İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ, PSİKOMOTOR BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ, PSİKOMOTOR BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ *"

Transkript

1 ERBAŞ, M.K., GÜÇLÜ, M., ZORBA, E., İlköğetim 8. Sınıf Öğencileinin Anne-Baba Tutumlaının, Psikomoto Becei Düzeyleine Etkisi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spo Bilimlei Degisi, 2012, X (4) İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ, PSİKOMOTOR BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ * Mustafa Kayıhan ERBAŞ 1 Mehmet GÜÇLÜ 2 Edal ZORBA² Geliş Taihi: Kabul Taihi: ÖZET Bu aaştımanın amacı; ilköğetim 8. sınıf öğencileinin anne-baba tutumlaının, psikomoto becei düzeyleine etkisinin incelenmesidi. Aaştıma guubunu, eğitim öğetim yılında Aksaay İlinde bulunan 7 ilköğetim okulunda 8. sınıfta öğenim göen, 113 kız (%49.3), 116 ekek (%50.7) olmak üzee toplam 229 öğenci oluştumuştu. Anne baba tutumlaının belilenmesinde, (Süme ve Güngö'ün 1999) geliştidiği (28) ve ek maddelele son biçimini almış olan ABSÖ (Anne Baba Stillei Ölçeği) den yaalanılmıştı. Öğencilein psikomoto becei düzeyleini belilemek amacıyla; esneklik için otu eiş testi, dikey sıçama testi, çabukluk (Z) testi, 20 m hız testi ve eaksiyon (gösel ve işitsel) testi uygulanmıştı. İstatiksel analizlede, uygulanan anne baba stillei ölçeğinde elde edilen veilele psikomoto becei düzeylei aasındaki ilişki ve ilişkinin düzeyinin tespiti amacıyla, koelasyon, çoklu egesyon analizi ve tutum ölçeğinin guup içi güvenilik analizi yapılmıştı. Aaştıma sonucunda, anne baba tutumlaının eaksiyon zamanı dışında, diğe psikomoto becei düzeyleini beklenen seviyede yodamadığı, otoite annelein eaksiyon zamanı üzeinde negatif etkiye sahip olduğu sonucuna vaılmıştı. Anahta Kelimele: Egenle, Tutum, Anne Baba Tutumlaı, Psikomoto Becei. EFFECT OF THE PRIMARY SCHOOL 8TH GRADERS PARENTS ATTITUDE TOWARDS PSYCHOMOTOR SKILLS LEVEL ABSTRACT The aim of this eseach is finding out the coelation between the effects of the pimay school 8th gades paents attitude towads psychomoto skills levels. Reseach goup is consisted of 113 female (49,3%) and 116 male (50,7%) totally 229 student, at 7 diffeent schools in 8 th gade in Aksaay. When defining paents attitudes, PSS ( ie. Paenting Styles Scale), developed by (Sume and Gungo 1999) and finalized by the additional items(28). In ode to define the psychomoto skills of the students, the following tests ae applied: Fo flexibility sit- each test, vetical jumping test, agility (Z) test, 20 mt speed test and eaction test (visual- auditoy). Coelation analysis is used to detemine the elationship between paents attitudes and psychomoto skill levels and egession analysis is used to detemine the coelation levels accoding to the data of paents attitudes and psychomoto skill levels and eliability analysis is used fo the scale. As the esult of the study, it s seen that the paents attitudes cannot pedict the psychomoto skills except eaction times and the authoitaian mothes have negative effects on eaction time. Key wods: Adolescents, Attitude, Paents Attitudes, Psychomoto Skill. GİRİŞ Psikomoto becei; bieyin haeketi başaılı bi biçimde otaya koymasındaki başaıyı belileyen beceidi.(25).(stanley 2009) beceilein oganize edilmiş bi sıa içinde yapılması geektiğini ve tek bi kas haeketinin becei olaak tanımlanamayacağını belitmişti(26). Doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonası faktöle, bieyin psikomoto beceileile üzeinde etkendi(19). Bunun yanında, anne babanın eğitim duumu, bieyin yaşadığı çeve, ekonomik duum, sosyal faaliyetle gibi bi çok çevesel faktö de psikomoto becei düzeylei üzeinde etkendi (11). Bu konuyla ilgili bi çok aaştıma yapılmıştı (5,6,12,17,24,27,31) Bu faktöle içeisinde, doğum sonası faktöle içeisinde ye alan çocuk yetiştime yöntemlei, beceilein öğeniminde ve gelişiminde ön plana çıkan faktöle içeisinde ye alı (8). * taihinde Gazi Ünivesitesi Eğitim Bilimlei Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spo Öğetmenliği A.B.D. kabul edilen 8. sınıf öğencileinde anne baba tutumlaının psikomoto becei düzeyleine ve beden eğitimi des tutumuna etkisi konulu doktoa tezinden hazılanmıştı. 1 Aksaay Ünivesitesi, Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu, Antenölük Eğt.Böl. 2 Gazi Ünivesitesi, Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu, Rekeasyon Bölümü. 131

2 SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spo Bilimlei Degisi 2012, Cilt: X, Sayı:4 Aile, çocuk için beslenmesini, kounmasını, diğe fiziksel geeksinimleini, sevgi ve güven gibi duygusal geeksinimleini kaşılayan ilk sosyal çeve olaak bilinmektedi (22). Küeselleşmenin etkisiyle son yıllada biçok etkiye ve değişime mauz kalmıştı. Bu değişiklikle ailenin temel olleini ve üstlendiği göevi değiştimemişti. (23). Küeselleşmeyle bilikte kültülein bibii ile etkileşimi meydana gelmeye başlamış, he kültü bibiini daha yakından tanımaya başlamıştı. Bu açıdan ele alındığında bi diğe duum ise, aile yapısı ve anne baba tutumlaının kültülee göe otak özellikle ya da faklılıkla göstemesidi (13). Bu doğultuda, he ne kada Tük toplumunda da bazı değişiklikle olsa da, geleneksel aile yapısında biçimsel de olsa otoiteyi baba temsil etmektedi. Anne çocuklaa daha yakındı ve onlaa ilişkin konulada geçek kaa oganıdı. Biçok ailede göünüde baba taafından alınan kaalaın asıl sahibi annedi. Ama duum babanın ekeklik olüne gölge düşümeyecek bi biçimde yönetili. Bu yönden değelendiildiğinde, Tük toplumunda aile yapısının biçimsel olaak ataekil, ama geçekte üstü kapalı bi anaekil yapıya sahip olduğu bile söylenebili. Engelleyici ve cezalandııcı nitelikte olan kaalaın uygulanmasının babaya bıakılması, babayı aile içinde oldukça sevimsiz bi yee koyabili. Geleneklein kendisine vediği olü südüme duumunda kalan baba, çoğu kez çocuklaıyla yakın ve sıcak ilişkile kumaktan alıkonmuş olu (9). Malezya da yapılan bi çalışmada da, Tükiye ile otak özellikle olduğunu göstemektedi. Buada da, annelein otoite tutum segilediklei ve çocuklaın akademik başaılaında da etken olduklaı gözükmüştü.(14). Anne baba tutumlaı, kişinin gelişimini tüm yönlei ile etkileyen en önemli faktöleden bii olmuştu. (14). Genel olaak anne baba tutumlaına bakıldığında; baskıcı otoite, aşıı kouyucu, izin veici (gevşek), tutasız, mükemmeliyetçi, eddedici, demokatik (destekleyici ve hoşgöülü) şeklinde sınıflandıılmaktadı. Anne-babalaın beklentilei ile çocuğun beklenti ve ihtiyaçlaı bibiinden faklı olabili. Genelde otoite tutum segileyen anne-babala, çocuğun kendi isteklei dışına çıkmaması için baskı yapala ve bu nedenle otokatik tutum segileyen aileleinin çocuklaı süekli koku ve endişe içeisinde yaşala (16,18). Demokatik tutumla açısından bakıldığında ise; demokatik otamlada büyüyen çocuklaın zihinsel gelişmeye daha yatkın olduklaı, demokatik otamın çocuğa sadece özgülük olanağı tanımakla kalmayıp, aynı zamanda onu kendini anlatmaya ve denetim kazanmaya da özendidiği otaya çıkmaktadı. Böyle bi otamda yetişen çocukla haeketli, saldıgan, kokusuz ve bağımsız olmaktadı (7). Bu konuda (Rives ve akadaşlaı 2012) yaptıklaı aaştımada(21) egenlede anne baba tutumlaı ile akademik başaı aasındaki ilişkiyi incelemişledi. Çalışmaya 58 ekek, 90 kız olmak üzee toplam 148 kişi katılmıştı. Çalışmada egenlein çoğu anne babalaını otoite olaak tanımlamışladı. Biçok çalışmanın aksine otoite tutumun başaıyı attımadığı saptanmış, bunun yanında otoite tutum ile içsel isteklendime aasında ise kuvvetli bi ilişki olduğu tespit edilmişti. (Chao 2001) ise (4), otoite tutumun çocuk yetiştimede en etkili ve en geçeli tutum olduğunu belitmektedi. Moto pefomans açısından bakıldığında ise; hoşgöülü tutum, çocuğun aaştııcılığını, bağımsızlığını destekleyeek fiziksel aktivitelee katılma fısatı sağlamaktadı. Fiziksel aktivitelee katılan çocuk beceileini keşfetmekte, bunlaı tekalayaak geliştimekte ve çeşitlendimektedi (8). (Beam ve akadaşlaı 2007) çocuk gelişiminde eken ebeveynliğin ve moto beceilein olünü aaştıdıklaı çalışmada(2), 165 çocuk üzeinde aaştıma yapmışladı. Sonuç olaak yüksek kalitede ebeveynlik yapan kişilein çocuklaında moto gelişim yüksek seviyede oluken, eken ebeveynlede bu düzeyin düştüğü göülmüştü. Buada becei düzeylei olaak, dil gelişimi, günlük yaşam beceilei ve bilişsel gelişim esas alınmıştı. Aşıı kouyucu ve otoite tutumla ise, çocuğun haeketliliğini kısıtla ve itaatkâ olmalaını destekle. Böyle bi otamda yetişen çocuk beceileini geliştiemez. Hoşgöülü otamda yetişen çocuklaın moto pefomanslaının otoite otamda yetişen yaşıtlaından daha yüksek olduğunu belitmişledi (8). Özel yeteneklein olgunlaşması sıasında aşıı kouma ya da baskı çocuğun davanışlaını engelleyeek gelişimini geciktiebili. Çocuk bu yetesizliğe bağlı olaak, olumlu ilişkile kuamayabili. Haeket fısatının veilmemesi ve deneyim eksikliği, çocuklaın yaşa özgü moto göevlei yeine getimede kullandığı beceilein zamanında gelişmesini engellemektedi. Duyu ve moto deneyimleden yoksunluğun etkisi, çocuğun gelişimi için uygun koşulla sağlandığı takdide silinebilmektedi (8). Çocuklaın sağlığı ve fiziksel aktivite düzeylei, anne baba tutumlaı ile ilişkili olaak, çocuğun özellikleini de bağlı olabilmektedi (1). (Haktanı ve Aktaş 1995), 3 4 yaş gubu 157 çocuğun öneklem alındığı çalışmada (11), çocuklaın moto gelişim özellikleini incelemişledi. Çalışma sonucunda ailelein çoğunun çocuklaının yaşlaının geektidiği gelişim düzeyleini bilmediklei için çocuklaın gelişimsel olaak desteklenmeye ihtiyacı olup olmadığının da fakında olmadıklaına, ayıca eğitim amacıyla ne yapmalaı geektiğini bilmedikleine dikkat çekilmişti. Anne babalaın yaş, öğenim duumu ve meslek özelliklei ile ailedeki çocuk sayısı ve çocuklaın doğum sıasının, aaştımada ele alınan alanlaı önemli düzeyde etkilemezken, çocuğun yaşı, cinsiyeti ve okul öncesi bi kuumda eğitim alma süesinin moto gelişim düzeyini etkileyebildiği saptanmıştı. Moto gelişim ve bunu etkileyen faktöle alan açısından son deece önem az etmektedi. Bu faktölein başında sayılabilecek olan anne baba tutumlaının, moto gelişim açısından ele alınıp incelenmesi ve değelendiilmesi, alana çok fazla pozitif güç katacaktı. Bu sayede anne baba eğitimi, okul öğenci anne baba iletişimi, okul içi faaliyetle ve daha biçok alanda yeni bakış açılaı kazandıaak, alana büyük katkı sağlayacaktı. Bu doğultuda, yapılan bu aaştımada, ilköğetim 8. Sınıfta öğenim göen öğencilein anne baba tutumlaının, psikomoto becei düzeyleine etkisi incelenmişti. 132

3 ERBAŞ, M.K., GÜÇLÜ, M., ZORBA, E., İlköğetim 8. Sınıf Öğencileinin Anne-Baba Tutumlaının, Psikomoto Becei Düzeyleine Etkisi MATERYAL VE YÖNTEM Bu aaştıma, ilköğetim 8. sınıf öğencileinin anne baba tutumlaının, psikomoto becei düzeyleine etkisini inceleyen ilişkisel taama modelinde bi aaştımadı. Aaştıma eğitim öğetim yılını kapsamaktadı. Aaştıma Gubu Aaştıma guubunu, Aksaay İlinde bulunan 7 ilköğetim okulunda 8. sınıfta öğenim göen, beden eğitimi desi alan, 113 kız (%49.3), 116 ekek (%50.7) olmak üzee toplam 229 öğenci oluştumuştu. Aaştıma guubunda ye alan (N=229) egenlein yaşlaı aasında ( X =13.94 ± 0.488) değişmektedi. 13 yaş guubu 34 kişi (%14.8), 14 yaş guubu 174 kişi (%76) ve 15 yaş guubu 21 kişidi (%9.2). Vei Toplama Aaçlaı Anne Baba Stillei Ölçeği Egenlee uygulanan Ana-babalık Stillei Ölçeği (ABSÖ), Maccoby ve Matin'in önediği boyutla ile Lambon ve akadaşlaının çalışmalaı önek alınaak (Süme ve Güngö 1999) taafından geliştiilmiş ve yine aynı aaştımacıla taafından yeni maddele ekleneek son biçimini almış bi ölçekti (28). Bu süeçte, kabul/ilgi ve sıkı denetim/kontol boyutlaının ölçtüğü vasayılan toplam 34 e maddeden oluşan anne ve baba alt ölçeklei vaimax dönüşümlü ana bileşenle analizine tabi tutulmuştu. He iki boyutta da madde-toplam koelâsyonu en yüksek 11 'e madde seçilmişti. Böylece oluştuulan ölçeklede alfa katsayılaı, kabul / ilgi ve sıkı denetim / kontol boyutlaı için anne fomunda sıasıyla 0.86 ve 0.88; baba fomunda 0.88 ve 0.87 olaak bulunmuştu. (Güngö 2000) yapmış olduğu çalışmasında (10) egenleden aile içindeki ana babalık boyutlaına ilişkin ölçüm almak amacıyla, (Süme ve Güngö'ün 1999) geliştidiği ve ek maddelele son biçimini almış olan ABSÖ den yaalanmıştı (28). Böylece egenlee 11 e maddelik kabul/ilgi ve sıkıdenetim/kontol boyutunu içeen toplam 22 maddelik ABSÖ uygulamıştı. Bu aaştımanın yüütülmesinde de aynı ölçek kullanılmıştı. Bu çalışmada, ABSÖ nün iç tutalığı incelemek amacıyla Conbach alfa katsayısı hesaplanmış ve 22 maddeden oluşan anne- baba stillei ölçeğine yapılan güvenilik analizi sonucunda alfa değei anneye göe veilen cevapla açısından conbach alfa katsayısı 0,72, babaya göe veilen cevapla açısından conbach alfa katsayısı 0,76 olaak hesaplanmıştı. Psikomoto Becei Düzeylei Ölçüm Metotlaı Yapılan ölçümle; eaksiyon zamanı, esneklik, dikey sıçama, çabukluk ve süat (spint) ölçümleinden oluşmuştu. Psikomoto becei ölçüm yöntemlei seçiliken, öğencilein yaşlaı dikkate alınaak, anaeobik ölçümle ön plana çıkmıştı. Egenlik döneminde, daha çabuk youlan, eneji ihtiyacı fazla olan ve gelişimleinin en önemli dönemleinden biini yaşayan (8) katılımcıla üzeinde aeobik ölçümlein uygun olmayacağı sonucuna vaılmıştı. a)reaksiyon Zamanı Ölçümlei: Reaksiyon zamanı ölçümlei iki alt başlık altında yapılmıştı. Bunla gösel eaksiyon zamanı ve işitsel eaksiyon zamanıdı. Ölçümlede Reaksiyon Time Hakkus 1999 v 1.0 bilgisaya pogamı kullanılmıştı. Gösel eaksiyon zamanını ölçeken, başlangıç butonuna basaak, bilgisaya ekanına gelen, kımızı yuvalak şekil, denek taafından göüldüğü anda, faeye dokunmasıyla aada geçen zaman esas alınmıştı. Altı denemenin en iyi deecesi alınmıştı. İşitsel eaksiyon zamanının ölçümünde ise, kulaklık takan denek, başlangıç butonuna basaak gelecek sesi beklemektedi. Sesi duyup faeye dokunmasıyla bilikte, aada geçen süe esas alınmıştı. Altı denemenin en iyi deecesi alınmıştı. b)esneklik Ölçümlei: Otu eiş testi kullanılmıştı. Ölçümle için özel olaak imal ettiilen test sehpası; 35 cm uzunluğunda, 45 cm genişliğinde 32 cm yüksekliğinde, standatlaa uygun şekilde imal ettiilmişti. Sehpalaın üst yüzey ölçülei, 55 cm uzunluk, 45 cm genişlik şeklindedi. Üst yüzey, ayaklaın dayandığı yüzeyden 15 cm daha dışaıdadı cm lik ölçüm cetveli ye almaktadı. Ölçümle 3 teka şeklinde yapılmış ve en iyi deece alınmıştı (31). c)dikey Sıçama Ölçümlei: Dikey sıçama testi, euofit test batayası içeisinde kullanılan dikey sıçama testi esas alınaak yapılmıştı. Buna göe; yeden 155 cm yüksekliğe asılan, 60 cm genişliğinde ve 220 cm uzunluğunda duvaa yapışabilecek özellikte ölçüm cetvellei kullanılmıştı. 3 demen içeisinde en iyi deece alınmıştı (31). d)çabukluk Testi (Zig Zag Test) : Deneğin Z- şeklinde hazılanan pakuu tamamlama süesi dikkate alınmıştı. Deneklee, çizgiden 1 mete geiden başlayıp, koşunun bitiş çizgisinde bitmeyecekmiş gibi algılanması yönünde talimat veilmişti. Süelein ölçümünde konomete kullanılmıştı. Üç deneme sonunda en iyi deece esas alınmıştı (31). e)20 m Süat (spint) Testi: Başlangıç ve bitiş noktalaı belilenmiş, 20m lik pakuda, deneklein pakuu bitime süelei dikkate alınmıştı. Deneklee, çizgiden 1 mete geiden başlayıp, koşunun bitiş çizgisinde bitmeyecekmiş gibi algılanması yönünde talimat veilmişti. Bitiş süelei konometeyle ölçülmüştü. Üç deneme sonunda en iyi deece esas alınmıştı (31). 133

4 SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spo Bilimlei Degisi 2012, Cilt: X, Sayı:4 Vei Toplama Yöntemlei Demogafik değişkenlei açısından; cinsiyet (1 ekek, 2 kız ) ve yaşı (1 13 yaş, 2 14 yaş, 3 15 yaş ) belilemeye yönelik fom kullanılmıştı. Aaştımada anne-baba tutumlaının belilenmesinde, (Süme ve Güngö'ün 1999) geliştidiği (28) ve ek maddelele son biçimini almış olan ABSÖ (Anne Baba Stillei Ölçeği) den yaalanılmıştı. Vei toplama süeci, standat vei toplama potokolü doğultusunda geçekleşmişti. Ölçekle, sınıf otamında, öğetmenle nezaetinde dolduulmuştu. Kullanılan üç ayı ölçek doğultusunda; he ölçek için bi des saati süe ayılmış ve toplam 6 saatlik des pogamı içeisinde, 1. des saatinde ebeveyn tutum ölçeği anne fomu, 3. des saatinde ebeveyn tutum ölçeği baba fomu ve 5. des saatinde de beden eğitimi des tutum ölçeği uygulanmıştı. Bi des süesi 40 dakikadı. Kullanılan ölçekle ve uygulanmasıyla ilgili olaak, uygulama öncesi öğetmenlee kapsamlı bilgi veilmişti. Öğencilein psikomoto becei düzeyleini belilemek amacıyla; esneklik için otu eiş testi, dikey sıçama testi, çabukluk (Z) testi, 20 m hız testi ve eaksiyon (gösel ve işitsel) testi uygulanmıştı. Üçe adet ölçüm yapılaak, en iyi deecele dikkate alınmıştı. Gösel ve işitsel eaksiyon zamanlaının ölçümünde ise altışa denemenin en iyi deecelei dikkate alınmıştı. Veilein Analizi Bu aaştımada uygulanan anne baba stillei ölçeğinde elde edilen veilele psikomoto becei düzeylei ve beden eğitimi tutumlaı aasındaki ilişki ve ilişkinin düzeyinin tespiti amacıyla, koelasyon ve çoklu egesyon analizi yapılmıştı. Demogafik değişkenle açısından elde edilen veilele de psikomoto becei düzeylei ve beden eğitimi tutumlaı incelenmişti. Bağımsız guuplada aitmetik otalamala aası faka dai t-testi ve tek yönlü vayans analizi uygulanmıştı. Analiz kapsamında, betimleyici istatistikleden fekans ve yüzde dağılımlaı, güvenilik analizi de ye almıştı (3). BULGULAR Cinsiyete Göe Fekans ve Yüzde Dağılımı Aaştımaya katılan 229 öğencinin cinsiyete göe fekans ve yüzde dağılımlaı Tablo 1 de veilmişti. Tablo 1. Cinsiyete göe fekans ve yüzde dağılımlaı Cinsiyet Dağılımı f % Kız Ekek Tablo 1 de göüldüğü gibi, aaştıma guubu, 113 ü (%49.3) kız, 116 sı (%50.7) ekek olmak üzee toplam 229 öğenciden oluşmaktadı. Anne Baba Tutumlaı İle Psikomoto Becei Düzeylei Aasındaki İlişki Aaştımanın bağımlı ve bağımsız değişkenlei aasındaki ilişkiyi Peason koelasyon analizi ile test edilmişti. Ölçekle aasındaki koelasyon Tablo 5 de gösteilmişti. Tablo 2. Anne baba tutumlaı ile psikomoto becei düzeylei aasındaki ilişki düzeyini belilemeye yönelik koelasyon analizi sonuçlaı DEĞERLER A B C D 134 GÖRSEL REAKSİYON ZAMANI İŞİTSEL REAKSİYON ZAMANI * ESNEKLİK * * DİKEY SIÇRAMA ÇABUKLUK SÜRAT * * p<0.01** p<0.05* A: Anne kabul/ilgi boyutu B: Anne kontol/denetim boyutu C: Baba kabul/ilgi boyutu D: Baba kontol/denetim boyutu

5 ERBAŞ, M.K., GÜÇLÜ, M., ZORBA, E., İlköğetim 8. Sınıf Öğencileinin Anne-Baba Tutumlaının, Psikomoto Becei Düzeyleine Etkisi Tablo 2 incelendiğinde, İşitsel eaksiyon zamanı ile anne denetim/kontol boyutu aasında pozitif yönde çok zayıf bi ilişki olduğu göülmektedi. ( = 0.142, p<0.05). Esneklik düzeylei ile anne denetim/kontol ve baba denetim/kontol boyutu aasında negatif yönde zayıf bi ilişki göülmektedi ( = , p<0.05 / = , p<0.05). Spint düzeylei ile anne denetim/kontol ve baba denetim/kontol boyutu aasında negatif yönde zayıf bi ilişki göülmektedi ( = , p<0.05 / = , p<0.05). Anne Baba Tutumlaının, Psikomoto Becei Düzeylei Üzeine Etkisi Gösel Reaksiyon Zamanına İlişkin Regesyon Analizi Bu aşamada katılımcılaın gösel eaksiyon zamanı skolaı bağımlı değişken olaak ele alınmış ve anne kabul /ilgi, anne kontol /denetim, baba kabul /ilgi, baba kontol /denetim değişkenleinin, bağımlı değişken skolaındaki değişimi hangi düzeyde yodadığı aşağıdaki egesyon sonuçlaı ile idelenmişti. Tablo 3. Gösel Reaksiyon Zamanına İlişkin Regesyon Analizi DEĞİŞKENLER B Standat Sabit * Anne kabul/ilgi Anne denetim/kontol * Baba kabul/ilgi Baba denetim/kontol R= R²= F= p= Tablo 3 de ki bulgula incelendiğinde,(gösel) eaksiyon zamanı skolaı üzeinde en büyük etkiye sahip olan değişkenin anne denetim/kontol düzeyi olduğunu göülmektedi. İkinci sıada ise anne kabul/ilgi değişkeni almaktadı. Sıası ile madde baba denetim/kontol ve baba kabul/ilgi değişkenlei etki büyüklüğü bakımından 3. ve 4. sıada ye almaktadı. Fakat anlamlılık düzeyi değelei incelendiğinde anne denetim/kontol değişkeni haicinde söz konusu etkilein istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı göülmektedi. (p > 0.05) Bi başka ifade ile, anne kabul, baba kabul ve baba kontol düzeyleinin (Gösel) eaksiyon zamanı skolaı üzeinde anlamlı bi etkisinin olmadığı belilenmişti. (Gösel) eaksiyon zamanı skolaındaki değişimin %2.1 i söz konusu 4 değişken taafından açıklanmaktadı. Bunun yanında anne kontol/ denetim düzeyindeki 1 biimlik atış (Gösel) eaksiyon zamanında biimlik atışa neden olmaktadı. İşitsel Reaksiyon Zamanına İlişkin Regesyon Analizi Bu aşamada katılımcılaın işitsel eaksiyon zamanı skolaı bağımlı değişken olaak ele alınmış ve anne kabul /ilgi, anne kontol /denetim, baba kabul /ilgi, baba kontol /denetim değişkenleinin, bağımlı değişken skolaındaki değişimi hangi düzeyde yodadığı aşağıdaki egesyon sonuçlaı ile idelenmişti. Tablo 4. İşitsel Reaksiyon Zamanına İlişkin Regesyon Analizi DEĞİŞKENLER B Standat Sabit * Anne kabul/ilgi Anne denetim/kontol * Baba kabul/ilgi Baba denetim/kontol R= R²= F= p= Tablo 4 incelendiğinde, yapılan egesyon analizi sonucunda işitsel eaksiyon zamanı skou üzeinde en büyük etkiye anne denetim/kontol düzeyi sahipti sonucu elde edilmişti. Diğe değişkenlee ilişkin etki büyüklüklei sıası ile anne kabul/ilgi, baba denetim/kontol ve baba kabul/ilgi düzeyi olaak şekillenmişti. Fakat anlamlılık düzeyi değelei incelendiğinde anne denetim/kontol değişkeni haicinde söz konusu etkilein istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı göülmektedi ( p > 0.05). Bi başka ifade ile anne kabul/ilgi, baba kabul/ilgi ve baba denetim/kontol düzeyleinin (Gösel) eaksiyon zamanı skolaı üzeinde anlamlı bi etkisinin olmadığı belilenmişti. Son olaak; (İşitsel) eaksiyon zamanı skolaındaki değişimin %2.8 i söz konusu 4 değişken taafından açıklanmaktadı. Bunun yanında anne kontol/ denetim düzeyindeki 1 biimlik atış (İşitsel) eaksiyon zamanında biimlik atışa neden olmaktadı. 135

6 SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spo Bilimlei Degisi 2012, Cilt: X, Sayı:4 Esneklik Düzeyleine İlişkin Regesyon Analizi Bu aşamada katılımcılaın gösel esneklik düzeylei bağımlı değişken olaak ele alınmış ve anne kabul /ilgi, anne kontol /denetim, baba kabul /ilgi, baba kontol /denetim değişkenleinin, bağımlı değişken skolaındaki değişimi hangi düzeyde yodadığı aşağıdaki egesyon sonuçlaı ile idelenmişti. Tablo 5. Esneklik Skolaına İlişkin Regesyon Analizi DEĞİŞKENLER B Standat Sabit * Anne kabul/ilgi Anne denetim/kontol Baba kabul/ilgi Baba denetim/kontol R= R²= F= p= Tablo 5 incelendiğinde, egesyon analizi sonucunda anne kabul /ilgi, anne kontol /denetim, baba kabul /ilgi, baba kontol /denetim değişkenleinin esneklik skolaı üzeindeki etkileinin istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı belilenmişti. (p > 0.05) Dikey Sıçama Düzeyleine İlişkin Regesyon Analizi Bu aşamada katılımcılaın dikey sıçama düzeylei bağımlı değişken olaak ele alınmış ve anne kabul /ilgi, anne kontol /denetim, baba kabul /ilgi, baba kontol /denetim değişkenleinin, bağımlı değişken skolaındaki değişimi hangi düzeyde yodadığı aşağıdaki egesyon sonuçlaı ile idelenmişti. Tablo 6. Dikey Sıçama Skolaına İlişkin Regesyon Analizi DEĞİŞKENLER B Standat Sabit * Anne kabul/ilgi Anne denetim/kontol Baba kabul/ilgi Baba denetim/kontol R= R²= F= p= Tablo 6 incelendiğinde, Yapılan egesyon analizi sonucunda anne kabul /ilgi, anne kontol /denetim, baba kabul /ilgi, baba kontol /denetim değişkenleinin dikey sıçama skolaı üzeindeki etkileinin istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı belilenmişti. (p > 0.05) Çabukluk Düzeyleine İlişkin Regesyon Analizi Bu aşamada katılımcılaın çabukluk skolaı bağımlı değişken olaak ele alınmış ve anne kabul /ilgi, anne kontol /denetim, baba kabul /ilgi, baba kontol /denetim değişkenleinin, bağımlı değişken skolaındaki değişimi hangi düzeyde yodadığı aşağıdaki egesyon sonuçlaı ile idelenmişti. Tablo 7. Çabukluk Skolaına İlişkin Regesyon Analizi DEĞİŞKENLER B Standat Sabit * Anne kabul/ilgi Anne denetim/kontol Baba kabul/ilgi Baba denetim/kontol R= R²= F= p=

7 ERBAŞ, M.K., GÜÇLÜ, M., ZORBA, E., İlköğetim 8. Sınıf Öğencileinin Anne-Baba Tutumlaının, Psikomoto Becei Düzeyleine Etkisi Tablo 7 incelendiğinde, anne kabul /ilgi, anne kontol /denetim, baba kabul /ilgi, baba kontol /denetim değişkenleinin çabukluk skolaı üzeindeki etkileinin istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı belilenmişti. (p > 0.05) Süat (Spint) Düzeyleine İlişkin Regesyon Analizi Bu aşamada katılımcılaın süat (spint) skolaı bağımlı değişken olaak ele alınmış ve anne kabul /ilgi, anne kontol /denetim, baba kabul /ilgi, baba kontol /denetim değişkenleinin, bağımlı değişken skolaındaki değişimi hangi düzeyde yodadığı aşağıdaki egesyon sonuçlaı ile idelenmişti. Tablo 8. Süat (Spint) Skolaına İlişkin Regesyon Analizi DEĞİŞKENLER B Standat Sabit * Anne kabul/ilgi Anne denetim/kontol Baba kabul/ilgi Baba denetim/kontol R= R²= F= p= Tablo 8 e göe, anne kabul /ilgi, anne kontol /denetim, baba kabul /ilgi, baba kontol /denetim değişkenleinin spint skolaı üzeindeki etkileinin istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı belilenmişti. (p > 0.05) TARTIŞMA VE SONUÇ Koelasyon analiz sonuçlaına göe (Tablo 2); işitsel eaksiyon zamanı ile anne denetim/kontol boyutu aasında pozitif yönde çok zayıf bi ilişki olduğu göülmektedi. ( = 0.142, p<0.05). Esneklik düzeylei ve spint düzeylei ile anne denetim/kontol ve baba denetim/kontol boyutu aasında negatif yönde zayıf bi ilişki göülmektedi ( = , p<0.05 / = , p<0.05, = , p<0.05 / = , p<0.05). Buna göe; annelein otoite tutumlaı attıkça işitsel eaksiyon zamanı düzeyleinin de attığı, esneklik ve spint düzeyleinin ise azaldığı göülmektedi. Otoite tutumun eaksiyon zamanı ile pozitif, spint ve esneklik düzeylei ile negatif ilişki segilemesi beklenen bi duumdu. Aşıı kouyucu ve otoite tutumla, çocuğun haeketliliğini kısıtla, böyle bi otamda yetişen çocuk beceileini geliştiemez. Özel yeteneklein olgunlaşması sıasında aşıı kouma ya da baskı, haeket fısatının veilmemesi ve deneyim eksikliği, çocuklaın yaşa özgü moto göevlei yeine getimede kullandığı beceilein zamanında gelişmesini engellemektedi. (8). Sonuçlaın aksine, (Chao 2001) ise(4), otoite tutumun çocuk yetiştimede en etkili ve en geçeli tutum olduğunu belitmektedi. Regesyon analiz sonuçlaına göe (Tablo ); anne denetim/kontol alt boyutunun, eaksiyon zamanı üzeinde en etkili değişken olduğu, bunun dışında, anne baba tutumlaının, diğe moto becei düzeylei üzeinde bi etkisinin olmadığı göülmektedi. Gösel eaksiyon zamanı açısından bakıldığında; anne denetim kontol boyutundaki 1 biimlik atışın gösel eaksiyon zamanında biimlik atışa neden olmaktadı. İşitsel eaksiyon zamanı açısından bakıldığın da ise; anne denetim kontol boyutundaki 1 biimlik atışın gösel eaksiyon zamanında biimlik atışa neden olmaktadı. Bunun dışında kalan diğe moto becei değişkenlei üzeinde he hangi bi etki söz konusu değildi. İşitsel ve gösel eaksiyon zamanındaki atış, otoite tutumun eaksiyon zamanını olumsuz yönde etkilediğini göstemektedi. Etki düzeyi, istatiksel olaak düşük seviyede gibi gözükse de, eaksiyon zamanının milisaniye cinsinden ölçüldüğü düşünüldüğünde, etki düzeyinin göünenden daha fazla olabileceği düşünülebili. Bu sonuca göe, anne-baba tutumlaı, algısal moto gelişimle de bağlantılı olan eaksiyon zamanını etkileyen faktöleden biidi ve otoite tutum, eaksiyon zamanını olumsuz yönde etkilemektedi. Bu sonuca paalel olaak, eaksiyon zamanının negatif yönde etkilenmesi, diğe beceileinde olumsuz yönde etkilenmesi anlamına geli. Çünkü eaksiyon zamanı, aynı zamanda tüm beceilede uyaının tanımlanması ve tepki seçimi (kaa veme) mekanizması ile doğudan bağlantılıdı (25). Aynı zamanda, sonuca etken olaak ebeveynlik kalitesi de düşünülmelidi. Yapılan bi aaştımada, yüksek kalitede ebeveynlik yapan kişilein çocuklaında moto gelişim yüksek seviyede oluken, eken ebeveynlede bu düzeyin düştüğü göülmüştü (2). Bunun yanında ailenin geli düzeyi, eğitim düzeyi, kadeş sayılaı, yaşadığı çeve ve eğitim aldığı yelein de bu sonuç üzeinde etkisi olabili. Esneklik, çabukluk, dikey sıçama ve süat düzeylei açısından hehangi bi etki söz konusu değildi. Bu duum, anne-baba tutumlaının söz konusu psikomoto becei düzeyleini istenilen düzeyde yodamadığı anlamına gelmektedi. Bu sonucun çıkmasında, biçok neden etken olabili. Doğum öncesi, doğum esnası ve çevesel faktölein etkilei de göz önünde bulunduulmalıdı(19).çocuklaın sağlığı ve fiziksel aktivite düzeylei, anne baba tutumlaı ile ilişkili olaak, çocuğun özellikleine de bağlı olabilmektedi (1). Bu motoik özellikle üzeinde, anne-baba tutumlaı dışında kalan diğe etken faktöle etkili olmuş olabili. Yapılan bi aaştımada, çocuğun yaşı, cinsiyeti ve okul öncesi bi kuumda eğitim alma süesinin moto gelişim düzeyini etkileyebildiği saptanmıştı(11). Aynı zamanda, 137

8 SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spo Bilimlei Degisi 2012, Cilt: X, Sayı:4 küeselleşme süecinde, değişen dünya ile bilikte, anne baba tutumlaında da faklı değişimlein gözlemlenmesi (23) ve aynı zamanda, kültülee göe tutumlaın ve aile yapılaının faklılık göstemesi, çıkan sonucun bi nedeni olaak gösteilebili (13). Bu alanda doğudan yapılmış çok fazla aaştıma bulunmamakla beabe, anne-baba tutumlaının alt boyutlaı atıılaak, hem anne-babalaın açısından, hem çocuklaın açısından ele alınaak yapılması ve yapılacak çalışmalada bunlaa paalel olaak çocuklaın özelliklei, çevesel faktöle ve beden eğitimi öğetmenlein tutumlaı da, etkileyici faktöle olaak el alınması, alana daha fazla katkı sağlayacaktı. Bunu yanında, psikomoto beceilein ölçümünde alan genişletileek, faklı metotlala yapılacak ölçümle ile yapılan bu aaştıma kaşılaştıılmalı, aynı zamanda fiziksel ölçümle de ekleneek sonuçla daha ayıntılı idelenmelidi. KAYNAKÇA 1. Aendo, M.E., Elde, J.P., Ayala, G.X., Campell, N., Baqueo, B., Dueksen, S., Is paenting style elated to childen s healthy eating and physical activity in Latino families? Health Education Reseach, 21 (6), pp , Beams, L.E.L., Taylo, H.B., Landy, S.H., Banes, M.A., Flethce, J.M. ve Swang, P., Role of ealy paenting and moto skills on development in childen with spina bifida, Jounal of Applied Developmental Psychology, 28, pp , Büyüköztük, Ş., Sosyal bilimle için vei analizi el kitabı. (13. Baskı). Pegem Akademi Yayınlaı, Ankaa, Chao RK., Extending eseach on the consequences of paenting styles fo Chinese Ameicans and Euopean Ameicans. Child Development, 72(6), pp , Çakıoğlu, T. Ve Sökmen, T.(2012). 12 Haftalık Judo Teknik Antenman ve Oyunlaının 8 10 Yaş Gubu Ekek Çocuklada Reaksiyon Zamanı Üzeine Etkisi. Selçuk Ünivesitesi, Beden Eğitimi ve Spo Bilimlei Degisi, 14 (1): Çiftçi, C. (2001) yaş eğitilebili düzeyde zihinsel engelli çocuklada beden eğitimi ve spo desleinin bazı motoik özelliklee etkisi (Tükiye ve Almanya uygulaması). Yüksek lisans tezi, Sakaya Ünivesitesi Sosyal Bilimle Enstitüsü, Sakaya. 7. Eldeleklioğlu, J., Kaa statejilei ile ana-baba tutumlaı aasındaki ilişki, Doktoa Tezi, Gazi Ünivesitesi Sosyal Bilimle Enstitüsü, Ankaa, Gallahue, D., Ozmun, J.C., Undestanding moto development, infants, childens, adolescents and adults. (6th edition). McGaw - Hill Companies, New Yok, Gençtan, E., Psikanaliz ve Sonası, Remzi Kitapevi, İstanbul, Güngö, D., Bağlanma Stilleinin ve Zihinsel Modellein Kuşaklaaası Aktaımında Ana Babalık Stilleinin Rolü, Doktoa Tezi, Ankaa Ünivesitesi, Sosyal Bilimle Enstitüsü, Ankaa. 11. Haktanı, G. ve Aktaş, Y., 3 4 yaş çocuklaının moto gelişim özellikleinin incelenmesi, 10. Ya Pa Okulöncesi ve eğitimini yaygınlaştıma seminei, İstanbul, Hasa, R. (2000). Okul öncesi dönemde hipoaktif ve hipeaktif çocuklaın haeket öğenmesinde etkili olan bazı özelliklein aaştıılması (Van öneği). Yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Ünivesitesi, Van. 13. Hez, L. & Gullone, E., The elationship between self-esteem and paenting style: A coss-cultual compaison of Austalian and Vietnamese Austalian adolescents, Jounal of Coss-Cultual Psychology, 30 (6), pp , Ishak, Z., Low, S., F., Lau, P., L., Paenting Style as a Modeato fo Students Academic Achievement, Jounal of Science Educational Technology, 21, pp , Kulaksızoğlu, A., Egenlik Psikolojisi. Remzi Kitabevi, İstanbul, Maddahi, M.E., Javidi, N., Samadzadeh, M., Amini, M., The study of elationship between paenting styles and pesonality dimensions in sample of college students, Indian Jounal of Science and Technology, 5 (9), pp , Okely, A.D., Booth, M.L. ve Patteson, J.W. (2001). Relationship of physical activity to fundamental movement skills among adolescents. Medicine & Science in Spot & Execises, /01/ Özen, Y., Yaına Kalmak Adına Soumluluk Eğitimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankaa, Öze, D.S., ve Öze M.K.(2009). Çocuklada moto gelişim. (6. Baskı). Ankaa : Nobel Yayın Dağıtım. 20. Reiman, P.,M., Manske, R.C., Functional Testing in Human Pefomance, Champaign IL, Human Kinetics.USA, Rives, J., Mullis, A.K., Fotne, L.A., ve Mullis, R.L., Relationships Between Paenting Styles and the Academic Pefomance of Adolescents, Jounal of Family Social Wok. 15(3), pp , Samast, A., Relationship between paenting styles and stess coping styles. Symp. of National Confeence in Psychology & Society. Islam. Azad Univ. Roudehen, 22, Salavan Pess,Tehan, Sawalha, A., Paenting Styles and Thei Relationship to Neuotic Behavios among a Sample of Adolescents, Euopean Jounal of Social Sciences,30,(1), pp , Saygın, Ö. Ve Dükkancı, Y.(2009). Kız çocuklada sağlık ilişkili fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite yoğunluğu ilişkisinin aaştıılması. Ulusla aası İnsanbilimlei Degisi, Cilt:6 Sayı: Schmidt, R.A. ve Wisbeg, C.A. (2007). Moto leaning and pefomance. (4th edition). Champaign, U.S.A.: Human Kinetics 26. Stanley, M. (2009). Çocuk ve Becei. (Editö : İlayda Özbaş). İstanbul : Ekinoks Yayıncılık. 27. Stoden, D.F., Goodway, J.D., Langendofe, S.J., Robeton, M.A., Rudisill, M.E., Gacia, C. ve Gacia, L.E.(2008). A Developmental Pespective on the Role of Moto Skill Competence in Physical Activity: An Emegent Relationship. Quest,, 60, Süme, N., Güngö, D., Çocuk yetiştime stilleinin bağlanma stillei benlik değelendimelei ve yakın ilişkile üzeine etkisi, Tük Psikoloji Degisi,14, (44), pp.35-62, Şen, M. (2004). Ana okuluna devam eden 6 yaş çocuklaın moto gelişimleine beden eğitimi çalışmalaının etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Ankaa Ünivesitesi, Fen Bilimli Enstitsü, Ankaa. 30. Tame, K.. Spoda Fiziksel Fizyolojik Pefomansın Ölçülmesi ve Değelendiilmesi, Bağıgan Yayınevi.Ankaa, Ziyagil, M.A., Zoba, E., Bozatlı, S., ve İmamoğlu, o. (1999) yaş çocuklada yaş, cinsiyet ve spo yapma alışkanlığının süat ve anaeobik güce etkisi. Celal Baya Ünivesitesi, Beden eğitimi ve Spo Bilimlei Degisi, 3,3. s:

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki ARAŞTIRMA Hemşielik Öğencileinin Özsaygı Düzeylei ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumlaı Aasındaki İlişki Relationship Between the Level of Self-Esteem and Attitudes Towads Domestic Violence of Nusing Students

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Etkileyen Faktörler

Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Etkileyen Faktörler ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 9 Hemşielik Öğencileinin Psikolojik Dayanıklılıklaı ve Etkileyen Faktöle Factos Influencing Resilience in Nusing Students Küba GÜNGÖRMÜŞ, Ayşe OKANLI, Tuğçe KOCABEYOĞLU

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

ÖN-ERGENLİK DÖNEMİ DAVRANIŞ SORUNLARI ile AİLE İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ*

ÖN-ERGENLİK DÖNEMİ DAVRANIŞ SORUNLARI ile AİLE İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ* ÖN-ERGENLİK DÖNEMİ DAVRANIŞ SORUNLARI ile AİLE İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ* Fidevs SAVİ ** Rengin AKBOY** ÖZET Temel eğitimin II. dönemi olan 6., 7. ve 8. sınıflaı; çocuğun, çocukluk döneminden

Detaylı

ADAPTATION OF COGNITIVE EMOTION REGULATION QUESTIONNAIRE TO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES

ADAPTATION OF COGNITIVE EMOTION REGULATION QUESTIONNAIRE TO TURKISH: VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES M.Ü. Atatük Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimlei Degisi Yıl: 2010, Sayı: 31, Sayfa: 123-143 BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI ÖZET Oya ONAT * Mustafa

Detaylı

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ Optimum ada Paameteleinin Süekli Genetik Algoitma Yadımıyla Kaıştıma Otamında ada Menzilinin Maksimize Edilmesi İçin Belilenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLEİ DEGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (41-46)

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi

Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi İzmi D. Behçet Uz Çocuk Hast. Degisi 20; ():7-0 doi:0.5222/buchd.20.7 Klinik Aaştıma Down sendomlu çocuklaın anneleinin aile işlevleini algılama ve sosyal destek düzeyleinin değelendiilmesi Assessment

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Özlem KARAIRMAK. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Özlem KARAIRMAK. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Doç. D. Özlem KARAIRMAK ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem Kaaımak Doğum Taihi: 25 Nisan 1975 Öğenim Duumu: Deece Bölüm/Pogam Ünivesite Yıl Lisans Rehbelik ve Psikolojik ODTÜ 1997 Danışma Y. Lisans Rehbelik

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakültesi Degisi 30 (3) 151-157, 004 ORİJİNAL YAZI Sağlık Kuumlaında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştiilen Ölçek İlke ERCAN, Bülent EDİZ,

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞ ÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Doç. D.Işık GÜRŞİMŞEK 1 Öğ.Gö. D. Duygu ÇETİNGÖZ 2 Uzman Sibel YOLERİ 3 ÖZET Biliş üstü,

Detaylı

Fatih KANA 1 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞ FAKINDALIK DÜZEYLERİ

Fatih KANA 1 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞ FAKINDALIK DÜZEYLERİ Akademik Sosyal Aaştımala Degisi, Yıl: 3, Sayı: 17, Eylül 2015, s. 66-81 Fatih KANA 1 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞ FAKINDALIK DÜZEYLERİ Özet Bu aaştımanın amacı Tükçe öğetmeni adaylaının üstbilişsel

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARI VE ANNELERİNİN OKUL ÖNLÜK VE FORMALARININ KONFORUNDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARI VE ANNELERİNİN OKUL ÖNLÜK VE FORMALARININ KONFORUNDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARI VE ANNELERİNİN OKUL ÖNLÜK VE FORMALARININ KONFORUNDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ İNCELENMESİ Yd. Doç. D. Gülçin ÜSTÜN*, Öğ. Gö. D. Neşe Y. ÇEĞİNDİR* ÖZET Bu çalışmanın amacı; ilköğetim

Detaylı

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÇOKBOYUTLU İŞ ETİĞİ VE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÇOKBOYUTLU İŞ ETİĞİ VE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK XIII. Ulusal Eğitim Bilimlei Kuultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Ünivesitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÇOKBOYUTLU İŞ ETİĞİ VE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK Pof.D.Cevat CELEP Yd.Doç.D.Şöheyda DOYURAN

Detaylı

A Research on defining the factor structures of tests used at secondary schools student selection and placement test

A Research on defining the factor structures of tests used at secondary schools student selection and placement test Elementay Education Online, 6(3), 397-410, 2007. lköetim Online, 6(3), 397-410, 2007. [Online]: http://ilkogetim-online.og.t A Reseach on defining the facto stuctues of tests used at seconday schools student

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com Sonuç Bildigesi https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitte.com/bzcocuk https://instagam.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com 20 ICT Summit NOW - Bilişim Zivesi nin 14 yılda bize kazandıdığı uzmanlık

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

TG 1 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 1 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının vea bi

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

DEHB; dikkatsizlik, odaklanamama, aşırı hareketlilik

DEHB; dikkatsizlik, odaklanamama, aşırı hareketlilik Düşünen Adam Psikiyati ve Nöolojik Bilimle Degisi 2012;25:230-237 DOI: 10.5350/DAJPN2012250305 Dikkat Eksikliği Hipeaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Çocuklaın Ebeveynleinde DEHB ve Diğe Psikiyatik Belitile

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

Çalışmamızda Parkinsonlu hastalarda tedavi altında yürüme parametrelerinde ortaya çıkan bulguların hastalık süresi ile ilişkisi araştırılmıştır.

Çalışmamızda Parkinsonlu hastalarda tedavi altında yürüme parametrelerinde ortaya çıkan bulguların hastalık süresi ile ilişkisi araştırılmıştır. GĐRĐŞ Pakinson hastalığının (PH) ana belitilei badikinezi, istiahat temou, igidite ve ostual instabilite şeklindedi. Pakinson hastalığında otaya çıkan ostü ve yüüme bozukluklaı, ilei deecede özülülük oluştuduklaı

Detaylı

THE SCALE FOR TENDENCIES OF USING ALTERNATIVE ASSESSMENT APPROACHES: RELIABILITY AND VALIDITY STUDIES

THE SCALE FOR TENDENCIES OF USING ALTERNATIVE ASSESSMENT APPROACHES: RELIABILITY AND VALIDITY STUDIES THE SCALE FOR TENDENCIES OF USING ALTERNATIVE ASSESSMENT APPROACHES: RELIABILITY AND VALIDITY STUDIES Sevilay Kilmen İlke Kösteelioğlu Meltem Kösteelioğlu Abstact In this eseach, the pupose was to develop

Detaylı

Hokeycilerin İletişim Becerileri ve Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin. İncelenmesi*

Hokeycilerin İletişim Becerileri ve Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin. İncelenmesi* İnönü Ünivesitesi, Beden Eğitimi ve Spo Bilimlei Degisi, 205, 2(),7-28 Inonu Univesity, Jounal of Physical Education and Spot Sciences, e-issn: 248-6786 Hokeycilein İletişim Beceilei ve Saldıganlık Düzeylei

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

The Explication of Primary School Students Perfectionist Properties with Irrational Beliefs

The Explication of Primary School Students Perfectionist Properties with Irrational Beliefs Elementay Education Online, 8(3), 720-728, 2009. lköetim Online, 8(3), 720-728, 2009. [Online]: http://ilkogetim-online.og.t The Explication of Pimay School Students Pefectionist Popeties with Iational

Detaylı

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ SENKRON REÜKTANS MAKİNASNN ANAİZİ Esoy BEŞER 1 H.Taık DURU 2 Sai ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esa KANDEMİR 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Koeli Ünivesitesi, Vezioğlu Kampusü, 411, Koeli

Detaylı

5 ÖABT / MTL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG. 678 ( sin + cos )( sin- cos )( sin+ cos ) lim sin- cos " = lim ( sin+ cos ) = bulunu. ". # # I = sin d = sin sin d sin = u sin d = dv du = sin : cos

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi *

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi * Uludağ Üniveitei Tıp Fakültei Degii 3 (3) 53-57, 005 ORİJİNAL YAI Tükiye deki Guplaın Yapıının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmei * Şengül CANGÜR, Deniz SIĞIRLI, Bülent EDİ, İlke ERCAN, İmet KAN Uludağ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SONLU FARKLAR YÖNTEMİ İLE ÇOK YÜKSEK FREKANSLI ELEKTROMANYETİK DALGA ALANI HESABI Azu KOÇASLAN JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

Fatih Projesi Çerçevesinde Ortaokul Öğrencilerinin EtkileĢimli Tahtaya Yönelik GörüĢlerinin Farkli DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi

Fatih Projesi Çerçevesinde Ortaokul Öğrencilerinin EtkileĢimli Tahtaya Yönelik GörüĢlerinin Farkli DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi Fatih Pojesi Çeçevesinde Otaokul Öğencileinin EtkileĢimli Tahtaya Yönelik GöüĢleinin Fakli DeğiĢkenlee Göe Ġncelenmesi Yd. Doç D. Agah Tuğul KORUCU, Mustafa Mücahit GÜDOĞDU 2, Ġsmail Fatih YAVUZASLA ecmettin

Detaylı

Yakın Yer Uydularının Duyarlı Yörüngelerinin Belirlenmesi

Yakın Yer Uydularının Duyarlı Yörüngelerinin Belirlenmesi TMMOB Haita ve Kadasto Mühendislei Odası, 5. Tükiye Haita Bilimsel ve Teknik Kuultayı, 25 28 Mat 25, Ankaa. Yakın Ye Uydulaının Duyalı Yöüngeleinin Belilenmesi Sekan Doğanalp *, Aydın Üstün 2 Necmettin

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma Paçacıklaın Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çapışma İki kütle bibii ile kısa süe içeisinde büyük impulsif kuvvetlee yol açacak şekilde temas edese buna çapışma (impact) deni. Çapışma 1. Diekt mekezcil

Detaylı

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eienfequency Contous of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Cystals Utku ERDİVEN, Fizik Anabilim

Detaylı

r r r r

r r r r 997 ÖYS. + 0,00 0,00 = k 0,00 olduğuna göe, k kaçtı? B) C). [(0 ) + ( 0) ] [(9 0) (0 ) ] işleminin sonucu kaçtı? B) C) 9 6. Bi a doğal sayısının ile bölündüğünde bölüm b, kalan ; b sayısı ile bölündüğünde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi En Küçük Kaele Ve oplam En Küçük Kaele Yöntemlei İle Defomasyon nalizi Mustafa CR,evfik YN, Ohan KYILMZ Özet u çalışmada, oplam En Küçük Kaele (EKK) yönteminin defomasyon analizinde uygulanması, elde edilen

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı Göztee Tı Degisi 26(3):112-116, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.112 KLİİK ARAŞTIRMA Aile Hekimliği Hemodiyaliz hastalaında kaygı ve sosyal fobiye sikososyal bakış açısı Hüseyin DEMİRBİLEK (*), Egün

Detaylı

Grup içi Korelasyon Katsay ıs ı n ın Örnekleme Da ğı l ım ı

Grup içi Korelasyon Katsay ıs ı n ın Örnekleme Da ğı l ım ı TARIM B İ L İ MLERI DERG İ S İ 000, 6 (1), 83-91 Gup içi Koelasyon Katsay ıs ı n ın Önekleme Da ğı l ım ı Ensa BAŞPINAR' Fiket GÜRBÜZ' Geli ş Taihi: 0.09.1999 Özet: Bu çal ışmada, gup içi koelasyon katsay

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

Çapraz Masuralı Rulman Serisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndürme Yatakları Mükemmel bir dönme doğruluğu

Çapraz Masuralı Rulman Serisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndürme Yatakları Mükemmel bir dönme doğruluğu Çapaz Masualı Rulman Seisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndüme Yataklaı Mükemmel bi dönme doğuluğu KATALOG No.382-1TR İçindekile Çapaz Masualı Rulman Seisi Yapı ve Özellikle... S.2-3 Tüle ve Özellikle...

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya

Detaylı

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler Afyon Kocatepe Üniesitesi Fen Bililei Degisi Afyon Kocatepe Uniesity Jounal of Sciences AKÜ FEBİD () 59 (-9) AKU J. Sci. () 59 (-9) Bou İçeisindeki Bi Akış Pobleine Ait Analitik e Nüeik Çözüle Eine Ceyan,Muhaet

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Doç.D. Suat ŞAHİNLE Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Olasılık: Eşit saşla meydaa gele tae olayda A taesi A olayı olsu. Bu duumda A olayıı meydaa gelme olasılığı;

Detaylı

SÜPER LİG ERKEK HENTBOL OYUNCULARININ EL KAVRAMA GÜÇLERİ İLE ÜST EKSTREMİTE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

SÜPER LİG ERKEK HENTBOL OYUNCULARININ EL KAVRAMA GÜÇLERİ İLE ÜST EKSTREMİTE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Mustafa Kemal Ünivesitesi Beden Eğitimi ve So Bilimlei Degisi Cilt 1, Sayı 1, 2010 Mustafa Kemal Univesity Jounal of Physical Education And Sot Sciences Vol 1, No 1, 2010 SÜPER LİG ERKEK HENTBOL OYUNCULARININ

Detaylı

Sağlık bakım organizasyonları yapı, süreç ve yönetim. Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği

Sağlık bakım organizasyonları yapı, süreç ve yönetim. Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşielik Esaslaı / Nusing Fundamentals Acıbadem Ünivesitesi Sağlık Bilimlei Degisi Cilt: 5 Sayı: 3 Temmuz 2014 Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Tükçe Geçelilik

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

BELİRT! TARAMA LİSTESİ (SCL.90-R) NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİ ÖZET

BELİRT! TARAMA LİSTESİ (SCL.90-R) NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİ ÖZET PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ CİLT : 1, SAYI : 2, EYLÜL 1931 BELİRT! TARAMA LİSTESİ (SCL.90-R) NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİ Yd. Doç. D. Mustafa KILIÇ* ÖZET Bu çalışmada amaç, Beliti Taama Listesi

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007)

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007) MEKANİK TİTREŞİMLER TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ: Titeşim ölçümü oldukça kapsamlı bi koudu ve mekaik, elektik ve elektoik bilgisi içeiklidi. Titeşim ölçümleide titeşim geliği (ye değiştime-displacemet, hız-velocity

Detaylı

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN İLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖAT İLKÖĞRETİM MATEMATİK u testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya bi

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ölüm 5 Manyetizma Pof. D. ahadı OYACOĞLU Manyetizma Manyetik Alanın Tanımı Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Kuvvet Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tok Yüklü bi Paçacığın Manyetik Alan içeisindeki

Detaylı

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A.

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A. FİZ12 FİZİK-II Ankaa Ünivesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Gubu 214-215 Baha Yaıyılı Bölüm-III Ankaa A. Ozansoy Bölüm-III: Gauss Kanunu 1. lektik Akısı 2. Gauss Kanunu 3. Gauss Kanununun Uygulamalaı

Detaylı

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ BÖLÜM KORUNUM DENKLEMLERİ.-Uzayda sabit konumlu sonlu kontol hacmi.- Debi.3- Haeketi takiben alınmış tüev.4- üeklilik denklemi.5- Momentum denklemi.6- Eneji Denklemi.7- Denklemlein bilançosu Kounum Denklemlei

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi Uludag.Üniv.Zi.Fak.Deg., 25) 19: 23-36 Sonlu Elemanla Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bi Silindiik Bounun Geilme Analizi Muhaem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Taım, anayii ve konut ektöünde kullanılan, ıvı ve gaz iletim

Detaylı

Sato Test Kuramı Yöntemleriyle Farklı Örneklemlerden Elde Edilen Madde Parametrelerinin Tutarlılığının İncelenmesi

Sato Test Kuramı Yöntemleriyle Farklı Örneklemlerden Elde Edilen Madde Parametrelerinin Tutarlılığının İncelenmesi ISSN: 1309 6575 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değelendime Degisi 2016; 7(1);170-181 Sato Test Kuamı Yöntemleiyle Faklı Öneklemleden Elde Edilen Madde Paameteleinin Tutalılığının İncelenmesi Examination

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DÖNEN SİLİNDİRLERDE ELASTİK GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DÖNEN SİLİNDİRLERDE ELASTİK GERİLME ANALİZİ XVIII. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ 6-30 Ağustos 013, Celal Baya Ünivesitesi, Manisa FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DÖNEN SİLİNDİRLERDE ELASTİK GERİLME ANALİZİ Ali Kuşun *, Eme Kaa *, Halil Aykul *, Muzaffe

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Tük Taım Gıda Bilim ve Teknoloji Degisi, 4(9): 743-747, 2016 Tük Taım - Gıda Bilim ve Teknoloji Degisi www.agifoodscience.com Tük Bilim ve Teknolojisi Kahveengi Yumutacı Saf Hatlada Bazı Yumuta Kalite

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

Alkol Bağımlılarında Tedavi Motivasyonu Bağlamında Nöropsikolojik Test Performansının Đncelenmesi

Alkol Bağımlılarında Tedavi Motivasyonu Bağlamında Nöropsikolojik Test Performansının Đncelenmesi T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ Alkol Bağımlılaında Tedavi Motivasyonu Bağlamında Nöosikolojik Test Pefomansının Đncelenmesi BURÇĐN AKGÜN KLĐĐNĐĐK SĐĐNĐĐRBĐĐLĐĐMLER YÜKSEK LĐĐSANS

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar:

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar: Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kllanılan Temel Matematiksel Fonksiyonla: Unit Step fonksiyon, Implse fonksiyon: Unit Step Fonksiyon: Tanim: Unit Step fonksiyon aşağıdaki gibi iki şekilde tanımlanabili

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ OTEKON 4 7 Otomotiv Teknolojilei Kongesi 6 7 Mayıs 04, BURSA ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Basi ÇALIŞKAN *, İan KAMAŞ *, Tane KARSLIOĞLU

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ

YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ ÖĞRENİM DURUMU Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Giriş Yılı Mezuniyet Yılı İstanbul Edebiyat Psikoloji 1987 1991 üstü Tür Tez Konusu Tez Danışmanı Yüksek Doktora Liseli Ergenlerin

Detaylı

Ruhsal Hastalığı Olan Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerinde Algılanan Stres ve Psikolojik Dayanıklılık

Ruhsal Hastalığı Olan Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerinde Algılanan Stres ve Psikolojik Dayanıklılık ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE MCBU-SBED, 2017, 4(1): 542-548 Ruhsal Hastalığı Olan Hastalaa Bakım Veen Aile Üyeleinde Algılanan Stes ve Psikolojik Dayanıklılık Teciye YAĞMUR 1, Sevgi Nehi TÜRKMEN

Detaylı

BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU

BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU P AM U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G F A C U L T Y M Ü H E N D İ S L İK B İ L İM L E R İ D E R G

Detaylı

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME ve UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI 11 Ekim 2011, Ankaa Hüseyin ALTUNTAŞ Piyasa Mali Uzlaştıma Mekezi Gündem Uzlaştıma Uzlaştıma Süeçlei Gün Öncesi Piyasası

Detaylı

SIVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKSEK KAYMA MODÜLLÜ ZEMİN ÇİMENTO KARIŞIMI KOLONLARLA AZALTILMASI

SIVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKSEK KAYMA MODÜLLÜ ZEMİN ÇİMENTO KARIŞIMI KOLONLARLA AZALTILMASI Beşinci Ulusal Depem Mühendisliği Konfeansı, 6-30 Mayıs 003, İstanbul Fifth National Confeence on Eathquake Engineeing, 6-30 May 003, Istanbul, Tukey Bildii No: AT-004 IVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKEK KAYMA

Detaylı

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi Refah Ekonoisinin Biinci Teel Teoei: İdeal işleyen bi sebest piyasa ekanizası kaynaklaın en etkin (optiu) bi şekilde dağılasını sağla. Topla net fayda (Topla Fayda-

Detaylı

Yard. Doç. Dr. (Mimar) Şahabettin OZTURK. Bitlis Merkez Meydan Camii

Yard. Doç. Dr. (Mimar) Şahabettin OZTURK. Bitlis Merkez Meydan Camii Yad. Doç. D. (Mima) Şahabettin OZTURK Bitlis Mekez Meydan Camii YARD. DOC. DR. fmimar) SAHABETTİN ÖZTIJRK bi keme içinde ye alan yuvalak bi ozet ye almaktadı. Minae güney cephede zeminden 2.21 cm. diğe

Detaylı

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA DOĞUŞ-USV İNSANSI DENİ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA Ebu Dağlı, Cane Civan 2, Sean Şöhmelioğlu,Fazıl Eme Ediş, Dilek Tükel Kontol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Doğuş Ünivesitesi, Aıbadem 2K869@dogus.edu.t

Detaylı

SIFIR HÜCUM AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKIM HIZININ TESPİTİ. Doç. Dr. M. Adil YÜKSELEN

SIFIR HÜCUM AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKIM HIZININ TESPİTİ. Doç. Dr. M. Adil YÜKSELEN SIFIR HÜCU AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKI HIZININ TESPİTİ Doç. D.. Ail YÜKSELEN Temmuz 997 SIFIR HÜCU AÇILI BİR KONİ ÜZERİNDEKİ ŞOK AÇISINDAN HAREKETLE SÜPERSONİK AKI

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı