KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ"

Transkript

1 KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODELLING TOOL FOR PROCESSING ENTERPRISE DATA BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODELS FATİH MEHMET GÜLEÇ Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinin BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Anabilim Dalı İçin Öngördüğü YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak hazırlanmıştır 2007

2 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne, Bu çalışma jürimiz tarafından BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI'nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan :... Prof. Dr. Ünal YARIMAĞAN Üye (Danışman) :.... Yrd. Doç. Dr. Harun ARTUNER Üye :... Yrd. Doç. Dr. İbrahim ZOR ONAY Bu tez.../.../... tarihinde Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen yukarıdaki jüri üyeleri tarafından kabul edilmiştir..../.../... Prof.Dr. Erdem YAZGAN FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ

3 KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKA MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME KÜTÜPHANESİ ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ FATİH MEHMET GÜLEÇ ÖZ Kurumsal Kaynak Yönetimi ürünlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile beraber işletmelerin veri tabanlarında sakladıkları veri türleri de paralel olarak genişlemektedir. İşletmelerin iş süreçlerinden temin ettikleri verilerin karar verme aşamasında bilgiye dönüştürülmesi işi her geçen gün önem kazanmaktadır. Bu tez kapsamında, işletmelerin mevcut verilerinden anlamlı bilgilerin üretilmesine yönelik modelleme aracı tasarlanmıştır. Hazırlanan bu araç ile veri madenciliğinde kullanılan farklı tekniklerin ortak bir modelleme ortamında toplanması sağlanmıştır. Tekniklerin bir araya toparlanması yaklaşımı ile işletmelerin kurumsal verilerden ilgilenen bilgileri daha hızlı ve daha az uzmanlık bilgisiyle elde edebilmeleri amaçlanmıştır. Hazırlanan bu araç ile modellerin ortak bir yapı içerisinde tanımlanmasına ve çalıştırılmasına olanak verecek alt yapı kütüphanesi tanımlanmıştır. İşletim ortamı içerisinde modellerin birbirleri ile etkileşimli çalışması yeteneği kazandırılmıştır. Modeller için ortak veri kaynakları, veri tabanları, kullanıcılar, diğer modeller olabilecek şekilde genişletilmiştir. Yine bu tez kapsamında, yukarıda sıralanan özellikler gözetilerek, Doğrusal Programlama ve Support Vector Machine uygulamaları örneklenmiştir. Anahtar Sözcükler: Yöneylem Araştırması, İş Zekâsı, Veri Madenciliği Danışman: Yrd. Doç. Dr. Harun ARTUNER, Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü i

4 DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODELLING LIBRARY FOR PROCESSING ENTERPRISE DATA BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODELS FATİH MEHMET GÜLEÇ ABSTRACT In a parallel way to the extended usage of Enterprise Resource Planning Softwares; types of data stored on the company databases improve. Transformation of data that is provided by companies during their working processes into information while decision making becomes more important day by day. In the scope the thesis, a modelling tool is designed, which aims to generete information from exsisting data of the companies. Designing this modelling tool, provides assembling different techniques used in data mining into a common modelling environment. The goal of assembling approach of the techniques is to make them easily reached by the companies interested in any information in the instutional data with a less expertise knowledge. A Substructure library is defined by this tool, which enables defining and operating the models in the same composition. In the execution environment, the models gained the ability of working interactively with each other. The common data sources for models are extended to data bases, users and the other models. Also in the scope of the thesis, Linear Programming and Support Vector Machine applications are exemplificated by considering the features listed below. Key Words: Operational Research, Business Intelligence, Data Mining Advisor: Asst. Prof. Dr. Harun ARTUNER, Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ii

5 TEŞEKKÜR Yazar, bu çalışmasının gerçekleşmesinde katkılarından dolayı, aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. Sayın Prof. Dr. Ünal Yarımağan, tez metnini inceleyerek biçim ve içerik bakımından son şeklini almasını sağlamıştır. Sayın Yrd. Doç Dr. Harun Artuner (tez danışmanı), çalışmanın sonuca ulaştırılmasında ve karşılaşılan güçlüklerin aşılmasında yön gösterici olmuştur. Sayın Dr. İbrahim Sinir, tez metnini inceleyerek biçim ve içerik bakımından son şeklini almasını sağlamıştır. Sayın Dr. Ebru Sezer, tez metnini inceleyerek biçim ve içerik bakımından son şeklini almasını sağlamştır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, tez çalışmasının ortaya konmasında gerekli kaynakları sağlamıştır. Desteklerini her zaman hissettiğim aileme teşekkür ederim. iii

6 İÇİNDEKİLER DİZİNİ ÖZ... 1 ABSTRACT... 2 TEŞEKKÜR... 3 İÇİNDEKİLER DİZİNİ... 4 SİMGELER VE KISALTMALAR... 8 ŞEKİLLER DİZİNİ... 9 ÇİZELGELER DİZİNİ GİRİŞ KURUMSAL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR İş Zekâsı Karar Destek Sistemleri Yöneylem Araştırmaları Doğrusal programlama Tamsayılı programlama Şebeke eniyilemesi Doğrusal olmayan programlama Proje yönetimi teknikleri Karar analizi teknikleri Öngörü teknikleri Stok yönetimi modelleri Kuyruk teorisi modelleri Veri Madenciliği Gürültülü veri sorunu Null değerler sorunu Eksik veri sorunu Artık veri sorunu Dinamik veri sorunu iv

7 2.5. Veri Ambarı Veri ambarı mimarisi Genel veri ambarı mimarisi Bağımsız veri pazarı mimarisi Bağlantılı veri pazarı mimarisi Çevirimiçi Analitik İşleme İŞ ZEKÂSI UYGULAMA TEKNİKLERİ Doğrusal Programlama Genetik Algoritma Evrimsel metotlar GA parametreleri Algoritmalar İstatistiksel Öngörü (Zaman Serileri) Durağan modeller Mevsimsellik Eğilim (Trend) modelleri Bayes Algoritması Support Vector Machine Diğer Teknikler VERİ İNCELEMEDE KULLANILAN MODELLER Eniyileme Modelleri Örnek problem Örnek problem Örnek problem Ağ Modeli Proje Yönetimi Kritik yol metodu Program değerlendirme ve irdeleme tekniği PERT ve maliyet analizi Projenin hızlandırılması Stok Yönetimi v

8 4.5. Diğer Modeller Kuyruk Teorisi Öngörü Sınıflandırma ve kümeleme Modeller ve Tekniklerin Eşleştirilmesi TİCARİ İŞ ZEKÂSI UYGULAMALARI Cognos Pentaho SAP BW Oracle Microsoft Business Intelligence Diğer Uygulamalar Ticari Uygulamaların Genel Olarak Değerlendirilmesi UYGULAMA Tanım ve Amaç Tasarım Modelleme altyapısı Veri tabanı erişim katmanı Model altyapısının doğrusal programlama için genişletilmesi Model altyapısının support vector machine için genişletilmesi Gerçekleştirim Modelleme altyapısı gerçekleştirimi Veri tabanı erişim katmanı gerçekleştirimi Modelleme altyapısının doğrusal programlama ile gerçekleştirimi Modelleme altyapısının support vector machine ile gerçekleştirimi Ekran görünümleri Uygulamanın Sınanması Örnek problemin tanımı Oracle DM kullanılarak oluşturulan model: Tez kapsamında geliştirilen uygulama kullanılarak oluşturulan model Oracle DM ve tez uygulamasının karşılaştırımı vi

9 7. SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuç Öneriler KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ vii

10 SİMGELER VE KISALTMALAR CPM CRM DP EB ERP ES ESM FS GB GS KKP KYM LDAP LP OLAP OLTP OR PDİT PERT SVN Critical Path Method Customer Relationship Management Doğrusal Programlama En Erken Başlama Tarihi Enterprise Resource Planning En Erken Sonlanma Tarihi Ekonomik Sipariş Miktarı Faaliyet Serbestliği En Geç Bitiş Tarihi En Geç Sonlanma Tarihi Kurumsal Kaynak Planlama Kritik Yol Metodu Lightweight Directory Access Protocol Lineer Programming Online Analytical Processing Online Transaction Processing Operational Research Program Değerlendirme ve İrdeleme Tekniği Program Evaluation and Review Technique Support Vector Machine viii

11 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil İş Zekası Kavramları... 4 Şekil İş Zekası Kavramları ve Modelleme Yeteneği... 5 Şekil Toplamsal Mevsimsellik Yapı Şekil Çarpımsal Mevsimsellik Yapı Şekil Support Vector Machine W ve C Vektörleri Şekil Support Vector Machine X-C Vektörü Şekil Örnek Ağ Modeli Şekil Kritik Yol Metodu Şekil Kritik Yol Metodu (EB,ES) Şekil Kritik Yol Metodu (EB,ES,GS,GB) Şekil Kritik Yol Metodu (Kritik Yollar) Şekil Ekonomik Sipariş Modeli Şekil Analysis Process Designer [26] Şekil Karar Ağacı Süreçleri [26] Şekil ABC Sınıflandırması [26] Şekil Model Yapısı ve Parametre Türleri Şekil Veri Tabanı Parametresi ve Veri Tabanından Bağımsızlık Şekil Doğrusal Programlama Modeli Şekil Support Vector Machine Modeli ix

12 Şekil Modelleme Altypısı Gerçekleştirimi Şekil Modelleme Altyapısı Parametre Yönetimi Şekil Veri Tabanı Erişim Katmanı Şekil Modelleme Altyapısı ve Doğrusal Programlama Şekil Modelleme Altyapısı ve Support Vector Machine Şekil Doğrusal Programlama Tanımlama Ekranı Şekil Doğrusal Programlama Kısıtlar Şekil Oracle SVM Başarımı Şekil Oracle SVM Başarımı (Ayrıntılı) Şekil Tez Uygulaması SVM Modeli Oluşturulması Şekil Tez Uygulaması SVM Eğitimi Şekil Tez Uygulaması SVM Başarımı x

13 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge Örnek Problem (Zaman-Personel İlişkisi) Çizelge Örnek Problem 2 (Makine - Tahlil Grupları İlişkisi) Çizelge Örnek Problem 2 (Tahlil Grupları ve Değişken Eşleştirmesi) Çizelge PERT Örneği (Süreler) Çizelge PERT Örneği (Standart Sapma) Çizelge PERT Örneği (EB, ES, GB, GS, FS) Çizelge Proje Hızlandırması Çizelge Modeller ve Tekniklerin Eşleştirilmesi Çizelge Microsoft Veri Madenciliği Algoritmaları Çizelge Sınama Verisi Sütun Tanımları Çizelge Örnek Eğitim Verisi Çizelge Oracle ve Tez Uygulaması Başarım Karşılaştırması xi

14 1. GİRİŞ İşletmelerde kurumsal kaynak yönetimi (enterprise resource planning) uygulamalarının daha geniş yer bulması ile diğer bir ifadeyle günlük süreçlerin elektronik ortamda takip edilmesi sonucu işletimsel veriler çoğalmış, mevcut verilerin biçimsel kaliteleri artmıştır. Bu gelişme verilerden anlamlı bilgilerin çekilmesine yönelik çalışmaların ticari işletmelere uyarlanmasını beraberinde getirmiştir. Doğrusal Programlamanın ikinci dünya savaşı dönemi askeri planlamaların gerçekleştirimi için ortaya çıkmış olması gibi, hemen hepsi askeri ihtiyaçlardan ortaya çıkan birçok uygulama alanı, işletmelerin mevcut verilerden alınacak kararlara destek olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik uyarlanmaya başlanmıştır. Değişik disiplinlerin ilgilendiği ve genel olarak iş zekâsı olarak adlandırabileceğimiz bu sektörde, yakın zamanda birçok büyük firma (örn: HP) çalışmalar başlatmıştır. İş zekâsı, alınacak kararlara destek olmak üzere iş dinamikleri üzerinde kesin ve belirgin bir anlayış geliştirmek üzere kullanılan yöntem ve süreçler bütünüdür. İş zekâsı uygulamalarını karar destek sistemlerinden ayıran temel özellik ise, iş zekâsının tüm paydaşlara yönelik bilgi aktarımı sağlayabilmesidir. Böylelikle karar destek sistemleri sadece işletme içerisindeki yöneticilere yönelik geliştirilirken, iş zekâsı uygulamalarında müşteriler ve tedarik zincirindeki diğer firmalar da sürece eklenmiştir. Günümüz iş zekâsı uygulamalarının, veri madenciliği tekniklerinin kurumsal kaynak planlama verilerine uyarlanmasından öteye geçmediği düşünülmektedir. Genel olarak mevcut ürünler incelendiğinde, birçoğunun veri madenciliği ve gelişmiş raporlama özelliklerini destekledikleri görülmüştür. Ancak yaptığımız incelemelerde ortaya çıkan bir diğer gözlem ise işletme ve endüstri mühendisliği bilim dallarının ilgi alanına giren yöneylem araştırması (operational research) tekniklerine gereken önemin verilmiyor olmasıdır. Yöneylem araştırmasının, eğitimli birçok yönetici tarafından az çok biliniyor olması, daha çabuk kavrayabilecekleri gerçeğini de beraberinde getirmektedir. Yöneylem araştırmasının ticari işletmeler üzerine veri madenciliği uygulamalarından daha önce uyarlanmış olması ve lisans seviyesi yönetici eğitiminde yöneylem araştırması 1

15 derslerinin verilmesi, yöneticilerin yöneylem araştırmalarına yakınlığını açıklayan temel etkendir. Konuya kullanıcıların bakış açısından yaklaşıldığı zaman, yöneylem araştırması teknikleri veri madenciliği tekniklerinden daha yakın, daha tanıdıktır. İş zekâsı uygulamalarının gelişmiş raporlama ve veri madenciliği uygulamaları olarak ortaya çıkmaları, diğer bir ifade ile yöneylem araştırmasına gereken önemi vermemeleri ve işletmede karar alma yetkisine sahip kullanıcıların/yöneticilerin yöneylem araştırması tekniklerine daha yatkın olmaları, yaptığımız çalışmanın temelini oluşturan iş zekâsında yöneylem araştırması tekniklerinin uyarlanması fikrini ortaya çıkarmıştır. İş zekâsı uygulamalarının yöneylem araştırması tekniklerini içermesi, yöneylem araştırması teknikleri ile veri madenciliği tekniklerinin bir arada işletilmesi gerekliliğini doğurduğu düşünülmektedir. Modellerin bir arada işletilmesi ile modellerin etkileşimli çalışabilmesi ifade edilmektedir. Bir başka değişle veri girişlerinde bir modelin diğerine veri kaynağı olabilmesini anlatılmaktadır. Yapılan çalışmada, işletmelerin yönetimsel problemlerinin değişik disiplinlerle çözümü üzerine yoğunlaşılmıştır. Uygulamanın yetenekleri bir örnek ile açıklanabilir. Eniyileme problemlerinde karşılaşılan en sık sorun, sabit olarak görülen değerlerin bulunamamasıdır. Bu durumda sabitlerin değerleri için tahmin modelleri öngörülmeli, modelin kurulmasında bu sabitleri tahmin edecek alt modellerin de kurulması gerekmektedir[7, s9]. Tahmin modellerinde ise çözüm için, yöneylem araştırması teknikleri kullanılabileceği gibi tez çalışmasında hedeflendiği gibi veri madenciliği yöntemleri ile istatistiksel yöntemler de kullanılabilmektedir. Uygulamanın disiplinler arası yapısı, modellerin karmaşıklığı, kullanılan tekniklerin birbirlerinden çok farklı oluşları, geliştirilen uygulama çatısının tamamen dinamik ve genişleyebilir özellikte olması gerekliliğini doğurmuştur. Uygulama çatısı temel olarak iki farklı alanda tanımlama yapmaktadır. Model tabanı ile tüm problemler için temel bir yapı oluşturulmuştur. Teknik algoritma yapısı ile tüm teknikler için temel bir diğer yapı hazırlanmıştır. Uygulama çatısına yeni eklenecek tüm modeller ve teknikler bu iki temel yapıdan kalıtımla eklenebilmektedir. 2

16 Tez metni çalışmasının bağlamına uygun olarak öncelikle bölüm 2 de iş zekâsı ile ilgili temel kavramlar açıklanmıştır. Bölüm 3 te verilerden bilgi çıkarılmasına yönelik kullanılabilecek teknikler anlatılmıştır. Bölüm 3 te anlatılan teknikler, veri madenciliğinde ve yöneylem araştırmalarında kullanılan tekniklerin bir listesi ve açıklaması biçimindedir. Bölüm 4 te işletmelerde karar verme sürecinde karşılaşılan problemler tanımlanmıştır. Bu bölümde karşılaşılan problemler modellenerek biçimsel tanımları verilmiş ve kurulan modellerin bölüm 3 te anlatılan tekniklerden hangileri ile çözülebileceği üzerinde durulmuştur. Bu kesimde amaçlanan, işletmelerde ortaya çıkan problemlerin biçimsel tanımlarının oluşturulabilmesi ve biçimsel tanımı verilen problemlerin çözüm matrislerinin oluşturulmasıdır. Bölüm 5 te ticari iş zekâsı uygulamaları incelenmiştir. Bu uygulamaların incelenmesinde, uygulamaların işlevsel kısıtları ve yetenekleri belirtilmeye çalışılmıştır. Böylelikle ortaya çıkarılacak çalışmanın başarımı ve karşılaması gereken işlevler belirlenmiştir. Bu bölümün çalışmaya kattığı bir diğer anlam ise, iş zekâsı uygulamaların eksik kalan yönlerinin ortaya çıkarılması ve bu eksiklikler üzerine bir uygulama çatısının geliştirilmesi olmuştur. Bölüm 6 da modelleme kütüphanesi alt yapısının tasarımı ve geliştirilmesi anlatılmıştır. Tezde, yöneylem araştırması, veri madenciği ve veri ambarı uygulamalarını birbirleri ile etkileşimli çalışabilecekleri, karar destek sistemi aracı tasarlanmış, eksileri, artıları ve teknikler arası etkileşimler incelenmiştir. Yapılan çalışma, uygulama geliştirme süreci öncesinde yapılmış araştırmaları temel alsa da, uygulama geliştirme süresinde de devam ettiğimiz araştırmalar sonucu ilk başta tanımlanmayan yeni gereksinimlerin olabileceği görülmüştür. Bu gereksinimler bölüm 7 de, sonuçlar ve öneriler başlığı altında detayları ile anlatılmıştır. 3

17 2. KURUMSAL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR Veri Madenciliği tanımının ortaya atıldığı günden bu güne verilerden bir bakışta anlaşılmayan ancak işletme için kimi durumlarda hayati öneme sahip bilgilerin çıkartılmasına ilişkin değişik tanımlar ve algoritmalar geliştirilmiştir. Örneğin Karar Destek Sistemleri, İş Zekâsı gibi kavramları birbirinden kesin sınırlarla ayırmak pek mümkün olmamaktadır. Veri Madenciliği, Karar Destek Sistemleri gibi kavramlar bilişim dünyasında tartışılırken, İşletme biliminde Yöneylem Araştırması bilimi de verilerden anlam çıkarmanın ötesinde, verilerle karar verme sürecine destek olma görevini üstleniyordu. Amaç açısından her iki ilerleme de işletmelere karar verme süreçlerinde yardımcı olmaya çalışmaktadır. Diğer terimlere göre yakın zamanda ortaya atılmış İş Zekâsı kavramı, çalışmamızda Veri Madenciliği ve Yöneylem Araştırmasını kapsayan bir terim olarak kullanılmıştır. Terimlerin anlamları üzerine ayrıntılı bilgi vermeden önce, genel bir görünümü şu şekilde ortaya koyabiliriz. Şekil İş Zekası Kavramları 4

18 Kurumsal sistemler birden çok farklı amaçlı ürünün bir araya gelmesinden oluşurlar. Yukarıdaki şekilde veri ambarı, kurumsal kaynak yönetimi uygulamalarının ve iş zekâsı modüllerinin bir arada çalışması modellenmiştir. Yaptığımız çalışma kapsamında iş zekâsı modülleri incelenmiştir. Bu açıdan yukarıdaki çizimde verilen iş zekâsı kesimini ayrıntılarıyla incelemeliyiz. Model Değişkenleri Model Sabitleri Temel Model Yapısı Model Model Model Tabanı DataBase Query DataBase Query İş Zekası Motoru Yapay Sinir Ağları Doğrusal Programlama Regresyon Analizi SVM Genetik Algoritma Bayes Veri Ambarı Şekil İş Zekası Kavramları ve Modelleme Yeteneği 5

19 Yukarıdaki çizimde ayrıntılandırılan kesim, İş Zekasının genel görünümü, veri ambarı üzerinden alınan verileri işlemek amacıyla tanımlanmış modellerin iş zekası motoru üzerinden işletilmelerini anlatmaktadır İş Zekâsı İş zekâsı, alınacak kararlara destek olmak üzere iş dinamikleri üzerinde kesin ve belirgin bir anlayış geliştirmek için kullanılan metod ve süreçler bütünüdür. Diğer bir ifade ile dağıtık veriler kullanılarak stratejik karar alma durumunda olan kişilere bilgi üretilmesidir [1]. Veri analizi bakış açısı ile kişilere kararlarını belirlemek ve varsayımlarda bulunmalarına yardımcı olabilmek amacıyla anlamlı bilgilerin toplanması sürecidir[2]. Bilgi bakış açısı ile verinin incelenmesi, keşfedilmesi ve dönüştürülmesi ile bilginin elde edilmesidir[3]. Temel olarak iş zekâsı, kurumların karar verme ve yönetim kabiliyetlerinin artırılmasına yardımcı olan; çok sayıda verinin kurumsal bilgiye dönüştürülmesini ve böylelikle kurumların rekabet ortamında avantaj sağlamasına yönelik kavramlar, metotlar, süreçler ve yazılımlar bütünüdür. Kurumsal Bilgi Sistemleri (Enterprise Information Systems) ve Karar Destek Sistemleri (Decision Support System) ile İş Zekâsının temel ayrım noktası, iş zekâsının sadece yöneticilere yönelik olmayıp, süreç içerisine tüm paydaşların (üst-alt düzey yöneticilerin, sistem dışı müşteri ve tedarik zincirinin) dâhil edilmesini sağlamasıdır [3]. İş zekâsının yetenekleri aşağıda verildiği gibi sıralanabilir[4]: 1. Veri Yönetimi: veri kazanımları, veri üretimi, veri dönüşümleri, veri tümleşimi; mevcut verilerden bilgi keşfedilmesi, büyük çaplı verilerin yönetimi ve bakımı 2. Veri Analizi: OLAP (Online Analytical Processing) ve OLTP (Online Transaction Processing) gibi veri işleme yetenekleri, veri sorgulama ve raporlama yetenekleri 3. Karar Destek: Eğilim (trend) tahminleri, karşılaştırmalı analizler 4. Kurumsal Eniyileme: modelleme yetenekleri 6

20 İş zekâsı yukarıda verilen yetenekleri ile, süreçlere destek veren kullanıcı kümelerinin genişletilmesinin yanında karar destek sistemleri ve veri madenciliği konuları üzerine eniyilemeye yönelik modelleme yeteneklerini eklemektedir. İş zekâsı Müşteri İlişkileri Yönetiminde (Customer Relationship Management - CRM), müşteri değerlerinin ve verilen değerin oluşum sebeplerinin belirlenmesine ve böylelikle işletme açısından belirli bir eşik değeri üstünde değer ifade eden müşterilerden elde edilen faydanın artırılmasına yönelik çalışmalara destek verecek araçları içermektedir[5]. Bu araçlar, daha önce de belirtildiği üzere kullanıcı gruplarının genişlemesine örnek olarak, işletmenin arka planında bulunanlar, ön planda müşteri ile etkileşimde bulunan kişilerin bir araya gelerek iş zekâsından hizmet almasını sağlamaktadır. Yapılan çalışma kapsamında eniyileme yetenekleri ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır. Ancak eniyileme modelleri için yapılacak veri dönüşümlerinin yapısal veri dönüşümlerinin yanı sıra, sezgisel veri dönüşümlerine de yer verilmesi gerekliliği, çalışma kapsamında mümkün olduğunca veri madenciliği metotlarına bu bakış açısı ile yer verilmiştir Karar Destek Sistemleri Karar verme süreci, iş dünyasında birçok etmenin incelenerek ileriye dönük üretim, pazarlama, personel istihdamı gibi birçok konuda öngörüde bulunmayı gerektirir. Karar, geçmişteki işletme tecrübelerine dayanılarak, günümüzün verileri incelenerek verilmektedir. Bu sürecin başarılı bir karara dönüşmesinde, geçmişteki tecrübelerin bulunması ve anlamlandırılması büyük önem taşımaktadır. İşletmenin tecrübesi bireysel tecrübelerin bir bütünü gibi düşünülebileceği gibi, kurumsal kaynak yönetimi yazılımları ile işletmenin günlük faaliyetlerinden toplanmış verilerinin içerisinde de düşünülebilir. İşletmelerin KKY verilerinin içerisinde gizli kalmış bilgilerin, alınacak karar sürecine faydalı hale getirilmesi, incelenmesi ve işlenmesi süreci Karar Destek Sistemleri tarafından ele alınmaktadır.[30] 7

21 Karar destek sistemleri, basit birçok yöntemi içerdiği gibi, karışık algoritmalarla çalışmak durumundadır. Veri tabanı sorguları ile üretilen ilk aşama raporları, ilk akla gelen karar destek yöntemi olarak düşünülebilir. Bununla beraber, veri üzerinde matematiksel, istatistiksel ve sezgisel yöntemlerin kullanımını, karar destek sistemlerinin karar sürecinde, insan zekâsının kavrama yeteneğinin ötesine geçmesini sağlamaktadır.[31] 2.3. Yöneylem Araştırmaları Yöneylem araştırmasını Dr. İlker Topçu şu şekilde tanımlamaktadır: Yöneylem Araştırması (Yönetim Bilimi) genellikle kıt kaynakların tahsis edilmesi gereken durumlarda en iyi şekilde bir sistemi tasarlamaya ve işletmeye yönelik karar verme sürecine bilimsel bir yaklaşımdır. [6] Yapılacak bir yöneylem araştırmasında şu adımlar izlenmelidir: 1. Problemin Tanımlanması: Bu aşamada problemin tanımı, ve çözüm ile ulaşılacak amaç tanımlanmalıdır. 2. Sistemin İncelenmesi: Sistemin incelenmesi ile problemin girdileri tanımlanmalıdır. 3. Matematiksel Modelin Kurulması: Problemin biçimsel tanımının yapılması sürecidir. 4. Modelin Doğrulanması: Kurulan modelin, problemin tanımı ve ulaşılmak istenen sonuç ile ne derece uyumlu olduğu incelenmelidir. 5. Çözümün Belirlenmesi: Yöneylem araştırmasından birden çok çözüm yöntemi bulunmaktadır. Problemin ve modelin doğasına uygun çözüm yöntemi belirlenmelidir. 6. Çözümün Doğrulanması: Hazırlanan modelin çözümü ile istenen amaca ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilmeli, model üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Yöneylem araştırması modelleri, eniyilenecek (min, max) amaç işlevinden, kısıtlardan ve problemin doğasında bulunan değişkenlerden oluşmaktadır. Değişkenlerin işletmeye uygun değerler alması kısıtlarla sağlanırken, ulaşılmak istenen amaç, amaç fonksiyon olarak ifade edilir ve verilen değişkenlerin aldığı değerlere göre en büyük ya da en küçük sonuca ulaşılmak istenir. 8

22 Yöneylem araştırmasında kullanılan teknikler çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılarıyla incelenmesine karşın, yöneylem araştırmasının içeriğinin anlaşılması amacıyla bu aşamada bir liste verilmesi uygun görülmüştür. Temel yöneylem araştırması teknikleri aşağıda listelenmiştir[7]: Doğrusal programlama Doğrusal programlama yaklaşımı, doğrusal bir yapıdaki kısıtları (kuralları) ihlal etmeden, doğrusal formdaki amaç fonksiyonunu en iyilemeyi (maksimize ya da minimize etmeyi) sağlayan, bu eniyileme sonucunda karar değişkenlerinin aldıkları değerleri bulan yaklaşımdır. [32] Tamsayılı programlama Doğrusal programlama kısıtlarına, değişkenlerin değer aralıklarının tamsayı olması kısıtının eklenmesi ile oluşturulan modeller, tamsayılı programlama teknikleri ile çözülmektedir Şebeke eniyilemesi Bir şebeke bir malın gittiği nokta ya da geldiği nokta olarak tanımlanabilecek düğümlerden ve otobanlara ya da benzer fiziksel akışa karşılık gelecek yaylardan oluşmaktadır Doğrusal olmayan programlama Amaç fonksiyonun ya da kısıtların matematiksel ifadesinin doğrusal olmaması durumunda kullanılan tekniklerdir Proje yönetimi teknikleri Proje yönetimi teknikleri ile proje planlamacısına aşağıdaki sorularda cevap arama imkânı verilmektedir[7]: Projenin tamamlanabileceği minimum beklenen süre Projeyi oluşturan faaliyetlerden kritik olanlar ve olmayanlar Projeyi oluşturan tüm faaliyetlerin en erken ve en geç başlangıç ve bitiş tarihleri Faaliyetler üzerinde serbestlik miktarı Projeyi en düşük maliyetle tamamlama seçeneği 9

23 Proje süresini kısaltmak için harcanması gereken ek maliyet düzeyi Projenin istenen bir tarihte bitirilebilme olasılığı Karar analizi teknikleri Karar analizi yaklaşımında, geleceğe ilişkin belirsizliklerin ortaya çıkması durumunda, olası değişik kararlar arasından bir kararın seçilmesine yardımcı olmak hedeflenmektedir Öngörü teknikleri Bir değişkenin zaman içerisinde aldığı değerlere zaman serisi denmektedir. Zaman serileri değişkenin geçmişteki seyrini ifade etmeleri sebebiyle, geleceğe ilişkin öngörülerde bulunulmasında faydalı olmaktadır. Verinin t+1 zamanında alacağı değer, geçmiş değerlerine bakılarak şu şekilde ifade edilebilir:,,, (2.1) Bu noktadan sonra verinin dağılımına uygun şekilde bir çözüm yolu öngörülerek, f fonksiyonu belirlenmektedir. Olası çözüm yöntemleri şu şekilde listelenebilir: Hareketli Ortalama Ağırlıklı Hareketli Ortalama Üstsel Düzleme Doğrusal Regresyon Kuadratik Regresyon Holt Metodu Holt-Winter Metodu Stok yönetimi modelleri İşletmeler anlık arzı karşılayabilmek için belirli stok seviyeleri ile çalışmaktadırlar. Stok seviyesinin belirlenmesi, stok maliyetleri ile doğrudan işletmenin karlılığını etkilemesi sebebiyle oldukça önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. ULUCAN [7], stok yönetiminin matematiksel olarak modellenmesinin faydalarını şu şekilde sıralamaktadır: 10

24 İşletmelerdeki operasyonların birbirlerinden bağımsız yürümesini sağlarlar. Örneğin üretim ve dağıtım yapan bir işletmede, üretim hattında bir duraklama meydana geldiğinde, eğer yeterli stok bulunuyorsa, dağıtım devam edecektir. Ürün talebindeki dalgalanmaları absorbe eder. Üretim planlamasında esneklik sağlar. Hammadde tesliminde meydana gelebilecek gecikmelere karşı güvence sağlar. Sabit maliyetlerde etkinliği artırır. Miktar indirim avantajı yaratır. Fiyat artışlarına karşı korur Kuyruk teorisi modelleri Kuyruk teorisi, bekleme hatlarının analizi ve yönetimi ile ilgilenmektedir. Kuyruk teorisi, sistemlerinin davranışlarının tanımlanması (modellenmesini) ve servis birimlerinin sayılarının, müşterilerin bekleme olasılıklarının, ortalama bekleme süresinin, sırada bekleyen ortalama müşteri sayısının ve hizmet veren birimlerin boşta kalması olasılıklarının belirlenmesidir Veri Madenciliği Günümüzde Kurumsal Kaynak Yönetimi sistemlerinin yaygınlaşması, işletmelerin sistemlerinde mevcut veri üzerinde oldukça büyük artışlara sebep olmuştur. İşletmelerin günlük işleyişlerini düzenleme amacıyla kullanılmakta olan kurumsal kaynak yönetimi sistemleri, verileri günlük işlemlere uygun şekilde veri tabanlarında depolamaktan sorumludur. Depolana verilerin günlük işlemler dışında, işletmenin durumunun gözlenmesi, geleceğe ilişkin analizlerin yapılması kısacası işletmeye ilişkin kararların alınmasında kullanılabilmesi için değişik araçlarla ve algoritmalarla işlenmesi gerekmektedir. Veri madenciliği, veri içerisinde gömülü bilginin elde edilmesine ilişkin yolları tanımlamaktadır[14]. Veri madenciliği projeleri genelde oldukça büyük verilerle çalışmaktadır, ve bu verilerde çalışma öncesi ve sonrası bazı düzenlemeler ve değişiklikler yapılması gerekir[15]. 11

25 Aydoğan [8] ın ifadesi ile, Veri Madenciliği büyük miktarda veri içinden gelecekle ilgili tahmin yapmamızı sağlayacak bağıntı ve kuralların bilgisayar programları kullanarak aranmasıdır. Veri Madenciliği yapılan diğer tanımlardan bazıları ise şu şekildedir [8]: 1. Holsheimer, büyük veri kümesi içinde saklı olan örüntülerin bulunması olarak tanımlamaktadır [9]. 2. Frawlet, önceden bilinmeyen ve potansiyel olarak faydalı olabilecek, veri içindeki gizli bilgilerin çıkarılması olarak ifade etmektedir [10]. Veri madenciliğinde karşılaşılan sorunlar şu şekilde sıralanabilir: Gürültülü veri sorunu Verilerin toparlanması, işletmenin günlük işlemlerinden sorumlu uygulama yazılımı ERP modüllerinin görevidir. Ancak ERP modüllerinin kullanıcı kaynaklı yanlış veri girişlerine karşı koyma yeteneği, tüm ticari yazılımlar için aynı seviyede olmadığı gibi, net bir şekilde hatalı veri girişine de karşı koymak mümkün değildir. Söz gelimi, kullanıcı herhangi bir değer için 100 yerine yanlışlıkla 1000 girmesi durumunda, verinin dağılımı bozulacağından, bu veri kümesinden çıkarılacak bilgide de anlam kayması olacaktır. Değişik sebeplerden kaynaklı veride ortaya çıkan gürültü, verinin ilgili algoritmalarla incelenmesinden önce düzenlenmeli ve düzeltilmelidir.[33] Gürültülü verilerin düzenlenmesinde temelde şu yöntemler kullanılmaktadır: 1. Uç değerlerde budama ya da en yakın değere benzetme işlemi yapılabilir. Budamada, dağılımda uçta kalan değerler yok varsayılması esas alınmaktadır. Diğerlerine benzetme ise, uç dağılımdaki değerlerin, uç dağılım olarak görülmeyen en yakın değere eşitlenmesi sağlamaktadır. 2. Özellikle kümelemede birbirinden çok uzak değerler anlamsız ve küçük örneklere sahip sınıfların oluşmasına sebep olabilmektedir. Bu durumda iki algoritma kullanılmaktadır[14]: 12

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODELLING TOOL FOR PROCESSING ENTERPRISE DATA BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I 1/19 İçerik Yöneylem Araştırmasının Dalları Kullanım Alanları Yöneylem Araştırmasında Bazı Yöntemler Doğrusal (Lineer) Programlama, Oyun Teorisi, Dinamik Programlama, Tam Sayılı

Detaylı

Genetik Algoritmalar. Bölüm 1. Optimizasyon. Yrd. Doç. Dr. Adem Tuncer E-posta:

Genetik Algoritmalar. Bölüm 1. Optimizasyon. Yrd. Doç. Dr. Adem Tuncer E-posta: Genetik Algoritmalar Bölüm 1 Optimizasyon Yrd. Doç. Dr. Adem Tuncer E-posta: adem.tuncer@yalova.edu.tr Optimizasyon? Optimizasyon Nedir? Eldeki kısıtlı kaynakları en iyi biçimde kullanmak olarak tanımlanabilir.

Detaylı

ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ

ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1 A. GİRİŞ Gözlemlerin belirli bir dönem için gün, hafta, ay, üç ay, altı ay, yıl gibi birbirini izleyen eşit aralıklarla yapılması ile elde edilen seriler zaman

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

GENETİK ALGORİTMALAR. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

GENETİK ALGORİTMALAR. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ GENETİK ALGORİTMALAR Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ GENETİK ALGORİTMALAR Genetik algoritmalar, Darwin in doğal seçim ve evrim teorisi ilkelerine dayanan bir arama ve optimizasyon yöntemidir.

Detaylı

Serdar BİROĞUL YÜKSEK LİSANS TEZİ (ELEKTRİK EĞİTİMİ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA

Serdar BİROĞUL YÜKSEK LİSANS TEZİ (ELEKTRİK EĞİTİMİ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA i GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMIYLA ATÖLYE ÇİZELGELEME Serdar BİROĞUL YÜKSEK LİSANS TEZİ (ELEKTRİK EĞİTİMİ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OCAK 2005 ANKARA ii Serdar BİROĞUL tarafından hazırlanan

Detaylı

Fonksiyon Optimizasyonunda Genetik Algoritmalar

Fonksiyon Optimizasyonunda Genetik Algoritmalar 01-12-06 Ümit Akıncı Fonksiyon Optimizasyonunda Genetik Algoritmalar 1 Fonksiyon Optimizasyonu Fonksiyon optimizasyonu fizikte karşımıza sık çıkan bir problemdir. Örneğin incelenen sistemin kararlı durumu

Detaylı

Gezgin Satıcı Probleminin İkili Kodlanmış Genetik Algoritmalarla Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım. Mehmet Ali Aytekin Tahir Emre Kalaycı

Gezgin Satıcı Probleminin İkili Kodlanmış Genetik Algoritmalarla Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım. Mehmet Ali Aytekin Tahir Emre Kalaycı Gezgin Satıcı Probleminin İkili Kodlanmış Genetik Algoritmalarla Çözümünde Yeni Bir Yaklaşım Mehmet Ali Aytekin Tahir Emre Kalaycı Gündem Gezgin Satıcı Problemi GSP'yi Çözen Algoritmalar Genetik Algoritmalar

Detaylı

Web Madenciliği (Web Mining)

Web Madenciliği (Web Mining) Web Madenciliği (Web Mining) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Denetimli Öğrenmenin Temelleri Karar Ağaçları Entropi ID3 Algoritması C4.5 Algoritması Twoing

Detaylı

ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON ANALİZİ

ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON ANALİZİ ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON ANALİZİ 1 1. GİRİŞ Trent, serinin genelinde yukarıya ya da aşağıya doğru olan hareketlere denmektedir. Bu hareket bazen düz bir doğru şeklinde olmaktadır. Bu tür harekete sahip

Detaylı

Zaman Serileri. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören

Zaman Serileri. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serileri IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serisi nedir? Kronolojik sırayla elde edilen verilere sahip değișkenlere zaman serisi adı verilmektedir. Genel olarak zaman serisi,

Detaylı

Esnek Hesaplamaya Giriş

Esnek Hesaplamaya Giriş Esnek Hesaplamaya Giriş J E O L O J İ M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ A. B. D. E S N E K H E S A P L A M A Y Ö N T E M L E R İ - I DOÇ. DR. ERSAN KABALCI Esnek Hesaplama Nedir? Esnek hesaplamanın temelinde yatan

Detaylı

Sürelerine Göre Tahmin Tipleri

Sürelerine Göre Tahmin Tipleri Girişimcilik Bölüm 5: Talep Tahmini scebi@ktu.edu.tr 5.1. Talep Tahmini Tahmin: Gelecek olayları önceden kestirme bilim ve sanatı. İstatistiksel Tahmin: Geçmiş verileri matematiksel modellerde kullanarak

Detaylı

Sistem Mühendisliği. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez

Sistem Mühendisliği. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Sistem Mühendisliği Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Organizasyon Teorileri 20. yüzyılın başından itibaren insan ilişkilerinin her alandaki giderek artan önemi, iki dünya savaşı ve 1960 ların sosyal devrimleri,

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetiminde Yapay Zeka Teknikler

Tedarik Zinciri Yönetiminde Yapay Zeka Teknikler Tedarik Zinciri Yönetiminde Yapay Zeka Teknikler Doç.Dr.Mehmet Hakan Satman mhsatman@istanbul.edu.tr İstanbul Üniversitesi 2014.10.22 Doç.Dr.Mehmet Hakan Satmanmhsatman@istanbul.edu.tr Tedarik Zinciri

Detaylı

İş Zekâsı Sistemi Projesi

İş Zekâsı Sistemi Projesi BI İş Zekâsı Sistemi Projesi Ulaş Kula, Bilişim Ltd. Esinkap 5. Ar-Ge Proje Pazarı 31 Mayıs 2012 Bilişim Ltd. 1985 te kurulan Bilişim Ltd, Türkiye nin üstün başarıyla sonuçlanmış önemli projelerine imza

Detaylı

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım 2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI 2.1. Tanım Regresyon analizi, bir değişkenin başka bir veya daha fazla değişkene olan bağımlılığını inceler. Amaç, bağımlı değişkenin kitle ortalamasını, açıklayıcı

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Sınıflandırma Yöntemleri) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr

VERİ MADENCİLİĞİ (Sınıflandırma Yöntemleri) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr VERİ MADENCİLİĞİ (Sınıflandırma Yöntemleri) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr Genel İçerik Veri Madenciliğine Giriş Veri Madenciliğinin Adımları Veri Madenciliği Yöntemleri Sınıflandırma

Detaylı

İş Zekası için Dört-Katmanlı Veri Modellemesi Gerçekleştirimi. Harun Gökçe EG Yazılım, TOBB ETÜ

İş Zekası için Dört-Katmanlı Veri Modellemesi Gerçekleştirimi. Harun Gökçe EG Yazılım, TOBB ETÜ İş Zekası için Dört-Katmanlı Veri Modellemesi Gerçekleştirimi Harun Gökçe EG Yazılım, TOBB ETÜ İçerik İş Zekası Kavramı Tarihçesi İş Zekası Tanım, Kavramlar ve Gereklilik Dört-Katmanlı Veri Modellemesi

Detaylı

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr.

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Zaman Serileri-1 If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serisi nedir? Kronolojik sırayla elde edilen verilere

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER

Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Yrd. Doç. Dr. A. Burak İNNER Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka ve Benzetim Sistemleri Ar-Ge Lab. http://yapbenzet.kocaeli.edu.tr Doğrusal programlama, karar verici konumundaki kişilerin

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Konular Veritabanı Tasarım Aşamaları Veri Modeli Nedir? Veri Modeli Temel Bileşenleri İş Kuralları (Business Rules) İş Kurallarını Veri

Detaylı

İş Zekası Sistemi Veriyi Stratejik Bilgiye Dönüştürür

İş Zekası Sistemi Veriyi Stratejik Bilgiye Dönüştürür İş Zekası Sistemi İş Zekası Sistemi İş Zekâsı Sistemi kolay kullanılır, zengin raporlama ve çözümleme yeteneklerine sahip, farklı veri kaynaklarını birleştirir, yöneticilere çok boyutlu, kurumsal bir görüş

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 09 Bilişim ve Karar Destek Sistemleri Prensipler ve Öğrenme Hedefleri İyi karar-verme ve problem çözme yetenekleri etkin bilişim ve

Detaylı

İçindekiler. Ön Söz... xiii

İçindekiler. Ön Söz... xiii İçindekiler Ön Söz.................................................... xiii Bölüm 1 İstatistiğe Giriş....................................... 1 1.1 Giriş......................................................1

Detaylı

ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ

ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ ÜSEL DÜLEŞİRME YÖNEMİ ÜSEL DÜLEŞİRME YÖNEMİ Bu bölüme kadar anlatılan yöntemler zaman içinde değişmeyen parametre varsayımına uygun serilerin tahminlerinde kullanılmaktaydı. Bu tür seriler deterministik

Detaylı

E-Ticaret ve KKP (IE 421) Ders Detayları

E-Ticaret ve KKP (IE 421) Ders Detayları E-Ticaret ve KKP (IE 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS E-Ticaret ve KKP IE 421 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Web Madenciliği (Web Mining)

Web Madenciliği (Web Mining) Web Madenciliği (Web Mining) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Denetimsiz Öğrenmenin Temelleri Kümeleme Uzaklık Fonksiyonları Öklid Uzaklığı Manhattan

Detaylı

Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları

Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yöneylem Araştırması II IE 323 Güz 3 2 0 4 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i IE 222

Detaylı

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri BİLGİ SİSTEMLERİ Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri Süreç İşleme Sistemleri, Ofis Otomasyon Sistemleri ve Bilgi İşleme Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Uzman Sistemler ve Yapay

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım Hakkımızda LOGOBI Yazılım A.Ş. iş zekası alanında faaliyet gösteren, Türkiye de sahip olduğu yüzlerce müşterinin

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Kümeleme) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN

VERİ MADENCİLİĞİ (Kümeleme) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN VERİ MADENCİLİĞİ (Kümeleme) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr İçerik Kümeleme İşlemleri Kümeleme Tanımı Kümeleme Uygulamaları Kümeleme Yöntemleri Kümeleme (Clustering) Kümeleme birbirine

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

Zeki Optimizasyon Teknikleri

Zeki Optimizasyon Teknikleri Zeki Optimizasyon Teknikleri Ara sınav - 25% Ödev (Haftalık) - 10% Ödev Sunumu (Haftalık) - 5% Final (Proje Sunumu) - 60% - Dönem sonuna kadar bir optimizasyon tekniğiyle uygulama geliştirilecek (Örn:

Detaylı

Zeki Optimizasyon Teknikleri

Zeki Optimizasyon Teknikleri Zeki Optimizasyon Teknikleri Tabu Arama (Tabu Search) Doç.Dr. M. Ali Akcayol Tabu Arama 1986 yılında Glover tarafından geliştirilmiştir. Lokal minimum u elimine edebilir ve global minimum u bulur. Değerlendirme

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Ağ tasarımı, tedarik zinciri açısından üç karar düzeyini de ilgilendiren ve bu düzeylerde etkisi olan bir konudur. Zincirin

Detaylı

A)GENEL BİLGİLER I)TANIMLAR

A)GENEL BİLGİLER I)TANIMLAR A)GENEL BİLGİLER I)TANIMLAR Karmaşık Problem: Çözümü için derinlemesine mühendislik bilgisi, soyut düşünme, temel mühendislik ilkelerinin ve ilgili mühendislik disiplininin önde gelen konularında araştırmaya

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama 1 Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama 2 3 4 Planlama 5 Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması Başarılı bir proje geliştirebilmek için projenin tüm resminin çıkarılması işlemi Proje planlama aşamasında

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KİMYA ANABİLİM DALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KİMYA ANABİLİM DALI İlaç Tasarımında Yeni Yazılımların Geliştirilmesi: Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma Metodu ile Triaminotriazin Bileşiklerinde Farmakofor Belirlenmesi ve Nicel Biyoaktivite Hesabı; ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 (2016-17 yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem

Detaylı

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur.

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. SİSTEM VE YAZILIM o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. o Yazılım, bilgisayar sistemlerinin bir bileşeni olarak ele alınmalıdır. o Yazılım yalnızca

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA DUALİTE (DUALITY)

DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA DUALİTE (DUALITY) DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA DUALİTE (DUALITY) 1 DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA İKİLİK (DUALİTE-DUALITY) Doğrusal programlama modelleri olarak adlandırılır. Aynı modelin değişik bir düzende oluşturulmasıyla Dual (İkilik)

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. SINIF

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. SINIF BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF 2 Ocak Pazartesi 3 Ocak Salı 4 Ocak Çarşamba 5 Ocak Perşembe 6 Ocak Cuma Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Fransızca I Sınıf: 118-222 Kimya I Sınıf: 118-231-314 BİLGİSAYAR

Detaylı

bilişim ltd İş Zekâsı Sistemi

bilişim ltd İş Zekâsı Sistemi BI İş Zekâsı Sistemi Bilişim Ltd. 1985 te kurulan Bilişim Ltd, Türkiye nin üstün başarıyla sonuçlanmış önemli projelerine imza atan öncü bir yazılımevi ve danışmanlık kurumu dur. Önemli kuruluşların bilgi

Detaylı

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Amaç ve Fayda Bilindiği gibi mamul maliyetleri direkt hammadde (direkt ilk madde ve ambalaj), direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşmaktadır.

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz dönemine alınmıştır. gerektiği halde alamayan öğrenciler 2010-2011 öğretim yılı

Detaylı

EM302 Yöneylem Araştırması 2. Dr. Özgür Kabak

EM302 Yöneylem Araştırması 2. Dr. Özgür Kabak EM302 Yöneylem Araştırması 2 Dr. Özgür Kabak TP Çözümü TP problemlerinin çözümü için başlıca iki yaklaşım vardır kesme düzlemleri (cutting planes) dal sınır (branch and bound) tüm yaklaşımlar tekrarlı

Detaylı

Zeki Optimizasyon Teknikleri

Zeki Optimizasyon Teknikleri Zeki Optimizasyon Teknikleri Genetik Algoritma (Genetic Algorithm) Doç.Dr. M. Ali Akcayol Genetik Algoritma 1970 li yıllarda John Holland tarafından geliştirilmiştir. 1989 yılında David E. Goldberg Genetik

Detaylı

Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi

Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN GÜRÜLER MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ Meslek Seçimi Meslek Seçimi

Detaylı

11.DERS Yazılım Testi

11.DERS Yazılım Testi 11.DERS Yazılım Testi 1 Yazılım Testi Bir programda hata bulma amacıyla icra edilen bir süreçtir. İyi bir test koşulu henüz ortaya çıkarılmamış bir hatayı tespit eden test koşuludur. Yazılım testinin önemi

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

GridAE: Yapay Evrim Uygulamaları için Grid Tabanlı bir Altyapı

GridAE: Yapay Evrim Uygulamaları için Grid Tabanlı bir Altyapı GridAE: Yapay Evrim Uygulamaları için Grid Tabanlı bir Altyapı Erol Şahin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara, Türkiye 2. ULUSAL GRİD ÇALIŞTAYI, 1-2 Mart 2007, TÜBİTAK,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA GİRİŞ 11. 1.1. Temel Kavramlar 14 1.2. Modeller 17 1.3. Diğer Kavramlar 17 Değerlendirme Soruları 19

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA GİRİŞ 11. 1.1. Temel Kavramlar 14 1.2. Modeller 17 1.3. Diğer Kavramlar 17 Değerlendirme Soruları 19 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA GİRİŞ 11 1.1. Temel Kavramlar 14 1.2. Modeller 17 1.3. Diğer Kavramlar 17 Değerlendirme Soruları 19 Bölüm 2 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA 21 2.1 Doğrusal Programlamanın

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Uzaktan Algılama Teknolojileri Uzaktan Algılama Teknolojileri Ders 11 Hiperspektral Görüntülerde Kümeleme ve Sınıflandırma Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr Sınıflandırma Sınıflandırma işleminin amacı, her piksel vektörüne bir ve

Detaylı

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste 3. sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi I (AKTS 5) 3 saat Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste Kütüphane Otomasyon

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Bilgi sistemi kavramı genellikle işletmelere yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu yönüyle bilgi sisteminin amacını; yöneticilere teslim edilen ekonomik kaynakların kullanımına

Detaylı

1203608-SIMÜLASYON DERS SORUMLUSU: DOÇ. DR. SAADETTIN ERHAN KESEN. Ders No:5 Rassal Değişken Üretimi

1203608-SIMÜLASYON DERS SORUMLUSU: DOÇ. DR. SAADETTIN ERHAN KESEN. Ders No:5 Rassal Değişken Üretimi 1203608-SIMÜLASYON DERS SORUMLUSU: DOÇ. DR. SAADETTIN ERHAN KESEN Ders No:5 RASSAL DEĞIŞKEN ÜRETIMI Bu bölümde oldukça yaygın bir biçimde kullanılan sürekli ve kesikli dağılımlardan örneklem alma prosedürleri

Detaylı

Benzetim 13. Ders. Benzetim Paketleri ve Promodel e Giriş

Benzetim 13. Ders. Benzetim Paketleri ve Promodel e Giriş Benzetim 13. Ders Benzetim Paketleri ve Promodel e Giriş BENZETİM PAKETİNDEN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ Genel Özellikler: Modelleme esnekliği (bir modelin değişik parametrelerle yenilenebilmesi), Yeni model

Detaylı

İleri Yöneylem Araştırması Uygulamaları Tam Sayılı Programlama

İleri Yöneylem Araştırması Uygulamaları Tam Sayılı Programlama İleri Yöneylem Araştırması Uygulamaları Tam Sayılı Programlama Dr. Özgür Kabak 2016-2017 Güz } Gerçek hayattaki bir çok problem } tam sayılı değişkenlerin ve } doğrusal kısıt ve amaç fonksiyonları ile

Detaylı

Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma. Yazarlar: Esra Nergis Güven, Hakan Onur ve Şeref Sağıroğlu. Sunan : Esra Nergis Güven

Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma. Yazarlar: Esra Nergis Güven, Hakan Onur ve Şeref Sağıroğlu. Sunan : Esra Nergis Güven Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma Yazarlar: Esra Nergis Güven, Hakan Onur ve Şeref Sağıroğlu Sunan : Esra Nergis Güven İçerik Giriş Amaç ve Kapsam Sınıflandırma Geliştirilen Sistem

Detaylı

2011 Third International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics

2011 Third International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics 2011 Third International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics Özet: Bulanık bir denetleyici tasarlanırken karşılaşılan en önemli sıkıntı, bulanık giriş çıkış üyelik fonksiyonlarının

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA III Bilgi iletişim sistemi : Bilgi iletişim sistemi, dağıtık sistem içerisinde düğümler arasındaki iletişimi desteklemekle yükümlüdür. İletişim sistemi, iletişim ağı ile bağlanmış herhangi bir düğümün,

Detaylı

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Dr. Hacer Güner Gören Esnek Üretim Sistemleri Esnek Üretim Sistemleri Bir esnek

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay.

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Öğr. Gör. Ayhan KOÇ Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay., 2007 Algoritma ve Programlamaya Giriş, Ebubekir YAŞAR, Murathan Yay., 2011

Detaylı

2.1 Bir Sınıfı Örneklerinden Öğrenme... 15 2.2 Vapnik-Chervonenkis (VC) Boyutu... 20 2.3 Olası Yaklaşık Doğru Öğrenme... 21

2.1 Bir Sınıfı Örneklerinden Öğrenme... 15 2.2 Vapnik-Chervonenkis (VC) Boyutu... 20 2.3 Olası Yaklaşık Doğru Öğrenme... 21 İçindekiler Önsöz İkinci Basım için Önsöz Türkçe Çeviri için Önsöz Gösterim xiii xv xvii xix 1 Giriş 1 1.1 Yapay Öğrenme Nedir?......................... 1 1.2 Yapay Öğrenme Uygulamalarına Örnekler...............

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Karar Ağaçları ile Sınıflandırma) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN

VERİ MADENCİLİĞİ (Karar Ağaçları ile Sınıflandırma) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN VERİ MADENCİLİĞİ (Karar Ağaçları ile Sınıflandırma) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr İçerik Sınıflandırma yöntemleri Karar ağaçları ile sınıflandırma Entropi Kavramı ID3 Algoritması C4.5

Detaylı

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi

Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların. Keşfi Hedefler. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi. Veritabanı, Veri ve Bilgi Hedefler Veritabanı Yönetimi Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Veritabanı terimini tanımlamak ve bir veritabanının veri ve bilgi ile

Detaylı

doğrusal programlama DOĞRUSAL PROGRAMLAMA (GENEL)

doğrusal programlama DOĞRUSAL PROGRAMLAMA (GENEL) DOĞRUSAL PROGRAMLAMA (GENEL) Belirli bir amacın gerçekleşmesini etkileyen bazı kısıtlayıcı koşulların ve bu kısıtlayıcı koşulların doğrusal eşitlik ya da eşitsizlik biçiminde verilmesi durumunda amaca

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİNE BAKIŞ

VERİ MADENCİLİĞİNE BAKIŞ VERİ MADENCİLİĞİNE BAKIŞ İçerik Veri Madenciliği Neden Veri Madenciliği? Veri ve Veri Madenciliğinin Önemi Günümüzde Kullanılan Veri Madenciliğinin Çeşitli İsimleri Veri Madenciliği Nedir? Neden Veri Madenciliği?

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

VERI TABANLARıNDA BILGI KEŞFI

VERI TABANLARıNDA BILGI KEŞFI 1 VERİ MADENCİLİĞİ VERI TABANLARıNDA BILGI KEŞFI Veri Tabanlarında Bilgi Keşfi, veriden faydalı bilginin keşfedilmesi sürecinin tamamına atıfta bulunmakta ve veri madenciliği bu sürecin bir adımına karşılık

Detaylı

MONTE CARLO BENZETİMİ

MONTE CARLO BENZETİMİ MONTE CARLO BENZETİMİ U(0,1) rassal değişkenler kullanılarak (zamanın önemli bir rolü olmadığı) stokastik ya da deterministik problemlerin çözümünde kullanılan bir tekniktir. Monte Carlo simülasyonu, genellikle

Detaylı

ÖZLEM AYDIN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖZLEM AYDIN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI (OPERATIONAL RESEARCH) ÖZLEM AYDIN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SUNUM PLANI Yöneylem araştırmasının Tanımı Tarihçesi Özellikleri Aşamaları Uygulama alanları Yöneylem

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem Geliştirme Süreci ve Modelleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece Sistem Geliştirme

Detaylı

Muhammet Fatih AKBAŞ, Enis KARAARSLAN, Cengiz GÜNGÖR

Muhammet Fatih AKBAŞ, Enis KARAARSLAN, Cengiz GÜNGÖR Yazılım Tanımlı Ağların Güvenliğinde Yapay Zeka Tabanlı Çözümler: Ön İnceleme Muhammet Fatih AKBAŞ, Enis KARAARSLAN, Cengiz GÜNGÖR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ege

Detaylı

Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş

Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş -1- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ 1.1. Veri ve Bilgi (Data & Information) Hesaplama, saklama gibi çeşitli işlemler amacıyla bilgisayara verilen sayı, yazı, resim, ses,

Detaylı

Veriye Dayalı Karar Verme (Bölüm 2) Can Akkan

Veriye Dayalı Karar Verme (Bölüm 2) Can Akkan Veriye Dayalı Karar Verme (Bölüm 2) Can Akkan 1 Ders Planı 1. Karar Problemleri i. Karar problemlerinin bileşenleri ii. Değerler, amaçlar, bağlam iii. Etki diagramları 2. Model Girdilerinde Belirsizlik

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri Veri modelleri, veriler arasında ilişkisel ve sırasal düzeni gösteren kavramsal tanımlardır. Her program en azından bir veri modeline dayanır. Uygun

Detaylı

yöneylem araştırması Nedensellik üzerine diyaloglar I

yöneylem araştırması Nedensellik üzerine diyaloglar I yöneylem araştırması Nedensellik üzerine diyaloglar I i Yayın No : 3197 Eğitim Dizisi : 149 1. Baskı Ocak 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-225 1 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - III

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - III YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - III Prof. Dr. Cemalettin KUBAT Yrd. Doç. Dr. Özer UYGUN İçerik Bu bölümde eşitsizlik kısıtlarına bağlı bir doğrusal olmayan kısıta sahip problemin belirlenen stasyoner noktaları

Detaylı

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V )

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V ) FieldGenius harita ekranı tüm menülere ulaşımın sağlandığı ana ekrandır. Çizim ekranı dinamik özelliklere sahip olup objeler grafik ekrandan seçilebilir. Bu sayede nokta aplikasyonu, mesafe ölçümü gibi

Detaylı

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tesis Planlama IE 407 Bahar 3 0 0 3 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

Kredi Limit Optimizasyonu:

Kredi Limit Optimizasyonu: Kredi Limit Optimizasyonu: «Teorik Değil Pratik" Simge Danışman Analitik Direktörü, Experian EMEA Kar Gelişimi Kredi Limit Optimizasyonu Optimizasyona Genel Bakış Profilleme Modelleme Karar Matrisleri

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Günümüzde, finans, tıp, sanat, güvenlik, enerji gibi bir çok sektör, bilgisayar mühendisliğindeki gelişimlerden

Detaylı

Doğrusal Programlama. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez

Doğrusal Programlama. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Doğrusal Programlama Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Doğrusal Programlama Belirli bir amacın gerçekleşmesini etkileyen bazı kısıtlayıcı koşulların ve bu kısıtlayıcı koşulların doğrusal eşitlik ya da eşitsizlik

Detaylı

Web Madenciliği (Web Mining)

Web Madenciliği (Web Mining) Web Madenciliği (Web Mining) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Sınıflandırıcıların Değerlendirilmesi Skorlar Karışıklık matrisi Accuracy Precision Recall

Detaylı