STRATEJİK PLAN İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK PLAN 2013-2017. İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr"

Transkript

1 STRATEJİK PLAN İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.

2 SUNUŞ

3 Osman AKGÜL İSTAÇ Genel Müdürü Gerek kamu ve gerekse özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin başarısı, yönetimdeki başarısıyla doğru orantılıdır. Gelecek yönelimli, yetkileri paylaşan, değişen koşullara duyarlılık gösteren, risk alabilen, iletişim kanalları açık, ekip çalışmasına önem veren, tüm kaynaklarını en iyi şekilde kullanan, esnek ve hızlı karar alabilen şirketler, bu yönetim yaklaşımları ile farklılaşmaktadır. Tüm bu yönetim yaklaşımlarının bütünsellik içerisinde ele alındığı disiplin, Stratejik Yönetim olarak tanımlanmaktadır. İSTAÇ, stratejik yönetime geçiş inisiyatiflerini 2005 yılında başlatmış ve yıllar içerisinde olgunlaştırmıştır. Bu süreçte son olarak oluşturulan Stratejik Planı kapsamlı, katılımcı ve titiz bir çalışmanın ürünü olmuştur. Hazırlanan Stratejik Plan ile kaynakların amaç ve hedefler doğrultusunda kullanılabilmesi, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin yönetim pratiğine dönüşmesi ve kurumsal performans ölçümüne rehberlik etmesi amaçlanmaktadır. Gelecek rotasını; çevre yönetimine bütünsel yaklaşımla özgün çözüm üretme ve alanında otorite kuruluş olma şeklinde belirleyen İSTAÇ, önümüzdeki beş yılın amaç, hedef ve faaliyetlerini bu temel çerçeve içerisinde kurgulamıştır. Belirlediğimiz rotaya doğru ilerlerken çalışanlarımızla paylaştığımız değerlerimizi kritik başarı faktörü olarak görmekteyiz. Planın hazırlanmasında değerli katkılarını ve deneyimlerini esirgemeyen tüm yöneticilerimize ve çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım. Osman AKGÜL Genel Müdür

4 İÇERİK Kuruluş Hakkında Stratejik Planlama Süreci SAYFA 7 25 Durum Analizi GZFT Analizi Dış Çevre Analizi Dış Paydaş Analizi İç Paydaş Analizi Strateji Tasarımı Stratejik Uygulama

5 TABLOLAR Tablo 1-Pay Dağılımı Tablo 2-Üst Yönetici Dağılımı Tablo 3-Gelir Tablosu Tablo 4-Bölgesel Temelli Atık Dağılım Oranları ve Üretim Miktarları Tablo 5-Ülke Geliri-Toplama, Bertaraf Maliyet İlişkisi Tablo 6-Bertaraf Yönetimi ve Miktar İlişkisi Tablo 7-Belediye Atık Göstergeleri Tablo 8-Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri Tablo 9-Müşteri Memnuniyet Ölçümü Sonuçları Tablo 10-Çalışan Memnuniyet Ölçümü Sonuçları Tablo 11-Kaynak Kullanımı SAYFA ŞEKİLLER Şekil 1-Organizasyon Yapısı Şekil 2-Öğrenim Düzeyi Şekil 3-Kadro Bazlı Personel Dağılımı Şekil 4-Net Satışlar Şekil 5-Satışlardaki Büyüme Şekil 6-Satışların Maliyeti Şekil 7-Stratejik Yönetim Modeli Şekil 8-Hedef Yapı Şekil 9-GZFT Stratejileri Şekil 10-Strateji Tasarım Adımları Şekil 11-Uygulama ve Performans Programı Şekil 12-Performans Programı Bütçe İlişkisi Şekil 13-Stratejik Plan Durum Analizi SAYFA

6 STRATEJİK PLAN

7 KURULUŞ HAKKINDA İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ A.Ş) yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin Katı Atık Projesi kapsamında evsel atıkların düzenli olarak depolanması ve bertarafı, tıbbi atıkların taşınması ve yakılması ile çevre sağlığı için her türlü ağaç, fide ve çiçek temini, bunların dikimi ve bakımı gibi faaliyetleri yürütmesi, bunlar için gerekli tesislerin kurulması ve işletmeye alınması amacıyla kurulmuştur. Şirketin pay sahipleri ve dağılımı Tablo 1 de gösterilmiştir: Tablo 1-Pay Dağılımı KURUMSAL YAPI Pay Sahibinin Ünvanı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Payların Toplam İtibar Değeri İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ULAŞIM SAN. VE TİC. A.Ş İSTANBUL AĞAÇ VE PEYSAJ A.Ş İSFALT İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş Faaliyet gösterdiği hizmet alanları ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir: Ana Arter Temizliği Belediye Atıklarının Düzenli Depolanması Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Endüstriyel Atık Yönetimi Kıyı ve Deniz Yüzeyi Temizliği Tıbbi Atık Toplama ve Bertaraf Çöp Gazından Enerji Üretimi Gemi Kaynaklı Atıkları Toplama ve Arıtma Geri Kazanım ve Kompost Üretimi Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri Geri Kazanım ve Kompost Üretimi Çevre Kontrol Merkezi 7 Yürütmekte olduğu faaliyetler ile ilgili olarak tabi olduğu yasal mevzuatlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır: Büyükşehir Belediye Kanunu Kamu İhale Kanunu Türk Ticaret Kanunu Borçlar Kanunu Çevre Kanunu Sayıştay Kanunu Elektrik Piyasası Kanunu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İş Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Vergi Mevzuatı

8 KURULUŞ HAKKINDA ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI YAPISI İSTAÇ Yönetim Kurulu;1 Başkan ve 18 üyeden oluşmaktadır. Kuruluşun Genel Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesidir. Şirket üst düzey yönetimi ise Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürlerden oluşmaktadır. Üst düzey yönetim aynı zamanda Strateji Belirleme Kurulu nun üyesidir. Üst düzey yöneticilerin dağılımı Tablo 2 de gösterilmiştir: Tablo 2-Üst Yönetici Dağılımı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Müdür Sayısı İSTAÇ organizasyon yapısı; Genel Müdüre bağlı, Saha Hizmetleri, Teknik ve İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılıkları ve onlara bağlı Müdürlük ve Şefliklerden oluşmaktadır. İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı na bağlı 4 Müdürlük ve bu müdürlüklere bağlı 14 Şeflik Birimi mevcuttur. Saha Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı na bağlı 4 Müdürlük ve bu müdürlüklere bağlı 12 Şeflik Birimi mevcuttur. Teknik Genel Müdür Yardımcılığı na bağlı 2 Müdürlük ve bu müdürlüklere bağlı 10 Şeflik Birimi mevcuttur. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılıkları ve Müdürlükler, Stratejik ve Teknik Yönetim sorumluluğunu, Şeflik Birimleri ise Operasyonel Yönetim sorumluluğunu üstlenmektedir. İSTAÇ Organizasyon Yapısı Şekil 1 de gösterilmiştir:

9 Şekil 1-Organizasyon Yapısı 9

10 KURULUŞ HAKKINDA ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI YAPISI Şekil 2 de yer alan öğrenim düzeyi profiline bakıldığında toplam kadrolu personelin eğitim durumunun %48 i İlköğretim, %21 i ise Üniversite ve Yüksek Lisans mezunudur. %2 %19 %4 %48 %27 10 Şekil 2-Öğrenim Düzeyi İSTAÇ kadrolu personel sayısı 664, toplam unvan sayısı ise 17 dir. Toplam personel sayısının unvan bazında dağılımı Şekil 3 te görülebileceği gibi %36 operatör ve personel, %7 yönetici ve %8 mühendislerden oluşmaktadır. Taşeron personel sayısı 1.674, mevsimlik çalışan sayısı ise 186 olup toplam personel sayısı tür PERSONEL SAYISI ÖZEL KALEM UZMAN FORMEN OPERATOR USTA SORUMLU PERSONEL Şekil 3-Kadro Bazlı Personel Dağılımı

11 KURULUŞ HAKKINDA MALİ YAPI Güçlü bir mali yapıya sahip olan İSTAÇ 2012 mali yılı net faaliyet karı TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki döneme göre satışların büyüme oranı %36,31 olmuştur dönemi için TL olarak bütçelenen gelirler TL olarak gerçekleşmiştir (Bkz. Şekil 4,5,6). Kuruluşun aktiflerini fonlamada % 27,74 oranında yabancı kaynak kullanılmıştır yılında TL olan Öz Kaynaklar 2012 yılı dönem karının eklenmesi ile birlikte TL ye ulaşmıştır yılı karşılaştırmalı Gelir Tablosu aşağıdaki gibidir: Tablo 3-Gelir Tablosu GELİR TABLOSU Brüt Satışlar Satış İndirimleri (-) Net Satışlar Satışların Maliyeti (-) Brüt Satış Karı veya Zararı Faaliyet Giderleri (-) Faaliyet Karı veya Zararı Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) Finansman Giderleri (-) Olağan Kar veya Zarar Olağandışı Gelir ve Karlar Olağandışı Gider ve Zararlar(-) Dönem Karı veya Zararı K.Dönem karı vergi ve yüküm.karşılığı (-) Dönem net karı veya zararı

12 KURULUŞ HAKKINDA MALİ YAPI Şekil 4-Net Satışlar Şekil 5-Satışlardaki Büyüme 350 Şekil 6-Satışların Maliyeti , ,4 12, , , ,4 265,5 229, ,1 64,8 22,8 2,2 Faaliyet Giderleri Net Kar

13 KURULUŞ HAKKINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAPISI ALT YAPI: İSTAÇ bilişim teknolojileri sistem altyapısı aşağıdaki gibidir: Veri Tabanı: SQL İşletim Sistemi: Windows 7,0 Network Bağlantısı: Router Cisco Mevcut Yazılımlar: Office 2013, Muhasebe Programı, İnsan Kaynakları Programı, Autocad, Net cad, Storage: Toplam Kapasite 17 TBYTE (Aktif kullanımda olan 14 TBYTE) Felaket Yönetimi: 6 TBYTE Güvenlik Duvarı: Fortigate 600C Spam Kontrolü: Cisco Iron port Antivirus Program: Forefront Internet Log Yönetimi: Fortigate Analyzer TTVPN Sanal Özel Ağ: Merkezde internet erişiminin olmaması durumunda lokasyonların erişimi sağlanmaktadır. Kullanılan bilişim teknolojileri donanımlarında %80 oranında markalı donanıma geçilmiştir. Bilgi güvenliği amaçlı olarak şifreler 45 günlük aralıklarla yenilenmektedir. İzleme ve kontrol teknolojilerinde 380 sabit, 90 hareketli olmak üzere toplam 470 kamera mevcuttur. Ayrıca araç takip sistemi mevcuttur. 13 INTERNET ERİŞİM KAPASİTESİ: 50 MBit olup 20 MBit Çevre Kontrol merkezine aittir. KULLANICI KAPASİTESİ: 250 lisanslı kullanıcı mevcuttur. Enterprise Edition geçiş yapılmıştır. Autocad programı ile ilgili lisanslı kullanıcı sayısı 20 dir. Ayrıca netcad programı mevcut olup kullanıcı sayısı 4 tür. SUNUCU KAPASİTESİ: Sunucu sayısı toplamda 25 olup 2011 yılında sanallaştırmaya geçilmiştir.

14 KURULUŞ HAKKINDA ANA ARTER TEMİZLİK İSTAÇ Ana Arter Temizlik yapılanması 5 bölge (Edirnekapı, Beşiktaş, Yenibosna Gaziosmanpaşa, Kıraç) Avrupa yakasında, 2 bölge (Ümraniye, Maltepe) Anadolu yakasında olmak üzere 7 bölgeden oluşmaktadır. Çalışma vardiyaları yakalara göre farklılık arz etmektedir. Avrupa yakasında , (ara vardiya), , Anadolu yakasında ise , şeklindedir. Hizmetin maliyet hesaplamasında Mekanik süpürme yapılan alan m 2 ile araç başına yapılan yıkama (saat) dikkate alınmaktadır yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) den alınan ihale 17 aylık olup hizmetin kapsamı m 2 temizlik ve saat yıkama Ton Teressubat nakli şeklindedir. İstanbul a daha iyi hizmet verebilme niyetiyle, mekanik süpürme yapılan alanlar İBB ile yapılan sözleşmede taahhüt edilen alanın üstüne çıkmaktadır. 14 Teknik donanımların çalışma performansı, Makine Bakım birimi, yakıt gereksinimleri ve diğer maaliyetler Muhasebe Müdürlüğü, personelin yönetimi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, hizmet alım ihaleleri (Nakliye, personel hizmet alımı, elle süpürme) Ticaret Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde yürütülmektedir. İBB Programına göre İstanbul geneli günlük olarak m 2 ana arter temizliği yapılmaktadır.

15 KURULUŞ HAKKINDA BELEDİYE ATIKLARININ DÜZENLİ DEPOLANMASI KÖMÜRCÜODA Anadolu yakası İlçe Belediyeleri tarafından toplanan belediye atıkları aktarma istasyonlarında toplanarak düzenli depolama alanına getirilmektedir. Düzenli depolama için 233 hektarlık izinli alanın 62 hektarlık alanı çöp ve arıtma çamuru bertarafında kullanılarak kapatılmıştır. Fiili durumda 8,5 hektarlık alanda döküm devam etmektedir. Düzenli depolama alanlarının zemini; kil, geomembran ve geotekstil tabakalardan oluşmaktadır. Kapatılan sahalarda yüzeysel yeşillendirme yapılmaktadır. Düzenli depolama alanına gelen belediye atığı miktarı yaklaşık ton/gün dür. 15 ÇÖP SIZINTI SUYU ARITMA Düzenli depolama alanında depolanan çöplerden oluşan çöp sızıntı suyu, ön çöktürme membran biyoreaktör, nanofiltrasyon ünitesi ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşan nihai arıtma tesisleri ile arıtılmaktadır. Arıtılan çöp sızıntı suyu, dere deşarj kriterlerine uygun hale getirilerek dereye deşarj edilmektedir. Arıtma tesislerinde, ileri bir teknoloji olan SCADA sistemi kullanılmaktadır. Maksimum kapasite m 3 /gün olup fiili durumda çöpten gelen sızıntı suyu ortalama 1500 m 3 /gün dür.

16 KURULUŞ HAKKINDA BELEDİYE ATIKLARININ DÜZENLİ DEPOLANMASI-ODAYERİ Avrupa yakası İlçe Belediyeleri tarafından toplanan belediye atıkları, aktarma istasyonlarında toplanarak düzenli depolama alanına getirilmektedir. Atıklardan çıkan çöp gazı elektrik üretim tesisinde enerjiye dönüştürülmektedir. Bugüne kadar 148 hektarlık düzenli depolama alanı kullanılmış, 136 hektar kapatılmış ve 12 alanda çalışma devam etmektedir. Ayrıca 152 hektar alana düzenli depolama yapılması öngörülmektedir. Düzenli depolama alanına gelen katı atık miktarı ton/gün arasında değişmektedir. ÇÖP SIZINTI SUYU ARITMA 16 Sızıntı suyu arıtması teknolojik anlamda; fiziksel arıtma, biyolojik arıtma ve ileri fiziksel arıtma aşamalarından oluşmaktadır. İdeal deşarj için ileri fiziksel arıtma yapmak gerekmektedir. Arıtmanın performansını belirleyen aşama biyolojik arıtmadır. Arıtma tesisinde bioreaktör sıcaklığını artırmaya yönelik teknik iyileştirme ile biyolojik arıtma performansının kış aylarında artırılması öngörülmektedir. Mevcut durumda çöp sızıntı suyunu deşarj standartlarına uygun hale getirilerek İSKİ atık su kanalına deşarj edilmektedir m 2 /gün çöpten gelen sızıntı suyu %75 kapasite ile arıtılmaktadır. Kaynağında ayrıştırma uygulaması tam olarak hayata geçmediğinden, düzenli depolama Sahlarında oluşan çöp sızıntı suyu kirlilik düzeyi, AB normlarının üstündedir. ÇEVRE LABORATUVARI ISO kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 170 parametreden akredite olan Çevre Laboratuvarında atık su, tehlikeli atık ve arıtma çamuru, kompost, toprak ve katı atık analizleri yapılmaktadır. Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi alınmııştır. Çevre Laboratuvarında, şirket faaliyetlerinden kaynaklanan işlemlere yönelik analizler yapıldığı gibi kuruluş dışına da hizmet verilmektedir.

17 KURULUŞ HAKKINDA ENDÜSTİYEL ATIK YÖNETİMİ-KÖMÜRCÜODA Atıkların düzenli depolanması üç farklı sahada yapılmaktadır. Bunlar; 1.SINIF SAHA-Tehlikeli atıkların depolandığı sahadır. İSTAÇ bünyesinde bu saha Kömürcüoda endüstriyel atık sahasıdır. 2.SINIF SAHA-Tehlikesiz atıkların depolandığı sahadır. Bunlara yönetmelikteki ifade ile belediye atıkları denilir. İSTAÇ bünyesinde ODAYERİ ve KÖMÜRCÜODA tesislerinde düzenli depolama alanlarında evsel atıklar depolanmaktadır. 3.SINIF SAHA- Inert atıklar Endüstriyel atık tesisleri (1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi ve Tehlikeli Atık Ara Depolama Tesisi) 2010 yılında faaliyete geçmiştir. Hedef müşteri kitlesi ara depolama faaliyetlerinde KOBİ lerdir. Endüstriyel atık düzenli depolama sahasına sahip 3 kuruluş; İSTAÇ, İZAYDAŞ ve SÜREKO dur. Kayıt dışı atığın önlenmesi amacıyla atıkların kodlama uygulaması Ocak 2011 de yürürlüğe girmiştir. Müşteriden kod bazında gelen tehlikeli atıklar aşağıdaki yöntemlere göre değerlendirilir: Gelen atık, düzenli depolama alanında bertaraf edilebilir. Gelen atık, geri kazanılabilir. Gelen atık, yakılmak üzere lisanslı tehlikeli atık yakma tesisleri olan İZAYDAŞ veya PETKİM e gönderilir. 17 Değerlendirmeler atık kütle balansı tablosunda izlenmektedir. Tehlikeli atıkların 1.sınıf sahada bertaraf maliyetinin yüksek olması nedeniyle kuruluşlar bu maliyete katlanmaktan kaçınmaktadırlar. Bu nedenle ton fiyatı 5-10 TL den özel hafriyat sahalarına tehlikeli atıklar dökülmekte ya da çevreye bırakılmaktadır. Kuruluşları denetleme yetkisi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyelere verilmiştir. Ara depolamaya alınan atık miktarının son yıllardaki gelişim trendi aşağıdaki gibidir: ton ton ton Endüstriyel Atık ile ilgili planlanan başlıca yatırımlar şunlardır: Atıkların bertaraf tesislerine gönderilmek üzere uygun hale getirilmesi, kalorifik değer dengelemesinin yapılması ve böylelikle bertaraf maliyetlerinin azaltılması amacıyla 2013 yılında Elleçleme Tesisinin devreye alınması planlanmaktadır. Yhağ su ayırma amaçlı olarak Tank çiftliği projesinin 2013 yılında devreye alınması planlanmaktadır. Düzenli depolanması gereken ancak yönetmelikteki limit değerlere uymayan atıklara ön işlem uygulanmasını sağlayacak Solidifikasyon/Stabilizasyon Tesisinin 2013 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Bu tesis maliyet azaltmaya değil müşteri kazanmaya yönelik bir yatırım olarak görülmektedir m 3 endüstriyel atık depolama alanı mevcut olmakla birlikte depolanan alan fiili durumda yaklaşık m 3 tür.

18 KURULUŞ HAKKINDA KIYI VE DENİZ YÜZEYİ TEMİZLİĞİ 18 Kıyı ve Deniz Yüzeyi Temizlik hizmeti kapsamında 515 km Sahil şeridinin ve İskelelerin temizliği 5+1 temizlik personelinden oluşan 24 mobil ekip ile 7 gün boyunca saatleri arasında hazırlanan plan doğrultusunda yürütülmektedir. Kıyı temizlik hizmeti kapsamında; iskele yolları, bariyer önleri, dere ağzı ve dere yatakları yer almaktadır. Temizlik esnasında ambalajlar ayrıştırılarak mavi poşetlere konulmakta ve geri dönüşüm firmalarına teslim edilmektedir. Diğer toplanan atıklar ise siyah poşetlere konularak bertaraf edilmektedir. Yürütülen temizlik faaliyetleri ile ilgili günlük kayıt tutulmaktadır. Kıyı Temizlik Şefliği Avrupa yakasında Küçükçekmece ve Alibeyköy olmak üzere iki lokasyon mevcuttur. Anadolu yakasında ise Kıyı Temizlik Şefliği olarak sadece Selimiye lokasyonu mevcuttur. Deniz yüzeyi temizliğinde taşeron firmalara ait 8 tekne kullanılmaktadır. İstanbul un iki yakasında deniz kirliliğinin yoğun olduğu tüm noktalarda katı atıkların temizliği bu tekneler ile yapılmaktadır. Bunların haricinde İBB tarafından tahsis edilen ve sadece çevre denetimlerinde kullanılan 2 adet tekne daha bulunmaktadır. Yaz dönemlerinde 5 ay süre ile 11 ekip oluşturularak plajlara yönelik temizlik yapılmaktadır. Plajlara yönelik temizlik hizmeti taşeron personel tarafından yürütülmektedir. Kıyı temizliği ve deniz yüzey temizliği yanında kıyı temizliğinin yan kolu olan dip tarama çalışmaları yürütülmektedir.

19 KURULUŞ HAKKINDA TIBBİ ATIK TOPLAMA VE BERTARAF Günlük toplanan tıbbi atık miktarı ton arasındadır. Buna ilaveten ilçelerden de günde 9 ton tıbbi atık gelmektedir. Yıllık olarak ele aldığımızda ilçelerle birlikte toplanan tıbbi atık miktarı tondur. İstanbul genelinde 20 yatak ve üstü tüm sağlık kuruluşlarının tıbbi atıkları İSTAÇ tarafından toplanmaktadır. Mevcut durumda İSTAÇ yaklaşık 253 sağlık kuruluşuna hizmet vermektedir. Belirtilen yatak kapasitesine ulaşan sağlık kuruluşları Atık Yönetim Müdürlüğü ne müracaat etmek zorundadır. Belirtilen yatak kapasitesinin altındaki sağlık kuruluşlarından tıbbi atıkların toplanması ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır. Tıbbi atık toplamaya yönelik kıstas İstanbul da yatak sayısına göre belirlenirken diğer şehirlerde atık kg hesabına göre yapılmaktadır. Tıbbi atık toplama programı 6 aylık programlar halinde hazırlanmakta ve bölgeler bazında detaylandırılmaktadır. İSTAÇ tıbbi atık toplamada hem Avrupa yakası hem de Anadolu yakasına hizmet veren 18 araçlık bir filoya sahiptir. Bu araç filosunda yer alan 3 araç İstanbul Büyükşehir Belediyesi nden kiralanmıştır. Toplanan tıbbi atıkların tonu, 24 ton/gün kapasiteli yakma tesisinde, kalanı ise strelizasyon ünitesinde bertaraf edilmektedir. Son yıllarda artan kapasite gereksinimlerinden hareketle yatırımına gidilen strelizasyon ünitesi 2013 yılında devreye alınmıştır. Bu ünitenin kapasitesinin yaklaşık 80 ton/gün olması öngörülmektedir. 19 Tıbbi Atıkların Kontrolü ve Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik gereği çıkan kül miktarı yakılan toplam tıbbi atık değerinin %20 olması gerekmektedir. Fiili durumda %16 düzeyinde olup sonuçlar rapor halinde sunulmaktadır. Kül, Endüstriyel Atık Birimi tarafından düzenli depolama yöntemiyle bertaraf edilmektedir.

20 KURULUŞ HAKKINDA ÇÖP GAZINDAN ENERJİ ÜRETİMİ 20 Vahşi depolama yapılan Hasdal çöp alanı kapatıldıktan sonra sahada biriken çöp gazından enerji üretimi amacıyla Enerji Üretim Tesisi 2002 yılında devreye alınmıştır yılında tesise Otoprodüktör Lisansı alınmış, 2013 yılında ise yılında lisans yenilemesi yapılarak üretici lisansının alınması için gerekli girişimler başlatılmıştır. Tesise yönelik lisans yenileme işlemleri EPDK kanalıyla yürütülmektedir. Yeni lisanslama faaliyetiyle birlikte şirket ana sözleşmesine elektrik üretmek ve satmak, maddesi ilave edilecektir. Tesis, öncelikli olarak gaz bertaraf etmek amacı ile kurulmuş olmak ile birlikte enerji de üretilmektedir. Enerji üretimi gaz zenginliğine bağlıdır. Dolayısıyla tesiste çöp gazı rezervinin giderek azalması nedeniyle enerji üreten gaz motorlarının gaz zenginliği olan alana kaydırılması gerekmektedir. Günlük enerji üretimi ile enerji tüketimine yönelik PMUM ekranı üzerinden mahsuplaşma işlemleri yapılmaktadır. Günlük 4-5 MW elektrik üretimi yapılmakta, bu değer saatte 500 KWh karşılık gelmektedir. Tesisin kuruluşunda her biri 1 MW 4 adet enerji üreten gaz motoru bulunmaktadır. Enerji Yönetim Şefliği bünyesinde enerji üretimi, enerji ticareti ve enerji verimliliği faaliyetleri yürütülmektedir tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereği İSTAÇ enerji yönetim sistemini TS ISO Enerji Yönetim Sistemi ne uygun şekilde oluşturmak zorundadır. Bu yapının kurulması, şirket bünyesinde enerji yöneticisinin bulunmasını gerektirmektedir. İSTAÇ bünyesinde 4 enerji yöneticisi mevcuttur.

21 KURULUŞ HAKKINDA GEMİ KAYNAKLI ATIKLARIN TOPLANMASI Boğaz geçişini kullanan, il sınırları içerisinde faaliyet gösteren veya bekleme yapan tüm deniz araçlarının oluşturduğu atıklar İSTAÇ tarafından uluslararası mevzuata uygun şekilde toplanarak bertaraf edilmektedir. Gemiler atık toplatma taleplerini, yönetmelik gereği 24 saat öncesinden bildirmektedir. Fiyatlar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Gemi atıklarının arıtılmasına yönelik, Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi 2005 yılında faaliyete geçmiştir. Gemi kaynaklı atıkların toplanması ile ilgili kapsam MARPOL 73 ve 78 maddelerinde yer alan Ek1-Sintine, Slaç, Slop, Kirli Balast Ek-4 Pis Su ve Ek-5 Çöp ile sınırlandırılmıştır. Gemi kaynaklı atıkların toplanması 9 gemi ile sağlanmaktadır. Gemiler, Pendik ve Yenikapı bölgesinde bulunmaktadır. Her gemide 7/24 saat hizmet veren atık alım sorumluları bulunmaktadır. Atık alımları ile ilgili planlama atık alım çizelgesi ile yapılmaktadır. Haydarpaşa Atık Kabul Tesisine gelen gemi kaynaklı atıklar dinlendirme tankına alınmakta, dinlendirme süresi arttıkça artıma verimi artmaktadır. 21 Arıtılan su, İSKİ Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği nde belirtilen parametrelere uygun şekilde İSKİ kanalına deşarj edilmektedir. İSKİ belli aralıklarla numuneler alarak bu değerleri kontrol etmektedir. Çıkan sulu yağlar geri kazanılmak üzere İstanbul Enerji ye verilmektedir. Tuzla Atık Kabul Tesisi Uygulama Projeleri ve Teknik Şartnameleri Hazırlama İşi kapsamında Tuzlada kurulacak tesis için şartname İSTAÇ tarafından hazırlanmıştır. Kurulacak bu tesisin kapasitesinin m 3 olması öngörülmektedir. Haydarpaşa Atık Kabul Tesisinde bulunan tank sayısı 9 adet olup kapasitesi m 3 tür. Arıtma bölümünün kapasitesi ise saatte 40 m 3 tür.

22 KURULUŞ HAKKINDA GERİ KAZANIM VE KOMPOST TESİSİ 22 Tesise gelen karışık belediye atıklarının organik kısmından kompost üretimi yapılmaktadır. Organik olmayan kısmının içinde geri kazanılabilir atıklar ayrıştırılarak geri dönüşümü sağlanmaktadır. Geri dönüştürülemeyen plastik türevli atıklardan da Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretilmektedir. Tesisin günlük kurulu kapasitesi tondur. Yıllık kütle denge tablosu ile tesise giren atık miktarının geri dönüşüm ve geri kazanım miktarları takip edilmektedir. 15 mm lik elekten geçen kompost, tesisin şu andaki kompost kalitesini temsil etmektedir. 15 mm üzeri kaba kompost ise düzenli depolama sahasına örtü toprağı olarak kullanılmak üzere gönderilmektedir yılında 0-15 mm lik kompostun 5 mm lik elekten geçirilerek daha nitelikli kompost elde edilerek satışı öngörülmektedir. Kompost tesisine getirilecek olan dal budak atıkları karışık belediye atıkları ile birlikte işlenerek kompost elde edilmesi ile ürün niteliğine katkı sağlanmaktadır. Yeşil atıklardan, m 2 lik alanda gerekli altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra 0-5 mm lik nitelikli kompost üretimi ve satışı planlanmaktadır. ATY Ünitesinin günlük kapasitesi 25 ton olmakla birlikte ilave yatırımla 96 ton a çıkarılması planlanmaktadır. Yatırımın yaklaşık tutarı TL olup 2012 yatırım bütçesine ilave edilmiştir. Kaloforik değeri yüksek olan bu ürün çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılmaktadır.

23 KURULUŞ HAKKINDA HAFRİYAT TOPRAĞININ DEPOLANMASI VE İNŞAAT YIKINTI ATIKLARININ GERİ KAZANIMI HAFRİYAT TOPRAĞININ DÜZENLİ DEPOLANMASI İSTAÇ, İstanbul daki hafriyat toprağının kontrolsüz dökülmesini ve bu nedenle yaşanacak çevre ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla eski maden ve taş ocağı gibi alanları hafriyat döküm sahası olarak değerlendirmektedir. Yıllık ton hafriyat toprağı depolanmaktadır. Yeni depolama alanları bulmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Yeni yapılanma ile birlikte hafriyat sahalarının tespiti, fizibilitesinin yapılması, sahanın açılması ile ilgili prosedürlerin yerine getirilmesi, kot ve sınır takibi ile ilgili sistemsel denetimler Hafriyat Atıkları Planlama ve Yönetim Şefliğine, sahanın açıldıktan sonra depolama faaliyetleri Hafriyat Sahaları İşletme Şefliğine aktarılmıştır. İNŞAAT YIKINTI ATIKLARI GERİ KAZANIM TESİSİ İnşaat yıkıntı atıklarının geri kazanım faaliyetleri m 2 alana sahip olan Şile Kömürcüoda tesisinde gerçekleştirilmektedir. Temel amaç, ayrıştırılmış inşaat yıkıntılarını ara depolama alanlarında işleyerek talep eden müşterilere satışını yapmaktır. 23 Bu tesis, kentsel dönüşüm kapsamında gelecek atıkları değerlendirmek için öngörülmüştür. Kentsel dönüşümün gelecekteki eğilimine bağlı olarak mevcut yapının değişkenlik göstermesi beklenmektedir. Tesislerin sayı ve kapasiteleri, bu gelişmelere paralel olarak şekillenecektir. Geri kazanım kapsamında yer alan faaliyetler aşağıdaki gibidir: Demirlerin ayrılması, Betonların 0-38 mm ölçütlerde küçük taş parçalarına ayrılması, Prosesten çıkan parçaların stok için belirlenmiş malzeme stok alanında bekletilmesi. Fiili durumda, bu geri kazanılan malzemeler düzenli depolama alanlarında kullanılan malzemeler haline getirilmektedir. Geri Kazanım Tesisinin işletmesi Ocak 2013 tarihi itibariyle Hafriyat Atıkları Planlama ve Yönetim Şefliği nden Hafriyat Sahaları İşletme Şefliği ne aktarılmıştır. İnşaat yıkıntı atıklarının geri kazanım kapasitesi, maksimum ton/gün dür.

24 KURULUŞ HAKKINDA İŞ GELİŞTİRME Çevre bilinci anlayışıyla İSTAÇ faaliyetlerinin tanıtılması, yeni iş alanlarının araştırılması, müşteri portföyünün yönetilmesi amaçlanmaktadır. İş Geliştirme kapsamında yer alan başlıca faaliyetler şunlardır: Kurumun sahip olduğu bilgi birikiminin müşteri hedef kitlesine aktarılmasını sağlamak, Sektör ve yeni pazarların analizlerini yapmak, Yeni ürün/hizmet geliştirme öncesi pazar analizleri yapmak, Kurumun potansiyel ve mevcut müşteriyle olan ilişkileri analiz etmek, Sempozyum, kongre, yada fuar düzenlemek, Kurumsal tanıtıcı faaliyetler yapmak, Kurumsal ziyaretçileri karşılamak ve teknik bilgi vermek, Çevre konusunda teknik ve idari eğitimler vermek, Yayın çıkartmak. 24 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME Sektörel gelişmelere paralel olarak 2007 yılında profesyonel bir yapılanma ile Ar-Ge faaliyetlerinin daha sistematik yürütülmesi amacıyla Ae-Ge Şefliği kurulmuştur. Fiili yapılanma 2009 yılında gerçekleşmiştir. Birimin kuruluş amacı aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır: Proje fikirleri üretme, Sektörel gelişmelerin ve yeniliklerin takibi, Sistematik çözümler üretme. Ar-Ge Şefliği bünyesinde yılları arasında toplam 11 proje tamamlanmıştır yılı itibariyle 7 proje aktif olarak devam etmektedir. Yürütülen projeler Özkaynaklar ve Hibe Destek Programları ile finanse edilmektedir. Yurtiçi hibe destek programlarına TÜBİTAK (ARDEB ve TEYDEB), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (SANTEZ) ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından fon sağlanmaktadır. Uluslararası projeler için TÜBİTAK destekli EUREKA Programı ve AB destekli 7. ÇERÇEVE PROGRAMI mevcuttur. Destek programları düzenli olarak takip edilerek değerlendirilmekte ve yürütülecek projeler için uygun destek programlarına başvurulmaktadır. EUREKA ve 7. ÇERÇEVE programları için proje hazırlama eğitimlerine katılım sağlanarak proje yönetimi yetkinlikleri artırılmaktadır.

25 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK YÖNETİM MODELİ Tehditler Fırsatlar Güçlü Yönler Zayıf Yönler 25 PERFORMANS PROGRAMI Şekil 7-Stratejik Yönetim Modeli İSTAÇ A.Ş. STRATEJİK YÖNETİM MODELİ Stratejik yönetim modeli stratejik planlama, uygulama ve kontrol aşamalarından oluşmaktadır. Modele göre stratejik planlama aşamasında; kuruluşa yönelik öz değerlendirmenin yapılması, dış faktörlerin ve paydaş beklentilerinin alınması sonucu ortaya çıkan durumdan hareketle gelecek rotasının belirlendiği strateji tasarımı yapılmaktadır. Kısaca, Strateji Tasarımı, vizyon, misyon, değerler, stratejik amaç ve hedeflerden oluşmaktadır. Stratejik uygulama aşaması stratejik planlamanın amaçlanan sonuçlarının elde edilmesine yönelik performans esaslı bir programdır. Stratejik kontrol aşaması, performans programı izleme, değerlendirme ve raporlama faaliyetlerinden oluşmaktadır. Böylelikle, planlama ve uygulamanın tutarlılığı sağlanmaktadır.

26 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ-HEDEF YAPISI STRATEJİK YÖNETİM ORGANİZASYONU HEDEF YAPI Stratejik Yönetim organizasyon hedef yapısı Strateji Belirleme Kurulu ve Strateji Çalışma Kurullarından oluşmaktadır. Stratejik Yönlendirme Komitesi, Genel Müdür Başkanlığında Genel Müdür Yardımcısı ve Bölüm Müdürlerinden oluşmaktadır. Strateji Koordinasyon Kurulu; Sistem Geliştirme Müdürü, Sistem Geliştirme Şefi ve Personelinden oluşmaktadır. Stratejik Çalışma kurulları genel olarak şef yönetici personelden belirlenmekle birlikte deneyime sahip yönetici olmayan teknik personel arasından da belirlenebilmektedir. Strateji Çalışma Kurulları sabit olmayıp dönemsel olarak değişebilmektedir. Strateji Koordinasyon Kurulu 6 ayda bir Strateji Yönlendirme Komitesine çalışmalar hakkında bilgi aktarır. Yılda bir kez Strateji Gözden Geçirme Toplantısı yapılır. Stratejik amaç ve hedefler 5 yıllık dönemleri kapsayacak şekilde oluşturulur ve her yıl +1 yıl ilave edilerek güncellenir. 26 Şekil 8-Hedef Yapı

Tablo 9. Tesisin Adı Baruthane Yenibosna Halkalı Hekimbaşı Küçükbakkalköy Aydınlı Silivri. Tablo 10

Tablo 9. Tesisin Adı Baruthane Yenibosna Halkalı Hekimbaşı Küçükbakkalköy Aydınlı Silivri. Tablo 10 158 Aydınlı (Tuzla), Hekimbaşı (Ümraniye), Küçükbakkalköy (Kadıköy) deki katı atık transfer istasyonlarından, katı atık düzenli depolama alanlarına semitreylerle taşınması ile çevre kirliliğinin önüne

Detaylı

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi TÜRKTAY, Ankara Ekim, 2013 Avrupa Birliği Atık Yönetim

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2].

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2]. KATI ATIK YÖNETİMİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Katı Atık Nedir? Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede,

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Katı Atık Yönetimi Kent Genelinde Katı Atıkların Bertarafının Sağlanması ve Katı Atık Depolama Alanlarının İnşa Edilmesi. Kentimizde yerleşim alanları ile işletmelerden oluşan

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

2009 Planlanan CKVK_F_43.2.1 Atıkları kaynakta ayırma değerlendirme yönetimi etüd projesi CEK Müd. - 100.000 300.000 - -

2009 Planlanan CKVK_F_43.2.1 Atıkları kaynakta ayırma değerlendirme yönetimi etüd projesi CEK Müd. - 100.000 300.000 - - TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 358.011.900 397.791.000 484.010.000 532.411.000 585.652.100 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 119.719.322 144.175.982 299.561.993 460.362.950 452.833.396 TOPLAM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Betül DOĞRU Şube Müdürü Açılış Kriterleri AB Uyum Sürecinin Aşamaları Türkiye nin Komisyona kapsamlı bir strateji sunması. Türkiye nin

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

6.200 5.800 5.600 5.400 5.200 5.000 4.800. Semitrey Sayısı (Adet) Kaynak. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2014. Çöp Sızıntı Suyu Arıtma

6.200 5.800 5.600 5.400 5.200 5.000 4.800. Semitrey Sayısı (Adet) Kaynak. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2014. Çöp Sızıntı Suyu Arıtma ÇEVRE YÖNETİMİ Atık Yönetimi Tablo 13. Düzenli Alanları Bilgileri Stratejik Hedef 5. 2. Atık Yönetimini Etkinleştirmek. Odayeri Toplam alan 266 ha 233 ha Serili alan 168 ha 14 ha Atıkların Denetlenmesi,

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ:

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ: ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEMATİK PANELİ Cezmi Neyim ÇEVKO Vakfı TÜRKİYE DE EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLAR GİRİŞ : Son Yıllarda Katı Atıklardan kaynaklanan problemler ülkemizin en önemli çevre sorunlarındandır.

Detaylı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ. Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ. Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı İçerik Türkiye- AB ilişkileri Çevre Faslına İlişkin Müzakere

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA ) PROJELERİ Bilgisayar destekli Tasarım Programı olan NetCAD 6.0 Müdürlüğümüz personellerine Teknik Destek Faaliyet Programı

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ : T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuruları (30.06.2013) İlimizde faaliyet gösteren işletmeler kuruluş aşamasında Müdürlüğümüze ÇED Yönetmeliği kapsamında başvuru yapmaktadır.

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRMESİ

BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRMESİ 11. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 15-17 Ekim 2015-Bursa BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRMESİ A.Nalan FİDAN Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yeşim

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

www.enveenerji.com.tr Enve Enerji Mühendislik Proje Müşavirlik Taahhüt Ticaret A.Ş. 1971 yılında kurumsal çalışmalarına başlayan organizasyonumuz; elektrik, elektronik ve makina mühendisliği uygulamalarının

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü Nisan 2010 Ankara ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre ve Orman Bakanlığı : Politika ve prensipleri belirleme, Mevzuat

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü İstanbul Aralık, 2016 Atık Yönetiminde Temel İlke Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların; kaynağında oluşum

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE SGS ÇEVRE SGS ÇEVRE LABORATUVARI SGS Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

2023 Hedefinde Döngüsel Ekonomide Atık Yönetiminin Yeri ve Genel Bakış. Dr. Oğuz CAN Recydia AŞ Genel Md.

2023 Hedefinde Döngüsel Ekonomide Atık Yönetiminin Yeri ve Genel Bakış. Dr. Oğuz CAN Recydia AŞ Genel Md. Sustainable Resource Management Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi 2023 Hedefinde Döngüsel Ekonomide Atık Yönetiminin Yeri ve Genel Bakış Dr. Oğuz CAN Recydia AŞ Genel Md. 21 Ekim, 2015 Tayçed:Tüm Atık ve

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

İBB KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULAMASI. Türker EROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü

İBB KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULAMASI. Türker EROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü İBB KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULAMASI Türker EROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü Antalya Nisan, 2012 SUNUMUN İÇERİĞİ 1. Mevzuat Özeti 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Katı Atık

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

DÜNYADAKİ ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADAKİ ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI DÜNYADAKİ ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI İÇERİK ATIK YÖNETİMİNDE GLOBAL VE BÖLGESEL DURUM ATIK YÖNETİMİNDE NEREDEYİZ (EVSEL ATIK)? İSTANBUL İÇİN EVSEL ATIK YÖNETİM MODELİ YEREL MEVZUAT ve BİYOBOZUNUR ATIK

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Polimer Geri Dönüşümü PLM 308 Chapter 1

Polimer Geri Dönüşümü PLM 308 Chapter 1 YALOVA UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF ENGINEERING Polimer Geri Dönüşümü PLM 308 Chapter 1 Assoc. Prof. Dr. Mehmet Atilla TAŞDELEN tasdelen@yalova.edu.tr www.polymat.org T.C. BİLİM, SANAYİ

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr. İbrahim Demir İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü idemir@itu.edu.tr,

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI

İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI Orhan YILMAZ Tıbbi Atık Toplama Şefi E-posta: oyilmaz@istac.com.tr İstanbul Aralık, 2016 TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ TIBBİ

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

AEEE DİREKTİFİ DEA TOPLANTISI

AEEE DİREKTİFİ DEA TOPLANTISI TÜBİSAD MEVZUAT KOMİSYONU Çevre Çalışma Grubu AEEE DİREKTİFİ DEA TOPLANTISI 9 Şubat 2011 İstanbul 1 İÇERİK TÜBİSAD Hakkında AEEE Direktifi Bilişim Sektörünü Nasıl Etkiliyor? Türkiye de Durum ve Öngörüler

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

ATIK YÖNETİMİNDE İSTANBUL MODELİ

ATIK YÖNETİMİNDE İSTANBUL MODELİ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ATIK YÖNETİMİNDE İSTANBUL MODELİ Fatih HOŞOĞLU İstanbul, 6 Kasım 2017 29 İBB ŞİRKETİNDEN BİRİ İSTAÇ Türkiye nin önde gelen çevre yönetim şirketlerinden biridir.

Detaylı

İSTANBUL İÇİN EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, BERTARAFI VE GENEL KENT TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN MALİYETLER

İSTANBUL İÇİN EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, BERTARAFI VE GENEL KENT TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN MALİYETLER İSTANBUL İÇİN EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, BERTARAFI VE GENEL KENT TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN MALİYETLER Dr. Cevat YAMAN ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sunum

Detaylı

PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ SONUÇLARI IWES 2012. Volkan SİĞİNÇ volkan.siginc@petder.org.tr

PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ SONUÇLARI IWES 2012. Volkan SİĞİNÇ volkan.siginc@petder.org.tr PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ SONUÇLARI IWES 2012 Volkan SİĞİNÇ volkan.siginc@petder.org.tr SUNUŞ PLANI; 1- GİRİŞ 2- TÜRKİYE MADENİ YAĞ SEKTÖRÜNÜN DURUMU 3- ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN MEVZUAT

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

İstanbul Enerji A.Ş Faaliyetleri. Fatih SALTABAŞ Genel Müdür

İstanbul Enerji A.Ş Faaliyetleri. Fatih SALTABAŞ Genel Müdür İstanbul Enerji A.Ş Faaliyetleri Fatih SALTABAŞ Genel Müdür MİSYON VİZYON Müşterilerimiz, paydaşlarımız ve toplum için enerji yönetimi alanında yenilikçi ve çevre dostu çözümler sunmaktır. Öncelikle yenilenebilir

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Birleşmiş Milletler Ortak Programı TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... TUZLA DÜZCE KEMERBURGAZ ALMANYA GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Gaziantep 2014 It is a general warming effect felt on Earth s surface, produced by greenhouse gases. Küresel ısınma nedir? Atmosfere verilen gazların sera etkisi

Detaylı

SANGO TI ÇEVRE BAKIŞI

SANGO TI ÇEVRE BAKIŞI SANGO TI ÇEVRE BAKIŞI YEŞİL SANGO DOĞAYA SAYGI Sango Global Merkezimizin orta ve uzun dönemli hedeflerinde SIFIR EMİSYON A SAHİP FİRMA OLMA hedefi bulunmaktadır. Bu hedef doğrultusunda firmamızın seragazı

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı