TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ve MEVDUAT BANKALARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ve MEVDUAT BANKALARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI"

Transkript

1 i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ve MEVDUAT BANKALARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Hazırlayan Şükrü KAYA Danışman Yrd. Doç. Dr. İrfan ATEŞOĞLU ISPARTA 2011

2 i ÖNSÖZ Yapmış olduğum bitirme ödevini hazırlamamda ve sunmamda, bana yol gösteren değerli hocam Yrd. Doç. Dr. İrfan ATEŞOĞLU na teşekkür ederim. Şükrü KAYA ISPARTA

3 ii ÖZET TÜRKİYE'DE KATILIM BANKALARI VE MEVDUAT BANKALARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI Şükrü KAYA Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü Bitirme Ödevi, 62 sayfa, Ocak 2011 Danışman: Yrd. Doç. Dr. İrfan ATEŞOĞLU Günümüz dünyasında tüm sektörlerin pazar payları giderek daralmaktadır. Müşteri sayısı artmakta ve müşteriler seçiciliği ön planda tutmaktadır. Daralan pazarda rekabet şartlarının ağırlaşması kurumları değişik pazarlama yöntemleri geliştirmeye itmektedir. Bunun sonucunda ise yeni bir pazarlama stratejisi olan Müşteri İlişkileri Yönetimi geliştirilmiştir. Bu çalışma ile kurumların uygulamakta olduğu Müşteri İlişkileri Yönetiminin önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca Müşteri İlişkileri Yönetiminin iyi uygulama alanlarından biri olan bankacılık sektörü ele alınmaktadır. Bu çerçevede Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren katılım ve mevduat bankalarında uygulanmakta olan Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulamalarından örnekler verilmektedir. Anahtar Kelimeler: Müşteri İlişkileri Yönetimi, Katılım Bankası, Mevduat Bankası

4 iii ABSTRACT CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT APPLICATIONS OF PARTICIPATION AND DEPOSIT BANKS IN TURKEY Şükrü KAYA Suleyman Demirel University, Department of Business Administration Graduation Project, 62 pages, January 2011 Advisor: Asst. Assoc. Dr.İrfan ATEŞOĞLU In all sectors market shares in today's world gradually narrows. The number of customers increases and customers selectivity forefront. Worsening conditions of competition in the shrinking market, directs institutions to develop different marketing methods. As a result, a new marketing strategy "Customer Relationship Management" was developed. This study emphasizes the importance of institutions implementing the Customer Relationship Management. In addition, one of the best practices in Customer Relationship Management are addressed in its banking sector. Further, participation and deposits banks in the Turkish banking sectors are given examples of Customer Relationship Management applications. Key Words: Customer Relationship Management, Participation Bank, Deposit Bank

5 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i ÖZET...ii ABSTRACT...iii İÇİNDEKİLER... iv ÇİZELGELER DİZİNİ... vi GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ KAVRAMI 1.1. Müşteri İlişkileri Yönetiminin Doğuşunun Temel Nedenleri Müşteri İlişkileri Yönetiminin Tanımı Müşteri İlişkileri Yönetiminin Önemi ve Yararları Müşteri İlişkileri Yönetiminin Süreçleri... 8 İKİNCİ BÖLÜM 2. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 2.1. Bankanın Tanımı Bankacılık Sektörünün Gelişimi Bankacılık Sektöründe Yer Alan Banka Türleri Merkez Bankacılığı Kavramı ve Önemi Mevduat Bankacılığı Kavramı ve Önemi Katılım Bankacılığı Kavramı ve Önemi Bankacılık Sektöründe Müşteri Odaklı Yönetim Felsefesi Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. TÜRKİYE DE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3.1. Türk Bankacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Mevduat Bankaları ve Gelişimi... 23

6 v 3.2. Türk Bankacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Katılım Bankaları ve Gelişimi Türkiye de Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi Türk Mevduat Bankalarında Müşteri İlişkileri Yönetimine Yönelik Örnek Uygulamalar ING Bank ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları İş Bankası ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları Türk Katılım Bankalarında Müşteri İlişkileri Yönetimine Yönelik Örnek Uygulamalar Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Müşteri İlişkileri Yönetimine Yönelik Örnek Uygulamalar Bank Asya ve Müşteri İlişkileri Yönetimine Yönelik Örnek Uygulamalar SONUÇ KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ... 62

7 vi TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1. Sorgulanan Pazarlama Kavramları... 2 Tablo 2. Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçleri... 9 Tablo Tarihi İtibariyle Üye Bankaların Bilgileri... 25

8 1 GİRİŞ Hızla küreselleşen dünyada tüm sektörlerin pazar payları giderek daralmaktadır. Artan müşteri sayısı ve daralan pazarda rekabet şartlarının günden güne ağırlaşması kurumları değişik pazarlama yöntemleri kullanmaya itmektedir. Yaşanan yoğun rekabet ortamında müşterilerinde farkındalığı çok yüksektir ve tüm müşteriler seçiliği ön planda tutmaktadır. Bu şartlar altında kurumlar geleneksel pazarlama tekniklerini sorgulamaya başlamışlardır. Sorgulama sonucunda ise müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını bilerek anında cevap verebilen müşterileri ile birebir ilgilenen yeni bir pazarlama stratejisi olan Müşteri İlişkileri Yönetimi geliştirilmiştir. Müşteri ilişkileri yönetimi ile ürün odaklılıktan çıkılarak müşteri odaklı bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu çerçevede kurumlar elektronik ortamda müşterilerine ait veri tabanları oluşturmaktadırlar. Bu sistemle müşterilerin satın alma alışkanlıkları, karlılık durumları gibi birçok konuda bilgi akışını kontrol edilmektedir. Böylece müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını doğru olarak belirlenebilmekte ve müşteriye uygun ürünler geliştirilebilmektedir. Kurumlar bu anlamda müşteri memnuniyeti sağlayabilmek için müşterilerine özel inovatif ve kaliteli hizmet ve ürünler ortaya çıkarmaktadırlar. Ayrıca yeni müşterileri kazanmanın zorlukları ve maliyeti de göz önüne alındığında eski müşterilerin elde tutulması çok önemli bir hale gelmektedir. Müşterileri ile sürekli iletişim halinde olan kurumlar müşteri isteklerini daha doğru tahmin ederek, doğru ürün ve hizmeti doğru zamanda müşterilerine sunarak müşterilerinin ürün ve hizmetlerden tatmin olunmasını sağlamaktadırlar. Bu şekilde kurumlar ve müşterileri arasında bir güven ilişkisi kurulmaktadır. Müşteriler kuruma bağlanarak, daha sadık müşteriler olacaklardır. Ayrıca sunulan hizmet ve ürünleri beğenen müşteriler, başka müşterilere memnuniyetlerini anlatarak, kurumlara yeni müşteriler kazandıracaklardır. Bu çalışmada müşteri ilişkileri yönetiminin ne olduğundan bahsedilerek, Türkiye de bankacılık sektöründeki müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarına yer verilmektedir.

9 2 BİRİNCİ BÖLÜM 1. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ KAVRAMI 1.1. Müşteri İlişkileri Yönetiminin Doğuşunun Temel Nedenleri Bireyselliğin ön plana çıkmasıyla birlikte, tüketiciler sadece kendileri için üretilmiş, tasarlanmış ve kendilerine sunulmuş ürünler, hizmetler ve işlemler görmeyi talep etmeye başlamışlardır. Çok sayıda üreticinin olduğu, ürün özelliklerinin rakipler firmalarca kısa sürede tekrarlandığı günümüz şartlarında, pazarlamada başarılı olabilmek için müşteri odaklı olmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Müşteri odaklı anlayıştaki gelişmelerden sonra, geleneksel pazarlama kavramları geçerliliğini korusa da, birçok pazarlama kavramı yeniden sorgulanmaya başlamıştır, bunlar özetle: 1 Tablo 1. Sorgulanan Pazarlama Kavramları Yeni müşteri mi? Sadık müşteri mi? Pazar payı mı? Cüzdan payı mı? Hesap / Kart / Sipariş no mu? Müşteri no mu? Toplam hesap adedi mi? Gerçek müşteri adedi mi? Rakipten gelen müşteri mi? Terk oranında azalış mı? Ürün karlılığı mı? Müşteri karlılığı mı? Yeni müşteri kazanmak eski müşteriyi elde tutmaktan daha maliyetlidir. Bu nedenle yeni müşteri kazanmanın yanı sıra, mevcut müşteriler için de yepyeni stratejilerin geliştirilmesinin gerekliliği anlaşıldı. Müşterinin, firma tarafından sunulan mal ve hizmet alımları için ayırdığı paranın ne kadarının firmaya, ne kadarın ise rakiplere aktığı sorgulanmaya başlandı. Birbirlerinden kopuk olarak tasarlanmış operasyonel sistemlerin birleştirilmelerinin zorunlu olduğu anlaşıldı. Ürün odaklı olarak tasarlanmış operasyonel sistemlerin çoğu, kuruluşların toplamda kaç adet gerçek müşterisi olduğunu cevaplayamadığı anlaşıldı. MİY çözümleri kullanılmaya başladıktan sonra, sadece müşteri elde etme konusuna odaklı olarak değil, mevcut müşterinin firmayı terk etme oranının düşmesi kaygısına da önem vererek çalışılmaya başlanıldı. MİY yaklaşımında firmaların müşteri karlılığını ölçebilmelerini ve müşteriyi gerek bir birey olarak gerekse müşteri segmentlerini bir grup olarak incelemeleri gerekmektedir. Ürün karlılığı yanında müşteri karlılığının da ölçülmesi gerektiği anlaşıldı. Kaynak: Filiz Otay DEMİR, Yalçın KIRDAR, Müşteri İlişkileri Yönetimi: CRM, Review of Social, Economic & Business Studies, Vol.7/8, s dan uyarlanmıştır. 1 Filiz OTAY DEMİR ve Yalçın KIRDAR, Müşteri İlişkileri Yönetimi: CRM, Review of Social, Economic & Business Studies, Vol.7/8, s

10 3 Sorgulanan bu pazarlama kavramları ışığında MİY nin ortaya çıkma nedenleri kısaca aşağıda sıralanmaktadır; 2 Yoğun rekabet ortamı, Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması, Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi, Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati kavramlarının önem kazanması, Var olan müşterinin değerinin anlaşılması ve bu müşteriyi elde tutma çabalarına gerek duyulması, Birebir pazarlamanın önem kazanmasıyla beraber her müşteriye özel ihtiyaçlarına göre davranma stratejilerinin gerekliliği, İletişim teknolojileri (web, ...) ve veri tabanı yönetim sistemlerinde yaşanan hızlı gelişmelerdir Müşteri İlişkileri Yönetiminin Tanımı Müşteri İlişkileri Yönetimini (MİY 3 ) somutlaştırarak daha rahat anlatabilmek için Cengiz Çatalkaya nın yaşadığı bir örnekten kısaca bahsetmekte fayda vardır; 4 6 aydır ekmek aldığımız bir fırın var. Fırın sahibi, yoldan geldiğimizi gördüğü anda, aldığımız ekmek çeşidini alıyor, ekmek kesme makinesine atıyor ve fırına girdiğimiz anda, güzel bir karşılama yapıp ardından ekmek poşedini elimize tutuşturuyor. Bütün müşterilerinin hangi ekmek çeşidini aldığını, ekmeği dilimlenmiş mi yoksa dilimlenmemiş mi sevdiğini ve kaç ekmek aldığını biliyor. Muhteşem bir veritabanı yapmış zihninde. Bir gün fırına ben gittim ( Genellikle ekmeği eşim alıyor) Amca yine ben fırına girerken ekmeği kesip hazır hale getirmişti. Ekmeği aldım. Tam kolay gelsin deyip çıkacakken Kızım neden gelmedi? İyi mi? dedi. İyi dedim ve fırından ayrıldım. İşte CRM bu. Müşterinin ne istediğini bilirsin, kaç ekmek aldığını, ekmeği 2 Filiz OTAY DEMİR ve Yalçın KIRDAR, A.g.e., Müşteri İlişkileri Yönetimi kavramı bu çalışmada MİY olarak kısaltarak kullanılmaktadır. 4 Cengiz ÇATALKAYA, CRM yani Müşteri İlişkileri Yönetimi nedir?, <http://www.pazarlamablogu.com/crm-yani-musteri-iliskileri-yonetimi-nedir/>

11 4 aileden kimin aldığını, hangi çeşit aldığını, o olmadığında alternatif olarak ne aldığını bilirsin. Bunları CRM uygulamaları yapıyor. Yapamadıkları ise Kızım neden gelmedi cümlesinde saklı. Bu cümle, müşteri bağlılığını yaratıyor ve CRM i bir adım daha öne taşıyor. Biz Türkleri, gönlünden bir kere yakalarsan, bir daha sana ardını dönmeyiz. Fırıncı amca bunu iyi fark etmiş ve bu yüzden müşterisi onu bırakıp gitmiyor. Çokça rakibi olmasına rağmen, müşterileri ekmeklerini hep ondan alıyorlar. Bu örnekten yola çıkılacak olursa MİY, müşteri sadakatini ortaya çıkaran bir anlayıştır. Müşteri İlişkileri Yönetimi nin pek çok farklı tanımları yapılmaktadır; 5 MİY, müşteri ile ilişkide bulunulan her alanda müşteriyi daha iyi algılama ve müşteri beklentileri çerçevesinde firmanın kendini daha iyi yönlendirmesi sürecidir. MİY, müşteri ilişkilerini yönetmek için kullanılan metodoloji ve ürünlerin genelini içermektedir. MİY, müşteri temas noktalarının entegrasyonu ve iyileştirilmesidir. MİY, müşteriyi merkeze yerleştiren ve müşteri ile yakın ilişki kuran bir yönetim felsefesidir. MİY, satış, pazarlama ve servis süreçlerini daha etkin hale getirmek için geliştirilmiş işleme stratejisidir. MİY, müşteri bilgilerini kullanarak müşteri sadakatini ve sonuçta müşteri değerini artırma bilimidir. MİY, iş ve enformasyon akışlarının öncelikle müşteri ihtiyaçları, ikincil olarak ise şirket ihtiyaçlarına göre tasarlanmasıdır. MİY, kurumdaki müşteri ile ilgili her türlü bilgiyi tek bir enformasyon sistemine bağlamak ve bunu müşteri temas noktasına odaklamaktır. MİY, müşteriyi tanımak, müşteri ihtiyaçlarını anlamak, ona uygun hizmetler ve ürünler geliştirmektir. 5 Mustafa DURAN, CRM: Çok Konuşulan Ama Az Bilinen Bir Kavram, <http://turklider.org/tr/editmodule.aspx?tabid=375&mid=2470&itemid=577>

12 5 MİY, müşteri merkezli stratejiler ile bu stratejileri destekleyebilecek; satış ve pazarlamayla beraber, müşteri hizmetleri, muhasebe, üretim ve lojistik gibi yeni fonksiyonları kapsayan ve bu yeni fonksiyonlardan etkilenecek herkes için tüm iş süreçlerinin yeni baştan düzenlenmesini içeren ve bunları gerçekleştirirken de teknolojiden yararlanan bir yönetim stratejidir. 6 MİY, geleneksel pazarlama anlayışından sıyrılarak pazarlama anlayışına çok farklı boyutlar getirmektedir. Geleneksel pazarlama anlayışında işletmeler pazara yön verirken, MİY nin yarattığı pazarlama anlayışında müşteriler pazara yön vermektedir. Bugün birçok işletme müşterilerin ana dümende/sürücü koltuğunda olduğunu kabul etmektedir. 7 Müşteri ilişkileri çok yönlü bir süreç demektir. Müşteri odaklı bir işletmenin üzerinde durması gereken en önemli şeylerden biri öncelikle yeni pazar alanları yaratmaktır. Böylece yeni pazar alanları yaratarak yeni müşteri ilişkilerinin yaratılması sağlanmaktadır. Müşteri ilişkilerinin kilit noktalarından birisi müşterilerin analiz edilmesidir. Bu analizler içerisinde müşteri davranışlarının, tarzlarının ve alışkanlıkların öğrenilmesi söz konusu olmaktadır. Böylelikle gelecek dönemlere ait çeşitli tahminler yapılabilmektedir. Bu anlamda MİY günümüz rekabet ortamında odaklanılması gereken unsurlardan biridir. Pazarlama modelleri mamul merkezlilikten müşteri merkezli aşamaya geçmiştir ve müşteriler artık işletmelerden geleneksel pazarlamadan daha farklı ilişkiler talep etmektedirler. Müşteriyle kurulacak güçlü bir ilişki işletme açısından çok önemli bir hal almıştır ve bu MİY ile sağlanmaktadır. 8 CRM, ya da Müşteri İlişkileri Yönetimi, müşteri sadakati güçlendirilerek maliyetleri ve karlılığı azaltmak için tasarlanmış bir şirket çapında iş stratejisidir. Müşteri ilişkileri işteki başarının kalbinde yer alırken, MİY de şirketin yaşamsal kanını pompalamaktadır. 9 6 Mustafa DURAN, A.g.e. 7 Derya ÖZİLHAN, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Uygulamalarının İşletme Performansına Etkileri ve Konaklama işletmelerinde CRM Uygulamaları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2004, s Hakan M. ALTINTAŞ, Müşteri Sermayesi Yönetimi, Alfa Aktüel Yayıncılık, İstanbul, 2006, s What Is CRM?, < CRM aspx>, 19.Şubat.2010

13 6 Müşteri ilişkileri yönetimi araçları içerisinde, müşterileriyle ilgili bilgileri organize eden ve toplayan web tabanlı uygulamalar ve yazılımlar yer almaktadır. Örneğin, bir şirket kendi MİY stratejisinin bir parçası olarak, bir müşteri memnuniyeti anketi oluşturmak için ya da müşterilerinin ilgilendiği yeni ürüne karar vermek için müşteri bilgileri veritabanı kullanıyor olabilir Müşteri İlişkileri Yönetiminin Önemi ve Yararları Firmalara rekabet avantajı kazandıran en önemli unsurlardan biri müşteri odaklılıktır. Çünkü müşterileriyle sürekli iletişim halinde olan firmalar, müşterileri ile ilgili oldukça fazla bilgiye sahiptirler ve bu bilgileri tüm pazarlama kararlarında kullanarak müşteri memnuniyeti sağlamayı ve arttırmayı amaçlamaktadırlar. 11 Bu nedenle firmaların müşteri ilişkileri yönetimi stratejilerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Müşteri İlişkileri Yönetimi ile talebin yaratılması, satış potansiyelinin satışa dönüştürülmesi ve satış bilgisinin de satış sonrası hizmetlerde kullanılması sağlanmaktadır. MİY müşteri memnuniyetini temelinde, pazarlamaya geri besleme yaparak müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesine olanak vermektedir. 12 Müşteri ihtiyaçlarının doğru şekilde belirlenmesi ile müşteri tatmini sağlanmakta ve bunun sonucunda da firmalar karlarını artırmaktadırlar. Bu nedenle müşteri ihtiyaçlarının tahmini önemli bir rekabet unsuru haline gelmektedir. Günümüzde tüketici ihtiyaçları artarken rakip firmalar da çoğalmaktadır ve aynı ihtiyaçları farklı şekillerde karşılamak, fiyat ve kalite farklılıklarıyla mümkün olmaktadır. Firmalar kaliteli ürün ve hizmeti en düşük fiyatla sunmak ve tüketicinin faydasını artırmak durumundadır. Müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerden tatmin olunması, müşterilerin firmaya bağlanmasını sağlayacak ve firma daha sadık müşterilere sahip olacaktır. 13 Ayrıca bir firmanın sunduğu hizmeti ya da ürünleri beğenen müşteriler, başka müşterilere beğenilerini ve memnuniyetlerini anlatarak, firmalara yeni 10 Susan WARD, CRM (Customer Relationship Management), <http://sbinfocanada.about.com/cs/marketing/g/crm.htm> 11 Hatice DOĞAN, Müşteri Odaklı Web Sitelerinin Tasarlanması Ve Bu Sitelerin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2006, s Yavuz ODABAŞI, Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi, Sistem Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2000, s Nilüfer ASIL ve Rıdvan BOZKURT, Kalite Politikası Geliştirme Süreci, Verimlilik Dergisi, Ankara, Sayı 1, 1994.

14 7 müşteriler kazandıracaklardır. Böylece firmalara büyük yük getiren müşteri edinme maliyeti de azaltılmış olmaktadır. 14 Bir firma için yalnızca müşteri istek ve ihtiyaçlarını tatmin edecek olan ürün ve hizmetlerin üretilmesi de yeterli olmamalıdır. Aynı zamanda satış öncesinde, satış sırasında ve sonrasında iyi hizmet verilmesi de çok önemli duruma gelmektedir. Bu nedenle firmanın tüm birimlerinin ve çalışanlarının aynı amaç doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. 15 Bu anlamda MİY, yalnızca satış, pazarlama ve müşteri hizmetinde değil, ilgili tüm birimlerde verimi arttırma olanağı sağlamaktadır. Çünkü zaman içerisinde firmalar, firmanın her aktivitesini ihtiyaçlara göre tasarlar hale gelmektedir. Ve firmalar müşteri ihtiyaçlarına göre şirket faaliyetlerini tasarladıkları zaman bilgi teknolojileri konusundaki yatırımlarını amaçlarına yönelik olarak yapmış olmaktadırlar. Bu yeni MİY anlayışı ile tüm kurum içinde çok ciddi tasarruflar sağlanmakta ve verimlilik artırılmaktadır. 16 Firmalara rekabetçi üstünlük kazandıran MİY uygulaması ile sağlanan faydalar kısaca özetlenirse; Birebir müşteri ilişkisi ile müşteri ihtiyaçları doğru şekilde belirlenerek müşteri memnuniyetini artırır, Müşteri referansları ile yeni müşteri edinme sürecini kısaltır ve maliyetlerini azaltır, Sadık müşteri kitlesi oluşturularak firmalar için uzun dönemli kazanç sağlar, Müşterilerin bilgilerinin bulunduğu veri ambarı, her türlü işlemde ve yeni ürün sunumunda kurum çalışanlarına ve müşterilere zaman kazandırır, Müşteri ihtiyaçlarını iyi bilen bir firma ürün ve hizmet çeşitliliğini artırır, Firma güvenilir bir marka haline gelir. 14 Hatice DOĞAN, A.g.e., s Hatice DOĞAN, A.g.e., s Arman KIRIM, Strateji ve Bire-Bir Pazarlama CRM, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2001, s. 137.

15 Müşteri İlişkileri Yönetiminin Süreçleri Müşteri İlişkileri Yönetimini en iyi tanımlayan müşteri merkezlilik ifadesidir. MİY, ne üretileceğinden başlayıp, nasıl duyurulacağına ve müşteriler ile nasıl kalıcı ilişkiler geliştirileceğine kadar geçen tüm süreç içinde çıkış noktası olarak müşteriyi esas almaktadır. Müşterileri dinlemekle başlayarak, nasıl bir işletme ve bu işletmeden nasıl bir ürün ve bu ürünün kendilerine hangi şekilde ulaştırılmasını istedikleri sürece Müşteri İlişkileri Yönetim Süreci denilmektedir. 17 Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçleri: 18 Müşteri İlişkileri Yönetiminin Süreçleri en iyi müşteriyi hedeflemede ve belirlemede; kaliteli satış fırsatları oluşturmak ve net amaç ve hedeflerle pazarlama kampanyaları ve planları uygulamaya yardımcı olur, Müşteri İlişkileri Yönetiminin Süreçleri müşteriler ile bireysel ilişkiler kurmaya (müşteri memnuniyetini artırmaya) ve en karlı müşteriler için en üst düzeyde müşteri hizmetleri sağlamaya yardımcı olur, Müşteri İlişkileri Yönetiminin Süreçleri müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını bilmek ve şirket ve müşterileri arasındaki ilişkileri kurmak için gereken bilgiyi çalışanlarına sağlar, 17 Serpil ÇALIŞKAN, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Egem Yayınevi, İzmir, 2008, s Susan WARD, A.g.e.

16 9 Tablo 2. Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçleri Birinci Aşama: Müşteri Seçimi En Karlı Müşteri Kim? İkinci Aşama: Müşteri Edinme Müşterilere en etkili yoldan satış nasıl yapılabilir? Üçüncü Aşama: Müşteri Koruma Müşteriyi ne kadar süre elimizde tutabiliriz? Dördüncü Aşama: Müşteri Derinleştirme Müşteri sadakatini ve karlılığını uzun süre nasıl koruyabiliriz? Burada hedef kitlenin belirlenmesi ve gruplara ayrılması, Belirlenen hedef kitle için segmentasyon ve konumlandırma çalışmaları yapılması, Konumlandırma verilerine uygun kampanyaların geliştirilesi Pazarlama iletişimi stratejilerinin belirlenmesi (marka ve müşteri planlamaları, yeni ürün lansmanları) İhtiyaç analizlerinin yapılması Satın almaya yönelik tekliflerin ve ön taleplerin oluşturulması Satış yapmak Müşteriyi kuruma bağlama, kurumda tutabilme ve ilişkinin sürekliliğini ve sadakati sağlama. Sipariş yönetimi, Taleplerin organizasyonu, Problem yönetimi gibi pazarlama çabaları geliştirilmelidir. Kazanılmış bir müşterinin sadakati ve kârlılığının uzun süre korunması ve müşteri harcamalarındaki payının (cüzdan payının) yükseltilmesi aşaması Müşteri ihtiyaç analizleri, Çapraz satış kampanyaları Kaynak: Arman KIRIM, Strateji ve Bire-Bir Pazarlama CRM, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2001 ve Filiz Otay DEMİR, Yalçın KIRDAR, Müşteri İlişkileri Yönetimi: CRM, Review of Social, Economic & Business Studies, Vol.7/8, s dan uyarlanmıştır.

17 10 İKİNCİ BÖLÜM 2. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 2.1. Bankanın Tanımı Tarihteki ilk bankerlerden olan Lombordiyalı tüccarlar pazaryerlerine kurdukları tezgâhlar aracılığı ile bankacılık işlemlerini yürütmüşlerdir. En kabul gören şekli ile banka kelimesi masa, sıra veya tezgâh (para bozma gişesi, para bozma yeri) anlamına gelen İtalyanca banco Türkçeye geçtiği sanılmaktadır. 19 Klasik anlamda banka; para ödeme işlemlerini, kredi işlemelerini ve yatırım işlemlerini yürüten kurumlardır. Bankalar, toplumda bazı insanların üretim yoluyla ya da başka yollarla elde ettikleri alım güçlerinin tüketilmeyen kısmını (tasarruflarını) başkasına kullandırarak elde ettiği parasal farkla faaliyetlerini sürdüren bir kuruluştur. Ekonomideki işlevleri açısından bankalar, kitlelerden mevduat ve diğer isimler altında kaynak toplayan, bu kaynakları kredilendirme ve diğer mali işlemlerde kullanan, bu işlemleri devamlı olarak yapan, ekonomide kaydi para yaratan mali kurumlar olarak tanımlanmaktadır. 20 Mükerrem Hiç in tanımına göre bankalar; esas itibariyle kredi ticareti yapan kuruluşlardır. Borç para vermek isteyenlerle almak isteyenler arasında aracılık yapmaktadırlar. Yanı sıra müşterilerine çeşitli hizmetlerde vermektedirler. Bankalar genellikle tasarruf mevduatı toplamakta ve bu fonlarla faaliyet alanlarına göre kısa ya da uzun vadeli kredi açmaktadırlar. Bankalarda ayrıca ticaretle uğraşanların banka borç ve ödeme işlemleri dolayısıyla ortaya çıkan ticari mevduat ve bankaların kendi aralarındaki ödemeleri yürütmek üzere bankalar arası mevduat da vermektedirler İlker PARASIZ, Modern Bankacılık Teori ve Uygulama, Kartal Yayınevi, İstanbul, 2000, s.5. ve <http://tr.wikipedia.org/wiki/banka> 20 Öztin AKGÜÇ, 100 Soruda Bankacılık, Gerçek Yayınevi, 3. Baskı, İstanbul, 1992, s Mükerrem HİÇ, Para Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi, 9. Baskı, 1994, s

18 11 Her ülkede çeşitlilik gösteren ve yapısal farklılıklar içeren bankalar için yapılan çeşitli tanımlamalar şöyle sayılabilir; 22 Bankalar sermaye, para ve kredi üzerine her türlü işlemleri yapan, düzenleyen, özel ve tüzel kişilerin, devletin ve işletmelerin bu alandaki her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışan iktisadi kuruluşlardır. Bankalar para ve parayı temsil eden bütün tediye araçları ile uğraşan kurumlardır. Bankalar toplumun belirli bir zaman içerisinde harcamadığı paraları kabul ederek, bunları nema getirir şekilde borç veren, ödemelere aracılık, para nakli, senet tahsili ve emanet kabulü gibi çeşitli hizmetler gören işletmelerdir. Bankalar kredi işlemlerinde veya mali işlemlerde kullanmak üzere, halktan mevduat ve başka şekillerde para kabul etmeyi meslek edinmiş kurumlardır. Bankalar, verdikleri hizmetler ve işler sebebiyle ülkelerin ekonomik ve ticari faaliyetlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Bankaların ülke ekonomisi içindeki en önemli görevi; paralarını biriktirerek belirli bir miktar gelir elde etmek üzere bankaya yatıran gerçek ve tüzel kişilerle, belli bir müddet için paraya ihtiyacı olan gerçek ve tüzel kişiler arasındaki irtibatı sağlamaktır. Bu şekilde, hem ülkenin ekonomik gelişmesine hem de tasarruf edilen paraların çoğalmasına katkı sağlamaktadır. 23 Günümüzde çağdaş bankacılık anlayışı ve uygulamaları klasik bankacılık anlayışından çok daha karmaşık bir hal almıştır. Günümüzde ekonomik hayatta büyük önem taşıyan bankalar çok çeşitli ve farklı alanlarda faaliyette bulunmaktadır. Bu nedenle bankaların tüm özelliklerini kapsayan genel bir tanım yapmakta zor bir hal almaktadır. 22 Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU, Ticari Bankalar, Uluslararası Bankacılık ve Kıyı Bankacılığı, Ankara, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finansal Pazarlar Ders Notları, <http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazpazartesi16.doc> 23 Metin BOYSAN, Banka ve Banka Muhasebesi, Ankara iktisadi ve Ticari ilimler Yüksek Okulu Elif Matbaacılık Sanayi, Ankara, 1973, s.41.

19 Bankacılık Sektörünün Gelişimi Modern bankacılığın tarihte ilk kez Mezopotamya da başladığı bilinmektedir. İkinci yüzyıl itibariyle kefalet karşılığı kredi işlemleri yapılmış, bununla beraber sermaye ve bankalardan alınan borç paralar için tahviller, çek ve kambiyolar kullanılmaya başlanmıştır yüzyılın sonlarına doğru sanayi devriminin üretim sistemini değiştirmeye başladığı zamanda önemli ölçüde gelişme göstermiştir. Avrupa daki ekonomik faaliyetlerin hızlanması ticari kapitalizmin gelişmesiyle birlikte önem kazanan bankerlik faaliyetleri, para ve kredi ticareti yapan işletmelerin doğmasına neden olmuştur. Modern anlamda kurulan ilk banka ise Amsterdam Bankası (1609) olmuştur, o günden bu yana bankacılık, gelişen tekniği ve giderek yaygınlaşan işleviyle ekonominin en önemli unsurlarından biri olmuştur. Banka hareketleri, endüstrinin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesiyle on dokuzuncu yüzyılda büyük ölçüde genişlemiştir. On dokuzuncu yüzyıldan önce kurulmuş bulunan neredeyse tüm bankalar, kişilere ait birer şahsi işletme niteliğinde iken, on dokuzuncu yüzyıldan sonra kurulan bankalar ise, sermaye şirketi şeklinde kurulmuştur. Banka tarihinde on dokuzuncu yüzyılın en belirgin özelliği, bankaların anonim olarak kurulmuş ve örgütlenmiş olmasıdır. Böylece tüm dünyada geniş sermaye ve büyük finansal imkânlara sahip, çok şubeli bankalar doğmuştur. 25 Türk bankacılık tarihinde ise ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1847 yılında Galata Bankerleri tarafından İstanbul Bankası kurulmuş, bu banka bir süre sonra iflas etmiştir yılında İngiltere de kurulan ve sonra Fransız Ortakların da katıldığı Osmanlı Bankası ise 1863 yılında Osmanlı İmparatorluğu zamanında da kurulmuş ve söz konusu bankaya bir imtiyaz sözleşmesi ile bedelini altın olarak ödemek üzere kağıt para çıkarma hakkı tanınmıştır. 26 Osmanlı Bankası 1863 te önce kendini feshetmiş, daha sonra Bank-ı Osmani Şahane adını alarak İngiliz ve Fransız ortaklığı şeklinde yeniden devlet bankası niteliğini kazanmıştır <http://tr.wikipedia.org/wiki/banka#tarihi> 25 Osman ALTUĞ, Banka İşlemleri Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2000, s Türk Bankacılığının Tarihi Gelişimi, <http://www.cu.edu.tr/insanlar/mceker/banka%20hukuku/t%c3%9crk%20bankacili%c4%9ei NIN%20TAR%C4%B0H%C4%B0%20GEL%C4%B0%C5%9E%C4%B0M%C4%B0.doc> 27 Ahmet ÖZEN ve Özay ÖZPENÇE, Osmanlı İmparatorluğu nda ve Türkiye Cumhuriyeti nde Borçlanma Politikaları ve Sonuçları, Mevzuat Dergisi, Yıl:8, Sayı:100, Nisan 2006, <http://www.mevzuatdergisi.com/2006/04a/03.htm>

20 13 Cumhuriyet öncesinde tarihleri arasında milli sermaye ile 21 banka kurulmuştur, ancak sektördeki yabancı bankaların kredi piyasasına egemen olmaları karşısında faaliyetlerini sürdürmekte zorlanmışlardır. Cumhuriyetin ilanından sonra ekonomik kalkınmaya önem verilmiş, ticari hayatı canlandırmak için ulusal bankacılığı geliştirmeye yönelik çalışmalara başlanmıştır yılında İzmir İktisat Kongresinde bankacılık ile ilgili önemli gelişmelere adım atılmıştır. Cumhuriyet döneminin ilk milli bankası 26 Ağustos 1924 tarihinde kurulan Türkiye İş Bankası dır yılları arasındaki dönemde Türkiye Sınai ve Maadin Bankası ile Emlak ve Eytam Bankası kurulmuş ayrıca tek şubeli yerel banka sayısında artışlar olmuştur. Cumhuriyet döneminin bankacılık ve banka hukuku ile ilgili ilk önemli Kanunu 30 Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunudur. Kuruluş döneminde ekonomiye milli bir yapı ve nitelik kazandırmak, para ve kredi piyasasını milli esaslara uygun olarak düzenlemek amacıyla bir merkez bankası kurulması hazırlıklarına 1929 yılında başlanmıştır. 29 Özel sektör banka sayısında hızlı bir artışın yaşandığı 1950 ler ise özel sektörü destekleyen bir dönem olmuştur. Bu dönemde İstanbul Bankası, Demirbank, Şekerbank, İsçi Kredi Bankası, Vakıflar Bankası, Pamukbank, Çaybank gibi bankalar kurulmuştur lı yılların başları birçok bankanın faaliyetine son verdiği bir dönem olmuştur ta T.C. Merkez Bankası nezdinde bir bankalar Tasfiye Fonu oluşturulmuş, bu fon 1983 te Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na devredilmiştir lere kadar mali sistemi bir bütün olarak etkileyen ciddi bir kriz oluşmamış, bunun yerine çeşitli ekonomik sebeplerle bankalar tasfiye edilmiştir. Bankacılık sektörü 24 Ocak 1980 kararları ile birlikte rekabet kavramıyla ile karşılaşmıştır. Finansal serbestleştirme yolunda alınan ilk kararlar 1981 de faizlerin serbest bırakılması ile ilgili olmuştur. 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bankacılık sektörüne giriş kolaylaşmış ve atıl kaynakların ve kayıt dışı ekonomideki paranın bir kısmının sektöre çekilmesi amaçlanmıştır. Bu gelişmelerde en önemli etken büyük ölçüde banka sayısının artması, bankaların aktif büyüklüğünün yükselmesi ve faiz oranlarının piyasada belirlenmesi olmuştur lerden sonra mali sistemdeki 28 Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU, Bankacılık Sektöründe Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları, Ankara, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finansal Pazarlar Ders Notları, <http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazpazartesi18.doc> 29 Türk Bankacılığının Tarihi Gelişimi, A.g.e. 30 Türk Bankacılık Sektörü, <http://www.yenimakale.com/turk-bankacilik-sektoru.html>

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Kanun No: 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU

Kanun No: 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU Kanun No: 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU KAPSAM Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu Ek 4 Faaliyet Türleri Formu Sıra Faaliyet Türleri Kurum/Kurulu 1 zin elgesi 2 1 Mevduat kabulü X 2 Katılım fonu kabulü 3 Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme ilemleri X 4 Nakdî ve kaydî ödeme

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTU BANKALAR

1. HAFTA DERS NOTU BANKALAR 1. HAFTA DERS NOTU BANKALAR Finansal sistemi oluşturan unsurlar arasında en önemlisi hiç şüphesiz finansal kurumlardır. Bunun nedeni ise fon fazlası olanlar ile fon ihtiyacı olan birimleri karşı karşıya

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Birinci Bölüm : Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı ve Önemi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2012 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Eylül 2017 Rapor Kodu: DT13 Ekim 2017 İçindekiler Sayfa No. Banka Sayısı.... i İstihdam.. i Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı.. ii Şube

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 6 Eylül döneminde (yılın 36. haftası) sektörde genel olarak önceki haftaki gibi büyüme gerçekleşmiştir. Sektörün mevduattan, bankalara borçlardan, ihraç edilen menkul kıymetlerden ve ters

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Fazlı YILDIRIM fazli.yildirim@okan.edu.tr Oda: C522 www. fazliyildirim.com BIS364 Rekabet Avantajı İçin ç Müşteri ş İlişkileri Yönetimi Abdullah BOZGEYİK CRM

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 21 Haziran döneminde (yılın 25. haftası) sektörün mevduattan, bankalara borçlardan ve repo işlemlerinden elde ettiği fonları kredilerde kullandığı görülmektedir. Önceki hafta vadesiz mevduat

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

Müşteri İlişkileri Yönetimi Costumer Relation Management (CRM)- (MİY) bir rekabet stratejisidir. Müşteri istekleri doğrultusunda üretim

Müşteri İlişkileri Yönetimi Costumer Relation Management (CRM)- (MİY) bir rekabet stratejisidir. Müşteri istekleri doğrultusunda üretim İÇİNDEKİLER GİRİŞ TARİHÇESİ MÜŞTERİ KİMDİR? MİY NEDİR? MİY İN ÖNEMİ MİY ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ GELENEKSEL ANLAYIŞTAN MİY E GEÇİŞ MİY İN AMAÇLARI MİY İN STRATEJİLERİ UYGULAMA SÜREÇLERİ MİY İN AVANTAJLARI

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 16 Ağustos 2 Ağustos 2013 döneminde (yılın 31. ve 32. haftası) sektörde genel olarak önceki haftaki gibi büyüme gerçekleşmiştir. Sektörün mevduattan, ihraç edilen menkul kıymetlerden ve

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

3. HAFTA DERS NOTU BANKALARIN FON KAYNAKLARI

3. HAFTA DERS NOTU BANKALARIN FON KAYNAKLARI 3. HAFTA DERS NOTU BANKALARIN FON KAYNAKLARI Bankalar sağlamış oldukları kaynaklarını faaliyetlerine devam etmek için kullanmaktadır. Bu faaliyetler, bankaların ana faaliyet konusu olan aracılık faaliyetleri

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MİY(CRM) E GELENEKSEL YAKLAŞIM WEB ETKİN VE BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIM Ünite 4 Öğr. Gör. Cemile AVCI AKAN Bu dersimizde, sizlere Müşteri İlişkileri Yönetimi konusundan bahsedeceğiz. Telefon, mail ve çalışan yoluyla

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ

BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ KISA ÖZET

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KOBİ LER İLE EL ELE BÜYÜMEK KGF ; Bakanlar Kurulu nun 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 93/4496 sayılı Kararına istinaden faaliyet gösteren AECM üyesi

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2014 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ

BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ KISA ÖZET

Detaylı

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek (bilinçli/sistemli) Üretim yapmak

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek (bilinçli/sistemli) Üretim yapmak GENEL MUHASEBE İŞLETME KAVRAMI Toplumun gereksinimlerini sağlayan mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere işletme denir. İşletme, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak, böylece var

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Future Forward Oplsiyon Piyasaları Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Döviz Türevi Ürünler Gelecek piyasasına ait ilk sözleşme 13 Mart 1851 yılında 3000 kile mısırın Haziran ayında Chicago da teslimine yönelik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi:27/08/2004 YATIRIM VE

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri. Zorunlu DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri. Zorunlu DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri Zorunlu DERS HEDEFİ Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Bankacılık Sektörü hakkında

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak GENEL MUHASEBE İŞLETME KAVRAMI Toplumun gereksinimlerini sağlayan mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere işletme denir. İşletme, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak, böylece var

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı