KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI (KİDEP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI (KİDEP)"

Transkript

1 Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) ve Control Solutions International İşbirliği ile; KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI (KİDEP) KİMLER İÇİN KİDEP, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT), iç denetim faaliyetlerini yürütmekle görevli olacak iç denetçi adayları için düzenlenmiştir. Programa kurumsal ya da bireysel katılım mümkündür. PROGRAMIN AMACI 2013/5503 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Kararname ile 2014/6842 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Kararnamelerin Eklerinde yer alan 24. Madde kapsamında tüm KİT lerde İç denetim faaliyetleri oluşturulması ve İç Denetçi görevlendirmeleri yapılması öngörülmüştür. 2014/6842 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Kararname Ekinin 24. Madde sinin 5. Fıkrası doğrultusunda, KİT lerin iç denetçi adaylarını asgari 2 ay sürecek bir eğitim programına göndermeleri ve eğitim sonunda bu adayları, eğitim konuları kapsamında bir sınava tabi tutmaları gerekmektedir. Bahse konu kararname kapsamında, KİDDER ve Control Solutions International işbirliği ile oluşturulmuş olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri İç Denetçi Eğitim Programı (KİDEP) Türkiye de bu konuya özel olarak oluşturulmuş ilk ve tek eğitim programı olma

2 özelliğini taşımaktadır. Program kapsamında görev alacak olan eğitmenlerimizin her biri alanlarında uzman, çeşitli uluslararası sertifikalara sahip, en az 10 yıl ve üzeri denetim deneyimine sahiptir. Türkiye de bu çerçevede oluşturulan ilk eğitim programı olma özelliğini taşıyan program sonrası katılımcılara KİDDER ve Control Solutions International tarafından resmi bir eğitim katılım sertifikası verilecektir. PROGRAMIN YAPISI HAKKINDA BİLGİLER Eğitim Programı toplam 8 haftalık bir süre içinde tamamlanacaktır. Eğitim programı bir iç denetçinin, uluslararası iç denetim standartları çerçevesinde alması gereken önemli eğitimleri içermektedir. Bu eğitim programı ile katılımcıların konuya ilişkin hem teorik bilgilerinin, hem de uygulama becerilerinin artırılması hedeflenmektedir. Programın tamamlanması sonrası katılımcılar uluslararası sertifikasyon eğitimleri seviyesinde bir test sınavı ile değerlendirileceklerdir. Programda, iç denetçi adaylarına çeşitli okuma ödevleri verilecektir. Buna ek olarak eğitim programı sırasında katılımcılar gruplara ayrılacaklar, gruplara araştırma konuları dağıtılacak, her grup eğitim programının ve sınavın bitimi ve/veya sonrası hafta içinde sunumlar yaparak, araştırmalarını tüm katılımcılar ile paylaşacaklardır. Araştırmalar ayrıca rapor haline getirilerek, birleştirilecek ve katılımcılara dağıtılacaktır. Eğitim programında devam zorunluluğu bulunmaktadır. Tüm eğitim programında katılım oranı %75 in altına inmemelidir. Katılım program yönetimi tarafından takip edilecektir. Katılımın %75 in altında olması halinde katılımcıların sertifika almaları ve iç denetçi değerlendirme sınavına girmeleri mümkün olmayacaktır. Sınav soruları, aralarında üniversite hocaları ve program eğitmenlerinin bulunduğu bir komisyon tarafından hazırlanacak ve gizlilik tedbirleri altında saklanacaktır. Sınav yine gözetim altında gerçekleştirilecektir.

3 Eğitim programında eğitimler belirli bir mantıksal sıralama dahilinde planlanmıştır. Öte yandan birbirlerinden önce veya sonra verilmesinde sakınca bulunmayan eğitim konularının takvim ve saatlerinde ufak değişiklikler yapılması söz konusu olabilecektir. Eğitimler genellikle hafta içi olmakla birlikte, gerektiğinde, eğitim programının verimliliği ve eğitmenlerin müsaitlik durumuna göre hafta sonuna da eğitim konulabilecektir. Eğitim programında, özellikle denetim alanında asgari 10 yıl tecrübe ve uluslararası sertifikalara (CIA, CCSA, CRMA, CGAP, CISA) sahip olan eğitmenler görev alacaktır. Eğitim programı aynı zamanda CGAP sınavına hazırlığa yönelik olarak da fayda sağlayacaktır. Ancak, eğitim programı 2 aylık zorunlu iç denetçi eğitimi olarak yapılandırıldığından, esas amacı KİT lerde iç denetim faaliyetlerini yürütecek iç denetçilerin teorik ve uygulamalı eğitimlerinin sağlanmasıdır. CGAP hazırlıklarına fayda sağlayacak olmakla birlikte, eğitimin esasen bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir. CGAP sertifikasyon hazırlığı için KİDDER tarafından düzenlenen, sadece CGAP sınavına hazırlık odaklı ve 4 gün süren ayrı bir sertifika eğitimi bulunmaktadır. Bu konuda adresinden bilgi alabilirsiniz. EĞİTİM KONULARI VE KAPSAM Eğitim Konusu Süre Alt Konular Eğitmen/Eğitmenler 100- Temel İç Denetim 6 gün Bilgileri 101- Açılış ve İç Denetime Giriş 1 gün Açılış Konuşmaları, Program ile İlgili Temel Bilgiler, Öneriler, İç Denetime Giriş, İç Denetimin Evrimi, İç Denetim Mesleğinin Geldiği Nokta, Çağdaş İç Denetimin Klasik İç Denetimden Farkları, İç Denetimin Misyonu, İç Denetçilerin Rol ve Sorumlulukları, İç Denetim Türleri, Faruk Uysal Dr. Bertan Kaya, CIA Eren Gegin, CIA, CCSA, CRMA

4 102- Uluslararası İç Denetim Standartları 103- İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi 200- İç Denetim Yetkinlikleri 201- İç Denetçiler İçin Araç ve Teknikler Denetim Komitesi İç Denetim İlişkileri, İç ve Dış Denetçi Arası Koordinasyon ve İşbirliği 2 gün İç Denetim Meslek Örgütleri, Uluslararası Mesleki Özel Sektörden CIA Uygulama Çerçevesi (UMUÇ) ve İç Denetim Standartlarının Sertifikalı Bir Eğitmen Anlatılması 3 gün İç Kontrol Nedir? İç Kontrol Modelleri, İç Kontrol KİDDER tarafından Standartları, COSO İç Kontrol Çerçevesi ve İç Kontrolün sağlanacaktır Bileşenleri, Süreç Yönetimi, Stratejik Yönetim ve İç Kontrol İlişkisi, İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar, Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) Nedir? KRY Modelleri, COSO KRY Çerçevesi ve Bileşenleri, KRY nin İç Kontrol ve İç Denetim ile İlişkisi, KRY Sistemi Oluşturma Stratejileri, KRY ve Stratejik Yönetim İlişkisi, KRY de Rol ve Sorumluluklar 10 gün 3 gün Risk Odaklı İç Denetim Felsefesi, Risk Odaklı İç Denetim Süreci, Risk Odaklı Denetim Planlaması, İç Denetimde Kullanılan Araç ve Teknikler, İç Denetimde Ön Araştırma, İç Denetimde Risk Değerlendirmesi, İç Denetim Programı Hazırlama, İç Denetimde Saha Çalışması, İç Denetim Testleri, Bulgu Ve Öneri Geliştirme, İç Denetimde Rapor Yazımı ve Etkili Sunum Yapma, Bulgu Takip Sistemi Oluşturma 2 gün Bir Vaka Üzerinden Uygulamalı İç Denetim Çalışması Gerçekleştirilmesi 2 gün Etkili İletişim, Çatışma Yönetimi, Takım Çalışması, Toplantı Yönetimi ve Zaman Yönetimi Dr. Bertan Kaya, CIA 202- İç Denetim Uygulama Çalışması KİDDER sağlanacaktır tarafından 203- İç Denetimde İletişim Özel Sektörden Bir Eğitmen Becerileri 204- Bilgi Teknolojileri (BT) 2 gün BT Denetimine Giriş, BT Kavramları, COBIT Çerçevesi, BT Özel Sektörden Bir Eğitmen

5 Denetimi 205- İç Denetimde Kalite Güvence Programı ve Değerlemesi 300- Finansal Yönetim Bilgileri 301- Temel Muhasebe Bilgileri ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi 303- Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 305- Mali Tablolar Analizi ve Bilanço Okuma Teknikleri 400- Uygulama Bilgi Paylaşımı 401- Kamu İdarelerinden İç Denetim Uygulamaları 402- Özel Sektörden İç Denetim Uygulamaları Denetim Teknikleri, Uygulama Kontrolleri Denetimi, Genel BT Kontrolleri Denetimi 1 gün UMUÇ ve Kalite Güvence Programı, Kalite Güvence Sistemi Oluşturma, İç ve Dış Değerlendirmeler, Kalite Güvence Stratejileri 5 gün 2 gün Aktif, Pasif, Zarar, Gelir, Gider, Hesap Kavramı, Defterler, Mizan ve Diğer Temel Muhasebe Kavramları 2 gün UFRS/TFRS Kavramları, Standartlara Bakış, Standartların Uygulanması ve Örnekler, VUK- UFRS Farklılıkları 1 gün Mali Tablolara Genel Bakış, Mali Tablo Analizleri, Bilanço Okuma ve Yorumlama Teknikleri, İç Denetçilerin Mali Raporlamaya İlişkin Rol ve Sorumlulukları 2 gün 1 gün Denetime İlişkin Bilgi Paylaşımı, İç Denetim Sistemleri, İç Denetimde Karşılaşılan Zorluklar, Kritik Başarı Faktörleri ve Stratejiler, İç Denetimde Üst Yönetim İlişkilerini Yönetme, Gerçek Hayattan İç Denetim Çalışma Kağıtları ve Raporların Gösterimi, İç Denetçiler İle Sohbetler 1 gün Denetime İlişkin Bilgi Paylaşımı, İç Denetim Sistemleri, İç Denetimde Karşılaşılan Zorluklar, Kritik Başarı Faktörleri ve Stratejiler, İç Denetimde Üst Yönetim İlişkilerini Yönetme, Gerçek Hayattan İç Denetim Çalışma Kağıtları ve Raporların Gösterimi, İç Denetçiler İle Sohbetler KİDDER tarafından sağlanacaktır Ankara SBF Hocaları Ankara SBF Hocaları Ankara SBF Hocaları KİDDER tarafından sağlanacaktır Özel Sektör Eğitmenleri

6 TARİHLER: Eğitimler 8 Aralık Şubat 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Eğitim saatleri arasıdır. Kesinleşmiş eğitim takvimi, eğitimden 1 hafta önce katılımcılar ile paylaşılacaktır. Eğitimler çoğunlukla hafta içi gerçekleştirilmekle birlikte, eğitmenlerimizin programına göre bazı eğitimlerin hafta sonları yapılması söz konusu olacaktır. Gereklilik arz etmesi halinde eğitimlerin gün ve saatleri ile kapsam ve eğitmenlerde katılımcıların lehine değişiklikler yapılabilecektir. EĞİTİM YERİ: Eğitimlere Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) ev sahipliği yapmaktadır. Eğitimler TPAO nun Söğütözü Mahallesi, Cadde No: Çankaya Ankara / TÜRKİYE adresindeki yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. İKRAM VE ÖĞLE YEMEKLERİ Eğitimlerde çay/kahve ikramları ve öğle yemekleri TPAO tarafından, ücretsiz olarak sağlanacaktır.

7 KATILIM SERTİFİKASI Eğitim programı sonrası katılımcılara KİDDER ve Control Solutions International tarafından katılımcı adı, program adı, program tarihi ile programın başarı ile tamamlandığını gösterir katılım sertifikası verilecektir. EK AVANTAJLAR Eğitime Kurumsal Olarak Katılan Tüm İdarelere İç Kontrol Sistemi Oluşturma Eğitimi KİDEP e kurumsal olarak katılan tüm KİT ler, Şubat ayı içinde, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, KİDDER ve Control Solutions International işbirliği ile Ankara da düzenlenecek ve 3 tam gün sürecek olan KİT lerde İç Kontrol Sistemi Oluşturma eğitimine iç kontrol sistemi oluşturma ve iç kontrol çalışmalarının koordinasyonu ile görevli Birimlerinden 3 personelini ücretsiz olarak gönderebilecektir. PROGRAM ÜCRETİ: KİDDER ve Control Solutions International işbirliği ile düzenlenen ve toplam 23 tam gün sürecek olan eğitim programının ücreti kişi başı TL + KDV dir.

8 İRTİBAT: EĞİTİM İLE İLGİ BİLGİ ALMAK VE TÜM SORULARINIZ İÇİN (312) NO LU telefon, NO LU TELEFON VEYA adresinden Eğitim Sorumlusu DİDEM DENİZ İLE İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ. KAYIT: Kayıtlar için son tarih 1 Aralık 2014 tür. Yoğun talep ve kontenjan sıkıntısı nedeni ile tüm kayıtların 1 Aralık 2014 e kadar tamamlanması önerilmektedir. Kayıt için ekteki formu doldurup, (312) numaralı faksa mail atmanızı rica ediyoruz. Katılım formuna ve adreslerinden de ulaşılabilir. Faksı göndermenizi müteakip, teyit amaçlı olarak adresine faksı çektiğinize dair bir mail atmanız, olası hataları önlemek açısından faydalı olacaktır. Sizler ile temasa geçilerek, eğitim detayları hakkında bilgi verilecektir. KİDDER HAKKINDA Kamu İç Denetçiler Derneği (KİDDER), 2007 yılında kamu iç denetçileri tarafından Ankara da kurulmuştur. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, 2007 yılından beri iç denetim mesleğinin gelişimi ve kamu idarelerinde görev yapan iç denetçilerin yetkinliklerinin artırılması amacı ile genel katılıma açık eğitimler ile sertifika hazırlık programları düzenlemektedir.

9 Kamu idarelerinde iç denetimin desteklenmesi misyonu ile hareket etmekte olan Derneğin, Denetişim adında hakemli bir yayını bulunmaktadır. Denetişim, Türkiye de özel sektör ve kamu idarelerinden pek çok meslek profesyonelinin katkıları ile önemli akademik ve mesleki bir kaynak haline dönüşmüştür. Dernek, diğer mesleki dernekler ile ortak organizasyonlar yapmakta, konferanslar düzenlemektedir. Özelikle Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ile ortak çalışmalar yürüten Derneğin, TİDE nezdinde de temsilcisi bulunmaktadır. Bilgi için CONTROL SOLUTIONS INTERNATIONAL HAKKINDA Dünya genelinde faaliyet gösteren uluslararası bir danışmanlık şirketidir. İç kontrol, iç denetim, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri alanlarında danışmanlık hizmetleri vermektedir. Dünyanın en büyük 500 şirketinin (global 500) 102 tanesinin bu alanlarda danışmanlığını yürütmektedir. Kamu İdareleri, bankalar ve özel sektör şirketlerinde iç kontrol ve risk yönetimi sistemleri oluşturma konusunda tecrübelidir. Türkiye de pek çok KİT, özel sektör şirketi ve kamu idaresine iç kontrol sistemleri oluşturmaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Ankara ve İstanbul da iki ofis ile hizmet vermektedir. Şirketin özellikle kamu idarelerinde ve KİT lerde aktif olarak kullanılan ve iç kontrol, kurumsal risk yönetimi, iç denetim ve stratejik yönetim modüllerini içeren tamamı Türkiye de yerel kaynaklar ile geliştirilmiş, yurt dışında da büyük talep gören yazılım çözümleri mevcuttur. Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (YBÜ) kurumsal eğitim ve danışmanlık çözüm ortağıdır. Kamu Performans Geliştirme Merkezi nin (PERGEM) YBÜ ile birlikte kurucu ortağıdır. Ayrıntılı bilgi için Ayrıntılı bilgi için ve Program eğitmenlerimizden Dr. Bertan Kaya nın iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi ile ilgili ayrıntılı bilgi paylaştığı sitesini ziyaret ederek, konulara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI Yaşar UZUN GİRİŞ İnsan kaynakları yönetimi, kamu yönetiminde giderek önem kazanan ve yaygın olarak uygulanmaya başlanan stratejik yönetim

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU İŞLETMELERİNDE İÇ DENETÇİLERİN EĞİTİMİ VE ATANMASI SÜRECİ

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU İŞLETMELERİNDE İÇ DENETÇİLERİN EĞİTİMİ VE ATANMASI SÜRECİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU İŞLETMELERİNDE İÇ DENETÇİLERİN EĞİTİMİ VE ATANMASI SÜRECİ KAMU SERMAYELİ KURULUŞ VE İŞLETMELER G.M. 17 Ocak 2015 1 SUNUM PLANI I. MEVZUAT GELİŞİMİ II. III. IV.

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci İçindekiler Önsöz... 2 Genel Bilgiler... 3 Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi... 3 Uluslararası

Detaylı