ELAZIĞ ŞEHİR NÜFUSUNDA TURİZM EĞİLİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELAZIĞ ŞEHİR NÜFUSUNDA TURİZM EĞİLİMİ"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 11, Sayı: 1, Sayfa: 57-85, ELAZIĞ-2001 ELAZIĞ ŞEHİR NÜFUSUNDA TURİZM EĞİLİMİ Tourism Tendency in City Population of Elazığ Erdal KARAKAŞ * ÖZET Dünyanın her yerinde milyonlarca insan tatil yapmak ve dinlenmek için turizm faaliyetine katılmakta ve bu amaçla oturdukları yerlerden bir kaç gün veya hafta için geçici olarak diğer alanlara gitmektedirler. Bir alandan turizm faaliyetine katılan kitlenin bir takım özelliklerinin bilinmesi turizm yatırımcıları ve işletmecilerin vereceği hizmetleri ayarlamaları açısından önem taşımaktadır. Çalışmamızda Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat Bölümünde yer alan nüfuslu Elazığ şehir nüfusundan turizm faaliyetine katılanların özelliklerini ortaya koymaya çalıştık. Turizm faaliyetine katılan nüfusun gelir, yaş grubu, tatile çıkış dönemi, seçilen ulaşım ve konaklama tipi ile tercih edilen bölgelerin tespiti için anket uyguladık. Kişilerin eğitim seviyesinin yükselmesine bağlı olarak tatile çıkma oranı artarken, serbest meslek sahiplerinde zaman yetersizliği nedeniyle tatile çıkma oranı azalmaktadır. Aile büyüklüğü, ailede çalışan kişi sayısının miktarı gelir durumunu etkilediği için turizm faaliyetine katılımda çocuksuz ve tek çocuklu ailelerde yoğunluk artarken çocuk sayısı fazla olan ailelerde ise azalmaktadır. Tatilde kalınan süre konaklama yapılan yere göre değişiklik göstermekte, tanıdık, eş, dost yanında ve kendine ait yazlıklarda konaklama yapanlarda kalış süresi fazlalaşırken, ticari konaklama tesislerinde kalanlarda bu süre düşmektedir. Tanıdık yanında konaklama nedeniyle konaklama harcamalarındaki azalma alışverişe harcanan para miktarını artırmaktadır. Kişisel gelir düşüklüğü ve buna bağlı olarak otomobil sahipliğinin azlığı, alanın turizm bölgelerine olan uzaklığı ulaşım sektörü ile araç tipini etkilediği için seyahatlerde karayolu sektörü ve otobüs tercihi fazlalaşır. Tatil için tercih edilen bölgeler sıralamasında %70 lik oranla Marmara, Akdeniz ve Ege bölgeleri ilk sırayı alırken kalan %30 luk kesim diğer dört bölgeyi tercih etmiştir. Gelecekteki tercihlerde Akdeniz bölgesi ilk sırayı alırken daha önceden tercih sıralamasında alt sıralarda yer * Yrd. Do. Dr. Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Coğrafya Bölümü.

2 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) alan Karadeniz bölgesine talep artmaktadır. Yurtdışı seyahatlerde Türk vatandaşlarının varlığına bağlı olarak Avrupa ülkeleri ve bilhassa Almanya ilk sırayı almakta, onu hac ziyaretinden dolayı S. Arabistan takip etmektedir. Anahtar Kelimeler: Elazığ, Turizm SUMMARY Millions of people in every part of the world participate tourism activity in order to have holiday and have a rest and they go to other places temporarily for a few days or weeks. Knowing some characteristics of people who take part tourism activity is important for tourism investors from the point of regulation the services. In this study we tried to find out characteristics of people who go to holiday from Elazığ city which is located in the upper Fırat Region of East Anatolia and has nearly population. We used a questionnaire in order to find out the income level, age group, the time (period), chosen for holiday type of transportation and residence of the holiday makers. While the rate of well educated holiday makers are increasing, it decreases in self - employed persons because of insufficence of time. As the size of family, the numbers and working people in the family affect the income in taking part the tourism activity. The rate of holiday makers increases in the families having no child or only one while it decreases in large families. The time spent for holiday changes to the place chosen for holiday. While the people staying near their relatives, friends or their summer houses spend more time for the holiday, those who stay in hotels, motels and such kinds of places spend less time. Those who stay near their relatives or friends spend more money for shopping. As having lower income, number of cars and the distance of way affect the transport sector and type of transportation vehicle, people use roads and buses in their travels. Nearly 70 % of the holiday makers prefer Marmara, Mediterranean and Egean regions, 30 % of them prefer the other four regions ( Black sea, South - East Anatolia, East Anatolia, Central Anatolia ). While the Mediterranean region keeps the first place for future holiday, Black sea region, which was at lower place; is chosen by many people for holiday. European countries especially Germany keeps the first place in the travels to the foreign countries. After that Saudi Arabia is chosen for being pilgrim. Key Words: Elazığ, Tourism 58

3 Elazığ Şehir Nüfusunda GİRİŞ Turizm, insanların bulundukları yerden başka bir yere veya ülkeye gittikleri ve orada belli bir süre kalmaları, tekrar kendi yerlerine ya da ülkelerine dönme ile ilgili etkinlikler (Köksal, 1994,1) veya "dinlenmek ve tatil geçirmek amacıyla yolculuğa çıkmak (Özgüç,1998,15) olayını içine alır. Kısaca" dinlenmek, eğlenmek, yeni yerler ve toplumlar görüp tanımak, bilgi ve görgüsünü geliştirmek gibi amaçlarla geziye çıkan bireylere ise turist adı verilir ( Doğanay, 1995,534). Turizmde yerli ve yabancı olmak üzere iki grup turist ele alınır. Turizmde veri 1.Ülkeye girişlerde gümrük kapılarında 2.Turistin konaklama esnasında 3.Turistin devamlı yerleşme yerinde olmak üzere üç yoldan temin edilmektedir (Toskay, 1983, ). İlkinde ülkeye giriş yapan veya ülkeden çıkış yapan yerli ve yabancı kişi sayısı tespit edilebilmekte olduğundan ülkeye giriş ile çıkışlar nedeniyle dış turizmle ilgili veri temini daha kolay bulunabilmektedir. İkincisinde konaklama tesislerinden alınan bilgiler değerlendirilir fakat bu yöntemde kullanılan bilgiler turistin konaklama tesisine başvurusuna ve otel kayıtlarına dayandığı için ve herkesin turistik tesislerde kalmaması nedeniyle gerçek durumu yansıtmaz. üçüncü yöntem turistin sürekli oturduğu yerde veri toplamaya dayanır ve herhangi bir yerleşme yerinde oturan nüfusa anket uygulanarak turizme katılım ve eğilimleri tespit edilmeye çalışılır. Bu nedenlerle iç turizme ait veriler konaklama istatistikleri ve turistik alanlara yapılan ziyaret (müze, tarihi yerler vb) sayılarından yerli ve yabancı sayısı ayırt edilebilmekte fakat her giden kişi aynı aktivitelere katılmadığından ve konaklama istatistikleri de sadece turistik belgeli tesisleri kapsadığından gerçek sayıları yansıtmamaktadır. Bu sebeplerden ülkemizde iç turizme ait sayısal veriler tahminlere dayanmaktadır. Mesela Türkiye'de iç turizme katılanların sayısı 1950 yılında 0.3, 1960'da 1.5, 1965'de 2.1, 1970'de 2.7, 1975'de 4.5, 1980'de 6, 1985'de 7.2, 1990 yılı sonrasında ise 12 milyonu aştığı tahmin edilirken (Olalı, 1983,41, Doğanay, 1990, 298, 1995, 541). Türkiye genelinde turistik belgeli konaklama tesislerinde kalanların sayısının 1991 yılında kişi (Köksal, 1994 ) olması da veri teminindeki güçlükleri ve farklılığı açıkça ortaya koymaktadır. Yurt dışından Türkiye'ye yapılan seyahatler, bunların bölgesel dağılışı, ülkemizdeki bazı alanların turizm potansiyeli ve sorunları ile ilgili çalışmalar yer alırken (Soykan, 1993, 1994, Koçman, 1996, Somuncu, 1994, 1996, Kalelioğlu, 1996, Doğaner, 1991, 94, 98, Akkan-Tuncel, 1990, Tuncel-Doğaner, 1989, Doğanay,1989 a-b, 1992, 59

4 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) 1994, Özey, 1989, Doğu- Çicek-Gürgen, 1998, Kara,1994, Doğu-vd, 1993, Akkan- Gürgen,1993, Akkan-vd,1993,Yılmaz, 1994, Tuncel, 1996, Yiğit, 1994, Köksal, 1972, 1994, Arıkan, 1994 ) veri yetersizliği nedeniyle yerli turist miktarının ne kadar olduğu nerelere gittiği, istekleri ve tercihleri hakkında yeterli bilgilere sahip değiliz. Bu olumsuzluklar sebebiyle yurtiçinden turizm faaliyetine katılanlar ve bilhassa bir alandan veya herhangi bir yerleşme yerinden yapılan seyahatlerle ilgili çalışmanın olmaması bizi böyle bir çalışma yapmaya yöneltmiştir. Çalışmamızda turistin daimi oturduğu yerde bilgi toplanmasına dayanan üçüncü yöntemi kullandık. Yöntemin esası ülke genelindeki tüm yerleşim birimlerine veya bir bölgedeki çeşitli merkezlere yada belirli bir merkezde oturan nüfusa anket uygulanarak ülke, bölge veya merkezde oturan nüfusun turizm eğilimi tespit edilmeye çalışılır. Kısaca burada oturanların turizm olayı ile ilişkisi ortaya konulur. Bu yöntemde ülke veya bölge geneline ait en iyi sonuç nüfus sayımlarında bütün halka konu ile ilgili sorular yöneltilerek alınabilir. Fakat bu uygulama nüfus sayımları oldukça uzun aralıklarla yapıldığından ve turizm faaliyetine yönelik sorular nüfus sayımlarında yer almadığından, ayrıca bu tip soruların eklenmesi mali külfeti artıracağından uygulanamamaktadır. Yukarıdaki olumsuzluklar nedeniyle dünya genelinde de bu konuya ait veriler ister ülke, ister bölge veya seçilmiş belirli merkezler de olsun, çalışma sahalarında belirli kitleleri temsil edecek grupların örnekleme veya sondaj yolları ile tespit edilerek toplanmasıyla gerçekleştirilir (Toskay, 1983, İçöz, 1998). Çalışmamızı Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat Bölümünde yer alan nüfuslu Elazığ şehrinde üçüncü yöntemi kullanarak gerçekleştirdik (Şekil.1). Şehirde özel ve resmi sektörde değişik konumda (işçi, memur, yönetici, serbest meslek vb.) çalışanlar arasında uyguladığımız anketle turizm faaliyetine katılanların yaş, cinsiyet, gelir, eğitim, aile büyüklüğü gibi sosyal ve ekonomik durumları ile turizm faaliyetine katılım eğilimini ortaya koymaya çalıştık. Bu amaçla tatile çıkan kişilerin, tatil için en çok hangi il ve bölgeleri tercih ettiklerini, buralara gitmek için kullandıkları ulaşım tipini, konaklama tercihlerini, tatil bütçelerini, tatil yerlerinde karşılaştıkları sorunları ve gelecekteki tatil planlarını tespit etmeye çalıştık. 60

5 Elazığ Şehir Nüfusunda... 2.TATİLE ÇIKANLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI 2.1. CİNSİYET TURİZM İLİŞKİSİ: Cinsiyet turizm faaliyetine katılım ilişkisi açısından toplumların gelişmişlik yapılarına bağlı olarak aralarında bir farklılık bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kadınların turizme katılım oranları erkeklere nazaran fazlalaşmaktayken (Özgüç,1984, 31. Toskay,1983, 129) dünya genelinde erkeklerin kadınlara nazaran turizm faaliyetine katılımları hala yüksek orandadır (İçöz, Kozak,1988, 128). Sahamızda da bu eğilim yani turizme faaliyetlerine katılımda erkeklerin kadınlara nazaran oransal yüksekliği açıkça kendini göstermektedir. Bu iki farklı cinsiyetin ekonomik yapıdaki dengesizliği şehirdeki faal nüfusu içinde de görülmektedir. Nitekim 1990 yılında şehirdeki toplam faal nüfusun (42.925) %90.27'sinin erkekler, %9.73'nün de (4.174) bayanlardan oluşması, çalışma hayatında hem bayanların sayıca azlığını göstermekte, hem de turizme katılımda iki cins arasındaki oransal farklılığın nedenini ortaya koymaktadır Tablo :1. Turizm Faaliyetine Katılanlarda Cinsiyet ve Medeni Durumu Erkek % Kadın % Toplam % Evli Bekar Toplam

6 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1). Bu dengesizlik çalışmamıza da yansıdığından, erkek nüfus miktarı bayan nüfus miktarından yüksek çıkmaktadır. Nitekim ankete katılanların %80'i erkek, %20'si kadındır ve bunların %67'si evli (Erkeklerin %70'i, Kadınların %59'u), %33'ü ise bekardır. (Erkeklerin %30, Kadınların %41) (Tablo.1) AİLE BÜYÜKLÜĞÜ: Evli olup olmama, ailenin kalabalık olması, çocuk sayısının artması seyahate çıkma yoğunluğunu, zamanını, ulaşım araç tipini etkilemektedir (Toskay, 1983, 133, Özgüç, 1998, 35). Elazığ şehrinde de tatile çıkanların %67'si evli, %33'ü bekar kişilerden oluşmaktadır. Tatile çıkma yoğunluğu bekar ve çocuksuz ailelerde fazlayken, çocuk sayısının artışına bağlı olarak bu oran azalmaktadır. Evlilerin %88'i çocuk sahibi iken, geriye kalan %12'lik kesimin hiç çocuğu yoktur ve sahip olunan çocuk sayısı bakımından iki çocuklu aile sayısı daha fazladır. (Tablo:2) Çocuk sayısının fazlalığı aile büyüklüğünü artırdığı için tatil maliyeti yükselmekte ve tatile çıkanların oranı düşmektedir. Nitekim tatile çıkanların %70'den fazlasının 4 kişilik aile büyüklüğüne ve iki çocuğa sahip olması tatile çıkma yoğunluğu ile aile büyüklüğü arasındaki ilişkiyi açıkça göstermekte ve sonuçta tatile çıkma oranı çocuk sayısına, çocuğun yaşına bağlı olarak aile büyüklüğü azaldıkça artmakta tersine aile büyüklüğü artıkça da azalmaktadır. Tablo:2. Tatile Gidenlerde Aile Büyüklüğü ve Çocuk Sayısı Evli Bek Top. 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6+ % AİLE BÜYÜK EĞİTİM DURUMU: Eğitim düzeyindeki yükselme aynı zamanda meslek durumunu ve dolayısıyla gelir seviyesini (Toskay,1983,135) etkilediği için eğitim düzeyi ile turizm talebi arasında güçlü bir ilişki vardır. Daha fazla eğitim almış olan insanların, değişik yerleri tanıma ve öğrenme eğilimleri (İçöz, 1998, 129) kişilerin seyahat isteğinden, tatil yerinin seçimine, amacına, kalma süresine kadar turizmle ilgili bir çok konuyu direkt etkilemektedir. Nitekim alanımızda da eğitim seviyesinin yükselmesine bağlı olarak tatile çıkanların sayısı artmaktadır. Tatile çıkanların %47'si yüksek okul mezunu iken bu oran eğitim seviyesinin düşüşüne paralel olarak azalmakta ve ilkokul mezunlarında %5'e kadar inmektedir (Tablo:3). 62

7 Elazığ Şehir Nüfusunda... Tablo:3. Tatile Gidenlerde Eğitim Durumu Cinsiyet İlkokul % Ortaokul % Lise % Y.O % Toplam Erkek Kadın Toplam İŞYERİNDEKİ STATÜ: Kişinin mesleği ve meslekteki mevkii onun gelir seviyesini etkilediği için seyahat yoğunluğu ve biçimini doğrudan etkilemektedir. Sahamızda en az seyahat edenler işyerini tatil için istediği zaman kapatamayan (Tamirci, Marangoz, Butik işletmecisi vb) serbest meslek sahipleridir. (Tablo:4). Öte yandan gerek özel gerekse kamu işyerlerinde çeşitli kademelerde çalışanlarda seyahat oranı artmakta, kendine ait işyeri olanların seyahat oranı yüksek olmakla beraber seyahat süreleri kısıtlıdır. Bu grup içinde genelde kısa süreli iş seyahatleri (mal ve makine alımı, özel anlaşmalar yapmak için gidişler vb) daha fazla ağırlık kazanmaktadır. Sonuçta seyahat yoğunluğu kamu ve özel sektörde çalışan memurlarda en üst seviyededir ve bunları sırasıyla işçiler ile yöneticiler takip etmektedir YAŞ GRUBU: Tablo: 4. Tatile Gidenlerin İşyeri ve İşyerindeki Statüleri. İşyeri Kişi % Konum Kişi % Özel işyeri Yönetici Kendi işyeri İşçi Serbest Memur Kamu Diğer 21 3 Toplam Toplam Kişinin yaşı ile seyahate katılım oranı arasında yakın bir ilişki vardır. Genelde seyahate çıkan insanların büyük bir kesimini yaş grubu oluşturmaktadır. Bu yaş grubunun en büyük özelliği düzenli bir işe sahip olan insanların bu grup içerisinde fazlalaşması (İçöz, 1998, 127, Toskay, 1983, 127) ve ileri yaş grubunda gelirin azalması, sağlık problemlerinin artışı seyahat çıkan kişi sayısını azaltmaktadır (Özgüç, 1998, 35). Alanımızdan seyahate katılanların %80'ninin 40 yaşın altındaki kişilerden oluşması ve ileri yaş grubunda oranın azalmasında yukarıdaki nedenlerin yanında çalışmamızı faal nüfus içinde yürütmemizin etkisi vardır. Zira emekli olan nüfus faal olmaması nedeniyle büyük bir oranda anket dışında kalmıştır. Tablodan da anlaşıldığı üzere genç yaş grubunda seyahat yoğunluğu artarken ileri yaşlarda azalmaktadır yaş grubunda yoğunluğun fazla olmasında bir işe ve gelire sahip olma, aile bağımlılığının azlığı (263 63

8 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) kişi bekar), çocuksuz (68 kişi) ve tek çocuklu olma (145 kişi) ve sağlık problemlerinin en alt seviyede olması etkili faktörlerdir (Tablo:5). Tablo:5. Tatile Gidenlerin Yaş Grubu Yaş grubu Toplam Kişi % AYLIK GELİR : Potansiyel bir turist kendi gelir düzeyini, gideceği bölgedeki fiyat düzeyini dikkate almak zorunda olduğundan (İçöz,1998,98) ekonomik durum her sektörde olduğu gibi turizm olayında da önemli bir etkendir. Zira yeterli satın alma gücüne sahip olmayan bir kimsenin turizm olayına katılması beklenemez. Alanımızda seyahat olayına katılanların %42'si 100 milyonunu altında %58'i ise 100 milyonun üzerinde aylık gelire sahiptir. %42'lik kesimin büyük bir çoğunluğu özel ve kamu sektöründe asgari ücretle çalışan kişileri içine almaktadır (Tablo:6). Diğer kesim ise normal devlet memuru ve özel sektörde yüksek ücret alan grubu oluşturur. Tablo:6. Tatile Gidenlerin Aylık Gelir Durumu Aylık Gelir (milyon) Toplam Kişi % Gelir seviyesinin bu kadar düşük olmasında ailede çalışan kişi sayısı önemli ölçüde etkilidir. Genelde ülkemizde ailede çalışan kişi sayısının azlığı ve bağımlı nüfus oranının yüksekliği (Doğanay,1997,168) alanımızda da kendini gösterir. Nitekim turizm faaliyetine katılanların %49'da (396) aile içerisinde bir kişinin çalışıyor olması da gelir seviyesindeki düşüklüğün sebebini ortaya çıkarmaktadır. Bu kesimi ailede iki kişinin çalıştığı grup %37'lik oranla takip eder (Tablo:7). Ailede 3 ve 4 kişinin çalıştığı grup içerisinde genelde bekarlar ağırlıktadır ve çoğunluğu aileleriyle beraber kaldıkları için ailede çalışan kişi sayısı yükselmekte fakat bu durum kişisel gelirin düşüklüğünü engelleyemediğinden tatile çıkanlar içindeki oranı azalmaktadır ( Tablo.7). Ailelerin gelirindeki yetersizlik tatil için ayrılabilir para miktarını azalttığından ileride görüleceği gibi turizm faaliyetine katılanların konaklama, ulaşım tipi, tatil süresi vb. tercihlerini direkt etkilemektedir. 64

9 Tablo:7. Ailede Çalışan Kişi Sayısı. Ailede Çalışan Kişi sayısı Toplam Kişi % Elazığ Şehir Nüfusunda... 3.YER ŞEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 3.1. SEYAHATE ÇIKIŞ NEDENİ: Ankete katılanların %52'si tatil, geriye kalan %48'i ise iş, ziyaret, kültürel, sağlık amacıyla seyahate katılmışlardır. Ziyaret, kültür ve tatil amaçlı olarak gidenleri ele aldığımızda seyahate çıkan kişilerin yaklaşık %85'i tatil amacıyla turizm faaliyetine katılmıştır (Tablo:8). Tatil, ziyaret, sağlık, spor ve kültürel amaçlı gidenlerin gidecekleri yeri seçim imkanı fazlayken, iş ve eğitim amacıyla gidenlerde yer seçim şansı daha azdır. Zira kendi işi için veya çalıştığı kamu yada özel kurum yönetiminin direktifleri çerçevesinde seminer vb amaçlar doğrultusunda kararlaştırılmış bir merkeze gidildiğinden giden kişilerin yer seçim şansı hemen hemen hiç yoktur. Bir kişinin turist sayılabilmesi için gittiği yerde bir kazanç sağlamaması gerektiği hususu göz önünde bulundurulursa (Doğanay, 1990, Özgüç, 1998, Toskay, 1983) alanımızdan iş sebebi ile giden %15'lik kesimin kazanç sağlayıp sağlamadığını tespit mümkün olmadığından genel oran dışında tutarsak geriye kalan %85'lik kesimin direkt turizm faaliyetine katıldığını söyleyebiliriz. Tablo: 8. Tatile Çıkanların Gidiş nedenleri Seyahat nedeni Tatil İş Ziyaret Eğitim Kültürel Sağlık, Spor Toplam Kişi % TATİLE ÇIKIŞ DÖNEMLERİ: Alanımızın turistik alanlara olan uzaklığı ve genel tercihin kıyı turizmine yönelik olması turizm faaliyetine katılacakların daha geniş zamana ihtiyaç duyması nedeniyle seyahatler en çok yıllık izin döneminde gerçekleştirilmiştir. Bunu eğitimcilerin izin dönemi ve çocuklu ailelerin izinlerini okulların tatil olduğu zamanda almayı tercih etmeleri nedeniyle okulların tatil dönemi takip etmektedir. Bayram ve resmi tatil dönemlerinde seyahate çıkış oranı, tatil süresinin kısalığı ve yıl içindeki dönemi (kış aylarına denk gelip gelmemesi) önemli rol oynadığından tatile 65

10 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) gidenlerin oranı azalarak %7'lere düşmektedir ( Tablo :9). Diğerleri başlığı altında yer alan grupta rapor, izin (kamu görevi, mazeret vb) ve sağlık amaçlı gerçekleştirilen seyahatleri içine aldığı için en düşük 2 dönemden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuçta, ailedeki çocuğun okul, kişilerin mesleki durumu (eğitimci vb), seyahatin çeşidi ve amacı (deniz turizmi ve akraba ziyareti vb), mevsim durumu (kış, yaz vb), tatil süresi gibi nedenler tatile çıkışı etkilemektedir. Yukarıdaki sebepler doğrultusunda alanımızdan seyahate çıkanların oranı yaz sezonu ve bilhassa Temmuz ile Ağustos aylarında artmakta, geriye kalan aylarda ise azalma göstermektedir. Tablo :9. Tatile Çıkış Dönemleri Seyahate Çıkış Zamanı Yıllık İzin Okul Tatili Resmi Tatil Diğerleri Toplam Kişi % ULAŞIM TÜRÜ: Ulaşım insanların turistik amaçlarla yaptıkları seyahatlerde belirli merkezlere taşınmasında önemli rol oynar." Ulaştırma türüne olan talebi fiyat, gelir, zaman, hız, rahatlık gibi faktörler etkilemektedir (Gürdal,1990 ). Sahamızdan yapılan seyahatlerde %56 lık oranla otobüs ilk sırayı almakta ve onu özel oto, uçak, tren gibi ulaşım vasıtaları takip etmektedir (Tablo:10). Tablo:10. Tatile Gidenlerin Kullandığı Araç Tipi Ulaşım Sektörü Otobüs Özel oto Uçak Tren Toplam Kişi % Otobüsün tercihlerde ilk sırayı almasında alandaki gelir düşüklüğü, aile büyüklüğü, sahanın diğer turizm bölgelerine olan uzaklığı önemli rol oynamıştır. Yukarıdaki nedenler ucuz ve rahat sektörlerden birisi olan otobüsle ulaşım tercihini artırmıştır. Özel oto rahatlık ve hız açısından çok tercih edilmiş olmasına rağmen, oto sahipliğinin azlığı, gidilecek mesafeye bağlı olarak yorucu olması ve fazla masraflı oluşu nedeniyle tercihlerde ikinci sırada kalmıştır. Uçağın az tercih edilmesinde fiyatındaki yükseklik, her yere seferin olmaması ve aktarma yapma gibi zorunluluklar etkili faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Tercih edenlerin çoğunluğunu yurtdışı seyahatlerine katılanlar ile kamu görevi ve rahatsızlık nedeniyle gidenler oluşturmaktadır. 66

11 Elazığ Şehir Nüfusunda... Tren ucuz olmasına rağmen hızının yetersizliği, çok zaman harcanması ve her yere gitme imkanının bulunmaması nedeniyle fazla tercih edilmeyen ulaşım türüdür (Tablo:11). Tablo:11 Ulaşım Tercihindeki Etkenler Tercih Nedeni Ucuzluk Rahatlık Hız Alternatif Olmaması Toplam Kişi % TATİLDE KALINAN SÜRE: Turizm bütçesi ile ulaşım ve konaklama harcamaları arasında yakın bir ilişki söz konusudur (Gürdal, 1990, 27). Ulaşım ve konaklamaya yapılan harcama miktarı tatil bütçesini etkileyeceği için konaklama ve ulaşım şekli tatildeki kalma süresini etkilemektedir. Alanımızdan tatile gidenlerin %61 i 15 günden az, geriye kalan %39 u ise 15 günden fazla süreyle tatil yapmışlardır. 15 günden az tatil yapanların büyük bir çoğunluğu ise 7 günden fazla 15 günden az konaklama yapmıştır. 15 günden fazla tatil yapan kesimin %23 ü 15 günden fazla 30 günden az, %16'sı 30 günden fazla tatil yapmışlardır. Konaklama açısından en yüksek oranı 7-15 gün arasında (%41) kalanlar teşkil etmektedir (Tablo:12). Tablo:12. Tatilde Kalınan Süre (Gün) Tatilde Kalınan Süre 7< 7= > Toplam Kişi % Sonuçta 7 günden az sürede konaklama yapanların içinde, özel sektöre ait ticari bir konaklama tesisinde kalanlar ile tatil için zamanı olmayan kişiler daha fazla ağırlık taşır. Çeşitli kamu kamplarında (D.S.İ, Karayolları vb), ve düşük maliyetli özel konaklama tesislerinde (pansiyon vb) kalanlar ile akraba, arkadaş, eş dost vb. yanında kalanlar nedeniyle En yüksek oranı 7-15 gün arasında (%41) konaklayanlar almaktadır Kısaca tatile gidenlerin %61 i 1-15 gün arasında tatil yapmış, geriye kalanlar ise konaklama tipinde görüleceği gibi yazlıklarda veya ailesinin yanında kalanları içine almakta ve bunların içinde de gün arasında konaklayanlar daha fazla ağırlık taşımaktadır. 67

12 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) KONAKLAMA ŞEKLİ: Kelime anlamıyla konaklama "turizmde geceleme ve beslenmeyi içine alan bir terimdir (Özgüç, 1998,115). Bu faaliyetlerin yürütülmesi için kurulmuş tesislerde " yerli ve yabancı turistler geceleme yaptığı için konaklama tesisleri adı verilir (Doğanay,1990, 300, 1995,571). Turizmdeki konaklama Tesisleri geleneksel ve tamamlayıcı (Doğanay,1995,571) veya ticari yada özel diye sınıflandırılmaktadır (Özgüç, 1998, 115 ). Elazığ dan tatile gidenlerin %49 u ticari, %51 i ise özel konaklama tesislerinde konaklamışlardır. Ticari tipte tesislerde konaklama yapanların %14 ü resmi kurumlara ait kamp ve misafirhanelerde geriye kalan %35 i de özel sektöre ait otel, pansiyon, kamping gibi işletmelerde konaklamışlardır (Tablo:13). Tablo: 13. Tatildeki Konaklama Şekli TİCARİ Kişi % TİCARİ OLMAYAN Kişi % Resmi Toplam Eş dost Kamu kampı 56 7 Yazlık 49 6 Misafirhane 58 7 Özel Sektör Toplam Otel, Motel vb Pansiyon 45 6 Kamping 17 2 Ticari Genel Toplam Ticari Olmayan Genel Top Özel konaklama tesislerinde kalanların %45 i eş, dost, akraba ve ailesinin yanında, geriye kalan %6 sı ise kendine ait yazlıklarda konaklamıştır. Konaklama ve ulaşım harcamalarının tatil bütçesinin büyük bir kısmını götürdüğü göz önünde tutulursa tatil yerinin tercihinde eş, dost ve akraba varlığının büyük oranda etkili olmasının ana nedeni açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu duruma ekonomik yapının yetersizliği, çalışan kitle sayısının düşüklüğü ve aile büyüklüğü, gelirin azlığı önemli ölçüde etki yapmaktadır. Özel konaklama yapanların toplam sayısının 414 kişi olması ve geliri düşük grupta 340 kişinin bulunması gelir durumu ile konaklamaya tipi arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından ilginçtir. Ayrıca kalınan süre ile ekonomik yapı arasındaki yakın ilişki nedeniyle, ticari konaklama tesislerinde kalanların oranı (%49) ve kalma süreleri azalırken, ticari olmayan tesislerde kalanların oranında bir yükselme meydana gelmektedir. Sonuçta 15 günden az kalanların büyük bir çoğunluğu ticari konaklama tesislerinde kalmış ve kamu tesisleri 68

13 Elazığ Şehir Nüfusunda... %14 lük bir oranla bu konaklama olayına yardımcı olurken, oran açısından en büyük payı özel sektör gerçekleştirmiştir TATİL HARCAMA MİKTARI VE ŞEKLİ: Tatil harcama miktarında tatile çıkanların %39 u 100 milyondan az, geriye kalan %61 i ise 100 milyondan fazla harcama yapmıştır (Tablo:14). Kısaca tatile gidenlerin büyük bir çoğunluğunun ekonomik durumlarını aştıkları ve bir nevi borca girdikleri aylık gelir tablosuyla karşılaştırıldığında daha net ortaya çıkmaktadır. Nitekim toplam içinde 100 milyonun altında gelire sahip olanların oranının %42 olması (Tablo.6) ve harcama tablosunda bu oranın %39 a düşmesi, %3 lük bir kesimin borca girdiğini ve sonraki yıl için tatil planı yapamadıklarını görmekteyiz. Bu durum gelecekte tatile çıkmayı düşünmeyen ve plan yapmayan kişi sayısının yükselmesindeki ana nedenlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tablo:14. Tatilde Yapılan Harcama Miktarı ve Türü Harcama miktarı Kişi % Harcama Türü Kişi % Alışveriş, Eğlence Ulaşım Konaklama Toplam Toplam Tatile çıkanların tatil bütçesinden en fazla masraf yaptıkları kalemlere baktığımızda, %61 le alışveriş ve eğlence ilk sırada yer almakta ve bunu, %21 ulaşım, %18 ile konaklama harcamaları takip etmektedir. Alışveriş ve eğlence kalemi için en fazla harcama yapılmasının nedenleri olarak, Aile ve akraba yanında kalınması nedeniyle konaklamaya ödeme yapmamalarına rağmen kaldıkları yerde genel harcamalara yapılan katkılar, Aile ve akraba yanına giderken alınan hediyeler için yapılan ödemeler, Gidilen yerdeki fiyatların geldikleri yerdeki fiyatlara nazaran düşüklüğü nedeniyle kendi ve ailesinin ihtiyaçları için yapılan alışveriş harcamalarını sayabiliriz. Ulaşım giderlerinin ikinci sırayı almasının nedenleri ise, tatil esnasında bir kaç merkeze gidilmesi ve alanın turistik merkezlere olan uzaklığı nedeniyle mesafenin artışı, tatile özel oto ile çıkanların bulunması, ailedeki fert sayısının ulaşım masraflarını artırmasını verebiliriz. Konaklamanın son sırada bulunmasının nedeni olarak da, tatile giden kesimin %51'lik bölümünün eş, dost,akraba evinde ve yazlıklarda kalması, tatile çıkıp da ticari 69

14 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) tipteki konaklama tesislerinde kalan %49'luk oran içinde yer alan %14'lük kesimin özel sektöre ait tesislerden daha ucuz olan kamu kamp ve misafirhanelerinde kalmış olmasını gösterebiliriz (Tablo.13) TATİLDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR: Tatile çıkanların %21 i tatil esnasında hiç bir sorun yaşamamışken, geriye kalan %79 u tatilde bir takım sorunlarla karşılaşmıştır (Tablo:15). Tatilde karşılaşılan sorunlar içinde ilk sırayı ulaşım ve zaman yetersizliği almaktadır. Ulaşım sorununu en çok tatile özel aracı ile çıkanların yanı sıra otobüs gibi ulaşım araçlarından faydalananlarda yaşamışlardır. Gidenlerin büyük bir çoğunluğu turizm ve yaz sezonu nedeniyle karşılaştıkları trafik yoğunluğundan ve sürücülerin trafik kurallarına yeterince uymamasından şikayet etmektedir. Zaman yetersizliği ise gerek tatil maliyetinin yükselmesi ve bütçe yetersizliği nedeniyle tatilin kısa kesilmesi ve gerekse de tatil için yeteri kadar zamanı olmayan işlerde çalışan (serbest meslek sahipleri vb) kitleyi içine almaktadır. Ekonomik sorun ise genelde gelirin yetersizliği nedeniyle tatil süresi ve harcama miktarından kısıtlama yapılmasının ortaya çıkardığı bir olgudur. Üçüncü sırada sağlık sorunları gelmektedir ki her ne kadar giden nüfus içinde yaşlı miktarının az olmasına rağmen turizm mevsiminin sıcak yaz aylarına denk gelmesi ve büyük bir kesimin deniz turizmini seçmesi nedeniyle hava sıcaklıklarının yüksek olmasının ortaya çıkardığı olumsuzluklar ve bundan kaynaklanan çeşitli sağlık sorunlarıdır. Tatile çıkanların çok az kesimi (%4) kaza ve hırsızlık gibi adli problemlerle karşılaşmıştır. Tablo:15. Tatil Esnasında Karşılaşılan Sorunlar SORUNLAR KİŞİ % Ulaşım, Zaman Ekonomik Sağlık Adli 34 4 Sorunsuz Toplam TATİL YERİ KARARI VE TERCİH NEDENİ : Tatil yeri seçiminde tatile çıkanların %49 u tek başına bu kararı vermiş, bunu ailece karar alanlar takip etmiştir. Bekarların yanı sıra evli olanların büyük bir çoğunluğunun da aile reisi olma sıfatıyla aile üyelerinin karşı çıkmayacağı düşüncesiyle onların fikrini almadan karar vermiş olması tek başına karar alanların oranını 70

15 Elazığ Şehir Nüfusunda... yükseltmektedir (Tablo:16). Tatile çıkanların % 44 ü ise aile bireyleri ve çocukların isteği doğrultusunda diğer faktörleri de göz önünde bulundurarak (mali, akraba varlığı vb) yer seçimine karar vermişlerdir. Son grubu kamu ve özel sektörde çalışanlar oluşturmaktadır. Bunlar yönetim tarafından çeşitli amaçlar doğrultusunda (seminer, görevli, iş vb) gönderildikleri için yer seçiminde tercih kararını kendileri vermemişlerdir. Tablo:16. Tatil Yerinin Seçiminde Karar Şekli Karar Şekli Tek başına Ailece Diğer Toplam Kişi % Tablo:17. Tatil Yerinin Seçiminde Etkili Olan Faktörler Çekicilikler Türü Kişi % Doğal Deniz,şehir,su,dağ vb Beşeri Tarihi, kültürel, Dini Ekonomik Fiyat, Ulaşım, Akraba Toplam Tabloda 17' de görüldüğü gibi tatil yeri seçiminde doğal, beşeri, ekonomik ve sosyal faktörler değişik ölçüde rol oynamaktadır. Hemen hemen tüm yer seçiminde doğal faktörlerin yanı sıra ekonomik ve sosyal faktörler içinde yer alan eş,dost, akraba varlığı etkili olmuş, kısaca tatile çıkanların büyük bir çoğunluğu bu avantajı birinci sırada göz önünde tutmuşlardır. Zaten tatil bütçesi harcama türünde de konaklama için harcama yapanların sayısının diğer harcama türlerine göre az sayıda olması da yukarıdaki nedenlerdendir. 4. TATİL İÇİN TERCİH EDİLEN BÖLGELER Tatil yerinin tercihinde, tatile çıkanların tatil bütçesi, gidilen yerdeki fiyatlar tatil maliyeti önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Herhangi bir tatil yerindeki fiyatın yüksekliği ile yurtiçi ve yurtdışı talep yoğunluğu arasındaki ilişki göz önünde bulundurulduğunda, yurtdışı talebin daha yoğun olduğu alanlarda fiyatlar çok yükselmektedir. Yurtdışında tanınma ve sahaya olan talep yoğunluğunun bir göstergesi de orada konaklama yapan yerli ve yabancı turist miktarlarıdır ki olaya bu açıdan baktığımızda Akdeniz bölgesi (%62.90) başta gelmekte onu Marmara bölgesi (%32.4) takip etmektedir (Soykan,1993). Kısaca yukarıdaki verilerden de anlaşıldığı gibi dış turizm açısından Akdeniz ve Ege nin güney kıyı kesimlerinde iç turizme nazaran dış 71

16 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) turizm daha ağır basmaktadır (Özgüç,1998, ). Birde buna yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerin aynı dönemlerde (Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında) yoğunlaşması (Soykan,1993) eklenince yurtiçi seyahatlerinde azalmalar meydana gelmektedir. Tablo:18. Tatile Gidenlerin Bölge Tercihleri BÖLGE Kişi % Marmara Akdeniz Ege İç Anadolu Doğu Anadolu 64 7 Karadeniz 44 5 G.Doğu Anadolu 33 3 Toplam* 943* 100 (* Tablodaki toplam rakamın 806 yerine 943 olmasının nedeni ankete katılan deneklerden bir kısmının (137 kişi) tek bir bölgeyi değil de birkaç bölgeyi tercih etmesinden kaynaklanmaktadır.) Bu alanlarda her ne kadar çeşitli bütçelere hizmet verecek tesisler bulunmasına rağmen fiyatların yüksek olduğu sahalara gelir durumu düşük kitleler gitmekte çekinmekte ve tatil maliyetini azaltmak için eş, dost akrabanın bulunduğu veya yurtdışı talebin azalması nedeniyle ücretlerin daha düşük seviyede kaldığı diğer bölgelere tercih daha da artmaktadır. Bu etkiler çerçevesinde alanımızdan tatile çıkanların %70 i Marmara, Akdeniz ve Ege olmak üzere üç bölgeyi, geriye kalan %30 u ise kalan 4 bölgeyi tercih etmiştir (Tablo:18, Şekil.2). Tur şeklinde tatil yaparak birkaç bölgeyi gezen %17 si (137 kişi) hariç, alanımızdan tatile çıkanların çoğunluğu bir bölgede tek bir merkezi seçerek orada tatilini geçirmiştir MARMARA BÖLGESİ: Alanımızdan yapılan seyahatlerin %29 unu bünyesinde toplayan bu bölgenin tercihlerde ilk sırada yer almasında, Türkiye nin en büyük iş ve ticaret potansiyelini elinde bulunduran İstanbul gibi bir vilayetin varlığı, ayrıca sahip oldukları turizm potansiyeli ve gelişmiş sahil yerleşmeleriyle Bursa ve Balıkesir gibi illerin bulunması, Öte yandan bu bölgenin tatil konutu sayısı bakımından ülkemizde ikinci sırayı alması (Ege %48.1, Marmara %33.3) (Doğaner,1998,42), önceki yıllarda alanımızdan başka alanlara yapılan göçlerde yüksek bir oranın bu bölgeyi tercih etmesi nedeniyle ( döneminde Elazığ'dan göç eden toplam nüfusun %27 si bu bölgeye gitmiş ve İstanbul da bölge içinde ilk sırada yer almaktadır.) (Tandoğan, 1989, 13) tanıdık ile 72

17 Elazığ Şehir Nüfusunda... akraba faktörünün artışı ve bunun getirdiği konaklama kolaylığı önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgede tercih edilen iller sıralamasında İstanbul %78 le ilk sırada yer almakta, onu %7 ve %6 lık oranlarla Bursa ile Balıkesir illeri takip etmektedir (Tablo:19, Şekil.3). İstanbul'un ilk sırayı almasında yukarıda saydığımız faktörlerin etkisi açıkça görülmektedir. Zira buraya gelen 213 kişiden %62 sinin (132 kişi) eş,dost ve akraba yanında, geriye kalan %38 inin ise ticari konaklama tesislerinde konaklaması da bizi destekler niteliktedir. İstanbul ili, önemli iş ve ticaret merkezi olan şehre iş bağlantısı (malzeme, makine alımı vb) için gelenler (30 kişi iş seyahati) dahil olmak üzere ziyaret - tatil nedeniyle gelen büyük bir kitleyi de kendine çekmiştir. Sahip oldukları turizm potansiyeli ve gelişmiş sahil yerleşmeleriyle Bursa ve Balıkesir illeri de tercihlerde İstanbul'u takip etmiştir. Bu illerimizde de İstanbul da olduğu gibi tanıdık faktörüne bağlı olarak konaklama kolaylığı önemli rol oynamıştır. Nitekim Bursa'ya gidenlerin %70 i (14 kişi), Balıkesir'e gidenlerin %56 sı (9 kişi) eş, dost ve tanıdık yanında konaklamışlardır. Tablo: 19. Marmara Bölgesinde En Çok Tercih Edilen İller İLLER KİŞİ % İstanbul Bursa 20 7 Balıkesir 16 6 Diğerleri 25 9 Toplam AKDENİZ BÖLGESİ: Bölgeler arasındaki tercihlerde %22 lik oranla ikinci sırada yer alan bu bölgeye gidenlerin %80 ni Antalya ve Mersin illerini seçmişlerdir (Tablo:19, Şekil.2 ve 3.). Antalya nın tercihlerde ilk sırada yer almasında deniz turizmi ve konaklama imkanlarının fazlalığı önemli rol oynamaktadır. Zira Antalya 1988 yılında Türkiye deki turistik belgeli yatak kapasitesinin %24 ünü elinde bulundurması (Özgüç, 1988, 598) ve tesis sayısının fazlalığı (Köksal,1994,63) yanında Olympos, Köprülü kanyon, Termessos gibi milli parkları, Manavgat çağlayanı, Kaş, Side, Alanya, Kemer gibi turizme elverişli yerleşmeleri (Doğanay,1995, Özgüç,1998) ile sahip olduğu doğal ve tarihi değerler açısından çok miktarda kişiyi kendine çekmiştir. Alanımızdaki talep yoğunluğunun bu bölgeye kaymasında ve bölgeler arası sıralamada ikinci sırayı almasında diğer bölgelerde olduğu gibi eş, dost ve kamu kamplarındaki konaklama avantajının etkisi fazladır. Nitekim Antalya'ya giden

18 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) kişinin %25 i (30) eş, dost akraba yanında, %17.5 nun (21 kişi) kamu kamplarında geriye kalan %57.5 un (69 kişi) ise özel ticari işletmelerde kalması da bunu göstermektedir. Tablo: 20. Akdeniz Bölgesinde En Çok Tercih Edilen İller İLLER KİŞİ % Antalya Mersin Adana Diğerleri 6 2 Toplam EGE BÖLGESİ: İzmir gibi ticari, ekonomik ve kültürel açıdan gelişmiş bir şehrin varlığı, sahip olduğu fuar, kaplıca (Balçova) ve çevresinde turizm bakımından gelişmiş yörelerin (Çeşme, Dikili, Gümüldür vb) sayıca fazlalığı ile İzmir ili, ayrıca kıyı turizmine elverişli merkezleri (Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kuşadası, Didim vb.) ve Efes, Milas, Bergama vb tarihi yerlere sahip Muğla Aydın gibi iller nedeniyle bölge oldukça fazla kişiyi kendine çekmiştir. Bu nedenle Elazığ şehrinden seyahate çıkanların %19 u Ege bölgesindeki illeri tercih etmiş ve gidilen bölgeler arasında burası 3. sırada yer almıştır (Tablo.18. Şekil.2). Tablo: 21. Ege Bölgesinde En Çok Tercih Edilen İller İLLER KİŞİ % İzmir Muğla Aydın Diğerleri Toplam Bölge içerisindeki il tercihlerinde %57 lik oranla İzmir ili ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla Muğla ve Aydın illeri takip etmiş, geriye kalan %10 ise Ege bölgesindeki diğer illeri tercih etmiştir (Tablo:21, Şekil.3). İzmir'e gidenlerin %57 si, Muğla ya gidenin %40 ı, Aydın a gidenin ise %54 nün eş, dost ve akraba yanında konaklama yapmaları, diğerlerinde olduğu gibi bu bölgeye yapılan tercihlerde de konaklama kolaylığının etkili olduğunu göstermektedir. 74

19 Elazığ Şehir Nüfusunda... 75

20 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) 76

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science ISSN: 1012-0165. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science Cilt/Volume: 11 Sayı/Issue: 1 Ocak / January 2001 ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social

Detaylı

SAKARYA YA GELEN ORTADOĞU KÖKENLİ TURİSTLERİN TALEP PROFİLİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

SAKARYA YA GELEN ORTADOĞU KÖKENLİ TURİSTLERİN TALEP PROFİLİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA SAKARYA YA GELEN ORTADOĞU KÖKENLİ TURİSTLERİN TALEP PROFİLİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü bzengin@sakarya.edu.tr

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ.

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ Onur GÜLBAHAR * Özet Dünya turizmi, 20. yüzyılın ortalarından itibaren hızlı

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

Turistlerin Her Şey Dahil Sistemini Tercih Etme Nedenleri Reasons of Tourists Preferences of All-Inclusive System

Turistlerin Her Şey Dahil Sistemini Tercih Etme Nedenleri Reasons of Tourists Preferences of All-Inclusive System A. Yaylı İ. Yayla 4/1 (2012) 143-162 Turistlerin Her Şey Dahil Sistemini Tercih Etme Nedenleri Reasons of Tourists Preferences of All-Inclusive System Ali YAYLI Gazi Üniversitesi yayli@gazi.edu.tr İsa

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

TRABZON DAN İSTANBUL A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ

TRABZON DAN İSTANBUL A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ TRABZON DAN İSTANBUL A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF THOSE WHO MIGRATED FROM TRABZON TO İSTANBUL Arş. Gör. Mustafa ŞEN * Özet Bir ülke içinde bölge, kent, kasaba ve köy

Detaylı

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ÖZET Antalya ilinde turizmin gelişimine destek vermek üzere özellikle son

Detaylı

BODRUM DESTİNASYONUNDA ENGELLİ TURİZM PAZARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Burhanettin ZENGİN 1 Burak ERYILMAZ 2

BODRUM DESTİNASYONUNDA ENGELLİ TURİZM PAZARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Burhanettin ZENGİN 1 Burak ERYILMAZ 2 BODRUM DESTİNASYONUNDA ENGELLİ TURİZM PAZARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Burhanettin ZENGİN 1 Burak ERYILMAZ 2 ÖZ Dünyada toplam engelli sayısı 600 milyonun üzerindedir. Ülkemizde ise 8,5 milyondan fazla engelli

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

Çalışmanın birinci bölümünde turizmin tanımı, kapsamı, başlıca turizm türleriyle turizmin ekonomik boyutundan söz edilmiştir. İkinci bölümde dinlenme

Çalışmanın birinci bölümünde turizmin tanımı, kapsamı, başlıca turizm türleriyle turizmin ekonomik boyutundan söz edilmiştir. İkinci bölümde dinlenme 1 GİRİŞ Turizm, insanların kendi yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerden başka bir yere; tatil, eğlence, ziyaret, sağlık, spor, eğitim, toplantı, gezinti ve benzeri bir nedenle belirli bir süre için gitmeleriyle

Detaylı

İZMİR DE TURİZM ÇEŞİTLERİ VE TURİZM YATIRIMLARI İHTİYAÇ ANALİZİ

İZMİR DE TURİZM ÇEŞİTLERİ VE TURİZM YATIRIMLARI İHTİYAÇ ANALİZİ İZMİR DE TURİZM ÇEŞİTLERİ VE TURİZM YATIRIMLARI İHTİYAÇ ANALİZİ MAYIS 2009 Yrd. Doç. Dr. Aslıhan AYKAÇ YANARDAĞ Arş. Gör. Muzaffer Özgür YANARDAĞ İÇİNDEKİLER 1. İzmir Turizminin Mevcut Durumu 1.1 İzmir

Detaylı

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Mehmet BARCA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Detaylı

Kış Sporları Turizmi Kayak Turistlerinin Kış Turizm Merkezlerini Algı ve Değerlendirmelerine Ait Bir Araştırma (Palandöken de Bir Uygulama)

Kış Sporları Turizmi Kayak Turistlerinin Kış Turizm Merkezlerini Algı ve Değerlendirmelerine Ait Bir Araştırma (Palandöken de Bir Uygulama) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (2): 293-324 Kış Sporları Turizmi Kayak Turistlerinin Kış Turizm Merkezlerini Algı ve Değerlendirmelerine Ait Bir Araştırma (Palandöken de

Detaylı

Finansal Fizibilite Raporu

Finansal Fizibilite Raporu 1. BÖLÜM: YÖNETİCİ ÖZETİ 1 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzurum Konaklı Bölgesi nde Yapılması Planlanan Yatırımlar Konusunda Finansal Fizibilite Raporu Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzurum Konaklı

Detaylı

EVALUATION OF ALL INCLUSIVE SYSTEM AND ITS EFFECTS TO STAKEHOLDERS AT A GLANCE OF THE HOTEL MANAGERS (THE CASE OF MARMARIS) Abstract.

EVALUATION OF ALL INCLUSIVE SYSTEM AND ITS EFFECTS TO STAKEHOLDERS AT A GLANCE OF THE HOTEL MANAGERS (THE CASE OF MARMARIS) Abstract. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar 2005, 1:97-124 HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİN VE SİSTEMDEN FAYDALANANLAR AÇISINDAN ETKİLERİNİN OTEL YÖNETİCİLERİNİN GÖZÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (MARMARİS ÖRNEĞİ)

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

YABANCI EMEKLİ YERLEŞİKLERİN YERELDE KAMUSAL HAYATA KATILIM İSTEKLİLİĞİ VE YEREL HALKLA İLİŞKİLERİ (Antalya İçin Bir Yaklaşım)

YABANCI EMEKLİ YERLEŞİKLERİN YERELDE KAMUSAL HAYATA KATILIM İSTEKLİLİĞİ VE YEREL HALKLA İLİŞKİLERİ (Antalya İçin Bir Yaklaşım) YABANCI EMEKLİ YERLEŞİKLERİN YERELDE KAMUSAL HAYATA KATILIM İSTEKLİLİĞİ VE YEREL HALKLA İLİŞKİLERİ (Antalya İçin Bir Yaklaşım) Zerrin TOPRAK ÖZET Türkiye çıkış ülkesine kısa veya belirlenmiş sürelerde

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ. Nigar Mustafazade Aydın kızının

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ. Nigar Mustafazade Aydın kızının AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ Elyazması hukukunda Nigar Mustafazade Aydın kızının KONGRE TURİZMİ VE ÖNEMİ Konusunda YÜKSEK LİSANS

Detaylı

RUSYA DAN TÜRKİYE YE ULUSAŞIRI GÖÇ: ANTALYA DAKİ RUS GÖÇMENLER

RUSYA DAN TÜRKİYE YE ULUSAŞIRI GÖÇ: ANTALYA DAKİ RUS GÖÇMENLER Ege Coğrafya Dergisi, 19/1 (2010), 13-30, İzmir Aegean Geographical Journal, 19/1 (2010), 13-30, Izmir TURKEY RUSYA DAN TÜRKİYE YE ULUSAŞIRI GÖÇ: ANTALYA DAKİ RUS GÖÇMENLER Transnational Migration from

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMI: ÜLKE VE BÖLGE DÜZEYİNDE SEKTÖREL ANALİZ

TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMI: ÜLKE VE BÖLGE DÜZEYİNDE SEKTÖREL ANALİZ İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt:10 Sayı:2, Nisan 2008, ISSN: 1303-2860 İş,Güç The Journal of Industrial Relations and Human Resources Vol:10 No:2, April 2008, ISSN: 1303-2860

Detaylı

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016)

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) 1! Bu strateji ve eylem planı, Technopolis Group Türkiye Kurucu Direktörü Şirin Elçi nin yönetiminde, Mike

Detaylı

Finansal Fizibilite Raporu. Finansal Fizibilite Raporu

Finansal Fizibilite Raporu. Finansal Fizibilite Raporu Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzincan Ergan Dağı nda Yapılması Planlanan Yatırımlar Konusunda Finansal Fizibilite Raporu Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzincan Ergan Dağı nda Yapılması Planlanan

Detaylı

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011 2011 Telif Hakkı Sahibi: TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Tüm hakları TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (6) 2003, 1-18

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (6) 2003, 1-18 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (6) 2003, 1-18 TURİZM SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN ASSESSMENT OF TOURISM SECTOR AND ITS SIGNIFICANCE IN THE TURKISH ECONOMY

Detaylı

Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları. Tourism Students Attitudes on All Inclusive System

Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları. Tourism Students Attitudes on All Inclusive System Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 30, 2013 Bahar, 1-24. Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları Doktora Öğrencisi Funda Ön Esen Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNİN ÖRGÜT YAPILARININ MEKANİK-ORGANİK ÖRGÜT YAPISI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNİN ÖRGÜT YAPILARININ MEKANİK-ORGANİK ÖRGÜT YAPISI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNİN ÖRGÜT YAPILARININ MEKANİK-ORGANİK ÖRGÜT YAPISI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Şeyda YILDIZ

Detaylı

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ HAZIRLAYANLAR Dr. Dursun AYDIN Prof. Dr. Nevzat AYPEK Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. R. Pars ŞAHBAZ Öğr. Gör. Sıddık ARSLAN MART- 2011 0 ANKARA TÜRKİYE

Detaylı