Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri. Cüneyt Ertürk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri. Cüneyt Ertürk"

Transkript

1 Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri Cüneyt Ertürk

2 Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri 199'lı yılların başından bu yana sürekli azalma eğilimi gösteren yatırım teşvik tedbirleri 2 yıllık bir süreçten sonra eski günlerine dönme sinyalleri vermiş bulunmaktadır. Kanaatimizce Ekonomi Bakanlığı elinden geleni yapmıştır. Bundan sonra sıra yatırımcılara gelmiştir. Artık Türkiye turizm sektörü açısından yatırım yapılabilir ülke limitlerini çoktan aşmıştır. Şimdi bu desteklerden ve bunların rakamsal karşılıklarından bahsedeceğiz.

3 I. Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri Turizm sektörüne sağlanan devlet destekleri dört ana başlık altında toplanabilir. Bunlar; 1. Turizm Yatırım, Turizm İşletme Belgeleri Sahiplerine Sağlanan Devlet Destekleri 2. Yatırım Teşvik Belgesi Sahiplerine Sağlanan Devlet Destekleri 3. Turizm Sektörüne Sağlanan Diğer Devlet Destekleri 4. Sağlık Turizmine Sağlanan Devlet Destekleri

4 II.Turizm Yatırım, Turizm İşletme Belgeleri Sahiplerine Sağlanan Devlet Destekleri Turizm belgeli yatırım ve işletmeler turizm teşvik kanunu uyarınca elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler. Turizm İşletme Belgesi sahibi tesislere 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu nun 5/b maddesi kapsamında 5 yıl süre ile emlak vergisi muafiyeti uygulanmaktadır. Turizm Bakanlığı tarafından verilen turizm yatırım ve işletme belgesine sahip tesislerin haiz olduğu belgeler açma izni olarak değerlendirilmektedir. Bu nitelikteki açma izninin 2559 sayılı Kanunun 7 ve Ek 8 inci maddelerinin aksine mahallin en büyük mülki amiri tarafından değil, Turizm Bakanlığı'nca verilmesi benimsenmiştir. Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler bina-inşaat harcından muaf tutulmuştur.

5 III.Yatırım Teşvik Belgesi Sahiplerine Sağlanan Devlet Destekleri Yatırım Teşvik Belgesi sahibi turizm yatırımlarına sağlanan destekleri incelemeden önce, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak hazırlanan bölgeleri incelemekte yarar bulunmaktadır. 1.Bölge Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç), Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova 3. Bölge Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak 4. Bölge Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Dizce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas 5. Bölge Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat 6. Bölge Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri

6 Yatırım Teşvik Belgesi Sahiplerine Sağlanan Devlet Destekleri Turizm Sektörü nde bölgesel desteklerden İstanbul ili hariç tüm bölgelerde gerçekleşecek olan 3 yıldızlı veya üzerindeki tesisler (Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında "3 yıldız ve üzeri" şartı aranmayacaktır) ilişkin yatırımlar faydalanabilecektir. 6. Bölge için ise 5. TL asgari yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımcılar herhangi bir başka şart aranmaksızın teşvik belgesine bağlanabilecektir. İstanbul ilinde gerçekleşecek olan yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanamayacak olup, 1.. TL asgari Sabit Yatırım Tutarı nın üzerinde gerçekleşen yatırımlar sadece KDV istisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti desteklerinden yararlanabilecektir.

7 Yatırım Teşvik Belgesi Sahiplerine Sağlanan Devlet Destekleri Destek Unsurları İstanbul 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge KDV İstisnası Var Var Var Var Var Var Var Gümrük Vergisi Muafiyeti Var Var Var Var Var Var Var KKDF İstisnası Var Var Var Var Var Var Var Vergi İndirimi Yok 15% 2% 25% 3% 4% 5% Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yok 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 1 Yıl Yatırım Yeri Tahsisi Yok Var Var Var Var Var Var İç Kredi 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 puan Faiz Desteği* Yok Yok Yok Döviz Kredisi 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği Yok Yok Yok Yok Yok Yok 1 Yıl Gelir Vergisi Stopajı Desteği Yok Yok Yok Yok Yok Yok 1 Yıl *Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz desteği tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla beşyüzbin, altıyüzbin, yediyüzbin ve dokuzyüzbin Türk Lirasını geçemez.

8 Yatırım Teşvik Belgesinin Finansal Etkilerine İlişkin Örnek Çalışma Teşvik belgesi sahibi turizm yatırımlarına sağlanan desteklerin yatırıma etkisini daha iyi anlayabilmek için bir yatırım varsayımı üzerinden gitmekte fayda bulunmaktadır; Yatırım Türü: 5 yıldızlı Otel, 12 yatak Toplam Sabit Yatırım Tutarı: 1.. TL Bina-İnşaat Harcaması: 5.. TL Makine-Teçhizat Harcaması: 5.. TL Yerli Makine Teçhizat: 3.. TL İthal Makine Teçhizat: 2.. TL İstihdam: 6 Kişi Finansman: %5 Özkaynak, %5 Kredi

9 Yatırım Teşvik Belgesinin Turizm Yatırımlarına Finansal Etkisi Destek Unsurları İstanbul 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge KDV İstisnası 45., 45., 45., 45., 45., 45., 45., Gümrük Vergisi Muafiyeti* 6., 6., 6., 6., 6., 6., 6., KKDF İstisnası* 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., Vergi İndirimi 1.5., 2.., 2.5., 3.., 4.., 5.., Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 316.8, 475.2, 792., 95.4, , , İç Kredi Faiz Desteği** Döviz Kredisi Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği , Gelir Vergisi Stopajı Desteği 864., TOPLAM 63., , , , , , , Yatırımı Karşılama Oranı %

10 Yatırım Teşvik Belgesi Sahiplerine Yatırım Yeri Tahsisi Sağlanan Devlet Destekleri İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilecek rayiç değerin turizm yatırımları için iki katından az olmayan yatırımlar yatırım yeri tahsisinden yararlanabilecektir. Teşvikten yararlanacak gerçek veya tüzel kişiler lehine; taşınmazlar üzerinde, ilk yıl için emlak vergi değerinin yüzde üçü oranında takdir edilecek bedel karşılığında kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilebilir.

11 Yatırım Teşvik Belgesi Sahiplerine Sağlanan Devlet Destekleri Öncelikli Yatırım Konuları Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları öncelikli yatırım konuları arasında yer almaktadır. Bu da söz konusu yatırımların 5. Bölgede uygulanan desteklerden faydalanacağı anlamına gelmektedir. 6. Bölgedeki yatırımlar bu bölgelerde yer alsalar da yine 6. Bölge desteklerinden faydalanmaya devam edecektir. Bu noktada Ekonomi Bakanlığı nın Nisan ayında yayımlamış olduğu sunumda yer alan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri listeleri aşağıda yer almaktadır. Yayımlanacak olan tebliğle bu listede değişiklikler yapılabileceğini hatırlatmakta fayda görmekteyiz

12 Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri Adana Karataş Yumurtalık KTKGB Ankara Kızılcahamam KTKGB Antalya (Kuzey) KTKGB Antalya Demre KTKGB Antalya Kemerağzı-Kundu KTKGB Antalya Kent Merkezi KTKGB Antalya Oymapınar KTKGB Aydın Didim KTKGB Balıkesir-Marmara Güneyi Adalar KTKGB Çankırı Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe KTKGB Denizli Termal KTKGB Edirne Çanakkale Saroz Körfezi KTKGB Elazığ Harput KTKGB Elazığ Tunceli Fırat Havzası KTKGB Erzincan Ergan Dağı KTKGB İzmir Bergama-Allanoi-Manisa Soma Menteşe Termal KTKGB İzmir Dikili Termal KTKGB Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı KTKGB Kuzey Van Gölü Selçuklu KTKGB Mersin Tarsus Gülek Karboğazı KTKGB Mersin Tarsus KTKGB Muğla Milas Fesleğen KTKGB Nevşehir Kapadokya KTKGB Ordu Bolaman KTKGB Rize Anzer KTKGB Rize Çamlıhemşin Ayder KTKGB Samsun Ayvacık KTKGB Şanlıurfa Kent Merkezi KTKGB

13 IV. Turizm Sektörüne Sağlanan Diğer Devlet Destekleri 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 13 üncü maddesine göre Turizm Bakanlığından belgeli konaklama işletmelerinin ihracatçı sayılması için sağlamaları gereken döviz miktarına ilişkin karar 18/8/29 tarihli sayılı Bakanlar Kurulu nun 29/15299 sayılı kararında açıklanmıştır. Buna göre bu kapsama giren konaklama tesislerinin yurtdışından sağlayacakları asgari döviz miktarı 1 milyon ABD Doları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartı sağlayan turizmciler 14 Kasım 21 tarihinde Resmi Gazete de yer alan Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın Ve Turizm Tanıtma Ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ kapsamındaki desteklerden faydalanabilmektedir. Buna göre;

14 Destek Tanımı Destek İçeriği Maksimum Destek Tutarı Yatırımcının Yıllık Yararlanma Hakkı Yurtdışı turizm fuarlarına katılım Bakanlık tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurtdışı turizm fuarlarına Bakanlık standı dışında katılan ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde grup olarak bölge tanıtımı yapacak işletmelerin; Yer kirası ile stand inşası ve dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde % 5 si ödenir. Bu miktar her fuar için 2. (yirmibin) ABD Dolarını geçemez. 5 fuar * 2. $= 1. $ Ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde Bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin 1. (onbin), grup öncülüğünde grup olarak, tesisleri ile birlikte bölge faaliyetlerinde 25. tanıtımı amacıyla yurtdışında gerçekleştirecekleri, (yirmibeşbin) ABD Dolarını kokteyl, çalıştay, sergi ve benzeri etkinliklere ilişkin yer geçemez. kirası, ikram ve organizasyon giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %5 si ödenir. Yurtdışında gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama faaliyetleri Bölge tanıtımı için hazırlanan projeleri kapsamındaki reklam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %5 si ödenir. Reklam faaliyetlerinde ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 4. (kırkbin), grup faaliyetlerinde 15. (yüzellibin) ABD Dolarını geçemez. Maksimum 15. $ Mali yıl içinde yapılacak ödemeler toplamı, bireysel işletmeler için 15. (yüzellibin), grup faaliyetlerinde 75. (yediyüzellibin) ABD Dolarını geçemez. TOPLAM 25. $

15 V. Sağlık Turizmine Sağlanan Devlet Destekleri Bir zamanlar sadece belirli kesim için niş bir alternatif olan tıp turizmi yaygın bir faaliyete dönüşmekte ve birçok gelişmiş ülkede çoğunluk için güvenilir bir seçenek haline gelmektedir. Bu sürecin farkında olan hükümet; özel önem verdiği sağlık turizmi sektörüne bugüne kadar rastlanılmayacak büyüklükte teşvikler vermektedir. Ucuz iş gücü, tam kapasite kullanılmayan turizm tesisleri, uygun iklim ve coğrafya gibi bileşenlerin sonucunda Türkiye nin sağlık turizminde önünün çok açık olduğunu görmemek imkansızdır. Bu çerçevede, sağlık turizmine sağlanan desteklerden bahsedeceğiz.

16 Sağlık Turizmine Sağlanan Devlet Destekleri Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ le sağlık turizmine yönelik destekler getirilmiştir. Bu desteklerden yararlanabilmek için sağlık turizmi şirketi ya da sağlık kuruluşu olma zorunluluğu vardır. Desteklerle ilgili detaylı bilgi verilmeden önce bu iki tanımın tekrarının faydalı olacağı görüşündeyiz. Sağlık Turizmi Şirketi: Yurtdışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan şirket Sağlık Kuruluşu: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış veya Sağlık Bakanlığı na bağlı bir kuruluşu, üniversite hastanesini veya bunları işleten şirket

17 Destek Tanımı Destek İçeriği Maksimum Destek Tutarı Yatırımcının Yıllık Yararlanma Hakkı Pazara Giriş Desteği Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslar arası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; sağlık turizmi şirketleri ve sağlık kuruluşları için %6 oranında yıllık toplam en fazla 1. ABD Doları 1. $ Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerden sağlık kuruluşları tarafından Türkiye deki sağlık hasta başına en fazla 1. kuruluşlarına getirilen hastaların uçuş giderleri %5 oranında ve toplam tedavi ABD Doları masraflarının %2 sini geçmemek üzere Yurt Dışı Tanıtım Desteği Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketleri için %5 oranında ve yıllık toplam en fazla 3. ABD Doları tutarında karşılanır. Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %7 oranında en fazla 15. ABD Doları 3. $ 5 etkinlik * 15. $ = 75. $ Yurt Dışı Birim Desteği Belgelendirme Desteği Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dahil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %5 oranında yıllık en fazla 1. ABD Doları 1. $ Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 yıl süresince karşılanır. Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri her birim yıllık en fazla 2. ABD başına %6 oranında Doları 2. $ Sağlık kuruluşlarının uluslar arası teknik mevzuata uyum sağlamak ve yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyona ilişkin alım, yenileme ve danışmanlık giderleri; her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %5 oranında en fazla 5. ABD Doları 5. $ Danışmanlık Desteği Sağlık turizmi şirketleri veya sağlık kuruluşlarının Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %5 oranında yıllık en fazla 2. ABD Doları 2. $ TOPLAM $ Bu $'a ek olarak hasta başı maksimum 1. $ pazara giriş desteğinden 1. adet hastanın faydalanacağı varsayılırsa yıllık $'a kadar sağlık turizmine sağlanan desteklerden yararlanma hakkı bulunmaktadır.

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GENEL AÇIKLAMA 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik uygulamalarında yeni

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 22 ARALIK 2004 Swissotel Cenk Ulu- MBA,E.Gümrük Uzmanı, Kıdemli Müdür www.vergiportali.com Teşvik Nedir? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Merkezi yönetim tarafından hazırlanan son yatırım teşvik paketi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010

Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010 Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010 1 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine

Detaylı

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 1 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ T K B İŞİN MAHİYETİ işçisiz I Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 3568 sayılı Serbest Muhasebeci

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright 2011 Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.

Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright 2011 Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. ÖNSÖZ Gayrimenkul sektöründe uzun yıllardır başarılı çalışmalara imza atan profesyonel kadromuz tarafından hazırlanan bu rapor, otel yatırımcıları ve geliştiricilerinden gelen yoğun talep üzerine, tüm

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 besygr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes21gr.htm

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı EK-1 YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLİĞ İ DO Vİ Z KAZANDİRİCİ Hİ ZMET Tİ CARETİ DESTEKLERİ KIRŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

T.C. EKONOMİ BAKANLİĞ İ DO Vİ Z KAZANDİRİCİ Hİ ZMET Tİ CARETİ DESTEKLERİ KIRŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ T.C. EKONOMİ BAKANLİĞ İ DO Vİ Z KAZANDİRİCİ Hİ ZMET Tİ CARETİ DESTEKLERİ KIRŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ Sağlık Turizmine Yönelik Destekler Türkiye nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı