ELAZIĞ ŞEHİR NÜFUSUNDA TURİZM EĞİLİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELAZIĞ ŞEHİR NÜFUSUNDA TURİZM EĞİLİMİ"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 11, Sayı: 1, Sayfa: 57-85, ELAZIĞ-2001 ELAZIĞ ŞEHİR NÜFUSUNDA TURİZM EĞİLİMİ Tourism Tendency in City Population of Elazığ Erdal KARAKAŞ * ÖZET Dünyanın her yerinde milyonlarca insan tatil yapmak ve dinlenmek için turizm faaliyetine katılmakta ve bu amaçla oturdukları yerlerden bir kaç gün veya hafta için geçici olarak diğer alanlara gitmektedirler. Bir alandan turizm faaliyetine katılan kitlenin bir takım özelliklerinin bilinmesi turizm yatırımcıları ve işletmecilerin vereceği hizmetleri ayarlamaları açısından önem taşımaktadır. Çalışmamızda Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat Bölümünde yer alan nüfuslu Elazığ şehir nüfusundan turizm faaliyetine katılanların özelliklerini ortaya koymaya çalıştık. Turizm faaliyetine katılan nüfusun gelir, yaş grubu, tatile çıkış dönemi, seçilen ulaşım ve konaklama tipi ile tercih edilen bölgelerin tespiti için anket uyguladık. Kişilerin eğitim seviyesinin yükselmesine bağlı olarak tatile çıkma oranı artarken, serbest meslek sahiplerinde zaman yetersizliği nedeniyle tatile çıkma oranı azalmaktadır. Aile büyüklüğü, ailede çalışan kişi sayısının miktarı gelir durumunu etkilediği için turizm faaliyetine katılımda çocuksuz ve tek çocuklu ailelerde yoğunluk artarken çocuk sayısı fazla olan ailelerde ise azalmaktadır. Tatilde kalınan süre konaklama yapılan yere göre değişiklik göstermekte, tanıdık, eş, dost yanında ve kendine ait yazlıklarda konaklama yapanlarda kalış süresi fazlalaşırken, ticari konaklama tesislerinde kalanlarda bu süre düşmektedir. Tanıdık yanında konaklama nedeniyle konaklama harcamalarındaki azalma alışverişe harcanan para miktarını artırmaktadır. Kişisel gelir düşüklüğü ve buna bağlı olarak otomobil sahipliğinin azlığı, alanın turizm bölgelerine olan uzaklığı ulaşım sektörü ile araç tipini etkilediği için seyahatlerde karayolu sektörü ve otobüs tercihi fazlalaşır. Tatil için tercih edilen bölgeler sıralamasında %70 lik oranla Marmara, Akdeniz ve Ege bölgeleri ilk sırayı alırken kalan %30 luk kesim diğer dört bölgeyi tercih etmiştir. Gelecekteki tercihlerde Akdeniz bölgesi ilk sırayı alırken daha önceden tercih sıralamasında alt sıralarda yer * Yrd. Do. Dr. Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Coğrafya Bölümü.

2 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) alan Karadeniz bölgesine talep artmaktadır. Yurtdışı seyahatlerde Türk vatandaşlarının varlığına bağlı olarak Avrupa ülkeleri ve bilhassa Almanya ilk sırayı almakta, onu hac ziyaretinden dolayı S. Arabistan takip etmektedir. Anahtar Kelimeler: Elazığ, Turizm SUMMARY Millions of people in every part of the world participate tourism activity in order to have holiday and have a rest and they go to other places temporarily for a few days or weeks. Knowing some characteristics of people who take part tourism activity is important for tourism investors from the point of regulation the services. In this study we tried to find out characteristics of people who go to holiday from Elazığ city which is located in the upper Fırat Region of East Anatolia and has nearly population. We used a questionnaire in order to find out the income level, age group, the time (period), chosen for holiday type of transportation and residence of the holiday makers. While the rate of well educated holiday makers are increasing, it decreases in self - employed persons because of insufficence of time. As the size of family, the numbers and working people in the family affect the income in taking part the tourism activity. The rate of holiday makers increases in the families having no child or only one while it decreases in large families. The time spent for holiday changes to the place chosen for holiday. While the people staying near their relatives, friends or their summer houses spend more time for the holiday, those who stay in hotels, motels and such kinds of places spend less time. Those who stay near their relatives or friends spend more money for shopping. As having lower income, number of cars and the distance of way affect the transport sector and type of transportation vehicle, people use roads and buses in their travels. Nearly 70 % of the holiday makers prefer Marmara, Mediterranean and Egean regions, 30 % of them prefer the other four regions ( Black sea, South - East Anatolia, East Anatolia, Central Anatolia ). While the Mediterranean region keeps the first place for future holiday, Black sea region, which was at lower place; is chosen by many people for holiday. European countries especially Germany keeps the first place in the travels to the foreign countries. After that Saudi Arabia is chosen for being pilgrim. Key Words: Elazığ, Tourism 58

3 Elazığ Şehir Nüfusunda GİRİŞ Turizm, insanların bulundukları yerden başka bir yere veya ülkeye gittikleri ve orada belli bir süre kalmaları, tekrar kendi yerlerine ya da ülkelerine dönme ile ilgili etkinlikler (Köksal, 1994,1) veya "dinlenmek ve tatil geçirmek amacıyla yolculuğa çıkmak (Özgüç,1998,15) olayını içine alır. Kısaca" dinlenmek, eğlenmek, yeni yerler ve toplumlar görüp tanımak, bilgi ve görgüsünü geliştirmek gibi amaçlarla geziye çıkan bireylere ise turist adı verilir ( Doğanay, 1995,534). Turizmde yerli ve yabancı olmak üzere iki grup turist ele alınır. Turizmde veri 1.Ülkeye girişlerde gümrük kapılarında 2.Turistin konaklama esnasında 3.Turistin devamlı yerleşme yerinde olmak üzere üç yoldan temin edilmektedir (Toskay, 1983, ). İlkinde ülkeye giriş yapan veya ülkeden çıkış yapan yerli ve yabancı kişi sayısı tespit edilebilmekte olduğundan ülkeye giriş ile çıkışlar nedeniyle dış turizmle ilgili veri temini daha kolay bulunabilmektedir. İkincisinde konaklama tesislerinden alınan bilgiler değerlendirilir fakat bu yöntemde kullanılan bilgiler turistin konaklama tesisine başvurusuna ve otel kayıtlarına dayandığı için ve herkesin turistik tesislerde kalmaması nedeniyle gerçek durumu yansıtmaz. üçüncü yöntem turistin sürekli oturduğu yerde veri toplamaya dayanır ve herhangi bir yerleşme yerinde oturan nüfusa anket uygulanarak turizme katılım ve eğilimleri tespit edilmeye çalışılır. Bu nedenlerle iç turizme ait veriler konaklama istatistikleri ve turistik alanlara yapılan ziyaret (müze, tarihi yerler vb) sayılarından yerli ve yabancı sayısı ayırt edilebilmekte fakat her giden kişi aynı aktivitelere katılmadığından ve konaklama istatistikleri de sadece turistik belgeli tesisleri kapsadığından gerçek sayıları yansıtmamaktadır. Bu sebeplerden ülkemizde iç turizme ait sayısal veriler tahminlere dayanmaktadır. Mesela Türkiye'de iç turizme katılanların sayısı 1950 yılında 0.3, 1960'da 1.5, 1965'de 2.1, 1970'de 2.7, 1975'de 4.5, 1980'de 6, 1985'de 7.2, 1990 yılı sonrasında ise 12 milyonu aştığı tahmin edilirken (Olalı, 1983,41, Doğanay, 1990, 298, 1995, 541). Türkiye genelinde turistik belgeli konaklama tesislerinde kalanların sayısının 1991 yılında kişi (Köksal, 1994 ) olması da veri teminindeki güçlükleri ve farklılığı açıkça ortaya koymaktadır. Yurt dışından Türkiye'ye yapılan seyahatler, bunların bölgesel dağılışı, ülkemizdeki bazı alanların turizm potansiyeli ve sorunları ile ilgili çalışmalar yer alırken (Soykan, 1993, 1994, Koçman, 1996, Somuncu, 1994, 1996, Kalelioğlu, 1996, Doğaner, 1991, 94, 98, Akkan-Tuncel, 1990, Tuncel-Doğaner, 1989, Doğanay,1989 a-b, 1992, 59

4 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) 1994, Özey, 1989, Doğu- Çicek-Gürgen, 1998, Kara,1994, Doğu-vd, 1993, Akkan- Gürgen,1993, Akkan-vd,1993,Yılmaz, 1994, Tuncel, 1996, Yiğit, 1994, Köksal, 1972, 1994, Arıkan, 1994 ) veri yetersizliği nedeniyle yerli turist miktarının ne kadar olduğu nerelere gittiği, istekleri ve tercihleri hakkında yeterli bilgilere sahip değiliz. Bu olumsuzluklar sebebiyle yurtiçinden turizm faaliyetine katılanlar ve bilhassa bir alandan veya herhangi bir yerleşme yerinden yapılan seyahatlerle ilgili çalışmanın olmaması bizi böyle bir çalışma yapmaya yöneltmiştir. Çalışmamızda turistin daimi oturduğu yerde bilgi toplanmasına dayanan üçüncü yöntemi kullandık. Yöntemin esası ülke genelindeki tüm yerleşim birimlerine veya bir bölgedeki çeşitli merkezlere yada belirli bir merkezde oturan nüfusa anket uygulanarak ülke, bölge veya merkezde oturan nüfusun turizm eğilimi tespit edilmeye çalışılır. Kısaca burada oturanların turizm olayı ile ilişkisi ortaya konulur. Bu yöntemde ülke veya bölge geneline ait en iyi sonuç nüfus sayımlarında bütün halka konu ile ilgili sorular yöneltilerek alınabilir. Fakat bu uygulama nüfus sayımları oldukça uzun aralıklarla yapıldığından ve turizm faaliyetine yönelik sorular nüfus sayımlarında yer almadığından, ayrıca bu tip soruların eklenmesi mali külfeti artıracağından uygulanamamaktadır. Yukarıdaki olumsuzluklar nedeniyle dünya genelinde de bu konuya ait veriler ister ülke, ister bölge veya seçilmiş belirli merkezler de olsun, çalışma sahalarında belirli kitleleri temsil edecek grupların örnekleme veya sondaj yolları ile tespit edilerek toplanmasıyla gerçekleştirilir (Toskay, 1983, İçöz, 1998). Çalışmamızı Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat Bölümünde yer alan nüfuslu Elazığ şehrinde üçüncü yöntemi kullanarak gerçekleştirdik (Şekil.1). Şehirde özel ve resmi sektörde değişik konumda (işçi, memur, yönetici, serbest meslek vb.) çalışanlar arasında uyguladığımız anketle turizm faaliyetine katılanların yaş, cinsiyet, gelir, eğitim, aile büyüklüğü gibi sosyal ve ekonomik durumları ile turizm faaliyetine katılım eğilimini ortaya koymaya çalıştık. Bu amaçla tatile çıkan kişilerin, tatil için en çok hangi il ve bölgeleri tercih ettiklerini, buralara gitmek için kullandıkları ulaşım tipini, konaklama tercihlerini, tatil bütçelerini, tatil yerlerinde karşılaştıkları sorunları ve gelecekteki tatil planlarını tespit etmeye çalıştık. 60

5 Elazığ Şehir Nüfusunda... 2.TATİLE ÇIKANLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI 2.1. CİNSİYET TURİZM İLİŞKİSİ: Cinsiyet turizm faaliyetine katılım ilişkisi açısından toplumların gelişmişlik yapılarına bağlı olarak aralarında bir farklılık bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kadınların turizme katılım oranları erkeklere nazaran fazlalaşmaktayken (Özgüç,1984, 31. Toskay,1983, 129) dünya genelinde erkeklerin kadınlara nazaran turizm faaliyetine katılımları hala yüksek orandadır (İçöz, Kozak,1988, 128). Sahamızda da bu eğilim yani turizme faaliyetlerine katılımda erkeklerin kadınlara nazaran oransal yüksekliği açıkça kendini göstermektedir. Bu iki farklı cinsiyetin ekonomik yapıdaki dengesizliği şehirdeki faal nüfusu içinde de görülmektedir. Nitekim 1990 yılında şehirdeki toplam faal nüfusun (42.925) %90.27'sinin erkekler, %9.73'nün de (4.174) bayanlardan oluşması, çalışma hayatında hem bayanların sayıca azlığını göstermekte, hem de turizme katılımda iki cins arasındaki oransal farklılığın nedenini ortaya koymaktadır Tablo :1. Turizm Faaliyetine Katılanlarda Cinsiyet ve Medeni Durumu Erkek % Kadın % Toplam % Evli Bekar Toplam

6 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1). Bu dengesizlik çalışmamıza da yansıdığından, erkek nüfus miktarı bayan nüfus miktarından yüksek çıkmaktadır. Nitekim ankete katılanların %80'i erkek, %20'si kadındır ve bunların %67'si evli (Erkeklerin %70'i, Kadınların %59'u), %33'ü ise bekardır. (Erkeklerin %30, Kadınların %41) (Tablo.1) AİLE BÜYÜKLÜĞÜ: Evli olup olmama, ailenin kalabalık olması, çocuk sayısının artması seyahate çıkma yoğunluğunu, zamanını, ulaşım araç tipini etkilemektedir (Toskay, 1983, 133, Özgüç, 1998, 35). Elazığ şehrinde de tatile çıkanların %67'si evli, %33'ü bekar kişilerden oluşmaktadır. Tatile çıkma yoğunluğu bekar ve çocuksuz ailelerde fazlayken, çocuk sayısının artışına bağlı olarak bu oran azalmaktadır. Evlilerin %88'i çocuk sahibi iken, geriye kalan %12'lik kesimin hiç çocuğu yoktur ve sahip olunan çocuk sayısı bakımından iki çocuklu aile sayısı daha fazladır. (Tablo:2) Çocuk sayısının fazlalığı aile büyüklüğünü artırdığı için tatil maliyeti yükselmekte ve tatile çıkanların oranı düşmektedir. Nitekim tatile çıkanların %70'den fazlasının 4 kişilik aile büyüklüğüne ve iki çocuğa sahip olması tatile çıkma yoğunluğu ile aile büyüklüğü arasındaki ilişkiyi açıkça göstermekte ve sonuçta tatile çıkma oranı çocuk sayısına, çocuğun yaşına bağlı olarak aile büyüklüğü azaldıkça artmakta tersine aile büyüklüğü artıkça da azalmaktadır. Tablo:2. Tatile Gidenlerde Aile Büyüklüğü ve Çocuk Sayısı Evli Bek Top. 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6+ % AİLE BÜYÜK EĞİTİM DURUMU: Eğitim düzeyindeki yükselme aynı zamanda meslek durumunu ve dolayısıyla gelir seviyesini (Toskay,1983,135) etkilediği için eğitim düzeyi ile turizm talebi arasında güçlü bir ilişki vardır. Daha fazla eğitim almış olan insanların, değişik yerleri tanıma ve öğrenme eğilimleri (İçöz, 1998, 129) kişilerin seyahat isteğinden, tatil yerinin seçimine, amacına, kalma süresine kadar turizmle ilgili bir çok konuyu direkt etkilemektedir. Nitekim alanımızda da eğitim seviyesinin yükselmesine bağlı olarak tatile çıkanların sayısı artmaktadır. Tatile çıkanların %47'si yüksek okul mezunu iken bu oran eğitim seviyesinin düşüşüne paralel olarak azalmakta ve ilkokul mezunlarında %5'e kadar inmektedir (Tablo:3). 62

7 Elazığ Şehir Nüfusunda... Tablo:3. Tatile Gidenlerde Eğitim Durumu Cinsiyet İlkokul % Ortaokul % Lise % Y.O % Toplam Erkek Kadın Toplam İŞYERİNDEKİ STATÜ: Kişinin mesleği ve meslekteki mevkii onun gelir seviyesini etkilediği için seyahat yoğunluğu ve biçimini doğrudan etkilemektedir. Sahamızda en az seyahat edenler işyerini tatil için istediği zaman kapatamayan (Tamirci, Marangoz, Butik işletmecisi vb) serbest meslek sahipleridir. (Tablo:4). Öte yandan gerek özel gerekse kamu işyerlerinde çeşitli kademelerde çalışanlarda seyahat oranı artmakta, kendine ait işyeri olanların seyahat oranı yüksek olmakla beraber seyahat süreleri kısıtlıdır. Bu grup içinde genelde kısa süreli iş seyahatleri (mal ve makine alımı, özel anlaşmalar yapmak için gidişler vb) daha fazla ağırlık kazanmaktadır. Sonuçta seyahat yoğunluğu kamu ve özel sektörde çalışan memurlarda en üst seviyededir ve bunları sırasıyla işçiler ile yöneticiler takip etmektedir YAŞ GRUBU: Tablo: 4. Tatile Gidenlerin İşyeri ve İşyerindeki Statüleri. İşyeri Kişi % Konum Kişi % Özel işyeri Yönetici Kendi işyeri İşçi Serbest Memur Kamu Diğer 21 3 Toplam Toplam Kişinin yaşı ile seyahate katılım oranı arasında yakın bir ilişki vardır. Genelde seyahate çıkan insanların büyük bir kesimini yaş grubu oluşturmaktadır. Bu yaş grubunun en büyük özelliği düzenli bir işe sahip olan insanların bu grup içerisinde fazlalaşması (İçöz, 1998, 127, Toskay, 1983, 127) ve ileri yaş grubunda gelirin azalması, sağlık problemlerinin artışı seyahat çıkan kişi sayısını azaltmaktadır (Özgüç, 1998, 35). Alanımızdan seyahate katılanların %80'ninin 40 yaşın altındaki kişilerden oluşması ve ileri yaş grubunda oranın azalmasında yukarıdaki nedenlerin yanında çalışmamızı faal nüfus içinde yürütmemizin etkisi vardır. Zira emekli olan nüfus faal olmaması nedeniyle büyük bir oranda anket dışında kalmıştır. Tablodan da anlaşıldığı üzere genç yaş grubunda seyahat yoğunluğu artarken ileri yaşlarda azalmaktadır yaş grubunda yoğunluğun fazla olmasında bir işe ve gelire sahip olma, aile bağımlılığının azlığı (263 63

8 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) kişi bekar), çocuksuz (68 kişi) ve tek çocuklu olma (145 kişi) ve sağlık problemlerinin en alt seviyede olması etkili faktörlerdir (Tablo:5). Tablo:5. Tatile Gidenlerin Yaş Grubu Yaş grubu Toplam Kişi % AYLIK GELİR : Potansiyel bir turist kendi gelir düzeyini, gideceği bölgedeki fiyat düzeyini dikkate almak zorunda olduğundan (İçöz,1998,98) ekonomik durum her sektörde olduğu gibi turizm olayında da önemli bir etkendir. Zira yeterli satın alma gücüne sahip olmayan bir kimsenin turizm olayına katılması beklenemez. Alanımızda seyahat olayına katılanların %42'si 100 milyonunu altında %58'i ise 100 milyonun üzerinde aylık gelire sahiptir. %42'lik kesimin büyük bir çoğunluğu özel ve kamu sektöründe asgari ücretle çalışan kişileri içine almaktadır (Tablo:6). Diğer kesim ise normal devlet memuru ve özel sektörde yüksek ücret alan grubu oluşturur. Tablo:6. Tatile Gidenlerin Aylık Gelir Durumu Aylık Gelir (milyon) Toplam Kişi % Gelir seviyesinin bu kadar düşük olmasında ailede çalışan kişi sayısı önemli ölçüde etkilidir. Genelde ülkemizde ailede çalışan kişi sayısının azlığı ve bağımlı nüfus oranının yüksekliği (Doğanay,1997,168) alanımızda da kendini gösterir. Nitekim turizm faaliyetine katılanların %49'da (396) aile içerisinde bir kişinin çalışıyor olması da gelir seviyesindeki düşüklüğün sebebini ortaya çıkarmaktadır. Bu kesimi ailede iki kişinin çalıştığı grup %37'lik oranla takip eder (Tablo:7). Ailede 3 ve 4 kişinin çalıştığı grup içerisinde genelde bekarlar ağırlıktadır ve çoğunluğu aileleriyle beraber kaldıkları için ailede çalışan kişi sayısı yükselmekte fakat bu durum kişisel gelirin düşüklüğünü engelleyemediğinden tatile çıkanlar içindeki oranı azalmaktadır ( Tablo.7). Ailelerin gelirindeki yetersizlik tatil için ayrılabilir para miktarını azalttığından ileride görüleceği gibi turizm faaliyetine katılanların konaklama, ulaşım tipi, tatil süresi vb. tercihlerini direkt etkilemektedir. 64

9 Tablo:7. Ailede Çalışan Kişi Sayısı. Ailede Çalışan Kişi sayısı Toplam Kişi % Elazığ Şehir Nüfusunda... 3.YER ŞEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 3.1. SEYAHATE ÇIKIŞ NEDENİ: Ankete katılanların %52'si tatil, geriye kalan %48'i ise iş, ziyaret, kültürel, sağlık amacıyla seyahate katılmışlardır. Ziyaret, kültür ve tatil amaçlı olarak gidenleri ele aldığımızda seyahate çıkan kişilerin yaklaşık %85'i tatil amacıyla turizm faaliyetine katılmıştır (Tablo:8). Tatil, ziyaret, sağlık, spor ve kültürel amaçlı gidenlerin gidecekleri yeri seçim imkanı fazlayken, iş ve eğitim amacıyla gidenlerde yer seçim şansı daha azdır. Zira kendi işi için veya çalıştığı kamu yada özel kurum yönetiminin direktifleri çerçevesinde seminer vb amaçlar doğrultusunda kararlaştırılmış bir merkeze gidildiğinden giden kişilerin yer seçim şansı hemen hemen hiç yoktur. Bir kişinin turist sayılabilmesi için gittiği yerde bir kazanç sağlamaması gerektiği hususu göz önünde bulundurulursa (Doğanay, 1990, Özgüç, 1998, Toskay, 1983) alanımızdan iş sebebi ile giden %15'lik kesimin kazanç sağlayıp sağlamadığını tespit mümkün olmadığından genel oran dışında tutarsak geriye kalan %85'lik kesimin direkt turizm faaliyetine katıldığını söyleyebiliriz. Tablo: 8. Tatile Çıkanların Gidiş nedenleri Seyahat nedeni Tatil İş Ziyaret Eğitim Kültürel Sağlık, Spor Toplam Kişi % TATİLE ÇIKIŞ DÖNEMLERİ: Alanımızın turistik alanlara olan uzaklığı ve genel tercihin kıyı turizmine yönelik olması turizm faaliyetine katılacakların daha geniş zamana ihtiyaç duyması nedeniyle seyahatler en çok yıllık izin döneminde gerçekleştirilmiştir. Bunu eğitimcilerin izin dönemi ve çocuklu ailelerin izinlerini okulların tatil olduğu zamanda almayı tercih etmeleri nedeniyle okulların tatil dönemi takip etmektedir. Bayram ve resmi tatil dönemlerinde seyahate çıkış oranı, tatil süresinin kısalığı ve yıl içindeki dönemi (kış aylarına denk gelip gelmemesi) önemli rol oynadığından tatile 65

10 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) gidenlerin oranı azalarak %7'lere düşmektedir ( Tablo :9). Diğerleri başlığı altında yer alan grupta rapor, izin (kamu görevi, mazeret vb) ve sağlık amaçlı gerçekleştirilen seyahatleri içine aldığı için en düşük 2 dönemden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuçta, ailedeki çocuğun okul, kişilerin mesleki durumu (eğitimci vb), seyahatin çeşidi ve amacı (deniz turizmi ve akraba ziyareti vb), mevsim durumu (kış, yaz vb), tatil süresi gibi nedenler tatile çıkışı etkilemektedir. Yukarıdaki sebepler doğrultusunda alanımızdan seyahate çıkanların oranı yaz sezonu ve bilhassa Temmuz ile Ağustos aylarında artmakta, geriye kalan aylarda ise azalma göstermektedir. Tablo :9. Tatile Çıkış Dönemleri Seyahate Çıkış Zamanı Yıllık İzin Okul Tatili Resmi Tatil Diğerleri Toplam Kişi % ULAŞIM TÜRÜ: Ulaşım insanların turistik amaçlarla yaptıkları seyahatlerde belirli merkezlere taşınmasında önemli rol oynar." Ulaştırma türüne olan talebi fiyat, gelir, zaman, hız, rahatlık gibi faktörler etkilemektedir (Gürdal,1990 ). Sahamızdan yapılan seyahatlerde %56 lık oranla otobüs ilk sırayı almakta ve onu özel oto, uçak, tren gibi ulaşım vasıtaları takip etmektedir (Tablo:10). Tablo:10. Tatile Gidenlerin Kullandığı Araç Tipi Ulaşım Sektörü Otobüs Özel oto Uçak Tren Toplam Kişi % Otobüsün tercihlerde ilk sırayı almasında alandaki gelir düşüklüğü, aile büyüklüğü, sahanın diğer turizm bölgelerine olan uzaklığı önemli rol oynamıştır. Yukarıdaki nedenler ucuz ve rahat sektörlerden birisi olan otobüsle ulaşım tercihini artırmıştır. Özel oto rahatlık ve hız açısından çok tercih edilmiş olmasına rağmen, oto sahipliğinin azlığı, gidilecek mesafeye bağlı olarak yorucu olması ve fazla masraflı oluşu nedeniyle tercihlerde ikinci sırada kalmıştır. Uçağın az tercih edilmesinde fiyatındaki yükseklik, her yere seferin olmaması ve aktarma yapma gibi zorunluluklar etkili faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Tercih edenlerin çoğunluğunu yurtdışı seyahatlerine katılanlar ile kamu görevi ve rahatsızlık nedeniyle gidenler oluşturmaktadır. 66

11 Elazığ Şehir Nüfusunda... Tren ucuz olmasına rağmen hızının yetersizliği, çok zaman harcanması ve her yere gitme imkanının bulunmaması nedeniyle fazla tercih edilmeyen ulaşım türüdür (Tablo:11). Tablo:11 Ulaşım Tercihindeki Etkenler Tercih Nedeni Ucuzluk Rahatlık Hız Alternatif Olmaması Toplam Kişi % TATİLDE KALINAN SÜRE: Turizm bütçesi ile ulaşım ve konaklama harcamaları arasında yakın bir ilişki söz konusudur (Gürdal, 1990, 27). Ulaşım ve konaklamaya yapılan harcama miktarı tatil bütçesini etkileyeceği için konaklama ve ulaşım şekli tatildeki kalma süresini etkilemektedir. Alanımızdan tatile gidenlerin %61 i 15 günden az, geriye kalan %39 u ise 15 günden fazla süreyle tatil yapmışlardır. 15 günden az tatil yapanların büyük bir çoğunluğu ise 7 günden fazla 15 günden az konaklama yapmıştır. 15 günden fazla tatil yapan kesimin %23 ü 15 günden fazla 30 günden az, %16'sı 30 günden fazla tatil yapmışlardır. Konaklama açısından en yüksek oranı 7-15 gün arasında (%41) kalanlar teşkil etmektedir (Tablo:12). Tablo:12. Tatilde Kalınan Süre (Gün) Tatilde Kalınan Süre 7< 7= > Toplam Kişi % Sonuçta 7 günden az sürede konaklama yapanların içinde, özel sektöre ait ticari bir konaklama tesisinde kalanlar ile tatil için zamanı olmayan kişiler daha fazla ağırlık taşır. Çeşitli kamu kamplarında (D.S.İ, Karayolları vb), ve düşük maliyetli özel konaklama tesislerinde (pansiyon vb) kalanlar ile akraba, arkadaş, eş dost vb. yanında kalanlar nedeniyle En yüksek oranı 7-15 gün arasında (%41) konaklayanlar almaktadır Kısaca tatile gidenlerin %61 i 1-15 gün arasında tatil yapmış, geriye kalanlar ise konaklama tipinde görüleceği gibi yazlıklarda veya ailesinin yanında kalanları içine almakta ve bunların içinde de gün arasında konaklayanlar daha fazla ağırlık taşımaktadır. 67

12 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) KONAKLAMA ŞEKLİ: Kelime anlamıyla konaklama "turizmde geceleme ve beslenmeyi içine alan bir terimdir (Özgüç, 1998,115). Bu faaliyetlerin yürütülmesi için kurulmuş tesislerde " yerli ve yabancı turistler geceleme yaptığı için konaklama tesisleri adı verilir (Doğanay,1990, 300, 1995,571). Turizmdeki konaklama Tesisleri geleneksel ve tamamlayıcı (Doğanay,1995,571) veya ticari yada özel diye sınıflandırılmaktadır (Özgüç, 1998, 115 ). Elazığ dan tatile gidenlerin %49 u ticari, %51 i ise özel konaklama tesislerinde konaklamışlardır. Ticari tipte tesislerde konaklama yapanların %14 ü resmi kurumlara ait kamp ve misafirhanelerde geriye kalan %35 i de özel sektöre ait otel, pansiyon, kamping gibi işletmelerde konaklamışlardır (Tablo:13). Tablo: 13. Tatildeki Konaklama Şekli TİCARİ Kişi % TİCARİ OLMAYAN Kişi % Resmi Toplam Eş dost Kamu kampı 56 7 Yazlık 49 6 Misafirhane 58 7 Özel Sektör Toplam Otel, Motel vb Pansiyon 45 6 Kamping 17 2 Ticari Genel Toplam Ticari Olmayan Genel Top Özel konaklama tesislerinde kalanların %45 i eş, dost, akraba ve ailesinin yanında, geriye kalan %6 sı ise kendine ait yazlıklarda konaklamıştır. Konaklama ve ulaşım harcamalarının tatil bütçesinin büyük bir kısmını götürdüğü göz önünde tutulursa tatil yerinin tercihinde eş, dost ve akraba varlığının büyük oranda etkili olmasının ana nedeni açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu duruma ekonomik yapının yetersizliği, çalışan kitle sayısının düşüklüğü ve aile büyüklüğü, gelirin azlığı önemli ölçüde etki yapmaktadır. Özel konaklama yapanların toplam sayısının 414 kişi olması ve geliri düşük grupta 340 kişinin bulunması gelir durumu ile konaklamaya tipi arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından ilginçtir. Ayrıca kalınan süre ile ekonomik yapı arasındaki yakın ilişki nedeniyle, ticari konaklama tesislerinde kalanların oranı (%49) ve kalma süreleri azalırken, ticari olmayan tesislerde kalanların oranında bir yükselme meydana gelmektedir. Sonuçta 15 günden az kalanların büyük bir çoğunluğu ticari konaklama tesislerinde kalmış ve kamu tesisleri 68

13 Elazığ Şehir Nüfusunda... %14 lük bir oranla bu konaklama olayına yardımcı olurken, oran açısından en büyük payı özel sektör gerçekleştirmiştir TATİL HARCAMA MİKTARI VE ŞEKLİ: Tatil harcama miktarında tatile çıkanların %39 u 100 milyondan az, geriye kalan %61 i ise 100 milyondan fazla harcama yapmıştır (Tablo:14). Kısaca tatile gidenlerin büyük bir çoğunluğunun ekonomik durumlarını aştıkları ve bir nevi borca girdikleri aylık gelir tablosuyla karşılaştırıldığında daha net ortaya çıkmaktadır. Nitekim toplam içinde 100 milyonun altında gelire sahip olanların oranının %42 olması (Tablo.6) ve harcama tablosunda bu oranın %39 a düşmesi, %3 lük bir kesimin borca girdiğini ve sonraki yıl için tatil planı yapamadıklarını görmekteyiz. Bu durum gelecekte tatile çıkmayı düşünmeyen ve plan yapmayan kişi sayısının yükselmesindeki ana nedenlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tablo:14. Tatilde Yapılan Harcama Miktarı ve Türü Harcama miktarı Kişi % Harcama Türü Kişi % Alışveriş, Eğlence Ulaşım Konaklama Toplam Toplam Tatile çıkanların tatil bütçesinden en fazla masraf yaptıkları kalemlere baktığımızda, %61 le alışveriş ve eğlence ilk sırada yer almakta ve bunu, %21 ulaşım, %18 ile konaklama harcamaları takip etmektedir. Alışveriş ve eğlence kalemi için en fazla harcama yapılmasının nedenleri olarak, Aile ve akraba yanında kalınması nedeniyle konaklamaya ödeme yapmamalarına rağmen kaldıkları yerde genel harcamalara yapılan katkılar, Aile ve akraba yanına giderken alınan hediyeler için yapılan ödemeler, Gidilen yerdeki fiyatların geldikleri yerdeki fiyatlara nazaran düşüklüğü nedeniyle kendi ve ailesinin ihtiyaçları için yapılan alışveriş harcamalarını sayabiliriz. Ulaşım giderlerinin ikinci sırayı almasının nedenleri ise, tatil esnasında bir kaç merkeze gidilmesi ve alanın turistik merkezlere olan uzaklığı nedeniyle mesafenin artışı, tatile özel oto ile çıkanların bulunması, ailedeki fert sayısının ulaşım masraflarını artırmasını verebiliriz. Konaklamanın son sırada bulunmasının nedeni olarak da, tatile giden kesimin %51'lik bölümünün eş, dost,akraba evinde ve yazlıklarda kalması, tatile çıkıp da ticari 69

14 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) tipteki konaklama tesislerinde kalan %49'luk oran içinde yer alan %14'lük kesimin özel sektöre ait tesislerden daha ucuz olan kamu kamp ve misafirhanelerinde kalmış olmasını gösterebiliriz (Tablo.13) TATİLDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR: Tatile çıkanların %21 i tatil esnasında hiç bir sorun yaşamamışken, geriye kalan %79 u tatilde bir takım sorunlarla karşılaşmıştır (Tablo:15). Tatilde karşılaşılan sorunlar içinde ilk sırayı ulaşım ve zaman yetersizliği almaktadır. Ulaşım sorununu en çok tatile özel aracı ile çıkanların yanı sıra otobüs gibi ulaşım araçlarından faydalananlarda yaşamışlardır. Gidenlerin büyük bir çoğunluğu turizm ve yaz sezonu nedeniyle karşılaştıkları trafik yoğunluğundan ve sürücülerin trafik kurallarına yeterince uymamasından şikayet etmektedir. Zaman yetersizliği ise gerek tatil maliyetinin yükselmesi ve bütçe yetersizliği nedeniyle tatilin kısa kesilmesi ve gerekse de tatil için yeteri kadar zamanı olmayan işlerde çalışan (serbest meslek sahipleri vb) kitleyi içine almaktadır. Ekonomik sorun ise genelde gelirin yetersizliği nedeniyle tatil süresi ve harcama miktarından kısıtlama yapılmasının ortaya çıkardığı bir olgudur. Üçüncü sırada sağlık sorunları gelmektedir ki her ne kadar giden nüfus içinde yaşlı miktarının az olmasına rağmen turizm mevsiminin sıcak yaz aylarına denk gelmesi ve büyük bir kesimin deniz turizmini seçmesi nedeniyle hava sıcaklıklarının yüksek olmasının ortaya çıkardığı olumsuzluklar ve bundan kaynaklanan çeşitli sağlık sorunlarıdır. Tatile çıkanların çok az kesimi (%4) kaza ve hırsızlık gibi adli problemlerle karşılaşmıştır. Tablo:15. Tatil Esnasında Karşılaşılan Sorunlar SORUNLAR KİŞİ % Ulaşım, Zaman Ekonomik Sağlık Adli 34 4 Sorunsuz Toplam TATİL YERİ KARARI VE TERCİH NEDENİ : Tatil yeri seçiminde tatile çıkanların %49 u tek başına bu kararı vermiş, bunu ailece karar alanlar takip etmiştir. Bekarların yanı sıra evli olanların büyük bir çoğunluğunun da aile reisi olma sıfatıyla aile üyelerinin karşı çıkmayacağı düşüncesiyle onların fikrini almadan karar vermiş olması tek başına karar alanların oranını 70

15 Elazığ Şehir Nüfusunda... yükseltmektedir (Tablo:16). Tatile çıkanların % 44 ü ise aile bireyleri ve çocukların isteği doğrultusunda diğer faktörleri de göz önünde bulundurarak (mali, akraba varlığı vb) yer seçimine karar vermişlerdir. Son grubu kamu ve özel sektörde çalışanlar oluşturmaktadır. Bunlar yönetim tarafından çeşitli amaçlar doğrultusunda (seminer, görevli, iş vb) gönderildikleri için yer seçiminde tercih kararını kendileri vermemişlerdir. Tablo:16. Tatil Yerinin Seçiminde Karar Şekli Karar Şekli Tek başına Ailece Diğer Toplam Kişi % Tablo:17. Tatil Yerinin Seçiminde Etkili Olan Faktörler Çekicilikler Türü Kişi % Doğal Deniz,şehir,su,dağ vb Beşeri Tarihi, kültürel, Dini Ekonomik Fiyat, Ulaşım, Akraba Toplam Tabloda 17' de görüldüğü gibi tatil yeri seçiminde doğal, beşeri, ekonomik ve sosyal faktörler değişik ölçüde rol oynamaktadır. Hemen hemen tüm yer seçiminde doğal faktörlerin yanı sıra ekonomik ve sosyal faktörler içinde yer alan eş,dost, akraba varlığı etkili olmuş, kısaca tatile çıkanların büyük bir çoğunluğu bu avantajı birinci sırada göz önünde tutmuşlardır. Zaten tatil bütçesi harcama türünde de konaklama için harcama yapanların sayısının diğer harcama türlerine göre az sayıda olması da yukarıdaki nedenlerdendir. 4. TATİL İÇİN TERCİH EDİLEN BÖLGELER Tatil yerinin tercihinde, tatile çıkanların tatil bütçesi, gidilen yerdeki fiyatlar tatil maliyeti önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Herhangi bir tatil yerindeki fiyatın yüksekliği ile yurtiçi ve yurtdışı talep yoğunluğu arasındaki ilişki göz önünde bulundurulduğunda, yurtdışı talebin daha yoğun olduğu alanlarda fiyatlar çok yükselmektedir. Yurtdışında tanınma ve sahaya olan talep yoğunluğunun bir göstergesi de orada konaklama yapan yerli ve yabancı turist miktarlarıdır ki olaya bu açıdan baktığımızda Akdeniz bölgesi (%62.90) başta gelmekte onu Marmara bölgesi (%32.4) takip etmektedir (Soykan,1993). Kısaca yukarıdaki verilerden de anlaşıldığı gibi dış turizm açısından Akdeniz ve Ege nin güney kıyı kesimlerinde iç turizme nazaran dış 71

16 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) turizm daha ağır basmaktadır (Özgüç,1998, ). Birde buna yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerin aynı dönemlerde (Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında) yoğunlaşması (Soykan,1993) eklenince yurtiçi seyahatlerinde azalmalar meydana gelmektedir. Tablo:18. Tatile Gidenlerin Bölge Tercihleri BÖLGE Kişi % Marmara Akdeniz Ege İç Anadolu Doğu Anadolu 64 7 Karadeniz 44 5 G.Doğu Anadolu 33 3 Toplam* 943* 100 (* Tablodaki toplam rakamın 806 yerine 943 olmasının nedeni ankete katılan deneklerden bir kısmının (137 kişi) tek bir bölgeyi değil de birkaç bölgeyi tercih etmesinden kaynaklanmaktadır.) Bu alanlarda her ne kadar çeşitli bütçelere hizmet verecek tesisler bulunmasına rağmen fiyatların yüksek olduğu sahalara gelir durumu düşük kitleler gitmekte çekinmekte ve tatil maliyetini azaltmak için eş, dost akrabanın bulunduğu veya yurtdışı talebin azalması nedeniyle ücretlerin daha düşük seviyede kaldığı diğer bölgelere tercih daha da artmaktadır. Bu etkiler çerçevesinde alanımızdan tatile çıkanların %70 i Marmara, Akdeniz ve Ege olmak üzere üç bölgeyi, geriye kalan %30 u ise kalan 4 bölgeyi tercih etmiştir (Tablo:18, Şekil.2). Tur şeklinde tatil yaparak birkaç bölgeyi gezen %17 si (137 kişi) hariç, alanımızdan tatile çıkanların çoğunluğu bir bölgede tek bir merkezi seçerek orada tatilini geçirmiştir MARMARA BÖLGESİ: Alanımızdan yapılan seyahatlerin %29 unu bünyesinde toplayan bu bölgenin tercihlerde ilk sırada yer almasında, Türkiye nin en büyük iş ve ticaret potansiyelini elinde bulunduran İstanbul gibi bir vilayetin varlığı, ayrıca sahip oldukları turizm potansiyeli ve gelişmiş sahil yerleşmeleriyle Bursa ve Balıkesir gibi illerin bulunması, Öte yandan bu bölgenin tatil konutu sayısı bakımından ülkemizde ikinci sırayı alması (Ege %48.1, Marmara %33.3) (Doğaner,1998,42), önceki yıllarda alanımızdan başka alanlara yapılan göçlerde yüksek bir oranın bu bölgeyi tercih etmesi nedeniyle ( döneminde Elazığ'dan göç eden toplam nüfusun %27 si bu bölgeye gitmiş ve İstanbul da bölge içinde ilk sırada yer almaktadır.) (Tandoğan, 1989, 13) tanıdık ile 72

17 Elazığ Şehir Nüfusunda... akraba faktörünün artışı ve bunun getirdiği konaklama kolaylığı önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgede tercih edilen iller sıralamasında İstanbul %78 le ilk sırada yer almakta, onu %7 ve %6 lık oranlarla Bursa ile Balıkesir illeri takip etmektedir (Tablo:19, Şekil.3). İstanbul'un ilk sırayı almasında yukarıda saydığımız faktörlerin etkisi açıkça görülmektedir. Zira buraya gelen 213 kişiden %62 sinin (132 kişi) eş,dost ve akraba yanında, geriye kalan %38 inin ise ticari konaklama tesislerinde konaklaması da bizi destekler niteliktedir. İstanbul ili, önemli iş ve ticaret merkezi olan şehre iş bağlantısı (malzeme, makine alımı vb) için gelenler (30 kişi iş seyahati) dahil olmak üzere ziyaret - tatil nedeniyle gelen büyük bir kitleyi de kendine çekmiştir. Sahip oldukları turizm potansiyeli ve gelişmiş sahil yerleşmeleriyle Bursa ve Balıkesir illeri de tercihlerde İstanbul'u takip etmiştir. Bu illerimizde de İstanbul da olduğu gibi tanıdık faktörüne bağlı olarak konaklama kolaylığı önemli rol oynamıştır. Nitekim Bursa'ya gidenlerin %70 i (14 kişi), Balıkesir'e gidenlerin %56 sı (9 kişi) eş, dost ve tanıdık yanında konaklamışlardır. Tablo: 19. Marmara Bölgesinde En Çok Tercih Edilen İller İLLER KİŞİ % İstanbul Bursa 20 7 Balıkesir 16 6 Diğerleri 25 9 Toplam AKDENİZ BÖLGESİ: Bölgeler arasındaki tercihlerde %22 lik oranla ikinci sırada yer alan bu bölgeye gidenlerin %80 ni Antalya ve Mersin illerini seçmişlerdir (Tablo:19, Şekil.2 ve 3.). Antalya nın tercihlerde ilk sırada yer almasında deniz turizmi ve konaklama imkanlarının fazlalığı önemli rol oynamaktadır. Zira Antalya 1988 yılında Türkiye deki turistik belgeli yatak kapasitesinin %24 ünü elinde bulundurması (Özgüç, 1988, 598) ve tesis sayısının fazlalığı (Köksal,1994,63) yanında Olympos, Köprülü kanyon, Termessos gibi milli parkları, Manavgat çağlayanı, Kaş, Side, Alanya, Kemer gibi turizme elverişli yerleşmeleri (Doğanay,1995, Özgüç,1998) ile sahip olduğu doğal ve tarihi değerler açısından çok miktarda kişiyi kendine çekmiştir. Alanımızdaki talep yoğunluğunun bu bölgeye kaymasında ve bölgeler arası sıralamada ikinci sırayı almasında diğer bölgelerde olduğu gibi eş, dost ve kamu kamplarındaki konaklama avantajının etkisi fazladır. Nitekim Antalya'ya giden

18 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) kişinin %25 i (30) eş, dost akraba yanında, %17.5 nun (21 kişi) kamu kamplarında geriye kalan %57.5 un (69 kişi) ise özel ticari işletmelerde kalması da bunu göstermektedir. Tablo: 20. Akdeniz Bölgesinde En Çok Tercih Edilen İller İLLER KİŞİ % Antalya Mersin Adana Diğerleri 6 2 Toplam EGE BÖLGESİ: İzmir gibi ticari, ekonomik ve kültürel açıdan gelişmiş bir şehrin varlığı, sahip olduğu fuar, kaplıca (Balçova) ve çevresinde turizm bakımından gelişmiş yörelerin (Çeşme, Dikili, Gümüldür vb) sayıca fazlalığı ile İzmir ili, ayrıca kıyı turizmine elverişli merkezleri (Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kuşadası, Didim vb.) ve Efes, Milas, Bergama vb tarihi yerlere sahip Muğla Aydın gibi iller nedeniyle bölge oldukça fazla kişiyi kendine çekmiştir. Bu nedenle Elazığ şehrinden seyahate çıkanların %19 u Ege bölgesindeki illeri tercih etmiş ve gidilen bölgeler arasında burası 3. sırada yer almıştır (Tablo.18. Şekil.2). Tablo: 21. Ege Bölgesinde En Çok Tercih Edilen İller İLLER KİŞİ % İzmir Muğla Aydın Diğerleri Toplam Bölge içerisindeki il tercihlerinde %57 lik oranla İzmir ili ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla Muğla ve Aydın illeri takip etmiş, geriye kalan %10 ise Ege bölgesindeki diğer illeri tercih etmiştir (Tablo:21, Şekil.3). İzmir'e gidenlerin %57 si, Muğla ya gidenin %40 ı, Aydın a gidenin ise %54 nün eş, dost ve akraba yanında konaklama yapmaları, diğerlerinde olduğu gibi bu bölgeye yapılan tercihlerde de konaklama kolaylığının etkili olduğunu göstermektedir. 74

19 Elazığ Şehir Nüfusunda... 75

20 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (1) 76

ELAZIĞ ŞEHİR NÜFUSUNDA TURİZM EĞİLİMİ

ELAZIĞ ŞEHİR NÜFUSUNDA TURİZM EĞİLİMİ ELAZIĞ ŞEHİR NÜFUSUNDA TURİZM EĞİLİMİ Yrd.Doç.Dr.Erdal KARAKAŞ * ÖZET Dünyanın her yerinde milyonlarca insan tatil yapmak ve dinlenmek için turizm faaliyetine katılmakta ve bu amaçla oturdukları yerlerden

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir)

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) Gayrimenkul değerlemesi ve gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermekte olan İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin Haziran-2011 de yayınladığı raporun

Detaylı

YURTDIŞINA SEYAHAT AMAÇLI GİDEN VATANDAŞLARIMIZ VE TURİZM GİDERLERİ

YURTDIŞINA SEYAHAT AMAÇLI GİDEN VATANDAŞLARIMIZ VE TURİZM GİDERLERİ YURTDIŞINA SEYAHAT AMAÇLI GİDEN VATANDAŞLARIMIZ VE TURİZM GİDERLERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2013 Sosyal Sektör İstatistikleri Daire Başkanlığı Turizm İstatistikleri Grubu Kasım 2014 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı TÜRK TURİZMİ Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı 2 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Turizm Gelirleri ve Turist

Detaylı

türkiye talep profili 2014

türkiye talep profili 2014 1 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLERİ VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ türkiye talep profili 2014 ilk yarı Sonuçları (özet değerlendirme) 30 YIL 1984-2014 AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT GECELEMELER % 10, GELİR % 6 ARTTI

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler Kıyı turizmi Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde yararlanan ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı bir turizm çeşididir. Kıyı turizminin gelişiminde etkili

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 13-16.11.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ELEMANI

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ELEMANI TANIM Turistik amaçlı, ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence hizmetleri veren işletmelerde seyahat işletmecisi tarafından planlanan işleri yürüten meslek elemanıdır. A- GÖREVLER - Turistlerin; ulaşım,

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK , S: İSTANBUL ISSN: Copyright 2008

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK , S: İSTANBUL ISSN: Copyright 2008 MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK - 2008, S:172-184 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2008 http://www.marmaracografya.com YÜKSELDİKÇE BÖLGELERİMİZE GÖRE HER 100 M.DEKİ YAĞIŞ ARTIŞI ÜZERİNE BİR DENEME

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TURİZM

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TURİZM DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TURİZM TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TURİZM Hazırlayan M. Oğuzhan

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

1.Turizm Coğrafyası ve Planlama. 2.Doğal Coğrafi Kaynaklar ve Turizm Türleri. 3.Beşeri Kaynaklar ve Turizm Türleri

1.Turizm Coğrafyası ve Planlama. 2.Doğal Coğrafi Kaynaklar ve Turizm Türleri. 3.Beşeri Kaynaklar ve Turizm Türleri 1.Turizm Coğrafyası ve Planlama 2.Doğal Coğrafi Kaynaklar ve Turizm Türleri 3.Beşeri Kaynaklar ve Turizm Türleri 4.Uluslararası Turizm Ulaştırması ve Turist Akışı 5.Dünya Turizm Bölgeleri 6.Türkiye nin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Turizm Sektörü Bilgi Notu Türkiye (bin) Turizm Sektörü Türkiye 2012 yılı turizm geliri 29.351 milyon $ (revize edilmiş), kişi başına ortalama harcama

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi, Öğrenci ve Bilişim Koordinatörü, Rektör Danışmanı KONU: Kamuoyunun

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ SAYI 12 EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ 2014 2. Çeyrek Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ (ENERJİ YATIRIMLARI HARİÇ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bölgemizde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler v İçindekiler 17. Baskıya Önsöz...iii İçindekiler...v Tablolar Listesi...xiii Şekiller Listesi...xiv Haritalar Listesi...xiv Kısaltmalar Listesi...xv 1. BÖLÜM: TURİZM VE TURİST KAVRAMLARI TURİZMİN

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor.

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Sağlık Turizmi GENEL BİLGİ Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Türkiye 2002 de 17. Sıradan 2012 de 7 sıraya yükseldi. (Fransa, ABD, Çin, İspanya, İtalya, İngiltere,

Detaylı

Birlikte Yürüyoruz. Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012

Birlikte Yürüyoruz. Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012 Birlikte Yürüyoruz Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012 ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2 ARAŞTIRMANIN ADI Birlikte Yürüyoruz- Görme Engellilerle Birlikte

Detaylı

İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİNDE KOCAELİ

İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİNDE KOCAELİ İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİNDE KOCAELİ 2009-2010 KOCAELİ SANAYİ ODASI YAYIN NO:2011.ARŞ.05 KAYNAK: URAK Uluslararası Rekabetçilik Kurumu, İllerarası Rekabetçilik Endeksi, 2009-2010 22.04.2011 KOCAELİ

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş (medyan yaş / ortanca yaş; bir nüfus gurubunun yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan bireyin yaşıdır) 30,1 iken; Afyonkarahisar ve çevre

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? KIRSAL KALKINMA, KURAKLIK VE EKOLOJİ: KONYA KARAMAN OVASI TR52 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 21-24.11.2013 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DPT TARAFINDAN YAPILAN İN SOSYO-EKONOMİK LİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI Devlet Planlama Teşkilatı,

Detaylı

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr 30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; 2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehirlerde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini tespit etmek ve kamuoyu

Detaylı

TÜRSAB - BAYRAM TATİLİ VE TURİZM SEZONU RAPORU TÜRKLER YÜZDE 20 İNDİRİMLE BAYRAM YAPACAK

TÜRSAB - BAYRAM TATİLİ VE TURİZM SEZONU RAPORU TÜRKLER YÜZDE 20 İNDİRİMLE BAYRAM YAPACAK TÜRSAB - BAYRAM TATİLİ VE TURİZM SEZONU RAPORU TÜRKLER YÜZDE 20 İNDİRİMLE BAYRAM YAPACAK Rusya daki ekonomik kriz nedeniyle zor bir sezon geçiren turizm sektörü asıl hareketi Ramazan Bayramı ve sonrasında

Detaylı

2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015

2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015 2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015 Eylül 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay 1 Prof. Dr. F. Cankat Tulunay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Baş Ağrısı Dereği Başkanı 2006 2 1.Araştırmanın Amacı Araştırmanın ana amacı, Türkiye genelinde kronik

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

TÜRKİYE 1997 GENEL NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI HAKKINDA DÜŞÜNCELER

TÜRKİYE 1997 GENEL NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI HAKKINDA DÜŞÜNCELER TÜRKİYE 1997 GENEL NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI HAKKINDA DÜŞÜNCELER Aydoğan KÖKSAL* ABSTRACT Every year the population of Turkey has been increased. 1927 election of our population was 13.648.270, but in 1997

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TURİZM COĞRAFYASI Ders No : 0050010026 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 14 Haziran 2005, Salı A company of Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef kitleyi geleneksel

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar TURİZMDE ARZ Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Bir yerin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Çekicilikler (Attractions) Erişim (Accessibility)

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

2015 Ağustos ENFLASYON RAKAMLARI 3 Eylül 2015

2015 Ağustos ENFLASYON RAKAMLARI 3 Eylül 2015 2015 Ağustos ENFLASYON RAKAMLARI 3 Eylül 2015 Ağustos 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı