yapmak üzere İngiltere ve Suriye de bulundu. Temmuz 2003 te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Ana Bilim Dalı, Tefsir Bilim Dalında Molla Gürânî nin Gâyetu l-emânî İsimli Tefsirinin Fatiha ve Bakara Surelerinin Edisyon Kritiği isimli yüksek lisans tezini; Şubat 2010 da Ahmed b. Acîbe ve İşârî Tefsîr Açısından el-bahru l-medîd konulu doktora tezini tamamladı. Strasburg İslam İlahiyat Fakültesinde ( güz dönemi) öğretim üyesi olarak görev yaptı. Aralık 2009 dan itibaren İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tefsir Bilim Dalında görev yapmaktadır. Kur an ın Tasavvufî Yorumu adlı eseri (İnsan Yayınları-2011) yayımlanmış olan Dr. Ay ın hakemli dergilerde çeşitli ilmî makaleleri ve ulusal ve uluslararası bilimsel sempozyumlarda sunulmuş muhtelif tebliğleri mevcuttur. ÖĞR. GÖR. ABDÜLHALİM KOÇKUZU tarihinde Konya da doğdu Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1992 yılında Giritli Sırrı Paşa ve Tefsirdeki Metodu adlı teziyle aynı üniversitede tamamladı yılları arası Selçuk Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı yılları arasında İngiltere de Warwick Üniversitesinde Multicultural Education üzerinde araştırmalar yaptı. Konya da Din Eğitimi Ana Bilim Dalında Batılılaşma Sürecinde Osmanlı Aydınının Eğitim Anlayışı konulu doktora çalışması devam etmektedir yılından bu yana İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. ÖĞR. GÖR. DR. ZİYAD ALRAWASDEH tarihinde Ürdün Ceraş ta doğdu. Balka Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1998 de mezun oldu. Yüksek Lisansını 2003 te Ürdün Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, Doktorasını 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı den 2005 yılına kadar Ürdün de çeşitli özel okullarda, İslâm Hukuku dersleri verdi yılları arasında İstanbul da Suudi Arabistan Okulunda öğretmen olarak çalıştı yılları arası Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arapça dersleri verdi yılından itibaren İhramcızade Erkek Kuran Kursunda Eğitim-Danışmanlık ve Arapça Tefsir Kelam Arapça Edebiyet dersleri vermektedir yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak vazife yapmaktadır

28 ARŞ. GÖR. DR. MUHAMMED SELMAN ÇALIŞKAN HADİS ANA BİLİM DALI Aralık 1983 te İstanbul da doğdu da hafızlığını tamamladı (Eyüp 1999). Kadıköy İmam-Hatip Lisesinden birincilikle mezun oldu (2002). Aynı yıl kazandığı İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 2006 da birincilikle bitirdi. İlahiyat tahsilinin yanı sıra çift anadal programı kapsamında kazandığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden de diploma almaya hak kazandı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim, Tefsir Bilim Dalında 2008 de Kur ân da İnkârcıların Peygamber Tasavvuru adlı tezini vererek yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Halen, 2008 de başladığı doktora programında Kur ân Yorumunda Mevâlî nin Yeri -Hicrî ilk iki asır- adlı teziyle doktora çalışmalarını sürdürmekte olup çalışmaları Kur ân kavramları, ilk dönem tefsir tarihi üzerine yoğunlaşmaktadır. ARŞ. GÖR. DR. MUHAMMED İSA YÜKSEK 1982 yılında Amasya da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Amasya da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2006 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansa başlayıp 2009 yılında İstanbul Süleymaniye Kütüphanesindeki Arapça ve Osmanlıca Kıraat Yazmaları isimli çalışması ile mezun oldu yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kıraât Usûlü ve Bu Usûlün Şekillenmesindeki Faktörler isimli doktora çalışmasını 2014 yılında tamamlamıştır. Ana Bilim Dalı Başkanı PROF. DR. MUSTAFA ERTÜRK yılında Kayseri nin Yeşilhisar ilçesinde doğdu. Ortaöğrenimini Kayseri de yaptı senesinde Kayseri Lisesi nden mezun oldu. Lisans: ( ) Erciyes Üniv. İlahiyat Fak., Yüksek Lisans: ( ) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Doktora: ( ) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi: Sahîh-i Buhârî deki Bazı Fiten Hadislerinin Metin Tenkidi Prensipleri Açısından Değerlendirilmesi : İstanbul Özel Ortadoğu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği :İstanbul da T.D.V. İslâm Araştırmaları Merkezi nde (İSAM) Araştırmacı : İngiltere (Londra ve Exeter) : Türkmenistan Magtimkulu Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevliliği : Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Yardımcı Doçent ve Doçent. 07 Mayıs 2002: Doçent ünvanı. Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi nde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyelikleri ile ana bilim dalı başkanlığı görevini yürüttü tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde Hadis Ana Bilim Dalına öğretim üyesi olarak atandı : Profesör Ünvanı. Hâlen İÜ İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdüren Ertürk, evli ve iki çocuk babası olup İngilizce ve Arapça bilmektedir. 6 adet yayımlanmış bilimsel kitabı; hakemli dergilerde yayımlanmış uluslararası ve ulusal makaleleri; Uluslararası ve ulusal bilimsel sempozyumlarda sunduğu bildirileri, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi nde yayımlanmış maddeleri vardır. Ayrıca bilimsel panellere katılmış ve konferanslar vermiştir. PROF. DR. ZEKERİYA GÜLER da Adana da doğdu. İlkokuldan sonra Kur an hıfzını tamamladı de Adana İmam-Hatip Lisesinden, 1986 da Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştı de SÜ İlahiyat Fakültesine Araştırma Görevlisi olarak tayin edildi te 5 ay Mısır da araştırmalarda bulundu te Doktor, 1997 de Doçent, 2003 de Profesör oldu. Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde ( ) ve Strasburg İslam İlahiyat Fakültesinde ( güz dönemi) çalıştı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görevine devam eden Prof. Dr. Zekeriya Güler, evli ve beş çocuk babasıdır yılında Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak atanmıştır

29 PROF. DR. MUSTAFA KARATAŞ DOÇ. DR. ABDULHAMEED MAJEED 1961 yılında Sivas ta doğdu te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nden mezun oldu yılında İbrahim b. Abdissamed el-hâşimî ve el-emâlî İsimli Hadis Cüzü teziyle yüksek lisansını; 1998 yılında Rivayet Tekniği Açısından Hadislerin Artması ve Sayısı isimli çalışması ile doktorasını tamamladı yılları arasında DİB de görev yapan Karataş, 2000 yılında Yard. Doç. olarak İÜ İlahiyat Fakültesinde göreve başladı ve 2008 de doçent, 2013 yılında profesör oldu. Hadis tarihi, Hz. Peygamber in özellikleri, Aile ve çocuk terbiyesi gibi konularda yurt içi ve yurt dışında pek çok konferanslar veren Mustafa Karataş uzun yıllar televizyonlarda dini programlar yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır yılında Irak ta doğdu Bağdat Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesini dördüncülükle tamamlama başarısı gösterdi. Daha sonra aynı Üniversitenin İslami Bilimler Fakültesinde yüksek lisansını Hadis alanında İlelu l Hadis (Aslı ve Çeşitleri) adlı tezi ile tamamladı. Tirmizî nin Eserinde Aktarmadığı Hadisler (eleştirisel çalışma) adlı tezi ile de doktorasını tamamladı. Akademik hayatına Yemen Cumhuriyeti İb Üniversitesinde Öğretim üyesi olarak devam etti. Birçok makalesi yanı sıra Hadis alanında tebliğler sundu. İb Üniversitesinde akademik çalışmaları ile 2009 yılında Doçent ünvanını aldı. Evli ve dört çocuk babası olan Dr. Abdulhameed 2012 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. PROF. DR. HÜSEYİN HANSU Bingöl de doğdu (1967). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi (1989). Bir süre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik yaptı ( ). Akademik hayata Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde başladı (1994). Babanzade Ahmet Naim in Hayatı ve Hadisçiliği adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı (Van 1996). Mu tezile ve Hadis adlı teziyle doktorasını tamamladı (Ankara 2002). Ürdün, Mısır, Suriye ve ABD de alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu yılında doçent oldu (YYÜ İlahiyat Fakültesi) yılından beri İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. ARŞ. GÖR. DR. SEYİT ALİ GÜŞEN 1982 yılında İstanbul da dünyaya geldi. İlkokulu 1993 senesinde Fatih te bitirdi yılında İstanbul İmam Hatip Lisesinden, 2004 yılında ise İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn in Sünnetine Sarılmayı Emreden Hadisin Değerlendirmesi adlı çalışmayla 2007 de yüksek lisanstan mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde İlk İki Asır Hadis Eserlerindeki Rivayetlerin Temel Hadis Kaynaklarına İntikali -Fiten Rivayetleri Örneğinde- isimli çalışması ile doktorasını tamamlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. DOÇ. DR. BEKİR KUZUDİŞLİ 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesinde 2001 yılında Kunut Hadisleri ve Değerlendirmesi başlığı ile Yüksek Lisansını, 2005 yılında ise İstanbul Üniversitesinde Hadis Rivayetinde Aile İsnadları başlığı ile doktorasını tamamladı yılında bir yıl süreyle Emory Üniversitesinde (Georgia/ABD) bulundu. Bekir Kuzudişli, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde doçent olarak görevini sürdürmektedir. Şia hadis rivayeti ve isnad bağlamında çalışmalarına devam etmekte olup, ilk üç asırdaki hadis rivayeti ve isnad temelindeki çeşitli makaleleri farklı dergilerde yayımlanmıştır

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası brosur_tr.indd 1 20.02.2016 10:07:58 FAKÜLTEMİZ Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olup 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Fakültemizin misyonu

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar İlahiyat Fakültesi) TANITIM KİTAPÇIĞI (2014-2015) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4.

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4. II.Ö/İLA.7.YY TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Türk Tasavvuf Musikisi DİN FELSEFESİ I Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii GİRESUN 2014 İslami İlimler Fakültesi; 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesi

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

Binamızın açılışı 24 Mayıs 2011 günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmıştır.

Binamızın açılışı 24 Mayıs 2011 günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmıştır. FAKÜLTEMİZİN KURULUŞU Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 22/05/2008 tarih ve 2809 sayılı kanuna eklenen Ek-101 Maddeye göre 22/05/2008 tarih ve 5765/1 sayılı yasa ile kurulmuştur. Fakültemiz, 2009-2010

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BRİFİNG DOSYASI Aralık 2014 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1-Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü : Prof.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 54 Tarih : 03.01.2013 Toplantıda Bulunanlar : 1. Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ, Müdür 2. Doç. Dr.

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 Haydarpaşa Yerleşkesinin Tarihçesi Fakültemizin de içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 tarihinde atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI DİN KÜL-1.YY I.Ö/ 4. DERS 11:30 12:30. Grup 1 TEMEL DİNİ BİLGİLER I. Anfi IV PSİKOLOJİYE GİRİŞ

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI DİN KÜL-1.YY I.Ö/ 4. DERS 11:30 12:30. Grup 1 TEMEL DİNİ BİLGİLER I. Anfi IV PSİKOLOJİYE GİRİŞ DİN KÜL-1.YY KUR'AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ III Grup 1 M. Akif BİLİCİ D-304 KURAN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I TEMEL DİNİ BİLGİLER I Grup 2 Şadiye ÇİMEN Yrd. Doç. Dr. Mustafa CAN ARAPÇA I Grup 2 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss.197-201. Adnan Demircan Türkiye nin İlahiyat Sorunu İstanbul: Beyan Yayınları,1.Baskı, 2015, 160 s. Yüksek Din Öğretimi ve bu öğretimin

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2004-2005 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-KURULUŞ VE GELİŞME: 03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar Binası) TANITIM KİTAPÇIĞI (2010-2011) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; temeli 1944 te kurulan Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu na dayanan bir fakültedir. Bu okulun ismi 1959 tarihinde İktisadi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1- FİZİKİ DURUM: 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yapılan

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ Okulumuz 2012-2013 yılında Kevenli İmam Hatip Lisesi olarak Eğitim Öğretime başlamış ancak 2014 yılında yapılan teklifle Said Nursi Anadolu İmam-Hatip Lisesi olarak isim değişikliği yapılmıştır.okulumuz

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) S. N. HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK. 2016 2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ 1. HADİS TARİHİ 2. TÜRK DİLİ DERSİN ADI İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) FİNAL

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI BİRİNCİ SINIF İN ADI 05 KASIM-13 KASIM 26 ARALIK-06 OCAK 16 OCAK-27 OCAK ILILA505 AKAİD ESASLARI 05.11.2016 08:30:09:30 26.12.2016 08:30:09:30 16.01.2017 08:30:09:30 ILILA503 UZAKTAN EĞİTİM LERİ 07.11.2016

Detaylı

AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AKİMER)

AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AKİMER) AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AKİMER) 10 11 1 AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı nın 26/03/2015 tarih ve 75850160-101.04/16183

Detaylı

Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON

Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER Darülfünûn İlahiyat Fakültesi

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL DA GENÇ BİR ÜNİVERSİTE

DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL DA GENÇ BİR ÜNİVERSİTE DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL DA GENÇ BİR ÜNİVERSİTE FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI GÜNDEMİ 2 TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN, BİLİMİN VE SANATIN UFUKLARINA KURULUŞ TOPLANTI GÜNDEMİ 3 Fatih Sultan Mehmet

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI * İşletme (Üretim Yönetimi) - 2 - - Finans - 4-2 DR Pazarlama - 5 - - Muhasebe 2 - - Yönetim ve Organizasyon 5 2-1 DR İşletme Tezli YL 30 - - 5 YL Muhasebe Tezli YL 10 - - - İşletme Tezsiz YL 30 - - -

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nuri ADIGÜZEL Doğum Tarihi: YAHYALI 13 MART 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü PROGRAM ALES PUAN TÜRÜ T.C. Uyruklu Engelli ve Şehit Yakını Ü N İ P T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 20172018 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları Lisansüstü

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dalları nda 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu KAMPÜSÜN TARİHÇESİ Yüksekokulumuzun da içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 te atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım 1903 tür.

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Sevgili Öğrenciler Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesine hoş geldiniz. 2012 yılında kurulan fakültemiz, İslam ı geniş çerçeve içinde ele alarak,

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Ġlahiyat Fakültesi Bölüm/Anabilim İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Dalı/Program Kodu Dersin Adı T U K S Öğretim Üyesi Gurup 105 Kuran Okuma Tecvid

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

Akademik Kurul Toplantısı

Akademik Kurul Toplantısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 215-216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 16 /12/215 Akademik Kurul Toplantısı TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Teknoloji Fakültesi. ülkemizdeki Mesleki ve Teknik Eğitimin güçlendirilmesi

Detaylı

Ortaçağ Tarihi 5 Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi 5 ALES PUAN TÜRÜ YAB UYR. T.C UYR. YATAY GEÇİŞ ANABİLİM DALI PROGRAM ÖZEL ŞARTLARI

Ortaçağ Tarihi 5 Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi 5 ALES PUAN TÜRÜ YAB UYR. T.C UYR. YATAY GEÇİŞ ANABİLİM DALI PROGRAM ÖZEL ŞARTLARI İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI ANABİLİM DALI T.C UYR. YAB UYR. YATAY GEÇİŞ

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 26.343 2010 2011 2012 2013 2014 Ocak 2015 Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.01.2015 itibarıyla) LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL.

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL. EĞİTİM TÜRÜ ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** KAMU KURUM YÖNETİCİLERİ (KKY) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0506 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu KAMPÜSÜN TARİHÇESİ Adalet Meslek Yüksekokulu, 09.02.2012 tarih ve B.30.0.EÖB-101.02.05-1426 sayılı YÖK kararı ve Dicle Üniversitesi Senatosu nun 21.03.2012

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLER

2014 YILI FAALİYETLER 2014 YILI FAALİYETLER 11 Ocak tarihinde Öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Harun SAVUT İstanbul Şehzade Camii nde Mevlid Kandili Programına 11 Ocak 2014 tarihinde öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr Zeki

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite eğitimi için Ürdün ün Başkenti Amman a gitti.

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite eğitimi için Ürdün ün Başkenti Amman a gitti. ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLERİ Yrd. Doç. Dr. Osman DÜZGÜN Güneşevler Mah. 136. Sok. 23/4 Altındağ/ ANKARA 0535 453 30 70 duzgunosman@gmail.com; oduzgun@ybu.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ 1985-1996 1996-1998 Çalışkanlar

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ALES Puan Türü Özel Öğrenci (Yüksek Lisans) Yatay Geçiş (Tezsiz Yüksek Lisans) Yatay Geçiş (Tezli Yüksek Lisans) Yatay Geçiş (Doktora) Doktora Yüksek Lisans (Tezsiz II.Öğretim) Yüksek Lisans (Tezsiz) Yüksek

Detaylı

130 yıllık Eğitim Öğretim Geleneğinin Mirası, yeni kurulan bir Fakülte olmanın dinamizmi ile birleşti. Sevgili gençler, Eğitim ve öğretim

130 yıllık Eğitim Öğretim Geleneğinin Mirası, yeni kurulan bir Fakülte olmanın dinamizmi ile birleşti. Sevgili gençler, Eğitim ve öğretim 130 yıllık Eğitim Öğretim Geleneğinin Mirası, yeni kurulan bir Fakülte olmanın dinamizmi ile birleşti Sevgili gençler, uzun ve zorlu bir eğitim ve öğretim maratonunun ardından Marmara Üniversitesi nin

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015 HUKUK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015 HUKUK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015 HUKUK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 5 1- Fiziksel

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP* Doktora SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL. Y. Lisans EA Doktora EA SÖZEL SÖZEL

Türkiye Cumhuriyeti ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP* Doktora SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL. Y. Lisans EA Doktora EA SÖZEL SÖZEL ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Anabilim-Anasanat / Bilim-Sanat

Detaylı

YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET ALANLARI VE KONTENJANLARI NABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAM ADI KONTENJAN MEZUNİYET ALANI ASGARİ PUAN ŞARTLARI

YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET ALANLARI VE KONTENJANLARI NABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAM ADI KONTENJAN MEZUNİYET ALANI ASGARİ PUAN ŞARTLARI 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ASIL ÖĞRENCİ KABULÜNDE GEREKLİ LİSANS YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET ALANLARI VE KONTENJANLARI NABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAM ADI KONTENJAN MEZUNİYET

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 2014 1 GENEL BİLGİLER 1.1 KURULUŞUMUZ : Üniversitemiz; 03.07.1992 tarihinde kabul edilen, 11.07.1992 tarih

Detaylı

T.C İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI

T.C İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI T.C İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI ANABİLİM DALI SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TÜRK

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, MYO Açılması Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılması Bölüm, Anabilim Dalı, Bilim Dalı ve Program

Detaylı