2010 Yılı Harcama Dağılımı Yılı Bütçe Özet Tablosu Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47"

Transkript

1

2 SUNUŞ Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, Sivas ın önceliklerini göz önünde bulundurarak sahip olduğumuz kaynakları verimli ve etkin bir şekilde kullanmaya özen gösterip, 2010 yılını Sivas için güzel çalışmalara imza atarak geride bırakmış bulunuyoruz sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesine göre; Kamu İdarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca, yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu hazırlamaları hükme bağlanmıştır. Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz 2010 Yılı Sivas İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu; İl Özel İdaresinin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, insan kaynakları ve fiziki kaynakları, bilişim sistemi, yönetim sistemi, temel politikalar ve öncelikler, 2010 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve önemli projelere ait bilgilerle, mali bilgileri kapsamaktadır. Yerel yönetimlerin etkinliğinin artırıldığı bu dönemde idaremiz; halkın mahalli müşterek niteliğe haiz yatırım hizmetlerine öncelik vermekte ve merkezi idarenin görevlerine katkı bağlamında merkezi idarenin ulaşamadığı en ücra köylere dahi hizmetlerin en rasyonel şekilde ulaşmasına gayret göstermektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, kanunların çerçevelediği şekilde mali durumumuz, hizmetin aciliyeti, mevcut altyapı potansiyeli gibi kriterlere dikkat ederek çalışmalarımıza yön vermekteyiz yılında özellikle kırsal altyapı hizmetlerinde ilimizin gelişimi adına oldukça önemli çalışmalar yapılmıştır. Yol ve Ulaşım hizmetleri kapsamında önceki yıllarda yapılan çalışmalara ilaveten 2010 yılında 111 km I.kat asfalt çalışması yapılarak 2003 yılında %15 ler seviyesinde olan asfalt kaplamalı yol oranı 2010 yılı sonunda %30 lara çıkmıştır. Ayrıca yıl içerisinde 377 Km II.kat asfalt, 828 km stabilize kaplama, 67 km onarım çalışması ve 218 adet menfez ve 3 adet köprü inşaatı tamamlanarak köy yollarındaki ulaşım standardı yükseltilmiştir. Ayrıca 7 yerleşim yerinde m2 köy içi parke taş inşaatı tamamlanmıştır. Yine 2010 yılı içerisinde 82 adet içmesuyu inşaatı tamamlanmış ve 2003 yılında %70 lerde olan şebekeli köy ve mezra adedi 2010 yılı sonu itibari ile % 91 lara ulaşmıştır yılında 5 adedi İller Bankası kaynaklarından olmak üzere 48 adet kanalizasyon inşaatı yapılmış ve 2003 yılında %11 seviyesinde olan kanalizasyonlu köy sayısı 2010 yılı sonunda %40 seviyesine çıkmıştır. Oldukça geniş bir alana sahip olan Sivas ilinin toplam hektar tarım alanı mevcut olup bunun hektarı sulanabilir arazidir. Tarımın Sivas ın 2

3 gelişiminde ki öneminin bilincinde olarak tarımsal sulama hizmetleri kapsamında 2010 yılı içerisinde bitirilen 44 adet sulama tesisi ile 614 ha alan daha sulu ziraata açılmıştır. Amacımız içmesuyu ve kanalizasyonu olmayan hiçbir yerleşim yerinin kalmaması olup Sivas ın en ücra köşesinde yaşayan insanlarımızın yaşanabilir, sağlıklı, ulaşım problemleri olmadan huzur ve refah içerisinde yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamaktır. Yapılan kırsal altyapı çalışmalarımızda 2005 yılından bu yana KÖYDES projesi ile ilimize tahsis edilen toplam ,00 TL ödenek faaliyetlerimize ivme kazandırmıştır yılı çalışma döneminde de, Meclisimizce alınacak kararlar doğrultusunda ve kurum personelimizin özverili çalışmaları ile İlimizin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunacak hizmetler yapacağımıza inanıyorum sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 39. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi gereğince hazırlanan 2010 Yılı Sivas İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunu İl Genel Meclisimize sunar, yeni çalışma döneminde başarılar dilerim. Ali KOLAT Vali 3

4 I- GENEL BİLGİLER... 1 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 2 B-Misyon, Vizyon, İlkeler, Değerler ve Politikalar.. 3 C-İl Genel Meclisi Faaliyetleri... 7 İl Encümeni 8 Halkla İlişkiler BİMER.. 9 D-Özel İdare Bilgileri 9 1- Organizasyon Şeması Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Bilişim Sistemleri İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları İl Özel İdaresi Fiziki Kaynakları İl Özel İdaresine ait Gayrimenkuller İl Özel İdaresi Makine Parkı İştiraklerimiz II-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER. 45 A-MALİ BİLGİLER Yılı Harcama Dağılımı Yılı Bütçe Özet Tablosu Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47 B-PERFORMANS BİLGİLERİ. 49 Köydes 2010 Yılı Kapsamında Planlanan İşlerin durumu 50 1-SİVAS İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER SEKTÖRLER İÇİN YAPTIĞI 2010 YILI HARC İskan ve Toplum Hizmetleri Mobese Hizmetleri. 52 Emniyet Hizmetleri Tarım Hizmetleri 54 Spor Hizmetleri. 55 Kültür Hizmetleri M.Eğitim Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sosyal Yardım Hizmetleri, Çevre Orman Hizmetleri 62 Karayolları Hizmetleri Acil Afet Hizmetleri 63 Genel Kamu Hizmetleri, 63 Ekonomik Hizmetler

5 2- KIRSAL ALT YAPI ÇALIŞMALARI.. 71 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. 73 Merkez İlçe Faaliyetleri. 77 Akıncılar İlçesi Faaliyetleri 78 Altınyayla İlçesi Faaliyetleri.. 79 Divriği İlçesi Faaliyetleri Doğanşar İlçesi Faaliyetleri 81 Gemerek İlçesi Faaliyetleri 81 Gölova İlçesi Faaliyetleri Gürün İlçesi Faaliyetleri 83 Hafik İlçesi Faaliyetleri. 84 İmranlı İlçesi Faaliyetleri.. 85 Kangal İlçesi Faaliyetleri.. 86 Koyulhisar İlçesi Faaliyetleri 87 Suşehri İlçesi Faaliyetleri.. 89 Şarkışla İlçesi Faaliyetleri. 90 Ulaş İlçesi Faaliyetleri Yıldızeli İlçesi Faaliyetleri. 91 Zara İlçesi Faaliyetleri 93 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü.. 95 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 99 Plan Proje Yatırım ve İnşaat Hizmetleri Müdürlüğü HİZMET MÜDÜRLÜKLERİMİZ. 109 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 109 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 111 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 112 Hukuk Muşavirliği Bilgi İşlem Müdürlüğü. 113 III-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 115 A- USTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR 116 IV-ÖNERİ VE TEDBİRLER 117 A-ÖNERİLER B-TEDBİRLER V-GÜVENCE BEYANLARI. 118 Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı 119 Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı 120 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

6 I- GENEL BİLGİLER A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar B. Misyon, Vizyon, İlkeler, Değerler ve Politikalar C. İl Genel Meclisi Çalışmaları D. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Organizasyon Şeması 2. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 3. Bilişim Sistemi 4. İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları 5. İl Özel İdaresi Fiziki Kaynakları

7 I- GENEL BİLGİLER A- İL ÖZEL İDERESİNİN YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde İl Özel İdaresinin görev ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir: İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı Belediye Meclisi ile İl Genel meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o İlin Valisi tarafından sağlanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. Anılan Kanunun 7. maddesinde de İl Özel İdaresinin yetki ve imtiyazları şu şekilde düzenlenmiştir: İl Özel İdaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. 2

8 b) Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve bağış kabul etmek. e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereğince İl Özel İdaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. İl Özel İdaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl Özel İdaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. İl Özel İdaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. B-İL ÖZEL İDARESİNİN MİSYONU, VİZYONU İLKELERİ DEĞERLERİ VE POLİTİKALARI Misyonumuz Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimseyen çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içinde; hizmetlerin belli bir plan dahilinde ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılarak Sivas ı Kültür ve Bilim Merkezi, Üreten, Yaşam kalitesinin arttığı, İç Anadolu Bölgesinin cazibe merkezi olan yeşil bir il yapmak, Sivas İl Özel İdaresinin Misyonudur. Vizyonumuz Sivas ta yaşayan insanların, çağın gerektirdiği medeni yaşam şartlarına kavuştuğu, hizmetlerin daha süratli, kaliteli ve ekonomik olarak yerine getirilebildiği, sürekli gelişen ve değişen bir yönetim anlayışı ile kültürel, bilimsel, sosyal ve ekonomik gelişmesini tamamlamış Sivas ı dünyada tanınan, bölgesinde cazibe merkezi olan bir il yapmak Sivas İl Özel İdaresinin Vizyonudur. 3

9 Temel İlke ve Değerlerimiz Stratejik yatırım planında öngörülen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde, planlanmasında, uygulanmasında ve desteklenmesinde katılımcılık ilkesine bağlı kalmak, kamusal yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uymak, kamusal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen göstermek, İlçelerin, beldelerin ve köylerin her türlü yatırım ve hizmet ihtiyacı giderilmek suretiyle bu alanlarda işsizlik ve göçün önüne geçecek yatırım ve hizmetlere öncelik vermek, kamusal bilgilendirme yapılarak yatırım ve hizmetlerde şeffaflık sağlamak, İl Özel İdaresi kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırımlar değil hizmet sunumunun kalitesini artıracak yatırımların desteklenmesi, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamusal yatırımlara daha fazla ağırlık vermek, kamusal kaynakların kullanılmasında, planlanmasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde teknoloji kullanım düzeyini geliştirmek Sivas İl Özel İdaresinin temel ilke ve değerlerini oluşturmaktadır. Temel Politikamız Eğitim Hizmetlerinde; ikili ve taşımalı eğitimin en aza indirilmesi, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, yurt ve pansiyonların yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi, kentsel alanlarda sıkışan ve yetersiz hale gelen okulların yeni alanlara taşınması, eğitimin kalitesini arttırıcı ve ilin ülke genelindeki başarı düzeyini yükseltecek projeler, eğitim kurumlarının depremlere dayanıklılığı, okullaşma oranlarının yükseltilmesi, çağın gereklerine uygun yeni okulların yapılması, eğitimde teknoloji kullanım düzeyinin yükseltilmesi sağlanacaktır. Sağlık Hizmetlerinde; Koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi, bu amaçla sağlık ocaklarının arttırılması, mevcut sağlık ocaklarının fiziki alt yapılarının iyileştirilmesi, tıbbi donanım yönünden güçlendirilmesi, mobil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, hastanelerin modernizasyonu, Sağlık hizmetlerini etkili, kaliteli verimli kılacak her türlü uygulama projesi, teknoloji düzeyini arttıracak araç-gereç ve donanım alımları, desteklenecektir. Sosyal Hizmetlerde; Sosyal hizmetler toplumun her kesimini kapsayan bir hizmet alanı olarak değerlendirilecektir. Başta engelliler, korumaya ve bakıma muhtaç çocuklar, yaşlılar olmak üzere sosyal hizmetlerde fiziki alt yapıyı geliştirecek ve güçlendirecek yatırımlara öncelik tanınacaktır. Gençlik ve Spor Hizmetlerinde; Gençlere ve halka yönelik sportif ve sosyal nitelikli tesislerin geliştirilmesi, alt yapıların iyileştirilmesi, özellikle ilçelerdeki ve beldelerdeki spor tesislerinin arttırılması, gençlik merkezlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi sağlanacaktır. 4

10 Kültür ve Turizm Hizmetlerinde; İl genelinde bulunan bütün somut ve soyut kültür mirasının korunması, onarılması ve değerlendirilmesi, kültür ve turizm potansiyelinin tanıtımına yönelik çalışmalar, kültürel envanter çalışmaları, kültürel nitelikli uygulama projeleri, araştırma-geliştirme projeleri desteklenecektir. Çevre ve Orman Hizmetlerinde; İl merkezi ve ilçelerde ağaçlandırma çalışmaları, çevre ve doğa bilincinin geliştirilmesi, atık su ve katı atık projelerinin geliştirilmesi, çevre düzen planı ve çevre yönetim planının yapılması sağlanacaktır. Tarım Hizmetlerinde; İlin bitkisel ve hayvansal üretiminde topyekûn verim artışı ve ürün çeşitliliği artışı sağlayacak tarımsal projeler, tarımsal potansiyelin tespiti ve tanıtımına yönelik çalışmalar, tarım sektörü ile ilgili araştırma geliştirme projeleri yapılacaktır. Kırsal Altyapı Projelerinde; kırsal alanda nüfus büyüklükleri, arazi koşulları ve tarımsal üretim kapasiteleri vb kriterlere uygun olarak yatırım planlaması yapılacaktır. Köy yollarında karayolu ağı ile uyumlu olarak oluşturulacak kırsal kara yolu ağı öncelilerine göre yeni asfalt yapımı, mevcutların onarımı, tüm yerleşim yerlerinde kapalı şebeke yapımı, tarımsal sulama çalışmaları, kanalizasyon yapımı, kırsal alanda düzenli yerleşmeye ve toplulaştırmayı sağlayacak yatırımlara öncellik verilecektir. Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti Programı Kapsamında; Kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik projelere öncelik verilecektir. Bu konudaki kamu kuruluşlarındaki fiziki düzenlemeleri, teknolojik alt yapı geliştirme çalışmalarını içeren yatırımlar yapılacaktır. Bilgi Teknolojisi ve ARGE Yatırımlarında; Bilgi toplumuna geçiş sürecinin hızlandırılması ekonomide etkinliğin ve verimliliğin arttırılması ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik yapının oluşturulmasını sağlamak üzere bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımlarına öncelik verilecektir. İstihdamın Geliştirilmesinde; Kırsal ve kentsel alanların üretim gücünü ve düzeyini arttıracak nitelikteki projeler, kırsal ve kentsel alanda iş gücünün eğitilmesi, işe kavuşturulması, el sanatlarının teşvikine yönelik projeler desteklenecektir. Afetlere Hazırlıklı Olunması Kapsamında; İl genelinde her türlü afete karşı direnci arttırmak, hazır olunmasını sağlamak, müdahale ve iyileştirme çalışmalarının etkinliğini sağlamaya yönelik projeler desteklenecektir. Diğer Yatırımlar Kapsamında; Yukarıda belirlenen sektörsel öncelikler dışında ilin genel güvenlik ve esenliğini ilgilendiren projeler desteklenecektir. 5

11 Temel Amaçlarımız ve Önceliklerimiz Eğitim altyapısını tamamlamak, eğitimin tüm alanlarında kaliteyi artırmak ve eğitim ihtiyacı olan her bireye ulaşmak, Sivas ta yaşayan her bireye eşit, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak, Sosyal Hizmet kapsamına giren bütün bireylere sürekli ve kalıcı şekilde hizmet vermek ve bu alandaki fiziki altyapı ihtiyacını gidermek, Merkez ve ilçelerde spor faaliyetlerinin altyapısını tamamlayarak mevcut spor tesislerini korumak ve geliştirmek, Kültür kenti kimliği kazandırılması için tarihi eserlere ve tüm kültürel mirasa sahip çıkılarak, Sivas ı bir kültür ve kongre merkezi yapmak, Sivas ı doğal varlıkların korunduğu ve geliştirildiği, ağaçlandırılabilecek tüm alanların ağaçlandırıldığı Yeşil Bir Sivas kimliğine kavuşturmak, Bütün köyler ve bu köylerde yaşayan insanları üretici hale getirmek, tarımsal üretimi artırmak ve tarımsal altyapıyı geliştirmek, Kırsal alandaki bütün yerleşim birimlerini çağın gerektirdiği medeni yaşam şartlarına kavuşturmak, Çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, Teknoloji kullanma kapasitesini artırmak ve teknolojiyi geliştirmek, İstihdamı artırmak, Sivas ı yatırım yapılan cazibe merkezi haline getirmek, Kentsel alanlarda çağdaş ve yaşanabilir yeni alanlar oluşturmak, Afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak Sivas İl Özel İdaresinin temel amaçlarıdır. 6

12 C- İL GENEL MECLİSİ FAALİYETLERİ İl Genel Meclisince 2010 yılı içerisinde, tatil ayı hariç her ay toplantı yapılmış ve bu toplantılarda 69 birleşim gerçekleştirilmiştir. Bu birleşimlerde, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer kanunlarla İl Özel İdarelerine verilen görev, yetki, sorumluluk çerçevesinde toplam 206 adet karar alınmıştır. Bunlardan 129 u kurum teklifi ve 67 si İl Genel Meclisi üyelerince verilen önergelere istinaden, 10 u ise yasa ve yönetmeliklerde öngörülen komisyon teşkili ve üye seçimlerine ilişkin olarak alınan kararlardır. ALINAN KARARLARIN HİZMET BİRİMLERİ İTİBARİYLE DAĞILIMI 1- Genel Hizmetler (Mali Hiz., İnsan Kaynakları, Komisyon Teşkili ve üyelikler) Eğitim, Kültür, Turizm, Spor ve Sağlık Hizmetleri Emlak, İmar ve Ruhsat Hizmetleri Kırsal Altyapı Hizmetleri (Yol, Su, Kanalizasyon) Tarımsal Hizmetler AB ve ORAN Projeleri Mahalli İdareler 11 Toplam 206 ALINAN KARARLARIN HİZMET BİRİMLERİ İTİBARİYLE DAĞILIMI Seri GENEL HİZMETLER EĞİTİM KÜLTÜR EMLAK RUHSAT KIRSAL ALTYAPI TARIMSAL PROJELER MAH. İDARE 7

13 YILLAR İTİBARİYLE İL GENEL MECLİSİNCE ALINAN KARARLAR 2010 YILI YILI YILI 2007 YILI Seri 1 İL ENCÜMENİ İl Encümenince, tarihleri arasında 37 toplantı yapılmış ve bu toplantılarda İl Özel İdaresi görev yetki alanına giren konularda ve İl Genel Meclisi kararları doğrultusunda 253 adet Karar alınmıştır. Ayrıca 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kalan Su kiralanması, Taşınmaz mal kira ve Kum Ocağı İşletme Ruhsatı konularında 24 adet ihale yapılmıştır. YILLAR İTİBARİYLE İL ENCÜMENİNCE ALINAN KARALAR 2010 YILI YILI YILI YILI Seri 1 8

14 HALKLA İLİŞKİLER (BİMER) BÜROSU Başbakanlık İletişim Merkezi ( BİMER ) aracılığı ile Internet üzerinden İdaremize 2010 yılında çeşitli konularda 222 başvuru yapılmış, bazı başvurular 1 den fazla talep içerdiğinden toplam 246 olmuştur ve bu başvuruların tamamı elektronik ortamda cevaplandırılmıştır. BAŞVURULARIN HİZMET BİRİMLERİ İTİBARİYLE DAĞILIMI YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 106 KANALİZASYON HİZMETLERİ 23 İÇMESUYU HİZMETLERİ 27 SULAMA HİZMETLERİ 12 RUHSAT 14 TARIMSAL HİZMETLERİ 10 GENEL HİZMETLER 54 Genel Hizmetler (Mali konular, insan kaynakları, doktora tezi, teknik destek, ihale, kira, ağaçlandırma, taşıma ücreti, trafik levhaları, şikayet v.b) D- İL ÖZEL İDARE BİLGİLERİ 1-Organizasyon Şeması: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 5286 sayılı kanunla kaldırılarak 5302 sayılı kanunla görev ve sorumluluklarının tarihinden itibaren İl Özel İdaresine devredilmesinden sonra Sivas İl Özel İdaresi bünyesinde yeniden yapılanma çalışmaları yapılmış ve Sivas İl Özel İdaresi, norm kadro ilke ve esaslarına uygun olarak, en son İl Genel Meclisinin tarih ve 66 sayılı kararı, ayrıca tarih ve 84 sayılı kararı ile örgütsel yapıda yeniden teşkilatlanarak 1 adet Genel Sekreter, 2 adet Genel Sekreter Yardımcısı, 14 adet Birim Müdürü, 16 İlçe Özel İdare Müdürü, 1 Hukuk Müşaviri olmak üzere toplam 34 adet yönetici kadrosu ile çalışmalarını yürütmektedir. Teşkilat şeması aşağıda yer almaktadır. 9

15 10

16 2-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Alınan kararların temel ilke, politika, öncelikler ve belirlenen stratejik hedeflere uygunluğu, komisyonlar ve yetkili makamlarca iç ve dış denetimlere tabi tutulmaktadır. 3-Bilişim Sistemi: Sivas İl Özel İdaresinin tüm birimleri yeterli bilgisayar ve teknik donanıma sahip hale getirilmiş, internet bağlantısı yaygınlaştırılarak hizmetlerimizin daha hızlı icrası ile şeffaflık ve katılımcılık ilkesine uygun hizmet verilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca idarenin bilişim sistemi ile harcama birimlerinin bilişim sistemleri aynı sistem içerisinde yer almakta olup gerekli tüm bilgiler bütün birimlerce paylaşılabilmektedir. Sivas İl Özel İdaresi nde il merkezi ve ilçe birimlerinde bilgisayarlı otomasyon sistemine geçilmiş olup, bilişim hizmetleri Bilgi İşlem Müdürlüğü nce yürütülmektedir. Ana Hizmet Binamızda: 136 adet PC, 4 adet Notebook, 52 adet Yazıcı 12 adet Scanner 1 adet Plotter Ek Hizmet Binamızda : 66 adet PC, 1 adet Notebook 38 adet yazıcı 5 adet Scanner, Network ağımızda 1 Omurga Swich ( 24 Portlu Gigabit ) 8 adet Kenar Swich (24 port 10/100) 500G Modem, Zyxell Zywall UTP 70 (Firewall, AntiVirüs IDL ve Content Filter) bulunmaktadır. İlçe Özel İdare Müdürlüklerimizde : 32 adet PC, 16 adet yazıcı 16 adet tarayıcı 16 adet modem adsl mevcuttur. 11

17 Masa Üstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Plotter Kes. Güç Kaynağı Modem ADSL Ana Bina Ek bina İlçe Özel İdare Müdürlükleri TOPLAM İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı yasanın 49.madde 3.fıkra ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak İl Özel İdaresinde istihdam edilen memur, sözleşmeli personel ve işçilerimizin özlük ve sicil işlemleri, aylık ve ödenekleri yasalardan ve toplu-iş sözleşmelerinden doğan mali ve sosyal hakları, personelimizin hizmet içi eğitimleri ve İdaremize talepte bulunan lise ve dengi okul ile yüksekokul ve fakültede okuyan öğrencilerin staj eğitim işlemleri Müdürlüğümüzce yapılmıştır. Personelimizin kıdem tazminatı, arazi tazminatı, yurtiçi geçici görev yollukları ile memur emekli sandığı ve işçi sosyal güvenlik kurumu tahakkukları Müdürlüğümüzce yapılmış olup, ayrıca işçi personelimize toplu-iş sözleşmelerinden doğan farklar nedeniyle de intibakları yapılmıştır. Vali, Vali Yardımcıları, Meclis ve Encümen üyeleri huzur hakları ile İl Genel Meclis üyeleri ve İlimiz merkezinin Muhtar maaşları, komisyon ödenekleri ayrıca hak ettikleri ödeneklerin tahakkuklarının hazırlanması Müdürlüğümüzce yapılmıştır. İdaremizde görev yapan personelin durumlarına göre değişiklik yapılmak üzere İl Genel Meclisine kadro iptal ve ihdaslarımız sunulmuştur. İdaremizde çalışan ve 2010 yılında da çalışacak olan Sözleşmeli personelin Ocak ayında sözleşmeleri yenilenmiştir. 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan memurlarımız için 2 defa Görevde Yükselme, 1 defa Unvan Değişikliği sınavı ile 1 defa Sözleşmeli Personel alımı sınavı ve İdaremiz kontenjan açığı olan Özürlü ve Eski Hükümlü İşçi alımı için 1 defa da işçi sınavı yapılmıştır. İdaremizde çalışan personellerden, ihtiyaca göre birimler arası görevlendirilmeler yapılmıştır. Genel Sekreterliğimizde çalışan personellerin görev gereği muhtelif şehirlere görevlendirilme olurları Müdürlüğümüzce alınmıştır. İşçilerimize yasa gereği yapılması zorunlu olan portör muayeneleri, 6 aylık ve yıllık periyodik muayenelerinin ilgili sağlık birimlerince yaptırılması sağlanmıştır Yılı içerisinde 20 işçi disiplin dosyası İşçi Disiplin Komisyonunda görüşülerek, yürürlükte bulunan toplu-iş sözleşmesi hükümlerine göre karara bağlanmıştır. 12

18 Memurlar için Performans Yönetmeliğimize göre Haziran ve Aralık aylarında performans değerlendirilmeleri yapılarak, ödemeleri tahakkuk ettirilmiştir. Şubat ayında işçi personel için işçi değerlendirme fişleri, aralık ayında ise memur personel için gizli sicil raporlarının doldurulması sağlanarak değerlendirilmeleri yapılmıştır. Sonu 0 ve 5 li yıllarda biten ve bu yıl da alınması gereken Mal Beyanları, İdaremiz memurlarından Şubat ayında alınmış, Müdürlüğümüzce kurulan Mal Beyanı Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenip değerlendirilerek, yönetmelik gereği yerine getirilmiştir. Sivil Savunma Amirliği 2010 yılında faaliyetlerini Müdürlüğümüz bünyesinde sürdürmüş olup, yasa ve yönetmelikler gereği Sivil Savunma Amirliğince yapılması gereken iş ve işlemlerin zamanında yapılması sağlanmıştır. İdaremizde 2010 yılı içerisinde 41 öğrencinin staj yazışmaları Müdürlüğümüzce yapılmış, branşlarına göre ilgili Müdürlüklerde stajlarının yaptırılması sağlanmış ve bu öğrenciler stajlarını başarıyla tamamladıktan sonra staj dosyaları Okullarına gönderilme işlemleri Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir. Birim kayıtımıza gelen ve birim kayıtımızdan çıkan toplam 5883 evraka işlem yapılarak sonuçlandırılması sağlanmıştır. (Birim kayıtımıza girmeyen evraklar hariç. Örn:Maaş bordroları, maaş fişleri, işçi muayene isteği v.b.) 2010 Yılında İdaremize gelen veya çeşitli sebeplerle İdaremizden ayrılan personelin sayısal durumu aşağıda belirtilmiştir. MEMUR : Emekli Vefat Nakil Gelen Nakil Giden Askerlik Nedeniyle Ayrılan : 4 kişi : 1 kişi : 3 kişi : 4 kişi : 1 kişi SÖZLEŞMELİ PERSONEL : Göreve Başlayan Görevden Ayrılan : 3 kişi : 4 kişi İŞÇİ : Emekli : 33 kişi İş Akti fesh : 1 kişi Askerlik nedeniyle ayrılan ve başlayan : 2 Özürlü-Hükümlü İşbaşı : 5 13

19 İdaremizde; 118 personel memur statüsünde, 25 personel sözleşmeli, 712 personel de 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde olmak üzere toplam 855 personel hizmet vermektedir. Hizmet veren personellerin merkez ve ilçelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir. SINIFI MERKEZ İLÇE TOPLAM M E M U R GİH THS SHS 1 1 YHS ŞAHSA BAĞLI KADROLAR 3 3 MEMUR TOPLAMI SÖZLEŞMELİ PERSONEL THS AHS 1 1 SHS SÖZLEŞMELİ PERSONEL TOPLAMI KADROLU İŞÇİ KADROLU İŞÇİ TOPLAMI

20 TARİHLİ DOLU-BOŞ KADRO DURUMU TABLOSU (MEMUR) İLİ KURUMU SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ SIRA NO SINIFI MEVCUT MEMUR KADROSUNUN ÜNVANI UNVAN TOPLAMI D B T 1 G.İ.H. Genel Sekreter G.İ.H. Genel Sekreter Yardımcısı G.İ.H. Hukuk Müşaviri G.İ.H. Bilgi İşlem Müdürü G.İ.H. Destek Hizmetleri Müdürü G.İ.H. Emlak ve İstimlak Müdürü G.İ.H. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü G.İ.H. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü G.İ.H. İşletme ve İştirakler Müdürü G.İ.H. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü G.İ.H. Mali Hizmetler Müdürü G.İ.H. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü G.İ.H. Ruhsat ve Denetim Müdürü G.İ.H. Tarımsal Hizmetler Müdürü G.İ.H. Yatırım ve İnşaat Müdürü G.İ.H. Yazı İşleri Müdürü G.İ.H. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü G.İ.H. İlçe Özel İdare Müdürü G.İ.H. Uzman G.İ.H. Sivil Savunma Uzmanı G.İ.H. Mali Hizmetler Uzmanı G.İ.H. Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı G.İ.H. Şef G.İ.H. Muhasebeci G.İ.H. Programcı G.İ.H. Bilgisayar İşletmeni G.İ.H. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni G.İ.H. Antrenör G.İ.H. Ayniyat Saymanı G.İ.H. Ayniyat Memuru G.İ.H. Ambar Memuru G.İ.H. Memur G.İ.H. Kontrol Memuru G.İ.H. Tahsildar G.İ.H. Veznedar G.İ.H. Şoför

21 SIRA NO SINIFI ÜNVANI UNVAN TOPLAMI D B T 37 T.H. Mühendis T.H. Mühendis (Sözleşmeli) T.H. Mimar T.H. Mimar (Sözleşmeli ) T.H. Şehir Plancısı (Sözleşmeli) T.H. Arkeolog (Sözleşmeli) T.H. Sanat Tarihçisi (Sözleşmeli) T.H. Kimyager T.H. Tekniker T.H. Tekniker (Sözleşmeli) T.H. Teknisyen A.H. Avukat A.H. Avukat(Sözleşmeli) S.H. Tabib (Kurum Tabibi) S.H. Veteriner Hekim S.H. Sağlık Teknikeri S.H. Sağlık Teknikeri(Sözleşmeli) S.H. Veteriner Sağlık Teknikeri(Sözleşmeli) S.H. Veteriner Sağlık Teknisyeni S.H. Hemşire S.H. Sağlık Memuru Y.H. Aşçı Y.H. Bekçi Y.H. Bahçıvan Y.H. Dağıtıcı Y.H. Hizmetli Y.H. Kaloriferci G.İ.H Şahsa Bağlı Kadro 3 3 KURUM TOPLAMI İl Özel İdaresi Fiziki Kaynakları 5.1. Sivas İl Özel İdaresine Ait Gayrimenkuller MERKEZ : 1- Vali Konağı, 2- Özel İdare Hizmet Kompleksi, 3- Özel İdare Eski Hizmet Binası, 4- Mülga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü Binası, 5- Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Binası, 16

22 6- Bakımevleri 7- Büz İmalat Atölyesi 8- Asfalt Depolama Tesisi 9- Dinamit Deposu 10- Lojmanlar, 11- Mevlana Caddesinde 8 adet dükkan, 12- Özel İdare Eski Hizmet Binası altında 5 adet dükkan, 13- Katlı Otopark, 14- Katlı Otopark 1. Bodrum katında 20 adet dükkan, 15- Toptancı Sebze Hali İçerisinde Soğuk Hava Deposu, 16- Kömür Tevzii Tesisleri, 17- Spor Kompleksi, 18- Fuar Alanda Bulunan Spor Kompleksi 19- Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Tesisleri, 20- İnönü Konağı, 21- Balıklı Kaplıca, 22- Sıcak Çermik, 23- Ankara da Sivas Erkek Öğrenci Yurdu, 24- Ankara da Sivas-Sinop Kız Öğrenci Yurdu 25- Arsa ve Tarlalar 26- Halı Okulları 27- İlçeler 1- VALİ KONAĞI: Akdeğirmen Mahallesinde bulunan ve Orman Genel Müdürlüğünden satın alınan 14 dönümlük taşınmazın 13 dönümünün içerisine yapılan Vali Konağı; 1982 yılında yapımına başlanılmış ve 1985 yılında tamamlanarak hizmete girmiştir. Konak yaklaşık 500 m² üzerine iki katlı olarak inşa edilmiştir. 2- ÖZEL İDARE HİZMET KOMPLEKSİ: Akdeğirmen Mahallesi Vali Konağı karşısında bulunan Özel İdare Hizmet Kompleksi, Orman Genel Müdürlüğünden alınmış ve 8854 m² taşınmazın içerisine yapılmıştır. Binanın inşaatına 1995 yılında başlanılmış ve 1997 yılı sonlarında tamamlanmıştır. 17

2 0 FAALİYET 12 RAPORU. ' ^ ü r ' İlil a. İ h 2012 YILI FA A LİYE T RAPO RU İL G E N E L M E C LİS İ T O PLA N T IS I M A R T 2013

2 0 FAALİYET 12 RAPORU. ' ^ ü r ' İlil a. İ h 2012 YILI FA A LİYE T RAPO RU İL G E N E L M E C LİS İ T O PLA N T IS I M A R T 2013 İL U tl IUAKcjI _ / I Ş m s İv a s İL ÖZEL İDARESİ 2 0 FAALİYET 12 RAPORU 2012 YILI FA A LİYE T RAPO RU İL G E N E L M E C LİS İ T O PLA N T IS I M A R T 2013 İ h ' ^ ü r ' İlil a Sunuş...... 1 I- GENEL

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 1-2012 YILI GENEL BÜTÇELİ YATIRIM PROGRAMINDA OLAN İŞLER; Yalova Bayındırlık ve İskan Hizmet Binası işinin sözleşmesi yapıldı. Yapım aşamasında. Altınova

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: 1- Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması 2-Önleme

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2009 YILI FAALĐYET RAPORU

2009 YILI FAALĐYET RAPORU T.C. SĐVAS ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU ĐL GENEL MECLĐSĐ TOPLANTISI MART 2010 SUNUŞ Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Hizmet Birimleri 1) Mekânsal

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 1 Denetim Komisyonu üye sayısının beş (5) olarak belirlenmesine, Denetim Komisyonu üyeliklerine

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI KONU : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem TOPLANTI YERİ : Özel İdare İş Hanındaki İl Genel Meclisi Salonu. TOPLANTI

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Dönemi 2016 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 46 Birleşim 1 Oturum Özü T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ.

Dönemi 2016 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 46 Birleşim 1 Oturum Özü T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Tarihi 05.08.2016 Sayısı 46 Özü Mutemet Kadrosunun İptaline, 2 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosunun İhdas edilmesi Osman ASLANTAŞ, A. Turan SARPKAYA, Abdullah TÜRK,, Cumali DOĞAN,Erdal ÜSTÜN Gündemin 3.

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU V ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU OJ/09/2014 BİRİM İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG

T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG T.C MALİYE BAKANLIĞI UŞAK DEFTERDARLIĞI BRİFİNG MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No : 1 KURULUŞUN GENEL TANITIMI 1 a GÖREVLERİ 1 b TEŞKİLATIMIZIN YAPISI 1 c KADRO VE PERSONEL DURUMU a) Kadro Durumu 1 b) Personelin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ İL Sİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44-11.01 İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 04 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TESVİYE

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.07.2013 Karar No : 61 Karar Konusu : S.S Yeni Akbel Konut Yapı Kooperatifi ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN, Musa ÇAKMAK, Halil UYANIK(İzinli), Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ,

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 972 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 1 Mülkiyeti Harun ŞAHİNTÜRK e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Ada: 997, Parsel:2 da kayıtlı taşınmaz 18 L-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda blok boşluğu

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 22.04.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 2015 yılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kayıtlarına göre gelen ve giden evrak sayıları aşağıdaki gibidir; Evrak Türü 2015

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

GEMEREK TOPLU AÇILIŞ PROGRAMI. (14 Aralık 2013) 1) 10 Adet Sosyal Konut Açılışı. 2) Gemerek Futbol Sahası Açılışı. 3) Yeniçubuk Anaokulu Açılışı

GEMEREK TOPLU AÇILIŞ PROGRAMI. (14 Aralık 2013) 1) 10 Adet Sosyal Konut Açılışı. 2) Gemerek Futbol Sahası Açılışı. 3) Yeniçubuk Anaokulu Açılışı GEMEREK TOPLU AÇILIŞ PROGRAMI 1) 10 Adet Sosyal Konut Açılışı 2) Gemerek Futbol Sahası Açılışı 3) Yeniçubuk Anaokulu Açılışı (14 Aralık 2013) 4) Yeniçubuk Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu Açılışı 5) Gemerek

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER Gündem No : 56567348.301.03-1/1 Toplantı Tarihi:14/01/2016 Toplantı

Detaylı

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Savranlı Köyü, Gökçedağ mevkiinde, Akoluk pınarı kaynağından çıkan 0,20 lt/sn.debili kaynak suyunu içme ve damacana suyu olarak dolum

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası 5273 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :269 KARAR 269 : İlçenin Gülbahçe Mahallesinde yerleşim bölgesindeki tesislerin yetersiz enerji iletimi olması nedeniyle yeni trafo yerine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, Gülbahçe Mahallesi 421

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü TOPLANTININ TARİHİ : 08/01/2015 TOPLANTININ SAYISI : 1 SAAT : 15:00 4-5- 6-7- İlimiz Mecitözü İlçesi sınırları içerisinde G34-c3/c4 paftalarda 1.495,52 hektar alanlı ve 015 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ Tarihli Meclis Karar Özetleri

MECLİS KARAR ÖZETLERİ Tarihli Meclis Karar Özetleri MECLİS KARAR ÖZETLERİ 06.03.2012 Tarihli Meclis Karar Özetleri KARAR SAYISI- 16 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 22.02.2016 Kararın Nosu : 28 Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilen tenis kortu alanı dışında kalan kısımların Büyükşehir Belediyesine devrinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DİİYARBAKIIR İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 16.09.2014 130 2 16.09.2014 131 3 16.09.2014 132 4 16.09.2014 133 5 16.09.2014 134

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. Etüt Proje Müdürlüğü 02.04.2007 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararıyla Norm Kadroda oluşturulmuştur.

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

1- GENEL BİLGİLER. A. MİSYON ve VİZYON MİSYON

1- GENEL BİLGİLER. A. MİSYON ve VİZYON MİSYON 1- GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON MİSYON Belediyemize ait gayrimenkulleri ilçe sakinlerinin yararını gözeterek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak ve mevcut alanların

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı