İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE TURİZM EKONOMİSİ. HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Nagihan Oktayer Yard. Doç. Dr. Nazan Susam Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE TURİZM EKONOMİSİ. HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Nagihan Oktayer Yard. Doç. Dr. Nazan Susam Dr."

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE TURİZM EKONOMİSİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Nagihan Oktayer Yard. Doç. Dr. Nazan Susam Dr. Murat Çak YAYIN NO: İstanbul, 2007

3 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarm ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştuma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel : (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet: Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT Elma Bilgisayar Basım ve Ambalaj San.Tic. Paz. Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sitesi 14. Blok No: 1-9 Küçükçekmece-İSTANBUL Tel: Faks:

4 ÖNSÖZ Dünyada en hızlı gelişen ve büyüyen sektörlerin başında yer almakta olan turizm sektörü, bugün dünya gayri safı hasılasının önemli bölümünü oluşturan bir sektör konumundadır. Tüm dünyadaki ekonomik duraklamaya karşın büyümesini devam ettirmekte olan bu dinamik sektör, diğer sektörlerin de motor gücü olarak işlev görmektedir. Turizm milli gelire olan katkısı yanında, sağladığı döviz geliri ile ödemeler dengesi açığının kapanmasında da önemli rol oynamaktadır. Geniş kitlelere iş imkanı sağlamasının bir sonucu olarak istihdamın en yoğun olduğu sektörlerden biri olma avantajına sahip olan turizm sektörü, aynı zamanda ülke için etkin bir pazarlama ve reklam aracı olma özelliğini de sürdürmektedir. Özetle bugünkü ekonomik ortamda kısa sürede harekete geçirilebilecek en büyük döviz getiri kaynağı ve en önemli büyüme potansiyeline sahip olan turizm sektörü Türkiye ekonomisi ve ödemeler dengesi içinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye dünyanın pek az ülkesinde bulunan zengin ve tarih boyunca daima etkin rol oynamış coğrafyası, çoğu henüz keşfedilmemiş doğal potansiyeli ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması nedeniyle turizm alanında yüksek bir kalkınma potansiyeline sahiptir. Dünya'nın en çok turist çeken 8. ülkesi konumuna gelmiş olmasına rağmen Türkiye'nin turizm potansiyelinin henüz yeterli ölçüde değerlendirilebildiğini söylemek mümkün değildir. Turizmin deniz, güneş, kum üçlemesinden kurtanhnası kongre, kültür, tarih, din, kış imkanlarının ortaya konulması gereklidir. Önemli ve çok boyutlu turizm imkanlarına sahip olan ülkemizin seçenekleri günlük sorunlar içine hapsedilmemelidir. Dahili ve harici gelişmeler daha geniş ve ileri görüşlü perspektifler içinde ele almmahdır. Bu kapsamda hazırlanan kitapta, turizm sektörünün ekonomik alandaki katkıları ele alınmış olup, potansiyeli değerlendirilmiş ve ülke karşılaştırmaları ile çeşitu öneriler sunulmaktadır. "Türkiye'de Turizm Ekonomisi" isimh çalışmanın üyelerimize ve tüm ilgililere faydalı olmasmı diler, çalışmayı gerçekleştiren Yard. Doç. Dr. Nagihan Oktayer, Yard. Doç. Dr. Nazan Susam ve Dr. Murat Çak'a teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER Önsöz 3 Tablolar 8 Giriş BÖLÜM: TURİZM EKONOMİSİ: TEORİK ÇERÇEVE 1.1.Ekonomi ve Turizm Turizm Sektöründe Arz Turizm Arzı Kavramı Turizm Arzının Özellikleri Turizm Arzını Etkileyen Faktörler Kültürel ve Tarihsel Faktörler Coğrafi Çekicilik ve İklim Faktörü Altyapı ve Üstyapı Olanakları Turizm Sektöründe Talep Turizm Talebi Kavramı Turizm Talebinin Özellikleri Turizm Talebini Etkileyen Faktörler Ekonomik Faktörler Sosyal Faktörler Politik Faktörler Psikolojik Faktörler Turizm Sektöründe Tüketici Davranışları Turizm Sektörünün Ekonomi İçerisindeki Yeri Ve Önemi Turizm ve Kalkınma İlişkisi Turizm ve İstihdam Turizm ve Milli Gelir Turizm ve Ödemeler Dengesi Turizm ve Ekonomik Yapı Turizm ve Sosyal Yapı Küreselleşme ve Turizm Turizmin Ekonomik Etkilerinin Ölçülmesi Sürdürülebilir Kalkınma Ve Turizm 33

7 2. BÖLÜM: TÜRKİYE'DE TURİZM EKONOMİSİ 2.1.Dünya'da ve Türkiye'de Turizm Sektörünün Yeri Türkiye'de Turizmin Tarihsel Gelişimi Planlı Dönem Öncesinde Türkiye'de Turizm Politikaları ( ) Türkiye'de Planlı Dönemde İzlenen Turizm Politikaları Türkiye'de Turizm Yatırımları ve Gelişme Süreci Türkiye'de Turizm Sektörüne Sağlanan Yatırım Teşvikleri Türkiye'de Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Yardımları Yıllan Arasındaki Kaynak Kullanımım Destekleme Primli Dönem Yıllan Arasmdaki Kaynak Kullanımım Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi Dönemi Yıllan Arasındaki Fon Kaynaklı Kredi Dönemi Dönemi Avrupa Birliği Ülkelerinde Turizm Teşvik Uygulamaları Türkiye'nin Turizm Gelirleri Turizm Gelirlerinin Ulusal Gelir İçindeki Payı Turizm Gelirlerinin İhracat Gelirleri İçindeki Payı Türkiye'nin Turizm Giderleri BÖLÜM: TURİZMİN EKONOMİK ETKİLERİ 3.1. Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Olumlu Etkileri Turizmin Ödemeler Dengesi Üzerindeki Etkisi Ödemeler Dengesi İçerisinde Turizm Gelirleri ve Turizm Giderleri Dış Ticaretteki Gelişmeler ve Turizm Gelir ve Giderlerinin Ödemeler Dengesi Üzerindeki Etkisi Turizmin İstihdam Üzerindeki Etkisi Turizm Sektöründe Eğitim Kalitesinin ve İstihdamın Arttırılmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar Turizm Sektörünün Gelir Yaratıcı Etkisi Turizm Sektörünün Diğer Sektörlere Etkisi Turizmin Tarım Sektörüne Etkisi 107

8 Turizmin Sanayi Sektörüne Etkisi Turizmin Hizmet Sektörüne Etkisi Turizm Sektörünün Bölgelerarası Dengeli Kalkmmaya Etkisi Turizm Sektörünün Altyapı ve Üst Yapı Yatırımlarına Etkisi Altyapı Yatırımları ve Turizm Sektörüne Etkisi Üstyapı Yatırımları ve Turizm Sektörüne Etkisi Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Olumsuz Etkileri Fırsat Maliyeti Turizme Aşırı Bağımlılık Enflasyonist Baskı Mevsimsel Dalgalanma Dış Alım Eğilimindeki Artış Turizm Sektörünün Ekonomik Faaliyet Alanını Etkileyen Diğer Faktörler Turizm Çeşitliliği Deniz ve Yat Turizmi Kültürel Turizm Doğa Turizmi Kış Turizmi Sağlık ve Termal Turizmi Turizm ve Çevre Turizm ve Terör Yabancı ve Yerli Turist Profilindeki Değişmeler BÖLÜM: TURİZMİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞLER 4.1. Ampirik Analiz Veri Metodoloji Ampirik Test sonuçlan ve Değerlendirilmesi Sektörde Hizmet Verenlerin Değerlendirme ve Önerileri 161 SONUÇ VE ÖNERİLER 167

9 TABLOLAR Tablo 2.1. En Fazla Turist Alan Bölgeler Sıralaması 37 Tablo 2.2. En Fazla Turist Alan Ülkeler Sıralaması 37 Tablo 2.3. Uluslararası Turizm Gelirleri Sıralaması 38 Tablo 2.4. Sektörler İtibariyle Sabit Sermaye Yatırımları 51 Tablo 2.5. Özel Kesim ve Kamu Kesimi Tarafından Turizm Alanında Gerçekleştirilen Sabit Sermaye Yatırımları 53 Tablo 2.6. Teşvik Araçlarının Çeşitleri 55 Tablo 2.7. Türkiye'de Turizm Sektörüne Sağlanan Teşvikler 59 Tablo 2.8. Teşvik Alan Turizm Yatırımları ( ) 65 Tablo 2.9. Yatırım Teşviklerinin Sektörel Dağılımı (Yüzde) 66 Tablo Turizm Gelirlerinin Ulusal Gelir İçindeki Payı 69 Tablo Turizm Gelirlerinin İhracat Gelirleri İçindeki Payı 71 Tablo Turizm Gelirlerinin Dış Ticaret Açıklarını Karşılama Oram 72 Tablo Turizm Giderlerinin İthalat Giderleri İçindeki Payı 74 Tablo 3.1. Ödemeler Dengesi Bilançosu (Milyon Dolar) 85 Tablo 3.2. Türkiye'de Sektörler ve Alt Sektörler İtibariyle İstihdamın Dağılımı ( Bin Kişi) 90 Tablo 3.3. Dünyada Turizm Sektöründe Yaratılacak İstihdam Beklentisi ve Toplam İstihdama Oranı (2007) 91 Tablo 3.4. Türkiye'de Hizmet Faaliyetinde Bulunan Otel ve Lokantalara İlişkin İstihdam ve Yaratılan Katma Değer ( KDV Dahil- YTL) 92 Tablo Öğretim Yıh Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları 98 Tablo 3.6. Eğitim Birimlerine Göre Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayısı 99 Tablo 3.7. Türkiye'deki Üniversitelerde Yer Alan Turizm ve Otelcilik Fakülte ve Yüksek Okullarının Öğrenci Sayıları 99 Tablo 3.8. Turizm Sektöründe Yapılan Harcamalardan Yararlanan Diğer Sektör ve İş Kolları 106 Tablo 3.9.Türkiye Özel Sektör Hava İşletmecilerine Ait Veriler 116 Tablo Yıl Sonu itibariyla THY Toplam Kapasite 117 Tablo Turizm İşletme ve Yatırım BelgeU Tesisler 120 Tablo Turizm İşletme Belgeh Tesisler (2005) 121

10 Tablo Geliş Nedenine Göre Yabancı Ziyaretçilerin Dağılımı Tablo Belgeli Yat İşletmeleri 130 Tablo.3.15.Türkiyede Kış Turizmine Yönelik Merkezler ve Yatak Kapasiteleri 142 Tablo Türkiye'de Termal Turizm İşletme Belgeli Tesisler 145 Tablo Turizm Pazarlarımızın Bölgesel Bazda Paylarmdaki Gelişmeler 149 Tablo Türkiye'ye Gelen Turistlerin Ülkelere Göre Dağılımı 150 Tablo Türkiye'ye Gelen Turistlerin Başlıca Turistik Merkezlere Göre Dağılımı 151 Tablo Yabancı ve Vatandaş Ziyaretçilerin Gelir Düzeyine Göre Dağılımı, Tablo Yabancı ve Vatandaş Ziyaretçilerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı, Tablo Yabancı ve Vatandaş Ziyaretçilerin Mesleki Durumuna Göre Dağılımı,

11

12 GİRİŞ Özellikle 1980'lerden bu yana ekonominin yükselen sektörleri arasmda yer alan turizm, gerek politika yapıcılarm, gerek iktisatçılarm ve gerekse sosyologlarm ilgi odağı haline gelmiştir. Dünyada hızla gelişen ve "bacasız sanayi" olarak da adlandırılan bu sektör ülke ekonomilerinin karşılaştığı darboğazların aşılmasında önemli bir çıkış yolu olarak kabul edilmektedir. Kamu gelirlerine olan katkısı, istihdam yaratılması hususundaki pozitif etkileri, altyapı yatırımlarmı tetikleyici özelliği, bölgesel kalkınmadaki rolü ve bunun gibi bir çok müspet niteliği bünyesinde bulunduran turizm sektörü, Türkiye ekonomisi içinde önemli bir yere sahiptir. Ancak, klasik turizm anlayışmdaki doymuşluğun yanı sıra kimi bölgelerimizde güvenlik problemlerinin mevcut olması, çeşitli doğa sporlarmm yapılabileceği alanlara hemen hemen hiç yatırımın yapılmamış olması, uluslararası alanda ilgi çeken bazı organizasyonların ülkemize çekilememesi ve bunun gibi bir çok faktörün olumsuz etkileri, ülkemizdeki turizm faaliyetlerinin, potansiyelimizin oldukça altında gerçekleşmesine neden olmaktadır. Türkiye ekonomisinde turizm sektörünün ekonomik açıdan geliştirilmesi ve turizm gelirlerinin arttırılması hem milli gelir üzerinde hem de diğer ekonomik değişkenler üzerinde olumlu etkiler yaratacaktır. Ayrıca son yıllarda ülkemizin başlıca iktisadi somnlarmdan biri haline gelen yüksek cari işlemler açığı probleminin çözümüne, turizm potansiyelinin değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek döviz gelirleri ile katkı sağlanması beklenmektedir. Turizm sektörünün ekonomik alandaki katkılarının ortaya konulduğu, sektörün potansiyelinin değerlendirildiği ve ülke karşılaştırmaları ile çeşitli önerilerin yer aldığı çalışmanm, ilgililere yararlı olacağını umar, çahşmamıza yaptıkları katkılar nedeni ile TÜRSAB ARGE departmanından Cengiz Yücel'e, SETUR seyahat acentası pazarlama ve satış koordinatörü Gökhan Dedeoğlu'na ve böyle bir çahşmayı desteklediği için İstanbul Ticaret Odası'na teşekkür ederiz.

13

14 BİRİNCİ BÖLÜM* l.turizm EKONOMİSİ: TEORİK ÇERÇEVE 1.1. EKONOMİ VE TURİZM Turizm, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alman iktisadi, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür. Turistik gezi, insanların sadece bir yerden bir yere gitmesi değil kültürel, iktisadi ve toplumsal olarak da iletişim içinde olmalarıdır. Turizm sayesinde insanlar hem diğer ülkelerin güzelliklerini görmüş bilgi edinmiş olurlar hem de gittikleri ülkeye gördükleri yerler karşılığmda para kazandırırlar. Yani turizm ziyaret edilen ülkenin ekonomisine de katkı sağlar. Turizm özellikle günümüzde bir çok ülkenin ekonomik bir enstrümanı haline gelmiştir. Son otuz yıl içerisinde gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş sanayi devletleriyle boy ölçüşecek nitelikte, hatta bazılarından daha fazla büyüme oranlarına ulaşması, turizm sektöründeki ilerleme ile gerçekleştirilmiştir. Böylece gelişmekte olan ülkeler turizmi sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma stratejisinin ortasına yerleştirmişlerdir. Özellikle, gelişmekte olan ülkelerin bir çoğunda yaşanan teknoloji eksikhği, emek yoğun bir sektör olan turizm ile kalkınmayı bu ülkeler için bir çok açıdan cazip hale getirmiştir. Bu sayede, başta ödemeler dengesi üzerindeki pozitif etkileri olmak üzere, turizmin gelir yaratma, istihdam, büyüme ve diğer bölgesel ekonomik etkileri, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarının finansmanında önemli bir yer edinmesine vesile olmuştur(lee and Chang; 2008). Turizmin giderek büyüyen bir sektör olması, dünya içerisinde yaratılan gayri safı yurt içi hasılanın % 10,16'sının bu sektörde oluşturulması ve 385 milyon işin bu sayede meydana getirilmesi daha fazla ülkenin turizmin ekonomik anlamda önemli bir unsur olarak algılanmasını sağlamıştır (Sharpley; 2002: 83). Hükümetler de yeni iş alanları oluşturma " Bu bölüm Dr. Murat Çak tarafından hazırlanmıştın

15 ve gelir yaratma özelliklerinden dolayı turizm sektörüne geniş destekler verme eğilimi içerisine girmişlerdir (Singh; 2003: 40). Sonuç olarak turizm talebinin her geçen gün hızla artması, turizmin döviz darboğazı sorunlarma çözüm getirebilme özelliği, turizm endüstrisinin gehşme maliyetlerinin düşük olması, turizmin ekonomik kısıtlamalardan, tarife ve kotalardan daha az etkilenmesi, gehşmekte olan ülkelerin bu sektöre ağırlık vermelerine neden olmuştur TURİZM SEKTÖRÜNDE ARZ TURİZM ARZI KAVRAMI Farklı pek çok tanımı olmakla birlikte turizm arzı, ekonomik olarak, belirli şartlar altında beliru bir fiyatla bir ülkenin veya bölgenin turistlere satmaya ya da turistlerin faydalanmasma sunmaya hazır olduğu turistik zenginliklerin bütünü şeklinde tanımlanabilir (ESÎAD,1994,s.52). Diğer bir tanıma göre turizm arzı, turistik tüketimde yer alan ve turizm talebinin gereksinimlerini karşılamak için gerekh mal ve hizmetlerin tedarik edilmesini içeren üretime dayalı işletmelerin tümüdür (UNEP). Farklı bir tanıma göre ise turizm arzı, belirli şartlar altmda belirli bir fiyatla bir ülkenin veya bölgenin turistlerin faydalanmasına sunmaya hazır olduğu turistik zenginliklerin bütünüdür (Acuner: 2006; 14). Turizm arzma yönelik olarak yapılan bu üç tanım piyasa, fiyat ve ürün olmak üzere üç kavramı da beraberinde getirmektedir TURİZM ARZININ ÖZELLİKLERİ Yukarıdaki tanımlar ışığmda turizm arzmm başlıca özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Olalı, Timur; 1988;135): Turizm sektöründe arzın oluşturuhnası büyük yatırımlar gerektirmektedir, Turizm arzı, diğer turistik bölgelerdeki fiyatlarm etkisi, tüketici eğilimleri ve gereksinimlerindeki farklılıklar gibi, dış faktörlerin etkisi ile sunulan mal ve hizmetler açısmdan da farkhiıklar göstermektedir, Turizm sektöründe üretilen mal ve hizmetlerin ya da kazanılan deneyimlerin stok edilmesi mümkün olmadığından turizm arzını oluşturan mal ve hizmetlerin üretildiği anda tüketilmesi zorunluluğu söz konusudur.

16 Turizm arzmm temel özelliği, emek-yoğun üretime dayalı olmasıdır, Turizm arzı kısa dönemde inelastik bir özelliğe sahiptir ve turizm arzını kısa dönemde arttırmak mümkün ohnayabilir, Bir tüketici turizm faaliyetlerinden tam olarak yararlanabiknek için üretim yerine gitmek zorundadır, Turizm arzı çok değişik alanları ilgilendiren bir özelliğe sahiptir. Bir bölgedeki fiziksel, doğal, kültürel ve insani değerler bu bölgeyi ziyaret eden turistin zihninde bir bütün olarak kalmakta ve turistin tatil deneyiminin oluşmasına bir bütün olarak katkıda bulunmaktadır TURİZM ARZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Bir ülkedeki turistik arz kapasitesinin nicelik ve nitelik olarak durumu, turizmi teşvik eden başlıca unsurdur. Bir ülkedeki turizm arzı kültürel, tarihsel, iklim, eğlence olanakları gibi unsurların kompozisyonu tarafından belirlenmektedir KÜLTÜREL VE TARİHSEL FAKTÖRLER Bir çok farkh çalışmada turizm arzmı belirleyen sosyal unsurlar olarak da nitelendirilen kültürel ve tarihsel faktörler, her ülkenin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile yakmdan ilgilidir. Bunların yanı sıra, bir ülkenin ya da bölgenin arkeolojik ve sanatsal zenginlikleri de bu başlık altında değerlendirilebilir. Özellikle eski uygarlıklara ait tarihi kalıntılar birçok insanın ilgisini çekmekte ve bu konuda önemli bir çekim merkezi oluşturmaktadır. Günümüzde bu tip unsurlara sahip olan ülke ve bölgelere önemli kültürel turlar düzenlenmektedir. Bu özelliklere sahip ohnayan ülkeler ise, diğer ülkelerle turizm konusunda rekabet edebilmek için yapay kültürel zenginlikler yaratarak turistik çekim merkezi olma yolunu seçmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçmişi en fazla 200 yıl geriye gidebilen yerlerde yaratılan farklı sunuş tarzları bunlara örnek olarak gösterilebilir COĞRAFİ ÇEKİCİLİK VE İKLİM FAKTÖRÜ Coğrafi çekicilik ve iklim faktörü o ülkenin doğal güzellikleri içerisinde değerlendirilebilecek unsurlardır. İnsanların herhangi bir katkısı ve emeği obuadan doğal olarak meydana gehniş olan zenginliklerdir. Dolayısıyla turistler için çekim faktörü oluşturan fiziksel faktörlerden başhcaları bir ülkenin ya da bölgenin doğal coğrafi güzellikleri ve o

17 bölgenin iklimidir (Zengin; 2001: 51). Gidilecek yerdeki iklim koşuuarmm turist gönderen ülkedeki iklimsel koşullara benzer ya da farklı olması önemli bir unsurdur. Turist gönderen ve turist çeken ülke iklimleri arasında var olan iklimsel benzerlikler tatil zamanmm planlanması hususunda kolaylıklar sağlayabilirken, kimi zaman farklı iklimler de çekim ortamı yaratabilmektedir. Örneğin, kuzey yarımkürede bulunan bir ülkede kış mevsimi yaşanırken, tatilini sıcak bir bölgede değerlendirmek isteyen turistler için ülkenin güney yarımkürede bulunması bir tercih nedeni olabilmektedir. Kitlelerin genel tercihlerine uyan iklim özelliklerine sahip bölgeler, başka bir deyişle güneşlilik süresinin uzun, ısının düzenli, yağışın ve havasmdaki nemlilik oranının az olduğu yöreler, turist akmlarından olumlu yönde etkilenmektedir (Içöz;2005:47). Bir bölgenin manzarası, doğal yapısı, bitki örtüsü, v.b. unsurları da bu başlık altında incelenebilecek diğer coğrafi çekim faktörleri arasmda sayılabilir ALTYAPI VE ÜSTYAPI OLANAKLARI Altyapı hizmetleri ile, gidilmek istenen ülke ya da bölgedeki ulaşım ağı ve hizmetlerinin gelişmiş, ulaşım araçlarının güvenli, konforlu ve sayıca yeterh, konaklama ve yeme-içme tesislerinin ise kaliteli ve hijyenik koşullara sahip obuaları anlatılmak istenmektedir. Üst yapı olanakları ise dar ve geniş manada iki şekilde tanımlanmaktadır. Dar manada üst yapı denildiğinde genellikle turistik tesisler akla gelmekte ve turistlerin barınma, beslenme ve eğlenme gibi ihtiyaçlarının karşılanması ön plana çıkmaktadır. Su problemi, sinek, bulaşıcı hastalıklar gibi sorunlarm oknaması, herhangi bir sağlık sorununda sigorta sistemlerinin işlemesi, güvenlik sorununun olmaması, turist gönderen ve kabul eden iki ülke arasında herhangi bir şekilde kanunlar çerçevesinde çatışmaya yol açacak ayrılıkların bulunmaması veya söz konusu problemlerin varlığı halinde turist gönderen ülkenin kanunlarının da geçerliliğinin kabul edilmesi gibi özel unsurlar ise geniş manada üstyapı hizmetleri arasında yer almaktadır. 1.3.TURÎZM SEKTÖRÜNDE TALEP TURİZM TALEBİ KAVRAMI Turizm talebini, temel olarak bireyin harcanabilir geliri ile bireyin diğer mal ve hizmetler karşısında turizme olan tercihi belirler, diyebiliriz. Kişiler harcanabilir gelirinin tamamını turizm hizmeti için harcayabilirken, öte yandan sözkonusu bütçeyi ihtiyaç duyduğu diğer mal ve hizmetlere sahip olmak için de kullanabilir. Böylece birey kendi bütçe doğrusunu

18 aşmamak suretiyle gerek turizm hizmetinden gerekse arzulamış olduğu diğer mal ve hizmet bileşimlerinden yararlanabilir (Sinclair; 1997:19). Turizm talebi kavramma yönelik olarak geliştirilmiş başka bir tanımda turizm talebi, seyahat etme isteğinde bulunan ve bu isteği karşılamaya yeterh gelire sahip olan insanların sayısı olarak verilmekte ve turizm talebi ülke içi ve ülke dışı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Turanlı, Güneren;2), Turizm talebi iki biçimde olabilmektedir. Bunlar (Yarcan; 1994:24); Seyahat hizmetlerini talep eden, bu hizmetleri kullanıp çekim merkezlerine giden kişilerden oluşan gerçek talep, Seyahat etme ve turizm hizmetlerini kullanma güdülerine sahip olan ancak geçici veya parasal nedenlerle fiili olarak talebi gerçekleştiremeyenlerden oluşan potansiyel talep TURİZM TALEBİNİN ÖZELLİKLERİ Turizm talebi, ekonomideki diğer mal ve hizmetlere yönelik talebe göre bazı farklılıklar ve değişik özelikler gösterir. Bu özellikleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür (01ah;1988:196): Turizm talebi bağımsız bir talep niteliğindedir yani kişiden kişiye değişir. İnsanları seyahat etmeye sevk eden çeşitli nedenler vardır ve her insanın turizm talebi farklı hedeflere dönük olabilir. Bu nedenler, insanların atmosfer değiştirme isteği ve kişisel bir takım etkiler altında kalmasının bir sonucudur. Turizm talebi çok yönlü özellikler taşır. Fiziksel bir rahatlığa, psikolojik bir mutluluğa ulaşmak için seyahat eden insanlarla, ticari amaçlarla seyahat eden insanlar arasında bir farklılık olduğu gibi; konaklama yerinde gıda, eğlence, konut, diğer mal ve hizmetler gibi değişik ihtiyaçların baskısına ve yoğunluğuna göre harcamaların serbestçe dağıtılması olanağı vardır. Turizm talebi kişisel harcanabilir gelirlerin kullanılması ile ilgilidir. Diğer bir deyişle, turizm talebi kişilerin gelirine bağılıdır ve talebin gelir esnekliği oldukça yüksektir. Turizm talebi ekonomideki lüks ve kültürel nitelikteki diğer mal ve hizmetlerle rekabet halindedir. İkame olanakları, turizm alanında başka alanlarda ve çok sayıda olduğu için, turistik mal ve hizmetlerin yerini kolaylıkla, özellikle lüks nitelikteki mal ve hizmetler alabilir.

19 Turizm talebinin ikame olanaklarmm fazla olması, turistik tüketimdeki tercihlere ekonomik, sosyal, politik ve mali nitelikteki faktörlerin etkisinin oldukça fazla olmasma yol açar ve talebin aşırı esnek olmasmı sağlar. Turistik tüketime konu olan mal ve hizmetler arasmda da aşırı bir rekabet vardır. Bu rekabet kişisel tercihlere bağlı olarak ortaya çıkar. Turizm talebi mevsimsel bir özellik taşır ve turizm talebini yılın değişik mevsimlerine dağıtmak oldukça zordur. Bu, yeni ve değişik türde turizm yatırımlarını gerektirir TURİZM TALEBİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Seyahat etme isteğinde bulunan ve bu isteğini gerçekleştirebilecek kadar gelire sahip olan insanlarm talepleri olarak tanımlanabilen turizm talebi üzerinde etkili olan faktörler ekonomik, sosyal, politik ve psikolojik faktörler olmak üzere dört ana başlık altmda incelenebilir (İçöz, Kozak; 2005:96-130). L3.3,l. EKONOMİK FAKTÖRLER Turizm talebini etkileyen en önemli ekonomik faktörler, turistik mal ve hizmet fiyatları, kişilerin harcanabilir gelir düzeyleri, seyahat edilen yerin mesafesi ile alt ve üstyapmm durumlarıdır. İ-) Turistik Mal ve Hizmetlerin Fiyatları Turistik mal ve hizmetlerin fiyatları, seyahat, barmma ve gidilecek yerde yapılması planlanan aktivitelerin fiyatları olmak üzere üç ana kategoriyi oluşturmaktadır (Ryan; 2003:38). Uluslararası turizm gözönüne almdığmda gidilecek ülkedeki fiyat düzeyi, döviz kurları, ulaştırma maliyetleri ve barınma fiyatları ön plana çıkmaktadır. Bu kriterler neticesinde, ilgili ülkeye gidilip gidilmeyeceği, gidilecek ise tatil süresinin ne kadar tutulacağı ve gidilmeyecek ise alternatif ülkenin neresi olacağı konusundaki nihai kararlar verilmiş olur. ii-)harcanabilir Gelir Seviyesi Ekonomik teoride olduğu gibi, kişinin harcanabilir gelir seviyesi arttıkça o kişinin talep ettiği mal ve hizmetlerin seviyesi de artmaktadır. Bu alanda yapılan bir çok ampirik çalışma göstermiştir ki özellikle gelişmiş ülkelerde kişi basma düşen milli gelir arttıkça turizm talebi gelir artışmdan daha fazla bir oranda artmaktadır (Cooper v.d., 1993).

20 Turizm talebinin gelir esnekliği konusunda yapılmış olan çok sayıdaki uygulamalı araştırmada da genel olarak turizm talebinin gelir elastikiyetinin nispeten jâiksek olduğu gözlenmektedir. Bunun başlıca nedeni olarak ise, sınırlı bir zaman aralığında tatil yapan fakat gelirleri artan turistlerin daha yüksek kalitedeki yüksek fiyatlı mal ve hizmetleri talep etmeleri gösterilmiştir. Turizm talebinin gelir ile ilgili diğer bir bağlantısı da, turizm talebinin aile bütçelerinin bir fonksiyonu olmasıdır. Aileler bütçelerinden ayırabildikleri pay oranmda turistik mal ve hizmetleri talep edebilmektedirler. Her aile harcamalarını öncelikle daha zaruri ve öncelikli gördüğü mal ve hizmetler üzerine yapar ve eğer bu tür harcamaların dışında aile bütçesinde boş zamanlarm değerlendirilmesi için bir meblağ kalırsa, ilgih aile turizm hizmeti satın almaya yönelebilir. Örneğin, bir ailenin bütçesinde mutfak masrafları, kredi ile satın almış olduğu konuta ait geri ödemeler, okul taksitleri gibi harcama kalemleri mevcutsa, aile öncelikle bu kalemlere ait harcamalara ödeme yapacak ve daha sonra eğer aile bütçesinde boş zamanları değerlendirmek için bir tutar artarsa, turizm hizmeti satın alma yönünde bir eğilim gösterebilecektir. iii-)uzaklık Uzaklık, turizm talebi açısından caydırıcı etki yapan önemli bir faktördür. Bir ülkenin diğer ülkelere olan uzaklığı ve ulaşım olanakları, aynı zamanda ekonomik bir faktör olarak da turizm talebini etkilemektedir. Uzaklığın talep üzerinde çift yönlü etkisi vardır; birincisi, seyahat mesafesi arttıkça seyahatin süresi de artacağmdan bu mesafe ek olarak bir fedakârlık gerektirecek ve konaklama süresinin azalmasına neden olacaktır. Ayrıca uzun mesafelere yapılan yolculuklar daha yorucu ohnaktadır. Uzaklığın talep üzerindeki ikinci etkisi ise, insanların zamanı yeterh olsa da daha uzak bölgelere ve ülkelere seyahat etmek maliyet açısından daha büyük giderlere katlanmayı gerektirme sidir. İV') Turizm Sektörünün Alt ve Üstyapısının Fiyat Profili Bir turistik bölgedeki turistik alt ve üstyapmm durumu, turist kabul olanakları ve turistlere sunulan mal ve hizmetlerin fiyat/kalite kombinasyonu da talep üzerinde etkili bir faktördür. Turist kabul eden bölgenin turistik hizmetlerinin kalitesinin yüksekliği yanında fiyatlarının uygunluğu da ekonomik açıdan o bölgeye yönelik turizm talebini arttırma yönünde rol oynayacaktır.

21 Turizm talebinde etkili olan başlıca ekonomik faktörleri özetlemek ve bunlara bazı ikincil unsurlar ilave etmek gerekirse, ailenin harcanabilir gelir seviyesinin, turist gönderen ülkede aile gelirini etkileyen vergi sisteminin yapısının, turizm dışmdaki mal ve hizmetlerin fiyatlarının, ülkedeki faiz oranlarının, turist gönderen ve turiste ev sahipliği yapan ülkelerdeki enflasyon ve döviz kuru seviyesinin, seyahat maliyetlerinin, ekonomik krizler v.b. unsurların turizm talebini belirleyen ana ve tali ekonomik faktörler olduğunu söyleyebiliriz (Ryan;2003:39) SOSYAL FAKTÖRLER Ekonomik faktörlerin yanı sıra turizm talebinde rol oynayan; insanların kendilerine ayıracakları zaman yapısında meydana gelen değişimler, ücretli yıllık izinlerin varlığı, haftalık çalışma saatlerinde meydana gelen değişmeler, haftasonu tatilleri, nüfusun yapısı, eğitim seviyesi gibi sosyal unsurlardan da bahsedilebilir. i-)nüfus Yapısı Nüfusun hem büyüklüğü hem de kompozisyonu turizm talebi üzerinde etkili bir unsurdur. Örneğin yapılan bazı ampirik çalışmalar en fazla seyahate çıkan insanların yaş grubuna dahil olduklarını göstermiştir. Sözkonusu yaş grubunun ağırlıklı olduğu ülkelerde turistik mal ve hizmetlere olan talep daha fazla oknaktadır. Bireylerin en fazla gelir elde ettikleri bu dönemde, bütçelerinden seyahat ve tatile daha fazla pay ayırabildikleri bilinmektedir. Sözkonusu yaş aralığında bulunan insanlar arasında da bir klasifıkasyona gittiğimizde orta yaş grubunun iş, evlilik, çocuk sahibi olma ve bakımı gibi nedenlerle seyahat için daha az zaman ve para ayırmakta olduğunu belirtmemiz doğru olacaktır. Uluslararası düzeyde düşündüğümüzde hayata dair çeşitli maddi beklentilerin karşılanmış olması, sosyal güvenlik ile ilgih bir sıkmtısımn kalmaması, boş zamanın artması gibi nedenlerden dolayı emekh oknuş kesimin seyahat ve tatile dönük taleplerinin daha fazla olabileceğini de belirtmemiz gerekir. ii')meslek Tipi İnsanların sahip oldukları mesleğin hem gelir düzeyi hem de eğitim düzeyi ile bağlantılı olduğu hususunda çeşitli çalışmalar mevcuttur. Dolayısıyla yüksek gelir getiren bir mesleğe sahip olan kişinin hem eğitim durumunun hem de gelir durumunun iyi olabileceği beklentisi içinde olunabilir. Bu faktörlerin tamamı da seyahat ve tatil için harcama yapma tutumları üzerinde etkili unsurlardır. Bu açıdan bakıldığında işadamları ve

22 üst düzey yöneticilerin genellikle en fazla seyahat eden meslek gruplarmı oluşturması şaşırtıcı obnamaktadır. iii-)eğitim Seviyesi Bireyin eğitim düzeyi yükseldikçe değişik yerleri görme, değişik kültürleri tanıma ve öğrenme eğiliminin arttığı yönünde bulgular mevcuttur. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, hane reisinin lise diploması olmayan ailelerin yalnızca %50'si tatil harcaması yaparken, bu oran lise diploması olanlarda %65, üniversiteyi bitirmiş olanlarda %75 ve Hsansüstü dereceye sahip olanlarda %85'dir. Diğer taraftan, turizm alanmda eğitime sahip olmak da turizm talebini arttırmaktadır. Bu sayede bireysel gelişimin desteklenmesi, sektör hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olunması ve sektöre ilişkin pratik bilgilerin kazanılması sağlanabilmektedir (Riley; 2002:171). iv-)aile Durumu Aile yapısı, çok ya da az çocuku olma, ataerkil aile yapısına sahip olma gibi faktörler, bireylerin seyahat etme alışkanlıklarını etkilemektedir. Fazla sayıda çocuğu olan aileler, az sayıda çocuğu olan ailelere nazaran seyahat etme konusunda da isteksiz davranmaktadırlar. Eğer gidilen bölgelerde bebek ve küçük çocuklar için herhangi bir aktivite ya da hizmet sunulmuyorsa bu durumda aile az çocuk sahibi olsa bile önemli bir sorunla karşılaşmakta ve bu da bireylerin seyahat kararı alma süreçlerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. Öte yandan ataerkil aile yapısına sahip bir ailede çocuk belirh bir yaşa ve gelir düzeyine sahip olduğunda anne-babasma bakmakla yükümlü olmaktadır. Bu ise, aile bireylerinin gerek ekonomik gerekse boş zaman sorunları nedeniyle seyahatini olumsuz yönde etkilemektedir. V'JŞehir Hayatı Kent yaşamında ulaşım araçlarmm yoğunluğu, trafik sorunları, çahşma koşullarının ağırlığı insanları taşımayacakları kadar ağır bir )^kün altına itmiştir. Bu nedenle kentte yaşayan insanlar kent yaşamının gürültüsünden, yıpratıcılığmdan, yapay çevre ve yapılaşmasından uzaklaşarak dinlenmek ve özlem duyduğu bir yaşamın nimetlerinden mümkün olduğu kadar yararlanmak istemektedir. Bu nedenle şehirleşme oranı ile turizm talebi arasında doğru yönlü bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Şehirlerde yaşayanların pek çoğu sanayi, ticaret gibi alanlarda çahşmaktadırlar. Sağlanan tatil hakkı ve sosyal güvenlik olanakları sonucu.

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler v İçindekiler 17. Baskıya Önsöz...iii İçindekiler...v Tablolar Listesi...xiii Şekiller Listesi...xiv Haritalar Listesi...xiv Kısaltmalar Listesi...xv 1. BÖLÜM: TURİZM VE TURİST KAVRAMLARI TURİZMİN

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

BÖLÜM 1... 1 EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

BÖLÜM 1... 1 EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1. Ekonominin Tanımı... 2 1.2. Kıtlık Kavramı ve Alternatif Maliyet... 3 1.3. İhtiyaç Kavramı... 4 1.4. Mal ve Hizmet... 5 1.5. Fayda...

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (Taslak Rapor Özeti) Faruk Aydın Hülya Saygılı Mesut Saygılı Gökhan Yılmaz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Detaylı

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Y. Doç. Dr. Şevki ULAMA 1 Yatırım: Şans oyunları oynamak Eldeki fonları uzun bir süre kullanmak Fonların yatırıldığı ve kullanıldığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1 Ekonomi... 1 1.2 Gereksinme(ihtiyaç)... 1 1.3 Mal ve hizmet... 2 1.4 Fayda... 3 1.5 Gelir... 4 1.6 Tüketim... 4 1.7 Üretim... 5 1.8 Üretim

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER 1. TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla,

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

I. Tanışma-Dersin Gerekçesi ve Önemi-Dersin Kural ve Gerekleri II. Turizm Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması

I. Tanışma-Dersin Gerekçesi ve Önemi-Dersin Kural ve Gerekleri II. Turizm Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Turizm Ekonomisi Seçmeli Lisans Dersin

Detaylı

DERSTE KAZANDIRILACAK ÖZELLİKLER KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR

DERSTE KAZANDIRILACAK ÖZELLİKLER KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR PROGRAM ADI TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERSİN KODU TUR / TRO 169 DERSİN ADI TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE DENETİMİ DERSİN SORUMLUSU ÖĞR. GÖR. MELTEM BOZKURT DERSİN TÜRÜ Zorunlu x Seçmeli EĞİTİM DİLİ

Detaylı

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

DIŞ TİCARET AÇIĞI VE TURİZM

DIŞ TİCARET AÇIĞI VE TURİZM DIŞ TİCARET AÇIĞI VE TURİZM Nesrin Yardımcı SARIÇAY Dış ticaret açığı ve turizm kavramları günlük literatürde en fazla duyduğumuz kavramlardan ikisi. Uzun yıllardan bu yana dış ticarette iki yakamız bir

Detaylı

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları Serbest zaman etkinlikleri Alternatif serbest zaman etkinlikleri 1 2 Alternatif Sporlar Geleneksel sporlardan farklı olma, onları farklılaştırma Futbol, basketbol, voleybol. Geleneksel sporlara meydan

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER 4.bölüm EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI 1.Kaynak Dağılımında Etkinlik:

Detaylı

Turizm Talebi. Turistler niçin seyahat ederler?

Turizm Talebi. Turistler niçin seyahat ederler? Turizm talebi TALEP Normal olarak ekonomide insan ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan mal ve hizmetlerin üretiminde girişimcilik faaliyetlerini uyaran ihtiyacın yönlendirilmesidir (İçöz, 2005).

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Belli bir yaşam standardı sağlayacak düzeye eriştirmek, Sektörler arasında kişi başına gelir farklılığı azaltmak Sektörde gelir dağılımını bireyler ve bölgeler arasında denge

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA Ekonomik Faaliyetlerin Döngüsü Mal ve Hizmetler C HANEHALKLARI Tüketim Harcamaları Faktör Ödemeleri B A FİRMALAR Üretim Faktörleri GSYH ÖLÇME YÖNTEMLERI Üretim Yöntemi: Firmaların

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG

GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG 2 = Çifte hesaplama sorunu NİHAÎ mal ve hizmetlerin fiyatlarının toplamı. Hammadde, ara ve yatırım mallarının fiyatları

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

Talep ve arz kavramları ve bu kavramları etkileyen öğeler spor endüstrisine konu olan bir mal ya da hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi açısından

Talep ve arz kavramları ve bu kavramları etkileyen öğeler spor endüstrisine konu olan bir mal ya da hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi açısından 3.Ders Talep ve arz kavramları ve bu kavramları etkileyen öğeler spor endüstrisine konu olan bir mal ya da hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi açısından önemli unsurlardır. Spor endüstrisi içerisinde yer

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü. Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı

Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü. Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Türkiye Ekonomisi Ülkemiz 2011 yılında yapmış olduğu büyüme trendiyle, dünya

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ SOSYOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU... 1 SOSYOLOJİNİN GENEL AMAÇLARI... 3

Detaylı

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman)

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE (1987-2007) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) NE YAPILDI? ÖZET - Bu çalışmada, işgücü verimliliği

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm. Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri

İçindekiler. Birinci Bölüm. Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri İçindekiler Birinci Bölüm Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri 1.1. TURİZM KAVRAMLARI... 1 1.1.1. Turizmin Tanımı... 2 1.1.2. Turizm Olayının Yapısal Özellikleri... 4 1.2. TURİSTİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT 8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI 1 STAGFLASYON Stagflasyon: Üretimde görülen durgunluk ve fiyatlarda yaşanan artışın bir araya gelmesidir. - Durgunluk içinde enflasyon: Reel ekonomik

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 13-16.11.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

MARKA EKONOMİSİ. İtalya, İspanya örnekleri ve Türkiye için değerlendirme

MARKA EKONOMİSİ. İtalya, İspanya örnekleri ve Türkiye için değerlendirme MARKA EKONOMİSİ İtalya, İspanya örnekleri ve Türkiye için değerlendirme 1960 larda İtalya, İspanya ve Türkiye 1960 larda İtalya, İspanya ve Türkiye 1960 larda Almanya ya çalışmak için işçi göndermeye başlayan

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Yayın Organı SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE Kadir DOĞAN İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Laleli /İST. ÖZET Ülkemizde sahip olan geniş doğal

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Alvin Toffler in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir? Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur.

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 1-John Maynard Keynes in en önemli eseri ve bu eserin içeriği nedir? İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 2-Keynes in geliştirdiği görüş nedir? Toplam talebin istihdamı

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017)

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017) 2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ Zafer YÜKSELER (19 Haziran 2017) TÜİK, 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme hızını yüzde 5 olarak açıklamıştır. Büyüme hızı, piyasa beklentileri olan

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 Çevre Analizi Ç E V R E A N A L İ Z İ D I Ş Ç E V R E İ Ç Ç E V R E Genel / Uzak Dış Çevre Analizi Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi Politik Uluslararası

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı