Tic-TTO Yöneticisinin ve Yönettiği Ekibin Görev ve Sorumlulukları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tic-TTO Yöneticisinin ve Yönettiği Ekibin Görev ve Sorumlulukları"

Transkript

1 1 Tic-TTO Yöneticisinin ve Yönettiği Ekibin Görev ve Sorumlulukları Hazırlayan: Prof. Dr. Hüner Şencan 1. MODÜL 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri kapsamındaki görevleri a. Bilgilendirme etkinlikleri düzenleme: i. TTO faaliyetlerine yönelik olarak TTO tarafından özel sektöre, öğretim üyelerine veya öğrencilere yönelik olarak kısa süreli; 1. organize edilen seminerler, 2. arama toplantısı, 3. çalıştay, 4. bilgi günü, 5. farkındalık, 6. paydaş toplantısı, 7. konferans vb. etkinliklerin ii. adı, tarihi-günü, saati, yeri, katılımcı sayısı, eğitimi veya bilgilendirmeyi yapan kişi, nüfus cüzdanı kimlik numarası, kullanılan materyal, duyuru bülteni ve veya afişi, varsa davetiyesi. b. TTO ile ilgili olarak düzenlenen çeşitli etkinliklere aktif katılım: i. TTO faaliyetlerine yönelik olarak başka kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen; 1. Seminer, 2. arama toplantısı, 3. çalıştay, 4. bilgi günü, 5. farkındalık, 6. paydaş toplantısı, 7. konferans vb. etkinliklere stand açılması ve 8. konuşmacı şeklindeki katılımlar ii. adı, tarihi-günü, saati, yeri, katılımcı sayısı, eğitimi veya bilgilendirmeyi yapan kişi, nüfus cüzdanı kimlik numarası, kullanılan materyal, duyuru bülteni ve veya afişi, varsa davetiyesi, oturum başkanlığı, etkinliğin web duyuru adresi. c. Eğitim Düzenleme: i. TTO faaliyetleri kapsamına giren alanlarda TTO'nun organize ettiği (1) TTO personelinin (2) ve/veya hedef kitlenin (Öğretim elemanları, öğrenci ve sanayiciler için) 1. bilgi ve eğitim düzeyini artırıcı,

2 2 2. içeriği tanımlanmış en az 4 saatlik eğitimler. ii. adı, tarihi-günü, saati, yeri, katılımcı sayısı, eğitimi veya bilgilendirmeyi yapan kişi, nüfus cüzdanı kimlik numarası, kullanılan materyal, duyuru bülteni ve veya afişi, varsa davetiyesi, oturum başkanlığı, etkinliğin web duyuru adresi. d. TTO tarafından çeşitli yayınlar çıkarma ve dağıtma: i. TTO'nun tanıtımının ve etkinliklerinin anlatıldığı 1. dergi, gazete, 2. bülten, e-bülten, 3. kitap vb. 4. Broşürler. (Web sayfasındaki yaplan değişiklikler / eklemeler dahil değildir.) ii. Örnek belgeler, afişler, duyurular, web sitesi adresleri, e-posta duyurusu, e-posta bülteni. e. Proje pazarı veya proje yarışması düzenleme: i. Üniversite bünyesinde yürütülmekte olan veya tamamlanmış projelerin, patentli teknolojilerin ve inovatif ürünlerin sergilendiği, potansiyel yatırımcılar ile buluşturulduğu 1. proje sergileme pazarı etkinliği; 2. veya bu projelere ödüllerin verildiği etkinlik 3. proje yarışması gibi etkinlikleri yapmak ve düzenlemek. ii. Örnek belgeler, afişler, duyurular, web sitesi adresleri, e-posta duyurusu, e-posta bülteni. 2. MODÜL 2: Arge Temelli Destek Programlarına Başvuran Kişilere Yönelik Hizmetler a. Ulusal / Uluslararası Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarına proje yürütücüsü adına başvurma, işlemleri onların adına yürütme: i. TTO büro personeli tarafından YAPKO kapsamlı olmak üzere çeşitli Arge projelerine yazım desteği ve kaynak araştırması desteği vermek. ii. TTO ya da öğretim elemanlarınca başvurusu yapılmış TÜBİTAK, SAN-TEZ, Kalkınma Ajansı, H2020, vb. projelerine yazım ve kaynak araştırması desteği vermek. (BAP projeleri kapsam dışıdır.) iii. Proje yürütücüsü adına gerekli başvuruları yapmak. b. Proje yürütücüleri adına, TTO görevlileri tarafından yapılan proje başvuru belgeleri, Başvurusu yapılan proje örnekleri için TTO ile proje yürütücüleri ya da projeyi destekleyen fon sağlayıcı kurum arasında yapılan yazışmalar, e-postalar ve Proje yürütücüsünün Tic-TTO tarafından desteklendiğini beyan ettiği imzalı belgeler, sözleşmeler vb. (İlgili modüle ilişkin en fazla 5 kanıt belge gönderilmelidir. Gönderilen kanıt belgelerin her birinin "Rektör Onaylı" olması gerekmektedir. Gönderilen belgelerde proje başvurusu yapılan kurum, proje başvuru no., adı ve tarihi AÇIKÇA yer almalıdır.)

3 3 3. MODÜL 3: Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite - Sanayi İşbirliği) a. Arge Danışmanlık hizmetlerine aracılık etmek: Sanayi ile üniversite arasında kontratlı Ar-Ge danışmanlık projelerinin gerçekleşmesini sağlamak ve projeleri TicTTO adına imzalamak, sözleşme yapmak. (Öğretim üyesinin sanayi projesinde yer aldığını gösteren, TTO'nun da bu sözleşmenin bir tarafı olarak imzasının bulunduğu sanayi ile üniversite ya da TTO arasında imzalanan proje sözleşmesinin örneği bulunmak zorundadır.) Ar-Ge Danışmanlığın tanımı: Ar-Ge faaliyetinin ağırlıklı olarak ilgili firmada gerçekleştiği, akademisyenin danışmanlık, bilgi ve/veya yönlendirme desteği verdiği projeler. Genellikle Arge çalışmalarının sonucundan veya başarısından ilgili firma sorumludur (1501, 1507, 1511 projeleri de bu kapsamda değerlendirilmektedir). b. Arge Proje Ortaklığı hizmetlerine aracılık etmek: Sanayi ile üniversite arasında Ar- Ge Proje Ortaklığı yapılması için gerekli girişimleri yapmak, görüşmelerde bulunmak, sözleşmeler ve anlaşmalar yapmak. (Projelerin TTO aracılığıyla başlatıldığını NET olarak gösteren Yazışmalar, e-postalar, danışmanlık sözleşmeleri vb. diğer belgeler. Proje yürütücüsünün / danışmanının TTO tarafından desteklendiğini beyan ettiği imzalı belgeler vb. olmak zorundadır.) Ar-Ge Proje Ortaklığı kavramının tanımı: Ar-Ge faaliyetinin tamamı veya bir kısmının; Tic-TTO veya yetkilendirilmiş tüzel kişilik (Üniversitenin yönetiminin söz sahibi olduğu bir şirket- yani İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisadi İşletmesi) bünyesinde üniversite mensubu akademisyen ve ekibi tarafından gerçekleştirildiği projeler. Ar-Ge faaliyetinin başarısından ilgili tüzel kişilik (İktisadi İşletme) ve ilgili akademik ekip sorumlu olup tüzel kişilik tarafından Ar-Ge sonucunun başarısını taahhüt eden sözleşme imzalanmaktadır. SAN-TEZ, 1505 gibi proje destekleri çerçevesinde yapılan Ar-Ge faaliyetleri de Ar-Ge Proje Ortaklığı kapsamında değerlendirilmektedir. c. TTO tarafından oluşum süreci doğrudan veya dolaylı olarak yönetilmiş, TTO veya Üniversite'nin sözleşmeye taraf olarak imza attığı ve üniversite(ler)de yer alan akademisyenlerin dahil olduğu Ar-Ge danışmanlık projeleri nin adı, türü, tarihi, sözleşme örneği ve diğer belgeler en çok 5 belge. d. Tic-TTO biriminin girişimiyle başlatılan Ar-Ge Proje Ortaklıklarının adı, türü, tarihi, sözleşme örneği ve diğer belgeler en çok 5 belge. Gönderilen kanıt belgelerin her birinin "Rektör Onaylı" olması gerekmektedir. Gönderilen belgelerde proje başvurusu yapılan kurum, proje başvuru no., adı ve tarihi AÇIKÇA yer almalıdır. 4. MODÜL 4: Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama konularında yardımcı olmak a. Patent araştırması yapılmasını sağlama: Tic-TTO görevlileri tarafından yapılan veya yaptırılan belli konularda patent araştırmaları var mıdır? Bunların kanıtlarının eklenmesi, saklanması ve belgelenmesi. b. Patent başvurusu yapılmasına destek olma, tescil süreçlerini takip etme: Tic-TTO tarafından başvurusu yapılan / başvurusu desteklenen / tescil süreci takip edilen

4 patentler hakkında bilgi. Her türlü patent başvuruları, patentleme süreci, süreçleri, yazışmaları, patent sahibi ile ilgili kurum ve kurmlar arasındaki yazışmalar Tic-TTO tarafından yapılmak zorundadır. Öğretim üyelerini bu süreçleri kendi başlarına yönetmeyecekler ve gerçekleştirmeyeceklerdir. 4 c. Lisanslama süreçlerine destek olma: Lisans sözleşmesi yapılmasını sağlama ve bu serçlere aracılık etme. Her türlü lisanslama başvuruları, lisanslama süreci veya süreçleri, yazışmaları, patent sahibi ile lisanslamayı yapan kurum ve kurumlar arasındaki yazışmalar Tic-TTO tarafından yapılmak zorundadır. Öğretim üyelerini bu süreçleri kendi başlarına yönetmeyecekler ve gerçekleştirmeyeceklerdir. d. Tic-TTO birimi ile Buluş yapan kişiler arasındaki ilişkiler: Tic-TTO'ya "Buluş Bildirim Formu" ileten kişilerle sözleşme yapılacak ve daha sonra Buluş sahibi adına Tic- TTO tarafından Türkiye Patent Ofisine patent başvurusu yapılacaktır. Tic-TTO bu konuyla ilgili sözleşmeleri, başvuru belgelerini, Tic-TTO ile patent ofisi arasında yapılan işbirliği sözleşmesini, Tic- TTO ile buluş sahipleri ya da patent ofisi arasında yapılan yazışmaları, mail iletişim belgelerini kanıt olarak toplayacak ve gerektiğinde Girişimcilik ve Yenilik İndeksi kapsamında TÜBİTAK a gönderecektir. Yine bu kapsamda Patent başvuru sahibinin Tic-TTO tarafından desteklendiğini beyan eden belgelerhazırlanacak ve bu belgeler ilgili taraflar tarafından imzalanacaktır. Her türlü belge TÜBİTAK a gönderilirken seçmeler yapılacak belli bir konuya ilişkin olarak en çok 5 belge seçilecek ve bu belgeler Rektör tarafından imzalanacaktır. 5. MODÜL 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Faaliyetlerine destek verme: a. Yeni mezun olan öğrencilere ve/veya görevlerine devam eden öğretim üyelerine ister bağımsız kendi şirketleri olarak, isterse İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisadi İşletmesi Tüzel kişiliği bünyesinde; isterse sanayideki diğer şirketlerle ortak olmak üzere; i. firma kurma, firmanın hukuki statüsünü belirleme, firmanın ana sözleşmesini hazırlama, iş planı hazırlama, evrakları hazırlama, resmi prosedürün nasıl işleyeceği konusunda kılavuzluk yapma, muhasebeci seçme, sermaye ihtiyacını saptama, başvuru yapma konusunda gerekli temasları kurarak, haberleşmeyi yaparak destek hizmeti vermek. Belgeleri ilgili kurumlara götürmek, süreci takip etmek, sonuçları almak, eksiklikleri gidermek. ii. Bu konuda yaptığı tüm faaliyetleri belgelemek. İşletme kurmak isteyen yeni mezun olan öğrenciler veya mevcut öğretim üyeleri ile Tic-TTO arasındaki yazışmaları, e-postaları ve Şirket sahibi kişilerin Tic-TTO'dan aldığı destekleri açık olarak ifade edip imzaladığı belgeleri saklamak, dosyalar açarak bunları korumak ve daha sonra en önemli en çok 5 belgeyi belirleyerek yıl sonunda Girişimcilik ve Yenilik İndeksi Kapsamırda Tübitak a rektör imzasıyla göndermek. b. Yeni mezun olmuş öğrencilerin veya mevcut öğretim üyelerinin kurmuş oldukları, üzerinden henüz 3 yıl geçmemiş olan Arge temelli firmaların Teknopark-İstanbul bünyesinde yer alması için hazırlanması gereken evrakları onların adına hazırlamak

5 5 ve gerekli başvuruları yapmak, eğer üniversite Teknepark-İstanbul için kira desteği verecekse bunun için BAP-YASEM-Tic-TTO Koordinatörlüğü ile temasa geçerek gerekli organizasyonu sağlamak, izinlerin ve gerekli kararların alınmasını temin etmek, ve ilgili şahıs, şahıslar adına başvuruları yapmak. Banka işlemlerini onlar adına gerçekleştirmek, kira sözleşmesini onlar adına gerçekleştirmek. Onların her türlü işini kolaylaştırmak. Araştırmacıların şirket kurma işlemleriyle ilgili tüm yükünü onların üzerinden alarak ilgili birim elemanları tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak. Teknopark-İstanbul yetkilileriyle şirket kurucuları arasında arcılık görevini yerine getirmek. i. Bu konuda yaptığı tüm faaliyetleri belgelemek. Teknopark-İstanbul da İşletme kurmak isteyen yeni mezun olan öğrenciler veya mevcut öğretim üyeleri ile Tic-TTO arasındaki yazışmaları, e-postaları ve Şirket sahibi kişilerin Tic-TTO'dan aldığı destekleri açık olarak ifade edip imzaladığı belgeleri saklamak, dosyalar açarak bunları korumak ve daha sonra en önemli en çok 5 belgeyi belirleyerek yıl sonunda Girişimcilik ve Yenilik İndeksi Kapsamında Tübitak a rektör imzasıyla göndermek. c. İş fikirlerinin hayata geçirilmesi veya iş fikirlerinin şirketleştirilmesi süreçlerinde ilgili kişi ve onların şirketlerine sağlanan mali, idari ve personel destekleri konusunda dosya açıp her türlü desteğe ilişkin bilgileri bu dosyada saklamak. Ne kadarlık bir mali destek sağlanmıştır. Ne kadarı hibedir, ne kadarı geri ödemesizdir, ne kadarı kredi şeklinde sağlanmıştır. Hangi kurumdan sağlanmıştır. Hangi sözleşmeler yapılmıştır. Hangi tarihte yapılmıştır. Bütün bu aşamalarda Tic-TTO ilgili şahıslara ne gibi bir yardımda bulunmuş, kılavuzluk yapmış, aracılık yapmıştır. İlgili belgelerde Tic-TTO nun adı geçmekte midir. Tic-TTO nun katkısı, kılavuzluğu, yardımı, araştırma katkısının bir şekilde ilgili belgelerde, sözleşmelerde adının geçmesi için her türlü görüşmeyi, organizasyonu, bilgilendirmeyi yapmak veya bu tür belge ve dokümenları bu katkının AÇIK BİR ŞEKİLDE gözükeceği şekilde kendisi hazırlamak ve bunları ileride kanıt oarak kullanmak üzere saklamak. Unutulmuş, gözden kaçmış belgeleri yeniden hazırlamak Tic-TTO adının girmesini temin etmek. Her türlü bilgi, belge, yazışma, haberleşme, sözleşme, sipariş belgelerde Tic-TTO isminin yer almasına özel bir önem vermek ve bu konuda hassasiyet göstermek. Her türlü yazışmanın Tic-TTO birimi ve yöneticisi adına yapılmasını sağlamak. Gerekiyorsa bu konuda yazışma, haberleşme, geri baslama yapma yönergesi oluşturmak ve ismin bütün belgelerde yer alamısnı temin edecek düzenlemeleri yapmak. d. Girişimcilik ve yenilik İndeksi kapsamında TÜBİTAK a gönderilecek 5 belgenini her birini mutalaka bizzat rektöre imzalatmak. 6. MODÜL 6: Girişimcilik ve Yenilik İndeksi raporlarını hazırlamak: a. Her yıl TÜBİTAK a gönderilen Girişimclik ve Yenilik İndeksi raporlarını süresi içinde hazırlamak ve gerekli imzaları tamamlayarak Tübitak a göndermek. i. Her yılın raporlarını dijital ortamda düzenli olarak tutmak. ii. Veri tabanları oluşturmak.

6 6 iii. Üniversitenin Arge projeleri veri tabanını oluşturmak ve sürekli takip etmek. Bu konuda BAP-Yasem-Tic-TTO Koordinatörü ile sürekli temas ve ilişki içinde bulunmak. iv. Belirsizlik olan durumlarda Ankara TÜBİTAK yetkilileriyle telefonla temas kurmak ve belirsizliklerin giderilmesini sağlamak. v. Girişimclik ve Yenilik İndeksi kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesinin (1) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, (2) İktisadi İşletme Müdürlüğü, (3) Öğrenci ve Öğretim Üyesi Dolaşım Programları Yöneticiliği, (4) İnsan kaynakları Daire Başkanlığı, (5) Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı gibi birimleriyle, Genel Sekreterlikle, genel sekreter yardımcılarıyla ilişki içinde bulunmak, koordinasyon içinde çalışmak, eksiklikleri zamanında yetkililere bildirmek, alınması gereken önlemler konusunda yeterli zaman bırakarak önceden bilgilendirme yapmak, iş sonuçlanıncaya kadar takip etmek (ben görevimi yaptım deyip kenara çekilmemek), sonuç alıncaya kadar veya kendisene kesin hareket tarzının nasıl olacağı bildirilinceye kadar süreçleri takip etmek, vaz geçmemek, bırakmamak, yılmamak, yorulmamak. vi. Birimde bir arşiv ve dosyala istemi oluşturmak. vii. Gelen-giden evrak defteri açmak. Her türlü yazışmayı bu deftere kayıt etmek. b. Girişimcilik eğitimi veren diğer birimlerle koordinasyon içinde çalışmak. i. Arge temelli olmayan konularda girişimcilik eğitimi veren birimlere ii. gerektiğinde destek vermek. Onların çalışmalarından haberdar olmak. iii. Bu tür eğitimlere katılan eğer sanayici varsa onları tanımak ve sanayicirle ilgili bir veri tabanı hazırlamak. 7. MODÜL 7: Web sayfasını düzenlemek ve içerik derinliği katmak. 8. MODÜL 8: Üniversitenin ve İlgili Öğretim üyelerinin Yetkinlik Haritalarını çıkarmak a. Mühendislik fakültesinin ilgili bölümlerinin ve aynı zamanda bu bölümlerde görev yapan öğretim üyelerinin yetkinlik haritalarını çıkarmak ve Teknoparkların yetkinlik alanlarıyla bunları karşılaştırarak, denkleştirerek bir taraftan öğretim üyelerini diğer taraftan ilgili tekno parkları bu konuda bilgilendirmek. b. Sanayicileri üniversitemiz öğretim üyelerinin yetkinlik alanları hakkında bilgilenmelerini sağlamak ve gerektiğinde onları buluşturmak. 9. MODÜL 9: Üniversitemizin Laboratuvar Rezervuar haritasını çıkarmak ve bunu sanayiye sanayicilere ilan etmek 10. MODÜL 10: Bilgilendirme ve Haberdar etme: a. Proje çağrıları konusunda ilgili öğretim üyelerine mail atarak bilgilendermek ve haberdar etmek. b. E-Bülten hazırlayarak Tic-TTO faaliyetleri hakkında tüm öğretim üyelerini ve seçilmiş sanayici havuzuna giren sanayicileri bilgilendirmek ve gelişmelerden haberdar etmek. Hazırlanan E-Bülteni mail aracığıyla göndermek.

7 7 11. MODÜL 11: Rektörlüğü bilgilendirmek üzere yıl sonunda Faaliyet ve Performans Raporu hazırlamak ve gerçekleştirilen etkinlikleri, geleceğe yönelik çalışmaları, sorunları ve ihtiyaçları raporlamak. 12. MODÜL 12: Power Point sunuları hazırlamak, power point sunuları veri tabanı oluşturmak. a. Öğretim üyelerinin yürüttükleri Arge Temelli projelerin her birinin özetini, kapsamını, süresini ve toplam proje bedelini gösteren bilgileri toplayarak en az 5 sayfadan oluşan power point sunuları hazırlamak. b. Uygun görülen power point sunularını internet ortamında yayımlamak. 13. MODÜL 13: Canlı etkinliklerin vieoya alınmasını sağlamak ve bu çerçevede fotoğraf ve video arşivi oluşturmak. 14. MODÜL 14: Üniversitemiz öğretim üyelerinin yetkinlik ve uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak söktör, işletme, sanayici ve arge şirketi araştırması yapmak. Bu şirketlerin yöneticileriyle tanışmak. Şirket yöneticileriyle öğretim üyelerimizi buluşturmak. 15. MODÜL 15: Teknopark-İstanbul ve diğer Teknopark kurumlarıyla, ilişki, etkileşim, bilgi alış verişi içinde bulunmak, gerekli yazışmaları yapmak, istenen bilgi, belge ve raporları kendilerine sağlamak. 16. MODÜL 16: Tic-TTO nun ofis, eleman, bilgisayar, kırtasiye malzemesi, haberleşme aracı, büro mobilyası, yazıcı, laptop, yazılım ihtiyaçlarını tespit etmek ve karşılanması için gerekli çalışmaları başlatmak. 17. MODÜL 17: TÜBİTAK Girişimcilik İndeksi kapsamında belirlenen 5 temel işlevin her birisinin tam olarak faaliyete geçebilmesi için zaman içinde kadro planlaması yapmak her işlevi gerçekleştirmek üzere en az 1 sorumlu eleman, 1 araştırma görevlisi ve 1 iletişim ve yazışma görevlisi atanmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmak. 5 yıllık bir süre içinde birimde çalışan sayısını en az 8 kişiye yükseltmek. 18. MODÜL 18: Diğer üniversitelerin TTO yöneticileriyle çalışmak, işbirliği organizasyonları kurmak, kendileriyle tanışmak, haberleşmek, yazışmak, o üniversitelerin TTO birimlerini gezerek en iyi uygulamaları takip etmek. Diğer TTO ların katkı, destek verdiği projeleri izlemek. 19. MODÜL 19: İstanbul Ticaret Üniversitesi TEKMER birimi ve KOSGEB yetkilileriyle ilişki içinde olamak, çalışmaları yakından takip etmek, rektörlük adına gerekli raporları zaman zaman almak.

8 8 20. MODÜL 20: İstanbul Ticaret Odasının girişimcilik, yenilik ve yaratıcılıkla ilgili konularda yaptığı tüm çalışmaları yakından takip etmek. Bu çalışmaları yapan yetkililerle ilişki içinde olamak, çalışmaları yakından takip etmek, mümkünse işbirlikleri yapmak. 21. MODÜL 21: İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci kulüplerinin, mezunlar derneklerinin düzenlemiş oldukları arge, yenilik ve yaratıcılıkla ilgili etkinliklerini takip etmek mümkünse arge temelli olanlarını birlikte gerçekleştirmek, arge temelli olan hiçbir çalışmada dışarıda kalmamak ve arge temelli olan hiçbir çalışmanın kendilerinden habersiz gerçekleşmemesi için gerekli temasları yapmak, izinleri almak. Her türlü Arge projesinde Tic-TTO yu ön plana çıkarmak. 22. MODÜL 22: TTO ve Arge Kütüphanisi kurmak. Birimde Arge kitaplarından ve proje yazım kaynaklarından oluşan bir kütüpheni kurmak ve bu kitapların satın alınmasını sağlamak. 23. MODÜL 23: Araştırma görevlilerine, ve diğer öğretim üyelerine uygulamalı proje yazım eğitimleri vermek ve düzenlemek. Bu konuda katılımcıları sınav yaparak sertifikalandırmak. 24. MODÜL 24: Projesi kabul edilen öğretim üyelerinin talep etmeleri halinde belli bir konuda uluslararası patent enstitülerinin web sitelerine girerek patent araştırmaları yapmak. 25. MODÜL 25: Tic-TTO yu ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara afiliye üye, üye yapmak. İsminin web sitelerinde yer almasını temin etmek. Tic-TTO nun bilinirliğini, tanınırlığını, görünürlüğünü, erişilebilirliğini, etkililiğini artırmak. Bu çerçevede sanayi bakanlığı, diğer bakanlıklar nezdinde bu kurumların lisetelerinde yer almasını temin etmek. 26. MODÜL 26: Teknoloji, yenilik, arge, buluş, girişimcilik konusunda düzenlenen konferans, seminer, sempozyum, panel, kongre ve benzeri etkinlikleri takip ederek üniversitemizin ilgili birim yöneticilerini bu konuda bilgilendirmek, katılmalarını sağlamaya yönelik olarak ilgili rektör yardımcısını haberdar etmek, dinleyici olarak katılacak kişilerin, sunum yapacak, bildiri sunacak kişilerin isimlerini öğrenmek, bildiri, poster ve PPT dosyalarının bir örneğini sunumdan sonra kendilerinden temin ederek almak, arşivlemek ve gerektiğinde röktöre onaylatmak, Sampozyum ve kongre başvurularının öğretim üyelerinin doğrudan kendileri aracılığıyla değil Tic-TTO aracığıyla gerçekleştirilmesini sağlamak için Mühendislik Fakültesi dekanı ve bu fakültedeki bölüm başkanlarıyla görüşmeler yapmak. İşin içine Tic-TTO yu dahil etmek ve böylece Tic-TTO nun bu tür faaliyetlerin ve etkinliklerin aktif tarafı olduğunu, aktif katkı ve destek verdiğini kanıtlamak.

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2 2014 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009 /15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi İÇİNDEKİLER 1. YÖNERGENİN AMACI 2. YÖNERGENİN KAPSAMI 3. TANIM VE KISALTMALAR 4. İLGİLİ MEVZUAT 5. GENEL HUSUSLAR 5.1. ideege-tgb nin Vizyonu 5.2.

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir.

Detaylı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:5/A 2080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (42) 237 2 6-7 Faks : 0 (42) 237 2 4 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik EKLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet

Detaylı

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 2 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 1. Kalkınma Ajansı nedir? Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama

Detaylı

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ 153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ Kasım 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Türkiye nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 1 DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU 2010 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU DAKA FAALİYET RAPORU 2010 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan,

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 1.1.Stratejik Planın Amacı... 4 1.2.Stratejik Planın

Detaylı