STRATEJİK PLAN İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK PLAN 2013-2017. İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr"

Transkript

1 STRATEJİK PLAN İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.

2 SUNUŞ

3 Osman AKGÜL İSTAÇ Genel Müdürü Gerek kamu ve gerekse özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin başarısı, yönetimdeki başarısıyla doğru orantılıdır. Gelecek yönelimli, yetkileri paylaşan, değişen koşullara duyarlılık gösteren, risk alabilen, iletişim kanalları açık, ekip çalışmasına önem veren, tüm kaynaklarını en iyi şekilde kullanan, esnek ve hızlı karar alabilen şirketler, bu yönetim yaklaşımları ile farklılaşmaktadır. Tüm bu yönetim yaklaşımlarının bütünsellik içerisinde ele alındığı disiplin, Stratejik Yönetim olarak tanımlanmaktadır. İSTAÇ, stratejik yönetime geçiş inisiyatiflerini 2005 yılında başlatmış ve yıllar içerisinde olgunlaştırmıştır. Bu süreçte son olarak oluşturulan Stratejik Planı kapsamlı, katılımcı ve titiz bir çalışmanın ürünü olmuştur. Hazırlanan Stratejik Plan ile kaynakların amaç ve hedefler doğrultusunda kullanılabilmesi, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin yönetim pratiğine dönüşmesi ve kurumsal performans ölçümüne rehberlik etmesi amaçlanmaktadır. Gelecek rotasını; çevre yönetimine bütünsel yaklaşımla özgün çözüm üretme ve alanında otorite kuruluş olma şeklinde belirleyen İSTAÇ, önümüzdeki beş yılın amaç, hedef ve faaliyetlerini bu temel çerçeve içerisinde kurgulamıştır. Belirlediğimiz rotaya doğru ilerlerken çalışanlarımızla paylaştığımız değerlerimizi kritik başarı faktörü olarak görmekteyiz. Planın hazırlanmasında değerli katkılarını ve deneyimlerini esirgemeyen tüm yöneticilerimize ve çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım. Osman AKGÜL Genel Müdür

4 İÇERİK Kuruluş Hakkında Stratejik Planlama Süreci SAYFA 7 25 Durum Analizi GZFT Analizi Dış Çevre Analizi Dış Paydaş Analizi İç Paydaş Analizi Strateji Tasarımı Stratejik Uygulama

5 TABLOLAR Tablo 1-Pay Dağılımı Tablo 2-Üst Yönetici Dağılımı Tablo 3-Gelir Tablosu Tablo 4-Bölgesel Temelli Atık Dağılım Oranları ve Üretim Miktarları Tablo 5-Ülke Geliri-Toplama, Bertaraf Maliyet İlişkisi Tablo 6-Bertaraf Yönetimi ve Miktar İlişkisi Tablo 7-Belediye Atık Göstergeleri Tablo 8-Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri Tablo 9-Müşteri Memnuniyet Ölçümü Sonuçları Tablo 10-Çalışan Memnuniyet Ölçümü Sonuçları Tablo 11-Kaynak Kullanımı SAYFA ŞEKİLLER Şekil 1-Organizasyon Yapısı Şekil 2-Öğrenim Düzeyi Şekil 3-Kadro Bazlı Personel Dağılımı Şekil 4-Net Satışlar Şekil 5-Satışlardaki Büyüme Şekil 6-Satışların Maliyeti Şekil 7-Stratejik Yönetim Modeli Şekil 8-Hedef Yapı Şekil 9-GZFT Stratejileri Şekil 10-Strateji Tasarım Adımları Şekil 11-Uygulama ve Performans Programı Şekil 12-Performans Programı Bütçe İlişkisi Şekil 13-Stratejik Plan Durum Analizi SAYFA

6 STRATEJİK PLAN

7 KURULUŞ HAKKINDA İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ A.Ş) yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin Katı Atık Projesi kapsamında evsel atıkların düzenli olarak depolanması ve bertarafı, tıbbi atıkların taşınması ve yakılması ile çevre sağlığı için her türlü ağaç, fide ve çiçek temini, bunların dikimi ve bakımı gibi faaliyetleri yürütmesi, bunlar için gerekli tesislerin kurulması ve işletmeye alınması amacıyla kurulmuştur. Şirketin pay sahipleri ve dağılımı Tablo 1 de gösterilmiştir: Tablo 1-Pay Dağılımı KURUMSAL YAPI Pay Sahibinin Ünvanı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Payların Toplam İtibar Değeri İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ULAŞIM SAN. VE TİC. A.Ş İSTANBUL AĞAÇ VE PEYSAJ A.Ş İSFALT İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş Faaliyet gösterdiği hizmet alanları ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir: Ana Arter Temizliği Belediye Atıklarının Düzenli Depolanması Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Endüstriyel Atık Yönetimi Kıyı ve Deniz Yüzeyi Temizliği Tıbbi Atık Toplama ve Bertaraf Çöp Gazından Enerji Üretimi Gemi Kaynaklı Atıkları Toplama ve Arıtma Geri Kazanım ve Kompost Üretimi Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri Geri Kazanım ve Kompost Üretimi Çevre Kontrol Merkezi 7 Yürütmekte olduğu faaliyetler ile ilgili olarak tabi olduğu yasal mevzuatlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır: Büyükşehir Belediye Kanunu Kamu İhale Kanunu Türk Ticaret Kanunu Borçlar Kanunu Çevre Kanunu Sayıştay Kanunu Elektrik Piyasası Kanunu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İş Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Vergi Mevzuatı

8 KURULUŞ HAKKINDA ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI YAPISI İSTAÇ Yönetim Kurulu;1 Başkan ve 18 üyeden oluşmaktadır. Kuruluşun Genel Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesidir. Şirket üst düzey yönetimi ise Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürlerden oluşmaktadır. Üst düzey yönetim aynı zamanda Strateji Belirleme Kurulu nun üyesidir. Üst düzey yöneticilerin dağılımı Tablo 2 de gösterilmiştir: Tablo 2-Üst Yönetici Dağılımı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Müdür Sayısı İSTAÇ organizasyon yapısı; Genel Müdüre bağlı, Saha Hizmetleri, Teknik ve İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılıkları ve onlara bağlı Müdürlük ve Şefliklerden oluşmaktadır. İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı na bağlı 4 Müdürlük ve bu müdürlüklere bağlı 14 Şeflik Birimi mevcuttur. Saha Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı na bağlı 4 Müdürlük ve bu müdürlüklere bağlı 12 Şeflik Birimi mevcuttur. Teknik Genel Müdür Yardımcılığı na bağlı 2 Müdürlük ve bu müdürlüklere bağlı 10 Şeflik Birimi mevcuttur. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılıkları ve Müdürlükler, Stratejik ve Teknik Yönetim sorumluluğunu, Şeflik Birimleri ise Operasyonel Yönetim sorumluluğunu üstlenmektedir. İSTAÇ Organizasyon Yapısı Şekil 1 de gösterilmiştir:

9 Şekil 1-Organizasyon Yapısı 9

10 KURULUŞ HAKKINDA ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI YAPISI Şekil 2 de yer alan öğrenim düzeyi profiline bakıldığında toplam kadrolu personelin eğitim durumunun %48 i İlköğretim, %21 i ise Üniversite ve Yüksek Lisans mezunudur. %2 %19 %4 %48 %27 10 Şekil 2-Öğrenim Düzeyi İSTAÇ kadrolu personel sayısı 664, toplam unvan sayısı ise 17 dir. Toplam personel sayısının unvan bazında dağılımı Şekil 3 te görülebileceği gibi %36 operatör ve personel, %7 yönetici ve %8 mühendislerden oluşmaktadır. Taşeron personel sayısı 1.674, mevsimlik çalışan sayısı ise 186 olup toplam personel sayısı tür PERSONEL SAYISI ÖZEL KALEM UZMAN FORMEN OPERATOR USTA SORUMLU PERSONEL Şekil 3-Kadro Bazlı Personel Dağılımı

11 KURULUŞ HAKKINDA MALİ YAPI Güçlü bir mali yapıya sahip olan İSTAÇ 2012 mali yılı net faaliyet karı TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki döneme göre satışların büyüme oranı %36,31 olmuştur dönemi için TL olarak bütçelenen gelirler TL olarak gerçekleşmiştir (Bkz. Şekil 4,5,6). Kuruluşun aktiflerini fonlamada % 27,74 oranında yabancı kaynak kullanılmıştır yılında TL olan Öz Kaynaklar 2012 yılı dönem karının eklenmesi ile birlikte TL ye ulaşmıştır yılı karşılaştırmalı Gelir Tablosu aşağıdaki gibidir: Tablo 3-Gelir Tablosu GELİR TABLOSU Brüt Satışlar Satış İndirimleri (-) Net Satışlar Satışların Maliyeti (-) Brüt Satış Karı veya Zararı Faaliyet Giderleri (-) Faaliyet Karı veya Zararı Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) Finansman Giderleri (-) Olağan Kar veya Zarar Olağandışı Gelir ve Karlar Olağandışı Gider ve Zararlar(-) Dönem Karı veya Zararı K.Dönem karı vergi ve yüküm.karşılığı (-) Dönem net karı veya zararı

12 KURULUŞ HAKKINDA MALİ YAPI Şekil 4-Net Satışlar Şekil 5-Satışlardaki Büyüme 350 Şekil 6-Satışların Maliyeti , ,4 12, , , ,4 265,5 229, ,1 64,8 22,8 2,2 Faaliyet Giderleri Net Kar

13 KURULUŞ HAKKINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAPISI ALT YAPI: İSTAÇ bilişim teknolojileri sistem altyapısı aşağıdaki gibidir: Veri Tabanı: SQL İşletim Sistemi: Windows 7,0 Network Bağlantısı: Router Cisco Mevcut Yazılımlar: Office 2013, Muhasebe Programı, İnsan Kaynakları Programı, Autocad, Net cad, Storage: Toplam Kapasite 17 TBYTE (Aktif kullanımda olan 14 TBYTE) Felaket Yönetimi: 6 TBYTE Güvenlik Duvarı: Fortigate 600C Spam Kontrolü: Cisco Iron port Antivirus Program: Forefront Internet Log Yönetimi: Fortigate Analyzer TTVPN Sanal Özel Ağ: Merkezde internet erişiminin olmaması durumunda lokasyonların erişimi sağlanmaktadır. Kullanılan bilişim teknolojileri donanımlarında %80 oranında markalı donanıma geçilmiştir. Bilgi güvenliği amaçlı olarak şifreler 45 günlük aralıklarla yenilenmektedir. İzleme ve kontrol teknolojilerinde 380 sabit, 90 hareketli olmak üzere toplam 470 kamera mevcuttur. Ayrıca araç takip sistemi mevcuttur. 13 INTERNET ERİŞİM KAPASİTESİ: 50 MBit olup 20 MBit Çevre Kontrol merkezine aittir. KULLANICI KAPASİTESİ: 250 lisanslı kullanıcı mevcuttur. Enterprise Edition geçiş yapılmıştır. Autocad programı ile ilgili lisanslı kullanıcı sayısı 20 dir. Ayrıca netcad programı mevcut olup kullanıcı sayısı 4 tür. SUNUCU KAPASİTESİ: Sunucu sayısı toplamda 25 olup 2011 yılında sanallaştırmaya geçilmiştir.

14 KURULUŞ HAKKINDA ANA ARTER TEMİZLİK İSTAÇ Ana Arter Temizlik yapılanması 5 bölge (Edirnekapı, Beşiktaş, Yenibosna Gaziosmanpaşa, Kıraç) Avrupa yakasında, 2 bölge (Ümraniye, Maltepe) Anadolu yakasında olmak üzere 7 bölgeden oluşmaktadır. Çalışma vardiyaları yakalara göre farklılık arz etmektedir. Avrupa yakasında , (ara vardiya), , Anadolu yakasında ise , şeklindedir. Hizmetin maliyet hesaplamasında Mekanik süpürme yapılan alan m 2 ile araç başına yapılan yıkama (saat) dikkate alınmaktadır yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) den alınan ihale 17 aylık olup hizmetin kapsamı m 2 temizlik ve saat yıkama Ton Teressubat nakli şeklindedir. İstanbul a daha iyi hizmet verebilme niyetiyle, mekanik süpürme yapılan alanlar İBB ile yapılan sözleşmede taahhüt edilen alanın üstüne çıkmaktadır. 14 Teknik donanımların çalışma performansı, Makine Bakım birimi, yakıt gereksinimleri ve diğer maaliyetler Muhasebe Müdürlüğü, personelin yönetimi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, hizmet alım ihaleleri (Nakliye, personel hizmet alımı, elle süpürme) Ticaret Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde yürütülmektedir. İBB Programına göre İstanbul geneli günlük olarak m 2 ana arter temizliği yapılmaktadır.

15 KURULUŞ HAKKINDA BELEDİYE ATIKLARININ DÜZENLİ DEPOLANMASI KÖMÜRCÜODA Anadolu yakası İlçe Belediyeleri tarafından toplanan belediye atıkları aktarma istasyonlarında toplanarak düzenli depolama alanına getirilmektedir. Düzenli depolama için 233 hektarlık izinli alanın 62 hektarlık alanı çöp ve arıtma çamuru bertarafında kullanılarak kapatılmıştır. Fiili durumda 8,5 hektarlık alanda döküm devam etmektedir. Düzenli depolama alanlarının zemini; kil, geomembran ve geotekstil tabakalardan oluşmaktadır. Kapatılan sahalarda yüzeysel yeşillendirme yapılmaktadır. Düzenli depolama alanına gelen belediye atığı miktarı yaklaşık ton/gün dür. 15 ÇÖP SIZINTI SUYU ARITMA Düzenli depolama alanında depolanan çöplerden oluşan çöp sızıntı suyu, ön çöktürme membran biyoreaktör, nanofiltrasyon ünitesi ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşan nihai arıtma tesisleri ile arıtılmaktadır. Arıtılan çöp sızıntı suyu, dere deşarj kriterlerine uygun hale getirilerek dereye deşarj edilmektedir. Arıtma tesislerinde, ileri bir teknoloji olan SCADA sistemi kullanılmaktadır. Maksimum kapasite m 3 /gün olup fiili durumda çöpten gelen sızıntı suyu ortalama 1500 m 3 /gün dür.

16 KURULUŞ HAKKINDA BELEDİYE ATIKLARININ DÜZENLİ DEPOLANMASI-ODAYERİ Avrupa yakası İlçe Belediyeleri tarafından toplanan belediye atıkları, aktarma istasyonlarında toplanarak düzenli depolama alanına getirilmektedir. Atıklardan çıkan çöp gazı elektrik üretim tesisinde enerjiye dönüştürülmektedir. Bugüne kadar 148 hektarlık düzenli depolama alanı kullanılmış, 136 hektar kapatılmış ve 12 alanda çalışma devam etmektedir. Ayrıca 152 hektar alana düzenli depolama yapılması öngörülmektedir. Düzenli depolama alanına gelen katı atık miktarı ton/gün arasında değişmektedir. ÇÖP SIZINTI SUYU ARITMA 16 Sızıntı suyu arıtması teknolojik anlamda; fiziksel arıtma, biyolojik arıtma ve ileri fiziksel arıtma aşamalarından oluşmaktadır. İdeal deşarj için ileri fiziksel arıtma yapmak gerekmektedir. Arıtmanın performansını belirleyen aşama biyolojik arıtmadır. Arıtma tesisinde bioreaktör sıcaklığını artırmaya yönelik teknik iyileştirme ile biyolojik arıtma performansının kış aylarında artırılması öngörülmektedir. Mevcut durumda çöp sızıntı suyunu deşarj standartlarına uygun hale getirilerek İSKİ atık su kanalına deşarj edilmektedir m 2 /gün çöpten gelen sızıntı suyu %75 kapasite ile arıtılmaktadır. Kaynağında ayrıştırma uygulaması tam olarak hayata geçmediğinden, düzenli depolama Sahlarında oluşan çöp sızıntı suyu kirlilik düzeyi, AB normlarının üstündedir. ÇEVRE LABORATUVARI ISO kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 170 parametreden akredite olan Çevre Laboratuvarında atık su, tehlikeli atık ve arıtma çamuru, kompost, toprak ve katı atık analizleri yapılmaktadır. Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi alınmııştır. Çevre Laboratuvarında, şirket faaliyetlerinden kaynaklanan işlemlere yönelik analizler yapıldığı gibi kuruluş dışına da hizmet verilmektedir.

17 KURULUŞ HAKKINDA ENDÜSTİYEL ATIK YÖNETİMİ-KÖMÜRCÜODA Atıkların düzenli depolanması üç farklı sahada yapılmaktadır. Bunlar; 1.SINIF SAHA-Tehlikeli atıkların depolandığı sahadır. İSTAÇ bünyesinde bu saha Kömürcüoda endüstriyel atık sahasıdır. 2.SINIF SAHA-Tehlikesiz atıkların depolandığı sahadır. Bunlara yönetmelikteki ifade ile belediye atıkları denilir. İSTAÇ bünyesinde ODAYERİ ve KÖMÜRCÜODA tesislerinde düzenli depolama alanlarında evsel atıklar depolanmaktadır. 3.SINIF SAHA- Inert atıklar Endüstriyel atık tesisleri (1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi ve Tehlikeli Atık Ara Depolama Tesisi) 2010 yılında faaliyete geçmiştir. Hedef müşteri kitlesi ara depolama faaliyetlerinde KOBİ lerdir. Endüstriyel atık düzenli depolama sahasına sahip 3 kuruluş; İSTAÇ, İZAYDAŞ ve SÜREKO dur. Kayıt dışı atığın önlenmesi amacıyla atıkların kodlama uygulaması Ocak 2011 de yürürlüğe girmiştir. Müşteriden kod bazında gelen tehlikeli atıklar aşağıdaki yöntemlere göre değerlendirilir: Gelen atık, düzenli depolama alanında bertaraf edilebilir. Gelen atık, geri kazanılabilir. Gelen atık, yakılmak üzere lisanslı tehlikeli atık yakma tesisleri olan İZAYDAŞ veya PETKİM e gönderilir. 17 Değerlendirmeler atık kütle balansı tablosunda izlenmektedir. Tehlikeli atıkların 1.sınıf sahada bertaraf maliyetinin yüksek olması nedeniyle kuruluşlar bu maliyete katlanmaktan kaçınmaktadırlar. Bu nedenle ton fiyatı 5-10 TL den özel hafriyat sahalarına tehlikeli atıklar dökülmekte ya da çevreye bırakılmaktadır. Kuruluşları denetleme yetkisi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyelere verilmiştir. Ara depolamaya alınan atık miktarının son yıllardaki gelişim trendi aşağıdaki gibidir: ton ton ton Endüstriyel Atık ile ilgili planlanan başlıca yatırımlar şunlardır: Atıkların bertaraf tesislerine gönderilmek üzere uygun hale getirilmesi, kalorifik değer dengelemesinin yapılması ve böylelikle bertaraf maliyetlerinin azaltılması amacıyla 2013 yılında Elleçleme Tesisinin devreye alınması planlanmaktadır. Yhağ su ayırma amaçlı olarak Tank çiftliği projesinin 2013 yılında devreye alınması planlanmaktadır. Düzenli depolanması gereken ancak yönetmelikteki limit değerlere uymayan atıklara ön işlem uygulanmasını sağlayacak Solidifikasyon/Stabilizasyon Tesisinin 2013 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Bu tesis maliyet azaltmaya değil müşteri kazanmaya yönelik bir yatırım olarak görülmektedir m 3 endüstriyel atık depolama alanı mevcut olmakla birlikte depolanan alan fiili durumda yaklaşık m 3 tür.

18 KURULUŞ HAKKINDA KIYI VE DENİZ YÜZEYİ TEMİZLİĞİ 18 Kıyı ve Deniz Yüzeyi Temizlik hizmeti kapsamında 515 km Sahil şeridinin ve İskelelerin temizliği 5+1 temizlik personelinden oluşan 24 mobil ekip ile 7 gün boyunca saatleri arasında hazırlanan plan doğrultusunda yürütülmektedir. Kıyı temizlik hizmeti kapsamında; iskele yolları, bariyer önleri, dere ağzı ve dere yatakları yer almaktadır. Temizlik esnasında ambalajlar ayrıştırılarak mavi poşetlere konulmakta ve geri dönüşüm firmalarına teslim edilmektedir. Diğer toplanan atıklar ise siyah poşetlere konularak bertaraf edilmektedir. Yürütülen temizlik faaliyetleri ile ilgili günlük kayıt tutulmaktadır. Kıyı Temizlik Şefliği Avrupa yakasında Küçükçekmece ve Alibeyköy olmak üzere iki lokasyon mevcuttur. Anadolu yakasında ise Kıyı Temizlik Şefliği olarak sadece Selimiye lokasyonu mevcuttur. Deniz yüzeyi temizliğinde taşeron firmalara ait 8 tekne kullanılmaktadır. İstanbul un iki yakasında deniz kirliliğinin yoğun olduğu tüm noktalarda katı atıkların temizliği bu tekneler ile yapılmaktadır. Bunların haricinde İBB tarafından tahsis edilen ve sadece çevre denetimlerinde kullanılan 2 adet tekne daha bulunmaktadır. Yaz dönemlerinde 5 ay süre ile 11 ekip oluşturularak plajlara yönelik temizlik yapılmaktadır. Plajlara yönelik temizlik hizmeti taşeron personel tarafından yürütülmektedir. Kıyı temizliği ve deniz yüzey temizliği yanında kıyı temizliğinin yan kolu olan dip tarama çalışmaları yürütülmektedir.

19 KURULUŞ HAKKINDA TIBBİ ATIK TOPLAMA VE BERTARAF Günlük toplanan tıbbi atık miktarı ton arasındadır. Buna ilaveten ilçelerden de günde 9 ton tıbbi atık gelmektedir. Yıllık olarak ele aldığımızda ilçelerle birlikte toplanan tıbbi atık miktarı tondur. İstanbul genelinde 20 yatak ve üstü tüm sağlık kuruluşlarının tıbbi atıkları İSTAÇ tarafından toplanmaktadır. Mevcut durumda İSTAÇ yaklaşık 253 sağlık kuruluşuna hizmet vermektedir. Belirtilen yatak kapasitesine ulaşan sağlık kuruluşları Atık Yönetim Müdürlüğü ne müracaat etmek zorundadır. Belirtilen yatak kapasitesinin altındaki sağlık kuruluşlarından tıbbi atıkların toplanması ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır. Tıbbi atık toplamaya yönelik kıstas İstanbul da yatak sayısına göre belirlenirken diğer şehirlerde atık kg hesabına göre yapılmaktadır. Tıbbi atık toplama programı 6 aylık programlar halinde hazırlanmakta ve bölgeler bazında detaylandırılmaktadır. İSTAÇ tıbbi atık toplamada hem Avrupa yakası hem de Anadolu yakasına hizmet veren 18 araçlık bir filoya sahiptir. Bu araç filosunda yer alan 3 araç İstanbul Büyükşehir Belediyesi nden kiralanmıştır. Toplanan tıbbi atıkların tonu, 24 ton/gün kapasiteli yakma tesisinde, kalanı ise strelizasyon ünitesinde bertaraf edilmektedir. Son yıllarda artan kapasite gereksinimlerinden hareketle yatırımına gidilen strelizasyon ünitesi 2013 yılında devreye alınmıştır. Bu ünitenin kapasitesinin yaklaşık 80 ton/gün olması öngörülmektedir. 19 Tıbbi Atıkların Kontrolü ve Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik gereği çıkan kül miktarı yakılan toplam tıbbi atık değerinin %20 olması gerekmektedir. Fiili durumda %16 düzeyinde olup sonuçlar rapor halinde sunulmaktadır. Kül, Endüstriyel Atık Birimi tarafından düzenli depolama yöntemiyle bertaraf edilmektedir.

20 KURULUŞ HAKKINDA ÇÖP GAZINDAN ENERJİ ÜRETİMİ 20 Vahşi depolama yapılan Hasdal çöp alanı kapatıldıktan sonra sahada biriken çöp gazından enerji üretimi amacıyla Enerji Üretim Tesisi 2002 yılında devreye alınmıştır yılında tesise Otoprodüktör Lisansı alınmış, 2013 yılında ise yılında lisans yenilemesi yapılarak üretici lisansının alınması için gerekli girişimler başlatılmıştır. Tesise yönelik lisans yenileme işlemleri EPDK kanalıyla yürütülmektedir. Yeni lisanslama faaliyetiyle birlikte şirket ana sözleşmesine elektrik üretmek ve satmak, maddesi ilave edilecektir. Tesis, öncelikli olarak gaz bertaraf etmek amacı ile kurulmuş olmak ile birlikte enerji de üretilmektedir. Enerji üretimi gaz zenginliğine bağlıdır. Dolayısıyla tesiste çöp gazı rezervinin giderek azalması nedeniyle enerji üreten gaz motorlarının gaz zenginliği olan alana kaydırılması gerekmektedir. Günlük enerji üretimi ile enerji tüketimine yönelik PMUM ekranı üzerinden mahsuplaşma işlemleri yapılmaktadır. Günlük 4-5 MW elektrik üretimi yapılmakta, bu değer saatte 500 KWh karşılık gelmektedir. Tesisin kuruluşunda her biri 1 MW 4 adet enerji üreten gaz motoru bulunmaktadır. Enerji Yönetim Şefliği bünyesinde enerji üretimi, enerji ticareti ve enerji verimliliği faaliyetleri yürütülmektedir tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereği İSTAÇ enerji yönetim sistemini TS ISO Enerji Yönetim Sistemi ne uygun şekilde oluşturmak zorundadır. Bu yapının kurulması, şirket bünyesinde enerji yöneticisinin bulunmasını gerektirmektedir. İSTAÇ bünyesinde 4 enerji yöneticisi mevcuttur.

21 KURULUŞ HAKKINDA GEMİ KAYNAKLI ATIKLARIN TOPLANMASI Boğaz geçişini kullanan, il sınırları içerisinde faaliyet gösteren veya bekleme yapan tüm deniz araçlarının oluşturduğu atıklar İSTAÇ tarafından uluslararası mevzuata uygun şekilde toplanarak bertaraf edilmektedir. Gemiler atık toplatma taleplerini, yönetmelik gereği 24 saat öncesinden bildirmektedir. Fiyatlar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Gemi atıklarının arıtılmasına yönelik, Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi 2005 yılında faaliyete geçmiştir. Gemi kaynaklı atıkların toplanması ile ilgili kapsam MARPOL 73 ve 78 maddelerinde yer alan Ek1-Sintine, Slaç, Slop, Kirli Balast Ek-4 Pis Su ve Ek-5 Çöp ile sınırlandırılmıştır. Gemi kaynaklı atıkların toplanması 9 gemi ile sağlanmaktadır. Gemiler, Pendik ve Yenikapı bölgesinde bulunmaktadır. Her gemide 7/24 saat hizmet veren atık alım sorumluları bulunmaktadır. Atık alımları ile ilgili planlama atık alım çizelgesi ile yapılmaktadır. Haydarpaşa Atık Kabul Tesisine gelen gemi kaynaklı atıklar dinlendirme tankına alınmakta, dinlendirme süresi arttıkça artıma verimi artmaktadır. 21 Arıtılan su, İSKİ Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği nde belirtilen parametrelere uygun şekilde İSKİ kanalına deşarj edilmektedir. İSKİ belli aralıklarla numuneler alarak bu değerleri kontrol etmektedir. Çıkan sulu yağlar geri kazanılmak üzere İstanbul Enerji ye verilmektedir. Tuzla Atık Kabul Tesisi Uygulama Projeleri ve Teknik Şartnameleri Hazırlama İşi kapsamında Tuzlada kurulacak tesis için şartname İSTAÇ tarafından hazırlanmıştır. Kurulacak bu tesisin kapasitesinin m 3 olması öngörülmektedir. Haydarpaşa Atık Kabul Tesisinde bulunan tank sayısı 9 adet olup kapasitesi m 3 tür. Arıtma bölümünün kapasitesi ise saatte 40 m 3 tür.

22 KURULUŞ HAKKINDA GERİ KAZANIM VE KOMPOST TESİSİ 22 Tesise gelen karışık belediye atıklarının organik kısmından kompost üretimi yapılmaktadır. Organik olmayan kısmının içinde geri kazanılabilir atıklar ayrıştırılarak geri dönüşümü sağlanmaktadır. Geri dönüştürülemeyen plastik türevli atıklardan da Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretilmektedir. Tesisin günlük kurulu kapasitesi tondur. Yıllık kütle denge tablosu ile tesise giren atık miktarının geri dönüşüm ve geri kazanım miktarları takip edilmektedir. 15 mm lik elekten geçen kompost, tesisin şu andaki kompost kalitesini temsil etmektedir. 15 mm üzeri kaba kompost ise düzenli depolama sahasına örtü toprağı olarak kullanılmak üzere gönderilmektedir yılında 0-15 mm lik kompostun 5 mm lik elekten geçirilerek daha nitelikli kompost elde edilerek satışı öngörülmektedir. Kompost tesisine getirilecek olan dal budak atıkları karışık belediye atıkları ile birlikte işlenerek kompost elde edilmesi ile ürün niteliğine katkı sağlanmaktadır. Yeşil atıklardan, m 2 lik alanda gerekli altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra 0-5 mm lik nitelikli kompost üretimi ve satışı planlanmaktadır. ATY Ünitesinin günlük kapasitesi 25 ton olmakla birlikte ilave yatırımla 96 ton a çıkarılması planlanmaktadır. Yatırımın yaklaşık tutarı TL olup 2012 yatırım bütçesine ilave edilmiştir. Kaloforik değeri yüksek olan bu ürün çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılmaktadır.

23 KURULUŞ HAKKINDA HAFRİYAT TOPRAĞININ DEPOLANMASI VE İNŞAAT YIKINTI ATIKLARININ GERİ KAZANIMI HAFRİYAT TOPRAĞININ DÜZENLİ DEPOLANMASI İSTAÇ, İstanbul daki hafriyat toprağının kontrolsüz dökülmesini ve bu nedenle yaşanacak çevre ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla eski maden ve taş ocağı gibi alanları hafriyat döküm sahası olarak değerlendirmektedir. Yıllık ton hafriyat toprağı depolanmaktadır. Yeni depolama alanları bulmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Yeni yapılanma ile birlikte hafriyat sahalarının tespiti, fizibilitesinin yapılması, sahanın açılması ile ilgili prosedürlerin yerine getirilmesi, kot ve sınır takibi ile ilgili sistemsel denetimler Hafriyat Atıkları Planlama ve Yönetim Şefliğine, sahanın açıldıktan sonra depolama faaliyetleri Hafriyat Sahaları İşletme Şefliğine aktarılmıştır. İNŞAAT YIKINTI ATIKLARI GERİ KAZANIM TESİSİ İnşaat yıkıntı atıklarının geri kazanım faaliyetleri m 2 alana sahip olan Şile Kömürcüoda tesisinde gerçekleştirilmektedir. Temel amaç, ayrıştırılmış inşaat yıkıntılarını ara depolama alanlarında işleyerek talep eden müşterilere satışını yapmaktır. 23 Bu tesis, kentsel dönüşüm kapsamında gelecek atıkları değerlendirmek için öngörülmüştür. Kentsel dönüşümün gelecekteki eğilimine bağlı olarak mevcut yapının değişkenlik göstermesi beklenmektedir. Tesislerin sayı ve kapasiteleri, bu gelişmelere paralel olarak şekillenecektir. Geri kazanım kapsamında yer alan faaliyetler aşağıdaki gibidir: Demirlerin ayrılması, Betonların 0-38 mm ölçütlerde küçük taş parçalarına ayrılması, Prosesten çıkan parçaların stok için belirlenmiş malzeme stok alanında bekletilmesi. Fiili durumda, bu geri kazanılan malzemeler düzenli depolama alanlarında kullanılan malzemeler haline getirilmektedir. Geri Kazanım Tesisinin işletmesi Ocak 2013 tarihi itibariyle Hafriyat Atıkları Planlama ve Yönetim Şefliği nden Hafriyat Sahaları İşletme Şefliği ne aktarılmıştır. İnşaat yıkıntı atıklarının geri kazanım kapasitesi, maksimum ton/gün dür.

24 KURULUŞ HAKKINDA İŞ GELİŞTİRME Çevre bilinci anlayışıyla İSTAÇ faaliyetlerinin tanıtılması, yeni iş alanlarının araştırılması, müşteri portföyünün yönetilmesi amaçlanmaktadır. İş Geliştirme kapsamında yer alan başlıca faaliyetler şunlardır: Kurumun sahip olduğu bilgi birikiminin müşteri hedef kitlesine aktarılmasını sağlamak, Sektör ve yeni pazarların analizlerini yapmak, Yeni ürün/hizmet geliştirme öncesi pazar analizleri yapmak, Kurumun potansiyel ve mevcut müşteriyle olan ilişkileri analiz etmek, Sempozyum, kongre, yada fuar düzenlemek, Kurumsal tanıtıcı faaliyetler yapmak, Kurumsal ziyaretçileri karşılamak ve teknik bilgi vermek, Çevre konusunda teknik ve idari eğitimler vermek, Yayın çıkartmak. 24 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME Sektörel gelişmelere paralel olarak 2007 yılında profesyonel bir yapılanma ile Ar-Ge faaliyetlerinin daha sistematik yürütülmesi amacıyla Ae-Ge Şefliği kurulmuştur. Fiili yapılanma 2009 yılında gerçekleşmiştir. Birimin kuruluş amacı aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır: Proje fikirleri üretme, Sektörel gelişmelerin ve yeniliklerin takibi, Sistematik çözümler üretme. Ar-Ge Şefliği bünyesinde yılları arasında toplam 11 proje tamamlanmıştır yılı itibariyle 7 proje aktif olarak devam etmektedir. Yürütülen projeler Özkaynaklar ve Hibe Destek Programları ile finanse edilmektedir. Yurtiçi hibe destek programlarına TÜBİTAK (ARDEB ve TEYDEB), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (SANTEZ) ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından fon sağlanmaktadır. Uluslararası projeler için TÜBİTAK destekli EUREKA Programı ve AB destekli 7. ÇERÇEVE PROGRAMI mevcuttur. Destek programları düzenli olarak takip edilerek değerlendirilmekte ve yürütülecek projeler için uygun destek programlarına başvurulmaktadır. EUREKA ve 7. ÇERÇEVE programları için proje hazırlama eğitimlerine katılım sağlanarak proje yönetimi yetkinlikleri artırılmaktadır.

25 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK YÖNETİM MODELİ Tehditler Fırsatlar Güçlü Yönler Zayıf Yönler 25 PERFORMANS PROGRAMI Şekil 7-Stratejik Yönetim Modeli İSTAÇ A.Ş. STRATEJİK YÖNETİM MODELİ Stratejik yönetim modeli stratejik planlama, uygulama ve kontrol aşamalarından oluşmaktadır. Modele göre stratejik planlama aşamasında; kuruluşa yönelik öz değerlendirmenin yapılması, dış faktörlerin ve paydaş beklentilerinin alınması sonucu ortaya çıkan durumdan hareketle gelecek rotasının belirlendiği strateji tasarımı yapılmaktadır. Kısaca, Strateji Tasarımı, vizyon, misyon, değerler, stratejik amaç ve hedeflerden oluşmaktadır. Stratejik uygulama aşaması stratejik planlamanın amaçlanan sonuçlarının elde edilmesine yönelik performans esaslı bir programdır. Stratejik kontrol aşaması, performans programı izleme, değerlendirme ve raporlama faaliyetlerinden oluşmaktadır. Böylelikle, planlama ve uygulamanın tutarlılığı sağlanmaktadır.

26 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ-HEDEF YAPISI STRATEJİK YÖNETİM ORGANİZASYONU HEDEF YAPI Stratejik Yönetim organizasyon hedef yapısı Strateji Belirleme Kurulu ve Strateji Çalışma Kurullarından oluşmaktadır. Stratejik Yönlendirme Komitesi, Genel Müdür Başkanlığında Genel Müdür Yardımcısı ve Bölüm Müdürlerinden oluşmaktadır. Strateji Koordinasyon Kurulu; Sistem Geliştirme Müdürü, Sistem Geliştirme Şefi ve Personelinden oluşmaktadır. Stratejik Çalışma kurulları genel olarak şef yönetici personelden belirlenmekle birlikte deneyime sahip yönetici olmayan teknik personel arasından da belirlenebilmektedir. Strateji Çalışma Kurulları sabit olmayıp dönemsel olarak değişebilmektedir. Strateji Koordinasyon Kurulu 6 ayda bir Strateji Yönlendirme Komitesine çalışmalar hakkında bilgi aktarır. Yılda bir kez Strateji Gözden Geçirme Toplantısı yapılır. Stratejik amaç ve hedefler 5 yıllık dönemleri kapsayacak şekilde oluşturulur ve her yıl +1 yıl ilave edilerek güncellenir. 26 Şekil 8-Hedef Yapı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition)

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition) İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2014 Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition) İçindekiler VİZYONUMUZ... 13 MİSYONUMUZ... 13 KALİTE POLİTİKAMIZ... 14 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2010 İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2 3 Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2011 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2011YFR v13501web 0 İZAYDAŞ2011YFR v13501web 1 Foto: Eyüp Okan Kılmanoğlu İzmit Körfezi - Laleler İZAYDAŞ2011YFR

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 3 RAPOR HAKKINDA 11 AKSA HAKKINDA 20 YÖNETİŞİM 36 SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR 53 ÇEVRE 67 İNSAN KAYNAKLARI 87 TOPLUM 93 PERFORMANS TABLOLARI 101 GRI GÖSTERGELERİ

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2 Genel Müdürün Mesajı 3 ŞİRKET PROFİLİ 5 Ak-Kim e Bakış 5 Ak-Kim in Kısa Tarihi 6 Markalar ve Ürünler 8 Operasyonel

Detaylı

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI Bir Başarı Öyküsü Güzel bir hayat sürmenin ön koşulu, güzel şartlarda, güzel bir çevrede yaşamaktır. Büyükşehirlerde yaşayanlar

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2012 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2012YFR v2.01web 1 İçindekiler VİZYONUMUZ... 10 MİSYONUMUZ... 10 KALİTE POLİTİKAMIZ... 11 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

Ekonominin gelişmesinde en başta gerekli olan yollar demiryolları, limanlar, kara ve deniz ulaşım vasıtaları milli varlığın maddi ve siyasi kan damarlarıdır. İftihar ve güç vesileleridir. M. KEMAL ATATÜRK

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı