ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. MURATLI REGÜLÂTÖRÜ, HES & BETON SANTRALİ PROJESİ. ÇEVRE YÖNETİM PLANI ve İZLEME PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. MURATLI REGÜLÂTÖRÜ, HES & BETON SANTRALİ PROJESİ. ÇEVRE YÖNETİM PLANI ve İZLEME PLANI"

Transkript

1 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. MURATLI REGÜLÂTÖRÜ, HES & BETON SANTRALİ PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI ve İZLEME PLANI GİRESUN İLİ, ÇAMOLUK İLÇESİ, SARPKAYA KÖYÜ, SİVAS İLİ, GÖLOVA İLÇESİ, YAYLAÇAYI KÖYÜ (KELKİT ÇAYI ) ppm kirlilik önleme ve yönetimi ltd. şti. Sümer - 2 Sokak No:34/15, Kızılay/ANKARA Tel: (312) Fax: (312) e-posta : www. ppm.com.tr GİRESUN-SİVAS 2009

2 EK V.1-YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ İÇİN GENEL ÇEVRE YÖNETİM PLANI ÖNLEME PLANI Aşama Konu Hafifletici Önlemler Sorumluluk* Şantiyelerin ve işçi Şantiye sahası ve işci kamp yerleri orman alanı dışında seçilmiştir. kampları için Konumlandırma: altyapı hizmetlerinin konumlandırılması (a) Herhangi bir koruma bölgesinden en az 5 km uzaklıkta (b) Herhangi bir yüzey suyundan 50 m. uzaklıkta, ve (c) Herhangi bir köyden ve kültürel özelliği olan bölgelerden en az 100 m uzaklıkta gerçekleştiri1mesine dikkat edilmiştir. Hizmetler (a) Kullanma amaçlı su keson kuyulardan temin edilecek, içmesuyu ise en yakın köy olan Sarpkaya Köyü şebekesinden temin edilecektir. (b) Evsel nitelikli atıksular şantiye tesisi sahasında açılacak sızdırmaz fosseptik çukurda toplanacaktır. Fosseptik çukur dolduğunda vidanjör ile çekilerek arıtma ile sonlanan kanalizasyon sistemine deşarj edilecektir. (c) Beton tesisi atıksuları ise geçici olarak inşaa edilmiş bir çökeltme havuzunda depolanacak ve dip tortusu üretimde kullanılacak, atıksu ise araç lastiklerinin temizliğinde kullanılacaktır. (d) Kamplarda oluşan organik katı atıklar günlük periyodta kapalı kaplarda biriktirilecek, en yakın düzenli katı atık depolama sahasında bertaraf edilecektir. İnşaat Şantiye kurulan alan iş tamamlandıktan sonra başlangıçtaki durumuna uygun biçimde iyileştirilecektir. İnşaat katı atıklarının yönetimi (kum, kaya, ambalaj atıkları vs.) Kamulaştırılan alan bölgesinin temizlenmesiyle biriken bitki artıkları Kamulaştırılan alanın dışında hafriyat atıkları depolama sahasında depolanacaktır. Yakma işlemi orman yangını riskini azaltmak amacıyla sınırlandırılacaktır. Elektrik ekipmanlarının ambalaj atıkları ayrı biriktirilecek ve lisanslı ambalaj atıkları toplama ve ayırma tesislerine verilmek sureti ile geri dönüştürülecektir. Geri dönüştürülemeyen atıklar yetkili idarece onaylanmış düzenli depolama alanlarına gönderilecektir. Hafriyat atıkları mümkün olan en büyük ölçüde doldurma amaçlı kullanılacak, kalanlar DSİ Trabzon ve Sivas Bölge Müdürlükleri tarafından onaylanan depolama alanlarına gönderilecektir. Yüzey toprağı saklanacak ve erozyonu önlemek maksadıyla üzeri örtülecektir. İnşaat tamamlandıktan sonra yüzey toprağı eski yerine taşınacak ve yeniden bitkilendirilecektir.

3 Aşama Konu Hafifletici Önlemler Sorumluluk* İnşaat makinelerinin egzoz emisyonları İnşaat makinelerinin egzoz emisyonları düzenli olarak yetkili kuruluşlar tarafından ölçülecek ve egzoz emisyonları için belirlenmiş olan sınır değerleri sağladıkları belgelenecektir. 5 dakikadan fazla sure boyunca kullanılmayan makineler kapatılarak motorların rölantide çalışması İnşaat makinelerinin saklanması minimum düzeye indirilecektir. Depolama alanı açmak için ağaç kesilmeyecektir Ekipmanlar geçirimsiz yüzey üzerine yerleştirilecek ve böylelikle yağ sızıntılarından kaynaklanan toprak kirliliği önlenecektir. Gürültü Toz İşçi Güvenliği Depo alanı yüzey sularından en az 50 metre uzağa konumlandırılacak, köylerden ve diğer yerleşim yerlerinden uzak olacaktır İnşaat yalnızca gündüz saatlerinde sürdürülecektir (7:00 ile 18:00 arası) Gürültü gündüz 70 db aşarsa (patlamalar dışında), koruma perdeleri yerleştirilmesi gibi önlemler alınacaktır. İnşaat faaliyetlerinin gündüz dışındaki saatlerde gerçekleştirilmesi gerektiğinde en az bir hafta once yerel halka danışılacaktır. Bunkerler ve taşıyıcı bantların üzerleri kapalı olacak olup, beton üretimi kapalı kaplarda gerçekleştirilecektir. Ayrıca proje alanında ve şantiye sahasında nemlendirme yapılacak, araçlara hız sınırlaması getirilecektir. Bölge yağışlı olması ile birlikte kazı yapılacak ya da hafriyat malzemesinin döküleceği alanlarda toprak üst tabaka örtüsünün %10 nemli kalmasını sağlayacak şekilde yeterli miktarda sulama gerçekleştirilecektir. Müteahhit işe başlamadan iki hafta önceden bir sağlık ve güvenlik planı oluşturmalıdır. İşçiler sağlık taramasından geçirilecek ve güvenlik ve sağlık eğiti verilecektir. Halk sağlığı eğitimi inşaat programının bir parçası olacaktır. baret, iş güvenliği botu, kulak korumaları, toz filtreleri ve gerekli diğer işgüvenliği ekipmanları işçilerin kullanımı sunulacaktır.

4 Aşama Konu Hafifletici Önlemler Sorumluluk* Toprak erozyonu Yüksek eğimli (>30 ) alanlardan kaçınılacak, kaçınılamadığı durumlarda, yapılar eğim üzerinde kazı ve silt akışı yapılmasını minimuma indirecek şekilde dizayn edilecektir. İnşaat kuru koşullarda sürdürülecektir. Mevcut yollar Ulaşım yollarının konumlandırılması ve inşası İletim hatlarının rotalandırılması ve inşası Kültürel eserlerin, yerel kültürel değere haiz olan alan ve yapıların bulunması İhtimali Hammadde sağlanması Tehlikeli materyallerin yönetimi (yakıtlar, yağlar, patlayıcılar vs.) Bentler, çöktürme havuzları, ya da diğer silt yakalama araçları yüzey sularında bulanmanın meydana gelmesini engellemek amacıyla kurulacaktır. Mevcut yollarda ek trafik hareketliliği minimize edilecektir. Proje kapsamında mevcut yol az olup, yeni servis yolları yapılacaktır. Yollarda hız kontrolü yapılacak, tozlanmayı önlemek için su ile nemlendirme yapılacaktır. Taşıyıcı araçlarda tonaj kontrolü yapılacak, fazla yük taşıması ve mevcut yolların bozulması önlenecektir. Hasarlar kalıcılaşmadan hasarlı yollar onarılacaktır. Yollarda çamur kalıntı ve diğer engeller bırakılmayacaktır. Mümkün olduğu yerlerde var olan bağlantı yolları kullanılacaktır. Mümkün olduğu durumlarda ağaç kesiminden ve ekonomik değer teşkil eden arazilerin kullanımından kaçınılacaktır. Açılacak yeni ulaşım yolu güzergahı iki köyü birbirine bağlayacak ve proje inşaatı sonrasında kullanılabilecek şekilde rotalandırılacaktır. Mümkün olduğu hallerde varolan kamulaştırma alanları kullanılacaktır. Göçmen ve local kuş rotalarından ve koruma alanlarından kaçınılacaktır. Kazı işlemleri sırasında herhangi bir tarihi, kültürel veya arkeolojik varlığa rastlanması durumunda, kazı işlemleri durdurulacak ve yerel/bölgesel kültür müdürlükleri durumdan acilen haberdar edilecektir. Hiç kimse buluntuları yerinden çıkartmayacak ve alana zarar vermeyecektir. İnşaat otoritelerin incelemeleri tamamlandıktan ve ilgili idarenin yazılı onayları alındıktan sonra devam edebilecektir. Herhangi bir iletim hattı, bağlantı yolu ya da yapı köy mezarlıklarının üzerinden geçmemektedir. Proje kapsamında hammadde ruhsatlı hammadde sahalarından temin edilecek olup, şantiye bölgesinde kurulacak olan beton santralinde beton üretilecektir. Hammadde, gerekli izinlere sahip yerlerden temin edilecektir. Tüm tehlikeli materyaller iyi havalandırılmış, kilitli ve etrafı çevrili binalarda geçirimsiz yüzeylerde biriktirilecektir. Bu binalar herhangi bir yüzey suyundan en az 50 m uzaklıkta konumlandırılacaktır. Yerleşim merkezleri ve orman arazilerinden kaçınılacaktır. TEİAŞ

5 Aşama Konu Hafifletici Önlemler Sorumluluk* Orman kaybı Proje kapsamında kullanılan alanların büyük bir kısmı ağaçsız orman alanıdır. İlgili idareden izin alınmış olup, proje için ağaç kesimi olmayacaktır. Gürültü (santral binasından) İşletme Aşaması Evsel atıksu Evsel katı atık Türbinler ve diğer ekipman seçiminde uluslararası standartlara uygun dizayn edilenler tercih edilecektir (~80 1 metre). Gerekli olduğu hallerde gürültü yapan ekipman ve türbinler ses yalıtımlı binalara alınacak yada etrafına sesi absorbe edecek ağaç ve çalı dikilecektir. Evsel nitelikli atıksular sızdırmaz fosseptik çukurda biriktirilecek, dolduğunda vidanjörlerle çektirilecek ve arıtma ile sonlanan kanalizasyon sistemine deşarj edilecektir. Evsel katı atıklar geçici depolamam alanlarında kapalı kaplarda biriktirilecek ve düzenli katı atık depolama alanlarına iletilerek bertaraf edilecektir. Geçici deponi alanının üzeri örtülecek ve hayvanlardan korunacaktır.

6 İZLEME PLANI Aşama/Konu İnşaat Hangi parameter Bu parametre Nerede Bu parametre Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanı nedir? Bu parametre Ne zaman izlenecek/ izleme sıklığı nadir? Sorumluluk Şantiyelerin ve işçi kampları için altyapı hizmetlerinin konumlandırılması İnşaat katı atıklarının yönetimi (kum, kaya, ambalaj atıkları vs.) Şantiye sahasının yeri Su temini, evsel atıksu ve evsel katı atık ile ilgili anlaşmalar Kamp bölgesi uygun biçimde iyileştirilmiş mi? Bitkisel kalıntıları bertaraf uygulamaları Ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve bertaraf uygulamaları Şantiye sahasında Su temini alanı fosseptik ve katı atık depolama alanları Şantiye sahasında Bitkisel kalıntıların depolandığı alan Ambalaj atıklarının depolama ya da atık alanı Üçer aylık dönemlerde, eğer uygunsuz bir uygulama gözlenmişse daha sık. İnşaat işinin bitiminde Üçer aylık dönemlerde, eğer uygunsuz bir uygulama gözlenmişse daha sık. Hafriyat atıklarının yeniden kullanımı ve bertaraf uygulamaları Kaya artıklarının depolama ya da atık alanı İnşaat makinelerinin egzoz emisyonları Yüzey toprağı saklama alanının uygunluğu, iyileştirilen alan yeniden bitkilendirilmiş mi? Emisyon ölçüm kayıtları Geçici yüzey toprağı depo alanı ve tamamlandıktan sonra iyileştirme alanı Proje sahası girişinde Yılık periyotta, eğer Rölantide kullanılmayan ekipmanlar İnşaat alanında Günlük periyotta. İnşaat makinelerinin saklanması Depo alanı hazırlanırken ağaç kesilmiş mi? Ekipman saklama alanı Saha hazırlanmadan önce bir kere

7 Aşama/Konu Hangi parameter Bu parametre Nerede Bu parametre Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanı nedir? Bu parametre Ne zaman izlenecek/ izleme sıklığı nadir? Sorumluluk Depo alanı yerleşim merkezi ve yüzey sularından uzak mı? Gürültü Ekipman geçirimsiz yüzeye mi yerleştirilmiş? İnşaat saatleri İnşaat sahası Saha gözlemi Aylık Ses bariyerleri gerekli mi, inşaa edilmiş mi? Toz İşçi Güvenliği Toprak erozyonu ve silt akışı Yerel halk herhangi bir off hour (gündüz saatleri dışında) çalışmadan bir hafta once haberdar edilmiş mi? Su püskürtme uygun biçimde gerçekleştirilmiş mi? Kabul edilebilir bir sağlık ve güvenlik planı oluşturulmuş mu? İşçilerce kullanılmak üzere iş güvenliği ekipmanları sağlanmış mı? İnşaat kuru sezonda mı devam ediyor? İnşaat sahası ve bağlantı yolları İşçilerin çalışma alanlarında Yapı alanı Yerel gruplara danışarak (sağlık ve güvenlik planın bir kopyasıyla birlikte) off-hour inşaat başlamadan bir hafta önce Sıcak, kuru ve rüzgarlı hava koşullarında Herhangi bir fiziksel işçi Aktivitesi başlamadan önce haftalık periyodda, eğer İnşaat başlamadan önce Yapı alanının eğimi <30 0 Uygun silt yakalama sistemleri kurulmuş mu? Ana akış alanları Yağmur sırasında veya hemen sonrasında

8 Aşama/Konu Hangi parameter Bu parametre Nerede Bu parametre Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanı nedir? Bu parametre Ne zaman izlenecek/ izleme sıklığı nadir? Varolan yollar Durum, temizlik Sahanın 25 m etrafında Saha ziyareti/görsel haftalık periyodda, eğer Ulaşım yollarının konumlandırılması ve inşası İletim hatlarının rotalandırılması ve inşası Minimum gereksiz alan işgali, ağaç kesimi ve verimli arazi kullanımı Minimum gereksiz alan işgali, ağaç kesimi ve verimli arazi kullanımı Bağlantı yolu rotası İletim hattı rotası Planların görsel incelenmesi, saha ziyareti Planların görsel incelenmesi, saha ziyareti İnşaattan önce İnşaattan önce Sorumluluk Kültürel eserlerin, yerel kültürel değere haiz olan alan ve yapıların bulunması İhtimali Kuş rotalarından kaçınılmış mı? Eserlerin kazıyla ortaya çıkışı Herhangi bir kazı alanında Otoriteler haberdar edilmiş ve doğru prosedür uygulanmış mı? İnşaattan önce Hammadde sağlanması Tehlikeli materyallerin yönetimi (yakıtlar, yağlar, patlayıcılar vs.) Orman kaybı Yerel değeri olan herhangi bir alanın binanın ya da mezarlığın varlığı Tedarikçinin lisansının geçerliliği Deponi alanları kilitli, çevrili, iyi havalandırılmış ve geçirimsiz zemin üzerinde mi? Konumu yerleşim merkezlerinden uzak mı? Ağaçların sökülmesi, orman traşlama Herhangi bir iletim kulesinin ya da bağlantı yolunun rotasında Proje sahasının girişinde ya da tedarikçinin ofisinde Tehlikeli atık depolama alanı Proje alanı ve diğer alanlar (depolama alanları, bağlantı yolları, iletim hattı rotaları) Yerel halka danışılarak hareket edilmiş mi? Lisansın görsel olarak control edilmesi Bina ve alanın görsel incelenmesi Materyal sağlanması için herhangi bir anlaşma imzalanmadan önce İnşaat başlamadan önce, inşaat başladıktan sonra üç aylık dönemlerde, eğer Herhangi bir arazi traşlama aktivitesinden önce.

9 Aşama/Konu Hangi parameter Bu parametre Nerede Bu parametre Nasıl izlenecek/ izleme ekipmanı nedir? Bu parametre Ne zaman izlenecek/ izleme sıklığı nadir? Sorumluluk Operasyon Gürültü (santral binasından) Evsel atıksu Gürültü seviyeleri Ses engelleyici önlemler alınmış mı? Uygun bir fosseptik çukuru kurulmuş mu? Santralde ve çevresinde En yakın yerleşim bölgeleri (özellikle şikayet gelen yerler) Lağım boşaltım noktası Gürültü Ölçüm Cihazı üç aylık dönemlerde, eğer Operasyonlar başlamadan önce Arıtma ile sonlanan kanalizasyon sistemine deşarj ediliyor mu? Fosseptik çukuru çevresindeki alan ve fosseptik çukuru altındaki yeraltı suyu üç aylık dönemlerde, eğer Evsel katı atık Atıklar düzenli şekilde uzaklaştırılıyor mu? Geçici depolama alanları uygun biçimde korunuyor mu? Şantiye sahası ve geçici evsel katı atık depolama alanı iki haftalık dönemlerde, eğer uygunsuz bir uygulama gözlenmişse daha sık

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması

1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması Türkiye de Dünya Bankası nca Finanse Edilecek Enerji İletim Tesisi Projeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Uygulama Esasları (Revize Tarihi: 09.07.2010) 1. Giriş ECSEE (daha önce SEEREM) kapsamında

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

REVİZYON TAKİP SAYFASI

REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 10 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No Revizyonun Sebebi 00 - Yeni Yayın 01 11.11.2014 6 02 3,10 Proje kapsamında hafriyat toprağının tamamının saha içerisinde

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Y ıldız Çankaya ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492 0306 : +90 (312) 492 0306 ANKARA

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

Projede kullanılacak/üretilecek ilgili malzemeler aşağıdaki kısımlarda tanımlanmıştır.

Projede kullanılacak/üretilecek ilgili malzemeler aşağıdaki kısımlarda tanımlanmıştır. 6 KAYNAKLAR VE ATIKLAR 6.1 GIRIŞ Bu bölümde, ilgili altyapı tesisleri dahil olmak üzere, Otoyolun yapım ve işletilmesinde gereksinim duyulan kaynak ve malzemeler ile oluşması beklenen atık maddeler tanımlanmaktadır.

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Keskinoğlu Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15 Kocasinan / KAYSERĐ Tel: (352) 222 8960 - Faks: (352)

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai

Detaylı

YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ocak 2015 YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Atık Yönetim Planı Teslim edilecek kurum: YZG Sağlık Yatırım A.Ş. RAPOR Rapor No 13513130036 Dağıtım: 1 elektronik nüsha İçindekiler 1.0 AMAÇ VE KAPSAM...

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI

ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI ÇALDAĞ NİKEL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI SRK DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK A.Ş. ANKARA TEMMUZ 2013

Detaylı

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ 1- PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin İş Akış Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı. Proje; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü nün bünyesinde bulunan

Detaylı

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15 Kocasinan / KAYSERĐ Tel: (352) 222 8960 - Faks: (352) 222 4696 KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ ÇED

Detaylı

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet ... ALPASLAN II BARAJI VE HIDROELEKTRIK SANTRALI Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet 1 ALPASLAN II BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik

Detaylı