İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve Lisansüstü Turizm Programlarının Kurumsal Tarihi 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve Lisansüstü Turizm Programlarının Kurumsal Tarihi 1"

Transkript

1 III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: , Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, Bütün hakları saklıdır ISBN: İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve Lisansüstü Turizm Programlarının Kurumsal Tarihi 1 Onur ÇAKIR T.C. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı E-posta: ÖZ Bu çalışma, Türkiye de lisansüstü turizm eğitiminin kurumsallaşmasında önemli bir rol oynayan İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve lisansüstü turizm programlarının kurumsal tarihinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sözlü tarih yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada, mezun ve akademisyenlerden oluşan 6 kişiyle görüşülmüş ve görüşme deşifreleri altı alt başlık çerçevesinde değerlendirilerek İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve lisansüstü turizm programlarının kurumsal tarihinin yazımı gerçekleştirilmiştir. Anahtar sözcükler: Turizm eğitimi, kurum tarihi, sözlü tarih araştırması, İstanbul Üniversitesi, İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü. GİRİŞ Türkiye de turizm disiplininin daha çok yılları arasında şekillendiği ve dolayısıyla bu dönemde turizm alanında söz sahibi olan kişi ve kurumların turizmin bir akademik disiplin olarak şekillenmesinde önemli etkilerinin olduğu belirtilmektedir (Kozak 2000:18). Türkiye de içinde turizm adını barındıran ilk enstitü, 5 Aralık 1964 yılında İzmir İktisadi ve Ticari bağlı olarak açılan Turizm Enstitüsüdür (Resmi Gazete 1964). Ancak açılan bu enstitü, fiili olarak lisansüstü programlarına öğrenci alıp eğitim faaliyetlerine başlayamadan kapanmıştır. Türkiye de turizm adıyla açılan ilk enstitü olmamakla birlikte, İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü aktif olarak faaliyete geçen ilk enstitü konumundadır. Bugün Türkiye nin pek çok üniversitesinde görev yapmakta olan akademisyenlerin İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve lisansüstü turizm programlarından yetiştiği gözlenmektedir (Kozak 2000:47). Bu yönüyle, İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü, Tür- 1 Bu çalışma, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen 1209E152 no'lu Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Projesi kapsamında desteklenmiştir.

2 720 III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi kiye de turizmin bir akademik disipline dönüşmesindeki en önemli mihenk taşlarından birini oluşturmaktadır. Bugün Türkiye de akademik bir disiplin ve doçentlik alanı olarak kabul edilen turizmin nasıl bu aşamalara eriştiğinin daha iyi anlaşılması için akademik turizm eğitiminin gelişim sürecinin detaylı olarak irdelenmesi gerekir. Ancak gerek alanyazında, gerekse yazılı ve görsel yayın arşivlerinde turizmin akademik disiplin olma sürecine ve bu sürece katkı yapan kişi ve kurumlara ilişkin yeterli sayıda incelemelerin ve araştırmaların olmadığı görülmektedir. Bu bağlamda, bu araştırmada, İstanbul Üniversitesinde İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü nün kuruluşu ve lisansüstü programların oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi süreçlerinde aktif rol oynayan ve bu programlarda öğrenim gören kişilerin tanıklıkları ve yorumları sözlü tarih yöntemiyle kayıt altına alınmış ve İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve lisansüstü turizm programlarının kurumsal tarihinin ortaya konulması amaçlanmıştır. YÖNTEM İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve lisansüstü turizm programlarının kurumsal tarihinin araştırıldığı bu çalışmada temel veri toplama yöntemi olarak sözlü tarih yöntemi tercih edilmiştir. Sözlü tarih yöntemi, tarihi öneme sahip olaylara ilişkin kişilerin tanıklıklarının ve kişisel yorumlarının kayıt altına alınmasına dayalı bir yarı yapılandırılmış görüşme tekniği olarak tanımlanmaktadır (Ritchie 2003:19). Başka bir deyişle, sözlü tarih yöntemi belirli bir konunun, belirli bir tarih aralığında araştırıldığı ve görüşme yapılan kişilerin konuya ilişkin kişisel deneyim ve tarihi bilgilerinden yararlanıldığı yarı yapılandırılmış görüşmeler olarak değerlendirilmektedir (Robertson ve McGee 2003:277). Araştırmanın ilk aşamasında, sözlü tarih yöntemine uygun olarak, İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve lisansüstü turizm programlarının kurumsal tarihini ortaya çıkarmak üzere o dönemde görev alan öğretim elemanları (34 soruluk) ve mezunlara (30 soruluk) yönelik iki ayrı soru çerçevesi hazırlanmıştır. Daha sonra bu soru formlarında yer alan sorulara cevap verebilecek, bilgi sağlayabilecek ve ilgili dönemlerde mezun ve/veya akademisyen olarak kurumda bulunmuş olan beş kişiyle (Prof. Dr. Tunca Toskay, Prof. Dr. Münir Kutluata, Prof. Dr. Mithat Zeki Dinçer, Prof. Dr. Füsun İstanbullu Dinçer ve Yard. Doç. Dr. Seha Aksü) sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Enstitünün kuruluş dönemlerinde büyük katkıları olan Tunay Akoğlu nun tanıklıkları ise kendisinin yurtdışında yaşaması nedeniyle e-posta aracı-

3 Bildiriler 721 lığıyla temin edilmiş ve tüm görüşme bulgularının birbirleriyle ve belgelerle tutarlılıkları çaprazlama yöntemiyle kontrol edilerek bir kurum tarihi çalışması oluşturulmaya çalışılmıştır. BULGULAR İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsünün Kuruluş Hikâyesi İstanbul Üniversitesi nde turizme yönelik ön lisans ve lisans bölümlerinin olmadığı bir dönemde turizm alanında araştırma yapan ve lisansüstü düzeyde eğitim veren bir enstitünün kurulması turizm alanının gelişmesi için çok stratejik bir hamle olarak değerlendirilmelidir. Çünkü İstanbul Üniversitesi böyle bir enstitüyü açarak; hem turizme yönelik nitelikli işgücünü yetiştirecek akademisyenlerin yetişmesini sağlamış, hem de turizmin bir disiplin olma yolunda turizm alanında araştırma yapma, kural, kuram ve teori geliştirme gibi misyonları yerine getiren bir kurum olma görevini üstlenmiştir. İstanbul Üniversitesi nde turizm eğitimini neden enstitü bünyesinde ve lisansüstü düzeyde başlattıklarını Prof. Dr. Münir Kutluata şu sözlerle ifade etmektedir: İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ile turizmi de canlandırmak üzere İktisat Fakültesi nde bir ilk defa Türkiye de olmayan bir kapı açıldı Böyle bir adım atmamızın sebebi Türkiye o günün ekonomik şartları içerisinde herkes bir turizm lafı ediyordu. Sadece turizmin bir döviz yönü üzerinde duruluyordu Turizm bu kadar önemliyse bunun bir eğitiminin olması lazım meselesini gündeme getirdik. O döneme kadar da dönemlerin turizm bakanları liselere turizm dersleri koyduruyoruz, turizm çok önemli mesele derlerdi. Bundan bıkar usanırdınız Ortada sonuç yoktu ama hep liselere turizm dersleri koyulmaya kalkılıyordu. Turizm eğitimi liseden başlamaz. Yapılacaksa üniversiteden başlar. Üniversiteden başlayacak ise de akademik düzeyden başlar. Önce hocaları yetiştirilir. demek suretiyle İstanbul Üniversitesinde turizm doktorasını başlattık. Turizm doktorasını başlattıktan kastımız, burada yetişen insanlar turizm öğretebilirler. Liselerde, başka bir yerde veya turizmi öğretecek olanlara hocalık yapabilirler diye önce turizmin eğitimine el atmak gerektiğini söyledik. Bu anlayışla kurulan İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü 6 Haziran 1969 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan yönetmelik ile faaliyetlerine başlamıştır. Yönetmelikte enstitünün temel amaçları iktisadi coğrafya ve turizm konularında tetkik ve araştırmalar yapmak, bilhassa Türkiye nin bu konularla ilgili problemlerini incelemek, İktisadi Coğrafya ve Turizm öğretiminin gelişmesini sağlamak ve öğretim elemanları ile turizm sahasında müteşebbis, idareci ve personel yetiştirilmesine yardımcı olmak, iktisadi coğrafya ve turizm ile ilgili seminerler, konferanslar ve kongreler tertip etmek (Resmi Gazete, 1969) şeklinde yer almıştır.

4 722 III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Sözlü tarih yöntemi ile gerçekleştirilen görüşmelerde, resmi belgelerde yer alan kısmı dışında, enstitünün ilginç bir kuruluş hikâyesinin olduğu tespit edilmiştir. Enstitünün kuruluşunda görev alan ve enstitünün kurucusu olan Prof. Dr. Abdullah Türkoğlu nun yardımcılığını yürüten Prof. Dr. Tunca Toskay, İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsünün kuruluş döneminde yaşananları şu şekilde özetlemektedir: Bir şeyi yeni yapmaya kalktığınız zaman, bu yalnız Türkiye içinde değil, bütün ülkelerde ve kurumlar içinde ilk atılan adımları atmak zordur. Çünkü psikolojik olarak bir karşı duruşla karşılaşırsınız. Biz bu söylediğimiz ismi kabul ettirinceye kadar ve ismi kabul ettirdikten sonra da lisansüstü programını açıncaya kadar kendi fakültemiz içinde gerçekten çok büyük bir mücadele verdik... Bu enstitüyü bu şekilde bu isimle kurmak ve ardından da lisansüstü programları başlatmak... Prof. Abdullah Türkoğlu olmasaydı biz ne kadar istersek isteyelim, genç öğretim üyeleri olarak oturmuş klasik bir yapısı olan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde böyle bir enstitüyü, böyle bir yüksek lisans programını başlatamazdık. Ama şanslarımızdan bir tanesi öyle tahmin ediyorum ki zamanlamanın güzel olmasıydı. Abdullah Hoca 2 yıl kadar fakültede dekanlık yaptı. Dekan olması bizim bu talebimizin gerçekleşmesi bakımından oldukça kolaylık sağladı. Yine enstitünün kuruluş yıllarına ve enstitünün dünyadaki diğer örneklerine kıyasla olan konumunu Prof. Dr. Tunca Toskay şöyle ifade etmektedir: O dönem Türkiye hem turizm sektörü açısından bir emekleme dönemindeydi, hem de dediğim gibi bu eğitimi yeni başlatan biz de bütün bebeklik hastalıklarıyla engelleriyle, güçlükleriyle uğraşıyorduk. Oturup da biz harika bir şey yaptık, dünya ile rekabet eder durumdaydık dersek bu çok gerçekçi olmaz. Burada ayaklarınızın yere basarak konuşmanız lazım. Bunun başlaması gerektiğine inandığımız için başlattık. Biz bu işi başlatırsak, eninde sonunda bizden sonra gelenler bu bayrağı daha ileriye alırlar. Biz bunu burada başlatırız. Bir başka kurum bizim tecrübelerimizden de yararlanarak, eksikliklerimizi de görerek daha iyisini yapabilirler. Nitekim bu öyle de oldu. Öyle bir yaygınlık oldu İnşallah bu yaptığımız iş sektörün ve turizm eğitiminin gelişmesine katkıda bulunmuştur. İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü Dönemi Faaliyetleri İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü kuruluşundan araştırma merkezine dönüştürüldüğü 1982 yılında kadar turizme ilişkin birçok önemli araştırma, eğitim, seminer, konferans ve kongre çalışmaları yürütmüştür. Kutluata, enstitüsünün kuruluşunun ilk dönemlerinde yurtiçi ve dışından alanlarında uzman kişilerin getirilerek sektör profesyonellerine, akademisyenlere, öğrencilere, bürokratlara yönelik seminerlerin düzenlendiğini; bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde kongre ve konferansların gerçekleştirildiğini belirtmektedir. Bu dönemde enstitü tarafından gerçekleştirilen en önemli faaliyet, 1972 yılında İstanbul da düzenlenen Uluslararası Turizm Uzmanları Birliği (AIEST)

5 Bildiriler 723 kongresidir yılında kurulmuş olan ve dünyanın en köklü ve eski uluslararası turizm uzmanları birliği konumunda olan AIEST (AIEST 2013) gibi bir örgütün kongresinin, kuruluşundan 3 yıl sonra İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiş olması yadsınamayacak derecede önemlidir yılında AIEST in ilk Türk üyesi olarak seçilen Tunay Akoğlu; 3-9 Eylül 1972 de gerçekleştirilen Turizm Araştırma Yöntemleri (Tourism Research Methods) konulu kongrenin Prof. Dr. Türkoğlu tarafından organize edildiğini ve bu süreçte Birleşmiş Milletler Turizm Projesinin müdürü olarak kendilerine destek ve katkıda bulunduğunu ifade etmektedir. AIEST in bugün olduğu gibi o günlerde de uluslararası düzeyde en önemli turizm örgütlerinden biri olduğunu vurgulayan Dinçer, 1972 yılında, Türkiye de ve İstanbul da turizm adına çok yol kat edilmeği bir dönemde böyle bir kongrenin gerçekleştirilmiş olmasının büyük bir başarı olduğunu belirtmektedir. Kutluata da bu kongrenin çok önemli olduğuna dikkat çekerek ve o dönemde İstanbul da yeni yeni gelişmekte olan acentacılık sektörü üzerindeki etkilerini şu sözlerle özetlemektedir: Türkiye çapında en başarılı işlerden bir tanesiydi. İktisat Fakültesi nin organizasyonuydu. O zaman kim var kim yok, dünyada kimler çağrılması gerekiyorsa çağrılmış ve herhangi bir destek olmadan, mali destek olmadan kendi kendine çevrilebilmiş, gerçekleştirilebilmiş bir olaydı. Türkiye de bunların yapılabileceğini İstanbul un bunlara hazır olduğunu, üniversitenin bunu karşılayacak durumda olduğunu ve yetişmiş, altyapısı itibariyle çok yatkın olan insanların esasen konuya ilgi göstermeleri halinde turizmin yeni elemanlar kazanabileceğini göstermiştir. Hele o dönem İstanbul da henüz türemekte ve güçlenmekte olan seyahat acentaları çok mutluydu o olaydan. Akoğlu, 1975 sonrasında enstitünün çalışmalarının iki temel alanda yoğunlaştığına dikkat çekmiş ve bunlardan ilkinin turizm konulu tez hazırlayan lisansüstü öğrencilerine bilimsel destek vermek ve yol göstermek ; ikincisinin ise turizm hakkında konferanslar düzenlemek olduğunu belirtmiştir. Enstitünün turizme yönelik bilimsel yaklaşımını ise turizm ekonomisi, turizm politikası ve turizm işletme ekonomisi boyutlarından oluşan üç boyutlu bir yaklaşım olarak tanımlamış ve bu yaklaşım ile ulaşılmak istenilen temel amacın turizmin ekonomik fonksiyonlarının, turizm politikası araçlarının ve genel işletme idaresi ve işletmecilik kurallarının turizm işletmelerinde uygulamasının araştırılması, öğretilmesi ve yayılması olduğunu belirtmiştir. Turizme ilişkin neredeyse hiç kaynağın olmadığı bir dönemde Türkiye turizmine yönelik araştırmaların yapılması, bu araştırmaların tebliğler halinde bilimsel konferanslar ve kongrelerde sunulması ve kitaplaştırılarak bu araştırmaların turizm literatürüne kazandırılması enstitünün akademik turizme alanına

6 724 III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi yaptığı önemli katkılardan bir diğeridir. Prof. Dr. Abdullah Türkoğlu 1978 yılında yayınlanan ve içerisinde on çeviri makalenin yer aldığı İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü: Seçme Yazılar isimli çeviri makalelerden oluşan kitabın önsözünde, o yıllarda turizme yönelik bilimsel araştırma eksikliğine vurgu yapmış ve çalışmalarıyla turizm literatürüne yapmak istedikleri katkıyı şu sözlerle ifade etmiştir (Türkoğlu 1978:7): Türkiye de son yıllarda turizmin önemi anlaşılmış, ekonomik kalkınmamızda ihtiyaç duyduğunuz dövizi sağlama bakımından turizm kesiminin önemli katkıları olabileceği düşüncesi yaygınlaşmıştır. Ancak, turizm kesiminin umulan yararları sağlaması için şart olan, konunun ilmi açıdan ele alınması gereği devamlı ihmal edilmiştir. Esasen, ülkemizde turizm alanındaki ilmi çalışma, araştırma ve yayınlar çok yetersiz bulunmaktadır. Enstitümüz turizm literatürümüzü zenginleştirmek akımından devam eden konferans dizisinin yanında, turizm konusunda yayınlanmış değerli araştırma, inceleme ve makalelerden oluşan Seçme Yazılar isimli yeni bir diziyi turizmle ilgilenenlerin istifadesine sunmaya karar vermiştir. Kitabın ülkemizdeki turizmle ilgili kaynak yetersizliğini giderme bakımından katkıda bulunacağını, araştırmacı ve diğer ilgililere yarar sağlayacağını ümit ederiz. Türkoğlu nun önsözünde belirttiği ve enstitü tarafından yılları arasında İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü Konferansları adı altında düzenlenen üç konferansta ve bir çeviri makaleler kitabıyla turizm literatürüne 26 adet özgün çalışma kazandırılmıştır. İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsünün Araştırma Merkezine Dönüştürülmesi ve İstanbul Üniversitesinde Turizm Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının Açılması Yükseköğretimin tüm düzeyleri için etkili ve koordineli bir merkezi planlamanın olmayışı, yılları arasında yükseköğretim kurumlarının sayılarının, çeşitlerinin ve öğrenci sayılarındaki hızlı bir artışın yaşanması ve bunlara ek olarak yılları arasında ortaya çıkan siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlar Türkiye Yüksek Öğretiminde köklü bir reformu gerekli kılmış ve 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Türkiye deki tüm yükseköğretim kurumları yeniden yapılanma sürecine girmiştir (www.yok.gov.tr). Bu yapılanma süreci İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü açısından da birçok önemli değişikliklere neden olmuştur. Enstitü statüsündeki birçok kurumun araştırma merkezine dönüştürüldüğü bu dönemde İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü de, İktisadi Coğrafya ve Turizm Araştırmaları Merkezi adını almış ve turizm alanında yapılan lisansüstü çalışmalar 1982 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim dalı kapsamında yürütülmeye başlanmıştır.

7 Bildiriler 725 Yaşanan bu dönüşüm sürecinde yer alabilmek için o dönemde Frankfurt ta Turizm Bakanlığı Alman Turizm Basın Danışma Ataşesi görevinden ayrılıp Türkiye ye dönen Toskay ın, bu yeniden yapılanma sürecine atfettiği önem şu sözlerinden de anlaşılmaktadır: 1982 nin Eylül ayında Türkiye ye geldim. Sayın bakan Evliyaoğlu ydu. Ziyaret ettim kendisini. İşte bizim çalışmalarımız konusunda övücü şeyler söyledi. Kendisine dedim ki ben üniversite hocasıyım. YÖK diye yeni bir kurul da kuruldu. Yeni bir üniversite yasası çıktı. Ben esas mesleğim olan üniversite hocalığına dönmek, bu aşamada orada olmak istiyorum. Geçiş döneminde kendi kadromda olmak istiyorum dedim. Turizm alanında doktora eğitiminin 1977 den beri devam ettirdiklerini belirten Kutluata, YÖK ün kurulmasından sonraki süreçte yaşanan değişimlerin kanun ile yapılmasından dolayı çok tercih şanslarının olmadığını ifade etmekte ve bu süreçte Sosyal Bilimler Enstitüsünde turizm yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasına çalıştıklarını ve esasen lisansüstü turizm eğitiminin yeni bir düzene kavuştuğunu belirtmektedir. İstanbullu Dinçer ve Dinçer de bu yeniden yapılanma sürecinde İstanbul Üniversite sinin Türkiye nin öncü kurumlarından biri olmasının önemine vurgu yaparak, bu dönemde yaşanan değişimleri iyi takip eden ve gerekli reaksiyonları gösterebilen Profesör Abdullah Türkoğlu, Prof. Kubilay Baysal, Prof. Tunca Toskay, Prof. Münir Kutluata gibi isimlerin turizmin ayrı bir yüksek lisans ve doktora alanı olarak kabul edilmesinin sağlanmasında büyük katkılarının olduğunu ve birçok öğretim üyesi ve sektörde çalışan insanların buradan yetiştiğine dikkat çekmişlerdir. Öğrenci Profili ve Akademisyen-Öğrenci İlişkileri İstanbul Üniversitesi lisansüstü turizm programlarının ilk açılan turizm programı olması ve Türkiye de turizm sektörünün nitelik iş gücüne en çok ihtiyaç duyduğu dönemlere denk gelmesi nedeniyle çok fazla talep gören bir program olmuştur. İlk açıldığı yıl 15 kişilik bir lisansüstü kontenjan belirlediklerini belirten Kutluata, başvuru sayısının kişilere ulaştığını belirtmektedir. Turizm alanına yön verecek asli elemanların buradan yetişeceğinin bilinciyle hareket ettiklerini belirten Kutluata, biri yazılı ve bir diğeri sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınav ile eleme gerçekleştirdiklerini ve çok vasıflı insanları seçtiklerini, talep yoğunluğu nedeniyle turizme önemli katkı sağlayabilecek vasıflı insanların kontenjan dışı kalmaması için üniversite yönetimiyle temasa geçerek 8-10 kişilik kontenjan arttırma taleplerinde bulunduklarını ifade etmektedir.

8 726 III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Toskay, ilk dönemde gelen öğrencilerin lisansüstü turizm programlarının başarılı olması ve kurumsallaşmasındaki önemine dikkat çekmektedir. Bu durumu Toskay, şu sözlerle ifade etmektedir: Gelenlerin de çoğu samimi olarak şöyle ya da böyle bir sebepten ötürü bu sektöre ilgi duyan, ben bu konuda biraz daha fazla şeyler öğrenmek istiyorum diyen, heyecanla bu işi takip etmek isteyen arkadaşlarımızdı. Zaten öyle tahmin ediyorum ki bizim başarılı olmamız yani yaptığımız eğitimin verimli olması yalnız bizim heyecanımız, isteğimizle ilgili değil; gelip o eğitimi almak isteyenlerin de ben de çok şey öğrenmek istiyorum, bu sektör benim için ilgi çekici bir sektör yaklaşımı ile gelmiş olmalarından kaynaklanıyor. Turizm yüksek lisans programının ilk öğrencisi olan İstanbullu Dinçer, o dönemde programa başvurabilmek için herhangi bir lisans diplomasına sahip olmanın yeterli olduğunu ve çok farklı alanlardan gelenlere, bugünkü dilde bilimsel hazırlık olarak adlandırılan programa benzer olarak fark derslerin aldırıldığını ve bu dönemde yüksek lisans ve doktora tezlerine geçmeden önce yeterlilik aşamasının bulunduğunu belirtmektedir yılında yüksek lisansa başlamış Aksü de, çok farklı alanlarda eğitim almış, farklı niteliklere sahip öğrencilerin bu dönemde bir arada bulunduğunu ifade etmektedir. Akademisyen-öğrenci ilişkilerine yönelik olarak, turizm alanında doktora tezi yazan ilk isimlerden olan Dinçer, hocalarıyla olan ilişkilerinin bugüne nazaran daha güçlü ve daha geleneksel olduğunu vurgulamaktadır. Dinçer O günkü öğrencilik yıllarımda hakikaten çok ciddi bir hoca-öğrenci ilişkisi vardı. Diyalogları çok iyiydi. Yani bir akademisyen geleneği vardı, hocalarımıza karşı çok saygılıydık, onlar da bize karşı çok sevgi doluydu. sözleriyle ifade etmektedir. İstanbullu Dinçer de benzer bir şekilde akademisyen-öğrenci ilişkilerinin geleneksel bir yapıda olduğunu şu şekilde anlatmıştır: Biz asistan hoca, doktor asistan, yardımcı doçent, doçent, profesörde olsak her zaman asistan olarak kalıyorduk İstanbul Üniversitesinin kendine ait, gelenekten, geçmişinden gelen bir tavrı, davranışı olduğu için hem akademik eğitim hem üniversite içindeki eğitim burada bir ocak, yuva, aidiyet hissi yaratmakta, aidiyet duygusunu yükseltmekte. Bunu kaybetmemeye çalışıyoruz. İnternet ve teknoloji galiba hızlı değişim, aidiyet duygusunu biraz bazen yok edebiliyor. Ama biz bunu her halükarda kaybetmemeye çalışıyoruz Kutluta, öğrencilerin hocalarını iyi takip ettiklerini ve ders dışı ilişkilerin fevkalade yaygın olduğunu; öğrencilerin aldıkları lisansüstü eğitimi yetişme fırsatı olarak gördüklerini bu kişilerin bugün alanında otorite olan kişiler olduğunu belirtmektedir. Öğrencilerin bir eksikliği, bir boşluğu dolduracak ve talep görecek nitelikleri kazandırarak yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Kutluata, aka-

9 Bildiriler 727 demisyen-öğrenci ilişkilerinin bu çerçevede şekillendiğini şu sözlerle anlatmaktadır: Eğer hocalar bunları kişilerin yetişme fırsatı diye bakarsa o zaman verimli çalışmalar çıkıyor. Hem kaliteli insanlar yetişebiliyor. O yüzden biz oranın geleneğini bozmamaya ve kişiyi bir boşluğu dolduracak tarzda kendisini yetiştirmeye yönlendirdik. Bu nedenle, biz verdiğimiz tez konularıyla hakikaten bizim de bilmediğimiz, esasen bizim de araştırmaya fırsat bulamadığımız ama önemini gördüğümüz bir bilim adamı yarının bilim adamı olacak kişinin bugünden o alanı doldurması, çalışması ve ortaya çıkarması şeklinde yönlendirdiğimiz çok insanımız olmuştur ve gerçekten sonra kıymetli otorite olarak ortaya çıkan insanlar oldu bunların arasından. Çünkü bu yönlendirme süreci çok önemlidir. Her şeyi siz biliyor olarak kendi bilginizle siz genci sınırlı tutarsanız size benzeyen adamların sayısını arttırırsınız. Hâlbuki daha ileri işler yapması gereken insanlar ortaya çıkması gerekiyor. İktisat fakültesi öyle bir fakülteydi O yüzden turizmin orada o sistem içerisindeki yeşermesinin, orada olması belirli bir düzeyden başlaması açısından ve turizm açısından bir kazanç olduğunu düşünüyoruz. Öğretim Kadrosu, Ders Materyalleri ve Kaynaklara Erişim Türkiye nin ilk açılan lisansüstü turizm programları olması nedeniyle bu dönemde yaşanan en büyük sorunlarından biri ders verebilecek ve tez yönetebilecek niteliklere sahip akademisyenler bulmak olmuştur. Bu sorunun çözümünde İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü dönemlerinden turizme yönelmiş olan Tunca Toskay, Münir Kutluata, Kubilay Baysal, Mithat Zeki Dinçer, Adem Şahin gibi isimlerden, alanlarında uzman farklı bilim dallarından ve farklı üniversitelerin akademisyenlerinden yararlanıldığı ve ayrıca sektörde deneyimli ve akademik yatkınlığı olan kişilerin de ders vermesi sağlandığı görülmektedir. Toskay kendi verdiği derslerde turizmi makro açıdan genel çerçeve ile vermeye çalıştığını belirtirken, farklı alanlarda uzmanlaşmış sektördeki kişilerin de gelip ders vermelerini sağladıklarını şu sözlerle ifade etmektedir: Dışarıdan hocalar getirdik Mutlaka akademisyen olması kriterini getirmedik. Yani turizmin herhangi bir sektöründe uzmanlığa ulaşmış tecrübesi olan arkadaşlarımızı, tabi ki biraz da akademik yatkınlığı olması şartıyla, getirip öğrenci arkadaşlarımıza ders vermelerini istedik. Kutluata, lisansüstü programların açıldığı dönemde derslerin belirlenmesinde öğrenci odaklı bir yaklaşım benimsediklerini ve programın yüksek talep görmesinin bir sebebinin de bu olduğunu belirtmektedir. Ders programının oluşturulması ve yürütülmesinde Seyahat Acentaları Birliği ve İstanbul Otelciler Birliği ile işbirlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Kutluata, hangi kademede, nasıl adam istenildiği sorusundan hareketle yüksek lisans ve lisansüstü eğitime koyulabilecek dersleri koyduklarını ve dolayısıyla üniversiteden ve dünyadan

10 728 III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi habersiz olmayan; sektörü de bilen ve sektörün ileri gelenleriyle tanışıklığı olan insanları yetiştirmiş olduklarını belirtmektedir. Derslerin oluşturulmasında iktisadın ağırlığının bulunduğunu belirten İstanbullu Dinçer, Abdullah Türkoğlu tarafından verilen Türkiye nin Turistik Potansiyeli gibi turizm derslerinin bulunduğunu ancak bu programların İktisat Fakültesi bünyesinde yürütüldüğü için derslerin işletmecilikle ve iktisatla bağlantılı bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çekmektedir. Aksü de benzer şekilde yüksek lisans ve doktora döneminde aldıkları derslerin turizmden daha çok iktisat politikası ve uluslararası iktisat ağırlıklı dersler olduğunu, turizmde aracı kurumlar üzerine verilen ilk derslerin de kendisi tarafından verildiğini ve bunun da sebebinin ders verenlerin iktisat kökenli olmasından kaynaklandığını belirtmektedir. Bugün İstanbul Üniversitesi ndeki hem lisansüstü turizm programlarının, hem de iki ve dört yıllık programların da bölüm başkanı olan İstanbullu Dinçer, zamana bağlı olarak derslerde değişiklik yaptıklarını ancak bugün bile İktisat Fakültesi bünyesinde bu programların yürütülmesini çok da doğru bulmadığını ve turizmin bir bölümden ziyade artık fakülteleşerek turizmle ilgili derslerin çoğaltılması gerektiğine dikkat çekmektedir. Bu dönemin önemli konularından biri de ders materyallerine ve kaynaklara erişim konusudur. Ders materyallerinin ve ulaşılabilir kaynakların yetersizliğine vurgu yapan Aksü, temel kaynak olarak Toskay ın Genel Turizm kitabından faydalandıklarını, bunun dışında derslerde hocaların kendi oluşturdukları notlardan ve teksirlerden yararlandıklarını ifade etmektedir. Toskay ise bu dönemde sadece Hasan Olalı Hoca nın İstanbul Ticari İlimler Yüksekokulu nda yayınlanmış olan bir turizm kitabının olduğunu ve bu eksiklikten yola çıkarak makro anlamda turizme yaklaşan ilk kitaplardan birini kendisinin yazdığını belirtmekte ve bugün temel kitaplardan biri olan kitabının yazım hikâyesini şu şekilde özetlemektedir: Ben hem Almanca, hem de İngilizce kaynakları ciddi bir şekilde taradım. Avusturya, İsviçre ve Almanya da 1800 lerin ortalardan ben tezi yazdığım döneme kadar yayınlanmış, gözden kaçırdığım hemen hemen tek bir makale, tek bir kitap yok. Hemen hemen hepsini taradım. Almanya da olmanın da çok önemli bir avantajı vardı. İki tane ciddi enstitü vardı. Bir tane Frankfurt ta, bir tane de Münih te. Münih teki enstitüde çok ciddi bir enstitüydü. Orada Alfred Koch diye bir adam vardı direktörü. Hakikaten bu işi çok iyi bilen bir adamdı. Ben onun kitaplarından, yazılarından, makalelerinden de çok yararlandım. Kendileriyle gittim konuştum. Tartıştım. Onlar bana literatür tavsiye ettiler. Yani orada hakikaten iyi bir çalışma oldu.

11 Bildiriler 729 Bu yıllarda enstitünün kaynaklarının çok zayıf olduğunu ve enstitü için yayın elde etmek ve sağlamak adına bazı faaliyetlerde bulunduğunu belirten Akoğlu, bu çabalarını şu sözlerle anlatmaktadır: Gene o yıllarda Enstitü nün veri tabanları, kitaplığı ve dokümantasyon temelleri çok zayıftı. Bunu göz önüne alarak, Enstitü ye yayın elde etme ve sağlamaya çalıştım. Ancak tam anlamı ile başarılı olamadım. Aynı çerçevede AIEST örgütünün elimde var olan yayınlarını ve Permanent Collaborators / Collaborateurs permanents ları arasında yer aldığım AIEST yayın organı The Tourist Review la Revue de Tourisme dergisinin koleksiyonlarını 1978 yılı başında Enstitü ye vermiştim. Özellikle tez yazım döneminde kaynak bulmakta çok zorlandığını ve kaynaklara ulaşmanın hem parasal açıdan bir sorun yarattığını, hem de kaynağın gidip yerinden bulup alınması gerektiğinin altını çizen Dinçer, bunun büyük bir gayret gerektirdiğini belirtirken; Aksü de bu kaynak yetersizliğinin yazılan tez çalışmaları üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin şunları söylemektedir: Bugün olsaydı çok daha farklı şeyler yapardım. Çünkü o dönemde kaynağa ulaşmak sadece zaman değildi. Kitabı satın almak da gerekiyor. Bugün çok daha az ücretle çok daha ciddi kütüphaneleri bedelli bile olsa kütüphanelere girip kaynak indirebilme şansınız var. Bazılarına bedelsiz ulaşabilme şansınız var. Değişik ülkelerdeki bilgi daha ucuz ulaşılabilir. Daha hızlı ve daha ucuz ulaşılabilir hale geldi. Şöyle söyleyeyim size, itiraf edeyim daha doğrusu ben bugün yüksek lisans tezimi ve doktora tezimi yazsaydım yakından uzaktan alakası olmazdı. Değiştirirdim, düzeltirdim demiyorum. Yakından uzaktan alakası olmazdı. Ama o günlerde o maddi imkânlarım ve o zamanda ulaşabildiğim kaynak buydu. Lisansüstü Turizm Programlarının Kapatılması ve Yeniden Açılma Süreci İstanbul Üniversitesi bünyesinde 1969 dan yılından bu yana süregelen turizm doktorası eğitiminin yılları arasında yedi yıllık bir kesintiye uğradığı görülmektedir. Dinçer, bu kapatılma sürecinde YÖK ün lisans düzeyinde bölümleşememiş doktora programlarının kapatılmasına karar verdiğini ve birçok doktora programının bu dönemde kapatıldığını ifade etmektedir yılında İktisat Fakültesi nin dekanlığını yürüten Kutluata ise bu dönemde turizm de dâhil olmak üzere beş programın kapatıldığını ve bunların çok yanlış işler olduğunu belirtmekte ve turizm alanında doktora düzeyinde bilgi üreten bir programın kapatılmasının, Türkiye nin en büyük eksikliği olan bilgi üretilememe sorununu arttırdığını vurgulamaktadır. Turizm doktora programının kapatılmasında, turizmin bir bilim dalı olarak görülmemesinin etkili olduğunu belirten İstanbullu Dinçer de, kapatılan programların açılması için gösterdikleri gayretleri şu şekilde şu sözlerle aktarmaktadır:

12 730 III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Turizmin bir bilim dalı olarak kabul ettirmede çok zorlandık. Bir kere açıldı ve kapatıldı 98 de. Turizm nedir, neyin nesidir, anlaşılamadı. Bu üniversitede tıpçıların çok büyük bir ağırlığı var. İşletmecilik başlığının başa gelmesi, turizm işletmeciliği olması, turizm olmaması işletmeciliğin kür iktisatçıların egemenliği altına girince turizm bilim dalı değildir diye algıda bir farklılık oluştu. Turizmi açtık, sonra tekrardan 2005 de yeniden lisansı açtık. Doktorayı açalı bir buçuk yıl oldu. Ama bunu açana kadar beş, altı yıl geçiyor, doktorayı açana kadar dört yıl uğraştık. Tüm bu gayretler sonucunda bugün İstanbul Üniversite sinde verilen turizm eğitiminin tüm aşamalarına yönelik (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında) yürütülmesi sağlanmıştır. SONUÇ İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve lisansüstü turizm programlarının kurum tarihinin araştırıldığı bu çalışmada, kurum tarihinin üç temel dönem altında incelenebileceği tespit edilmiştir. Bu dönemlerden ilki İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü dönemidir yıllarını kapsayan bu dönemde, enstitünün faaliyetleri üç temel eksen çerçevesinde şekillenmiştir. Bu eksenler, turizm alanında ulusal ve uluslararası konferans ve seminer serileri düzenlemek, turizm alanında lisansüstü çalışma yapan öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek ve turizme yönelik akademik çalışma, araştırma ve kaynak oluşturmaktır. İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve lisansüstü turizm programlarının kurum tarihinin ikinci dönemi, yılları arasını kapsamaktadır yılında YÖK kanunu ile Türkiye de yükseköğretimin yeniden yapılandırılması gerçekleştirilmiş ve bu dönemde İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü lisansüstü turizm eğitimi verme misyonunu, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalına devretmiştir. Bu dönemde araştırma merkezine dönüştürülen enstitü, faaliyetlerini daha çok turizm profesyonellerine yönelik seminer ve sertifika programları oluşturmaya yönlendirmiştir. Üçüncü dönem ise 1998 den günümüze kadar olan süreci kapsamaktadır yılında Turizm doktora programının kapatılmasıyla başlayan bu dönemde de İstanbul Üniversite si lisansüstü turizm eğitimindeki önemini kaybetmemiştir li yıllara gelindiğinde, Türkiye de yazılan lisansüstü turizm tezlerinin yaklaşık %30 unun İstanbul Üniversitesi turizm programlarında hazırlanmış olması bunun bir göstergesidir (Kozak 2000:47) yılında lisans, 2011 yılında da doktora programının tekrar açılmasıyla İstanbul Üniversitesi, yeniden turizm yükseköğretiminin her kademesine yönelik eğitim veren bir kurum niteli-

13 Bildiriler 731 ği kazanmıştır. Ancak 1969 yılından beri faaliyette olan İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü/Araştırma Merkezi 2000 li yıllara gelindiğinde önemini kaybetmiştir. Örgün turizm yükseköğretiminin gelişmesine paralel olarak, insanların sertifika programları yerine diploma alabilecekleri turizm ön lisans ve lisans programlarını tercih etmeye başlamaları nedeniyle, turizme yönelik misyonunu kaybeden merkez, 2008 yılında kapatılmış yerine Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezine (EPAM) kurulmuştur. Sonuç olarak, İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve lisansüstü turizm programlarında, lisansüstü turizm eğitiminde birçok ilklerin gerçekleştirildiği görülmektedir. Sağladığı akademik yönlendirme, danışmanlık ve turizme yönelik gerçekleştiren birçok araştırma, seminer, kurs, kongre ve konferanslar ile turizmin lisansüstü eğitiminin oluşmasında ve bir akademik disiplin niteliği kazanmasında öncü bir kurum niteliği kazanmıştır. KAYNAKÇA AIEST. (28 Aralık 2013). AIEST: CHARACTERS AND AIMS. AIEST Official Website: adresinden alınmıştır. Akoğlu, T. (1980). Turizmde Bilimsel Yaklaşım ve Üniversite Öğretiminde Turizm. İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü Turizm Konferansları (s ). İstanbul: İstanbul Matbaası. EPAM. (21 Aralık 2013). Epam Tarihçe. adresinden alınmıştır. Kozak, N. (2000). Türkiye'de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme. DAÜ: Turizm Araştırmaları Dergisi, Ritchie, D. A. (2003). Doing Oral History. Cary, NC, ABD: Oxford University Press. Robertson, H. A., & McGee, T. K. (2003). Applying Local Knowledge: the Contribution of Oral History to Wetland Rehabilitation at Kanyapella Basin, Australia. Journal of Environmental Management, Resmi Gazete. (15 Aralık 2013). 5 Aralık 1964 tarihli Resmi Gazete. İzmir İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Turizm Enstitüsü Yönetmeliği. Ankara: adresinden alınmıştır. Resmi Gazete. (15 Aralık 2013). 6 Haziran 1969 tarihli Resmi Gazete. İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü Yönetmeliği. Ankara: adresinden alınmıştır. Türkoğlu, A. (1978). İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü Seçme Yazılar- Önsöz. İstanbul: İstanbul Matbaası. Yükseköğretim Kurulu. (2014). YÖK Tarihçe. 03B9D6B713710A966A38CFB77312 adresinden alınmıştır.

14 732 III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Kaynak Kişiler Akoğlu, A., E-Posta Aracılığıyla Görüşme, Çakır, O. ( ) Aksü, S., Sözlü Tarih Görüşmesi, Çakır, O. ( ) Dinçer, M. Z., Sözlü Tarih Görüşmesi, Çakır, O. ( ) İstanbullu Dinçer, F., Sözlü Tarih Görüşmesi, Çakır, O. ( ) Kutluata, M., Sözlü Tarih Görüşmesi, Çakır, O. ( ) Toskay, T., Sözlü Tarih Görüşmesi, Çakır, O. ( )

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken;

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; TANIM Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; - Çeviri yapacağı dilde

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

B.E.Ü. MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

B.E.Ü. MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ B.E.Ü. MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Bülent Ecevit Üniversitesi Mücevher ve Geleneksel El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulmasında alt yapıyı

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya . Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı, - Nisan / Antalya Türkiye deki Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ve Eğitim-Öğretime İlişkin Mevcut Durum Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah

Detaylı

Pazartesi Basın Gündemi

Pazartesi Basın Gündemi 14.07.2014 Pazartesi Basın Gündemi İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Açıldı İzmir in yeni devlet üniversitesi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bünyesinde kurulan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi,

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI Amaç Madde 1. Işık Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLER 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanunla Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI TED ÜNİVERSİTESİ AMAÇ Madde 1. TED Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite'ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

130 yıllık Eğitim Öğretim Geleneğinin Mirası, yeni kurulan bir Fakülte olmanın dinamizmi ile birleşti. Sevgili gençler, Eğitim ve öğretim

130 yıllık Eğitim Öğretim Geleneğinin Mirası, yeni kurulan bir Fakülte olmanın dinamizmi ile birleşti. Sevgili gençler, Eğitim ve öğretim 130 yıllık Eğitim Öğretim Geleneğinin Mirası, yeni kurulan bir Fakülte olmanın dinamizmi ile birleşti Sevgili gençler, uzun ve zorlu bir eğitim ve öğretim maratonunun ardından Marmara Üniversitesi nin

Detaylı

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE DOKTORA EGITIMI ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA OTURUMU 1: Ulusal ve Uluslararasi Baglamda Doktora Egitimi Prof. Dr. Mustafa Özen (Başkan) Prof. Dr. Deniz Değer Ulutaş Prof. Dr.

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017

Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017 Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017 Akademisyen Üniversitelerde; Ders verme, Araştırma yapma, Bilimsel gelişmeleri inceleme, Gözlem ve deneyler yapma, Konferans, Kongre, Sempozyum ve Panel gibi faaliyetlere

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

Enstitü nün aktif hale gelmesi tarihinde Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU'nun Enstitü Müdürlüğüne atanmasıyla gerçekleşmiştir.

Enstitü nün aktif hale gelmesi tarihinde Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU'nun Enstitü Müdürlüğüne atanmasıyla gerçekleşmiştir. Enstitü nün aktif hale gelmesi 30.05.202 tarihinde Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU'nun Enstitü Müdürlüğüne atanmasıyla gerçekleşmiştir. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesinde bulunan beş anabilim

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ İSTANBUL DA TEK TIP FAKÜLTESİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE 2016 SUNUŞ Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ

İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İşletme Fakültesi; 1992 yılında, Ege ve çevre bölgelerin alanında uluslararası tanınırlığa sahip, İngilizce eğitim veren yüksek öğretim kurumu ihtiyacını karşılamak amacıyla

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Üniversitemiz, öğrenim ve öğretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, akademik program ve bilimsel araştırmaları destekleyen, kullanıcılarının

Detaylı

MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ. Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara

MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ. Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara 1. Genel 2. Genel Eğitim Amacı 3. İSG Eğitim Amacı 4. AB Ülkelerinde

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

19.09.2013 PERŞEMBE İZMİR GÜNDEMİ

19.09.2013 PERŞEMBE İZMİR GÜNDEMİ 19.09.2013 PERŞEMBE İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İKÇÜSEM Üniversite İmkanlarını Halkla Buluşturuyor Üniversitelerin devamı niteliğinde;

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiğli/İzmir Temmuz 2012 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi; 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIKEĞİTİMİ KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIKEĞİTİMİ KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIKEĞİTİMİ KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Kuruluş ve Amaç Madde-1. 2547 sayılı kanununun 16. Maddesininb bendinin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler A. Program Açılabilmesi İçin Gerekli Asgari Yeterlilikler Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği çerçevesinde açılacak

Detaylı

Genel İlkeler. Atanmada Aranılan Şartlar TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

Genel İlkeler. Atanmada Aranılan Şartlar TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI Amaç Madde 1. TED Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1. OTURUM RAPORU

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BAĞLAMDA DOKTORA EĞİTİMİ Prof. Dr. Mustafa Özen (Başkan) Prof. Dr. Deniz Değer Ulutaş Prof. Dr. Haydar

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO. 2- Danışma Kurulu oluşturulması ve Kurula üye seçiminin görüşülmesi;

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO. 2- Danışma Kurulu oluşturulması ve Kurula üye seçiminin görüşülmesi; T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO Karar Tarihi : 07/06/2016 Karar No : 4 GÜNDEM: 1- Kırım Türklerinin milli birliği, teşkilatlanması, sosyal ve kültürel açıdan gelişmesi ve Kırım Türkleri ile Türk Dünyası

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu KAMPÜSÜN TARİHÇESİ Adalet Meslek Yüksekokulu, 09.02.2012 tarih ve B.30.0.EÖB-101.02.05-1426 sayılı YÖK kararı ve Dicle Üniversitesi Senatosu nun 21.03.2012

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111, 112, 113, 114, 115, 116), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Prof. Dr. İsmail Akdeniz Üniversitesi ANTALYA

Prof. Dr. İsmail Akdeniz Üniversitesi ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM EK KOŞULLARI, KRİTERLERİ, SORUNLAR VE ÖNERİLER Prof. Dr. İsmail ÜSTÜNEL Akdeniz Üniversitesi Sağlık k Bilimleri Enstitüsü ANTALYA Akdeniz

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

132 yıllık Eğitim Öğretim Geleneğinin Mirası, Yenilikçi bir Fakülte olmanın dinamizmi ile birleşti.

132 yıllık Eğitim Öğretim Geleneğinin Mirası, Yenilikçi bir Fakülte olmanın dinamizmi ile birleşti. 132 yıllık Eğitim Öğretim Geleneğinin Mirası, Yenilikçi bir Fakülte olmanın dinamizmi ile birleşti. Merhaba Sevgili Gençler, Öncelikle sizleri zorlu bir maratonu başarıyla tamamlayıp fakültemizi tercih

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 15.12.2005 2005/10 Üniversitemiz Senatosu 20.10.2005 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi bünyesinde Açık Arşivler Girişimi Üst Veri

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Zihin Engelliler Eğitimi Ana Bilim Dalı nın [ZEE AD], Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yapılanması 1999 yılına dayanmaktadır. 29.06.1999

Detaylı

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 09.01- Sosyal Bilimler

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

EKONOMİST TANIM A- GÖREVLER

EKONOMİST TANIM A- GÖREVLER TANIM Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesi, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 377 TOPLANTI TARİHİ : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, İstanbul AREL Üniversitesinde açık bulunan

Detaylı

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Aydın Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik 1981-1986 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI Amaç Madde 1- (1) Bu politika, Kocaeli Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Kocaeli Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde arşivlenerek

Detaylı

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya Dr. Mehmet ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünü 1973 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Siyaset, Kültür ve Edebiyat Sosyolojisi dallarında yüksek lisans

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Temmuz 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27279 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı