2010 Yılı Harcama Dağılımı Yılı Bütçe Özet Tablosu Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47"

Transkript

1

2 SUNUŞ Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, Sivas ın önceliklerini göz önünde bulundurarak sahip olduğumuz kaynakları verimli ve etkin bir şekilde kullanmaya özen gösterip, 2010 yılını Sivas için güzel çalışmalara imza atarak geride bırakmış bulunuyoruz sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesine göre; Kamu İdarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca, yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu hazırlamaları hükme bağlanmıştır. Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz 2010 Yılı Sivas İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu; İl Özel İdaresinin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, insan kaynakları ve fiziki kaynakları, bilişim sistemi, yönetim sistemi, temel politikalar ve öncelikler, 2010 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve önemli projelere ait bilgilerle, mali bilgileri kapsamaktadır. Yerel yönetimlerin etkinliğinin artırıldığı bu dönemde idaremiz; halkın mahalli müşterek niteliğe haiz yatırım hizmetlerine öncelik vermekte ve merkezi idarenin görevlerine katkı bağlamında merkezi idarenin ulaşamadığı en ücra köylere dahi hizmetlerin en rasyonel şekilde ulaşmasına gayret göstermektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, kanunların çerçevelediği şekilde mali durumumuz, hizmetin aciliyeti, mevcut altyapı potansiyeli gibi kriterlere dikkat ederek çalışmalarımıza yön vermekteyiz yılında özellikle kırsal altyapı hizmetlerinde ilimizin gelişimi adına oldukça önemli çalışmalar yapılmıştır. Yol ve Ulaşım hizmetleri kapsamında önceki yıllarda yapılan çalışmalara ilaveten 2010 yılında 111 km I.kat asfalt çalışması yapılarak 2003 yılında %15 ler seviyesinde olan asfalt kaplamalı yol oranı 2010 yılı sonunda %30 lara çıkmıştır. Ayrıca yıl içerisinde 377 Km II.kat asfalt, 828 km stabilize kaplama, 67 km onarım çalışması ve 218 adet menfez ve 3 adet köprü inşaatı tamamlanarak köy yollarındaki ulaşım standardı yükseltilmiştir. Ayrıca 7 yerleşim yerinde m2 köy içi parke taş inşaatı tamamlanmıştır. Yine 2010 yılı içerisinde 82 adet içmesuyu inşaatı tamamlanmış ve 2003 yılında %70 lerde olan şebekeli köy ve mezra adedi 2010 yılı sonu itibari ile % 91 lara ulaşmıştır yılında 5 adedi İller Bankası kaynaklarından olmak üzere 48 adet kanalizasyon inşaatı yapılmış ve 2003 yılında %11 seviyesinde olan kanalizasyonlu köy sayısı 2010 yılı sonunda %40 seviyesine çıkmıştır. Oldukça geniş bir alana sahip olan Sivas ilinin toplam hektar tarım alanı mevcut olup bunun hektarı sulanabilir arazidir. Tarımın Sivas ın 2

3 gelişiminde ki öneminin bilincinde olarak tarımsal sulama hizmetleri kapsamında 2010 yılı içerisinde bitirilen 44 adet sulama tesisi ile 614 ha alan daha sulu ziraata açılmıştır. Amacımız içmesuyu ve kanalizasyonu olmayan hiçbir yerleşim yerinin kalmaması olup Sivas ın en ücra köşesinde yaşayan insanlarımızın yaşanabilir, sağlıklı, ulaşım problemleri olmadan huzur ve refah içerisinde yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamaktır. Yapılan kırsal altyapı çalışmalarımızda 2005 yılından bu yana KÖYDES projesi ile ilimize tahsis edilen toplam ,00 TL ödenek faaliyetlerimize ivme kazandırmıştır yılı çalışma döneminde de, Meclisimizce alınacak kararlar doğrultusunda ve kurum personelimizin özverili çalışmaları ile İlimizin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunacak hizmetler yapacağımıza inanıyorum sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 39. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi gereğince hazırlanan 2010 Yılı Sivas İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunu İl Genel Meclisimize sunar, yeni çalışma döneminde başarılar dilerim. Ali KOLAT Vali 3

4 I- GENEL BİLGİLER... 1 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 2 B-Misyon, Vizyon, İlkeler, Değerler ve Politikalar.. 3 C-İl Genel Meclisi Faaliyetleri... 7 İl Encümeni 8 Halkla İlişkiler BİMER.. 9 D-Özel İdare Bilgileri 9 1- Organizasyon Şeması Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Bilişim Sistemleri İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları İl Özel İdaresi Fiziki Kaynakları İl Özel İdaresine ait Gayrimenkuller İl Özel İdaresi Makine Parkı İştiraklerimiz II-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER. 45 A-MALİ BİLGİLER Yılı Harcama Dağılımı Yılı Bütçe Özet Tablosu Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47 B-PERFORMANS BİLGİLERİ. 49 Köydes 2010 Yılı Kapsamında Planlanan İşlerin durumu 50 1-SİVAS İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER SEKTÖRLER İÇİN YAPTIĞI 2010 YILI HARC İskan ve Toplum Hizmetleri Mobese Hizmetleri. 52 Emniyet Hizmetleri Tarım Hizmetleri 54 Spor Hizmetleri. 55 Kültür Hizmetleri M.Eğitim Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sosyal Yardım Hizmetleri, Çevre Orman Hizmetleri 62 Karayolları Hizmetleri Acil Afet Hizmetleri 63 Genel Kamu Hizmetleri, 63 Ekonomik Hizmetler

5 2- KIRSAL ALT YAPI ÇALIŞMALARI.. 71 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. 73 Merkez İlçe Faaliyetleri. 77 Akıncılar İlçesi Faaliyetleri 78 Altınyayla İlçesi Faaliyetleri.. 79 Divriği İlçesi Faaliyetleri Doğanşar İlçesi Faaliyetleri 81 Gemerek İlçesi Faaliyetleri 81 Gölova İlçesi Faaliyetleri Gürün İlçesi Faaliyetleri 83 Hafik İlçesi Faaliyetleri. 84 İmranlı İlçesi Faaliyetleri.. 85 Kangal İlçesi Faaliyetleri.. 86 Koyulhisar İlçesi Faaliyetleri 87 Suşehri İlçesi Faaliyetleri.. 89 Şarkışla İlçesi Faaliyetleri. 90 Ulaş İlçesi Faaliyetleri Yıldızeli İlçesi Faaliyetleri. 91 Zara İlçesi Faaliyetleri 93 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü.. 95 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 99 Plan Proje Yatırım ve İnşaat Hizmetleri Müdürlüğü HİZMET MÜDÜRLÜKLERİMİZ. 109 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 109 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 111 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 112 Hukuk Muşavirliği Bilgi İşlem Müdürlüğü. 113 III-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 115 A- USTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR 116 IV-ÖNERİ VE TEDBİRLER 117 A-ÖNERİLER B-TEDBİRLER V-GÜVENCE BEYANLARI. 118 Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı 119 Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı 120 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

6 I- GENEL BİLGİLER A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar B. Misyon, Vizyon, İlkeler, Değerler ve Politikalar C. İl Genel Meclisi Çalışmaları D. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Organizasyon Şeması 2. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 3. Bilişim Sistemi 4. İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları 5. İl Özel İdaresi Fiziki Kaynakları

7 I- GENEL BİLGİLER A- İL ÖZEL İDERESİNİN YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde İl Özel İdaresinin görev ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir: İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı Belediye Meclisi ile İl Genel meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o İlin Valisi tarafından sağlanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. Anılan Kanunun 7. maddesinde de İl Özel İdaresinin yetki ve imtiyazları şu şekilde düzenlenmiştir: İl Özel İdaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. 2

8 b) Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve bağış kabul etmek. e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereğince İl Özel İdaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. İl Özel İdaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl Özel İdaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. İl Özel İdaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. B-İL ÖZEL İDARESİNİN MİSYONU, VİZYONU İLKELERİ DEĞERLERİ VE POLİTİKALARI Misyonumuz Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimseyen çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içinde; hizmetlerin belli bir plan dahilinde ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılarak Sivas ı Kültür ve Bilim Merkezi, Üreten, Yaşam kalitesinin arttığı, İç Anadolu Bölgesinin cazibe merkezi olan yeşil bir il yapmak, Sivas İl Özel İdaresinin Misyonudur. Vizyonumuz Sivas ta yaşayan insanların, çağın gerektirdiği medeni yaşam şartlarına kavuştuğu, hizmetlerin daha süratli, kaliteli ve ekonomik olarak yerine getirilebildiği, sürekli gelişen ve değişen bir yönetim anlayışı ile kültürel, bilimsel, sosyal ve ekonomik gelişmesini tamamlamış Sivas ı dünyada tanınan, bölgesinde cazibe merkezi olan bir il yapmak Sivas İl Özel İdaresinin Vizyonudur. 3

9 Temel İlke ve Değerlerimiz Stratejik yatırım planında öngörülen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde, planlanmasında, uygulanmasında ve desteklenmesinde katılımcılık ilkesine bağlı kalmak, kamusal yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uymak, kamusal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen göstermek, İlçelerin, beldelerin ve köylerin her türlü yatırım ve hizmet ihtiyacı giderilmek suretiyle bu alanlarda işsizlik ve göçün önüne geçecek yatırım ve hizmetlere öncelik vermek, kamusal bilgilendirme yapılarak yatırım ve hizmetlerde şeffaflık sağlamak, İl Özel İdaresi kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırımlar değil hizmet sunumunun kalitesini artıracak yatırımların desteklenmesi, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamusal yatırımlara daha fazla ağırlık vermek, kamusal kaynakların kullanılmasında, planlanmasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde teknoloji kullanım düzeyini geliştirmek Sivas İl Özel İdaresinin temel ilke ve değerlerini oluşturmaktadır. Temel Politikamız Eğitim Hizmetlerinde; ikili ve taşımalı eğitimin en aza indirilmesi, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, yurt ve pansiyonların yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi, kentsel alanlarda sıkışan ve yetersiz hale gelen okulların yeni alanlara taşınması, eğitimin kalitesini arttırıcı ve ilin ülke genelindeki başarı düzeyini yükseltecek projeler, eğitim kurumlarının depremlere dayanıklılığı, okullaşma oranlarının yükseltilmesi, çağın gereklerine uygun yeni okulların yapılması, eğitimde teknoloji kullanım düzeyinin yükseltilmesi sağlanacaktır. Sağlık Hizmetlerinde; Koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi, bu amaçla sağlık ocaklarının arttırılması, mevcut sağlık ocaklarının fiziki alt yapılarının iyileştirilmesi, tıbbi donanım yönünden güçlendirilmesi, mobil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, hastanelerin modernizasyonu, Sağlık hizmetlerini etkili, kaliteli verimli kılacak her türlü uygulama projesi, teknoloji düzeyini arttıracak araç-gereç ve donanım alımları, desteklenecektir. Sosyal Hizmetlerde; Sosyal hizmetler toplumun her kesimini kapsayan bir hizmet alanı olarak değerlendirilecektir. Başta engelliler, korumaya ve bakıma muhtaç çocuklar, yaşlılar olmak üzere sosyal hizmetlerde fiziki alt yapıyı geliştirecek ve güçlendirecek yatırımlara öncelik tanınacaktır. Gençlik ve Spor Hizmetlerinde; Gençlere ve halka yönelik sportif ve sosyal nitelikli tesislerin geliştirilmesi, alt yapıların iyileştirilmesi, özellikle ilçelerdeki ve beldelerdeki spor tesislerinin arttırılması, gençlik merkezlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi sağlanacaktır. 4

10 Kültür ve Turizm Hizmetlerinde; İl genelinde bulunan bütün somut ve soyut kültür mirasının korunması, onarılması ve değerlendirilmesi, kültür ve turizm potansiyelinin tanıtımına yönelik çalışmalar, kültürel envanter çalışmaları, kültürel nitelikli uygulama projeleri, araştırma-geliştirme projeleri desteklenecektir. Çevre ve Orman Hizmetlerinde; İl merkezi ve ilçelerde ağaçlandırma çalışmaları, çevre ve doğa bilincinin geliştirilmesi, atık su ve katı atık projelerinin geliştirilmesi, çevre düzen planı ve çevre yönetim planının yapılması sağlanacaktır. Tarım Hizmetlerinde; İlin bitkisel ve hayvansal üretiminde topyekûn verim artışı ve ürün çeşitliliği artışı sağlayacak tarımsal projeler, tarımsal potansiyelin tespiti ve tanıtımına yönelik çalışmalar, tarım sektörü ile ilgili araştırma geliştirme projeleri yapılacaktır. Kırsal Altyapı Projelerinde; kırsal alanda nüfus büyüklükleri, arazi koşulları ve tarımsal üretim kapasiteleri vb kriterlere uygun olarak yatırım planlaması yapılacaktır. Köy yollarında karayolu ağı ile uyumlu olarak oluşturulacak kırsal kara yolu ağı öncelilerine göre yeni asfalt yapımı, mevcutların onarımı, tüm yerleşim yerlerinde kapalı şebeke yapımı, tarımsal sulama çalışmaları, kanalizasyon yapımı, kırsal alanda düzenli yerleşmeye ve toplulaştırmayı sağlayacak yatırımlara öncellik verilecektir. Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti Programı Kapsamında; Kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik projelere öncelik verilecektir. Bu konudaki kamu kuruluşlarındaki fiziki düzenlemeleri, teknolojik alt yapı geliştirme çalışmalarını içeren yatırımlar yapılacaktır. Bilgi Teknolojisi ve ARGE Yatırımlarında; Bilgi toplumuna geçiş sürecinin hızlandırılması ekonomide etkinliğin ve verimliliğin arttırılması ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik yapının oluşturulmasını sağlamak üzere bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımlarına öncelik verilecektir. İstihdamın Geliştirilmesinde; Kırsal ve kentsel alanların üretim gücünü ve düzeyini arttıracak nitelikteki projeler, kırsal ve kentsel alanda iş gücünün eğitilmesi, işe kavuşturulması, el sanatlarının teşvikine yönelik projeler desteklenecektir. Afetlere Hazırlıklı Olunması Kapsamında; İl genelinde her türlü afete karşı direnci arttırmak, hazır olunmasını sağlamak, müdahale ve iyileştirme çalışmalarının etkinliğini sağlamaya yönelik projeler desteklenecektir. Diğer Yatırımlar Kapsamında; Yukarıda belirlenen sektörsel öncelikler dışında ilin genel güvenlik ve esenliğini ilgilendiren projeler desteklenecektir. 5

11 Temel Amaçlarımız ve Önceliklerimiz Eğitim altyapısını tamamlamak, eğitimin tüm alanlarında kaliteyi artırmak ve eğitim ihtiyacı olan her bireye ulaşmak, Sivas ta yaşayan her bireye eşit, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak, Sosyal Hizmet kapsamına giren bütün bireylere sürekli ve kalıcı şekilde hizmet vermek ve bu alandaki fiziki altyapı ihtiyacını gidermek, Merkez ve ilçelerde spor faaliyetlerinin altyapısını tamamlayarak mevcut spor tesislerini korumak ve geliştirmek, Kültür kenti kimliği kazandırılması için tarihi eserlere ve tüm kültürel mirasa sahip çıkılarak, Sivas ı bir kültür ve kongre merkezi yapmak, Sivas ı doğal varlıkların korunduğu ve geliştirildiği, ağaçlandırılabilecek tüm alanların ağaçlandırıldığı Yeşil Bir Sivas kimliğine kavuşturmak, Bütün köyler ve bu köylerde yaşayan insanları üretici hale getirmek, tarımsal üretimi artırmak ve tarımsal altyapıyı geliştirmek, Kırsal alandaki bütün yerleşim birimlerini çağın gerektirdiği medeni yaşam şartlarına kavuşturmak, Çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak, Teknoloji kullanma kapasitesini artırmak ve teknolojiyi geliştirmek, İstihdamı artırmak, Sivas ı yatırım yapılan cazibe merkezi haline getirmek, Kentsel alanlarda çağdaş ve yaşanabilir yeni alanlar oluşturmak, Afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak Sivas İl Özel İdaresinin temel amaçlarıdır. 6

12 C- İL GENEL MECLİSİ FAALİYETLERİ İl Genel Meclisince 2010 yılı içerisinde, tatil ayı hariç her ay toplantı yapılmış ve bu toplantılarda 69 birleşim gerçekleştirilmiştir. Bu birleşimlerde, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer kanunlarla İl Özel İdarelerine verilen görev, yetki, sorumluluk çerçevesinde toplam 206 adet karar alınmıştır. Bunlardan 129 u kurum teklifi ve 67 si İl Genel Meclisi üyelerince verilen önergelere istinaden, 10 u ise yasa ve yönetmeliklerde öngörülen komisyon teşkili ve üye seçimlerine ilişkin olarak alınan kararlardır. ALINAN KARARLARIN HİZMET BİRİMLERİ İTİBARİYLE DAĞILIMI 1- Genel Hizmetler (Mali Hiz., İnsan Kaynakları, Komisyon Teşkili ve üyelikler) Eğitim, Kültür, Turizm, Spor ve Sağlık Hizmetleri Emlak, İmar ve Ruhsat Hizmetleri Kırsal Altyapı Hizmetleri (Yol, Su, Kanalizasyon) Tarımsal Hizmetler AB ve ORAN Projeleri Mahalli İdareler 11 Toplam 206 ALINAN KARARLARIN HİZMET BİRİMLERİ İTİBARİYLE DAĞILIMI Seri GENEL HİZMETLER EĞİTİM KÜLTÜR EMLAK RUHSAT KIRSAL ALTYAPI TARIMSAL PROJELER MAH. İDARE 7

13 YILLAR İTİBARİYLE İL GENEL MECLİSİNCE ALINAN KARARLAR 2010 YILI YILI YILI 2007 YILI Seri 1 İL ENCÜMENİ İl Encümenince, tarihleri arasında 37 toplantı yapılmış ve bu toplantılarda İl Özel İdaresi görev yetki alanına giren konularda ve İl Genel Meclisi kararları doğrultusunda 253 adet Karar alınmıştır. Ayrıca 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kalan Su kiralanması, Taşınmaz mal kira ve Kum Ocağı İşletme Ruhsatı konularında 24 adet ihale yapılmıştır. YILLAR İTİBARİYLE İL ENCÜMENİNCE ALINAN KARALAR 2010 YILI YILI YILI YILI Seri 1 8

14 HALKLA İLİŞKİLER (BİMER) BÜROSU Başbakanlık İletişim Merkezi ( BİMER ) aracılığı ile Internet üzerinden İdaremize 2010 yılında çeşitli konularda 222 başvuru yapılmış, bazı başvurular 1 den fazla talep içerdiğinden toplam 246 olmuştur ve bu başvuruların tamamı elektronik ortamda cevaplandırılmıştır. BAŞVURULARIN HİZMET BİRİMLERİ İTİBARİYLE DAĞILIMI YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 106 KANALİZASYON HİZMETLERİ 23 İÇMESUYU HİZMETLERİ 27 SULAMA HİZMETLERİ 12 RUHSAT 14 TARIMSAL HİZMETLERİ 10 GENEL HİZMETLER 54 Genel Hizmetler (Mali konular, insan kaynakları, doktora tezi, teknik destek, ihale, kira, ağaçlandırma, taşıma ücreti, trafik levhaları, şikayet v.b) D- İL ÖZEL İDARE BİLGİLERİ 1-Organizasyon Şeması: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 5286 sayılı kanunla kaldırılarak 5302 sayılı kanunla görev ve sorumluluklarının tarihinden itibaren İl Özel İdaresine devredilmesinden sonra Sivas İl Özel İdaresi bünyesinde yeniden yapılanma çalışmaları yapılmış ve Sivas İl Özel İdaresi, norm kadro ilke ve esaslarına uygun olarak, en son İl Genel Meclisinin tarih ve 66 sayılı kararı, ayrıca tarih ve 84 sayılı kararı ile örgütsel yapıda yeniden teşkilatlanarak 1 adet Genel Sekreter, 2 adet Genel Sekreter Yardımcısı, 14 adet Birim Müdürü, 16 İlçe Özel İdare Müdürü, 1 Hukuk Müşaviri olmak üzere toplam 34 adet yönetici kadrosu ile çalışmalarını yürütmektedir. Teşkilat şeması aşağıda yer almaktadır. 9

15 10

16 2-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Alınan kararların temel ilke, politika, öncelikler ve belirlenen stratejik hedeflere uygunluğu, komisyonlar ve yetkili makamlarca iç ve dış denetimlere tabi tutulmaktadır. 3-Bilişim Sistemi: Sivas İl Özel İdaresinin tüm birimleri yeterli bilgisayar ve teknik donanıma sahip hale getirilmiş, internet bağlantısı yaygınlaştırılarak hizmetlerimizin daha hızlı icrası ile şeffaflık ve katılımcılık ilkesine uygun hizmet verilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca idarenin bilişim sistemi ile harcama birimlerinin bilişim sistemleri aynı sistem içerisinde yer almakta olup gerekli tüm bilgiler bütün birimlerce paylaşılabilmektedir. Sivas İl Özel İdaresi nde il merkezi ve ilçe birimlerinde bilgisayarlı otomasyon sistemine geçilmiş olup, bilişim hizmetleri Bilgi İşlem Müdürlüğü nce yürütülmektedir. Ana Hizmet Binamızda: 136 adet PC, 4 adet Notebook, 52 adet Yazıcı 12 adet Scanner 1 adet Plotter Ek Hizmet Binamızda : 66 adet PC, 1 adet Notebook 38 adet yazıcı 5 adet Scanner, Network ağımızda 1 Omurga Swich ( 24 Portlu Gigabit ) 8 adet Kenar Swich (24 port 10/100) 500G Modem, Zyxell Zywall UTP 70 (Firewall, AntiVirüs IDL ve Content Filter) bulunmaktadır. İlçe Özel İdare Müdürlüklerimizde : 32 adet PC, 16 adet yazıcı 16 adet tarayıcı 16 adet modem adsl mevcuttur. 11

17 Masa Üstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Plotter Kes. Güç Kaynağı Modem ADSL Ana Bina Ek bina İlçe Özel İdare Müdürlükleri TOPLAM İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı yasanın 49.madde 3.fıkra ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak İl Özel İdaresinde istihdam edilen memur, sözleşmeli personel ve işçilerimizin özlük ve sicil işlemleri, aylık ve ödenekleri yasalardan ve toplu-iş sözleşmelerinden doğan mali ve sosyal hakları, personelimizin hizmet içi eğitimleri ve İdaremize talepte bulunan lise ve dengi okul ile yüksekokul ve fakültede okuyan öğrencilerin staj eğitim işlemleri Müdürlüğümüzce yapılmıştır. Personelimizin kıdem tazminatı, arazi tazminatı, yurtiçi geçici görev yollukları ile memur emekli sandığı ve işçi sosyal güvenlik kurumu tahakkukları Müdürlüğümüzce yapılmış olup, ayrıca işçi personelimize toplu-iş sözleşmelerinden doğan farklar nedeniyle de intibakları yapılmıştır. Vali, Vali Yardımcıları, Meclis ve Encümen üyeleri huzur hakları ile İl Genel Meclis üyeleri ve İlimiz merkezinin Muhtar maaşları, komisyon ödenekleri ayrıca hak ettikleri ödeneklerin tahakkuklarının hazırlanması Müdürlüğümüzce yapılmıştır. İdaremizde görev yapan personelin durumlarına göre değişiklik yapılmak üzere İl Genel Meclisine kadro iptal ve ihdaslarımız sunulmuştur. İdaremizde çalışan ve 2010 yılında da çalışacak olan Sözleşmeli personelin Ocak ayında sözleşmeleri yenilenmiştir. 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan memurlarımız için 2 defa Görevde Yükselme, 1 defa Unvan Değişikliği sınavı ile 1 defa Sözleşmeli Personel alımı sınavı ve İdaremiz kontenjan açığı olan Özürlü ve Eski Hükümlü İşçi alımı için 1 defa da işçi sınavı yapılmıştır. İdaremizde çalışan personellerden, ihtiyaca göre birimler arası görevlendirilmeler yapılmıştır. Genel Sekreterliğimizde çalışan personellerin görev gereği muhtelif şehirlere görevlendirilme olurları Müdürlüğümüzce alınmıştır. İşçilerimize yasa gereği yapılması zorunlu olan portör muayeneleri, 6 aylık ve yıllık periyodik muayenelerinin ilgili sağlık birimlerince yaptırılması sağlanmıştır Yılı içerisinde 20 işçi disiplin dosyası İşçi Disiplin Komisyonunda görüşülerek, yürürlükte bulunan toplu-iş sözleşmesi hükümlerine göre karara bağlanmıştır. 12

18 Memurlar için Performans Yönetmeliğimize göre Haziran ve Aralık aylarında performans değerlendirilmeleri yapılarak, ödemeleri tahakkuk ettirilmiştir. Şubat ayında işçi personel için işçi değerlendirme fişleri, aralık ayında ise memur personel için gizli sicil raporlarının doldurulması sağlanarak değerlendirilmeleri yapılmıştır. Sonu 0 ve 5 li yıllarda biten ve bu yıl da alınması gereken Mal Beyanları, İdaremiz memurlarından Şubat ayında alınmış, Müdürlüğümüzce kurulan Mal Beyanı Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenip değerlendirilerek, yönetmelik gereği yerine getirilmiştir. Sivil Savunma Amirliği 2010 yılında faaliyetlerini Müdürlüğümüz bünyesinde sürdürmüş olup, yasa ve yönetmelikler gereği Sivil Savunma Amirliğince yapılması gereken iş ve işlemlerin zamanında yapılması sağlanmıştır. İdaremizde 2010 yılı içerisinde 41 öğrencinin staj yazışmaları Müdürlüğümüzce yapılmış, branşlarına göre ilgili Müdürlüklerde stajlarının yaptırılması sağlanmış ve bu öğrenciler stajlarını başarıyla tamamladıktan sonra staj dosyaları Okullarına gönderilme işlemleri Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir. Birim kayıtımıza gelen ve birim kayıtımızdan çıkan toplam 5883 evraka işlem yapılarak sonuçlandırılması sağlanmıştır. (Birim kayıtımıza girmeyen evraklar hariç. Örn:Maaş bordroları, maaş fişleri, işçi muayene isteği v.b.) 2010 Yılında İdaremize gelen veya çeşitli sebeplerle İdaremizden ayrılan personelin sayısal durumu aşağıda belirtilmiştir. MEMUR : Emekli Vefat Nakil Gelen Nakil Giden Askerlik Nedeniyle Ayrılan : 4 kişi : 1 kişi : 3 kişi : 4 kişi : 1 kişi SÖZLEŞMELİ PERSONEL : Göreve Başlayan Görevden Ayrılan : 3 kişi : 4 kişi İŞÇİ : Emekli : 33 kişi İş Akti fesh : 1 kişi Askerlik nedeniyle ayrılan ve başlayan : 2 Özürlü-Hükümlü İşbaşı : 5 13

19 İdaremizde; 118 personel memur statüsünde, 25 personel sözleşmeli, 712 personel de 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde olmak üzere toplam 855 personel hizmet vermektedir. Hizmet veren personellerin merkez ve ilçelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir. SINIFI MERKEZ İLÇE TOPLAM M E M U R GİH THS SHS 1 1 YHS ŞAHSA BAĞLI KADROLAR 3 3 MEMUR TOPLAMI SÖZLEŞMELİ PERSONEL THS AHS 1 1 SHS SÖZLEŞMELİ PERSONEL TOPLAMI KADROLU İŞÇİ KADROLU İŞÇİ TOPLAMI

20 TARİHLİ DOLU-BOŞ KADRO DURUMU TABLOSU (MEMUR) İLİ KURUMU SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ SIRA NO SINIFI MEVCUT MEMUR KADROSUNUN ÜNVANI UNVAN TOPLAMI D B T 1 G.İ.H. Genel Sekreter G.İ.H. Genel Sekreter Yardımcısı G.İ.H. Hukuk Müşaviri G.İ.H. Bilgi İşlem Müdürü G.İ.H. Destek Hizmetleri Müdürü G.İ.H. Emlak ve İstimlak Müdürü G.İ.H. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü G.İ.H. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü G.İ.H. İşletme ve İştirakler Müdürü G.İ.H. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü G.İ.H. Mali Hizmetler Müdürü G.İ.H. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü G.İ.H. Ruhsat ve Denetim Müdürü G.İ.H. Tarımsal Hizmetler Müdürü G.İ.H. Yatırım ve İnşaat Müdürü G.İ.H. Yazı İşleri Müdürü G.İ.H. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü G.İ.H. İlçe Özel İdare Müdürü G.İ.H. Uzman G.İ.H. Sivil Savunma Uzmanı G.İ.H. Mali Hizmetler Uzmanı G.İ.H. Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı G.İ.H. Şef G.İ.H. Muhasebeci G.İ.H. Programcı G.İ.H. Bilgisayar İşletmeni G.İ.H. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni G.İ.H. Antrenör G.İ.H. Ayniyat Saymanı G.İ.H. Ayniyat Memuru G.İ.H. Ambar Memuru G.İ.H. Memur G.İ.H. Kontrol Memuru G.İ.H. Tahsildar G.İ.H. Veznedar G.İ.H. Şoför

21 SIRA NO SINIFI ÜNVANI UNVAN TOPLAMI D B T 37 T.H. Mühendis T.H. Mühendis (Sözleşmeli) T.H. Mimar T.H. Mimar (Sözleşmeli ) T.H. Şehir Plancısı (Sözleşmeli) T.H. Arkeolog (Sözleşmeli) T.H. Sanat Tarihçisi (Sözleşmeli) T.H. Kimyager T.H. Tekniker T.H. Tekniker (Sözleşmeli) T.H. Teknisyen A.H. Avukat A.H. Avukat(Sözleşmeli) S.H. Tabib (Kurum Tabibi) S.H. Veteriner Hekim S.H. Sağlık Teknikeri S.H. Sağlık Teknikeri(Sözleşmeli) S.H. Veteriner Sağlık Teknikeri(Sözleşmeli) S.H. Veteriner Sağlık Teknisyeni S.H. Hemşire S.H. Sağlık Memuru Y.H. Aşçı Y.H. Bekçi Y.H. Bahçıvan Y.H. Dağıtıcı Y.H. Hizmetli Y.H. Kaloriferci G.İ.H Şahsa Bağlı Kadro 3 3 KURUM TOPLAMI İl Özel İdaresi Fiziki Kaynakları 5.1. Sivas İl Özel İdaresine Ait Gayrimenkuller MERKEZ : 1- Vali Konağı, 2- Özel İdare Hizmet Kompleksi, 3- Özel İdare Eski Hizmet Binası, 4- Mülga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü Binası, 5- Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Binası, 16

22 6- Bakımevleri 7- Büz İmalat Atölyesi 8- Asfalt Depolama Tesisi 9- Dinamit Deposu 10- Lojmanlar, 11- Mevlana Caddesinde 8 adet dükkan, 12- Özel İdare Eski Hizmet Binası altında 5 adet dükkan, 13- Katlı Otopark, 14- Katlı Otopark 1. Bodrum katında 20 adet dükkan, 15- Toptancı Sebze Hali İçerisinde Soğuk Hava Deposu, 16- Kömür Tevzii Tesisleri, 17- Spor Kompleksi, 18- Fuar Alanda Bulunan Spor Kompleksi 19- Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Tesisleri, 20- İnönü Konağı, 21- Balıklı Kaplıca, 22- Sıcak Çermik, 23- Ankara da Sivas Erkek Öğrenci Yurdu, 24- Ankara da Sivas-Sinop Kız Öğrenci Yurdu 25- Arsa ve Tarlalar 26- Halı Okulları 27- İlçeler 1- VALİ KONAĞI: Akdeğirmen Mahallesinde bulunan ve Orman Genel Müdürlüğünden satın alınan 14 dönümlük taşınmazın 13 dönümünün içerisine yapılan Vali Konağı; 1982 yılında yapımına başlanılmış ve 1985 yılında tamamlanarak hizmete girmiştir. Konak yaklaşık 500 m² üzerine iki katlı olarak inşa edilmiştir. 2- ÖZEL İDARE HİZMET KOMPLEKSİ: Akdeğirmen Mahallesi Vali Konağı karşısında bulunan Özel İdare Hizmet Kompleksi, Orman Genel Müdürlüğünden alınmış ve 8854 m² taşınmazın içerisine yapılmıştır. Binanın inşaatına 1995 yılında başlanılmış ve 1997 yılı sonlarında tamamlanmıştır. 17

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

T.C. Muş İl Özel İdaresi

T.C. Muş İl Özel İdaresi T.C. Muş İl Özel İdaresi SUNUŞ Vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, karar organı İl Genel Meclis Üyeleri vatandaşlar tarafından seçilen, idari ve mali

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2014 www.kartepe.bel.tr T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks:

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2007 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Nisan 2008 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, Bir çalışma yılını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Belediye

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ. 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ. 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mart 2013 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU 4 KOCASİNAN BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ İSİM LİSTESİ 6 I. GENEL BİLGİLER 9

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI Ş AHİNBE BELEDİYESİ Y 2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 3 4 AHMET DAVUTOĞLU

Detaylı

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 1E 1 Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 2 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı 3 Recep Tayyib Erdoğan Başbakan 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri ve Hemşehrilerim; Gebze halkını mutlu etmek

Detaylı

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr Ekim 2013 www.cekmekoy.bel.tr 2 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, 2014 Yılı Performans Programı ve 2014 Mali Yıl Bütçesi Tasarılarının görüşüleceği meclis toplantısına hoş geldiniz. Stratejik Planlama yaklaşımı

Detaylı