PROGRAMLAMA I 2. Hafta Özet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROGRAMLAMA I 2. Hafta Özet"

Transkript

1 2. afta Özet 1. Bilgisayar Programı: İş yaptıran komut dizileridir. Donanımlar, program olmadan kendi kendine işlem yapamaz. İşlemler doğru donanım ve doğru yazılım ile sağlanır. Yaptığı iş ve komut sözcüğü ile işlem yapar. a. Genel program komutları: tekrarla b. giriş-çıkış komutları: yaz kullanıcıdan al c. matematiksel komutlar: C de yapılan sayısal işlemler d. dosya komutları: MD CD dos işlemleri gibi e. grafik-çizim komutları: AutoCAD 3DMax, SolidWorks, Maya, İllüstratör v.s Programlar çalışması için programların açılması için bir işletim sistemi, bu işletim sisteminin içinde programın bulunacağı dosya, programın kodlarında doğruluk tespiti için derleyici, programların boyutunu karşılayacak yeterli bir hafıza ve bütün işlemleri gerçekleştirmesi adına giriş/çıkış birimleri olması gerekmektedir. Bir dosya programı editöre yazılabilir, bu programlama dili olarak yazılır ve kaydedilir. er program kendi anladığı dil ile işlem yapmaktadır. * Derleyiciler: Üst düzey programlama dilleri ile makine dilleri arasında köprü vazifesi gören ara katman programıdır. hazırlanan program dilinin bilgisayar diline çevirmeden önce derlenerek oluşabilecek hataların ve fonksiyonların görülebilmesini sağlamaktadır. * Kod Optimizasyonu: Kod üretimi sırasında, üretilen kodun en verimli şekilde üretilmesidir. 2. Bilgisayar Programlama Ortamı: Metinler, komutlar, semboller ve işlemler aşamasından oluşmaktadır. Bu ortamı oluşturan da yine aynı şekilde programlama kullanılmaktadır. a. ditör: Programların yazıldığı ortamdır. bu kısımda program ile ilgili tüm işlemler yapılan hatalar ve tüm işlemler düzeltilir işlenir ve hareketleri gözlemlenebilir. d. Derleyiciler: Yazılmış olan kodların istenilen diğer kodlara çevrildiği bir programdır. Makine diline çevirme işlemlerini karşılamaktadır. Derleyiciler bilgisayarın kodları anlamasını sağlamaktadır. e: Yorumlayıcı: Yorumlayıcılar doğrudan satır satır kaynak kodları yürüten bir programdır. Derleyici gibi bir bütün olarak ele almamaktadır. Derleyici kaynak koddan hedef kod oluşturur, yorumlayıcılar kaynak kodu çalıştırır. Derleme işleminden daha yavaştır. Yorumlayıcılar kodu analiz ederek çalıştırmaktadır. d. Bağlayıcı: Derleyicinin oluşturduğu hedef dosyanın birbirine bağlanması işlemini sağlamaktadır. Örn: Lib. klasöründen alınan bir verinin.lib.dll veya.exe olarak bağlanma işlemlerini gerçekleştirir. e. Tarayıcı: WB ortamında yazılan programların çalıştırıldığı birim olarak ifade edilir. Firefox Opera Chrome Yandex bunların bazılarıdır. f. Veri Tabanı: İşlenilen verilerin çalışması gereken bir alana ihtiyaçları vardır. alınan tüm verilerin hem saklanıp hem de işlenebildiği birimler saklamak/kaydetmek/tutmak/depolamak işlemlerini sağlamaktadır. Verilerin aynı zamanda sıralanması gibi farklı işlemlerde yapılmaktadır. 3. Bilgisayar Programlarının Özellikleri a. İşlevsellik: Yapılan programlar amacına uygun şekilde işlevini yerine getirmelidir. b. Güvenilir: Verilerinin bir başka şahıslara aktarılmaması ve bunların paylaşılmaması gerekmektedir. c. Kullanışlı: İşlevlerini yerine getirirken fonksiyonlarının yerine getirilmesi ve kolay kullanım gerekmektedir. d. Verimli: İşlevini sorunsuz şekilde yerine getirmesi için sağladığı maksimum kazançtır. e. Taşınabilir: Program her ortam ve Bilgisayarda çalışabilmesi gerekmektedir. f. Sürdürülebilir: Program yapılma amacını sürekli sağlayabilmekte ve güncellemeler yapılabilecek durumda olmalıdır. 4. Bilgisayar Programlarının Aşamaları a. Planlama: Program yazılmadan oluşabilecek hatalar ve çalışma şekli için ön bilgilerin hazırlandığı aşamadır. b. Tasarım: Akış diyagramları arayüz ve veritabanı gibi gereksinimlerin düşünüldüğü aşamadır. c. Kodlama ve Birincil Test: Modüllerin ayrı ayrı kodlanıldığı ve test edildiği aşamadır. d. ntegrasyon ve İkincil Test: Kodlanan modülleri birleştirerek tekrar test edildiği aşamadır. bu aşamada modüllerin kodlanmasından oluşabilecek hataları gözlemleyerek. Sorunları erken teşhiste bulunabilinir. e. Bakım: Yazılımlar ihtiyaca bağlı olarak sürekli değişimler isteyebilir. Yapılacak bu değişiklikleri daha sonraki zamanlarda yine aynı şekilde ihtiyaca yönelik eklentiler oluşmaktadır. Bakım sürecinde bu iyileştirmeler veya revizeler sonunda destek vermek gibi unsurlar olması gerekmektedir. 1

2 3. afta Özet 1. Programların Sınıflandırılması Programlar 3 ana başlıkta sınıflandırılır. * Uygulama alanlarına göre * Programlama diline göre * Yarar Zarar durumuna göre Uygulama alanlarına göre: Bilimsel yazılımlar, ticari yazılımlar, meslek yazılımları, mühendislik yazılımları, tıp yazılımları, mimarlık yazılımları, finans yazılımları, çizelgeleme yazılımları, optimizasyon yazılımları, yapay zeka yazılımları, güvenlik yazılımları Programlama Diline Göre: Kullanılan bilgisayardaki yazılım dilinin özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Yarar-Zarar Durumuna göre: Yararlı; sistem yazılımları, software, drivers, çevirici arayüzler vs. Zararlı; Virüs, trojen, mail lock,data lost vs. Sistem Programları: işletim sistemleri derleyiciler yorumlayıcı bağlayıcılar software, driver, database, Uygulama Programları: Office, Autocad, Photoshop, Firefox, PLC Simulator, BattleField 4 2. Programlama Dilleri Tarihçesi Makine Dili Assembly Orta Seviye Yüksek Seviye Çok Yüksek Seviye(Yapay Zekâ) a. Makine Dili: n ilkel dildir. er sistemde kullanılabilir. 0-1 komutludur. PC Dilidir. İlk PC dilidir. Anlaşımı Zordur 0-1 lerden oluşur. Örn: Binary sayısı Onluk Sayı sisteminde 45 tir. bir üst seviyesi ise eximal(16 lık) tır. Kısaca örnek verilirse; Binary(101101) Ondalık (45) eximal (2D) olarak hepsi birbirine eşittir. Sadece ifadelerde farklılıklar bulunmaktadır. b. Assembly: n yaygın dildir. Yalnızca sembol ve komutlar işin içerisindedir. Örnek Komutlar ve açıklamaları; MOV: erhangibir noktadaki değeri başka bir yere taşımaktır.(move) PUS: bir noktadaki değeri alır. POP: Bir değeri, belli bir noktaya aktarır. JUMP: Program işleyişini başka bir yere taşır. LOOP: Döngü işlemini gerçekleştirir. DC: Bulunduğu noktadaki değeri 1 azaltır. INC: Bulunduğu noktadaki değeri 1 arttırır. CMP: Operatörleri karşılaştırmak için kullanılır. c. Orta Seviye Diller: Komutlar ile çalışmaktadır. Taşınabilir özelliği vardır. Programcı ile pc arasında net bir iletişim bulunmaktadır. C, C++ C# öncüleridir. d. Yüksek Seviye Dilleri: Daha esnek, daha hızlı, daha kolay işlem görebilmektedir. Fortran Basic Pascal gibi e. Yapay Zeka Diller: Bilgisayara bir işi nasıl yapacağı anlatılmaz. Ne iş yapması gerektiği söylenmesi yeterli olan bir dildir. LISP, PROLOG gibi 3. Programlama Yaklaşımları a. Komut Merkezli Yaklaşım: Tüm işlem komutlarla yapılır. program tek bir parçadır. akış daima yukarıdan aşşağıya doğru olur. Dallanma söz konusu değildir. b. Yordamsal Yaklaşım: Yordam, her biri ayrı bir anlam taşıyan program parçasıdır. Programı tek parça halinde yordamlar. Akış yukarıdan aşağıya gitmektedir.snek bir yapıya sahiptir. atayı bulabilmek daha kolaydır. Dallanma yapabilmektedir. c. Nesneye Yönelik Yaklaşım: Gerçek dünyadaki nesnelere benzer bir yaklaşıma sahiptir. Toplu nesnelere sınıf denir. programdaki olgular soyuttan çıkar somut bir kavram elde eder. d. tmene Yönelik Yaklaşım: Yapay zeka programlama yaklaşımıdır. Diğer programlardan farklılık göstermektedir. tmen, belirli bir amacı olan etrafını algılayan algıladıklarını anlamlandıran ve bu anlamlandırma neticesinde çeşitli tepkiler veren özerktir. Nesneye yönelik her şeyi gerçek dünyadan alan gerçek yaşamdaki her öyeyi bir etmen olarak ele alan yaklaşımdır. e. Üst Programlama Yaklaşımı: Diğer yaklaşımlardan daha üst bir yaklaşım vardır. bir alt program yapılırken bu alt programlardan bir üst program elde etme işlemidir. Bilgisayar yazılımına yetkin bir şekilde yapılan bir yaklaşımdır. 2

3 4. afta Özet I. 1. Algoritma: Bir iş veya işlemlerin gerçekleşmesi için oluşturulan işlemler dizisidir.(ders çalışmak, tedavi süreçleri vs.) İşlemler daha düzenli olur. Sıralı işlem olduğu için karışma olanağı olmaz. er adım işlem kolaylığını belirtir. Yapılacak işlem ve zaman kavramı çok rahat olarak görünebilir. atalar kolayca belirlenebilir. a. Özellikler: Sonluluk: Algoritma daima bir son terim ile bitmek zorundadır. Sonlu oluşabilen bir zaman kavramı ile. Genellik: Tüm algoritma doğru sonuç üretmek durumundadır. Kesinlik: er ne durum olursa olsun algoritma sonucu daima aynı olarak sonuçlanmaktadır. Giriş Çıkış: n az bir veya daha fazla giriş ve aynı şekilde çıkış elde etmek zorundadır. Bir algoritmanın amacı belirli girdiler ile bir çıktı elde etmektir. Adımlardan Oluşma: Adımların sırası ve bu adımların yanında paralel diğer adımların sırası çok önemlidir. Sıralamalarda bir değişiklik tüm çalışmayı etkilemektedir. Verimlilik: Problemleri çözerken en az kaynak kullanma olanağı vardır. Kullanılan işlemler açık ve nettir. Anlaşılabilirlik: erkes tarafından kabul gören ve bakıldığında aynı anlam ifade eden bir değere sahiptir. Standardizasyon: İfadelerin giriş ve çıkışları belirli bir standarda uygun olarak seçilmiş olmasıdır. Algoritmalar; doğal dil, adım adım, Pseudokod ve Akış şeması olmak üzere 4 ana ifade biçimleri vardır. 2. Doğal Dil - Birinci sayıyı al - İkinci sayıyı al N kadar sayıyı al n e böl 3. Adım Adım 1) İlk sayıyı al sayı1 değişkenine ata 2) İkinci sayıyı al sayı 2 ci değişkenine ata 3) Üçüncü sayıyı sayı3 değişkenine ata 4) Sayı1 +sayı2 +sayı3 topla TOPLA değişkenine ata 5) TOPLA değişkenini 3 e böl 4. Pseudokod 1) Sayı1 al 2) Sayı2 al 3) Sayı3 al 4) Toplam=sayı1+sayı2+sayı3 ata 5) Ortalama=toplam/3 ata 5. Akış Şeması Bu ifade en yaygın kullanılan bir yöntemdir. Akışı takip etmek için farklı bir dil bilmek gerekmemektedir. İfade şekli olarak şemalardan fayda sağlanarak akış takibi gerçekleşir. Uzun cümleler veya noktalama işaretleri kullanılmadan işlem yapılabilmektedir. erkes tarafından aynı anlam taşıyan şekiller ile ifade edilir. Sadece açıklama yapılması gerek kısımlar dışında mümkün olduğunca yazım yapılmamaktadır. Karar verme mekanizmaları ve akışın sağlandığı yön olarak oklar kullanılmaktadır. 3

4 4. afta Özet II. Başlama ve Bitiş Veri Girişi İşlem Karar verme Giriş ve Okutman krana Yazdırma Bağlantı Akış Yönü a. Algoritma Takip Tablosu 1. Adım adım çalışmaktadır. 2. Pseudokod akış ile ilgili olarak birebir özellikte bulunmaktadır. 3. Tüm akış haritasını takip etmek mümkündür. 4. Tüm akış takip tabloları Başla ile başlar ve Dur ile sonlanır. 6. Örnek Uygulamalar: Örnek: Vize ve finallerden alınan notların vize notu %20 final notu %80 ortalamasını aldıktan sonra, A B C D F olarak alfabetik ve rakamsal olarak notları ekrana yazan akış diyagramını ve akış şemasını yapalım. Akış Tablosu: 1. Başla 2. Vize notu giriniz. Sayı1 değişkenine ata 3. Vize ortalaması vize=(sayı1x20)/100 ata 4. Final notu giriniz. Sayı1 değişkenine ata 5. Final ortalaması final=(sayı1x80)/100 ata 6. Ortalama=vize+final 7. Ort>84 ise; r=5 ve h=a, olarak ata Değilse; 9. İşleme geç 8. krana r=5 ve h=a değerini yaz. 9. Ort>69 ise; r=4 ve h=b, olarak ata Değilse; 11. İşleme geç 10. krana r=4 ve h=b değerini yaz. 11. Ort>54 ise; r=3 ve h=b, olarak ata Değilse; 13. İşleme geç 12. krana r=3 ve h=b değerini yaz. 13. Ort>44 ise; r25 ve h=b, olarak ata Değilse; 15. İşleme geç 14. krana r=2 ve h=b değerini yaz. 15. Ort>24 ise; r=1 ve h=, olarak ata Değilse; 17. İşleme geç 16. krana r=1 ve h=b değerini yaz. 17. Ort=0 ise; r=0 ve h=f, olarak ata 18. krana r=5 ve h=a değerini yaz. 19. Dur. 4

5 Akış Şeması: Başla Vize notu giriniz sayı1 Final notu giriniz sayı1 Vize= (sayı1x20)/100 Final= (sayı1x20)/100 Ort=vize+final Ort>81 R=5 h=a Ort>69 R=4 h=b Ort>54 R=3 h=c Ort>44 R=2 h=d Ort>24 R=1 h= R=0 h=f R ve h değerlerini yaz Dur 5

6 5. afta Özet Müşteri(İç ve Dış) ata Bildirimi (Müşteriye bilgi verilir) Görevler Jira üzerinden atanır ve görevler tamamlanınca ilgili personel tarafından kapatılır. ata mı? Ürün Destek Müdürü A-ÜRÜN TASARIM PROSSİ ÜRÜN TASARIM PROSSİ B-ÜRÜN TASARIM PROSSİ Prototip hazırlanması ve Seri numarası verilmesi Prototip hazırlığı mı? / Test mi? Ürün Destek Müdürü Prototip RP de Ürün Ağacı ve Operasyon İlişkisinin Oluşturulması Prototip hazırlığı için personel atanması Ürün Destek Müdürü Test Test personelinin atanması Ürün Destek Müdürü Ürün Ağacı Kontrolü Arge Personeli k-3_test Talimatı-Raporu / Testlerin Arge den gelen dokümanlara göre testi Kontrol Planı / Ürün tanıtımının yapılması A 6

7 A Test olumlu mu? Ürün Destek Müdürü ÜRÜN TASARIM PROSSİ Müşteri Kabulü Müşteri & Ürün Destek Müdürü Ürün Testi için gerekli elektronik test aparatlarının hazırlanması Üretim dokümanlarının hazırlanması Kullanım Kılavuzları(k-5 Kullanım Kılavuzu, k-7_ızlı Kullanım Kılavuzu), k-4_teknik Resim hazırlanması, PPAP [ Ürün Talimatı, Kalite Kontrol Planı, Test Kontrol Formları (k-4_ürün Kontrol Formu, k-7_test Kontrol Formu, k-3 Test Talimatı-Raporu ] Yazılım, Şematik, Yerleşim Planı, Bom Listesi, k-2_proje Künyesi üretim bilgilerinin SVN ÜRTİM dizinine atılması PPAP dosyalarının SVN ÜRTİM/PPAP dizinine atılması. Kullanım Kılavuzları(k-5 Kullanım Kılavuzu, k-7_ızlı Kullanım Kılavuzu), k-4_teknik Resim hazırlanması, dosyalarının SVN SATINALMA dizinine atılması. PFMA Yapılması Kalite Yönetim Kurulu Ç-T-KS-04-01_FMA Çizelgesi PSW_Parça Sunum Garanti Mektubu Teknik Koordinatör Ç-T-KS-03-01_PSW_Parça Sunum Garanti Mektubu Müşteri Kabulü Müşteri & Müşteri Temsilcisi ÜRTİM PROSSİ 7

8 SATINALMA PROSSİ- Malzeme girdisi RP Sistemi Şartname Mevcut / Talep eden kişi Malzemelerin Ürün Desteğe teslimi rp Sistemi, Girdi Kontrol Formu Girdi Kontrol Ürün Destek Müdürü ÜRTİM PROSSİ- Depolanması SATINALMA PROSSİ- İade / Tekrar Talep İç / Dış Satınalma Sorumlusu Müşteri Geri Bildirimi RP kayıt açılması Sorunun araştırılması İletilen problem giderilebilir mi? Ürün Destek Personeli ARG PROSSİ Gerekli işlemlerin yapılması ve müşteriye bildirilmesi ve RP ye girilmesi 8

9 Müşteriden Gelen Arızalılar İrsaliyenin 1 nüshası kutu içine, 1 nüshası ve kopyası Ürün Destek Sorumlusuna Arızalı Ürün Depolaması Arıza tespiti Müşteriden gelen arızalar T-UR-02_Servis ve Bakım Talimatına göre kayıt edilir Cihaz/Arıza garanti kapsamında mı? Ürün Destek Personeli Arızanın giderilmesi TASARIM PROSSİ ne bilgi paylaşımı/ DÖF açılması Arızanın giderilmesi için müşteri onayı Ürün Destek Personeli Bakım Onarım yapılan cihazların varsa Malzeme ve izmet bedelinin Depo Sorumlusuna iletilmesi Müşteriye İadesi PROGRAMLAMA I 6. afta Özet 1. Arama Algoritmaları a. Sıralı Arama Algoritması Bağlı olan bir listede istenilen sayının tün satırda arama özelliğidir. ücreleri tek tek kontrol ederek istenilen değer ile aynı olup olmadığını kontrol etmektedir. Örneğin; bir satırda aranacak olan 4 sayısını bulmaya bakalım = Görüldüğü gibi satırda tek tek kontrol edilmiş ve sayıya ulaşmıştır. Bulduğu yerde ise aramayı sonlandırmaktadır. Bu aramanın dezavantajı ise satırda 900 adet veri olduğu düşünülürse ve istenilen değer 893 gibi bir yerde çıkarsa program 893 elemanı tek tek kontrol edecektir. 9

10 b. İkili Arama Algoritması Bu arama sıralından daha hızlı olarak çalışmaktadır. Listeyi ikiye böler ve ortadaki pivot elemana bakarak işlem yapar aranan eleman pivotsa işlem duracaktır. Değilse istenilen eleman pivottan küçükse küçük olan tarafa büyükse büyük olan tarafa yönelecektir. Örneğin bir satırda aranacak 12 sayısını bulmaya çalışalım Daha sonra 3-2 satırlarına ayrılacaktır. Sol tarafta 11 ve 12 olacağından iki sayı arasında da sıralama yapılarak 12 sayısına ulaşılmaktadır. 2. Sıralama Algoritmaları a. kleme Sıralı Algoritma Öncelikle 2 sayı alınır ve bunun arasında küçüktür/büyüktür yorumlaması yaparak sıralanır. Daha sonra satırdan alınan başka bir sayı bu alınan ilk 2 sayı arasında eşleme yapılır ve büyüklük/küçüklük durumuna göre sıraya konulacaktır. Bu şekilde tüm satırdaki sayılar eşleşerek sıralama sağlanacaktır. b. Kabarcık(Balon) Sıralama Algoritması kleme yöntemine dayalı olarak sadece bir farklılık gözlemlenmektedir. 2 sayı alınmadan bakılır ve büyükten küçüğe olacak şekilde gerekirse yer değiştirilir. Daha sonra bir sonraki sayı alınır gerekirse yer değiştirilir. Bu şekilde tüm satır kontrol edilerek işlem yapılır. c. Birleştirerek Sıralama (Merge Sort) 3. Algoritma Analizi Algoritma analizi, bir algoritmanın karmaşıklığına dair fonksiyonun bulunabilmesi için geliştirilmiş bir bilim dalıdır. 4. Durum Analizleri a. n iyi Durum Analizi: Bu analiz yöntemi en çok tercih edilen bir yöntemdir. Yapılan sıralama ölçütünde istenilen değerin ilk elemanda bulunması ile oluşmaktadır. b. n Kötü Durum Analizi : Bu algoritmada istenilen durumun en son satırda çıkması veya yapılan sıralamanın tam tersine çıkma durumudur. Örneğin; Küçükten büyüğe sırlamanlasın gereken bir eleman satırının büyükten küçüğe sıralı olarak gelmesidir. c. Ortalama Durum Analizi: n iyi durum ve en kötü durum dışında kalan tüm durumlara denir. 10

11 7. afta Özet 1. C Dili C++ ve JAVA gibi nesneye yönelik programlama dilleri ve JavaScript, JavaApplet ve PP gibi script dilleri C dilinden sinlenerek geliştirilmiştir. Taşınabilir, gelişimini tamamlamış, güçlü ve esnek, geliştirmelere açık, özel komut ve tevi tipi tanımlamasına müsait, yapısal bir dildir. Tüm programlar main fonksiyonu ile başlamalıdır. DFİN dışında hiçbir kod büyük harf kullanmamaktadır. C dilinde verilen boşluklar hiçbir anlam ifade etmemektedir. Kütüphane kodlarının başlarında # olmalıdır. Fonksiyon arkasına () konulmalıdır. Bu () arasına parametre değeri girilmektedir. Yok, ise boş kalır. Programda çalıştırılacak blok ifadeleri küme parantezi içine alarak yazılır {}. Tek satırlı ifadelerde {} kullanılmayabilir. Ama 1 den fazla komut içeriyor ise kesinlikle kullanılmalıdır. Açıklamalar /*deneme*/ arasında olmalıdır. er komut satırı ; ile sonlanır. - <stdio.h> : Standart giriş çıkış işlemlerini düzenler - <conio.h> : Standart giriş çıkışların dışında bazı giriş çıkış fonksiyonlarını içerir. - <string.h> : Stringler üzerinde tanımlı özel işlemler yapar. - <stdlib.h> : Programı sonlandıran, dinamik bellek yönetiminde kullanılan veya rastgele sayı üretme vb. işlevleri yerine getiren bir çok fonksiyon içerir. - <math.h> : Yaygın matematik fonksiyonlarını içerir. - <ctype.h> : Karakterler üzerinde işlemler yapan fonksiyonları içerir. - <time.h> : Zaman ve tarihle ilgili işlemleri gerçekleştirir. - <assert.h> : Debug işlemleri için kullanılan bazı makrolar içerir. - <complex.h> : Karmaşık sayılarla işlem yapmak için kullanılan fonksiyondur. C dilinde hazır olarak bulunan fonksiyonları kütüphane içerisinde tutulmaktadır. 1. //İşte ilk C programım #include <stdio.h> int main () 6. { 7. printf("merhaba Dunya"); 8. //Bu program satırı ile ekrana Merhaba Dunya yazıyorum return 0; 11. } Açıklama 1. Program için giriş açıklamasıdır. // yorum içeriği olduğu için program işlem yapmaz. 2. Boşluk sadece geçişleri daha iyi görebilmek için kullanılır. içbir işlevi yoktur. 3. Kütüphaneden standart giriş çıkışlar için kullanılan bir klasör alınmıştır. 4. Boşluk sadece geçişleri daha iyi görebilmek için kullanılır. içbir işlevi yoktur. 5. Geri dönüş için int değeri kullanılan ana giriş fonksiyonudur. Program fonksiyonlarının bu satırdan sonra başlayacağı bilinecektir. 6. Blok başlangıcı olarak { kullanılır. Kapanma parantezine kadar açık kalacaktır. 7. Printf ile ekrana Merhaba Dünya metnini yazma işlemini sağlamaktadır. 8. Program için giriş açıklamasıdır. // yorum içeriği olduğu için program işlem yapmaz. 9. Boşluk sadece geçişleri daha iyi görebilmek için kullanılır. içbir işlevi yoktur. 10. Bu satırda programın dönüş değerini gireriz return 0 olarak girilmesi döngü sadece tek seferlik olacağını göstermektedir. Bu kısım olmadığında programda problemler oluşmaktadır. 11 azırlayan: aydar AKTAŞ İstanbul Üniversitesi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Editör Disk 1)Kaynak kodlar editör aracılığı ile oluşturulur. (.c) Kaynak dosya Önişleyici Disk 2)Önişleyici kodlar içerisindeki ilk işleme işini

Detaylı

Bilgisayarda Programlama. Temel Kavramlar

Bilgisayarda Programlama. Temel Kavramlar Bilgisayarda Programlama Temel Kavramlar KAVRAMLAR Programlama, yaşadığımız gerçek dünyadaki problemlere ilişkin çözümlerin bilgisayarın anlayabileceği bir biçime dönüştürülmesi / ifade edilmesidir. Bunu

Detaylı

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Bilgisayar Programlama Ders 1 Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Bilgisayar Programlamaya C ile Programlamaya Yazılım: Bilgisayarın işlemler yapması ve karar vermesi

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay.

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Öğr. Gör. Ayhan KOÇ Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay., 2007 Algoritma ve Programlamaya Giriş, Ebubekir YAŞAR, Murathan Yay., 2011

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir 1 Akış diyagramları

Detaylı

Program Nedir? Program, bir problemin çözümü için herhangi bir programlama dilinin kuralları ile oluşturulmuş komut kümesidir.

Program Nedir? Program, bir problemin çözümü için herhangi bir programlama dilinin kuralları ile oluşturulmuş komut kümesidir. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Program Nedir? Program, bir problemin çözümü için herhangi bir programlama dilinin kuralları ile oluşturulmuş komut kümesidir. C de yazılan bir programın çalışması için çoğunlukla aşağıdaki

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C Dilinin Tarihçesi 1972 de Dennis Ritchie tarafından AT&T Bell Laboratuarlarında B dilinden geliştirildi. C dili konusundaki ilk kitap 1978 de Dennis Ritchie ve Brain Kernighan

Detaylı

5. PROGRAMLA DİLLERİ. 5.1 Giriş

5. PROGRAMLA DİLLERİ. 5.1 Giriş 5. PROGRAMLA DİLLERİ 8.1 Giriş 8.2 Yazılım Geliştirme Süreci 8.3 Yazılım Geliştirme Sürecinde Programlama Dilinin Önemi 8.4 Programlama Dillerinin Tarihçesi 8.5 Programlama Dillerinin Sınıflandırılması

Detaylı

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma Algoritmalar ve Programlama Algoritma Algoritma Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I Güz Dönemi. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I Güz Dönemi. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 2016 2017 Güz Dönemi Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Yük. Müh. Köksal Gündoğdu koksalgundogdu@ekargemuhendislik.com Yük. Müh. Köksal Gündoğdu

Detaylı

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Bir algoritma, herhangi bir programlama dili (C, C++, Pascal, Visual Basic, Java gibi) ile kodlandığında program haline gelir. Algoritmada yer alan

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Fonksiyonlar (Altprogram)

Fonksiyonlar (Altprogram) Fonksiyonlar (Altprogram) C Programlama Dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların birleştirilmesi kavramına dayanır. Bir C programı bir ya da daha çok fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur.

Detaylı

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar EM205 26/9/2014 Programlamaya giriş Algoritmalar Temel kavramlar Algoritmalar Amaçlar Algoritma kavramını öğrenmek, Algoritmaları ifade edebilmek, Temel matematiksel algoritmaları yazabilmek C programlama

Detaylı

Bilgisayar Programı Nedir?

Bilgisayar Programı Nedir? BİL1002 Bilgisayar Programlama PROF.DR.TOLGA ELBİR Bilgisayar Programı Nedir? Program, bilgisayarda i belirli libir amacı gerçekleştirmek için geliştirilmiş yöntemlerin ve verilerin, bilgisayarındonanımınınyerine

Detaylı

10.DERS Yazılım Gerçekleştirme

10.DERS Yazılım Gerçekleştirme 10.DERS Yazılım Gerçekleştirme 1 Giriş: Bilgisayarlara yaptırılmak istenenleri, anlatabilmek için programlama dilleri kullanılır. Bir ihtiyaç veya konu doğrultusunda meydana getirilen tasarım önce programlama

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

Bigisayar Programlama

Bigisayar Programlama Bigisayar Programlama (GÜZ 2015) DERS-02: C de Programlamaya Giriş Yrd. Doç Dr. Yakup EMÜL Cumhuriyet Üniv., Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü yakupemul@cumhuriyet.edu.tr Ofis Saatleri :

Detaylı

Yazılım Çeşitleri. Uygulama Yazılımları. İşletim Sistemleri. Donanım

Yazılım Çeşitleri. Uygulama Yazılımları. İşletim Sistemleri. Donanım Yazılım Yazılım Bilgisayarlar üretildikleri anda içlerinde herhangi bir bilgi barındırmadıkları için bir işlevleri yoktur. Bilgisayarlara belirli yazılımlar yüklenerek işlem yapabilecek hale getirilirler.

Detaylı

ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I

ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DEPOLAMA SINIFLARI DEĞİŞKEN MENZİLLERİ YİNELEMELİ FONKSİYONLAR Depolama Sınıfları Tanıtıcılar için şu ana kadar görülmüş olan özellikler: Ad Tip Boyut Değer Bunlara ilave

Detaylı

Hafta 13 Fonksiyonlar

Hafta 13 Fonksiyonlar BLM111 Programlama Dilleri I Hafta 13 Fonksiyonlar Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN Fonksiyonlar Fonksiyonlar C de modüller Programlar kullanıcı tanımlı fonksiyonları ve kütüphane fonksiyonlarını birlikte kullanırlar.

Detaylı

Bölüm1. İlk Bilgiler ISBN 0-321-49362-1

Bölüm1. İlk Bilgiler ISBN 0-321-49362-1 Bölüm1 İlk Bilgiler ISBN 0-321-49362-1 Bölüm 1 Konuları Niye Programlama Dilleri prensiplerini öğreniyoruz? Programlama alanları Dil değerlendirme kriterleri Dit tasarımına etkiler Dil kategorileri Dil

Detaylı

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 KONU BAŞLIKLARI 1. Yazılım Mimarisi nedir? 2. Yazılımda Karmaşıklık 3. Üç Katmanlı Mimari nedir? 4. Üç Katmanlı Mimari

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 2. Hafta. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 2. Hafta. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 BMT 0 Algoritma ve Programlama I 2. Hafta Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU Algoritma ve Programlama Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 2 Algoritma Kavramı Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 3 Algoritma ve Programlama Bilgisayardaki

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU II. DÖNEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ DERS NOTLARI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU II. DÖNEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ DERS NOTLARI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU II. DÖNEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ DERS NOTLARI Bilgi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (BTY) Türkiye de orta eğitimde bilgisayar eğitimi,

Detaylı

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic BİLGİSAYAR DONANIM Donanım birimleri ekran, klavye, harddisk, ram YAZILIM Yazılımlar ise bilgisayarın donanım yapısını kullanılır hale

Detaylı

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

SIMAN KULLANIM KILAVUZU

SIMAN KULLANIM KILAVUZU SIMAN KULLANIM KILAVUZU Önder Öndemir SIMAN Simülasyon programı Model Çatı ve Deneysel Çatı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Model çatı genel itibariyle modullerin ve işlem bloklarının yazıldığı kısımdır.

Detaylı

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6 ix Yazılım Nedir? 2 Yazılımın Tarihçesi 3 Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5 Yazılımın Önemi 6 Yazılımcı (Programcı) Kimdir? 8 Yazılımcı Olmak 9 Adım Adım Yazılımcılık 9 Uzman

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİ. Hedefler

C PROGRAMLAMA DİLİ. Hedefler C PROGRAMLAMA DİLİ Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; C programlama dili genel özelliklerini ve yapısını bilir, Kütüphane fonksiyonlarının çağrılmasını gerçekleştirebilir, Değişken, sabit tanımlamaları

Detaylı

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI 10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI Sayısal Sistemler Sayısal sistem, sayıları temsil eden simgeler için bir yazma sistemi yani matematiksel bir gösterim sistemidir.

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104)

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) Yazar: Doç.Dr. İ. Hakkı CEDİMOĞLU S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2 PROGRAMLAMA Bir problemin çözümü için belirli kurallar ve adımlar çerçevesinde bilgisayar ortamında hazırlanan komutlar dizisine programlama denir. Programlama Dili: Bir programın yazılabilmesi için kendine

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Doç. Dr. M.Ümit GÜMÜŞAY YTÜ - 2012 2 PROGRAMLAMA MANTIĞI Herhangi bir amaç için hazırlanan programın mantık hataları içermesi durumunda, alınacak sonucunda yanlış olacağı aşikardır.

Detaylı

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler C# Programlama Dili İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler 1 İlk Programımız Bu program konsol ekranına Merhaba dünya! yazıp kapanır. Programı geçen derste anlatıldığı gibi derleyin, sonra

Detaylı

Programlama Dilinin Özellikleri

Programlama Dilinin Özellikleri Programlama Dilinin Özellikleri *Kaynak Kodun Taşınabilirliği: Taşınabilirlik (portability), bir sistem için yazılmış kaynak kodunun başka bir sisteme götürüldüğünde hatasız olarak derlenerek, doğru bir

Detaylı

FONKSİYONLAR. Gerçek hayattaki problemlerin çözümü için geliştirilen programlar çok büyük boyutlardadır.

FONKSİYONLAR. Gerçek hayattaki problemlerin çözümü için geliştirilen programlar çok büyük boyutlardadır. C PROGRAMLAMA FONKSİYONLAR Gerçek hayattaki problemlerin çözümü için geliştirilen programlar çok büyük boyutlardadır. Daha büyük programlar yazmanın en kolay yolu onları küçük parçalar halinde yazıp sonra

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 9 Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 9 Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 9 Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması Ağaç, verilerin birbirine sanki bir ağaç yapısı oluşturuyormuş gibi sanal olarak bağlanmasıyla elde edilen hiyararşik yapıya sahip

Detaylı

11.DERS Yazılım Testi

11.DERS Yazılım Testi 11.DERS Yazılım Testi 1 Yazılım Testi Bir programda hata bulma amacıyla icra edilen bir süreçtir. İyi bir test koşulu henüz ortaya çıkarılmamış bir hatayı tespit eden test koşuludur. Yazılım testinin önemi

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

Temel Excel Kullanım Bilgisi

Temel Excel Kullanım Bilgisi Temel Excel Kullanım Bilgisi Excel Fonksiyonları Başlangıç Microsoft Excel in en zevkli olan formül kısmı hakkında kısa kısa bilgileri ve bazı formüllerin nasıl yazıldığını burada bulacaksınız.

Detaylı

ÜNİT E ÜNİTE GİRİŞ. Algoritma Mantığı. Algoritma Özellikleri PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA

ÜNİT E ÜNİTE GİRİŞ. Algoritma Mantığı. Algoritma Özellikleri PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA GİRİŞ Bilgisayarların önemli bir kullanım amacı, veri ve bilgilerin kullanılarak var olan belirli bir problemin çözülmeye çalışılmasıdır. Bunun için, bilgisayarlar

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA BG-213 2/1 2+0+2 2+1 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

C Dersleri Bölüm 3 : Program akışı

C Dersleri Bölüm 3 : Program akışı İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu www.ieubt.org C Dersleri Bölüm 3 : Program akışı Sorularınız için : programlama@ieubt.org Hazırlayan : Görkem PAÇACI (gorkem.pacaci@std.ieu.edu.tr) C Program

Detaylı

C Programlama Dili'ne Giriş

C Programlama Dili'ne Giriş Ders 1: Giriş Giriş C Programlama Dili'ne Giriş Bu ilk derste, bir C programın nasıl derlenip çalıştırılacağı ve Internet'te bulabileceğiz derleyicilerden bahsedilecektir. En basit C programının derleyip

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ. BİLGİSAYAR LABORATUVARI II FİNAL SINAVI SORU ve CEVAPLARI(I. ogr)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ. BİLGİSAYAR LABORATUVARI II FİNAL SINAVI SORU ve CEVAPLARI(I. ogr) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR LABORATUVARI II FİNAL SINAVI SORU ve CEVAPLARI(I. ogr) 1. Kendisine gönderilen iki karakter dizisini birleştirip geriye tek bir dizi döndüren ve

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Yrd.Doç.Dr. Emel ARSLAN earslan@istanbul.edu.tr C DİLİNDE FONKSİYONLAR C DİLİNDE FONKSİYONLAR C programlama dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların

Detaylı

Veri Yapıları ve Algoritmalar

Veri Yapıları ve Algoritmalar 1 Ders Not Sistemi Vize : % 40 Final : % 60 Kaynaklar Kitap : Veri Yapıları ve Algoritma Temelleri Yazar: Dr. Sefer KURNAZ Internet Konularla ilgili web siteleri 2 Algoritma : «Belirli bir problemin çözümünde

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMA «YTÜROK» EĞİTMEN:REHA ÖZGÜR ŞİMŞEK

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMA «YTÜROK» EĞİTMEN:REHA ÖZGÜR ŞİMŞEK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMA «YTÜROK» EĞİTMEN:REHA ÖZGÜR ŞİMŞEK Giriş-Tanımlamalar Program Nedir? Tanımlanmış bir problemi bilgisayar ortamında çözen ürüne program denir. Programlama Nedir? Tanımlanmış

Detaylı

Algoritmalar ve Karmaşıklık

Algoritmalar ve Karmaşıklık Algoritmalar ve Karmaşıklık Ders 11 Algoritma Ayrık matematikte karşılaşılan bir çok problem sınıfı mevcuttur. Örneğin, verilen tamsayı grubu içindeki en büyük olanının bulunması, verilen bir kümenin bütün

Detaylı

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur.

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur. BÖLÜM17 3. SORGULAR Access Veritabanında sorgu; tablolara yazılan bilgilerin hepsinin veya istenilen (belirlenen) şarta uyanlarının bulunmasıdır. Örneğin Tıp Fakültesinde okuyan öğrenciler gibi. Sorguları

Detaylı

Ünite-3 Bilgisayar Yazılımı. www.cengizcetin.net

Ünite-3 Bilgisayar Yazılımı. www.cengizcetin.net Ünite-3 Bilgisayar Yazılımı Yazılım Kavramı Bilgisayarın belirli bir işi gerçekleştirebilmesi için kullanıcı tarafından her adımda ne yapacağı tarif edilmiş olmalıdır. Yani kullanıcı bilgisayara uygun

Detaylı

FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal)

FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal) FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal) Algoritma Geliştirme ve Akış Diyagramları BİLGİSAYARLA PROBLEM ÇÖZÜMÜ AŞAMALARI Analiz Algoritma Geliştirilmesi

Detaylı

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama Öğr. Grv. M. Mustafa BAHŞI WEB : mustafabahsi.cbu.edu.tr E-MAIL : mustafa.bahsi@cbu.edu.tr Bilgisayar ile Problem Çözüm Aşamaları Programlama Problem 1- Problemin

Detaylı

Algoritmik Program Tasarımı, Akış Şemaları ve Programlama. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Algoritmik Program Tasarımı, Akış Şemaları ve Programlama. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Algoritmik Program Tasarımı, Akış Şemaları ve Programlama Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 I) Algoritmik Program Tasarımı, Akış Şemaları Algoritmik program tasarımı, verilen bir problemin bilgisayar ortamında

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 C++ Program Denetimi Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 2 Program Denetimi Bir program, belirli deyim satırlarından oluşur ve genellikle bu

Detaylı

B02.6 Karar Verme, Eşitlik ve Bağıntı Operatörleri

B02.6 Karar Verme, Eşitlik ve Bağıntı Operatörleri B02.6 Karar Verme, Eşitlik ve Bağıntı Operatörleri 49 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Çalıştırılabilir C ifadeleri ya bir işlem gerçekleştirir ( girilen verilerin toplanması

Detaylı

NACA PROFİL AİLE GEOMETRİSİ HESAP PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU

NACA PROFİL AİLE GEOMETRİSİ HESAP PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU NACA PROFİL AİLE GEOMETRİSİ HESAP PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU NACA kesit programı çizim programı Visual Basic V5.0 dilinde yazılmıştır. Programın amacı, kullanıcının istediği NACA kesitinin çizimini çok

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB Arş. Gör. Ahmet ARDAHANLI Kafkas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ders Bilgileri Dersin Hocası: Araş. Gör. Ahmet Ardahanlı E-posta: ahmet.ardahanli@hotmail.com Oda: DZ-33

Detaylı

C Programlama Dilininin Basit Yapıları

C Programlama Dilininin Basit Yapıları Bölüm 2 C Programlama Dilininin Basit Yapıları İçindekiler 2.1 Sabitler ve Değişkenler......................... 13 2.2 Açıklamalar (Expresions)........................ 14 2.3 İfadeler (Statements) ve İfade

Detaylı

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI C PROGRAMLAMA DİLİ YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN 1 PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi. Algoritma bir sorunun

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X )

Detaylı

Temel Bilgisayar (Basic Computer) Yazılım (Software)

Temel Bilgisayar (Basic Computer) Yazılım (Software) Temel Bilgisayar (Basic Computer) Yazılım (Software) Yazılım (Software) Eğitim TV - egitimtv.biz - facebook.com/egitimtv 2 Yazılım Daha önce de bahsettiğimiz gibi; yazılım, bilgisayar üzerinde çalışan

Detaylı

KODLAMAYA HAZIRLIK MODÜLÜ 1. YAZILI SINAV ÇALIŞMA SORULARI VE MODÜL ÖZETİ

KODLAMAYA HAZIRLIK MODÜLÜ 1. YAZILI SINAV ÇALIŞMA SORULARI VE MODÜL ÖZETİ KODLAMAYA HAZIRLIK MODÜLÜ 1. YAZILI SINAV ÇALIŞMA SORULARI VE MODÜL ÖZETİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME-1 SORULAR Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 1.., elektronik

Detaylı

Ders 4: Diziler (Arrays( Arrays) barisgokce.com

Ders 4: Diziler (Arrays( Arrays) barisgokce.com Ders 4: Diziler (Arrays( Arrays) Hazırlayan : Öğr. Grv.. Barış GÖKÇE Đletişim im : www.barisgokce barisgokce.com Diziler Aynı tipteki bir veri gurubunun bir değişken içinde saklanmasıdır. Veriler Hafızada

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu DİZİLER

İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu DİZİLER DİZİLER Dizi Nedir? Aynı türden nesnelerin oluşturduğu, bellekte bitişik bir biçimde bulunan veri yapısına dizi denir.mesela alfabe diye bir dizi tanımlarız, harfleri a,b,c,d... diye sıralarız.dizinin

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama Ara Sınav Çalışma Notları

Temel Bilgisayar Programlama Ara Sınav Çalışma Notları Temel Bilgisayar Programlama Ara Sınav Çalışma Notları Temel Kavramlar (Dr. Övünç ÖZTÜRK, Dr. Tahir Emre KALAYCI) (İnşaat Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Grupları İçin) Programlamayı bir problemi çözmek

Detaylı

F(A, N, K) // A dizi; N, K integer if N<0 then return K; if A[N]>K then K = A[N]; return F(A, N-1, K);

F(A, N, K) // A dizi; N, K integer if N<0 then return K; if A[N]>K then K = A[N]; return F(A, N-1, K); 2009-2010 BAHAR DÖNEMİ MC 689 ALGORİTMA TASARIMI ve ANALİZİ I. VİZE ÇÖZÜMLERİ 1. a) Böl ve yönet (divide & conquer) tarzındaki algoritmaların genel özelliklerini (çalışma mantıklarını) ve aşamalarını kısaca

Detaylı

Hafta 2 EkLab 1. C ye Giriş. Ozan ŞENYAYLA Çağrı YENİCE

Hafta 2 EkLab 1. C ye Giriş. Ozan ŞENYAYLA Çağrı YENİCE Hafta 2 EkLab 1 C ye Giriş Ozan ŞENYAYLA Çağrı YENİCE http://ozansenyayla.com/programlama.php KAYNAK: Görkem Paçacı / İlker Korkmaz / Kaya Oğuz - İEU BT Hafta 2 GİRİŞ EkLab 1 Programlama, genel olarak,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN 2012-2013 Güz Dönemi Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN 2012-2013 Güz Dönemi Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN 2012-2013 Güz Dönemi Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersin amacı *Bilgisayarlara giriş, algoritma geliştirme, akış diyagramları *Programlamaya giriş, Java diliyle

Detaylı

Algoritmalar, Akış Şemaları ve O() Karmaşıklık Notasyonu

Algoritmalar, Akış Şemaları ve O() Karmaşıklık Notasyonu Algoritmalar, Akış Şemaları ve O() Karmaşıklık Notasyonu Öğr. Gör. M. Ozan AKI r1.0 Algoritmalar (Algorithms) Algoritma, bir problemin çözümünü sağlayan ancak deneme-yanılma ve sezgisel çözüme karşıt bir

Detaylı

Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları

Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları Temel giriş/çıkış fonksiyonları, bütün programla dillerinde mevcuttur. Bu tür fonksiyonlar, kullanıcıya ekrana veya yazıcıya bilgi yazdırmasına, ve bilgisayara klavyeden

Detaylı

Özyineleme (Recursion)

Özyineleme (Recursion) C PROGRAMLAMA Özyineleme (Recursion) Bir fonksiyonun kendisini çağırarak çözüme gitmesine özyineleme (recursion), böyle çalışan fonksiyonlara da özyinelemeli (recursive) fonksiyonlar denilir. Özyineleme,

Detaylı

Bölüm 2 - C ile Programlamaya Giriş

Bölüm 2 - C ile Programlamaya Giriş 1 Bölüm 2 - C ile Programlamaya Giriş Başlıklar 2.1 Giriş 2.2 Basit C Programları: Bir Metni Yazdırmak 2.3 Basit C Programları: İki Tam Sayıyı Toplamak 2.4 Hafıza Konuları 2.5 C de Aritmetik 2.6 Karar

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama Temel Bilgisayar Programlama C Programlamaya Giriş Yrd. Doç. Dr. Tahir Emre Kalaycı 2012 Yrd. Doç. Dr. Tahir Emre Kalaycı () Temel Bilgisayar Programlama 2012 1 / 29 İçerik 1 Temel Kavramlar Algoritmanın

Detaylı

BİL-341 ALGORİTMALAR BÜYÜK O NOTASYONU AHMET ATAKAN 0904.01036. atakanahmet@hotmail.com KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİL-341 ALGORİTMALAR BÜYÜK O NOTASYONU AHMET ATAKAN 0904.01036. atakanahmet@hotmail.com KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİL-341 ALGORİTMALAR BÜYÜK O NOTASYONU AHMET ATAKAN 0904.01036 atakanahmet@hotmail.com KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİŞKEK 2012 Ahmet Atakan

Detaylı

YAZILIM MODELLEME VE TASARIM

YAZILIM MODELLEME VE TASARIM YAZILIM MODELLEME VE TASARIM «Kullanım Senaryoları» Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü Kullanım Senaryoları (Use-Case Model) İsteklerin anlaşılmasını ve ifade edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Özellikle

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Matematik I Sayılar. Cebir. Denklemler ve Eşitsizlikler. Fonksiyonlar. Logaritma. Trigonometri. Geometri. Teknolojinin Bilimsel İlk. Malzeme

Detaylı

ELN1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2

ELN1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2 ELN1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2 SIRALAMA ALGORİTMALARI Sunu Planı Büyük O Notasyonu Kabarcık Sıralama (Bubble Sort) Hızlı Sıralama (Quick Sort) Seçimli Sıralama (Selection Sort) Eklemeli Sıralama (Insertion

Detaylı

Algoritmanın Hazırlanması

Algoritmanın Hazırlanması Algoritmanın Hazırlanması Algoritma, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade

Detaylı

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1- Maddi cihazlar 2-Kavramsal araçlar. Kullanıcıve bilgisayarın karşılıklıetkileşimini sağlayan birimlerin genel adıgiriş-çıkışbirimleridir.

Detaylı

JAL IN İNTERNET TEN İNDİRİLMESİ VE KURULMASI

JAL IN İNTERNET TEN İNDİRİLMESİ VE KURULMASI JAL IN İNTERNET TEN İNDİRİLMESİ VE KURULMASI WINDOWS TA JAL IN İNDİRİLMESİ VE KURULMASI JAL derleyicisi aslında Jal.exe isimli tek bir dosyadan oluşur. Jal.exe derleyici programı, yazılan JAL programı

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESNEK İMALAT SİSTEMLERİ DERS NOTLARI 2 Arş. Gör.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESNEK İMALAT SİSTEMLERİ DERS NOTLARI 2 Arş. Gör. Bir üretim hattında genel anlamda şu görevler (task) yürütülür: İş parçaları depo alanlarından alınarak işleme makine araçlarına gönderilir. Robotlar konveyör hattından iş parçalarını alarak istasyonda

Detaylı

Süreç Yönetimi. Logo

Süreç Yönetimi. Logo Süreç Yönetimi Logo Kasım 2013 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç belirlenen bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Örn; Sistemde kayıtlı personellerinize doğum günü kutlama maili gönderme, Deneme

Detaylı

Linux Assembly Programlamaya Giriş

Linux Assembly Programlamaya Giriş Linux Assembly Programlamaya Giriş Barış Metin Konular gcc / gas / ld Intel ve AT&T söz dizimleri gdb INT 80H C kütüphane fonksiyonları Stack Frame Örnek

Detaylı

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER 1 MİKROİŞLEMCİLER RESET Girişi ve DEVRESİ Program herhangi bir nedenle kilitlenirse ya da program yeniden (baştan) çalıştırılmak istenirse dışarıdan PIC i reset yapmak gerekir. Aslında PIC in içinde besleme

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA DİLLERİ BG-324 3/2 3+0+0 3+0 4 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

C++ Operatörler (Operators)

C++ Operatörler (Operators) C++ Operatörler (Operators) Konular Operatörler o Aritmetiksel (Matematiksel) Operatörler o Karşılaştırma Operatörleri o Mantıksal Operatörler o Atama Operatörleri o Bit Düzeyinde Operatörler o Özel Amaçlı

Detaylı

BÖLÜM 1b: C++ PROGRAMLAMANIN YAPISI. C++, hard diskte TC, BIN, INCLUDE, LIB gibi alt dizinlere yüklenir.

BÖLÜM 1b: C++ PROGRAMLAMANIN YAPISI. C++, hard diskte TC, BIN, INCLUDE, LIB gibi alt dizinlere yüklenir. BÖLÜM 1b: C++ PROGRAMLAMANIN YAPISI C++, hard diskte TC, BIN, INCLUDE, LIB gibi alt dizinlere yüklenir. TC programı çalıştırıldığında C++ çalışma ortamı açılır. C++ çalışma ortamında istenirse yeni bir

Detaylı

Kural Motoru. www.paperwork.com.tr

Kural Motoru. www.paperwork.com.tr Kural Motoru www.paperwork.com.tr İş Kuralı Örnekleri Aşağıda iş kurallarına çeşitli örnekler verilmiştir; : İş Kuralı Nedir? T üm işletmeler kural merkezli çalışırlar. Kurallar hangi fırsatların takip

Detaylı

C PROGRAMLAMA D İ L İ

C PROGRAMLAMA D İ L İ C PROGRAMLAMA DİLİ Fonksiyonlar (Alt programlar) Fonksiyon Kavramı Fonksiyon, belirli sayıda verileri kullanarak bunları işleyen ve bir sonuç üreten komut grubudur. Her fonksiyonun bir adı ve fonksiyona

Detaylı

1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1 Problem Çözme 1 Algoritma 1 Algoritmada Olması Gereken Özellikler 2 Programlama Dilleri 6 Programlama Dillerinin Tarihçesi 6 Fortran (Formula Translator)

Detaylı

ELN1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2

ELN1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2 ELN1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2 DOSYALAMA Sunu Planı Rasgele Erişim (Random Access) Dosyaları Rasgele Erişim Dosyalarına Veri Yazma Rasgele Erişim Dosyalarından Veri Okuma 1 Sıralı Erişim Dosyası Bir

Detaylı

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Algoritma ve Programlamaya Giriş mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar İçerik Algoritma Akış Diyagramları Programlamada İşlemler o o o Matematiksel Karşılaştırma Mantıksal Programlama

Detaylı

Proses. Prosesler 2. İşletim Sistemleri

Proses. Prosesler 2. İşletim Sistemleri 2 PROSESLER Proses Bir işlevi gerçeklemek üzere ardışıl bir program parçasının yürütülmesiyle ortaya çıkan işlemler dizisi Programın koşmakta olan hali Aynı programa ilişkinbirdenfazlaprosesolabilir. Görev

Detaylı

Bölüm 1. Ön Hazırlıklar ISBN 0-321-49362-1

Bölüm 1. Ön Hazırlıklar ISBN 0-321-49362-1 Bölüm 1 Ön Hazırlıklar ISBN 0-321-49362-1 Bölüm 1 Konular Programlama Dilleri Kavramlarının Çalışılma Nedenleri Programlama Alanları Dil Değelendirme Kriterleri Dil Tasarımındaki Etkileri Dil Kategorileri

Detaylı