PROGRAMLAMA I 2. Hafta Özet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROGRAMLAMA I 2. Hafta Özet"

Transkript

1 2. afta Özet 1. Bilgisayar Programı: İş yaptıran komut dizileridir. Donanımlar, program olmadan kendi kendine işlem yapamaz. İşlemler doğru donanım ve doğru yazılım ile sağlanır. Yaptığı iş ve komut sözcüğü ile işlem yapar. a. Genel program komutları: tekrarla b. giriş-çıkış komutları: yaz kullanıcıdan al c. matematiksel komutlar: C de yapılan sayısal işlemler d. dosya komutları: MD CD dos işlemleri gibi e. grafik-çizim komutları: AutoCAD 3DMax, SolidWorks, Maya, İllüstratör v.s Programlar çalışması için programların açılması için bir işletim sistemi, bu işletim sisteminin içinde programın bulunacağı dosya, programın kodlarında doğruluk tespiti için derleyici, programların boyutunu karşılayacak yeterli bir hafıza ve bütün işlemleri gerçekleştirmesi adına giriş/çıkış birimleri olması gerekmektedir. Bir dosya programı editöre yazılabilir, bu programlama dili olarak yazılır ve kaydedilir. er program kendi anladığı dil ile işlem yapmaktadır. * Derleyiciler: Üst düzey programlama dilleri ile makine dilleri arasında köprü vazifesi gören ara katman programıdır. hazırlanan program dilinin bilgisayar diline çevirmeden önce derlenerek oluşabilecek hataların ve fonksiyonların görülebilmesini sağlamaktadır. * Kod Optimizasyonu: Kod üretimi sırasında, üretilen kodun en verimli şekilde üretilmesidir. 2. Bilgisayar Programlama Ortamı: Metinler, komutlar, semboller ve işlemler aşamasından oluşmaktadır. Bu ortamı oluşturan da yine aynı şekilde programlama kullanılmaktadır. a. ditör: Programların yazıldığı ortamdır. bu kısımda program ile ilgili tüm işlemler yapılan hatalar ve tüm işlemler düzeltilir işlenir ve hareketleri gözlemlenebilir. d. Derleyiciler: Yazılmış olan kodların istenilen diğer kodlara çevrildiği bir programdır. Makine diline çevirme işlemlerini karşılamaktadır. Derleyiciler bilgisayarın kodları anlamasını sağlamaktadır. e: Yorumlayıcı: Yorumlayıcılar doğrudan satır satır kaynak kodları yürüten bir programdır. Derleyici gibi bir bütün olarak ele almamaktadır. Derleyici kaynak koddan hedef kod oluşturur, yorumlayıcılar kaynak kodu çalıştırır. Derleme işleminden daha yavaştır. Yorumlayıcılar kodu analiz ederek çalıştırmaktadır. d. Bağlayıcı: Derleyicinin oluşturduğu hedef dosyanın birbirine bağlanması işlemini sağlamaktadır. Örn: Lib. klasöründen alınan bir verinin.lib.dll veya.exe olarak bağlanma işlemlerini gerçekleştirir. e. Tarayıcı: WB ortamında yazılan programların çalıştırıldığı birim olarak ifade edilir. Firefox Opera Chrome Yandex bunların bazılarıdır. f. Veri Tabanı: İşlenilen verilerin çalışması gereken bir alana ihtiyaçları vardır. alınan tüm verilerin hem saklanıp hem de işlenebildiği birimler saklamak/kaydetmek/tutmak/depolamak işlemlerini sağlamaktadır. Verilerin aynı zamanda sıralanması gibi farklı işlemlerde yapılmaktadır. 3. Bilgisayar Programlarının Özellikleri a. İşlevsellik: Yapılan programlar amacına uygun şekilde işlevini yerine getirmelidir. b. Güvenilir: Verilerinin bir başka şahıslara aktarılmaması ve bunların paylaşılmaması gerekmektedir. c. Kullanışlı: İşlevlerini yerine getirirken fonksiyonlarının yerine getirilmesi ve kolay kullanım gerekmektedir. d. Verimli: İşlevini sorunsuz şekilde yerine getirmesi için sağladığı maksimum kazançtır. e. Taşınabilir: Program her ortam ve Bilgisayarda çalışabilmesi gerekmektedir. f. Sürdürülebilir: Program yapılma amacını sürekli sağlayabilmekte ve güncellemeler yapılabilecek durumda olmalıdır. 4. Bilgisayar Programlarının Aşamaları a. Planlama: Program yazılmadan oluşabilecek hatalar ve çalışma şekli için ön bilgilerin hazırlandığı aşamadır. b. Tasarım: Akış diyagramları arayüz ve veritabanı gibi gereksinimlerin düşünüldüğü aşamadır. c. Kodlama ve Birincil Test: Modüllerin ayrı ayrı kodlanıldığı ve test edildiği aşamadır. d. ntegrasyon ve İkincil Test: Kodlanan modülleri birleştirerek tekrar test edildiği aşamadır. bu aşamada modüllerin kodlanmasından oluşabilecek hataları gözlemleyerek. Sorunları erken teşhiste bulunabilinir. e. Bakım: Yazılımlar ihtiyaca bağlı olarak sürekli değişimler isteyebilir. Yapılacak bu değişiklikleri daha sonraki zamanlarda yine aynı şekilde ihtiyaca yönelik eklentiler oluşmaktadır. Bakım sürecinde bu iyileştirmeler veya revizeler sonunda destek vermek gibi unsurlar olması gerekmektedir. 1

2 3. afta Özet 1. Programların Sınıflandırılması Programlar 3 ana başlıkta sınıflandırılır. * Uygulama alanlarına göre * Programlama diline göre * Yarar Zarar durumuna göre Uygulama alanlarına göre: Bilimsel yazılımlar, ticari yazılımlar, meslek yazılımları, mühendislik yazılımları, tıp yazılımları, mimarlık yazılımları, finans yazılımları, çizelgeleme yazılımları, optimizasyon yazılımları, yapay zeka yazılımları, güvenlik yazılımları Programlama Diline Göre: Kullanılan bilgisayardaki yazılım dilinin özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Yarar-Zarar Durumuna göre: Yararlı; sistem yazılımları, software, drivers, çevirici arayüzler vs. Zararlı; Virüs, trojen, mail lock,data lost vs. Sistem Programları: işletim sistemleri derleyiciler yorumlayıcı bağlayıcılar software, driver, database, Uygulama Programları: Office, Autocad, Photoshop, Firefox, PLC Simulator, BattleField 4 2. Programlama Dilleri Tarihçesi Makine Dili Assembly Orta Seviye Yüksek Seviye Çok Yüksek Seviye(Yapay Zekâ) a. Makine Dili: n ilkel dildir. er sistemde kullanılabilir. 0-1 komutludur. PC Dilidir. İlk PC dilidir. Anlaşımı Zordur 0-1 lerden oluşur. Örn: Binary sayısı Onluk Sayı sisteminde 45 tir. bir üst seviyesi ise eximal(16 lık) tır. Kısaca örnek verilirse; Binary(101101) Ondalık (45) eximal (2D) olarak hepsi birbirine eşittir. Sadece ifadelerde farklılıklar bulunmaktadır. b. Assembly: n yaygın dildir. Yalnızca sembol ve komutlar işin içerisindedir. Örnek Komutlar ve açıklamaları; MOV: erhangibir noktadaki değeri başka bir yere taşımaktır.(move) PUS: bir noktadaki değeri alır. POP: Bir değeri, belli bir noktaya aktarır. JUMP: Program işleyişini başka bir yere taşır. LOOP: Döngü işlemini gerçekleştirir. DC: Bulunduğu noktadaki değeri 1 azaltır. INC: Bulunduğu noktadaki değeri 1 arttırır. CMP: Operatörleri karşılaştırmak için kullanılır. c. Orta Seviye Diller: Komutlar ile çalışmaktadır. Taşınabilir özelliği vardır. Programcı ile pc arasında net bir iletişim bulunmaktadır. C, C++ C# öncüleridir. d. Yüksek Seviye Dilleri: Daha esnek, daha hızlı, daha kolay işlem görebilmektedir. Fortran Basic Pascal gibi e. Yapay Zeka Diller: Bilgisayara bir işi nasıl yapacağı anlatılmaz. Ne iş yapması gerektiği söylenmesi yeterli olan bir dildir. LISP, PROLOG gibi 3. Programlama Yaklaşımları a. Komut Merkezli Yaklaşım: Tüm işlem komutlarla yapılır. program tek bir parçadır. akış daima yukarıdan aşşağıya doğru olur. Dallanma söz konusu değildir. b. Yordamsal Yaklaşım: Yordam, her biri ayrı bir anlam taşıyan program parçasıdır. Programı tek parça halinde yordamlar. Akış yukarıdan aşağıya gitmektedir.snek bir yapıya sahiptir. atayı bulabilmek daha kolaydır. Dallanma yapabilmektedir. c. Nesneye Yönelik Yaklaşım: Gerçek dünyadaki nesnelere benzer bir yaklaşıma sahiptir. Toplu nesnelere sınıf denir. programdaki olgular soyuttan çıkar somut bir kavram elde eder. d. tmene Yönelik Yaklaşım: Yapay zeka programlama yaklaşımıdır. Diğer programlardan farklılık göstermektedir. tmen, belirli bir amacı olan etrafını algılayan algıladıklarını anlamlandıran ve bu anlamlandırma neticesinde çeşitli tepkiler veren özerktir. Nesneye yönelik her şeyi gerçek dünyadan alan gerçek yaşamdaki her öyeyi bir etmen olarak ele alan yaklaşımdır. e. Üst Programlama Yaklaşımı: Diğer yaklaşımlardan daha üst bir yaklaşım vardır. bir alt program yapılırken bu alt programlardan bir üst program elde etme işlemidir. Bilgisayar yazılımına yetkin bir şekilde yapılan bir yaklaşımdır. 2

3 4. afta Özet I. 1. Algoritma: Bir iş veya işlemlerin gerçekleşmesi için oluşturulan işlemler dizisidir.(ders çalışmak, tedavi süreçleri vs.) İşlemler daha düzenli olur. Sıralı işlem olduğu için karışma olanağı olmaz. er adım işlem kolaylığını belirtir. Yapılacak işlem ve zaman kavramı çok rahat olarak görünebilir. atalar kolayca belirlenebilir. a. Özellikler: Sonluluk: Algoritma daima bir son terim ile bitmek zorundadır. Sonlu oluşabilen bir zaman kavramı ile. Genellik: Tüm algoritma doğru sonuç üretmek durumundadır. Kesinlik: er ne durum olursa olsun algoritma sonucu daima aynı olarak sonuçlanmaktadır. Giriş Çıkış: n az bir veya daha fazla giriş ve aynı şekilde çıkış elde etmek zorundadır. Bir algoritmanın amacı belirli girdiler ile bir çıktı elde etmektir. Adımlardan Oluşma: Adımların sırası ve bu adımların yanında paralel diğer adımların sırası çok önemlidir. Sıralamalarda bir değişiklik tüm çalışmayı etkilemektedir. Verimlilik: Problemleri çözerken en az kaynak kullanma olanağı vardır. Kullanılan işlemler açık ve nettir. Anlaşılabilirlik: erkes tarafından kabul gören ve bakıldığında aynı anlam ifade eden bir değere sahiptir. Standardizasyon: İfadelerin giriş ve çıkışları belirli bir standarda uygun olarak seçilmiş olmasıdır. Algoritmalar; doğal dil, adım adım, Pseudokod ve Akış şeması olmak üzere 4 ana ifade biçimleri vardır. 2. Doğal Dil - Birinci sayıyı al - İkinci sayıyı al N kadar sayıyı al n e böl 3. Adım Adım 1) İlk sayıyı al sayı1 değişkenine ata 2) İkinci sayıyı al sayı 2 ci değişkenine ata 3) Üçüncü sayıyı sayı3 değişkenine ata 4) Sayı1 +sayı2 +sayı3 topla TOPLA değişkenine ata 5) TOPLA değişkenini 3 e böl 4. Pseudokod 1) Sayı1 al 2) Sayı2 al 3) Sayı3 al 4) Toplam=sayı1+sayı2+sayı3 ata 5) Ortalama=toplam/3 ata 5. Akış Şeması Bu ifade en yaygın kullanılan bir yöntemdir. Akışı takip etmek için farklı bir dil bilmek gerekmemektedir. İfade şekli olarak şemalardan fayda sağlanarak akış takibi gerçekleşir. Uzun cümleler veya noktalama işaretleri kullanılmadan işlem yapılabilmektedir. erkes tarafından aynı anlam taşıyan şekiller ile ifade edilir. Sadece açıklama yapılması gerek kısımlar dışında mümkün olduğunca yazım yapılmamaktadır. Karar verme mekanizmaları ve akışın sağlandığı yön olarak oklar kullanılmaktadır. 3

4 4. afta Özet II. Başlama ve Bitiş Veri Girişi İşlem Karar verme Giriş ve Okutman krana Yazdırma Bağlantı Akış Yönü a. Algoritma Takip Tablosu 1. Adım adım çalışmaktadır. 2. Pseudokod akış ile ilgili olarak birebir özellikte bulunmaktadır. 3. Tüm akış haritasını takip etmek mümkündür. 4. Tüm akış takip tabloları Başla ile başlar ve Dur ile sonlanır. 6. Örnek Uygulamalar: Örnek: Vize ve finallerden alınan notların vize notu %20 final notu %80 ortalamasını aldıktan sonra, A B C D F olarak alfabetik ve rakamsal olarak notları ekrana yazan akış diyagramını ve akış şemasını yapalım. Akış Tablosu: 1. Başla 2. Vize notu giriniz. Sayı1 değişkenine ata 3. Vize ortalaması vize=(sayı1x20)/100 ata 4. Final notu giriniz. Sayı1 değişkenine ata 5. Final ortalaması final=(sayı1x80)/100 ata 6. Ortalama=vize+final 7. Ort>84 ise; r=5 ve h=a, olarak ata Değilse; 9. İşleme geç 8. krana r=5 ve h=a değerini yaz. 9. Ort>69 ise; r=4 ve h=b, olarak ata Değilse; 11. İşleme geç 10. krana r=4 ve h=b değerini yaz. 11. Ort>54 ise; r=3 ve h=b, olarak ata Değilse; 13. İşleme geç 12. krana r=3 ve h=b değerini yaz. 13. Ort>44 ise; r25 ve h=b, olarak ata Değilse; 15. İşleme geç 14. krana r=2 ve h=b değerini yaz. 15. Ort>24 ise; r=1 ve h=, olarak ata Değilse; 17. İşleme geç 16. krana r=1 ve h=b değerini yaz. 17. Ort=0 ise; r=0 ve h=f, olarak ata 18. krana r=5 ve h=a değerini yaz. 19. Dur. 4

5 Akış Şeması: Başla Vize notu giriniz sayı1 Final notu giriniz sayı1 Vize= (sayı1x20)/100 Final= (sayı1x20)/100 Ort=vize+final Ort>81 R=5 h=a Ort>69 R=4 h=b Ort>54 R=3 h=c Ort>44 R=2 h=d Ort>24 R=1 h= R=0 h=f R ve h değerlerini yaz Dur 5

6 5. afta Özet Müşteri(İç ve Dış) ata Bildirimi (Müşteriye bilgi verilir) Görevler Jira üzerinden atanır ve görevler tamamlanınca ilgili personel tarafından kapatılır. ata mı? Ürün Destek Müdürü A-ÜRÜN TASARIM PROSSİ ÜRÜN TASARIM PROSSİ B-ÜRÜN TASARIM PROSSİ Prototip hazırlanması ve Seri numarası verilmesi Prototip hazırlığı mı? / Test mi? Ürün Destek Müdürü Prototip RP de Ürün Ağacı ve Operasyon İlişkisinin Oluşturulması Prototip hazırlığı için personel atanması Ürün Destek Müdürü Test Test personelinin atanması Ürün Destek Müdürü Ürün Ağacı Kontrolü Arge Personeli k-3_test Talimatı-Raporu / Testlerin Arge den gelen dokümanlara göre testi Kontrol Planı / Ürün tanıtımının yapılması A 6

7 A Test olumlu mu? Ürün Destek Müdürü ÜRÜN TASARIM PROSSİ Müşteri Kabulü Müşteri & Ürün Destek Müdürü Ürün Testi için gerekli elektronik test aparatlarının hazırlanması Üretim dokümanlarının hazırlanması Kullanım Kılavuzları(k-5 Kullanım Kılavuzu, k-7_ızlı Kullanım Kılavuzu), k-4_teknik Resim hazırlanması, PPAP [ Ürün Talimatı, Kalite Kontrol Planı, Test Kontrol Formları (k-4_ürün Kontrol Formu, k-7_test Kontrol Formu, k-3 Test Talimatı-Raporu ] Yazılım, Şematik, Yerleşim Planı, Bom Listesi, k-2_proje Künyesi üretim bilgilerinin SVN ÜRTİM dizinine atılması PPAP dosyalarının SVN ÜRTİM/PPAP dizinine atılması. Kullanım Kılavuzları(k-5 Kullanım Kılavuzu, k-7_ızlı Kullanım Kılavuzu), k-4_teknik Resim hazırlanması, dosyalarının SVN SATINALMA dizinine atılması. PFMA Yapılması Kalite Yönetim Kurulu Ç-T-KS-04-01_FMA Çizelgesi PSW_Parça Sunum Garanti Mektubu Teknik Koordinatör Ç-T-KS-03-01_PSW_Parça Sunum Garanti Mektubu Müşteri Kabulü Müşteri & Müşteri Temsilcisi ÜRTİM PROSSİ 7

8 SATINALMA PROSSİ- Malzeme girdisi RP Sistemi Şartname Mevcut / Talep eden kişi Malzemelerin Ürün Desteğe teslimi rp Sistemi, Girdi Kontrol Formu Girdi Kontrol Ürün Destek Müdürü ÜRTİM PROSSİ- Depolanması SATINALMA PROSSİ- İade / Tekrar Talep İç / Dış Satınalma Sorumlusu Müşteri Geri Bildirimi RP kayıt açılması Sorunun araştırılması İletilen problem giderilebilir mi? Ürün Destek Personeli ARG PROSSİ Gerekli işlemlerin yapılması ve müşteriye bildirilmesi ve RP ye girilmesi 8

9 Müşteriden Gelen Arızalılar İrsaliyenin 1 nüshası kutu içine, 1 nüshası ve kopyası Ürün Destek Sorumlusuna Arızalı Ürün Depolaması Arıza tespiti Müşteriden gelen arızalar T-UR-02_Servis ve Bakım Talimatına göre kayıt edilir Cihaz/Arıza garanti kapsamında mı? Ürün Destek Personeli Arızanın giderilmesi TASARIM PROSSİ ne bilgi paylaşımı/ DÖF açılması Arızanın giderilmesi için müşteri onayı Ürün Destek Personeli Bakım Onarım yapılan cihazların varsa Malzeme ve izmet bedelinin Depo Sorumlusuna iletilmesi Müşteriye İadesi PROGRAMLAMA I 6. afta Özet 1. Arama Algoritmaları a. Sıralı Arama Algoritması Bağlı olan bir listede istenilen sayının tün satırda arama özelliğidir. ücreleri tek tek kontrol ederek istenilen değer ile aynı olup olmadığını kontrol etmektedir. Örneğin; bir satırda aranacak olan 4 sayısını bulmaya bakalım = Görüldüğü gibi satırda tek tek kontrol edilmiş ve sayıya ulaşmıştır. Bulduğu yerde ise aramayı sonlandırmaktadır. Bu aramanın dezavantajı ise satırda 900 adet veri olduğu düşünülürse ve istenilen değer 893 gibi bir yerde çıkarsa program 893 elemanı tek tek kontrol edecektir. 9

10 b. İkili Arama Algoritması Bu arama sıralından daha hızlı olarak çalışmaktadır. Listeyi ikiye böler ve ortadaki pivot elemana bakarak işlem yapar aranan eleman pivotsa işlem duracaktır. Değilse istenilen eleman pivottan küçükse küçük olan tarafa büyükse büyük olan tarafa yönelecektir. Örneğin bir satırda aranacak 12 sayısını bulmaya çalışalım Daha sonra 3-2 satırlarına ayrılacaktır. Sol tarafta 11 ve 12 olacağından iki sayı arasında da sıralama yapılarak 12 sayısına ulaşılmaktadır. 2. Sıralama Algoritmaları a. kleme Sıralı Algoritma Öncelikle 2 sayı alınır ve bunun arasında küçüktür/büyüktür yorumlaması yaparak sıralanır. Daha sonra satırdan alınan başka bir sayı bu alınan ilk 2 sayı arasında eşleme yapılır ve büyüklük/küçüklük durumuna göre sıraya konulacaktır. Bu şekilde tüm satırdaki sayılar eşleşerek sıralama sağlanacaktır. b. Kabarcık(Balon) Sıralama Algoritması kleme yöntemine dayalı olarak sadece bir farklılık gözlemlenmektedir. 2 sayı alınmadan bakılır ve büyükten küçüğe olacak şekilde gerekirse yer değiştirilir. Daha sonra bir sonraki sayı alınır gerekirse yer değiştirilir. Bu şekilde tüm satır kontrol edilerek işlem yapılır. c. Birleştirerek Sıralama (Merge Sort) 3. Algoritma Analizi Algoritma analizi, bir algoritmanın karmaşıklığına dair fonksiyonun bulunabilmesi için geliştirilmiş bir bilim dalıdır. 4. Durum Analizleri a. n iyi Durum Analizi: Bu analiz yöntemi en çok tercih edilen bir yöntemdir. Yapılan sıralama ölçütünde istenilen değerin ilk elemanda bulunması ile oluşmaktadır. b. n Kötü Durum Analizi : Bu algoritmada istenilen durumun en son satırda çıkması veya yapılan sıralamanın tam tersine çıkma durumudur. Örneğin; Küçükten büyüğe sırlamanlasın gereken bir eleman satırının büyükten küçüğe sıralı olarak gelmesidir. c. Ortalama Durum Analizi: n iyi durum ve en kötü durum dışında kalan tüm durumlara denir. 10

11 7. afta Özet 1. C Dili C++ ve JAVA gibi nesneye yönelik programlama dilleri ve JavaScript, JavaApplet ve PP gibi script dilleri C dilinden sinlenerek geliştirilmiştir. Taşınabilir, gelişimini tamamlamış, güçlü ve esnek, geliştirmelere açık, özel komut ve tevi tipi tanımlamasına müsait, yapısal bir dildir. Tüm programlar main fonksiyonu ile başlamalıdır. DFİN dışında hiçbir kod büyük harf kullanmamaktadır. C dilinde verilen boşluklar hiçbir anlam ifade etmemektedir. Kütüphane kodlarının başlarında # olmalıdır. Fonksiyon arkasına () konulmalıdır. Bu () arasına parametre değeri girilmektedir. Yok, ise boş kalır. Programda çalıştırılacak blok ifadeleri küme parantezi içine alarak yazılır {}. Tek satırlı ifadelerde {} kullanılmayabilir. Ama 1 den fazla komut içeriyor ise kesinlikle kullanılmalıdır. Açıklamalar /*deneme*/ arasında olmalıdır. er komut satırı ; ile sonlanır. - <stdio.h> : Standart giriş çıkış işlemlerini düzenler - <conio.h> : Standart giriş çıkışların dışında bazı giriş çıkış fonksiyonlarını içerir. - <string.h> : Stringler üzerinde tanımlı özel işlemler yapar. - <stdlib.h> : Programı sonlandıran, dinamik bellek yönetiminde kullanılan veya rastgele sayı üretme vb. işlevleri yerine getiren bir çok fonksiyon içerir. - <math.h> : Yaygın matematik fonksiyonlarını içerir. - <ctype.h> : Karakterler üzerinde işlemler yapan fonksiyonları içerir. - <time.h> : Zaman ve tarihle ilgili işlemleri gerçekleştirir. - <assert.h> : Debug işlemleri için kullanılan bazı makrolar içerir. - <complex.h> : Karmaşık sayılarla işlem yapmak için kullanılan fonksiyondur. C dilinde hazır olarak bulunan fonksiyonları kütüphane içerisinde tutulmaktadır. 1. //İşte ilk C programım #include <stdio.h> int main () 6. { 7. printf("merhaba Dunya"); 8. //Bu program satırı ile ekrana Merhaba Dunya yazıyorum return 0; 11. } Açıklama 1. Program için giriş açıklamasıdır. // yorum içeriği olduğu için program işlem yapmaz. 2. Boşluk sadece geçişleri daha iyi görebilmek için kullanılır. içbir işlevi yoktur. 3. Kütüphaneden standart giriş çıkışlar için kullanılan bir klasör alınmıştır. 4. Boşluk sadece geçişleri daha iyi görebilmek için kullanılır. içbir işlevi yoktur. 5. Geri dönüş için int değeri kullanılan ana giriş fonksiyonudur. Program fonksiyonlarının bu satırdan sonra başlayacağı bilinecektir. 6. Blok başlangıcı olarak { kullanılır. Kapanma parantezine kadar açık kalacaktır. 7. Printf ile ekrana Merhaba Dünya metnini yazma işlemini sağlamaktadır. 8. Program için giriş açıklamasıdır. // yorum içeriği olduğu için program işlem yapmaz. 9. Boşluk sadece geçişleri daha iyi görebilmek için kullanılır. içbir işlevi yoktur. 10. Bu satırda programın dönüş değerini gireriz return 0 olarak girilmesi döngü sadece tek seferlik olacağını göstermektedir. Bu kısım olmadığında programda problemler oluşmaktadır. 11 azırlayan: aydar AKTAŞ İstanbul Üniversitesi

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM C++ PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM BİLGİSAYAR hardware Bilgisayarın fiziksel parçaları Printer, Monitör, Klavye, anakart vs software Bilgisayar tarafından kullanılan programlar Word, Excel, Turbo

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü HASTANE OTOMASYON PROJESİ Ferat AKTAŞ Danışman Yrd. Doç. Dr. Muammer Akçay Haziran, 2013 Kütahya Bu çalışma.../.../2013 tarihinde aşağıdaki jüri

Detaylı

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ Bilgisayar Programlama Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ I Temel Tipleri Bildirimi Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısını uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirilmesini belirten komut

Detaylı

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ- 2006 İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayar Sistemlerinin Yapısı 2.

Detaylı

BÖLÜM 5 YAZILIM UYGULAMA YAZILIMI

BÖLÜM 5 YAZILIM UYGULAMA YAZILIMI BÖLÜM 5 YAZILIM UYGULAMA YAZILIMI 5.1 Giriş Bilgisayar sisteminin donanım ve yazılımdan oluşan bir bütün olduğunu, yazılım olmadan hiçbir bilgisayarın çalışamadığını ve bilgisayar donanımının hangi veri

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C Dilinin Tarihçesi 1972 de Dennis Ritchie tarafından AT&T Bell Laboratuarlarında B dilinden geliştirildi. C dili konusundaki ilk kitap 1978 de Dennis Ritchie ve Brain Kernighan

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Öğr. Gör. İrfan MACİT Adana,2006 Bölüm 1 Yazılım Mühendisliği ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük GİRİŞ PROGRAMLAMA VE YAZILIM Program: belirli bir işi gerçekleştirmek için gerekli komutlar dizisi olarak tanımlanabilir. Programlama: Bir programı

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma.

Bilgisayarların temel olarak 5 işlevi vardır : girdi işlemleri, aritmetik işlemler, çıktı işlemleri, veri saklama, program çalıştırma. Bilgisayara Giriş Ders Notları I. GİRİŞ İçinde bulunduğumuz yüzyılın beraberinde getirdiği çok hızlı bilimsel teknolojik ve ticari faaliyetlerin yoğunluğu bilgisayarların kullanılmasını kaçınılmaz hale

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com Bilal Akçay 1 http://www.bilalakcay.com Bilgisayar Mühendisi kavramı artık genel bir alanı niteler oldu. Kimse okulu bitirdikten sonra Bilgisayar Mühendisi ünvanıyla çalışmıyor. Üstelik teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINA GİRİŞ 482BK0142 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) Doç. Dr. Hamza KANDUR Marmara Üniversitesi İstanbul 2005 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf SARINAY Devlet Arşivleri Genel Müdürü Proje

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir.

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma Problem çözmek için geliştirilen Adım adım çözüm yöntemidir. Verilen bir

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI Hatice ÖZCAN Mücahit M. YEŞİLKAYA BİTİRME ÖDEVİ DERS SORUMLUSU :

Detaylı