GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI DERSLER VE İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI DERSLER VE İÇERİKLERİ"

Transkript

1 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI DERSLER VE İÇERİKLERİ Gümüşhane, 2010

2 JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL JDZ 117 ÖLÇME BİLGİSİ I 3-1 Jeodezinin tanımı. Açı, yay ve ölçü birimleri. Trigonometrik fonksiyonların tanımı, işaretleri ve değerlerinin bulunması. Açıların trigonometrik fonksiyonları arasındaki bağıntılar. Ters trigonometrik fonksiyonlar. Üçgenin temel çözümleri. Harita ve ölçek. Basit ölçü aletleri ve yöntemleri. Röper kavramı. Noktaların ve doğruların arazide işaretlenmesi. Uzunlukların ölçülmesi. Prizmatik alım. Engelli durumlarda doğruların aplikasyonu ve uzunlukların bulunması. Basit ölçü aletleriyle harita ve planların yapılması. Ölçü krokileri. Ölçek değiştirme. Planimetre. ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 2-1 Temel Bilgisayar bilgileri, İşletim sistemi kullanımı, Kelime İşleme sistemi kullanımı, Elektronik tablolama programı kullanımı, sunum hazırlama, temel internet kullanımı. FİZ 119 FİZİK I 4-0 Mekanik: Vektörler ve vektörel cebir. Temel trigonometrik bilgiler. Birim sistemleri. Boyut Denklemi ve Hata Hesabı. Genel Bilgiler. Kuvvetlerin Toplanması ve Denge. Bir kuvvetin momenti ve denge. Kütle merkezi. Dinamiğin kanunlar ve Sürtünme kuvveti. Öteleme hareketi. Bileşik Hareket. İş, gü ve enerji, İmpuls ve momentum. Dönme hareketi ve eylemsizlik momenti. Harmonik hareket. Esneklik. Yoğunluk ve ölçülmesi. Yüzey gerilimi ve kılcallık. Viskozluk ve akışkanların hareketi. Termodinamik: Sıcaklık ve eşelleri. Termik genleşme. Is ve kalorimetre. İdeal gaz kanunları. Gerçek gazların davranışları. Maddenin hal değiştirmeleri. Nem. Isının yayılması. İletim, konveksiyon ve ışıma yoluyla. İzotermik ve adyabatik değişmeler. Termodinamiğin Kanunları. Gazların Kinetik Teorisi. KİM 117 TEMEL KİMYA 4-0 Kimya ve madde. Atom ve molekül kavramı, iyonlar. Atom ve molekül ağırlıkları. Semboller, kimyasal formüller ve denklemler. Gazlar. Sıvılar. Katılar. Kimyasal termodinamik. Reaksiyon hız ve denge.çözeltiler, çözünürlük ve iyonik denge. Asid ve baz kavramı. Yükseltgenme ve indirgenme. Stokimetri. Atomun elektronik yapısı. Kimyasal bağlar. Periyodik sistem ve elementler. Elektrokimya. Çekirdek kimyası. Organik kimya ve temel kavramları. MAT 117 MATEMATİK I 4-0 Reel ve kompleks sayılar; Foksiyonlar ve grafikleri; Fonksiyonlarda limit ve süreklilik; Türev, diferansiyel ve uygulamaları; Diferansiyel yardımıyla yaklaşım hesapları; Aradeğer, Rolle ve ortalama değer teoremleri; Denklemlerin sayısal çözümleri ve Newton formülü. Say dizileri ve serileri; Kuvvet serileri, Maclaurin ve Taylor serileri; Cebirsel ve transandant fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar; Ters fonksiyonlar; Limitlerde belirsiz şekiller, L'Hospital kuralı. Riemann integreli; Belirsiz integral ve integrasyon metodları; ve fonksiyonları; Fourier serileri. 2

3 TDB 101 TÜRK DİLİ 2-0 Dilin tanımı nitelikleri ve toplumsal bir kurum olarak Millet hayatındaki yeri; kültür ilişkisiyeryüzündeki diller- Türkçenin diller arasındaki yeri, Türkçenin gelişme dönemleri -Türkçenin bugünkü durumu, düşünme, okuma, anlama; dil ve anlatım, Türkçe anlatımının yapı özellikleri. AİTB 191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2-0 İnkılap Kavramları; Türk inkılabın hazırlayan sebepler; Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması; Osmanlı Devletinin savaşa alınması ve savaştığı cepheler; Düzenli Ordunun Kurulması ve Savaş Dönemi. YDB 115 İNGİLİZCE I 4-0 Üniversitenin belirlediği içerik 2. YARIYIL JDZ 122 ÖLÇME BİLGİSİ Yatay açı kavramı. Teodolitin yapısı, eksen şartları, kullanılması. Yatay açı ölçümü. Düzlem koordinat sistemleri. Temel problemler. Poligon tesisi. Poligon türleri. Poligon hesapları. Poligonlarda kaba hata aranması. Yan nokta hesabı. Dönüşüm hesabı. Doğruların kesim noktası hesabı. Kestirmeler. Yere (zemine) indirme hesabı. Elektronik takeometreler ve kullanılmaları. JDZ 124 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ 3-0 İstatistiğin amacı. Frekans dağılımları. Dağılım tablolarının düzenlenmesi. Dağılımların Gösterimleri. Merkezi eğilim ölçütleri. Yayılım ölçütleri. Momentler. Olasılık ve olasılık hesapları. Rast gele değişken. Olasılık fonksiyonu ve dağılım fonksiyonu. Kesikli ve sürekli olasılık dağılımları. Normal dağılım ve uygulamaları. Test dağılımları. Güven aralıkları ve sınırları. İstatistik testler. AİTB 192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2-0 Yeniden Düzenleme Dönemi; Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikası; Atatürk İlkeleri; Atatürk'ün Dayandığı bütünleyici ilkeler; Türk İnkılabının Ulusal ve Evrensel Değeri. FİZ 118 FİZİK II 4-0 Elektrik ve Magnetizma: Elektrostatik. Elektrik yükleri ve alanları. Elektriksel potansiyel. Elektrik akım ve elektroliz.diren ve Ohm kanunu. Sığa ve kondansatörler. Elektriksel iş, gü ve enerji. Kirchhoff kanunları. Magnetizma. Elektromagnetizma. Hareketli yüklerin magnetik alanları. İndüksiyon. Alternatif akımlar. Optik: Işık kaynakları. Yansıma ve kanunları. Düzlem ve küresel diyoptri. Optik aletler. Dispersiyon ve spektroskopi. Girişim (İnterferans). Kırınım (diraksiyon). Polarizasyon. Çift kırılma. MAT 118 MATEMATİK II 4-0 Matrisler ve Determinantlar; Lineer Denklem Sistemleri ve çözümleri; Vektörel Hesap, Uzay Koordinatları; Düzlem ve Uzayda Analitik Geometri. Çok değişkenli fonksiyonlar; Limit, Süreklilik, Kısmi türev, Tam diferansiyel, Ortalama Değer ve Taylor Teoremleri; Kapal Fonksiyonlar, Jakabiyen, bir doğrultuya bağl türev, Ekstremumlar. Çok katlı integraller; Vektörel fonksiyonlar, Uzay eğrileri, Frenet formülleri, eğrilik ve burulma; Eğrisel ve yüzey integralleri. 3

4 JDZ 144 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 3-1 MS Visual Basic 6.0 ortamının tanıtılması. Nesne Yönelimli Programlama kavramları ve MS VB nesneleri ile uygulamalar. Yazılım kalitesi kavramalarına giriş; doğruluk, genişletilebilirlik ve hız ilkeleri. Program geliştirme ve algoritma kurma. Yeniden kullanılabilirlik kavramı; yordam geliştirme ve kullanma, lokal ve global değişken kavramları. Dosya işlemleri; sıralı ve rasgele erişim kavramları, dosyadan veri okuma ve yazma, dosyadan veri alma. TDB 102 TÜRK DİLİ 2-0 Türkçede cümle kuruluşu. Uygulama çalışmaları. Anlatım türleri, Yazılı anlatım. Düşüncelerin düzenlenmesi ve yazılması. Paragraf ve paragraflama çalışmaları. İyi bir anlatımın nitelikleri Çeşitli konularda uygulama çalışmaları. Yazışmalar. YDB 116 İNGİLİZCE II 4-0 Üniversitenin belirlediği içerik 4

5 3. YARIYIL MAT 203 MATEMATİK- III 4-0 Diferansiyel denklem tanımı, teşkili ve çözümleri; Birinci mertebeden ve birinci dereceden diferansiyel denklemleri; Birinci mertebeden ve yüksek dereceden diferansiyel denklemler; yüksek mertebeden diferansiyel denklemleri; Diferansiyel denklem sistemleri; Lineer olmayan diferansiyel denklemler; Kısmi diferansiyel denklemlere giriş, değişkenlere ayırma metodu ile çözüm. Lineer uzaylar ve lineer dönüşümler; Normlu uzaylar; Liner dönüşüm olarak matrisler, özvektörler ve özdeğerler ve uygulamaları. JDZ 225 YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ 3-1 Düşey açı ölçüsü ve trigonometrik yükseklik belirlemesi. Nivelman. Nivolar. Hassas nivelman. Vadi geçiş nivelmanı. Barometrik nivelman. Kesit çıkarma. Poligon tesisi ve ölçüsü. Takeometri. Elektronik takeometrelerle uygulamalar. Kroki düzenleme. Ölçme. Çizim. JDZ 229 TAŞINMAZ MAL HUKUKU 3-0 Giriş. Hukukun temel kavramları. Mevzuat tanımlamaları. Şahsın hukuku. Aile hukuku. Eşya hukuku. Zilyetlik ve Tapu Sicili. Miras hukuku. Borçlar hukuku. İş hukuku. JDZ 231 KARTOĞRAFYA 4-0 Harita projeksiyonları; düzlem, silindirik, konik projeksiyonlar. UTM projeksiyonu. Kartoğrafyada temel kavramlar. Harita kavramı. Ölçek kavramı. Pafta bölümlemesi. Harita tasarımı. Bilgilerin haritada gösterilmesi; renk sistemleri, sembollendirme. Haritaların çoğaltılması. Tematik haritalar. Genelleştirme kavramı. Haritalardan yararlanma; alan, hacım hesabı, kesit çıkarma ve diğer analizler. MHN 257 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ 3-0 Tanımlar ve statiğin prensipleri. Düzlemde bir noktada kesişen kuvvetler. Düzlemde genel kuvvetler. Yayılı yükler. Bağ kuvvetleri ve taşıyıcı sistemler (basit sistemler, mafsallı sistemler, kafes sistemler, ipler ve kablolar). Uzay kuvvetler. Ağırlık merkezi. Sürtünme. Maddesel noktanın kinematiği. Maddesel noktanın kinetiği (kuvvet, kütle, ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum). Rijit cisimlerin düzlemsel hareketi. Mekanik titreşimler. JDZ 215 SAYISAL ÇÖZÜMLEME 3-1 Sayısal hesap ve hatalar. Enterpolasyon. Taylor ve Binom serileri, sonlu farklar, bölünmüş farklar, Farklı aralıklı ve eşit aralıklı yöntemler. Merkezi fark enterpolasyon formülleri, iki değişkenli enterpolasyon. Matrisler, temel tanımlar ve invers matris hesabı. Lineer denklem sistemleri çözümü. Simetrik katsayılı denklemler. Kök bulma, doğrusal olmayan denklemlerin ve denklem takımlarının çözümü, logaritmik ve üstel fonksiyonlu denklemler. En küçük kareler yöntemiyle enterpolasyon. YDB 215 İNGİLİZCE III 4-0 Üniversitenin belirlediği içerik 5

6 4. YARIYIL MAT 204 MATEMEATİK IV 4-0 Kompleks sayıları; Kompleks değişkenli fonksiyonlar; limit, süreklilik ve türev; Analitik fonksiyonlar, Cauchy-Riemann Denklemleri; Kompleks say dizi ve serileri: Elemanter fonksiyonlar ve logaritmalar. Kompleks integrasyon ve Cauchy integral teoremi ve uygulamaları: Taylor ve Laurent serileri; Rezidüler ve kutupları; Konform dönüşümler; Laplace, Fourier dönüümleri ve uygulamaları. JDZ 204 JEODEZİK ÖLÇMELER 3-1 Nirengi işleri; istikşaf nokta tesisi ve röperi, açı ölçüsü merkez dışı açı ölçüsünü merkeze ve hedefe dönüştürme. Nirengi ağlarında konum ölçek ve yön belirleme abris düzenleme ve abrislerden yararlanma. Ülke nirengi ağlarının kuruluş ilkeleri. Ülke nirengi ağlarında açı ölçme yöntemleri. Yükseklik kavramı ve Jeodezide kullanılan yükseklik türleri. Hassas nivelmanda jeofizik indirgemeler. Ülke nivelman ağlarının kuruluş ilkeleri ve duyarlık istekleri. Trigonometrik yükseklik belirleme. Geriden kestirme (üzerine alet kurulamayan bir ara nirengi noktasının 3 derece dilim genişlikli UTM projeksiyon koordinatlarının 4 noktadan çıkış alarak yapılan doğrultu gözlemleri yardımıyla hesaplanması). JDZ 206 KADASTRO BİLGİSİ 4-0 Kadastro bilgisine giriş. Harita mühendisliğinde kadastronun önemi. Toprak mülkiyeti ve kadastronun tarihi gelişimi. Kadastro ile ilgili mevzuat. Kadastroda uygulanan yöntemler ve değerlendirme. Kadastroda hukuki işlemlerin yürütülmesi. Kadastroda teknik çalışmaların yürütülmesi. Kadastroda değişikliklerin izlenmesi. Çağdaş kadastro uygulamaları. Çok amaçlı Kadastro ve kadastro bilgi sistemi. JDZ 208 BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA TASARIMI 3-1 BDH teknolojisi; temel kavramlar. BDH da donanım; giriş, çıkış aygıtları ve bilgisayar. Sayısallaştırma; elle, yarı otomatik ve tam otomatik sayısallaştırma. Raster, vektör yapıları, Rastervektör dönüşümü. dosya organizasyonu. BDH da harita üretimi; harita tasarımı, sembollendirme. Sayısal Arazi Modelleri (SAM). MİMB 222 BÖLGE ŞEHİR PLANLAMASI 2-0 Ülke, bölge ve kent planlaması kavramlarının tanımı. Yerleşmeler sistemi. Yerleşmelerin ve planlamanın evrimi. Arazi kullanımı ve planlama ilkeleri. Türkiye de kent planlama süreci ve yasal dayanakların irdelenmesi. Parsellemede sosyo-ekonomik ölçütler ve proje standartları planlama sürecinde ölçme ve haritacılık hizmetleri ve işlevi. Uygulamalar. JDZ 224 ARAZİ UYGULAMASI 2-2 Arazi uygulamasında, oluşturulacak öğrenci gurupları, üniversite kampüsü içerisinde belli bir büyüklükteki arazinin 1:1000 ölçekli düzeç eğrili haritasını yapacaktır. Bu uygulamanın başlıca konuları, öğrencilerin harita yapımı için gerekli poligon istikşafı, tesisi, röperlemesi, ölçü ve hesabı; prizmatik alım, nivelman, takeometrik alım; çeşitli koordinat hesaplamaları; çizim işleri ve uygulama raporu hazırlanması gibi işlemlerdir. YDB 216 İNGİLİZCE IV 4-0 Üniversitenin belirlediği içerik 6

7 5. YARIYIL JDZ 329 FOTOGRAMETRİ Fotogrametrinin tanımı, uygulama alanları. Fotogrametrinin optik ve matematik temelleri. Fotogrametride kullanılan koordinat sistemleri. Arazi koordinatları ile resim koordinatları arasındaki bağıntılar. Stereoskopik (üç boyutlu) görüş. Yükseklik ve yatay paralaks ilişkisi. Aynalı stereoskopla uygulama. Fotoğrafların çekimi ve kullanılan kameralar. Uçuş planı. Yükseklik farkından ileri gelen nokta kaymaları. Tek resim değerlendirmesi. Çift resim değerlendirmesi. Analog karşılıklı ve mutlak yöneltme. JDZ 307 DENGELEME HESABI Hata ve düzeltme kavramları. Duyarlık ölçütleri. Korelasyon. Hata yayılma kuramı. Ağırlık ve ters ağırlık. Birim ölçünün ortalama hatası ve ortalama hata hesapları. Dengeleme hesabının konusu, ana ilkeleri ve türleri. Dolaysız (direkt) ölçüler dengelemesi. Bir kaç kez belirlenen bilinmeyenler vektörlerinin dengelenmesi. Dolaylı (Endirekt) ölçüler dengelemesi. Ağırlıkları eşit ve Ağırlıkları farklı dolaylı ölçüler dengelemesi. Duyarlıkları ve korelasyonları farklı dolaylı ölçüler dengelemesi. Düzeltme denklemlerinin indirgenmesi (Gaus Toplam Denklem, Schreiber, İndirgenmiş Ağırlık Matrisi Yöntemi) JDZ 305 JEODEZİ Yerin şekli, dönel elipsoid. Dönel elipsoidde enlem parametreleri, uzunluk ve alan hesabı. Jeodezik eğri, normal kesit eğrilerinin indirgenmesi. Elipsoid yerine kürenin kullanılması. Küresel üçgenlerin özel çözüm yolları. Legendre ve Additament metotları. Küresel koordinat sistemleri. Küresel dik koordinat sistemi ve jeodezik hesaplar; kestirme ve küresel poligon hesapları. Serilerle ve kapalı formüllerle temel problemler. Coğrafi koordinatlarla dik koordinatlar arasında transformasyon. Coğrafi koordinat sistemi ve jeodezik temel problemler. JDZ 309 KENTSEL ALAN DÜZENLEMELERİ 3-1 Kamu ölçmelerinin konusu ve görevleri. Yerel yönetimler ve görevleri. Halihazır haritaların yapımı.. Halihazır Haritaların revizyonu. Plan çeşitleri çevre-bölge-imar planları. İmar planı ve çeşitleri. İmar mevzuatı ve imar kavramları. İmar planlarının hazırlanmasında harita mühendislerinin görevleri. İmar planı uygulama yöntemleri (Örnek: arsa ve arazi düzenlemesi (18. madde uygulaması). Kamulaştırma. Islah imar planı (10-b ve 10-c maddesi uygulamaları). Taşınmaz değerlendirmesi. Kat mülkiyeti uygulamaları. Kıyı mevzuatı. Bilgi sistemleri. Genel değerlendirme, alternatif parselasyon projelerinin değerlendirilmesi ve öğrenci ödevlerinin savunmaları. 7

8 6. YARIYIL JDZ 324 FOTOGRAMETRİ İki boyutlu dönüşümler: benzerlik, afin, projektif dönüşümlerin dengelemeli çözümleri. Fotogrametrik değerlendirme aletlerinin kapasiteleri. Analog değerlendirme aletlerinin sınıflandırılması. Model deformasyonları. Analitik değerlendirme aletleri. Resim koordinatlarına getirilen düzeltmeler. Analitik çift resim değerlendirilmesi. Doğrusallık koşulu. Eş düzlemlilik koşulu. Diferansiyel rödnesman. Fotogrametrik nirengi. Yer fotogrametrisi tanıtım, temel ptensipleri ve uygulama alanları. JDZ 308 DENGELEME HESABI Durak (İstasyon) noktası dengelemesi. Doğrultu gözlemleri ile Geriden, İleriden ve Karışık kestirme dengelemeleri. Doğrultu Kenar ağlarının, Nivelman ağlarının dolaylı ölçüler yöntemi ile dengelenmesi. Koşullu Ölçüler Dengelemesi, Ağırlıkları Eşit, Ağırlıkları Farklı ve Duyarlıkları ve Korelasyonları Farklı Koşullu Ölçüler Dengelemesi. Nirengi Ağlarının Koşullu Ölçüler Yöntemine göre dengelenmesi. Hata elips elemanlarının hesaplanması. Hipotez testleri ve dengeleme sonuçlarının İrdelenmesi. JDZ 306 JEODEZİ Kürenin düzleme tasviri, temel kavramlar. Ordinat koruyan tasvir, Gauss konform tasviri. İzometrik koordinat sistemi ve izometrik enlem. Elipsoidin düzleme Gauss-Krüger tasviri. Tek değişkenli ve çift değişkenli serilerle hesaplamalar. Elipsoid coğrafi koordinatlarla düzlem Gauss koordinatları arasında koordinat hesapları. Uzunluk ve doğrultu indirgemeleri ile hesaplar. UTM sistemi. UTM sisteminde dilim dönüşümü. Kürenin düzleme stereografik projeksiyonu, indirgeme formülleri ve hesaplamalar. JDZ 320 KIRSAL ALAN DÜZENLEMELERİ 3-1 Tarım ve tarımsal üretim kavramları. Tarımsal üretimi etkileyen kavramlar. Türkiyenin toprak ve su kaynakları varlığı. Türkiye de tarım işletmeleri ve özellikleri. Tarım arazilerinin parçalanması ve işletmelere etkileri. Türkiye de arazi parçalanması. Arazi toplulaştırması hakkında genel bilgiler. Arazi toplulaştırmasının safhaları. Ödev: Bir toplulaştırma projesinin yapılışı (her öğrenci bir proje hazırlayacaktır). 8

9 7. YARIYIL JDZ 407 SEMİNER ÇALIŞMASI 0-2 Verilen bir konuda bilgi derleme, bu bilgileri konuyu açıklayacak biçimde hazırlama, Yazım kurallarına göre yazma, görsel işitsel yöntemlerle sunma bilgi becerisi kazandırma amacıyla yapılan kişisel bir çalışmadır. JDZ 401 MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ 3-0 Aplikasyonun tanımı. Yatay, düşey aplikasyon. Bir doğrultu ve bir doğrunun aplikasyonu. Parsellerin aplikasyonu. Kurpların aplikasyonu. Birleşik kurplar. Birleştirme eğrileri ve aplikasyonu. Düşey kurplar ve aplikasyonu. Şev kazıklarının aplikasyonu. Baraj deformasyon ölçmeleri. Hidrografik ölçmeler. Hacim hesapları. JDZ 403 UYDU JEODEZİSİ 3-1 Uydu jeodezisinin tanımı ve uygulama alanları. Uzaydan konum belirlemenin teorisi. Uydu jeodezinde kullanılan konumlama sistemleri: optik sistemler, Transit, Argos, Geostar, Navsat, GPS. GPS sinyal yapısı. GPS gözlem türleri: Kod ve taşıyıcı dalga faz gözlemleri. Gözlemlerin farkları. GPS de hata kaynakları. GPS ölçülerinin değerlendirilmesinde kullanılan matematiksel modeller. GPS ile konum belirlemede kullanılan yöntemler. JDZ 405 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3-1 Bilgi sistemleri. Coğrafi bilgi sistemleri; tanım ve uygulama alanları. Veri tabanları. Topolojik veri yapıları ve topoloji oluşturma. Veri tabanı oluşturma. Veri modelleri. İlişkisel veri modeli ve ilişkisel veri tabanı tasarımı. CBS nde konumsal analizler; sorgulama, topolojik bindirme, tampon bölge oluşturma, en uygun yol analizi ve diğer analizler. CBS mimarileri. CBS de sistem seçimi. 9

10 8. YARIYIL TEZ 400 BİTİRME ÇALIŞMASI 0-6 Verilecek bir mesleki problemi çözmeye yönelik bağımsız bir çalışma olup, bu çalışmada: arazi ölçüleri, laboratuar ölçüleri hesap ve değerlendirmeler, çizim işlemleri ve literatür araştırmaları bulunur. Çalışma bir rapor ile sonuçlandırılır. Bitirme ödevleri, Jeodezi ve Fotogrametri anabilim dalları yapısı içinde verilir. JDZ 402 UZAKTAN ALGILAMA 3-1 Genel bilgiler ve uygulama alanları. Tanım ve kavramlar. Uzaktan algılamanın temelleri. Radyasyon kaynağı; Atmosferik geçirgenler, yeryüzü objeleri, algılayıcılar ve platformları. Çeşitli algılayıcılar ve özellikleri; yer algılayıcıları, uçak ve uydulardaki algılayıcılar. Fotogrametrik olmayan algılama sistemleri; Elektro optik sistemler, optik mekanik, optik elektronik tarayıcılar, TV kamerası, radyometre, spektrometre, mikrodalga algılayıcılar, passif mikrodalga radyometresi, radar çeşitli uydular. Uydu kayıtlarının alıcı yer istasyonlarına iletilmesi, uydu görüntüleri ile hava fotoğraflarının karşılaştırılması uydulardan alınan görüntülerin inceleme yöntemleri, bilgisayar kullanarak inceleme JDZ 404 PROJE PLANLAMASI ve YÖNETİMİ 3-0 Giriş. Başlıca yöneylem araştırması yöntemleri. Proje tanımı ve proje planlaması. Gannt diyagramı ile proje planlama yöntemi. Ağ diyagramı. Ağ diyagramı projelerinin hazırlanması. Projelerde kritik faaliyetlerin ve bollukların belirlenmesi. Projelerde süre maliyet- kapasite ilişkileri ve kritik yolun kısaltılması. PERT yöntemi. Haritacılıkta proje planlamasını etkileyen faktörler. Proje yönetimi. Proje maliyetlerinin hesaplanması. İhale mevzuatı ve harita projelerinin ihale yoluyla yaptırılması. 10

11 SEÇİMLİK DERSLERİN İÇERİKLERİ SEC 303 ALET BİLGİSİ 3-0 Geometrik optik; optik ortamlardan ısının geçişi. Teodolit; yapısı, eksen şartları, eksen hataları, eksen hatalarının düzeltilmesi, teodolitin kullanılması. Nivolar; genel yapıları, eksenleri, eksen hatalarının kontrolü, eksen hatalarının düzeltilmesi. Nivoların kullanılması. Elektronik uzunluk ölçen aletler; genel yapıları, kullanılmaları, ölçülen uzunluklara getirilmesi gereken düzeltme ve indirgemeler. Elektronik uzunluk ölçen aletlerin kalibrasyonu. SEC 305 VERİ TABANI YÖNETİMİ SİSTEMLERİ 3-0 Veri tabanları ve veri yapıları. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS). Veri modelleri; hiyerarşik, ağ, ilişkisel ve nesne yönelimli veri modelleri. Veri tabanı tasarımı, ilişkisel veri tabanı tasarımı. Nesne yönelimli programlama. Uygulama programı geliştirme. ACCESS VTYS yazılımı ile uygulama. SEC 301 JEODEZİK ASTRONOMİ 3-0 Jeodezik astronominin konusu ve amacı. Temel tanımlar. ufuk koordinat sistemi, saat açısı ve rektasenziyon sistemleri. Ekliptik koordinat sistemi. Astronomik üçgen. Koordinat sistemleri arasındaki ilişkiler. Yıldızların özel konumları. Güneşin hareketleri. Güneş ile ilgili problemler. Yıldız koordinatlarındaki değişmeler. Zaman tanımları. Zaman dönüşümleri. Yıldız katalogları ve yıllıkları. Gök haritaları azimut, enlem ve boylam tanımları. SEC 307 KOORDİNAT SİSTEMLERİ 3-0 İki ve üç boyutlu koordinat sistemleri. Ortogonal koordinat sistemleri. Kartezyen ve eğrisel koordinat sistemleri ve aralarındaki dönüşümler. Lüresel ve elipsoidal koordinatlar. Yeryuvarına bağlı jeodezik koordinat sistemleri. Astronomik koordinat sistemleri. Jeodezik koordinatlar arasındaki dönüşümler. SEC 309 ÇEVRE KİMYASI 3-0 Kirleticiler, kontrolü ve taşınması. Atmosfer, atmosfer kirlenmesi ve ozon tabakası. Hava kirliliğinin oluşumu, hava kalitesinin tayini. Sıcaklık inversiyonu ve sera olayı. Su, su temini ve kirlenmesisu kalitesi tayini. Su standartları ve kanunları. Atık suların arıtılması, deterjanlar ve toksik metaller. Petrol ve çevre kirlenmesi. Toprak ve toprak kirlenmesi. Katı atıklar ve bunlarla mücadele. Ses, gürültü ve çevre. Çevre mevzuatı. SEC 302 MADENCİLİK ÖLÇMELERİ 3-0 Tanım ve kavramlar. Yeraltına giriş şekilleri. Yer altında çalışma şartları Ölçmelerde kullanılan aletler. Noktaların işaretlenmesi. Uzunlukların ölçülmesi Açıların ölçülmesi. Yer altı poligonları. Tamamlayıcı ağların ve detayların ölçülmesi. Yeraltındaki yönelme ve uygulanan yöntemler. Yer altı nivelmanı. Yer altında kesitlerin çıkartılması. Yer altı tesisleri ve çizimi. SEC 304 ALTYAPI KADASTROSU 3-0 Giriş. Yeraltı kadastrosunun tanımı, konusu ve içeriği. Yeraltı tesisleri. Yeraltı tesislerinin hukuki durumu. Yeraltı tesislerinin taşınmazlara yüklediği külfetler. Yeraltı kadastrosunun önemi ve faydalar. Yeraltı tesislerinin ölçümü. Yeraltı bilgi sisteminin kurulması. Yeraltı tesislerinin aplikasyonu. Yeraltı tesisi tünelleri ve standartları. 11

12 SEC 306 TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 3-0 Taşınmaz kavramı. Değerlendirme mevzuatı ve yöntemleri. Arsa ve arazi değerlendirmesinde faktör seçimi ve birim değer hesabı. Arazi ekspertizliği. Özelleştirmede değerlendirme. Arazi değer endekslerinin tespiti ve güncellemesi. Kurumsal düzenlemeler. Değer haritalarının üretilmesi ve yorumlanması. Arazi değerlendirmesinde GIS kullanımı. SEC 308 FİZİKSEL JEODEZİ 3-0 Potansiyel teorisi. Yer yuvarının gravite alanı. Koordinat sistemleri. Gravimetrik yöntemler. Astrojeodezik yöntemler. Nivelman jeofizik indirgemeler. Yer yuvarının dışındaki gravite alanı. Yer yuvarının biçiminin belirlenmesinde modern yöntemler. Uydulardan yararlanma. Ülke temel ağları. SEC 310 MOLEKÜLER BİYOLOJİ 3-0 Moleküler biyolojinin sistem ve metodları. Makromoleküler interaksiyonlar. DNA teknolojisi. DNA replikasyonu, tamiri, mutasyonu, transkripsiyonu ve translasyonu. Gen regülasyonu. Bakteriyofajlar, plazmidler, transpozonal elementler, rekombinasyon ve genetik mühendisliği. Okaryetik virüsler ve kanser. SEC 401 JEODEZİ TARİHİ 3-0 Tarihte ilk medeniyetler ve jeodezi. Dünya nın şekli ve büyüklüğü hakkındaki ilk düşünceler. Haritacılık ve kartoğrafyadaki gelişmeler. Tarih boyunca jeodezik ölçmeler. Matematikteki gelişmeler. Astronomideki gelişmeler. Takvim ve tarihi gelişimi. Alet bilgisi ve yapımı konusundaki gelişmeler. Fotogrametrideki gelişmeler. Coğrafya bilgisindeki gelişmeler. Ölçü birimleri. Hidrografik ölçmelerdeki gelişmeler. Yapılar ve imar konusundaki gelişmeler. Kadastrodaki gelişmeler. SEC 403 YER FOTOGRAMETRİSİ 3-0 Yer Fotogrametrisi nde kullanılan araçlar. Kameraların görüş açıları. Yer fotogrametrisinde resim çekim şekilleri. Koordinat sistemlerinin belirlenmesi. Komparator koordinatlarından resim koordinatlarına dönüşüm. Resim koordinatlarından çekim koordinatlarına dönüşüm. Çekim koordinatlarından nirengi koordinatlarına dönüşüm. Analog değerlendirmede iç yöneltme: karşılıklı yöneltme ve mutlak yöneltme işlemleri. Yer fotogrametrisinin kullanıldığı alanlar. SEC 411 ULAŞIM 3-0 Ulaşım kavramları. Trafik ve trafik etüdleri. Kavşaklar. Standart elemanların tanımı. Geçki araştırması. İstikşaf. Plan. En ve boy kesitlerin çıkartılması. Alan ve hacım hesapları. Kitleler diyagramı. Düşey kurplar. Zeminin sökülmesi. Yolun alt yapısı. Yol üst yapısı. Kaplamalar. Yolun drenajı. SEC 407 ORMAN KADASTROSU 3-0 Giriş. Orman ve orman kadastrosunun önemi. Orman tanımı ve mevzuatımızda orman hükümleri. Orman kadastro teşkilatı. Orman kadastrosunda hukuki işlemler. Orman kadastrosunda teknik işlemler. Fotoğrafik ve fotogrametrik yöntemler. Klasik (yersel) yöntemler. Orman sınırları dışına çıkarma işlemleri. Orman kadastro haritalarının çizimi ve tescil işlemleri. Orman kadastro haritalarının yerine uygulanması. 12

13 SEC 409 JEODEZİK AĞLARIN TASARIMI 3-0 Jeodezik ağların türleri, kuruluş ilkeleri ve değerlendirme modelleri. Jeodezik ağlarda duyarlık ve güven ölçütleri. Tasarım ve optimizasyon kavramları. Temel ölçütler. Jeodezik ağların optimizasyonu. Amaç fonksiyonları ve ölçüt matrisleri. Tasarım parametrelerine göre optimizasyon. Amaç fonksiyonlarına göre optimizasyon. Optimizasyon problemleri için sayısal çözüm yöntemleri. SEC 405 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 3-0 İktisadın tanımı. İhtiyaçlar, mal ve hizmetler üretimi. Üretim faktörleri, arz talep, fiat. İşletme kavramı, işletmenin gelirleri, giderleri. İşletmenin fonksiyonları (tedarik, üretim, pazarlama, yönetim, personel). Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. SEC 402 GPS UYGULAMALARI 3-0 GPS in uygulama alanları. GPS ile konum belirlemede kullanılan yöntemler: statik ve hızlı statik yöntem, kinematik yöntemler. Gerçek zamanlı GPS konum belirleme yöntemi. GPS verilerinin değerlendirilmesi: AOSS yazılımının kullanılması. GPS konumlarının istenilen sistemlere dönüşümü. SEC 404 KENT BİLGİ SİSTEMLERİ 3-0 Kent bilgi sistemi kavramları. Belediye bilgi sistemleri. Kent bilgi sisteminde modelleme. Teknik, hukuki ve ekonomik gereksinimler. Kent bilgi sisteminde re-organizasyon faaliyetleri. Konumsal bilgi analizleri. KBS uygulamaları. Yazılım donanım ihtiyaçları. Kent planlamasında GIS in yeri. Bilginin ekonomik geri dönüşüm metodları. SEC 406 BÖLGESEL İKTİSAT 3-0 Bölge, kalkınma, planlama, büyüme, bölgesel gelişme kavramları; kapsam ve ilişkileri. Ekonomik gelişme sürecinde ortaya çıkan bölgesel gelişme farkları. Bölgelerarası dengesizliklerin ortaya çıkış nedenleri, yararları ve sakıncaları. Türkiye de bölgelerarası sosyal ve ekonomik gelişmişlik farkları, ortaya çıkış nedenleri ve bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik uygulamalar. Türkiye ve diğer ülkelerdeki bölgesel gelişme politikaları ve uygulamaları. Türkiye, diğer ülkeler ve Avrupa Birliğinde uygulanan politikaların karşılaştırılması. SEC 410 İMAR UYGULAMALARI VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ 3-0 Çevrenin tanımı ve çevre bilincinin doğuşu. Çevre kirliliği ve etkileri. Dünya ve çevre ilişkileri. Gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde çevre anlayışı. Çevre kirliliği ve kentleşme ilişkileri. Çevre kirliliği ve uluslararası organizasyonlar. Türk çevre mevzuatının gelişimi ve uygulamalar (ÇED in hazırlanışı ve önemi). Planlama ve çevre ilişkileri. Plan mülkiyet ve imar uygulamalarının çevreye etkileri. Çevrenin korunmasında imar planları ve uygulamalarının önemi. Trabzon çevre sorunları ve öneriler (hava, deniz ve kıyı, sanayi, gürültü Vb.. kirlilikler). Kirlilik haritalarının çıkarılması. Genel değerlendirme ve çevre duyarlılığının arttırılması için öneriler. 13

14 SEC 408 DEFORMASYON AĞLARININ ANALİZİ 3-0 Deformasyon ağlarının kurulması ve tasarımı. Deformasyon ölçmelerinin yapılması. Deformasyon ağlarının dengelenmesi ve ölçülerin ayıklanması yöntemleri. Hipotez testlerinin kurulması. Deformasyon ölçülerinin analiz yöntemleri: Analitik yöntem, genelleştirilmiş yöntem, Mierlo yöntemi, Robust yöntemi, Cholesky çarpanlarına ayırma yöntemi. Deformasyonların grafik olarak yorumlanması. SEC 412 DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 3-0 Sosyolojiye giriş. Sosyolojinin kullandığı araştırma teknikleri. Toplum ve toplumsal yapı. Kültür ve kültürün özellikleri. Toplumsallaşma süreci ve toplumsallaşmada etkili kurumlar. Toplumsal gruplar ve toplumsal tabakalaşma. Teknoloji ve çevre. Yaşam boyu gelişim psikolojisi, güdüler ve duygular. Öğrenme, kişilik psikolojisi ve kişilik gelişimi. Davranış üzerinde sosyal etkiler ve tutumlar. SEC İMAR UYGULAMA TEKNİKLERİ 3-0 İmar planları, Yapılış Amaçları ve Uygulama İlişkileri, Kıyı İmar Planları ve Kamu Yararı İlişkileri, İmar Planları Mülkiyet İlişkileri, İmar Uygulamaları ve Karşılaştırmalar, İmar Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar, Arsa ve Arazi Düzenlemeleri (AAD), Arsa ve Arazi Uygulama Bölge Seçimi ve Veri Toplama, Uygulama Öncesi Hazırlık Çalışmaları, Uygulamada DOPO ve KTKO Hesaplamaları, Dağıtım ve Parselasyon, Kamulaştırma ve Kamulaştırmanın İmar Uygulamalarındaki yeri ve önemi. Yorumlama. SEC HİDROGRAFİK ÖLÇMELER 3-0 Hidrografik haritaların yapımına ait genel bilgiler, hidrografik ölçmelerde yapılan ön çalışmalar, düşey kontrol datumu mareograf ölçümleri, derinlik ölçmeleri, iskandil, akustik yöntemler, fotogrametrik ve uzaktan algılama yöntemleri, derinlik ölçmedeki hata kaynakları ve hataların giderilmesi, yatay kontrol, yatay konum belirleme yöntemleri, yersel ve GPS ile konum belirleme, dalgalanma etkisinin belirlenmesi, hidrografik haritaların oluşturulması. SEC GPS KULLANIM ALANLARI 3-0 GPS in tanımı, Mutlak ve rölatif konum belirleme, jeodezik kontrol ağlarında GPS in kullanımı, jeoid belirlemede GPS in kullanımı, kadastroda GPS in kullanımı, hidrografik ölçmelerde GPS in kullanımı, Akıllı araç takip sistemleri, coğrafi bilgi sistemlerinde GPS in kullanımı, fotogrametride GPS in kullanımı, Askeri amaçlı GPS in kullanımı. SEC JEODEZİK DATALARIN İSTATİSTİK ANALİZİ 3-0 Jeodezik Veri Nedir ve Tanımı, Fiziksel ve Model Çevre Kavramları, Hata Düzeltme Kavramları ve Aralarındaki İlişkiler, Kestirim Kavramı, Test Dağılımları, Hipotez Testi Kavramı, Hipotez Testinde 1. ve 2. Tip Hatalar, Bir Örnek Kümenin Normal Dağılımda Olup Olmadığı İle İlgili Testler, Model Hipotezi Testi, Dengeleme Sonuçlarının Test Edilmesi, Uyuşumsuz Ölçülerin Belirlenmesi Testi, Örnek Küme Parametrelerinin Eşdeğerlilik Testi, Doğrusal Hipotez Testleri. 14

15 SEC JEODEZİK AĞLAR 3-0 Global Jeodezik Ağlar,Ülke Jeodezik Ağları, Lokal Jeodezik Ağlar, İki ve Üç Boyutlu Ağlar, Yersel Jeodezik Ağlar, Nirengi Ağları, Nivelman Ağları, Gravite Ağları, Uydu Ağları. SEC ELEKTRONİK ÖLÇMELER 3-0 Elektro Manyetik Dalgalar, Elektro Manyetik Dalgaların Yayılması, Kırılma, Meteorolojik Koşulların Dalga Yayılmasına Etkisi, Dalga Modülasyonu, Modülatörler, Demodülasyon, Demodülatörler, Elektronik Uzunluk Ölçme Yöntemleri, Elektomanyetik Uzunluk Ölçerler, Ölçülen Uzunlukların İndirgenmesi, Elektronik Açı Ölçümü, Elektronik Total Stationlar, Laserteodolitler, Laserli Nivolar. 15

16 SEÇİMLİK DERSLER 5. YARIYIL (1-2) Koordinat Sistemleri Alet Bilgisi Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Jeodezik Astronomi Çevre Kimyası 6. YARIYIL (3-4) Madencilik Ölçmeleri Altyapı Kadastrosu Taşınmazların Değerlendirmesi Fiziksel Jeodezi Moleküler Biyoloji Hidrografik Ölçmeler Elektronik Ölçmeler 7. YARIYIL (5-6) Jeodezi Tarihi Yer Fotogrametrisi Orman Kadastrosu Ulaşım Jeodezik Ağların Tasarımı Mühendislik Ekonomisi İmar Uygulama Teknikleri GPS Kullanım Alanları Jeodezik Dataların İstatistik Analizi 8. YARIYIL (7-8) GPS Uygulamaları Kent Bilgi Sistemleri Bölgesel İktisat İmar Uygulaması ve Çevre İlişkileri Deformasyon Ağlarının Analizi Davranış Bilimlerine Giriş Jeodezik Ağlar 16

17 ÖN ŞART DERSLERİ YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ ÖLÇME BİLGİSİ 1 ÖLÇME BİLGİSİ 2 JEODEZİK ÖLÇMELER ÖLÇME BİLGİSİ 1 ÖLÇME BİLGİSİ 2 KADASTRO BİLGİSİ TAŞINMAZ MAL HUKUKU KENTSEL ALAN DÜZENLEMELERİ KADASTRO BİLGİSİ BÖLGE VE ŞEHİR PLANLAMASI KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ JEODEZİ 1 JEODEZİ 2 KARTOĞRAFYA JEODEZİ 1 BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA TEMEL BİLGİSAYAR 1 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA KARTOĞRAFYA ARAZİ UYGULAMASI ÖLÇME BİLGİSİ 1 ÖLÇME BİLGİSİ 2 DENGELEME HESABI 1 YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ JEODEZİK ÖLÇMELER DENGELEME HESABI 2 DENGELEME HESABI 1 FOTOGRAMETRİ 2 FOTOGRAMETRİ 1 17

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI 0010070001 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3,5 6 0010070002 Harita Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 3 0010070003 Matematik-1 4+0+0 4 7 0010070004 Fizik-1 4+0+0 4 6 0010070005 Türk Dili-1 2+0+0 2 2 0010070006 Atatürk

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BİRİM FAALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BİRİM FAALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2010 1. HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2 1.1. HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNE AİT KULLANIM ALANLARI 1.1.1. ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL 1. YARIYIL ALINABİLMESİ İÇİN AKTS ÖNŞART OLAN DERSLERİN KODLARI VE MİN. BAŞARI NOTU HRT101 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3.5 6 Prof. Dr. İbrahim KALAYCI HRT103 Matematik-1 4+0+0 4 7 Fen/AKEF Öğretim Elemanı HRT105

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ İÇİNDEKİLER II Sayfa No: ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...III ŞEKİLLER LİSTESİ...VIII ÇİZELGELER LİSTESİ...XII EKLER LİSTESİ...XIII BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ 1. ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA

Detaylı

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op.

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. 2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2017 2 0 2 2 Z FİZ 101 FİZİK 2017 4 0 6 6 Z HM 101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-I

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ 2017 2018 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1205101 Ölçme Bilgisi

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ JFM 601 Sayısal Çözümleme 3-0-3 Sayı sistemleri, sayıların yuvarlatılması, hesaplamalarda anlamlı basamak, hesaplama hataları, lineer denklem

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 6102 KODLU PROGRAMA AİT DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 6102 KODLU PROGRAMA AİT DERS İÇERİKLERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 6102 KODLU PROGRAMA AİT DERS İÇERİKLERİ 01. YARIYIL JDF105 Mühendisliğe Giriş (2-0)-5 Mühendislikle ilgili genel

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 16:00-17:50 : ÖLÇME BİLGİSİ I ANS Eğitim 6 Blok - 204 Ölçme bilgisinin tanımı, tarihçesi 18:00-20:50 : TRİGONOMETRİ ANS Eğitim

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir.

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir. FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Fotogrametri eski Yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden Eski Yunancadan bati dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık)

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 2017 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1205101 Ölçme Bilgisi 1 (A)

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi ( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi (x) Bağıl Değerlendirme Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %

Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi ( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi (x) Bağıl Değerlendirme Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı % Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ölçme Bilgisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Araş. Gör. Kerim KÜÇÜK

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Araş. Gör. Kerim KÜÇÜK ÖNSÖZ Madencilik çalışmalarının yapıldığı maden sahalarında; yeraltı ve yerüstü ölçümlerinin yapılması, topoğrafik haritaların ve konum planlarının çıkartılması, sübsidans(tasman) gibi zemin ve şev hareketlerinin

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 2015 ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1206101 Ölçme Bilgisi 1 (A)

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ (1. DÖNEMİ) D.KOD DERS ADI Te Uy K D.Saati AKTS TOPLAM

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ (1. DÖNEMİ) D.KOD DERS ADI Te Uy K D.Saati AKTS TOPLAM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ (1. DÖNEMİ) 1417001072010 MATEMATİK 3 0 3 3 5 1417001092010 ARAZİ ÖLÇMELERİ - 1 3 1 4 4 5 1417001132010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2 1 3 3 4 1417001172010

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

Sayılar, Denklemler ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri

Sayılar, Denklemler ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri TKD 103 Türk Dili I (2.0.2) AKTS 2 H.Ü. 2012-2013 ÖĞRETİM YILI KUR TANIMLARI 626 HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Türkçe) AİT 103 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I (2.0.2) AKTS 2 İNG 127

Detaylı

Sayılar, sayı sistemleri, cebir, polinomlar, denklem sistemleri ve çözümü, matris, doğrusal denklem sistemleri, türev, integral ve uygulamaları

Sayılar, sayı sistemleri, cebir, polinomlar, denklem sistemleri ve çözümü, matris, doğrusal denklem sistemleri, türev, integral ve uygulamaları SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (İ K M E P) 1.YARIYIL HRT-101 Ölçme I 4 0 0 5

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ (SURVEYING) SDÜ, Orman Fakültesi, Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı

ÖLÇME BİLGİSİ (SURVEYING) SDÜ, Orman Fakültesi, Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı ÖLÇME BİLGİSİ (SURVEYING) 1 Yrd. Doç. Dr. H. Oğuz Çoban Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı Telefon : 2113944 E-posta

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 4. HAFTA KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE HARİTA PROJEKSİYONLARI Coğrafi Koordinat Sistemi Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem

Detaylı

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ (1. DÖNEMİ) D.KOD DERS ADI Te Uy K D.Saati AKTS TOPLAM

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ (1. DÖNEMİ) D.KOD DERS ADI Te Uy K D.Saati AKTS TOPLAM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ (1. DÖNEMİ) 1417001072010 MATEMATİK 3 0 3 3 5 1417001092010 ARAZİ ÖLÇMELERİ - 1 3 1 4 4 7 1417001132010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2 1 3 3 4 1417001172010

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 6102 KODLU PROGRAMA AİT DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 6102 KODLU PROGRAMA AİT DERS İÇERİKLERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 6102 KODLU PROGRAMA AİT DERS İÇERİKLERİ 01. YARIYIL JDF105 Mühendisliğe Giriş (2-0-2)-5 Mühendisliğin tarihsel gelişimi, Bilim

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Haritacılık Bilim Tarihi

Haritacılık Bilim Tarihi Haritacılık Bilim Tarihi Tanışma - Giriş, Tanım ve Kavramlar - 1 Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF901 Haritacılık Bilim Tarihi Sunu 1 http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz

Detaylı

KÜRESEL VE ELİPSOİDAL KOORDİNATLARIN KARŞİLAŞTİRİLMASİ

KÜRESEL VE ELİPSOİDAL KOORDİNATLARIN KARŞİLAŞTİRİLMASİ KÜRESEL VE ELİPSOİDAL KOORDİNATLARIN KARŞİLAŞTİRİLMASİ Doç. Dr. İsmail Hakkı GÜNEŞ İstanbul Teknik Üniversitesi ÖZET Küresel ve Elipsoidal koordinatların.karşılaştırılması amacı ile bir noktasında astronomik

Detaylı

Sayılar, cebir, denklem ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, logaritma, trigonometri karmaşık sayılar,katı cisimlerde alan ve hacim hesaplamaları.

Sayılar, cebir, denklem ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, logaritma, trigonometri karmaşık sayılar,katı cisimlerde alan ve hacim hesaplamaları. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2009-2010 DÖNEMİ 1.YARIYIL MATEMATİK-I Sayılar,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLIK ve ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ / HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS MÜFREDATI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLIK ve ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ / HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS MÜFREDATI HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLIK ve ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ / HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL HRPO 101 GENEL MATEMATİK 4 0 4 5 Sayılar,

Detaylı

Öğretim Üyesi. Topoğrafya İnşaat Mühendisliği

Öğretim Üyesi. Topoğrafya İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Mehmet Zeki COŞKUN Y. Doç. Dr. İnşaat Fak., Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Ölçme Tekniği Anabilim Dalı (212) 285-6573 coskunmeh@itu.edu.tr http://atlas.cc.itu.edu.tr/~coskun Adres Öğrenci görüşme

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kompleks Analiz MATH 346 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math 251 Dersin Dili

Detaylı

I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG )

I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG ) T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü HARİTA ve KADASTRO PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG ) AIT 101 Atatürk İlkeleri

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili MATEMATİK JEODEZİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

1. SINIF 1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

1. SINIF 1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) 1. SINIF 1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) HRT 101 Ölçme Bilgisi-I (3 0) 3 (AKTS:4) Temel

Detaylı

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları 2018 YGS Konuları Türkçe Konuları 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce 8. Paragrafta Yapı 9.

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İçindekiler

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Ders Adı Genişletilmiş Kalkülüs I Ders Kodu MATH 157 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik II BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik II BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matematik II BIL132 2. 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

JEOİD ve JEOİD BELİRLEME

JEOİD ve JEOİD BELİRLEME JEOİD ve JEOİD BELİRLEME İÇİNDEKİLER GİRİŞ JEODEZİDE YÜKSEKLİK SİSTEMLERİ Jeopotansiyel Yükseklikler (C) Dinamik Yükseklikler (H D ) Normal Yükseklik (H N ) Elipsoidal Yükseklik Ortometrik Yükseklik Atmosferik

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri)

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) Bölümü Dersin Kodu ve Adı K MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1- Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2- Fonksiyonlar,

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

YTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2003 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER İÇİN DERS İÇERİKLERİ

YTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2003 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER İÇİN DERS İÇERİKLERİ YTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2003 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER İÇİN DERS İÇERİKLERİ l.sinif 1.YARIYIL 0251320 LİNEER CEBİR ( 2-0-0 ) 2 Matris cebrine giriş / Matrislerde toplama, çarpma

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANALİZ I Ders No : 0310250035 : 4 Pratik : 2 Kredi : 5 ECTS : 8 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Zorunlu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİK FORMU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİK FORMU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİK FORMU 1.Yarıyıl Genel Fizik I 2 2 3 6 Fizik ve Ölçme, Vektörler, Kinematik-dinamik kavramlarına

Detaylı

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme)

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) FOTOGRAMETRİ FOTOGRAMETRİ Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) Buna göre ışık yardımı ile ölçme (çizim yapabilme)

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHİSLİK FAKÜLTESİ 2017-2018 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHİSLİĞİ BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 138 ve 240 den oluşmaktadır. Yarıyıllara göre alınması

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI Ek:1 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2016-2017EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI HARİTA MÜH. BÖLÜM DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARI YIL ADI T P K AKTS HRT101 Matematik

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 Bölüm 2 STATİK DENGE ANALİZİ 19 2.1 İktisatta Denge Kavramı 20 2.1.1.

Detaylı

KE DS 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI

KE DS 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI Ürün Detaylar 0-0 Ürün Detaylar 0-0 // 9. S n f Program - Dil Ve Anlat m // 0 0 0 0 0 DİL ve ANLATIM 0 0 0 0 0 0 İletişim, Dil ve Kültür Dillerin Sınıflandırılması ve Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Ses Bilgisi

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2015-2016) 1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) HRT 101 Ölçme Bilgisi-I (3 0) 3 (AKTS:4) Temel Kavramlar,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ ZONGULDAK MYO MİMARLIK VE ŞEHİR PL. BÖL. HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI ZHK 117 TEMEL HUKUK DERSİ NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ ZONGULDAK MYO MİMARLIK VE ŞEHİR PL. BÖL. HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI ZHK 117 TEMEL HUKUK DERSİ NOTLARI TEMEL HUKUK TANIŞMA TANIM ve KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ ZONGULDAK MYO MİMARLIK VE ŞEHİR PL. BÖL. HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI ZHK 117 TEMEL HUKUK DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Adı 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - I 02 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - II 03 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - III 04 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - IV 05 İletişim 06 Ses

Detaylı

I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG )

I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG ) T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Mimarlık ve ġehir Planlama Bölümü HARĠTA ve KADASTRO PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG ) AIT 101 Atatürk Ġlkeleri

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI HARİTA VE KADASTRO EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 2 DERSİN

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI Ek:1 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI HARİTA MÜH. BÖLÜM DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARI YIL ADI T P K AKTS HRT101 Matematik

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

HATA VE HATA KAYNAKLARI...

HATA VE HATA KAYNAKLARI... İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1 Giriş... 1 1.2 Sayısal Analizin İlgi Alanı... 2 1.3 Mühendislik Problemlerinin Çözümü ve Sayısal Analiz... 2 1.4 Sayısal Analizde Bilgisayarın Önemi... 7 1.5 Sayısal Çözümün

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Kavramları_Ders#4 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ Çevre Düzeni Planı: Ülke ve

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

Fotogrametriye Giriş

Fotogrametriye Giriş ye Giriş 2013-2014, BAHAR YY Fevzi Karslı (Doç. Dr.) Harita Mühendisliği Bölümü 23 Mart 2014 Pazar Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, kavramlar, kaynaklar. 2. Hafta nin tanımı ve uygulama

Detaylı

MATEMATİK BİLİM GRUBU III KURS PROGRAMI

MATEMATİK BİLİM GRUBU III KURS PROGRAMI MATEMATİK BİLİM GRUBU III KURS PROGRAMI 1.Kurumun Adı 2.Kurumun adresi 3.Kurucunun Adı 4.Programın Adı : OĞUZHAN ÖZKAYA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU : Onur Mahallesi Leylak Sok.No:9 Balçova-İzmir : Oğuzhan Özkaya

Detaylı

Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ Ek-4 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ Öğrencinin kayıtlı olduğu Anabilim Dalında açılan Tez ve

Detaylı

ONDOKUZMAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ-MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ONDOKUZMAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ-MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1.SINIF, GÜZ DÖNEMĠ ONDOKUZMAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ-MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ HRT 101 Ölçme Bilgisi-I (3 0) 3 (AKTS:5) Temel Kavramlar, Harita, Plan ve

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

Chapter 1 İçindekiler

Chapter 1 İçindekiler Chapter 1 İçindekiler Kendinizi Test Edin iii 10 Birinci Mertebeden Diferansiel Denklemler 565 10.1 Arılabilir Denklemler 566 10. Lineer Denklemler 571 10.3 Matematiksel Modeller 576 10.4 Çözümü Olmaan

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS-

Detaylı

AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI TEKNİKLER

AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI TEKNİKLER AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 015-01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE: MANTIK(30) ÖNERMELER VE BİLEŞİK ÖNERMELER(18) 1. Önermeyi, önermenin

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil - Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihi Gelişimi 06 Türkçenin Ses Özellikleri - I 07 Türkçenin

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS HİZMET İÇİ EĞİTİM MART 2015 İSTANBUL TAPU VE KADASTRO II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SUNUM PLANI 1- Jeodezi 2- Koordinat sistemleri 3- GNSS 3 JEODEZİ Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana

Detaylı

TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ. Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ. Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Yıl - 1. Yarıyıl CEV1001 Matematik-I 4 2 6 0 0 0 5 0 0 0 3 5 0 0 0 0 CEV1003 Fizik-I 3 1 5 0 0 0 5 0 0 0 3

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

Fotogrametriye Giriş

Fotogrametriye Giriş Fotogrametriye Giriş 2014-2015, Bahar YY Fevzi Karslı (Doç. Dr.) Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 7 Mart 2015 Cumartesi Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, kavramlar,

Detaylı

JEODEZİK AĞLARIN TASARIMI (JEODEZİK AĞLARIN SINIFLANDIRILMASI, TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİK AĞLARI)

JEODEZİK AĞLARIN TASARIMI (JEODEZİK AĞLARIN SINIFLANDIRILMASI, TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİK AĞLARI) JEODEZİK AĞLARIN TASARIMI (JEODEZİK AĞLARIN SINIFLANDIRILMASI, TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİK AĞLARI) 3.hafta, Ders 2 Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA, 2007 Yrd. Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI, 2017 Yeryüzünün bütününün

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 EKİM 2014 545 60 60 90 78 45 50 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe KİMYA BİYOLOJİ REHBERLİK 3 Cuma TATİL 85 72 5 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 115 // 9. Sınıf Programı - Türk Dili Ve Edebiyatı // 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 02 İletişim 03 Ses Bilgisi 04 Yazım Kuralları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05 Pragraf Bilgisi 06

Detaylı

ULUSAL STANDART TOPOGRAFİK HARİTA PROJEKSİYONLARI

ULUSAL STANDART TOPOGRAFİK HARİTA PROJEKSİYONLARI ULUSAL STANDART TOPOGRAFİK HARİTA PROJEKSİYONLARI Doç.Dr. Türkay GÖKGÖZ http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/gokgoz İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Kartografya Anabilim Dalı BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİVİL HAVACILIK ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ/ DERS GÜNCELLEME / DERS GÜNCELLEME Dersin Kodu SHA 615 Dersin Adı İSTATİSTİKSEL SİNYAL İŞLEME Yarıyılı GÜZ Dersin İçeriği: Olasılık ve olasılıksal süreçlerin gözden geçirilmesi. Bayes kestirim kuramı. Büyük olabilirlik

Detaylı

Harita Projeksiyonları

Harita Projeksiyonları Harita Projeksiyonları Bölüm Prof.Dr. İ. Öztuğ BİLDİRİCİ Amaç ve Kapsam Harita projeksiyonlarının amacı, yeryüzü için tanımlanmış bir referans yüzeyi üzerinde belli bir koordinat sistemine göre tanımlı

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) BOLOGNA DERS PLANI (2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı HAZ-001

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2.

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki I. Analiz I.1. Fonksiyonlar I.1.1. Fonksiyonlara ait bazı önemli

Detaylı

Mekanik. Mühendislik Matematik

Mekanik. Mühendislik Matematik Mekanik Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin denge ve hareket şartlarını anlatan ve inceleyen bir bilim dalıdır. Amacı fiziksel olayları açıklamak, önceden tahmin etmek ve böylece mühendislik uygulamalarına

Detaylı