Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l"

Transkript

1 e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn Krşılştırılmsı h c r s Re l Entübsyon Hemodinmik Ynıt / Hemodynmic Response to Intubtion Ali Ümit Eşbh, Mehtp Tunç, Ali Algöz, Semih Aydemir, Polt Pehlivnoğlu, Ftm Ulus Attürk Göğüs Hstlıklrı ve Göğüs Cerrhisi Eğitim ve Arştırm Hstnesi, Anesteziyoloji ve Renimsyon Bölümü, Ankr, Türkiye 48. Ulusl Türk Anesteziyoloji ve Renimsyon Kongresinde poster olrk sunulmuştur Ekim Congresium Ankr Özet Amç: Biz bu çlışmd, çift lümenli endobronşiyl tüp (ÇLT) ve tek lümenli endotrkel tüp (TLT) ile entübe edilen normotnsif hstlrın; entübsyon oln hemodinmik ynıtlrını krşılştırmyı mçldık. Gereç ve Yöntem: Torks cerrhisi ve genel cerrhi uygulnck normotnsif hstlr prospektif olrk rndomize edilerek iki grub yrıldı. Grup 1(n=41) ÇLT ile entübe edilen; Grup 2 (n=41) TLT ile entübe edilen hstlrı içerdi. Tüm hstlr indüksiyond stndrt bir nestezi protokolü uygulndı. Hstlrın entübsyon krşı oln ynıtlrını değerlendirmek için her iki grupt, sistolik rter bsıncı (SAB), diystolik rter bsıncı (DAB), ortlm rter bsıncı (OAB), klp tım hızı (KAH), bispektrl index (BİS) düzeyi ve periferik oksijen stursyonu (SpO2) değerleri kydedildi. Tüm bu değerler premediksyondn sonr, indüksiyondn önce, entübsyondn önce, entübsyondn sonr 1., 3., 5., 7,5., 10., 12,5., 15., ve 20. dkik d kyıt edildi. Bulgulr: Grup 1 de SAB, DAB ve OAB değerlerinde 1., 3. ve 5. dkik ölçümlerinde Grup 2 ye göre isttistiksel olrk nlmlı yükseklik bulundu (p<0.05). KAH değerleri çısındn gruplr rsınd frk yoktu (p>0.05). Grup 1 de SAB, DAB, OAB ve KAH değerlerinde premediksyon sonrsı bzl değerlere göre 1.dkik ölçümlerinde isttistiksel olrk nlmlı yükseklik bulundu (p<0.05). SpO2 değerleri çısındn gruplr rsınd nlmlı frklılık tespit edilmedi (p>0.05). BİS değerleri çısındn gruplr rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık gözlenmedi (p>0.05). Trtışm: Çlışmmız ÇLT ile entübsyon sonrsı 1.dk d hipertnsif ve tşikrdik ynıtın bskılnmdığını, yrıc TLT ile entübsyonl krşılştırıldığınd ÇLT grubund ilk 5 dk süresince dh fzl hipertnsif ynıt lındığını göstermiştir. Bu durum ynı koşullrd ÇLT ile ypıln entübsyonun TLT e göre hemodinmik ynıtı dh fzl etkilediğini göstermektedir. Anhtr Kelimeler Çift Lümenli Endobronşiyl Tüp; Tek Lümenli Endotrkel Tüp; Hemodinmik Cevp; Bispektrl İndeks Abstrct Aim: In this study, we compred the effects of double lumen endobronchil tube (DLT) nd single lumen endotrchel tube (SLT) intubtion on hemodynmic response in normotensive ptients. Mteril nd Method: The ptients who underwent thorcic surgery or generl surgery were rndomized into two groups prospectively. Ech group hd 41 ptients s DLT intubtion (Group 1) nd single lumen tube intubtion (Group 2). Stndrd nesthesi induction protocol ws performed for ll ptients. The systolic rteril pressure (SAP), distolic rteril pressure (DAP), men rteril pressure (MAP), hert rte (HR), bi-spectrl indexes (BIS) level, nd peripherl oxygen sturtion (SpO2) level were recorded. All dt were recorded fter premediction, before induction, fter induction nd before intubtion nd 1., 3., 5., 7,5, 10, 12,5., 15., nd 20. minutes fter intubtion. Results: The SAP, DAP nd MAP results were significntly higher in Group 1 t 1., 3., nd 5. minutes fter intubtion ccording to Group 2 (p<0.05). There ws no sttisticlly difference between the groups in terms of HR (p>0.05). All hemodynmic prmeters were significntly higher t first minute of the intubtion ccording to fter premediction in Group 1 (p<0.05). When the groups were compred in terms of SpO2 nd BIS, there were no significntly differences between the groups (p>0.05). Discussion: In this study, we observed significntly higher hemodynmic responses ssocited with incresed blood pressure in DLT group. We lso found incresing in HR nd blood pressure t first minute of the intubtion ccording to bsl vlues in sme group. This stte showed tht incresing hemodynmic response to DLT intubtion ws significnt. Keywords Double Lumen Endobronchil Tube; Single Lumen Endotrchel Tube; Hemodynmic Response; Bispectrl Index DOI: /JCAM.3149 Received: Accepted: Published Online: Corresponding Author: Ali Algöz, Attürk Göğüs Hstlıklrı ve Göğüs Cerrhisi Eğitim ve Arştırm Hstnesi, Anesteziyoloji ve Renimsyon Bölümü, 06280, Sntoryum, Ankr, Türkiye. GSM: F.: E-Mil: Journl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Giriş Entübsyon işlemi; hvyolunun çık tutulmsı, hvyolu ve solunumun kontrol edilmesinin ynınd solunum eforunun zltılmsı, spirsyonun önlenmesini de sğlr.[1] Endotrkel entübsyon sırsınd hvyolund bulunn reseptörler meknik ve kimysl etkenler rcılığıyl uyrılırlr [2]. Hv yolunun meknik ve kimysl olrk uyrılmsı respirtuvr ve krdiyovsküler sistemde refleks hemodinmik ynıt oluşturur[2,3]. Endotrkel entübsyon bğlı gelişen bu fizyoptolojik değişiklikler son derece önemlidir. Lringoskopi ve endotrkel entübsyon, semptodrenerjik ktivite rtışıyl ktekolmin slınmsın neden olmktdır. Ktekolmin slınmsı, hstnın kn bsıncınd ve klp tım hızı (KAH) n d yükselmeye ve ritmilere neden olmktdır [4]. KAH dki rtış, kn bsıncınd oln rtış göre klp üzerinde dh fzl yük ve stres oluşturmktdır [5]. Tşikrdi; miyokrdın oksijen tüketimini rttırırken, diystolik dolumu d zltmkt, etkili koroner kn kımı için gerekli süreyi kısltmkt, bu d koroner kn kımını zltmktdır. Meydn gelen bu ynıt koroner rter ve serebrovsküler hstlığı olnlr ile hipertnsiyonu bulunn kişilerde, mevcut ptolojiyi ğırlştırbilmekte htt yşmı tehdit eden kompliksyonlr neden olbilmektedir [2, 5]. Endotrkel entübsyon sırsınd sdece sistemik kn bsıncınd rtış ve tşikrdi meydn gelmemekte, bu rtışın ynı sır pulmoner kn bsıncınd ve intrkrniyl bsınçt d rtış oluşmktdır. [6]. Bu durum, pulmoner ödem ve krdiyk yetmezlik riskini orty çıkrır. Ayrıc oluşn intrkrniyl bsınç rtışı d serebrl knm riskini rttırmktdır [5, 6]. Lringoskopi ve endotrkel entübsyon ile oluşn hemodinmik ynıtın şiddetini nestezi derinliği ve süresi, hstnın yşı, dibet ve klp hstlığı öyküsü etkilemektedir [5]. Özellikle torks cerrhisinde opersyon süresinin uzunluğu, eşlik eden hstlıklr, ileri yş, çift lümenli endobronşiyl tüp (ÇLT) kullnımı hstlrdki hemodinmik ynıtt dh şiddetli bir rtış neden olbilir. Torks cerrhisinde tek kciğer ventilsyonu (TAV) nu sğlmk için ÇLT kullnımı esstır. ÇLT nin ypısl olrk dh geniş çpı ve rijit olmsındn dolyı hstlrd oluşn hemodinmik ynıtın dh şiddetli olmsın ktkıd bulunbilir [7]. Biz bu çlışmmızd bispektrl indeks (BİS) monitörizsyonu ile yeterli nestezi derinliği sğlnn hstlrd ÇLT ve tek lümenli endotrkel tüp (TLT) ile entübsyon sırsınd lringoskopi ve entübsyon lınn hemodinmik ynıtlrın değerlendirilmesini ve krşılştırılmsını mçldık. Gereç ve Yöntem Ağustos Ksım 2013 trihleri rsınd Attürk Göğüs Hstlıklrı ve Göğüs Cerrhisi Eğitim ve Arştırm Hstnesi Anesteziyoloji ve Renimsyon Kliniğinde elektif torks cerrhisi ve genel cerrhi plnlnn, Amerikn Anestezistler Derneği (ASA) I - III risk grubund, Mllmpti skoru 1-2 oln, yş rsı, vücut kitle indeksi (VKİ) rsınd, Goldberg entübsyon skoru [8] 1 oln 82 hst bu çlışmy lınmıştır. Çlışmmız prospektif, kplı zrf yöntemi ile rndomize edilerek tek kör olrk plnlnmıştır. Etik kurul onyı ve bilgilendirilmiş hst onmlrı lınmıştır. Tüm hstlrın preopertif muyenesinde yşı, boyu, vücut ğırlığı, VKİ, cinsiyeti, protokolleri, tnılrı mllmpti skorlrı ve plnlnn girişim kydedilmiştir. İşlem öncesi periferik rter stursyonu (SpO2) % 90 nın ltınd olup ciddi oksijensyon bozukluğu olnlr, sistolik rter bsıncı (SAB) 90 mmhg nın ltınd ve 160 mmhg nın üstü olnlr, KAH 50 tım/dk ltı ve 120 tım/dk üstü olnlr, krdiyovsküler, pulmoner, heptik, renl, nöropsikiytrik, llerjik, endokrin hstlığı olnlr, intrkrnil vsküler ptolojisi bulunnlr (nevrizm, rterio-venöz mlformsyon vb.), lkol ve ilç bğımlılığı bulunn hstlr, bet drenerjik bloker, ntihipertnsif, semptomimetik, klsiyum knl blokeri ve monomin oksidz inhibitörü kullnn hstlr çlışm dışınd bırkılmışlrdır. Ayrıc orotrkel entübsyonu tek seferde ve 30 sniyenin ltınd gerçekleştirilemeyen hstlr çlışmy dhil edilmemiştir. Olgulr 41 er kişilik 2 grup ltınd incelenmiştir. Grup I ÇLT (Robert-Shw tipi Hudson RCI Sheridn mrk) ile entübe edilenleri, Grup II TLT tüp ile entübe edilenleri tnımlmktdır. Her iki grupt d hstlrın cinsiyet ve boylrın uygun ebtt entübsyon tüpleri kullnılmıştır. ÇLT grubu; torks cerrhisi uygulnn hstlrı içermiştir. TLT grubund 34 hst torks cerrhisi, 7 hst genel cerrhi uygulnn hstlrı içermiştir. Ameliythneye lınn hstlr premediksyon odsınd monitörize edilerek, sistolik rter bsıncı(sab), diystolik rter bsıncı (DAB), ortlm rter bsıncı (OAB), klp tım hızı (KAH), periferik oksijen stursyonu (SpO2) ölçümleri lınıp hstlrın temel değerleri olrk kydedilmiştir. İntrvenöz knülsyonu tkiben 500 cc serum fizyolojik verilmiştir. Premediksyon mcıyl hstlr 0.01 mg/kg tropin ve 0.03 mg/kg midzolm intrmüsküler (im) olrk uygulnmıştır. Hstlr opersyon odsın lınrk elektokrdiyogrfi, noninvziv kn bsıncı ve SpO2 monitörizsyonlrı ypıldı. Her iki grupt d hstlr indüksiyondn önce nestezi derinliğini ölçmek için bispektrl indeks (BİS) (BIS XP Pltform, Aspect Medicl Systems Inc, USA) elektrodlrı yerleştirilerek monitorizsyonu ypıldı ve BIS değerleri kydedildi. İndüksiyond 1mg/kg % 2 lidokin, 2 mg/kg propofol ve 1 μg/ kg fentnil ypıldı, BİS değeri 50 ve ltın inmesinden sonr 0.1 mg/kg vekuronyum uygulndı. Anestezi indüksiyonunu tkiben hstlrın entübsyon öncesi SAB, DAB, OAB, KAH ve SpO2 değerleri ölçülüp kydedildi. Endotrkel entübsyon için yklşık 3-4 dkik beklendi. Entübsyon Goldberg Entübsyon Sklsı ile değerlendirildi [8]. Goldberg Entübsyon sklsı; Skor 1 (mükemmel): Trke tüpü rht yerleşti, vokl kordlrı çık ve rektif öksürük gözlenmediğini, Skor 2 (iyi) vokl kordlr çık olmsın rğmen difrgm hereketi, hfif rektif öksürük, Skor 3 (kötü) vokl kordlr hreketli, ort derecede rektif öksürük, Skor 4 (imknsız) vokl kordlrın kplı, şiddetli öksürük olrk değelendirildi. Skor 1 oln hstlr entübe edildi. Anestezi idmesi için % 50 O2, % 50 hv krışımı ve sevoflurn ile sğlndı. Sonrsınd 1, 3, 5, 7.5, 10, 12.5, 15 ve 20. dkiklrd SAB, DAB, OAB, KAH, SpO2 ve BİS değerleri tekrr ölçüldü ve kydedildi. Çlışmmızd; Tp = premediksyon sonrsı lınn bzl değerler, Tiö = indüksiyon öncesi değerler, Teö = indüksiyon sonrsı, entübsyon öncesi değerler, T1 = entübsyon sonrsı 1. dkik değerleri, T3 = entübsyon sonrsı 3. dkik değerleri, T5 = entübsyon sonrsı 5. dkik değerleri, T7.5 = entübsyon sonrsı 7,5. dkik değerleri, T10 = entübsyon sonrsı 10. dkik değerleri, T12.5 = entübsyon sonrsı 12,5. dkik değerleri, T15 = entübsyon sonrsı 15. Dkik değerleri, T20 = entübsyon sonrsı 20. dkik değerleri olrk tnımlnmıştır. 2

3 Hemodinmik değişiklikler hstlrın Tps zmnınd premediksyon odsınd lınn ve bzl değer olrk kbul edilen SAB, DAB, OAB, KAH ve SpO2 değerlerine göre % 20 lik bir frk oluşturduğund nlmlı olrk kbul edildi. Tüm bu şmlr süresince gelişebilecek hipotnsiyon, brdikrdi, bronkospzm, EKG değişiklikleri gibi olsı kompliksyonlr not edildi. Hipotnsiyon OAB nın 60 mmhg nın ltınd, hipertnsiyon SAB 160 mmhg nin üstünde, brdikrdi KAH nın 50 tım/dk. nın ltınd düşmesi olmsı olrk kbul edildi ve ritim değişiklikleri oln olgulr gözlenerek kydedildi. Hipotnsiyond efedrin (5-10 mg), hipertnsiyond gliserol trinitrt ( mg), brdikrdide tropin (0.5 mg), disritmilerde nti-ritmiklerin tedvide kullnılmsı plnlndı. İsttistiksel Yöntem Gruplrdn en z ikisi rsınd OAB ve KAH ortlmlrı yönünden en z % 20 lik bir frkın % 80 güç ve % 5 ynılm düzeyinde isttistiksel olrk önemliliğini test edebilmek için gruplrın her birine en z 41 er denek lınmsı gerektiği görülmüştür. İsttistiksel nlizler IBM SPSS for Windows Version 21.0 pket progrmınd ypıldı. Sürekli syısl değişkenler ortlm ± stndrt spm ile nitelik değişkenler ise syı ve yüzde ile özetlendi. Sürekli syısl değişkenlerin norml dğılım uygunluğu ShpiroWilk s testi ile rştırıldı. Gruplr rsınd syısl değişkenler bkımındn frklılık olup olmdığı bğımsız gruplrd t testi ile incelendi. Ktegorik değişkenler bkımındn gruplr rsınd frklılık olup olmdığın ise ki kre testi ile bkıldı. Kn bsıncı, KAH ve SpO2 değişimleri bkımındn gruplr içinde frklılık olup olmdığı tekrrlı ölçümlerde vryns nlizi ile incelendi. Frklılık bulunmsı durumund ikili krşılştırmlrd Bonferroni testi kullnıldı. Anlmlılık düzeyi p<0.05 olrk lındı. Bulgulr Çlışmy yşlrı 18 ile 60 rsınd değişmekte oln 56 sı erkek 26 sı kdın olmk üzere toplm 82 hst lınmıştır. Gruplr rsınd yş, cinsiyet, boy, kilo, VKİ ve ASA yönünden isttistiksel olrk nlmlı bir frk bulunmdı (p>0.05), (Tblo 1). Şekil 1. Gruplrın sistolik rter bsıncı (SAB) değerlerinin zmn göre değişimi. # Gruplr rsı krşılştırmd isttistiksel nlmlı frklılık, *Grup içi krşılştırmd isttistiksel nlmlı frklılık. Tp: Premediksyon. Tiö: Anestezi indüksiyon öncesi. Teö: Entübsyon öncesi. SAB değerleri için isttistiksel olrk nlmlı düşüklük tespit edildi (p<0.001). Grup 2 de, ise bzl değerlere göre Teö, T5, T7.5, T10, T12.5, T15 ve T20 değerlerinde isttistiksel olrk nlmlı düşüklük sptndı (p<0.001). Gruplr DAB değerleri çısındn krşılştırıldığınd; Grup 1 de Grup 2 ye göre T1, T3 ve T5 dönemlerinde kydedilen sonuçlrd isttistiksel olrk nlmlı yükseklik sptnmıştır (p<0,05). Gruplr kendi içlerinde DAB çısındn bzl değerlere göre krşılştırıldığınd, Grup 1 de, T1 de isttistiksel olrk nlmlı yükseklik (p<0.001); Teö, T10, T12.5, T15 ve T20 değerlerinde isttistiksel olrk nlmlı derecede düşüklük sptndı (p<0.001). Grup 2 de, bzl değerlere göre Teö, T5, T7.5, T10, T12.5, T15 ve T20 de DAB değerleri için isttistiksel olrk nlmlı düşüklük sptndı (p<0.001), (Şekil 2). Tblo 1. Gruplrın demogrfik özellikleri Değişkenler Grup 1 (n=41) Grup 2 (n=41) P Cinsiyet 30/11 26/ Erkek/Kdın (%) (% 73.2/% 26.8) (% 63.4/% 36.6) ASA n(%) I 1 (% 2.4) 5 (% 12.2) II 24 (% 58.5) 21 (% 51.2) III 16 (% 39) 15 (% 36.6) Yş (yıl) 44.9 ± ± Boy (cm) ± ± Vücut ğırlığı (kg) 73.8 ± ± VKİ (kg/m2) 25.3 ± ± ASA: Amerikn Anestezistler Derneği, VKİ: Vücut kitle indeksi. Değişkenler t % ve ortlm ± stndrt spm olrk verilmiştir. SAB değerleri çısındn gruplrrsı krşılştırmd; Grup 1 de Grup 2 ye göre T1, T3 ve T5 değerlerinde isttistiksel olrk nlmlı yükseklik sptndı. (p<0.05), (Şekil 1). Gruplr kendi içlerinde SAB çısındn bzl değerlere göre krşılştırıldığınd; Grup 1 de, T1 de isttistiksel olrk nlmlı yükseklik (p<0.001); Teö, T5, T7.5, T10, T12.5, T15 ve T20 de Şekil 2: Gruplrın DAB değerlerinin zmn göre değişimi. # Gruplr rsı krşılştırmd isttistiksel nlmlı frklılık, *Grup içi krşılştırmd isttistiksel nlmlı frklılık. Tp: Premediksyon. Tiö: Anestezi indüksiyon öncesi. Teö: Entübsyon öncesi. Gruplr OAB değerleri çısındn krşılştırıldığınd; Grup 1 de Grup 2 ye göre T1, T3 ve T5 değerlerinde isttistiksel olrk nlmlı yükseklik sptndı (p<0.05). Gruplr kendi içlerinde OAB 3

4 çısındn bzl değerlere göre krşılştırıldığınd; Grup 1 de, T1 de isttistiksel olrk nlmlı yükseklik (p<0.001); Teö, T7.5, T10, T12.5, T15 ve T20 değerlerinde isttistiksel olrk nlmlı derecede düşüklük sptndı (p<0.001). Grup 2 de, tkip zmnlrınd bzl değerlere göre Teö, T3, T5, T7.5, T10, T12.5, T15 ve T20 de isttistiksel olrk nlmlı düşüklük sptndı. (p<0.001), (Şekil 3). Gruplr SpO2 değerleri çısındn krşılştırıldığınd; tkip zmnlrınd kydedilen sonuçlrd isttistiksel olrk nlmlı frk bulunmmıştır (p>0.05). Gruplr kendi içlerinde SpO2 çısındn Tp bzl değerlerine göre krşılştırıldığınd; Grup 1 de Teö, T1, T3, T5, T10, T12.5, T15 ve T20 de isttistiksel olrk nlmlı yükseklik sptnmıştır (p<0.001). Grup 2 de bzl değerlere göre Teö, T1, T3, T5, T7.5, T10, T12.5, T15 ve T20 de isttistiksel olrk nlmlı yükseklik tespit edildi (p<0.001). Gruplr BİS değerleri çısındn krşılştırıldığınd; her iki grup rsınd kydedilen sonuçlrd isttistiksel olrk nlmlı frklılık gözlenmemiştir (Tblo 2). Tblo 2. Gruplr rsı zmn göre Bispectrl index krşılştırmlrı Grup 1 (n=41) Grup 2 (n=41) p Şekil 3. Gruplrın ortlm rter bsıncı (OAB) değerlerinin zmn göre değişimi. # Gruplr rsı krşılştırmd isttistiksel nlmlı frklılık, *Grup içi krşılştırmd isttistiksel nlmlı frklılık. Tp: Premediksyon. Tiö: Anestezi indüksiyon öncesi. Teö: Entübsyon öncesi. Gruplr KAH değerleri çısındn krşılştırıldığınd; tkip zmnlrınd kydedilen sonuçlrd isttistiksel olrk nlmlı frk bulunmmıştır (p>0.05). Gruplr kendi içlerinde KAH çısındn bzl değerlere göre krşılştırıldığınd; Grup 1 de, T1 de isttistiksel olrk nlmlı yükseklik sptnmıştır (p<0.001). Grup 2 de tkip zmnlrınd bzl değerlere göre isttistiksel olrk nlmlı frk bulunmmıştır (p>0.001), (Şekil 4). Şekil 4. Gruplrın Klp Atım Hızı (KAH) değerlerinin zmn göre değişimi *Grup içi krşılştırmd isttistiksel nlmlı frklılık. Tp: Premediksyon. Tiö: Anestezi indüksiyon öncesi. Teö: Entübsyon öncesi. BIS Ort ± ss BIS Ort ± ss Tiö 96.5 ± ± Teö 39.1 ± ± T ± ± T ± ± T ± ± T ± ± T ± ± T ± ± T ± ± T20 39 ± ± Değişkenler ortlm±stndrt spm(ort ± ss) olrk verilmiştir. BIS: Bispectrl index Tiö: Anestezi indüksiyon öncesi. Teö: Entübsyon öncesi. Trtışm ÇLT ve TLT ile entübsyonun, normotnsif hstlrd hemodinmik ynıt üzerine etkilerinin krşılştırıldığı çlışmmızd; ÇLT nin kullnıldığı olgulrd SAB, DAB ve OAB değerlerinde entübsyon sonrsı 1., 3. ve 5. dkiklrd nlmlı yükseklik tespit edilmiştir. Her iki grupt d BİS ile yeterli nestezi derinliği sğlnmsın ve indüksiyond lidokin ve fentnil kullnılmsın rğmen ÇLT kullnıln olgulrd; bzl değere göre entübsyon sonrsı 1.dk d kn bsıncı ve klp tım hızlrınd nlmlı yükselme tespit edilmiştir. Anestezi sırsınd hemodinmik stbilitenin sğlnmsı morbidite ve mortlitenin önlenmesi çısındn önemlidir. Lringoskopi ve endotrkel entübsyon dolşn ktekolmin seviyelerini rttırmktdır ve bun bğlı olrk rteriyl kn bsıncı ve klp hızınd entübsyonu izleyen dkiklrd rtış gözlenebilmektedir [6, 7]. Ortlm olrk klp tım hızınd 20 tım/dk, sistolik bsınçt 50 mmhg ve distolik bsınçt 30 mmhg lık rtışlr olup; lringoskopi ile bşlmkt, 2-3 dkik içinde mksimum seviyeye ulşmkt ve 5-7 dkik sonr d lringoskopi öncesi seviyeye inmektedir. [9] Endotrkel entübsyon sonrsı suprglottik lndki uyrıy orofrenks ve hipofrenks duyusl reseptörlerinden köken ln iletilerin suprsegmentl ve hipotlmik merkezleri ktive eder. Oluşn eferent uyrı ile glottik, krdik ve serebrl ynıtlr meydn gelir. Adrenl medulldn d sistemik ktekolmin slınımı gerçekleşir. Bunun sonucund [10] Hv yolundki reseptörler lrenksde oldukç zengindir ve reseptör yoğunluğu özellikle trkebronşiyl ypının proksiml kısmınd yoğunlşmıştır. Bütün bunlrın sonucu olrk hemodinmik değişiklikler orty çıkr [11]. Semptodrenerjik ktivitenin şırı ynıtın bğlı hipertnsiyon ve tşikrdiye ilve olrk ekstrsistol, premtür vey bigemine ventriküler tımlr 4

5 meydn gelebilir. Bu tür etkiler sğlıklı bireylerde sorun oluşturmzken, hipertnsif vey iskemik klp hstlığı olnlrd sorun oluşturbilmektedir [12]. Lringoskopi ve entübsyon bğlı oluşn kn bsıncı ve klp hızı rtışı koroner rter hstlrınd myokrdiyl oksijensyonu zlttığındn myokrdiyl iskemi ve infrkt sebep olbilmektedir. Geçici hiperdinmik cevp bile semptomtik ortik nevrizmsı, ykın zmnd geçirilmiş myokrd infrktüsü, serebrl nevrizm ve intrkrniyl hipertnsiyonu oln hstlrd ciddi kompliksyonlr yol çbilir [13]. Endotrkel entübsyon normotnsif y d hipertnsif hstlrd hemodinmik ynıt ile ilgili birçok çlışm vrdır. Sitoh ve rk [14] yptıklrı çlışmd entübsyon sonrsı ortlm rteryl bsıncının kontrol grubun göre mmhg rttığı, entübsyon öncesine göre ise mmhg dh yüksek olduğu tespit edilmiştir. Alnoğlu ve rk. entübsyon sonrsı oluşn hemodinmik ynıtın hipertnsif hstlrd dh şiddetli olduğu sonucun vrmışlrdır [15]. Arştırmcılr bu durumun rtn ktekolmin seviyesi ve periferl venlerdeki hipersensitiviteye bğlı olduğu sonucun vrmışlrdır [16]. Bu çlışmlr TLT ile entübsyon ypıln hstlrı kpsmktydı. Bizim çlışmmız TLT grubund isttistiksel olrk nlmlı olms d entübsyonu izleyen erken dönemde bzl değerlere göre hemodinmik prmetrelerde rtış gözlemledik. Çlışmmızın normotnsif ve krdiyk hstlık öyküsü olmyn hstlrı içermesi ve indüksiyond kullndığımız lidokin nedeni ile bu rtış sınırlnmış olbilir. Entübsyon sonrsı gelişen tşikrdi sıklıkl krşılşıln bir durumdur ve bu durumun önlenmesinde nestezik jnlr ek olrk deksmedetomidin, esmolol ve lidokin gibi birçok jn kullnılmıştır [17-19]. Bizim çlışmmızd KAH lrınd ÇLT grubund bzle göre isttistiksel olrk nlmlı frklılık tespit edilmesine rğmen, bu rtışlr mediksyon gerektirmeyecek düzeyde ve sürede olmuştur. Bu sınırlı hemodinmik ynıtın hst seçimimiz, yeterli premediksyon, indüksiyond uyguldığımız lidokin ve BİS le sğldığımız nestezi derinliği ile ilgili olduğunu düşündük. Entübsyon tüpünün hv yolundki loklizsyonundki yerine bğlı olrk krdiyovsküler cevpt frklılıklr olbilmektedir. Akciğer meliytlrınd cerrhi görüşü ve mnüplsyonu kolylştırmk; kn, sekresyon ve enfekte mterylin diğer kciğere geçişini önlemek mcıyl TAV uygulnmktdır. Yine video yrdımlı cerrhi girişimler (VATS) gibi miniml invziv girişimlerde TAV u dolyısı ile ÇLT kullnımı kesinlikle gereklidir [20]. TAV d meliyt süresi kıslmkt ve tek kciğer söndürüldüğü için retrksiyon ve mnüplsyon bğlı kciğer hsrı önlenmektedir. ÇLT ile bu vntjlr sğlnmkl birlikte; TLT ile entübsyon göre frklı hemodinmik ynıtlr gözlenebilmektedir [1]. Bunun sebebi ÇLT nin TLT e göre trked dh fzl yol ktetmesi, çpının dh klın olmsı ve endobronşil tüpün distl ucunun kıvrık olmsı olbilir. Ayrıc etkili olbilecek bir diğer fktör TLT de sdece trked kf olmsın rğmen, ÇLT de hem trkel hem de bronşiyl kf bulunmsı olbilir. Thompson ve rk [18] lringoskopi ve ÇLT ile entübsyon sonrsınd plzm norepinefrin seviyesindeki rtış bğlı olrk, hemodinmik cevplrd yükselme tespit etmişlerdir. ÇLT ile entübsyond kontrol grubund kn bsıncı ve klp hızınd 1-2 dk d mksimum rtm ve 5dk içinde bzl değerlere dönüş görülmüştür. Bizim çlışmmızd d ÇLT ile entübsyon ypıln grupt ortlm SAB, DAB ve OAB değerlerinde 1., 3. ve 5.dk d nlmlı yükseklik bulunmuştur. Yoo KY ve rk [21] yptıklrı bir çlışmd normotnsif hstlrd ÇLT ile TLT kullnımı sırsınd OAB ve KAH değerleri çısındn gruplr rsınd herhngi bir frklılık sptmmışlrdır, nck ÇLT grubund pressör cevbını dh uzun bulmuşlrdır. Ayrıc hipertnsiyon öyküsü oln hstlrd her iki grupt d hemodinmik ynıtın dh şiddetli olduğu sonucun vrmışlrdır. Bizim çlışmmızd KAH çısındn her iki grup benzer olmsın rğmen, ÇLT grubund bzl değere göre 1.dk d nlmlı yükseklik sptnmıştır. Artış süresi ile ilgili değişik çlışmlr vrdır. Pipnmekporn ve rk [17] yptıklrı çlışmd ÇLT ile entübsyon bğlı olrk rtmış SAB, DAB ve OAB tespit etmişlerdir. Hemodinmik ynıtın deksmedetomidin ile bskılndığı, entübsyon sonrsı 4. dkikdn itibren hem deksmedetomidin hem de kontrol grubund, hemodinmik ynıtlrd düşüş bildirmişlerdir. Klp hızınd kontrol grubund entübsyon sırsınd, deksmedetomidin grubund 1.dk d bzl değerlere göre yükseklik bulunmuştur. Çlışmmızd d 5. dkikdn itibren SAB, DAB ve OAB değerlerinde her iki grupt düşüş izlenmiştir. TLT ile entübsyon çlışmlrınd benzer hemodinmik ynıtlr gözlenmektedir. Qi ve rk nın [19] ypmış olduğu çlışmd rteriyel bsınçlrd rtış tespit edilmiş ve lidokin ile bu ynıtlrd zlm görülmüştür. Çlışmmızd TLT grubund bzl değerlere göre entübsyon sırsınd hemodinmik ynıtt rtm olmmsın rğmen, ÇLT grubund bzle göre 1.dk tüm hemodinmik ynıtlrd rtm görülmüştür. Bu d bize ÇLT yerleştirilirken nestezi indüksiyonund hemodinmik ynıtı bskılyck jnlrın hem doz hem de etkinlik çısındn dh dikktli kullnılmsı gerekliliğini düşündürmüştür. Göğüs cerrhisinde gelişebilecek kompliksyonlrı önlemek çısındn dh dikktli olmmız gerekeceği knısın vrdık. BİS değeri 70 in ltın indikçe htırlm olsılığı drmtik olrk düşer. BİS indeksi 60 ın ltın indiğinde hstnın bilinçli olm olsılığı çok düşüktür. BİS indeks değerleri 40 ın ltın indiğinde nestezinin EEG üzerinde dh fzl etkisi olduğu gösterilmektedir. BİS indeks değerlerinin genel nestezi sırsınd rsınd tutulmsının yeterli hipnotik etkiyi sğldığı bildirilmiştir [22]. Iselin Chves ve rk [23] yptıklrı bir çlışmd orotrkel entübsyonun BİS değerlerinde ve hemodinmide değişiklik yptığını bulmuşlrdır. Sonuç olrk orotrkel entübsyon en önemli stimuluslrdn biridir ve bu uyrının BİS üzerinde yptığı değişiklik nestezi derinliğini sptmd ve güvenli entübsyon uygulm konusund bize yol gösterici olbilir. Bizim çlışmmızd her iki grupt d entübsyon sonrsınd BİS ölçümlerinde hfif bir yükselme gözlenmiştir. Entübsyon öncesi preoksijensyonun mcı, vücuttki O2 depolrını rttırmk ve hemoglobinin destürsyonunu önlemektir. Frklı tekniklerin uygulndığı çlışmlrd benzer PO2 değerleri elde edilmesine rğmen destürsyon zmnlrının frklı olduklrı sptnmıştır [24]. Yüksek riskli hst grubu dışındki hstlr ve zor entübsyon riski olmyn hst gruplrınd iyi bir preoksijenizsyonl destürsyon sık krşılşıln bir durum değildir [25]. ÇLT ile entübsyon sırsınd ve sonrsınd tek kciğer ventilsyonun geçilmeden önceki erken dönemde, destürsyon gelişmesi ile ilgili herhngi bir çlışmy rstlm- 5

6 dık. Anck prosedürün uzun sürmesi ve gerektiğinde fiberoptik bronkoskopl doğrulm sırsınd destürsyon gelişebileceğini düşünmekteyiz. Biz çlışmmızd her iki grub d preoksijenizsyon uyguldık ve çlışm süresince hstlrd destürsyon ile krşılşmdık. Sonuç olrk çlışmmız normotnsif hstlrd 1mg/kg lidokin ve ve 1 μg/kg fentnil uygulnmsın ve BIS ile yeterli nestezi derinliği sğlnmsın rğmen ÇLT ile entübsyon sonrsı 1.dk d hipertnsif ve tşikrdik ynıtın bskılnmdığını, TLT ile entübsyon kıysl ilk 5 dk süresince dh fzl hipertnsif ynıt lındığını göstermiştir. Bu durum özellikle koroner rter hstlığı ve hipertnsif hstlık öyküsü bulunn hstlrd; ÇLT ile entübsyon öncesi dh dikktli olunmsı gerektiği ve hemodinmik ynıtı bskılmk için dh efektif jn kullnılmsı gerekliliğini düşündürmüştür. Kynklr 1. Morgn GE, Mikhil MS, Murry MJ, editors. Airwy mngement. In:Clinicl Anesthesiology 4th ed. New York:Lnge Medicl Books/McGrw-Hill Medicl Publishing Division;2006.p Hmy Y, Dohi S. Differences in crdiovsculr response to irwy stimultion t different sites nd blockde of the responses by lidocine. Anesthesiology 2000;93(1): Kpln JD, Schuster DP. Physiologic consequences of trchel intubtion. Clin Chest Med 1991; 12(3): Edwrds ND, Alford AM, Dobson PMS, Pecock JE, Reilly CS. Myocrdil ischemi during trchel intubtion nd extubtion. Br J Anesth 1994;73(4): Uysl H, Tezer E, Türkoğlu M, Aslnrgun P, Bşr H. The effects of dexmedetomidine on hemodynmic responses to trchel intubtion in hypertensive ptients:a comprison with esmolol nd sufentnyl. J Res Med Sci 2012;17(1): Shribmn AJ, Smith G, Achol KJ. Crdiovsculr nd ctecholmine responses to lryngoscopy with nd without trchel intubtion. Br J Anesth 1987;59(3): Mguire A, Thompson JP, Guest C, Sdler P J, Strupish JW, West KJ. Comprison of the effects of intrvenous lfentnil nd esmolol on the crdiovsculr response to double lumen endobronchil intubtion. Anesthesi 2001;56(4): Goldberg ME, Lrijni GE, Azd SS, Sosis M, Seltzer JL, AscherJ, et l. Comprison of trchel intubting conditions nd neuromusculr blocking profiles fter intubting doses of mivcurium chloride or succinylcholine in surgicl outptients. Anesth Anlg 1989;69(1): Kyhn Z. Entübsyonun Fizyoptolojik etkileri ve Kompliksyonlr. Klinik Anestezi 3. Bskı, Logos Yyıncılık, İstnbul 2004; Bekker A, Sturitis MK. Dexmedetomidine for neurologicl surgery. Neurosurgery 2005;57(1): Widdicombe JG. Pulmonry nd respirtory trct receptors. Review. J Exp Biol 1982;100: Miller RD. Miller s nesthesi. Phildelphi:Elsevier Churchill Livingston. 6th ed.2006;42. p Montes FR, Girldo JC, Betncur LA, Rincón JD, Rincón IE, Vnegs MV, et l. Endotrchel intubtion with lightwnd or lryngoscope results in similr hemodynmic vritions in ptients with coronry rtery disese. Cn J Anesth 2003;50(8): Sito N, Mikw K, Kitmur S, Mekw N, Goto R, Yku H, et l. Effects of trimetphn on the crdiovsculr response to trchel intubtion. Br J Anesth 1991;66(3): Alnoğlu Z, Ateş Y, Yilmz AA, Tüzüner F. Is there n idel pproch for rpidsequence induction in hypertensive ptients? J Clin Anesth 2006;18(1): Low JM, Hrvey JT, Prys-Roberts C, Dgnino J. Studies of nesthesi in reltion to hypertension. VII: Adrenergic responses to lryngoscopy. Br J Anesth 1986;58(5): Pipnmekporn T, Punjswdwong Y, Chruluxnnn S, Lpistepun W, Bunburphong P. The effect of prophylctic dexmedetomidine on hemodynmic disturbnces to double-lumen endotrchel intubtion: prospective, rndomized, double-blind, nd plcebo-controlled tril. Anesthesiol Res Prct 2013; DOI: /2013/ Thompson JP, West KJ, Hill AJ. The crdiovsculr responses to double lumen endobronchil intubtion nd the effect of esmolol. Anesthesi 1997;52(8): Qi DY, Wng K, Zhng H, Du BX, Xu FY, Wng L, et l. The efficcy of intrvenous lidocine versus plcebo on ttenuting crdiovsculr response to lryngoscopy nd trchel intubtion: systemtic review of rndomized controlled trils. Minerv Anestesiol 2013;79(12); Ökten İ. Videotorkoskopi; Günümüzdeki durumu. Türk Göğüs Klp Dmr Cer Derg 2005; 13(4): Yoo KY, Jeong CW, Kim WM, Lee HK, Jeong S, Kim SJ, et l. Crdiovsculr nd rousl responses to single-lumen endotrchel nd double-lumen endobronchil intubtion in the normotensive nd hypertensive elderly. Koren J Anesthesiol 2011;60(2): Avidn MS, Zhng L, Burnside BA, Finkel KJ, Serlemn AC, Selvidge JA, et l. Anesthesi wreness nd the bispectrl index. N Engl J Med 2008;358(11): Iselin Chves IA, Flishon R, Sebel PS, Howell S, Gn TJ, Sigl J, et l. The effect of the interction of propofol nd lfentnil on recll, loss of consciousness, nd the Bispectrl Index. Anesth Anlg 1998;87(4): Vlentine SJ, Mrjot R, Monk CR. Preoxygention in the elderly: comprison of the four-mximl-breth nd three-minutes techniques. Anesth Anlg 1990;71(5): Preusser BA, Stone KS, Gonyon DS, Winninghm ML, Groch KF, Krl JE. Effects of two methods of preoxygention on men rteril pressure, crdic output, pek irwy pressure, nd post suctioning hypoxemi. Hert Lung 1988:17(5); Çıkr Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çıkr çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemiştir. 6

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması Klinik Arştırm Elektif Sezryen Opersyonlrınd Frklı Yöntemlerinin Yenidoğndki Etkilerinin Krşılştırılmsı The Effects of Different Anesthesiologicl Methods Used t Elective Ceserin Sections on New Borns Firdevs

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar Europen Hert Journl doi:10.1093/eurhertj/ehp337 ESC KILAVUZLARI Klp dışı cerrhide preopertif krdiyk riskin değerlendirilmesi ve periopertif krdiyk tedviye ilişkin kılvuzlr Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC)

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç Dr.Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği TAV akciğer

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Derneğimiz ve Sağlık Bakanlığı İstanbul da ortak ÇİYAD Kursları Düzenlemeye başladı

Derneğimiz ve Sağlık Bakanlığı İstanbul da ortak ÇİYAD Kursları Düzenlemeye başladı Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bkım Derneği Yyını Güncel Bhr 2007 Derneğimiz ve Sğlık Bknlığı İstnbul d ortk ÇİYAD Kurslrı Düzenlemeye bşldı Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bkım Derneği ile İstnbul İl Sğlık Müdürlüğü

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet TURKMIA 10 Proceedings 7 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Mobil Uygulmlr ile Kişiye Özel Sğlık Uygulmlrın Bir Örnek; Diyet Şengül Sngu TALAK, Müge ÖZYURT, Gözde ŞAHİN Ahmet ŞAHİN Beslenme ve

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçnlrd Foeniculum vulgre P. mill. (rezene) tohumlrının kn kolesterol seviyesi üzerine etkisi Hnefi Özbek 1, Nureddin Cengiz 2, Aydın Him 3, Serdr Uğrş 4, Fevzi Özgökçe

Detaylı

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması İnşt Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomtik Tsrım İlkeleriyle Oluşturulmsı Öğr. Gr. Mert UZUN (mertuzunn@gmil.com) Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (scebi@yildiz.edu.tr) İçindekiler Amç Yöntem Bulgulr

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR TMMOB İNŞAAT MÜHENDİLERİ ODAI İTANBUL ŞUBEİ YAPI TAARIM KURLARI YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR Prof. Dr. Zeki Cele İstnbul Teknik Üniversitesi, İnşt Fkültesi Betonrme Yılr ve Derem

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİPERLİPİDEMİ TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIN HASTALIK VE TEDAVİLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hzırlyn İhsn BÜYÜK Dnışmn Doç. Dr. M. Betül

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu 10 ISSN:2149-455X Olgu Sunumu / Cse Report Progresif Suprnükleer Plsi: İki Olgu Sunumu Progressive Suprnucler Plsy: Two Cse Reports Mustf Ceyln 1, Bekir Enes Demiryürek 2, Bilgehn Atılgn Acr 3, Ayl Neslihn

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 2 Uluslr rsı Demir Çelik Sempozyumu (IISS 15), 1-3 Nisn 2014, Krbük, Türkiye BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Ön çapraz bağ tamiri yapılan kişilerde postüral kontrolün incelenmesi

Ön çapraz bağ tamiri yapılan kişilerde postüral kontrolün incelenmesi Fizyoterpi Rehbilitsyon. 2005; 16(1):17-24 Ön çprz bğ tmiri ypıln kişilerde postürl kontrolün incelenmesi Ftm Ünver, Figen Özkn, Bülent Ülkr Ünver F, Özkn F, Ülkr B. Ön çprz bğ tmiri ypıln kişilerde postürl

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Arştırm Mklesi / Reserch Article Ankr Üniversitesi Tıp Fkültesi Mecmusı 2009, 62(4) Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Ktkısı Contribution of

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Konum, Hız e İme - Newton Knunlrı 2. MDDESEL NOKTLRIN KİNEMTİĞİ - Doğrusl Hreket - Düzlemde Eğrisel

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

Evaluation of Fetal Lung Ultrasound Images by Digital Texture Analysis Methods l

Evaluation of Fetal Lung Ultrasound Images by Digital Texture Analysis Methods l e r Ar þ t ý r m Evlution of Fetl Lung Ultrsound Imges by Digitl Texture Anlysis Methods l n i j ri O O i g in Fetl Akciğer Ultrsonogrfik Görüntülerinin Dijitl Doku Çözümlemesi ile Değerlendirilmesi h

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu Europen Hert Journl (2009) 30, 2493 2537 doi:10.1093/eurhertj/ehp297 ESC KILAVUZLARI Pulmoner hipertnsiyon tnı ve tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Solunum Derneği (ERS) Pulmoner Hipertnsiyon

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pmukkle Univ Muh Bilim Derg, 22(2), -5, 26 Pmukkle Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pmukkle University Journl of Engineering Sciences Türkçe ses tnım sistemlerinde dil modeli boyutunun doğruluk

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

BİR BİNA MODELİNİN TİTREŞİMLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ

BİR BİNA MODELİNİN TİTREŞİMLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ 15. ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU Niğde Üniv. Mühendislik Fkültesi 16-18 Hzirn 2011 BİR BİNA MODELİNİN TİTREŞİMLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ Hsn Ömür ÖZER*, Nurkn YAĞIZ** (*) İstnbul Üniversitesi, Teknik

Detaylı

Dersin Adı Kodu Sınıf Hücre ve Doku Sistemleri TIP 102 1.SINIF/1. Yarıyıl / Güz 102 54 9

Dersin Adı Kodu Sınıf Hücre ve Doku Sistemleri TIP 102 1.SINIF/1. Yarıyıl / Güz 102 54 9 Dersin Adı Kodu Sınıf Teori Uygulm Hücre ve Doku Sistemleri TIP 2.SINIF/. Y / Güz 2 54 9 Önkoşullr Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Anltım, Trtışm, Soru-Ynıt, İnterktif Sum,

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

Comparison of Isoflurane Inhalation and Midazolam in Geriatric ICU Patients

Comparison of Isoflurane Inhalation and Midazolam in Geriatric ICU Patients e r l Ar þ t ý r m Comprison of Isoflurne Inhltion nd Midzolm in Geritric ICU Ptients n i j ri O O i g in Geritrik Yoğun Bkım Hstlrınd İzoflurn İnhlsyonu ile Midzolm ın Krşılştırılmsı h c r s Re l Geritrik

Detaylı

Perinatal Outcomes in Women with Preeclampsia: Experience of a Tertiary Referral Center

Perinatal Outcomes in Women with Preeclampsia: Experience of a Tertiary Referral Center e r l Ar þ t ý r m Perintl Outcomes in Women with Preeclmpsi: Experience of Tertiry Referrl Center n i j ri O O i g in Preeklmpsi Tnılı Gebelerin Perintl Sonuçlrı: Bir Tersiyer Referns Merkezinin Deneyimleri

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA.

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA. OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA Okty EMİR Doktor Tezi Dnışmn: Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA Afyonkrhisr 2007

Detaylı

The Effect of IVIG on Superoxide Generation in Primary Humoral Immunodeficiencies

The Effect of IVIG on Superoxide Generation in Primary Humoral Immunodeficiencies e r l Ar þ t ý r m The Effect of IVIG on Superoxide Genertion in Primry Humorl Immunodeficiencies n i j ri O O i g in Humorl İmmun Yetmezlikli Hstlrd IVIG Tedvisinin Süperoksid Üretimine Etkisi h c r s

Detaylı

Deneysel aortik iskemi-reperfüzyonda beta-glukanın böbrek hasarı üzerine etkisi

Deneysel aortik iskemi-reperfüzyonda beta-glukanın böbrek hasarı üzerine etkisi Türk Göğüs Klp Dmr Cerrhisi Dergisi Turkish Journl of Thorcic nd Crdiovsculr Surgery Deneysel ortik iskemi-reperfüzyond ın böbrek hsrı üzerine etkisi The effect of bet-glucn on kidney injury in experimentl

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER TANIMLAR :, b, R ve 0 olmk üzere denklem denir. b = 0 denklemine, ikini dereeden bir bilinmeyenli Bu denklemde, b, gerçel syılrın

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi *

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, 11 () 1-6 Domtes Çeşitlerinde Depolm Süresinin Bzı Meknik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * Yeşim Benl YURTLU 1 Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 11.1.5 Öz: Bu çlışmd, domtes çeşitlerinde

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

Huş Odununun Kayın Odununa Alternatif Olarak Kontrplak Üretiminde Değerlendirilmesi

Huş Odununun Kayın Odununa Alternatif Olarak Kontrplak Üretiminde Değerlendirilmesi 50 Odununun Kyın Odunun Alterntif Olrk Kontrplk Üretiminde Değerlendirilmesi Evren Osmn ÇAKIROĞLU 1*, İsmil AYDIN 2 1 Artvin Çoruh Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mobily ve Dekorsyon Bölümü/Artvin 2 Krdeniz

Detaylı

Akciğer Kanserinde PET/BT

Akciğer Kanserinde PET/BT 326 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Akciğer Knserinde PET/BT Recep Svş TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 326-339 ÖĞRENME HEDEFLERİ Pozitron Emisyon Tomogrfi/Bilgisyrlı Tomogrfi (PET/BT) Cihzını, Kullnıln

Detaylı

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI BİR PROE FMEA GELİŞTİRMEK (Q 9000 - üçüncü bsk) Proses sorumlusu mühendis, Proses FMEA hzrlklrnd kendisine yrdmc olbilecek tüm dokümnlr ship olmldr. Proses FMEA, bir prosesin ne olms ve ne olmms konusundki

Detaylı

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT **

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT ** Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (22) 16(2): 35-46 Üzüm Muhfzsınd Gri Küf den (Botrytis cinere Pers:Fr.) Kynklnn Klite Kybı ve Çürümelerin Ultrviolet-C (UV-C) Işık Uygulmlrı ile Önlenmesi Üzerine Bir Arştırm

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu Europen Hert Journl (2009) 30, 2493 2537 doi:10.1093/eurhertj/ehp297 ESC KILAVUZLARI Pulmoner hipertnsiyon tnı ve tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Solunum Derneği (ERS) Pulmoner Hipertnsiyon

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Montaj ve kullanım kılavuzu: ROBA kayar göbekler boyut 0 12

Montaj ve kullanım kılavuzu: ROBA kayar göbekler boyut 0 12 Lütfen kullnım kılvuzunu dikktle okuyun ve on riyet edin! Aksi tutumlr fonksiyon rızlrın vey kvrmnın devre dışı klmsın neden olbilir ve bun bğlı olrk hsrlr d söz konusu olbilir. Mevcut montj ve kullnım

Detaylı