ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/ LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/ LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI"

Transkript

1 KOCAELĠ DEN

2

3 SAĞLIKLI PLANLAMA

4 ĠMAR ÇALIġMALARI 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/ LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/ LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI

5 ĠMAR ÇALIġMALARI Gebze Planlama Bölgesi Alanda kurulmuģ mevcut OSB lerin gerektirdiği, sanayi, depolama, küçük sanayi vb faaliyet kolları, Ġç içe sanayi ve konut kullanımlarından herhangi birisinin tasfiye edilmesi, Alanda bölgesel faaliyetlerin gerektirdiği, üniversite, sağlık, fuar alanları, Darıca bölgesinde turizm sektörünün geliģtirilmesi esastır. UlaĢımda Marmaray ile iliģkili toplu taģıma desteklenecektir.

6 ĠMAR ÇALIġMALARI Merkez Planlama Bölgesi (Ġzmit, Derince, Körfez Ġlçeleri) I.derece MĠA (Uluslarası, ülkesel, bölgesel; iģlevlerin üstlenildiği hizmetler sektörü) Sanayi ve depolama alanları (mamul, hammadde üretimi depolanması ile birlikte hizmet sunumu, tanıtımı,pazarlanması, taģınması faaliyetleri) Bölgesel sosyal donatı alanları Turizm Merkezi (Kartepe Turizm Merkezi, Sapanca Gölü Çevresi)

7 ĠMAR ÇALIġMALARI Gölcük ve Karamürsel Planlama Bölgesi Nüfus artıģının gerektirdiği konut alanları, Alanda organize tarım ve hayvancılık ile bu faaliyetlerin gerektirdiği tarımsal sanayi, depolama alanları D-130 karayolunun kuzeyinde büyük ölçekli sanayi tesisleri yerine liman faaliyetlerini geliģtirici tesis, depolama ve ambalajlama alanları oluģturulacaktır.

8 ĠMAR ÇALIġMALARI Kandıra Planlama Bölgesi Alanda Karadeniz sahilinde yer alan yerleģmelerde turizm sektörü desteklenecektir. Alanda organize tarım ve hayvancılık ile bu faaliyetlerin gerektirdiği tarımsal sanayi, depolama alanları oluģturulacaktır. Alanda büyük ölçekli sanayi oluģturulamaz.

9 ĠMAR ÇALIġMALARI 242 KÖYE 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA

10 KUTAS Uydudan takip ile kaçak yapılaģma önlendi

11 KUTAS ENVANTER TESPİT İŞLEMLERİNDE Yapı Cinsleri -Betonarme-Kerpiç -Demir-Çelik -Prefabrik Kat Adetleri Çatı Durumları -Kiremit Çatılı -Çinko Atarmit Çatılı -Çatısız -Filizli Kullanım Durumları -Boş -Dolu

12 KUTAS 2006 Ocak-Şubat Envanterinin Bina Tiplerine Göre Dağıtım Çizelgesi Konut Sanayi Ticaret Kamu İnşaat Askeri veya Emniyet Diğer Toplam İZMİT GEBZE KÖRFEZ DERİNCE KANDIRA GÖLCÜK KARAMÜRSEL TOPLAM

13 SAĞLIKLI ALTYAPI

14 ĠÇMESUYU km içme suyu hattı çekildi Kaçak %25 azaldı Susuz köy kalmadı

15 KANALĠZASYON km kanalizasyon hattı çekildi

16 YAĞMURSUYU 124 km yağmur suyu hattı döģendi

17 37 dere ıslah edildi DERE ISLAHI

18 TOPLAM ALTYAPI UZUNLUĞU

19 DOĞALGAZ km doğalgaz hattı döģendi

20 SAĞLIKLI ÜSTYAPI

21 YOLLAR 1900 km köy yolu 2 bin 450 km Ģehir içi yolu Toplam 4 bin 350 km yol yapımı

22 SAĞLIKLI KENTSEL YENĠLEME

23 KENTSEL YENĠLEME PROF.BAKİ KOMSUOĞLU YOLU (Üniversite Yolu) ESKİ HALİ YENİ HALİ(2007)

24 KENTSEL YENĠLEME ŞEHİT RAFET KARACAN BULVARI ESKİ HALİ YENİ HALİ(2005)

25 KENTSEL YENĠLEME ADNAN MENDERES BULVARI (KANAL BOYU) ESKİ HALİ YENİ HALİ(2008)

26 KENTSEL YENĠLEME ADALET KÖPRÜSÜ ESKİ HALİ YENİ HALİ(2007)

27 KENTSEL YENĠLEME D-100 KENTSEL YENĠLEME ESKİ HALİ YENİ HALİ(2009)

28 KENTSEL YENĠLEME NAMAZGAH DERESĠ ESKİ HALİ YENİ HALİ(2009)

29 KENT ESTETĠĞĠ ÖRNEK CEPHE ĠYĠLEġTĠRME PROJESĠ

30 KENTSEL TASARIM MEVLANA KÖPRÜLÜ KAVġAĞI (2006)

31 KENTSEL TASARIM BAġĠSKELE KÖPRÜLÜ KAVġAĞI (2006)

32 KENTSEL TASARIM YAHYAKAPTAN KÖPRÜLÜ KAVġAĞI (2006)

33 KENTSEL TASARIM DERĠNCE KUZEY-GÜNEY YAN TOPLAMA YOLLARI (2006) D-100 de Yapılan Çalışmalarla,eskiden 8 ışıkta durmak zorunda kalan ve durdukları anda havaya egzoz bırakan araçlar yeni düzenlemeyle kentten transit geçmekte ve havayı kirletmemektedir.

34 KENTSEL TASARIM MĠMAR SĠNAN ÜST GEÇĠDĠ (2009)

35 KENTSEL TASARIM ESKĠHĠSAR TÜNELĠ (2007)

36 KENTSEL TASARIM DOĞU KIġLA GENÇLĠK PARKI (2009)

37 SAĞLIKLI ÇEVRE

38 SAĞLIKLI ÇEVRE 9 milyon 428 bin m 2 alan yeģillendirildi 2 milyon 900 bin ağaç dikildi

39 SAĞLIKLI ÇEVRE 25 km yeni yürüyüģ yolu

40 SAĞLIKLI ÇEVRE GÖLCÜK BARBAROS HAYRETTĠN PAġA PARKI (2007)

41 SAĞLIKLI ÇEVRE BAġĠSKELE SAHĠLĠ (2007)

42 YARIMCA SAHĠLĠ (2007) SAĞLIKLI ÇEVRE

43 SAĞLIKLI ÇEVRE Trekking Parkurları Toplam uzunluğu 650 km Toplam 46 trekking parkuru

44 SAĞLIKLI ÇEVRE 22 yeni spor tesisimizde genç şampiyonlar yetişiyor YARIMCA SAHĠLĠ

45 SAĞLIKLI ÇEVRE Kocaeli havadan ve denizden 24 saat denetim altında

46 SAĞLIKLI ÇEVRE 9 arıtma tesisi ile: Günde 108 ton çamur artık denize akmıyor. 35 yıl aradan sonra Körfez de yüzülüyor Körfezde önceden 3 çeşit balık varken şuan 40 çeşit balık var

47 SAĞLIKLI ÇEVRE Yıllar Sonra Yunuslar Körfezde Yüzüyor

48 SAĞLIKLI ÇEVRE Turizm Birlikleri (Kocaeli-Sakarya Kıyı Bandı Kültür Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgesi Birliği ) Gölcük Yazlık Termal Turizm Merkezi Birliği ) (Kartepe Turizm Hizmet Birliği)

49 SAĞLIKLI ÇEVRE Hergün 1.2 milyon kg çöp düzenli depolanıyor

50 KENTSEL DÖNÜġÜM

51 KENTSEL DÖNÜġÜM SEKAPARK Dünyanın En Büyük Endüstriyel Kentsel DönüĢümü

52 KENTSEL DÖNÜġÜM SEKAPARK Dünyanın En Büyük Endüstriyel Kentsel DönüĢümü

53 KENTSEL DÖNÜġÜM

54 KENTSEL DÖNÜġÜM ESKİ HALİ YENİ HALİ

55 KENTSEL DÖNÜġÜM ESKİ HALİ YENİ HALİ

56 KENTSEL DÖNÜġÜM ESKİ HALİ YENİ HALİ

57 KENTSEL DÖNÜġÜM Kent Konut ve TOKĠ den 20 bin konut hamlesi Tamamlanan :4582 Devam eden : 6968 Projelendirilen : 8450

58 SAĞLIKLI KÖYLER

59 KÖY MEYDAN DÜZENLEMELERĠ

60 KÖY YOLLARI ASFALTLANDI km köy yolu asfaltlanmıģtır

61 YENĠ KÖY YOLLARI AÇILDI km yeni köy yolu açılmıģtır

62 KÖYLERE PARKE YOL 2.64 km köy yolu parke olmuģtur

63 KÖYLERE SULAMA KANALLARI

64 KÖYLERE ĠÇMESUYU 380 km içmesuyu hattı yapılmıģtır

65 KÖYLERE KANALĠZASYON 250 km kanalizasyon hattı yapılmıģtır

66 KÖYLERE ARITMA TESĠSĠ KANDIRA BAĞĠRGANLI KÖYÜ PAKET ARITMA TESĠSĠ KıĢın günlük 1.000,yazın günlük kiģilik evsel atık bertaraf ediliyor mt uzunluğunda boru kullanılmıģ,9 tanker bulunmaktadır

67 KÖYLERE OYUN GRUBU 300 KÖYE 300 OYUN GRUBU KURULMUġTUR

68

UYGULAMA İMAR PLANI GÖSTERİMLER

UYGULAMA İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1d UYGULAMA İMAR PLANI GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI MAHALLE SINIRI PLANLAMA SINIRLARI KENTSEL TASARIM PROJESİ SINIRI İMAR HAKKI AKTARIM

Detaylı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1-BAġKANDAN : 7 2-2010-2014 STRATEJĠK PLAN ÖZETĠ : 8 3-GENEL BĠLGĠLER :14 3.1 Coğrafi Konum :14 3.2 UlaĢım :14 3.3 Samsun BüyükĢehir

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik DİİYARBAKIIR DAKİİ BELEDİİYELERİİN ALTYAPI DURUMU M. Adnan AKSOY Harita Mühendisi Diyarbakır YDO Uzmanı M. Ufuk ELHASOĞLU Çevre Mühendisi İDB Uzmanı Mart 2011 DĠYARBAKIR 1 SUNUġ Bölgesel geliģme ve kalkınmayı

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK - BARTIN - KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. AMAÇ Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2020 yılını hedef alarak, Bursa İl inde sürdürülebilir,

Detaylı

YÜKSEL PROJE. Kalite Belgeleri

YÜKSEL PROJE. Kalite Belgeleri YÜKSEL PROJE Kalite Belgeleri YÜKSEL PROJE Önsöz YÜKSEL PROJE 1978 yılında kurulmuştur. Aradan geçen süre içinde, bilgi birikimi, insan kaynakları ve iş kapasitesi ile ülkemizin tam bağımsız en büyük

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi. www.gap.gov.tr

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi. www.gap.gov.tr Bölge Kalkınma İdaresi www.gap.gov.tr 2012 KAPSAM GAP Eylem Planı GAP İdaresi ve Faaliyetleri Sektörel Fırsatlar TÜRKİYE SURİYE IRAK 4 TÜRKİYE-GAP KARŞILAŞTIRMALARI TÜRKİYE GAP GAP/TR % Yüzölçümü (km

Detaylı

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI Bir Başarı Öyküsü Güzel bir hayat sürmenin ön koşulu, güzel şartlarda, güzel bir çevrede yaşamaktır. Büyükşehirlerde yaşayanlar

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan;

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan; A- Misyon ve Vizyon Misyon; Güvenilir, katılıma açık ve ulaşılabilir, duyarlı, vatandaşına saygılı, Yöneten-yönetilen ayrımı yerine, yurttaşları bir paydaş olarak gören ve onların kararları doğrultusunda,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da, ortaya konulan belediyecilik hizmetleri

Detaylı

İZMİR İLİ 2012 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

İZMİR İLİ 2012 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU İLİ 2012 YL ÇEVRE DURUM RAPORU -2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ A. Hava A.1.Hava Kalitesi 9 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar. 10 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar.. 13 A.4. Ölçüm

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU Hazırlayan: Ceren AKSU 2013 İÇİNDEKİLER KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 2 SU VE ATIKSU YÖNETİMİ... 3 KATI ATIK YÖNETİMİ... 7 HAVA KALİTESİ

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

TURHAL BELEDİYESİ. Osman KUŞ Celal YEL Hayrettin ÖNAL Yusuf KARAKOYUN Sami DEMİRKAYA G.Hakan ALPARSLAN Arzu KARCI

TURHAL BELEDİYESİ. Osman KUŞ Celal YEL Hayrettin ÖNAL Yusuf KARAKOYUN Sami DEMİRKAYA G.Hakan ALPARSLAN Arzu KARCI AK PARTİ MECLİS ÜYELERİ Osman KUŞ Celal YEL Hayrettin ÖNAL Yusuf KARAKOYUN Sami DEMİRKAYA G.Hakan ALPARSLAN Arzu KARCI Yusuf GENİŞ Nihat UÇAR Yahya GÖKTAŞ Ali TURAN Hasan AKMAN Celalettin ÖZKAPLAN Yahya

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

Ercan TOPACA Kocaeli Valisi

Ercan TOPACA Kocaeli Valisi SUNUŞ Sanayileşme konusunda 1970 lerden itibaren yaşanan hızlı gelişme ve nüfustaki artış nedeniyle çevre kirliliğinin artarak küresel boyutlara ulaşması ile çevre konusu daha fazla önem kazanmıştır. Bu

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

Hazırlayan. Grafik Tasarım. Baskı Arşiv. : strateji@kocaeli.bel.tr Web. : www.kocaeli.bel.tr

Hazırlayan. Grafik Tasarım. Baskı Arşiv. : strateji@kocaeli.bel.tr Web. : www.kocaeli.bel.tr Hazırlayan Grafik Tasarım Baskı Arşiv : Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü : İlke Ajans www.ilkeajans.com : Şan Ofset : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı