Yeni rotada yeni hedefler Türkiye finans sektörü 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni rotada yeni hedefler Türkiye finans sektörü 2011"

Transkript

1 Yeni rotada yeni hedefler Türkiye finans sektörü 211

2 2

3 Giriş Türkiye ekonomisi ve Türkiye fi nans sektörü, beklentilerin üstünde bir performans ile kapadığı 28 yılı ve sonrasındaki dönemi, önümüzdeki zamanlarda sürdürebilir ve yüksek oranlı bir büyüme ile pekiştirmeye çalışmaktadır. Bir önceki raporumuzda 1 küresel krizin Türkiye fi nans sektörü üzerinde etkileri ile kriz sonrası beklentileri hem yurtdışı hem de yurtiçi veriler ve trendler çerçevesinde incelemiştik. Özellikle küresel kriz yörüngesine girmemiş olan Türk Bankacılık sektörünün geçtiği çetin sınavdan büyük bir başarı ile ayrıldığını vurgulamıştık. Yeni Rotada Yeni Hedefl er : Türkiye Finans Sektörü 211 isimli raporumuzda fi nans sektörü aktifl erinin %76 sını oluşturan bankacılık sektörü ile, halen çok büyük bir potansiyel barındıran sigortacılık ve bireysel emeklilik, faktoring, tüketici fi nansmanı ve fi nansal kiralama sektörlerinin ekonomide normale dönüş sürecinde ne tip değişimler yaşadığını ve ne tip gelişim alanlarına yöneldiklerini özetlemeyi hedefl edik. Ayşe Epikman Akşehirli Danışmanlık Ortağı Finansal Hizmetler Endüstri Lideri Raporumuzun birinci bölümünde dünya ekonomisi, Türkiye ekonomisi ve Türkiye fi nans sektörünün kriz sonrası genel görünümü ile ilgili bilgilere yer verilirken, raporun geri kalan bölümlerinde yapısal ve fi nansal göstergeler, rasyolar, yurtdışıyla karşılaştırmalar, sektörel pazar payları ve şirket karlılıklarıyla ilgili bilgiler ışığında fi nans sektöründeki önemli gelişmeler incelenmiştir. Deloitte Danışmanlık ekibi olarak, küresel kriz sınavını başarı ile geçen ve halen yurtdışı ile karşılaştırıldığında çok yüksek bir büyüme potansiyeli barındıran Türkiye fi nans sektörünün, gerek bölgedeki gerekse dünyadaki konumunu daha da güçlendireceğine inanmaktayız. Bu bağlamda fi nans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin farklılaşma yolunda atacağı adımların, fi yat rekabeti yerine pazarı büyütmek için alacakları aksiyonların ve pazardaki boşlukları en etkin şekilde karşılamalarının önümüzdeki dönemde pazarı şekillendireceği görüşündeyiz. Saygılarımızla, 1. Küresel kriz yörüngesinden çıkış, Türkiye fi nans sektörü 21 Deloitte 1

4 1. Dünya ekonomisindeki gelişmeler Küresel ekonomik kriz sonrasında, global ekonomideki toparlanma aktif olarak devam ederken, Japonya da yaşanan deprem, Orta Doğu da meydana gelen politik sorunlar ve Avrupa bölgesinde yaşanan borç krizi gibi çeşitli etkenler global ekonomideki toparlanma sürecini etkilemiştir. 21 yılı içerisinde gelişmiş ekonomilerde büyüme sürecinin göreceli olarak yavaş gerçekleşmesi, işsizliğin yükselmesi ve enfl asyon üzerine yaşanan kaygılar dikkat çekerken, gelişmekte olan ülkelerin büyüme istikrarı devam etmiştir. Mortgage krizinden büyük oranda etkilenen ABD yavaş seyreden ekonomik büyüme trendine girmiştir. Grafik 1: Yıllara göre farklı dünya piyasalarındaki GSYİH değişimleri (%) Avrupa Birliği, Euro Bölgesi tarafında; Yunanistan ve İrlanda da yaşanan yapısal krizin ardından Portekiz in de fi nansman ihtiyacı duyması; Yunanistan ın ifl as eşiğine gelmesi ve yeniden yapılandırma için borç talebinde bulunması gibi yapısal unsurlar doğrultusunda bölgenin ve Euro nun geleceği açısından önemli riskler ortaya çıkmıştır Kaynak: IMF Gelişmiş Ülkeler Euro Bölgesi Avrupa Birliği Gelişmekte olan Ülkeler Bu ortamda, 29 yılında %4 oranında küçülme yaşayan global GSYİH, 21 yılında %3 oranında büyümüştür. Küresel büyümenin 211 yılı için %4 oranında olacağı tahmin edilmektedir. İşsizlik oranları özellikle gelişmiş ülkelerde hızlı bir artış göstermiş olup 21 itibariyle global işsizlik oranı %9-1 lara yükselmiştir. IMF tahminlerine göre resesyona bağlı olarak işsizliğin ABD de yaklaşık %3 oranında artması, Euro bölgesinde ise yüksek seviyelerde kalacağı öngörülmektedir. Euro bölgesinde uygulanacak olan para politikaları neticesinde çeşitli düzenlemeler gerçekleşebilecektir. Bölgede faizlerin arttırılması riski göz önünde bulundurulduğunda enfl asyon oranlarında artış yaşanması beklenmektedir. 211 yıl sonu tahminlerine göre gelişmiş ekonomilerdeki tüketici fi yat artış hızı %2,23 iken, gelişmekte olan ülkeler için bu oran %6,87 dir. Grafik 2: Yıllara göre farklı dünya piyasalarındaki enflasyon değişimleri %14 %12 %1 %8 %6 %4 %2 % Gelişmiş Ülkeler Euro Bölgesi Avrupa Birliği Gelişmekte olan Ülkeler Kaynak: IMF 2

5 2. Türkiye ekonomisinin ve finans sektörünün görünümü 2.1 Türkiye ekonomisi IMF verilerine göre 29 yılında %4,7 oranında daralan Türkiye ekonomisi, 21 yılı boyunca uygulanan maliye ve para politikaları ve artan iç talep sayesinde %8,9 büyüme kaydederek kriz öncesi seviyesini aşmıştır. TÜİK e göre, Türkiye GSYİH 211 yılı ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre %8,8 oranında artış göstererek büyümeye devam etmiştir. Ancak, doğrudan yabancı yatırımların azalması, cari açığın büyümesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kredi artışlarının belirli seviyede tutulması amacına yönelik artırılan zorunlu karşılık oranlarının etkisi ile birlikte geçtiğimiz dönemde kaydedilen bu hızlı büyümenin yavaşlayarak devam edeceği öngörülmektedir. Grafik 3: Yabancı yatırım ve GSYİH büyüme oranları Milyon USD %12 %8 %4 % %-4 %-8 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, TÜİK, IMF Doğrudan Yabancı Yatırım (sol eksen) GSYİH Büyüme Oranları (sağ eksen) 3

6 Türkiye ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler ve beklentiler sonucunda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's, Fitch ve Standard and Poor's un Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notlarını yükseltmiş olmaları de dikkat çekicidir. Ayrıca Standard and Poor's Eylül 211 itibari ile Türkiye'nin uzun vadeli yerel para notunu BBB- ye yükseltmiş ve görünümünü pozitif olarak tutmuştur. 28 yılı ile karşılaştırıldığında yaklaşık 3,5 puan azalarak, hızlı bir düşüş ile 29 yılında % 6,5 seviyesine inen tüketici enfl asyon oranı, 21 yıl sonunda da istikrarlı bir yapı göstererek % 6,4 seviyesini korumuştur. Tasarruf mevduatı faiz oranı ise toplam talebin artması ve yatırım maliyetlerinin azalması ile ekonomide hareketlilik sağlanmasına yönelik olarak 29 yıl sonunda bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 1 puan düşerek %16 seviyelerine gerilemiştir. Bu düşüş trendi 21 yılında da devam ederek %12,9 oranına düşmekle birlikte, 211 Haziran ayı itibariyle tekrar yükselişe geçerek %14,81 seviyesine ulaşmıştır. TCMB gecelik borç alma faiz oranları Kasım 28 de %16,25 iken, iç talepteki hızlı gerileme ve ekonomik koşullar paralelinde Aralık 21 da %1,5 e kadar düşürülmüştür. Bu düşüşte, enfl asyonun hedefl enen seviyelerde seyretmesinin etkisi bulunmaktadır. Tablo 1: Uzun vadeli yabancı para cinsi kredi notu Not Tarih Görünüm Tarih Önceki Tarih not Standard & BB Şub-1 Pozitif Şub-1 BB- Ağu-4 Poor's Fitch BB+ Ara-9 Pozitif Kas-1 BB- Oca-5 Moody's Ba2 Oca-1 Pozitif Eki-1 Ba3 Ara-5 Kaynak: Kredi değerlendirme kuruluşları internet siteleri Grafik 4: Enflasyon ve faiz oranlarının seyri %7 %6 %5 %4 %3 %2 %1 % Kaynak: TCMB, TUİK Enflasyon Oranı Tasarruf Mevduatı Faiz Oranı Grafik 5: TCMB gecelik (o/n) faiz oranları %25 %2 %15 %1 %5 % Kaynak: TCMB Borç Alma Borç Verme 4

7 29 yılı cari açığı, dış ticaret açığının azalması ile 28 yılına göre %67 oranında düşüş göstererek 41,9 milyar USD den 13,9 milyar USD ye gerilemiştir. 21 yılında ise cari açık, 47,7 milyar USD değerine ulaşmıştır. Artan ithalat ve dolayısı ile dış ticaret açığındaki artış, cari açığın artmasının önemli sebeplerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Grafik 6: Cari açık , Milyar USD -2, -3, -4, -5, Kaynak: TCMB 2.2 Finans sektörü Türkiye fi nans sektörünün aktif büyüklüğünün süregelen artışı devam etmekte olup toplam aktif büyüklük Mart 211 itibariyle 1,37 trilyon TL olmuştur. 211 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre aktif büyüklüğü %6 artmıştır. Finansal sektör içerisinde faaliyet gösteren kuruluşların aktif toplam büyüklükleri açısından %76,1 ini bankalar, %2,6 sını sigorta şirketleri (bu oranın % 1,3 ünü bireysel emeklilik ve hayat şirketleri), %1,2 ini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın varlıkları ve geri kalan %11,1 ini ise fi nansal kiralama, faktoring, tüketici fi nansmanı, menkul kıymetler ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortakları ve portföy yönetim şirketleri oluşturmaktadır. Grafik 7: Finans sektörü aktif büyüklüğü % dağılım Mart 211 %1 %2 %3 %4 %3 %1 %76 %1 TCMB Bankalar Hayat Dışı, Hayat ve Emeklilik Sigortası Menk. Kıym. Yat. Fonları Finan. Kiralama Şirketleri Faktoring Şirketleri Portföy Yönetim Şirketleri Kaynak: BDDK 5

8 6

9 3. Bankacılık Türkiye bankacılık sektörü, 21 yılında yaşanan mali krizin sonucunda gerçekleştirilen sermaye yeterliliği, risk yönetimi, likidite yapısı, iç talep artışını destekleyen para politikaları, fi nansal kurumların denetim etkinliğinin artırılması gibi reformların da etkisi ile yeniden yapılandırılmıştır yıllarında ise, yaşanan global ekonomik krizin etkisiyle risklerin ve belirsizliklerin arttığı, gelişmiş ülkelerin birçoğunun bankacılık sektörünü zararla kapattığı dönemde, Türkiye bankacılık sektörü edindiği güçlü altyapı sayesinde diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında daha hazırlıklı ve güvenli bir duruş sergileyerek krize karşı direnç göstermiştir. Global krizin etkilerinin görüldüğü 28 yılında bankacılık dönem net karı bir önceki yıla göre %1,5 azalmasına rağmen, 29 yılı sonunda bankacılık net dönem karı; net faiz gelirlerinin ve menkul kıymet alış satışının artışı, bir önceki yıldaki kambiyo zararının pozitife dönmesi ve ihtiyatlı politikaların uygulanması ile bir önceki döneme göre %5 artarak 2,1 milyar TL seviyesine gelmiştir. 29 yılında, global kriz sonrasında takipteki alacaklar için ayrılan karşılıkların artmasının dönem net karının artışını etkilemediği görülmektedir. Global krizin ardından dünya ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlanması ile 21 yılında da net dönem karı artmaya devam ederek 22,1 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. 21 yılı net dönem karı artış oranı 29 yılı ile karşılaştırıldığında değer kaybederek %1 seviyesine gerilemiştir. Bu düşüşün temel sebebi, daralan faiz marjları sebebiyle net faiz gelirlerinin azalması ve türev işlemlerinden elde edilen karın azalması olarak görülmektedir. 211 Haziran ayı itibariyle bankacılık net dönem karı, daralan net faiz marjı, personel ve diğer faiz dışı giderlerin artması, takipteki alacaklar için ayrılan karşıklıkların artışı sebebi ile bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %15 azalarak 1,3 milyar TL seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemde elde edilen net kar bankacılık grupları bazında değerlendirildiğinde ise, mevduat bankaları net karı %16 oranında azalarak 9,4 milyar TL, katılım bankaları %5 oranında azalarak 358 milyon TL seviyesine düşmüş, buna karşın kalkınma ve yatırım bankalarının net dönem karı ise %5 oranında artarak 458 milyon TL olmuştur. Grafik 8: Net dönem karı Milyon TL Kaynak: BDDK Kalkınma ve Yatırım Bankaları Katılım Bankaları Mevduat Bankaları 7

10 Toplam faiz ve faiz dışı gelirler içinde faiz dışı gelirlerin oranı, özellikle krizin etkilerinin görüldüğü 29 yılından itibaren artış göstererek Haziran 211 döneminde %25 seviyesine ulaşmıştır. Bunda bankaların faiz gelirlerinde daralan kar marjları nedeniyle bankacılık hizmetlerinden alınan ücret ve komisyonlara ağırlık vermelerinin etkisi önemli bir neden olarak görülmektedir. 3.1 Bankacılık sektörü temel göstergeleri 29 yılı sonunda global ekonomik krizin etkisi ile bankalar tarafından izlenen ihtiyatlı politikalar sonucunda bankacılık toplam aktifl eri önceki yıllara göre sınırlı ölçüde büyüyerek % 14 lük bir artış ile 833 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Türk bankacılık sektörünün güçlü altyapısı ve global ekonominin toparlanması ile Aralık 21 da sektörün toplam aktifl eri 29 yılının aynı dönemine göre %21 oranında artarak 1 trilyon TL yi aşmıştır. Devam eden pozitif ivme ile, 211 yılı ilk yarısında ise aktif büyüklük, %14 oranında artarak 1,1 trilyon TL seviyesine ulaşmıştır. Sektör aktif büyüklüğünün banka gruplarına dağılımına bakıldığında mevduat bankalarının toplam aktifl erin %92,8 ini, katılım bankalarının %4 ünü kalkınma ve yatırım bankalarının ise % 3,2 sini oluşturduğu görülmektedir. 21 yıl sonu itibari ile aktifl erin dağılımı incelendiğinde ise krediler bir önceki yılın aynı dönemine göre %34 artarak 525 milyar TL, menkul değerler ise %1 artarak 287 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Grafik 9: Gelir yapısı (Toplam faiz ve faiz dışı gelirler)* %1 %9 %8 %7 %6 %5 %4 %3 %2 %1 % 19% 17% 18% 24% 25% 81% 83% 82% 76% 75% Kaynak: BDDK Aylık İnteraktif Bülten *Faiz ve faiz dışı gelirler faiz gelirleri ve faiz dışı gelirlerin toplamına oranlanmıştır Grafik 1: Aktiflerin dağılımı Milyar TL Toplam Faiz Gelirleri Toplam Faiz D Gelirler Kredi Menkul Kredi/Aktifler Menkul /Aktifler 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Kaynak:TBB 8

11 Sektörün en önemli fon kaynağı olan mevduat ve toplam aktifl er içindeki en yüksek paya sahip olan krediler incelendiğinde, mevduatın krediye dönüşüm oranı 28 yılının ikinci çeyreği itibariyle krizin etkisiyle %84 seviyesinden kademeli olarak düşüşe geçmiş, 29 yılsonu itibariyle bu oran %76'a kadar gerilemiştir. Bu oran katılım bankalarında Haziran 28 deki %96 seviyesinden 29 da %89 a, mevduat bankalarında ise aynı dönemlerde %81 den %73 e gerilemiştir. Bu gerilemenin en önemli etkenleri; krizin de etkisiyle bankaların kredilendirme politikalarında daha tedbirli bir yaklaşım sergilemesi ve artan mevduat hacmidir. 21 yılında mevduatın krediye dönüşüm oranı; kredilerin artış hızının, mevduat ve menkul değerler artış hızından oldukça üzerinde olması sebebiyle tekrar artış trendine geçerek yılın son çeyreğinde % 85 seviyesine gelerek kriz öncesi değerine tekrar ulaşmıştır. Haziran 211 itibariyle kredilerde devam eden büyüme trendi ve mevduat artış hızının düşmesi ile mevduatın krediye dönüşüm oranı %94 seviyesine çıkmıştır. Banka grupları kırılımına bakıldığında ise; mevduatın krediye dönüşüm oranı 21 yılsonunda katılım bankalarında %93, mevduat bankalarında %82 seviyesinde iken, 211 Haziran ayı itibariyle bu oran katılım bankalarında %99, mevduat bankalarında %91 seviyesine ulaşmıştır. Grafik 11: Bankacılık sektörü mevduatın krediye dönüşüm oranı (%) 1% 95% 9% 85% 8% 75% 7% 65% 6% 55% 5% Mevduat Bankaları Katılım Bankaları Sektör Kaynak: BDDK Kaynak: BDDK 9

12 Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranları değerlendirildiğinde ise, yaşanan küresel ekonomik krizin etkisiyle sorunlu kredilerin takip oranı Aralık 28 Aralık 29 döneminde yüksek bir artış göstererek %3,7 seviyesinden, %5,3 seviyesine çıkarak 21,9 milyar TL ile en yüksek değerine ulaşmıştır. Ancak bu artış hızı 21 yılının ilk çeyreğinden itibaren azalarak, Aralık 21 dönemi itibariyle %3,7 seviyesine gerileyerek 19,9 milyar TL olmuştur. 211 yılının ilk 6 ayında bu düşüş trendi devam ederek, Haziran 211 döneminde %2,3 seviyesine gerilemiştir. Sorunlu krediler oranındaki bu düşüş trendine kredi hacmindeki artış, aktiften silinen veya varlık şirketlerine satılan alacaklar ve sorunlu alacakların tahsil edilme oranındaki artış etkili olmuştur. Sorunlu kredi oranlarının sektör içindeki dağılımı incelendiğinde ise Haziran 211 itibariyle en yüksek oranın %3,6 ile katılım bankalarında, en düşük oranın ise %1,75 ile kalkınma ve yatırım bankalarına ait olduğu, mevduat bankalarında ise %2,95 seviyesinde seyrettiği görülmektedir. Sermaye yeterlilik rasyosunun yıllar itibari ile değişimi incelendiğinde global ekonomik krizin etkilerinin görüldüğü 29 yılında yasal özkaynaktaki artış nedeniyle bir önceki yılsonuna göre 2,6 puan artarak %2,6 seviyesine ulaştığı görülmüştür. Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından uluslararası bir standard olarak belirlenen %8 sermaye yeterlilik rasyosunun sağlama zorunluğu BDDK tarafından da yasal rasyo olarak belirlenmiş olsa da BDDK tarafından önerilen oran %12 dir. BDDK tarafından belirlenen %12 sermaye yeterlilik rasyosunun sağlanması koşulu ve bankaların politikaları ile Türkiye Bankacılık sektöründe bu oran önerilenin oldukça üzerinde seyretmektedir. Bu seviye global krizin etkilerini azaltarak, Türkiye bankacılık sektörünün konumunu güçlendirmiştir. Grafik 12: Bankacılıkta sorunlu kredi (NPL) oranları Takipteki alacaklar (Brüt) / Toplam nakdi krediler* %6 %5 %4 %3 %2 %1 % Mevduat Bankaları Katılım Bankaları Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kaynak: BDDK *Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Nakdi Krediler (%) Grafik 13: Sermaye yeterlilik oranı %24 %22 %2 %18 %16 %14 %12 % Kaynak: BDDK Bankacılık Sektörü Mevduat Bankaları Katılım Bankaları 21 yılı birinci çeyreğinden itibaren sermaye yeterlilik rasyosu, kredi hacmindeki artış, azalan kar marjı etkisi ve piyasa ve operasyonel riske esas tutarların artışı ile kademeli olarak azalarak 21 yılı Aralık ayında %19, 211 Haziran ayında ise 2 puan daha düşerek % 17 seviyesine gerilemiş olmasına rağmen halen yasal sınırın oldukça üstündedir. 1

13 3.2 Şubeleşme ve çalışan sayısındaki değişimler Türk bankacılık sektörü Haziran 211 itibari ile yurt içi ve yurt dışında toplam 194,619 kişiyi istihdam etmektedir. Yaşanan global krizin etkilerinin sektördeki istihdama yansımaları neticesinde 29 yılında %,85 e gerileyen çalışan istihdamındaki büyüme oranı 21 yılında artışa geçerek % 3,79 seviyesine ulaşmıştır. 211 Haziran itibariyle 3 yıldaki gelişim göz önüne alındığında; en yüksek çalışan sayısı artışının %8,1 (BYBO 1 : 28-6/211-6) ile katılım bankalarına ait olduğu görülmektedir. Bahsi geçen 3 yıllık dönemde, çalışan sayısının mevduat bankalarında %3 oranında artış gösterdiği, ancak kalkınma ve yatırım bankalarında da %,9 oranında azaldığı görülmektedir. Bankacılık sektöründe yılları arasındaki şube sayısı değerlendirildiğinde düzenli bir artış trendi görülmektedir. Global krizin de etkisiyle, şubeleşmedeki artış hızı 29 yılında %3 seviyelerine gerilemiş ve şube sayısı 9581'e ulaşmıştır. 21 yılında ise, şubeleşmedeki artış hızı %5,1 seviyesine gelmiş ve şube sayısı 1.66 olmuştur. Bu artışa rağmen şubeleşmedeki artış hızının 28 yılındaki %14,6 seviyelerinden oldukça uzak olduğu görülmektedir. Bu düşüşün temel nedeni, bankaların kriz öncesi şube sayılarını artırmaya yönelik planlamalarını, kriz sonrasında yeniden gözden geçirmeleridir. Buna ek olarak, operasyonel aktivitelerin otomasyonunun ve merkezileşmesinin de etkisi ile şube başına düşen çalışan sayısının yıllar itibariyle bir azalma trendinde olduğu görülmektedir. Grafik 14 : Bankacılık sektörü aktifleri ve çalışan sayısı Milyon TL Bin Kişi Kaynak: BDDK Toplam Aktifler Çalışan Sayısı (Sağ Eksen) Grafik 15: Şube sayısı ve şube başına çalışan sayısı Şube Sayısı Şube Başına Çalışan Sayısı (Sağ Eksen) Kaynak: BDDK 21, 2,5 2, 19,5 19, 18,5 18, 17,5 1. Bileşik yıllık büyüme oranı 11

14 29-21 yıl sonu rakamları itibariyle Türkiye genelinde il bazında şube sayısı incelendiğinde, en fazla şube açılan ve toplamda en fazla şube bulunduran 5 ilin, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olduğu görülmektedir. Türkiye deki 81 ilin genelinde gözlemlenen şube sayısındaki artışa rağmen 1 ilde şube sayısının değişmediği ve 2 ilde ise şube sayısının azaldığı görülmektedir. İllerdeki şube sayısındaki artış incelendiğinde, Antalya, Konya, Bursa gibi şube sayısının belirli bir rakama ulaştığı illerde %15 in üzerinde; Gümüşhane, Bitlis, Şanlıurfa gibi şube sayısının göreceli olarak az olduğu illerde ise %2 nin üzerinde gerçekleşen bir şube sayısı artışı görülmektedir. Şubeleşmedeki büyümenin temel nedeni, ekonomik büyümeye paralel olarak şubeleşmenin de gelişmesidir. Ayrıca bankacılık hizmetlerinden yararlanmayan ve kırsal kesimde yaşayan kişilerin bankalara erişiminin sağlanması amacı ile şube ağı yaygınlaştırılmaktadır. Grafik 16: Şube sayısındaki yüzdesel değişim (29-21) Kaynak: BDDK 3.3 Alternatif dağıtım kanalları Türkiye bankacılık sektöründe, ATM, çağrı merkezleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif dağıtım kanalları giderek yaygınlaşmaktadır. Türkiye de en yaygın kullanılan alternatif dağıtım kanalı olan ATM sayısının 21 yıl sonu itibari ile son üç yıl göz önüne alındığında %16 BYBO ile büyüdüğü gözlemlenmiştir. Haziran 211 itibariyle sektördeki toplam ATM sayısı seviyesine ulaşmıştır. Grafik 17: Bankacılık sektörü ATM sayısı Kaynak: BDDK Mevduat Katılım 12

15 Haziran 211 itibari ile, geçen yılın aynı dönemine kıyasla internet bankacılığı aktif kullanıcı sayısı hem kurumsal hem bireysel müşteriler özelinde %2 nin üzerinde bir büyüme gerçekleştirerek toplamda 7,47 milyon kişiye ulaşmıştır. Kullanıcıların internet bankacılığı kapsamında öncelikli olarak para transferleri ve yatırım işlemleri yapmayı tercih ettikleri görülmektedir yılları kapsamında internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen 4 temel fi nansal işlemdeki %15,4 lük BYBO ile toplam işlem hacmi 21 yılsonu itibari ile 97 milyar TL ye yaklaşmıştır. Aktif internet bankacılığı kullanıcılarının %53,1 inin İstanbul, Ankara ve İzmir de yoğunlaştığı görülmektedir. Mobil bankacılık alanında ise Haziran 211 itibari ile sistemde kayıtlı, en az bir kez giriş yapmış müşteri sayısının 1 milyon kişiye ve aktif müşteri sayısının da 25 bin kişiye yaklaştığı görülmektedir. Haziran 211 itibariyle Türkiye bankacılık sektöründe kullanımı yaygın bir kanal olan çağrı merkezlerinde kişinin çalıştığı görülmektedir. Gelen çağrı sayıları 21 yılı sonu itibariyle 68,7 milyon a ulaşmıştır. Telefon bankacılığının para çekme ve yatırma işlemleri hariç tüm bankacılık işlemlerini haftanın 7 günü 24 saat hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirme olanağı sağlaması gelen çağrı sayısındaki artışın temel kaynağıdır. 29 yılındaki dalgalanmanın aksine, giden çağrı sayısı 21 yılı içerisinde sürekli bir artış göstererek yılsonu itibariye 6,7 milyon seviyesine ulaşmıştır. Bu artışın en önemli nedeni bankaların satış ve pazarlama aktivitelerinin yürütülmesinde çağrı merkezlerinden yararlanma eğiliminde olmalarıdır. Grafik 18: İnternet bankacılığı işlem hacmi Milyar TL Para Transferleri Ödemeler Yatırım İşlemleri Kredi Kartı Kaynak: TBB 13

16 3.4 Pazardaki oyuncular ve rekabet Türkiye bankacılık sektörü oyuncuları dünyadaki rakipleri ile karşılaştırıldığında, küresel ekonomik krizin etkilerinin hissedildiği 29 yılında rakiplerinden daha iyi bir performans izlediği görülmektedir. 21 yılında toparlanan ekonomik aktiviteler ve ihtiyatlı politikalar sayesinde sektörün karlılığındaki büyüme trendi devam etmiş, ancak kredi kalitesinin yükselmesine rağmen, rekabet sonucunda karlılık artış oranlarında düşüş yaşanmıştır. 211 yılının ikinci çeyreğinde ise, daralan net faiz marjı ve diğer faiz dışı giderlerindeki artış sebebiyle net dönem karındaki artış trendi düşüşe geçmiştir. Bankalar arasındaki rekabetin ve sektörde faaliyet gösteren bankaların büyüme trendlerinin daha detaylı incelenmesi amacıyla, mevduat bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları ve katılım bankaları üç ana başlık altında toplanarak sektördeki mevcut durumları değerlendirilmiştir Mevduat bankaları 211 Haziran ayı itibariyle mevduat bankalarının toplam kredi hacimlerine göre sıralaması incelendiğinde, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası ve Garanti Bankası ilk 3 sırada yer almış, sıralamanın devamı ise Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıfl ar Bankası, Halk Bankası, Finansbank, TEB ve Denizbank şeklinde olmuştur. Fortis-TEB birleşmesi sonucunda TEB in kredi hacmi sıralamasına 1. banka olarak dahil olduğu görülmektedir. Mevduat bankalarının toplam kredi hacmi bir önceki yılın aynı dönemi olan 21 Haziran ile karşılaştırıldığında %37 artarak 567 milyar TL olmuştur. Banka grupları bazında kırılım incelendiğinde ise, kamu bankalarının ortalama kredi hacmi %42 büyürken, özel bankaların ortalama kredi hacmi %33 büyümüştür. Kredi hacmi en büyük 1 mevduat bankasının toplam aktif büyüklükleri bir önceki yılın aynı dönemi olan Haziran 21 değerleri ile karşılaştırıldığında %25 oranında büyüyerek 963 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Grafik 19: Kredi hacmi en büyük 1 mevduat bankasının - Kredi ve aktif gelişimleri - Haziran 21 - Haziran 211 Milyar TL Ziraat Bankası Türkiye İş Bankası Garanti Bankası Akbank Yapı ve Kredi Bankası Türkiye Vakıflar Bankası Halk Bankası Finansbank TEB Denizbank Toplam Aktifler (211-6) Toplam Aktifler (21-6) Toplam Krediler ve Alacaklar (211-6) Toplam Krediler ve Alacaklar (21-6) Kaynak: Faaliyet raporları 14

17 Haziran 211 itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre kredi hacmi en büyük 1 mevduat bankasının net dönem karları değerlendirildiğinde %39 ile en yüksek artışın Finansbank a ait olduğu görülmektedir. Bu oranı geçen yılın aynı dönemine göre %2 lik artış ile Türkiye Vakıfl ar Bankası takip etmektedir. Ancak azalan kar marjları, takipteki alacaklar provizyonları ve faiz dışı giderlerin artması ile diğer bankalarda net dönem karlarında 21 yılı Haziran dönemi ile karşılaştırıldığında düşüş yaşandığı saptanmıştır. Grafik 2: Kredi hacmi en büyük 1 mevduat bankasının net dönem karları Garanti Bankası Türkiye İş Bankası Akbank Yapı ve Kredi Bankası Ziraat Bankası Türkiye Vakıfl ar Bankası Halk Bankası Finans Bank Denizbank TEB Kaynak: Faaliyet raporları 15

18 3.4.2 Katılım bankaları Türkiye bankacılık sektöründe faizsiz bankacılık anlayışı çerçevesinde faaliyet gösteren 4 katılım bankasının, Albaraka Türk, Bank Asya, Kuveyt Türk ve Türkiye Finans, sektör genelindeki büyümelerinin son üç yıl içerisinde de devam ettiği gözlemlenmektedir. Katılım bankalarının 211 Haziran itibari toplam aktif büyüklüğü 48,2 milyar TL ye, toplanan fon büyüklüğü 34,7 milyar TL ye, toplam kredi hacmi 34,3 milyar TL ye, ve toplam özkaynak büyüklüğü de 5,7 milyar TL ye ulaşmıştır. Katılım bankalarının kredi hacmi değişimleri incelendiğinde, 211 Haziran döneminde Kuveyt Türk Bankası bir önceki yılın aynı dönemine göre %46 oranında artarak 8,3 milyar TL seviyesine ulaşmış ve mevduat bankalarının kredi hacmi artış oranının 9 puan üzerine çıkmıştır. En yüksek kredi hacmine sahip olan Bank Asya nın kredi hacmi artış oranı ise %25 seviyesinde kalmıştır. Toplam aktif büyükleri açısından değerlendirildiğinde ise, 211 Haziran döneminde aktif büyüklüğü en fazla olan banka, Bank Asya olmuştur. Katılım bankaları içerisinden, Kuveyt Türk, Türkiye Finans ve Bank Asya nın Haziran 211 de bir önceki yılın aynı dönemindeki karlılıklarının altında bir performans sergiledikleri görülmektedir. Albaraka Türk ise söz konusu dönemde karlılığını arttırmıştır. Katılım Bankaları arasında Bank Asya 13 milyon TL ile en yüksek karlılığa sahip olan banka olurken, Kuveyt Türk Bankası 93 milyon TL ile ikinci sıraya yerleşmiştir. Milyon TL Grafik 21: Katılım bankalarının - Kredi ve aktif gelişimleri - Haziran 21 - Haziran 211 Milyar TL Kaynak: Faaliyet raporları Grafik 22: Katılım bankaları net dönem karı gelişimi Haziran 21 - Haziran Kaynak: Faaliyet raporları Bank Asya Türkiye Finans Kuveyt Türk Albaraka Türk Toplam Aktifler (211-6) Toplam Aktifler (21-6) Toplam Krediler ve Alacaklar (211-6) Toplam Krediler ve Alacaklar (21-6) Kuveyt Türk Albaraka Türk Türkiye Finans Bank Asya Kaynak: Faaliyet raporları 16

19 3.4.3 Kalkınma ve yatırım bankaları Haziran 211 itibari ile Türkiye de faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım bankaları içerisinde toplam büyüklükleri incelendiğinde ilk 3 bankayı; Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası, İller Bankası ve Türk Eximbank ın oluşturduğu görülmektedir. Kalkınma ve yatırım bankaları içerisinde; Haziran 211 sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam aktif ile toplam kredi ve alacaklar gelişimi incelendiğinde, Aktif Bank ın büyüme kaydettiği görülmektedir. Kalkınma ve yatırım bankaları genelinde toplam aktif ile kredi ve alacaklar değişiminin olumlu yönde gerçekleştiği söylenebilir Grafik 23: Kalkınma ve yatırım bankalarının - Kredi ve aktif gelişimleri - Haziran 21 - Haziran 211 Milyar TL Toplam Aktifler (211-6) Toplam Aktifler (21-6) Kaynak: Faaliyet raporları Toplam Krediler ve Alacaklar (211-6) Toplam Krediler ve Alacaklar (21-6) Grafik 24: Kalkınma ve yatırım bankalarının net dönem karları Haziran 21 - Haziran 211 Milyon TL Kaynak: Faaliyet raporları

20 4. Sigorta ve emeklilik 4.1 Global piyasalar 28 ve 29 yıllarında düşüş yaşayan küresel prim üretimi, 21 yıl sonunda küresel ekonomik krizin etkilerinin azalması ile birlikte bir önceki yıla göre reel olarak %2,7 oranında artarak 4,3 trilyon USD seviyesine ulaşmıştır. Hayat sigortası prim üretimi bir önceki yıla göre reel anlamda %3,2 artarak 2,5 trilyon USD ye ulaşırken, hayat dışı sigorta prim üretimi aynı dönemde %2,1 artarak 1,8 trilyon USD ye ulaşmıştır. Reel prim büyüme oranlarına bakıldığında ise, gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere oranla hem hayat hem de hayat dışı branşlarda daha fazla büyüme kaydettiği görülmektedir. Küresel ekonomik krizin etkilerinin azalması ve dolayısı ile küresel GSYİH oranının artması paralelinde sigorta ürünlerine olan talep artmış, poliçe kayıp oranları azalmış ve küresel prim üretimi artmıştır. Gelişmiş ülkelerde 21 yılında bir önceki yıla kıyasla hayat prim üretimi %1,8 ve hayat dışı prim üretimi %1 oranında artarken, gelişmekte olan ülkelerde hayat prim üretimi %13 ve hayat dışı prim üretimi %8,5 oranında artmıştır. Gelişmiş ülkelerdeki kişi başı prim miktarı ortalaması kriz öncesi seviyesini yakalamış ve 3.5 USD seviyesine ulaşmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin sigorta sektörleri fi nansal krizden farklı şekillerde etkilenmiştir. 29 yılında prim üretiminde hayat ve hayat dışı branşlarda sırasıyla %19,2 ve %6,9 oranında küçülme kaydeden Doğu Avrupa ülkeleri, 21 yılı itibari ile prim üretiminde düzelme yaşamış ve hayat branşında %5,7 oranında büyürken, hayat dışında %2,1 oranında küçülmüştür. Latin Amerika ülkeleri ise krizin etkisini sigortacılık sektöründe göreceli olarak daha az hissetmiş olup 21 yılında daha hızlı bir büyüme trendi yakalamışlardır. Büyüme büyük oranda hayat branşından kaynaklanmaktadır. Hayat branşı prim üretiminde 21 yılında %12,2 oranında büyüme kaydeden Latin Amerika ülkeleri, hayat dışı branşta ise %5,5 oranında büyümüştür. Gelişmekte olan ülkeler arasında Polonya nın tarihsel olarak yakalamış olduğu büyüme ivmesi dikkat çekmektedir. Polonya arasında özellikle hayat sigortalarına artan talebe bağlı olarak kişi başı primlerde yaklaşık %56 lık büyüme kaydetmiştir. Polonya da 29 yılında hayat branşında toplam yazılan primlerde %25,8 oranında bir küçülme yaşanmış ve kişi başına düşen prim miktarı 43 USD seviyelerine inmiştir. Grafik 25: Gelişmiş ülkelerde kişi başı pirim miktarı USD ABD Almanya İspanya İsrail Gelişmiş Ülkeler Dünya Kaynak: Swiss Re, World Insurance in 21 18

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Mayıs 2010 Finansal Hizmetler Sektörü. Küresel kriz yörüngesinden çıkış Türkiye Finans Sektörü

Mayıs 2010 Finansal Hizmetler Sektörü. Küresel kriz yörüngesinden çıkış Türkiye Finans Sektörü Mayıs 21 Finansal Hizmetler Sektörü Küresel kriz yörüngesinden çıkış Türkiye Finans Sektörü İçindekiler Giriş 1 1. Dünya ekonomisindeki gelişmeler 2 2. Türkiye ekonomisinin ve finans sektörünün görünümü

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 HALI SEKTÖRÜ Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını %

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010 Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler Ekim 2010 Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır. Çalışmanın amacı,

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir.

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir. Genel Görünüm 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünya ekonomilerini ve finans piyasalarını derinden etkileyen küresel kriz, tüm ülke hükümetlerinin aldıkları mali ve para politikası önlemleri ile 2009 yılı

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

İŞ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 6,40TL

İŞ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 6,40TL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 12 Ağustos 2014 İŞ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Öneri: EKLE Hedef Fiyat: 6,40TL HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr İş Bankası nın 2Ç2014'teki Karı Çeyreksel Bazda %1,7 Artmasına Rağmen

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

VakıfBank Ekonomik Araştırmalar

VakıfBank Ekonomik Araştırmalar VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Bankacılık Raporu Haziran Türk Bankacılık Sektörü Toplam Aktifleri Nisan ayında %.3 oranında gerilerken, krediler %1.2 oranında artmıştır... Tablo 1 Serkan ÖZCAN Baş Ekonomist

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

SAYI: 2011/1 ARALIK 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2011/1 ARALIK 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2011/1 ARALIK 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 07 Şubat 2011 Yönetici Özeti Türk Bankacılık Sektöründe 1 şubeleşme ve istihdam artışı devam ederken, bankaların yurtdışı şubeleşme faaliyetleri

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

SAYI: 2010/3 HAZİRAN 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2010/3 HAZİRAN 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2010/3 HAZİRAN 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 06 Ağustos 2010 Yönetici Özeti Türk Bankacılık Sektörünün 1 personel artışı ve şubeleşme hızı küresel krizin etkileriyle 2008 yılının son

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 9,40TL

GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 9,40TL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 4 Ağustos 2014 GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Öneri: TUT Hedef Fiyat: 9,40TL HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Garanti Bankası 2014 Yılının İkinci Çeyreğinde Net Faiz Marjında

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Günlük Bülten 06 Ağustos 2013

Günlük Bülten 06 Ağustos 2013 Bülten 06 Ağustos 013 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,915 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, beklentiler seviyesinde açıklanan enflasyon verisinden etkilenmezken günü %0, yükselişle 1,9 seviyesinden sonlandırdı.

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla başlamıştır.

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

YAPI KREDİ BANKASI 3Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 5,20TL

YAPI KREDİ BANKASI 3Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 5,20TL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 31 Ekim 2014 YAPI KREDİ BANKASI 3Ç2014 Sonuçları Öneri: TUT Hedef Fiyat: 5,20TL HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Yapı Kredi Bankası 3Ç2014

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ HAZĐRAN 2009

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ HAZĐRAN 2009 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ HAZĐRAN 2009 Bu çalışmada yer alan veriler, 3 Ağustos 2009 tarihi itibarıyla bankaların Kurumumuz veri tabanına göndermiş oldukları kesinleşmemiş geçici bilgilerden

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Sigorta Sektör Raporu- Nisan 2006

Sigorta Sektör Raporu- Nisan 2006 Katedilecek daha çok yol var...! Sektöre Genel Bakış... Yurdışı ve özellikle de gelişmiş ülkelerdeki durum incelendiğinde sigortacılık sektöründeki büyümenin ekonomik refah düzeyi ve toplumdaki sigorta

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 GENEL BİLGİLER Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi Şube Tahran İran da kurulu Bank Mellat ın Türkiye de

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 04 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Haziran 2011 - Mayıs 2012) Temmuz 2012 Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin önemli bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ NİSAN 2011 23 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

SERKAN ÖZCAN. T. Vakıflar Bankası T.A.O

SERKAN ÖZCAN. T. Vakıflar Bankası T.A.O GLOBAL EKONOMİK GELİŞMELER VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ANALİZ SERKAN ÖZCAN VAKIFBANK BAŞEKONOMİSTİ T. Vakıflar Bankası T.A.O 12 Kasım 2010 2010 yılına dünya ekonomisi bütçe ve borçlanma problemleriyle

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Mart 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Mart 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Mart 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 6 Mart 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Mart 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi

Detaylı

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 3 yılının ikinci çeyreğinde iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğine kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilemiştir. İç tüketimdeki canlanma ve altın ticaretindeki baz etkisi

Detaylı

Finansal Hesaplar 2013

Finansal Hesaplar 2013 Finansal Hesaplar 2013 İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I. Genel Değerlendirme...3 II. Mali Olmayan Kuruluşlar...5 III. Mali Kuruluşlar...6 IV. Genel Yönetim...8

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar,

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK 2010 18 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

İŞ BANKASI 2Ç2017 Sonuçları

İŞ BANKASI 2Ç2017 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 31 Temmuz 2017 İŞ BANKASI 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr İş Bankası nın Net Dönem Karı İkinci Çeyrekte 1.245mn TL ile

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

GARANTİ BANKASI 1Ç2016 Sonuçları

GARANTİ BANKASI 1Ç2016 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 28 Nisan 2016 GARANTİ BANKASI 1Ç2016 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Garanti Bankası nın İlk Çeyrek Net Dönem Karı 1.040,6mn

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

HALKBANK 2Ç2017 Sonuçları

HALKBANK 2Ç2017 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 4 Ağustos 2017 HALKBANK 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Halkbank ın 2Ç2017 deki Net Dönem Karı 1.009mn TL ile Beklentiler

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

TÜRK TELEKOM 3Ç16 Sonuçları

TÜRK TELEKOM 3Ç16 Sonuçları 22.10.15 22.11.15 22.12.15 22.01.16 22.02.16 22.03.16 22.04.16 22.05.16 22.06.16 22.07.16 22.08.16 22.09.16 22.10.16 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 25 Ekim 2016 TÜRK TELEKOM 3Ç16 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

Sektörel Bakış Bankacılık

Sektörel Bakış Bankacılık Sektörel Bakış Bankacılık 2017 kpmg.com.tr 2 Sektörel Bakış - Bankacılık - 2017 İçindekiler Genel değerlendirme 4 Bankacılık bilançosu 5 Temel büyüklükler 5 Karlılık 6 Krediler 6 Takipteki krediler 7 Sermaye

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 13 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK 2008-10 Görüş ve Önerileriniz İçin E-posta : beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMASONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2009-2012 TAHMİN DÖNEMİ: 2013-2016

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

YAPI KREDİ BANKASI 4Ç2016 Sonuçları

YAPI KREDİ BANKASI 4Ç2016 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 7 Şubat 2017 YAPI KREDİ BANKASI 4Ç2016 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Yapı Kredi Bankası nın 2016 Net Dönem Karı Bir Önceki

Detaylı

VAKIFBANK 2Ç2017 Sonuçları

VAKIFBANK 2Ç2017 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 10 Ağustos 2017 VAKIFBANK 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Vakıfbank ın Net Karı 2Ç2017 de 896,7mn TL ile Beklentileri

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi

Detaylı