Bölüm 1. Genel Hükümler Madde 1.İşbu kanunda kullanılan mevcut kullanılan temel kavramlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 1. Genel Hükümler Madde 1.İşbu kanunda kullanılan mevcut kullanılan temel kavramlar"

Transkript

1 Anonim Şirketleri ile ilgili 13 Mayıs 2003 N 415 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu ( tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) İÇİNDEKİLER Bu Kanun seçim ve sorumlulukları onun subay için yetki prosedürü; hukuki durumu, kuruluş, çalışma, yeniden yapılanma ve tasfiye anonim şirket, hak ve pay sahiplerinin sorumlulukları gibi önlemler hak ve çıkarlarını, yetkinlik, oluşum süreci ve şirketin işleyişini korumak belirlleyen kişiler için derlenmiştir. Bölüm 1. Genel Hükümler Madde 1.İşbu kanunda kullanılan mevcut kullanılan temel kavramlar 1) Nitelikli çoğunluk - değil üç-toplam oy hisselerinin dörtte daha az bir çoğunluk; 2) Çevirilebilir tahvil: açıklayıcı bülten tarafından belirlenmiş şartlar ve düzen altında başka tip kıymetli evrağa çevirilebilen anonim şirketin hissesidir; 3) Bir hissedar - hisse sahibi olmanın bir kişi; 4) stok - bir güvenlik, bir anonim şirket çıkarılmış ve tasfiye halinde anonim şirket, üzerinde temettü ve şirket varlıklarının bir kısmının yönetime katılma hakkı gibi diğer hakların bu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer yasama belirtilen belgeler; 5) hisselerinin çoğunluğu - anonim şirket tarafından alınan kararlar belirleme hakkı sağlayan hisse; 6) hisse senetlerinin nominal değeri - hangi hisse tüm adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ortak (tek kurucusu tarafından ödenen) kurucuları arasında yer alır ve belirlenen şirket dernek muhtırası (karar tek kurucusu) fiyati; 7) bağlı kuruluşu - bireyler veya doğrudan ve imkanına sahip tüzel kişiler (kendilerine verilen yetki dahilinde kontrol ve denetim fonksiyonlarını yerine devlet kuruluşları hariç) (veya) dolaylı olarak (biri birbirinden alınan çözümleri ve (veya) etkisi önlemleri tanımlamak anlaşmanın etkisi de dahil olmak üzere kişi) çözümler. Şirketin bağlı kişilerin listesi bu Kanununun 64 yılında kurulmuş; 8) oy hisse - olguda verildi üzerinde oylama Hisse senedi ve imtiyazlı hisse, bu yasa ile düzenlenir. oy hisse sayısı Şirket tarafından geri satın hisselerinin yanı sıra hisse adayı düzenlenen ve detaylar olan merkezi saklama muhasebe sistemi içinde bulunmadığına sahibine ait içermez; 9) temettü - Ona anonim şirket tarafından ödenen ait hisseler üzerinde hissedarların gelir; 10) yetkili hisse - ihracı olan menkul kıymetler piyasası üzerine Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak yetkili organ tarafından kayıtlı hisse;

2 11) Kurumsal web-site: anonim şirketin mülkiyeti olan, yetkili organ tarafından belirlenmiş talepler doğrultusunda çalışan, internette yer alan elektronik resmi sitedir.halka açık şirketler için kurumsal Web sitesinin varlığı gereklidir; 12) kurumsal sekreter - personel anonim şirket, Yönetim Kurulu tarafından atanır ve Yönetim Kurulu sorumludur, hazırlık ve hissedarlar toplantıları kuralları ve Yönetim Kurulu üzerindeki kontrolünü bir parçası gibi yönetmenler ya da yürütme organının kurulu üyesi değil, oluşum sağlar Yönetim Kurulu toplantısı için hissedarları ve malzemelerin genel kurul gündemine malzemeler, onlara erişim sağlayan üzerinde kontrolü vardır. Yetki ve işleyişleri Şirketin Genel Sekreter tarafından belirlenir; 12-1) Kurumsal olaylar: anonim şirketin faaliyetine önemli etkide bulunan, şirket hissedarları ile yatırımcıların çıkarlarını etkileyen ve işbu Kanun un 79. Maddesi ile belirlenen olaylardır; 13) birikimli oy - ki her oy hisse oy toplumun beden seçilmiş üyelerinin sayısına eşit sayıda oy kullanma yöntemine sahiptir; 14) Kurumsal Yönetişim kuralları - ilişkiler kamu otoriteleri arasında, hissedarlar arasındaki ilişki ve toplum kuruluşları da dahil olmak üzere, hükümet sürecinde ortaya çıkan, kamuoyu ve ilgili kişiler s düzenleyen şirketin hissedarlar genel kurul tarafından onaylanmış bir belge; 15) tarih 524-IV sayılı Kanun gereği iptal edilmiştir; 16) Resmi - Yönetim Kurulu üyesi, onun icra organı veya tek başına şirketin yürütme organının fonksiyonlarını yerine bir kişi; 17) Bir azınlık hissedar - oylama hisselerinin yüzde on daha az sahip hissedar; 18) sunan fiyat - birincil menkul kıymetler piyasasında hisse koyarak belirlenen hisse fiyatı; 19) Tedavüldeki hisse senedinin - şirket hisse senedi, kurucular ve yatırımcıların birincil menkul kıymetler piyasasında tarafından ödenen; 20) Bağımsız Müdürü - ve anonim şirket bağlı bir insan değildir bağlı değildir yönetim kurulu (anonim şirket bağımsız bir yönetmen olarak görev yaptığı hariç) yaptığı seçimden önceki üç yıl içinde adında değildi Yönetim Kurulu Üyesi Şirketin bağlı kişiler açısından yüz, kurum ya da kuruluşun yetkilileri ile değil, ilgili itaat - anonim şirket iştiraklerine ve Yönetim Kurulu yaptığı seçimden önceki üç yıl boyunca bu kişi ile astları ile ilgili değildi, kamu değil çalışanlar, Yönetim Kuruluna seçilmeden önceki üç yıl içinde söz konusu anonim şirket organlarının oturuşlarında hissedar çıkarlarını temsil etmeyen; anonim şirket değil denetçi ve, denetim firmasında çalışan bir denetçi olarak anonim şirket denetim dahil değildir, Yönetim Kurulu yaptığı seçimden önceki üç yıl içinde adında değildi üç içinde bu denetim katılmadı Yönetim Kurulu yaptığı seçim önceki yıllarda; 21) ödeme ajan - banka ya da kuruluşun belirli bankacılık işlemlerini gerçekleştirmektedir; 22) Yetkili Makam: Kazakistan Cumhuriyeti Milli (Merkez) Bankasıdır;

3 23) büyük hissedarı - hissedar veya on veya oy hisselerinin fazla yüzde ait (birleştirilir aralarında yapılan anlaşma temelinde, hareket eden birkaç hissedarlar). Madde 2. Anonim Şirketleri ile ilgili Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı 1. Anonim şirketlerin Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuat Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası ve Medeni Kanun'un bir üyesi, bu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer düzenlemelere dayanmaktadır. 2. Kazakistan Cumhuriyeti yasama öngördüğü özellikleri ile bu Kanunun hükümleri uygulanır Kazakistan Cumhuriyeti Milli Refah Fonu Kanun unda aksi öngörülmemiş veya farklı bir şekilde düzenlenmemişse: işbu Kanun Şartları, Milli Refah Fonu ile Milli Refah Fon grubu, ayrıca Fonun denetiminde bulunan diğer tüzel kişilere uygulanır. 3. uluslararası bir anlaşmayı Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylanan Eğer bu kanunda belirtilenler dışında kurallar, uluslararası antlaşma kurallarını öngörülüyor. Madde 3. Anonim Şirket 1. Anonim şirket (bundan böyle - Şirket) bir tüzel kişi, konu hisse faaliyetleri için fon. Şirket, varlık, kendi hissedarlarının varlıkları ayrı ve yükümlülüklerini sorumlu değildir. Şirket özelliği içinde yükümlülüklerini sorumludur. 2. Bir şirketin Hissedar yükümlülüklerini sorumlu değildir ve onun hisse değeri içinde şirketin faaliyetleri ile ilgili uğrama riski taşıyan, durumlar dışında Kazakistan Cumhuriyeti'nin yasama düzenlenir. 3. Durumlarda kar amacı gütmeyen kuruluş oluşabilir anonim şirketin kanuni şeklinde, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile düzenlenir. 4. Şirketi (anonim şirketin kanuni şeklinde kurulmuş kar amacı gütmeyen hariç) tahvil ve senetleri diğer tür konu hakkına sahiptir. 5. Kazakistan Cumhuriyeti Kanunları bazı faaliyetlerde kuruluşlar için anonim şirketin zorunlu yasal form olabilir. 6. Toplum "anonim şirket ve adının örgütsel-hukuksal bir göstergesi içermelidir bir markası vardır. toplumun adından önce kısaltması "AD" kullanarak, toplumun adını kısaltmak miyim. Madde 4. (Hariç Madde 4-8 Temmuz 2005 N 72 (eylem tanıtılması düzenin olarak RK Kanunu, v. 2) Madde 4-1. Halka açık bir şirket 1. Halka açık bir şirket aşağıdaki kriterleri karşılayan bir toplum tanınan:

4 1) Şirketin yatırımcı sınırsız sayıda bu hisseler sunarak ve örgütsüz (ya da) organize menkul kıymetler piyasası üzerindeki hisseyle ortak yerleştirme yapmak gerekir; 2) şirketin toplam ödenmemiş adi hisselerinin en az yüzde otuz her biri Şirketin toplam ödenmemiş adi hisse senetlerinin şirket adi hisse fazla yüzde beş değil sahibi ortaklar, ait olmalıdır; 3) Bir şirket yetkilisinin yönetmeliklerle belirlenen şartlara uymalıdır hisseyle ortak ticaret hacmi; 4) bir şirketin hisse senetlerine Kazakistan Cumhuriyeti, topraklarında faaliyet gösteren borsaların kategori listesinde olmalıdır ve Borsa iç belge veya menkul kıymet ve ihraççıların özel (liste) gereksinimleri olduğu bölgesel finans özel ticaret katında listesinde yer alan bulmak Almatı Hisseleri, Milli Yönetim Holding e doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketin halka açık olarak tanınması için, işbu madde 1. fıkrasının 1) ve 2) bentleri uygulanmaz. 2. Halka açık bir şirket Şartı önlem almak gerekir: 1) kurumsal Yönetim Kodu; 2) genel Sekreter; 3) kurumsal web sitesi; 4) "altın hisse" yasağı Halka açık şirketin kurumsal web-sitesinde açık olarak yayınlanması gereken evraklar şunlardır: 1) Halka açık şirketin içtüzüğü; 2) Kurumsal yönetim prensipleri; 3) Mali Denetim raporları ile doğrulanmış son iki mali yılı kapsayan mali raporlar (yeni kurulan halka açık şirketler hariç); 4) Yönetim Kurulu ile Komitelerinin faaliyeti, Şirket Genel Sekreteri faaliyeti, ve halka açık şirketin mali denetimi gibi kurumsal yönetim meselelerini düzenleyen şirketin diğer iç evrakları. İşbu fıkrada yer alan evraklar halka açık şirket tarafından Kazakistan Cumhuriyeti Muhasebe Kayıtları ve Mali Raporlar Kanunu nda belirlenmiş mali raporlar arşivinin web-sitesinde de yayınlanabilir. 3. Tanınma toplumun halka açık bir şirket ya da halka açık bir şirket statüsüne ondan bir yorum toplumun uygulaması kurulu düzeni içinde yetkili organıdır. Halka Açık Şirket statüsünün geri çağırılma durumunda yetkili organ tarafından ilgili karar alınır. Söz konusu karar; halka açık şirket statüsünün geri çağırılmasına sebep olayın yer almasını veya şirketin ilgili başvuruyu yapmasını takip eden iki ay içinde alınır. 4. Toplum eğer halka açık bir şirket statüsüne kaybeder: Üç ay üst üste 1) uygunsuzluğu, bentleri 2 talepler) ve (veya) 3) Bu maddenin 1. fıkrası ile; 2) Bu maddenin 1. tutarsızlıklar bendi 4).

5 Bölüm 2. Bir toplum Madde 5. Kurucuları Toplum 1. Toplumun kurucuları ve oluşturmaya karar (ya da) tüzel kişiler fiziksel vardır. 2. Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti, yerel yürütme organlar ve Kanunname gereği yetkili organlar hariç; devlet makamları ve devlet kurumları; anonim şirketin pay sahibi veya hissedarı olamaz. Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti kararı doğrultusunda anonim şirket ortağı olarak devlet mülkü yönetiminden sorumlu organ tayin edilir. Yerel yürütme organı kararı doğrultusunda anonim şirket ortağı olarak; yerli bütçeden finanse edilen ve resmi mülkiyeti yönetme yetkisi olan bir yürüme organı tayin edilir. Devlete ait işletme ve toplumun kurucuları olabilir sahibi ve kamu idaresi vücudun bu işletme fonksiyonu ile ilgili olarak gerçekleştiren bir kamu kurumu rızasıyla kendi hisselerini elde etmek. 3. Şirketin kurucusu bir kişi olabilir. 4. Kurucuları Toplum müştereken ve müteselsilen toplumun oluşturulması ile ilgili ve devlet tescilinden önce ortaya çıkan masrafları için sorumlu değildir. Şirket, bu giderler kurucuları ödediğiniz takdirde hissedarlar genel kurul tarafından bu tür harcamaların sonraki onayı. Madde 6. Kurucu Meclis. Tek ebeveyn 1. Şirketin kurucuları (kurucu meclis) toplantısı kararı ile kurulmuştur. toplumun bir kurum halinde toplum tek başına bu kişi tarafından kabul edilmiştir kurmak için kurulmuştur. Toplum bu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer yasama tarafından reçete şekilde mevcut tüzel kişiliğin yeniden aracılığıyla oluşturulabilir. 2. kurucularının ilk kurucu meclis olarak: 1) bir toplum kurmak ve bir toplumda ortak faaliyetlerin sırasını belirlemek karar; 2) derneğin bir mutabakat Sonuç olarak; 3) kurucuları tarafından hisseleri için ön ödeme boyutunu belirlemek; 4) hisse senetleri dahil olmak üzere yetkili hisseleri, kurucu tarafından ödenecek sayısını kurmak; 4-1) şirket hisse senedine dönüştürülecek şirketin kıymetli evraklarının çevirilme şartları ve düzeni tespit edilir; 4-2) bu Kanun uyarınca Şirket tarafından satın alma deki hisselerinin değerinin belirlenmesi için yöntem savunuyorlar; 5) hisse vermeye yetkili devlet tescili konusunda bir karar almak; 6) tarih 524-IV sayılı Kanun gereği iptal edilmiştir; 7) kişilerin devlet tescili için kamu belgelerin adına imza atmaya yetkili seçildi;

6 8) Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak şirket kurucularının yetkili sermaye ödeme katkıda mülkiyet konusunda bir değerlendirme üretecek kişileri belirlemek); 9) kişilerin toplumun ekonomik ve finansal faaliyetlerini yürütmek ve toplumun oluşumu daha önce üçüncü kişilere kendi çıkarlarını temsil yetkili seçildi; 10) şirketin charter ileri sürülmektedir. 3. Önceden hisse sunan hissedarların birkaç sonraki toplantılar olabilir. Aynı zamanda dernek muhtırası tüm partilerin kuruluş toplantılarına katılımı sadece izin verilir, değişiklikler ve ilk kurucu meclis kararlarının eklemeler yapma. 4. toplumun ilk kurucu meclis olarak, kurucularından her bir oy hakkı vardır. aksi muhtıra öngördüğü takdirde daha sonraki toplantılarında, kurucularının her bir kurucu, bir oy hakkı vardır. 5. protokol bir kurucu meclis (tek kurucusu) kararları şirket (tek kurucusu) tüm kurucuları tarafından imzalanacak. Madde 7. Dernek Muhtırası. Tek kurucu kararı 1. Kuruluş anlaşması (karar tek kurucusu) içerir: 1) kurucuları hakkında bilgi (tek kurucusu) şirketi de dahil olmak üzere: Tek bir isim, vatandaşlık, ikamet ve kimlik belgesinin ayrıntılarını yeri karşı; tüzel kişi, adı, yeri, devlet kaydı hakkında bilgi ile ilgili olarak; 2) Şirketin toplumu, tam ve kısaltılmış adı, yanı sıra yaratılış düzeninin kurulmasına ilişkin kayıt; 3) kurucuları tarafından hisseleri için geçici ödeme miktarının yanı sıra zamanlama ve ödeme yöntemi; 4) sayısı, türü ve hisse devlet kayıt sonrasında, (tek kurucusu edinsel) kurucuları arasında yer alacak bir şirketin hisse senetlerinin nominal değeri; 5) hak ve kurucuları ve toplumun yaratılması gibi bir toplumun faaliyetlerinin kurucularından diğer şartlar ile ilgili dağıtım maliyetleri yükümlülükleri; 6) oluşumu ve devlet kayıt sürecinde toplumun çıkarlarını temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerin yetkileri tanımlamak; 7) toplanıyor ve toplumun kurucularından takip toplantı yanı sıra oy sonraki kurucu meclis için her ana şirket sayısı yürütülmesi için işlemleri; 8) ana sözleşme onayı kayıt; 9) diğer şartlar Derneği (karar tek kurucusu) ve Muhtırası dahil edilmesi: kurucularının kararı ile; Cumhuriyeti yasalarına göre Kazakistan. 2. Dernek Memorandum elini (tek kurucusu kararı) (tek ebeveyn) döneminde değişiklikler yapmak ve ilave şartlara tabi bu Kanunun 6 ncı maddesinin 3. fıkrasında öngörülen hakkına sahiptir.

7 3. aksi takdirde sözleşmenin (tek kurucusu kararı) öngördüğü sürece muhtıra (tek kurucusu kararı) yer alan bilgiler, ticari sır vardır. Kuruluş sözleşmesi (tek kurucusu kararı) bir toplum tarafından veya durumlarda Kazakistan Cumhuriyeti yasama tarafından öngörülen devlet organlarının tanıtımı yanı sıra üçüncü şahısların tabidir. 4. Kurucu antlaşmaların (karar tek kurucusu) yetkili hisse devlet tescil tarihinden itibaren sona erer. Madde 8. Dernek Memorandum sonuç için prosedür (Tasarım çözümleri tek kurucusu) 1. Dernek Memorandum her kurucusu ya da onun temsilcisi imzalayarak yazılı olacaktır. Tek ebeveyn kararı yazılı ve kurucu veya temsilcisi tarafından imzalanmış olmalıdır. Kuruluş sözleşmesi (tek kurucusu kararı) noter onaylı olacak. 2. Kurucuları (tek ebeveyn) temsilcileri Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına ve uyarınca çıkarılan uygun yetkiye sahip olmalıdır kurucularından toplantısına katılma hakkı ve Derneğin Muhtırası imzalanması da dahil olmak üzere, bir toplumun bunları hak. Madde 9. Şirketin tüzüğü 1. Şirketin İçtüzüğü; tüzel kişi olarak şirketin hukuksal statüsünü düzenleyen bir evraktır. Şirketin İçtüzüğü, şirketin ortağı (tek ortağı) veya ortak (tek ortak) vekili tarafından imzalanır. Ancak Kazakistan Cumhuriyeti kanunnamesi ile öngörülmüş şekilde düzenlenen İçtüzük ekleme ve değişiklikleri (ki bunlara İçtüzüğün yeni redaksiyonu şeklinde düzenlenenler de dahil) Genel Kurul tarafından yetkilendirilen kişi tarafından imzalanır. Şirket İçtüzüğünün kendisi ve buna yapılan herhangi ekleme ve değişiklikler noter tarafından tasdiklenir. 2. Şirketin charter aşağıdaki hükümler içermelidir: Şirketin 1) tam ve kısaltılmış adı; 2) şirketin yürütme organının yerini; 3) şirketin imtiyazlı hisseler kanıtladığı hakların kapsamı dahil hissedarların hakları ile ilgili bilgi; 3-1) Altın Hisse (var ise) sahibinin veto hakkını kullanabileceği kritik kararlar, ayrıca Altın Hisse (var ise) sahibinin adı, soyadı, baba adı; 4) tarih 72-III sayılı Kanun gereği iptal edilmiştir; 5) Eğitim ve firmanın yeterlilik prosedürü; 6) toplumun faaliyetlerinin organizasyonu, dahil olmak üzere: toplanması, hazırlanması ve hissedarları ve toplumun meslekdaşlar organlarının toplantılarının genel kurul yapmak için prosedür; amacıyla karar hangi kararlar nitelikli çoğunluk oyu ile alınması gereken sorunların listesi dahil olmak üzere, şirketin organları haline getirilmesi; 7) hissedarlara toplum faaliyetleri hakkında bilgi yayınlamak için kullanılan medya bir gösterge ile faaliyetlerini şirket bilgi verilmesi için

8 prosedür; 7-1) hissedarlar ve bunların bağlı ortaklıkları ile ilgili genel bilgiler görevlileri sağlamak için prosedür; 8) toplum kar amacı gütmeyen bir kuruluş ise: topluma kar amacı gütmeyen bir organizasyon, temettü ve bu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer kanunlarla kurulan diğer şartları ödeme, işlem oylama ilişkin hükümler olduğunun bir göstergesidir; 9) Şirketin feshi koşulları; 10) bu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer kanunlar uyarınca diğer hükümleri. 3. İlgili tüm tarafların şirket tüzüğü erişebilirsiniz. ilgili bir kişinin talebi üzerine şirket onu sonraki değişiklikler bununla da dahil olmak üzere şirketin charter, tanışmak için bir fırsat verecektir. üç iş günü içinde şirketin charter şirketi kopyalarını onu sağlamak için bir hissedar şartı yerine getirmek zorundadır. Şirket, yapımı kopya maliyetini geçemez charter hissedar ücreti, kopyalarını sağlamak için ücret alabilir gerekirse, onun teslim - onun teslim maliyeti. 4. Şirketin Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından onaylanan dernek model makaleler temelinde faaliyetlerini yürütebilir. 5. Toplum faaliyetleri hakkında bilgi yayınlamak için kullanılabilir ortamı, onların ihtiyaçlarını otoritenin düzenlemeleri kurulmuştur. Bölüm 3. Charter sermaye Madde 10. toplam sermayenin minimel miktarı Şirketin asgari kayıtlı sermaye olduğunu mali yıl için ulusal bütçe Kazakistan Cumhuriyeti kanunla kurulan kez aylık hesaplama indeksi. Asgari şartları bir yatırım özelleştirme fonu olarak faaliyet, şirket sermayesinin toplum için geçerli değildir bu bölümün ilk kısmında kurulan yetkili. Madde 11. Charter sermaye 1. Bir şirketin kayıtlı sermayesi ve bu Kanun ile kurulan gereklerine uygun olarak belirlenen konaklama bir fiyata, nominal değerini ve yatırımcıların de yararlanıcı payları (tek kurucusu) bir ödeme oluşturduğu Kazakistan Cumhuriyeti'nin ulusal para birimi cinsinden ifade edilir. Reorganizasyon sonucu oluşturulan bir şirketin kayıtlı sermayesi bu Kanunla kurulan gereklerine uygun olarak oluşturulur. 2. Edilecek hisse avans büyüklüğü charter sermayenin asgari boyutundan daha az tam bir tüzel kişilik olarak devletin tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde, kurucular tarafından ödenen olmamalıdır, kurucuları tarafından yatırılır.

9 3. Reklam paylaşımları ile yürütülen şirketin yetkili sermaye artışı. Bölüm 4. Hisse ve şirketin diğer menkul Madde 12. şirketin menkul genel hükümler 1. Firma Adi hisseler veya adi ve imtiyazlı hisse çıkarabilir. Hisse uncertificated şeklinde yayınladı. 2. Kar amacı gütmeyen organizasyon imtiyazlı hisseler sorun olmayacaktır anonim şirketin kanuni şeklinde hazırlandı. 3. Eylem bölünebilir değildir. paylaşmak, tüm bunların tek bir hissedar olarak tanınan birçok kişi, ortak mülkiyet elinde ise ve genel acente vasıtasıyla eylem kanıtladığı hakları, tadını çıkarın. 4. Aksi halde bu Kanunda öngörülen sürece bir türün eylem, sahibi olduğu her bir hissedar, hakların kapsamı bu tip hisselerin diğer sahipleri ile aynı verir. 5. Kazakistan Cumhuriyeti Kanunları ile sınırlı olabilir: 1) Şirketin hisse ile işlemlerin yürütülmesi; 2) hissedarlardan birinin sahip olduğu bir şirket hisselerinin en fazla; 3) Bir hissedar verilen şirketin hisse için oy sayısını. 6. Şirketin diğer menkul kıymetler, koşullar ve prosedür kayıt, yerleştirme ve kurtuluş için menkul kıymetler piyasasında Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulan çıkarabilir. Madde 13. Hisse Türleri 1. Ortak pay hissedar oy temettü almak, doğru koymak tüm konularda oy hakkına sahip hissedarlar genel kurula katılma hakkı verirse şirketin net geliri, hem de Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak tasfiye halinde şirketin varlıklarının bir parçası olarak. 2. Hissedarlar - Bu Kanunun öngördüğü şekilde bir şirketin tasfiye ortak hisse sahiplerine charter şirketi tarafından kurulmuş önceden belirlenmiş bir garanti oranında temettü alma ve mülkiyet parçası - İmtiyazlı Hisse sahipleri hissedarlara bir tercihli hakkına sahiptir. Hisse senedi yerleştirme döneminde imtiyazlı hisse senedi sayısı, yerleştirilmiş hisse sened toplam sayısının yüzde yirmi beşini geçemez. 3. Bir imtiyazlı hisse hissedar bu maddenin 4. fıkrası ile belirtilen durumlar dışında, şirket yönetime katılma hakkı vermez. 4. Imtiyazlı hisse hissedarlar eğer bir şirketin yönetimine katılma hakkı verir: 1) Genel Kurul hangi imtiyazlı hisseler sahip bir hissedar haklarını kısıtlayabilir çözümü dikkate alır Toplantısı. Bu tür konularda karar imtiyazlı hisse senetleri seçkin (hariç hazine) tamsayısının en az üçte iki sınırlama için oy şart altında yapılır. İmtiyazlı hisse senedi sahiplerinin oy verme hakkını sınırlayabilen kararlara aşağıdaki kararlar girer: İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine ödenen temettü miktarının azaltılması veya temettü hesaplama usulünün değiştirilmesi;

10 İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine yapılan ödeme usulünün değiştirilmesi; İmtiyazlı hisse senedinin adi hisse senedine değiştirilmesi; 1-1) Şirketin kendi imtiyazlı hisselerini işbu Kanun gereğince örgütlenmemiş piyasada satın alması sırasında fiyat düzenlenme usulüne değişiklikler getirme (düzenlenmemiş ise usulün de düzenlenmesi) konusu Genel Kurul tarafından incelenir; 2) bir yeniden yapılanma veya tasfiye düşünen bir şirket hissedarlarının genel kurul toplantısında; tercih edilen hisse senetlerinin 3) temettü kendi ödeme için son tarihten itibaren üç ay içinde tam olarak ödenmemesi durumunda, bu maddenin 4) bendinde 3 öngördüğü olarak, hissedarların hakkı - Şirketin yönetim katılmak için imtiyazlı hisselerin sahibi kendisine ait imtiyazlı hisse senetleri üzerinde temettü tam olarak ödenmesi tarihinden itibaren sona erer. 5. Kurucu Meclis (tek ebeveynin çözünürlük) veya hissedarlar genel bir toplantı "altın hisse" tanıtıldı olabilir Sermaye ve temettüler oluşumuna dahil değildir aldı. "altın hisse" nin sahibi şirketin charter tarafından belirlenen konularda yönetim hissedarlar genel kurul, yönetim kurulu ve yürütme organının kararlarını veto etme hakkına sahiptir. "altın hisse" tarafından onaylanmış veto hakkı, transfer tabi değildir. Madde 14. Bir pay sahiplerinin hakları şirket 1. Bir şirketin Hissedar hakkına sahiptir: 1) Bu Kanun ve şirketin charter tarafından öngörülen şekilde şirket yönetime katılma; 2) temettü almak için; 3) Bu hissedarlar genel kurul veya şirketin charter tarafından belirlenen şekilde Şirket'in mali tabloları ile tanıdık dahil toplumun faaliyetleri hakkında bilgi edinmek; 4) Bir toplumda ya da menkul onun sahipliğini teyit adayının firmadaki ekstresi almak; 5) şirketin yönetim kuruluna seçilebilmek için Şirket hissedarlarının genel kurula sunmak; 6) toplumun organları tarafından alınan kararla mahkemeye meydan; 7) Şirketin oy imtiyazlı hisselerinin yüzde beşi veya daha fazlasına tek başına veya diğer hissedarlarla beraber sahip olma durumunda; işbu Kanunun 63. ve 74. Maddeleri ile öngörülen durumlarda Şirket adına mahkemeye başvurmak ve; görevli kişilerin faaliyetleri neticesinde Şirkete vermiş oldukları zararları tazmin etmelerini, büyük işler ve (veya) menfaati olan işleri yapma kararı sonucunda görevli kişiler ve (veya) bağlı kişilerin kazanmış oldukları karları Şirkete geri ödemelerini talep etmek; 8) tasfiye mülkiyet bölümünde; 9) durumlar dışında hisseleri veya diğer menkul, hisselerinin içine bu Kanunun öngördüğü şekilde Cabrio, şufa hakkı kanunlar tarafından

11 düzenlenir. 2. Büyük hissedar da hakkı vardır: 1) olağanüstü genel kurul toplantıya veya hissedarlar genel bir toplantıya için Yönetim Kurulu durumunda o toplanması mahkeme temas talebi; 2) Bu Kanuna göre hissedarlar genel kurul gündemine ek öğeler eklemek için Yönetim Kuruluna teklif; 3) Yönetim Kurulu toplantıya isteği; 4) kendi hesabı için bir denetim firmasının denetim şirketi gerektirir inci ve bu maddenin 2 belirtilen hissedar haklarına sınırlamalar, izin vermeyin. İşbu maddenin 1. fıkrası ile öngörülmüş hissedar haklarından başka Şirket İçtüzüğünde hissedarların diğer hakları da düzenlenebilir. Madde 15. irketin hissedarları Görevleri 1. Bir şirket olmalı ve Hissedar: 1) hisse senetleri için ödeme; 2) on gün şirketin ve toplumun pay defterine yürütülmesi için gerekli ayrıntıları değiştirme hissedarın sahip olduğu hisse ve aday sahibinin kayıt bildirmek içinde; 3) şirket veya onun faaliyetleri hakkında bilgi açıklamıyoruz resmi, ticari veya yasa tarafından korunan diğer sırları; 4) Bu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca diğer görevleri yapmak. 2. Şirket ve Şirket İşleri bu maddenin 1 inci fıkra) bendi 2 öngörülen olmayan hissedar ihtiyacının sonuçlarından sorumlu değildir. Madde 16. Şirketin değerli kağitlarının satın alma hakk avantajları 1. Yanı sıra daha önce satın almış uygulamaya hisseleri veya diğer menkul şirketin hisseyle ortak dönüştürülebilir tanıtımı için niyet Derneği yaptığı açıklamada, menkul kıymetler, eder, içinde kitle iletişim araçları içinde yazılı bir bildirim ya da yayın tarafından ortaklarına bu teklifi üzerine karar tarihinden itibaren on gün teklif fiyatı (satış), toplumun kurulmuş vücut mevcut hisseleri oranında eşit şartlarda satın alma senetleri, (satış) menkul da karar verdi. yerleştirme tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Hissedar (satış) şirket hisse yasa şufa hakkı göre, şirketin hisse Cabrio içine hisseler veya diğer menkul satın almak için başvuruda bulunabilirler. Bu durumda, toplumun ortak hisse senedi sahibi bir ortağı hisseyle ortak veya diğer menkul şirketin hisseyle ortak dönüştürülebilir ve tercih edilen hisse şufa hakkı hakkına sahiptir şirketin tercih edilen hisse senetlerine sahip hissedarların şufa hakkı hakkına sahiptir. Önalım hakkı kullanılarak satın alınan hisse senedi veya adi hisse senedine çevirilebilen diğer kıymetli evrak karşılığı; hissedar tarafından satın alma başvurusunu takip eden otuz takvim günü içinde ödenir. Şirekt İçtüzüğü tarafından hisse karşılığı ödemesi için başka bir süre

12 öngörülmüş olabilir. Ancak bu süre, hisse yerleştirilmesinden sonra doksan takvim gününü geçemez. 2. İlan edilen hisseleri yerleştirme ve Kazakistan Cumhuriyeti kanunnamesi ile belirtilmiş olan ve diğer ihtiyatlı norm ve limitleri yerine getirme amacıyla daha önce satın almış olduğu hisseleri satma niyetinde olan bir Mali Kuruluş; yetkili organ talebi üzerine hisseleri yerleştirme kararını izleyen beş iş günü içinde yazılı olarak veya medya aracılığıyla hissedarlara hisseleri satma teklifinde bulunmak zorundadır. Söz konusu satış, hissedarlara sahip oldukları paylar dikkate alınarak aynı şartlar altında teklif edilecek. Satış; kıymetli evrakları satma kararını alan Şirket dairesinin belirlemiş olduğu hisseleri satışa çıkarma fiyatı üzerinden yapılacaktır. Şirketin hisseleri satın alma teklifini alan hissedar; önalım hakkını kullanarak beş iş günü içinde, hisseleri veya hisseye çevirilebilen diğer kıymetli evrakları satın alma dilekçesini sunabilir. Önalım hakkı kullanılarak satın alınan Mali Kuruluş hisselerinin karşılığı; hissedarın ilgili dilekçeyi sunmasını izleyen beş iş günü içinde ödenir. Söz konusu hisse veya kıymetli evrakların karşılığı belirtilen süre içinde ödenmediği takdirde satın alma dilekçesi geçersiz sayılacaktır. 3. Hisse veya Şirketin adi hisselerine çevirilebilen kıymetli evrakların karşılığını ödeme süresi ile ilgili olan ve işbu Maddenin 1 ve 2 fıkralarında gösterilen şartlar; söz konusu hisselerin Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin kararı gereği Devlet Mülkünün yönetimini yapan bir Resmi Organ tarafından satın alınması durumunda geçersiz sayılır. Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin kararı gereği Devlet Mülkünün yönetimini yapan bir Resmi Organ; önalım hakkını kullanılarak satın almış olduğu hisse veya Şirketin adi hisselerine çevirilebilen kıymetli evrakların karşılığını ilgili dilekçenin sunmasını izleyen oniki ay içinde öder. 4. Söz konusu hisse veya kıymetli evrakların karşılığı işbu maddenin 1,2 ve 3 fıkralarında gösterilen süre içinde ödenmediği takdirde, satın alma dilekçesi geçersiz sayılacaktır. 5. Şirket hissedarları tarafından Önalım haklarının kullanılması usulü, yetkili organ tarafından belirlenir. 6. İşbu Kanunun 83.maddesi ile öngörülen usulle başka bir Şirketin bünyeye katılması sırasında hisselerin satışa çıkarılması sürecinde Şirket hissedarlarına Önalım hakkı tanınmaz. Madde 17. (Madde 17 hariç - 8 Temmuz 2005 N 72 (eylem tanıtılması düzenin olarak RK Kanunu, bkz v. 2) Madde 18. Şirketin tedavüldeki hisse 1. Şirket hisselerinin ilan sayısı içinde bir veya daha fazla yerleşim yoluyla konunun devlet kayıttan sonra hisselerini çıkarabilir. Yetkili hisse sayısı içinde şirketin hisse dağıtma kararı şirketin

13 charter hissedarlar genel kurul toplantısından madde sevk dışında şirketin yöneticileri tarafından alınır. Hisse senedinin yerleştirilmesi; hissedarların önalım haklarını kullanma, örgütlenmiş veya örgütlenmemiş piyasada yapılan yazılma veya arttırım yoluyla ve ayrıca Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı tarafından öngörülmüş durumlarda kıymetli evrakların ve (veya) para taahütlerinin Şirket hisselerine çevirilmesi yoluyla gerçekleştirilir. 2. Önalım hakkı doğrultusunda, hisse senedini veya Şirketin adi hisselerine çevirilebilen kıymetli evrakı satın alma dilekçesi için verilen otuz günlük süre içinde Hissedar; hisse senedi veya adi hisseye çevirilen kıymetli evraktan feragat ediyor ve önceki sahibi satın alma dilekçesini vermiyor ise bu hak, hisse senedinin yeni sahibine geçiyor. 3. Toplumun yerleştirme ajansı için belirlenen hisse fiyatı yerleştirme hangi bu hisse satılabilir en düşük fiyat hisse yere karar verdi. Hissedarlar hisseleri önalım haklarını kullanarak satın alırlar. Hisse satış fiyatı, en düşük yegane yerleştirme fiyatıdır ve aynı zamanda yerleştirme kararı alan organ taraffında belirlenir. Şirket hisseleri; yazılma yoluyla satın alan kişiler için ve ilgili yerleştirme dahilinde belirlenmiş tek fiyat karşılığında satılır. 4. Şirketin yetkili organı, daha önce almış olduğu; ilan edilen hisseleri yerleştirme kararının şartlarını değiştirdiği takdirde, örneğin yerleştirilen hisse miktarının çoğaltılması ve (veya) hisse önalım fiyatının düşürülmesi gibi durumlarda Şirket; hissedarlarına tekrar önalım hakkını tanıyacaktır. Madde 19. Sistemi bir şirketin hisse sahipleri kayıtları 1. pay Şirket ve iştirakleri bağlı bir kişi olmamalı toplumun sadece kayıt, uygulayabilir bir şirketin kayıt ettirilmesi. 2. payı menkul kıymetler piyasasında Kazakistan Cumhuriyeti kanunları tarafından belirlenmiş yetkili kuruluşa bilgi sağlamanın yanı sıra, toplumun sicil tutma konusundaki prosedürü. 3. Şirket hisse payları devlet tescili için yetkili organ belgelerin sunulması öncesinde toplumun kayıt tutmak için şirketin hizmet sözleşmesinin kayıt ile sonuçlandırmak zorundadır. 4. bir şirketin hisse için tam ödeme payı şirket (adayı muhasebe sistemi) kayıt alıcının hesabına bu eylemin kabul sipariş veremem kadar. Madde 20. Toplumun hisse yerleştirme Raporu 1. Firma altı ayda temelinde (yarı yıl bildirdiği tarihten itibaren bir ay) şirketin yetkili hisse ya da tam dağıtımının tamamlanmasından sonra tam dağıtım öncesinde üzerinde hisselerinin yerleştirme sonuçları konusunda yetkili ajansının haberine sağlayacaktır. Hisse değiştirilme sürecini takip eden bir ay içinde yerleştirilmiş hisse senedi çeşidinin başka çeşit hisse senedi ile değiştirilmesi durumunda; hisselerin yerleştirilmesi sonucunda yazılmış raporlarda yapılan ekleme ve değişiklikler.

Rusya Vergi ve Hukuk Rehberi

Rusya Vergi ve Hukuk Rehberi Rusya Vergi ve Hukuk Rehberi 1 BÖLÜM I. Şirketler Hukuku 1.GİRİŞ... 12 2. HUKUKİ YAPI ŞİRKET TÜRLERİ, ORTAKLIKLAR VE ÖZELLİK ARZEDEN DİĞER KONULAR... 12 2.1 Temsilci Ofisler (Representative Office)...

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, ( Hazine ) Ankara, Türkiye

TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, ( Hazine ) Ankara, Türkiye TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ MADDE 1. 10.06.1994 tarih ve 4000 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor)

Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) Bölüm 1. Genel hükümler (md. 1-3) Bölüm 2. Özel ekonomik bölgelerin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

III-58.1 VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ. (9.1.2014 Tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

III-58.1 VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ. (9.1.2014 Tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) III-58.1 VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ (9.1.2014 Tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları 10. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 10.1 Genel Bilgiler Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Sermaye Piyasası Araçları Menkul Kıymetler Diğer Sermaye

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI GAZETESİ www.garantiemeklilik.com.tr Ocak 2014 Bireysel Emeklilik Sistemi Türkiye de Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01.01.2013-31.12.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Telefon 0212) 354 07 00 Faks 0212) 356 20 76 E_Posta

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) 9 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28790 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1. KURULUŞ ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Aşağıda tam adları, soyadları, unvanları, ikamet adresleri ve uyrukları belirtilen kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı