Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)"

Transkript

1 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi Açıklama TDE TDE 101 Türk Dil Bilgisi 1 (Ses Bilgisi 1) 3 3 Zorunlu Ders TDE 103 Yeni Türk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 105 Eski Türk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 107 Osmanlı Türkçesi 1 (Gramer) 2 2 Zorunlu Ders TDE 109 Türk Halk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 111 Yazılı Anlatım Zorunlu Ders TDE 113 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu Ders 16 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (2. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi Açıklama TDE TDE 102 Türk Dil Bilgisi 2 (Şekil Bilgisi) 3 3 Zorunlu Ders TDE 104 Yeni Türk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 106 Eski Türk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 108 Osmanlı Türkçesi 2 (Gramer) 2 2 Zorunlu Ders TDE 110 Türk Halk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 112 Yazılı Anlatım Zorunlu Ders TDE 114 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu Ders 16 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İkinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi Açıklama TDE TDE 201 Türk Dil Bilgisi 3 (Cümle ve Metin Bilgisi) 3 3 Zorunlu Ders TDE 203 Yeni Türk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 205 Eski Türk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 207 Osmanlı Türkçesi Zorunlu Ders TDE 209 Türk Halk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 211 Yazılı Anlatım Zorunlu Ders TDE 213 Diksiyon Zorunlu Ders TDE 215 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Zorunlu Ders TDE 217 Yabancı Dil 1 2 Zorunlu Ders TDE 219 Folklor ve Eğitim Seçmeli Ders TDE 221 Türkçenin Bugünkü Meseleleri Seçmeli Ders TDE 223 Türk Dünyası Halk Bilimi Seçmeli Ders 19 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İkinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (2. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi Açıklama TDE TDE 202 Türk Dil Bilgisi 4 (Cümle ve Metin Bilgisi) 3 3 Zorunlu Ders TDE 204 Yeni Türk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 206 Eski Türk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 208 Osmanlı Türkçesi Zorunlu Ders TDE 210 Türk Halk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 212 Yazılı Anlatım Zorunlu Ders TDE 214 Diksiyon Zorunlu Ders TDE 216 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Zorunlu Ders TDE 218 Yabancı Dil 2 2 Zorunlu Ders TDE 220 Folklor ve Eğitim Seçmeli Ders TDE 222 Türkçe nin Bugünkü Meseleleri Seçmeli Ders TDE 224 Türk Dünyası Halk Bilimi Seçmeli Ders 19

2 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Üçüncü Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi Açıklama TDE TDE 301 Çocuk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 303 Yeni Türk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 305 Eski Türk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 307 Türk Dünyası Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 309 Eski Anadolu Türkçesi Zorunlu Ders TDE 311 Tiyatro Bilgileri Zorunlu Ders TDE 313 Orhun Türkçesi 2 2 Zorunlu Ders TDE 315 Atatürk İlke ve İnk. Tar. 1 2 Zorunlu Ders TDE 317 Arapça Seçmeli Ders TDE 319 Farsça Seçmeli Ders TDE 321 Metin Şerhi (Eski Türk Edeb.) 2 2 Seçmeli Ders 16 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Üçüncü Akademik Yıl Lisans Dersleri (2. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi Açıklama TDE TDE 302 Çocuk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 304 Yeni Türk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 306 Eski Türk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 308 Türk Dünyası Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 310 Eski Anadolu Türkçesi Zorunlu Ders TDE 312 Tiyatro Bilgileri Zorunlu Ders TDE 314 Uygur Türkçesi 2 2 Zorunlu Ders TDE 316 Atatürk İlke ve İnk. Tar. 2 2 Zorunlu Ders TDE 318 Arapça Seçmeli Ders TDE 320 Farsça Seçmeli Ders TDE 322 Çağdaş Türk Edebiyatları 2 2 Seçmeli Ders 16 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dördüncü Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi Açıklama TDE TDE 401 Batı Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 403 Yeni Türk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 405 Eski Türk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 407 Karahanlı Türkçesi 2 2 Zorunlu Ders TDE 409 Çağdaş Türk Lehçeleri Zorunlu Ders TDE 411 Genel Dilbilim Zorunlu Ders TDE 413 Şiir Tahlilleri 3 3 Zorunlu Ders TDE 415 Bitirme Çalışması Zorunlu Ders TDE417 Sultan Şairler 2 2 Seçmeli Ders TDE 419 Yeni Türk Edebiyatı Bibliyografyası 2 2 Seçmeli Ders TDE 421 Şiir Sanatı 2 2 Seçmeli Ders 19

3 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dördüncü Akademik Yıl Lisans Dersleri (2. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Kredi Açıklama TDE TDE 402 Batı Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 404 Yeni Türk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 406 Eski Türk Edebiyatı Zorunlu Ders TDE 408 Harezm, Kıpçak, Çağatay Türkçeleri 2 2 Zorunlu Ders TDE 410 Çağdaş Türk Lehçeleri Zorunlu Ders TDE 412 Genel Dilbilim Zorunlu Ders TDE 414 Hikaye Tahlilleri 3 3 Zorunlu Ders TDE 416 Bitirme Çalışması

4 EK-2 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA OKUTULACAK OLAN LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF DERSLERİ TDE 101 Türk Dil Bilgisi I (Ses Bilgisi) Zorunlu I.Akademik Yıl-I.YY LİSANS 6 ECTS Kredi Türkçe Teorik: 3 saat 3 Kredi 3 saat / hafta Türk dilini, ses bilgisi bakımından kavramanın usulünü ve vasıtalarını, Türkiye Türkçesini merkeze alarak ve yapılan uygulamalara dayanarak öğretmeyi hedefleyen bir derstir. Türk dilinin ses değişmelerine dayanan tarihi, Türkçenin coğrafi şive ve lehçe sınıflarını teşkil eden genel ses yapısı, bu ses yapılarının temel kaynakları, Türk dilinin hece yapısının dayandığı esaslar, ses olayları, ses değişmeleri, ses uyumları; ses bilgisinden, dilimizin kelime, ek ve cümle bilgileri hakkında yapılan araştırmalardan faydalanabilmenin yollarının örnekleri. TDE 103 Yeni Türk Edebiyatı 1 Zorunlu I.Akademik Yıl-I.YY LİSANS 5 ECTS Kredi Yeni Türk edebiyatının karakteristik özellikleri, dil özellikleri, yeni Türk edebiyatı bünyesindeki edebî türler, yeni Türk edebiyatını etkileyen edebî akımlar, yeni edebiyatın ilk nesli vb. hususları öğretmeyi hedefleyen bir derstir. Garplılaşma hareketine genel bir bakış; 19. yy ilk yarısında Türk şiiri (Yeni Türk edebiyatının genel niteliklerinin anlaşılması açısından divan şiirine bakışlar; divan şiirinin hayal dünyası, dil özellikleri, şiir teknikleri bakımından yapısı; yenileşmenin fikrî zemini; Tanzimat Fermanı ndan önce iyileştirme girişimleri; 19. yy ın ilk yarısında Türk edebiyatı; divan şiirini sürdürenler; halk şiiri geleneğini sürdürenler); 19. yy ilk yarısında nesir (Resmi yazışma dili ve değişmesi; tarihçilerin dili, hatıra yazarları, Avrupa izlenimlerini yansıtan eserler); Türk kültür ve edebiyatına batıdan gelen edebî akımlar ve kavramlar; yeni edebiyatın ilk neslini yetiştiren kişi ve kuruluşlar; parlamento, akıl, hürriyet vb. dönemin edebiyatını etkileyen kavramlar; Türk edebiyatına batıdan gelen edebî kurum ve türler: Tanzimat Fermanı nın getirdikleri; yeni Türk edebiyatının karakteristik özellikleri, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

5 TDE 105 Eski Türk Edebiyatı 1 Zorunlu Ders I. Akademik Yıl-I.YY LİSANS 5 ECTS Kredi Eski Türk edebiyatını ve türlerini öğretmek dersin amacıdır. Edebiyatın tanımı, divan edebiyatının tanımı, doğuşu, adlandırılışı, coğrafyası; dîvân şairlerinin dünyası, divan edebiyatının kaynakları, temel mazmun bilgileri; kaside, gazel, kıt'a vb. nazım şekillerinin tanımı, özellikleri ve önemli temsilcilerinden örnek şiirler; aruz vezni, tanımı, tarihçesi, belli başlı aruz kalıpları ve uygulamalı örnekleri TDE 107 Osmanlı Türkçesi 1 (Gramer) Zorunlu I.Akademik Yıl-I.YY LİSANS 3 ECTS Kredi Osmanlı Türkçesiyle okuyup yazabilmek için gerekli olan gramer bilgilerini öğretmeyi amaç edinen bir derstir. Arap alfabesinin öğretilmesi, harfler ve birleşmeleri, Türkçe vokallerin yazılması, rakamlar, Türkçe kelimeler; kelime başı içi ve sonunda vokal yazılışı; kapalı e lerin i ile yazılması, d lerin tı ile yazılması, sonda t, p, ç yazılışları, transkripsiyon alfabesi, Arapça, Farsça ve Türkçeye mahsus harfler, harekeler, vav-ı ma dûle, kaf-ı vavî, eklerin yazılışı, isimlere getirilen yapım ekleri (isimden isim, isimden fiil yapma ekleri), isimlere getirilen çekim ekleri (çokluk, iyelik ve hâl ekleri), fiillere getirilen yapım ekleri (fiilden isim ve fiilden fiil yapım ekleri), fiillere getirilen çekim ekleri (şekil, zaman ve şahıs ekleri, bildirme ve soru eklerinin yazılışları), okuma çalışmaları, dönemlere ait metinlerin tanıtımı ve okunması.

6 TDE 109 Türk Halk Edebiyatı 1 Zorunlu Ders I. Akademik Yıl-I.YY LİSANS 4 ECTS Kredi Türk halk edebiyatını öğretmeyi amaçlayan bir derstir. Halk kavramı, edebiyat kavramı, halk edebiyatı kavramı ve alanı, halk edebiyatı konuları, halk edebiyatının millî birliğin oluşmasındaki rolü, Türk halk edebiyatı sahasında yapılan çalışmalar, destanlar, koşuklar, sagular, efsane, efsanenin tanımı, efsane ile ilgili çalışmalar, efsanenin özellikleri, Grimm Kardeşler in efsane konusundaki çalışmaları, Türkiye de efsane çalışmaları, Türk mitolojisi konusunda yapılan çalışmalar, Halk şiiri (genel), halk şiirinin özellikleri, halk şiiri türleri, tekerleme, tekerleme tanımı, oyun tekerlemeleri, söz cambazlığı, Türk dünyasında tekerlemeler, türkü, türkü ne olduğu, türkü çeşitleri, türkülerin konuları ve söylenme yerleri, türkülerin özellikleri, türkü çalışmaları, ninniler, ağıtlar, mani, mani çeşitleri, maniler üzerine çalışmalar, anonim halk edebiyatı TDE 111 Yazılı Anlatım 1 Zorunlu I.Akademik Yıl-I.YY LİSANS 4 ECTS Kredi Kompozisyonla ilgili genel bilgi ve becerileri öğretmeyi hedefleyen bir derstir. Cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, anlatım biçimleri, bozuk cümle örnekleri, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, yazı yazarken uygulanacak plan, yazı türleri (Çeviri, davetiye, deneme, dilekçe, fabl, fıkra, haber, hatıra, hikâye, inceleme, ilan ve reklam, ilân, karar, kitap bilgisi vb.) yazılmasında uyulacak kurallar

7 TDE 113 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı 1 Zorunlu Ders I.Akademik Yıl-I.YY LİSANS 4 ECTS Kredi Türkçe Teorik: 2 saat Uygulama: 2 saat 3 Kredi 4 saat / hafta Bilgisayarla ilgili temel bilgileri vermek ve bilgisayar kullanma becerisi kazandırmak Bilgisayarın tarihçesi, bilgisayarın çalışma sistemi, bilgisayar donanımları, DOS işletim sistemi, bilgisayar virüsleri, Windows işletim sistemi ve donatılar, kelime işlem (Word), veri işleme (Excel), sunu hazırlama (Power Point), internet ve kullanımı

8 TDE 102 Türk Dil Bilgisi 2 (Şekil Bilgisi) Zorunlu I.Akademik Yıl-II. YY LİSANS 5 ECTS Kredi Türkçe Teorik: 3 saat 3 Kredi 3 saat / hafta Türk dilinin yapısındaki kelime-ek, ek-ek ve kelime-kelime ilişkisini düzenleyen kuralları ekleşme ve eklenme düzenine dayalı olarak kavramanın usûlünü ve vasıtalarını, Türkiye Türkçesini merkeze alarak ve yapılan uygulamalara dayanarak öğretmeyi hedefleyen bir derstir. Şek(i)lin (morfem) ne olduğu, kelime ve ekin ne olduğu, ekler, Türk dilindeki şekil, yapı ve fonksiyon ilişkisi, Türk dilinin söz diziminde ekler, ekleşme ve ekleşmelerin nasıl sınıflandırıldığı; şekil bilgisinden, dilimizin kelime, ek ve cümle bilgileri hakkında yapılan araştırmalardan faydalanabilmenin yollarının örnekleri. TDE 104 Yeni Türk Edebiyatı 2 Zorunlu I. Akademik Yıl- II. YY LİSANS 5 ECTS Kredi Yeni Türk edebiyatı ile Batlılaşma ve Batı arasındaki ilişkiyi vb. öğretmeyi amaçlayan bir derstir. Batılılaşma Dönemi fikir hareketleri, Batı ile temaslar, Batı ya öğrenci gönderilmesi, Tanzimat Fermanı ve Osmanlı milleti kavramı, Islahat Fermanı, yabancı okullar, Galatasaray ve Darulfünûn un açılışı; bu dönemde yüz gösteren ve gelişen siyasî akımlar ve moda eğilimler; bu dönemdeki köklü değişimler ve bunların sanat ve fikir hayatımıza yansımaları.

9 TDE 106 Eski Türk Edebiyatı 2 Zorunlu Ders I. Akademik Yıl-II. YY LİSANS 5 ECTS Kredi Eski Türk edebiyatını ve türlerini öğretmek dersin amacıdır. Tevhit, na't, medhiye, hicviye vb. nazım türlerinin tanımı, özellikleri ve önemli temsilcilerinden örnek şiirler; teşbih, istiare, mecaz, tevriye vb. edebî sanatların tanımı, belli başlı sanatlar ve uygulamalı örnekleri; seçme divan şiiri örneklerinden hareketle Türkiye Türkçesine çeviri metotları ve uygulamalı örnekleri TDE 108 Osmanlı Türkçesi 2 (Gramer) Zorunlu I.Akademik Yıl- II.YY LİSANS 3 ECTS Kredi Osmanlı Türkçesiyle okuyup yazabilmek için gerekli olan gramer bilgilerini öğretmeyi amaç edinen bir derstir. Farsça unsurlar; Farsça terkibler, birleşik kelime ve birleşik isimler, Farsça çokluklar ve sayılar, başa ve sona getirilen edatlar ve sona gelen yapım ekleri, fiil isimleri, mastarlar, mazi, emir ve hal-i hazır gövdeleri. Arapça Unsurlar; ikiz ünlüler, yuvarlak t, kısa elif, Arapça kelimelerin yapısı, aslî ve zaid harfler, Arapça kelime çeşitleri, şemsî ve kamerî harfler, Arapça izafet terkibi, sıfat terkibi, edatlar, harf-i cerler, kelime ailesi, isim, ism-i fâil, ism-i mefûl, ism-i tafdîl, ism-i mekân, ism-i zamân, ism-i alet, ism-i tasgîr, ism-i mensûb, sıfat-ı müşebbehe, mübalaga-i fâil, çeşitli dönemlere ait metinlerin tanıtımı ve okunması

10 TDE 110 Türk Halk Edebiyatı 2 Zorunlu Ders I.Akademik Yıl-I.YY LİSANS 4 ECTS Kredi Türk halk edebiyatını öğretmeyi amaçlayan bir derstir. Destan ın ne olduğu, yazılı destanların ayırt edici özellikleri, Oğuzların destanları, Dede Korkut, Dede Korkut un kimliği, Dede Korkut Kitabı ının bulunuşu, Vatikan ve Dresten nüshaları, Dede Korkut Kitabı ve Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili incelemeler, halk edebiyatımız içinde Dede Korkut Kitabı nın yeri, halk hikâyesi kavramı ve tanımı, Türk halk hikâyeleri, halk hikâyelerinin kayda geçirilmesi, hikâye örnekleri, meddah hikâyeleri, hikâye incelemeleri, Türk dünyasında Türk halk hikâyeleri, Azerbaycan ve diğer Türk cumhuriyetleri halk hikâyeleri, aşık edebiyatı TDE 112 Yazılı Anlatım 2 Zorunlu I.Akademik Yıl- II.YY LİSANS 4 ECTS Kredi Kompozisyonla ilgili genel bilgi ve becerileri öğretmeyi hedefleyen bir derstir. Cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, anlatım biçimleri, bozuk cümle örnekleri, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, yazı yazarken uygulanacak plan, yazı türleri (Makale, masal, mektup, resmi mektuplar, özet çıkarma, rapor, roman, senaryo, seyahat, sohbet, şiir, tebrik, telgraf, tenkit, tiyatro, tutanak vb.), ilmî yazıların yazılmasında uyulacak kurallar

11 TDE 114 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı 2 Zorunlu Ders I.Akademik Yıl-II. YY LİSANS 4 ECTS Kredi Türkçe Teorik: 2 saat Uygulama: 2 saat 3 Kredi 4 saat / hafta Bilgisayarla ilgili temel bilgileri vermek ve bilgisayar kullanma becerisi kazandırmak Bilgisayar organizasyonu, programlama dili (Visual basic veya C++) Unix işletim sistemi, veri tabanı kullanma (access), bilgisayar ağları.

12 2. SINIF DERSLERİ TDE 201 Türk Dil Bilgisi 3 (Cümle ve Metin Bilgisi) Zorunlu II. Akademik Yıl-I.YY LİSANS 4 ECTS Kredi Türkçe Teorik: 3 saat 3 Kredi 3 saat / hafta Türk dilinin söz dizimi özelliklerini ana çizgileriyle tanıtmak, metin çözümleme becerisini geliştirmek, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırmak, ana dili bilincini pekiştirmek dersin amaçlarındandır. Türkçede fiil çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi, kelime öbekleri, cümle ve cümle dışı öğeler, Türkçede cümle çeşitleri (Basit, birleşik, şartlı, iç içe, birleşik cümleler), çeşitli metinler üzerinde kelime ve cümle tahlilleri, Türkçede belirlilik, isim tamlamalarının özellikleri, metin çalışmaları (Metin seçimi, metnin yaş gruplarına göre güçlük derecesinin belirlenmesi, metnin iç ve dış yapısının incelenmesi ) TDE 203 Yeni Türk Edebiyatı 3 Zorunlu II. Akademik Yıl-I.YY LİSANS 4 ECTS Kredi Tanzimat Dönemi Edebiyatı nı öğretmeyi hedefleyen bir derstir. Tanzimat Devri Türk Edebiyatı: Şinasi nin şiiri ve nesri, diğer eserleri, dil ve kültür konularındaki fikirleri, Şinasi den sonra türlerin gelişmesi, gazete ve kitap, yeni edebî türlerin ve tiyatronun edebiyatımıza ve sosyal yaşantımıza girmesi, hikâye ve roman, ilk tercümeler, esaret meselesi; Yeni Osmanlılar Cemiyeti, siyasi muhitler, Kararnâme-i Âlî; Ali Suavi nin kimliği, mizacı, fikirleri; Ziya Paşa, karakteri ve mizacı, şiirleri, Terci-i Bend ve Terkib-i Bend leri, Zafernâme ve Rüya gibi diğer eserleri, Namık Kemal in hayatı, siyasi ve sosyal mücadelesi, Avrupa ya kaçışı, fikirleri, gazeteciliği, şiirleri, tiyatroları ve bunların değerlendirilmesi

13 TDE 205 Eski Türk Edebiyatı 3 Zorunlu Ders II. Akademik Yıl-I. YY LİSANS 4 ECTS Kredi 15. yy. Divan edebiyatını öğretmek dersin amacıdır. 15.yy Divan Edebiyatı Dönemi nin kültürel ve edebî özellikleri, edebî türlerinin tanıtılması. 15.yy da yetişen şair ve müellifler, şairlerin divanlarından seçme metinlerin günümüz Türkçesine aktarılması, aruz ve edebî sanat ve mazmunlarla birlikte açıklanması; örnek olarak ele alınan şairler Şeyhi, Ahmet Paşa ve Necati Bey. TDE 207 Osmanlı Türkçesi 3 Zorunlu II. Akademik Yıl-I.YY LİSANS 4 ECTS Kredi Osmanlı Türkçesini okuyup yazmayı hedefleyen bir derstir. Osmanlı Türkçesinde Arapça unsurlar, Arapça kelimelerin yapıları, aslî ses, zaid ses kavramları, mücerret sülasi mastarlar, vezin bulma çalışmaları, örnekler, türetme (müştak) çalışmaları, müzidünfih (kıyasî) mastarlar, vezinlere göre kelime örnekleri, ism-i fâil, ism-i mefûl çalışmaları, Arapça çokluk yapma şekilleri, Farsça asıllı kelimelerin yapıları, Farsça olumsuzluk şekilleri, Farsça öne ve sona gelen unsurlar, metin okuma anlama çalışmaları, el yazısı çalışmaları Osmanlı Dönemi metinleri, bu metinlerin tanıtılıp okunması, metinlerin dönemlerine göre incelenmesi ve okuma pratiğinin geliştirilmesi, el yazması eserlerin tanıtılıp okunması, el yazısı çeşitleri ve bu yazı çeşitleri ile yazılı metinlerin okunması, dönemlerin dil, imlâ ve üslûp özelikleri

14 TDE 209 Türk Halk Edebiyatı 3 Zorunlu Ders II. Akademik Yıl-I.YY LİSANS 3 ECTS Kredi Türk halk edebiyatını öğretmeyi amaçlayan bir derstir. Türk töresi: Türklerde töre anlayışı, Türk töresinin temelindeki inanç ve inanışlar, geçiş dönemleri (genel), doğum, çocuk, sünnet, evlenme; evlilik-akrabalık türleri, akrabalık incelemeleri, akrabalık sistemleri, tek soylu, çift soylu, tercihli, akrabalık terimleri, soya dayalı, evliliğe dayalı, kan kardeşliği, süt kardeşliği, ahiret kardeşliği, yol kardeşliği (musahiplik), sağdıçlık, yengelik, kına analığı, ad babalığı, kirvelik, evlilik türleri, tek eşli evlilikler, çok eşli evlilikleri, potansiyel evlilik, tercihli evlilik türleri, beşik kertme, söz almasöz verme, berder, taygeldi, baldızla evlilik, kayınbiraderle evlilik, kardeş çocukları arası evlilik, bir dizi erkek kardeşin bir dizi bacıyla evliliği, evlilik öncesi âdet ve gelenekleri, kız isteme, dil bağı, söz kesimi, nişan, nikâh, düğün, evlilik sonrası âdet ve gelenekler, ölüm âdetleri (ölüm öncesi, ölüm sırası, ölüm sonrası), halk bilgisi, halk ekonomisi, halk müziği ve oyunları, efsane örnekleri, halk edebiyatı hakkında yazılmış önemli makaleler, genel anlamda anonim halk edebiyatı TDE 211 Yazılı Anlatım 3 Zorunlu II. Akademik Yıl-I.YY LİSANS 3 ECTS Kredi Kompozisyonla ilgili genel bilgi ve becerileri öğretmeyi hedefleyen bir derstir. Sesler ve ses uyumları, bazı kelime ve eklerin yazılışları, küçük ve büyük harfler, birleşik kelimeler, alıntı kelimelerin yazılışı, yabancı özel adların yazılışı, noktalama işaretleri, kısaltmalar, yazı türleri

15 TDE 213 Diksiyon 1 Zorunlu Ders II. Akademik Yıl-I.YY LİSANS 2 ECTS Kredi Türkçe Teorik: 1 saat Uygulama: 1 2 Kredi Konuşmanın toplumsal iletişimdeki yeri ve önemini kavratmak, güzel ve etkili konuşmaya istekli olmayı sağlamak, seslerin oluşumunu kavratmak, konuşma organlarını doğru kullandırmak, sesleri doğru çıkarttırmak; cümle içerisinde durak, kavşak ve ulamaları doğru yaptırmak, tonlama ve ezgiyi doğru yaptırmak, ses ve ses yitimi olaylarını kavratmak bu dersin amaçlarındandır. Konuşma dili-yazı dili ayırımı, konuşmanın toplumsal iletişimdeki yeri, güzel ve etkili konuşma (retorik), konuşmanın gerçekleşmesini sağlayan organlar, tınlatıcılar, soluğun dizginlenmesi, sesin nitelikleri, ses eğitimi yöntemi TDE 215 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi 1 Zorunlu Ders II. Akademik Yıl-I.YY LİSANS 2 ECTS Kredi Dil, anadil ve Türk dili ve edebiyatı hakkında ayrıntılı bilgi vererek dil-edebiyat ilişkisini kavratmak.. Türk Dili ve Edebiyatı ders programı, edebiyat türleri, Türk Dili ve Edebiyatı öğretiminde amaç ve ilkeler, Türk Dili ve Edebiyatı öğretiminde çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri, dinleme ve okuma öğretimi, eğitim felsefesi açısından Türk Dili ve Edebiyatı

16 TDE 217 Yabancı Dil 1 (İngilizce) Zorunlu I.Akademik Yıl-I.YY LİSANS 2 ECTS Kredi Türkçe Teorik: 2 saat - Kredi İletişimsel yaklaşım öğretim metodunu kullanarak temel düzeyde öğrencilere konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini kazandırmak. Names, Greetings and Titles, Numbers; Greetings and Introductions, Countries and Nationalities Objects, Greeting Friends, Likes and Dislikes (1); Places: Location (1), Jobs; The Alphabet, Food Drink and Money; Likes and Dislikes (2); Likes and Dislikes (2); Skills and Sports, Age; Past Time; Shops and Requirements; Places: Location (2), Clock Times, Fixed Times, Consolidation TDE 219 Folklor ve Eğitim 1 Seçmeli Ders II. Akademik Yıl-I.YY LİSANS 2 ECTS Kredi Folklor ve eğitim kavramları tarif edilerek, folklorun eğitimde ne şekilde kullanılması gerektiği derslerde tartışılır. Folklorun alanı, folklorun amacı, folklorun kadroları, folklorun konuları ve bu konuların Türk folklor örnekleriyle açıklanması, halk bilgisi konularının incelenmesi; sözlü kültür mahsûlleri, maddî kültür mahsulleri, folklor ve edebiyat; halk edebiyatı; halk edebiyatının sahasına giren konular, Türk folklorunun kaynakları; yazılı kaynaklar (Cönkler, mecmualar vb.); yazılı eserler; kitabeler; bengü taşlar; orijinal yazma eserler; sözlükler; ağız derlemeleri; edebiyat eserleri; süreli yayınlar; sözlü kaynaklar; görsel kaynaklar; sinema; televizyon; resim; şenlik; bayramlar; mahallî günler; Türk folkloru ile ilgili yayınlar; Türk folkloru ile ilgili ilmî toplantılar ve kurslar; Türk folkloru ile ilgili kurum ve kuruluşlar; Boratav dan Acıpayamlı ya folklor kürsüsü; folklorla ilgili arayışlar, anlayışlar, yaklaşımlar

17 TDE 221 Türkçenin Bugünkü Meseleleri 1 Seçmeli Ders II. Akademik Yıl-I.YY LİSANS 2 ECTS Kredi Türkçenin güncel sorunlarını kavratarak dil bilinci oluşturmak Türkçenin tarihi gelişimi ve günümüzdeki durumu, telaffuz hataları, sentaks hataları, yabancı kelimeler sorunu, Öztürkçe sorunu, dil-kültür ilişkisi, Türkçeyle ilgili kanun ve yönetmelikler, Türk Dil Kurumu ve işlevi, dünya dili olma yolunda Türkçenin sorunları TDE 223 Türk Dünyası Halk Bilimi 1 Seçmeli Ders II. Akademik Yıl-I.YY LİSANS 2 ECTS Kredi Dersin amacı Türkiye dışındaki Türk dünyası halk bilimini öğretmektir. Türkistan (doğu - batı) coğrafyasında yaşayan Türk gruplarının halk kültürleri; Kazak Kırgız, Özbek, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türklerinin halk kültürü ve halk bilimi, gelenekleri, töreleri, inançları, halk ekonomisi, halk bilgisi vb... TDE 202 Türk Dil Bilgisi 4 (Cümle ve Metin Bilgisi) Zorunlu II. Akademik Yıl- II. YY LİSANS 4 ECTS Kredi Türkçe Teorik: 3 saat 3 Kredi 3 saat / hafta Türk dilinin anlam bilimi özelliklerini ana çizgileriyle öğretmek, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırmak, ana dili bilincini pekiştirmek dersin amaçlarındandır. Dil biliminin ortaya çıkışı ve kısa tarihi, dil biliminin alt dalları ve konuları, anlam biliminin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı, konusu, kavramları ve terimleri; kelimenin çeşitli özellikleri, özel adlar, kavramlar, anlatım yolu, kavram alanı, çağrışım alanı, eşadlılık, eşanlamlılık, çok anlamlılık, anlam daralması, anlam genişlemesi, başka anlama geçiş, deyim aktarması, deyim aktarması

18 TDE 204 Yeni Türk Edebiyatı 4 Zorunlu II. Akademik Yıl-II. YY LİSANS 4 ECTS Kredi Tanzimat Devri Türk Edebiyatı nın büyük şahsiyetleri ve bunların yeni edebiyatın oluşumundaki öncü rollerini öğretmeyi amaç edinen bir derstir. Tanzimat Devri Türk Edebiyatı nın büyük şahsiyetleri ve bunların yeni edebiyatın oluşumundaki öncü rolleri, Hamid, Recaizade Ekrem, Muallim Naci, Beşir Fuad gibi şahsiyetlerin eserleri, fikirleri ve etkileri; Servet-i Fünûn Edebiyatı nın oluşumunda etkin rol alan isimler, Recaizade nin girişimleri, Tevfik Fikret in Servet-i Fünûn mecmuasının başına getirilmesi ve Servet-i Fünûn un edebî kimlik kazanması, Servet-i Fünûncularla siyasi otoritenin ilişkileri, Servet-i Fünûn un önde gelen şahsiyetleri ve eserleri, Tevfik Fikret, Cenab Şahabeddin, Halid Ziya, Mehmed Rauf, Hüseyin Cahid, Süleyman Nazif, Faik Âlî gibi şahsiyetlerin eserleri, fikirleri ve etkileri TDE 206 Eski Türk Edebiyatı 4 Zorunlu Ders II. Akademik Yıl-II. YY LİSANS 4 ECTS Kredi 15. yy. Divan edebiyatını öğretmek dersin amacıdır. 15.yy edebiyat temsilcileri, eserleri ve eserlerinden örneklerin tanıtılması, bu yüzyılın edebî özellikleri ve sonraki asırlara etkileri, 16.yy a hazırladığı zemin, Ahmet-Dâi, Avni, Harimi, Atayi, Nizami, Mesihi, Zeynep Hatun vb.

19 TDE 208 Osmanlı Türkçesi 4 Zorunlu II. Akademik Yıl- II. YY LİSANS 4 ECTS Kredi Osmanlı Türkçesini okuyup yazmayı hedefleyen bir derstir. Osmanlı Türkçesinde tamlama (terkip) kavramı, Arapça tamlamalar, Farsça tamlamalar, isim ve sıfat tamlamaların ayırt edilmesi ve Türkçeye çevirme çalışmaları, metinlerle transkripsiyon (çevriyazı) çalışmaları, günümüz Türkçesinden Osmanlı Türkçesine, Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine aktarma çalışmaları, hızlı okuma çalışmaları, Arapça ve Farsça asıllı kelimelerden türetme çalışmaları, tarihi metinlerden Türkçeleştirme çalışmaları, hat örneklerini okuma ve el yazısı çalışmaları, Osmanlı Dönemi metinleri, bu metinlerin tanıtılıp okunması, metinlerin dönemlerine göre incelenmesi ve okuma pratiğinin geliştirilmesi, el yazması eserlerin tanıtılıp okunması, el yazısı çeşitleri ve bu yazı çeşitleri ile yazılı metinlerin okunması, dönemlerin dil, imlâ ve üslûp özelikleri TDE 210 Türk Halk Edebiyatı 4 Zorunlu Ders II. Akademik Yıl- II. YY LİSANS 3 ECTS Kredi Türk halk edebiyatını öğretmeyi amaçlayan bir derstir. Tasavvufun mahiyeti; Vahdet-i Vücut; tasavvuf ve mistisizm; tasavvufun kaynakları; tasavvufi mecazlar, tabirler ve ıstılahlar, tasavvuflar ve tarikatlar; Batınilik, Melamilik, Hurufilik, Bektaşilik, vb. akımlar; tasavvuf ve edebiyat; edebî eserlerimizde tasavvufi unsurlar, Ahmet Yesevi ve XII. yüzyıldan Mevlana Celaleddin Rumi den başlayarak her yüzyılda yetişmiş Türk tekke-tasavvuf edebiyatının önde gelen şahsiyetlerinin eserleri; bu eserlerden seçilmiş metinleri üzerinde tasavvufi unsurların incelenmesi; sanatkârların duygu ve düşünce yapısının tahlili ve Türk edebiyatına katkıları

20 TDE 212 Yazılı Anlatım 4 Zorunlu II. Akademik Yıl- II. YY LİSANS 3 ECTS Kredi Kompozisyonla ilgili genel bilgi ve becerileri öğretmeyi hedefleyen bir derstir. Sesler ve ses uyumları, bazı kelime ve eklerin yazılışları, küçük ve büyük harfler, birleşik kelimeler, alıntı kelimelerin yazılışı, yabancı özel adların yazılışı, noktalama işaretleri, kısaltmalar ve çeşitli türlerde yazı denemeleri. TDE 214 Diksiyon 2 Zorunlu Ders II. Akademik Yıl-I.YY LİSANS 2 ECTS Kredi Türkçe Teorik: 1 saat Uygulama: 1 saat 2 Kredi Konuşmanın toplumsal iletişimdeki yeri ve önemini kavratmak, güzel ve etkili konuşmaya istekli olmayı sağlamak, seslerin oluşumunu kavratmak, konuşma organlarını doğru kullandırmak, sesleri doğru çıkarttırmak; cümle içerisinde durak, kavşak ve ulamaları doğru yaptırmak, tonlama ve ezgiyi doğru yaptırmak, ses ve ses yitimi olaylarını kavratmak bu dersin amaçlarındandır. Türkçedeki sesler (ünlüler-ünsüzler), süre, ulama- kavşak- durak, tonlama-ezgi, vurgu; benzeşme, benzeşmezlik, ses kaybı, ses türemesi, kaynaşma, ünlü çatışması, aktarım

21 TDE 216 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi 2 Zorunlu II. Akademik Yıl- II. YY LİSANS 2 ECTS Kredi Dil, anadil ve Türk dili ve edebiyatı öğretimi hakkında ayrıntılı bilgi vererek diledebiyat ilişkisini kavratmak.. Türk Dili ve Edebiyatı öğretiminde ortamlar, Türk Dili ve Edebiyatı öğretim etkinliklerinin planlanması, Türk Dili ve Edebiyatı öğretiminde ölçme ve değerlendirme, Türk Dili ve Edebiyatı ders kitaplarının incelenmesi, dilbilgisi öğretimi, dilbilgisi öğretiminde yöntemler, kompozisyon öğretimi TDE 218 Yabancı Dil 2 (İngilizce) Zorunlu I.Akademik Yıl-II.YY LİSANS 2 ECTS Kredi Türkçe Teorik: 2 saat - Kredi İletişimsel yaklaşım öğretim metodunu kullanarak temel düzeyde öğrencilere, konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini kazandırmak Present Activities, Routines, The Family, The Weather, Journeys, Food and Drink, House and Home Telephoning, Months and Dates, Invitations, Suggestions, Invitations, Suggestions, Opinions, Plans for the Near Future, Shopping for Clothes, Orders: Direct and Indirect, Past Activities, Offers of Help Past Time, Surprise and Interest, Confirmation, Requests, Confirmation, Requests

22 TDE 220 Folklor ve Eğitim 2 Seçmeli Ders II. Akademik Yıl- II. YY LİSANS 2 ECTS Kredi Folklorun malzemesi (Masal, efsane, koşma, destan v.s.) tek tek ele alınarak bunların örgün ve yaygın eğitimde kullanım şekilleri hakkında bilgiler vermek dersin amacıdır. Türk kültüründe sosyal normlar, moda, teamül, görenek, âdet, gelenek, örf, töre, küreselleşme ve kültür, küreselleşme ve halk kültürü, Türk töresi, Türklerde töre anlayışı, Türk töresinin temelindeki inanç ve inanışlar, geçiş dönemleri (genel), doğum, çocuk, sünnet, evlenme, evlilik-akrabalık türleri, akrabalık incelemeleri, akrabalık sistemleri, tek soylu, çift soylu, tercihli, akrabalık terimleri, soya dayalı, evliliğe dayalı, kan kardeşliği, süt kardeşliği, ahiret kardeşliği, yol kardeşliği (musahiplik), sağdıçlık, yengelik, kına analığı, ad babalığı, kirvelik, evlilik türleri, tek eşli evlilikler, çok eşli evlilikleri, küme evliliği(seksüel komünizm), potansiyel evlilik, tercihli evlilik türleri, beşik kertme, söz alma- söz verme, berder, taygeldi, baldızla evlilik, kayınbiraderle evlilik, kardeş çocukları arası evlilik, bir dizi erkek kardeşin bir dizi bacıyla evliliği, evlilik öncesi âdet ve gelenekleri, kız isteme, söz kesimi, nişan, nikâh, düğün, evlilik sonrası âdet ve gelenekler, ölüm âdetleri (genel) ölüm öncesi, ölüm sırası, ölüm sonrası, halk bilgisi, halk ekonomisi, halk müziği ve oyunları, efsane örnekleri, halk edebiyatı hakkında yazılmış önemli makaleler TDE 222 Türkçenin Bugünkü Meseleleri 2 Seçmeli Ders II. Akademik Yıl-I.YY LİSANS 2 ECTS Kredi Türkçenin güncel sorunlarını kavratarak dil bilinci oluşturmak Türkçenin tarihi gelişimi ve günümüzdeki durumu, telaffuz hataları, sentaks hataları, yabancı kelimeler sorunu, Öztürkçe sorunu, dil-kültür ilişkisi, Türkçeyle ilgili kanun ve yönetmelikler, Türk Dil Kurumu ve işlevi, dünya dili olma yolunda Türkçenin sorunları

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS TDE 101 101020 Salı, 15:00-16.00 4+0 4 6 Dersin Adı

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ *

TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ * Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2002(2) Sayı:12 60 TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ * ÖZET Türk kültürünün ve sözlü edebiyatımızın

Detaylı

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Genel Turizm Bilgisi I Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3 Türkçe Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Öğr.Gör.Çetin TOPUZ Koordinatörün E-Posta Adresi ctopuz@selcuk.edu.tr Öğr.Gör.Çetin

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ I. SINIF / GÜZ YARIYILI. AZ 101 Azerbaycan Türkçesi I (4-0) 4

DERS İÇERİKLERİ I. SINIF / GÜZ YARIYILI. AZ 101 Azerbaycan Türkçesi I (4-0) 4 I. SINIF / GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ AZ 101 Azerbaycan Türkçesi I (4-0) 4 Sesbilgisi, sesler, harfler. Ünlü ve ünsüzlerin bölgüsü. Ses olayları. Vurgu, hece vurgusunun önemi ve yeri. Hece tipleri. Sesli

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İLK ON YILINDA ORTAK YÖNELİŞLER *

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İLK ON YILINDA ORTAK YÖNELİŞLER * CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İLK ON YILINDA ORTAK YÖNELİŞLER * Common Ways in the First Decade of the Republic Period Turkish Poetry Общие тенденции поэзии в первое десятилетие Турецкой республики Dinçer

Detaylı

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli 187 Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Detaylı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

ÇEVİRİ VE YÖNLENDİRME: SABİHA VE ZEKERİYA SERTEL İN ÇEVİRİ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİ. Özet

ÇEVİRİ VE YÖNLENDİRME: SABİHA VE ZEKERİYA SERTEL İN ÇEVİRİ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİ. Özet R u m e l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i 2 0 1 5. 2 ( N i s a n ) / 93 Çeviri ve Yönlendirme: Sabiha ve Zekeriya Sertel in Çeviri Çocuk Edebiyatı Eserleri / A.

Detaylı

İLKÖĞRETİM YÜZ TEMEL ESERİN TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ TEMALAR AÇISINDAN ANALİZİ

İLKÖĞRETİM YÜZ TEMEL ESERİN TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ TEMALAR AÇISINDAN ANALİZİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2011 Cilt/Volume: 8 Sayı/Issue: 15, s. 175-200 İLKÖĞRETİM YÜZ TEMEL

Detaylı

TÜRKÇE I. GİRİŞ DİL. haftada 7, yıllık toplam 259 ders saati

TÜRKÇE I. GİRİŞ DİL. haftada 7, yıllık toplam 259 ders saati TÜRKÇE haftada 7, yıllık toplam 259 ders saati I. GİRİŞ DİL İnsan toplumsal bir varlıktır. Dil de insanla var olan bir iletişim aracıdır. Dil insanların doğayla, çevresiyle kurduğu ilişkilerden doğmuştur.

Detaylı

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YENİ TÜRK DİLİ) ANABİLİM DALI KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bilkent Üniversitesi, Ankara Temmuz 2008 Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER

SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER Yrd. Doç. Dr. Bayram BAŞ * ÖZ: Bu çalışma, söz varlığı araştırmalarında karşılaşılan temel güçlüklere kısaca değinmek, bunlara çözüm yolları getirmek

Detaylı

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK 1 OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK I. GİRİŞ M. Cengiz YILDIZ * İbn-i Haldun, "Mukaddime"sinde devletlerin de insanlar gibi tabii

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU Ekim, 2012-1- Enstitü Hakkında Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek

Detaylı