2014 GÜÇLÜ GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI GÖRÜNÜRLÜK EĞİTİMİ. İzleme ve Değerlendirme Birimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 GÜÇLÜ GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI GÖRÜNÜRLÜK EĞİTİMİ. İzleme ve Değerlendirme Birimi"

Transkript

1 2014 GÜÇLÜ GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI GÖRÜNÜRLÜK EĞİTİMİ İzleme ve Değerlendirme Birimi

2 Görünürlük Rehberi Görünürlük Rehberi Rehberde belirlenen tedbirleri almakla yükümlü olanlar Desteklenen projelerde, Ajans ın desteğini ve Kalkınma Bakanlığı nın koordinasyonunu görünür kılmak için hazırlanmıştır Yararlanıcılar, Ortaklar ve Diğer alt yükleniciler

3 Görünürlük Kuralları Destek yararlanıcının Ajans desteğini görünür kılma yükümlülüğü, proje nihai ödemesi yapıldıktan sonraki üç yıl boyunca devam eder.

4 Logo Görünürlük Kuralları Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından destek verilen bütün projelerde Ajans ve Kalkınma Bakanlığı nın logosu standart olarak kullanılmalıdır Görünürlük Yararlanıcı, ortaklar ve diğer alt yükleniciler, Ajansın finansmanının görünürlüğünü sağlamak için gerekli önlemleri almak zorundadırlar Üretilen Materyaller Yararlanıcı, ortak ve bütün yükleniciler, ürettikleri tüm materyallerinde Ajans ve Kalkınma Bakanlığı nın logosunu rehberde belirtilen görünürlük kurallarına uygun şekilde kullanmalıdırlar Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı na ait logolar en az yararlanıcı ve ortakların logoları ile aynı büyüklükte ve görünürlükte olmalıdır Tesis, Makine, Teçhizat ve Basılı Materyal Destek kapsamında meydana getirilen tüm tesis, makine, teçhizat ve basılı materyal üzerinde Ajans ın desteği ile sağlandığını belirten ifadeler ile Ajans ve Kalkınma Bakanlığı nin logolarının yer alması sağlanmalıdır

5 Araç Görünürlük Kuralları Mali Destek Programları kapsamında finanse edilen projelerde kullanılan araçlarda, araçlara uygun araç panoları kullanılmalıdır Fotoğraflar ve Tanıtım Materyalleri Mali Destek Programları kapsamında finanse edilen projelerde, projenin ilerleyişini gösteren fotoğraflar çekilmeli ve tanıtım materyallerinde bu fotoğraflara yer verilmelidir Projenin Gerçekleştirildiği Alanın Girişi Mali Destek Programları kapsamında finanse edilen projelerde, Projenin gerçekleştirildiği alanın giriş bölümünde uygun bir yere ve satın alınan teçhizatın üzerine aşağıdaki cümle belirgin bir şekilde yazılmalıdır: [projenin ismi] Projesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı [mali destek programının ismi] Mali Destek Programı kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir Yapım İşleri Proje kapsamında gerçekleştirilen yapım işlerinde, projenin uygulandığı alanda projeyi açıkça tanımlayan panoların bulunması gerekmektedir Panolar görünür ebatta ve Rehberin ekinde yer alan örnekte belirtildiği şekilde Kalkınma Bakanlığı ve ilgili Yararlanıcının logosu ile Ajansın logosunu taşımalıdır

6 Görünürlük Kuralları Tefriş Edilen Mekânlar Proje kapsamında tefriş edilen mekânların girişlerinde söz konusu mekânın [projenin ismi] Projesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı [mali destek programının ismi] Mali Destek Programı kapsamında tefriş edildiğini belirten panoların bulunması gerekmektedir Demirbaş Malzeme, Ekipmanlar ve Üretilen Belgeler Proje kapsamında alınan tüm demirbaş malzeme ve ekipmanlar ile üretilen tüm belgeler; görünür ebatta ve Rehberin ekinde yer alan örnekte belirtildiği şekilde Kalkınma Bakanlığı ve ilgili Yararlanıcının logosu ile Ajansın logosunu taşımalıdır Toplantı, Seminer Gibi Faaliyetlerde Afiş ve Posterler Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan afiş ve posterlerin bulunması gerekmektedir Afiş ve posterlerin büyüklüğü ve sayısı faaliyetin ölçeği ile uyumlu olmalıdır. İfadelerin okunabilir ve anlaşılabilir olması gerekmektedir Afiş ve posterler görünür ebatta ve Rehberin ekinde yer alan örnekte gösterildiği şekilde Kalkınma Bakanlığı ve yararlanıcının ile Ajansın logosunu taşımalıdır

7 Görünürlük Unsurlarının Kullanılacağı Yerler Aktiviteler El İlanları ve Broşürler Eğitim toplantıları, konferanslar, seminerler, fuarlar, sergiler vb. katılanlar, aktivitenin Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklediğinden haberdar etmek için hazırlanacak dokümanlara Ajans ın ve Kalkınma Bakanlığı nın logosu konmalıdır Hazırlanacak el ilanları ve broşürlerde Ajans ın ve Kalkınma Bakanlığı nın logoları ile feragat şerhi, proje detaylar ve ilgililerin iletişim bilgilerine yer verilmelidir Bültenler Bültenlerin kapak sayfasında, projenin Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı nın mali desteğiyle yürütülmekte olan bir proje olduğu açıkça göstermeli ve bültenlere Ajans ın ve Kalkınma Bakanlığı nın logosu konmalıdır Basın Duyuruları Özellikle, Küçük Altyapı Projeleri için yüklenici ve/veya uygulayıcı ortak en az bir basın duyurusu yapmalıdır

8 Görünürlük Unsurlarının Kullanılacağı Yerler Web Siteleri Web sitesi hazırlanırken, Ajans ın ve Kalkınma Bakanlığı'nın logosuyla ilgili olarak bülten ve basın duyuruları için belirlenmiş olan görünürlük kuralları geçerli olacaktır İnternet sitelerinde projenin Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı nın mali desteği ile yürütüldüğü bilgisi açık bir biçimde belirtilmelidir Gösterge Panoları Anı Plaketleri Mali Destek Programları kapsamında desteklenen altyapıyla ilgili projelerde projeye ait gösterge panoları kullanılmalıdır Teşhir panoları projenin yapıldığı sahaya giden erişim yolunun yanına konarak, proje başlangıcından proje bitiminin en az 3 yıl sonrasına kadar durmalıdır Mali Destek Programları kapsamında inşa edilen kalıcı yapıların açılış töreninin bir parçası olarak binanın en görünür yerine, kalıcı bir plaket konmalıdır Plakette [projenin ismi] Projesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı [mali destek programının ismi] Mali Destek Programı kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir ifadesi yazmalıdır

9 Görünürlük Unsurlarının Kullanılacağı Yerler Afişler/Banner Yararlanıcı, ortaklar ve yükleniciler açılış ve konferans gibi aktivitelerde kullanılacak afişleri/bannerları, Görünürlük Rehberi ekinde yer alan şekle uygun hazırlamalıdır Araçlar Proje kapsamında temin edilen araçların uygun bir yerine Ajans ın ve Kalkınma Bakanlığı nın logoları konulmalı ve [projenin ismi] Projesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı [mali destek programının ismi] Mali Destek Programı kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı nın mali desteği ile satın alınmıştır ifadesi yazmalıdır Fotoğraflar Yararlanıcı, ortaklar ve yüklenicilerin; projenin ve proje etkinliklerinin ilerleyişini belgelemek için fotoğraf çekmeleri gerekmektedir

10 Görünürlük Unsurlarının Kullanılacağı Yerler Promosyon Malzemeleri Üretilen promosyon ürünlerine Ajans ın ve Kalkınma Bakanlığı nın logoları konmalı ve mümkünse, [projenin ismi] Projesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı [mali destek programının ismi] Mali Destek Programı kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir ibaresini taşımalıdır Diğer Dokümanlar Projenin yararlanıcıları, ortakları veya yüklenicileri, yazışmalarının veya faks mesajlarının üst kısımlarında, varsa kendi logoları ile Ajans ın ve Kalkınma Bakanlığı nın logolarını kullanmalıdırlar Ajans ın ve Kalkınma Bakanlığı nın logoları; yararlanıcı, ortaklar, iştirakçiler ve yüklenicilerin logolarıyla aynı büyüklükte ve görünürlükte olmalıdır Ayrıca, alt bilgi olarak [projenin ismi]projesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı [mali destek programının ismi] Mali Destek Programı kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir ibaresi konmalıdır

11 Diğer Hususlar Zeminler Adem-i mesuliyet şerhi Logolar tercihen beyaz zemin üzerine basılmalıdır Ajans; yararlanıcı, ortaklar ve yükleniciler tarafından hazırlanan iletişim materyallerinin içeriğinden sorumlu olmayacaktır. Bütün yayınlarda aşağıdaki Adem-i mesuliyet şerhine yer verilmelidir Çok renkli zeminlerden ve tezat oluşturan renklerden kaçınılmalıdır Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve/veya Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk [yararlanıcı/ortaklar/yüklenicilerin ismi] a aittir

12 Görünürlük Doküman Örnekleri PROJE TANITIMI İşletme Logosu BURADA DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI NIN <MALİ DESTEK PROGRAMININ İSMİ> KAPSAMINDA <PROJENİN İSMİ> PROJESİ YÜRÜTÜLMEKTEDİR. SÖZLEŞME NO:..

13 Görünürlük Doküman Örnekleri PROJE KAPSAMINDA SATIN ALINAN MAKİNE VE EKİPMAN İşletme Logosu BU MAKİNE / EKİPMAN DOGU ANADOLU KALKINMA AJANSI NIN. YILI < MALİ DESTEK PROGRAMININ İSMİ > KAPSAMINDA TEMİN EDİLMİSTİR. SÖZLEŞME NO:.. DEMİRBAŞ NO:...

14 Görünürlük Doküman Örnekleri PROJE KAPSAMINDA SATIN ALINAN / KİRALANAN ARAÇ İşletme Logosu BU ARAÇ/VASITA DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI NIN <MALİ DESTEK PROGRAMININ İSMİ> KAPSAMINDA TEMİN EDİLMİŞTİR. Sözleşme No:.. Demirbaş No:.

15 Görünürlük Doküman Örnekleri BÜLTEN İşletme Logosu. PROJESİ BASIN BÜLTENİ Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. Konuyla ilgili metin yerine kullanılan örnektir. <İşletme iletişim bilgileri> Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı yılı. Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve/veya Kalkınma Bakanlığı nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk (yararlanıcı/ortaklar/yükleniciler)... a aittir.

16 Görünürlük Doküman Örnekleri EL İLANLARI VE BROŞÜRLER

17 Görünürlük Doküman Örnekleri GÖSTERGE PANOSU

18 PERSONEL İşletme Logosu Görünürlük Doküman Örnekleri DOSYA SIRTLIKLARI... PROJESİ <SÖZLEŞME NUMARASI>

19 Görünürlük Doküman Örnekleri WEB SAYFASI

20 20

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ İçindekiler 1. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI... 2 2. PROJELERDE UYGULANACAK GENEL GÖRÜNÜRLÜK

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI REHBERİ

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI REHBERİ T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI REHBERİ İÇİNDEKİLER I II III A A1 A2 A3 A4a A4b A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 IV V V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 GİRİŞ GENEL GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI İLETİŞİM

Detaylı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Madde Bağımlılığı Mücadele Faaliyetleri Gençlik Mali Destek Programı 2014

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Madde Bağımlılığı Mücadele Faaliyetleri Gençlik Mali Destek Programı 2014 Türkiye Yeşilay Cemiyeti Madde Bağımlılığı Mücadele Faaliyetleri Gençlik Mali Destek Programı 2014 BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 8 Eylül 2014 GİRİŞ Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 1920 de İngiliz işgal

Detaylı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Madde Bağımlılığı Mücadele Faaliyetleri Gençlik Mali Destek Programı 2014

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Madde Bağımlılığı Mücadele Faaliyetleri Gençlik Mali Destek Programı 2014 Türkiye Yeşilay Cemiyeti Madde Bağımlılığı Mücadele Faaliyetleri Gençlik Mali Destek Programı 2014 BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 29 Ağustos 2014 GİRİŞ Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 1920 de İngiliz işgal

Detaylı

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI EK IV DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI Tanımlar Satın alma faaliyetleri kapsamında sıkça kullanılan temel tanımlar aşağıda yer almaktadır: Açık İhale Usulü Danışman Doğrudan

Detaylı

EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI

EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI Ek II Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI YARARLANICILARA YÖNELİK UYGULAMA REHBERİ GİRİŞ Sonuçları yaygınlaştırma ve kullanmaya yönelik faaliyetler,

Detaylı

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI İLETİŞİM ve TANITIM KİTAPÇIĞI

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI İLETİŞİM ve TANITIM KİTAPÇIĞI PROGRAMI İLETİŞİM ve TANITIM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu yayının içeriğinden sadece International Consulting Expertise (ICE) sorumludur

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İçindekiler 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı... 5 1.3. Temel Satın Alma Kuralları...

Detaylı

küçük dokunuşlar, gerçekleşen en hayaller

küçük dokunuşlar, gerçekleşen en hayaller küçük dokunuşlar, gerçekleşen en hayaller 05 Eylül 2012 GOAP İÇERİK SATIN ALMA SÜRECİ İNSAN KAYNAKLARI FAALİYET DOĞRULAYICI BELGELER PERFORMANS GÖSTERGELERİ RAPORLAMA REVİZYON VE DEMİRBAŞ PROTOKOLÜ GÖRÜNÜRLÜK

Detaylı

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ Şubat 2014, Ankara İÇERİK KAYS-PFD Modülü BS Kayıt Başvuru Formu ve Ekleri Başvuru Formu Bölümleri KAYS-PFD Başvuru Adımları Bütçe

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri Eğitim Gündemi Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi o Hibe Süreci,Başvuru Süreci, Değerlendirme Süreci, Hibe Sözleşmesi, Uygulama,

Detaylı

Fotoğrafçının El Kitabı AB projeleri nasıl fotoğraflanır?

Fotoğrafçının El Kitabı AB projeleri nasıl fotoğraflanır? AB projeleri nasıl fotoğraflanır? Bu yayın AB finansmanlı AB Komşuluk Bilgi Merkezi tarafından EPA (European Pressphoto Agency) ile işbirliği içinde hazırlanmıştır. AB nin ya da AB Kurumlarının resmi görüşünü

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Proje Bütçesi Hazırlama Bütçe Proje bütçesi: - bir projenin mali kaynaklarını, - bu kaynakların nasıl kullanılacağını, - faaliyetler

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

Projesi (Sözleşme No)

Projesi (Sözleşme No) 3 85 0 60 Projesi (Sözleşme No)...Yılı... Mali Destek Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali katkı ile yürütülmektedir. 1 Projesi (Sözleşme No). Yılı Mali/Teknik Destek

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 Proje Uygulama Sunumu*

ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 Proje Uygulama Sunumu* ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 Proje Uygulama Sunumu* Avrupa Birliği Bakanlığı Program Yapısı Proje Ana Dokümanı İletişim Şablonlar Proje Yürütme Dosyalama Temel Mali

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı